گوشی شیائومی بخرم یا گوشی سامسونگ؟

samin.web

در این مقاله میخواهیم توضیح مختصری درباره اینکه کدام گوشی را از چه برندی بخریم صحبت کنیم. همانطور که میدانید گوشی سامسونگ امروزه یکی از بهترین گوشی های حال حاضر دنیاست از طرف دیگر برندهایی مانند شیائومی نیز قصر رباییدن سهم بازار برای خودشان را دارند. در ادامه با ما همراه باشید

ن

ن

ی

ن

در جنگ ن بی پرچمدارن طرفدارکدام هستید؟ شیائویم،‏ سامسونگ یا هواوی؟

روزهای شلوغ در انتظار بازار گوشی جهان است،‏ جایی که چندین مدل از برترین گوشی های هوشمند با کارایی های شبیه به هم اما با طرایح های

گوناگون به صف خواهند شد تا مورد انتخاب کاربران و عالقمندان قرار گی ند.‏ با ن معرف پرچمداران هر برند در اواخر هر سال میالدی شایعات

بسیاری در مورد،‏ قیمت،‏ سخت افزار و طرایح های فوق العاده به گوش یم رسد.‏ جنگ میان برندها ر بیشی در اقبال مردیم به پرچمداران آن

هاست،‏ هر برندی یط یک سال فعالیت شبانه روزی و ایده های سال های سال خود تالش دارد تا ر بهیین کیفیت ممکن از یک تکنولوژی را در

اختیار ر مشییان قرار دهد.‏

دی یج دو به عنوان یک سایت فروشگایه در حوزه ی گوشی همراه با ن معرف تمام پرچمداران جدید برندهای خوش نام گوشی موبایل ساده ترین راه

برای خرید را در اختیار ر مشییان قرار یم دهد.‏ ماه ها انتظار پس از معرف گوشی های جدید را به دست خاطرات بسپارید،‏ در کوتاه ترین زمان ممکن

به گوشی مورد عالقه ی خود دست پیدا کنید.‏

جدیدترین گوشی های سامسونگ را بشانسید

رسی S

سامسونگ در نیمه ی دوم هر سال میالدی رندرهای مختلف از گوشی های پرچمدار خود را رونمایی یم کند،‏ با این کار هیجان و گمانه ن زی های

بسیاری در ن بی دنبال کنندگان اخبار گوشی های موبایل ایجاد یم شود و به نوغ روزشماری برای ن معرف هر پرچمدار در جامعه بوجود خواهد آمد.‏

ازگو ی ش سامسونگ،‏ جز پرچمداران پر قدرت این روزهای بازار شناخته یم شود،‏ با ی پیشفت سامسونگ در طرایح و اجرای تکنولوژی های

ن ن لیهای تله فوتو که

تصویربرداری و فیلمیی داری،‏ پرچمدارن خود را از این منظر مجهز به برترین کیفیت ممکن کرده است،‏ ن دوربی های چندگانه با

اولیا شگفت

قابلیت فیلمیی داری با ر حداکی کیفیت ممکن را دارا هستند همگ از محسنات این رسی از غول های پرچمدار خواهد بود.‏ ر

ن انگیترین محصول سامسونگ تا به امروز بوده است که در ادامه به ن معرف کوتایه از آن یم پردازیم.‏

اس 20


ر

او لتا اس 20

با ارائه ی گو ی ش S20 ultra تصور استفاده از یک گوشی در ضبط موزیک ویدئو یا فیلم به حقیقت پیوست،‏ ن دوربی مگاپیکسیل با زوم

اولیا عموزاده ی خلف S10 پالس،‏ با شباهت ظاهری زیاد به این

دیجیتایل صد برابر ر بیشی ر کوچکیین جزئیات را ن نی به رخ خواهد کشید.‏ ر

گوشی شاید شما را دچار اشتباه کند اما با کیفیتر متفاوت باعث اعجاب خواهد شد.‏ بکار برده شده در این پرچمدار سامسونگ شما را

مجاب خواهد کرد که رسعت و عملکرد یم توانند دو دست یاری گر در یک گوشی هوشمند با این قیمت باشد،‏ برای بررش دقیق تر این گوشی یم

توانید به راحتر از مقاالت موجود در وب ن نی استفاده کنید.‏

108

فناوری 5G

اس 20


ی

جدیدترین گوشی های شیائویم در انتظار دستان شما

اگر برای خرید گوشی کیم مردد هستید و هزینه ی ن آنچنای ن نی برای آن در نظر ندارید باید بدانید شیائویم یم تواند یک پرچمدار خوش آب و رنگ با

