13.03.2020 Views

BUKU PANDUAN & SYARAT KEMASUKAN (IJAZAH SARJANA MUDA / DIPLOMA)

BUKU PANDUAN & SYARAT KEMASUKAN (IJAZAH SARJANA MUDA / DIPLOMA)

BUKU PANDUAN & SYARAT KEMASUKAN (IJAZAH SARJANA MUDA / DIPLOMA)

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

buku panduan

&

SYARAT

- diploma

- sarjana muda

KEMASUKAN

bagi lepasan:

- SPM - Matrikulasi/Asasi

- STPM - Diploma

- STAM

~ CEMERLANG BERSAMA ~ISI KANDUNGAN

m/s

1-4 pengenalan

#tentang UPSI

#jumlah program yang ditawarkan

#perincian jenis permohonan

#tapisan kemasukan

m/s

5-6 #cara

cara

mohon

mohon

di UPU (Jun dan September)

#cara mohon terus ke UPSI (November - Februari)

m/s

7-58 #syarat program ijazah sarjana muda

#senarai bidang diploma layak mohon

program ijazah sarjana muda

m/s

59-60#syarat am dan syarat khas program

diploma

m/s

61 -62

syarat sarjana muda

#prospek kerjaya lepasan diploma

#prospek kerjaya lepasan sarjana muda

m/s

63 -66 yuran

#yuran sarjana muda

#yuran diploma

m/s

67 - 68

syarat diploma

prospek kerjaya

tarikh-tarikh pentingCORETAN

MUKA SURAT

TENTANG UPSI

1.

14,000

NATIONAL CHILD

DEVELOPMENT &

RESEARCH CENTRE

(NCDRC)

INTERNATIONAL

FAKULTI SAINS SUKAN &

STUDENT

KEJURULATIHAN

EXCHANGE

PROGRAMME

(ISEP)

SATU-SATUNYA

UNIVERSITI PENDIDIKAN

DI MALAYSIA

MELATIH DAN

MENGELUARKAN

GRADUAT GURU

SERTA BIDANG

UTAMA YANG LAIN

KAMPUS TERLETAK

BERHAMPIRAN

BANJARAN

TITIWANGSA

YANG

MENGHIJAU

BERADA DI

TANJONG MALIM -

TERKENAL

PENGELUARAN

KERETA PROTON


JUMLAH

MUKA SURAT

2.

PROGRAM YANG

DITAWARKAN

JUMLAH PROGRAM

SARJANA MUDA

15

BUKAN PENDIDIKAN

32

PENDIDIKAN

59

47

JUMLAH PROGRAM

YANG DITAWARKAN

TERMASUK DIPLOMA

& IJAZAH SARJANA

MUDA

JUMLAH PROGRAM

DIPLOMA YANG

DITAWARKAN OLEH

7 FAKULTI

12


PERINCIAN

MUKA SURAT

JENIS

PERMOHONAN

3.

KALI PERMOHONAN KEMASUKAN DI BUKA.

BERIKUT ADALAH PERINCIAN JENIS PROGRAM

4YANG DIBUKA SEPANJANG TAHUN.

JUN

PROGRAM

DIPLOMA

MELALUI UPU ONLINE

http://upu.mohe.gov.my

SEPTEMBER

PROGRAM IJAZAH

SARJANA MUDA

MELALUI UPU ONLINE

http://upu.mohe.gov.my

FEBRUARI

PROGRAM

IJAZAH

SARJANA

MUDA

MELALUI WEB UPSI

http:/www.upsi.edu.my/online

NOVEMBER

PROGRAM

DIPLOMA

MELALUI WEB UPSI

http:/www.upsi.edu.my/online

BAGI KEMASUKAN AMBILAN

FEBRUARI DAN NOVEMBER,

PENAWARAN ADALAH TERTAKLUK

KEPADA KELULUSAN SENAT

UNIVERSITI. UNIVERSITI BERHAK

UNTUK TIDAK MEMBUKA

PERMOHONAN PADA SESI

PENGAMBILAN TERSEBUT.


JENIS- JENIS

MUKA SURAT

TAPISAN

KEMASUKAN

4.

