31.12.2019 Views

REGEA pregled 2019.

Zadnji su dani 2019. godine. Prije nego uđemo u Novu 2020. godinu, osvrnut ćemo se na godinu koju polako ostavljamo iza sebe.

Zadnji su dani 2019. godine. Prije nego uđemo u Novu 2020. godinu, osvrnut ćemo se na godinu koju polako ostavljamo iza sebe.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


2

uvod


Pregled 2019. godine

Zadnji su dani 2019. godine. Prije nego uđemo u Novu

2020. godinu, osvrnut ćemo se na godinu koju polako

ostavljamo iza sebe. Godinu koja je na više načina bila

godina buđenja. U ožujku 2019. hrvatski su se učenici

priključili masovnim prosvjedima Fridays For Future u

kojem su kroz godinu sudjelovali milijuni širom svijeta.

Možda prekasno, ali postali smo svjesni klimatskih

promjena. Nova Ivana Orleanska, 16-godišnja Greta

Thunberg održala je govor na summitu UN-a Ukrali ste

mi snove i djetinjstvo i ne jednom posramila i najmoćnije

svjetske političke vođe. Tijekom 2019. završila se tužna

priča nazvana BREXIT, iz nje smo naučili da se populizmom

i laži može izigrati demokracija. Ipak, krajem te

iste godine, podrška EU u Hrvatskoj bila je viša nego u

trenutku našeg pristupanja. Čini se i da su tijekom baš

2019. hrvatski građani postali svjesni da je korupcija

najveći hrvatski problem, krajem godine je našoj Vladi

to vrlo izravno priopćila i Europska komisija.

2019. godina donijela je i europske izbore, novi sastav

europskih institucija i ambiciozni Green Deal koji po

prvi puta jasno formulira cilj potpune dekarbonizacije.

Godina je to u kojoj je energetska tranzicija otoka

konačno postala važna i vidljiva europska tema, a naši

otoci i naši ljudi u Bruxellesu u tome igraju veliku ulogu.

U 2019. postali smo svjesni pogubnosti jednokratne

plastike. Činjenica da je postalo gotovo nepristojno

poslužiti piće u plastičnoj čaši ili kavu s plastičnom

žličicom daje nadu da postoji dobra volja i način da

se i ovaj problem uspješno riješi.

Na globalnom valu investicija u fotonaponske elektrane,

u 2019. je u pogon puštena prva takva elektrana

koju je REGEA pripremila i vodila. Gotovo pola

megawatta na krovu OB Zabok mali je korak za energetsku

tranziciju globalno, ali veliki u Hrvatskoj. Investiralo

se puno u energetsku obnovu zgrada, naši su

djelatnici obilazili gradilišta i pripremali investicijske

projekte kao nikada do sada. 2019. obilježio i prvi

SECAP u Hrvatskoj (engl. Sustainable Energy and

Climate Action Plan) koji je REGEA izradila za Grad

Zagreb.

Europski projekti i ove su godine bili važan dio naših

aktivnosti, a s 0,31 projektom iz programa Obzor2020

po zaposlenom, REGEA je vodeća hrvatska institucija

i najuspješniji prijavitelj iz Hrvatske. Naš je projekt

bio i ukupno najbolje ocijenjen na jednom od prioriteta

Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-

Crna Gora. Godina je to u kojoj je naš ravnatelj dr.

sc. Julije Domac po treći puta izabran za predsjednika

FEDARENE - Europskog udruženja regija i energetskih

agencija, čime smo dobili potvrdu ne samo da

stojimo uz bok najvećima već da i predvodimo najveće.

I u 2019. godini, ljudi iz REGEA-e su u Bruxellesu

imali zapaženu ulogu kao pozvani predavači i panelisti.

Najsloženiji modul EU inicijative ManagEnergy,

onaj posvećen velikim investicijama, garantnim fondovima

i inovativnom financiranju, u lipnju je u Bruxellesu

održao baš REGEA tim i za to dobio najviše ocjene

polaznika. 2019. je bila i godina dobre komunikacije i

novog medijskog iskoraka, kroz godinu smo zabilježili

preko 260 medijskih objava, nastavili sa edukacijom

studenata novinarstva, ali i pokrenuli autorsku radijsku

emisiju 50 nijansi zelene.

