08.01.2020 Views

Gradeci vjesnik 2019 v2.0

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFO@GRADEC.HR

I 2020. BITI ĆE PROŽETA POŽRTVOVNIM I POŠTENIM RADOM!

BESPLATNI

PRIMJERAK

GradečkiVJESNIK

broj

INFORMATIVNO GLASILO

OPĆINE GRADEC

9, prosinac 2019.

ISSN 1848-3771

Centar Gradeca poprima

novi, moderni izgled, ali ne

mijenja svoj identitet

PAMETNO SE ULAŽE

> Vrijedno se radi na

poboljšanju života na

području općine Gradec, od

infrastrukturnih projekata

do projekata u kulturi,

sportu, obrazovanju…

USUSRET BOŽIĆU I 2020. GODINI

Sretan Božić i uspješnu Novu 2020. godinu

svim stanovnicima općine Gradec od srca

želi načelnica Ljubica Ambrušec sa svojim

djelatnicima i suradnicima!

str. 8

Rekonstrukcija

i modernizacija

postojeće javne rasvjete

> Jedan od većih projekata

proveden je ovo proljeće

u svim naseljima općine

Gradec “New Light”

str. 8

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 1 27/11/2019 17:43


2

Gradečki VJESNIK

RIJEČ NAČELNICE OPĆINE GRADEC

LJUBICA AMBRUŠEC

Nove investicije

2018. godina nam je ostala zapamćena po ostvarenim bespovratnim

sredstvima u iznosu više od milijun eura za izgradnju dječjeg vrtića

i nogostupa te više od milijun kuna za izgradnju dviju mrtvačnica

(Buzadovec i Pokasin), sufinanciranje radova sanacije divljih odlagališta

otpada kao i projektiranje dokumentacije za izgradnje ulica te održavanje

manifestacija na području Općine Gradec. Ove pak, 2019. godine upravo

zbog nabrojenih dobivenih financijskih sredstava, kao i sredstava iz našeg

općinskog proračuna, ostvarilo se otvaranje nekoliko gradilišta (gradnja

dječjeg vrtića u Gradecu, gradnje obiju mrtvačnica, cesta, nogostupa,

uređenja domova, kapelica, raspela, lovačke i ribolovne kućice…).

Sve me to posebno raduje, a nadam se i vas, dragi naši čitatelji!

I

ove godine nam je na leđa sjela još jedna

godina rada, pa vam s radošću pišemo naše

deveto izdanja Gradečkog vjesnika i sedmo

u nizu od kako smo 2013. zadobili vaše prvo, a

2017. drugo povjerenje za vođenje naše Općine

Gradec. Godine nam u brigama i obavezama

lete kao minute pa se eto, već i sedma zaredala

u nestranačkom vođenju naše lokalne zajednice,

na što smo iznimno ponosni, jer iz dana u

dan dokazujemo uspješne rezultate našim zajedničkim

djelovanjem. Zato su vrijedne ponavljanja

stare uzrečice, koje često spominjem, pa

tako i ovu: “Zajedništvom se gradi dom”.

Kronološki gledano unazad godinu dana puno

je planiranoga ostvareno ili je u procesu ostvarivanja

pa vam stoga želim podastrijeti i istaknuti

naše projekte:

Projekt NEW LIGHT (rekonstrukcija, modernizacija,

upravljanje sustavom javne rasvjete) u

suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom

i firmom Omega softver, a za kojega je naše općinsko

vijeće jednoglasno prošle godine donijelo

odluku o pokretanju istog koji je ove godine

kompletno realiziran te je u svih 20 naselja naše

> gradnja vrtića

IMPRESSUM

općine provedena moderna led rasvjeta u vrijednosti

2.000.000,00 kn, a kojom će se uštedjeti

u potrošnji ulične rasvjete od preko 60%, što se

već prvim mjerenjima nazire. Hvala stručnim

izvođačima na izuzetnoj suradnji i kvaliteti.

Projekt izgradnje nogostupa od nove osnovne

škole pa sve do groblja, tj. centar i parkiralište

uz groblje koji je 2017. godine apliciran na

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU

fondova, zajedno s projektom (spremište, parkiralište

i centar) te su nam odobrena sredstva od

strane ministarstva za prvu fazu koja se proteže

od škole do centra, dok smo drugu fazu projekta

izgradnje staze (pošta – groblje) izgradili svojim

proračunskim sredstvima ove godine, a u

tijeku je izgradnja parkirnih mjesta duž našeg

mjesnog groblja u Gradecu.

Projekt u suradnji s mjesnim odborom Tučenik

i Cugovec (prije tri godine) i također u

suradnji s tadašnjim i sadašnjim svećenikom,

Općina Gradec je sudjelovala u sufinanciranju

našim općinskim proračunskim sredstvima

od cca 30.000,00 kn u rekonstrukciji i obnovi

kapelica sv. Nikola u Buzadovcu i sv. Barbara

u Cugovcu, s tim da je projekt rekonstrukcije

i obnove kapelica sv. Nikola u Buzadovcu ove

godine definitivno uz dodatna proračunska i financijskih

sredstava tamošnjeg stanovništva i

donacije našeg sadašnjeg župnika i obitelji Ane

Tometić-Izli, Cowan i Kleine iz Amerike, a čiji

su obiteljski korijeni s ovog područja, donirali

su 600 dolara za restauraciju oltara. Radove

toga djelo su restauratora Mladena Levaka iz

Novigrada Podravskog, privedena kraju, čemu

je svjedočeno prigodom otvorenju i blagoslovu

na dan sv. Lovre, na misi u Buzadovcu.

Po projektu ulaganja u domove na području općine,

ulagalo se u Vatrogasni dom u Tučeniku

kroz saniranje i rekonstrukcije sanitarnog čvo-

ra, PVC stolarije na istoj zgradi, a gdje se nalazi

i područna škola Tučenik, u vrijednosti od

41.924,00 kn. U MO Tučenik smo također ove

godine investirali za autobusnu kućicu za djecu

s cca 20.000,00 kn kao i u naselju Fuka gdje je

obnovljena autobusna kućica i mljekara, dok se

obnova kapelice nije uspjela realizirati ove, već

će se iduće godine.

Projekt kompletne rekonstrukcije Lovačke kućice

lovačke udruge “Gaj Gradec” u Gradecu, s

našim općinskim sredstvima od cca 100,000,00

kn te županijskim sredstvima od 120.000,00 kn

po natječaju županije, kao i kompletne izmjene

krovišta nadstrešnice ribičke udruge “Šaran

Fuka” i streljane lovačke udruge “Vidra Cugovec”

sa 38.000,00 kn sredstava našeg proračuna.

Kako nismo u prijavljenom projektu prema

Zagrebačkoj županiji prošli na natječaju s domovima

Cugovec, Zabrđe i Festinec, u tijeku je

izmjena krovišta na vatrogasnom domu u Cugovcu

i našem objektu gostionice u Cugovcu,

a u Festincu je u tijeku uređenje društvenog

doma kao i u Zabrđu. Kompletna rekonstrukcija

krovišta u Cugovcu na društvenom domu ide u

sanaciju početkom slijedeće godine.

U projektu priključka vode u naseljima Lubena,

Salajci, Tučenik i Buzadovec, općina je sudjelovala

u postupku realizacije istog.

Kroz projekt potpune rekonstrukcije otvorene

kapelice Sv. križa u Grabriću, Općina Gradec je

sudjelovala s iznosom od 10.052,64 kn, župnik

vlč. Stjepan Matoić sa 7.100,00 kn i naš poduzetnik

s općinskog područja g. Ivić Pašalić sa

9.200,00 kn, pa je sada naselje Grabrić dobilo

lijepo uređeni križ, čiji je prijašnji izgled bio

opasan.

Projekt izgradnje mrtvačnice u naselju Pokasin,

a ujedno i za naselja Festinec i Repinec te Projekt

izgradnje mrtvačnice u naselju Buzadovec,

a ujedno i za naselja Salajci i Tučenik, projekti

koje nismo mogli aplicirati niti na jedan natječaj

jer nije sadržan u postupku natječaj, tj. u

potpunosti je brisan iz natječaja Ministarstva

poljoprivrede iz regionalnog, ruralnog razvoja,

pa smo ga još 2017. godine aplicirali na natječaj

u našoj županiji i dobili 630 tisuća kuna, dok je

ostatak izgradnje financiran iz našeg proračuna

te je izgradnja obiju mrtvačnica pri samom

završetku.

> izgrađena mrtvačnica u Pokasinu

IZDAVAČ: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, Tel./fax: +385 1 2797 097, e-mail: info@gradec.hr, www.gradec.hr, MB: 2575850, OIB: 16296383026, ŽR:

2360000-1813500009 UREDNICA: Ana Marija Ambrušec, mag.hist. SURADNICI: Ambrušec Ljubica, Agičić Marina, Baričević Dražen, Benjak Kristijan, Bešan

Zrinko, Čolić Alen, Dušak Marko, Glogoški Davor, Golubić Dijana, Hasanović Hrvoje Stjepan, Hmelina Božo, Horvatić Mladen, Ivačin Danijela, Ivačin Gordana,

Ivačin Zrinka, Klepić Luka, Kovačić Mato, Koprić Zlatko, Kožić Stjepan, Kušec Đurđica, Kveštek Krešimir, vlč. Matoić Stjepan , Matišić Biljana, Masnec Andrea,

Mihalic Mladen, Mijak Nada, Rajtar Gordana, Rajtar Ivica, Rajtar Vladimir, Rakocija Katarina, Rakoš Martina, Slunjski Vesna, Smajlović Admir, Škrlec Marina,

Škudaš Željko, Tuk Ivica, Vinković Josip, Besedić Mirko DIZAJN , Andrea Knapić PRIJELOM: Tomislav Majcenić FOTOGRAFIJE: Ana Marija Ambrušec,

arhiva Općine Gradec, Radio Vrbovec, Studio Vidra TISAK: Grafički zavod Hrvatske NAKLADA: 1.500 primjeraka DISTRIBUCIJA: Općina Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 2 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 3

RIJEČ NAČELNICE OPĆINE GRADEC

U potpori za projekt razvoja mreže WiFi 4

Smart Green Ring pristupnih točaka na području

Zagrebačke županije u 2019. godini, Zagrebačka

županija sufinancirala nam je projekt

u iznosu 63.952,00 kn i trenutno je u izvedbi.

Također smo išli na najbrži prst za sličan projekt

razvoja internetske mreža te smo u navedenom

projektu dobili odluku u visini od 15 000

eura iz Zagrebačke županije koja je u realizaciji,

a izvedbi se nadamo također još ove godine s

ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti internetskim

mrežama.

S ponosom moram ovo dijeliti sa svima vama,

dragi naši čitatelji. Toliko smo sretni jer je konačno

i Projekt izgradnja našeg dječjeg vrtića

započeo izgradnjom početkom ove godine nakon

predugih 5 godina pisanja i traženja molbi.

(Znate kako se kaže: “Strpljen – spašen”, ali

za nas vrijedi: “…i UPORAN!”) Kroz natječaj

Ministarstvo poljoprivrede iz Programa ruralnog

razvoja, podmjera 7.4., koja se odnosi na

ulaganja u pokretanje, poboljšanje i proširenje

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

tj. na izgradnju i opremanje dječjih

vrtića, odobrena su nam financijska sredstva

troškova 7.472.500,00 kn i Zagrebačke županije

300.000,00 kn kojima (konačno!) gradimo

naš vrtić i nadamo se kompletnom završetku

u 2020. godini te otvaranju za iduću obljetnicu

Dana Općine. Time bi u konačnici riješili vječitu

problematiku nemogućnosti smještaja djece s

našeg područja u okolne vrtiće te u konačnici

riješili problem mladih ljudi po pitanju smještaja

njihove djece, a samim time unaprijedili

razvoj sela i zaustavili odlazak mladih ljudi iz

našega kraja.

Projekt izgradnje i asfaltiranje Županijske ceste

Lubena - Buzadovec koja je totalno devastirana,

gotov je od strane Zagrebačke županije još

prošle godine i izgradnja navedene ceste je bila

predviđena početkom ove godine nakon izvedenih

radova na pruzi Gradec – Žabno (koji su

davno završili kao i radovi na izgradnji brze ceste

za Križevce), no mi se još uvijek vozimo po

toj totalno devastiranoj županijskoj cesti i uz

sve napore i nastojanja prema Županijskoj upravi

za ceste nastojimo da se pokrene njena hitna

sanacija, jer je nemoguće s takvom cestom

živjeti i ovu zimu.

Projekt potpune izmjene i rekonstrukcije raskrižja

s autobusnim stajalištima i pješačkim

stazama i prolazima, na županijskoj cesti kod

ulaza u Gradečki Pavlovec, te gradnja pješačkih

prijelaza i ugradnja prometne signalizacije

ispred škole u Gradecu (postavljeno), Repincu,

Hagnju, Tučeniku i Cugovcu koji je još prije

četiri godine kompletno završen i od strane

općine i županije, a gdje je općina financirala

geodetsku podlogu s elaboratima, a županija

projekt te se samo čeka županijsku upravu za

ceste i samu županiju za realizaciju nama doista

CRNE TOČKE raskrižja koje je ovakvim prometovanjem

doista opasno po život. Nadamo se da

bi temeljem presvlačenja županijske ceste Vrbovec-Cugovec

imali navedenu izvedbu na koju

također uz velike napore prema županijskoj upravi

za ceste, čekamo realizaciju iste.

Projekt ishođenja dokumentacije i izgradnje

prometnice i mosta na potoku Črnec, na dionici

Mali Brezovec-Veliki Brezovec-Gostović, na

cestu D-41 s kojim smo u koordinaciji Općina

Gradec-Koncern Agrokor-Hrvatske vode-Županija-Grad

Vrbovec je projekt pri završetku ishođenja

kompletne dokumentacije, samo je pitanje

suradnje navedenih dionika i izgradnje istog.

Projekt izgradnje mosta na Glogovnici, obnova

nogostupa Repinec-Buzadovec i staroga mlina

je u tijeku izvedbe dokumentacije u suradnji s

Hrvatskim vodama.

Projekt izgradnje ograde i staza na mjesnom groblju

u Gradecu odobren je nedugo kroz natječaja

Laga Prigorje u visini od 259.437,50 kn, a realizacija

istog krenuti će početkom 2020. godine.

Visina financija tog projekta je 494.637,00 kn.

Svi navedeni projekti od velikog su značaja za

razvoj općine i poboljšanje života naših mještana

kao i okolnih mjesta.

Nadalje, naša su nastojanja izgradnje (u suradnji

sa Zagrebačkom županijom), vrlo velikog i

zahtjevnog projekta vodovodne infrastrukture,

čime bi svako domaćinstvo u svojem domaćinstvu

imalo vodu. Mi smo sa svojom sekundarnom

i magistralnom mrežom pripali pod Vodoopskrbu

i odvodnju Vrbovec d.o.o., još koncem

2013. godine pa kasnije pod novoosnovano poduzeće

Zagrebačke županije – VODOOPSKR-

BA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE i

navedeni projekt je u devetom mjesecu krenuo

u realizaciju.

Isto tako moram spomenuti projekt širokopojasnog

interneta, također u suradnji sa Zagrebačkom

županijom, koji je u tijeku, a za kojega

se jednako tako nadam da ćemo tom izvedbom

projekta biti znatno razvijenija općina te se nadamo

skoroj realizaciji uz ostale projekte koji su

nam u izvedbi.

Kako i sami znate, naše lokalne, a i županijske

prometnice svakodnevno se poprilično “lome”,

dosta njih je već izgrađeno i obnovljeno, no neke

su i sada u izvedbi, a puno njih je još za obnoviti,

pa smo tako ove godine za naše lokalne ceste

(Antolić, Poljak-Cugovec i Gradec Dom zdravlja-Pavlovec)

dobili sufinancirana sredstva iz

Zagrebačke županije od 200.000,00 kn, pa smo

s isto toliko iz našeg proračuna asfaltirali iste.

Također smo u suradnji s Hrvatskim željeznicama

osigurali gradnju cesta (Potočec, Gradec,

Podjales i Repinec) koje su oni u potpunosti devastirali

prilikom izgradnje pruge Gradec-Žabno

i pruge Dugo Selo-Križevci.