JENIS-JENIS TAPISAN

KEMASUKAN KE

PROGRAM DI UPSI

A B C D

TEMU DUGA

PENDIDIKAN

& MEDSI

TEMU DUGA

BUKAN

PENDIDIKAN

UJIAN

KHAS/UJIAN

BAKAT

TIADA TEMU DUGA

& UJIAN KHAS

SEMUA PROGRAM

PENDIDIKAN

DENGAN KOD

AT

PROGRAM SAINS

SUKAN,

& KOMUNIKASI

REKA BENTUK

DIGITAL

PROGRAM SENI,

SENI PERSEMBAHAN,

SAINS SUKAN &

MUZIK

PROGRAM EKONOMI,

PERNIAGAAN,

PERAKAUNAN,

PSIKOLOGI, & PERISIAN

PERMAINAN

cth:

AT05 - SMP (BAHASA MELAYU)

AT32 - SMP (SEJARAH)

AT19 - SMP (PENDIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK)

cth:

AS74 - SM SAINS SUKAN

(SAINS KEJURULATIHAN)

AB14 - SM KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI SOSIAL)

AC33 - SM REKA BENTUK

(REKA BENTUK DIGITAL)

cth:

cth:

AT23 - SMP (SENI)

AE02 - SM PERAKAUNAN

AT22 - SMP (MUZIK)

AA16 - SM PSIKOLOGI

AA06 - SM SENI PERSEMBAHAN AC10 - SM KEJURUTERAAN

(TEATER)

PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN)

AA56 - SM SENI PERSEMBAHAN

(TARI


permohonan dibuka pada

setiap awal tahun untuk

Lepasan SPM, STPM, Matrikulasi,

Asasi UM, Asasi UITM, STAM dan

Diploma

1

CARA -CARA

permohonan hanya

di UPU Online

http://upu.mohe.gov.my

sahaja

2

PERMOHONAN

MELALUI UPU

Ambilan Jun = Diploma

Ambilan September

= Ijazah Sarjana Muda

3

MUKA SURAT

4

5.

Lepasan SPM = Diploma

Lepasan STPM, Matrikulasi,

Asasi, STAM & Diploma =

Ijazah Sarjana Muda

1.

SEMAK SYARAT

DAN PROGRAM

YANG DITAWARKAN DI

E- PANDUAN & IMASCU

2. 3. 4.

BELI UNIK ID RM15.60 PASTIKAN SAH &

DI BSN & LOGIN DI UPU HANTAR PERMOHONAN

ONLINE SEBELUM TARIKH

PERMOHONAN DI TUTUP

SILA RUJUK TARIKH-

TARIKH PENTING AGAR

ELAK KECICIRAN.

CTH: TARIKH SEMAKAN

TEMU DUGA

Costumer

APR

2017

MAY

2017

CALLING

NOTES


CARA -CARA

MUKA SURAT

PERMOHONAN

TERUS KE UPSI

6.

LIHAT IKLAN KEMASUKAN

IKLAN KEMASUKAN AKAN DIHEBAHKAN

MELALUI SURAT KHABAR UTAMA SEPERTI

BERITA MINGGU DAN LAMAN WEB

WWW.UPSI.EDU.MY/ONLINE

4LANGKAH

PERMOHONAN

KEMASUKAN SEMESTER KEDUA

(DIPLOMA NOV & ISM FEB)

1

SEBELUM MENGISI

PERMOHONAN, RUJUK PROGRAM

YANG DITAWARKAN DAHULU

BELI BITARA ID DIPLOMA/IJAZAH

WAJIB BELI BITARA ID DIPLOMA ATAU

BITARA ID IJAZAH DI MANA-MANA BANK

SIMPANAN NASIOANL (BSN) DENGAN

HARGA RM26.06.

RUJUK TARIKH PEMBELIAN DI BUKA.

ISI PERMOHONAN ATAS TALIAN

ISI PERMOHONAN ATAS TALIAN DENGAN

LOGIN MENGGUNAKAN NO. K/P DAN NO

BITARA ID. LENGKAPKAN PERMOHONAN

DAN RUJUK SYARAT KEMASUKAN SEBELUM

MEMILIH PROGRAM YANG SESUAI DENGAN

KELAYAKAN

HANTAR SALINAN DOKUMEN

HANTAR SALINAN DOKUMEN UNTUK

TUJUAN PENGESAHAN. SILA POS @ EMEl

@ UPLOAD SALINAN DOKUMEN DI LOKASI

YANG DINYATAKAN SELEPAS PENGSAHAN

PERMOHONAN. RUJUK TARIKH-TARIKH PENTING

UNTUK MENGETAHUI TINDAKAN SELANJUTNYA.

