02.12.2019 Views

AlonBH-2019-12

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 257 דצמבר 2019

צילום:‏ בועז לימן


דבר המערכת

דצמבר - 2019 ינואר 2020

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג,‏ שירי דהן.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

תמונת השער:‏ מרוץ בת חפר

צילום:‏ בועז לימן

פינוי גזם

9.12

23.12

16.12

תושבים יקרים,‏

דווקא ב"דבר המערכת"‏ של עלון זה,‏ שהוא העלון

האחרון לשנת 2019, אני מבקשת להעלות למודעות

את חשיבותו.‏

ראשית,‏ כמו כל ישוב המכבד את עצמו יש לנו תיעוד!‏

תיעוד של אירועים קהילתיים,‏ חשיפה של פרוייקטים

חדשים,‏ הכרות עם אנשים שמגיעים לישוב בין אם הם

עובדים ובין אם הם תושבים חדשים,‏ תיעוד תמונות

מאירועים,‏ מקום להגיד תודה לאנשים שעושים למען

הישוב ומחזק את הנותנים.‏

אינטרנט הוא הגורם העיקרי לנטישת עלונים מודפסים,‏

אך האם אנחנו מוכנים לוותר עליהם לטובת אתרים

מקוונים?‏ כיום העלון המודפס פגיע,‏ חלש ומאוים.‏

וכאן המקום לצאת לעזרתו – למען התושבים ואיכות

המידע התקשורתי המוצע.‏ את מחיר ההתמוטטות של

עלונים איכותיים ישלמו בעתיד הקוראים,‏ כי הם יקבלו

את המידע מטוקבקים עילגים.‏ יש להבטיח שהעיתונות

הכתובה תשרוד ותמלא את תרומתה החיונית לאיכות

החיים התרבותית שלנו,‏ לא הכל זה טכנולוגיה!‏

ובנימה אחרת אנחנו רוצים להודות לדפנה שחר על

תרומתה רבת השנים לעלון שלנו ומאחלים לה ולבני

משפחתה הצלחה ובריאות איתנה.‏

קריאה מהנה!‏

חברי המערכת

■ פח כתום

ימי שני

)3 פעמים בשבוע(‏

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי רביעי

מזכירות הישוב ומזכירות המרכז הקהילתי:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896 / 09-8781090

