03.04.2020 Views

Izložba 100 godina obrazovanja učitelja

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

100

GODINA

OBRAZOVANJA

UČITELJA U

GOSPIĆU


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Naslovnica Izvještaja

Državne učiteljske

škole u Gospiću

i vježbaonice za

1929./30.

Naredba kr. hrv.-slav.zem.vlade, povjereništva za

prosvjetu od 18. kolovoza 1919. godine

Službeni glasnik kr. hrv.-slav. zem. vlade, povjereništva za

prosvjetu. Zagreb, 31. kolovoza 1919., komad IX.,

Naredba br. 67, str. 316

Izvještaj Državne

učiteljske škole i

vježbaonice u Gospiću.

Uprava Učiteljske škole.

Tiskara Ive Kolačevića.

Gospić, 1930.

Glavni imenik IV. tečaja Kraljevske

učiteljske škole, školske god.

1923./24.

Glavni imenik I. tečaja Kraljevske

učiteljske škole, školske god. 1919./20.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Knjiga br.1

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u

Gospiću. Knjiga br.2

Domaće vijesti. Viša kućanska

škola vezana za učiteljsku školu

Lički glas.

Gospić, 17. listopada 1925., god. I.,

br. 4, str. 2

Popis nastavnika u Glavnom imeniku I. tečaja

Kraljevske učiteljske škole, školske god. 1919./20.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Knjiga br.1

Glavni imenik I. tečaja Kraljevske učiteljske

škole, školske god. 1920./21.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Knjiga br.1

Zapisnik ispita zrelosti

za državne osnovne škole.

Ravnateljstvo Državne

učiteljske škole u Gospiću,

1927. godina

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u

Gospiću.Ispit zrelosti- matura I.,

knjiga br. 16


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Upisnica učenika IV. razreda Državne učiteljske

škole, školske god. 1925./26.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Knjiga br. 3

Upisnica učenika V. razreda Državne učiteljske

škole u Gospiću, šk. god. 1930./31.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Knjiga br. 4

Upisnica II. Državne učiteljske škole,

školske god. 1922./23.- 1924./25.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Knjiga br.2

Naslovnica Izvještaja Državne učiteljske

škole u Gospiću s vježbaonicom za

1931./32.

Izvještaj Državne učiteljske škole i vježbaonice

u Gospiću. Tiskara Ive Kolačevića. Gospić, 1932.

Glavna upisnica učiteljskog diplomskog

ispita.

Lipanj, 1932. godina

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Diplomski učiteljski ispit. Glavna upisnica

1930.-1933., knjiga br. 17

Praktični učiteljski ispiti,

1931.-1942. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Praktični

učiteljski ispit III. Glavni ispitni protokol.,

knjiga br. 34


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Naslovnica Izvještaja Državne

učiteljske škole u Gospiću s

vježbaonicom za 1932./33.

Izvještaj Državne učiteljske škole i vježbaonice u

Gospiću. Tiskara Ive Kolačevića. Gospić, 1933.

Odluka o srednjim školama,

10. kolovoza 1932. godina

Zatvaranje i spajanje srednjih škola, 22.

lipnja 1932. godina

Službene novine Kraljevine Jugoslavije,

Beograd, 15. rujna 1932., god. IV.,

br. 213, str. 981

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 29.

lipnja 1932., god. IV., br. 145, str. 707 i 708

Prethodna sjednica diplomskog učiteljskog ispita. Lipanj, 1933. godina

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. Zapisnici o diplomskom učiteljskom ispitu. 1933.-1940., knjiga br. 22


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Naslovnica Izvještaja Državne učiteljske škole

u Gospiću s vježbaonicom za 1933./34.

Izvještaj Državne učiteljske škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A. Maksimovića. Gospić, 1934.

Lička preparandija u Gospiću.

Lička sloga. Gospić, 26. svibnja

1934., god. I., br. 7, str. 1

Naslovnica Izvještaja

Državne učiteljske škole

u Gospiću s vježbaonicom

za 1934./35.

Izvještaj Državne učiteljske

škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A.

Maksimovića. Gospić, 1935.

Naredba učenicima za

početak školske godine

1935./36.

Izvještaj Državne učiteljske

škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A.

Maksimovića. Gospić, 1935.

Naslovnica Izvještaja

Državne učiteljske škole

u Gospiću s vježbaonicom

za 1935./36.

Izvještaj Državne učiteljske

škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A.

Maksimovića. Gospić. 1936.

Izvještaj o radu

učeničkih udruženja

Državne učiteljske škole

u Gospiću, 1935./36.

Izvještaj Državne učiteljske

škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A.

Maksimovića. Gospić, 1936.

U Gospiću se neće ukinuti učiteljska škola.