RUJUK TARIKH-TARIKH

2PENTING UNTUK ELAK

TERCICIR UNTUK TINDAKAN SETERUSNYA

CONTOH: TARIKH TEMU DUGA

3BAGI LEPASAN DIPLOMA, SILA PASTIKAN

MEMPUNYAI KEPUTUSAN MUET DAN TELAH

TAMAT PENGAJIAN SEBELUM MEMOHON

DON'T FORGET!!

DON'T FORGET!!

DON'T FORGET!!


SYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

SARJANA MUDA

SYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

DIPLOMA

YURAN

KEMASUKANSENARAI PROGRAM

MUKA SURAT

SARJANA MUDA

7.

FAKULTI BAHASA &

KOMUNIKASI

PROGRAM

AT01 - SMP (KESUSASTERAAN

MELAYU

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT05 - SMP (BAHASA MELAYU)

AT06 - SMP (TESL)

AT49 - SM BAHASA ARAB

DGN PENDIDIKAN

AT50- SM BAHASA CINA

DGN PENDIDIKAN

AT50- SMP (BAHASA TAMIL)

AB14 -SM KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI SOSIAL)

FAKULTI MUZIK & SENI

PERSEMBAHAN

PROGRAM

AA06 - SM SENI PERSEMBAHAN

(TEATER)

AA56 - SM SENI PERSEMBAHAN

(TARI)

AT22 - SMP (MUZIK)

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

FAKULTI PEMBANGUNAN

MANUSIA

PROGRAM

AA16 - SM PSIKOLOGI

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT04 - SMP (BIMBINGAN &

KAUNSELING)

AT10 - SMP (PENDIDIKAN KHAS)

AT19 - SMP (PENDIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK


FAKULTI PENGURUSAN &

EKONOMI

PROGRAM

SENARAI PROGRAM

MUKA SURAT

SARJANA MUDA

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

8.

STAM

AE02 - SM PERAKAUNAN

AE11 - SM PENTADBIRAN

PERNIAGAAN (PENG. SUMBER

MANUSIA

AE14 - SM PENTADBIRAN

PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN

KEWANGAN

AE07- SM KEWANGAN

(KEWANGAN)

AE23- SM KEWANGAN

(KEWANGAN ISLAM)

AT08 - SMP (PERAKAUNAN)

AT18 - SMP (EKONOMI)

AT18 - SMP (PENGURUSAN

PERNIAGAAN)

FAKULTI SAINS & MATEMATIK

PROGRAM

AT11 - SMP (BIOLOGI)

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT12- SMP (FIZIK)

AT13 - SMP (KIMIA)

AT14 - SMP (MATEMATIK)

AT16 - SMP (SAINS)

AT48 - SM SAINS (MATEMATIK)

FAKULTI TEKNIKAL DAN

VOKASIONAL

PROGRAM

AT07 - SMP (EKONOMI RUMAH

TANGGA)

AT09 - SMP (SAINS PERTANIAN)

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT55 - SMP (REKA BENTUK &

TEKNOLOGI)


SENARAI PROGRAM

MUKA SURAT

SARJANA MUDA

9.

FAKULTI SAINS SUKAN &

KEJURULATIHAN

PROGRAM

AST03- SMP (SAINS SUKAN

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AS72 - SM SAINS SUKAN

(REHABILITASI SUKAN)

AS74 - SM SAINS SUKAN

(SAINS KEJURULATIHAN)

AT59 - SMP (PENDIDIKAN

JASMANI)

FAKULTI SENI KOMPUTERAN &

INDUSTRI KREATIF

PROGRAM

AC10 - SM KEJURUTERAAN

PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN)

AC33- SM REKA BENTUK

(PERMAINAN DIGITAL)

AH16 - SM REKA BENTUK

(PENGIKLANAN)

AH17 - SM REKA BENTUK

(ANIMASI)

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT23 - SMP (SENI)

AT46 - SMP (MULTIMEDIA)

AT20 - SMP (TEKNOLOGI

MAKLUMAT)

FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN

PROGRAM

STPM MATRIKULASI/ASASI DIPLOMA

SASTERA SAINS SASTERA SAINS SASTERA SAINS

STAM

AT32 - SMP (SEJARAH)

AT33- SMP (GEOGRAFI)

AT35- SMP (PENDIDIKAN ISLAM)

AT41- SMP (PENDIDIKAN MORAL)

AT58- SM PENGAJIAN MALAYSIA

DENGAN PENDIDIKAN


MUKA SURAT

10.

