15.11.2019 Views

Fanzin - Zagor

Zagor u Kragujevcu: On i ja se znamo dugo! On i ja se znamo dugo, od kad znam za sebe. Bez njega ne mogu da zamislim svoje detinjstvo, a u dobroj meri je zaslužan za položaj mog moralnog kompasa kakav je danas. I baš zbog toga što je Zagor neizostavni deo moje ličnosti, želim da mu poklonim iskorak iz šablona u kom su ga zarobili sopstveni tvorci i njihovi naslednici. Želim da vidim potencijal i desetine varijanti i igrarija sa likom Duha Sa Sekirom. Želim da vidim kako privlači raznoliku publiku sa različitih krajeva spektra ukusa. Želim da vidim ozbiljnost i tamu ka kojoj gajim afinitete. Moja želja je počela da se ostvaruje posle jednog običnog komentara na Fejsbuku, posle koga sam prvi put kontaktirao sa Sabahudinom Muranovićem – Muranom. Neću ovde da prenosim detalje tog prvog kontakta sa našim priznatim umetnikom, samo ću reći da se završio ponudom da napišem šesnaest strana scenarija o Zagoru koje će on pretočiti u devetu umetnost. Čovek sa kojim pre toga nisam imao apsolutno nikakav kontakt (a i dok ovo pišem nismo seli da se pogledamo oči u oči), iskusan strip crtač, nudi potpunom amateru saradnju. Prihvatio sam sa dečačkim ushićenjem. Lov je počeo da nastaje, a i on je tek uvod u priču na kojoj i dalje radim i koju ću pretočiti u realnost kad tad. Zagor Bez kraja je priča nastala iz uma i pera Zlatibora Stankovića, a koja će u budućnosti moći da se koristi kao udžbenik za krosovere. Bez previše komplikacije i suvišnih kvazi naučnih objašnjenja povezao je likove iz različitih svetova i vremena u sjajnu minijaturu prepunu akcije i uzbuđenja. Izraze zahvalnosti započeo bih sa Muranom, a nastaviću sa Nebojšom Vesovićem – alfom i omegom Sveta stripa i Kragujevac Comic cona-a koji nam je omogućio da svoja viđenja prikažemo na festivalu. Miloš Simić, urednik portala Strip Blog, još jedan sjajan čovek koga poznajem samo zahvaljujući blagodetima moderne tehnologije, se ponudio da dizajnira izdanje i sve uklopi u ovu lepu svesku koju držite u rukama. Zoran Janković i Ismet Erdić su rado odgovorili na moje molbe da obogate ovaj poduhvat svojim ilustracijama te možete uživati i u njihovom viđenju najpopularnijeg strip junaka na Balkanu. Ne sme se, naravno, zaboraviti ni Dejan Bilokapić. Neumorni kolorista koji je darivao boju Muranovoj naslovnici.

Zagor u Kragujevcu: On i ja se znamo dugo!

On i ja se znamo dugo, od kad znam za sebe. Bez njega ne mogu da zamislim svoje detinjstvo, a u dobroj meri je zaslužan za položaj mog moralnog kompasa kakav je danas.

I baš zbog toga što je Zagor neizostavni deo moje ličnosti, želim da mu poklonim iskorak iz šablona u kom su ga zarobili sopstveni tvorci i njihovi naslednici. Želim da vidim potencijal i desetine varijanti i igrarija sa likom Duha Sa Sekirom. Želim da vidim kako privlači raznoliku publiku sa različitih krajeva spektra ukusa. Želim da vidim ozbiljnost i tamu ka kojoj gajim afinitete.

Moja želja je počela da se ostvaruje posle jednog običnog komentara na Fejsbuku, posle koga sam prvi put kontaktirao sa Sabahudinom Muranovićem – Muranom. Neću ovde da prenosim detalje tog prvog kontakta sa našim priznatim umetnikom, samo ću reći da se završio ponudom da napišem šesnaest strana scenarija o Zagoru koje će on pretočiti u devetu umetnost. Čovek sa kojim pre toga nisam imao apsolutno nikakav kontakt (a i dok ovo pišem nismo seli da se pogledamo oči u oči), iskusan strip crtač, nudi potpunom amateru saradnju. Prihvatio sam sa dečačkim ushićenjem. Lov je počeo da nastaje, a i on je tek uvod u priču na kojoj i dalje radim i koju ću pretočiti u realnost kad tad. Zagor

Bez kraja je priča nastala iz uma i pera Zlatibora Stankovića, a koja će u budućnosti moći da se koristi kao udžbenik za krosovere. Bez previše komplikacije i suvišnih kvazi naučnih objašnjenja povezao je likove iz različitih svetova i vremena u sjajnu minijaturu prepunu akcije i uzbuđenja.