Mi djelujemo na svim područjima društvenog

života, s ciljem pružanja zadovoljstva građanima

u njihovim interesima i potrebama. To je

sve vidljivo kroz podršku kulturi, zdravstvu,

socijalnoj skrbi, školstvu/obrazovanju, sportu,

ribolovu, lovu, vatrogastvu i slično, ali općenito

i u županiji, državi te međunarodnoj suradnji.

Odlično surađujemo sa svim udrugama, župnikom

te obrtnicima i gospodarstvenicima na

području općine u vidu financijske i svekolike

pomoć što svakako daje nesebičnost obostrane

suradnje. Isto tako lijepo surađujemo i s našom

osnovnom školom kojoj smo već više puta izašli

u susret u raznim financijskim i ostalim potrebama.

Mislim da smo to potkrijepili i ove godine

našim sufinanciranjem kupnje dijela radnih

bilježnica i svih bilježnica za svakog učenika,

prijevoza učenika, škole plivanja, obroka djece

u školi, subvencije za rodilje. Već tri godine u

suradnji sa Savjetom mladih naše općine dodjeljujemo

stipendije studentima s područja općine

kako bi i na taj način potpomogli napretku

mladih u njihovom obrazovanju. Također, promoviramo

našu djecu, mlade i ostale sumještane

kroz jubilarne nagrade, a što samo govori o

tome koliko je potvrdna naša dobra suradnja,

ne samo sa školom nego i vatrogasnom zajed-

nicom i DVD-ima gdje također sudjeluju naša

djeca i mladež sa zavidnim rezultatima, i na općinskim

i na županijskim natjecanjima gdje ih

mi kao općina isto tako pratimo i potpomažemo

koliko god je to sukladno našim mogućnostima.

Mislim da je svima dovoljno jasno da doista naš

općinski proračun trošimo u korisne svrhe, a u

cilju izgradnju naše cijele općine što je naravno

vidljivo kroz izuzetno dobru suradnju s naših

12 Mjesnih odbora koji rade požrtvovno i u cilju

napretka, kako svojih naselja tako i cijele općine,

a sve u konačnici za dobrobit zajednice

i onih koji ostaju iza nas, naše djece i unuka.

Poprilično smo još svega imali u planu odraditi

ove godine, no sve što nismo uspjeli prenosimo

u slijedeću koja će nam također biti doista bogata

s novim zahvatima i projektima.

Kroz čitavi prošli mandat i sadašnjeg već pola,

kako obnašamo vlast u Općini Gradec, mogu

svakako sa zadovoljstvom reći da sam prezadovoljna

učinjenim jer kontinuirano radimo mnogo

dobra, a krenuli smo daleko ispod nule. Sada

je ljestvica visoko podignuta i moj osobni cilj,

kao i cilj mojih suradnika, nadalje je svakako

viši i nadam se da ćemo ga svi zajedno, kao i

do sada u potpunosti ostvarivati. Razumijem

da ima i nezadovoljnih (što opravdano što neopravdano)

no svakako smatram da ćemo, bez

obzira što vrijeme doista brzo prolazi, učiniti i

više nego smo planirali jer to smo već dokazali

svojim poštenim radom i narodom s kojim se

može mnogo toga napraviti i postići, kako na

lokalnoj tako i na državnoj razini, samo s mudrošću

i pameti u glavi za koju je ipak došlo vrijeme,

nadam se.

Na kraju, zahvaljujem svima na podršci i suradnji:

RH, Ministarstvima, Zagrebačkoj županiji,

načelnicima i gradonačelnicima susjednih nam

općina i gradova te svim žiteljima općine Gradec

kojima ujedno, kao i svim ljudima dobre

volje, od srca želim izraziti čestitku zajedno sa

svojim suradnicima i Općinskim vijećem Općine

Gradec:

Neka Vas sve u Vašim radnim i životnim podvizima

prati, vodi i čuva dragi Bog. Neka Vam podari

u obilju zdravlja, mira, uspjeha, sreće, zadovoljstva,

ljubavi, Božjeg blagoslova i zajedništva.

SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNU

NOVU 2020. GODINU

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 3 27/11/2019 17:43


4

Gradečki VJESNIK

LOKALNA ZBIVANJA

Aktivnosti i suradnje

Mjesnih odbora u 2019. godini

Što su sve Mjesni odbori radili i napravili u 2019. godini te

koje planove imaju za 2020. – pročitajte u nastavku

> kućica u Fuki

MJESNI ODBOR CUGOVEC

predsjednik Kristijan Benjak

Mjesni odbor Cugovec bilježi svoje aktivnosti

u sljedećim naseljima: u naselju Fuka obnovila

se autobusna stanica za djecu, ribolovna kućica

Šaran Fuka dobila je novi krov, a streljana

Vidra novu nadstrešnicu, dok se kroz ostala

pripadajuća naselja ovog odbora (Lubena, Remetinec,

Stari Glog te već spomenuta Fuka)

obavljalo malčiranje kanala i poljskih putova u

suradnji s Općinom Gradec. U naselju Remetinec

obnovio se još i most za prijelaz mehanizacije.

U Lubeni se uređuje unutrašnjost doma:

nova kuhinja te spremište koje je opremljeno

dodatnom vatrogasnom opremom (visokotlačni

modul). Iz odbora posebno ističu kako su u

suradnji s Općinom Gradec sudjelovali u hvalevrijednoj

akciji “Zasadi drvo ne budi panj”

u razdoblju od 25. do 27. listopada 2019., s

djecom iz područne

škole Cugovec.

Spomenuta akcija

sadnje drveća odvijala

se i u naseljima

Fuka, Lubena, Remetinec

i Stari Glog.

> križ u Grabriću

MJESNI

ODBOR

GRABRIĆ

predsjednik

Mato Kovačić

Radovi u mjesnom

odboru protekli su u

2019. iznimno dobro.

Obnovljen je križ u

naselju i nakon dugo

godina održana je sveta misa koju je predvodio

župnik župe Gradec, Stjepan Matoić, a na kojoj

se s radošću okupilo mnoštvo iz naselja. Pored

toga, u Grabriću je obnovljen i most za Vukojice

te su uglavnom uređeni ostali putovi, grabe kao

i malčiranja. Ostalo je još za iskopati oko 100

metara grabe za put za Vukojice kao i navažanje

kamena na nekim dijelovima.

MJESNI ODBOR GRADEC

predsjednica Andrea Masnec

Kako je formirana nova postava mjesnog odbora,

zacrtano je jako puno planova, no kako

su tek krenuli s radom, svi prijedlozi nisu još

u potpunosti realizirani. Za sada su tako imali

uspješno sudjelovanje na manifestaciji

Uskrsni običaji Gradečkog kraja gdje su pripremali

grah i dijelili kolače, dok su Dan Općine

obilježili pripremanjem prigodnog gulaša.

Što se infrastrukture tiče, održavaju

čistoću i red oko bunara Bukovac iz kojeg

crpe pitku vodu visoke kvalitete. Započeli su

s vježbama vatrogasnog pomlatka DVD-a Gradec

i trenutno broje oko 15-ero djece te se

nadaju i većem odazivu. Na području Gradeca

novi sjaj poprimila je lovačka kućica zahvaljujući

vrijednim lovcima i njihovim članovima

koji su u suradnji s Općinom Gradec u potpunosti

uredili unutrašnjost i vanjski izgled

kućice kao i njen okoliš.

> lovačka kućica Gradec

MJESNI ODBOR GRADEČKI

PAVLOVEC

predsjednik Ivica Rajtar

Kroz Gradečki Pavlovec obavljeno je kompletno

uređenje okoliša i čišćenje graba, a radilo

se na čišćenju i uređivanju putova kroz naselje.

Okoliš kod križa u Gradečkom Pavlovcu

također je uređen te je krajem rujna ondje

održana sveta misa. Isto tako, i kod društvenog

doma se redovito uređivalo, kosila se

trava i čistio se dom, na čemu se posebno treba

zahvaliti stalnoj pomoći i trudu mještana

Gradečkog Pavlovca. Mjesni odbor tijekom

godine je sudjelovao na dva velika događaja

koja se obilježavaju na području općine Gradec:

Uskrsnim običajima Gradečkog kraja te

proslava Dana Općine Gradec i Uzvišenja sv.

Križa (dana Župe Ranjenog Isusa u Gradecu).

Nadaju se i nadalje dobroj suradnji s mještanima,

Općinom i načelnicom.

MJESNI ODBOR HAGANJ

predsjednik Dražen Baričević

Mjesni odbor se aktivirao u čišćenje tzv. stare

mjenjačnice, tj. mjesnog odbora. Kosila se

trava i uredio se okoliš oko društvenog doma.

Kamenom se nasipao prilazni put u vinogradima,

a također su se uređivale grabe i ostali

putni prilazi. U povodu obilježavanja blagdana

sv. Florijana održana je zabava u mjesnom

odboru uz paprikaš, domaće kolače i dobru

kapljicu, dok je za blagdan sv. Vinka u vinogradu

gosp. Dražena Baričevića organizirano i

obilježeno “Vincekovo u Hagnju” gdje je vinski

meštar (biškup) blagoslovio vinograd, a nakon

čega su se mještani uputili u vatrogasni dom

DVD-a Haganj na druženje uz pripremljene

kobase i tradicionalno vino te bend “Izazivači

vlage”. Dom je u ovoj godini dobio i nove stolice,

a igralište u naselju uređeno je i dopunjeno novim

spravama. Kroz naselje napravljeno je još

malčiranje i iskopani su putni jarci.

MJESNI ODBOR MALI BREZOVEC

predsjednik Alen Čolić

Ostvareni radovi u Malom Brezovcu kroz 2019.

godinu su sljedeći: čišćenje te održavanje površine

i okoliša oko Društvenog doma u Malom

Brezovcu, čišćenje i uređenje seoskog križa

zbog održavanja svete mise, sanacija poljskih

putova, malčiranje i uređenje putova. U naselju

je kućica koja je nekada služila kao mljekara,

obnovljena i sada služi kao autobusno

stajalište.

MJESNI ODBOR

PODJALES predsjednik

Davor Glogoški

Kao i svake godine Mjesni odbor

Podjales aktivno sudjeluje u manifestaciji

na Uskrsni ponedjeljak te

na obilježavanju Dana Općine Gradec.

Od javnih radova pokrenuto je

proširenje parkinga uz dom gdje su

postavljene cijevi i izbetonirana je

šahta. Nadalje, tu je uređenje zapuštenih

- kako privatnih tako i javnih

površina malčiranjem uz putove.

Obnovljeni su propusti u donjem selu prije

asfaltiranja kojeg mještani očekuju, isto tako,

pročišćeni su kanali uz lokalnu cestu. Iz mjesnog

odbora poručuju, usprkos brojnim apelima

kroz protekle godine i dalje je gorući problem

neodržavanje privatnih parcela, kojih je

sve više, pa se mole mještani da u nadolazećem

razdoblju bez vegetacije očiste parcele

kako bi suživot svima bio ugodniji. Također,

kako u naselju postoji most preko potoka

Koruška koji je nesavjesnim ponašanjem od

trećih osoba uništen, gdje su se kamionima

prevozili trupci velike težine, a čiji teret taj

most ne može podnijeti, sada, nažalost, stoji

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 4 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 5

LOKALNA ZBIVANJA

tako devastiran, te se i ovim putem apelira da

krivci savjesno preuzmu odgovornost i poprave

nanijetu štetu kako bi most preko potoka

Koruška bio funkcionalan za sve stanovnike

kao što je bio i prije.

MJESNI ODBOR POTOČEC

predsjednik Zlatko Koprić

Stanovnici Potočeca zadovoljni su što je tijekom

ove godine i kroz njihovo naselje zamijenjen

sustav javne rasvjete novom LED

rasvjetom. Izvršeno je kopanje, čišćenje i

proširivanje sustava odvodnje (graba) i odvoz

iskopanog materijala na deponij. Zatim su čišćene

i uređivane zelene površine i bankine uz

cestu od strane Općine Gradec i u suradnji s

MO Potočec. Malčirani su još i odvodni kanali,

a grmlje i granje koje sprečavaju normalni

tok prometa kroz naselje odstranjeno je te je

uređen i dio prilaznih putova. Izvršen je iskop

starih propusta ispod ceste, obavljena je nabava

i ugradnja fazonskih komada betonskih

i plastičnih rebrastih cijevi za potrebe sustava

odvodnje ispod prometnice u svrhu kontroliranog

otjecanja vode (cca 60ml na 7 lokacija).

Iz mjesnog odbora ističu kako je izvršen iskop

i ugradnja cijevi, te je obavljeno nasipavanje

prilaznog puta u ulici prema obiteljskoj kući

obitelji Haman, a izvršena je priprema iste za

ugradnju asfalta. Od ostalih aktivnosti vezanih

za naselje i mještane Potočeca, održana je

sveta misa kod križa u naselju.

MJESNI ODBOR REPINEC

predsjednik Marko Dušak

> prošireni putovi

Tijekom 2019. godine izvođeni su radovi u

svim naseljima Mjesnog odbora: Repinec,

Festinec i Pokasin. Tako je odrađeno sljedeće:

radovi proširenja puta preko puta područne

škole u Repincu (ulaz na put za polje

“zarupa”), proširenje zavoja i kopanje graba

u Repincu, zatim proširenje puta kod Brtana,

očišćena je mlaka (bunar), a izvršeno je

i postavljanje cijevi za propuste. Također, izvršeno

je i malčiranje putova u sva tri naselja

Repinec, Festinec i Pokasin. Festinec je uz

dobru organizaciju i slogu svojih stanovnika

uredio kapelicu (križ) u selu te posadio sadnice

drveća oko parkića dječjeg igrališta. U

Pokasinu je izgrađena nova mrtvačnica, a sve

je to odrađeno uz pomoć i odličnu suradnju

sa Općinom Gradec i načelnicom gđom. Ljubicom

Ambrušec.

MJESNI ODBOR TUČENIK

predsjednik Božo Hmelina

> izgrađena mrtvačnica u Buzadovcu

2019. godinu obilježili su velikim brojem aktivnosti.

Uspješno su završeni radovi na kapelici i obnovljen

je oltar sv. Nikole u Buzadovcu. U suradnji koja se

dobro odvija sa DVD-om Tučenik, Udrugom žena

Tučeni te NK Graničarom Tučenik, uspješno je

uređen vatrogasni dom: potpuno iznova je napravljen

sanitarni čvor, izmijenjena je dotrajala stolarija

u velikoj i maloj sali. U izmijeni stolarije učestvovala

je udruga žena sa kupnjom ulaznih vrata u malu

salu, DVD sa kupnjom ulaznih vrata u veliku salu,

OŠ Gradec sa kupnjom ulaznih vrata u zgradu, a

Općina Gradec dala je najveći dio važnog zahvata

– kompletan materijal za sanitarni čvor te preostalu

stolariju za malu i veliku salu, kao i ulazna

vrata koja vode u učionicu na kat. Također, Općina

je financirala i izvođače radova: vodoinstalatere,

zidare i keramičare, dok su sve pripreme i završni

radovi odrađeni u organizaciji mjesnog odbora

Tučenik. Selo Salajci u ovoj godini imaju kućicu

za čekanje autobusa u novom i boljem izdanju, a

kroz naselja ovog mjesnog odbora posađene su još i

sadnice drveća u akciji “Zasadi drvo, ne budi panj!”

Nadalje, MO Tučenik je u suradnji s načelnicom i

direktorom vodovoda i odvodnje gosp. Milivojem

Dobrašem uspio dogovoriti pristupačne uvjete za

dugo očekivani priključak kućanstva na vodovodnu

mrežu što je u konačnici puno doprinijelo onim

kućanstvima koji nisu imali vodu. Uređivani su

poljski putovi, a iskopan je dio putnih jaraka. Stanovništvo

je iznimno zadovoljno što je u Buzadovcu

napravljena nova mrtvačnica pod vodstvom

Općine Gradec, a mjesni odbor se uključuje po potrebi,

jer su još u tijeku preostali sitni radovi. Zajedničkim

snagama uspješno je obnovljena kapelica

na raskrižju u Tučeniku. Pripremne i završne

radove, uključujući i bojanje ograde odrađene su

snagama mjesnog odbora, dok je fasadu na kapelici

izveo gosp. Tihomir Hosni, zidarski obrtnik iz

Hagnja. Restaurirani su i kipovi koje je financirao

župnik, vlč. Stjepan Matoić. Time je završio jedan

veliki i kvalitetni posao.