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390

פקס:‏ 09-8780988

מייל:‏ toshavim@bathefer.net

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים :StoreLine

ימים א-ה:‏ 09:00-14:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:00

יום ו:‏ 08:00-12:30

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

אז למה לא לפרסם ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

הסרת שיער בלייזר

פנינית קוסמטיקה

✓ תוצאות החל מהטיפול הראשון

✓ מתאים לכל גווני העור

✓ ידית הקפאה מתקדמת

✓ באישור משרד הבריאות

מבוצע ע״י קוסמטיקאית מומחית

עם למעלה מ-‏‎10‎ שנות ניסיון

מתאים לגברים ונשים כאחד

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937

עלון בת חפר | דצמבר 3 2019


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

www.bathhefer.net.il

4

חורף

היישוב ערוך לחורף,‏ במידה ונתקלם במפגע בטיחותי,‏ בעץ מט ליפול

וכדומה תפנו בבקשה למוקד המועצה או למזכירות היישוב.‏

הרחבה וצמיחת בת חפר

במליאה האחרונה של מועצת עמק חפר אושרה החתימה עם רמ"י

על הסכם לפיתוח לבת חפר והחל פרסום הפרויקט לקבלנים,‏ לרוכשי

מגרשים ובהמשך לרוכשי דירות.‏ בשלב הראשון ישווקו 599 יחידות

לשיווק בתמהיל הבא:‏ 461 בבניה רוויה ‏)כש-‏‎65%‎ מהיחידות ישווקו

במחיר למשתכן ו-‏‎20%‎ מתוכן בעדיפות לבני היישוב והעמק(;‏ שאר

138 היחידות ישווקו כצמודי קרקע.‏

שאלון מתעניינים מפורסם בימים אלה לתושבים וזאת במסגרת

הקמת קבוצת רוכשים מתעניינים בהובלת תושבי היישוב בת חפר

אבי אפרגן ורמי שלמון ובסיוע ועד היישוב.‏ בעתיד הקרוב יתקיים

בבת חפר כנס שיתוף ציבור המתעניינים.‏ תעקבו אחר הפרסומים

ולפרטים נוספים תפנו בדואר אלקטרוני harchava@bathefer.net

ניתן להזמין נציג מטעם ועדת ההיגוי לחוג בית בתאום מראש ולמינימום

20 משתתפים.‏

תשתיות,‏ גינון ואחזקה

‏•גינת הכלבים התחדשה ובמסגרת הטיפול השנתי גזמו את העצים,‏

החליפו את החול,‏ ניקו ותיקנו את המתקנים.‏

‏•בכל ערב איש אחזקה של היישוב עושה סבב לניקוי הפחים בשטחים

הציבוריים ובנוסף משמש כונן לקריאות דחופות וזאת כשירות נוסף לציבור.‏

‏•נקודת פינוי הפסולת הגושית והגזם ברחוב דוחל פונתה בעקבות

שימוש עברייני של קבלנים ותושבים שפינו בה פסולת בניין.‏ נא

השתמשו בהתאם לשילוט.‏

‏•פינוי פחים - במסגרת תוכנית ההתייעלות התקציבית,‏ החליטה

המועצה על צמצום תדירות פינויי פחים כתומים וחומים ביישוביה:‏

פח כתום - מעבר מ-‏ 4 פינויים בחודש ל-‏‎3‎ ; פח חום - מעבר מ-‏‎2‎

פינויים בשבוע לפינוי 1 בשבוע.‏ בתום השנה,‏ תבחן המועצה את

השלכות הצמצום בהיבטים השונים ‏)שירות לציבור,‏ תקציבית,‏

איכות סביבה ועוד(‏ ותקבל החלטה להמשך.‏

‏•צוות הגינון שתלו פרחים לעונת החורף בשדרה הראשית ובאדניות

ברחובות היישוב.‏

‏•הגינה בחלקו הדרומי של ביה"ס נעקרה בשל מחלה שהתפשטה

בה.‏ מה לשתול או לעשות במקום?‏ רעיונות יתקבלו בברכה.‏

‏•נקודת המשטרה ביישוב ממוקמת בסמוך למתחם הנוער ומשרתת

את השוטר הקהילתי,‏ צוות משא"ז,‏ מתנדבי סיירת ההורים ועוד.‏

מדובר במבנה יביל מיושן ובימים אלה נעשה מחשב להקמת נקודה

במבנה קבע מוסדר וחדיש.‏

תכניות עבודה 2020

ועדות היישוב נמצאות בתהליכי עיצוב תכניות העבודה ובקשת

התקציבים לשנת 2020. החודש הוצגו תכניות העבודה ליו"ר הוועד

עדי אמזלג ולוועדת הכספים בראשות מאור אסולין.‏ בישיבת הוועד

הקרובה שתתקיים ב-‏‎17‎ בדצמבר יאושרו תכניות העבודה והתקציבים

הנדרשים.‏ תושבים המעוניינים להעלות נושאים לטיפול ולהצעות

ייעול תפנו למזכירות היישוב או לראשי הוועדות.‏

קהילה ומרכז קהילתי

‏•החודש התקיים באולם הספורט מופע הסטנד אפ של רשף לוי,‏

מאות תושבים צחקו ונהנו במופע קרוב לבית ובמחיר שווה לכל

כיס.‏ אנחנו ממליצים לתושבים להשתתף ולהנות משלל הפעילויות.‏

‏•צוות מיחידת עוקץ התאמן באזור היישוב והתארח במתחם הנוער,‏

את ההזדמנות ניצל היישוב גם כדי לפנקם במעשי ידי התושבים

וגם לערב חשיפה לבני הנוער במסגרתו קיימו פעילות משותפת,‏

תצוגת תכלית של הצוות ופאנל שאלות ותשובות בנושא הגיוס

לצה"ל בכלל וליחידה בפרט.‏

‏•בקרוב נפרסם פרטים על פתיחת מרכז הלמידה לתלמידי יסודי

ובעתיד תשולב בו גם הכנה לבגרויות.‏

‏•אירוע התרמה למען שורדי השואה התקיים בדשא של המרכז

המסחרי עם שלל הפעלות לילדים,‏ מוזיקה,‏ מכירת יד שניה ומזון

ועוד.כל ההכנסות הועברו לעמותת ‏'חסדי נעמי'‏ שתרכוש ערכות

חימום לחורף עבורם.‏ המיזם הוא פרי שיתוף פעולה של תכנית

המד"צים ובני נוער מהיישוב.‏

‏•מכשיר דפיברילטור הוצב במרכז הקהילתי לטובת הציבור כולו.‏ זהו

המכשיר השני ביישוב כשהראשון מוצב בחדר הכושר.‏

‏•לצוות עובדי היישוב הצטרפו שתי עובדות חשובות:‏

‏•תמר אוחיון מנהלת המזכירות החדשה וגילי הרמיס רכזת הקהילה

של היישוב.‏ נאחל להן בהצלחה ובטוחים בתרומתן ובהשפעתן על

היישוב.‏

ספורט

מאות רבות השתתפו במרוץ בת חפר ה-‏‎21‎ לזכרו של תומר נוה

שנהרג בתאונת דרכים בשנת 2005. הוריו,‏ עודד ואורית,‏ תושבי

היישוב.‏ זו מסורת קהילתית וחוויה גדולה שכללה מקצי ריצת יחידים

ושליחים,‏ עממית ותחרותית עם הפנינג לכל המשפחה.‏

פעילים ביישוב

אנחנו מחפשים תושבים המעוניינים להשפיע על הנעשה ביישוב

בכל נושא ולכל ועדה ובדגש על איכות הסביבה,‏ שירותים חברתיים,‏

כלבים וחזות היישוב.‏ למעוניינים תפנו למזכירות היישוב.‏

מרלו"ג יד חנה

ועד בת חפר היה הראשון להגיש ההתנגדות,‏ אבל חשוב להדגיש כי

לוועד בת חפר אין התנגדות לאזור תעשייה ביד חנה - זה הכרחי,‏

נדרש ויגדיל התעסוקה ומקומות העבודה,‏ ואנחנו מברכים על כך.‏

בהתנגדות שהגיש ועד היישוב יש שתי הסתייגויות - הצורך במענה

תחבורתי הולם לכמות המשאיות המתוכננת וגובה המרלו"ג שישנה

את הצביון הכפרי בסביבתנו.‏ הנושא יידון ונעדכן בהתפתחויות.‏

המשך בעמוד הבא


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה

את הנוער והילדים לקחת חלק

בכתיבת מדור חפרפרוני לילדים.‏

צרו קשר עם יו"ר הועדה

ירדנה הראש 052-7027830

קוסמטיקה | בישום | תינוקות | תוספי תזונה | דרמוקוסמטיקה | אורטופדיה

09-7440303

עלון בת חפר | דצמבר 5 2019


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב - המשך מהעמוד הקודם

ביטחון

‏•אושר תקציב ניכר לשדרוג אמצעי הביטחון ביישוב.‏

‏•הוצבו שלטים גדולים לנתיב התושבים ולנתיב האורחים.‏

‏•כחלק מהפקת הלקחים עודכנו והוחמרו נוהלי האבטחה של שומרי

היישוב.‏

• 3 פעילים מצוות הכוננות והביטחון יוצאים להשתלמות מנהלי

אירוע ביטחוני.‏

אנחנו מזכירים לכל התושבים החדשים ולכל מי שהחליפו רכבים,‏

לעדכן הפרטים ולהירשם למערכת פתיחת השער האוטומטית

בוואטסט 0536231390.