Izraze zahvalnosti započeo bih sa Muranom, a nastaviću sa Nebojšom Vesovićem – alfom i omegom Sveta stripa i Kragujevac Comic cona-a koji nam je omogućio da svoja viđenja prikažemo na festivalu. Miloš Simić, urednik portala Strip Blog, još jedan sjajan čovek koga poznajem samo zahvaljujući blagodetima moderne tehnologije, se ponudio da dizajnira izdanje i sve uklopi u ovu lepu svesku koju držite u rukama.

Zoran Janković i Ismet Erdić su rado odgovorili na moje molbe da obogate ovaj poduhvat svojim ilustracijama te možete uživati i u njihovom viđenju najpopularnijeg strip junaka na Balkanu. Ne sme se, naravno, zaboraviti ni Dejan Bilokapić. Neumorni kolorista koji je darivao boju Muranovoj naslovnici.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Boneli<br />

Serđo<br />

Feri<br />

Galieno<br />

Tasković<br />

Nikola<br />

Stanković<br />

Zlatibor<br />

Tasković<br />

Nikola<br />

Stanković<br />

Zlatibor<br />

K R E A T O R I L I K A<br />

S C E N A R I O<br />

C R T E Ž<br />

Sabahudin Muranović Muran<br />

KOLOR NASLOVNICE<br />

Dejana Bilokapić<br />

U P I S T E K S T A<br />

G R A F I Č K O - T E H N I Č K I U R E D N I K<br />

Miloš Simić


ON I JA SE<br />

ZNAMO DUGO<br />

On i ja se znamo dugo, od kad znam za sebe. Bez njega ne mogu da<br />

zamislim svoje detinjstvo, a u dobroj meri je zaslužan za položaj<br />

mog moralnog kompasa kakav je danas.<br />

I baš zbog toga što je neizostavni deo moje ličnosti, želim da mu<br />

poklonim iskorak iz šablona u kom su ga zarobili sopstveni tvorci i<br />

njihovi naslednici. Želim da vidim potencijal i desetine varijanti i<br />

igrarija sa likom Duha Sa Sekirom. Želim da vidim kako privlači<br />

raznoliku publiku sa različitih krajeva spektra ukusa. Želim da<br />

vidim ozbiljnost i tamu ka kojoj gajim afinitete.<br />

Moja želja je počela da se ostvaruje posle jednog običnog<br />

komentara na Fejsbuku, posle koga sam prvi put kontaktirao sa<br />

Sabahudinom Muranovićem – Muranom. Neću ovde da prenosim<br />

detalje tog prvog kontakta sa našim priznatim umetnikom, samo ću<br />

reći da se završio ponudom da napišem šesnaest strana scenarija o<br />

<strong>Zagor</strong>u koje će on pretočiti u devetu umetnost. Čovek sa kojim pre<br />

