Tegi_2019

ferbi123

Za Dogodki uvod

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

(Benjamin Franklin)

Najpreprostejša razlaga človeka kot razumskega bitja je ta, da je

razum tisti, ki človeka loči od živali. Živali vodijo nagoni, človek pa

je zmožen svoje nagone podrediti razumu. Človek je za Aristotela

pravzaprav bitje logosa, in sicer v dvojnem pomenu te besede. Je

namreč bitje razuma in besede. Razum odkriva resnico, beseda

jo izreka. Vsak del človeka ima svojo nalogo, toda njegova sreča

ne more biti v udejanjenju posamične naloge, temveč človeka kot

celote.

In kaj naj bi bila ta naloga? Po primerjavi človeka in drugih živih

bitij Aristotel sklene, da je človekova naloga razumno duševno

udejstvovanje.

Kaj pa nam prinaša razum? Razum omogoča uvid, presojanje,

sklepanje, prinaša tudi željo po vedeti in znati narediti.

Razum nam torej jasno šepeta, da je za srečno in kvalitetno življenje potrebno znanje/

poznavanje. Če so nam stvari jasne, smo mirni, brez strahu, se počutimo samozavestne.

Znanje oz. vedenje nam omogoča razločevanje med dobrim in slabim, med uspešnim in

pogubnim. Znanje nam da pogum za uresničevanje sanj, znanje nas osvobaja.

Znanje je moč.

Na nas je le, da to prednost pred primati uporabimo kar se da človeško.

Mag. Magdalena Udovč, prof.

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

S ponosom se oziram na minulo šolsko leto 2018/2019, ko ste

se izkazali kot uspešni, inovativni in delavni na številnih področjih.

Tu mislim tako na tekmovanja iz znanja ter športa, kot

tudi na sodelovanje v različnih odmevnih projektih, kot sta npr.

Scidrom in Multimedija, kar našo šolo dela uspešno in prepoznavno.

Eden takšnih je tudi šolsko glasilo Tegi, ki neprekinjeno

izhaja že več kot 20 let. Za vse našteto vam iskreno čestitam

in se vam zahvaljujem za vložen trud.

Na koncu lahko rečem, da sem ponosen tudi kot ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške

gimnazije. V tem šolskem letu začenjam že svoj 6. mandat in želim, da bi skupaj še naprej

ustvarjali našo zgodbo o uspehu.

Srečno!

Boris Plut, univ. dipl. inž.,

ravnatelj SEŠTG

2

More magazines by this user
Similar magazines