תחבורה

במסגרת תוכנית התחבורה החדשה בעמק חפר,‏ החל לפעול קו

635 מבת חפר לתל אביב,‏ התושבים מדווחים על שביעות רצון מכמות

התחנות ומזמן הנסיעה הסביר ולנו לא נותר אלא לברך ולהמליץ

בחום להשתמש בקו החשוב הזה.‏

קו נוסף 704 פועל ממתחם הוויליג'‏ בחדרה לתל אביב.‏

במקביל,‏ משרד התחבורה באמצעות נתיבי איילון משלים הליך מכרז

להפעלת השאטלים מארבעה מוקדים בעמק.‏ נמשיך ונעדכן בהקדם!‏

הודעות מועצה

‏•חיסון לכלבים נגד כלבת יבוצע בתאריך 18 לדצמבר בין שעות

17:00-16:00 במחלקה הווטרינרית בבניין המועצה.‏

‏•המועצה הדתית עמק חפר יצאה במיזם ראשוני בשיתוף המועצה

האזורית עמק חפר ורכשה 3 ערכות מיוחדות למשפחות אבלות

אשר יושאלו לכל משפחה שתבקש זאת.‏ הציוד אשר נמצא בערכה:‏

עגלה נגררת,‏ אוהלים בגדלים שונים,‏ 100 כיסאות,‏ 10 שולחנות,‏

תאורה פנימית,‏ מקרר,‏ תנורי חימום לחורף,‏ מאווררים לקיץ,‏ מיחם

חשמלי,‏ רמקול לדרשות והספדים,‏ פלטות לשבת,‏ ערכת סידורים

ספרדי/אשכנזי,‏ כיפות וטליתות.‏ תודה למר יאיר בטיטו יו״ר המועצה

הדתית עמק חפר.‏

‏•מרוץ עמק חפר לזכר רז גוטרמן יתקיים ב 13.12.2019. פרטים

והרשמה באתר שוונג והמועצה.‏

‏•מוזמנים לקרוא ולראות באתר המועצה את סיכום שנת הכהונה

הראשונה של הנהגת המועצה הנבחרת.‏

מישהו לרוץ איתו

שבע שלמון

גם השנה,‏ כמיטב המסורת,‏ נערך המירוץ לזכרו של תומר נווה.‏

על אף שהמירוץ חוזר שוב ושוב,‏ מדי שנה,‏ בכל פעם זה מרגיש

קצת אחרת,‏ אופיו מעט שונה.‏ חוץ ממרסלו היקר שתמיד נמצא

במקום המזניק ודואג שהכל יתקתק.‏

השנה הגעתי למירוץ עם תמר,‏ הבת הצעירה מבין ילדי,‏ שלומדת

בבית-ספר ׳שדות׳ בכיתה ב'.‏ הכוונה היתה שהיא תרוץ עם הכיתה,‏

אבל איכשהו מצאתי את עצמי רצה לצידה,‏ מעודדת ומחזקת,‏

מלמדת אותה לרוץ קילומטר וחצי ולשמור על כוחות עד לסוף

הריצה.‏ כמובן שהרבה לפני הסוף,‏ היא הבינה שיש לה מספיק

אנרגיות ופתחה פער גדול לפני.‏ מקסים היה לראות את כל הרצים,‏

את הילדים וההורים נהנים מפעילות של ספורט.‏

בסיום המירוץ הלכנו להפנינג באולם.‏ קערות של פירות טריים

חיכו לרצים,‏ והאולם כולו היה מלא משחקים שאירגנה חברת

‏"בזוקה-משחקים"‏ לשלל גילאים.‏

אחרי זמן חופשי באולם וכיף ביחד,‏ התקיים טקס של הענקת

פרסים לזוכים.‏ היה אירוע מאורגן,‏ שמח וקהילתי.‏

תודה רבה לכל מי שלקח חלק באירגונו.‏

מופע הסטנד אפ של רשף לוי

חודש נובמבר נחתם במופע

סטנד-‏ אפ של רשף לוי,‏ שגרף

מהקהל מחיאות כפיים לכל אורך

המופע ותגובות נלהבות.‏

כ-‏‎500‎ אנשים מבת חפר והסביבה

הגיעו לצחוק יחד.‏ רשף לוי בדרכו

המיוחדת צחק על אופיו של הישוב

הקהילתי שלנו והאנשים שבו,‏

ואנחנו נהנו מערב שמח במיוחד.‏

תודה למארגנים.‏

מחכים להופעות הבאות.‏

www.bathhefer.net.il

6


ספורט

מרוץ בת חפר לזכר תומר נווה

צילומים:‏ בועז לימן

עלון בת חפר | דצמבר 7 2019


קשר משפחתי

״כל אחד הוא אור קטן

וכולנו אור איתן״

דינה זלוטניק

אז כן,‏ כבר כתבו ודיברו על הנושא רבות…‏ ובכל זאת….‏

כולנו רוצים להיות אור קטן ‏)או גדול(‏ ומשמעותי לסביבה הקרובה

ו/או הרחוקה שלנו.‏

הסביבה הקרובה זוהי משפחתנו,‏ ההורים,‏ בני הזוג,‏ הילדים,‏ האחים וכו׳.‏

הסביבה הרחבה אלו חברינו,‏ קולגות לעבודה,‏ לקוחות בעסק,‏ מטופלים

שלנו,‏ מתאמנים ואנשים שאנו פוגשים במהלך חיינו.‏ סביבה רחבה

אף יותר זהו היישוב,‏ העמק,‏ המדינה וכל העולם.‏

כולנו רוצים להרגיש משמעותיים ותורמים.‏ מי יותר ומי פחות.‏ זה

חלק מהטבע האנושי וכל אחד מוצא את הדרך שלו לעשות זאת,‏

ובמינון המתאים לו.‏

על מנת שנוכל להיות אור לאחרים - להאיר החוצה,‏ אנחנו צריכים

למצוא קודם את האור הפנימי שלנו.‏ לא תמיד זה כל כך פשוט.‏ זה

תלוי בגורמים רבים,‏ כמו,‏ מאיזו משפחה באתי,‏ האם ראו אותי באמת?‏

האם איפשרו לי לבוא לידי ביטוי?‏ כמה ביקורת ספגתי?‏ כמה עידוד

קיבלתי?‏ האם אני מודע ליכולותי ולכשרונותי?‏

לעיתים אנו צריכים שמישהו מבחוץ יאיר לנו את הדרך וידליק לנו

את האור על מנת שנוכל למצוא את האור הפנימי שבנו.‏ כשנמצא

אותו - נוכל להפיץ אותו גם החוצה.‏ זה יכול לקחת כמה שנים ואפילו

תקופת חיים משמעותית עד שנמצא את האור שאנו מחפשים.‏

וכאן נכנס התפקיד ההורי שלנו -

גם ילדינו רוצים להיות אור עבורינו ההורים.‏ הם מבקשים שנראה

אותם,‏ שנכיר ביכולות שלהם,‏ שנראה כמה הם מיוחדים וכמה הם

יפים.‏ שנאהב אותם כמו שהם,‏ שנתפעל מהם,‏ ושנראה את האור

הפנימי שלהם.‏

כשאנחנו,‏ ההורים,‏ נעשה זאת,‏ נעודד אותם,‏ נחזק ונעצים אותם,‏

כשאנחנו נתפעל מהם בזכות מי שהם,‏ הם יוכלו להתחבר לאור

הפנימי שבהם ולהפיץ אותו החוצה.‏

או אז,‏ כשיהיו גדולים יותר,‏ בוגרים יותר,‏ הם ידעו איך למצוא אותו,‏

את האור החמקמק הזה.‏ הם ידעו איך לעודד את עצמם,‏ גם ברגעי

משבר ושפל.‏ הם ידעו לקום ולהרים את ראשם ולהאיר החוצה את

סביבתם.‏ כי אנחנו,‏ הוריהם,‏ האמנו בהם,‏ תמכנו בהם ועודדנו אותם

כשהיו צעירים וראינו את האור שבהם,‏ גם כשהיה חשוך.‏

קהילשון

תחליפי שם התואר ‏'משמעותי'‏

כתב:‏ שמשון הופמן ערך:‏ משה עמר

לשימוש בשם התואר ‏'משמעותי'‏ צירופים רבים,‏

כגון:‏ ‏'תיקוני אחזקה משמעותיים',‏ פריצה

משמעותית',‏ ‏'מבצע משמעותי'.‏ למעשה,‏ מדובר

בתרגום של שם העצם ,significance ומשמעו

מובהקות,‏ ושם התואר הנגזר ממנו הוא מובהק.‏

מתי ראוי להשתמש בשם התואר ‏'משמעותי'?‏ –

כשמתכוונים לדבר שיש בו משמעות או הוראה

‏)כגון:‏ משמעותה של המילה ‏'תצלום'‏ היא תמונה

שצולמה במצלמה(;‏ או כשמשהו משתמע מדבר

‏)כגון:‏ הודעת שר האוצר על הקטנת תקציב החינוך,‏

משמעותה שסדר העדיפויות של המדינה השתנה(.‏

עוד דוגמה:‏ ‏'לתפאורה הססגונית במחזה יש

משמעות מיוחדת'.‏

כשאין מתכוונים ל'משמעות',‏ התאימו לשם העצם

את שם התואר המדויק,‏ כגון בולט,‏ ברור,‏ גדול,‏ חמור,‏

חשוב,‏ מאתגר,‏ מובהק,‏ ממשי,‏ מצער,‏ ניכר,‏ נכבד,‏

ענייני,‏ רב-ערך,‏ של ממש.‏ למשל:‏ ‏'צעדים חשובים',‏

‏'תיקוני אחזקה ניכרים',‏ או ‏'שינויים של ממש',‏ ‏'משא

ומתן ענייני'‏ ‏'הישג רב-ערך',‏ ‏'תוצאה מובהקת',‏

‏'מחדל מצער או מחדל חמור',‏ ‏'פריצה גדולה',‏ ‏'סכום

נכבד',‏ ‏'תפקיד מאתגר'.‏

אין אפוא לפסול את שם התואר ‏'משמעותי',‏ אלא

יש להשתמש בו כשמדובר במשמעות או בהוראה

של דבר,‏ או כאשר ההצעות שלעיל הן טובות פחות

להביע את כוונת הכותב.‏

דוגמאות נוספות:‏ ‏'בשנים האחרונות יש עלייה ניכרת

מארצות הרווחה,‏ כגון ארצות הברית,‏ קנדה וצרפת

‏)לא:‏ עלייה משמעותית(;‏ ‏'תפקידך החדש ישנה את

חייך שינוי מובהק כי ייקרו בדרכך אתגרים של ממש,‏

עתידך תלוי במידה רבה ביכולותיך וברצונך לקבל

עליך תפקיד מאתגר'.‏

www.bathhefer.net.il

8


מקרי הרצח המזעזעים,‏ בהם מצאו

את מותן,‏ מיכל סלה ז"ל,‏ שעל פי

כל הסממנים והראיות נרצחה בידי

בעלה בקור רוח מבעית,‏ אסתי

אהרונוביץ'‏ ז"ל,‏ שנרצחה ביום בו

הגישה מסמכי גירושין לבעלה

‏,פרופ'‏ גיורא פראף פרי ומריה טל

ז"ל,‏ שנמצאה מתה בדירתה לאחר

שנדקרה בצווארה,‏ לאחר שהתברר כי

בעלה לא אהב,‏ בלשון המעטה,‏ את העובדה שהיא יצרה קשר עם

גבר זר - הן דוגמאות קיצוניות מאוד לתופעה מטרידה,‏ בה נשים

נאלצות לשלם מחירים בלתי נתפסים רק בשל רצונן להתגרש.‏

הגם שאין המדובר בתופעה רחבה,‏ לא ניתן להתעלם מהעובדה,‏