Lička sloga. Zagreb, 1. listopada 1936., god. III.,

br. 17-18, str. 4


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Preparandija u Gospiću

ipak ukinuta.

Lička sloga. Zagreb,

31. listopada 1936.,

god. III., br. 19, str. 3

Dozvoljen upis u I. razred

preparandije u Gospiću.

Lička sloga. Zagreb,

22. kolovoza 1937.,

god. IV., br. 23, str. 2

Naslovnica Izvještaja Državne učiteljske škole u

Gospiću s vježbaonicom za 1937./38.

Izvještaj Državne učiteljske škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A. Maksimovića. Gospić, 1938.

Naslovnica Zapisnika sjednica učiteljskog zbora IV.,

1939.-1949. godina

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću, 1939.-1949., knjiga br. 44

Naslovnica Izvještaja

Državne učiteljske škole u

Gospiću s vježbaonicom za

1938./39.

Izvještaj Državne učiteljske škole i

vježbaonice u Gospiću. Štamparija

M. A. Maksimovića. Gospić, 1939.

Glavni katalog učenika I. razreda,

školska godina 1940./41.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću,

knjiga br. 5

Naslovnica Izvješća Državne učiteljske škole u

Gospiću, 1941.-1944.

Naslovnica Izvještaja Učiteljske škole u

Gospiću s vježbaonicom za 1939./40.

Izvješće Državne učiteljske škole u Gospiću, Tisak „Ognjište“

tiskarsko-nakladni zavod d.d., Zagreb, 1944.

Izvještaj Učiteljske škole i vježbaonice u Gospiću.

Štamparija M. A. Maksimovića, Gospić, 1940.


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Zapisnik izvanredne svečane sjednice

nastavničkog zbora održane 9. travnja

1942. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću,

1939.-1949.,

knjiga br. 44

Izvještaj o ocjenama Milana Galca

Državne učiteljske škole u Gospiću na

prvom polugodištu,

31. siječnja 1942. godine

Pečat Ravnateljstva učiteljske

škole Gospić 1945./46.

Privatno vlasništvo gđe. Ane-Marije Barić.

HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih preslika

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću,

1939.-1949., knjiga br. 44

Zapisnik III. sjednice učiteljskog zbora

održane 15. veljače 1943. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću,

1939.-1949., knjiga br. 44

Zapisnik sjednice nastavničkog zbora

održane 11. svibnja 1942. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću,

1939.-1949., knjiga br. 44


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Godišnja svjedodžba Milana Galca

Državne učiteljske škole u Gospiću, 23.

veljače 1944. godine

Privatno vlasništvo gđe. Ane-Marije Barić.

HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih preslika

Pečat Ravnateljstva

učiteljske škole Gospić 1945./46.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u

Gospiću, 1939.-1949., knjiga br. 44

Tečajevi uz učiteljske škole okružnica

Okružnom narodnom odboru za

Liku. Zagreb, 2. kolovoza 1945.

HR-DAGS-8. Narodni odbor kotara Perušić.

Prosvjetni odjel. Spis br. 2720/45, kut. 2

Godišnja svjedodžba Milana

Galca Državne učiteljske škole u

Gospiću, 10. lipnja 1946. godine

Privatno vlasništvo gđe. Ane-Marije

Barić. HR-DAGS-167. Zbirka

dopunskih preslika

Diploma Milana Galca Državne

učiteljske škole u Gospiću, 1. srpnja

1946. godine

Privatno vlasništvo gđe. Ane-Marije Barić.

HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih preslika


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Zapisnik II.

sjednice nastavničkog

zbora održane

19. rujna 1947. godine

HR-DAGS-49.

Učiteljska škola

u Gospiću,

1939.-1949.,

knjiga br. 44

Ljetopis Učiteljske škole, šk. god. 1947./48.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću. 1939.-

1949., knjiga br. 44

Zapisnik II. sjednice nastavničkog

zbora održane 5. rujna 1948. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1939.-1949., knjiga br. 44

Vježbaonice. Dio zapisnika sa

sjednice Nastavničkog zbora

održane 3. listopada 1950. godine.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1949.-1951., knjiga br. 45

Dio zapisnika sa sjednice

Nastavničkog zbora održane 4.

svibnja 1950. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1949.-1951., knjiga br. 45

Uređuje se Učiteljska škola u Gospiću

Ličke novine. Gospić,

16. svibnja 1953.,

god. I. br. 2, str. 5

Petogodišnje školovanje.

Dio zapisnika sa sjednice

Nastavničkog zbora održane

3. listopada 1950. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1949.-1951., knjiga br. 45


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Tabelarni pregled rada sekcija.

