نقد و بررسی نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا

exittheatre
  • No tags were found...

بودن درغیاب نبودن و نبودن درغیاب بودن

به قلم مجید اصغری منتقد گروه تئاتر اگزیت
ارزش گذاری منتقد: یک‌ونیم ستاره - قابل تاملکارگردان از عوامل اجرابىیبىی به ویژه بازیگران جوان ‏بمنبممایش،‏ از اهمھهممیت ویژه ای برخوردار است.‏

جسارت،‏ پشتوانه به روی صحنه آوردن چنبنیبنن آثاری است که نه سعی می کنند نسخه موفقیت

در تئاتر را از دیگران بگبریبررند و نه در تلاش هستند تا چبریبرزی غبریبرر از آن چه هستند را به ‏مجممجخاطب

عرضه کنند.‏ خلوص چنبنیبنن آثاری است که در این وانفسا مانند آبىببىی خنک و گوارا به جان

می نشیند.‏

١۴ آذر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines