Prezentacja specjalności MC4 - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

ptmts

Specjalizacja MC4

Przetwórstwo Metali i Tworzyw Sztucznych

.

w trybie studiów niestacjonarnych


Kształcimy

Maszyny i

urządzenia do

przetwórstwa

tworzyw

sztucznych

Narzędzia do

przetwórstwa

tworzyw

sztucznych

Projektowanie

elementów z

tworzyw

sztucznych

Wytwarzanie

odkuwek

Kształtowanie

plastyczne

prętów,

kształtowników

i rur

Wytwarzanie i

przetwórstwo

blach

Elementy teorii

plastyczności i

reologii

Strukturalne

efekty

odkształceń

plastycznych

Wybrane

zagadnienia z

metodologii

badań

Program specjalności pozwala na zdobywanie wiedzy oraz kompetencji technicznych z zakresu:

przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obróbki plastycznej metali


Dotychczas zrealizowaliśmy

Badania anihilacją pozytonów tworzyw

sztucznych starzonych cieplnie

Projektowanie form wtryskowych z systemem

gorących kanałów

Wytrzymałość = 265,7878-797,5022*x

R=-0,9110 R 2 =0,8298

100

90

80

Wytrzymałość [MPa]

70

60

50

40

30

0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30

Średni promień luki [nm]

Ultradźwiękowa diagnostyka materiałów

polimerowych

Kompozyty epoksydowe z porowatymi

materiałami węglowymi w roli napełniaczy

Termowizyjna diagnostyka materiałów

polimerowych

Badania własności elektrycznych osłon

polimerowych do ochrony elektromagnetycznej


Oferujemy

• Staże przemysłowe,

• Realizację prac dyplomowych w przemyśle,

• Warsztaty przemysłowe,

• Certyfikowane kursy z zakresu:

- technologii przetwórstwa materiałów

metalowych i polimerowych,

- komputerowego wspomagania

projektowania narzędzi,

- nowoczesnych metod badań,

- diagnostyki materiałów inżynierskich.


Technologie i wyroby

Dron

Formowanie

z rozdmuchem

Szybowiec

Wtryskarka elektryczna

Części samochodów z

materiałów polimerowych

Łódź z termoplastu

Termoformowanie

Rower z materiałów

polimerowych

Produkt

autoklawowany

Rura

wytłaczana

Formowanie z rozdmuchem

More magazines by this user
Similar magazines