ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 256

smartpress

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064 ΤΑΧ.:7064

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεύχος 175 • ∆εκέµβριος 2019 • ∆΄ Περίοδος

Φωτό: Ανδρέας Σιµόπουλος

Cover Story

Η Ουγγαρία πρωτοπορεί

µε δίκτυα 5G

Συνέντευξη

Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Επικρατείας

& Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης

«Τέλος στους παραλογισµούς

µε τις κεραίες: θα αδειοδοτούνται

ή θα γκρεµίζονται»

• UFBB: Ultra Fast Broadband - συµµετοχές και χρονοδιάγραµµα

• BUSINESS: καθυστέρηση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων

• IDENTITY: ενιαία ταυτοποίηση πολιτών στα µητρώα του ∆ηµοσίου για µείωση γραφειοκρατίας

More magazines by this user
Similar magazines