לפיה,‏ כל שלושת בני הזוג של אותן נשים סברו כי רצח הוא הפתרון

המועדף על פני גירושין,‏ זאת למרות שאין קשר בין המקרים.‏

עובדה זו גם מצביעה על אלימות קשה והפרעת אישיות מובנית

וקיצונית אשר היתה קיימת קודם לדיון בגירושין.‏

מאחר וגירושין כשלעצמם,‏ קשים ובלתי רצויים ככל שיהיו אינם

מצדיקים אלימות מכל סוג שהיא ובוודאי שלא רצח,‏ המקרים

הללו מחרידים וקיצוניים במיוחד ומי ייתן ויהיו האחרונים.‏

ידוע כי רוב הליכי הגירושין מתנהלים לאחר שצד אחד מבני הזוג

מוביל או יוזם את המהלך והצד השני פחות מעוניין בו או לא

מעוניין בו בכלל.‏ מעטים הם המקרים בהם שני בני הזוג רוצים

בפרידה באותה מידה.‏ התנגדות לגירושין של אחד מבני הזוג,‏ היא

בעיה אקוטית,‏ המעכבת באופן משמעותי את הסיכוי לסיים את

ההליך באופן מכובד וענייני ו/או לגבש הסכם גירושין ולפתוח

‏"דף חדש"‏ ביום שאחרי ובשגרה החדשה.‏

בד"כ כלל סיפורי פרידה או גירושין עליהם נשמע מהסביבה יתארו

מחלוקות בעניין הרכוש,‏ הסדרי שהיה עם הילדים וכדומה.‏ אלו

שלבים מתקדמים יחסית בהליך הגירושין.‏ בד"כ נהיה חשופים

פחות לסיבות שבגינן החליט צד לפתוח בהליך.‏ אנחנו גם בד"כ

לא נהיה מודעים לשיחות הראשונות והאותנטיות שהתנהלו בין

בני הזוג בחדרי חדרים.‏ מדובר ברגעים מאד קשים מבחינה רגשית,‏

אשר מטבע הדברים מעלים תחושות אישיות קשות,‏ ובמקרים

קיצוניים,‏ כפי שראינו,‏ נפיצות ואף מסוכנות.‏

אז איך למרות הכל מומלץ לפעול כשאני במערכת זוגית שלא

טוב לי בה?‏

■ תלכו ליעוץ זוגי – לייעוץ זוגי סל טיפולי רחב.‏ רבים טועים

לסבור שהוא נותן מענה רק לזוגות הרוצים לשפר את הקשר

הזוגי ביניהם או להשיב לחיי הזוגיות את ‏"הניצוץ",‏ אך לא כך

הדבר.‏ מדובר באחד ‏"הכלים"‏ החשובים ביותר העומדים לרשותכם

גם בעת משבר זוגי שלא פונה דווקא לשיקום היחסים,‏ אלא

תומך מקצועית בהתרתם.‏ ביעוץ הזוגי ניתן לפרוט את הקשיים

וההתמודדות של כל אחד מבני הזוג ואפשר גם לפרוק את מה

ש"יושב על הלב",‏ בתוך כך לשוחח על הפחדים,‏ לטפל במצוקות,‏

לנתח את הסיטואציה כפי שהיא ולהתמקד בפתרונות ובאינטרסים

ההדדיים והאישיים של שני בני הזוג.‏ הצדדים לומדים לראות

להתגרש בשקט

את המשבר ‏"בגובה העיניים"‏ ובתוך כך לנהל שיח מכבד לקראת

היום שאולי זה לא יעבוד להם יותר וזה אכן דורש למידה.‏ כאשר

מעכלים את המשבר באופן מבוקר,‏ הליך הפרידה יהיה פחות נפיץ

ואם הצלחתם בסופו להשיב את הניצוץ לחייכם הזוגיים-‏ אדרבא!‏

■ הימנעו מפתיחת הליכים משפטיים בשלבים המוקדמים

– הדינמיקה של זוג שמתגרש מתאפיינת במתח רב הכולל נקיטת

צעדים.‏ כאמור,‏ מעטים הם הזוגות שמחליטים ביחד על רצונם

להתגרש ופועלים בשיתוף בכל השלבים הנדרשים.‏ על פי רוב,‏

מדובר בתהליך אותו בד"כ מוביל צד אחד שמצהיר על רצונו

לסיים את היחסים.‏ זהו רגע משברי מאוד לצד השני המתאפיין

בד"כ בהלם,‏ כעס,‏ תסכול,‏ פחד ומצוקה.‏ לא מעט רגשות מודחקים

יוצאים החוצה ולא פעם הרגשות אף יכולים להוביל למעשים

אלימים ובלתי נשלטים.‏ בחלוף הזמן מתוודים לא פעם אותם

בני זוג כי הם פעלו באמוק ללא הגיון ומתוך כעסים ומצוקה.‏

לכן מומלץ להמתין עם איום בפתיחת הליכי משפטי ולמעשה

להימנע ככל שניתן מפתיחת הליכים ב"הפתעה"‏ ולהמתין לשלב

שהפרידה כבר נטמעה והובנה ואף התקבלה בקרב בן/‏ בת הזוג

שלכם.‏ זו הדרך הארוכה הקצרה ביותר.‏ אין כוונתי למקרים בהם

קיים חשש ממשי להברחת זכויות/‏ כספים,‏ בהם יש לפעול לאלתר.‏

■ אין כמו הידברות לפני פתיחה בהליכים משפטים – מירוץ

הסמכויות הקיים מוסדות בין ערכאות המשפט,‏ המאפשר

פתיחת תיק בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה

מהווה מוטיב לחץ על מתגרשים רבים.‏ על מנת שמירוץ זה לא

יהווה חרב פיפיות וידרבן ‏"להשיג תוצאות טובות יותר בפרידה",‏

מומלץ לעשות הסכם בשלבי הפרידה הראשונים בו יתחייבו שני

בני הזוג שלא להגיש תביעת גירושין או כל הליך משפטי עד

לסיום תקופת ההידברות המוסכמת.‏ הסכם כזה נותן זמן לבני

הזוג לשבת,‏ לדבר ביניהם,‏ לעכל את ההליך,‏ להתלבט,‏ להפנים

ולהחליט ללא רותחין אם ואיך יראו חייהם כפרודים או גרושים.‏

ניתן ומומלץ לערוך הסכם כזה בעזרת אדם ניטראלי או מגשר

שהוא עו"ד העוסק בדיני משפחה.‏

■ גישור - גם בשלבי השיחות הראשונות על פרידה כדאי לפנות

להליך גישור,‏ באמצעות צלע שלישית מקצועית - עו"ד שהוא

מגשר בדיני משפחה מכיר ויודע את החוקים וההלכות הנוהגות,‏

שתוכלו לקבל ממנו מידע בהיר לגבי החובות והזכויות שלכם.‏

זאת גם כדי למזער את המצוקה,‏ ההתנגדויות וההסלמה.‏ צלע כזו

גם יכולה לזהות סכנה ויכולה להנחות את הצדדים איך לפעול

בכל סיטואציה.‏ בני זוג העושים שימוש בכלי הגישור יצליחו

לרוב לסיים את הקשר עם הסכם טוב,‏ ולכל הפחות עם תקשורת

בסיסית המאפשרת יציאה לחיים חדשים.‏

■ לא להתעלם מסימני אזהרה – אסור להתעלם מסימני אזהרה.‏

ומהם אותם סימנים?‏ אלימות פיזית,‏ מילולית,‏ כלכלית,‏ בידוד

חברתי,‏ נקיטה חד צדדית של צעדים מצד מי מבני הזוג שיש להם

השלכות עליכם.‏ כאשר סימני האזהרה מופיעים - חובה לגשת

לקבל עזרה,‏ מומלץ בשלב זה להתייעץ עם עו"ד העוסק בדיני

משפחה ובמקרים בהם האיומים נראים לכם ממשיים לפנות מיד

למשטרה ולא להקל ראש.‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ מגשרת ועו"ד העוסקת בדיני משפחה,‏ נייד:‏ 052-7772352,

משרדה מדורג ע"י חברת B.D.I. וחב'‏ ,DUN'S 100 כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בדיני המשפחה.‏

המלצות באתר:‏ https://mishpacha-law.com

‏"אילנית האס-ארד עו"ד ומגשרת בדיני משפחה".‏

תוכן פרסומי

עלון בת חפר | דצמבר 9 2019


ניסים ונפלאות

ענת חיון,‏ מורה ללשון ותושבת הישוב,‏

מספרת על שני ניסים שקרו לה והתובנות שבאו בעקבותיהם.‏

החיים מזמנים לנו הרבה אתגרים וקשיים

אך לעיתים מתוך הקושי צומחת תקווה.‏

לעיתים כנגד כל הסיכויים,‏ קורה לנו אירוע

שאותו ניתן להגדיר כנס.‏ הפתעה שלא ציפינו

לה,‏ שמחייבת אותנו לחשב מסלול מחדש.‏

ענת חיון,‏ מורה ללשון ותושבת הישוב,‏

חולקת איתנו שתי חוויות מעצבות חיים,‏

שהביאו אותה להבנה,‏ שיש ניסים בעולם

והם לרוב מתחילים בתוכנו.‏

הריון שהתעכב ולידה בהפתעה

הנס הראשון אותו חוותה ענת קשור לצורך

הקיומי שלנו כנשים להביא ילדים לעולם.‏

נשים רבות חוות תסכול רב ותחושה של

אובדן וכישלון כאשר ההריון המיוחל אינו מגיע

והלחץ מהסביבה רק מגביר את ההרגשה

ש"משהו אצלי לא בסדר".‏ לעיתים רק

לאחר שאנו מצליחות להרפות ולהתחבר

לקול הפנימי שלנו ולרצון האמיתי של הנפש

והגוף,‏ מתרחש הנס לו חיכינו.‏

‏"לאחר שילדתי את בני הראשון וניסיתי להיכנס שוב להריון,‏ נתקלתי

בקשיים רבים ואפילו עברתי ‏"לידה שקטה"‏ בהפלה מאוחרת של

עובר,‏ ולאחריה באו שבע הפלות נוספות וכואבות.‏ למעשה,‏ כל חצי

שנה חוויתי הפלה כיוון שההריון לא התפתח כראוי.‏ במהלך הזמן הזה

הוצאתי כסף רב על רופאים וטיפולים ומסביבי אנשים כבר ייעצו לי

לפנות לאימוץ.‏ בסופו של דבר קיבלתי הפניה לרופא הנכון עבורי בתל-‏

השומר שידע למצוא וגם לפתור את הבעיה ממנה סבלתי.‏ כשנכנסתי

להריון הוא הסתיים בלידה מוצלחת והדבר המדהים היה,‏ שילדתי

ביום הולדתי ובדיוק באותו תאריך שבו אבי נפטר ‏)כשהייתי בת 21(.

