Географија 7, уџбеник, старо издање, Klett

cepesh76

7

УЏБЕНИК

Географија

Уџбеник за 7. разред основне школе

Винко Ковачевић

Сања Топаловић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Винко Ковачевић • Сања Топаловић

Географија 7

Уџбеник за седми разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Географија 7

Уџбеник за седми разред основне школе

Пето издање

Аутори: Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић

Карте: Intersistem, Винко Ковачевић

Фотографије и репродукције: архива Издавачка куће „Klett”, Shutterstock, Wikipedia

Рецензенти: др Александар Кнежевић, Географски факултет у Београду

Елизабета Јовановић, професор географије у ОШ „Марија Бурсаћ” у

Београду

Катарина Ђорђевић, професор географије у ОШ „Владислав Петковић Дис”

у Београду

Графичко обликовање: „Total Idea”, Нови Сад

Обликовање корица: Издавачка кућа „Klett

Лектура: Драгана Јовановић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: др Данијела Обрадовић Арсић

Руководилац пројекта: Милан Пртењак

Штампа: Службени гласник, Београд

Тираж: 4.700 примерака

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је

издавање и употребу овог уџбеника у седмом разреду основне школе решењем број

650-02-774/2013-06.

Републички геодетски завод дао је сагласност за издавање и стављање у промет ове

картографске публикације решењем број 034-01-1-1/2018.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог

ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање,

чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на

начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене

сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о

ауторском и сродним правима.

© Klett, 2019.

ISBN 978-86-7762-735-5

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Уводна реч

До седмог разреда савладао/савладала си основе физичке и друштвене географије и упознао/

упознала си географске одлике европског континента, одлике његових регија, као и природне и

друштвене особености појединих држава.

У седмом разреду проширићеш своја знања и искуства новим сазнањима о осталим континентима

и деловима света (Азија, Африка, Северна Америка, Средња Америка, Јужна Америка,

Аустралија и Океанија, поларне области) и њиховим појединим државама. Проучавајући континенте

прво ћеш упознати њихове природне, a затим и друштвене одлике. Упознаћеш све оно што

је природа дуго стварала и оно што је човек својим радом, за релативно кратко време, створио, изменио,

унапредио, али и делимично уништио.

Увидећеш да је Земљина површина мозаик различитих простора који се међусобно битно

разликују. Упознаћеш највише планине, најпространије низије, густе и вечно зелене шуме, безводне

пустиње, области вечите зиме и области вечитог лета, густо насељене и ненасељене делове света.

Поред природних различитости видећеш да се и људи разликују по боји коже, језику којим говоре,

образовању, култури, обичајима, начину живота и привређивању.

Твоје путовање светом трајаће једну школску годину, а верујемо да ће твоје интересовање за

детаљнијим проучавањем и упознавањем континената трајати много дуже.

Да би те уџбеник подстицао на самосталан рад и закључивање, у њему се, поред основног

текста, налазе фотографије, географске карте, табеле, графикони, цртежи, питања за подсећање,

понављање и вежбање наученог, практични задаци и додатни текстови.

Научено можеш утврдити и проширити решавањем задатака и практичним вежбама у радној

свесци. Уџбеник, атлас и радна свеска чине целину и користе се заједно и при усвајању и при

утврђивању нових наставних садржаја, како у школи, тако и код куће.

Да бисмо истакли поједине садржаје у уџбенику, обележили смо их лако препознатљивим симболима.

ПОДСЕТИ СЕ

Једноставни задаци који ће активирати твоја већ стечена знања како би се лакше усвојили нови

садржаји.

УРАДИ

Налози и задаци који те упућују на закључивање и примену знања коришћењем атласа и радне

свеске.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Занимљиви текстови који допуњавају основни текст у уџбенику и пружају ти могућност да прошириш

своје знање.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

Посебно су издвојене и у неколико реченица дате најважније појединости које мораш да савладаш.

„Мисли на будућност – упознај свет!”

Аутори

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Садржај

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ ............................................ 6

Основни географски подаци o континенту .................................... 8

Разуђеност обала . ............................................................ 10

Рељеф Азије .................................................................. 12

Клима Азије .................................................................. 15

Биљни и животињски свет Азије ............................................. 18

Хидрографија Азије .......................................................... 22

Становништво и насеља ...................................................... 25

Природна богатства и привреда ............................................. 28

Желим да знам више ......................................................... 31

Регионална и политичка подела .............................................. 32

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА ......................................................... 34

Турска ................................................................... 40

ЈУЖНА АЗИЈА ................................................................. 42

Индија ................................................................... 48

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА ......................................................... 50

Индонезија .............................................................. 54

СРЕДЊА АЗИЈА ............................................................... 56

ИСТОЧНА АЗИЈА .............................................................. 60

Кина ..................................................................... 63

Јапан .................................................................... 66

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ ......................................... 70

Основни географски подаци о континенту ................................... 72

Разуђеност обала . ............................................................ 73

Рељеф Африке ............................................................... 74

Клима Африке ................................................................ 76

Биљни и животињски свет Африке ........................................... 78

Хидрографија Африке ........................................................ 80

Становништво и насеља ...................................................... 83

Природна богатства и привреда ............................................. 86

Желим да знам више ......................................................... 88

Регионална и политичка подела ...............................................90

СЕВЕРНА АФРИКА . ............................................................ 92

Египат ................................................................... 96

ИСТОЧНА АФРИКА ............................................................ 98

ЗАПАДНА АФРИКА ........................................................... 101

ЈУЖНА АФРИКА .............................................................. 105

Јужноафричка Република ................................................... 108

АМЕРИКА. .................................................................... 112

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ ............................ 114

Основни географски подаци о континенту .................................. 116

Разуђеност обала . ........................................................... 117

Рељеф Северне Америке .................................................... 118

Клима Северне Америке .................................................... 120

Биљни и животињски свет Северне Америке ............................... 122

4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Хидрографија Северне Америке ............................................ 124

Становништво и насеља ..................................................... 127

Природна богатства и привреда ............................................ 130

Регионална и политичка подела . ............................................ 132

Сједињене Америчке Државе .......................................... 133

Канада . ................................................................. 136

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ .............................. 140

Основни географски подаци о континенту .................................. 142

Рељеф Средње Америке .................................................... 143

Клима Средње Америке ..................................................... 144

Биљни и животињски свет Средње Америке ................................ 146

Хидрографија Средње Америке ............................................. 147

Становништво и насеља ..................................................... 148

Природна богатства и привреда ............................................ 150

Регионална и политичка подела . ............................................ 152

Мексико ................................................................ 154

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ ............................... 158

Основни географски подаци о континенту .................................. 160

Рељеф Јужне Америке . ...................................................... 161

Клима Јужне Америке ....................................................... 162

Биљни и животињски свет Јужне Америке .................................. 163

Хидрографија Јужне Америке ............................................... 165

Становништво и насеља ..................................................... 167

Природна богатства и привреда ............................................ 169

Желим да знам више ........................................................ 171

Регионална и политичка подела ............................................. 172

Бразил . ................................................................. 174

Аргентина .............................................................. 176

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ ....................... 180

Основни географски подаци о континенту .................................. 182

Рељеф Аустралије и Океаније ............................................... 183

Клима Аустралије и Океаније . ............................................... 184

Биљни и животињски свет ................................................... 185

Хидрографија Аустралије и Океаније ........................................ 188

Становништво и насеља ..................................................... 189

Природна богатства и привреда ............................................ 191

Желим да знам више ........................................................ 193

Регионална и политичка подела . ............................................ 194

Нови Зеланд ............................................................ 196

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ .......................................................... 200

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА ....................................... 202

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА ................................... 204

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА . ............................................................208

РЕГИСТАР ПОЈМОВА ...........................................................210

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Опште географске

одлике Азије

ПОВРШИНА: 44,5 милиона km 2

БРОЈ СТАНОВНИКА: 4,3 милијарде

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ: 98,5 ст/km 2

НАЈВИШИ ВРХ:

Монт Еверест (8.848 m)

НАЈНИЖА ТАЧКА:

Мртво море (–423 m)

НАЈДУЖА РЕКА:

Јангцекјанг (6.380 km)

НАЈВЕЋЕ ЈЕЗЕРО:

Каспијско језеро (371.000 km 2 )

БРОЈ ДРЖАВА:

49 независних држава и

3 територије које припадају другим

државама

НАЈВЕЋА ДРЖАВА:

по површини Русија (17.075.000 km 2 )

по броју становника Кина

(1,35 милијарде)

Азија је по површини највећи континент на

свету. Заузима једну трећину светског копна на

коме живи око 60% укупног светског становништва.

То је најпространији и најмногољуднији континент.

Азија и по многим другим географским

одликама држи рекорде у свету, због чега се са

правом назива „најконтинентом”. Истовремено,

Азија је континент великих природних супротности

и друштвене разноликости.

Каспијско језеро је по површини највеће

језеро на свету. С обзиром на то да му је

површина на –28 m надморске висине, то

је уједно и највећа депресија на свету по

површини.

Површина језера Мртво море налази се на

423 m испод нивоа мора. То је по дубини

највећа депресија на свету.

Арабијско полуострво је највеће

полуострво на свету. Заузима површину од

2.730.000 km 2 .

Просечна надморска висина Азије је 950 m,

што је чини највишим континентом.

Планине Хималаји (Монт Еверест, 8. 848 m),

Каракорум, Памир и Хиндукуш највише су

планине на свету. Ове планине и висораван

Тибет подручје су највеће надморске висине.

Са надморском висином од око 4.500 m и

површином од 1.221.600 km 2 , висораван

Тибет је највиша и највећа висораван на

Земљи. Тибет се назива и „кров света”.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Најниже температуре на Земљи, на надморској висини мањој

од 100 m, измерене су у области Јакутија у источном Сибиру.

У месту Верхојанск, 1892. године, измерена је температура од

–67,8°С, а у Ојмјакону 1938. године –71,7°С.

Бајкалско језеро је са

дубином од 1.642 m

најдубље језеро на

свету. Површина

језера је на 456 m

изнад, а дно на 1.186 m

испод нивоа мора.

То је уједно и

највеће удубљење

светског копна,

односно највећа

криптодепресија на

свету.

Само две државе на

свету имају више од

милијарду становника.

То су Кина и Индија. У

Кини, најмногољуднијој

држави на свету, живи

1.353.600.687 становника

или једна петина

светског становништва.

Место Черапунџи у покрајини Асам прима

највећу количину падавина на Земљи.

Просечна годишња количина падавина

износи 11.872 mm. Године 1846. у Черапунџију

је пало 28.839 mm падавина, што је апсолутни

максимум икада забележен.

Малајски архипелаг, група са

више од 20.000 острва, према

југоистоку одваја Азију од

Аустралије. Са површином од

2.475.000 km 2 ово је највећи

архипелаг на свету.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

7


Основни географски подаци о континенту

Кључне речи

• Евроазија

• континент

Старог света

• Суецки канал

• Берингов

мореуз

• Чукотско

полуострво

ПОДСЕТИ СЕ

Према једном објашњењу, назив Европа потиче из времена древних држава са

подручја Месопотамије. Објасни како и зашто су древни народи називали просторе

западно од њих.

Просторе источно од Месопотамије стари народи са тог подручја називали

су асу, што значи „излазак сунца”. Тако је највећи континентални

простор на Земљи добио назив Азија.

ПОДСЕТИ СЕ

Који континенти чине Стари, а који Нови свет?

Објасни зашто је уведена оваква „подела”

континената и шта се подразумева под појмом

Евроазија.

Карта Месопотамије према веровању старих народа

Средоземно море

Азија је један од континената Старог света

који заједно са Европом чини јединствену

копнену целину. Због великих друштвених

и културно-историјских разлика, ова

јединствена континентална маса подељена је

на два континента.

Азија је Суецким земљоузом била повезана и са

трећим континентом Старог света, Африком. Године

1869. прокопан је Суецки канал који је истовремено повезао

Средоземно и Црвено море, а раздвојио Африку

од Азије.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Радови на изградњи Суецког канала започели су 1858.

године под надзором Фердинанда де Лесепса, француског

дипломате, а према нацртима аустријског инжењера

Негрелија. После непуних 11 година, канал је 1869.

године отворен за саобраћај. Повезао је луке Порт Саид

на Средоземном мору и Суец на Црвеном мору, чиме је

скраћен поморски пут из Европе ка Индијском океану и

избегнута пловидба око Африке. У току Арапско-израелског

сукоба, канал је био прилично оштећен и ван употребе.

Обновљен је и поново отворен за саобраћај 1975. године.

Суецки канал

8

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

ПОДСЕТИ СЕ

Граница између Азије и Европе одређена је договором. Наведи и пронађи на географској карти света

географске објекте који одвајају ова два континента.

Азију од Африке, осим Суецког канала, одваја Црвено море, мореуз

Баб ел Мандеб и Аденски залив. Јужну границу чини Индијски океан, а

на југоистоку од Аустралије одваја је Малајски архипелаг.

Берингов мореуз

Северна граница је Северни

ледени океан. Источна

граница Азије је Тихи океан, а

на североистоку, од Северне

Америке одваја је Берингов

мореуз.

Мореуз Баб ел Мандеб

Физичкогеографска карта Азије

Азија се скоро целом својом површином налази на северној и на

источној Земљиној полулопти. Само се њен мањи део простире јужно

од екватора (део Малајског архипелага) и има јужну географску ширину.

Чукотским полуострвом Азија прелази на западну полулопту.

ЗАНИМЉИВОСТИ

По географској ширини континентални део Азије се простире од рта Чељускин (полуострво Тајмир)

на северу до рта Буру (Малајско полуострво) на југу. Најзападнија тачка је рт Баба, на полуострву

Мала Азија, а најисточнија је рт Дежњев на Чукотском полуострву.

УРАДИ

На карти Азије у свом атласу пронађи географске објекте који чине границе Азије, обележи их на

немој карти у радној свесци и испиши њихова имена. Одреди географску ширину и географску

дужину крајњих тачака континенталног дела Азије. Обележи и њих на немој карти.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


Разуђеност обала

Кључне речи

• полуострва

• острва

• Малајски

архипелаг

• ивична мора

• међуострвска

мора

У југозападном делу Азије налазе се два велика полуострва. Полуострво

Мала Азија, оивичено Црним, Егејским и Средоземним морем, представља

„мост” ка Европи. Арабијско полуострво, највеће полуострво на свету, осим

Црвеног мора и Аденског залива, окружују Персијски и Омански залив које

повезује пролаз Ормуз. На крајњем северозападном делу Арабијског полуострва

је Синајско полуострво. Највеће азијско острво у Средоземном

мору је острво Кипар.

Јужним делом Азије, између Арабијског мора

и Бенгалског залива, доминира Индијско полуострво.

У Индијском океану је веће острво Шри

Ланка, а мање острвске групе су: Андаманска,

Никобарска, Лакадивска и Малдивска острва.

Мост преко Босфора спаја Европу и Азију

ЗАНИМЉИВОСТИ

Са северозапада, севера и североистока Индијско

полуострво од осталог дела Азије одвајају високе

планине. Због величине, положаја, геолошке грађе

и природне издвојености, ово полуострво често се

назива Индијским потконтинентом.

Карта већих острва и полуострва у југоисточном делу Азије

Југоисточни део Азије има најразуђеније обале. Осим полуострва

Индокина и Малајског полуострва, у овом делу Азије налази се и једна од

највећих острвских група на свету, Малајски архипелаг. Чине га Велика

Сундска и Мала Сундска острва, Молучка и Филипинска острва. Четири

највећа острва архипелага (Велика Сундска острва) јесу Суматра, Јава,

Борнео (Калиматан) и Целебес (Сулавеси). Бројна међуострвска мора

повезују Индијски и Тихи океан. Уз обале југоисточног дела Азије налазе се

још два већа острва, Хајнан и Тајван.

10

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

Дуж источних обала налазе се групе

острва које су од континенталног дела Азије

одвојене ивичним морима. То су Рјукју, Јапанска,

Курилска острва и острво Сахалин. Полуострво

Кореја раздваја Жуто и Јапанско

море, а на североистоку су још два већа полуострва,

Камчатка и Чукотско полуострво. Осим

Жутог и Јапанског мора, обале источне Азије

запљускују и Јужно кинеско, Источно кинеско,

Охотско и Берингово море.

Северне обале Азије су знатно слабије

разуђене. Веће полуострво је Тајмир, а острва

Нова земља, Земља Франца Јозефа, Северна

земља и Новосибирска острва припадају

Арктичком архипелагу. Острва и полуострва одваја

неколико ивичних мора: Карско, Лаптевско

и Источносибирско море.

Карта већих острва, полуострва

и мора у источном делу Азије

УРАДИ

На карти Азије у свом атласу пронађи океане, мора, веће заливе, мореузе, већа полуострва, острва и

острвске групе, обележи их у радној свесци на немој карти и испиши њихова имена.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Азија је најпространији, најмногољуднији и најгушће насељени континент на Земљи са великим

природним супротностима и друштвеном разноликошћу.

• Стари народи су просторе источно од Месопотамије називали асу, што значи излазак сунца. Тако је

највећи континент на Земљи добио име Азија.

• Азија са Европом чини јединствену копнену целину, Евроазију, а заједно са Европом и Африком

Стари свет.

• Скоро целом својом површином Азија се налази на северној и на источној Земљиној полулопти,

а само њени мањи делови залазе на јужну и на западну полулопту. Према томе, она има обе

географске ширине (северну и јужну) и обе географске дужине (источну и западну).

• Азију од Африке одвајају Суецки канал, Црвено море, мореуз Баб ел Мандеб и Аденски залив. Јужну

границу чини Индијски океан, а на југоистоку од Аустралије одваја је Малајски архипелаг. Источна

граница Азије је Тихи океан, а на североистоку, од Северне Америке одваја је Берингов мореуз.

Северна граница је Северни ледени океан. Граница са Европом на западу одређена је договором.

• Азију окружују три океана, бројна мора и заливи који су повезани мореузима и каналима. Највећа

полуострва су Арабијско, Индијско, Индокинеско, Малоазијско, Камчатка и Чукотско, а највећа

острвска група је Малајски архипелаг.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


Рељеф Азије

Кључне речи

• литосферне

плоче

• веначне

планине

• Тибет

• „ватрени појас”

Пацифика

• наносне низије

• громадне

планине

ПОДСЕТИ СЕ

Земљина кора није јединствена. Чине је литосферне плоче. Објасни шта су литосферне

плоче, како се крећу и шта настаје њиховим кретањем. Посматрај карту Европе и

карту Азије, уочи, наведи и опиши облике рељефа оба континента. Закључи који је

континент виши.

Померањем афричке, арабијске и индијске плоче према северу и

њиховим сударом и подвлачењем под евроазијску плочу, дошло је до

набирања високих веначних планина. Зона набирања, која се у Европи

пружа у јужном делу континента правцем запад–исток, наставља се и у

јужним деловима Азије.

Веначне планине Азије пружају се од Мале Азије до Малајског архипелага

у паралелним планинским низовима између којих су простране висоравни.

Смер померања тектонских плоча

У северном делу полуострва Мала Азија

налазе се Понтијске планине, а у јужном

Тавор и Антитавор (Јужни Тавор). Између

ових планинских венаца смештена је пространа

Анатолска висораван. Према истоку,

на Понтијске планине настављају се планине

Арарат, Кавказ и Елбурс све до Хиндукуша.

На Тавор и Антитавор наставља се планина

Загрос. Између планина Елбурс и Загрос налази

се Иранска висораван.

Правац пружања веначних планина у Азији

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

На месту удара индијске плоче и њеног подвлачења под евроазијску

плочу набране су највише планине на свету. Од групе планина коју чине

Хиндукуш, Памир и Каракорум према југоистоку се пружају Хималаји, а

нешто северније Кунлун. Између Каракорума, Хималаја и Кунлуна издигнута

је највиша и највећа висораван на свету, Тибет. Североисточно од

Памира налазе се планински масиви старији по постанку (Тјан Шан, Алтај,

Прибајкалске планине). Јужно и северно од планине Тјан Шан спуштене

су две велике котлине, Таримска котлина и Џунгарија.

Хималаји (Монт Еверест, 8.848 m), Каракорум

(К2, 8.611 m), Кунлун (7.723 m), Хиндукуш

(7.708 m), Памир (7.495 m) и Тјан Шан (7.439 m)

једине су планине на Земљи више од 7.000 m.

Заједно са висоравни Тибет, ово подручје има

највећу надморску висину на свету.

Зона набирања се, затим, повија и према

југу се даље наставља планинама на полуострву

Индокина и на Малајском архипелагу.

Померање литосферних плоча и набирање

веначних планина јесте процес који и данас

траје, због чега су, посебно у области

југоисточне Азије, чести земљотреси.

Хималаји

ЗАНИМЉИВОСТИ

Децембра 2004. године југоисточну Азију

потресао је јак подморски земљотрес. Епицентар

земљотреса био је испред западних обала

Суматре. Потрес јачине 9,3 степена Рихтерове

скале који је трајао пуних 10 минута, по снази

је други, а по трајању најдужи сеизмографом

забележени потрес. Изазвао је вибрације на целој

планети, а био је „окидач” за читав низ потреса

све до Аљаске. Након потреса, уследио је цунами

који је нанео огромне штете не само Азији, већ и

делу обале Африке.

Дуж источних обала Азије, правцем северозапад–југоисток, пружа

се друга зона набирања веначних планина. Ове планине настале су

померањем тихоокеанске плоче према западу и њеним сударом са

евроазијском плочом. Област од Камчатке, преко Јапанских острва,

Малајског архипелага, до острва Нова Гвинеја, уз честе земљотресе,

одликује и веома интензивна вулканска активност. Ова област, са бројним

активним и угашеним вулканима, део је „ватреног појаса” Пацифика.

Картографски приказ подручја

захваћених земљотресом 2004. године

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


Опште географске одлике Азије

Алтај, громадна планина средишње Азије

У северном делу Азије налазе се простране

низије и висоравни старог евроазијског

копна. То су Западносибирска, Северносибирска

и Туранска низија, Средњосибирска

и Становојска висораван.

Према зонама набирања, у средишњем

и источном делу континента налазе се

бројне громадне планине између којих су

спуштене котлине. Громадне планине средишње

Азије су Алтај, Сајан и Јаблоновске

планине, а на истоку су Становојске, Верхојанске,

Колимске и Чукутске планине.

Велике низије југозападног, јужног, југоисточног и источног дела Азије

по начину настанка спадају у наносне низије. Месопотамија, Пенџаб, Хиндустан,

Асам, Бенгал, Кинеска низија и Манџурија настале су таложењем наноса

великих азијских река.

УРАДИ

Пронађи на карти Азије у свом атласу високе планине, простране висоравни и котлине. У радној

свесци на немој карти обој наведене географске објекте и испиши њихова имена.

Пронађи на карти Азије у свом атласу велике низије и на немој карти у радној свесци обој их и

испиши њихова имена. Означи реке у чијим долинама се те низије налазе и испиши имена река.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Азија је највиши континент са просечном надморском висином од око 950 m.

• Високе веначне планине набране су померањем афричке, арабијске и индијске плоче према

северу и њиховим сударом и подвлачењем под евроазијску плочу.

• Веначне планине Азије пружају се правцем запад–исток, од Мале Азије до Малајског архипелага у

паралелним планинским низовима између којих се налазе простране висоравни. Зона набирања,

затим, повија се према југу и даље се наставља планинама на полуострву Индокина и на Малајском

архипелагу.

• Дуж источних обала Азије, правцем северозапад–југоисток, пружа се друга зона веначних планина.

Ове планине настале су померањем тихоокеанске плоче према западу и њеним сударом са

евроазијском плочом.

• У средишњем и источном делу континента налазе се бројне громадне планине између којих су

спуштене котлине.

• Хималаји, Каракорум, Кунлун, Хиндукуш, Памир и Тјан Шан једине су планине на Земљи више од

7.000 m.

• У северном делу Азије налазе се простране низије и висоравни старог евроазијског копна.

• Велике низије југозападног, јужног, југоисточног и источног дела Азије јесу наносне низије и

настале су таложењем наноса великих азијских река.

14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Клима Азије

ПОДСЕТИ СЕ

Шта су климатски фактори, а шта климатски елементи? Покушај да објасниш какав

утицај на климу имају географска ширина, надморска висина, распоред копна и мора,

правац пружања планина и морске струје. Који се климатски елементи, као најважнији

показатељи климе, приказују клима-дијаграмом?

Кључне речи

• топлотни појасеви

• климатски типови

• синијска клима

Географска ширина и велико пространство

азијског копна јесу најважнији

фактори који утичу на климу Азије. Азија

се простире кроз три топлотна појаса. То

су жарки, северни умерени и северни

хладни топлотни појасеви. Велики

континентални простор и удаљеност

појединих делова Азије од околних океана

и мора чине да пространи централни

делови овог континента примају веома

малу количину падавина.

Високе планине и простране низије

такође утичу на распоред и одлике климатских

типова који су заступљени у

Азији.

Неки од фактора који утичу на климу Азије

Веначне планине које се пружају

углавном правцем запад–исток, својом

висином, као зид, спречавају да топле и

влажне ваздушне масе продру дубље у

унутрашњост континента. Истовремено,

оне спречавају и продор хладних ваздушних

маса које се преко пространих

низија и висоравни спуштају са севера.

На високим планинама изражена је вертикална

климатска зоналност.

Уз географску ширину, распоред копна

и мора и распоред облика рељефа,

значајну улогу имају правци дувања и

одлике ветрова који преовлађују у појединим

деловима Азије.

Врхови планине Елбрус

ПОДСЕТИ СЕ

Како се ветрови деле према трајању? Да ли западни ветрови северне хемисфере имају утицај на

климу Азије? Који периодични ветрови имају велики значај за климу овог континента?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


(mm) ( o C)

200 67 o 33’N 133 o 23’E 20

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ј Ф М А

Верхојанск

15

10

5

0

–5

–10

–15

–20

–25

–30

–35

–40

–45

–50

М Ј Ј А С О Н Д

Клима-дијаграм Верхојанска

Велике просторе Сибира одликују простране низије и ниске

висоравни. Због тога се утицаји хладног ваздуха из северне

поларне области осећају дубоко у унутрашњости. У крајњим северним

деловима заступљена је субполарна клима, коју према

југу, са повећањем континенталности смењује хладна варијанта

континенталне климе (оштра континентална клима).

У котлинама источног Сибира, окруженим планинама, ваздух

се у току зиме веома расхлади. Хладан ваздух се у тим котлинама

дуго задржава, па су у њима измерене најниже температуре

на Земљи (Верхојанск, –67,8°С).

екваторска клима

тропска клима

тропско-монсунска клима

синијска клима

приморско-океанска клима

сува суптропска клима

средоземна клима

континентална клима (степе)

континентална клима (пустиње)

оштра континентална клима

субполарна клима

планинска клима

(mm) ( o C)

200

40

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ријад

24 о 43’N 046 о 44’E

Ј Ф М А

35

30

25

20

15

10

0

М Ј Ј А С О Н Д

Клима-дијаграм Ријада

5

Климатски типови Азије

Југозападни делови Азије налазе се у зони око северног повратника.

То су области стално високог ваздушног притиска са

изразито сувим и топлим ваздушним масама. Из ових области

ка екватору дувају стални ветрови пасати. Пасати дувају са копна

према мору, због чега је на простору Арабијског полуострва

заступљена изразито сува суптропска клима. Иранска висораван

прима мало падавина због њене изолованости високим планинама.

Уз обале Средоземног мора заступљена је средоземна

клима.

16

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

Простори централних делова Азије веома

су удаљени од океана и мора. Ветрови

који би и могли донети падавине овим областима

до њих стижу као суви. Због те изразите

континенталности у централним деловима

Азије заступљена је веома сува континентална

клима. То су области континенталних

пустиња.

(mm)

300

Нанинг

( o 35

280

22 o 49’N 108 o 21’E

260

30

240

220

25

200

180

20

160

140

120

15

100

80

10

60

40

5

20

0

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д

0

Клима-дијаграм Нанинга

Источна Азија је изложена утицајима топлих

ивичних мора и топлих морских струја

које се крећу дуж њихових обала. Због тога је

на острвима и у приморју заступљена приморско-океанска

клима коју одликују благе

и суве зиме, док су лета топла и кишовита.

У југоисточном делу Кине, због јужнијег

положаја и континенталности, зиме су знатно

топлије са малом количином падавина, а

лета су жарка и кишовита. Овај тип климе се

према неким класификацијама климатских

типова назива синијска клима.

Јужни и југоисточни делови Азије су под утицајем периодичних ветрова

монсуна. То су области у којима је заступљена монсунска клима.

Одликују је два јасно издвојена периода, зимски суви и летњи влажни.

Пустиња Гоби

(mm) ( o C)

350

35

300

250

200

150

Сингапур

01 o 22’N 103 o 59’E

30

25

20

15

Подручје Малајског архипелага и

Малајског полуострва налази се у области

око екватора. Ту је заступљена екваторска

клима која, са повећањем надморске

висине, прелази у тропску климу.

На високим планинама Азије изражена

је вертикална климатска зоналност са

правом високопланинском климом.

100

50

0

Ј Ф М А

10

0

М Ј Ј А С О Н Д

Клима-дијаграм Сингапура

5

УРАДИ

У радној свесци на немој карти обој топлотне појасеве кроз

које се Азија простире, као и климатске типове заступљене у

Азији.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


Биљни и животињски свет Азије

Кључне речи

• тундре

• тајге

• степе

• пустиње

• џунгле

• саване

• панда

• бенгалски

тигар

• индијски слон

• јак

ПОДСЕТИ СЕ

Покушај да објасниш како рељеф и клима утичу на распрострањеност биљног света.

Како је изражена његова зоналност на Земљи? Наведи неке типове вегетације и

повежи их са одговарајућим типом климе.

На крајњем северу Азије, у подручју које је под утицајем субполарне

климе, заступљене су тундре, вегетација лишајева и маховина. Највећи

део Сибира покривен је густим четинарским шумама. Сибирске тајге су

најпространије шумско подручје на Земљи.

Према југу, са смањивањем количине падавина, тајге

прелазе у суве степе и пустиње централног дела Азије.

Ту су највеће континенталне пустиње на свету: Кизилкум

и Каракум (источно од Каспијског језера), Такла Макан

(у Таримској котлини), пустиња Џунгарија (у котлини

између планина Тјан Шан и Алтај) и велика пустиња Гоби

(или Шамо).

Густе четинарске шуме Сибира

Саудијска Арабија, предео са називом „ивица света”

Осим у централним деловима, пустиње заузимају и

велике просторе југозападног дела Азије. На Арабијском

полуострву налазе се Сиријска пустиња, Велики и Мали

Нефуд и пустиња Руб ел Хали. На сувој, планинама

изолованој Иранској висоравни налазе се пустиње Деште

Кевир и Деште Лут. Према истоку су мање пустиње сувог

планинског подручја јужног Авганистана и западног

Пакистана. У северозападном делу Индије је пустиња Тар.

Иако се пустиње Азије међу собом разликују по неким

одликама, једно им је заједничко. Све су веома ретко

насељене, а оскудан биљни и животињски свет на различите

начине се прилагођава високим температурама,

њиховим великим разликама у току дана или у току године

и изразито малој количини падавина.

ПОДСЕТИ СЕ

Објасни шта су оазе и где се оне појављују. Која биљна врста

доминира у оазама?

Џунгла на острву Суматра

Простори јужног и југоисточног дела Азије, где

је заступљена монсунска и екваторска клима, под

вегетацијом су густих тропских шума. Ове тешко проходне

шуме, у којима је изражена спратовност биљних врста,

у Азији се називају џунглама. Са повећањем надморске

висине јављају се саване.

18

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

ЗАНИМЉИВОСТИ

Дуж морских обала и естуарских ушћа у тропским

областима, јавља се посебан тип вегетације

влажних тропских шума. То је мангрова. Дрвеће

мангрове посебно је прилагођено условима

плитке, слане воде и мале количине кисеоника

у земљишту. Стабла овог дрвећа издижу се на

дугачком корењу изнад нивоа воде.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Међу бројним биљним врстама специфичним за

влажне тропске шуме југоисточне Азије, истичу се

две које имају највеће цветове. Прва је паразитска

биљка рафлезија чији цвет достиже у пречнику 1,5 m,

а опрашују га инсекти, посебно муве, које привлачи

својом бојом и мирисом меса које трули. Друга је

џиновски козлац чија цваст достиже 3 m висине.