2019. godina bila je godina u kojoj je svjetlo dana

ugledala nova Energetska strategija Republike

Hrvatske do 2030. Još uvijek više od jasnih ciljeva

volimo hrpu ispisanih stranica, ali energetska tranzicija

u Hrvatskoj svejedno se počela događati. Nažalost,

devet hrvatskih gradova potrošilo je oko 300 milijuna

kuna za nove autobuse na dizelski pogon i propustilo

priliku da otvore velika vrata elektromobilnosti u

Hrvatskoj. Nešto očito mora ostati i za 2020.

dr. sc. Julije Domac, ravnatelj


4


ManagEnergy i

European City Facility

Vijest iz 2017. godine zvuči jednako tako impresivno i u

2019. – REGEA je i ove godine bila dio konzorcija koji

provodi obrazovanje svih ostalih regionalnih i lokalnih

energetskih agencija na području Europske unije! Inicijativa

Europske komisije ManagEnergy pokrenuta još

2002. godine ima za osnovni cilj pružiti potporu energetskim

agencijama u provođenju projekata održive

energije. Kako financirati projekte, koje mehanizme

i financijske instrumente koristiti, kako spojiti javni i

privatni kapital, kako uspostaviti i koristiti garantne

fondove?… samo su neka od pitanja na koja smo

davali odgovore kolegama i prijateljima iz energetskih

agencija diljem Europske unije.

U okviru ManagEnergy inicijative proveli smo i

provodimo cijeli niz obrazovnih i potpornih aktivnosti,

a jedna od najvažniji je održavanje Master Classes

tečajeva koji su podijeljeni u tri dijela (modula). U 2019.

po prvi puta smo održali Modul 3, zadnji i najsloženiji

modul koji se bavi temama kao što su javno-privatno

partnerstvo, financijski instrumenti, rizici kod provedbe

investicijskih projekata te garantnim fondovima. Glavni

predavači na Modulu 3 bili djelatnici REGEA-e te su

se svi sudionici nakon predavanja izjasnili kako su

predavanja bila izvrsna i vrlo primjenjiva u praksi.

Glavni je razlog tome što smo im kroz predavanja

prikazali konkretne primjere investicija koje je provela

REGEA uz detaljna obrazloženja i primjera dobre ali

i loše prakse. Osim tečajeva održali smo i niz Expert

Mission posjeta, gdje smo kroz trodnevne posjete

pojedinim energetskim agencijama zajedno s njihovim

djelatnicima razrađivali njihove investicijske projekte i

programe i nesebično dijelili znanje i iskustvo.

Osnovni cilj projekta je podrška i potpora gradovima

diljem Europske unije u pokretanju i provedbi

investicijskih projekata iz područja održive energije.

Specifični ciljevi projekta su vrlo impresivni: pokretanje

investicije od najmanje 320 milijuna eura kroz

najmanje 225 projekata, direktna podrška jačanju

kapaciteta najmanje 450 zaposlenika lokalne samouprave

te diseminacija rezultata na najmanje 8.000

gradova i zajednica. REGEA provodi aktivnosti projekta

na području Republike Hrvatske, a one između ostalog

uključuju odabir 10-12 gradova koji će dobiti direktnu

financijsku potporu u iznosu do 60 tisuća eura za razvoj

investicijskih koncepata i planova. Nakon toga, ovi

gradovi imaju obvezu provesti investicijske projekte

u iznosu od najmanje 15 puta većem iznosu do kraja

projekta odnosno do 2022. godine.

mr. sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja

,

U zadnjem kvartalu 2019. godine započeo je veliki

strateški projekt financiran kroz program Horizon2020

(Obzor2020) pod nazivom European City Facility.


6


Projekti razvoja

fotonaponskih elektrana

U 2019. godini proveden je projekt ugradnje fotonaponske

elektrane (420 kW) uz isporuku električne

energije za vlastitu potrošnju Opće bolnice Zabok, prvi

takav projekt u Republici Hrvatskoj.

Za Poduzetničku zonu Korana u Karlovcu osmišljen je

model u kojem je opskrbljivač ujedno i ulagač u fotonaponske

elektrane i baterijske sustave na nekoliko

lokacija unutar zone (kojima bi se proizvodila električna

energija dovoljna za više od 50 % potreba svih objekata

u vrijeme visoke tarife). Model predviđa ugovaranje

cjelovite opskrbe električnom energijom krajnjim korisnicima

(poslovni subjekti). Početak provedbe projekta

(i opet prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj, a i šire)

očekuje se u siječnju 2020.