SYARAT AM KEMASUKAN

PROGRAM SARJANA MUDA


FAKULTI BAHASA &

KOMUNIKASI11


12


13


14


15FAKULTI SAINS

SUKAN & KEJURULATIHAN16

16


17

17


18

18


19

19


FAKULTI

& PEMBANGUNAN

MANUSIA20

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


21

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


22

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


23


FAKULTI PENGURUSAN

& EKONOMI24

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


25

o

o

o

o

o

o

o

o


26

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


27


28

o

o


29


30FAKULTI SAINS

& MATEMATIK31


32


33


34


FAKULTI TEKNIKAL &

VOKASIONAL35

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


36


37


38


39


40


,FAKULTI SENI

KOMPUTERAN DAN

INDUSTRI KREATIF41


42


43


44


45


46


47FAKULTI MUZIK

& SENI PERSEMBAHAN48


49


FAKULTI SAINS

KEMANUSIAAN50


51


52


53


54


MUKA SURAT 58.

SENARAI BIDANG DIPLOMA

LAYAK KE KE PROGRAM SARJANA MUDA

BIMBINGAN KAUNSELING Psikologi. Kaunseling,

Pembangunan Manusia, Kerja

Sosial, Pengajian Islam,

Pengajian Sumber Manusia

TESL

EKONOMI RUMAH

TANGGA

SAINS PERTANIAN

PENDIDIKAN KHAS

BIOLOGI

FIZIK, KIMIA, MATEMATIK,

SAINS, SAINS (MATEMATIK)

PENDIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK

TEKNOLOGI MAKLUMAT

MUZIK, TARI, TEATER,

REKA BENTUK DIGITAL,

SAINS KEJURULATIHAN,

KOMUNIKASI SOSIAL

Bahasa Inggeris,

Kesusasteraan Inggeris

Pembangunan Manusia,

Seni Kulinari, Pelancongan

Perhotelan, Fesyen. Jahitan

Pertanian, Perikanan,

Pembangunan Manusia,

Teknologi Pertanian, Sains

Veterinar, Mekanisasi Ladang

Pendidikan Awal Kanak-kanak,

Psikologi, Kaunseling,

Pembangunan Manusia, Kerja

Sosial, Pengajian Islam

Sains, Matematik,

Teknologi Makmal, Pertanian

Sains, Matematik, Teknologi

Makmal, Pertanian, Statistik,

Komputer, Kejuruteraan

Pendidikan Awal Kanak-kanak,

Psikologi, Kaunseling,

Pembangunan Manusia, Kerja

Sosial, Pengajian Islam, Sains,

Kejururawatan, Pendidikan

Khas, Bahasa Inggeris, Reka

Bentuk Pembangunan

Permainan, Teknologi Makmal,

Sains Matematik, Sains

Komputer (Komputeran

Internet), Muzik, Keusahawanan

Teknologi Maklumat, Sains

Komputer, Kejuruteraan

Elektrik, Kejuruteraan

Elektronik/Mekatronik,

Kejuruteraan Perisian

Mana-mana bidang yang

relevan.

SENI

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MULTIMEDIA

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

PENDIDIKAN JASMANI,

SAINS SUKAN

PSIKOLOGI

KEJURUTERAAN PERISIAN

(PERISIAN PENDIDIKAN)

REKA BENTUK ANIMASI &

PENGIKLANAN

Seni Reka, Seni Lukis,

Mutimedia, Grafik

Geomatik, Ukur Tanah,

Pelancongan, Perancangan

Bandar dan Wilayah,

Pengangkutan, Perhutanan,

Perladangan

Pengajian Islam, Dakwah,

Syariah, Usuludin,

Al-Quran & Al-Sunnah,

Tahfiz Al-Quran Wal

Qira’at, Tasawwur Islam,

Bahasa Arab

Multimedia, Teknologi

Maklumat, Reka Bentuk

& Pembangunan

Permainan, Multimedia

Kreatif

Pengajian Islam, Dakwah,

Syariah, Usuluddin,

Al-Quran Al Sunnah, T

ahfiz Al Quran Wal Qiraat,

Tasawwur Islam, Bahasa

Arab

Bahasa Cina, Pengajian

Cina, Kesusasteraan Cina

Sukan, Rekreasi,Sains

Bersekutu, Sains Sukan,

Sains Kesihatan

Psikologi, Sains

Teknologi Maklumat, Sains

Komputer, Teknologi

Kejuruteraan,

Kejuruteraan Perisian

Reka Bentuk dan

Pembangunan Permainan,

Seni Reka Grafik,

Multimedia, Teknologi

Maklumat, ICT, Animasi


MUKA SURAT 58.