Мангрова у југоисточној Азији

Цвет рафлезије

У источној Азији излучи се током године довољна количина падавина

која је потребна за опстанак различитих врста шума. У зависности од географске

ширине и надморске висине смењују се суптропске зимзелене,

листопадне и четинарске шуме. Међу многим широко распрострањеним

врстама дрвећа које расте у шумама овог дела Азије могу се срести и неке

специфичне и ретке врсте које граде веће шумске комплексе. Тако се, само

у источној Кини, налазе шуме које гради гинко, врста за коју се мислило

да је потпуно нестала у леденом добу. У

југоисточном делу Кине заступљене су

шуме бамбуса.

На бројним високим планинама Азије

заступљена је вертикална зоналност климатских

типова, па се са порастом надморске

висине и променом типа климе

смењују и природне зоне. У зависности

од положаја и висине планине, природне

зоне су различито распоређене и различито

изражене. Висораван Тибет је хладна,

ветровита високопланинска пустиња

са веома оскудним травњацима.

Оскудни пашњаци на Тибету

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


Разноврсност климатских услова и одговарајућих типова

вегетације условљава и веома разноврстан животињски

свет. Поједине животињске врсте живе само у Азији и

представљају специфичност овог континента и фауне света.

Због утицаја човека и промена у природној средини опстанак

неких од њих веома је угрожен.

Панда

Симбол Светске фондације за заштиту дивљих животиња

(WWF) јесте велика панда, једна од најугроженијих врста.

Ова велика животиња из породице медведа (доскора је

панда сврставана у породицу ракуна) храни се искључиво

младицама бамбуса. У природном станишту, на простору

југоисточне Кине, остало их је веома мало. Иако се тешко

размножава у заточеништву, у Кини је формирано неколико

центара за очување ове веома ретке и угрожене врсте.

Бенгалски тигар

Највећи од четири врсте великих дивљих мачака, тигар,

живи само у Азији. Од девет подврста, три су истребљене

(каспијски, јавански и тигар са острва Бали), а остале су веома

угрожене. Највећи међу њима је сибирски тигар, а

најопаснијим по човека сматра се бенгалски тигар.

Од пет врста носорога, три живе у Азији. За разлику од својих афричких

рођака, азијске врсте су мање и имају мањи рог. Суматрански носорог,

као и афричке врсте, има два рога, док су индијски и јавански носорог

са једним рогом. Све три врсте азијских носорога веома су угрожене,

због лова и уништавања њиховог природног станишта.

Слична је судбина и азијског лава, једине од осам подврста која живи

у Азији. Некада је насељавао широко подручје југозападне и јужне Азије, а

данас је остало свега око 300 јединки на малом шумском подручју области

Гир у западној Индији.

Индијски носорог

Азијски лав

20

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

Азијски (индијски) слон једна је од две врсте слонова

које живе на Земљи. Мањи је од свог афричког рођака

и има мање уши и мање кљове. Од давнина се на просторима

јужне и југоисточне Азије, где му је и иначе природно

станиште на овом континенту, користи као домаћа

животиња за вучу, превоз и подизање тежих терета. Слон

учествује и у религијским обредима и карневалима.

У шумама Суматре и Борнеа живи орангутан. На језику

тамошњег становништва реч оранг-утан значи „шумски

човек”. Овај човеколики мајмун некада је насељавао већи

део југоисточне Азије, али је због уништавања станишта

његов опстанак данас веома угрожен.

Међу осталим животињским врстама које насељавају

Азију треба поменути змије и рајске птице. Од неотровних

змија, из групе удава, значајни су питони, а од отровница

кобре. Рајске птице углавном живе у шумама

југоисточне Азије, а одликује их перје веома живих боја.

Индијски слон

Кобра Орангутан Рајска птица

Тибетска висораван, на први поглед ненасељена,

станиште је бројних врста животиња.

Од карактеристичних врста, осим снежног леопарда,

ове негостољубиве просторе насељава и

јак, врста планинског говечета. Дивљи јак је висок

до 2 метра и тежак више од 800 килограма.

Становништво Тибета га гаји као домаћу животињу

и од њега добија млеко, месо, вуну, кожу, од рогова

праве мања оруђа, а балега се суши и користи

за огрев.

Јак

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


Хидрографија Aзије

Кључне речи

• морски сливови

• делтаста ушћа

• вади (уади)

ПОДСЕТИ СЕ

Како настају речни токови? Објасни од чега зависи количина воде у речним коритима.

Шта је речна мрежа и од чега зависи њена густина? Шта је слив, а шта развође?

Огроман континентални простор, високе планине

у централном и простране низије у северном,

источном и јужном делу континента услов су за

формирање дугих речних токова. Велике реке Азије

које отичу ка Северном леденом, Тихом и Индијском

океану углавном извиру или на Тибету или на планинама

које окружују ову висораван. Због отапања снега

и леда на „крову света”, ове реке су богате водом

током целе године.

Ушће сибирске реке лети

У Северни ледени океан уливају се реке Об (са великом притоком

Иртиш), Јенисеј и Лена. Све дуге реке овог слива теку према северу и због

тога су специфичне по својим одликама. Отапање леда у доњим токовима

ових река наступа знатно касније него у изворишним деловима. Огромна

количина воде која тече овим рекама наилази на природне, ледене бране,

због чега се оне у доњим токовима изливају и плаве своје обале.

Хоангхо

Према истоку, односно Тихом океану, теку велике

реке Амур, Хоангхо, Јангцекјанг и Сикјанг. И

ове реке се лети у доњим токовима изливају и плаве

низије преко којих теку, али се узрок тих поплава

разликује у односу на реке северног дела Азије. Са

високопланинског подручја реке источне Азије теку

ка подручју синијске, односно приморско-океанске

климе где се највећа количина падавина излучи

у току лета. У исто време, ове реке добијају велику

количину воде отапањем снега и леда на планинама.

Због велике количине муља које носе, мутне су,

а Жута река (Хоангхо) по боји муља је и добила име.

У југоисточној Азији веће реке су Меконг, Менам, Салвин и Иравади.

Меконг и Менам припадају сливу Тихог, а Салвин и Иравади сливу Индијског

океана. У Индијски океан уливају се и две велике реке јужне Азије, Ганг и

Брамапутра које формирају заједничку делту. И реке јужне и југоисточне

Азије имају изразито висок водостај лети због отапања снега и леда на планинама

и обилних падавина које доносе монсуни. Уз то, ово је подручје честих

циклона (тајфуна) у току лета, па су поплаве обилне и катастрофалне.

22

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

У југозападном и сушном делу јужне Азије,

где се бележи мала количина падавина, речна

мрежа је слабо развијена. Ретки токови који

воду добијају само отапањем снега и леда,

према Индијском океану теку преко пустиња.

Такве реке су Инд у јужној, и Тигар и Еуфрат

у југозападној Азији. Реке Тигар и Еуфрат се

спајају и формирају кратку реку Шат ел Араб

која се улива у Персијски залив. У пустињама

су честа сува речна корита повремених токова,

која се називају вади или уади.

Суво речно корито у Израелу

Подручје средње Азије одликује унутрашње отицање. Реке се уливају

у језера или нестају у пустињама. У Аралско језеро уливају се реке Сир

Дарја и Аму Дарја, а у Таримској котлини, која је са свих страна окружена

високим планинама, налази се река Тарим. Ове реке су у изворишним

деловима богате водом која настаје отапањем снега и леда са високих

планина. Теку кроз пустиње где добијају веома малу количину воде, а река

Тарим нестаје у Таримској пустињи.

ПОДСЕТИ СЕ

Објасни како се језера деле према начину настанка

њихових басена.

Шта је депресија? Које велико језеро у Азији је

депресија?

Пространост азијског копна и рељеф условили

су формирање великих и дубоких језера.

Сва велика језера су тектонска. Каспијско

и Аралско језеро су реликтна, а бројна дубока

језера смештена су у раседима између

планина. Међу њима, највећа су Балхашко и

Бајкалско језеро. За разлику од Каспијског

језера које је депресија, јер му је површина

испод нивоа мора, Бајкалско језеро је

криптодепресија. Површина му је изнад, а дно

испод нивоа мора, односно вода Бајкалског

језера сакрива депресију (од грчке речи криптос,

што значи „скривен”).

Карта Бајкалског језера

На високим планинама налази се велики

број малих ледничких језера, а највише их је

на висоравни Тибет.

Језеро на Тибету

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


Опште географске одлике Азије

Мртво море

У топлим и сушним пределима Азије

у језерске басене сливају се воде са великом

количином растворених минералних

соли. Због високих температура

испаравање је велико и вода ових

језера има мању или већу концентрацију

соли. Салинитет неких језера на овом

подручју вишеструко је већи од салинитета

светског мора. Највише их има у

југозападном делу Азије. Најпознатије

језеро је Мртво море чија вода има салинитет

286‰.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Због велике количине соли у језерској води живот у њима није могућ. Могу опстати само неке

отпорне бактерије. У воду језера није могуће ући до врата јер због густине слане воде тело

испливава. Због великог испаравања, дуж обала језера со се кристалише, а на језеру Туз се чак ствара

кора од соли, толике дебљине да може да издржи тежину човека.

УРАДИ

Посматрај карту Азије у свом атласу и на немој карти у радној свесци означи највеће реке и највећа

језера Азије и правилно испиши њихова имена. Уцртај мора и океане у Азији и обележи развођа

између океанских сливова.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Азија се простире кроз три топлотна појаса (жарки, северни умерени, северни хладни) и у њој су

заступљени сви типови климе.

• У зависности од рељефа и климатских услова, на азијском континенту развијала се одговарајућа

вегетација која има зоналну распрострањеност, а са њом и разноврстан животињски свет.

• Реке Азије отичу у Северни ледени, Тихи и Индијски океан. Извори великих азијских река налазе се

на Тибету или на планинама које окружују ову висораван.

• У југозападном, сушном делу јужне Азије, где је мала количина падавина, речна мрежа је слабо

развијена.

• Подручје средње Азије одликује унутрашње отицање. Реке се уливају у језера или нестају у

пустињама. У пустињама су честа сува речна корита повремених токова.

• Сва велика језера су по начину постанка њихових басена тектонска и смештена су у раседима.

Каспијско и Аралско језеро су реликтна језера.

• На високим планинама налази се велики број малих ледничких језера.

• Многа језера имају слану воду.

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Становништво и насеља

Археолошки налази указују да су делови Азије били насељени још

у давној преисторији. Остаци преисторијских људи нађени у Кини и на

острву Јава по старости су одмах после оних који су пронађени у Африци.

Ако се Африка сматра колевком људског рода, онда Азију можемо сматрати

колевком цивилизације. Осим старог Египта, све остале најстарије

цивилизације Старог света настале су у Азији и то у долинама великих

река, Тигра и Еуфрата, Инда, Ганга и Брамапутре, Јангцекјанга и Хоангхоа. И

данас су плодне низије у долинама ових река најгушће насељена подручја

на Земљи.

Азија је најмногољуднији и најгушће насељени континент. Густина

насељености у Азији веома је неравномерна. Најмање становника живи

на подручју високих планина, хладног севера и великих пустиња, док

је у низијама јужне, југоисточне и источне Азије местимично густина

насељености већа од 1.000 становника по километру квадратном.

Кључне речи

• колевка

цивилизације

• природни

прираштај

• колонизација

• миграције

Велика густина насељености последица

је, између осталог, и високог природног

прираштаја. Поједине државе Азије имају

изразито висок природни прираштај, што

уз већ постојећи велики број становника

доводи до пренасељености. У некима од

њих (Кина, Индија) предузимају се мере да

се природни прираштај смањи.

УРАДИ

Објасни који фактори осим природног

прираштаја и на који начин утичу на густину

насељености. Иако су изложене сталним и

великим поплавама, низије уз реке Азије ипак

су густо насељене. Зашто?

ненасељено 10–50 ст/km 2 више од

1–10 ст/km 2 100–200 ст/km 2 200 ст/km 2

0–1 ст/km 2 50–100 ст/km 2

Карта густине насељености Азије

У Азији живе припадници све три расе. Жута

раса, која је најбројнија, насељава југоисточне,

источне и централне делове Азије. Становништво

беле расе живи на подручју југозападне, јужне и

северне Азије. У прашумама јужне и југоисточне

Азије живе представници прастаре црне расе

(Дравиди, Веде и Негрити). Иако од давнина

насељавају и деле просторе овог континента, у

Азији мешање раса није честа појава.

Индус

Индонежанин

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


пре око 40.000 год.

Стари народи Азије, изузимајући народе Далеког истока, углавном

су живели номадским начином живота. Због честих миграција њихов

територијални распоред се кроз историју мењао.

Данашња етничка разноврсност у Азији резултат

је промена током неколико хиљада година. У прошлости,

велика група народа са подручја Индијског

полуострва кренула је у правцу запада, према тада

ретко насељеним просторима Европе. Највећи

део данашњег становништва Европе припада индоевропској

групи народа.

пре око 15–30.000 год.

пре око 100.000 год.

Миграције на територији Азије

пре око

50–60.000

год.

Открићем поморског пута према Далеком

истоку започиње колонизација и насељавање

Европљана на просторе, пре свега јужне и

југоисточне Азије. Када су колонизоване азијске

државе стекле независност, велики број Европљана

напустио је своје бивше колоније.

Спор економски развој, незапосленост, сиромаштво и пренасељеност у

већини азијских држава узроци су савремених миграција. У потрази за послом

и бољим условима живота, становници Азије исељавају се у привредно

развијене државе Северне Америке, Европе и у Аустралију. Поред наведених

економских узрока савремених миграција, присутне су и миграције

из политичких и верских разлога, посебно у југозападној Азији.

Све велике светске религије настале су на тлу

Азије. Хришћанство, најраспрострањенија светска

религија, у Азији има најмање следбеника.

У земљама југозападне Азије доминира ислам

чији припадници у већем броју живе и у јужној и

југоисточној Азији. На просторима средње, јужне,

југоисточне и источне Азије распрострањени

су хиндуизам, будизам и још неколико мањих

религијских група (таоизам, ламаизам).

Будистички храм

Због високог природног прираштаја, слабе привредне развијености,

тешких услова живота и немогућности школовања, велики је број неписмених

у већини држава Азије. Ниском образовном нивоу становништва

свакако доприноси и сложеност писма које користи већина азијских народа.

Животни стандард становништва је углавном низак, а многи живе на

граници егзистенције.

Арапски језик Хебрејски језик Санскрит Кинески језик Тибетански језик

26

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

У првим развијеним цивилизацијама

настали су неки од најпознатијих и

најстаријих градова света. Многи од њих

су нестали. Остаци грађевина тих старих

градова део су богате културне баштине

данашњих држава насталих на тим просторима.

ПОДСЕТИ СЕ

Које су познате градове изградили Асирци,

Сумери и Персијанци? Којих од тих градова

више нема и која су данашња насеља

изграђена на местима где су се налазили

стари градови?

Зигурат сумерског града Ур

Азија је континент са највећим бројем вишемилионских градова, али

и великих супротности у изгледу насеља и начину живота. Номада, који

у потрази за пашњацима и обрадивим земљиштем селе сву своју имовину,

данас је мало. Иако велики број становника живи у селима и бави се

пољопривредом, приметан је пораст броја становника у градовима. Узрок

томе је, свакако, висок природни прираштај, али и све јача миграција из

села у градове.

Сингапур, град модерних квартова

Градови се брзо развијају, а савремени

начини градње од бетона, стакла и челика

заменили су традиционалне грађевинске

материјале (дрво, камен, опеку). Међутим, у

већини случајева, развој градова и пратеће инфраструктуре

не може пратити велики прилив

становништва. Због тога, уз савремене градске

четврти, настају сиротињска насеља у којима

становници живе испод границе сиромаштва и

у веома нехигијенским условима.

Милионски град Џајпур (Индија)

Сиротињски кварт у Калкути (Индија)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


Природна богатства и привреда

Кључне речи

• четинарске

шуме

• житарице

• индустријско

биље

• наводњавање

• племените

врсте дрвећа

• зачини

• риболов

• рудно богатствo

• енергетске

сировине

• туризам

ПОДСЕТИ СЕ

На основу усвојених знања на претходним часовима о рељефу, хидрографији и

биљном и животињском свету Азије закључи и објасни да ли Азија има добре услове

за развој привреде. Осим природних богатстава, шта још утиче на развој привреде

сваког подручја?

Због различитих природних услова, природна богатства Азије су велика

и разноврсна. Низије, планине различитог начина и времена настанка,

различити климатски услови, топла мора и реке богате водом само су неки

од природних услова за развој привреде.

Простране, али плављене низије и висоравни хладног севера Азије

нису погодне за земљорадњу. Највеће богатство ових простора су непрегледне

четинарске шуме које се простиру Сибиром од Европе до Тихог

океана. Јужније су низије које су под утицајем континенталне климе и прекривене

су плодним земљиштем на коме успевају различите житарице и

индустријско биље.

У сувим, пустињским пределима југозападне и средње

Азије биљне културе се гаје само у оазама и уз реке које

омогућавају наводњавање. Пашњаци на планинским

странама услов су за развој сточарства.

Овчарство на Иранској висоравни

Топли и влажни екваторски, тропски и монсунски предели

јужне, југоисточне и источне Азије имају много боље

и разноврсније услове за развој пољопривреде. У густим

прашумама налазе се, између осталих, и тзв. племените

врсте дрвећа. Тиково дрво, сандаловина, абонос и махагони

веома су цењени и тражени на светском тржишту.

Разне врсте зачина биле су и остале важан предмет трговине. У

средњем веку, неки зачини су на европском тржишту достизали цену злата.

Главна житарица која представља основ исхране овог подручја јесте

пиринач, а тропско воће, чај, каучук, јута и шећерна трска, које се гаје

на великим плантажама, извозе се широм света.

Пиринач пред бербу

Ананас на плантажи

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

Велики значај има риболов. Топла мора уз

јужне, југоисточне и источне обале Азије богата су

рибом, којом се уз пиринач, храни велики део становништва

ових области.

Осим улова морске рибе, за просторе северне

и средње Азије значајан је улов речне и језерске

рибе.

У стенама старог копна, али и веначних планина,

налазе се разноврсна рудна богатства. На висоравнима

источног Сибира значајна су налазишта

злата, калаја, бакра и дијаманата, а низије на западу

су богате рудом гвожђа, угљем, нафтом и земним

гасом.

Традиционални риболов у источној Азији

Обележје југозападне Азије су богата налазишта

нафте, које има и на подручју Малајског архипелага.

Старе стене Индијског полуострва и источне

Азије такође су богате рудом гвожђа и угљем.

Ниске веначне планине, где надморска висина не

утиче на ископавање, богате су оловом, цинком, бакром,

бокситом, златом и сребром.

Развој цивилизација кроз векове и постојање

снажних држава од давнина оставило је бројне

културно-историјске знаменитости велике историјске

вредности. Уз природне лепоте, ови споменици

различитих култура основ су развоја туризма.

Персеполис (Иран)

УРАДИ

Посматрај тематске карте Азије у свом атласу и утврди:

Које се биљне културе и домаће животиње гаје у појединим регијама? Којим рудама и минералима су

богате регије Азије? У којим регијама је развијена индустрија?

Велико и разноврсно рудно богатство добар

је основ за развој привреде. Међутим, већина

азијских држава спада у групу слабо привредно

развијених држава или држава у развоју. Према степену

привредне развијености, далеко испред свих

налази се Јапан. По националном дохотку значајно

место заузимају државе Блиског истока, чија се

привреда базира на преради и извозу нафте. Бржи

индустријски развој последњих деценија имају

Кина, Република Кореја, Сингапур, Брунеј, Израел и

Турска.

Рафинерија нафте (Индонезија)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


Опште географске одлике Азије

Узрок слабом или спором привредном развоју појединих држава

јесте бројно становништво, низак степен образованости и последице дуге

колонијалне власти. Колонисти, чије компаније у већини случајева и данас

користе природна богатства, нису заинтересовани да улажу у општи привредни

развој.

Производња свиле

Модерна аутоматизована фабрика у Јапану

УРАДИ

Посматрај карту Азије и утврди који су њени делови најгушће насељени, а који су готово

ненасељени. Наведи разлоге који су довели до таквих разлика у густини насељености. Анализирај

у радној свесци дијаграм пораста броја становника у Азији. Помоћу карте Азије утврди

размештај становништва према расној припадности. Обележи на немој карти у радној свесци

распрострањеност раса у Азији.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Азија је континент старих култура, цивилизација и великих религија чији се утицај ширио на остале

континенте.

• Азија је најнасељенији континент на коме живе припадници беле (европеидне), жуте (монголоидне)

и црне (негроидне) расе.

• Народи Азије насељавају углавном монсунску и тропску Азију, где је и највећа густина насељености

на свету.

• Поједине државе Азије имају изразито висок природни прираштај, што уз већ постојећи велики

број становника доводи до пренасељености.

• Спор економски развој, незапосленост, сиромаштво, пренасељеност, политички и верски сукоби

узроци су савремених миграција азијског становништва.

• Културно-образовни ниво и животни стандард становништва углавном су ниски.

• Азија је континент са највећим бројем вишемилионских градова, али и великих супротности у

изгледу насеља и начину живота људи.

• Низије, планине различитог начина и времена настанка, различити климатски услови, топла мора и

реке богате водом само су неки од природних услова за развој привреде.

• У Азији се налазе највеће залихе нафте и земног гаса, угља, гвоздене руде, руда обојених и

племенитих метала и дијаманата, затим водне снаге, разноврсне шуме и плодно земљиште.

• Већина азијских држава спада у групу слабо привредно развијених држава или држава у развоју

чији су узроци бројно становништво, низак степен образованости и последице дуге колонијалне

власти.

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Желим да знам више

Простор југозападног дела Азије, као део Старог света где су се

развијале старе цивилизације, био је познат европским народима.

Посредством Арапа који су своју државу ширили и према западу и према

истоку, знало се да на Далеком истоку постоје територије великог природног

богатства. Арапски трговци су са тих простора у Европу доносили зачине,

свилу и друге тканине, злато и драго камење.

Од 13. века, у централним деловима

Азије све више је јачала и ширила

се држава Монгола. У освајачким

походима, предвођене Џингис-каном,

монголске хорде стигле су до

Подунавља и претиле да угрозе и

државе Средоземља.

Венеција

Константинопољ Трабезунд

Тебриз

Багдад

Акра Басра

Ормуз

Иако су се Монголи повукли из

Европе, страх од њиховог повратка

био је довољан разлог за папу и западноевропске

владаре да у Азију

упућују мисионаре и изасланике како

би склопили политичке, али и трговачке

савезе са азијским народима. Тако су трговина, ширење хришћанства

и склапање политичких савеза били покретачка снага у ширењу географских

сазнања.

Крајем 13. века, поред бројних значајних личности, велики допринос

проучавању Азије и Далеког истока дали су Марко Поло и пре њега његов

отац Никола и стриц Матео.

Балк

Керман

Кашгар

Хотан

Камбеј

Каликут

Каракорум

Ченгду

Хенбалк

Зајтун

Карајан

Паган

Путовања Марка Пола (1271–1295)

Када је турским освајањима у 14. и 15. веку до тада коришћени

трговачки пут ка Далеком истоку био прекинут, једини слободни

путеви били су пловидбом на запад или око Африке. Португалци,

који су у то време постали најјача поморска сила у Европи, крећу

на пут око Африке. После неуспеле пловидбе Бартоломеја Дијаса

1486. године, Васко да Гама је предводио експедицију која је поморским

путем око Африке прва стигла до Индије. Проналазак

поморског пута за Индију био је од великог значаја за развој

трговине и целокупне привреде Европе, али су тиме започела

и колонијална освајања јужне и југоисточне Азије. Од 16.

и 17. века, када је португалска власт на морима почела да слаби,

у колонијална освајања, али и географска проучавања крећу

Холанђани (Абел Тасман), Енглези (Џејмс Кук) и Французи.

Велики допринос проучавању северних делова Азије, односно Сибира,

дали су у периоду од 17. до 19. века руски истраживачи Семјон Дежњев,

Витус Беринг, Николај Михаилович Пржевалски и многи други.

Васко да Гама

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


Регионална и политичка подела

Кључне речи

• регије Азије

ПОДСЕТИ СЕ

Шта се у географској науци подразумева под појмом регије? По чему се разликују

регије? Како називамо географску дисциплину која проучава регије?

Поједини делови Азије се по својим природним, друштвеногеографским

и историјским одликама разликују од других. На основу тих разлика

Азија се дели на шест великих регија.

југозападна Азија

јужна Азија

југоисточна Азија

источна Азија

средња Азија

северна Азија

Регионална подела Азије

УРАДИ

Уз помоћ приложене карте регионалне поделе Азије и политичке карте Азије у свом атласу, утврди

које државе припадају датим регијама. На немој карти у радној свесци обој регије Азије и у табели

испиши називе држава које припадају одређеним регијама Азије.

32

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Азије

Свака од регија Азије има неку специфичност која је одликује.

Југозападна Азија је регија суве климе, великих резерви нафте и ислама.

Јужна Азија је високим планинама одвојена од осталих делова Азије, густо

је насељена и изложена монсунима. Југоисточна Азија је полуострвска

и острвска регија, топле и влажне климе, регија бројних народа који су

кроз историју били под утицајем Кине и Индије.

Влажна тропска регија (Индонезија)

Сува регија (Монголија)

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености Држава

(2012)

(ст/km2) (+ територија)

југозападна Азија 7.228.006 346.219.866 47,9 19 (+2)

јужна Азија 4.487.000 1.644.020.328 366,4 7

југоисточна Азија 4.493.015 606.617.790 135 11

источна Азија 11.725.000 1.583.981.365 135,1 5 (+1)

средња Азија 4.003.000 64.999.264 16,2 6

северна Азија 12.642.979 37.654.373 2,98 1

Азија 44.579.000 4.288.015.097 96,19 49 (+3)

Табеларни приказ регија Азије

Источна Азија је регија која се одликује развојем две велике културе,

Кине и Јапана. Средња Азија је подручје хладних пустиња и сувих степа,

некада номадских народа и веома ретко насељена. Граница између источне

и средње Азије није јасно одређена и не поклапа се са политичком

поделом. Према географским одликама (изразита континенталност, мала

количина падавина, континенталне пустиње, одлике становништва и привреде)

средњој Азији као регији могу се прикључити територија Монголије

и западни делови Кине. Овакве одлике заступљене су на целој територији

Монголије, због чега је у овој регионалној подели Монголија прикључена

средњој Азији, а западни део Кине источној Азији.

Северна Азија је регија хладног и ретко насељеног руског Сибира.

Током историје, политичка карта Азије стално се мењала. На подручјима

старих цивилизација неке државе су нестајале, друге настајале, а поједине

су се одржале. Честим ратним сукобима границе су се мењале, а бивше

колоније европских држава стицале су независност и постајале самосталне

државе. Највеће промене које су довеле до формирања данашње политичке

поделе Азије дешавале су се у прошлом веку.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


Југозападна Азија

Кључне речи

• веначне планине

• висоравни

• пустиње

• вертикална

зоналност

климатских типова

• вади

• слана језера

• бела раса

• арапски језик

• нафта

• политичка

нестабилност

Југозападна Азија је регија Старог света, која повезује Азију са

Средоземљем, односно са Европом и Африком. Веома специфичан

положај је ову регију током историје много више повезивао са овим

континентима него, преко високих планина и превоја, са остатком

Азије. Мала Азија и Суецки земљоуз били су „мостови” преко којих

су Арапи ширили своју веру и културу на подручје Африке, а Турци на

подручје Европе.

Регију, као јединствену целину, повезују климатске, хидрографске

и биогеографске одлике, али знатно више друштвени, културни

и привредни развој.

Физичкогеографска карта југозападне Азије

Када је реч о рељефу и грађи стена, у

југозападној Азији уочавају се две целине. Од

Мале Азије до Индије пружају се веначне планине

између којих се налазе високе и изоловане

висоравни. Набирање веначних планина последица

је померања дела старог копна према

северу и његовог судара са евроазијском плочом.

Старо копно Арабијског полуострва је ниско

и уравњено. На његовом западном и јужном делу

налазе се планине издигнуте приликом стварања

великог раседа који испуњава вода Црвеног

мора. Управно на правац пружања веначних планина,

а паралелно са обалама Средоземног мора,

налази се још један велики расед. Дно овог раседа

је веома спуштено и налази се испод нивоа

мора. У њему је највећа депресија на свету, језеро

Мртво море. Једина већа низија, Месопотамија,

налази се у долинама река Тигар и Еуфрат.

УРАДИ

Између којих се упоредника налази југозападна Азија? Објасни како географски положај ове

регије утиче на њене природногеографске одлике. Како би ти проценио/проценила њен

саобраћајногеографски положај?

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Пружање југозападне Азије од 13. до 42. упоредника

северне хемисфере, различита удаљеност појединих делова

регије од мора и високе планине које затварају висоравни

чине климу веома разноврсном. Арабијско полуострво

које се налази у зони око повратника има изразито

суву суптропску климу. Дуж целог полуострва простиру

се непрегледне пешчане и камените пустиње. Суву

климу имају и изоловане, пустињске висоравни између

високих веначних планина Ирана и Авганистана. Разлике

између температура у току дана, односно године, су велике.

Далеко пријатнију климу са већом количином падавина

имају области дуж обала Средоземног и Црног мора.

На високим планинама изражена је вертикална зоналност

климатских типова. Планине на северу регије су под

утицајем хладног ваздуха из унутрашњих делова Азије, нарочито

зими.

Насупрот сушној и беживотној унутрашњости налази

се црноморско и каспијско приморје, где су због веће количине

падавина заступљене густе шуме. Шума и пашњака

има и на осталим планинама које су изложене влажном

ваздуху са мора. Специфичност вегетације ове регије

представљају густе шуме либанског кедра, једне од две

врсте овог четинара на свету. Дуж обала Средоземног мора

и у непосредној унутрашњости уз њега, заступљена је медитеранска

вегетација. Највећи део југозападне Азије је

под степама, полупустињама и пустињама. У пустињама

Арабијског полуострва, вегетацију која се јавља само у

оазама одликују палме, посебно урмина палма.

Село у Сиријској пустињи

Урмина палма

ЗАНИМЉИВОСТИ

Камила, највећа животиња из пустиње, изузетно је добро

прилагођена животу у суровим и безводним условима. Крзно је

штити од великих разлика у температури током дана и ноћи. Осим

тога, камила губи веома мало воде из тела знојењем и другим

облицима излучивања. Резерве воде везане су у облику масти

наталожених у грби, које троши током суше, кретања и рада.

Изгубљену течност брзо надокнади јер за кратко време може

попити и до 60 литара воде. У југозападној Азији живи једногрба

камила, која се још назива дромедар или арапска камила.

Једногрба камила се више не може наћи у дивљини, али је на овим

просторима веома присутна као домаћа животиња.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


Река Јордан (Израел)

Ову суву регију одликује слабо и неравномерно

развијена речна мрежа. Кратке речне токове,

који се спуштају са планина у северном делу

регије, одликује велико колебање водостаја током

године. Највећи речни токови у југозападној Азији

јесу Тигар и Еуфрат. Ове реке се спајају и образују

кратку реку Шат ел Араб која се улива у Персијски

залив. На Арабијском полуострву налазе се бројна

сува речна корита повремених речних токова, која

се овде називају вади. Суве унутрашње пределе

одликују слана језера.

Због њеног положаја, на подручју југозападне Азије више од два

миленијума кретали су се различити народи, а њихови утицаји су се мешали

и преплитали. Зато је становништво у овој регији веома разноврсно у

расном, етничком и верском погледу.

Већину од 346 милион становника чини становништво беле расе. У северним

и источним деловима регије, отвореним према средишњим деловима

Азије, становништво се мешало са монголоидним, а у јужним са негроидним

становништвом. Густина насељености становништва у регији

је мала (47,9 ст/km 2 ) и неравномерна. Гушће су насељене само области уз

Средоземно море и Месопотамија. Велики део пустињских предела нема

сталног становништва. Природни прираштај становништва југозападне

Азије је висок. Више од 40% становника старијих од десет година је неписмено.

Бројне народе који су се с временом населили на ово подручје

повезује арапски језик који је скоро сасвим потиснуо све остале језике.

Арапским језиком се говори у дванаест од деветнаест држава регије.

У Ирану и Авганистану говоре се варијанте персијског језика, а турски

језик је потиснуо грчки са полуострва Мала Азија. Грчким језиком

говори се још једино на Кипру и неким мањим острвима. У Израелу

се говори јеврејским језиком, али је уз њега у употреби и арапски.

У три државе бившег СССР, јужно од Кавказа, живе народи кавкаске

групе.