U sklopu blagdana sv. Lovre održano je “Lovrečevo”

koje se uspješno organizira na ponos svih

mještana i uz financijsku pomoć Općine Gradec,

već petu godinu za redom. MO Tučenik je također

aktivno sudjelovao na svim događajima u sklopu

Općine Gradec: Uskrsni ponedjeljak i Dan Općine.

Iz mjesnog odbora Tučenik poručuju kako je u planu

s općinom asfaltiranje ulica prema igralištu u

Tučeniku i dvije ulice od 30 metara u Buzadnovcu,

dok, unatoč dugogodišnjim i brojnim zahtjevima

od strane mjesnog odbora i Općine još uvijek nije

izvršeno obećano od strane Zagrebačke županije i

županijskih cesta, a to je uređenje i proširenje ceste

od Cugovca do Buzadovca, iako je sva potrebna

dokumentacija spremna. Odbornici stoga ističu

kako će se u suradnji s Načelnicom boriti svim raspoloživim

sredstvima protiv institucija i stranaka

koje im uskraćuju da im se izgradi glavna prometnica

kojom se stanovnici svakodnevno služe.

MJESNI ODBOR VELIKI

BREZOVEC: predsjednik Ivica Tuk

U svome jednogodišnjem mandatu mjesni odbor

Veliki Brezovec nastojao je maksimalno udovoljiti

zahtjevima svojih mještana sukladno svojim

mogućnostima, a sve zahvaljujući odličnoj suradnji

s načelnicom Općine Gradec gđom. Ljubicom

Ambrušec i Općinom Gradec u cjelini. U tijeku

je navoženje kamena na poljske putove gdje je

to najpotrebnije, kao i čišćenje postojećih graba

te stavljanje novih betonskih cijevi radi boljeg

protoka vode. MO Veliki Brezovec sudjelovao je

na manifestacijama Uskrsnih običaja Gradečkog

kraja dana 22. travnja 2019. godine, kao i na obilježavanju

Dana Općine Gradec, 14. rujna 2019.

godine, sa svojim izložbenim štandom. Također,

povodom obilježavanja Dana Općine Gradec, DVD

Veliki Brezovec imao pod svojom organizacijom

održavanje zabave pod velikim šatorom. Mještani

Velikog Brezovca tijekom godine su, kao i obično,

održavali svoje javne površine oko društvenog

doma u naselju: košnja trave, rezanje grana i živice,

uređenje okoliša i unutrašnjosti doma te križa

u selu gdje se i ove godine na blagdan sv. Ane održala

misa, dok se zadnjeg vikenda u mjesecu srpnju

održao turnir u nogometu i zabava. U tijeku

je prikupljanje projektnih i izvedbenih ponuda za

izradu nadstrešnice na križu u naselju, za koji se

ovaj mjesni odbor nada da će im financijske i vremenske

prilike dopustiti da nadstrešnicu završe

do kraja ove godine.

MJESNI ODBOR ZABRĐE

predsjednica Nada Mijak

Tijekom 2019. godine mjesni odbor Zabrđe je

aktivno sudjelovao u svim aktivnostima Općine:

na sastancima, edukacijama i proslavama.

Za proslavu manifestacije Uskrsnih običaja

Gradečkog kraja na Uskrsni ponedjeljak te

proslave obilježavanja Dana općine Gradec,

s mnogo ljubavi i pažnje te velikim brojem

raznovrsnih domaćih delicija uredili su stol

dobrodošlice u općinskoj dvorani za drage

goste i uzvanike. U suradnji s mjesnim odborom

Grabrić sudjelovali su u svim događajima

pod šatorom za obje manifestacije, također s

domaćim ukusnim kolačima. Kroz suradnji s

načelnicom Općine Gradec gđom. Ljubicom

Ambrušec i Općinom Gradec u cjelini napravljen

je put kroz naselje koji je bio zapušten, nasipan

je kamenom, iskopani su putni jarci te

su zamijenjeni uništeni propusti. Mjesni odbor

zahvaljuje načelnici i Općini Gradec na svemu,

a posebno na kvalitetno izvedenom malčiranju

nerazvrstanih cesta i prilaza te novo postavljenoj

led rasvjeti kroz selo. U daljnjem radu

planiraju popraviti uništene poljske putove,

nasipati otresišta kamenom i iskopati putne

jarke. Također bi htjeli još urediti dom, izgraditi

spremište za vatrogasnu cisternu i urediti

prilaz seoskom bunaru. Za sve zacrtano nadaju

se daljnjoj kvalitetnoj pomoći od strane Općine

i načelnice.

Mjesni odbornici žele svim mještanima i stanovnicima

općine Gradec blagoslovljene blagdane

i uspješnu Novu, 2020. godinu, uz još više

rada i dobre daljnje međusobne suradnje.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 5 27/11/2019 17:43


6

Gradečki VJESNIK

DOGAĐANJA KROZ GODINU

U opÊini Gradec šestu godinu za redom na Uskrsni ponedjeljak

održana je manifestacija “Uskrsni obiËaji gradeËkog kraja”

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Tradicionalna manifestacija “Uskrsni običaji

gradečkog kraja” održana je na Uskrsni

ponedjeljak, 22. travnja u središtu Gradeca.

Program manifestacije počeo je u 10 sati okupljanjem

i svečanim prijemom gostiju i uzvanika

u Općinskoj dvorani uz tamburaški sastav Graničari.

U 11 sati odslužena je sveta misa u Župnoj

crkvi Ranjenog Isusa pod vodstvom vlč. Stjepana

Matoića te uz pratnju VIS “Gratia”. Tradicionalno

paljenje “Uskrsne vuzmice” ove je godine napravljeno

u organizaciji Mjesnog odbora Repinec, na

prostoru iza crkve, a čiji krijes je u podne zapalila

načelnica Općine Ljubica Ambrušec pred brojnim

gostima, ali pod “budnim okom” vatrogasaca. Sve

je proteklo lijepo, u tradicijskom duhu, a okupljeno

mnoštvo uživalo je kušajući brojne delicije pripremljene

u organizaciji Mjesnih odbora, udruga

i društava. Pod šatorom na igralištu mogle su se

pronaći razne vrste kolača te uobičajena hrana

koja se konzumira u uskršnjim danima: jaja, špek,

kruh, rano povrće i sl. Za djecu je bila pripremljena

posebna radionica te izložba radova učeničke

zadruge “Perunika” Osnovne škole Gradec. Svoje

su radove izložili i poznati umjetnici s ovog područja,

tako da su se mogli vidjeti razni slikarski

i ručni radovi, kao i ostale kreativne umjetnine.

Posjetitelji su mogli uživati u kulturno-scenskom

programu djece OŠ Gradec i nastupu Izvornog folklornog

društva Gradečki Pavlovec te kušati veliki

izbor domaće hrane. Uz bogatu gastro ponudu

hrane i pića, za dobru atmosferu pod šatorom,

pobrinuo se sastav Serbus Zagreb band, a manifestaciju

je, kao i svih dosadašnjih godina, organizirala

Općina Gradec uz pokroviteljstvo Zagrebačke

županije. Tako je u nastojanju da hrvatski

ruralni dijelovi zadrže tradiciju i bogatu kulturnu

baštinu, uspješno održana šesta po redu gradečka

manifestacija.

> mjesni odbor Zabrđe

> gradečka vuzmica

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 6 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 7

DOGAĐANJA KROZ GODINU

OBLJETNICE

Tradicionalna proslava Lovrečeva u Tučeniku

AUTORICA: Zrinka Ivačin,

stručna suradnica u Općini Gradec

olovoz je mjesec kada se slavi blagdan sv. Lovre, a

K tom prigodom i Lovrečevo u Tučeniku, jer sv. Lovro

zaštitnik je sela Tučenik, Salajci i Buzadovac. Tako se već

tradicionalno u suradnji Mjesnog odbora, Nogometnog

kluba Graničar Tučenik te DVD-a Tučenik, blagdan Svetog

Lovre obilježava kulturno-sportskim programom kojeg

posjete brojni stanovnici Tučenika, okolnih naselja, ali i

čitavog područja cijele općine i šire.

Proslava se i ove godine održala na sportskim terenima

NK Graničara, koji je ujedno proslavio 50 godina rada.

Sve je počelo misom u kapelici sv. Nikole u Buzadovcu,

potom prigodnim ručkom za koji se pobrinu vrijedne

žene Udruge žena Tučenik. Poslije podne posjetiteljima

je predstavljen scenski prikaz amaterske glumačke

skupine, a nakon toga odigrana je prijateljska utakmica

NK Graničara i NK Dubrave. Večer je upotpunjena

zabavom za koju se ove godine pobrinula grupa Kondori.

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

U

Gradecu je na blagdan Uzvišenja sv. Križa Župe

Ranjenog Isusa proslavljen Dan Općine Gradec.

Proslava je počela u općinskoj dvorani u 9 sati okupljanjem

gostiju i uzvanika uz domaći tamburaški

sastav “Graničari”. U dvorani su bile postavljene dvije

izložbe: “Jedrenjaci u kamenu” umjetnika, mag.

kiparstva Mate Turića (Mata CROata) te radovi

učenika kreativne skupine OŠ Gradec, ali i ostalih

umjetnika sa ovog područja. U sklopu obilježavanja

ovog svečanog dana svih stanovnika Općine Gradec,

položili su se vijenci poginulim braniteljima

kod spomenika u Gradecu i Hagnju te na mjesnom

groblju u Gradecu. Nakon Svete mise u Župnoj crkvi

u Gradecu, svečano obilježavanje započelo je u

sportskoj dvorani OŠ Gradec. Svečanom obilježavanju

nazočili su: predsjednik Županijske skupštine

Zagrebačke županije Damir Mikuljan, saborski

zastupnik Tomislav Panenić, pomoćnica ministrice

kulture Marica Mikec, zamjenik župana Zagrebačke

županije Hrvoje Frankić, pročelnica stručne službe

Dan OpÊine Gradec i blagdan Uzvišenja

sv. Križa Župe Ranjenog Isusa u Gradecu

skupštine Zagrebačke županije Ivana Radanović,

načelnici i gradonačelnici okolnih općina i gradova,

mediji te brojni gosti. Okupljenima se obratio predsjednik

Županijske skupštine Zagrebačke županije

Damir Mikuljan te istaknuo: “Želimo bolji život i bolji

standard, a sve naše politike moraju biti usmjerene

na izgradnju. Naša zajednička budućnost gradi se na

odgovornosti i povjerenju!” – istaknuo je Mikuljan, a

s čime se složila i načelnica Općine Gradec. Također,

načelnica općine Gradec Ljubica Ambrušec u svom

obraćanju istaknula je projekte koje je općina ostvarila

u protekloj godini, a posebno je naglasila projekt

izgradnje dječjeg vrtića koji je započeo ove godine:

“Kroz natječaj ministarstva poljoprivrede iz programa

ruralnog razvoja podmjere 4.7, za izgradnju

i opremanje dječjeg vrtića odobrena su nam financijska

sredstva od 7 472 500 kuna. Od Zagrebačke

županije dobili smo dodatnih 300 tisuća kuna. Po

dugoočekivanim sredstvima, radovi su intenzivno

krenuli, pa se otvorenje gradečkog vrtića očekuje u

2020.-oj godini i jedva ga iščekujemo!” – rekla je Ambrušec.

U sklopu kulturno scenskog programa u školskoj

dvorani, prigodno je nastupio KUD Gruntovec te

učenici OŠ Gradec. Dobitnici nagrade “Počasni

građani Općine Gradec” u 2019. godini su Smiljka

Bencet Jagarić (Regica iz Gruntovčana) koja je inače

rođena u Gradečkom Pavlovcu te Martin Sagner

(Dudek iz Grunntovčana). Nagrada za životno djelo

uručena je učiteljici razredne nastave, Jadranki Vuković,

a javno priznanje dobila je za uspješan, dugogodišnji

rad učiteljice s neprekidnim radnim stažom

u trajanju od 40 godina te za izniman doprinos razvoju

škole i lokalne zajednice. Godišnje nagrade i

zahvalnice podijeljene su još i brojnim uspješnim

učenicima, sportašima i volonterima. Poslije podne

održao se i sportski program gdje se na terenima NK

Slobode odigrala nogometna utakmica pionira NK

Sloboda protiv NK Ban Jelačić Banovo te utakmica

juniora. Za sve posjetitelje bila je pripremljena i bogata

gastro ponuda pod šatorom na školskom igralištu

gdje su se mogli kušati domaći kolači i proizvodi

OPG-ova te razgledati različite izložbe lokalnih

umjetnika. Gastro ponudu organizirali su općinskih

mjesni odbori, vatrogasci, umirovljenici, sportsko-ribolovne,

lovne i ostale udruge. Za dobru organizaciju

u šatoru pobrinuo se Mjesni odbor Veliki Brezovec,

dok je za atmosferu bio zaslužan “Paganini band” do

dugo u noć.

> konjska zaprega novost je na Danu Općine

Advent u Gradecu

AUTORICA: Zrinka Ivačin,

stručna suradnica u Općini Gradec

Iako je Gradec malo mjesto, blagdani

su ti kada se svi okupljamo, družimo i

uživamo u zajedništvu. Već se nekoliko

godina za redom, u vrijeme male polnoćke

u župnoj crkvi, dijele prigodni pokloni

za djecu s područja općine Gradec, a pod

pokroviteljstvom Općine Gradec. Djece je

sve više, pa se tako broj poklona sa 300

popeo na 350, no neka ih bude i još više,

jer to su znaci da natalitet ovog područja

raste. Prilikom održavanja male i velike

polnoćke, VIS Gratia održi prigodan

koncert božićnih pjesama, a djeca

pripreme svoj program, pa na taj način

potiču duhovno dobro među bližnjima.

Centar Gradeca je za vrijeme trajanja

Adventa okićen, a od prošle ga godine

krasi i veliki adventski vijenac izrađen s

puno ljubavi kreativne djece i žena koje su

se dobrovoljno upustile u ovaj zadatak.

U tim blagdanskim danima općinska

mladež i udruge pripremaju kuhano vino

i tako ga dijele po završetku polnoćki i

drugih organiziranih okupljanja.

No, kada božićni dani prođu, bliži se

Nova Godina, pa se u centru Gradeca

uvijek organizira skromniji doček uz

vatromet, šampanjac i DJ-a, kako bi se

stanovnicima koji nemaju običaj odlaziti

na organizirane dočeke, omogućilo

prigodno druženje uz domaću okrjepu

i ugodnu atmosferu. U konačnici su se

takvi dočeci pokazali iznimno korisnim jer

se uvijek okupi velik broj mještana te će se

isto ponoviti i ovog Adventa.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 7 27/11/2019 17:43


8

Gradečki VJESNIK

AKTUALNO

Na podruËju opÊine Gradec nižu se

uspješno provedeni projekti:

novoizgrađene mrtvačnice, projekt rekonstrukcije javne rasvjete, uvođenje mobilnog

reciklažnog dvorišta, postavljanje klupice za dojenje te defibrilatora.

AUTORICA: Đurđica Kušec,

komunalna redarka Općine Gradec

U

> montiran defibrilator

Općini Gradec radi se vrlo intenzivno na

prijavljivanju projekata, provedbi projekata za

koje se dobiva sufinanciranje, ali i na pripremi

projekata koji se tek planiraju prijavljivati na natječaje

po raznim skupinama i nadležnim institucijama.