Uz navedene projekte, u 2019. godini izrađene su

tehničke analize mogućnosti ugradnje fotonaponskih

elektrana za učenički dom Bedekovčina, sportsku

dvoranu Zabok, Obrtnički centar grada Karlovca, Muzej

suvremene umjetnosti u Zagrebu, Autobusni kolodvor

u Samoboru, zgrade Hrvatske pošte u Osijeku i Velikoj

Gorici te Opću bolnicu u Karlovcu. Investicije upravo

počinju…

Marko Vlainić, voditelj projekta

Za privatni sektor izrađene su tehničke analize

mogućnosti ugradnje fotonaponske elektrane za više

tvrtki temelju koje je ugovorena suradnja za projektiranje

i praćenje projekta do puštanja elektrane u

pogon. Projekt će se provesti uz ulaganje vanjskog

privatnog partera, bez financijskog udjela naručitelja,

koji će svoju investiciju naplaćivati prodajući električnu

energiju naručitelju na lokaciji.

REGEA aktivno prati i natječaje/pozive na koje je

moguće aplicirati za bespovratna sredstva. Na natječaj

za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora

energije REGEA koordinira i vodi tehnički dio prijave

za Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. na kojem

se izvođenje radova očekuje tijekom 2020. godine.


8


EU projekti i fondovi u

2019. godini

Samo iz programa Horizon2020 nastavili smo provoditi

4 stara projekta (IMPLEMENT, E-FIX, PENTAHELIX i

KEEP WARM) te dobili i tri nova (SocialRES, CitizEE i

REPLACE). U 2019. na program Horizon2020 prijavili

smo i dodatnih 8 projekata čime smo se opet stavili u

poziciju slatkog iščekivanja.

U sklopu programa međuregionalne suradnje

INTERREG EUROPE REGEA u idućoj godini nastavljamo

s BUILD2LC projektom kojim pružamo podršku

provedbi Operativnog programa Konkurentnost i

kohezija 2014-2020 dok je novi LC District project

usmjeren na izradu regionalnih dijagnostičkih izvješća

o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetsku

tranziciju od razine gradskih četvrti na više.

2019. godine imali smo prvi put priliku započeti projekt

sufinanciran iz programa Erasmus+ BIMZeED i otvoriti

izazovnu temu izgradnje građevina po nZEB standardu.

Transnacionalna suradnja INTERREG CENTRAL

EUROPE u 2019. godini uz stara tri projekta (eCentral,

REEF2W i Bhenefit) donijela nam je i dva nova

(ENTRAIN i Store4HUC). Na program Interreg Central

prijavljen je projekt HAPPEE-IN-CE koji treba kapitalizirati

rezultate četiri Central Europe projekta koje smo

do sada proveli, a čija je tema energetska učinkovitost

u javnim zgradama. Krajem 2019. godine dobili smo i

obavijest da nam je odobren projekt WoodKey, prijavljen

na program prekogranične suradnje Hrvatska-

Bosna i Hercegovina-Crna Gora, koji će s provedbom

započeti početkom 2020. godine.

Climate KIC programa koji se provode u većini zemalja

članica EU je promocija i uspostavljanje gospodarstva

koje je svjesno svih učinaka i izazova klimatskih

promjena te odgovorno djeluje i radi na inovativnim

rješenjima.

Osim direktne provedbe EU projekata, tijekom 2019.

godine bili smo posebno uključeni u aktivnosti vezane

uz postojeće i buduće iskorištavanje EU strukturnih

fondova kroz suradnju s raznim ministarstvima. Za

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske

unije proveli smo Višekriterijsku analizu u odnosu na

specifične ciljeve 4b1, 4b2, 4c1 te 4c2 Operativnog

programa Konkurentnog i kohezija, a u svrhu davanja

podloga za donošenje odluke o eventualnoj dodatnoj

alokaciji sredstava za navedene specifične ciljeve.

Za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

izradili smo Program energetske obnove zgrada koje

imaju status kulturnog dobra za razdoblje 2021. - 2030.

godine, koji bi trebao poslužiti kao podloga za definiranje

mjera u budućem Operativnom programu za

razdoblje 2021.-2027. godine. Konačno, naš ravnatelj

Julije Domac formalno je imenovan kao član Tematske

radne skupine za energiju i održivi okoliš u sklopu

izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine,

a koju je pokrenula Vlada Republike Hrvatske.

mr. sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja

U 2020. nastavit ćemo i s provedbom programa EIT

Climate KIC HUB u sklopu Regionalne inovacijske

sheme Europskog instituta za inovacije i tehnologiju

(EIT RIS). REGEA će u 2020. godini preuzeti

koordinaciju hrvatskog konzorcija, a osnovni cilj EIT


10


Energetska obnove i korištenja

obnovljivih izvora energije u

zgradama javnog sektora

Od svog osnutka 2008. godine REGEA provodi

projekte energetske obnove i korištenja obnovljivih

izvora energije u zgradarstvu. Trenutno djelatnici

REGEA-e administriraju i upravljaju sa čak 46

projekata energetske obnove zgrada u ukupnoj vrijednosti

288 milijuna kuna, ne računajući one koji su u

pripremi! Zgrade na kojima se provodi energetska

obnova su osnovne i srednje škole, domovi za starije

osobe, školsko-sportske dvorane, područni uredi,

društveni domovi i dr.