ЗАНИМЉИВОСТИ

У источном делу Анадолске висоравни налази се област Курдистан. У овој

области, на подручју пет држава (Турска, Сирија, Ирак, Иран и Јерменија),

живе Курди. Око 7 милиона Курда у овим државама живи као мањина без

икаквих друштвених и политичких права, за која покушавају да се изборе

често насилним методама. Порекло воде од старих иранских племена, а

курдски језик припада индоевропској језичкој породици. Баве се углавном

земљорадњом и сточарством.

36

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Југозападна Азија

Три најутицајније светске религије настале су на подручју југозападне

Азије. То су хришћанство, ислам и јудаизам. Арапи су освајањима ширили

свој језик, али и религију. Међутим, као што арапски језик није у потпуности

потиснуо остале језике, тако ни ислам није успео да потисне немуслиманске

религије, иако апсолутно доминира у регији. Остаци хришћанства

су по броју присталица незнатни, али понегде веома утицајни. Стварањем

државе Израел и досељавањем Јевреја из целог света, поново је ојачао

јудаизам.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Разликујемо две велике групе муслимана. То су сунити и шиити. Осим

њих постоје и мање исламске струје, као нпр. у Саудијској Арабији

вакхаби или у Јемену заиди. Већина муслимана припада сунитима.

Сунити поштују обичаје и начин живота по Мухамедовом примеру

(реч „суни” значи обичај). Шиити, који чине већину у Ираку и Ирану,

следбеници су Алија, Мухамедовог рођака и зета. Без обзира на

разлике, више је суштинских ствари око којих се сунити и шиити

слажу.

Џамија

Најважније обележје привреде југозападне Азије јесте експлоатација

и прерада нафте. У овој регији налазе се скоро две трећине светских резерви

нафте. Главна налазишта нафте су у Месопотамији, од Мосула до

Абадана, затим дуж арабијских обала Персијског залива, као и у области

Каспијског језера. После Другог светског рата, производња нафте у регији

и њено учешће у светској производњи значајно се повећала. Државе које

су највећи произвођачи и извозници нафте су Саудијска Арабија, Кувајт,

Ирак, Иран и Уједињени Арапски Емирати. Све већа потражња за нафтом

условила је брзи развој петрохемије. Изграђене су

бројне рафинерије од којих су неке по капацитету

највеће у свету. Уз постројења за бушење и прераду

нафте, у пустим степама и пустињама настала су

бројна „петролејска” насеља. Нека од њих имају и

више од 150.000 становника, савремено су грађена

и опремљена, и велики су контраст у односу на сиромашна,

полуномадска насеља. Читавим простором

пружају се стотине хиљада километара дуги

савремени нафтоводи којима се нафта транспортује

до рафинерија и лука за извоз. Југозападна Азија

располаже и великим резервама земног гаса које

се убрајају међу највеће у свету.

Рафинерија нафте у Кувајту

УРАДИ

На немој карти у радној свесци правилно, картографским знацима, обележи налазишта нафте,

нафтоводе и рафинерије у југозападној Азији. Проучи табелу пораста производње нафте у овој регији

и на основу ње нацртај одговарајући графикон.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


Поља у сувим пределима Сирије

Више од половине површине регије чине пустиње

и неплодно земљиште. Обрадивих површина је мало, а

још увек се обрађују на примитиван начин. У последњих

неколико деценија уочава се пораст пољопривредне

производње који је условљен њеним осавремењавањем.

Главне културе су пшеница, пиринач, памук (Турска),

дуван (Турска, Грузија), урмина палма (Саудијска

Арабија, Јемен, Оман, Ирак, Иран), агруми и винова

лоза (медитеранске земље), кафа мока (Јемен), бадем

(Иран) и др.

Више од трећине површине регије чине пашњаци, махом оскудни, због

чега је и сточарство екстензивно. Гаје се овце, козе и камиле, а само у

развијенијим државама и говеда (Турска). Узгој свиња је минималан због

недостатка сточне хране, а највише због тога што ислам забрањује употребу

свињског меса и прерађевина од овог меса у исхрани.

Уз нафту и земни гас, регија располаже и угљем (Турска, Иран), рудом

гвожђа (Турска, Сирија), рудом бакра (Турска, Иран, Авганистан,

Саудијска Арабија), рудом хрома (Турска, Иран), златом и сребром. Од

индустријских грана, осим петрохемије, већи значај имају прехрамбена,

текстилна и дуванска индустрија. Црна и обојена металургија су у сенци

прераде нафте и подмирују основне потребе. Занатство је традиционално,

а занатска производња има велики значај у регији. Поједине земље су у

свету познате по неким занатским производима (накит, производи од кованог

гвожђа, ћилими). Саобраћај је, због природних услова и неравномерног

развоја држава, различито развијен. Захваљујући извозу нафте и великим

мултинационалним компанијама, велики и модерни градови повезани су

авионским линијама са читавим светом. Трговина је по традицији значајна

привредна делатност у овој регији. Велики градови као што су Истанбул,

Техеран, Бејрут, Дамаск, Багдад, Аман и други центри својим базарима

конкуришу великим трговачким центрима у свету. Културно-историјски споменици

и религијски центри и морске плаже дуж дугачких обала Турске и

Кипра привлачни су за туристе из целог света.

Персијски тепих

У регији се налази 19 независних држава.

Неке су следбенице старих држава на овим просторима,

као што је Иран (Персија). Две територије су

у посебном статусу због тренутних сукоба (делови

Палестине – Западна обала и Газа). Садашња политичка

подела регије резултат је сталних превирања

и сукоба који трају још и данас.

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Југозападна Азија

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Авганистан 652.864 33.397.058 51,2 Кабул

Азербејџан 86.600 9.421.233 108,8 Баку

Бахреин 758 1.359.485 1793,5 Манама

Грузија 69.700 4.304.363 61,8 Тбилиси

Израел (Палестина + Газа) 28.272 7.694.670 272,2 Јерусалим

Ирак 435.244 33.703.068 77,4 Багдад

Иран 1.628.750 75.611.798 46,4 Техеран

Јемен 527.968 25.569.263 48,4 Сана

Јерменија 29.743 3.108.972 104,5 Јереван

Јордан 89.342 6.457.260 72,3 Аман

Катар 11.607 1.938.754 167,0 Доха

Кипар 9.251 1.129.166 122,1 Никозија

Кувајт 17.818 2.891.553 162,3 Кувајт

Либан 10.452 4.291.719 410,6 Бејрут

Оман 309.500 2.904.037 9,4 Маскат

Саудијска Арабија 2.004.965 28.705.133 14,3 Ријад

Сирија 185.180 21.117.690 114,0 Дамаск

Турска 783.562 74.508.771 95,1 Анкара

Уједињени Арапски Емирати 83.600 8.105.873 96,9 Абу Даби

Табеларни приказ држава југозападне Азије

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Југозападна Азија има изузетно значајан географски положај на тромеђи континената Старог света.

Она повезује Европу, Азију и Африку.

• У рељефу Југозападне Азије уочавају се веначне планине и високе изоловане висоравни између

њих.

• Клима југозападне Азије веома је разноврсна. За већи део регије карактеристична је сува

суптропска (степско-пустињска) клима.

• Осим степа, полупустиња и пустиња, у црноморском и каспијском приморју и на планинама

распрострањене су шуме, а дуж обала Средоземног мора медитеранска вегетација. У пустињама и

полупустињама вегетација се јавља само у оазама.

• Реке су кратке, са колебањем водостаја током године. Речна мрежа је слабо и неравномерно

развијена. У пустињама и полупустињама честа су сува речна корита (вади) којима вода тече само

за време ретких киша. Језера су ретка и имају слану воду.

• Становништво је веома разноврсно у расном, етничком и верском погледу. У највећем броју држава

живе Арапи. Густина насељености је мала и неравномерна, а природни прираштај становништва је

висок. На овом подручју настале су три највеће светске религије: хришћанство, ислам и јудаизам.

• Најважније обележје привреде је експлоатација и прерада нафте. У овој регији налазе се скоро

две трећине светских резерви нафте. Земљорадња и сточарство су слабо развијени. Занатство и

трговина имају дугу традицију, а саобраћај и туризам тек почињу да се развијају.

• У регији се налази 19 независних држава. Неке од њих су следбенице старих држава на овим

просторима, а неке су настале у савремено доба.

• Велики градски и привредни центри ове регије су Истанбул, Техеран, Бејрут, Дамаск, Багдад и др.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


Турска

Површина: 783.562 km 2

Број становника: 74.508.771

Главни град: Анкара

(3.901.201 ст.)

Службени језик: турски

Валута: турска лира

Турска је азијска држава која се са 5% своје територије

налази и у Европи. Европски део чини плодна, низијска

Тракија, а азијски део полуострво Мала Азија и његов

продужетак према истоку.

Турска је претежно планинска земља. Анатолска висораван, окружена

и изолована Понтијским планинама и планинама Тавор има суву и

континенталну климу, са хладним зимама и топлим летима. То је права суптропска

степа, без отицања воде према мору. Само понеки већи речни ток

успева да се из унутрашњости пробије клисурама према мору. Због великог

испаравања, језера на овој висоравни имају слану воду.

Анатолска висораван

Медитеранска обала Турске

За разлику од сушне унутрашњости, црноморско приморје прима

обиље падавина, обрасло је шумом и погодно је за гајење различитих

пољопривредних култура. Западне и јужне средоземне обале Турске

под утицајем су праве медитеранске климе, са медитеранским биљним

културама.

Истанбул

Приморски предели и област главног града

Анкаре најгушће су насељени делови државе.

У етничком и верском погледу, Турска је веома

јединствена. Једина значајнија мањина јесу

Курди, којих на истоку државе има око 2 милиона.

Иако исповедају ислам, захваљујући културној

револуцији коју је спровео Кемал Ататурк, верске

установе су одвојене од државе. Женама је дата

равноправност, забрањено је ношење феса, а преузет

је европски календар и уведена латиница.

40

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Југозападна Азија

Као кандидат за чланство у Европској унији,

Турска је веома интензивно кренула да развија

индустрију и трговину, као и да осавремењава

пољопривреду. Интензиван привредни развој у

последњих педесетак година базира се на великом

природном богатству. Производња житарица

(пшеница, јечам, пиринач), поврћа (кромпир) и

индустријског биља (шећерна репа, дуван) све је

у већем порасту. Посебан значај има памук, чија је

производња основ развоја текстилне индустрије,

као и стара турска биљна култура сусам. За развој

индустрије значајна су и богата налазишта угља и

руда разних метала и неметала. По производњи

руде хрома, Турска је међу водећим земљама

света.

Бројни културно-историјски споменици различитих

култура из различитих епоха, природне

лепоте и необичне природне појаве, као и хотелски

комплекси на обалама Средоземног мора

значајни су за развој туризма.

Саобраћај, који је одувек имао велики значај,

посебно према Европи, последњих деценија се

све брже развија. Уз пругу која је још крајем 19.

века повезала Лондон и Истанбул („Оријент експрес”)

изграђен је ауто-пут од великог значаја

за оба континента. И поред планинског рељефа,

све више путева повезује значајне градове и луке

широм Турске. Велики значај има и поморски

саобраћај.

Највећи град Турске је Истанбул са више од

9 милиона становника. Некадашњи Цариград вековима

је био културни, трговачки и верски центар.

Да би омогућио развој унутрашњости Турске,

Кемал Ататурк је државно средиште пребацио у

данашњи главни град, Анкару. Значајнији и већи

индустријски и лучки градови су још Измир,

Бурса, Адана...

Поље памука у Турској

Аја Софија (Истанбул)

Анкара, главни град Турске

ЗАНИМЉИВОСТИ

Памукале („памучна палата”) је комплекс минералних извора

у југозападној Турској. Састоји се од травертинских базена

у виду тераса, насталих преливањем минералне воде и

таложењем минерала. Године 1988. увршћене су на Унескову

листу светске културне баштине.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


Јужна Азија

Кључне речи

• веначне планине

• наносне низије

• речна

мрежа

• монсуни

• плантажна

производња

• рудно

богатство

Јужна Азија се, као регија Азије, често поистовећује са појмом Индија,

мада се значење овог појма с временом мењало. У средњем веку је појмом

Индија означавано читаво подручје данашње јужне и југоисточне Азије.

Касније је под овим појмом подразумевано подручје дела територије под

колонијалном влашћу Британије, Британска Индија (данашња јужна Азија).

ПОДСЕТИ СЕ

Опиши географски положај jужне Азије у односу на друге регије и главне светске

пловидбене путеве. Објасни због чега се ова регија назива потконтинентом.

Померањем дела старог јужног континента Гондване и његовим ударом

о евроазијску плочу, набране су веначне планине. Ове високе планине

затварају са северозапада, севера и истока јужну Азију и одвајају је од осталих

делова континента. То су Иранске планине, Хиндукуш, Каракорум,

Хималаји и планине полуострва Индокина. Хималаји су највећи планински

систем на свету (укупна дужина је око 2.500 km, а ширина до 300 km).

Највиши врх је Монт Еверест (Чомолунгма) са висином

8.848 m, а још једанаест врхова су виши од 8.000 m.

Језгро Индијског полуострва представља стара висораван

Декан. На западном ободу висоравни налазе се

Западни Гати, до 2.700 m висок планински ланац, који

се степенасто спушта ка Индијском океану. Источни обод

Деканске висоравни чине Источни Гати, знатно нижи од

Западних и испресецани широким долинама река. При

ушћима ових река створене су мање наносне низије.

Карта јужне Азије

Северни део висоравни Декан

Између веначних планина на северу и висоравни

Декан налази се удолина која је спуштена (и још се спушта)

упоредо са издизањем веначних планина. Засута је

дебелим наносима река чиме су настале велике низије

јужне Азије. То су, на истоку, Бенгалска низија у делти

Ганга и Брамапутре, а на западу низије уз реку Инд и

њене притоке (Пенџаб). Пенџаб и Бенгал повезани су

Гангешком низијом у средњем току реке Ганг.

Према географском положају, јужна Азија би требало

да има суву суптропску климу, као и југозападна

Азија. Међутим, због распореда копна и мора, односно

пространог азијског копна на северу и Индијског океана

на југу, јужна Азија има тропско-монсунску климу

која је под непосредним утицајем периодичних ветрова

монсуна.

42

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Азија

ПОДСЕТИ СЕ

Објасни како настају монсуни и које су њихове одлике.

У току лета, влажан монсун доноси велику количину

падавина Индијском полуострву. Највећа

количина падавина бележи се на југозападним

падинама Западних Гата и у источним деловима

полуострва (Бенгал и Асам). Насупрот њима, западни

делови полуострва добијају веома малу

количину падавина зато што нису под утицајем

овог влажног, летњег монсуна. Пустиња Тар у

доњем току реке Инд наставак је суве суптропске

области југозападне Азије.

ЗИМА ЛЕТО

В

Н

висок ваздушни притисак

низак ваздушни притисак

Иако је клима у јужнoj Азији углавном уједначена, различите температуре

и количина падавина у појединим деловима одражавају се на живи

свет регије. Области са великом количином падавина су под густим влажним

тропским и монсунским шумама (џунгле). У подручјима са мањом

количином падавина, на централним деловима висоравни Декан, јављају

се саване и степе, а на северозападу регије и полупустиње и пустиње. На

планинама на северу регије биљни и животињски свет мења се са порастом

надморске висине.

Правац дувања летњег и зимског монсуна

ЗАНИМЉИВОСТИ

Бенгал и Асам су области са највећом количином падавина

на Земљи. У области Асам, на планини Каси, налази се

место Черапунџи где се излучи највећа просечна годишња

количина падавина на свету, чак 11.872 mm. Овако велика

количина падавина последица је не само влажних монсуна,

већ и рељефа. Наиме, влажан монсун који се креће у правцу

североистока, наилази на планински „џеп” који праве Хималаји

и планина Каси. Због планина, влажан ваздух не може више да

се креће хоризонтално, већ почиње да се пење уз планинске

стране. Због снижавања температуре са порастом висине, влага

у ваздуху се брзо кондензује и количина падавина се нагло

повећава. Ако узмемо у обзир да се ова количина падавина

излучи углавном у току летње половине године, то значи да се

у Черапунџију за један месец забележи висина падавина као у

Београду за више од три године.

(mm) Черапунџи

( oC)

4000

25

25 о 15’N 091 о 44’E 24

3750

23

3500

22

3250

21

20

3000

19

18

2750

17

2500

16

15

2250

14

2000

13

12

1750

11

1500

10

9

1250

8

7

1000

6

750

5

4

500

3

250

2

1

0

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д

0

Клима-дијаграм Черапунџија

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Река Ганг

Због велике количине падавина и отапања снега

и леда на високим планинама у северном залеђу

полуострва, речна мрежа је добро развијена. Све

реке Индијског полуострва одликују се великим

колебањем водостаја у току године. У току зиме

водостај је веома низак, а мање реке скоро да пресуше,

док је у току лета водостај веома висок. Због високог

водостаја реке се у доњим токовима изливају

из својих корита. Нагле и обилне поплаве посебно

су изражене у Бенгалској низији, где се спајају две

велике реке Ганг и Брамапутра. Ове реке у току

лета имају огромну количину воде коју не могу одједном да приме рукавци

њихове, иначе веома разгранате делте.

УРАДИ

Ако знаш да реке Индијског полуострва добијају воду излучивањем падавина и отапањем снега и

леда, објасни зашто је водостај ових река зими изразито низак, а лети изразито висок.

И поред великих и катастрофалних поплава које угрожавају животе

десетина хиљада људи, подручје Бенгалске и Гангешке низије је густо

насељено. То је једна од четири најгушће насељених области на свету.

Просечна густина насељености у јужној Азији износи 366 ст/km 2 . Густо су

насељена још и приобална подручја јужног дела полуострва.

Иако је природно одвојена од осталог дела

Азије, јужна Азија је одувек повезивала културе,

цивилизације и државе истока и запада, пре свега

Средоземља. Целокупна историја насељавања

одразила се на веома сложену расну, етничку,

језичку и верску структуру становништва.

Жене у индијском селу

Осим припадника беле расе индоевропског

порекла који чине већину становништва, у јужној

Азији живе и припадници мањих, али веома старих

етничких група. Оне представљају првобитно становништво

Индијског полуострва тамне боје коже.

Њихово порекло још није у потпуности објашњено.

Међу њима, по бројности, значајније место заузимају Веде на Шри Ланки

и Дравиди на висоравни Декан.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Осим Веда и Дравида, групе првобитних становника Индијског полуострва насељавају још и шумска

подручја високих планина на северу, јужне пределе Западних Гата и висоравни Декан. Сви они живе

изоловано, веома примитивним начином живота. Црнопута племена Кадер, Каникар и Ирулан са

подручја Западних Гата баве се ловом и сакупљањем плодова. За припаднике групе Мунда који живе

на северном делу висоравни Декан претпоставља се да потичу са острва Полинезије. Све ове групе,

осим примитивног начина живота, одликује и специфична физичка грађа, што уноси још више забуна

у теорије о њиховом пореклу.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Азија

Регију одликује веома висок наталитет, али и

висок морталитет. Број рођених је знатно већи од

броја умрлих, па је природни прираштај висок.

Велика смртност због сиромаштва, глади и болести

забележена је код новорођенчади, деце до

15 година старости и жена при порођају. Због лоших

животних услова и ниског животног стандарда

већине становника, животни век је кратак. Брзо

повећавање броја становника и велика језичка

разноврсност отежавају описмењавање, па је и

степен образованости становништва веома низак.

Највећи део становништва исповеда хиндуизам

(браманизам). Продором муслиманских племена

и стварањем велике могулске државе, велики

број становника је примио ислам. Муслиманско

становништво насељава северозападне (долина

Инда и Кашмир) и североисточне делове регије

(Бенгал). Поред ове две религије које су највише

заступљене, мањи број припадника ламаистичке

религије живи на подручју Хималаја (Непал

и Бутан). Хришћана је мало, а Пенџаб насељава

већи број Сика.

Проценат урбаног становништва у јужној Азији

је мали. У овој регији постоји много милионских

градова, међу којима су највећи Мумбај

(Бомбај), Калкута, Делхи, Карачи и Дака. Градови

се проширују, што за последицу има појаву сиромашних

четврти, у којима не постоје основни услови

за живот.

60

мушкарци

жене

40 20

95 <

90–94

85–89

80–84

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

бр. становника

(у мил.)

20 40 60

Полно-старосна пирамида за Индију (2010)

Златни храм, гурдвари Сика

ЗАНИМЉИВОСТИ

Сикизам (сикхизам) је вера настала на подручју Пенџаба где живи око 4 милиона Сика. На њиховом

језику (пенџабију) „сик” значи ученик. Религијски вођа Сика је гуру („гуру” значи учитељ). Храмови

Сика називају се гурдвари, где су гости добродошли и након богослужења чак пожељни да одседну и

обедују.

Климатски услови погодују узгоју разноврсних

пољопривредних култу ра. У

време колонијалне власти пољопривреда

је била оријентисана на узгој комерцијалних

култура за светско тржиште. Од

приноса на великим плантажама корист

су имале колонијалне компаније, а не

домаће становништво које је на примитиван

начин узгајало основне културе за исхрану.

Плантажа каучуковца у Индији

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


После стицања независности, ситуација се није много променила и

споро се мења. И даље становништво узгаја културе намењене исхрани

и кућним потребама, пре свега пиринач, пшеницу, шећерну трску, лан,

арашид (кикирики). Пиринач и шећерна трска гаје се широм регије, у областима

влажне климе, посебно у Бенгалској низији. Пшеница се гаји у

Гангешкој низији и Пенџабу, а лан и арашид у саванским пределима западне,

централне и јужне Индије.

Плантажа црног чаја

Од плантажних култура највише се гаји памук

који успева свуда осим у сувише влажним

крајевима, а највише га има на висоравни Декан.

Велике су и веома значајне плантаже јуте која се,

за разлику од памука, гаји у веома влажним условима.

Највеће плантаже су у источном Бенгалу,

а Бангладеш даје готово две трећине светске

производње ове текстилне биљке. Од осталих култура

које се гаје плантажно, значајно место заузима

чај. Црни индијски чај је на енглеском тржи шту

скоро потпуно потиснуо кинески (зелени чај), а

посредством Енглеза његова употреба проширила

се у целом свету.

Крава – света животиња у хиндуизму

Сточарство је и даље екстензивно, а месо се

слабо користи у исхрани становништва. Овоме доприносе

и религијски разлози. Ислам забрањује

употребу свињског меса и прерађевина, а у хиндуизму

је крава света животиња. Зрнасте хране која

је основ за исхрану становништва нема довољно и

за узгој перади, због чега је и живинарство слабо

развијено. На северозападу регије гаје се овце и

козе, а на Хималајима јак.

У старим стенама Индијског полуострва налази се велико и разноврсно

рудно богатство. Богата налазишта квалитетног угља и руде гвожђа

основ су за развој црне металургије. Руде обојених метала и неметала

(бакра, олова, цинка, никла, хрома, камене соли, сумпора, графита,

дијаманата и другог драгог камења) добар су основ за развој обојене

металургије и других индустријских грана. И поред велике и разноврсне

сировинске основе, индустрија се споро развија на наслеђу које је оставила

колонијална власт. Од индустријских грана, осим црне и обојене

металургије и енергетике, боље су развијене индустрија неметала,

хемијска, прехрамбена и текстилна индустрија. У новије време све више

се развија електроиндустрија, машинска индустрија и индустрија превозних

средстава. Туризам има све већи значај у развоју привреде регије.

46

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Азија

Од доласка Васка да Гаме на обале Индије и стварања првих европских

трговачких база, полако се ширила колонијална власт на подручје целе

регије – прво португалска, затим холандска, па француска и енглеска.

У регији је седам држава које су независност стекле углавном после

Другог светског рата. Некадашња Британска Индија стекла је независност

1947. године, а тада се од ње одваја и исламска држава Пакистан. Пакистан

су чиниле две физички одвојене територијалне целине, које 1971. године

постају и политички одвојене државе Пакистан и Бангладеш. Шри Ланка

је независност стекла 1947. године, а старо име Цејлон промењено је у Шри

Ланка („срећно острво”) 1972. године. Последње колоније Португалије (Гоа,

Дамао и Дуи) и Француске прешле су у власт Индије 1961. године.

На падинама Хималаја су краљевине Непал и Бутан. Непал је постао

држава 1769. године и једина је званична хинду краљевина на свету.

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Бангладеш 147.570 152.408.774 1032,8 Дака

Бутан 38.394 750.443 19,5 Тимпу

Индија 3.287.263 1.258.350.971 382,8 Њу Делхи

Малдиви 300 324.313 1081,1 Мале

Непал 147.181 31.011.137 210,7 Катманду

Пакистан 796.095 179.951.140 226,1 Исламабад

Шри Ланка 65.610 21.223.550 323,5 Коломбо

Табеларни приказ држава јужне Азије

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Јужна Азија има повољан географски положај између Африке, Аустралије и осталих делова Азије.

Назива се још и Индијски потконтинент.

• У њој се издвајају три велике рељефне целине: Хималаји и Каракорум (на северу), Индо-гангска

низија (поред великих река Инда, Ганга и Брамапутре) и Деканска висораван (на југу).

• Јужна Азија има тропско-монсунску климу. Области са великом количином падавина обрасле су

густим влажним тропским и монсунским шумама (џунглама). На Декану који прима мању количину

падавина јављају се саване и степе, а на северозападу регије полупустиње и пустиње.

• Осим индоевропске групе народа (бела раса), у јужној Азији живе и припадници мањих али веома

старих народа тамније боје коже (Веде, Дравиди). Висок природни прираштај, брзо повећавање

броја становника и велика језичка разноврсност отежавају описмењавање. Најзаступљеније

религије су хиндуизам и ислам.

• Становништво претежно живи у селима и бави се пољопривредом. Од биљних култура гаје се оне

које су намењене исхрани и страном тржишту. Сточарство је екстензивно, а месо се слабо користи

у исхрани становништва. Гаје се углавном козе, овце и јак. Крава је света животиња.

• Од руда посебан значај имају руда гвожђа и руде обојених метала и неметала и камени угаљ. И

поред великог и разноврсног рудног богатства индустрија се споро развијала после укидања

колонијалне власти. У новије време све више се развија електроиндустрија, машинска индустрија и

индустрија превозних средстава.

• Регија је подељена на седам држава које су независност стекле углавном после Другог светског

рата.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


Индија

Површина: 3.287.263 km 2

Број становника: 1.258.350.971

Главни град: Њу Делхи

(23.200.000 ст.)

Службени језици: хинду

и енглески, а у појединим

државама још гуџурати, панџаби,

бенгалски, тамилски и др.

Валута: рупија

Највећи део Индијског полуострва заузима Индија, по површини седма,

а по броју становника друга држава у свету. Индија је земља велике

разноврсности и великих супротности, како природногеографских, тако и

друштвеногеографских.

Природу Индије одликују планински венци Хималаја и река Ганг

(„света река”). На скоро целој територији Индије влада монсунска клима.

Искрчене су бројне шуме на рачун добијања обрадивих површина. Бројне

биљне и животињске врсте су истребљене, а неке, као што су бенгалски

тигар и носорог, налазе се на граници истребљења.

Индус

Уз велику етничку, језичку и верску разноврсност, брз пораст броја становника

представља велики проблем за Индију. Иако се од шездесетих година

прошлог века примењују мере да се природни прираштај смањи, уз

садашњи пораст становништва процењује се да ће до краја 21. века Индија

престићи Кину по броју становника. Уз све проблеме које са собом носи

овако брз пораст становништва, велику сметњу савременом друштвеном

и привредном развоју Индије представља подела друштва на касте, иако

је законом оваква подела укинута. Касте, као затворене друштвене групе,

одлика су хиндуизма, а припадност касти је наследна и не може се мењати.

Индија је привредно слабо развијена земља. Највећи проблем њене

привреде представља производња малих количина хране, изградња малог

броја станова и јавних установа, односно обезбеђивање минимума потребних

животних услова за све бројније становништво. Пољопривредом

се бави највећи број становника. За подмиривање сопствених потреба гаје

се пиринач, пшеница, арашид, агруми, а за извоз памук, јута, чај, зачини,

тропско и суптропско воће. Иако је по броју говеда прва у свету, сточарство

је у целини слабо развијено. Индустрија се снажније развија после

стицања независности и базира се на домаћим сировинама. Индију

с разлогом зову земљом супротности. Једна од највећих се огледа у развијању

сопственог космичког програма и постојању милиона школованих

стручњака с једне стране и половини неписменог становништва с друге

стране.

48

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Азија

За развој савремене Индије везује се неколико

значајних личности. Од 1919. године

на челу Индијског националног конгреса

био је Махатма Ганди, идејни и културни

вођа покрета за независност Индије. Његов

савременик и саборац, Џавахарлал Нехру,

постао је први премијер независне Индије.

Махатма Ганди

Бројни културно-историјски споменици из различитих епоха, природне

реткости и лепоте, културне и верске традиције привлаче велики број

туриста из читавог света. Међу многим богато украшеним храмовима, посебну

туристичку атракцију представља Таџ Махал у Агри. Овај симбол

неизмерне љубави саградио је почетком 17. века као гробницу својој супрузи

Мумтаз Махал, могулски шах Џахан.

Џавахарлал Нехру

Таџ Махал

Ситар

Традиционална индијска музика веома је популарна међу становништвом

свих узраста и друштвених слојева. Заснива се на идејама хиндуизма

и на стотинама година старим песмама, а оставила је трага и на европску

и америчку рок и поп музику. У музици доминира национални жичани

музички инструмент, ситар. У Индији су веома популарни и музички филмови,

а индијска филмска индустрија са око 1.000

снимљених филмова годишње најпродуктивнија је у

свету. Позната је под називом „Боливуд”.

Њу Делхи је постао главни град када је 1910. године

британски вицекраљ преместио своју престоницу

из Калкуте. Са око 23 милиона становника то је

и највећи град у Индији. Двадесетак градова, великих

индустријских и верских центара, има више од

милион становника. Највећи међу њима су Мумбај

(некадашњи Бомбај), Калкута, Мадрас, Ахмедабад,

Хајдерабад, Бангалор, Варанаси, Патна и други.

Њу Делхи

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


Југоисточна Азија

Кључне речи

• архипелаг

• „ватрени појас”

Пацифика

• монсуни

• џунгле

Југоисточна Азија раздваја Тихи и Индијски океан, а повезује Азију и

Аустралију. Ова регија обухвата два велика полуострва, Индокину и Малајско

полуострво, као и највећи архипелаг на свету, Малајски архипелаг.

УРАДИ

Погледај карту света и карту регионалне поделе Азије и објасни шта обухвата

југоисточна Азија као регија. Наведи острвске групе које чине највећи архипелаг

на свету. Размисли и објасни какав је географски положај ове регије, посебно

саобраћајногеографски. Које су предности, а који недостаци оваквог положаја?

Рељеф југоисточне Азије обликован је

померањем индијске и аустралијске плоче

према северу, односно истоку и истовременим

потиском тихоокеанске плоче у правцу

запада. Веначне планине, које се из Европе преко

јужне Азије пружају правцем запад–исток,

на подручју југоисточне Азије мењају свој правац

пружања и лучно повијају ка југу, а затим

ка југоистоку.

Карта југоисточне Азије

Вулкан Бромо на острву Јава

Због великог притиска литосферних плоча,

набирање је праћено стварањем великих раседа,

подморских ровова по источном ободу

Малајског архипелага, где су измерене највеће

дубине светског мора. Овакве силовите промене

пратe веома интензивна вулканска активност

и чести, снажни земљотреси. Са

бројним активним и угашеним вулканима ова

регија је део „ватреног појаса” Пацифика.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Кракатау је вулканско острво у Сундском мореузу између острва Јаве

и Суматре. Активни вулкан Кракатау, августа 1883. године, имао је

најснажнију експлозивну ерупцију икада забележену. Према индексу

експлозивности, снага ове ерупције је била око 200 мегатона, односно

око 13.000 пута јача од атомске бомбе бачене на Хирошиму (најјача

атомска бомба коју је човек направио до сада има снагу од 50 мегатона).

Ерупција је разорила две трећине острва Кракатау. Ерупција је била

праћена јаким потресом, великим цунами таласима и огромном

количином избачених камених комада и пепела.

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПОДСЕТИ СЕ

Највећи део југоисточне Азије налази се у области око

екватора. Који је климатски тип на основу географског

положаја најзаступљенији у регији и које су му одлике?

Под утицајем које климе су северозападни делови ове

регије?

