QX Mars 2020

online.magazines

Tidningen QX vill tacka alla er som jobbade med Gaygalan och som såg till att

idningen QX vill tacka alla er som jobbade med Gaygalan och som såg till att

det blev en fantastisk succé. Tack vare er hjälp och ert engagemang blev det en

et blev en fantastisk succé. Tack vare er hjälp och ert engagemang blev det en

kväll och en natt vi sent kommer att glömma. Vi sES om ett år igen...

väll och en natt vi sent kommer att glömma. Vi sES om ett år igen...

Konferencier

Fredrik Robertsson & Johan Hellström

Robertsson & Johan Hell-

onferencier Petra Mede

Fredrik

etra Mede

ström Marika Carlsson

Artister/prisutdelare

Armalis, Mastomäki och Alcen (SHL)

Cotton Club

Marika Carlsson

rtister/prisutdelare

Alexej Manvelov & Malgorzata

Hasse Aro

Armalis,

otton Club

Pieczynska

Mastomäki och Alcen (SHL)

Agnes

Alexej

asse Aro

Ørjan Manvelov & Dexter & Malgorzata

Molly Sandén

Pieczynska

gnes Lena Philipsson

Ann Linde

Ørjan & Dexter

olly Sandén Linda Bengtzing

Personal

na Philipsson Anna Bergendahl

Ann Linde Edward af Sillén

nda Bengtzing Arvingarna

Personal Daniel Rehn

John Lundvik

nna Bergendahl

Edward

Tine

af Sillén

Matulessy

Paradisio

Zawadi McPhoy Odenyo

rvingarna

Daniel Rehn

Hybris-gänget

Fernando Carabalí

hn Lundvik

Tine Matulessy

Dansare

Pia Lagergren

aradisio

Zawadi McPhoy Odenyo

Xavier Bettel & Gauthier Desteney Camilla Lahne

ybris-gänget Lotta Schelin, Anja Pärson & William

Fernando Adam Carabalí Chaszczynski

ansare Seth Wenzel

Pia Lagergren Bo Runfast

avier Bettel Lars & Lerin Gauthier & Junior Desteney Camilla Lotta Lahne Andrews

tta Schelin, Marianne Anja Pärson Mörck & William Adam Cecilia Chaszczynski Areng

Tove Styrke

Chrille Wallmans

eth Wenzel

Bo Runfast

Marianne Janevik & Mariette

rs Lerin & Junior

Lotta Andrews

arianne Mörck

Cecilia Areng

ve Styrke

Chrille Wallmans

arianne Janevik & Mariette

Christer Broman

Christer Claes Hälsing Broman

Claes Elsa Wallmans Hälsing

Eric Bjurestam

Elsa Wallmans

Fredrik Manuel Persson

Eric

Jack

Bjurestam

Wallmans

Fredrik Jan Wisén Manuel Persson

Jack Jens-Peter Wallmans Johansson

Jan Johan Wisén Glassel

Jens-Peter John Augustsson Johansson

Johan Jonatan Glassel Östlund

John Katja Augustsson

Sörås

Kia Palm

Jonatan Östlund

Lars Lifvendahl

Katja Lars Sörås Ahlman

Kia Peter Palm Moltin

Lars Lauri Lifvendahl Hallivuori

Lars Lotta Ahlman Andrews

Peter Madeleine MoltinMinfalk

Lauri Magdalena Hallivuori Wiee

Lotta

Magnus

Andrews

Jansson

Maya Allende Felicia

Madeleine Minfalk

Magdalena Wiee

Magnus Jansson

Maya Allende Felicia

Oberon Licorish

Olivia Oberon & Zoe Licorish Paulin

Pär Olivia Hernell& Zoe Paulin

Sanna Wallmans

Pär Hernell

Urban Haglund

Victor

Sanna

Molino

Wallmans

Alma Urban ÅbergHaglund

Felicia Victor Rubarth Molino

Kent Alma Bernhardsson Åberg

Waine Felicia production Rubarth

Andra Kent Bernhardsson

Hjältar

Alla Waine på Meter production Film & Television

Jan-Erik Westman

Andra Hjältar

Dita kleman

Isabel Alla Rodriguz på Meter Film & Television

Jessica Jan-Erik Rasmussen Westman

Pim Dita Andersson kleman

Jennifer Isabel Dillane Rodriguz

Maria Jessica Olanders Rasmussen

Sara Pim Biderman Andersson

Conny Bäckström

Jennifer Dillane

Jo Clees

Maria Olanders

Sara Biderman

Conny Bäckström

Jo Clees

More magazines by this user
Similar magazines