Tako su u 2019. godini, nakon uspješno provedenih

faza postavljanja nogostupa u Gradecu, izgrađene

dvije nove mrtvačnice: kod groblja u Pokasinu te kod

groblja u Buzadovcu. Nadalje, kontinuirano se ulaže

u opremanje društvenih i vatrogasnih domova, kao i

društava te lovačkih i ribolovnih kučića kao i nogometnih

klubova. Jedan od većih projekata proveden

je ovo proljeće u svim naseljima općine Gradec “New

Light” - rekonstrukcija i modernizacija postojeće javne

rasvjete. Bio je to cijeli postupak skidanja starih

žarulja i ugradnje novih led lampi koji je trajao oko

mjesec dana. Uvođenjem ove nove led tehnologije

već je zabilježena štedljivost po prvom mjerenju te

energetska učinkovitost, a samim tim i ekonomska

isplativost. Iz tih razloga, od ljeta je uvedeno da svih

20 naselja bude osvijetljeno cijelu noć. Idući novitet

koji je uveden je projekt mobilnog reciklažnog dvorišta.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica

koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih

količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada

iz kućanstva, a predstavlja nadogradnju sustava

odvojenog prikupljanja otpada. U naseljima koja nisu

u blizini izgrađenog reciklažnog dvorišta, veliku ulogu

ima mobilno reciklažno dvorište zahvaljujući kojem

svaki građanin u svome naselju može odložiti i

sortirati otpad. To je kontejner većih dimenzija u kojem

se nalaze spremnici u koje građani mogu odložiti

različite vrste korisnog i problematičnog otpada - u

21 odjeljak za pojedine vrste otpada. Za postavljanje

mobilnog reciklažnog dvorišta određeno je više lokacija

na kojima će se mobilno reciklažno dvorište postavljati

tri puta godišnje. Rasporedom je predviđeno

da na svakoj lokaciji dvorište radi po tri dana, nakon

čega se premješta na sljedeću lokaciju. Tako je u ovoj

godini gradečko mobilno reciklažno dvorište aktivno

i putuje naseljima na području općine. U centru Gradeca

su uspješno provedene i postavljene još dvije

korisne stvari koje valja istaknuti. To je defibrilator

- aparat za pružanje pomoći unesrećenom, tj. oživljavanje,

a koji će, uz namjenu koju ima, služiti i u

svrhu edukacije s učenicima i nastavnicima iz škole,

vatrogascima, umirovljenicima, ali i svim zainteresiranima,

a koje će po dogovoru provodit stručnjaci iz

zdravstvenog sektora. Druga korisna stvar je klupica

za dojenje, postavljena na sam tjedan obilježavanja

dojenja. Klupica je smještena u centru ispod nadstrešnice

kako bi bila na suhom i sigurnom te služila

> New Light noću

> montažno

reciklažno dvorište

majkama koje će biti u potrebi nahraniti svoje dijete,

ali i presvući ga.

Uz sve navedene projekte, uspješno smo se priključili

i akciji ,,Dani kolektivne sadnje drveća - Zasadi

drvo, ne budi panj”. Navedenu akciju je pokrenula

inicijativa “Dani kolektivne sadnje drveća” koja se

organizira i provodi na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj

razini. Cilj te inicijative je potaknuti građane,

udruge, tvrtke i ustanove da u tri dana diljem Hrvatske

na privatnim i javnim površinama zasade što

više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih

sredina i istaknuli važnost i brojne dobrobiti urbanog

zelenila. Tako su se ovoj hvalevrijednoj akciji pridružili

svi sa područja općine Gradec, pa su nova stabla

posađena na zelenim površinama kod nove škole i

župnog dvora, na dvorištima područnih škola: Cugovec,

Haganj, Tučenik, Repinec te u ostalim naseljima

pod organizacijom mjesnih odbora. Akciju su podržali

i sudjelovali u njoj i djelatnici Općine Gradec,

članovi Savjeta mladih Općine Gradec te svi pridošli

prolaznici.

Dva gostovanja OpÊine Gradec na

HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”

Ova je godina za Općinu Gradec bila poprilično aktivna u medijskom prostoru. Uspješno su odrađena dva snimanja na

HRT-u u emisiji Dobro jutro Hrvatska. 24. srpnja načelnica Općine Gradec, Ljubica Ambrušec gostovala je u predstavljanju

lokalne samouprave i uprave gdje je lijepo prezentirala sve prednosti podneblja

gdje se općina Gradec nalazi. Ujedno je predstavila i proizvode lokalnih OPGova

koji nastaju na plodnom tlu područja gdje je općina smještena. No, uz

sve navedeno gledatelji su mogli vidjeti i gradečke suvenire te čuti o brojnim

projektima koji se provode u svim naseljima općine Gradec. U drugoj HRTovoj

emisiji, snimanoj u listopadu, predstavilo se Izvorno folklorno društvo

“Ogranak seljačke sloge” Gradečki Pavlovec. Tada je gledateljima predstavljena

izvorna gradečka nošnja, plesovi i pjesme koje su s lakoćom pokazivali aktivni

članovi IFD-a, predstavljena je tradicionalna “težačka” hrana te općenito

povijest postojanja folklora na gradečkom području koju je lijepo prezentirala

predsjednica folklornog društva, Gordana Rajtar.

“Ova su dva gostovanja na HRT-u iziskivala puno truda, priprema, spremanja i

koncentracije, no sve je u konačnici odrađeno u zajedništvu, s lakoćom dobro

organizirano, ostvareno je puno zadovoljstva i mnoštvo iskustva!” – izjavile su

načelnica Ljubica i predsjednica IFD-a Gordana.

AUTORICA: Zrinka Ivačin,

stručna suradnica u Općini Gradec

> gradečki suveniri

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 8 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 9

AKTUALNO

Intervju s Marinom AgiËiÊ, jednom od 5 zaposlenih žena na podruËju opÊine Gradec,

koji se provodi i financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta “Zaželi”

“Educirane smo za njegovatelje, taj tečaj polagale smo odmah u prvoj godini, a trenutno idemo na predavanja za

prerađivačice ljekovitog i začinskog bilja!” – kazale su zadovoljne žene koje su zaposlene na ovome projektu.

INTERVJU NAPRAVILA: Zrinka Ivačin

Radite na projektu “Zaželi - program zapošljavanja

žena”, kako ste zadovoljni

projektom ?

S projektom na kojem radim sam i više nego

zadovoljna. Za razliku od prošlog projekta gdje

smo morale same snositi troškove prijevoza, u

pojedinim kućanstvima i sredstva za čišćenje,

na ovom projektu to nije tako. Uvidjeli su se nedostaci

te se mnogo toga promijenilo na bolje.

Na ovom projektu su pokriveni putni troškovi,

plaća je veća, dobivamo sredstva s kojima čistimo

kućanstva te ostale potrepštine koje su

potrebne da bismo održavale higijenu kod ljudi

o kojima brinemo. Uz to smo dobile i pregače,

majice, jakne, torbe ali i bicikle koji su nam zaista

jako korisni.

Koliko dugo već provodite projekt?

U projektu sam godinu dana, točnije,

30.09.2019. bila je godina dana.

Koliko će se još dugo projekt provoditi te

koliko on ukupno traje?

Projekt će se provoditi do 30.09.2020., a ukupno

traje dvije godine.

Koje su životne dobi žena koje su zaposlene

na projektu?

Životne dobi se kreću od 35 pa sve do 62 godine

starosti.

Koliko žena s područja Općine Gradec je na

tom projektu te koliku naknadu primaju?

S područja Općine Gradec je zaposleno 5

žena i primamo naknadu od 3.000,00 kuna

mjesečno, uz koje dolaze i plaćeni putni

troškovi - što je odlično, jer puno putujemo

od kućanstva do kućanstva te odlazimo po

pakete higijene koje raznosimo korisnicima.

Bez plaćenih putnih troškova bi bilo uistinu

teže.

DOPRINOSI

Jesu li žene koje su zaposlene preko tog

projekta zadovoljne radnim mjestom?

Žene su i više nego zadovoljne. Zadovoljne su

što imaju posao, rade s ljudima i brinu o njima,

ali najveće zadovoljstvo pruža to što su sami

korisnici zadovoljni s nama. Vole nas i mi volimo

brinuti o njima. Lijepo je kad znate da radite

dobru stvar i što pomažete onima kojima je

ta pomoć uistinu i potrebna. To zadovoljstvo i

zahvalnost kad odlazite od korisnika nakon što

ste mu pomogli, nitko ne može platiti.

Brinete o starijim i nemoćnim osobama, o

koliko takvih osoba brinete na području

Općine Gradec?

Trebale bismo brinuti svaka o 5 kućanstva, ali

s obzirom na veliku potrebitost na našem području,

ta je brojka ipak malo veća. Nas 5 brinemo

o 31 kućanstvu, a od toga je 35 korisnika.

Kakve potrebe imaju stariji i nemoćni s

ovog područja o kojima brinete te na koji

način brinete o njima?

Potrebe su razne. Primjerice, na nama je da

idemo doktorima umjesto njih ili sa njima, odlazimo

im po lijekove koji su im potrebni, namirnice

u dućan, kupujemo im osnovne stvari

za kuću, dostavljamo vodu, pospremamo drva

za zimu, unosimo drva u kućanstva kad je potrebno,

čistimo kućanstva, pripremamo ručak,

neke kupamo te vodimo brigu o njihovoj higijeni.

Osobe o kojima brinemo većinom žive same

pa smo im mi jedine osobe koje ih posjećuju.

Uz fizičku brigu o njima, bitna im je i psihosocijalna

podrška koju dobivaju od nas. Ponekad

im više znači sam razgovor s njima nego bilo

što drugo.

Koliko često posjećujete korisnike?

Kod posjećivanja nema pravila. Možemo reći

da ih posjećujemo po potrebi, a ponekad je to

jednom tjedno, dva puta ili više. U izvanrednim

situacijama posjete su svakodnevne.

Kolika je životna dob korisnika o kojima

brinete?

Korisnici o kojima brinemo su većinom osobe

starije životne dobi. Na području Općine Gradec

su to osobe koje imaju od 65 godina na više.

Dobiju li ti korisnici o kojima brinete

neke potrepštine koje su im potrebne za

životne potrebe?

Naravno, svaki mjesec dobiju paket u kojemu

su higijenske potrepštine te ostale stvari koje

su im potrebne za život.

I u kratko, za kraj, ima li stvari koje biste

promijenili, neki nedostaci?

Projekt je odličan, zahvalna sam jer imam posao

i jer brinem o potrebitima. Jedina “mana”

projekta je to što nas nema dovoljno zaposlenih,

bilo bi najbolje kada bi bilo više sredstava

da se zaposli još nekoliko žena. Osim što bi one

imale posao, još više korisnika bi bilo zbrinuto,

s obzirom da potrebitih na našem području ima

uistinu mnogo.

Priznanja našim vrijednim mještanima daleko se Ëuju

AUTOR: Hrvoje Stjepan Hasanović,

upravni referent Općine Gradec

Na dan Zagrebačke županije održana je

svečana sjednica, pa su tim povodom

podijeljena javna priznanja i zahvalnice.

Ove godine zahvalnicu Zagrebačke

županije dobio je naš vrijedni mještanin

Božo Hmelina, za naročit doprinos u

razvoju lokalne zajednice.

“Iznimno mi je drago da se i na području

cijele županije prepoznaju dobra djela

naših vrijednih stanovnika.” – izjavila je

načelnica Ljubica Ambrušec.

Unazad nekoliko godina ovakva javna

priznanja dobili su: Marija Pločkinjić

(ravnateljica OŠ Gradec u mirovini), obitelj

Glogoški (Glogoški design & print), Stjepan

Fugaj (VZO Gradec) i sada Božo Hmelina

(predsjednik MO Tučenik-Buzadovac-

Salajci). Ovi mali znaci pažnje svakako su

poticaj svima, jer ništa nije moguće bez

vrijednih stanovnika koji poštuju mjesto u

kojem žive.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 9 27/11/2019 17:43


10

Gradečki VJESNIK

OBRAZOVANJE

Osnovna škola Gradec -

Škola za život

AUTORICA: Katarina Rakocija, prof.

pedagoginja

TEKST UREDILA: Biljana Matišić, prof.

učiteljica

Školska godina 2018./2019. uspješno je privedena

kraju. Realizirani su svi postavljeni

ciljevi te su provedene sve aktivnosti zadane

Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim

kurikulumom. Digitalni je način rada zaživio

u potpunosti. Uvođenjem e-dnevnika olakšano je

vođenje evidencije o nastavi i drugim oblicima

odgojno-obrazovnog rada. Učionice su opremljene

suvremenom tehnologijom i modernim nastavnim

sredstvima i pomagalima.

Budući da su se u novim uvjetima rada jako dobro

snašli učitelji, ali i učenici i njihovi roditelji,

namjera škole je i u školskoj godini 2019./2020.

nastaviti proces modernizacije i ojačati ozračje

suvremenosti.

Učionice i kabineti dopunjavaju se i opremaju novim

nastavnim sredstvima i pomagalima, materijalima,

uređajima i literaturom. Nabavljene su

karte za nastavu geografije i geografsku grupu,

mikroskop za kemiju i radionicu prirodoslovlja,

namjenska ploča za učionicu matematike, klavir

za kabinet glazbene kulture, sportska oprema, roboti

za male robotičare…

Osim što se škola materijalno i tehnički bogati,

istovremeno se intenzivno radi na uvođenju i primjeni

novih metoda i oblika rada u nastavi u sklopu

Škole za život.

S obzirom na brze promjene u društvu, tehnologiji

i komunikaciji, mijenjaju se i kompetencije učitelja.

Od učitelja se očekuje potpuno razumijevanje

procesa učenja, rad s izvorima učenja i poučavanja,

prepoznavanje i prihvaćanje raznolikosti kod

učenika, integracija informacijsko-komunikacijskih

tehnologija u nastavni proces. Jedna je od

ključnih kompetencija učitelja 21. stoljeća naučiti

učenika kako učiti te stvoriti uvjete za istraživačko

i iskustveno učenje.

Budući da znanja nisu dovoljna sama za sebe i nisu

ključ uspjeha u životu, od učenika se očekuje da

tijekom školovanja razvija vještine koje će ga osposobiti

za život u 21. stoljeću. To su primjerice: globalna

osviještenost, aktivno rješavanje problema,

kritičko promišljanje, komunikacija te suradnja s

drugima i upravljanje nad svojim učenjem.

Primjer za učinkovitu provedbu i realizaciju novih

kurikuluma u nastavi su i dva projekta uvrštena u

ovogodišnji Školski kurikulum.

Jedan od njih je uključivanje u građansku inicijativu

pod nazivom Dani kolektivne sadnje drveća u

Hrvatskoj. Građanska inicijativa Dani kolektivne

sadnje drveća u Hrvatskoj pokrenuta je s idejom

da svatko može zasaditi drvo i na taj način doprinijeti

poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno

i poduprijeti borbu protiv klimatskih promjena.

Škola i učenici su podržali inicijativu sadnjom

drveća kroz integriranu nastavu 25. listopada

2019. godine te nizom drugih aktivnosti u sklopu

navedenih izvannastavnih aktivnosti tijekom nastavne

godine.

Učenici prvog razreda matične škole i učenici Područne

škole Cugovec su zajedno sa svojim učiteljicama

u školskom parku posadili stabla ginka i

> dani kolektivne sadnje drveća

divlje trešnje. Učenici će brinuti o stablima te pratiti

njihov rast i razvoj do kraja 4. razreda.

• Učenici petih razreda će se na satovima hrvatskoga

jezika, geografije, matematike i informatike

uključiti raznim aktivnostima (prikupljanjem

informacija, prenošenjem informacija, podnošenjem

izvještaja…) koje im zadaju predmetni

učitelji, a vezane su uz samu akciju.

• Učenici sedmog razreda sudjelovat će primjenom

znanja iz fizike.

• Učenička zadruga će pripremiti teren i pomoći

u sadnji.

• Na radionici prirodoslovlja učenici će iz koštice

uzgajati svoje biljke koje će kasnije negdje udomiti.

Drugi projekt naziva seeTwinning učenje kojemu

je cilj suradnja sa školama diljem Europe i Hrvatske

zbog razvijanja svijesti o sličnostima i razlikama

kultura. Kroz prezentaciju posebnosti naše

kulture učenici razvijaju prezentacijske vještine

na engleskom jeziku što su vrlo vrijedna stečena

znanja i vještine koje mogu primjenjivati u svakodnevnom

životu.

Neki od ciljeva učenja su stjecanje vještina za 21.

stoljeće, istraživanje i druženje, razmjenjivanje

znanja i iskustava te poticanje kreativnosti. Realizacija

projekata očekuje se od listopada do svibnja,

a završna procjena u lipnju.