Југоисточна Азија прима велику количину

падавина током целе године захваљујући

монсунској клими. Изузетак су једино унутрашњи

делови полуострва Индокина и већих острва

где клима прелази у тропску због удаљености од

мора или повећања надморске висине.

Због положаја на контакту Азије и старог копна Аустралије, регија

се одликује веома специфичним биљним и посебно животињским светом.

Влажне тропске шуме, џунгле, чине природну вегетацију скоро

на целокупној површини југоисточне Азије. Са пора стом надморске

висине и према северу (унутрашњост Индокине и северна

филипинска острва) џунгла се проређује и замењују је шуме бамбуса,

шикаре и саване. У сталној борби за обрадивo земљиште, становништво

је систематски крчило шуме. Због тога се данас тешко може утврдити где

је природна граница између шумске и саванске

вегетације. Џунгла је посебно угрожена на веома

густо насељеним острвима Индонезије.

Тропска шума за време кишног монсуна

Речна мрежа је, због велике количине падавина,

добро развијена и реке су богате водом.

На острвима је водостај уједначен током године.

На полуострву Индокина, где се осећа утицај монсуна,

водостај на рекама се веома колеба. У време

летњих киша, протицај великих река Иравади,

Меконг, Црвене реке и Менам повећа се и до 70

пута.

Поплава у Индокини

ЗАНИМЉИВОСТИ

Куала Лумпур, главни град Малезије, налази се у удолини окруженој планинама. У строгом,

пословном центру града спајају се реке Кланг и Гомбак (у преводу, Куала Лумпур значи „блатно

ушће”). Годишња количина падавина је већа од 2.200 mm. У време високог водостаја обе реке се

изливају и плаве центар овог модерног града. Да би се то спречило, у периоду од 2004. до 2007.

године, изграђен је тунел којим је повезан ток реке Кланг узводно и низводно од града. Тунел који се

у време ниског водостаја користи и за саобраћај, у време високог водостаја спроводи вишак воде,

спречавајући поплаве. Изградња тунела се сматра једним од највећих градитељских подухвата овог

типа у свету.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


По просечној густини насељености, од југоисточне Азије

гушће су насељене јужна и источна Азија. Просечна густина

насељености у југоисточној Азији износи 135 ст/km 2 . Међутим,

поједини делови ове регије спадају у најгушће насељене области

на свету. На острву Јава, на пример, живи више од 1.000

становника на 1 km 2 , док је у Сингапуру густина насељености

7.361 ст/km 2 .

Становник Индонезије

Остаци преисторијског човека на острву Јава указују да је

југоисточна Азија била насељена још у старијем каменом добу.

Међу народима који данас живе на овом подручју, најстарије

су мање групе Негрита који су се мешали са становништвом

жуте (монголоидне) расе. Са Индијског полуострва доселили

су се Кмери, а из источне и средње Азије Бурманци, Тајаци

(Сијамци) и Анамити (Вијетнамци).

Континентални део регије, а у ширем смислу и цела регија, с правом

се назива Индокина због вековног преплитања индијских и кинеских

утицаја. Из Индије су се у југоисточној Азији раширили будизам и ислам,

религије које исповеда већина становника, а из Кине таоизам и конфучионизам.

Највећи градови југоисточне Азије су Џакарта, Сингапур, Бангкок,

Манила и Јангон.

Привреда држава југоисточне Азије је у развоју, а најважнија привредна

делатност је пољопривреда. Земљорадња је развијенија од сточарства.

Слаб развој и мали приноси у сточарству надокнађују се уловом

значајних количина речне и морске рибе и других морских плодова који се,

у великој мери, користе у исхрани становништва. Пиринач је најважнија

пољопривредна култура и главна је храна становништва, а гаји се свуда

где то дозвољавају природни услови. Осим пиринча гаје се кукуруз, памук,

дуван, копар, батата, маниока, арашид и сусам. На плантажама се

гаје каучуково дрво, шећерна трска, чај, кафа, бибер, кокосова

палма, банане, ананас, уљевита палма и манила конопља.

Од минералних сировина експлоатишу се следеће руде:

калај (Малезија, Индонезија), гвожђе, бакар, сребро, волфрам,

антимон (Тајланд), хром и злато (Филипини). Индонезија,

Брунеј, Малезија и Мјанмар имају значајне резерве нафте, а

Индонезија природног гаса.

Сађење пиринча на пољу (Тајланд)

Поред рударства развијају се и прерађивачке гране

индустрије (металургија, прерада нафте, метална индустрија,

индустрија за производњу каучука, папира, цемента, текстилна

и прехрамбена индустрија). Туризам се развија у свим државама,

а највише страних туриста посећује Сингапур, Тајланд и

Малезију.

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Југоисточна Азија

У југоисточној Азији налази се 11 независних

држава, од којих је шест на континенталном делу

регије, а четири на острвима Малајског архипелага.

Малезија се делом налази на Малајском полуострву, а

делом на острву Калимантан.

Европљани су колонизовали југоисточну Азију

прилично касно. Тек у 16. веку прве колоније заузимају

Португалци, у 17. веку Холанђани, у 18. веку Енглези и

у 19. веку Французи. Ослобађање од колонијалне власти

започиње тек после Другог светског рата, а међу

последњима независност је стекао Источни Тимор, до

1975. године португалска колонија.

Бандско море

Тиморско море

Политичка карта Источног Тимора

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Брунеј 5.765 412.892 71,6 Бандар Сери Бегаван

Вијетнам 330.957 89.730.274 271,1 Ханој

Индонезија 1.910.931 244.769.110 128,1 Џакарта

Источни Тимор 14.874 1.187.194 79,8 Дили

Камбоџа 181.035 14.478.320 79,9 Пном Пен

Лаос 236.800 6.373.934 26,9 Вијангчан

Малезија 330.803 29.321.798 43,3 Куала Лумпур

Мијанмар 676.578 48.724.387 72,1 Јангон

Сингапур 714 5.256.278 7361,7 Сингапур

Тајланд 513.120 69.892.142 136,2 Бангкок

Филипини 300.000 96.471.461 321,6 Манила

Табеларни преглед држава југоисточне Азије

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Југоисточна Азија има изузетно повољан географски положај.

• Обухвата полуострво Индокину, Малајско полуострво и Малајски архипелаг.

• Рељеф је претежно планински. Са бројним активним и угашеним вулканима и снажним

земљотресима ова регија је део „ватреног појаса” Пацифика.

• Заступљене су екваторска и тропско-монсунска клима и веома специфичан биљни и животињски

свет.

• Речна мрежа је добро развијена. Реке су богате водом, пловне су и располажу великом механичком

снагом. На острвима су кратки токови богати водом.

• Поједини делови југоисточне Азије спадају у најгушће насељене области на свету. Ова регија била

је насељена и у старијем каменом добу (остаци преисторијског човека на острву Јава). Још много

пре нове ере овде су се мешале расе, племена, народи, језици, културе и религије.

• Пољопривреда је најважнија привредна делатност и она има тропски карактер.

• Највећи градови југоисточне Азије су Џакарта, Бангкок, Сингапур, Манила и Јангон.

• Гаје се разноврсне биљне културе, које су тражене и на светском тржишту (каучуковац, чај, кафа,

бибер, кокосова палма, банане, ананас, манила конопља, пиринач, кинин).

• Рудно богатство чине калај, гвожђе, бакар, сребро, волфрам, антимон, хром, злато, нафта и

природни гас. Индустрија је почела да се развија у новије време.

• У југоисточној Азији се налази 11 независних држава.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


Индонезија

Површина: 1.910.931 km 2

Број становника: 244.769.110

Главни град: Џакарта

(10.187.595 ст.)

Службени језик:

индонежански (бахаса)

Валута: рупија

Индонезија је острвска држава коју чини 13.667 острва Малајског архипелага.

Од 17. века била је у колонијалној власти Холандије. После Другог

светског рата, пуне четири године водио се герилски рат, после којег је

Индонезија (1949. године) стекла независност.

Рељеф је претежно планински, настао набирањем.

Процес издизања веначних планина и обликовања

рељефа још траје, због чега се на индонежанским

острвима налази више од 200 углавном

активних вулкана. На јужним острвима су чести

земљотреси. Приобалне низије на већим острвима

(Калимантан, Суматра и Нова Гвинеја) махом су

мочварне.

Планине на острву Јава

ПОДСЕТИ СЕ

Посматрај карту Азије и објасни географски положај

Индонезије. Какво је њено пружање по географској

ширини? Који климатски тип је заступљен, које су му

одлике и одговарајући тип вегетације?

Жене из Индонезије

По броју становника Индонезија је на трећем месту у Азији

и на четвртом месту у свету. Око 60% становништва живи на

острву Јава, где пренасељеност представља велики проблем.

Индонежанска острва су населила племена малајске етничке

групе жуте расе. Током насељавања потиснули су староседеоце

у густе планинске шуме. Нека од тих племена су се очувала до

данас (Дајак на Борнеу, Батак на Суматри, Тораџа на Целебесу).

Живе изоловано и веома примитивним начином живота, а доскора

су били познати као „ловци на главе”. Каснија насељавања

су утицала на данашњу етничку структуру. Према неким подацима,

у Индонезији живи више од 360 националних заједница.

Већина становника Индонезије исповеда ислам (око 90%), па је

ово најмногољуднија исламска земља на свету.

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Југоисточна Азија

Привреда Индонезије развијала се под утицајем колониста, а колонијални

начин производње присутан је и данас. То се, пре свега, односи

на плантажни узгој биљних култура намењених извозу, који преовладава

у структури привреде.

Већина становништва се бави пољопривредом,

а главна култура намењена исхрани становништва

јесте пиринач. Од култура које се гаје плантажно

највећи значај имају каучуковац, кинин, уљана палма,

чај, шећерна трска, разни зачини (посебно бибер),

кафа. Каучуковац и кинин су донети из Јужне

Америке, али овде дају много веће приносе због чега

је Индонезија водећа у свету по производњи каучука

и кинина. Значајан извозни артикал је и дрво (тиковина,

абонос), али је претераном сечом угрожен опстанак

џунгле.

Пиринчана поља на Јави

Рудно богатство је велико и разноврсно, али ресурси нису искоришћени

у потпуности. Велики значај имају налазишта нафте, природног

гаса и калаја. По производњи и извозу нафте Индонезија је на петом месту

и даје једну трећину укупне светске производње природног гаса, а резерве

калаја су највеће на свету. Од осталих руда значајнија су налазишта

бакра, никла, боксита, злата и сребра.

Све већи значај има туризам.

Бројни културно-историјски споменици,

прелепе плаже и увале, као и нетакнуте

џунгле на острвима која су

мање насељена постају атрактивна места

ко ја посећују туристи из целог света.

Посебан значај имају Мала Сундска

острва, а међу њима острво Бали, које

је стекло репутацију светских размера.

Главни и највећи град Индонезије

је Џакарта. Налази се на острву Јава

где је и већина од десетак милионских

градова Индонезије. Са више од

10 милиона становника важи за један

од најмногољуднијих градова Азије.

Остали већи и значајни градови су

Бандунг, Сурабаја и Семаранг на Јави,

а затим Медан, Палембанг и Паданг на

Суматри.

Храм на острву Бали

Џакарта

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Средња Азија

Кључне речи

• планински рељеф

• континенталне

пустиње

• тектонска језера

• номадски

начин живота

Карта средње Азије

Пустиња Кизилкум

Средња Азија обухвата централне делове континента који су веома

удаљени од околних мора и природно изоловани од извора влаге. Овакав

географски положај одређује и условљава све остале географске одлике

ове регије.

Ако за тренутак занемаримо политичку поделу, односно које државе

припадају средњој Азији, уочићемо да се природногеографске границе

средње Азије не подударају са границама држава које овој регији

припадају. Наиме, средњој Азији се могу прикључити и западни делови

Кине и јужни делови Руске Федерације.

Средња Азија је регија високих громадних планина

између којих су спуштене бројне котлине. Неке од

котлина су више спуштене и дно им се налази испод нивоа

мора. Таква је Турфанска депресија, на крајњем западу

Кине, са надморском висином од –154 m. Према

западу, планински рељеф ниским побрђем прелази у

Прикаспијску низију. Пространа Туранска низија налази

се између високих веначних планина и громадних

масива на југу и истоку. На истоку се налази пространи

плато висине од 1.000 до 1.500 m са којег се местимично

издижу планине. На овом платоу је пустиња Гоби.

Због удаљености од мора, средња Азија прима веома

малу количину падавина. То је подручје пустиња и степа.

Континенталне пустиње средње Азије (Кизилкум,

Каракум) по климатским одликама се разликују од суптропских

пустиња. Осим великих разлика између дневних

и ноћних температура, веома су изражене и температурне

разлике између лета и зиме. Оваквим климатским

условима доприноси и надморска висина на којој се налази

већина пустиња средње Азије. У пустињи Гоби, зимске

температуре се спуштају до –47°С, а летње достижу

+40°С.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Осим једногрбе камиле, постоји још и двогрба камила (бактриан) која је пореклом из сушних

предела средње Азије. Много значајнија, а мање позната животињска врста, јесте коњ Пржевалског.

Коњ, домаћа животиња распрострањена широм света, потиче из Азије. Претпостављало се да

је дивља врста потпуно нестала, све док их руски научник Пржевалски није пронашао у степама

средње Азије.

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Речна мрежа у средњој Азији је слабо и неравномерно

развијена. Ово је регија унутрашњег отицања. Реке се

уливају у језера или нестају у пустињама. Већи речни токови

и поред мале количине падавина никад не пресушују

јер воду добијају отапањем снега и леда на планинама.

Највеће и најважније реке су Сир Дарја и Аму Дарја, које

се уливају у скоро исушено Аралско језеро. Велики простори

пустиња су без површинског отицања. Већа језера

су тектонска, настала у котлинама или јаче спуштеним деловима

копна. Највећа међу њима су Каспијско, Аралско

и Балхашко језеро. У високим, па чак и пустињским областима

велики је број мањих језера.

Средња Азија је са око 16,2 ст/km 2 најређе насељена регија Азије.

У оквиру регије постоје велике разлике у густини насељености. Гушће

су насељене степске области на западу регије (Узбекистан 62,8 ст/km 2 ),

а најмању густину насељености имају пустињске области на истоку

(Монголија 2 ст/km 2 ).

Језеро које нестаје

(Аралско језеро 1989. и 2008. године)

Главна одлика већине становника који од давнина

насељавају ове просторе јесте номадски начин живота.

Стално кретање средњеазијским степама утицало

је на стварање етничке структуре становништва. Народи

алтајске групе беле (европеидне) и жуте (монголоидне)

расе током времена су се мешали. Највећи утицај, не само

на становништво средње Азије, имала су турска и монголска

племена. Бројна номадска племена централне Азије

ушла су у састав Монголског царства када их је почетком

13. века ујединио Џингис-кан. У 16. веку Монголи су прихватили

ламаизам, веру коју и данас исповеда већи број становника. За

разлику од Монгола, народи на западу (Ујгури, Киргизи, Казахи) говоре

језицима турске језичке групе и у већином исповедају ислам.

Номадско село у Монголији

ЗАНИМЉИВОСТИ

После уједињења монголских племена од Манџурије до Алтаја, Џингис-кан је започео освајања и

ширење Монголског царства. Убрзо је настало највеће царство јединствене територије у историји,

које је заузимало простор од Кореје на истоку до данашње Пољске на западу и од Сибира на

северу до Оманског залива и Вијетнама на југу.

ПОДСЕТИ СЕ

Из историје сте учили о освајањима Монгола и стварању Монголског царства. Када су почела

турска освајања која су кренула из централне Азије?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


У западном делу средње Азије, где се налазе простране низије

(Прикаспијска и Туранска), заступљене су степе и пустиње. Степе су највећим

делом претворене у обрадиве површине и на њима се гаје житарице,

шећерна репа и поврће. Обрадиве површине налазе се и у пустињама

уз реке, где је могуће наводњавање. Веома значајна пољопривредна

култура овог дела средње Азије јесте памук, који се гаји на великим

површинама. Осим памука, посебан значај има гајење белог дуда, односно

свилене бубе (Узбекистан, Таџикистан, Киргистан), а у Таџикистану

и белог мака из чијих се махуна добија опијум.

Плантажа памука

Бели мак

Сточарство је традиционална делатност становника средње Азије у

целини. Гаје се углавном овце и коњи, али и козе и говеда. На већим надморским

висинама, односно планинама Монголије и Таџикистана гаји се

јак.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Укрштањем су добијене бројне расе оваца са

циљем да се добије што квалитетнија вуна. Међутим,

поједина подручја имају своје специфичне локалне

расе које су цењене у свету. Таква је каракул овца која

се гаји највише у Узбекистану. Младунци су црне боје

и од њих се добија крзно астраган, веома цењено за

израду бунди.

Енергетску основу за развој индустрије представљају значајнија налазишта

каменог угља (басен Караганда у Казахстану), нафте и земног

гаса, као и снага воде планинских река (Киргистан, Таџикистан). Рудно

богатство је разноврсно. Налазишта обојених метала су на подручју громадних

планина. Производња бакра, олова, цинка, никла и калаја добар

је основ за индустрију која је у развоју. Иако планински услови отежавају

вађење, значајна су и налазишта волфрама и уранијума у Киргистану и

Таџикистану. Од индустријских грана боље су развијене прехрамбена,

текстилна и хемијска индустрија. Природна богатства Монголије нису

довољно проучена. Монголија има и најслабије развијену индустрију.

Занатска производња има велики значај за регију. Узбекистан је познат по

производњи украса и накита од ћилибара.

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Средња Азија

На простору средње Азије данас постоји шест

самосталних држава (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,

Киргистан, Таџикистан, Монголија).

Казахстан је по површини највећа држава

регије. То је подручје којим су око 500 година владали

Монголи, а у 18. веку припало је Русији, односно

Совјетском Савезу. Након распада СССР, 1991.

године, Казахстан је стекао независност. Исте године

независност су стекле и остале државе западног

дела средње Азије. Таџикистан су у 6. веку

пре нове ере заузели Персијанци, да би накратко

овом територијом касније владао Александар

Македонски. Од 15. до краја 19. века Таџикистан

је био у власти Монгола, а потом је припао Русији.

Монголија, језгро некадашњег великог Монголског

царства, после његовог распада била је део Кине.

Независност је стекла 1911. године.

Монгол

Територија Површина (km 2 )

Број становника

(2012)

Густ. насељености

(ст/km2)

Главни град

Казахстан 2.724.900 16.381.297 6,1 Астана

Киргистан 199.951 5.448.085 27,3 Бишкек

Монголија 1.564.116 2.844.081 1,8 Улан Батор

Таџикистан 143.100 7.078.755 49,5 Душанбе

Туркменистан 488.100 5.169.660 10,6 Ашхабад

Узбекистан 447.400 28.077.486 62,8 Ташкент

Табеларни преглед држава средње Азије

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Средња Азија је по свом географском положају изоловани континентални простор затворен

високим планинама и Каспијским језером, далеко од мора и извора влаге.

• То је регија високих громадних планина између којих су спуштене бројне котлине.

• Клима је степско-пустињска са хладним зимама и изразито топлим летима.

• Речна мрежа у средњој Азији је слабо и неравномерно развијена. Ово је регија унутрашњег

отицања. Највеће реке су Сир Дарја и Аму Дарја, које се уливају у скоро исушено Аралско језеро.

Највећа језера су Каспијско, Аралско и Балхашко.

• Средња Азија је са око 15,5 ст/km 2 најређе насељена регија Азије. Стално кретање средњеазијским

степама утицало је на стварање етничке структуре становништва.

• Све државе су у развоју, а главна привредна делатност је пољопривреда. Од биљних култура гаје се

памук, житарице, шећерна репа, поврће, бели мак и дуд. Од домаћих животиња становништво узгаја

овце, коње, козе и говеда, а на планинама се гаји јак.

• Средња Азија је богата фосилним горивима (камени угаљ, нафта, земни гас) и рудама метала

(бакар, олово, цинк, никл, калај, волфрам, уранијум). Од индустријских грана боље су развијене

прехрамбена, текстилна и хемијска индустрија.

• На простору средње Азије данас постоји шест самосталних држава (Казахстан, Узбекистан,

Туркменистан, Киргистан, Таџикистан, Монголија).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Источна Азија

Кључне речи

• Тибет

• хладне

континенталне

пустиње

• развијена

привреда

Источна Азија обухвата подручја која се налазе уз обалу Тихог океана,

као и низ острва која се пружају паралелно са обалом. У континенталном

делу регије налази се Кина, држава која обухвата и знатне делове средње

Азије, па се природне границе регије не подударају са границама држава

које јој припадају.

УРАДИ

Упореди карту регионалне поделе са физичкогеографском картом Азије и објасни где

се природне границе средње и источне Азије не подударају са политичком поделом.

У западним деловима источне Азије налазе се високе веначне планине

Хималаји и Кунлун које окружују висораван Тибет. Северно од њих

су громадне планине Тјан Шан и Алтај и две велике котлине, Таримска

и Џунгарија. Источни, континентални део регије, чине велике низије,

Кинеска низија и Манџурија. Острва која се пружају поред обала Азије

претежно су планинска са бројним активним и угашеним вулканима. Та

острва су део „ватреног појаса” Пацифика и, осим вулканске активности,

одликују их чести земљотреси.

И у климатском погледу, ове области источне Азије веома се разликују.

Западни делови регије су знатно удаљени од мора и изоловани планинама,

због чега примају малу количину падавина. То је подручје хладних

континенталних пустиња (Тибет, Такла Макан, Џунгарија, Гоби).

Густе шуме у Кини

Источни и острвски делови регије имају сасвим

другачију климу. Они су под утицајем океана

и морских струја. Дуж обала се према северу креће

топла морска струја чији источни огранак Јапанци

називају Курошио. Из хладног Беринговог мора

према југу сe креће хладна морска струја, Ојашио.

Утицаје морских струја, посебно топле Курошио,

појачавају периодични ветрови који настају као

последица разлика у загревању копна и мора. Због

њихових одлика и географске ширине називају

се вантропски монсуни. Под оваквим утицајима,

јужни део обале источне Азије и јужна острва имају

топлу и влажну синијску климу, а северни хладну

и влажну океанску климу.

Биљни и животињски свет је разноврстан. Шуме су сачуване на планинама

(мешовите и четинарске на северу, а тропске на југу регије), низије

у источном делу су доста обрађене, док у севрозападном и северном делу

регије преовлађују пустиње, полупустиње и степе.

60

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


За разлику од сушних, безводних северозападних

делова источне Азије, где су површински токови ретки,

у источним областима регије речна мрежа је добро

развијена. Са Тибета и високих планина које га окружују,

према ивичним морима Тихог океана спуштају се велике

реке Јангцекјанг, Хоангхо, Сикјанг и др. На самој

северној граници регије је река Амур. Ове реке су богате

водом, а изразито висок водостај имају лети, када се

изливају из својих корита. На острвима, реке су кратких

токова, великог пада и богате водом током целе године

због чега имају велики хидроенергетски потенцијал.

ПОДСЕТИ СЕ

Зашто реке источне Азије имају лети изразито висок водостај?

Како се користи енергетски потенцијал река?

У источној Азији живи преко 1,5 милијарди становника,

што је после јужне Азије чини најнасељенијом

регијом. Међутим, због природних услова, густина насељености

је веома неравномерна. Велики број народа

и мањих етничких група припадају углавном жутој

раси. Најбројнији су Кинези који себе називају Хан. Они

представљају староседелачко становништво уже Кине

јер се континуитет њиховог развоја може пратити на том

подручју још од најранијих епоха развоја човека. Од старих

народа треба поменути и народ Аино, беле расе,

за које се сматра да су први (још у неолиту) населили

јапанска острва. Велики проблем у регији представља

описмењавање становништва, посебно у Кини, због веома

сложеног знаковног писма. Највећи градови источне

Азије су Чункинг, Пекинг, Шангај, Токио, Нагоја, Чиба,

Пусан, Квангџу и др.

Разноврсна и велика природна богатства источне

Азије добар су основ за развој привреде. Међутим,

у западном делу регије природни услови отежавају

и онемогућавају њихово искоришћавање. Богата налазишта

нафте, природног гаса, угља и велики

потенцијал река важни су енергетски извори. Рудно

богатство и пољопривредни производи из различитих

климатских услова дају сировине за индустрију.

Привредно најразвијенија држава источне Азије и једна

од најразвијенијих држава у свету јесте Јапан. Привреда

осталих држава је у последњих неколико деценија у великом

успону. Кина има велике проблеме у подмиривању

разноврсних потреба свог многобројног становништва.

Бујице реке Хоангхо

Кинез

Рудник у Јапану

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Источна Азија

У регији је пет држава и две територије са посебним статусом. Државе

које су се вековима развијале на територијама које заузимају и данас јесу

Кина (Народна Република Кина) и Јапан.

Стара држава на Корејском полуострву, Чосун (Јосеон), после Другог

светског рата подељена је на две државе, Северну и Јужну Кореју. Северну

Кореју је подржао тадашњи СССР, а Јужну Кореју САД. После Корејског рата

(1950–1953), успостављена је зона разграничења дуж 38. паралеле.

У источној Азији су и две територије са статусом специјалних административних

региона. То су Хонг Конг и Макао. Некадашње колоније

Велике Британије и Португалије, посебним уговорима су 1997. и 1999. године

предати Кини уз прелазни период од 50 година. Након грађанског

рата и неуспелог покушаја да уништи комунисте у Кини, Чанг Кај Шек је избегао

на Тајван, где је основана Република Кина.

Територија Површина (km 2 )

Број становника

(2012)

Густ. насељености

(ст/km2)

Главни град

Јапан 377.930 126.434.653 334,5 Токио

Кина 9.596.961 1.353.600.687 141,1 Пекинг

Јужна Кореја 100.033 48.588.326 485,7 Сеул

Северна Кореја 120.538 24.553.672 203,7 Пјонгјанг

Тајван* 36.193 23.340.136 644,9 Тајпеј

Кина, Хонг Конг САР** 1.104 7.196.450 6518,5 Хонг Конг

Кина, Макао САР** 30 567.441 18914,7 Макао

Табеларни преглед држава источне Азије

* Тајван није признала Република Србија

**САР – специјална административна регија

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Источна Азија обухвата најисточније делове континента уз обале Тихог океана, острва која се

пружају дуж обала и централне делове Азије који припадају Народној Републици Кини.

• У рељефу се могу издвојити високе планине (веначне и громадне), простране висоравни и котлине

у западном делу и велике низије у источном делу регије. Поред вулканске активности чести су и

земљотреси.

• Велике разлике јављају се и у климатском погледу. Западни део регије има степско-пустињску и

планинску климу, а источни, који је под утицајем океана и морских струја, има климу вантропских

монсуна. Јужни део обале и јужна острва имају топлу и влажну синијску климу, а северни хладну и

влажну океанску климу.

• Наведени типови климе условљавају и вегетацију. На западу су степе, полупустиње, пешчане и

камените пустиње, док је на истоку вегетација бујнија.

• Северозападни делови источне Азије су безводни, а површински токови су ретки. У источним

областима регије речна мрежа је добро развијена, а реке су богате водом.

• После јужне Азије, источна Азија је најнасељенија регија. Велики број народа и мањих етничких

група припада углавном жутој раси, а најбројнији су Кинези и Јапанци.

• Енергетски извори су нафта, природни гас, угаљ и енергетски потенцијал река. Руде и

пољопривредни производи су сировине за индустријску производњу. Привредно најразвијенија

држава источне Азије и једна од најразвијенијих држава у свету јесте Јапан.

• У источној Азији се налази пет држава и две територије са посебним статусом.

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Кина

Површина: 9.596.961 km 2

Број становника:

1.353.600.687

Главни град: Пекинг

(20.693.000 ст.)

Службени језици: кинески

(мандарински)

Валута: јуан

Изузимајући Русију, Кина је по површини највећа

држава у Азији и трећа држава у свету. По географским

одликама, како природним, тако и друштвеним,

јасно се могу издвојити два дела Кине.

Источни део Кине назива се Ужа или Права

Кина јер је ту било језгро кинеске цивилизације

кроз векове. Овај део Кине је густо насељен,

привредно развијен, а становништво скоро у

потпуности чине Кинези.

На западу је Спољашња Кина која обухвата

Тибет, Таримску котлину, Џунгарију и

Унутрашњу Монголију. У овом, веома ретко

насељеном и привредно неразвијеном делу,

живе некинески народи.

Пустиња Гоби у Кини

УРАДИ

Упореди површину Кине са површином Европе (са Русијом и без ње). Погледај на карти источне

Азије у свом атласу колико је пружање Кине у степенима у правцу запад–исток, а колико у правцу

север–југ.

Спољашња Кина има претежно планински рељеф.

У јужном делу су веначне планине и висоравни, а у северном

делу громадне планине и котлине. Према Тихом

океану рељеф постаје нижи, а Праву Кину одликују низије

на северу (Манџурија и Кинеска низија) и побрђа

на југу.

ПОДСЕТИ СЕ

Које планине, висоравни и котлине одликују рељеф

Спољашње Кине? Обележи их на немој карти у радној свесци.

Који простор по географској ширини заузима Кина? У ком се

топлотном појасу налази највећи део Кине? Који климатски

типови су заступљени у Кини?

Предео у јужној Кини

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


90 <

85–89

80–84

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

60 40 20

20 40 60

бр. становника

(у мил.)

80 <

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

40 30 20 10 10 20 30

бр. становника

(у мил.)

Живот Кинеза је одувек био везан за велике реке и низије у њиховим

доњим токовима. Река Хоангхо у свом средњем току тече преко платоа

који образује ситна прашина жуте боје, лес. Спирајући лес, њена вода је у

доњем току мутна и жута, због чега је и добила име Жута река. Изливајући

се из свог корита приликом великих поплава, лесни муљ се таложи и на

њему се ствара веома плодно земљиште. За разлику од Хоангхоа, Жуте

реке, најдужа река Кине, Јангцекјанг (6.380 km) је при ниском водостају

веома бистра, због чега је и добила име Плава река.

Већина становништва живи на подручју плодних низија Уже Кине. Ту су

нека од најгушће насељених подручја на Земљи. Више од 90% становни -

ш тва Кине чине Кинези (Хан), а уз њих живи још 56 мањинских народа.

Неки од њих имају и више милиона припадника. Кинески језик има више

десетина различитих варијанти, а за службени језик је прихваћен мандарински

кинески.

90 <

85–89

80–84

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

мушкарци жене

мушкарци жене

60 40 20

20 40 60

бр. становника

(у мил.)

Полно-старосне пирамиде у Кини 1950. (лево) и 2009. године (десно)

УРАДИ

80 <

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

Висок природни прираштај

и брзи пораст броја становника

био је велики проблем

за Кину. Због тога је

држава шездесетих година

про шлог века почела да спроводи

мере контроле наталитета

(„политика једног детета”).

Упореди полно-старосне пирамиде Кине из 1950. и 2009. године. Какве промене у старосној

структури становништва примећујеш?

Кина је природно изолована 0–4 од осталих делова Азије високим планинама

на југу

40

и

30

југозападу,

20 10

бр. становника

а пустињама

10 20 30

(у мил.)

на западу и северозападу. Овакав

положај утицао је на историјски развој и културне особености Кине. Осим

природне, Кина је дуго била и у добровољној друштвеној изолацији и нерадо

се укључивала у светске привредне токове.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Изолацији је доприносио и Кинески зид. Дугачак је око

2.700 km, а већи део је изграђен у 3. веку пре н. е. у време

„Првог цара”. Четири века касније дограђен је део ка Тибету,

а током 15. и 16. века добија данашњи изглед. Изграђен је

ради одбране плодних низија од упада номадских освајача са

севера. Од 1987. године налази се на листи светске културне

баштине, под заштитом Унеска.

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Источна Азија

Осим вековне затворености, привредни развој Кине био је отежан

и због унутрашњих политичких сукоба, честих ратова и затвореног владајућег

комунистичког режима. Крајем седамдесетих година прошлог

века, Кина је почела да се укључује у светске привредне токове. Важну улогу

имале су стране компаније, заинтересоване да користе сировине, јефтину

радну снагу и велико тржиште Кине.

По производњи, Кина је међу водећим

државама у свету. Скоро половина

становништва бави се пољопривредом

чији су производи намењени махом

домаћим потребама. Гаје се житарице, посебно

пшеница и пиринач, као и поврће,

воће, шећерна трска и репа, чај, памук,

соја, дуван. Традиционална делатност је

узгој свилене бубе и производња свиле.

