18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

34 Januaro Aprilo - Marto Junio

Gazeto Andaluzia

ANDALUZIA KUIRARTO

“Jibias con gurumelos”

(Sepioj kun fungoj cezaraj amanitoj)

Nur en la onuba provinco oni povas miksigi fiŝaĵon kaj la plej

bongustajn produktojn de la arbaro: la fungoj. Ĉi-recepte ni uzos la

fungon konitan en Onubo kun la nomo gurumelo. Temas pri la “cezara

amanito” , ĝi estas manĝebla, sed atentu, pro la fakto ke kelkaj variantoj

de la fungo amanito estas ege venenaj kaj eĉ mortigaj, kiel la faloida

amanito. Do, certigu, ke temas pri gurumelo (cezara amanito).

Jen la ingredientoj:

Jen la preparado:

• Fungoj “cezaraj amanitoj”: 300

gramoj.

• Sepio: 1 kilogramo.

• Faboj: ½ kilogramo.

• Cepo.

• Ajleroj: 3

• Laŭro.

• Papriko: 1 kulereto.

• Kumino.

• Blanka vino.

• Akvo.

• Oliv-oleo

• Salo.

1. Haketu la cepon kaj friktu ĝin ene de kaserolo kun oliv-oleo.

Aldonu la paprikon.

2. Aldonu la sepion, tranĉita laŭ bendoj. Aldonu ankaŭ la fabojn (senŝeligitaj).

3. Aldonu la fungojn, tranĉitaj laŭ lamenetoj. Movu ĉion.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!