Sudjelovati će učenici svih razreda, od prvog

do osmog, učitelji engleskoga jezika, voditelji

izvannastavnih aktivnosti, lokalna zajednica i roditelji.

Projekt će biti objavljen na stranicama Osnovne

škole Gradec i na stranicama eTwinninga -

Twinning Live.

Integracijom i povezivanjem sadržaja redovne i izborne

nastave, izvannastavnih aktivnosti, integriranih

dana i projekata ostvaruje se svrha i smisao

cjelovite kurikularne reforme. Nastoji se osigurati

korisnije i smislenije obrazovanje u skladu s razvojnom

dobi i interesima djeteta te praktičnom

primjenom u svakidašnjem životu. Cilj je pružanje

obrazovanja koje će ih osposobiti za suvremeni život,

svijet rada i nastavak obrazovanja.

> u učionici

Treća godina u nizu stipendiranja studenata na području Općine Gradec

> potpisivanje ugovora o stipendiranju

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Prošla je još jedna akademska godina, pa

se tako približila i nova, 2019./2020. te

je u listopadu raspisan javni poziv studentima

za stipendiranje. Stipendira se i dalje s

400 kuna mjesečno, svih 10 mjeseci trajanja

akademske godine. Dosadašnji studenti koji

su zadovoljili sve uvjete redovnog studiranja

samo nastavljaju i dalje primati općinsku sti-

pendiju, dok je novih studenata prijavljenih

za stipendiranje znatno više u usporedbi s

prijašnje dvije godine. To je veliki pozitivni

pomak, jer u prvoj godini bilo je 13 stipendista,

u drugoj 16, a u ovoj – trećoj godini

provedbe stipendiranja brojka je porasla na

22 stipendista. Povjerenstvo za provedbu stipendiranja

i ove je godine detaljno pregledalo

svu pridošlu dokumentaciju te napravilo rang

listu koja je dostupna na službenim Internet

stranicama Općine Gradec.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 10 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 11

OBRAZOVANJE

BESPLATNI UDŽBENICI

Besplatni udžbenici,

radne bilježnice,

mape, atlasi te

bilježnice za pisanje

edukativnog

karaktera

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

I

ove se godine Općina Gradec

potrudila s nivoa države, županije

i proračuna općine u potpunosti

osloboditi roditelje učenika svih

troškova za školske udžbenike, radne

bilježnice, mape, atlase

i sve bilježnice od

1. do 8. razreda koje

su potrebne za sve

predmete matične

gradečke i svih

područnih (Cugovec,

Tučenik, Haganj i

Repinec) škola. Tako je

prvog dana škole sve

učenike na školskim

klupama dočekao

kompletan set navedenih

potrebnih stvari.

Općina Gradec izdvojila je dodatna

sredstva i potrudila se osmisliti

bilježnice za pisanje edukativnog

izgleda, pa su se na njima našli prigodni

općinske motivi te motivi za više

razrede po odgovarajućim predmetima,

> besplatne bilježnice

također edukativnog korisnog

karaktera.

Načelnica Ljubica Ambrušec s

ravnateljem OŠ Gradec Vladom

Starešecom, prvog dana škole obišla

je sve razrede te zaželjela učenicima

i nastavnicima još jednu uspješnu

školsku godinu.

Ovo je ljeto po prvi puta meappleu djecom

iz OŠ Gradec provedena filmska škola

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Mediji su za djecu nulta stopa komunikacije,

s njima su rođeni i koriste ih

svakodnevno, u školi i izvan nje, mediji

će djeci obilježiti ostatak života kako na

osobnoj, tako i na profesionalnoj razini, zato je

Savjet mladih općine Gradec odlučio u njihove

kompetencije medijske pismenosti ulagati

odmah. Svjesni kako obrazovni sustav promjene

uvodi vrlo sporo i ne može na adekvatan

način pratiti ubrzani razvoj novih tehnologija

kao i novih medija, s osnovnoškolcima u

Gradecu proveden je program koji premošćuje

tromost obrazovnog sustava i potreba djece

za aktualnim i zanimljivim sadržajima medijske

pismenosti, posebice one djece u manjim

> mentori i polaznici filmske škole

sredinama gdje takvih sadržaja nema. Tako

je u lipnju, odmah po završetku škole proveden

petodnevni projekt “Frooom! - medijsko,

filmsko i informatičko opismenjavanje” koje

po obrazovnim i kulturnim institucijama RH

već 8 godina organizira i provodi umjetnička

organizacija iz Zagreba “BACAČI SJENKI”.

Polaznici su naučili puno korisnih stvari, poput:

što se nalazi i događa iza kamere, učili su

o povijesti filma, gledali poučne filmove, razgovarali

su o filmovima općenito, naučili što

je stop animacija, a u konačnici su samostalno

izradili i svoje vlastite filmove. Tako su na ovoj

radionici nastala 2 filma i jedan intervju, a sve

je dostupno na vimeo kanalu Bacača Sjenki.

Od tih uradaka, film pod nazivom “Tajanstvena

kamera” plasirao se na međunarodni festival

filmskog stvaralaštva za djecu i mlade

u Mariboru (Slovenija), koji je održan krajem

studenog ove godine. Taj film su zamislili,

animirali i snimili: Nikolina Škrlec, Demian

Kalinski, Lorena Herendić i Kjara Kalinski,

dok su preostale uratke (film i intervju) osmislili,

animirali i snimili: Ana Tutić, Lana Dubravec,

Lucija Čadoić i Petra Kobelščak. Cijelu

radionicu vodili su i mentorirali profesionalci

iz svijeta filma, kazališta i medija: Boris Bakal

i Marija Georgiev te psiholog Pavle Perković.

Organizaciju i postupak provedbe omogućili

su članovi Savjeta mladih Općine Gradec

uz suradnju OŠ Gradec te veliku pomoć prof.

Marije Rebrović-Mijak. Ova edukacija održala

se od 17.6. do 21.6. u dvorani općine Gradec

koju je Općina Gradec ovom prilikom dala

na besplatno korištenje. Ujedno je financijski

pomogla u provedbi, dok su voditelji i najam

cijele opreme za svih 5 dana radionice plaćeni

iz stavke za edukaciju i obrazovanje Savjeta

mladih Zagrebačke županije gdje je čitav projekt

apliciran i predstavljen.

Tako je djeci kroz 5 dana školskih praznika

omogućena odlična edukativna zabava

s profesionalcima iz svijeta filma i medija,

gdje su stekli puno novog iskustva i znanja

o tome kako kritički koristiti medije, a sve

to uz zajednički objed, grickalice i piće.

Ovim programom želi se najmlađe stanovnike

(kao i njihove roditelje) s područja općine

Gradec potaknuti na korištenje više aktivnosti

usmjerenih na edukaciju, obrazovanje te

umjetnost i kulturu.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 11 27/11/2019 17:43


12

Gradečki VJESNIK

MLADI

Savjet mladih opÊine Gradec

Početkom godine sve su dosadašnje aktivnosti Savjet

mladih Općine Gradec odabrane kao primjer dobre prakse na

Godišnjoj konferenciji savjeta mladih u Republici Hrvatskoj

održanoj u Hrvatskom saboru

AUTOR: Luka Klepić, potpredsjednik

savjeta mladih Općine Gradec

Prošlu smo godinu završili aktivnošću na

Badnju večer gdje smo sudjelovali u kuhanju

i dijeljenju vina nakon male mise polnoćke

te prigodnom druženju s velikim brojem

okupljenih u centru Gradeca, a tu aktivnost smo

ponovili i na staru godinu gdje smo uz vatromet

i pjenušac dočekali Novu, 2019. Kako je 2019. godina

odmah u siječnju započela veoma radno, u

tom se tonu nastavila i odvijati. Tako su, unatoč

snijegu, kiši i blatu uspješno postavljene dječje

sprave: klackalice, ljuljačke i vrtuljak pored nogometnih

terena NK Slobode Gradec, pa je to nakon

postavljenog igrališta u Pokasinu te igrališta u

dvorištu dvorca i Street workouta pored igrališta

nove škole, četvrto igralište u nizu kupljeno

i postavljeno našim zaslugama, ali i dobrom suradnjom

s Općinom Gradec i Zagrebačkom županijom.

U proljeće je savjet mladih iz svog budžeta

kupio NK Graničaru iz Tučenika mreže koje štite

odlazak lopti na cestu, a DVD-u Veliki Brezovec

kupljena su vatrogasna odijela kako bi svi imali

odgovarajuće veličine i kako bi mogli bezbrižno

sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima te bilježiti

nove i bolje rezultate.

> u saboru

Ove godine ljetni

praznici upotpunjeni

su edukativnim sadržajem

za djecu iz

OŠ Gradec. Kako se

tradicionalno i kontinuirano

već 6 godina

organizira i provodi ljetno kino kojeg posjeti

veliki broj djece i mladih, ove je godine odlučeno

da se to unaprijedi. Stoga je proveden program

u trajanju od 5 dana koji je sadržavao gledanje

filmova, učenje o nastanku filma, kao i brojnim

drugim korisnim informacijama i tehnikama

vezanim uz medijsko, filmsko i informatičko opismenjavanje,

a koji su provodili unajmljeni stručnjaci

iz svijeta filma i medija. Projekt se pokazao

sjajnim jer su polaznici naučili izraditi vlastite

filmove, od scenarija, snimanja do montiranja, a

jedan od filmova apliciran je na animirane filmske

festivale, pa je u konačnici izabran na natjecanju

međunarodnog filmskog festivala za djecu i mlade

u Mariboru, a čiji rezultat ćemo tek saznati. Zimu

ćemo završiti također provedbom zimskog kina

i puštanjem prigodnih filmova te aktivnošću u

blagdanskim danima pri uređenju centra Gradeca,

dijeljenu poklona, kuhanog vina itd.

„Vodimo se logikom da jednako ulažemo u sva područja

na dobrobit djece i mladih: od infrastrukture

i sporta do edukacije i kulture, ali isto tako

pokušavamo svake godine jednakom mjerom ulagati

u sva naselja, svaku udrugu ili sportski klub,

kako ne bi došlo do nekih zapostavljanja.“ – rekla

je Ana Marija Ambrušec, predsjednica Savjeta

mladih Općine Gradec i članica Savjeta mladih

Zagrebačke županije.

Godina je protekla i ponovnim aktivnostima u

tehničkoj pripremi za manifestaciju „Uskrsni

običaji gradečkog kraja“ te obilježavanja Dana

Općine Gradec. Isto tako prisustvovali smo kao

i svake godine trajanja Savjeta mladih u svim

konferencijama, sastancima, tribinama i edukacijama

te kongresima gdje smo se nastavili uključivati

u mrežu svih savjeta mladih na području

RH. Na taj način razmjenjujemo korisne ideje i

upotpunjujemo svoje djelovanje kvalitetnim prijedlozima

članova drugih: županijski, gradskih

i općinskih savjeta. Najveća nam je čast što su

naše djelovanje prepoznali u samom vrhu Savjeta

mladih, gdje nas je Savjet mladih Vlade Republike

Hrvatske pozvao kao savjet primjer dobre

prakse drugim savjetima na nivou cijele države.

U javnom izlaganju u Hrvatskom saboru pred

premjerom, ministrima, zastupnicima te ostalim

visokim dužnosnicima i predstavnicima savjeta

mladih sa općinskih, gradskih i županijskih područja

imali smo priliku nabrojati sve svoje aktivnosti

i samim time biti primjer drugima. U svemu

nas je podržala naša općinska načelnica, Ljubica

Ambrušec koja nam je uvijek potpora u našem

radu i djelovanju.

„U planu su nam i nadalje ovakve aktivnosti te

već radimo i prijavljujemo projekte na raspisane

javne natječaje za naše udruge, klubove i društva,

a čije će se aktivnosti provoditi u 2020. godini.“

– poručuje aktivna mladež.

> stipendisti

> edukativne panel rasprave

> ljetno kino

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 12 27/11/2019 17:43


TEKST UREDILA: Danijela Ivačin

predsjednica udruge

Aktivna godina, puna događanja, kao

i svaka do sad za Udruge Žena Tučenik.

Odazvale su se na sve manifestacije

koje su održavane u organizaciji Općine

Gradec kao npr. „Uskrsni običaji gradečkog

kraja“ te obilježavanje dana Općine

Gradec gdje su se već tradicionalno pripremale

„poderane gaće“. Osim gradečkih

manifestacija, udruga sudjeluje i u obilježavanju

raznih događaja u organizaciji

Grada Vrbovca i Turističke zajednice

Grada Vrbovca. Tako su ovogodišnji „Kaj

su jeli naši stari“ održani krajem ljeta u

UDRUGA ŽENA TUČENIK

Gradečki VJESNIK 13

UDRUGE

Vrijedne žene iz TuËenika

zasukanih rukava i u pregaËama pripremaju razna

ukusna jela i kolaËe na podruËju opÊine Gradec i šire

> na manifestaciji za Uskrsni ponedjeljak

Vrbovca imali do sad jednu od uspješnijih

manifestacija, punu novina gdje su naravno

sudjelovale i žene iz Udruge Tučenik.

Za tu prigodu pekli su se i spremali raznovrsni

kolači, štrukli i pera. Sudjelovalo se i

na karnevalima sa turističkom zajednicom

Grada Vrbovca i ostalim udrugama, a aktivno

se članice udruge odazivaju na sve

sastanke koji su vezane uz organizaciju

raznih manifestacija. Ove je godine obilježeno

zanimljivo sudjelovale u HRT-ovoj

emisiji „Kod nas doma“ gdje je Dragica

Ivačin pripremala svoje ukusne „taškrle“.

Vrijedno je spomenuti kako su članice

udruge bile i ove godine u Laktecu na tradicionalnoj

Sarmijadi gdje pokazuju svoja

iskustva i umijeća u kuhanju sarme te

pripremi ostalih jela od kiselog zelja. Ipak,

najosobniji događaj je naravno Lovrečevo

u Tučeniku pod vodstvom udruge. Već

tradicionalno u suradnji Mjesnog odbora,

Nogometnog kluba Graničar Tučenik

te DVD-a Tučenik, blagdan Svetog Lovre

obilježen je kulturno-sportskim programom

kojeg su posjetili brojni stanovnici

Tučenika, okolnih naselja, ali i sa područja

cijele općine i šire. „Truditi ćemo se i

nadalje održavati ovako dobre suradnje,

bilježiti brojne aktivnosti i njegovati stare

običaje!“ – poručuju vrijedne žene udruge.

> sudjelovanje u HRT-ovoj emisiji

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 13 27/11/2019 17:43


14

Gradečki VJESNIK

UDRUGE

IZVORNO FOLKLORNO DRUŠTVO “OGRANAK

SELJAČKE SLOGE” GRADEČKI PAVLOVEC

Plesna priËa ide dalje. Izvorno

folklorno društvo “Ogranak

seljaËke sloge” GradeËki

Pavlovec i dalje vjerno radi na

oËuvanju tradicije naše male,

ali prekrasne OpÊine

Tako malu, ali veliku skupinu plesača u stopu prate

novooformljeni tamburaši pod vodstvom Petre Blažević i

Antonie Jegdić. Tamburaši vrlo marljivo vježbaju, a za svoj

su trud nagrađeni Zahvalnicom Općine Gradec na proslavi

Dana općine i Župe. Obnovili smo i pjesmu uz dramski prikaz

“Kosci kose”, a uskoro ćemo i drugu “Djevojčica bob sadila”.

TEKST UREDILA: Gordana Rajtar

predsjednica IFD-a

ve smo godine nastupali za Uskrsni

Oponedjeljak u Gradecu i Vrbovcu, zajedno

s Vis-om Gratia sudjelovali smo na

Sajmu za zrele generacije na Zagrebačkom

velesajmu kao gosti Stepinčevog doma za

starije osobe iz Cugovca, vjerno smo pratili

našeg svećenika Stjepana Matoića u njegovom

najdražem hodočašću Majci Božjoj

Trsatskoj, a u suradnji s Načelnicom, gospođom

Ljubicom Ambrušec predstavljali

smo našu Općinu i svoje Društvo na HRT-u

u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“. Za Dan

naše Općine i Uskrsni ponedjeljak pod šatorom

smo dijelile kolače i pere. Ove smo

godine ponudu na manifestaciji „Kaj su

jeli naši stari“ u Vrbovcu, uz tradicionalna

jela i kolače, prošili izradom i prodajom

domaćih rezanaca. Neposredno prije same

Manifestacije naše su članice sudjelovale

na višednevnom predstavljanju na otoku

Mali Lošinj, dok su početkom godine, naše

vrijedne kuharice pekle i dijelile krafne na

Vrbovečkom fašniku. U Vrbovcu smo još

nastupali na Vrbovečkim Danima meda.

