چیز درباره هدلایت

lumenpart

در این مقاله کوتاه به چند سوال چرکاربرد در زمینه هدلایت از جمله هدلایت چیست و چه کاربردی دارد، همچنین درباره مزایا و معایت آن توضیحاتی را ارائه داده‌ام. در نهایت فروشگاهی معتبر برای خرید انواع هدلایت را معرفی کرده ام.

همه چیز درباره هدالیت

هدالیت چیست؟

المپ های LED که به هدالیت معروف شده اند با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ساخت همانند CSP و یا SMD و یا انواع دیگر برای

کلیه خودروهای سواری این امکان را فراهم آورده اند که خروجی نور خود را به طور بسیار موثری بهبود دهند.‏

مزایای هدالیت ها

استفاده از المپ های هدالیت با کیفیت عالوه بر حفظ الگوی پخش نور استاندارد خودروی شما با افزایش قدرت نوردهی موجب کاهش

خستگی چشم شما هنگام رانندگی های طوالنی در شب هنگام خواهد شد.‏

استفاده از یک هدالیت استاندارد میتواند عالوه بر ایجاد جلوه ای زیبا به ظاهر خودروی شما به افزایش چشمگیر ضریب ایمنی رانندگی

های شبانه نیز کمک کند

با هدالیت اصلی و با کیفیت

،

بهتر ببینید و ایمن تر برانید . البته باید این نکته را نیز متذکر شد که متاسفانه بسیاری از هدالیت های

موجود در بازار از انواع بسیار بی کیفیت و غیر استاندارد بوده که عالوه بر ایجاد آزار بینایی برای رانندگان رو برویی ‏)افزایش ریسک

تصادفات شاخ به شاخ(،‏ نوردهی پراکنده و ضعیفی را در پی خواهند داشت .

از جمله اصلی ترین مزیت های استفاده از هدالیت ها:‏

کاهش توان مصرف بسیار کمتر از المپ های هالوژن

افزایش طول عمر قطعات برقی خودرو

ایجاد حرارت بسیار کمتر

افزایش طول عمر چراغ خودرو

طول عمر چندین برابری نسبت به المپ های هالوژنی

از کجا هدالیت بخریم؟

همانطور که گفته شد،‏ نصب هدالیت های بیکیفیت میتواند اتفاقات ناگوار جبران ناپذیری را برای رانندگان به دنبال داشته

باشد.‏ بنابراین باید هدالیتها حتما از فروشگاهی معتبر خریداری شوند.‏ یکی از فروشگاه های معتبر در زمینه ارائه انواع

هدالیت از جمله هدالیت دو کنتاکت ، فروشگاه لومن پارت میباشد.‏ هدالیتهای ارائه شده در این فروشگاه اینترنتی عالوه بر

داشتن کیفیت باال،‏ از تنوع زیادی نیز برخوردار هستند.‏ یکی از مزایای لومن پارت اینترنتی بودن فروش آن است.‏ شما

میتوانید اطالعات و تصاویر هدالیت ها را مشاهده کرده و در صورت تمایل به صورت اینترنتی اقدام به خرید نمایید.‏ اگر

میخواهید هدالیتهای فروشگاه اینترنتی لومن پارت )lumenpart( را مشاهده و خرید نمایید،‏ روی لینک زیر کلیک کنید:‏

هدالیت

Similar magazines