SENARAI BIDANG DIPLOMA

LAYAK KE KE PROGRAM SARJANA MUDA

BAHASA TAMIL

PENGAJIAN MALAYSIA

PERAKAUNAN

EKONOMI (KEWANGAN)

PENGURUSAN SUMBER

MANUSIA

PERKHIDMATAN

KEWANGAN

SEJARAH

PENDIDIKAN MORAL

Bahasa Tamil, Kesusasteraan

Tamil

Undang-undang, Syariah,

Pentadbiran Awam

Perakaunan

Perbankan, Kewangan, Ekonomi,

Pengurusan Perniagaan,

Perakaunan, Sains Aktuari,

Statistik, Matematik,

Sains Kuantitatif

Pengurusan Perniagaan,

Perakaunan, Ekonomi,

Pemasaran, Perbankan,

Kewangan, Insurans,

Keusahawanan, Pengurusan

Peruncitan, Kesetiausahaan

Pentadbiran, Sains Aktuari,

Statistik, Matematik, Sains

dan Kualitatif

Undang-undang, Pentadbiran

Awam, Komunikasi dan Media,

Bahasa Inggeris, Pengajian

Islam, Pendidikan Awal

Kanak-kanak, Kejuruteraan,

Pendidikan Khas, Perakaunan,

Sains Sukan, Seni Lukis/Seni

Bina, Pengurusan Pejabat,

Sains, Sains (Matematik)

Pendidikan Awal Kanak-kanak,

Bahasa Inggeris, Pengajian Islam,

Psikologi, Kaunseling,

Belia Kerja dalam Pembangunan

PENDIDIKAN PERAKAUNAN

PENDIDIKAN EKONOMI

PENDIDIKAN PENGURUSAN

PERNIAGAAN

EKONOMI (KEWANGAN

ISLAM)

REKA BENTUK DAN

TEKNOLOGI

REHABILITASI SUKAN

Pengurusan Perniagaan,

Perakaunan, Ekonomi,

Pemasaran, Perbankan,

Kewangan, Insurans,

Keusahawanan,

Pengurusan Peruncitan,

Kesetiausahaan

Pentadbiran, Sains

Aktuari, Statistik,

Matematik, Sains dan

Kualitatif

Tahfiz, Perbankan,

Kewangan, Muamalat,

Ekonomi, Pengurusan

Perniagaan, Perakaunan,

Takaful

Sains, Fesyen, Kulinari,

Ekonomi, Seni Bina,

Pertanian, Teknologi,

Komputer, Perniagaan,

Perakaunan, Kejuruteraan,

Perdagangan, Seni

Lukis dan Seni Reka,

Kejururawatan, Seni

Landskap, Pengurusan

Hotel & Makanan,

Penyediaan & Penyajian

Makanan

Fisioterapi, Pemulihan

Carakerja, Kejururawatan,

Sains Kesihatan, Farmasi

Pengimejan Perubatan,

Teknologi Makmal

Perubatan, Sains.

Kesihatan Persekitaran,

Sains KejurulatihanSYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

SARJANA MUDA

SYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

DIPLOMA

YURAN

KEMASUKANMUKA SURAT

59.

SENARAI PROGRAM

DIPLOMA

FAKULTI SAINS SUKAN & KEJURULATIHAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

PROGRAM

SASTERA

SAINS

PROGRAM SASTERA SAINS

A2039 - DIPLOMA SAINS SUKAN

& KEJURULATIHAN

A2520 - DIPLOMA PENDIDIKAN

AWAL KANAK-KANAK

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

PROGRAM SASTERA SAINS

A2150 - DIPLOMA BAHASA

INGGERIS

PROGRAM SASTERA SAINS

A2212 - DIPLOMA KEUSAHAWANAN

FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK

FAKULTI MUZIK & SENI PERSEMBAHAN

PROGRAM

SASTERA

SAINS

PROGRAM

SASTERA

SAINS

A2000 - DIPLOMA SAINS

A2125 - DIPLOMA TARI

A2002 - DIPLOMA SAINS

(MATEMATIK)

A2126 - DIPLOMA TEATER

A2003 - DIPLOMA TEKNOLOGI

MAKMAL

A2112 - DIPLOMA MUZIK

FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF

PROGRAM

A2160 - DIPLOMA REKA BENTUK

& PEMBANGUNAN PERMAINAN

A2813 FAKULTI - DIPLOMA SAINS SUKAN SAINS &

KOMPUTER KEJURULATIHAN (KOMPUTERAN

INTERNET)

SASTERA

SAINS


MUKA SURAT

60.