זה היה ממש נס וגם הסמליות של הלידה הייתה מאוד גדולה עבורי.‏

כשאני נולדתי,‏ סיפרו לי שאבי בכה כיוון שרצה בן והיה זה רק סמלי

שאלד בן בתאריך שבו אבי נפטר.‏ המעגל נסגר."‏

סימה בורקובסקי

השתבש וקיבלתי מכה חזקה וגם שריטה

בפנים והדבר שהדאיג אותי ביותר היה

אם תיוותר על פני צלקת.‏ כשחזרתי לחדר

במלון הקאתי וכאב לי הראש,‏ אבל לרגע

לא חשבתי שמדובר באירוע רפואי מסוכן

ושעלי להתאשפז בבית חולים."‏

עד כדי כך ענת הייתה שאננה שהמשיכה

בחייה כרגיל ואפילו נסעה לחו"ל פעם נוספת.‏

‏"עשרה ימים לאחר התאונה התעוררתי

באמצע הלילה עם חצי גוף משותק.‏ מסתבר

שחוויתי אירוע מוחי ובעקבותיו באו שמונה

ימי אשפוז ועוד שמונה חודשים של שיקום

בבית."‏

איך חשת באותה תקופה?‏

‏"הרגשתי דיכאון עמוק.‏ אני מורה ובאותה

תקופה לימדתי בתיכון בנתניה והייתי צריכה

לשנות את שגרת חיי.‏ לצאת לשני חצאי

שבתון.‏ חוויתי תחושות של עצב,‏ תסכול

וכעס על חיי שהשתנו לפתע.‏ ההלם מאוד

גדול,‏ כי פתאום מאדם בריא אתה הופך למוגבל".‏

מה היה הנס שקרה לך?‏

‏"בסופו של דבר הצלחתי להבריא ולהשתקם לחלוטין ומכל התאונה

שעברתי לא נשאר שום סימן ואין אף צלקת על פני."‏

מה התובנות שלך משני הניסים אותם חווית?‏

‏"התובנה הגדולה ביותר היא,‏ שעלינו להקשיב לקול הפנימי שלנו.‏

במקרה של ההריון הבנתי בדיעבד,‏ שכנראה הזמן לא היה נכון עבורי

ורק ניסיתי להיכנס להריון מתוך רצון לרצות את החברה או את

המשפחה,‏ או לעשות מה שמצופה ממני.‏ כשהגיע הזמן הנכון עבורי

אז הצלחתי ועם ההריון השלישי לא הייתה בעיה כלל.‏

www.bathhefer.net.il

חופשה שהפכה לסיוט

המקרה השני עליו ענת מספרת,‏ מתקשר לדרך הפעולה האוטומטית

שלנו כאימהות כאשר מדובר בכאב או בעיה שאנחנו חוות.‏ ועד כמה

קל לנו לא להתייחס לבעיה רפואית ולהמשיך כרגיל,‏ עד שהגוף מחייב

אותנו לעשות מעשה.‏

‏"הכל החל בחופשה בכרתים שבמהלכה התפתיתי לבצע אטרקציה

המכונה מצנח ים,‏ שבמהלכה צונחים עם מצנח ובסופו של דבר נוחתים

עם מגלשיים לתוך הים.‏ אני חייבת לציין שמלכתחילה האינטואיציות

שלי הדליקו אצלי נורות אדומות,‏ אך בחרתי להתנסות בחוויה כיוון

שבתי בקשה שנבצע את האטרקציה ביחד.‏ בסופו של דבר משהו

גם לגבי מקרה התאונה שקרתה לי הבנתי שהיה עלי להקשיב

לאינטואיציה הפנימית שלי ולהתנגדות שחשתי לפני הצניחה.‏ למדתי

שעלינו כנשים לתת מקום לכאב שלנו ולא לשים את עצמנו תמיד

במקום שני אחרי הילדים והמשפחה.‏ לא התייחסתי לכאב ולסימפטומים

שחשתי ברצינות ורק לאחר שהגוף קרס נאלצתי להתאשפז.‏

גם העובדה ששיניתי בית ספר ועברתי ללמד ב"מעיין שחר"‏ הייתה שינוי

מרגש עבורי וסוג של התחלה חדשה ללא המשקעים של התאונה".‏

מסתבר שניסים אינם קורים רק באגדות וכאשר אנו פוגשים סוג

של נס בחיינו כנראה שהיקום מנסה להעביר לנו מסר חשוב.‏

10


מהנעשה במועדון הגמלאים +60

לדפנה שחר

רצינו להגיד

תודה רבה

על כל השנים שהיית

חלק מצוות עלון בת חפר,‏

ובמיוחד על השנים האחרונות

בהן שימשת כיו״ר ועדת העלון.‏

מאחלים לך ולמשפחתך

הרבה בריאות ובהצלחה בהמשך הדרך.‏

ועדת עלון

מרכז למידה חדש בבת חפר

עינב שהרבני מורה במרכז היא מורה מנוסה במערכת

החינוך מזה 20 שנה ובעלת תעודה להוראה מתקנת.‏

המרכז מתקיים במתנס בת חפר בימים א'‏ ו-ה'‏

בין השעות 14:00-16:00 בקבוצות קטנות

מטרת מרכז הלמידה:‏

✔ תחזוק ותגבור הרמה הלימודית במגוון מקצועות.‏

✔ שיפור והשלמת פערים לימודיים

✔ הכנת שיעורי בית ותרגול חומר נלמד

✔ הקניית מיומנויות למידה נכונים ומיומנויות קריאה

תכנית פעילות המועדון לחודש דצמבר 2019:

ימי ראשון

19.00 1.12.19 ערב חברתי - סיפור אישי

הרצאתה של סיגל ביצור -

19.00 8.12.19 ‏"צ'ארלס דארווין והאבולוציה"‏

19.00 15.12.19 ערב חברתי - סיפור אישי

הדלקת נר ראשון של חנוכה

19.00 22.12.19 שירה בציבור עם דניאל

הדלקת נר אחרון של חנוכה

19.00 29.12.19 מפגש חברתי שמח

ימי שני

יום שלישי

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

17.30 10.12.19 מפגש עם המד"צים

ימי חמישי:‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

ימי שישי

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

מועדון +60 מברך את תושבי בת חפר

בחג חנוכה שמח!‏

עלון בת חפר | דצמבר 11 2019

11


אירועי חודש דצמבר 2019

דצמבר

2019

הכניסו שיק לבית שלכם

סדנת יצירה / שרפרף מבטון

יום חמישי | 5.12.19

בין השעות:‏ 20:00-23:00

בחדר האמנות במרכז הקהילתי

בהדרכתה של ענת מייל.‏

במהלך הסדנה ילמדו

המשתתפים לעבוד

עם חומר הגלם וליצור

שרפרף מדליק מבטון.‏

עלות הסדנה 350 ש”ח

לפרטים והרשמה:‏

מזכירות הישוב - 09-8781090

ענת מייל - 052-8612132

הקיץ עבר,‏ החגים נגמרו ועכשיו זה הזמן

המושלם להיכנס לכושר.‏

בואו להתאהב בענף ההליכה הנורדית,‏

בשיעורים בין שבילי היישוב

בהדרכתה של יעל בן צבי.‏

אחרי החגים זה כאן!‏

כנסו לכושר עם חוג ההליכה הנורדית

לפרטים והרשמה:‏

מזכירות הישוב - 09-8781090

יעל בן צבי - 052-2783692

www.bathhefer.net.il

12


לוח שיעורים

2019-2020

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

7:00-8:00

TRX

שירה

רב תכליתי

מיקי

7:45-8:45

פילאטיס

סטודיו

7:30-8:30

פילאטיס

קרוואן החלומות

7:00-8:00

TRX

רב תכליתי

מיקי

מיקי

עינת

8:00-9:00

7:30-8:30

אימון מחזורי

רב תכליתי

רב תכליתי

קלאודיה

7:45-8:45

7:30-8:30

TRX

8:00-9:00

Core Conditioning

רב תכליתי

מיקי

8:00-9:00

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

8:00-9:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

רב תכליתי

מיקי

עיצוב דינאמי

רב תכליתי

מיקי

7:00-8:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

מיקי

8:00-9:00

עיצוב

8:00-9:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

רב תכליתי

9:00-10:00

TRX

החופש

שלך

לבחור

8:00-9:00

פילאטיס מתיחות

סטודיו

רב תכליתי

שירה

מיקי

דנה

19:00-20:00

אימון מחזורי

רב תכליתי

מיקי

18:00-19:00

עיצוב דינאמי

רב תכליתי

מיקי

18:30-19:30

יוגה למתחילים

סחלבים

פילאטיס

רב תכליתי

קלאודיה

18:15-19:15

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

17:30-18:30

Power

אימון מחזורי

רב תכליתי

מיקי

19:00-20:00

זומבה

רב תכליתי

מיקי

20:00-21:00

18:00-19:00

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

19:20-20:20

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

19:00-20:00

Core Conditioning

רב תכליתי

מיקי

20:00-21:00

יוגה

דנה

עינת

20:15-21:15

HIITRX

רב תכליתי

עינת

19:00-20:00

CORE דינאמי

19:00-20:00

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

קרוואן החלומות

20:00-21:00

זומבה

רב תכליתי

מיקי

סחלבים

20:15-21:15

קבוצת ריצה

OUTDOOR &

רב תכליתי

מיקי

21:00-22:00

TRX

19:00-20:00

קיקבוקס

ספורט ב׳

דפנה

עינת

19:35-20:35

עיצוב דינאמי

סחלבים

קלאודיה

20:05-21:05

אשטאנגה יוגה

סחלבים

דנה

20:15-21:15

קבוצת ריצה

OUTDOOR &

עינת

עודכן בתאריך 24.10.19

עלון בת חפר | דצמבר 13 2019


סטיילינג לא עוסק באופנה,‏ זוהי אמירה אישית

אשר מבטאת את מה שאנחנו רוצים לשדר

לעולם.‏ זה השילוב בין הפריטים וההתאמה

ביניהם.‏ בסטייל נכון אנחנו יכולים להגביר את

האהבה העצמית,‏ הביטחון העצמי ולא פחות

חשוב,‏ חיסכון כספי.‏

מעברי עונות מוציאים אותנו מאיזון - פעם

קר ופעם חם.‏ הפתרון הטוב ביותר הוא ג'קט

מתאים שיכול לחמם ולשדרג את ההופעה.‏

ג'קט משתלב עם כל הופעה אפילו הפשוטה

ביותר.‏ עם חולצת טריקו לבנה,‏ מכנסי ג'ינס

וסניקרס או הופעה מחויטת עם נעלי עקב.‏

פינה בסטייל

ז'קטים - פריט הכרחי בכל מלתחה

לימור בכר

באיזה צבע?‏ כל צבע שאת אוהבת אשר

מתאים לגוון העור שלך,‏ הצבע הבסיסי הוא

שחור.‏ אני מעדיפה צבעוני,‏ משובץ או פסים

להכנסת עניין להופעה ונתינת דגש.‏

כשאת בוחרת ג'קט חשוב לשים לב לאורך

השרוולים וההתאמה לכתפיים ולבית השחי.‏

הקפידי שהג'קט לא יהיה צמוד או צפוף מדי

ומצד שני לא מרושל.‏

ג'קט הוא פריט שגורם לאשליית גובה.‏ ג'קט

ארוך מדי ‏"מקצר רגליים".‏ ג'קט עד המתניים

יתן לנו אשליית גובה.‏

להשלמת ההופעה הפשילי שרוולים והוסיפי

אקססוריז מתאימים בצבע לפריטי הלבוש

וגוון העור שלך.‏

זכרי,‏ לא משנה מה נלבש,‏ ארמני,‏ זארה או

לבוש ספורטיבי.‏ מה שאנחנו לובשות מרמז

מי אנחנו.‏ הסטייל שלנו משפיע על בריאות

הנפש שלנו ויכול להניע אותנו לשנות את

התנהלותנו במצבים שונים.‏

בחודש שעבר החל את פעילותו פורום אחים לצרכים מיוחדים.‏ מטרת הפורום היא ליצור קבוצת שווים חברתית לבני/ות נוער אשר