Zapisnik sjednice Nastavničkog zbora

održane 5. ožujka 1953.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1953.-1955., knjiga br. 46

Zapisnik sjednice Nastavničkog zbora

održane 11. veljače 1954.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1953.-1955., knjiga br. 46

Vanarmijski odgoj

budućih učitelja

Ličke novine. Gospić, 1. travnja

1954., god. II. br. 23, str. 5

Posjet učenika

Učiteljske škole iz Gospića

uredništvu Ličkih novina

Ličke novine. Gospić, 1. srpnja

1954., god. II. br. 29, str. 7

Uspio festival

Učiteljske škole u Gospiću

Ličke novine. Gospić, 15. lipnja 1954.,

god. II. br. 28, str. 4

Za tri godine 230 učitelja

Ličke novine. Gospić, 1. listopada 1954.,

god. II. br. 35, str. 3

Tabelarni pregled uspjeha i vladanja

na prvom polugodištu školske godine 1955./56.

Zapisnik sjednice Nastavničkog zbora održane

14. siječnja 1956.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

1955.-1959., knjiga br. 47


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Zapisnik sjednice Nastavničkog

zbora održane 9. listopada

1956.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u

Gospiću. 1955.-1959., knjiga br. 47

Prijedlog Učiteljske škole

za promjenu naziva škole,

svibanj 1959.

HR-DAGS-5.

Narodni odbor kotara Gospić.

Spis br. 2930/59., kut br. 204

Glavni imenik učenika I. b razreda

Učiteljske škole, šk. god. 1957./58.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Glavna knjiga 1956.-1959., knjiga br. 11

Glavni imenik učenika IV.

razreda Učiteljske škole,

šk. god. 1958./59.

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u

Gospiću. Glavna knjiga 1956.-1959.,

knjiga br. 11

Ocjenjivanje prosvjetnih

djelatnika, nastavnice

Zlata Derossi. 11.

svibnja 1959. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska

škola u Gospiću. Zapisnik

sjednica Nastavničkog zbora

1959.-1964.,knjiga br. 48

Učiteljska škola uzima

ime Branka Ognjenovića

Rješenje o nazivu

Učiteljske škole u

Gospiću,

srpanj 1959.

Ličke novine. Gospić, 15.

lipnja 1959., god. VII.,

br. 12, str. 2

Viša pedagoška škola

završila svoj rad

HR-DAGS-5.

Narodni odbor kotara

Gospić. Spis br.

2930/59.,

kut br. 204

Ličke novine. Gospić, 15.

lipnja 1959., god. VII.

br. 12, str. 2


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Stanje upisa učenika u prvi razred

Učiteljske škole u Gospiću šk.god.

1959./60., rujan 1959.

Tabelarni prikaz upisa učenika

u prvi razred Učiteljske škole u

Gospiću šk.god. 1959./60., rujan

1959.

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić. Spis br. 5263/59., kut br. 210

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić. Spis br. 5263/59., kut br. 210

U znaku dvije 40-godišnjice

Ličke novine. Gospić, 15. studenoga

1959., god. VII. br. 22, str. 6

„Naša mladost“-

novi list učenika

Učiteljske škole

Ličke novine. Gospić,

15. prosinca 1959.,

god. VII. br. 24, str. 6

Pregled sistematiziranih radnih

mjesta đačkog doma Učiteljske škole

Gospić, 1960. godina

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotar Gospić,

kut. 205, spis br. 5455/60

Rješenje o izboru članova

Doma Učiteljske škole Gospić,

1960. godina

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 205, spis br. 5219/60

Pregled sistematiziranih radnih

mjesta đačkog doma Učiteljske

škole Gospić, 1960. godina

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotar

Gospić, kut. 205, spis br. 5455/60


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Prijedlog za razvoj Akademije,

25. listopada 1961. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 206, spis br. 4878/61

Rješenje o imenovanju komisije

za ocjenjivanje nastavnog

osoblja Učiteljske škole Gospić,

26. svibnja 1961. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 206, spis br. 2554/61

12 prvih nastavnika Više

pedagoške škole iz Zagreba

Ličke novine. Gospić, 1. srpnja

1961., god. IX., br. 13, str. 1

30 novih učitelja Učiteljske

škole „Branko Ognjenović“

Ličke novine. Gospić, 15. srpnja

1961., god. IX., br. 14, str. 6

Završni ispit u gimnazijama

i učiteljskim školama, 5.

lipnja 1961. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor

kotara Gospić, kut. 326, spis br.