SYARAT AM & KHAS KEMASUKAN

PROGRAM DIPLOMA


PROSPEK KERJAYA

MUKA SURAT

61.

SMP (Bahasa Melayu)

Guru, Wartawan, Penerbit, Pegawai

SMP (Kesusasteraan

Tadbir, Penyelidik, Juruhebah,

Melayu)

Penterjemah

SMP (TESL)

SM Bahasa Arab dgn

Pendidikan

SM Bahasa Cina dgn

Pendidikan

SMP (Bahasa Tamil)

SM Komunikasi

(Komunikasi Sosial)

SMP (Bimbingan &

Kaunseling)

SMP (Pendidikan

Khas)

SMP (Pendidikan

Awal Kanak-Kanak)

SM Psikologi

SM Perakaunan

SM Ekonomi

(Kewangan)

SM Ekonomi

(Kewangan Islam)

Guru, Wartawan, Penyunting, Penulis

Penterjemah, Jurubahasa, Juruhebah

Wartawan, Penulis, Penerbit, Pensyarah,

Penterjemah

Guru, Kaunselor, Konsultan, Fasilitator,

Trainer, Usahawan, Guru Swasta

Konsultan, Fasilitator, Pensyarah

Trainer, Usahawan, Guru Tadika

Kaunselor, Psikiatris, Psikologis Klinikal,

Ahli Psikologi, Pegawai Tadbir

Akauntan, Juruaudit, Pegawai Eksekutif,

Pegawai Tadbir

SM Seni Persembahan

(Teater)

SMP (Biologi)

SMP (Fizik)

SMP (Kimia)

SMP (Sains)

SMP (Matematik)

SM Sains (Matematik)

dengan Pendidikan

SMP (Teknologi

Maklumat)

SMP (Multimedia)

SMP (Seni)

SM Kejuruteraan Perisian

(Perisian Pendidikan)

SM Reka Bentuk

(Pengiklanan)

SM Reka Bentuk

(Animasi) & Digital

SMP (Sejarah)

SMP (Geografi)

Pegawai Eksekutif, Juruaudit, Penyelidik,

Penganalisis, Perunding,

SMP (Ekonomi Rumah

Tangga)

Artis Budaya, Penerbit Rancangan,

Penulis Kreatif, Pelakon,

Guru, Pegawai Sains, Pegawai

Tadbir, Usahawan, Guru Tuisyen,

Pegawai Eksekutif

Guru, Pegawai IT, Juruteknik,

System Analyst, Usahawan

Guru, Pereka Seni, Grafik, Usahawan

Jurutera Perisian, Trainer, Juruteknik,

Pegawai Eksekutif, Pegawai IT

Pereka Grafik, Penerbit, Pereka Iklan,

Pengaturcara, Bidang Multimedia

Juruanimasi, Trainer, Pereka Grafik,

Pegawai IT, Penyunting Video

Guru, Kurator, Pegawai Tadbir

Guru, Pegawai Tadbir, Polis, Tentera

SMP (Pendidikan Islam) Guru, Pegawai Tadbir, Bidang Agama

Guru, Penyelia Makanan,Perunding

Kecantikan, Pereka, Usahawan

SM Pentadbiran

Perniagaan (Peng.

Sumber Manusia)

Pegawai Eksekutif, Juruaudit, Penyelidik,

Penganalisis, Recruiter

SM Pentadbiran Pegawai Eksekutif, Juruaudit, Penyelidik,

Perniagaan (Perkhid. Pegawai Tadbir, Jururunding, Konsultan

Kewangan)

SMP (Muzik)

Guru Muzik, Jurulatih Muzik, Ahli Muzik

SM Senu Persembahan

Pegawai Kebudayaan, Pengarah

(Tari)

Persembahan, Jurulatih Tari,

SMP (Sains Pertanian)

SMP (Pendidikan

Jasmani)

SM Sains Sukan

(Rehabilitasi Sukan)

SM Sains Sukan

(Sains Kejurulatihan)

Guru, Pegawai Pertanian, Penyelidik,

Pengurus Landskap & Hortikultur,

Usahawan

Guru, Pegawai Sains Sukan, Jurulatih

Sukan, Instruktor Latihan, Usahawan

Terapis Rehabilitasi Sukan, Pelatih

Atlet, Usahawan Sukan

Jurulatih Sukan, Pegawai Sains

Sukan, Instruktor Latihan,


PROSPEK KERJAYA

MUKA SURAT

62.