במשפחתם אח/ות בעלי צרכים מיוחדים.‏ מהקולות אשר עולים מן השטח בחודשים האחרונים אנו מבינים כי הביקוש והרצון לסוג

כזה של מפגש הוא רב מאוד,‏ אך יחד עם זאת קיים גם קושי ונדרש אומץ בכדי להגיע למפגשים.‏ כאן אנו זקוקים לעזרתכן/ם באיתור

בני\בנות נוער אשר במשפחתם אח או אחות בעלי צורך מיוחד כלשהו ונראה כי יוכלו להיתרם מסוג כזה של מפגש.‏

לשאלות מוזמנים ומוזמנות לפנות לשי,‏ רכזת תחום צרכים מיוחדים .shai@hefer.org.il

או לעוז עדני - מנהל תחום הנוער בבת חפר - 053-6211512

www.bathhefer.net.il

14


עלון בת חפר | דצמבר 15 2019


עכשיו באים

אור ונדב תלם

הגיעו מעין התכלת

נדב יועץ סביבה לתשתיות

אור תזנואית וכרגע מנהלת משרד עורכי דין

אור הגשימה חלום לגור בישוב קהילתי.‏

רון ואלה ואיתן לרר

בני 30

זוג + תינוק בן 8 חודשים

אלה מורה למתמטיקה אלה דור חוזר לישוב.‏

גדלה בבת חפר בילדותה.‏

רון עצמאי בעל עסק ליבוא ושיווק ציוד ספורט.‏

אייל ויפעת ורסולקר

הגיעו מדימונה

זוג + 2 ילדים.‏ בת 6 ובן שנתיים.‏

אייל עובד בהטסת כלי טיס בלתי מאוישים

ויפעת כרגע עקרת בית .

שמחים להצטרף לישובנו.‏

www.bathhefer.net.il

16


ברוכים הבאים

כרמית ויהונתן לטקר הגיעו מבורגתא

זוג + 2 בני שמונה וחמש הודיה ויהלי.‏

כרמית עוסקת בליווי הורים לקראת הורות

ובשנות החיים הראשונות של הילד.‏

מעבירה הרצאות וסדנאות .

ויהונתן יועץ לרכישת רכב.‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

את הספר ‏"נער האופניים"‏ מאת אלי עמיר

קראתי בשקיקה.‏ זכיתי לחוות תוך כדי קריאה,‏

קשת רגשות מאוד רחבה – כעס,‏ עצב,‏ תסכול,‏

שמחה,‏ מתח,‏ הקלה,‏ גאווה,‏ געגוע.‏

אם גם אתם רוצים לחוות את מדינת ישראל

בעשור השני לקיומה,‏ מן הזווית המיוחדת

של נער צעיר,‏ שעלה מעיראק,‏ אני ממליצה

לכם ‏"לצלול"‏ לתוך עלילת הספר העשירה הזאת,‏ שבקלות יכלה

להפוך לסרט הוליוודי נושא פרסים.‏

‏"אלי עמיר,‏ שנים לאחר ‏"תרנגול כפרות"‏ ו"מפריח היונים",‏ בספרו

האישי והמרגש ביותר – מעולם לא נחשף כל-כך."‏

מוטי ונטע רוזיו הגיעו מאמץ

זוג + 2 רני וירדן בני חמש ושנתיים.‏

מוטי עובד מדריך נוער בסיכון

בפנימיה דארנא בחבצלת השרון .

ונטע עובדת רכזת במרכז חירום לנערות .

עברו ממש לאחרונה.‏

‏"אישה מעבר לים"‏ מאת שרית ישי-לוי

הוא רומן נפלא,‏ שלא יכולתי להניח מידיי.‏

הוא משתרע על פני שלושה דורות ומגולל

סיפור על עוצמה נשית ועל גיבורות החיות

את חייהן בכל עוצמתם וכאבם.‏ שלוש נשים

בלתי נשכחות עומדות בלב הרומן המסעיר

הזה.‏ כל אחת מהן עתידה לעבור תהפוכות

בחייה,‏ והסיפור קושר ביניהן ביד אמן,‏ בנימים של אהבה,‏ שנאה,‏

שברון לב,‏ דם ודמעות.‏

‏"הגיבורות של שרית ישי-לוי ניצבות מול הייסורים שקורות חייהן,‏

או אולי הגורל,‏ המטירו עליהן,‏ ופוגשות באהבה גדולה שרק היא

תוכל לנצח כנגד כל הסיכויים כולם."‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

בת חפר | דצמבר 17 2019

עלון


ערב אימה במתחם הנוער

ערב שבו הפחדים יצאו לאור

תכנית המד"צים הפיקה ערב חוויתי לכל ילדי שכבת ו'‏ בבת חפר.‏

לאורך הערב החניכים היו צריכים למלא משימות על-מנת לעבור

לשלב הבא כדי לנצח את הרוחות הרעות המשוטטות במתחם

‏)שגילמו מדריכים במסכה(.‏

בין המשימות,‏ נהנו החניכים מפעילות ‏"הישיבה"‏ - עמדות מכירה

של פיצות,‏ טוסטים,‏ קרפים,‏ שתיה קלה ושתיה חמה.‏

תודה למאיה רוזן - רכזת תכנית המד"צים ולצוות ההדרכה שעמל

על הערב ימים ולילות.‏

הפנינג לתושבים

ביום שישי ה-‏‎15.11‎ המד"צים הרימו הפנינג לתושבי בת חפר,‏

שהכנסותיו היו קודש לעמותת חסדי נעמי,‏ אשר רוכשת ערכות

חימום לחורף לניצולי שואה ולמשפחות נזקקות.‏

במקום הייתה מכירה של ספרים,‏ בגדים,‏ משחקי קופסא,‏ בובות וכלי

בית יד שניה.‏ המד"צים מכרו גם פופקורן ופיצה והילדים נהנו מפינות

קעקועים,‏ יצירה ותסרוקות.‏

בני הנוער של המד״צים,‏ בניצוחו של עמרי שלמון,‏ אספו את הפרטים

שנתרמו ‏)מקהילת בת חפר והסביבה(‏ למכירה.‏ קיטלגו,‏ סידרו וניהלו

אותה במסירות וכמו תמיד,‏ עם המון שמחת חיים.‏

בהפנינג נאספו קרוב ל-‏‎3,500‎ שקלים!‏

המד"צים מעריכים מאוד את ההיענות הרבה של התושבים שהפכו

את המכירה לאירוע קהילתי צבעוני ותוסס.‏ ומודים על כל התרומות

להשגת מטרה חשובה.‏

שבט גולן פותח שנה

נוער בת חפר

עוז עדני

שבט גולן בת חפר פתח את שנת הפעילות ה-‏‎16‎‏,‏ בטקס שהיה כולו

בסימן ספארי.‏

את נושא הטקס בחרו החניכים בכל שכבות הגילאים,‏ שנרתמו להוצאת

הטקס אל הפועל.‏ חניכי ד'‏ עד ו'‏ הקימו את התפאורה והמסגרת.‏

חניכי ז'‏ בנו גלריה שבה נתלו עבודות החניכים.‏ חניכי ח'‏ הקימו תורן

להנפת הדגל וחניכי ט'‏ הקימו שער בצורת ראש נמר דרכו נכנסו כל

האורחים.‏ בטקס נכחו 400 חניכים,‏ הוריהם ונציגים מהנהגת החורש.‏

היה מדהים ומרגש לראות את המבנים הצבעוניים,‏ הילדים והנוער

שעומדים ב ח'‏ גדולה ומבצעים מורלים עם צוות הרכזים הצעיר.‏

www.bathhefer.net.il

18


דבר תורה מאת הרב קרסיק

אנשים מבוגרים ומשכילים נוטים לעיתים לסכך את עצמם ללא צורך בתיאוריות מורכבות ומפותלות,‏