Od ostalih aktivnosti u ovoj godini, istaknuti

ćemo kako smo svoju prostoriju u

društvenom domu uredili i obnovili, kupili

smo masivne stolove i ormare za čuvanje

narodnih nošnji i ostale opreme potrebne

za nastupe, a na poklon smo od TPS-grupe

(Tvornice namještaja Javor) dobili police

za naše suvenire i poklone te barske stolove

za posluživanje.

I ove godine u naš dom u Gradečkom Pavlovcu,

uz gostujuća društva, dolaze Sveti

Nikola i Krampus, a nakon toga na Adventu

u Vrbovcu sudjelujemo s promocijom

jela i kolača kao i dramskim prikazom „Božićnih

običaja“.

Trudit ćemo se i dalje biti dostojni čuvari

našeg najvećeg blaga – tradicije i običaja,

jer kako kažu stari ljudi „Bolje da izumre

selo nego običaji“.

Vole vas vaši

Ogrankaši!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 14 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 15

UDRUGE

VIS Gratia

- mala ekipa za velike stvari

Vokalno instrumentalni sastav GRATIA uspješno je i u 2019.

godine odradio svoje nastupe

AUTORICE: Marina Škrlec i

Martina Rakoš

Ove godine slavimo 5 godina postojanja,

pa smo to svečano obilježili i proslavili

na godišnjoj skupštini koja je nama bila i

izborna godina. Sastav upravnog odbora

nije imao veće izmjene, jer je jednoglasno

usvojeno da predsjednik udruge i dalje

bude Martina Rakoš. Njeni doprinosi i zalaganje

za udrugu vidljivi su na svakom koraku

i veselimo se njenim budućim planovima

za udrugu. Na spomenutoj skupštini

okupili smo sve članove društva, sponzore

i donatore koji već godinama prate i podržavaju

naš rad te im simbolično podijelili

zahvalnice za njihov doprinos. Ove godine

smo imali puno nastupa, a većina ih

je bila duhovnog karaktera, zahvaljujući

dobroj suradnji sa župnikom, vlč. Stjepanom

Matoićem, koji nas često poziva da

glazbeno pratimo misna slavlja. Nakon

> nastup na Danu Općine Gradec

božićnih nastupa i kratke pauze krenuli

smo 13.02.2019. s nastupom povodom

blagdana Sv. Alojzija Stepinca u Stepinčevom

domu za starije i nemoćne osobe u

Cugovcu. Potom smo 22.04.2019. proslavili

pjesmom Uskrsni ponedjeljak na svečanoj

misi u župnoj crkvi Ranjenog Isusa u Gradecu.

Na poziv naše članica, 27.04.2019.

pratili smo obred vjenčanja Dijane Zgonc

i Kristijana Čeko, u župnoj crkvi Ranjenog

Isusa u Gradecu. 18.05.2019. odazvali smo

se pozivu Stepinčevog doma za starije i

nemoćne u Cugovcu, da ih u sklopu njihovog

predstavljanja na sajmu „Pravo doba“,

na Zagrebačkom velesajmu, kratkim koncertom

podržimo u prezentaciji doma, a s

nama su bili i članovi IFD OSS Gradečki

Pavlovec. U mjesecu lipnju, u crkvi Ranjenog

Isusa u Gradecu, naši mladi su primali

sakrament Sv. Potvrde, a mi smo pratili

svečano misno slavlje te smo ovog puta uz

orgulje ubacili pratnju i na gitarama. Na

poziv župnika vlč. Krunoslava Brunovića,

na blagdan Sv. Ane, u Crkvi

Sv. Tri Kralja, u Staroj Plošćici,

pratile smo misno slavlje i nakon

mise održale kratak koncert. Zatim

smo 10.08.2019. pratili obred

vjenčanja Antonele Blažević i

Patrika Rumihe u župnoj crkvi

Ranjenog Isusa u Gradecu, jer

Antonela je naša dugogodišnja

članica i tajnica udruge VIS Gratia

te nam je posebno drago da

smo bili dio ove svečanosti i velikog

dana za ovaj

mladi bračni par

na novom životnom

putu. 12.08.2019.

tradicionalno se

održava proslava

blagdana Sv. Lovre,

pa je tom prigodom

održana sveta misa,

koju je pratila Vis

Gratia u kapelici

Sv. Nikole u Buzadovcu.

Došao je i

mjesec rujan, gdje

već tradicionalno na dan, 14.09. slavimo

Dan Općine Gradec i blagdan Uzvišenja

Sv. Križa te cijeli protokol upotpunjujemo

pjesmom. I misno slavlje u crkvi i svečanu

sjednicu u školskoj dvorani OŠ Gradec,

gdje smo kao zbor glazbeno podržali taj

veliki dan. 22.09.2019. održala se svečana

misa kod križa u Gradečkom Pavlovcu,

koju pratimo već nekoliko godina uzastopce,

kao i onu, održanu samo tjedan dana

kasnije u Podjelesu kod kapelice. Na poziv

Lovačkog društva Gradec, 3.11.2019.

sudjelovali smo pjesmom na svečanoj misi

koja se održavala u sklopu proslave zaštitnika

lovaca Sv. Huberta. 21.12.2019. održali

smo Božićni koncert u župnoj crkvi

Ranjenog Isusa u Gradecu i takvi koncerti

na kraju godine kruna su našeg rada kroz

cijelu godinu, pa posebno uživamo pripremajući

ovakav koncert. Nakon koncerta

održali smo i kratko druženje s našim gostima

i članovima, kao znak zahvale s naše

strane što nam već godinama daju vjetar

u leđa te pokušavamo svakim nastupom

bolji i originalniji. 24.12.2019., na Badnjak,

već tradicionalno na poziv našeg župnika,

pratimo misno slavlje na Maloj Polnoćki u

crkvi Ranjenog Isusa u Gradecu, pa ovim

putem pozivamo sve čitatelje Gradečkog

vjesnika da prisustvuju tom lijepom blagdanu

i prepuste se našoj glazbi. Isto tako,

želimo se zahvaliti našim obiteljima, prijateljima,

pratiteljima, članovima, sponzorima,

donatorima i suradnicima. U tijeku

su pripreme i planiranje nastupa za 2020.

godinu i mi ćemo se truditi i dalje glazbom

i pjesmom doprinositi kulturnom uzdizanju

naše općine.

Sve naše nastupe i događanja možete pratiti

na facebook stranici „VIS Gratia“.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 15 27/11/2019 17:43


16 Gradečki VJESNIK

UDRUGE

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC

Godišnji izvještaj

udruge umirovljenika

AUTOR: Vladimir Rajtar

predsjednik udruge

Udruga umirovljenika općine Gradec u

ovoj 2019. obilježava 25 godina postojanja

od svog konstituiranja po osnovi Rješenja

Županijskog ureda za opću upravu kojim

„Upisuje se u registar udruženja građana

MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA

OPĆINE GRADEC s danom 4. 7. 1994. pod

red. br. 46/26“. Bila je to posljedica postojanja

umirovljeničke podružnice u Gradecu i

formiranja općine Gradec. Prvi predsjednik

bio je Boško Krmek, a tajnica Ana Husinec

koji zastupaju Udrugu i 15. 12. 1997. godine

kad se odobrava upis Udruge pod sadašnjim

nazivom i registarskim brojem. No, tri godine

kasnije predsjednik podnosi ostavku te

privremeno tu dužnost obavlja Mirko Vučković

do izborne skupštine u svibnju 2001.

> na izletu u Mostaru

na kojoj je Josip Čvek izabran za novog

predsjednika, a Dragutin Flajs za blagajnika,

da bi mu 2005. članovi dali povjerenje

da ih zastupa kao predsjednik.

Ove godine skupština Udruge održana je 7.

travnja koju je obilježilo, već prije najavljeno,

podnošenje zahtjeva za ostavkom predsjednika

Dragutina Flajsa, iz osobnih razloga.

U dirljivom oproštajnom govoru zahvalio

se na dugogodišnjem povjerenju i časti da

vodi ovu Udrugu, a svome nasljedniku zaželio

je također puno strpljenja i upornosti

u radu. Nakon prijavljenog tajnika, kao jedinog

kandidata, i izlaganja kandidacijske

komisije, pristupilo se glasanju za novog

predsjednika. Uz jedan suzdržan glas, povjerenje

od 23 člana Skupštine (od ukupno

25) za obnašanje dužnosti predsjednika,

sukladno odredbama Statuta udruge, dobio

je Vladimir Rajtar. Uz kratak govor zahvale

na izboru, uputio je i prigodne riječi svome

> predsjednik udruge

prethodniku, te mu uručio vrijedan ručni

sat kao znak pažnje od strane cijele Udruge.

Uz to, jednoglasno je prihvaćen i prijedlog

novoizabranog predsjednika da Dragutin

Flajs postane počasni predsjednik Udruge

umirovljenika općine Gradec.

Kao i sve ove godine, Udruga je obavljala

prije svega širok spektar aktivnosti, a radi

ostvarivanja politike sretna starost u trećoj

životnoj dobi - zlatnim godinama, za bolji

materijalni položaj brinula se Zagrebačka

županija kao i Općina Gradec. Svake godine

posebno se veselimo sudjelovanju u programu

obilježavanja proslave Dana Općine kroz

ukrašavanje izloga, pripremu kolača i roštilja

koji predstavlja važnu sastavnicu u ponudi

domaćina. Susreti udruga umirovljenika

iz Zagrebačke županije ove godine održani

su u Velikoj Gorici, a naša Udruga sudjelovala

je u natjecanjima u šest disciplina vodeći

se uglavnom Kubertenovim načelom.

Važan sastanak ove godine dogodio se 29.

srpnja na poticaj načelnice općine Gradec

Ljubice Ambrušec. Okupila je predstavnike

naše Udruge i Udruge umirovljenika

Gradec Željezničari (koju je oformio

Boško Krmek, 2001. godine) radi mogućeg

udruživanja u jednu općinsku udrugu

umirovljenika. Predstavnici obiju udruga

lijepim riječima su izražavali svoje stavove

u duhu i na ideji rješenja koje bi zakopalo

dugogodišnje podjele među udrugama

i na kraju zaključili da se u skladu

s važećim propisima ostavlja skupštinama

da donesu odgovarajuće odluke. Ne

prisiljavajući nikoga na postupanja koja

su protivna bilo čijim uvjerenjima ili volji,

ostavljeno je članovima Željezničara

da pojedinačno odluče hoće li pristupiti

općinskoj udruzi ili ne s početkom 2020.

godine, a o daljoj sudbini same udruge

Željezničara mogu odlučiti samo članovi

na skupštini.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 16 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 17

ŽUPA GRADEC

AUTOR: Vlč. Stjepan Matoić

Ako bi se uvijek moralo događati u

skladu s već provjerenim iskustvima,

vrijedila bi sumorna stara izreka da

nema ništa novo pod suncem. Bili bismo

zajedno s cijelim svemirom zarobljeni

neumoljivim kružnim tijekom koje nikamo

ne vode. Može li se ipak dogoditi

nešto sasvim novo, drugačije nego što je

ikad bilo? Bog je zajedno s nama željan

iznenađenja. Zato je sasvim u redu i da

na Božić, blagdan njegova rođenja, slavimo

misu, otajstveno događanje njegove

smrti i uskrsnuća. Bez uskrsne vjere ni

mi u Betlehemskom Djetetu ne bismo

mogli prepoznati i prihvatiti Boga – Otkupitelja

čovjeka.

Trinaest stoljeća naša hrvatska domovina

i ovo podneblje slavili su Božić. Ova

zemlja natopljena je krvlju naših predaka,

u njihovu slobodu smo mi ušli, njegovi

grobovi su korijeni naše budućnosti,

oni su nam namrli Božić, slavlje, običaje,

ali prije svega stvarnost da je Bog došao

Uskrsni BožiÊ

Dragi župljani naše Gradečke župe i svi

čitatelji ovih redaka!

na zemlju i da na njoj pobjeđuje svatko

tko s njime sklapa savez. Božić je stoga

dvanaeststoljetna i trinaeststoljetna

poruka baš nama. To je povratak našim

korijenima, našoj snazi, to je naša duhovna

obnova. Potrebno se zagledati u

dječje oči, blagosloviti prirodu, životinje

i biljke i zahvaliti nebu što smo još ovdje.

Tako ćemo domovinu učiniti sretnijom,

punom blagostanja, mira i slobode.

Neka te danas blagoslovi nebo preko sjećanja

na betlehemsku štalu i dijete u njoj

rođeno za sve nas.

Sretan i blagoslovljen Božić svim čitateljima,

župljanima, našoj načelnici Op-

> za vrijeme mise

> gradečka crkva

ćine Gradec gđi. Ljubici Ambrušec sa

suradnicima, Općinskom vijeću Općine

Gradec, donatorima zbog obnove kapele

sv. Nikole u Buzadovcu, kao i na obnovi

prostora oko križa u Grabriću. Dakako

zahvaljujem se i mještanima spomenutih

naselja na suradnji oko očuvanja vrijednosti

znakovlja naše katoličke – vjerničke

kulture života.

Bog Vas sve skupa blagoslovio!

RuËni radovi Ëasnih sestara

Jedna od časnih sestara daleko je, od buke i današnje užurbanosti,

svoj dom pretvorila u pravu radionicu u kojoj trudom i radom dolazi

do sjajnih rezultata. Sestra Rafaela, svaki dan provodi u želji da naučiti

nešto novo te upravo zbog toga kreće u potragu za novim istraživanjem

i tako dolazi do interesantnih ideja. Naime, ona izrađuje ručne radove;

ukrasne kutijice za nakit, adventske vijence, unikatne ukrase za

borove, okvire za slike, a bavi se i oslikavanjem biljaka na platnu,

limenkama te staklenkama. Isto tako, puno vremena provodi u prirodi

pa samim tim proizvodi i priprema domaće čajeve, likere te pripravke

na biljnoj bazi (masti, ulja). Većina proizvoda je uvijek dostupna, a

za više informacija obratite se sestrama milosrdnicama u Gradecu

(kuća preko puta dvorca) koje su Vam uvijek na raspolaganju, te Vas s

veseljem očekuju.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 17 27/11/2019 17:43


18

Gradečki VJESNIK

VATROGASCI

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GRADEC

Vatrogasna zajednica

opÊine Gradec

Godina je obilježena brojnim odlascima DVD-ova na

takmičenja vatrogasaca, kao i raznim drugim aktivnostima

poput edukacija, organiziranja kupova, kupnja dodatne

opreme itd.

AUTORICA: Vesna Slunjski, tajnica VZO-a

Vatrogasna zajednica Općine Gradec

je i ove godine vrlo uspješno

surađivala s Općinom Gradec

i načelnicom Ljubicom Ambrušec te

njenim suradnicima koji su uvelike pridonijeli

i pomogli u financiranju same

Vatrogasne zajednice i svih njenih 11

Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Također

je zajednica uspješno surađivala

i sa svim Dobrovoljnim vatrogasnim

društvima na području Općine Gradec

i to: DVD Cugovec, DVD Gradec, DVD

Gradečki Pavlovec, DVD Haganj, DVD

Lubena, DVD Pokasin, DVD Potočec,

DVD Repinec, DVD Tučenik, DVD Veliki

Brezovec i DVD Zabrđe. Isto tako gajimo

dobre odnose s Vatrogasnom zajednicom

Zagrebačke županije i Hrvatskom vatrogasnom

zajednicom kao institucijama.

Sva društva u sklopu Vatrogasne zajednice

Općine Gradec sudjelovala su

tijekom 2019. godine na vatrogasnim intervencijama

koje su uspješno odrađene.