Уз добро развијено сточарство (говеда,

свиње, живина), велики значај има и

риболов. Велико рудно богатство (нафта,

угаљ, руда гвожђа, бакра, олова, цинка,

неметали) и сировине које даје пољопривреда,

основ су за све бржи развој свих индустријских

грана, од црне металургије

до индустрије високе технологије. Веома

специфична кинеска култура и традиција,

бројни културно-историјски споменици и

прекрасни пејзажи привлаче све већи број

туриста.

Производња свиле

Армија од теракоте

Мере које је држава спровела ради контроле

природног прираштаја одразиле су

се и на миграције из села у градове. Скоро

половина становништва живи у градовима.

Са око 23 милиона становника, Шангај

је један од највећих градова Кине. За њим

следе главни град Пекинг, Вухан, Ченгду,

Ченгчоу и др. Кина има више од четрдесет

милионских градова и по томе је водећа у

свету.

Пекинг

УРАДИ

Пронађи на карти Кине у свом атласу неке од милионских градова и уцртај их и обележи на немој

карти у радној свесци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


Јапан

Површина: 377.930 km 2

Број становника: 126.434.653

Главни град: Токио

(37.217.000 ст.)

Службени језик: јапански

Валута: јен

Јапан је острвска држава коју чине четири велика

острва (Хокаидо, Хоншу, Шикоку и Кјушу) и још око

3.000 мањих острва. Од континенталног дела Азије одваја

га Јапанско море.

Јапанска острва су планинска, са више од 60 активних вулкана. Честе

земљотресе понекад прати цунами. Највиша планина је Фуџијама

(3.776 m), вулкан чија је последња ерупција забележена 1707. године.

Због врха покривеног снегом током целе године, овај вулкан је и добио

име „бела принцеза”. Равница је мало и зато су у потпуности обрађене.

Највећа равница је Канто, која се налази на острву Хоншу.

Фуџијама

Због острвског положаја, Јапан је под великим

климатским утицајем мора. Топла морска струја

Курошио и хладна струја Ојашио и утицај вантропских

монсуна чине да су лета топла и влажна,

а зиме благе. Само острво Хокаидо има хладне

и снежне зиме. Јужна острва у периоду јесење

смене монсуна угрожавају тајфуни. Кратке реке,

богате водом целе године, имају велики хидроенергетски

потенцијал. Скоро две трећине

територије Јапана прекривају шуме, које су

највећим делом резултат планског пошумљавања.

Са 334,6 ст/km 2 Јапан се убраја међу најгушће насељене

земље света. Густина насељености је веома неравномерна.

Најгушће је насељено највеће острво Хоншу. Три четвртине становништва

живи у приобалним низијама и то на источним обалама

јапанских острва где су смештени највећи градови. Због

ниског природног прираштаја све је мањи проценат младог

становништва. Добром здравственом заштитом продужен је

животни век на осамдесет година, чиме се повећава проценат

старог становништва. И поред утицаја из Кине и Кореје у раној

јапанској историји, острвски положај Јапана сачувао га је од

страних освајача, а царство је развило властиту културу и начин

живота.

Трешњин цвет

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Источна Азија

Јапан је једна од привредно најразвијенијих

земаља света. Брз развој после Другог светског рата

сматра се „привредним чудом”. Савремени развој

Јапана уско је повезан са укључењем у светску трговину,

али највећу заслугу има чувена марљивост, скромност

и преданост Јапанаца.

Модерна, механизована пољопривреда, веома

добро развијен риболов и разноврсно рудно богатство

не могу да подмире потребе високоразвијене

индустрије Јапана. Стога је Јапан један од највећих

светских увозника сировина, али и један од највећих

светских извозника готових производа. Извозе се

производи машинске, хемијске, електротехничке

индустрије и електронике, бродови, аутомобили,

возови. Сви ови производи израђени су савременом

технологијом и препознатљиви су по свом квалитету.

Саобраћај је изузетно добро развијен и има велики

значај за привреду Јапана. Брзи возови („метак”) и авиони

повезују све велике градове и индустријске центре.

Због недостатка простора аеродроми се праве на вештачким

острвима.

Јапански воз „метак”

Бонсаи

Образовање, култура и уметност имају веома важну

улогу у животу Јапанаца. Петина становништва је

високообразована. Широм света је позната вештина

узгоја минијатурног дрвећа – бонсаија, прављења облика

од савијеног папира – оригами, јапанска хаику

поезија, позоришта, музика, фестивали...

Јапан је међу водећим земљама света по броју

градског становништва. Око четири петине становништва

живи у градовима. Због недостатка простора

и интензивне урбанизације градови се спајају у велике

конурбације и мегалополисе. Највећи мегалополис настао

је у равници Канто где се налази главни и највећи

град у Јапану и Азији, Токио (Токио-Јокохама). Јапан је

по облику владавине уставна царевина. Остали велики

градови су Јокохама, Осака, Нагоја, Кјото, Сапоро

и Кобе.

Оригами

Токио

УРАДИ

Пронађи на карти Јапана у свом атласу велике градове и мегалополисе и обележи их на немој карти

у радној свесци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


МАПА ЗНАЊА

АЗИЈА

ПОРЕКЛО НАЗИВА

асу – „излазак сунца”

МАТЕМАТИЧКОГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

• Површина: 44.579.000 km 2

• Број становника: 4,39 милијарди ст.

• Густина насељености: 98,5 ст/km 2

Најсевернија тачка – рт Чељускин

Најјужнија тачка – рт Буру

Најзападнија тачка – рт Баба

Најисточнија тачка – рт Дежњева

ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

РЕЉЕФ

Веначне планине:

• северни венац

(Понтијске пл.,

Арарат, Кавказ,

Елбурс, Хиндукуш,

Памир, Каракорум)

• јужни венац

(Тавор, Антитавор,

Загрос, Кунлун,

Хималаји)

Громадне планине:

Тјаншан, Алтај,

Сајан, Прибајкалске,

Јаблоновске,

Становојске,

Верхојанске,

Колимске, Чукотске

Котлине:

Таримска,

Џунгарија

Висоравни:

Анатолија,

Иранска, Тибет,

Средњосибирска,

Становојска

Низије:

Месопотамија,

Пенџаб,

Хиндустан,

Асам, Бенгал,

Западносибирска,

Северносибирска,

Туранска, Кинеска,

Манџурија, Канто

ВОДЕ

Морски сливови и реке:

• Северни ледени океан (Об, Иртиш, Јенисеј,

Лена)

• Индијски океан (Ганг, Брамапутра, Инд, Тигар,

Еуфрат, Шат ел Араб, Салвин, Иравади)

• Тихи океан (Амур, Хоангхо, Јангцекјанг,

Сикјанг, Меконг, Менам)

Језера

• слана (Мртво море, Туз)

• тектонска (Каспијско, Аралско, Бајкалско,

Балхашко)

КЛИМА

субполарна, оштра континентална, пустињска, средоземна, океанска,

синијска (кинеска), монсунска, екваторска, високопланинска

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

велики панда, тигар, носорог, азијски лав, азијски (индијски) слон,

орангутан, снежни леопард, јак

БИЉНИ СВЕТ

тундре, тајге, пустиње (Кизилкум, Каракум, Такла Макан, Џунгарија, Гоби,

Сиријска, Велики и Мали Нефуд, Руб ел Хали, Деште Кевир, Деште Лут, Тар),

џунгле, саване, суптропске зимзелене шуме, листопадне шуме, шуме бамбуса

68

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ ОДЛИКЕ

РЕГИЈЕ СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА ПРИВРЕДА

• југозападна Азија

• јужна Азија

• југоисточна Азија

• источна Азија

• средња Азија

• северна Азија

• велика густина насељености

• висок природни прираштај

• ниска стопа писмености

• највише милионских градова

• изражене миграције на релацији

село–град

• развој градова не може да прати

• велики прилив становништва

• бројне сиромашне четврти са

нехигијенским условима за живот

• велико природно богатство (водне

снаге, разноврсне шуме, плодно

земљиште)

• највеће залихе нафте, земног гаса,

угља, гвоздене руде, руда обојених

и племенитих метала, дијаманата

• слаба привредна развијеност

већине азијских држава

• узроци слабе привредне

развијености: бројно

становништво, низак степен

образованости, последице дуге

колонијалне власти

ПИТАЊА

1. Наведи границе Азије.

2. Како је Азија добила име?

3. Наведи називе океана и мора који окружују Азију. Који мореузи и канали повезују ова мора и

океане?

4. Која су највећа острва и полуострва у Азији?

5. Како су настале веначне планине на простору Азије? Наведи главне низове веначних планина.

6. Које су планине више од 7.000 m?

7. У којим се деловима Азије налазе громадне планине? Наведи називе ових планина.

8. Какве су низије у Азији према начину постанка? Наведи називе највећих низија.

9. Који климатски фактори утичу на климу Азије?

10. Којим морским сливовима припадају реке у Азији?

11. Каква су језера Азије према начину постанка?

12. Које место међу континентима заузима Азија према површини и броју становника?

13. Који су делови Азије најгушће насељени?

14. Које су највеће регије Азије? Наведи њихове главне карактеристике.

15. Објасни одлике азијске привреде.

СПОЉНИ ИЗВОРИ

www.asiasociety.org

www.worldatlas.com

www.library.thinkquest.org

www.ducksters.com

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


Опште географске

одлике Африке

ПОВРШИНА: 30,4 милиона km 2

БРОЈ СТАНОВНИКА: 1,09 милијарди

(2012)

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ:

35,9 ст/km 2

НАЈВИШИ ВРХ:

Килиманџаро (5.895 m)

НАЈНИЖА ТАЧКА:

Депресија Катара (–133 m)

НАЈДУЖА РЕКА: Нил (6.671 km)

НАЈВЕЋЕ ЈЕЗЕРО:

Викторијино језеро (Укереве

језеро) 68.800 km 2

БРОЈ ДРЖАВА:

55 независне државе, 2 територије

и 5 острвских група које припадају

другим државама

НАЈВЕЋА ДРЖАВА:

по површини Алжир (2.381.741 km 2 )

по броју становника Нигерија

(170.123.740)

Африка је други континент по површини

и по броју становника. Обухвата петину светског

копна на којој живи 14% светског становништва.

Овај континент Cтарог света дуго није

био у потпуности проучен, пре свега у његовој

унутрашњости. Због великих супротности у

надморској висини и боји коже становништва,

јасно се дели на „високу” и „ниску”, „белу” и

„црну” Африку, а често га називају континентом

робова, глади и болести.

Планине Атлас су једине веначне планине

у Африци. Део су зоне набирања веначних

планина јужне Европе, иако су од њих

одвојене басеном Средоземног мора.

Сахара је са око 9.400.000 km 2 највећа

пустиња на свету. Простире се од Црвеног

мора на истоку до Атлантског океана на

западу. Местимично пустиња излази и

на Средоземно море и заузима највећи

део северне Африке. Само око 10%

Сахаре чине пешчане пустиње. Остало су

шљунковите и камените пустиње.

Велики број становника црне расе

одведен је из Африке у периоду

колонизације Америке. Највећи број

црних робова потиче са подручја западне,

односно гвинејске Африке. Претпоставља

се да је између 9 и 12 милиона

Африканаца стигло у Нови свет, а број

оних који су на тај пут „пошли” далеко је

већи.

70

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Иако се подаци о дужини појединих река разликују,

Нил је најдужа река на свету. Са Кагером, највећом

реком која се улива у Викторијино језеро, Нил је

дугачак 6.671 km. Низводно од Каира Нил гради

велику разгранату делту ca много рукаваца и улива се

у Средоземно море.

У месту Ел Азизија, јужно од Триполија,

у Либији, 13. септембра 1922. године,

измерена је највиша температура на свету

у хладу. Овај рекорд износи 57,8°С.

Африка је колевка људског

рода. Остаци најстаријих

хоминида на Земљи (аустралопитекус)

пронађени су широм

источне Африке. У депресији

Афар у Етиопији, 1974. године,

пронађени су фосилни остаци

стари 3,2 милиона година.

Каталошки број AL 288-1

најстаријег човека, односно

жене на свету, добио је име

Луси, по песми групе „Битлс”

која се често слушала у кампу

истраживача.

Три четвртине површине

Африке налази се између

два повратника, односно у

жарком топлотном појасу, где

је најјаче Сунчево зрачење

и највеће загревање. Због

тога је Африка најтоплији

континент.

Према степену привредне развијености, Африка у целини заостаје за другим

континентима. Међу државама, најразвијенију индустрију има Јужноафричка Република,

која уз светски значајно рударство чини основ привредног развоја ове државе.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


Основни географски подаци о континенту

Кључне речи

• централни

положај

• велике водене

површине

• слабо разуђене

обале

Порекло назива Африка не може се са сигурношћу утврдити. Стари

Римљани су племе које је живело на подручју Источног Атласа називали

Афри. Њихово име се најчешће повезује са феничанском речју афар (прашина).

Према новијим теоријама име Афри доводи се у везу са берберском

речју ифри, што значи „пећина”, јер су Афри живели у пећинама.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Постоје и друге претпоставке о пореклу назива Африке. У 6. веку је постојало

мишљење да би име овог континента могло потицати од латинске речи априка, што

значи „сунчано”. Историчар Лео Африканус наводи грчко порекло назива од речи

африке што значи „без хладноће”. У 19. веку сматрало се да би назив Африка могао

потицати од египатске сложенице аф-руи-ка, која би се могла превести као „место

рођења (порекла)” Египћана).

Екватор дели територију Африке

на две скоро једнаке половине, а са

Гриничом, нултим меридијаном, сече

се у Гвинејском заливу испред обала

Африке. Због тога можемо рећи да

Африка заузима централни положај,

како у односу на остале континенте,

тако и у односу на географску мрежу.

Централни положај Африке у односу на остале континенте

Табла на Игленом рту

Африку са свих страна ограничавају велике

водене површине. На северу је Средоземно море

које Африку одваја од Европе, а најмање растојање

између ова два континента је у Гибралтарском мореузу.

Западна граница је Атлантски океан, а на

истоку је Индијски океан. На североистоку, границу

Африке према Азији чини Суецки канал, Црвено

море, мореуз Баб ел Мандеб и Аденски залив.

Од рта Бланко у Тунису до Игленог рта, Африка се

пружа у правцу север–југ на дужини од око 8.000 km,

а растојање од Зеленог рта на западу до рта Хафун

на истоку, у Сомалији, износи око 7.400 km.

УРАДИ

На немој карти у радној свесци обележи границе Африке. Одреди географску ширину, односно

географску дужину крајњих тачака континенталног дела Африке.

72

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Разуђеност обала

ПОДСЕТИ СЕ

Погледај карту света у свом атласу. Упореди обале Европе и Азије са једне, и Африке са друге стране.

Објасни шта примећујеш.

Обале Африке су веома слабо разуђене. На истоку

континента је Сомалијско полуострво, једино веће полуострво

у Африци. Осим великог Гвинејског залива, на

северу Африке су још два мања, Габески залив и залив

Сидра. Готово целом дужином обала је равна, делом је

стрма, а делом ниска са плитким морем.

Африка има и мало острва. Југоисточно од континенталног

дела налази се једино веће острво, Мадагаскар.

На северозападу су Мадеира, Канарска и Зеленортска

острва, а у Гвинејском заливу су Сао Томе и Принсипе.

У Индијском океану, уз саму обалу су острва Пемба и

Занзибар, а северно од Мадагаскара су Коморска и

Сејшелска острва. Источније су Маскаренска острва,

Маурицијус и Реунион.

Стрме обале јужне Африке

ЗАНИМЉИВОСТИ

У покушају да пронађе поморски пут око Африке, морепловац

Бартоломео Дијас наишао је на велику олују због које је морао

да одустане од даље пловидбе. Зауставио се на једном рту, који

је назвао Олујни рт. Када се морепловац Васко да Гама спремао

на пловидбу, промењен је назив у Рт добре наде, у жељи да га

прати срећа на путовању.

Рт добре наде

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Африка је по површини и по броју становника други континент на свету.

• Назив Африка потиче од старих Римљана, али постоје и друге претпоставке о пореклу назива

Африке.

• Африка заузима централни положај, како у односу на остале континенте, тако и у односу на

географску мрежу. Дели се на „високу” и „ниску”, „белу” и „црну” Африку.

• Афрички континент окружују воде Средоземног мора на северу, Индијског океана на истоку и

Атлантског океана на западу. На североистоку, границу Африке према Азији чини Суецки канал,

Црвено море, мореуз Баб ел Мандеб и Аденски залив.

• Најсевернија тачка континенталног дела Африке је рт Бланко, а најјужнија Иглени рт. Најзападнија

тачка је Зелени рт, а најисточнија је рт Хафун.

• Обале Африке су веома слабо разуђене. Целом дужином обала је равна, делом је стрма, а делом

ниска са плитким морем. Највећи залив је Гвинејски, највеће полуострво Сомалија, а највеће острво

је Мадагаскар.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


Рељеф Африке

Кључне речи

• Велики источноафрички

ров

• ниска и висока

Африка

тектонски ровови

веначне планине

старе планине и

висоравни

басени

вулкански рељеф

граница између

ниске и високе

Африке

Рељефне целине Африке

Највећи део Африке изграђен је од веома старих стена и део је

некадашњег јужног континента Гондване. Померањем афричког копна према

северу, дошло је до стварања нових облика рељефа. Старе Капске и

Дракенске планине на југу континента додатно су издигнуте. Истовремено,

раседањем, створен је и Велики источноафрички ров који чини систем

огромних раседа. Дуж тих раседа дошло је до раздвајања тектонских плоча,

интензивне вулканске активности, изливања лаве и стварања вулканских

платоа и вулканских масива. Ров се пружа од Црвеног

мора, преко Етиопске и Језерске висоравни према западном

ободу Мозамбичке низије.

„Најмлађе” у Африци јесу планине Атлас које се

налазе на крајњем северозападном делу континента.

Атласке планине припадају веначним планинама

и набране су у исто време када и веначне планине

јужне Европе. По својој старости и структури оне су

„уљез” у Африци, а од зоне набирања у јужној Европи

којој припадају, одвојене су каснијим спуштањем басена

Средоземног мора и стварањем Гибралтарског

мореуза.

ПОДСЕТИ СЕ

Погледај карту света у свом атласу. Које планине припадају

јединственој зони набирања упоредничког правца пружања?

Преко којих континената се ова зона простире?

Високи Атлас у јужном делу Марока

Старо афричко копно с временом је деловањем

спољашњих сила уравњено. Данашњи рељеф Африке

чине углавном висоравни са којих се издижу вулканске

планине и мање или више спуштени басени. Низија има

мало. Подручја до 200 m надморске висине заузимају

свега 15% површине Африке, што је мање него на било

ком другом континенту. И високих планина је мало јер

је са висином већом од 2.000 m свега 2,3% површине. То

значи да у рељефу Африке преовладавају простори са

надморском висином од 200 до 2.000 m (82,7%).

Према облицима рељефа и њиховим висинама, Африка се може поделити

на ниску и високу Африку. Ниска Африка обухвата северне и западне,

а висока источне и јужне делове континента. Ниску Африку чине ниске

висоравни са усамљеним планинама и спуштеним басенима. У високој

Африци налазе се висоравни велике надморске висине испресецане тектонским

рововима, са којих се издижу бројне вулканске планине.

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

Највећи део ниске Африке заузима пространа

Сахарска висораван са које се местимично издижу

вулканске планине (Ахагар, Тибести, Аир). У североисточном

делу висораван је јаче улегнута и

ту је најнижа тачка Африке, Катарска депресија

(–133 m). Према Гвинејском заливу Сахарска висораван

постепено прелази у нижу Суданску висораван,

а затим у приморску Гвинејску низију.

На Суданској висоравни су басени у горњем току

Нила, око језера Чад и средњег тока Нигера.

Сахара (предео у Либијској пустињи)

На југу ниске Африке налази се највећи басен афричког континента,

басен Конга. Басен Конга са свих страна окружују висоравни и ниске планине,

а на истоку га затвара Језерска висораван високе Африке.

У северном делу високе Африке налази се Етиопско-сомалијска висораван,

висине 2.000–3.000 m. Са висоравни се издижу вулканске планине

више од 4.600 m. Висораван је подељена тектонским ровом у чијем се

северном делу налази депресија спуштена 116 m испод нивоа мора. Јужни,

виши делови рова, испуњени су водом језера међу којима је највеће језеро

Тана. Према западу, висораван стрмим и високим одсецима прелази у ниску

Африку, а према истоку се постепено снижава и прелази у Сомалијску

низију.

Јужније од Етиопско-сомалијске је Језерска

висораван, а одваја их попречни ров у коме је

језеро Туркана (Рудолфово језеро). Са језерске

висоравни издижу се највише планине Африке.

То су вулканске планине Килиманџаро (5.895 m)

и Кенија (5.200 m), а на западном рубу је Рувензори

(5.120 m), који је према начину постанка громадна

планина. И овде делови тектонског рова

пресецају висораван и испуњени су језерима.

Језера су већа по површини и има их више, због

чега је висораван и добила име.

Килиманџаро, највиши врх Африке

Река Замбези одваја Јужноафричку од Језерске

висоравни. Јужноафричка висораван је

знатно нижа са просечном висином 900–1.000 m.

У средишњем делу висоравни налази се велика,

плитка котлина Калахари. Према истоку висораван

се спушта у пространу Мозамбичку

низију, а на југу и југоистоку је затварају Кепске и

Дракенске планине. Ове планине се стрмим одсецима

спуштају према Индијском океану.

Кепске планине у јужној Африци

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Клима Африке

Кључне речи

• најтоплији

континент

• жарки појас

• пасати

• пустиње

екваторска клима

влажна тропска клима

под утицајем монсуна

тропска клима

средоземна клима

суптропска клима

(пустиње)

суптропска клима

(степе)

планинска клима

Типови климе у Африци

ПОДСЕТИ СЕ

У којем се топлотном појасу налази највећи део Африке? Објасни како географска

ширина утиче на климу. Како настају стални ветрови пасати?

Географски положај битно утиче на климу Африке. С обзиром на то да

екватор пролази преко средине афричког континента и да га дели на два

једнака дела, типови климе су симетрично распоређени и подједнако се

смењују према северу и југу.

У области око екватора, у басену Конго и обалама

Гвинејског залива, заступљена је екваторска

клима. Ово је област стално ниског ваздушног

притиска. Од екватора према северу и југу

количина падавина се смањује, па је северније и

јужније од екваторске климе заступљена тропска

клима. У областима тропске климе уз западне

обале континента тече хладна Бенгуелска

струја, а уз источне обале топла Мозамбичка

морска струја. Обе морске струје имају велики

утицај на климу ових делова Африке.

ПОДСЕТИ СЕ

Које су одлике екваторске, а које тропске климе?

По чему су ова два типа климе слична, а по чему се

разликују?

Око северног и јужног повратника заступљена је изразито

сува суптропска клима. Због високих температура и

мале количине падавина, ово су области пустиња. Око северног

повратника налази се велика пустиња Сахара, а око

јужног повратника је пустиња Калахари. У пустињама је

стално висок ваздушни притисак.

Тропска вегетација на острву Мадагаскар

Од повратника према екватору дувају стални ветрови

пасати. На северној полулопти пасати дувају са пространог

копна северне Африке према Гвинејском заливу као суви ветрови.

За разлику од њих, пасати на јужној полулопти дувају

преко Индијског океана и доносе велику количину падавина

острву Мадагаскар, а знатно мању југоисточним обалама

Африке. Даље преко јужног дела континента дувају као

суви ветрови. Овакво кретање ваздушних маса током целе

године утиче на изразито малу количину падавина на западним

обалама јужне Африке. Због тога је на том простору

још једна велика афричка приморска пустиња, Намиб.

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

ЗАНИМЉИВОСТИ

Положај пустиње Намиб утиче да се на динама које се

пружају уз обалу Атлантског океана у раним јутарњим

сатима вода кондензује у облику крупних капи

росе. Због њиховог пресијавања на јутарњем сунцу,

поморци који су пловили дуж обала Африке мислили

су да се ради о дијамантима, па су ову пустињу

назвали „дијамантска пустиња”.

У крајњим северним и крајњим јужним

областима Африке заступљена је влажнија

варијанта суптропске климе, медитеранска

клима. На висоравнима источне Африке и високим

планинама заступљена је вертикална

зоналност климатских типова.

Пустиња Намиб уз обалу Африке

ЗАНИМЉИВОСТИ

Сахара није одувек била врућа, сува и беживотна пустиња каква је сада. Према археолошким

налазима и цртежима преисторијских људи на стенама са приказима из њиховог живота, Сахара

је била савана. Под утицајем много блаже климе са већом количином падавина, Сахара је имала

развијену речну мрежу. У рекама су живели нилски коњи и крокодили, а широм саване су се кретали

слонови, лавови и разни преживари. За неколико миленијума клима се променила и пустиња је

заменила савану.

УРАДИ

Посматрај карту Африке у свом атласу и пронађи веће планине, висоравни и низије. Обој их

картографским бојама на немој карти у радној свесци и испиши њихова имена. Означи на карти и

Велики источноафрички ров.

Пронађи на климатској карти Африке у свом атласу типове климе. Обој их одговарајућим бојама на

немој карти у радној свесци и испиши њихова имена. Размисли и објасни шта је утицало на такав

распоред климатских типова.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Афрички континент је део некадашњег јужног континента Гондване.

• Највећи део Африке захватају простране висоравни. Планине су по начину постанка громадне,

вулканске и веначне, и налазе се на рубним деловима континента. Низија има мало.

• Типови климе су зонално распоређени од екватора према северу и југу континента и смењују

се овим редом: екваторска, тропска, сува суптропска (полупустињска и пустињска) и влажна

суптропска (средоземна или медитеранска). На висоравнима источне Африке и високим планинама

заступљена је вертикална зоналност климатских типова.

• Велики утицај на климу Африке имају и две морске струје: Бенгуелска (хладна) и Мозамбичка

(топла).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Биљни и животињски свет Африке

Кључне речи

• прашуме

• саване

• тропске степе

• полупустиње

• пустиње

• медитеранска

вегетација

Симетричност климатских типова у односу на екватор одражава се и

на распоред типова вегетације. Промена вегетацијских типова праћена је

смањењем количине падавина од екватора према северу и југу.

У области око екватора, на подручју басена Конга и обала Гвинејског

залива, заступљене су влажне тропске шуме које се у Африци називају

прашуме. Због велике количине падавина коју доносе пасати, прашуме су

заступљене и на источним обалама Мадагаскара.

ПОДСЕТИ СЕ

Шта одликује влажне тропске шуме?

Где је још заступљен овај тип вегетације? Како се ове шуме

називају у Азији?

Прашуме у гвинејској Африци

Савана

Атласки кедар

Прашуме су густе, тешко проходне шуме и у њима

је изражена спратовност. Дрвеће, коме треба највише

светлости, достиже висину и до 60 m. Испод дрвећа

су жбуње и траве, а све је испреплетано пузавицама,

лијанама. Сунчева светлост скоро уопште не продире у

ниже спратове шуме. Северније и јужније од прашума је

вегетација високих трава, савана. То је подручје тропске

климе са израженим једним кишним и једним сушним

периодом. У саванама се појављује појединачно

дрвеће (акације, баобаб).

Са смањењем количине падавина, саване смењују

тропске степе које даље према северу и југу прелазе

у полупустиње и пустиње. Тропске суве степе

домородачко становништво Африке назива сахел.

Суптропске пустиње су области око повратника, где

је увек ведро због високог ваздушног притиска. Преко

дана, загревање је велико, а у току ноћи подлога се хлади.

Због тога су разлике између дневних и ноћних температура

велике. У овим безводним просторима живот

је могућ једино у оазама, где се појављује богатија

вегетација. Вегетацију у оазама чини углавном урмина

палма. За разлику од северноамеричких пустиња где се

појављују кактуси, у афричким пустињама опстају млечике.

Крајње северне и крајње јужне области Африке

имају медитеранску климу, па је и вегетација медитеранска.

То су шуме зимзеленог храста (китњак, плутњак),

разних врста бора, жбунасте вегетације (макија) и

средоземног воћа (смоква, лимун, поморанџа). На

подручју планине Атлас налазе се шуме атласког кедра.

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

Оваква скоро идеална зоналност и симетричност вегетације по

географској ширини није изражена нигде више у свету. Правилност ремети

подручје висоравни и планина у источној Африци. На Етиопско-

-сомалијској и Језерској висоравни заступљене су суве саване и тропске

степе. Исти вегетацијски тип заступљен је и на острву Мадагаскар.

Поједине врсте богатог животињског света живе само у

Африци и нигде више у свету. Жирафе, зебре, велика крда

дивљег говечета гну, бројне врсте антилопа (импала, орикс,

спрингбок) крећу се саванама у потрази за храном. За разлику

од азијског, афрички слон је крупнији и има веће уши.

Биљоједи су две врсте афричких дворогих носорога, црни и

бели. Обе врсте су веома угрожене и заштићене. Од звери из

породице мачака, осим лавова, у афричким саванама живе

леопарди и најбрже копнене животиње, гепарди. Сваки од

континената јужне хемисфере са пространим саванама (Јужна

Америка, Африка и Аустралија) има своју врсту ноја, птица

тркачица. Међу њима, афрички ној је највећи. Различите

врсте мајмуна (мандрили, павијани, резуси, макаки) живе у

шумама и саванама широм Африке.

Жирафа

Антилопа Афрички ној Горила

Осим орангутана у Азији, само још у Африци живе две

врсте човеколиких мајмуна. То су шимпанза и горила. Велики

број врста змија, неотровних (удав) и отровних, живи широм

афричког континента. Неке од врста су чувене по свом изузетно

јаком отрову, као што је црна мамба, суданска љутица и

др. Мадагаскар се у давној прошлости одвојио од Африке распадом

праконтинента Гондване, због чега има специфичан

животињски свет. Од двадесетак врста лемура, који заједно са

мајмунима и човеком припадају приматима, највећи је индри

(до 90 cm са репом), а најмањи миш-лемур (дужина тела 15 cm

и још толика дужина репа). Најпознатија и најбоље проучена

врста, а по многима и најатрактивнија, јесте прстенорепи лемур.

Доласком Европљана, многе животињске врсте су нестале,

а опстанак великог броја је веома угрожен.

Прстенорепи лемур

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


Хидрографија Африке

Кључне речи

• Нил

• вади

• оазе

• тектонска

језера

• шотови

Нил код Асуана

ПОДСЕТИ СЕ

Како се мења количина падавина у Африци? Који делови Африке примају велику, а

који делови малу количину падавина? Како су падавине распоређене током године?

Велике разлике у количини падавина које примају поједини делови

Африке утичу на велику неуједначеност у распореду површинских вода.

Битно се разликују екваторска, водама богата подручја

и суве области око повратника. Пустиње и суве тропске

степе заузимају највећи део континента.

Северна Африка је најсушнији део континента.

Доминира Сахара која чини скоро трећину укупне

површине Африке. Нил је једини водоток који успева

да се пробије преко беспућа Сахаре до Средоземног

мора, захваљујући великој количини падавина у изворишном

делу. Настаје спајањем Белог и Плавог Нила

код Картума у Судану и припада сливу Средоземног

мора.

УРАДИ

Погледај карту Африке у атласу и одреди где настаје Бели, а где Плави Нил. Утврди колико притока

прима Нил у горњем, а колико у доњем току. Објасни.

Осим Нила, сливу Средоземног мора припадају и кратки токови који

се спуштају са северних падина Атласа. Сахарска страна Атласа је знатно

сувља, са бројним сувим коритима повремених река. Вади се налазе и на

простору Сахаре, у либијском приобаљу, и у централним деловима, где се

спуштају са сахарских планина.

Одлика северне Африке, када је о површинским

водама реч, јесу оазе. Оазе су зелена острва у сахарском

песку и стенама. Осим природних извора око

којих су настале, велики број оаза налази се и на местима

где се црпи подземна вода.

ПОДСЕТИ СЕ

Како настају оазе? Која је вегетација заступљена у оазама и

колики је њихов значај за живот тамошњег становништва?

Оаза у Тунису

По површини, највећи је слив Атлантског океана и заузима око 35%

територије Африке. Распоред облика рељефа и климатске одлике условиле

су да се у Атлантски океан уливају три од пет великих афричких река. То

су Нигер, Конго и Орање.

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

Река Конго је са 4.667 km друга река по дужини у Африци. Речни систем

Конга формиран је у пространом басену, у области екваторске климе.