בשעה שכל מה שדרוש להם הוא מחשבה פשוטה וישרה של ילד.‏

לפני כשלושת-אלפים ושמונה-מאות שנה,‏

בעולם שטוף אלילות,‏ קם ילד בן שלוש,‏ הביט

סביבו ושאל:‏ מי מנהיג את העולם?‏ מי עשה ויצר

את כל אלה?‏ הילד הצעיר הגיע להכרה בקיומו

של א-ל אחד,‏ שברא ומנהיג את העולם.‏ לילד

הזה קראו אברהם,‏ הלוא הוא אבי העם היהודי.‏

יש משהו סמלי בעובדה שההכרה הזאת האירה

דווקא במוחו של ילד.‏ לפעמים האמיתות הגדולות

ביותר הן גם הפשוטות ביותר.‏ אנשים מבוגרים

ומשכילים נוטים לעיתים לסכך את עצמם ללא

צורך בתאוריות מורכבות ומפותלות,‏ בשעה שכל

מה שדרוש להם הוא מחשבה פשוטה וישרה של

ילד.‏ להבדיל,‏ גם בסיפור ‏'בגדי המלך החדשים'‏

נזקקנו לילד שיצעק כי המלך עירום.‏

שיירת העגלות

ראו אילו תאוריות פותחו כדי להסביר את חידת

היקום ואת עובדת קיומה של הבריאה.‏ הררי

ספרים נכתבו בנושא,‏ ושום שאלה מהותית

לא נפתרה.‏ על השאלה הפשוטה,‏ ששואל ילד

קטן:‏ מי ברא את השמים ואת הארץ?‏ – העמיסו

סיפור פנטסטי בן מיליארדי שנים,‏ שמתחיל

ב'מפץ הגדול'.‏ אבל השאלה הבסיסית נותרה

ללא תשובה:‏ ומי ברא את החומר הדחוס שבו

התחולל אותו ‏'מפץ גדול'?‏

מספרים כי בכפר קטן ונידח הונחה מסילת-ברזל,‏

ויום אחד התעוררו תושבי הכפר למחזה שלא

מן העולם הזה – שיירה של שלושים עגלות,‏

הנוסעות זו אחר זו בלי סוסים!‏ התכנסו תושבי

הכפר והחליטו לשגר את חכם הכפר לעיר הגדולה

כדי לברר איך יכולות העגלות לנסוע בלי סוסים.‏

חזר האיש ממסעו,‏ אסף את תושבי הכפר,‏

ואמר:‏ ‏"הגעתי לעיר הגדולה והתחלתי לחקור איך

נוסעות העגלות.‏ התברר לי שהעגלה השלושים

מחוברת בכבל מיוחד לעגלה העשרים ותשע,‏

וכאשר העגלה העשרים ותשע נוסעת,‏ היא

גוררת עמה את העגלה השלושים".‏ התושבים

הריעו למשמע הרעיון הגאוני,‏ אבל אז קם מישהו

ושאל:‏ ‏"ואיך נוסעת העגלה העשרים ותשע?".‏

השיב חכם הכפר:‏ ‏"גם את זה חקרתי,‏ ומצאתי

שיש כבל המחבר את העגלה העשרים ותשע

לעגלה העשרים ושמונה,‏ וכשהיא נוסעת,‏ היא

גוררת עמה את העגלה העשרים ותשע ואת

העגלה השלושים".‏ דבריו נענו בהבעות התפעלות,‏

אבל כעבור דקה נשמעה שוב שאלה:‏ ‏"ואיך

נוסעת העגלה העשרים ושמונה?".‏

הסביר החכם שגם שם יש כבל שמחבר בינה ובין

העגלה ועשרים ושבע,‏ וכך הסביר איך נוסעות

כל העגלות.‏ ‏"ואיך נוסעת העגלה הראשונה?",‏

נשאלה השאלה.‏ חכם הכפר גירד בפדחתו

ופלט:‏ ‏"זאת לא הצלחתי לברר".‏ התושבים

הגיבו בקריאות בוז.‏ התפרץ החכם:‏ ‏"אינכם

מתביישים?‏ גיליתי איך נוסעות עשרים ותשע

עגלות,‏ ורק עגלה אחת איני יודע איך היא נוסעת,‏

וככה אתם עושים לי?!"...‏

אנחנו צוחקים מהבדיחה,‏ אבל במה שונות

ממנה כל התאוריות על התפתחות היקום,‏

כאשר אף אחת מהן אינה נותנת תשובה לשאלה

הבסיסית – ‏"מי ברא אלה!".‏ כל התאוריות הללו

נועדו ליצור מסך עשן,‏ שיגרום לנו לשכוח את

שאלת-היסוד,‏ שעליה אין תשובה.‏

אקראיות אינה יוצרת

עצם הניסיון לטעון שהיקום המורכב והמופלא

התפתח מעצמו – הוא עלבון לאינטיליגנצייה.‏

בלי שום יד מכוונת,‏ השתוללו בעולם ברקים

וראקציות כימיות,‏ והופ!‏ – נעשה אדם.‏ הלוא

אין גיחוך גדול מזה.‏ האקראיות אינה בונה דבר,‏

אלא להפך,‏ וכאן מנסים לטעון שבאורח אקראי

לגמרי התפתחו חיים מופלאים כל-כך.‏

ההכרה בבורא עולם – כוח עליון,‏ אין-סופי ובלתי-‏

מוגבל – אינה עניין של אמונה דווקא.‏ שכל ישר

של ילד מוליך ישירות אליה.‏ אברהם אבינו גילה

את האלוקים,‏ ובעקבותיו כולנו יודעים כי יש בורא

לעולם,‏ יש יד מכוונת,‏ יש תבונה עליונה ובלתי-‏

נתפסת העומדת מאחורי כל הבריאה.‏ את האמונה

אנחנו צריכים כדי להגיע להכרה עמוקה לאין-ערוך.‏

הפרשת חלה

בבית הכנסת המרכזי של בת חפר התקיימה הפרשת חלה לרגל יום ההילולה של רחל אימנו יא'‏ חשוון.‏

התכנסנו לערב של תפילה,‏ שירה ובקשה וחויה של עשיה.‏ הלואי שכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה.‏

תודה למועצה הדתית עמק חפר ומרכז קהילתי על חסות לערב מרגש זה.‏

עלון בת חפר | דצמבר 19 2019


בבית ספר ‏"שדות"‏ אנו נוהגים להעניק כתבי הוקרה

עם ערך החודש,‏ לתלמידים,‏ זו השנה החמישית.‏ כתב

ההוקרה הינו מסמך המביא לידי ביטוי את הערכתנו

לדרך שהתלמיד בחר ללכת בה.‏ אנו מעריכים ומוקירים

אותו כי בתפיסתנו המעצימה התנהגויות חיוביות -

שום דבר אינו מובן מאליו ובמיוחד כי כל תלמיד יקר

לנו.‏ כתבי ההוקרה המוענקים לתלמידים בטקסים

הנקראים ‏"צועדים קדימה עם ערך החודש",‏ הינם

בהלימה לערכי החודש של תכנית מפתח הל"ב.‏

המטרה היא להגיע למספר רב של תלמידים

הזכאים לכתבי הוקרה ולא להנציח תלמידים

קבועים שמצטיינים בכל.‏ בחירת התלמידים

נעשית בהתייעצות עם צוות הניהול ובהסתמך

ליבנת הפלר

מנהלת ביה"ס

על חוות דעתם של כל המורים המלמדים את התלמידים

המועמדים לקבלת כתב הוקרה.‏ את כתבי ההוקרה אנו מעניקים

לתלמידים הנבחרים בטקסים בית ספריים בנוכחות הוריהם.‏ דבר

הזכייה נשמר בסוד עד הטקס עצמו,‏ דבר המעצים את החוויה ואת

ההתרגשות של מקבלי כתב ההוקרה וגם של חבריהם.‏

חינוך

כתב הוקרה

זה

חינוך חברתי בשדות – חודש תשרי

הענקת כתבי הוקרה - מעורבות חברתית,‏ מסע בחירות לנציגי ההנהגות הצעירות וטקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל.‏

ניתן לך,‏

שם הילדה

כאות הערכה על המעורבות החברתית שלך

ועל

עשייתך למען חברת הילדים בכיתה ובבית הספר.‏

לקחת על עצמך התנדבות בהנהגה הצעירה של

בית הספר,‏ בפרלמנט.‏

אנחנו מאחלים לך בהצלחה בתפקיד המשמעותי.‏

בנוסף,‏ את מבצעת את תפקיד ‏"אקספרס של

שדות"‏ ובכך מסייעת לתלמידים ששכחו דבר מה

בבית.‏

הנך מסבירת פנים,‏ בסבלנות רבה לתלמידים

תלמידי

שלא סיימו מטלה או לכל מי שזקוק.‏

ו‎1‎

גאים בך!‏

והמחנכת רונה מסיקה

נירה בלווענת כהן פיאדה

רכזות חברתיות

נעמה גרינברג

- בכר

רונהמסיקה-בכר

מחנכת הכיתה

בחודש חשוון,‏ התקיים הטקס הראשון של כתבי הוקרה

עם ערך מעורבות חברתית.‏ שני תלמידים מכל כיתה

‏)ג'-ד'(‏ קבלו מהמחנכת את הניסוח המתאים רק עבורם

ובו,‏ צוינו השיקולים ‏,שהובילו את הצוות להחלטה זו.‏

הטקס לווה בהנחיית רכזות החינוך החברתי של ביה"ס.‏

שבוע מיוחד זה,‏ נפתח עם טקס מרגש ומכבד לזכרו

של יצחק רבין,‏ על ידי תלמידי כיתה ו'‏‎1‎‏,‏ המחנכת רונה

מסיקה בכר והבימאית אסנת זלדין.‏ הורים רבים נכחו בטקס

והתרשמו מאוד.‏

בנוסף,‏ נבחרו השבוע,‏ בחגיגה דמוקרטית בית ספרית,‏ נציגי

כל ההנהגות הבית ספרית.‏ תלמידים הפעילו באופן עצמאי

את מערכת הבחירות ושאר תלמידי ביה"ס,‏ שתפו פעולה

באופן יוצא מן הכלל.‏

בהצלחה לנציגים ולנציגות המבקשים לבטא מעורבות חברתית

בחברת הילדים ביה"ס ולצוות החינוך החברתי,‏ שמוביל את כלל

הפעילויות הללו,‏ כל-כך יפה - נירה בלו,‏ עידית בר זיו וענת כהן פיאדה.‏

מנדלות לכולם

יצירה משותפת לכלל תלמידי שדות והצוות החינוכי

ברוח הפדגוגיה החדשה ב"שדות"‏ ומתוך עקרונות המודל המונטסורי,‏ לבשה מבואת הכניסה,‏

צורות וצבעים קסומים.‏ מאות תלמידי א'-ו',‏ יחד עם צוות ביה"ס,‏ למדו את משמעות המנדלה

