ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 256

smartpress

INTERVIEW

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

«Πλέον οι παραλογισμοί τελειώνουν και το τοπίο ξεκαθαρίζει: οι κεραίες ή θα

αδειοδοτούνται ή θα γκρεμίζονται. Και όλο αυτό δεν είναι μόνο θέμα νομιμότητας -που

από μόνο του θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό- αλλά σχετίζεται και με τη δρομολογημένη

μετάβαση στο 5G», τονίζει στο InfoCom ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για το ίδιο θέμα, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο InfoCom, ο κ. Πιερρακάκης

σημειώνει με νόημα: «Οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν στη σκέψη - ούτε καν στη

θεσμοθέτηση. Οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνονται με την υλοποίηση. Και εκεί θα φανεί η

μεγάλη μας διαφορά.»

Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης χαρακτηρίζει τον στόχο της

κατάταξης της Ελλάδας στον μέσο ευρωπαϊκό όρο του δείκτη DESI σε τέσσερα χρόνια

«απολύτως εφικτό», ενώ μιλώντας για το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και τη Βίβλο

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σημειώνει ότι θα πρόκειται «για εγχειρίδια δράσης, με σαφή

χρονοδιαγράμματα και καθολικά εφαρμόσιμες αρχές».


Συνέντευξη στην

Τέτη Ηγουμενίδη

I.C.: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα ζητήματα -

προβλήματα που καθιστούν την Ελλάδα ουραγό στον ψηφιακό

μετασχηματισμό;

Κ.Π.: Οι λόγοι είναι κατά βάση δύο: οι δαιδαλώδεις διαδικασίες

και η απουσία «ενδοεπικοινωνίας» μεταξύ υπηρεσιών

και μητρώων του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: οι

φορείς ζητούν δικαιολογητικά που είναι είτε περιττά, είτε

εντελώς άσχετα με την υπηρεσία που αναζητά ο πολίτης.

Ταυτόχρονα, δεν είναι σε θέση να αναζητήσουν από άλλες

υπηρεσίες τα έγγραφα που επιθυμούν, αλλά ούτε μπορούν

να διοχετεύσουν υπηρεσιακά το έγγραφο που θα εκδώσουν.

Μετατρέπουν έτσι τον πολίτη σε ιδιότυπο «κλητήρα»

τους. Αυτή η αναχρονιστική και επιζήμια σχέση διοίκησης

και πολιτών θα τελειώσει εφαρμόζοντας δύο αρχές:

την απλοποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Τι εννοούμε

με αυτό: απλοποιώντας τις διαδικασίες θα περιορίσουμε

τις διατυπώσεις και τα έγγραφα που ζητούν οι υπηρεσίες

στα απολύτως απαραίτητα, και ταυτόχρονα θα δώσουμε

προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες και τα έγγραφα

που θα παρέχει το Δημόσιο, αφού τα δεδομένα που περιέχονται

σε αυτά θα ενημερώνουν απευθείας το σύνολο των

σχετικών υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου. Με τον

τρόπο αυτό, ο πολίτης δεν θα εκδίδει απλά ένα έγγραφο

μιας χρήσης, αλλά αντίθετα, με μία μόνο ενέργεια θα διεκπεραιώνει

πολλαπλές διαδικασίες - είναι η αρχή «μόνον

άπαξ» που έχουμε ήδη ξεκινήσει να εισάγουμε.

I.C.: Έχετε μιλήσει για «Ψηφιακό Ανένδοτο». Εξηγήστε

μας παρακαλώ τι εννοείτε.

Κ.Π.: Πρόκειται για μία φράση απογυμνωμένη από ιστορικές

φορτίσεις. Ουσιαστικά αποτυπώνει το στοίχημα μας,

που δεν είναι άλλο από τον έλεγχο της τεχνολογίας και

πώς θα πετύχουμε η τεχνολογία να μην είναι αυτοσκοπός,

αλλά το μέσο για να επιτύχουμε το στόχο μας, που είναι καλύτερες

υπηρεσίες για τους πολίτες. Έχει να κάνει επίσης

με αυτό που είπαμε πριν: ότι είμαστε χαμηλά στον ψηφιακό

μετασχηματισμό, σημαίνει ότι έχουμε ένα κράτος που

στην πράξη δεν λειτουργεί, που μας αναγκάζει να στεκόμαστε

σε έξι ή επτά ουρές, επειδή το κράτος δεν συμπεριφέρεται

ως ένα και ενιαίο, αλλά κάθε υπηρεσία συμπεριφέρεται

σαν ένα μικρό κράτος.

Εδώ έρχονται οι αρχές που είπαμε παραπάνω: απλοποιώντας

και διαλειτουργώντας τα μητρώα και τις υπηρεσίες,

οι ουρές θα γίνουν από πολλές μία, και ψηφιοποιώντας τη

διαδικασία, καμία. Αυτό είναι για εμάς ο «Ψηφιακός Ανένδοτος»:

πως θα περάσει το κράτος αρχικά στον ηλεκτρονικό

μας υπολογιστή και εν τέλει στο κινητό μας τηλέφωνο.

I.C.: Πόσο εφικτό είναι η χώρα μας να πιάσει τον στόχο

της κατάταξης στο μέσο ευρωπαϊκό όρο του δείκτη DESI

σε τέσσερα χρόνια;

Κ.Π.: Είναι αλήθεια ότι ξεκινάμε από πολύ χαμηλά: η Ελλάδα

είναι 26η από τους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις

8 infocom•12•19

More magazines by this user
Similar magazines