toga nisam imao apsolutno nikakav kontakt (a i dok ovo pišem<br />

nismo seli da se pogledamo oči u oči), iskusan strip crtač, nudi<br />

potpunom amateru saradnju. Prihvatio sam sa dečačkim<br />

ushićenjem. Lov je počeo da nastaje, a i on je tek uvod u priču na<br />

kojoj i dalje radim i koju ću pretočiti u realnost kad tad.<br />

3


Bez kraja je priča nastala iz uma i pera Zlatibora Stankovića, a koja<br />

će u budućnosti moći da se koristi kao udžbenik za krosovere. Bez<br />

previše komplikacije i suvišnih kvazi naučnih objašnjenja povezao<br />

je likove iz različitih svetova i vremena u sjajnu minijaturu prepunu<br />

akcije i uzbuđenja.<br />

Izraze zahvalnosti započeo bih sa Muranom, a nastaviću sa<br />

Nebojšom Vesićem – alfom i omegom Sveta stripa i Kragujevac<br />

Comic cona-a koji nam je omogućio da svoja viđenja prikažemo na<br />

festivalu. Miloš Simić, još jedan sjajan čovek koga poznajem samo<br />

zahvaljujući blagodetima moderne tehnologije, se ponudio da<br />

dizajnira izdanje i sve uklopi u ovu lepu svesku koju držite u<br />

rukama.<br />

Zoran Janković i Ismet Erdić, dvojica neverovatno talentovanih<br />

crtača, su rado odgovorili na moje molbe da obogate ovaj poduhvat<br />

svojim ilustracijama te možete uživati i u njihovom viđenju<br />

najpopularnijeg strip junaka na Balkanu. Ne sme se, naravno,<br />

zaboraviti ni Dejan Bilokapić. Neumorni kolorista koji je darivao<br />

boju Muranovoj naslovnici.<br />

Uživajte u plodovima našeg rada i zadovoljstva.<br />

4<br />

Nikola Tasković


5<br />

5


5<br />

6


5<br />

7


5<br />

8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


Zoran Janković (Tom Morrow)


Kad se junak pretvori<br />

u običnog čoveka<br />

Nije dobro praviti se pametan, niti<br />

previše govoriti svoje mišljenje. Da ne<br />

budem prost, svi dobro znamo da je<br />

mišljenje kao guzica i svako ga ima, a<br />

nije svako za divljenje i pokazivanje.<br />

Baš zbog ove činjenice sam jednom<br />

prilikom napisao da je za pisanje<br />

tekstova o <strong>Zagor</strong>u potrebna jaka petlja,<br />

da ne kažem muda. I dalje to smatram<br />

pre svega zbog toga što strip o Duhu sa<br />

sekirom na prostorima bivše Jugoslavije<br />

i dalje ima status kulta. Ne samo da je<br />

kult, smatram da je za neke njegove<br />

sledbenike, čijih se kritika svi, s pravom<br />

plašimo, i bog.<br />

Šalu na stranu, veliko je zadovoljstvo<br />

čitati ovakav jedan strip u kojem imamo<br />

priliku da vidimo <strong>Zagor</strong>a, koji se već<br />

više od pola veka nije promenio ni u<br />

najsitnijem detalju, u jednom potpuno<br />

novom fizičkom i psihološkom profilu.<br />

<strong>Zagor</strong>a smo ovde upoznali kao starog,<br />

vremešnog čoveka, željnog akcije i<br />

borbe, ali pre svega, videli smo ga kao<br />

običnog čoveka.<br />

Zlatom treba platiti ove scene u kojima<br />

<strong>Zagor</strong> pije, tuguje, razmišlja u stanju na<br />

ivici melanholije, oblači pantalone i<br />

slično...<br />

Jednom prilikom, kada sam od urednika<br />

<strong>Zagor</strong>a u SBE Morena Buratinija tražio<br />

potvrdu da će <strong>Zagor</strong> u jednoj od priča<br />

proći i kroz našu zemlju, on je to<br />

potvrdio, ali i objasnio da je italijanska<br />

publika konzervativna i da ne voli<br />

dugačka putovanja ovog junaka i<br />

preterano odsustvo iz šume Darkvud.<br />

Tako da je ovo dovoljno da se shvati zbog<br />

čega se Duh sa sekirom nije menjao i<br />

odsupao od zamisli Ferija, njegovog<br />

tvorca.<br />

Zato smatram da su momci, koji su<br />

zgotovili ovaj fanzin dobra preporuka za<br />

Italijane, da već jednom shvate šta je<br />

prava priča i pravi strip. Boneli pati za<br />

scenaristima poput Nikole Taskovića i<br />

Zlatibora Stankovića i fali im prisustvo<br />

Sabahudina Muranovića. A o koloristi<br />

Dejanu Bilokapiću da i ne govorimo.<br />

Ferijevi svedoci, oprostite nam!<br />

Miloš Simić, glavni i odgovorni urednik Strip Bloga<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!