ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 256

smartpress

INTERVIEW

πάνω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που ήταν κομμουνιστικές

χώρες. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι μπορούμε

να αναβαθμίσουμε άμεσα την εικόνα μας, εφαρμόζοντας

εκείνες τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού,

οι οποίες είναι συμβατές με το μοντέλο που θέλουμε να

δημιουργήσουμε στη χώρα. Η αναβάθμιση αυτή θα έχει

πρώτους ωφελημένους τους πολίτες. Σας απαντώ λοιπόν,

ότι ο στόχος μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά είναι απολύτως

εφικτός. Έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες

και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας ότι μπορούμε

να τον πετύχουμε.

I.C.: «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο» και «Βίβλος Ψηφιακού

Μετασχηματισμού», είναι μερικά ακόμα κείμενα θεωρίας;

Κ.Π.: Ακριβώς το αντίθετο: πρόκειται για εγχειρίδια δράσης,

με σαφή χρονοδιαγράμματα και καθολικά εφαρμόσιμες

αρχές. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού περιλαμβάνει

όλες τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε

στο κράτος, από την απλούστευση των διαδικασιών

για τα γεγονότα ζωής, μέχρι την ολοκληρωτική λειτουργία

του «gov.gr». Με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο επιδιώκουμε,

λίγο πριν μπούμε στην εποχή του 5G, τη βέλτιστη

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την προώθηση

της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, όπως

επίσης τη συμπληρωματικότητα και τη βιωσιμότητα των

δράσεων αυτών.

I.C.: Θα υπάρξουν μεγάλα έργα πληροφορικής που θα προκηρυχθούν

εντός του 2020; Αν ναι, μπορείτε να μας πείτε

ενδεικτικά ορισμένα;

Κ.Π.: Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης,

έχουμε κάνει σαφές ότι δρομολογούμε άμεσα μία

σειρά μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν

υποστηρικτικά προς τα κεντρικά πληροφοριακά

συστήματα σε σημαντικούς τομείς πολιτικής. Τα έργα

αυτά επείγουν, διότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και

αρκετά χρόνια. Πρόκειται για συστήματα όπως αυτό της

διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού (HRMS), του ενδοεπιχειρησιακού

σχεδιασμού του δημοσίου τομέα (ERP), και

της διαχείρισης των σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες

(CRM), τα οποία ήδη σχεδιάζονται και θα προκηρυχτούν

άμεσα.

I.C.: Πως υλοποιείται ο στόχος του ενός και μόνον αριθμού

για κάθε πολίτη σε όλες της αλληλοεπιδράσεις με το κράτος;

Τί σχέση θα έχει με τις νέες ταυτότητες;

Κ.Π.: Η χρηστικότητα του ενιαίου αριθμού βασίζεται σε

μια πολύ απλή διαπίστωση: ότι είναι δύσκολο να θυμάσαι

άλλο αριθμό για κάθε υπηρεσία στην οποία απευθύνεσαι.

Αντίθετα, με τον ενιαίο αριθμό ενοποιείται η πρακτική

σε όλο το Δημόσιο, συμβάλλει δηλαδή σε αυτό που

είπαμε πιο πριν, να υπάρχει ενιαίο πρόσωπο του Δημοσίου.

Από εκεί και πέρα, σύντομα θα μπορούμε να δώσουμε

περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Εξετάζουμε αν

μπορεί να αξιοποιηθεί κάποιος από τους παρόντες αριθμούς

-μετονομαζόμενος φυσικά- ή αν χρειάζεται η καθιέρωση

ενός νέου. Ως προς τις νέες ταυτότητες, ο ενιαίος

αριθμός θα αναγράφεται, χωρίς όμως να καταργεί τον

αριθμό της ταυτότητας, ο οποίος θα εξελιχθεί σε αριθμό

του πιστοποιητικού -γιατί πιστοποιητικό είναι και μία

ταυτότητα- όμως πλέον η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω

του ενιαίου αριθμού.

I.C.: Γιατί επιλέξατε να δώσετε παράταση στην εκπομπή

του τηλεοπτικού σήματος με standard definition (τυπική

ευκρίνεια); Δεν έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή η χώρα

να τρέξει γρήγορα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες;

Κ.Π.: Κάθε άλλο. Γρήγορα δεν σημαίνει ούτε βιαστικά, ούτε

χωρίς στόχευση. Ας δούμε με απλά λόγια τι συμβαίνει

αυτή τη στιγμή: τα κανάλια εκπέμπουν σε high definition

στο 92% της επικράτειας και μόνο στο υπόλοιπο 8% εκπέμπουν

σε standard definition, για καθαρά τεχνικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να «αδειάσουμε» την περιοχή

των 700 MHz που θα αποδοθούν στους παρόχους κινητής

τηλεφωνίας για ανάπτυξη υπηρεσιών 5G.

Τι θα έπρεπε να γίνει χωρίς την τροπολογία στην οποία

αναφέρεστε: θα μεταβαίναμε από την τεχνολογία δικτύου

μετάδοσης Τ που βρισκόμαστε τώρα στην Τ2, και ως συνέπεια

αυτό το 8% θα είχε και εκείνο high definition. Θα είχαμε

ένα μεγαλύτερο μεν δίκτυο, το οποίο όμως θα ήταν

κατά βάση ανενεργό - ήδη το Τ έχει δύο «ελεύθερες» θέσεις

στο 92% της επικράτειας. Επιπλέον θα σήμαινε ανάγκη

για άμεση επένδυση περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ

εκ μέρους της Digea, και άλλων τόσων εκ μέρους της ΕΡΤ.

Τέλος και κυριότερο, θα απαιτούσε σχεδόν όλοι οι Έλληνες

να πληρώσουν εκ νέου για αποκωδικοποιητές, αφού

οι περισσότερες συσκευές δεν είναι συμβατές. Και αυτό

να το πράξουν χωρίς να τους δοθεί κάποια πρόσθετη υπηρεσία,

με εξαίρεση για το 8% της χώρας.

Όταν παραλάβαμε, ούτε η ΕΡΤ είχε προϋπολογίσει αυτά

τα κονδύλια, ούτε είχε ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα των

18 μηνών για την εκ του νόμου απαιτούμενη ενημέρωση

των πολιτών. Η συγκεκριμένη τροπολογία αποτελεί ζήτημα

δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης, χρηστής διοίκησης, διαφάνειας

και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

των παρόχων προς το ελληνικό κράτος. Αποτελεί

ταυτόχρονα και σεβασμό προς τους πολίτες, οι οποίοι δεν

θα υποχρεωθούν σε ένα έξοδο που για τους περισσότερους

δεν θα αναβαθμίσει την ήδη υφιστάμενη υπηρεσία.

Θα έρθει σύντομα η ώρα που σε κάθε γωνία της Ελλάδας

10 infocom•12•19

More magazines by this user
Similar magazines