Ujedno se radilo i na protupožarnoj

preventivi. Održane su redovne godišnje

skupštine po DVD-ima. 22.4.2019.

sudjelovali smo na tradicionalnom obilježavanju

Uskrsnog ponedjeljka u Gradecu

i paljenju vuzmice. 26.4.2019. održana

je redovna godišnja skupština VZO

Gradec u prostorijama DVD-a Zabrđe.

U suradnji s VZZŽ sudjelovali smo u nabavi

potrebne opreme preko jednostavne

i javne nabave iz programa 400+400.

Od 1.5.2019. dužnost tajnika VZO Gradec

preuzima gđa. Vesna Slunjski. Intenzivno

se krenulo s

uređivanjem podataka

u aplikaciji Vatronet.

Za te potrebe kupljeno

je prijenosno računalo

i prijenosni internet.

Djeca su osigurana, kao

i svi operativni članovi i seniori koji su

ujedno sudjelovali na Županijskom natjecanju

za seniore koje se ove godine,

2.6.2019., održavalo u Brckovljanima

gdje su postignuti slijedeći rezultati:

• Kategorija – članice A: DVD Haganj -

2.mjesto i potvrđen već prije osiguran

Uz vatrogasni

pozdrav:

VATRU GASI,

BRATA SPASI!

plasman na državno natjecanje koje će

se održati 2020. godine

• Kategorija – članovi A: DVD Veliki Brezovec

- 22. mjesto, DVD Tučenik -24.

mjesto, DVD Repinec - 25.mjesto

• Kategorija – članovi B: DVD Haganj –

7. mjesto, DVD Repinec – 16. mjesto

Obavljeni su liječnički pregledi za operativne

članove po društvima, tako da

sada stožerno društvo – Dvd Gradec

ima 20 operativnih, a ostala društva po

10 operativnih članova.

Dana 30. lipnja 2019. godine na igralištu

NK Graničar iz Tučenika održano je

općinsko vatrogasno natjecanje djece i

mladeži, a nastupilo je ukupno 7 ekipa:

5 ekipa djece i 2 ekipe mladeži te su postignuti

slijedeći rezultati:

• Pomladak ženski od 6-12 godina: 1.

mjesto: DVD Haganj

• Pomladak muški od 6-12 godina: 1.

mjesto: DVD Haganj, 2. mjesto: DVD

Repinec, 3. mjesto: DVD Tučenik, 4.

mjesto: DVD Gradec

• Mladež muška: 1. mjesto:

DVD Tučenik, 2.

mjesto:DVD Haganj

Dana 21. srpnja DVD

Haganj je održao tradicionalni

11. kup DVD-a

Haganj na kojem je nastupilo 18 ekipa

djece od 6 do 12 godina.

Dana 14. rujna obilježeno je sudjelovanje,

kako u radnom, tako i u svečanom

djelu Dana Općine Gradec. Tom prilikom

je ekipa djece muške DVD-a Repinec

dobila priznanje od Općine Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 18 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 19

VATROGASCI

i načelnice Ljubice Ambrušec za postignute

rezultate u 2018. godini. Odmah

idućeg dana, 15. rujna u organizaciji

VZZŽ održano je Županijsko vatrogasno

natjecanje djece i mladeži u Jastrebarskom

gdje je nastupilo ukupno 99 ekipa

i to u slijedećim kategorijama:

• Pomladak muški – 44 ekipe, pomladak

ženski - 23 ekipe, mladež muška - 23

ekipe i mladež ženska - 9 ekipa.

Postignuti su slijedeći rezultati:

• Pomladak muški: DVD Haganj – 15.

mjesto, DVD Repinec – 25. mjesto,

DVD Tučenik - 40. mjesto

• Pomladak ženski: DVD Haganj - 9.

mjesto

• Mladež muška: DVD Haganj - 5. mjesto,

DVD Tučenik – 18. mjesto

Dana 19. rujna 2019. godine su tri naša

vatrogasca uspješno položila ispit za

vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima:

Ivan Dončević i Zlatko

Slunjski (DVD Haganj) te Petar Ledinščić

(DVD Gradec). 22. rujna su četiri

naša vatrogasca položila ispit za vatrogasnog

časnika I klase: Zlatko Slunjski i

Ivan Dončević (DVD Haganj), Petar Ledinščić

(DVD Gradec) i Mladen Knezek

(DVD Pokasin).

Od nekih ostalih aktivnosti valja spomenuti

kako je tvrtka Vatropromet koja

svom vatrogasnom opremom opskrbljuje

vatrogasna društva kako cijele RH i međunarodno,

tako i društva na području

općine Gradec, a na čelu s direktorom

Nenadom Radojčićem, organizirala je

početkom studenog godišnje druženje

hrvatskog vatrogastva s predsjednicom

Kolindom Grabar-Kitarović i vatrogasnim

dužnosnicima iz vatrogasnih zajednica

cijele Hrvatske. Tom svečanom

okupljanju prisustvovali su i naša načelnica

Ljubica Ambrušec te predsjednik

VZO Gradec Milivoj Ambrušec.

Tako je i tijekom ove godine bilo poprilično

puno kvalitetnih aktivnosti koje

su uspješno odrađene, od natjecanja do

zadataka povjerenih u sklopu Vatrogasne

zajednice Općine Gradec, pa se tim

intenzitetom nastavlja i dalje.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine

Gradec: Milivoj Ambrušec

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine

Gradec: Stjepan Fugaj

Tajnica Vatrogasne zajednice Općine

Gradec: Vesna Slunjski

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 19 27/11/2019 17:43


20

Gradečki VJESNIK

SPORT

Sjajni Trapovci s još sjajnijim

medaljama u 2019. godini

AUTOR: Josip Vinković

Ovo ljeto su veterani Trapa Gradeca postali

prvaci Hrvatske u parnom trapu, a

Vinković Ivan prvak u pojedinačnom trapu.

Zatim je odmah nakon te velike nagrade,

Trap Gradec ostvario prvo mjesto u seniorskom

natjecanju u parnom trapu, a Vinković

Josip bio je prvi pojedinačno. Ljeto se

nastavilo u istom tonu, pa je na gađanju u

Fuki,pod organizacijom LU „Vidra“ Cugovec,

RIBOLOV

ŠRD Šaran

Fuka

AUTOR: Mladen Horvatić

predsjednik udruge

Sportsko ribolovno društvo „ŠARAN“

Fuka osnovano je prije 36 godina,

davne 1983. godine. Temeljem

ugovora o dodjeli ribolovnog prava

sa Ministarstvom poljoprivrede,SRD

Šaran Fuka kao ovlaštenik ribolovnog

prava upravlja obavljanjem športskog

ribolova u izdvojenoj ribolovnoj zoni

akumulacijskog jezera Fuka, a koje se

nalazi unutar administrativnih granica

Općine Gradec s veličinom od 36 hektara.

Trenutno sportsko ribolovno društvo broji

100-tinjak članova u svim kategorijama

od kadeta i juniora do seniora. Sportsko

ekipa Trapa bila prva pojedinačno, dok je na

gađanju u Gradecu, List Franjo bio drugi pojedinačno,

a Vinković Josip prvi u disciplini

Fair Play. No, najistaknutiji događaj ove

godine bilo je finale kupa Hrvatske – parni

trap, gdje je uvjerljivo prvo mjesto osvojio

Vinković Josip. Općina Gradec bila je velika

podrška i potpora TRAP GRADECU, stoga

članovi TRAPA nastavljaju marljivo ulagati

u treninge i nadalje kako bi bilježili još bolje

rezultate.

ribolovno društvo „ŠARAN“ Fuka kao

aktivni sudionik i organizator sportskih

i rekreacijskih aktivnosti ove Općine

pokušava ribolov u obliku sporta i

rekreacije približiti što većem broju

potencijalnih članova i simpatizera.

Višegodišnji trend smanjenja broja

članova ove je godine uspješno prekinut

i sportsko-ribolovno društvo ga nastoji

zaustaviti povećanjem aktivnosti

na uređenju jezera Fuka kako bi ono

postalo još atraktivnija ribolovna voda.

Kako su vlastita sredstva prikupljena

od prodaje godišnjih i dnevnih dozvola

nedostatna za provođenje svih aktivnosti

propisanih planom gospodarenja i

ribo-gospodarskom osnovom, svesrdnu

pomoć u svakodnevnom radu društvo

ima od Općine Gradec, u vidu donacija

u postupcima godišnjeg poribljavanja ili

uređenja objekata na samom jezeru, poput

ovogodišnjeg gdje je prekrivena terasa uz

ribičku kućicu.

> aktivni članovi

Članovima i upravi društva cilj je da cijene

i vole ribički sport, a zainteresiranima

pružiti što više lijepih trenutka u

sportskom ribolovu i uživanja u prirodi.

BISTRO!!!

LovaËka udruga

Vidra Cugovec

AUTOR: Mladen Horvatić

predsjednik udruge

Tijekom 2019. godine Lovačka udruga

“Vidra” Cugovec, kao i obično, aktivno

se bavila lovstvom. Najvažnije za istaknuti

u ovoj godini je to da se u odličnoj suradnji

s Općinom Gradec i načelnicom Ljubicom

Ambrušec pokrenuo te je u konačnici i realiziran,

projekt za streljanu i krovište koji

je napravio obrt za građevinsku limariju, g.

Josipa Klasića. Udruga je aktivno sudjelovala

i ove godine u obilježavanju Dana Općine,

kao i u manifestaciji za Uskrsni ponedjeljak.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 20 27/11/2019 17:43


LOVAČKA UDRUGA GAJ GRADEC

U 2019. godini odrađen

je najveći projekt u

udruzi Gaj Gradec

Gradečki VJESNIK 21

SPORT

AUTOR: Željko Škudaš

predsjednik udruge

Naša Lovačka udruga “Gaj” Gradec osnovana

je davne 1945. godine i od tada počinje

razvoj lovstva na području općine Gradec.

Udruga broji ukupno 42 člana koji aktivno sudjeluju

u svim lovačkim obvezama, od radnih

akcija do lovačkih druženja. Tako smo uz zajedništvo

i pomoć Općine Gradec i Zagrebačke

županije u 7. mjesecu počeli sa renovacijom

naše lovačke kućice kojoj je zaista obnova bila

nužna. Radovi su trajali do kraja 10. mjeseca i

bili su iznimno aktivni.

„Počeli smo s izgradnjom kompletne kuhinje

i ona je sad veća, ljepša i funkcionalna. Zatim

smo nastavili sa ponovnom izgradnjom

te širenjem jednog dijela kućice.

Obnovljena je i čitava unutrašnjost:

nova boja zidova, novi pod,

nova rasvjeta, novi prozori i vrata.

Također je obnovljeno cijelo krovište

kućice kao i terasa pokraj koje

smo sagradili pečenjaru.“ - navode

članovi udruge lovaca.

Zahvaljujući sponzorima, donatorima

i dobročiniteljima dobiveni su

novi uređaji, kao što su hladnjak,

perilica posuđa, pećnica, veliki LED televizor.

Sada se može reći da je to potpuno nova lovačka

kućica koja je spremna za nova druženja i

buduće generacije.

Zahvaljujemo svima na pomoći: Općini Gradec,

načelnici gđi. Ljubici Ambrušec, našem svećeniku

Stjepanu Matoiću koji je počasni član naše

udruge, Plinoinstalaterskom obrtu Vrbnjak,

Plinoinstalaterskom obrtu Škudaš instalacije i

Glogoški design&print. Naravno, zahvaljujemo

i svim našim članovima udruge koji su pomogli

u obnovi i žrtvovali svoje slobodne dane.

ŠPORTSKO-REKREACIJSKA UDRUGA “ČRNEC” GRADEC

Udruga ima jasne ciljeve

AUTOR: Zrinko Bešan

predsjednik udruge

“Črnec” bilježi 67 godina uspješnog rada i

djelovanja, koja oko sebe okuplja ljubitelje

prirode i ribolova. Novo rukovodstvo udruge

odlučno je u nakani da revitalizira udrugu

prema zahtjevima i potrebama mjesne,

ali i šire zajednice. Tako je u 2019. godini

odrađeno desetak radnih akcija u svrhu čišćenja

okoliša, zaštite ribljeg fonda, održavanje

okoliša oko ribičkog doma te obnove

dječjeg igrališta. Ribnjak Črnec je u 2019.

godini poribljen tri puta od čega dva puta

konzumnom ribom te jednom sa 82 komada

kapitalne ribe težine od 5-8 kilograma. Tijekom

godine ŠRU ČRNEC GRADEC organizira

nekoliko natjecanja, ali i sudjeluje na

natjecanjima ostalih udruga i županije gdje

postiže odlične rezultate. U 2019. godini

ŠRU ČRNEC GRADEC postala je prvak Županijske

lige istok što je najznačaniji rezultat

od ostalih natjecanja. Tu je kup „KAJ SU

JELI NAŠI STARI“ s osvojenim 2. mjestom

te „DAIWA ŠARANSKI KUP“ sa osvojenim

1. mjestom. Kako su u udruzi zacrtani jasni

ciljevi, tako je u 2019. godini pokrenut

i završen projekt u vrijednosti 59.000,oo

kuna koji je obuhvatio čišćenje dovodnog

kanala do jezera Črnec u dužini od 1750

metara, a što podrazumijeva: ispumpavanje

dovodnog kanala, malčiranje, uklanjanje

korova, šikare, raslinja, trstike, odmuljivanje

kompletnog dna kanala, izradu

nasipa na najnižim dijelovima kanala, stabilizacija

obala kanala, čišćenje dovodnih

cijevi te cijevi ispod tri postojeća mosta.

Cilj projekta je dugoročno omogućiti dotok

svježe vode u jezero Črnec tokom cijele godine

te samim time postići bolje ribolovne

uvijete i bolje uvijete za ribu u jezeru.

Ovaj projekt je sufinanciran uz potporu

Zagrebačke županije u opsegu 63%

iznosa projekta, dok je ostatak provedbe

financiran 30% vlastitim sredstvima

udruge te 7% Općine Gradec.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez kvalitetne

suradnje Općine Gradec na čelu s Načelnicom

Ljubicom Ambrušec te pojedinih

ljudi iz mjesne zajednice.

BISTRO!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 21 27/11/2019 17:43


22

Gradečki VJESNIK

SPORT

NK Sloboda Gradec

AUTOR: Mehmed Smajlović

predsjednik kluba

Nogometni klub Sloboda Gradec postoji

od davne 1935. godine kada je osnovana

kao HŠK Gradec, a 1942. godine je

preimenovana u SD Sloboda. Osnivač HŠK

Gradec je Josip Mavrović, ujedno i prvi

predsjednik. Prva službena utakmica odigrana

je 1938. godine protiv NK Zrinski Vrbovec

(sadašnji NK Vrbovec) rezultat je bio

2:2, sastav NK Slobode je bio: Vid Vajdić,

Mijo Soviček, Josip Tušek stariji, Stjepan

Kuzmić, Slavko Kvakić, Drago Greguranić,

Ivan Birt, Vlado Birt, Drago Kuharec, Nikola

Salantaj, Tomo Kos.

Najveći uspjeh kluba u 80-godišnjoj povijesti

je igranje u III. hrvatskoj nogometnoj

lizi u sezoni 1996./1997. Tako je nogometni

klub Sloboda Gradec uz PIK Vrbovec postao

najuspješniji klub u tadašnjoj Općini

Vrbovec. Najistaknutiji članovi kluba su

osnivač i prvi predsjednik Josip Mavrović

te Vladimir Mudrić koji je bio dugogodišnji

igrač i tajnik navedenog kluba, a koji je

ujedno i rekorder NK Slobode Gradec sa

odigranih rekordnih 1157 utakmica u samome

klubu.

„Htjeli bi istaknuti kako klub trenutno ima

25 seniora, 20-tak juniora i 30-tak pionira

koji su budućnost kluba. Klub se trenutno

natječe u 2. županijskoj nogometnoj ligi

Istok, a u ligi trenutno nastupa 10 klubova.“

– poručuju iz NK Slobode.