کیفیتر مثال ن زدی را به شما ن معرف کند.‏ رسی Mi گوشی شیائویم از آن انتخاب هایی است که هر عالقمند به حوزه ی دیجیتال یک بار هم که شده

باید آن ها را بررش کند،‏ چه به قصد خرید و چه به قصد آشنایی . شیائویم در گردونه ی داغ استفاده از ن دوربی های چندگانه جز پرچمدارن

محسوب یم شود،‏ بعالوه طرایح چشم نواز و استفاده از رنگ های گی ا برای قاب پشتر گوشی ن نی هر کیس را وسوسه یم کند تا یگ از پرچمداران

شیائویم را در دست بگی د و حس رضایت را بچشد.‏

4000

گوشی شیائویم MI 10

یم 10 شیائویم مایه ی مباهات و جوان ترین عضو خانواده ی بزرگ این برند چی ن ت است.‏ شیائویم یم 10 در دو نوع پایه و پرو ساخته و طرایح شده

است،‏ که با قیمتر در بازه ی هشت میلیون و نیم تا دم میلیون تومان قابل خریداری هستند.‏ از جمله ی ویژگ های منحرصبفردی که یم توان در این

گوشی شیائویم به آن اشاره کرد،‏ وجود باتری قدرتمند با ر بیشی از مییل آمیر ساعت بعالوه استفاده از فناوری شارژر معکوس یم تواند خیال

شما را از کمبود باتری در هر رسی اییط راحت کند.‏ پرچمدار یک برند ر بهی از این ممکن است؟

خرید پرچمدار هواوی معقول یا هزینه ی اضافه؟

بنظر یم رسد با وجود سامسونگ و شیائویم،‏ گو ی ش هواوی دیگر برای عرض اندام باید محتاج یک معجزه باشد،‏ طیف ر گسیده ای از مخاطبان

گوشی های هوشمند معتقد هستند هواوی در دوران افول خود به رس یم برد،‏ خیی ها حایک از این است که پرچمداران هواوی که باید در سال 2020

معرف شوند آنچنان قدرت رویارویی با برترین گوشی های جهان را ندارند،‏ اما باز هم باید منتظر بود تا نوع عملکرد و قیمت گذاری را در رسی P

ن

هواوی دید.‏


ی

یپ 30 پرو هواوی

ٔ ت

به جرا یم توان گفت ری 30 پرو در سال 2019 آنچنان در حد یک پرچمدار ظاهر نشده است،‏ چه از نظر ظاهری و چه عملکردی.‏ تنها نکته ی

قابل تامل در این گوشی شیائویم وجود زوم پریسکویر است که یک انقالب در عکسیی داری با رسی ایط نوری کم شناخته یم شود،‏ حسگر RYYB

موجود در این گوشی توانسته عکس های بسیار باکیفیتر را به ثبت برساند.‏ ری 30 پرو برای عالقمندان به عکاش یک گزینه ی مناسب است،‏ یم

توان این گوشی را جز پرچمداران ن دوربی های گوشی دار دسته بندی کرد و الغی !

خرید راحت و رسی ع گوشی از دیجی دو

به طور قطع یم توان گفت دهه ی پیش رو زمان تحول در خریدهای غی حضوری است.‏ تجربه ی خریدهای ر اینی نتر و استفاده از فروشگاه های

تخصیص را جدی بگی ید و خود را با رسی اییط که در آینده با آن پیش رو هستید وقف دهید.‏ با جست و جوی عبارت دیجی دو در موتورهای جست و

جو یم توانید به سادگ به یک فروشگاه ایمن با رابط کاربری ساده ر دسیش پیدا کنید.‏


ن

مجله ی تکنولوژی دیجی دو با هدف ارائه ی جدیدترین اخبار و حواشی پی امون گوشی های جدید و داغ بازار ایجاد شده است،‏ از مهم ترین دسته

بندی مقاالت در این مجله معرف همه جانبه ی گوشی های پرچمدار تازه به بازار عرضه شده،‏ است

.

جدیدترین محصوالت عرضه شده در بازارهای ن جهای را در صفحه ی ابتدایی خواهید یافت و حتر یم توانید از دسته بندی مربوط به برند مورد نظر

خود گوشی که به دنبال آن هستید را بیابید.‏ وجود طرح های مختلف از جمله خرید قسیط یم تواند شما را در انتخاب یاری کند و پروسه ی ساده

ای برای پرداخت در اختیارتان قرار دهد.‏ الزم به ذکر است قیمت هایی که در دیجی دو مشاهده یم کنید،‏ با هدف جلب رضایت ر مشیی به ن پایی

ترین حد رسیده است.‏

More magazines by this user
Similar magazines