03.02.2020 Views

Стратегія відповіді на епідемію коронавірусу

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Від збитків у бізнесі -

до кращого сервісу

і бренду “Батьків нації”

Стратегія відповіді на епідемію коронавірусу

Вадим Арістов,

Revival Institute for Future


Проблема

1. Подвоєння кількості захворілих на

коронавірус - кожні 3 дні

2. Питання не в тому, чи омине

Україну. Питання в тому, коли це

буде в Україні (можливо в наступну

епідемію)

3. За це покоління було вже 40

новітніх інфекцій

(третя епідемія коронавірусу)

Це елемент майбутнього.

Без управління цим фактором

великий бізнес не виживе.

2


Коронавірус: Наскільки серйозно?

Темпи приросту

шалені.

Є всі аргументи

включати

епідемічні ризики в

систему

сервісу/HR.

Це інвестиція

назавжди (грип,

наступна

пандемія).

3


Чому зараз

1. Вже несете збитки (зміна поведінки споживачів, зниження ефективності персоналу)

2. Репутаційні загрози від ненаукових заходів (купити не ті маски, мити не тим розчином)

3. Запаси засобів захисту в світі закінчуються

Малообеспеченные люди

получат доступ к лечению

4. Перенавчати хибні навички персоналу - дорожче

5. Час на перебудову сервісу під епідемічну кризу - можливо менший,

ніж залишилось до епідемії в Україні

6. Можна стати “батьками нації” (капіталізувати хайп у бренд)

Всі великі компанії створили власну політику з епідемічної загрози.

(Tesla, Apple, Starbucks, Disney, McDonalds тощо).

4


Ризики

Для

бізнеспроцесів

Страх послуги,

інвентаря,

відділень

Для

працівників

інфекція

на frontline /

в офісі /

по дорозі

(виробничий

травматизм!)

Для родин

персоналу

Страх

не знайти фінанси

/ ліки для лікування

5

Для

громади

Страх розсадника

інфекції

(репутаційні

наслідки!)

Для

нації


Пропозиція

Стратегія і тренінги сервісу

при інфекційній загрозі


Елементи стратегії з епідемічних ризиків

Аудит ризиків і ресурсів

Науковий підбір спорядження

Комунікаційна стратегія бренду при епідемії

Тренінги сервісу при інфекційній загрозі

Відпрацювання взаємодії при кризі

Таємний покупець і моніторинг

Штаб соціальної відповідальності для родин / громад / нації

8


На чолі

сервіс-стратег

(інфекціоніст)

18 років рішень для бізнесу

з чеками до $150 тис.

Правильна стратегія з епідемічних ризиків

Перевірено

у ситуаціях

hi-load

Захист від рейдерства,

конгреси 1.5+ тис.,

державні лікарні

ПРАВИЛЬНА

стратегія з епідемічних ризиків

Базований

на відпрацюванні

навичок

Науковий

доказовий підхід

Посилює

систему

сервісу на час

поза епідемій


Експертиза в інфекційних хворобах

Доповідач світового конгресу

з епідемії SARS-коронавірусу

(єдиний з СНД)

Ключовий кандидат конкурсу

на посаду Голови

Національної служби здоров’я

Координував участь України

в проекті Пентагону

щодо особливо небезпечних інфекцій

Реалізував реформу

Державної санітарноепідеміологічної

служби

Керував найбільшою

системою охорони здоров’я

(Одеська область)

Нагорода за кращу роботу

з епідеміології кору

з рук Нобелівського лауреата

Robert Gallo (ВІЛ/СНІД)

Навчався інфекційним хворобам

в CDC (США), University of Rochester

(США) та Assuit University (Єгипет)


Визнання

SDPM

SDT

Трикратна

міжнародна

сертифікація

за Agile

“Зелений пояс”

з

Lean Six Sigma

Трикратна

міжнародна

сертифікація

за

сервіс-дизайном

52%

-

показник відриву

продукта у рейтингу

від

найближчого

конкурента

Член Асоціації

консультантів

з управління

(представник

України у ICMCI)


12


13


14


ДОЗВОЛЬТЕ МЕНІ СТВОРИТИ

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАХИСТ

ВІД ЕПІДЕМІЧНИХ РИЗИКІВ

ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ВАДИМ АРІСТОВ,

MD/MBA/CAP-E/CSM/CSPO/CLP

+380-63-261-7096

ALL YOU NEED IS RIF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!