Због велике и равномерне количине падавина током године, река Конго је

богата водом и има уједначен водостај. По количини воде, Конго је друга

река у свету, после Амазона.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Река Нигер, трећа река по дужини у Африци (4.184 km),

има веома специфичан ток. Извире на северним падинама

Гвинејских планина које су свега стотинак километара удаљене

од обале Атлантског океана. Ово је подручје велике количине

падавина и у изворишном делу ток Нигера је веома разгранат.

Тече према североистоку, односно према сушном Сахелу, где

не прима ниједну притоку, а вода реке испарава и нестаје у

тлу. Низводно од места Тимбукту, нагло оштром окуком скреће

према југу и кроз Гвинејску висију пробија се до Атлантског

океана у који се улива великом делтом. Да није скренула према

влажном гвинејском приобаљу, река Нигер би вероватно

пресушила и нестала у сувим областима Сахаре.

Међу бројним кратким рекама које се са подручја Високе Африке

спуштају ка Индијском океану, најдужа је река Замбези. Реке овог слива

су великог пада, богате су водом и теку кроз дубоке клисуре.

Већина афричких река тече преко мањих или већих одсека насталих

раседањем. На овим одсецима стварају се водопади. Мањи водопади

називају се катаракти. Због ових одсека и водопада реке Африке

нису пловне целом својом дужином. На реци Замбези налазе се чувени

Викторијини водопади висине 128 m.

Басени Чад на Суданској висоравни и Калахари у јужној Африци

највећа су подручја унутрашњег отицања у Африци. У басену Чад налази се

река Шари која се улива у језеро Чад. Река

Окаванго разлива се у неколико рукаваца и

завршава ток у мочварној делти Окаванго басена

у северном делу Калахарија. То је највећа

унутрашња делта на свету.

Хидрографију Африке одликује и велики

број језера. Највише их је на висоравнима источне

Африке, посебно на оној која је по њима

и добила име, Језерској висоравни. Сва ова

језера су тектонска, настала у деловима великог

афричког рова. Осим Рудолфовог језера,

сва су слатководна.

Викторијини водопади на реци Замбези

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


Опште географске одлике Африке

Једно од језера у Танзанији

Највеће по површини језеро Африке и

треће у свету јесте Викторијино (Укереве)

језеро. Из њега отиче Бели Нил, који

се као дужа саставница сматра изворишним

делом Нила. Само два језера у свету

имају дубину већу од 1.000 метара. Језеро

Тангањика, са дубином од 1.470 m, друго

је у свету. Као и Бајкалско језеро, језеро

Тангањика је криптодепресија. Површина

му је на 773 m, а дно на 697 m испод нивоа

мора. Криптодепресија је и језеро Њаса,

дубоко 786 m.

Због великог испаравања, језера у сувим пределима Африке имају

већу количину растворених минералних соли у води. Оваквих сланих

језера највише је по ободу Сахаре и на подручју источног сахарског дела

Атласа, а називају их шотови. Изузетак је језеро Чад које је слатководно.

Одликује га и велико колебање површине (10.000–30.000 km 2 ). Језеро Чад

је, у ствари, мочварно и песковито земљиште које с времена на време бива

поплављено. У најсланија језера света спада језеро Асал у Џибутију, чији

је салинитет десет пута већи од салинитета светског мора. Језеро лежи у

области Великог афричког рова, на 155 m испод нивоа мора, па је после

Мртвог мора то уједно и највећа депресија са сланом водом на свету.

УРАДИ

Посматрај карту Африке у атласу и на немој карти у радној свесци плавом бојом обележи највеће

реке и правилно испиши њихова имена.

Одреди, уз помоћ карте, којим сливовима припадају велике афричке реке и у којем је делу најгушћа

речна мрежа.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Смањивање количине падавина од екватора према северу и југу утицало је на распоред типова

вегетације. Од екватора се зонално смењују прашуме, саване, тропске степе, полупустиње, пустиње

и средоземна вегетација. Животињски свет је разноврстан, а поједине врсте животиња живе само у

Африци.

• Речна мрежа је неуједначена. Битно се разликују екваторска, водама богата подручја и суве области

око повратника. Реке Африке отичу у три слива: слив Средоземног мора, слив Атлантског океана

и слив Индијског океана. Најдужа река Африке и света је Нил, а Конго је друга река по дужини у

Африци и друга река у свету по површини слива и количини воде.

• Највише језера има на Језерској висоравни где су она велика и дубока. Викторијино или Укереве

језеро је по површини највеће језеро у Африци, а треће у свету. Слана језера по ободу Сахаре и на

подручју источног сахарског дела Атласа називају се шотови.

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Становништво и насеља

Тачне статистичке податке о броју и структури афричког становништва

тешко је добити. За готово половину Африке постоје само веома грубе

процене. Још увек има кретања племена преко међудржавних граница.

Нема довољно школованих људи који би спровели пописе, а чести су и

покушаји прикривања стварног стања (због пореза, ратова и др.).

Процењује се да у Африци живи око 1,09 милијарди становника.

Захваљујући високом природном прираштају, средином 21. века у Африци

ће живети трећина светског становништва.

Кључне речи

• Хамити

• Семити

• негроидна група

народа

• ислам

• хришћанство

Просечна густина насељености у Африци је 35,9 ст/km 2 . Међутим, становништво

Африке је веома неравномерно распоређено, како на континенту

у целини, тако и у појединим државама.

УРАДИ

Погледај карту густине насељености Африке. Упореди

приказане податке са одликама природне средине и објасни

неравномерност насељености у Африци.

Највећи број становника живи у Нигерији, а затим по

броју становника следе Етиопија и Египат. У ове три државе

живи трећина становништва Африке. У појединим државама

готово целокупно становништво насељава мале просторе

погодне за живот. Тако су, на пример, у Египту долина

Нила, у Либији Средоземно приморје и у Чаду јужни део

државе најгушће насељени.

Пустиња Сахара одвојила је „белу” и „црну” Африку,

односно северне делове насељене становништвом беле

расе и делове јужно од Сахаре насељене становништвом

црне расе. Наравно да граница није баш тако оштра јер

је кроз историју долазило до миграција којима се становништво

мешало.

Најстарије бело становништво северне Африке чине

Хамити. Хамитски народи су били међусобно сродни и

имали су заједничку језичку основу. У долини Нила су још

пре 7.000 година развили једну од најстаријих култура.

Основа привреде била им је земљорадња. Из југозападне

Азије досељавали су се Семити, који су као сточари били

врло покретљиви и организовани. Семити су освајали

територије на којима су живели хамитски народи, покоравали

их и наметали им своју културу и религију, а у

великој мери и језик.

ненасељено

0–1 ст/km 2

1–10 ст/km 2

10–50 ст/km 2

50–100 ст/km 2

100–200 ст/km 2

преко 200 ст/km 2

Карта густине насељености у Африци

берберски

арапски

језици Горње Гвинеје

и Судана

амхарски и сомалијски

језици

банту језици

хотентотски и бушмански

језици

мадагаскарски и француски

на острвима

нумибијски

енглески

африканс

Карта заступљености језика у Африци

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


Најбројнији семитски народ су Арапи, који су се највише раширили

у североисточном делу Африке, где је хамитска основа скоро потпуно

нестала. Од хамитских народа очували су се Бербери у планинском

атласком делу Алжира, Туарези у Сахари и Копти у Египту.

Туарег

ЗАНИМЉИВОСТИ

Туарези су познати као „плави народ”. Своје тканине фарбају природним бојама,

а тело им је од њих попримило плавкасту боју. Говоре берберским језиком и

имају сопствено писмо тифинак. Примили су ислам, а познати су као добри

ратници и вешти јахачи камила.

Јужно од Сахаре превладава становништво црне расе које чини

око три четвртине укупног становништва Африке. Црно становништво

чине бројни народи, али они сви се могу поделити у две велике групе,

прави црнци и негроидна група. Прави црнци су Судански и Банту

црнци. Судански црнци насељавају подручје Суданске висоравни до

Гвинејског залива и басена Конга на југу и Етиопске висоравни на истоку.

На крајњем истоку овог подручја, око горњег тока Нила, живе Нилоти,

Судански црнци који су се највише мешали са другим народима.

Масаи (Судански црнци)

Банту црнци насељавају подручје басена Конга, Језерску висораван

и јужни део Африке.

Негроидну групу чине најпримитивнији становници Африке који

живе прилично изоловано у тешко приступачним деловима где су их

потиснули напреднији Банту црнци. То су Пигмеји, становништво ниског

раста, који живе у прашумама басена Конга, Бушмани у средњем и

северном делу Калахарија и Хотентоти у делу пустиње Намиб.

Банту црнци

ЗАНИМЉИВОСТИ

Бушмани себе називају Сан, што значи „људи из грмља”, због чега су им Енглези

и дали ово име. Ниског су раста. Некад су насељавали много веће просторе

јужне Африке, али су се пред снажним насељавањем Банту црнаца склонили на

простор пустиње Калахари. Баве се углавном ловом и сакупљањем плодова.

На острву Мадагаскар већину становништва чине Малгашани настали

мешањем домородачког негроидног становништва са досељеним

Малајцима.

Бушман

Осим Бербера и Туарега, готово целокупно становништво северне

Африке говори арапским језиком. Према неким подацима, црначко

становништво говори више од 1.500 различитих језика. Међу банту

језицима по броју становника који га користи истиче се свахили. У

већини земаља јужно од Сахаре у службеној употреби су језици бивших

колониста (енглески, француски или португалски).

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

У северној Африци Семити су раширили ислам, а рано хришћанство

се сачувало само у коптској хришћанској цркви у Египту и Етиопији.

Колонисти су у осталом делу Африке раширили хришћанство, иако су облици

традиционалних веровања присутни у свакодневном животу већине

становника. Остало је веома мало следбеника традиционалних вера. Ниво

образованости становништва веома је низак.

ПОДСЕТИ СЕ

Које структуре становништва приказује полно-старосна

пирамида? Шта се још може закључити њеном анализом?

До каквих последица доводи висок природни прираштај?

Од свих континената, Африка има највећи природни

прираштај, а више од половине земаља овог континента има

прираштај већи од 20‰. Висок природни прираштај углавном

је последица смањења морталитета спровођењем мера

здравствене заштите, при чему је наталитет и даље остао висок.

Због тога је учешће младог становништва у укупном броју

становника Африке изузетно велико. У већини држава становништво

је изразито младо, а млађи од 18 година чине чак и половину

од укупног становништва. Просечни животни век становништва

једва да прелази 50 година.

мушко

85 <

80–84

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

10 5 бр. становника

(у мил.)

женско

5 10

Полно-старосна пирамида у Африци (2010)

Већина становника Африке и даље живи у селима. Само

у неким привредно развијенијим земљама, где је процес

урбанизације израженији, градско становништво чини око

половине укупног броја становника. Старих градова има

само у Средоземљу и долини Нила.

Село у Етиопији

Од педесетак милионских градова колико их је данас у

Африци, десет је у Нигерији.

УРАДИ

Посматрај карту становништва Африке у свом атласу и утврди кoји

су њени делови густо насељени, ретко насељени, а који су делови

готово ненасељени. На немој карти у радној свесци обој најгушће и

најређе насељене и ненасељене делове Африке.

Најроби – главни град Кеније

ЗАНИМЉИВОСТИ

Осим обезбеђивања основних потреба становништва (питка вода, храна, услови становања,

образовање), велики проблем становништва Африке и даље су болести које односе велики број

живота. То су маларија, жута грозница, болест спавања, а као нови проблем истиче се раширеност

веома смртоносне болести, сиде (АИДС-а). ХИВ вирусом у Африци је заражена једна десетина од

укупног броја становника, а у Зимбабвеу и Боцвани и више од трећине.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


Природна богатства и привреда

Кључне речи

• плантажна

производња

• шумско богатство

• рудно богатсво

Африка је привредно најслабије развијен континент. Основни узроци

слабе привредне развијености јесу недостатак обрадивих површина, велики

простори који се привредно не могу користити, брз пораст броја становника,

низак образовни ниво становништва и дуга колонијална власт

која је беспоштедно искоришћавала природна богатства.

ПОДСЕТИ СЕ

Какви су природни услови за развој пољопривреде у Африци? С обзиром на

климатске услове, које се све пољопривредне културе могу узгајати?

У Африци се више него на било ком другом континенту издвајају два

типа у пољопривредној производњи. Производња пољопривредних култура

намењених сопственим потребама становништва

углавном је примитивна и даје ниске приносе.

Тржишно оријентисана пољопривреда је много боље

развијена и даје веће приносе. Обрадиве површине

чине свега 7% површине Африке, а од пољопривреде

живи више од половине становништва. Главне културе

намењене исхрани становништва јесу житарице, а

у тропским пределима касава и слатки кромпир (батата).

Обрадиве површине у долини Нила код

Каира (виде се системи за наводњавање)

Какаовац

Другу групу чине пољопривредне културе које

се гаје на плантажама и намењене су извозу. У неким

државама присутна је монокултурна производња, односно

две-три плантажне културе чине целокупну

производњу за извоз, а привреда тих земаља зависи

од рода и цене тих култура на светском тржишту.

У тропској Африци на плантажама се узгајају какаовац,

уљана палма, ананас, банана, каучуковац.

У сувљим пределима гаје се кикирики (Нигерија и

Судан) и памук (долина Нила и Нигера), а у источној

Африци кафа (Етиопија, Камерун, Кенија), чај (Кенија),

зачини, сисал-конопља (Танзанија). За извоз се, у областима

са средоземном климом, гаје винова лоза,

маслине и агруми. По учешћу у светској производњи

истиче се какао. Африка даје 70% светске производње

какаоа, а највише се гаји у Обали Слоноваче, Гани

и Нигерији. Осим какаоа велики значај имају и зачини,

а Танзанија даје чак 80% светске производње

каранфилића.

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

ЗАНИМЉИВОСТИ

Кафа је биљка од чијег се прженог и млевеног семена добија напитак препознатљивог укуса и

мириса. Потиче из Етиопије, из покрајине Кафа по којој је и добила име. Колонисти су је пренели

у Јужну Америку и Азију, где даје много боље приносе, тако да је Бразил данас највећи светски

произвођач и извозник кафе. Постоје две основне врсте ове биљке, арабика и робуста.

Сточарство је, у целини, слабо развијено, посебно

у влажним екваторским и тропским областима,

не само због природних услова, већ и због бројних

сточних болести. Већи значај, и то за индивидуалне

потребе становништва, сточарство има у сушнијим

областима. Гаје се козе, овце и камиле.

Стадо камила

ПОДСЕТИ СЕ

Који су то природни услови потребни за развој сточарства? Осим природних, који

су још услови потребни за развој ове гране пољопривреде?

Велико природно богатство Африке јесу шуме. У влажним тропским

шумама расту племените врсте дрвећа, веома цењене на светском тржишту.

Међутим, многе земље су се и после стицања независности усмериле

само на сечу и извоз непрерађеног дрвета како би што пре оствариле

приходе. То доводи до неконтролисаног и непланског коришћења и

смањивања површине под шумама.

Рудно богатство је велико и разноврсно, и може бити добар основ за

развој индустрије. Али циљ колониста је био да извуку што више тог богатства

без његове прераде, тако да је наслеђе које су афричке државе стекле

слабо, а индустрија се тек развија и то не у свим државама подједнако.

Најважнији енергетски извори у северној Африци су

нафта и природни гас, а у јужној Африци угаљ. Енергетски

потенцијал река, посебно у тропској Африци, велики је, али се

веома слабо користи. Значајнија налазишта нафте и природног

гаса су осим у северној Африци и уз обалу Гвинејског залива.

Међу великим светским произвођачима и извозницима нафте

и природног гаса су Либија, Алжир и Нигерија.

Од руда, значајнија су налазишта уранијума (Нигер,

Намибија, ЈАР, Габон), бакра (Конго, Замбија), цинка (Мароко),

гвожђа (ЈАР), боксита (Гвинеја) и др. Неке афричке земље

имају посебан значај и важно место у светској производњи и

извозу дијаманата (ЈАР, Конго, Боцвана, Ангола, Намибија) и

злата (ЈАР, Гана).

Асуанска брана на Нилу (сателитски снимак)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


Опште географске одлике Африке

ЗАНИМЉИВОСТИ

У периоду од 1866. до 1914. године,

у површинском руднику код града

Кимберли у Јужноафричкој Републици,

рудари су ископали 2.722 kg дијаманата.

Ископавањем је настала рупа пречника

1.600 m и дубине 800 m. До скоро је Велика

рупа („Big Hole”) носила титулу најдубље

људском руком направљене творевине.

Језеро у Великој рупи

Значајнији развој индустрије постигле су државе Средоземља и

неке државе уз обале Гвинејског залива. Индустријски је најразвијенија

Јужноафричка Република. Индустријски развој ових држава условљен је

не само природним богатствима, већ и добро развијеним друштвеним

предиспозицијама. Велики значај за привредни развој афричких држава

има туризам. Бројни културно-историјски споменици (северна Африка),

национални паркови и природни резервати (источна Африка) и природне

и друштвене особености привлаче велики број туриста из целог света.

УРАДИ

Упореди карту густине насељености са картом климатских и биљних зона Африке.

Размисли и објасни зашто је у Африци природни прираштај веома висок.

На привредној карти Африке, на основу картографских знакова, пронађи и утврди које се биљне

културе гаје у појединим деловима континента.

На истој карти, на основу картографских знакова, пронађи налазишта најважнијих руда и фосилних

горива.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Процењује се да у Африци живи око 1,09 милијарди становника. Просечна густина насељености је

35,9 ст/km 2 , a становништво је неравномерно распоређено. Број становника се врло брзо повећава

високом стопом природног прираштаја. Северни делови Африке насељени су становништвом беле

расе (Хамити и Семити), а делови јужно од Сахаре становништвом црне расе (Судански и Банту

црнци). Негроидну групу чине Пигмеји, Бушмани и Хотентоти.

• Африка је привредно најслабије развијен континент. Главна привредна делатност је пољопривреда.

Сточарство је у целини слабо развијено.

• Рудно богатство је велико и разноврсно. Значајнија су налазишта уранијума, бакра, цинка, гвожђа,

боксита, дијаманата и злата. Племените врсте дрвећа које расту у прашумама Африке цењене су на

светском тржишту. Индустрија тек почиње да се развија, и то не у свим државама подједнако.

88

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Желим да знам више

Иако је Африка континент Старог света, већи део, посебно у

унутрашњости, дуго није био проучен. Средоземно море одувек је повезивало

обале три континента, а старе културе и цивилизације кроз историју

су се преплитале и смењивале. Сахара је углавном била непроходна препрека

за проучавање осталог дела континента.

ПОДСЕТИ СЕ

Које су велике цивилизације настале на подручју северне Африке, а које су се освајањима

прошириле на афрички континент?

Крајем 15. века, у потрази за поморским путем око Африке према

Индији, започињу проучавања и картирања обала Африке. Пловидбама пре

Бартоломеа Дијаса откривена су и проучена острва Мадеира, Зеленортска

острва, као и западне обале Африке и обале Гвинејског залива. Године 1488.

Бартоломео Дијас је допловио до Рта добре

наде, али се због велике олује морао вратити у

Португалију. Оно што није успело Дијасу, успело

је Васку да Гами који је у двогодишњој пловидби

(1497. и 1498. године) опловио Африку. У

другој половини 16. века, Португалци започињу

са интензивном колонизацијом, а проучавања

унутрашњости континента била су мотивисана

сакупљањем црних робова. Трговина робљем

почела је да добија све веће размере. Убрзо, у

17. веку у колонијална освајања Африке крећу и

Холанђани, Енглези и Французи. Колонизацијом

су биле обухваћене углавном приморске области

Африке, док је унутрашњост и даље била

потпуно непроучена.

пловидба Португалаца (1415–1460)

пловидба Бартоломеа Дијаса (1486–1488)

пловидба Васка да Гаме (1497–1499)

Највећи допринос научном проучавању

унутрашњих делова јужне и источне Аф-

Поморски пут око Африке према Индији

рике дао је британски природњак Дејвид

Ливингстон у другој половини 19. века. Своје

белешке редовно је слао новинару Хенрију

Мортону Стенлију који их је објављивао. После

вишегодишње сарадње, Ливингстон је престао

да шаље белешке. Уплашивши се за његов

живот, Стенли је 1871. године кренуо у потрагу

за Ливингстоном. Пронашао га је у једном

селу на обалама језера Тангањика и након

тога заједно су наставили проучавања све до

Ливингстонове смрти 1873. године у Замбији. Дејвид Ливингстон Хенри Мортон Стенли

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


Регионална и политичка подела

Кључне речи

• колоније

• праволинијске

границе

На основу природних одлика и друштвеногеографских особености, а

пре свега по географском положају, Африка се може поделити на четири

регије. Данас у Африци постоје 54 независне државе и седам територија

које, или припадају другим државама, или су још увек у статусу колонија.

северна Африка западна Африка источна Африка јужна Африка

Регионална подела Африке

УРАДИ

Помоћу приложене карте регионалне поделе Африке и политичке карте Африке у свом атласу утврди

које државе припадају појединим регијама. На немој карти у радној свесци обој регије Африке.

90

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Африке

У периоду од 16. до 18. века, територија

Африке је била издељена међу тада великим

колонијалним силама. Током времена, колонијална

власт над појединим територијама

се мењала, а у поделу су се касније укључиле и

државе које су успеле да освоје само колоније

у Африци. То су биле Италија и Немачка.

Уочи Првог светског рата, 1914. године, од 61

данашње територијалне јединице, само две су

биле независне (Етиопија и Либерија). Све остале

територије делило је седам европских држава.

Национални покрети за ослобођење од

колонијалне власти почели су јачати после

Другог светског рата, када је већина афричких

држава стекла независност. Борба за независност

углавном се завршавала ратним сукобима

са колонистима, али су чести били и међусобни

сукоби различитих струја у ослободилачким

покретима. Процес деколонизације трајао је

скоро до краја 20. века, односно до 1993. године,

када је и Еритреја, последња колонија, стекла

независност.

Француска

Британија

Португалија

Немачка

Белгија

Шпанија

Италија

независне

Колонијална подела Африке 1914. године

Територија

Површина

(km 2 )

Број

становника

(2012)

Густина

насељености

(ст/km 2 )

Држава

(+ територија)

северна Африка 9.563.721 216.505.874 22,6 9 (+4)

источна Африка 3.729.674 249.747.997 66,9 10

западна Африка 10.479.866 453.668.884 43,3 23 (+1)

јужна Африка 6.595.348 169.253.277 25,7 13 (+2)

Африка 30.368.609 1.089.176.032 35,9 55 (+7)

Табеларни преглед регија Африке

Одлика великог броја афричких држава јесу праволинијске границе,

посебно на подручју Сахаре. Овакве границе су колонисти повлачили

у међусобној деоби на просторима који за њих нису имали већи значај.

Након стицања независности, државе су задржале те границе. На подручју

Сахаре, границе су постављене такорећи само ради форме јер се номадски

народи слободно крећу са територије једне на територију друге државе.

УРАДИ

Уз помоћ наставника направи табелу са новим и старим називима афричких држава. Провери са својим

родитељима или рођацима да ли и у којој мери су упознати са тим. Запиши своја запажања у свеску.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


Северна Африка

Кључне речи

• Магреб

• Сахара

• изданска вода

• арапски језик

• ислам

• нафта

ПОДСЕТИ СЕ

Погледај карту политичке поделе Африке. Утврди који део континента обухвата

северна Африка и на која мора и који океан излазе државе ове регије. Која их

заједничка одлика повезује у јединствену целину?

Географски положај северне Африке веома је специфичан. Регија са

јужне стране окружује басен Средоземног мора и затвара област у којој

су постојале цивилизације Старог света. На северозападу је Гибралтарски

мореуз повезује са јужном Европом, а на североистоку Синајско полуострво

са југозападном Азијом.

Средоземно море

УРАДИ

Користећи стечена знања из географије и историје,

објасни у чему се све огледа повољност географског

положаја северне Африке.

Географски положај планине Атлас

Планина Атлас у Тунису

Северна Африка је део ниске Африке, али у рељефу

западног дела регије доминирају Атласке планине.

Планине Атлас су једине веначне планине у Африци

и од осталих делова овог континента разликују се, не

само по начину настанка, већ и по другим природним

и друштвеногеографским одликама. Због тога су атласку

Африку стари арапски географи обично називали

Џезират ел Магреб („острво на сунчаном западу”), па

се и данас често за државе овог дела континента користи

назив Магреб (Мароко, Алжир и Тунис).

Атласке планине се у луку дугом 2.000 km пружају у паралелним низовима

правцем југозапад–североисток. Северни планински низови уз обалу

Африке (Ришки и Телски Атлас) нижи су од Средњег, Високог и Сахарског

Атласа који се настављају у пространу Сахарску висораван. Средишњи и

источни део регије је права ниска Африка. Сахарска висораван је на више

места улегнута, а на месту депресије Катара чак и испод нивоа мора.

Клима у северној Африци је у великој мери јединствена.

Највећи део регије је под утицајем изразито

суве суптропске климе, пустињске климе, а уз

обале Средоземног мора заступљена је медитеранска

клима. Од обала Атлантског океана на западу до

Црвеног мора на истоку простире се највећа пустиња

на свету, Сахара. Она по свом изгледу није јединствена

пустиња.

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


На површини Сахаре смењују се различити типови пустиња.

Већи њен део чине камените и шљунковите пустиње,

а мањи део пешчане пустиње. Камените пустиње се

називају хамаде, шљунковите пустиње серири, а пешчане

ергови. Највећа пустиња, јединствена по својим одликама,

јесте Либијска пустиња на истоку Сахаре.

У источним приобалним деловима, Сахара се простире

до самих обала Средоземног мора. У западном делу,

планине Атлас јасно разграничавају пустињски део регије

од оног уз обалу, са правом средоземном климом.

ПОДСЕТИ СЕ

Које су одлике суве суптропске, а које средоземне

(медитеранске) климе. Који типови вегетације их одликују?

Медитеранска вегетација на обали Либије

Одлика хидрографије северне Африке јесте скоро потпуно одсуство

површинских вода. Међутим, огромна количина воде налази

се под земљом, због чега се каже да Сахара „плива” на изданској води.

На местима где се издан појављује на површини, јављају се оазе.

Површинских токова има само на северним падинама Атласких планина,

а једина река која успева да се преко сувог простора Сахаре

пробије до Средоземног мора јесте Нил, највећа „оаза” северне

Африке. На западу Сахаре налази се већи број мањих сланих језера

(шотова). Велики градови северне Африке налазе се у приобалном

појасу и поред реке Нил. Највећи градови су Каиро, Тунис, Алжир,

Казабланка, Триполи и Картум.

Бербер

У регији живи преко 200 милиона становника, а густина насељености је

мала и изразито неравномерна. Најгушће су насељени долина Нила и уски

појас уз обалу Средоземног мора. Северна Африка је „бела” Африка. Највећи

део становништва чине хамитски и семитски народи беле расе. Од хамитских

народа присутни су Бербери, по оазама и у подножју Атласа. На северу

Судана и југу Египта живе Нубијци, који више припадају негроидној раси. У

Египту живе православни Копти, а на југу Алжира номадски народ Туарези.

У северној Африци у употреби је претежно арапски језик, а већина становништва

исповеда ислам. Природни прираштај је висок.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Бербери су етничка заједница која је, према неким проучавањима, настала још у преисторији.

Насељавали су простор скоро целе северне Африке, од Египта до Атлантског океана, али су бежећи

пред налетима Арапа потиснути на подручје Атласких планина. Данас су се сачувале само мање

племенске групе. За разлику од Арапа који се углавном баве сточарством, већина Бербера се бави

земљорадњом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


Номадско село уз оазу

Иако спада у привредно развијене регије

Африке, северна Африка је ипак у целини привредно

слабо развијена. Велики значај за државе

северне Африке има нафта. Најбогатија налазишта

нафте и природног гаса налазе се

у Либији (јужно од залива Сидра) и Алжиру

(Хаси Месауд). Извоз нафте чини чак 99%

укупног извоза Либије, односно 70% укупног

извоза Алжира. Знатно мање нафте има и

у Египту, Тунису и Мароку. Од осталих енергетских

извора, угља је веома мало (Атласке планине),

а водна снага река слабо се користи. Рудно

богатство није велико. Значајнија су налазишта

фосфата (Мароко, Алжир, Тунис, Египат), олова и цинка, руде гвожђа

(Мароко, Алжир, Тунис) и камене соли (Мароко, Тунис).

Већина становништва северне Африке бави се пољопривредом, иако

је обрадивих површина мало. У сувим климатским условима какви владају

у регији, пољопривреда је могућа само уз наводњавање. Египат има аграрну

цивилизацију стару више од 4.000 година. Највеће обрадиве површине

су у долини Нила и у приобалном подручју. Гаје се житарице, највише пшеница

и јечам, а знатно мање кукуруз. У медитеранском приморју, посебно

атласког дела регије, гаје се медитеранске културе (винова лоза,

маслине, агруми). У оазама, осим култура за исхрану становништва, гаји

се урмина палма. Колонисти су у долини Нила формирали велике плантаже

памука. Захваљујући томе, Египат и Судан су данас међу најзначајнијим

извозницима памука (у Египту извоз памука чини 50%, а у Судану 60%

укупног извоза).

Сточарство је углавном и данас екстензивно. Гаје се козе, овце и камиле.

Номадско сточарство је и даље присутно, мада је у већини држава

северне Африке у опадању. Замењује га полуномадско сточарство, али се

и пресељавањем становништва у градове полако

губи, чиме се смањује учешће сточарства

у пољопривредној производњи. Индустрија

је у регији веома слабо развијена. Углавном

су заступљене гране лаке прерађивачке

индустрије. Занатство има велики значај, местимично

већи од индустрије у развоју.

Остаци Картагине у Тунису

Северна Африка је веома значајна туристичка

регија Африке. Старе цивилизације

Египта, Феничана, колонијални градови старих

Грка и Римљана и бројни културно-

-историјски споменици различитих епоха и

култура привлаче велики број туриста из целог

света.

94

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Северна Африка

У северној Африци налази се девет држава које су почетком

20. века биле колоније Шпаније (Западна Сахара и северни

део Марока), Француске (Мароко, Мауританија, Алжир и Тунис),

Италије (Либија) и Велике Британије (Египат и Судан). Све државе

северне Африке стекле су независност у периоду од 1951.

до 1962. године, осим Египта који је независан од 1920. године.

Западна Сахара, бивша Шпанска Сахара, требало је да од 1976.

године буде под управом Марока и Мауританије. Споразумом

између ове две државе, две трећине Западне Сахаре припало

је Мароку, а једна трећина Мауританији. Ослободилачки покрет

Полисарио водио је борбу за независност и 1976. године

прогласио Демократску Арапску Републику Сахару, која је делимично призната

у свету. Осим Канарских острва која припадају Шпанији и Мадеира

острва која припадају Португалији, у северној Африци су још две шпанске

територије (колоније), градови Сеута и Мелиља. Након референдума, 9.

јула 2011. године, на простору северне Африке настала је девета независна

држава, Јужни Судан.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

Атлантски

океан

Сеута и Мелиља, шпанске колоније

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Алжир 2.381.741 36.485.828 15,3 Алжир

Египат 1.002.000 83.958.369 83,8 Каиро

Западна Сахара 266.000 566.613 2,1 Ел Ајун

Јужни Судан 619.745 8.260.490 13,3 Џуба

Либија 1.759.540 6.469.497 3,7 Триполи

Мароко 446.550 32.598.536 73,0 Рабат

Мауританија 1.030.700 3.622.961 3,5 Нуакшот

Судан 2.505.813 45.722.083 18,2 Картум

Тунис 163.610 10.704.948 65,4 Тунис

Табеларни преглед држава северне Африке

• Северна Африка се налази између Средоземног мора на северу и пустиње Сахаре на југу.

• У рељефу преовлађују висоравни, а само се у западном делу регије налазе веначне Атласке

планине. Средишњи и источни део регије је ниска Африка.

• Од типова климе заступљене су сува суптропска, пустињска и медитеранска клима. У овој регији

налази се Сахара, највећа пустиња на свету. Због суве климе биљни и животињски свет је оскудан.

• Површинских вода има мало, а једина већа река је Нил. На западу Сахаре налазе се мања слана

језера (шотови) и сува речна корита са повременим токовима.

• Северна Африка је ретко насељена. Најгушће су насељене оазе, долина Нила и уски појас уз обалу

Средоземног мора. Становништво чине семитски и хамитски народи беле расе, а на Суданској

висоравни живе Судански црнци и мелези. Највећи градови регије налазе се у приобалном делу и

поред реке Нил.