SMP (Perakaunan)

SMP (Ekonomi)

SMP (Pengurusan

Perniagaan

SMP (Reka Bentuk

dan Teknologi)

SMP (Sains Sukan)

Guru, Penolong Akauntan, Juruaudit,

Pegawai Tadbir, Pegawai Eksekutif,

Penganalisis, Perunding, Penyelidik

Guru, Penolong Jurutera, Penyelia

Industri, Pegawai Latihan Industri,

Usahawan

Guru, Pegawai Sains Sukan, Jurulatih

Sukan, Instruktor Latihan, Usahawan

SMP (Pendidikan Moral) Guru, Pensyarah Kolej Swasta,

Pegawai Penyelidik, Pegawai Tadbir,

Pegawai Latihan

SM Pengajian Malaysia

dengan Pendidikan

Guru, Pegawai Tadbir, Pegawai

Sumber Manusia, Pegawai

Penguatkuasa

SMP (Multimedia)


SYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

SARJANA MUDA

SYARAT

KEMASUKAN

PROGRAM

DIPLOMA

YURAN

KEMASUKANprogram

YURAN IJAZAH SARJANA MUDA

PENGAJAN

semester 1

MUKA SURAT

semester 2

& ke atas

63.

AT01 - SMP (KESUSASTERAAN MELAYU) 2,207.35 1,317.35

AT05 - SMP (BAHASA MELAYU) 2,207.35 1,317.35

FBK

AT06 - SMP (TESL) 2,207.35 1,317.35

AT49 - SM BAHASA ARAB DGN PEND 2,207.35 1,317.35

AT50 - SM BAHASA CINA DGN PEND 2,207.35 1,317.35

AT62- SMP (BAHASA TAMIL) 2,207.35 1,317.35

AB14- SM KOMUNIKASI (KOMUNIKASI

SOSIAL)

2,508.35 1,618.35

AT04- SMP (BIMBINGAN & KAUNSELING) 2,207.35 1,317.35

FPM

AT10- SMP (PENDIDIKAN KHAS) 2,207.35 1,317.35

AT19 - SMP (PENDIDIKAN AWAL KANAK-

KANAK)

2,207.35 1,317.35

AA16 - SM PSIKOLOGI 2,558.35 1,668.35

FTV

AT07- SMP (EKONOMI RUMAH TANGGA) 2,357.35 1,467.35

AT09 - SMP (SAINS PERTANIAN) 2,357.35 1,467.35

AT55- SMP (REKA BENTUK & TEKNOLOGI) 2,357.35 1,467.35


program

YURAN IJAZAH SARJANA MUDA

PENGAJAN

semester 1

MUKA SURAT

64.

semester 2

& ke atas

FSSK

AT03 - SMP (SAINS SUKAN)

AT59 - SMP (PENDIDIKAN JASMANI)

AS74- SM SAINS SUKAN (REHABILITASI

SUKAN)

AS74- SM SAINS SUKAN (SAINS

KEJURULATIHAN)

2,277.35 1,387.35

2,558.35 1,668.35

2,558.35 1,668.35

AE07 - SM EKONOMI (KEWANGAN) 2,508.35 1,618.35

AE23- SM EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) 2,508.35 1,618.35

AE11- SM PENTADBIRAN PERNIAGAAN

(PENG. SUMBER MANUSIA)

2,508.35 1,618.35

FPE

AE14 - SM PENTADBIRAN PERNIAGAAN

(PERKHIDMATAN KEWANGAN)

2,873.35 1,983.35

AE02 - SM PERAKAUNAN 2,508.35 1,618.35

AT08 - SMP (PERAKAUNAN)

AT18 - SMP (EKONOMI)

AT21 - SMP (PENGURUSAN PERNIAGAAN)

2,207.35

2,207.35

2,207.35

1,317.35

1,317.35

1,317.35

FMSP

AT22 - SMP (MUZIK)