ויצרו באהבה וביצירתיות את המנדלה האישית שלהם.‏

יצירת המנדלות אפשרה לנו לחוות תהליך משמעותי,‏ ללא צורך במילים והסברים.‏ היצירה

הזמינה למפגש פנימי עם עצמינו בדרך חוויתית,‏ יצירתית,‏ חופשית והייתה בה הזדמנות לחבור

מחדש אל חלקים בעצמינו,‏ שמסיבות שונות הנחנו להם בצד.‏

היצירה האישית ולבסוף,‏ התוצר המשותף,‏ הם תזכורת חיה ומבורכת לעוצמה שבלהיות נוכחים

ברגע הזה,‏ ממוקדים בדרך ולא במטרה,‏ שונים אבל דומים.‏

www.bathhefer.net.il

20


תרבות יהודית-ישראלית ב"שדות",‏

בחיבור לפדגוגיה החדשה

ברוח מונטסורי

השנה,‏ זוהי השנה השלישית לקיום היוזמה במקצוע זה בבית ספרנו.‏

מסכום היוזמה שהוענק לביה"ס,‏ נהנו ילדי ביה"ס בשנה שעברה

מקיומה של נבחרת בצלאל,‏ ממפגשי ראש חודש ובהם התייחסות

גם לציון ימי ההולדת על פי החודש העברי.‏

השנה – לימור פלג,‏ המורה לאמנות,‏ ואני הקמנו בעזרת יוחנן,‏ אב הבית,‏

2 מרחבי חברותא עם ציוד ועיצוב מושקע - גם הוא מכספי מענק

היוזמה.‏ להכנת מרחבים אלו קדמה חשיבה ארוכת טווח עם אמא

שהתנדבה לסייע לביה"ס וזו הזדמנות להודות לך-‏ אייר שפירא,‏ על

התגייסותך לחשיבה ולעיצוב.‏ נעים לעבוד עם הורים המוכנים לתרום

מהידע המקצועי שלהם ובהתנדבות למען ילדי ביה"ס וצוות ההוראה.‏

מרחבי החברותא נמצאים בבניין הדו-קומתי במקלט מצד שמאל

ובמבואת ג-ד מול פינת החי,‏ במקלט בכניסה.‏ מוזמנים להיכנס

ולהתרשם.‏

בנוסף,‏ במהלך חודשי תשרי וחשוון,‏ חוו תלמידי ביה"ס שתי פעילויות

העשרה:‏ 1. מופע חגיגה לחגים עם דורון המלהיב מחברת ‏"אושרה

הפקות".‏

וכן,‏ 3 הצגות לשכבות השונות מא'‏ ועד ו'‏ העוסקות בתכנים של

פתגמים,‏ חברות ואהבת הארץ.‏ גם הצגות אלו היו מיצירת החברה

" אושרה הפקות"‏ ומטעם מקצוע תרבות יהודית ישראלית.‏

צוות ההוראה של שדות נפגש פעמיים עם נויה שגיב,‏ מרצה למקרא

ומפתחת תכנים ותכניות לימוד במקרא וחברה בצוות מיזם 929..

בנושאים הקשורים למקצוע זה ובהלימה לפדגוגיה החדשה ברוח

מונטסורי.‏ מפגש - 1 למידה בחברותא בנושא ‏"חנוך לנער על פי

דרכו"‏ עם המשך המשנה המעניינת ומפגש שני - על ניהול עצמי

ואחריות אישית,‏ גם על פי הרוח המונטסורית והרוח היהודית-‏

ישראלית.‏ תרבות יהודית-ישראלית,‏ מקצוע המבקש לחבר אותנו

למקורות שלנו - העם היהודי,‏ החי במרחב תרבותי עולמי.‏

כתבה:‏ נירה בלו,‏ מובילת היוזמה במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית.‏

חינוך גופני ב"שדות"‏

יום ההליכה הבינלאומי

יום ההליכה הבין לאומי צוין כמדי שנה בבי"ס שדות בהפנינג

ספורטיבי,‏ צבעוני ומגבש.‏

כחלק משינוי אורח החיים היושבני ועידוד לפעילות גופנית,‏ זכו

התלמידים לבוקר של כושר מעורר במיוחד.‏

שכבות א-ד עברו בין נק'‏ ציון שונות ברחבי בית הספר,‏ בסגנון

‏"המירוץ למליון",‏ פתרו חידות וביצעו משימות מאתגרות בהדרכת

ועדת הספורט - תלמידי שכבת ו'‏ וצוות החינוך הגופני.‏

היה שמח!‏

יום שיא גינס בספיד סטאקס

ביום חמישי,‏ ה 14/11/19 זכו תלמידי שדות לקחת חלק ב"יום

שיא גינס העולמי בספיד סטאקס".‏ הפעילות הועברה ע"י תלמידי

שכבת ו'‏ וצוות החינוך הגופני ובהחלט הפיחה חיים חדשים בכוסות

הפלסטיק הטרנדיות.‏

הידעתם ?

בשנת 2018 השיא עמד על 624,000 איש ששיחקו בכוסות הספיד

סטאקס באותו היום בכל רחבי הגלובוס.‏ היעד ל 2019 עמד על

730,000 איש!‏

עלון בת חפר | דצמבר 21 2019


1

2

3

4

5

6

7

8

הבה נשבץ

1. אם הבנים שמחה

2. הספיק ל-‏‎8‎ ימים

3. אנטיוכוס היה ____

4. על הניסים ____ הנפלאות

5. נר שלי ‏)בקיצור(‏

6. המנורה נותנת ____

7. ארץ היוונים

8. ___ כמוך באלים ה׳

איזו מילה מצאת בטור המודגש?‏ __________

4

3

2

1

1

תשבץ פלא

1. ב-כ״ה כסלו חג ה______‏

2. לפני שנאכל לחם _____ ידיים 2

3. קיר שנשאר מבית המקדש 3

4. הנרות ______ קודש הם 4

אם תמלאו נכון,‏ תמצאו את אותן המילים כתובות מלמעלה למטה

www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

שירי דהן

סופגניות אשל נוסטלגיות

סופגניות קלות להכנה,‏ מהירות ופשוט מעולות

זהו מתכון נוסטלגי שעובר אצלנו במשפחה

רכיבים לסופגניות:‏ ( כ 30- סופגניות(‏

2 גביעי אשל

2 כפות סוכר שטוחות

2 ביצה L

1 כפית רום

1 כפית תמצית וניל

קורט מלח

350 גרם קמח תופח

לטיגון:‏

1 ליטר שמן

אפשרויות למילוי:‏ ‏)קל עם מזרק(‏

ריבת תות שדה,‏ משמש או כל ריבה שאוהבים

שוקולד

שמנת מתוקה ואינסטנט פודינג וניל

אופן הכנה:‏

‏•מערבבים בקערה את כל הרכיבים לסופגניות

‏•מחממים את השמן בסיר בינוני רחב,‏ על להבה בינונית

‏•בעזרת 2 כפות יוצקים מהבצק כדורים אל הסיר

כשאחד הצדדים שחום - הופכים לצד השני

‏•בעזרת כף מחוררת,‏ מוציאים את הסופגניות לנייר סופג

‏•מצננים מעט

‏•בעזרת מזרק מוסיפים את המילוי הרצוי

‏•בוזקים מעל אבקת סוכר

לסופגניות אפויות – יוצקים לתבנית שקעים מאפינס

משומנת ‏)רבע שקע(,‏ מכניסים לתנור שחומם מראש

ל-‏‎180‎ מעלות,‏ למשך 15-20 דקות.‏

חג שמח

עלון בת חפר | דצמבר 23 2019


תנור נירוסטה עוצמתי

2 דרגות חום

מפזר חום יונדאי

49₪

159₪

פנס חירום

לד תל-אביב

זמן הארה ממושך

פרוג׳ל‎15‎ גר׳

להדברת נמלת האש

ונמלים אחרות

59₪

49₪ מחיר חיסול -

89₪

תאורה נטענת ניידת

90 לדים

שלישיית נורות לד

24.90₪

119₪

170₪

נעלי בלנדסטון

נעלי רדבק

499₪

399₪

50% הנחה על הפריט השני על מגוון מוצרי הביגוד

מרכז מסחרי לב בת חפר | 055-963-1010

אין כפל מבצעים | המבצע עד גמר המלאי | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!