• Велики значај за северну Африке имају налазишта нафте и земног гаса, фосфата, руда олова и

цинка, гвожђа и камене соли. Пољопривреда је главна привредна делатност са традиционалном

земљорадњом и екстензивним (номадским и полуномадским) сточарством. Индустрија је слабо

развијена. Највећи значај имају гране лаке индустрије (прехрамбена, текстилна) и прерада нафте.

• У овој регији се налази девет држава које су почетком века биле колоније Шпаније, Француске,

Италије и Велике Британије.

Средоземно море

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

95


Египат

Површина: 1.002.000 km 2

Број становника: 83.958.369

Главни град: Каиро (9.120.350 ст.)

Службени језик: арапски

Валута: египатска фунта

Египат заузима крајњи североисточни део Африке и

Синајско полуострво у Азији. Историјски и привредно, много

више је везан за Европу и Азију, него за Африку. Положај

Египта изузетно је повољан, а посебно од прокопавања

Суецког канала.

Сахарска висораван се на истоку спушта у котлину

којом тече река Нил, а на северу у депресију

Катара. Уз обалу Црвеног мора и на југу Синајског

полуострва рељеф је планински.

Синајске планине

Папирус

Уз обалу је заступљена средоземна клима са

кишним летима, а према унутрашњости количина

падавина се смањује и клима прелази у суву суптропску.

Једина египатска река је Нил, без чије би воде

и плодног муља који оставља приликом изливања

Египат био у целини права пустиња. Због тога је

Херодот с правом рекао да је Египат „дар Нила”.

Густина насељености у Египту је изразито неравномерна. Чак 96% становништва

живи у делти и долини Нила, где је густина насељености већа од

800 ст/km 2 . Становништво Египта чине Феласи и Копти. Феласи су Хамити

који су се на северу мешали са Арапима, а на југу са црнцима. За разлику

од њих, Копти као хришћани нису се мешали са арапским дошљацима.

Сматрају се непосредним наследницима старих

Египћана. Природни прираштај је висок (20‰).

На обрадивим површинама у делти и долини

Нила гаје се пшеница, кукуруз, мање пиринач, памук

и шећерна трска. Значајан је и узгој папируса

од кога се на традиционалан начин прави папир.

Сточарство је веома слабо развијено и од споредне

важности у привреди земље. Рудно богатство није

велико, а од индустријских грана боље су развијене

једино прехрамбена и текстилна индустрија. Привреду

државе су ојачала налазишта нафте које нема

у великим количинама, али је има довољно да подмири

потребе Египта.

96

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Северна Африка

Бројни културно-историјски споменици

из различитих епоха старе

египатске цивилизације, али и других

култура и различитих периода

привлаче велики број туриста из целог

света. Бројни локалитети налазе

се дуж целог тока реке Нил. У новије

време све више туриста посећује и

Црвено море, на чијим обалама је

изграђен велики број модерних хотела.

Бројни туристи скуба-туризма

(рониоци) обилазе и снимају разноврстан

свет коралних гребена у

Црвеном мору.

Сфинга и Кеопсова пирамида у Гизи

ЗАНИМЉИВОСТИ

Стари Египћани су веровали у постојање више од 750 богова. Врховни бог био је

Ра, бог Сунца, што није случајно с обзиром на то каква је клима у Египту. Велика

божанства били су Озирис и Изида, владари свих људи на овом свету. Њихов

брат, бог грома Сет, убио је Озириса, који је по доласку у подземни свет постао

господар мртвих. Изида је сваке године на дан убиства Озириса туговала и

плакала. Када се Нил излије из свог корита, верује се да је то због њених суза које

се сливају у Нил.

УРАДИ

Подсети се шта сте учили из историје о старом Египту. На немој карти у радној

свесци обележи места археолошких локалитета старог Египта и испиши њихове

називе.

Изида

Каиро је главни град Египта и највећи град не

само Египта већ и читаве Африке. Настао је на месту

где Нил почиње да се грана у велику делту и месту

укрштања пловног пута низ Нил и путева према Азији и

Средоземљу северне Африке. Каиро је привредни, верски,

образовни, културни и политички центар државе.

Александрија (4.546.231 ст.) је други град по величини

и највећа египатска лука преко које се обавља више од

90% спољне трговине земље. Остали већи и значајнији

градови Египта су Гиза, Асуан, Луксор, Порт Саид,

Суец и др.

Каиро, главни град Египта

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

97


Источна Африка

Кључне речи

• саване

• Данакилска

пустиња

• тектонска

језера

• Банту црнци

• лежишта

племенитих

метала

• сафари туризам

ПОДСЕТИ СЕ

Који простор обухвата источна Африка као регија?

По чему се географски положај ове регије разликује од положаја северне Африке?

Географски положај источне Африке уз Црвено море и Индијски океан

од посебног је значаја. Поред њених обала пролази најзначајнији светски

поморски пут који повезује Европу са Африком, Азијом и Аустралијом.

Обале су ниске и неразуђене, али велике луке на обали Индијског океана

имају значајан промет робе. Преко њих се обавља увоз потребних сировина

и извоз производа које даје привреда држава источне Африке.

Западни, континентални, део регије има неповољан географски

положај јер прашуме и бројна језера онемогућавају изградњу копнених

саобраћајница.

УРАДИ

Погледај карту Африке у свом атласу и објасни зашто се промет робе и људи обавља углавном преко

лука на обали Индијског океана, а мање копненим путем.

Пронађи поред обала источне Африке мореуз и залив и одреди њихов значај на светском поморском

путу од Европе ка Аустралији.

Савански предео на језерској висоравни

Источна Африка је део високе Африке. У рељефу се

истичу две простране висоравни, Етиопско-сомалијска

и Језерска висораван. Одваја их попречни ров у коме

се налази Рудолфово језеро. Правцем север–југ пружа

се Велики афрички ров, зона раседања и некадашње

вулканске активности. Већина планина које се издижу

са висоравни су вулканске, а према северу и западу

висоравни су, високим стрмим одсецима, одвојене

од ниске Африке. Према истоку, постепено прелазе у

приморске низије. Овде се налази највиши врх Африке,

вулканска планина Килиманџаро (5.895 km).

Иако се налази у области око екватора, због надморске висине клима

је сува тропска, са пространим саванама. Само се на ободу висоравни према

басену Конга и Индијском океану појављују прашуме због веће количине

падавина. Врхови високих планина су под сталним снегом и ледом. На

крајњем северном делу регије налазе се области изоловане планинама и

оне имају изразито суву климу. Ту је смештена једна од најтоплијих пустиња

на свету, Данакилска пустиња, где је средња температура најхладнијег

месеца око 26°С. У току лета период максималних температура траје дуго и

оне су изнад 45°С. Веома малу количину падавина примају и области „рога

Африке”, уз обалу Аденског залива и Индијског океана.

98

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Изразито сув и топао период утиче на површинско отицање. Реке

пресушују, саванске траве се осуше, а бројне животиње крећу у редовне

масовне миграције у потрази за храном. И поред тога, висоравни источне

Африке су места где настају велике реке Нил, Конго и Замбези. Због

стрмих одсека, дуж речних токова је велики број водопада. У котлинама

Великог афричког рова смештена су бројна језера.

Густина насељености у регији је неравномерна. Најгушће су насељене

области око Викторијиног (Укереве) језера и шире подручје града

Најроби, главног града Кеније. Најмању густину насељености имају сува

и топла подручја Еритреје, Џибутија и Сомалије. У северном

делу регије становништво је хамитског порекла, које

се током времена мешало са Арапима и негроидним становништвом

са југа регије. Међу бројним племенима

црначког становништва у јужном делу регије најбројнији

су Масаи, Банту црнци који живе на подручју Кеније и

Танзаније. Традиционални начин живота се до данашњих

дана мало променио. И поред великог морталитета због

услова живота и разних болести, природни прираштај је

висок. Велики је број неписмених, а свега око 15% становништва

живи у градовима. Европски колонисти су се

након стицања независности држава источне Африке

углавном иселили, тако да их је данас мало. Енглези су

због рада на плантажама и рада на изградњи инфраструктуре

довели велики број Индијаца.

Жена из племена Масаи испред колибе

Рудно богатство није довољно проучено и има мали

значај за привреду држава источне Африке. Значајнија

су налазишта злата (Етиопија, Кенија, Танзанија), платине

(Етиопија), дијаманата (Танзанија) и бакра (Уганда).

Енергетских извора је мало, па се нафта и угаљ увозе, а

хидроенергија се слабо користи. Главна привредна делатност

је пољопривреда. За исхрану становништва гаје

се, уз мале приносе, просо, маниока, батата (слатки

кромпир) и кукуруз, а знатно мање пшеница и пиринач.

Велики значај има производња биљних култура за извоз

које се гаје на плантажама. Кафа је значајан извозни

производ у Етиопији, Кенији и Танзанији. Од осталих производа

значајнији су памук (Кенија, Танзанија, Уганда),

сисал (Кенија, Танзанија), чај (Кенија), банане и кокос.

Од зачина, највише се узгаја каранфилић (Танзанија).

Сточарство је слабо развијено и заступљено је једино

на Језерској висоравни, где се највише гаје говеда, овце

и козе. Производња коже и крзна има већи значај само

у Етиопији и Кенији. Од индустријских грана, боље је

развијена само прехрамбена индустрија. Велики број националних

паркова основ је за све бржи развој туризма

(сафари туризам).

Каранфилић

Просо

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


Источна Африка

Табеларни преглед држава источне Африке

Уочи Првог светског рата, 1914. године, једина независна држава била

је Етиопија. Од италијанске колонијалне власти ослободила се након рата

1896. године. Између два светска рата Италија поново осваја Етиопију и

држи је као колонију до 1941. године када су Етиопију и Еритреју ослободили

Британци. После Другог светског рата одлуком УН Еритреја

је прикључена Етиопији. Незадовољни оваквом одлуком становници

Еритреје подижу оружани устанак који је 1993. године довео до њене независности.

Територија Сомалије била је подељена између Британије

и Италије, а од 1960. године, након интервенције УН, ове територије су

уједињене у независну државу. Преостале државе, од укупно десет, независност

су стекле у периоду од 1962. до 1977. године.

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Бурунди 27.834 8.749.387 314,3 Бујумбура

Еритреја 117.600 5.580.862 47,5 Асмара

Етиопија 1.104.300 86.538.534 78,4 Адис Абеба

Кенија 581.313 42.749.418 8,2 Најроби

Руанда 26.340 11.271.786 427,9 Кигали

Сејшели 452 87.169 192,9 Викторија

Сомалија 637.657 9.797.445 15,4 Могадиш

Танзанија 945.087 47.656.367 50,1 Додома

Уганда 241.550 35.620.977 147,5 Кампала

Џибути 23.200 922.708 39,8 Џибути

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Део источне Африке окренут према мору има повољан, а западни, континентални део, има

неповољан географски положај. Обале су ниске и слабо разуђене.

• Источна Африка је део високе Африке и састоји се од две простране висоравни, Етиопско-

-сомалијске и Језерске висоравани. Планине које се издижу са висоравни углавном су вулканске и

имају највише врхове на континенту.

• Клима је екваторска, влажна и сува тропска и умерена, а смењује се и са порастом надморске

висине. Од вегетације најзаступљеније су простране саване, а има и прашума. На крајњем

северном делу регије налази се Данакилска пустиња, једна од најтоплијих на свету. Врхови високих

планина су под сталним снегом и ледом.

• На висоравнима источне Африке нема већих токова, али на њима извиру Нил, Конго и Замбези. У

котлинама Великог афричког рова налазе се бројна језера.

• На северу регије живе Хамити који су се мешали са Арапима и негроидним народима са југа. У

јужном делу регије најбројнији су Масаи, Банту црнци који живе на подручју Кеније и Танзаније.

Природни прираштај је висок. Број неписмених је велики.

• Најзначајнија привредна делатност је пољопривреда која даје производе за исхрану домаћег

становништва и за извоз. Извозе се кафа, чај, каранфилић, сисал-конопља, банане, памук, кокос,

дијаманти. Рудно богатство није довољно испитано и има мали значај за привреду држава источне

Африке. Од индустријских грана, развијена је само прехрамбена индустрија. У новије време развија

се и туризам (сафари туризам).

• На територији источне Африке налази се укупно десет самосталних држава.

100

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Западна Африка

Западна Африка обухвата две целине које су по многим географским

одликама веома сличне, али се по неким одликама и разликују. То је

Гвинејска Африка и басен Конга (централна Африка). Због политичке поделе,

односно територија које обухватају државе западне Африке, може се

издвојити и трећа целина која се значајно разликује од њих. То је област

јужног дела Сахаре, тј. Сахарска западна Африка.

Кључне речи

• Гвинејска Африка

• басен Конга

• прашуме

• Пигмеји

У рељефу Гвинејске Африке истичу се висоравни. Уз обалу се пружа

Гвинејска низија различите ширине. Обала је местимично праволинијска,

ниска, пешчана или муљевита, а обликовали су је јаки таласи и морске

струје. Због тога има мало добрих природних лука.

Гвинејска низија према унутрашњости оштро прелази

у Суданску висораван, на коју се даље према северу

наставља виша Сахарска висораван. Висоравни

су заталасане, са ниским узвишењима и плитким басенима.

На западу су Гвинејске (1.656 m), а на истоку, знатно

више, Камерунске планине (изнад 4.000 m).

За разлику од Гвинејске Африке, централним делом

континента доминира пространи басен Конга, оивичен

са свих страна планинама и висоравнима. Од обале

Гвинејског залива басен одвајају ниске, али тешко проходне

планине. Оне се стрмо спуштају према Атлантском

океану, па је приобални низијски појас веома узан.

Скоро цела регија прима велику количину падавина

чија се количина смањује према северу и југу. За

разлику од праве екваторске климе на подручју басена

Конга, Гвинејска Африка прима већу количину падавина

у летњем периоду када дувају југозападни пасати.

Влажне тропске шуме заузимају велико пространство.

Обалску низију и пешчане спрудове прекривају мангрове.

Са смањењем количине падавина, на Суданској висоравни

заступљене су саване које брзо прелазе у суве

степе, полупустиње и пустиње.

Географски положај западне Африке

Влажне тропске шуме уз обалу Гвинејског залива

Речна мрежа је добро развијена. За разлику од реке Конго чији се слив

простире целим басеном, реке Гвинејске Африке су кратких токова (изузетак

је река Нигер), великог пада и богате су водом. Ове реке имају велики

хидроенергетски потенцијал, а пловност отежавају бројни брзаци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

101


На подручју западне Африке живи близу 454 милиона

становника, а просечна густина насељености

већа је него у осталим регијама Африке. И ову регију

одликује неравномерни распоред становништва.

Пустињски простори Сахаре су ненасељени, а

подручја прашума имају малу густину насељености.

Најгушће је насељено приобално подручје Гане,

Тогоа, Бенина и Нигерије. У западној Африци много

људи страда од болести спавања, коју преноси мува

це-це, а која напада и људе и стоку.

Пигмеји

>35

30–35

25–29

20–24

15–19

Карта природног прираштаја у западној Африци (‰)

Банане

Већину становништва у Гвинејској Африци чине

Судански црнци, а на подручју басена Конга Банту

црнци. На северу регије живе хамитски и семитски

народи, а у тешко проходним прашумским пределима

у сливу Конга малобројни Пигмеји, народ веома

ниског раста. На крајњим јужним деловима басена

и јужним висоравнима које га окружују има и

Бушмана. И поред колонијалне власти, Европљани

су се овде мање насељавали него у другим тропским

деловима Африке. Због тога је њихов утицај на расну

и етничку структуру западне Африке био мали.

Много већи утицај Европљани су извршили присилним

миграцијама црначког становништва, односно

одвођењем робова у друге прекоморске колоније,

посебно Америку.

И поред великог и разноврсног рудног богатства,

индустрија је слабо развијена, а у структури привреде

најзаступљенија је пољопривреда. Пољопривредна

производња се у оквиру регије разликује како по

избору култура, тако и по начину производње. На

подручју влажних тропских шума обрадиве површине

се добијају крчењем. Због велике влаге, хранљиве

материје у земљишту брзо се троше, а споро обнављају

због недостатка ђубрива, тако да се добијају мали

приноси. Многе пољопривредне културе које се и

данас користе у исхрани овде су пренели колонисти

како би обезбедили велике количине разноврсне хране

за робове у сабирним центрима и за време пута

до Америке. Западна Африка је најмање урбанизована

регија Африке. Због интензивног досељавања

сеоског становништва, градови се развијају неплански,

што за последицу има стварање сиротињских четврти

без основних услова за живот. Већи градови су

Киншаса, Лагос, Абиџан, Акра и Дакар.

102

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Западна Африка

УРАДИ

Размисли зашто је трговцима робљем било важно да обезбеде довољне количине разноврсне хране

за робове. Због чега то исто нису радили робовласници на плантажама?

У највлажнијим областима, на западу Гвинејске Африке, гаји се пиринач,

а на већој висини агруми. Према истоку и на подручју басена Конга

гаје се маниока, батата (слатки кромпир), кикирики, кукуруз, банане,

поврће (парадајз, неке врсте пасуља и грашка). У сувљим пределима

гаји се просо. На плантажама се гаје пољопривредне културе за извоз. То

су кафа (Обала Слоноваче, Бенин, Камерун, ДР Конго), кикирики (Нигер,

Сенегал, Гамбија), какао (Гана, Екваторијална Гвинеја, Камерун, ДР Конго),

памук (Чад), уљевита палма, каучуковац, кокос и

друге. Велико природно богатство су шуме. Извоз

дрвета има велики удео у привреди држава влажне

тропске Африке. Сточарство је у већини земаља веома

слабо заступљено због сточних болести. Само у

сушнијим областима гаје се говеда и козе.

Осим хидроенергије, најважнији енергетски извор

је нафта (Нигерија, Габон). Угља скоро да уопште нема

у регији. Недостатак енергетских извора представља

велики проблем за развој индустрије. Рудно богатство

је велико и разноврсно, а државе западне Африке данас заузимају важно

место у међународној трговини рудама. Највећи значај имају богата налазишта

злата (Гана, Гвинеја), дијаманата (Сијера Леоне, Централноафричка

Република, ДР Конго), руде гвожђа (Либерија, Гвинеја), боксита (Гвинеја,

Гана), бакра (ДР Конго), мангана (Гана), калаја (Нигерија). Један од највећих

рударских комплекса налази се у покрајини Шаба на југоистоку ДР Конга,

где се вади руда најбогатија бакром на свету. Осим недостатка енергетских

извора, највећи проблем развоја привреде држава западне Африке јесу

слабе саобраћајнице, што отежава повезивање са лукама на Атлантском

океану. За разлику од осталих регија Африке, туризам нема скоро никакав

значај.

Рудник бакра

Нигде у Африци није настао толики број држава на малом простору као

у западној Африци, посебно у гвинејском делу регије. Политика владања

доминантних колонијалних сила битно се разликовала. Французи су намеравали

да од својих територија створе интегрални део Француске, док

су Британци тежили да осамостале државе, али да их укључе у Британску

заједницу народа (Комонвелт). Уочи Првог светског рата, једина независна

држава била је Либерија, која је независност стекла још 1847. године.

Једно америчко добротворно друштво купило је ову територију 1822.

године, да би се населили ослобођени робови из САД и дали су јој име

Либерија („земља слободних”). Остале државе западне Африке независност

су стицале у периоду од 1957. до 1975. године.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

103


Западна Африка

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Бенин 114.763 9.351.838 81,5 Порто Ново

Буркина Фасо 272.967 17.481.984 64,1 Уагадугу

Габон 267.668 1.563.873 5,9 Либревил

Гамбија 11.295 1.824.777 161,6 Банџуп

Гана 238.533 25.545.939 107,1 Акра

Гвинеја 245.857 10.480.710 42,6 Конакри

Гвинеја Бисао 36.125 1.579.632 43,7 Бисау

Демократска

Република Конго

2.344.858 69.575.394 29,7 Киншаса

Екваторијална

Гвинеја

28.051 740.471 26,4 Малабо

Камерун 475.650 20.468.943 43,1 Јуанде

Капвердска острва 4.033 505.335 125,3 Праја

Конго 342.000 4.233.063 12,4 Бразавил

Либерија 111.369 4.244.684 38,1 Монровија

Мали 1.240.192 16.318.897 13,2 Бамако

Нигер 1.267.000 16.644.339 13,1 Ниамеј

Нигерија 923.768 166.629.383 180,4 Абуџа

Обала Слоноваче 322.463 20.594.615 63,9 Јамасукро

Сао Томе и Принципе 964 171.878 178,3 Сао Томе

Света Хелена (УК) 420 5.009 11,9 Џејмстаун

Сенегал 196.712 13.107.945 66,6 Дакар

Сијера Леоне 72.300 6.126.450 84,7 Фритаун

Того 56.785 6.283.092 110,6 Ломе

Централноафричка

Република

622.984 4.575.586 7,3 Бангуи

Чад 1.284.000 11.830.573 9,2 Нџамена

Табеларни преглед држава западне Африке

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Западна Африка обухвата две целине које се разликују по природним одликама. То су Гвинејска

Африка и басен Конга (централна Африка). Може се издвојити и трећа целина која обухвата област

јужног дела Сахаре.

• Обала је слабо разуђена, ниска је, пешчана и муљевита, са мало добрих лука.

• У рељефу Гвинејске Африке доминирају висоравни, док су низије и планински масиви у ивичним

деловима.

• Северно и јужно од екватора смењују се следећи типови климе: екваторска, влажна тропска, сува

тропска и пустињска.

• Са променом климе, зонално се смењују и типови вегетације: прашуме, саване, степе, полупустиње

и пустиње.

• Индустрија је слабо развијена, а пољопривреда доминира у структури привреде. Гаје се биљне

културе за исхрану становништва и за извоз. Извозе се кафа, кикирики, какао, памук, уљевита палма,

каучуковац, кокос. Сточарство је номадско и полуномадско.

104

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Африка

Јужна Африка заузима део континента који се налази јужно од басена

Конга и Језерске висоравни. Западним обалама излази на Атлантски, а

источним на Индијски океан. У средњем веку и до изградње Суецког канала

положај регије је био изузетно повољан, па су се Европљани сукобљавали

око колонизације овог дела Африке.

У рељефу јужне Африке истиче се пространа Јужноафричка висораван,

која је у свом средишњем делу улегнута спуштањем басена

Калахари. На истоку је пространа Мозамбичка низија, а на југоистоку

старе Дракенске планине. Иако је подручје регије у области око повратника,

због надморске висине температуре су повољније, а количина падавина

умерена. У централним и источним деловима су пустиње Калахари

и Намиб. Крајњи јужни делови су под утицајем медитеранске

климе. Речна мрежа је у источном делу регије

добро развијена. Реке Замбези и Орање имају велики

пад и значајан енергетски потенцијал.

Кључне речи

• Јужноафричка

висораван

• Банту црнци

• рудно богатство

• хидроенергетски

потенцијал

У јужној Африци живи око 170 милиона становника.

Ако се изузму густо насељене острвске државе

и територије Француске, густина насељености у

регији није велика. Најмању густину насељености

имају Боцвана и Намибија, а највећу острвска држава

Маурицијус (667,2 ст/km 2 ). Најстарије становништво

чине Негрити, Бушмани и Хотентоти који су некад

насељавали много шире просторе. Постепеним продорима са североистока,

Банту црнци који данас чине већину становништва регије потиснули су

их у сушна подручја Калахарија и Намиба. Скоро петину становништва чине

Европљани који су колонизацију започели још од почетка 16. века. Због

повољних климатских услова, велики број колониста је и после стицања

независности остао да живи на овим просторима. Међу народима јужне

Африке издвајају се Африканери или Бури, који су потомци Холанђана

који су се овде насељавали од 17. века. На Мадагаскару живе Малгаши,

који воде порекло из Индокине. Јужну Африку и данас одликују бројни резервати

које су формирали белци и у којима живи домородачко црно становништво.

На истоку регије живи и већи број Азијата. Највећи градови

јужне Африке су Преторија, Кејптаун, Луанда, Хараре, Мапуто и Лусака.

Привреда држава јужне Африке неравномерно се развијала, због

чега се примећује велика разлика у степену привредне развијености.

Привредно најразвијенија, не само у регији већ и у целој Африци, јесте

Јужноафричка Република.

Језерска висораван (Дракенске планине у позадини)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

105


Рудник дијаманата у ЈАР

На простору централног дела регије су бројна налазишта

руда, где је домаће становништво у периоду

пре колонизације вадило злато, сребро, бакар и

гвожђе. Велико рудно богатство и данас се извози из неких

држава јужне Африке. Осим злата (ЈАР, Замбија), бакра

(Замбија је по производњи трећа у свету), гвожђа,

олова и цинка који се експлоатишу широм регије,

значајнија су још налазишта дијаманата (ЈАР, Боцвана,

Намибија), уранијума (ЈАР, Намибија) и платине (ЈАР).

Енергетску основу за развој индустрије, осим налазишта

угља (ЈАР, Замбија, Зимбабве, Боцвана) и нафте

(Ангола), представља водна снага река. Велики хидроенергетски

систем налази се на реци Замбези.

Због различитих природних услова, пољопривредна производња

је разноврсна и има велики значај за јужну Африку као регију. Извоз

пољопривредних производа преовладава у извозу појединих држава.

Пољопривредом се бави и од ње живи већина становништва. Културе за

исхрану домаћег становништва гаје се још увек на примитиван начин, на

уситњеним поседима у областима мање повољних климатских услова. Гаје

се просо, маниока, батата, кукуруз, кикирики, а мање пиринач. Бело становништво

на великим плантажама узгаја биљне културе за извоз: памук

(ЈАР, Мозамбик), чај (Зимбабве, Малави), дуван (ЈАР, Зимбабве, Свази), кафу

(Малави, Мадагаскар, Зимбабве), шећерну трску, зачине, кокос и др. Осим

тропских, гаје се и суптропске културе, посебно на крајњем југу Африке, у

Јужноафричкој Републици (винова лоза, маслине, агруми). Сточарство је

слабије развијено. Само се у сушнијим областима гаје говеда, овце и козе.

Ову регију чини тринаест независних држава и две острвске територије

које припадају Француској (Реунион и Мајот). Лесото и Свази су мале државе

унутар територије Јужноафричке Републике. Првобитно су настале као

резервати у које су се пред Бурима склонили припадници племена Басуто,

Зулу (Лесото) и Свази. Биле су британски протекторат, а шездесетих година

прошлог века стекле су потпуну независност. Намибија је била немачка

колонија, а после Првог светског рата постала је мандатно подручје

Јужноафричке Републике. Због тежње ЈАР да је и званично припоји својој

територији, 1966. године, Намибија је потпала под директну одговорност УН.

106

Плантажа кокоса

Маслињак

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Африка

Територија Површина (km 2 )

Број становника Густ. насељености

(2012)

(ст/km2)

Главни град

Ангола 1.246.700 20.162.517 16,2 Луанда

Боцвана 582.000 2.053.237 3,5 Габороне

Замбија 752.612 13.883.577 18,4 Лусака

Зимбабве 390.757 13.013.678 33,3 Хараре

Јужноафричка

Република

1.221.037 50.738.255 41,6 Преторија

Комори 2.235 773.344 346,0 Морони

Лесото 30.355 2.216.850 73,0 Масеру

Мадагаскар 587.295 21.928.518 37,3 Антананариве

Малави 118.484 15.882.815 134,1 Лилонгве

Маурицијус 1.969 1.313.803 667,2 Порт Луј

Мозамбик 801.590 24.475.186 30,5 Мапуто

Намибија 824.268 2.364.433 2,9 Виндхоук

Свазиленд 17.363 1.220.408 70,3 Мбабане

Табеларни преглед држава јужне Африке

УРАДИ

Посматрај карту Африке у свом атласу и утврди која значајна паралела пресеца територију јужне

Африке. Објасни какав то утицај има на привреду и начин живота становништва ових регија.

Уз помоћ карте јужне Африке у свом атласу обој картографским бојама океане, острва, планине,

висоравни, низије, пустиње, реке и језера. На немој карти у радној свесци испиши њихова имена.

На немој карти обој различитим бојама државе јужне Африке и напиши њихове називе. Испиши

имена главних градова тих држава.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Јужна Африка обухвата део континента који се простире јужно од басена Конга и Језерске

висоравни. Са запада, југа и истока регију окружују воде Атлантског и Индијског океана.

• У рељефу се истичу пространа Јужноафричка висораван, басен Калахари, стари масиви и

Мозамбичка низија.

• У северном делу регије клима је влажна тропска која према југу прелази у суву тропску. Најјужнији

делови имају медитеранску климу. Са смањивањем количине падавина од севера према југу мења

се и вегетација.

• Веће реке су Замбези, Орање и Лимпопо које имају велики пад и значајан енергетски потенцијал.

• Најстарији становници јужне Африке су Бушмани и Хотентоти, а већину становништва регије чине

Банту народи. Поред њих, у овој регији живе потомци европских и азијских досељеника.

• Јужна Африка располаже великим рудним богатством које се извози (дијаманти, злато, платина,

уранијум, руде гвожђа, бакра, олова и цинка, угаљ, нафта). Индустрија и разне услужне делатности

недовољно су развијене. У пољопривреди су заступљена два типа производње, екстензивни и

планташки. На великим плантажама се гаје биљне културе за извоз (памук, чај, дуван, кафа, зачини,

кокос, шећерна трска, маслина, винова лоза, агруми, банане). У сушнијим областима гаје се говеда,

овце и козе.

• Ову регију чини тринаест независних држава и две острвске територије које припадају Француској.

Привредно најразвијенија, не само у регији већ и у целој Африци, јесте Јужноафричка Република.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

107


Јужноафричка република

Површина: 1.221.037 km 2

Број становника: 50.738.255

Главни град: Преторија – управна

престоница (2.345.908 ст.);

Кејптаун – законодавна

престоница (3.497.097 ст.);

Блумфонтејн – судска престоница

(369.568 ст.)

Службени језик: африканс,

енглески и 9 банту језика

Валута: ранд

Сува област на западу ЈАР

Положај Јужноафричке Републике у крајњем јужном

делу Африке од великог је значаја, јер је одувек подразумевао

контролу поморског пута и трговине између

Европе и Индије. Зато је интересовање европских колониста

за ову територију било велико. Прве колоније

основали су Португалци у 15. веку, а затим и Холанђани

средином 17. века. Почетком 19. века, Британци потискују

Холанђане, а од 1910. године, након бурских ратова,

ЈАР постаје држава под британском влашћу.

ЈАР је изразито висијска држава у чијем рељефу доминира Јуж ноафричка

висораван. Надморска висина је углавном изнад 1.000 m, а

на истоку су Дракенске планине које се стрмим одсеком спуштају ка

Индијском океану (тзв. Велики одсек). Источна половина државе прима

већу количину падавина од западне, где су суве степе, полупустиње и

пустиње. Велике реке Орање и Лимпопо представљају северне границе

Јужноафричке Републике.

ПОДСЕТИ СЕ

Како се смењују годишња доба у Јужноафричкој Републици?

Подсети се и објасни зашто је већа количина падавина у источним него у западним деловима јужне

Африке.

Већину становништва чине Банту црнци, међу којима су најбројнији

припадници племена Зулу. Међу белим становништвом бројнији су

Африканери, потомци Бура, првих холандских досељеника, као и британских

колониста. На северу, у пустињи Калахари, живе Бушмани, а на западу

Хотентоти. Расна дискриминација, која је у ЈАР била изражена као ни у

једној другој држави Африке, огледала се кроз политику апартхејда. Само

су белци имали сва законска права, док су црнцима, Азијатима и мелезима

ускраћивана чак и основна људска права.

108

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јужна Африка

ЗАНИМЉИВОСТИ

Под изразом „apart van die ander” Бури подразумевају „независност белаца

од осталих”. Највећи борац за права других био је Нелсон Мандела, вођа

Афричког националног конгреса. Ухапшен је 1962. године, а у затвору је

провео укупно 27 година. Доласком на место председника, Де Клерк је

ослободио Менделу, а 1994. године одржани су први слободни избори на

којима је Мандела победио. На месту председника био је до 1999. године, када

се повукао.

Привреда ЈАР развила се захваљујући великом

природном богатству и повољној клими, што је

утицало да ту територију Европљани трајно населе.

Градили су градове, саобраћајнице, индустријске

објекте, развијали школство и здравство. Велики

значај има рударство по чијој је развијености ЈАР

једна од водећих земаља света. Она је најзначајнији

светски произвођач злата, платине, дијаманата

и хрома. Од енергетских извора користи се угаљ

(90% резерви Африке) и увезена нафта, док се

хидроенергија још увек слабо користи.