Što zapravo znači administriranje i upravljanje? Sam

proces počinje praćenjem najava te informiranjem

investitora o dostupnim pozivima za sufinanciranje

energetske obnove i korištenje OIE. Slijedi izrada

projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije

(glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom)

kao jedan od ključnih koraka kako bi mjere koje će se

provoditi bile troškovno optimalne, kako bi se izbjegli

tzv. vantroškovnički radovi te u konačnici kako bi se

projekat uspješno proveo. Osim izrade projektnog

zadatka Agencija, prati i savjetuje rad projektanata

te revidira projektnu dokumentaciju kako bi ista bila

prihvatljiva za prijavu na dostupne pozive te pomaže

izraditi energetske certifikate i energetske preglede

postojećeg stanja zgrade.

Agencija savjetuje i predlaže investitoru kriterije za

odabir, tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja, rok

izvođenja i ostale važne parametre.

REGEA priprema svu potrebnu dokumentaciju (dokumentaciju

za nadmetanje, zahtjev za predujam, račune,

građevinski dnevnik i knjigu, atestnu dokumentaciju i

dr.) za izvještavanje kroz digitalni sustav e-fondovi

te intenzivno provodi komunikaciju sa FZOEU kroz

cijeli period provedbe projekta. U samom postupku

izvođenja radova REGEA sudjeluje u stručnom nadzoru

nad izvedbom radova te pripremi dokumentacije i izradi

završnih izvješća sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Nakon završetka radova sukladno ugovoru i

projektnoj dokumentaciji te predaji završnih izvješća

slijedi razdoblje od pet godina u kojem investitor mora

izvještavati FZOEU o učincima provedbe projekta.

Srećko Vrček, voditelj projekta

Često zahtjevan i dugotrajan postupak provedbe

projekta sastoji se od pripreme dokumentacije za javnu

nabavu za izvođenje radova i ostale usluge (provođenje

projektantskog i stručnog nadzora, provedbu mjera

zaštite na radu, izradu novog energetskog pregleda

i certifikata, informiranje i vidljivost projekta) u kojem


12


Umjesto zaključka – spremni

smo za 2020. godinu!

Značajna i zanimljiva godina je pred nama. Hrvatska politička agenda će biti neobično zgusnuta – nova će

godina biti obilježena rezultatima predsjedničkih izbora kako god oni završili, krajem godine očekuju nas parlamentarni

izbori, a u međuvremenu Hrvatska po prvi puta predsjeda Vijećem Europske unije. Probudila se očito

i neka nova nada građana da svi zajedno možemo živjeti u bolje uređenoj državi. To je sigurno dobra vijest za

sve – i za politiku i za gospodarstvo i poduzetnike. Ovakva politička agenda izazov je za sve.

Neki od ključnih izazova za REGEA tim u 2020. godini su prije svega pokretanje novih velikih investicije u fotonaponske

elektrane, u njima povezivanje javnog sektora, privatnog kapitala i građana, ali i praćenje postojećih

i pokretanje novih investicija u energetsku obnovu zgrada. Drugi cilj i svakako izazov je nastaviti brendirati

Hrvatsku kao naprednu, odgovornu i uspješnu EU članicu, lidera energetske tranzicije na Jugoistoku Europe

– to znači sudjelovati i preuzimati vođenje EU inicijativa, programa i projekata. Treći, ali ništa manje zahtjevan

izazov je jačati kapacitete i znanja REGEA tima, nastaviti održivo rasti, povezivati se s ključnim partnerima i

dionicima u Hrvatskoj i širom EU.

Godina će biti zanimljiva, ali mi joj se veselimo, jer pred sebe uvijek stavljamo veće i više ciljeve. Podižemo

ljestvicu. I u 2020. godini citirat ćemo Disneya - Ako nešto možeš sanjati, možeš to i ostvariti i tako ćemo raditi

i razmišljati. Vidimo se na gradilištima širom naših osnivača, u Zagrebu, ali i u Bruxellesu, na konferencijama i

stručnim raspravama, svugdje tamo gdje se odlučuje i gdje možemo podržati i ubrzati energetsku tranziciju…

Vaš REGEA tim


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!