Prezentacja Specjalności MC9 - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

ptmts

Prezentacja Specjalności MC9 - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Śląska

Specjalizacja realizowana we współpracy z Institute of Metal Forming –

Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy)

Freiberg

457 km – 4h 30min

Gliwice


MC9

Obróbka Plastyczna Metali

i ich Stopów

Teoretyczne

podstawy obróbki

plastycznej metali

z elementami

strukturalnych

efektów

odkształcenia

Metalurgia i

odlewnictwo

metali

nieżelaznych

Technologiczne

metody

kształtowania

własności

wyrobów

Projektowanie i

optymalizacja

procesów obróbki

plastycznej z

elementami

systemów

CAD/CAM

Narzędzia do

przeróbki

plastycznej metali

z numerycznym

wspomaganiem

ich projektowania

Modelowanie

numeryczne

wyrobów i

procesów

przeróbki

plastycznej

Wytwarzanie i

przetwórstwo

blach

Wytwarzanie

kształtowników i

wyrobów

objętościowych

Nowoczesne

stale i

technologie

przeróbki

plastycznej w

motoryzacji

Teoria Projekt Technologia


MC9

Prace dyplomowe

MODELOWANIE PROCESU GIĘCIA

mgr inż. Paulina MULL

OCENA WPŁYWU PARAMETRÓW

ŚCISKANIA PRZY STAŁEJ TEMPERATURZE

AUSTENITYZOWANIA NA PRZEBIEG

KRZYWYCH UMOCNIENIA STALI

MIKROSTOPOWEJ 31MnTiB

mgr inż. Damian NIEZGODA

WPŁYW WARUNKÓW WALCOWANIA MATERIAŁÓW

WIELOWARSTWOWYCH NA STREFĘ ŁĄCZENIA

mgr inż. Szymon KWIECIEŃ


Symulacja fizyczna zwijania w kręgi

walcowanej na gorąco stali średniomanganowej

Początek przemiany ferrytycznej

Brak przemian fazowych

Przemiana bainityczna

Procesy wydzieleniowe

Dylatogram obejmujący etap wytrzymania

stali w różnych temperaturach podczas

symulowanego procesu zwijania kręgu


Organizujemy wycieczki

do zakładów przemysłowych


MC9

Oferuje

• Poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji

technicznych poprzez rozwiązywanie zadań

problemowych podczas staży przemysłowych,

• Realizację prac dyplomowych na potrzeby

przemysłu,

• Podnoszenie kompetencji poprzez uczestnictwo

w międzynarodowych programach edukacyjnych

i badawczych.


More magazines by this user
Similar magazines