Иако рударство и индустрија чине основу привреде ЈАР, и

пољопривреда има велики значај. Поред пшенице и кукуруза, гаје се

памук, дуван, шећерна трска и медитеранске културе. Сточарство је

значајније од земљорадње. Гаје се овце, и то веома цењене врсте мерино

и каракул, а затим и говеда. ЈАР је велики светски извозник вуне, коже

и крзна. Велики значај има риболов, а по улову морске рибе ЈАР је међу

водећим земљама света.

Виногради у ЈАР

ЗАНИМЉИВОСТИ

У рудницима ЈАР извађен је до сада највећи дијамант на свету, Кулинанов дијамант тежак 3.106 карата

(1 карат = 0,2 g). У Амстердаму је избрушен у девет великих и стотинак мањих дијаманата. Највећи

комад, назван Велика звезда Африке, тежак 530 g, уграђен је у краљевски скиптар, а тзв. Друга звезда

Африке у круну Британске империје. Први велики дијамант, тежак 84 карата, пронађен је 1869.

године, на обалама реке Орање. Млади пастир који га је пронашао дао га је једном Буру у замену за

500 оваца, 10 волова и једног коња.

Више од 60% становништва живи у градовима,

махом бело становништво. Градови ЈАР су веома

специфични. Изгледом подсећају на европске

градове, а сваки град има четврти за поједине групе

становништва. Три престона града имају различиту

улогу у друштвеном животу државе. Од 12 великих

градова, пет има рударски, а четири лучки

карактер.

Јоханезбург, центар једне од рударских области

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

109


МАПА ЗНАЊА

АФРИКА

МАТЕМАТИЧКОГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

• Површина: 30.368.609 km 2

• Број становника: 1,09 милијарди ст.

• Густина насељености: 35,9 ст/km 2

Најсевернија тачка – рт Бланко

Најјужнија тачка – Иглени рт

Најзападнија тачка – Зелени рт

Најисточнија тачка – рт Хафун

ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

вулканске планине: Килиманџаро, Кенија

котлине: Калахари

РЕЉЕФ

Веначне планине:

Атласке планине

Громадне планине:

Капске, Дракенске,

Рувензори

Висоравни:

Сахарска, Суданска,

Језерска, Етиопско-

-сомалијска, Јужноафричка

Низије:

Гвинејска,

Сомалијска,

Мозамбичка

ВОДЕ

Морски сливови и реке:

• Средоземно море (Нил)

• Индијски океан (Замбези)

• Атлантски океан (Нигер, Конго, Орање)

Језера:

• тектонска (Викторијино, Рудолфово,

Тангањика, Њаса, Чад)

КЛИМА

екваторска, тропска, сува суптропска (полупустињска и пустињска), влажна

суптропска (средоземна)

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

жирафа, зебра, антилопа, афрички слон, леопард, гепард,

шимпанза, горила, лемури

БИЉНИ СВЕТ

прашуме, саване, тропске степе, полупустиње, пустиње (Сахара, Либијска

пустиња, Калахари, Намиб, Данакилска пустиња), средоземна (медитеранска)

вегетација

110

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ ОДЛИКЕ

РЕГИЈЕ СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА ПРИВРЕДА

• северна Африка

• западна Африка

• источна Африка

• јужна Африка

• мала густина насељености

• висок природни прираштај

• бројне болести

• бело становништво: Хамити и Семити

• црно становништво (судански и

Банту црнци) живи јужно од Сахаре

• негроидни народи: Пигмеји,

Бушмани и Хотентоти

• преовлађују сеоска насеља

• привредно најнеразвијенији

континент

• главна привредна делатност је

пољопривреда (тржишна и за

потребе становништва)

• сточарство је слабо развијено

• рудно богатство је велико и

разноврсно (уранијум, бакар,

злато, дијаманти, цинк, гвожђе,

боксит)

• велико богатство су и ретке врсте

дрвећа

• индустрија на почетку развоја

ПИТАЊА

1. Наведи границе Африке.

2. Какве су обале Африке? Наведи називе највећег острва, полуострва и залива.

3. Који се облици рељефа могу издвојити у Африци?

4. Какав је то Велики источноафрички ров? Који је његов значај?

5. Шта утиче на климу Африке?

6. Које су специфичности биљног и животињског света Африке?

7. Објасни хидрографске карактеристике Африке.

8. Које место међу континентима заузима Африка према површини и броју становника?

9. Зашто се Африка дели на „белу” и „црну” Африку?

10. Које су највеће регије Африке? Наведи њихове главне карактеристике.

11. Објасни одлике афричке привреде.

СПОЉНИ ИЗВОРИ

www.unep.org

www.systemicpeace.org

www.britannica.com

www.feedthefuture.gov

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

111


Америка

ПОВРШИНА

без Гренланда: 40.382.914 km 2

са Гренландом: 42.549.000 km 2

БРОЈ СТАНОВНИКА

без Гренланда: 971.948.160

са Гренландом: 972.005.000

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ

без Гренланда: 24,1 ст/km 2

са Гренландом: 22,8 ст/km 2

Јединствена континентална маса која

се упореднички пружа између Атлантског

и Тихог океана добила је назив

Америка. Америка је континент западне

Земљине хемисфере. Према географском

положају и природним одликама дели се

на Северну, Средњу и Јужну Америку.

Врло често се може наћи да у таквој подели

Северна Америка обухвата и подручје

Средње Америке. Осим поделе по географском

положају, Америка се може поделити

и према пореклу њеног становништва,

језицима којима се говори у

појединим деловима континента и другим

друштвеним одликама на Англоамерику

и Латинску Америку. Англоамерика се

подудара са подручјем Северне Америке,

а Латинска Америка обухвата Средњу и

Јужну Америку.

Северна Америка

Англоамерика

Средња Америка

Латинска Америка

Јужна Америка

Подела Америке према географском положају

Подела Америке према пореклу становништва

112

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


О пореклу назива Америка постоји више

претпоставки, али је једна од њих данас

општеприхваћена међу научницима. Немачки

картограф Мартин Валдземилер је

на карти света коју је објавио 1507. године,

први употребио овај назив за новооткривене

просторе и образложио да то чини према

имену италијанског истраживача Америга

Веспучија. Америго Веспучи је након својих

истраживања, која је обавио од 1497. до 1502.

године, први тврдио да је реч о новом свету,

копну које није део Азије.

Валдземилерова карта света из 1507. године

ЗАНИМЉИВОСТИ

Према другим, мање помињаним претпоставкама, Америка је добила име по велшком трговцу

Ричарду Америкеу. Верује се да је Ричард Америке финансирао експедицију Џона Кабота према

Њуфаундленду 1477. године. Према другом мишљењу, назив Америка се повезује са тзв. планинама

Америк у Средњој Америци које је током својих истраживања Јужне и Средње Америке открио

Америго Веспучи. Ниједна од ових претпоставки нема сигурну основу, па су углавном и одбачене.

У време леденог доба, пре око 20.000–30.000 година,

када је ниво светског мора био нижи, постојала је копнена

веза између Азије и Америке где је данас Берингов

мореуз. Овај „мост” искористили су ловци каменог доба

и полако су населили прво Северну, а затим и Средњу и

Јужну Америку.

ПОДСЕТИ СЕ

Како су староседеоци Америке добили назив

Индијанци? Зашто се раније претпостављало да су

Индијанци представници новооткривене, црвене расе?

Од 16. века почиње досељавање Европљана на

подручје Америке. Први досељеници, Шпанци и Португалци,

у почетку колонизације супротстављали су

се досељавању других народа у своје америчке поседе,

тако да је долазак Француза, Енглеза и Холанђана

у том периоду био спорадичан. Тек од краја 18. века

насељавање Америке постаје интензивније, а најјачи

талас досељеника био је крајем 19. и почетком 20.

века. Насилно насељавање црначког становништва из

Африке трајало је од 17. до 19. века.

ледено доба

15–17. век

18–20. век

17–19. век

Досељавање становништва на подручје Америке

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

113


Опште географске одлике

Северне Америке

ПОВРШИНА

(без Гренланда): 22.542.914 km 2

БРОЈ СТАНОВНИКА

(без Гренланда): 350 милиона

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ

(без Гренланда): 15,5 ст/km 2

НАЈВИШИ ВРХ: Мек Кинли (6.194 m)

НАЈНИЖА ТАЧКА:

депресија Бедвотер (–85,5 m)

НАЈДУЖА РЕКА:

Мисисипи са Мисуријем (6.275 km)

НАЈВЕЋЕ ЈЕЗЕРО:

Горње језеро (83.270 km 2 )

БРОЈ ДРЖАВА: две независне

државе и Гренланд који припада

Данској

Сједињене Америчке Државе су

привредно најразвијенија земља на свету.

САД су водеће у свету по производњи,

али и потрошњи многих пољопривредних

и индустријских производа. У

Северној Америци, односно у САД, налази

се 14 зграда са висином већом од

300 метара, од 51 колико их укупно има

у свету. Прва међу њима је Емпајер Стејт

Билдинг у Њујорку, изграђена 1931. године.

Овај облакодер, висок 381 метар,

био је до 1973. године највиша зграда на

свету.

Први студио за снимање филмова

налазио се у Лос Анђелесу. У потрази

за локацијама за снимање, редитељ

Грифит открио је 1910. године мало село

Холивуд удаљено осам километара од

Лос Анђелеса. Од тада, Холивуд постаје

центар седме уметности.

У хоризонталне седименте платоа

Колорадо, истоимена река усекла је 446

километара дуг и више од 1.800 метара

дубок кањон. Велики кањон није ни

најдубљи ни најдужи на свету, али је

значајан по простору који заузима, као

и по седиментима различитог састава и

боја, што доприноси његовој лепоти.

Долина смрти, смештена у југозападном

делу САД, јесте најнижи, најсувљи и

најтоплији део Северне Америке. Године

1913. у Долини смрти измерено је 56,7°С,

што је до 1922. године била највиша икад

измерена температура на Земљи.

114

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јелоустоун је први национални парк на свету.

Подручје нетакнуте природе и геотермалне

активности заштићено је 1872. године. Међу

многобројним гејзирима, најпознатији је Олд

Фејтфул, први откривени (1870. године) и први

гејзир који је добио име. У току ерупције која траје

до пет минута, овај гејзир избаци око 32.000 литара

вреле воде и до 56 метара у висину.

Велика језера су највећи

слатководни систем на

Земљиној површини, који

осим пет великих, чини и већи

број мањих језера, укупне

површине близу 250.000 km 2 .

Сва већа језера међу собом

су повезана рекама, а са

Атлантским океаном их

повезује река Сен Лоренс.

Велика језера садрже око 22%

светске свеже површинске

воде, што је после реке Амазон

(25%) највећа количина

површинске воде на свету.

„Алеја торнада” је популарни

назив за област у централним

деловима САД која обухвата

простор од северног дела

Тексаса до Јужне Дакоте.

У овој области појави се у

просеку око 450 торнада

годишње, од чега половина у

Тексасу и Оклахоми.

Река Мисисипи је део речног система који

формира са својом притоком, односно јачом

саставницом, реком Мисури. Овај речни

систем је, са 6.300 km, четврти по дужини у

свету, а најдужи у Северној Америци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

115


Основни географски подаци о континенту

Кључне речи

• повољан

географски

положај

• Арктички

архипелаг

• највеће острво

на свету

УРАДИ

Посматрајући карту Северне Америке у свом атласу, одреди њен положај у односу на

екватор и гринички меридијан.

Рељеф Северне Америке је разноврстан. Равнице заузимају северни

и јужни део Северне Америке, док се планински системи протежу

на југоистоку и западу континента. Северна Америка се налази између

Атлантског и Тихог океана. Северни делови ових океана су најпрометнији

делови светског мора јер се на њиховим обалама налазе густо насељена

и привредно најразвијенија подручја света. Због тога

је географски положај Северне Америке повољан,

иако је доста удаљена од осталих континената. На северу,

границу Северне Америке чини Северни ледени

океан, а њена јужна граница се пружа реком

Рио Гранде, односно границом између Сједињених

Америчких Држава и Мексика.

ПОДСЕТИ СЕ

Која су то густо насељена и привредно најразвијенија

подручја која се преко Атлантског и Тихог океана

налазе источно и западно од Северне Америке?

Физичкогеографска карта Северне Америке

Положај Алеутских острва

На североистоку, Северну Америку од Европе,

односно европске острвске државе Исланд, одваја

Дански пролаз. Острво Гренланд геолошки припада

Северној Америци. На северозападу, Северну

Америку од Азије одваја Берингов мореуз, широк

свега 85 километара.

Континентални део Северне Америке се целом

површином налази на западној и северној

Земљиној полулопти. Само се неколико Алеутских

острва налази на источној полулопти. Најсевернија

континентална тачка је рт Бароу, а најзападнија на

полуострву Сивард. Обе тачке су на крајњем северозападном

делу континента. Најјужнија тачка је рт

Сејбл на Флориди, а најисточнија је рт Болд на полуострву

Лабрадор.

УРАДИ

На немој карти у радној свесци обележи границе Северне Америке. Одреди географску ширину,

односно географску дужину крајњих тачака континенталног дела Северне Америке и обележи их на

немој карти.

116

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Разуђеност обала

УРАДИ

Посматрај обале Северне Америке на карти света у свом атласу. Објасни по чему се разликују обале

Северне Америке и Африке.

Обале Северне Америке нису свуда подједнако разуђене.

На северу је Арктички архипелаг, један од три највећа архипелага

на свету. Чини га више стотина острва одвојених

уским пролазима и заливима. Највеће острво овог архипелага

је острво Гренланд. Због свог положаја, острва архипелага

и воде у пролазима између њих су већим делом године

под јединственим леденим покривачем Арктика. Бафиново

острво затвара улаз у пространи Хадсонов залив.

ПОДСЕТИ СЕ

Који велики светски архипелаг већ познајеш? Ком континенту

он припада? Гренланд, највеће острво на свету, према политичкој

подели припада једној европској држави. Којој?

Хадсонов залив (сателитски снимак)

На североистоку је велико полуострво Лабрадор

на чијем је источном делу усечен естуар

реке Сен Лоренс која се улива у истоимени

залив. Залив Сен Лоренс затварају и од Атлантског

океана одвајају острво Њуфаундленд

и полуострво Нова Шкотска. На северозападу

је још једно велико полуострво. Најчешће се

цело полуострво назива Аљаска, иако је права

Аљаска уско и издужено полуострво на које се

настављају Алеутска острва.

Полуострво Аљаска и Алеутска острва

Западна, тихоокеанска обала Северне Америке

је стрма и стеновита због високих планина

које се пружају уз саму обалу. У северном делу,

непосредно уз обалу, налазе се мање групе

острва, а веће острво је Ванкувер. За разлику

од западне, источна обала континента је ниска са

мањим заливима. На југу је велики Мексички залив

који на истоку затвара полуострво Флорида.

Западне обале Северне Америке

УРАДИ

Пронађи на карти Северне Америке у свом атласу већа острва, полуострва, заливе и ивична мора и

обележи их на немој карти у радној свесци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

117


Рељеф Северне Америке

Кључне речи

• Кордиљери

• висоравни

• Апалачи

• Средишња

низија

• Канадски штит

ПОДСЕТИ СЕ

Од северне Африке, преко јужне Европе и јужне Азије пружају се веначне планине.

Како је према правцу пружања означена ова велика јединствена зона набирања и које

је веће планине чине?

Дуж западних обала Северне Америке правцем север–југ пружају се

високе веначне планине. Део су друге велике зоне набирања на Земљи

која се меридијански пружа на западу целокупног америчког копна. Ове

веначне планине познате су под заједничким називом Кордиљери.

Мек Кинли

Каскадске планине

Басен

Колумбија

Колумбија

Стеновите планине

Планине и висоравни северозападног дела САД

Северноамерички Кордиљери настали су набирањем

на месту судара тихоокеанске плоче и

дела старог северног копна Лауразије. Пружају

се у два основна паралелна планинска низа.

Спољашњи низ започиње Аљаским планинама

на којима је највиши врх Северне Америке, Мек

Кинли (6.194 m). Према југу, уз саму обалу континента

су Приморске планине Канаде, Каскадске

планине и Приморске планине Сједињених

Америчких Држава уз које се упоредо пружају и

планине Сијера Невада. Унутрашњи низ започиње

Бруксовим и Мекензијевим планинама на северу,

а његов већи део чине Стеновите планине.

Између ових планинских низова смештене су

висоравни. На северу је плато Јукон, а на југу висораван

Колорадо и Велики басен. Издизање веначних

планина праћено је и раседањем. Између

планине Сијера Невада и Приморских планина, дуж

великих раседа, спуштена је велика Калифорнијска

котлина, као и депресија Бедвотер са 85,5 метара

испод нивоа мора. Кордиљери су део „ватреног

појаса” Пацифика, због чега уз бројне угашене вулкане

има и активних, а чести су и земљотреси.

ЗАНИМЉИВОСТИ

После 130 година мировања, маја1980. године, вулкан Света Хелена се

страховитом експлозивном ерупцијом поново активирао. Ерупцији је

претходила читава серија јачих потреса од којих је један изазвао највеће

у историји познато клизање земљишта. Три четвртине северне падине

је склизнуло према долини реке Тоутл, ослободивши отвор кроз који је

избачена огромна количина лаве, пепела и вулканског камења. До краја

1980. године догодило се још пет експлозивних ерупција вулкана Света

Хелена. Последице ове катастрофалне ерупције биле су велике, тим пре

што се вулкан до тада сматрао угашеним.

118

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Северне Америке

На истоку Северне Америке су громадне планине Апалачи. Пружају

се правцем југозапад–североисток дужинoм од око 2.500 km. Највиши врх

ових ерозијом снижених и уравњених планина је Монт Мичел (2.037 m).

Према западу, Апалачи постепено прелазе у средишњу низију, а према

истоку у висораван Пједмонт и приморску низију.

Између веначних планина на западу и громадних

на истоку, налази се пространо низијско подручје

познато под називом Велика или Средишња

низија. Према Стеновитим планинама Средишња

низија прелази у подручје висоравни, на којима

се налази бедлендс (у Северној и Јужној Дакоти,

Небраски, Монтани, Вајомингу, Јути и Колораду). На

северу се налази најстарији део северноамеричког

копна и један од најстаријих делова Земљине коре

уопште, пространи Канадски штит. Радом ледника

за време леденог доба у свом средишњем делу веома

је улегнут (Хадсонов залив), а у северном делу

рашчлањен (Арктички архипелаг).

Бедлендс

УРАДИ

Пронађи карту или слике на којима су приказане Земљине литосферне плоче.

Утврди њихов распоред и правце кретања. Који правац кретања има Пацифичка плоча? Објасни њен

утицај на рељеф западних делова америчког континента.

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ТРЕБА ДА УПАМТИШ

• Континентални део Северне Америке целом површином налази се на западној и северној

Земљиној полулопти, а само неколико Алеутских острва је на источној Земљиној полулопти.

• Географски положај је повољан и поред велике удаљености од осталих континената.

• Северна Америка је смештена између Атлантског океана на истоку и Тихог океана на западу.

Северни ледени океан је њена северна граница, а границу на југу чини река Рио Гранде и граница

између САД и Мексика.

• Обале Северне Америке нису свуда подједнако разуђене. Најразуђенија је северна обала са Арктичким

архипелагом у којем се налази острво Гренланд, највеће острво на свету.

• Западна, тихоокеанска обала углавном је неразуђена, стрма и стеновита због високих планина које

се пружају уз саму обалу.

• Северна Америка има разноврстан рељеф. Дуж њених западних обала правцем север–југ пружају се

у два основна паралелна низа високих веначних планина Кордиљери, а између њих смештене су

простране висоравни.

• На истоку континента су громадне планине Апалачи.

• Између веначних планина на западу и громадних на истоку налази се пространо низијско подручје

познато под називом Велика или Средишња низија.

• На северу се налази најстарији део северноамеричког копна и један од најстаријих делова

Земљине коре уопште, пространи Канадски штит.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

119


Клима Северне Америке

Кључне речи

• климатски

типови

• урагани

• торнада

ПОДСЕТИ СЕ

У којим се топлотним појасевима налази Северна Америка? Како рељеф својим

правцем пружања утиче на климу Европе и Азије? Какав је распоред високих планина

у Северној Америци?

Осим географске ширине, на климу Северне Америке велики утицај

има распоред великих рељефних целина, као и ветрови и морске струје.

Крајњи северни делови континента налазе се у северном хладном топлотном

појасу. То су области субполарне и поларне климе.

150

140

Уранијум Сити

59 о 34’N 108 о 29’W

(mm) ( o C)

30

25

Низије које се простиру у правцу север–југ, од Мексичког залива до

Арктичког архипелага, затворене су високим планинама на западу и

истоку. Овакав „олучаст” изглед континента омогућава да хладне ваздушне

масе са севера и топле ваздушне масе са југа продру дубоко у унутрашњост.

130

120

20

15

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ј Ф А М М Ј Ј А С О Н Д

(mm) ( o C)

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

200

150

100

50

0

Сан Дијего

32 о 44’N 117 о 10’W

Ј Ф А М М Ј Ј А С О Н Д

Мајами

(mm) ( o C)

250 25 о 48’N 080 о 18’W 30

Ј Ф А М М Ј Ј А С О Н Д

8

6

4

2

0

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

Климатски типови Северне Америке

поларна

субполарна

континентална (хладна)

хладна океанска

топла океанска

средоземна

континентална (степе)

континентална (пустиње)

умереноконтинентална

влажна суптропска

планинска

Због тога се подручја са хладном континенталном климом простиру

скоро до 40° северне географске ширине и према југу брзо прелазе у области

суве континенталне климе. У пролеће, у области средишње низије,

због честих промена утицаја хладних и топлих ваздушних маса, стварају

се олујни облаци. Уз грмљавине, ове олује прати појављивање торнада,

јаких вртложастих ветрова велике разорне снаге, који наносе огромне

материјалне штете подручјима преко којих се крећу.

Влажне ваздушне масе које доносе западни ветрови заустављају се

пред високим Кордиљерима. Тиме је утицај океанске климе ограничен

на веома уски приморски појас уз обале Тихог океана.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Северне Америке

ПОДСЕТИ СЕ

На којој се географској ширини налази Београд? Докле се у Европи простире област хладне

континенталне климе? Какав је утицај влажних западних ветрова на нашем континенту?

И океанска клима источних обала која је под утицајем влажног ваздуха

са Атлантског океана, насталог због мешања хладних и топлих морских

струја, заступљена је у уском приморском појасу до Апалача. Хладне

морске струје, које снижавају температуру ваздуха и количину падавина

у приморским областима, jeсу Лабрадорска и Калифорнијска. Топле морске

струје, чији је утицај супротан од утицаја хладних струја, jeсу Голфска

и Аљаска.

Због Голфске струје која настаје у Мексичком заливу и креће се дуж

југоисточних обала Северне Америке преко Атлантског океана, полуострво

Флорида и обале Мексичког залива имају влажну суптропску

климу. Крајњи југозападни део Северне Америке, односно тихоокеанско

приморје Калифорније, има праву суптропску, односно средоземну

климу. Поље ниског ваздушног притиска над Мексичким заливом привлачи

ваздушне масе са Атлантског океана. Тропски циклони који се у овом

делу света називају урагани крећу се ка западу и могу нанети катастрофалне

штете југоисточним деловима Северне Америке.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Августа 2005. године, на подручју средњег Атлантика формирао се ураган

који се преко Бахама полако кретао према Флориди. У том моменту ураган

назван Катрина био је умерене снаге и сврстан је у категорију 1. Крећући се

преко Мексичког залива, у наредних неколико дана достигао је категорију

3, а за само девет сати и категорију 5. Ветар брзине до 280 km/h погодио је

јужни део САД. Од последица урагана Катрина живот је изгубило око 2.000

људи, а материјална штета је процењена на око 82 милијарде долара, што га

чини најкатастрофалнијим ураганом у последњих 100 година.

На високим Кордиљерима изражена је вертикална климатска зоналност

са планинском климом, док подручје Апалача, због мање надморске

висине има знатно блажу, умереноконтиненталну климу. Јужни део

Стеновитих планина и унутрашње висоравни, због изолованости имају

веома суву, полупустињску и пустињску климу. Ту су велике пустиње

Северне Америке, Велика слана пустиња, пустиња Мохава, Хила,

Долина смрти и др.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Долина смрти је најниже, најсувље и најтоплије подручје Северне Америке. Део овог удубљења

окруженог високим планинама спуштен је 85,5 метара испод нивоа мора (депресија Бедвотер).

Године 1913. у Долини смрти измерена је температура од 56,7 о С, што је до 1922. године била

највиша измерена температура на Земљи (али је и даље највиша температура на западној

хемисфери). Просечна годишња количина падавина у овој пустињи је мања од 50 милиметара.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

121


Биљни и животињски свет Cеверне Aмерике

Кључне речи

• разноврстан

биљни свет

• разноврстан

животињски

свет

• прерије

• секвоја

Биљни и животињски свет је у много чему сличан живом свету Европе

и Азије. Међутим, поједине биљне и животињске врсте живе само на овом

континенту и формирају специфичне животне заједнице. Крајњи север

континента прекривају тундре и области сталног леда. Према југу простире

се широк појас тајги, густих четинарских шума. Листопадне и четинарске

шуме заузимају и велике просторе на Кордиљерима.

На подручју Каскадских планина и Приморских планина САД

налазе се јединствене вечно зелене шуме секвоје. Природна

вегетација океанске и умереноконтиненталне климе на

подручју Апалача јесу листопадне шуме и већим делом су

сачуване.

Густе четинарске шуме у Канади

Листопадне шуме на Апалачима

Од Апалача према западу све је мање падавина, а уместо

шума јавља се вегетација ниских трава (степа). У Северној

Америци степе се називају прерије. Према Стеновитим планинама

су сушне висоравни са веома оскудном вегетацијом.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Ласерским мерењима утврђено је да је тренутно највише дрво на

свету једна секвоја у Калифорнији, која је названа Хиперион. Ово

дрво високо је 115,55 метара, а налази се у комплексу нетакнуте

старе шуме у националном парку Редвуд који је добио назив због

црвенкасте боје коре секвоје. Бројни примерци високих стабала

старих и више од 3.000 година представљају јединствено природно

чудо које привлачи велики број туриста.

Секвоја у Националном парку Редвуд

122

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Северне Америке

У великим пустињама јужног дела Стеновитих

планина и унутрашњих висоравни расту кактуси,

специфични за подручје Северне и Средње

Америке. Међу бројним врстама највећи је кактус

сагуаро, који својом величином и обликом доминира

пустињским просторима.

На југозападу Северне Америке заступљена је

медитеранска вегетација. Врло сличну вегетацију

имају и подручја влажне суптропске климе на

југоистоку континента. На Флориди, где су сачуване

простране мочваре, заступљена је одговарајућа

вегетација веома влажног тла.

Животињске врсте прилагођене субполарним и

поларним условима насељавају крајњи север континента,

као што су поларна лисица, поларни зец,

фоке. Међу врстама које живе у овим ледом окованим

условима значајан је бели медвед. У тајгама и

густим шумама планина на западу континента живи

неколико врста јелена који се срећу и у тајгама и тундрама

Евроазије. Осим јелена, ове шуме насељава

и неколико врста медведа. Најраспрострањенији

су мрки медведи и црни северноамерички медвед.

Специфична подврста мрког медведа за Северну

Америку је гризли. Северноамеричким преријама

некад су се кретала велика стада америчког бизона.

Опстанак ове, данас заштићене врсте, угрожен је интензивним ловом.

Заштићена врста коју су уз бизоне ловили трапери због крзна јесте и ракун

(познат по капи Дејвија Крокета). У преријама живи и којот. Од представника

великих дивљих мачака, у Северној Америци живи пума (кугуар).

Симбол Сједињених Америчких Држава је белорепи орао, најкрупнији

представник птица на овом континенту.

Кактуси сагуаро у Аризони

Мочвара на Флориди

Гризли Којот Пума

УРАДИ

Посматрај карту природних зона у свом атласу. Повежи њихово простирање са одређеним типовима

климе. Објасни колико су оне и како условљене рељефом и климом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

123


Хидрографија Cеверне Aмерике

Кључне речи

• кањон

Колорада

• Мисисипи са

Мисуријем

• Велика језера

• гејзири

УРАДИ

Имајући у виду распоред климатских типова и њихове одлике, одреди који делови

Северне Америке примају малу количину падавина. Погледај карту годишњих

количина падавина у свом атласу.

Реке на северу континента припадају сливу Северног леденог океана.

Због мале количине падавина речна мрежа је слабо развијена. Већина

река извире на високим планинама на западу и отичу према језерима на

Канадском штиту, а затим као отоке тих језера теку према мору. Понеке

се директно уливају у Северни ледени океан. Ниједна од ових река,

укључујући и најдужу реку Мекензи, нису пловне.

ПОДСЕТИ СЕ

Зашто ове реке нису пловне?

Које реке Евроазије имају исте одлике?

Јосемитски водопади

Сливу Тихог океана припадају реке на западу Северне

Америке. Због планина које се пружају уз саму обалу, ове

реке су кратких токова и великог пада. Богате су водом и

имају велики хидроенергетски значај. Осим реке Јукон на

Аљасци, дужи речни токови су Колумбија и Колорадо. Ове

две реке извиру на Стеновитим планинама и кањонским долинама

пробијају се кроз приморски низ планина до Тихог

океана. Уједно, ово су реке које су, у овом делу Северне

Америке, највише искоришћене за добијање електричне

енергије. На Јосемитској реци, у оквиру националног

парка, налазе се шести по висини водопади на свету, Јосемитски водопади.

Укључујући горње, доње, централне водопаде и брзаке, високи су 740

метара.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Реци Колорадо име су дали шпански истраживачи и у

слободном преводу значи „обојена црвено”. Ова река је

усекла Велики кањон који је дуг 450 километара и дубок

1.800 метара. Део кањона од бране Глен кањон до језера

Мид, које је настало подизањем Хуверове бране, заштићен

је као национални парк.

Велики кањон реке Колорадо

124

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опште географске одлике Северне Америке

Реке на истоку Северне Америке, које се са Апалача спуштају према

Атлантском океану кратке су, великог пада и богате су водом. Због раседа

којима Апалачи прелазе у плато Пједмот, а затим у приобалну низију,

на овим рекама се стварају брзаци и слапови. До ове тзв. линије водопада

реке су пловне и управо ту су настали бројни градови. На северу Апалача

је река Сен Лоренс, отока језера Онтарио. Системом канала и преводница

река Сен Лоренс са Великим језерима претворена је у изузетно важан

пловидбени пут који повезује унутрашњост континента са Атлантским океаном.

Језера Ири и Онтарио повезује кратка река Нијагара на којој су чувени

Нијагарини водопади.

Нијагарини водопади

Река Мисисипи (са меандрима и мртвајама)

ЗАНИМЉИВОСТИ

Нијагарини водопади су група великих водопада, а не један водопад како се најчешће мисли.

Сматрају се највећим водопадима у Северној Америци, а свакако су најпосећенији. Три највећа

водопада су Потковица, Амерички водопад и Младин вео (Bridal Veil). Водопад Потковица је широк

792, а висок 53 метара.

Сливу Атлантског океана припада и река Мисисипи која се великом

делтом улива у Мексички залив. Са притоком, односно већом саставницом,

реком Мисури, Мисисипи је дугачак 6.275 километара и на четвртом

је месту у свету. Мисисипи тече преко Средишње низије и има одлике

праве равничарске реке. Уз меандре, бројне су мртваје и исушени делови

некадашњег корита. У Мисисипи се уливају реке које се са Апалача и

Кордиљера спуштају у Средишњу низију. Ове реке имају велики хидроенергетски

значај и важни су пловидбени путеви. Веће притоке Мисисипија

су Охајо и Тенеси.

Северну Америку одликују бројна језера, а већина их је настала радом

ледника. Највећи број језера распоређен је лучно, од реке Мекензи до

реке Сен Лоренс. Највећа међу њима су Велико медвеђе језеро, Велико

ропско језеро, Атабаска, Винипег и Манитоба. Њихов распоред указује

на простирање некадашњег леденог покривача. На истоку овог низа су

Велика језера, група од пет језера насталих тектонским процесима. То су

Горње језеро (са 83.270 km 2 друго по површини у свету), Хјурон (пето у

свету), Мичиген (шесто у свету), Ири и Онтарио. На Кордиљерима, посебно

у њиховом северном делу, налази се већи број малих планинских ледничких

језера.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чи