U proteklih godinu dana obavljaju se radovi

oko igrališta i svlačionica. Klub je u

suradnji s Općinom

Gradec te Savjetom

mladih Općine Gradec

i Zagrebačke

županije postavio

dječje igralište sa

ljuljačkama, vrtuljkom

i klackalicama

pokraj nogometnih

terena. Sam projekt

je prošao na Zagrebačkoj

županiji

zahvaljujući Općini

Gradec, općinskoj

načelnici gđi. Ljubici

Ambrušec i Savjetu

mladih Općine Gradec

te njihovoj predsjednici

Ana Mariji

Ambrušec. Na terenu

za igru postavljeni

su još

> postavljene dječje sprave

stupovi

Nakon unutrašnjosti, postepeno se

uređuje i vanjski izgled Slobode

za rasvjetu čija je realizacija u planu u dogledno

vrijeme. Ovim putem pohvaljujemo

vodstvo NK Slobode koja vrlo uspješno surađuje

s Općinom Gradec i Savjetom mladih

općine Gradec, a to su: predsjedni kluba

gosp. Mehmed Smajlović, tajnik gosp.

Branko Kalinski i blagajnik gosp. Tomislav

Mudrić.

NK GraniËar TuËenik

Nogometni klub

“Graničar Tučenik” iza

sebe ostavlja još jednu

godinu rada

AUTORICA: Gordana Ivačin

predsjednica kluba

Seniori kluba završili su sezonu

2018/2019. na 5. mjestu, a s početkom

nove sezone čvrsto se drže istog mjesta.

Nadamo se da će tako i ostati, ali uvijek

može biti bolje.

Ove je godine u sklopu tradicionalne proslave

blagdana svetog Lovre u Tučeniku,

obilježena 50-a godina postojanja kluba.

Najljepši poklon klubu dala je ekipa pionira

koja je čvrsto potvrdila prvo mjesto iz

jesenskog dijela.

„Od sezone 2019/2020. počinjemo iz početka

sa osmero novih igrača u tom uzrastu

te vjerujemo da će od njih postati pravi

nogometaši koji zdušno brane boje svoga

kluba!“ – kažu članovi Graničara.

Uz velike napore kroz godinu, kao i uvijek,

održavali su se tereni i objekti, a postavljene

su dvije zaštitne mreže zahvaljujući

financijskoj pomoći Savjeta mladih Općine

Gradec. U planu je i postavljanje još dva reflektora

kako bi pomoćno igralište bilo kompletno

osvijetljeno.

Suradnja između DVD-a, Udruge žena i

Mjesnog odbora na području ova tri sela

(Salajci, Tučenik i Buzadovac) i dalje se

uspješno nastavlja. Također, kvalitetna suradnja

nastavlja se i sa Općinom Gradec te

zahvaljujemo Općini kao i Savjetu mladih

na svesrdnoj pomoći u financiranju dodatne

opreme kluba Graničar.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 22 27/11/2019 17:43


Gradečki VJESNIK 23

SPORT

Uspješni mladi hrvaË iz Gradeca

Matej Mihalic, državni

prvak u hrvanju

AUTOR: Mladen Mihalic

Hrvanje je jedan od najstarijih sportova i

smatra se da je prigodan za razvoj sposobnosti

djece za sve ostale vrste sportova.

Iako se unazad nekoliko godina u hrvanje

upustio veći broj djece i mladih sa područja

općine Gradec, najzapaženiji rezultat ostva-

Ove godine Karate klub Brckovljani s ponosom

obilježava 10. godinu djelovanja. Osim mlađih

karatista, koji se svake godine priključuju u

članstvo, postoji određeni broj članova koji treniraju

u klubu od samog osnutka. Neki od njih su

tijekom ovih 10 godina usvojili potrebna znanja

i vještine te položili za majstorsko zvanje - crni

pojas 1. DAN.

Djeca koja se okupljaju u Karate klubu Brckovljani

s područja su općine Gradec i općine Brckovljario

je Matej Mihalic iz Gradeca. On je učenik

8a razreda OŠ Gradec i državni prvak u hrvanju,

kao i županijski prvak. Nastupio je na

Europskom prvenstvu u Krakowu (Poljska)

za starije dječake u razdoblju od 27.06. do

30.06.2019. godine, u čemu mi je financijski

pomogla i Općina Gradec, točnije, u troškovima

putovanja, smještaja i opreme. Sudjelovao

je i u sklopu Hrvatske reprezentacije, na

prvenstvu Balkana u gradu Panagyurishteu

(Bugarska) za starije dječake u razdoblju od

04.10. do 07.10.2019. godine, što je također

financijski pomogla i Općina Gradec.

REZULTATI KROZ 2019. GODINU:

02.03.2019. jaki međunarodni turnir u

Koprivnici - 1. mjesto

09.03.2019. prvenstvo Zagreba i zagrebačke

županije - 1. mjesto

23.03.2019. prvenstvo Hrvatske Grčko-Rimskim

načinom - 1. mjesto

17.05.2019. finale školske lige

2018/2019 - 1. mjesto

29.06.2019. Europsko prvenstvo u Krakowu,

Poljska - bez medalje

21.09.2019. Prvenstvo Hrvatske slobodnim

stilom - 2. mjesto

04.10.2019. Balkansko prvenstvo Panagjurishte,

Bugarska - bez

medalje

19.10.2019. izuzetno jak

međunarodni turnir u

Kanjiži (Srbija) „Čaba ferenc“-

5. mjesto

25.10.2019. finale centralno

europske lige

Monte Carlo, Monaco - 6.

mjesto (ekipno selekcija

Zagreba)

U 2019-oj godini, sa selekcijom

Zagreba, klubom

i reprezentacijom nastupao

je još u Italiji, Srbiji,

Rumunjskoj, Bugarskoj,

BiH, Poljskoj, Francuskoj,

Sloveniji i Monaku. Do

2019. godine paralelno se

takmičio u taekwondou

te također bilježio državne

rezultate.

Karate klub Brckovljani

Jubilarnih 10. godina djelovanja

AUTORICA: Dijana Golubić, trenerica

ni. Najmlađi članovi su djeca vrtićkog uzrasta u

dobi od 5 godina. Za njih su treninzi organizirani

na način da se razvija koncentracija, disciplina,

radne navike te motoričke sposobnosti, ali kroz

zabavu i igru s poticanjem natjecateljskog duha.

Trenerica Dijana Golubić iznimno je ponosna na

uspjehe učenika, srednjoškolca i studenata, koji

se svojim pozitivnim stavovima, marljivošću i

ostvarenim rezultatima ističu, osim u sportskoj

dvorani i u svojim učionicama. Zajedništvo i prijateljstvo

ideja je vodilja koja obilježava djelovanje

Karate kluba Brckovljani.

Tijekom prethodne sportske sezone, članovi Karate

kluba Brckovljani bili su aktivni na natjeca-

njima i ostvarili dobre rezultate.

Osim prijateljskih i službenih

natjecanja u organizaciji karate

klubova i Hrvatskog karate

saveza, članovi Karate kluba

Brckovljani prvi su put sudjelovali

na Državnom prvenstvu

osnovnih škola te postali članovi

školskog sportskog saveza. Prema

osvojenom broju medalja, uoči završetka

sportske sezone, proglašeni su najuspješniji

sportaš i sportašica kluba. To su Luka Blažević

učenik Osnovne škole Gradec i Nina Golubić učenica

Osnovne škole Stjepan Radić Božjakovina.

Planovi za jubilarnu 10. godinu postojanja su: trenirati

konstantno, napredovati i pokušati ostvariti

još bolje rezultate.

„Treninzi se održavaju u športskoj dvorani

Osnovne škole S. Radić, Božjakovina utorkom i

četvrkom od 19 do 20 sati, pa ovim putem pozivamo

sve zainteresirane da nam se pridruže.“ –

poručuju iz karate kluba Brckovljani.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 23 27/11/2019 17:43


24

Gradečki VJESNIK

RIJEČ ŽUPANA

U GradeËkom vjesniku tradicionalno smo razgovarali sa

županom ZagrebaËke županije, Stjepanom KožiÊem

Župane po čemu ćete pamtiti 2019. godinu?

Iza nas je dinamična, ali uspješna godina s mnogo

realiziranih projekata. Ono po čemu ćemo definitivno

pamtiti 2019. su ugovoreni EU projekti

vodnokomunalne infrastrukture za područje

Zagrebačke županije u vrijednosti 3 milijarde

kuna. Radovi su već počeli na više lokacija i trajat

će nekoliko godina, a time ove javne investicije

postaju generator gospodarskog razvoja jer

uključuju naše poduzetnike, ali i značajno podizanje

kvalitete života naših stanovnika. I sama

Zagrebačka županija je investitor, a u ovoj godini

bih istaknuo radove na energetskim obnovama

4 škole i 3 doma zdravlja ukupne vrijednosti 72

milijuna kuna koje su također sufinancirane EU

sredstvima.

Spomenuli ste energetsku obnovu domova

zdravlja, a jedan od njih je i Vrbovec kojem gravitiraju

stanovnici Gradeca. Što se sve napravilo?

Ispostava Doma zdravlja u Vrbovcu nakon obnove

vrijedne 3,1 milijuna kuna postala je jedna

od najštedljivijih zgrada javne namjene u našoj

Županiji, a troškovi grijanja i rasvjete smanjeni

su do 60%. Naravno, ono što je izrazito bitno svi

djelatnici i korisnici osjećaju se puno ugodnije u

obnovljenoj zgradi za koju više nitko ne bi rekao

da je izgrađena 1968. godine. Ista je situacija u

Jaski, gdje smo također obnovili Dom zdravlja,

a do ljeta iduće godine završit će radovi na zgradi

u Zaprešiću. Inače, ukupna vrijednost sva tri

projekta iznosi 10,3 milijuna kuna od čega su pola

iznosa sredstva Europskog fonda za regionalni

razvoj, a druga polovica su sredstva Zagrebačke

županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost. Maksimalno smo fokusirani na povlačenje

EU sredstava i u tome smo u top 5 županija

u Hrvatskoj, a svi ovi spomenuti projekti

to potvrđuju.

Zasigurno jedan od značajnijih EU projekata

koje ste spomenuli je vezan uz vodoopskrbu.

Znači li to da će stanovnici Gradeca konačno

dobiti mogućnost priključka na javni vodoopskrbni

sustav?

Nakon godina i godina ukazivanja na činjenicu

da u svega 45 minuta vožnje od hrvatske metropole,

u 21. stoljeću postoji više od 100.000 ljudi u

istočnom dijelu Zagrebačke županije koji nemaju

mogućnost priključka na javni vodoopskrbni sustav,

u ljeto ove godine konačno su počeli radovi

na ovom povijesnom projektu za naša stanovnike.

Sljedeće 4 godine Zagrebačka županija biti će

jedno veliko gradilište, a ova velika nepravda za

naše stanovnike konačno će se ispraviti izgradnjom

Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok

u 10 općina, među kojima je i Gradec,

te u 4 grada.

Često ističete ulaganja Županije u školstvo kao

i činjenicu da se svake godine izgradi ili obnovi

škola, dvorana… Hoće li se ta tradicija nastaviti i

u godini pred nama?

Naravno jer Zagrebačka županija uistinu je lider

u državi kada su u pitanju izdvajanja za školstvo.

Radi se o gotovo 40% proračuna koji se izdvaja za

prosvjetu već dugi niz godina. Tome su svakako

svjedoci i stanovnici Gradeca koji su ponosni na

svoju prekrasnu školu i dvoranu za koju se pobrinula

Zagrebačka županija. Moram priznati da

se 30,5 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje

škole i dvorane često ističe kao kvalitetan primjer

ulaganja u školsku infrastrukturu u ruralnom

području jer se upravo tako mladi zadržavaju

na selu. Tradiciju otvaranja novih školskih

objekata zadržali smo i u 2019. otvaranjem novoizgrađene,

16 milijuna kuna vrijedne sportske

dvorane u Posavskim Bregima. Spomenuo sam

već energetsku obnovu 4 škole, od kojih je jedna

u vašem susjedstvu i sigurno je pohađaju i učenici

iz Gradeca, a to je Srednja škola Vrbovec na kojoj

su u tijeku 13,7 milijuna kuna vrijedni radovi

na energetskoj obnovi. Naravno i u proračunu za

2020. fokus ostaje na prosvjeti i na onom po čemu

smo najpoznatiji u državi – kapitalnoj izgradnji

novih te obnovi postojećih objekata u školstvu.

Često spominjete kako je Zagrebačka županija

jedna od gospodarski najrazvijenijih županija.

Možete li izdvojiti neke od investicija u 2019.

godini?

Na području Zagrebačke županije trenutno funkcionira

20-tak poduzetničkih zona u čiji je razvoj

do sada Županija uložila više od 40 milijuna

kuna. U njima kontinuirano raste broj poduzetnika

koji na razini države ostvaruju zavidne rezultate.

Analiza gospodarskih pokazatelja Fine za

2018. godinu pokazuje da se Zagrebačka županija

prema ostvarenim prihodima kod poduzetnika u

iznosu od 54 milijarde kuna, neto dobiti po poduzetnika

i neto dobiti po zaposlenom nalazi na

drugom mjestu odmah iza Zagreba.

Spomenut ću neke od realiziranih investicija. U

listopadu je u Zaprešiću otvorena najveća tvornica

svježe tjestenine u Hrvatskoj. Investicijom od

38 milijuna kuna, koja je dijelom financirana iz

EU fondova, tvrtka Naše klasje znatno će povećati

proizvodne kapacitete, zaposliti nove radnike

te ojačati izvoz. U rujnu je Hrvatska pošta otvorila

svoj Novi sortirni centar (NSC) u Velikoj Gorici.

Radi se o najsuvremenijem logističkom centru

u ovom dijelu Europe vrijednom 350 milijuna

kuna. Tu je i tvrtka Genera koja je u Svetoj Nede-

lji u pogon pustila 14,7 milijuna kuna vrijednu solarnu

fotonaponsku elektranu za vlastite potrebe,

također sufinanciranu EU sredstvima. Ova investicija

pripomoći će optimizaciji same proizvodnje,

ali što je nama kao „zelenom zagrebačkom

prstenu“ važno, pridonijet će i zaštiti okoliša. Kad

smo već kod Svete Nedelje moram istaknuti da je

Ministarstvo imovine darovalo gradu nekretnine

ukupne površine oko 200.000 m2 koje će biti u

funkciji razvoja poduzetništva, a ova zona je već

u svijetu poznata kao mjesto gdje se proizvode

Rimčevi automobili. Ove godine, svakako najiščekivanija

investicija u Zagrebačkoj županiji, ali i

Hrvatskoj je ona u općini Jakovlje u kojoj će su

u budućnosti proizvoditi dijelovi za najpoznatije

svjetske zrakoplove poput Airbusa, Boeinga itd.

Radi se o investiciji vrijednoj 33 milijuna eura

koja će otvoriti novih 600 radnih mjesta i to u

visoko tehnološkoj proizvodnoj djelatnosti.

Na koji način Županija pomaže poduzetnicima u

njihovom poslovanju?

Status jedne od gospodarski najrazvijenijih županija

u Hrvatskoj, Zagrebačka županija ima upravo

radi njenih poduzetnika. Kako bismo im pomogli

u poslovanju, početkom svake godine raspisuje

se natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima.

U 2019. godini radilo se o iznosu

od 7,2 milijuna kuna. Smatram da je paket mjera

za poduzetnike dobro osmišljen jer smo u 2019.

godini zaprimili 30% više zahtjeva nego u prethodnoj

godini, što znači da osluškujemo potrebe

tržišta. Proračun za 2020. godinu kreiran je tako

da je gospodarstvo ponovno prioritet. Naravno,

ono što poduzetnici i investitori očekuju je brza i

učinkovita javna uprava, a mi se svakako to trudimo

biti.

Imate li kakvu blagdansku poruku za stanovnike

općine Gradec?

Naravno, svim žiteljima općine Gradec i Zagrebačke

županije, ali i svim ljudima dobre volje,

želim mnogo zdravlja, sreće i blagostanja u blagdanskim

danima koji su pred nama. U ime Zagrebačke

županije i u svoje osobno ime, želim Vam

čestit Božić i uspješnu Novu 2020.

> u dvorani OŠ Gradec prilikom podjele nagrada

najboljim sportašima Zagrebačke županije

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2019.

Gradeci vjesnik 2019 v2.0.indd 24 27/11/2019 17:43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!