2,357.35 1,467.35

AA06 - SM SENI PERSEMBAHAN (TEATER) 2,508.35 1,618.35

AA56 - SM SENI PERSEMBAHAN (TARI) 2,508.35 1,618.35


program

YURAN IJAZAH SARJANA MUDA

PENGAJAN

semester 1

MUKA SURAT

65.

semester 2

& ke atas

AT32 - SMP (SEJARAH) 2,207.35 1,317.35

FSK

AT33 - SMP (GEOGRAFI) 2,207.35 1,317.35

AT35 - SMP (PENDIDIKAN ISLAM) 2,207.35 1,317.35

AT41- SMP (PENDIDIKAN MORAL

2,207.35

1,317.35

AT58 - SM PENGAJIAN MALAYSIA DGN

PENDIDIKAN

2,207.35

1,317.35

AC10- SM KEJURUTERAAN PERISIAN

(PERISIAN PENDIDIKAN)

2,508.35

1,668.35

FSKIK

AH16 - SM REKA BENTUK

(PENGIKLANAN)

AH17 - SM REKA BENTUK

(ANIMASI)

AC33 - SM REKA BENTUK (REKA BENTUK

DIGITAL)

2,508.35

2,508.35

2,508.35

1,668.35

1,668.35

1,668.35

AT20 - SMP (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 2,357.35

1,467.35

AT46- SMP (MULTIMEDIA) 2,357.35

1,467.35

AT23 - SMP (SENI) 2,357.35 1,467.35


program

MUKA SURAT

YURAN IJAZAH SARJANA MUDA

PENGAJAN

semester 1

semester 2

& ke atas

66.

AT11- SMP (BIOLOGI)

2,277.35 1,387.35

FSM

AT12- SMP (FIZIK)

AT13- SMP (KIMIA)

AT14 - SMP (MATEMATIK)

2,277.35 1,387.35

2,277.35 1,387.35

2,277.35 1,387.35

AT16- SMP (SAINS)

AT48 - SM SAINS (MATEMATIK) DGN PEND

2,277.35 1,387.35

2,277.35 1,387.35

DIPLOMA


08

MUKA SURAT 67.

tarikh-tarikh

penting

DIPLOMA

03

09

04

07

01

02

05

06

01 iklan

4 Februari

2018

05 semakan

tawaran

25 mei

2018

02 mohon 03 semakan

5 februari -10

April 2018

temuduga

23 April 2018

- 5 Mei 2018

06 e-rayuan 07 daftar 08

25 Mei 2018 3 Jun 2018

04 temuduga

25 April - 5

Mei 2018

semakan

tawaran

rayuan

12 Jun 2018

09 daftar

rayuan

15 Jun 2018


MUKA SURAT

68.

tarikh-tarikh

penting

SARJANA MUDA

06

antara minggu pertama Jun hingga

akhir Jun 2018

Temu duga bukan pendidikan

dijalankan

khas untuk program bukan pendidikan sahaja.

akan diadakan dibeberapa zon iaitu UPSI.

Sabah dan Sarawak.

04

minggu ke-4 Mei 2018

08

temu duga pendidikan dijalankan

akan diadakan di tiga zon sahaja iaitu

UPSI, Sabah dan Sarawak.

pendaftaran

pendaftaran di UPSI mengikut tarikh yang dinyatakan

dalam surat tawaran

3 September 2018

30 Mei 2018

05

semakan panggilan temu duga

pendidikan

khas untuk program sarjana muda pendidikan

sahaja. Calon akan dipanggil jika

lulus Ujian MEdSI.

1 Ogos 2018

07

semakan jaya tawaran &

e-rayuan dibuka

dipilih berdasarkan sistem meritokrasi

dan yang telah memenuhi syarat

kemasukan yang ditetapkan. Semak

di www.upsi.edu.my/online

semakan temu duga bukan

pendidikan & ujian MEdSI

boleh di buat di www.upsi.edu.my/online

02

9 Mei 2018

14 Mei 2018

03

Ujian MEdSi dijalankan

akan dijalankan dibeberapa zon Ujian MEdSI

di seluruh Malaysia

05 Februari 2018

01

permohonan dibuka

boleh dicapai di http://upu.mohe.gov.my


CATATAN


Unit Promosi dan Pengambilan

Bahagian Hal Ehwal Akademik

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

Perak

Graphic Designer : Hadi Ahmad

KPTN 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!