759/61

Osnivanje Pedagoške akademije u

Gospiću, 1. srpnja 1961. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 206, spis br. 3355/61

Rješenje o osnivanju Pedagoške

akademije u Gospiću,

27. rujna 1961. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara Gospić,

kut. 208, spis br. 4221/61

Umjesto Učiteljske škole

Pedagoška akademija

Ličke novine. Gospić, 1. rujna 1961.,

god. IX., br. 17, str. 2

Pregled sistematiziranih radnih mjesta đačkog doma

Učiteljske škole Gospić, 1960. godina

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotar Gospić,

kut. 205, spis br. 5455/60


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Dijelovi Zapisnika sa sjednice

Savjeta za prosvjetu

NOK-a Gospić

od 27. siječnja 1962. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 324

Prva viša škola u Lici

Ličke novine. Gospić,

15. travnja 1962.,

god. X., br. 8, str. 6

Zapisnik o primopredaji dužnosti

vršitelja dužnosti direktora

Pedagoške akademije, 28. ožujka

1962. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 206, spis br. 1412/62

Imenovanje novog člana Savjeta

Pedagoške akademije, 30. ožujka

1962. godine

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 206, spis br. 1427/62


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Radna akcija učenika Učiteljske

škole na izgradnji ceste u Bilaju,

proljeće 1962. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Izvještaj đačkog doma Učiteljske

škole Gospić, lipanj 1962.

HR-DAGS-5. Narodni odbor kotara

Gospić, kut. 207, spis br. 2853/62

Rješenje o

imenovanju

komisije za

ocjenjivanje

nastavnog osoblje

Učiteljske škole,

31. kolovoza

1962. godine

HR-DAGS-5. Narodni

odbor kotara Gospić,

kut. 208, spis br.

3598/62

Ljetovanje učenika

Učiteljske škole u Baru,

Crna Gora, ljeto 1962. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Izvanredni centar

Pedagoške akademije

počeo s radom

Ličke novine. Gospić, 1. veljače

1963., god. XI., br. 3, str. 3

Nikola Galac, košarkaška ekipa

„Mladost“, svibanj 1963. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Program proslave Dana Mladosti,

26. svibnja 1963. godine

Košarkaška ekipa„Mladost“,

susret s ekipom iz Šibenik;

svibanj 1963. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Zapisnik sjednica Nastavničkog zbora

1959.-1964.,knjiga br. 48

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Izlet na Štirovaču,

19. lipnja 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Izlet na Paklenicu,

20. lipnja 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Ljetovanje na Pagu,

21. lipnja 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Obavezne slobodne aktivnosti,

25. rujna 1963. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Zapisnik sjednica Nastavničkog zbora

1959.-1964.,knjiga br. 48

Nastavnici Učiteljske škole

„Branko Ognjenović“ 1963. godine

HR-DAGS-49. Učiteljska škola u Gospiću.

Zapisnik sjednica Nastavničkog zbora

1959.-1964.,knjiga br. 48

Ljetovanje na Pagu,

25. lipnja 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Novo poglavlje ličkog školstva

Ličke novine. Gospić, 15. listopada

1963., god. XI., br. 20, str. 5

Skijanje na Visočici,

zima 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp.

Nikole Galca

Zbor Učiteljske škole,

8. ožujka 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Rješenje o postavljanju direktora

Učiteljske škole „Branko

Ognjenović“,

27. studenoga 1963. godine

HR-DAGS-15. Narodni odbor općine Gospić.

Zapisnik s V. zajedničke sjednice općinskog

vijeća i vijeća radnih zajednica općinske

skupštine Gospić,

kut. 4 spis br. 01-6909/1-1963

Pohvalnica Nastavničkog vijeća Učiteljske škole

„Branko Ognjenović“, 28. lipnja 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Rješenje o imenovanju

članova u Savjet

Pedagoške akademije, 27.

studenoga 1963. godine

HR-DAGS-15. Narodni odbor

općine Gospić. Zapisnik s V.

zajedničke sjednice općinskog

vijeća i vijeća radnih zajednica

općinske skupštine Gospić, kut.

4 spis br. 01-6942/1-1963

Opet živo u Akademiji

Ličke novine. Gospić,

15. listopada 1964., god. XII.,

br. 20, str. 6

Studenti Pedagoške akademije

na predavanjima

Foto-album. Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Zadnja generacija maturanata Učiteljske škole

„Branko Ognjenović“, lipanj 1964. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Studenti Pedagoške akademije

Foto-album. Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Profesori Pedagoške akademije

Foto-album. Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Studenti Pedagoške akademije na

predavanjima prirodoslovnih predmeta

Foto-album. Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Akademija na fronti prosvjete i kulture

Ličke novine. Gospić, 15. siječnja 1965., god.

XIII., br. 2, str. 5

Studenti Pedagoške

akademije na odmoru

između predavanja

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke

studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Spomen-svjedodžba povodom 46. godišnjice rada

Učiteljske škole. Poklon Pedagoškoj akademiji, 20.

veljače 1965. godine

Foto-album. Foto arhiva Odjela za nastavničke studije

u Gospiću Sveučilišta u Zadru


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Studenti Pedagoške

akademije u kantini

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke

studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Predstava u izvedbi

studenata Pedagoške

akademije

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke

studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Predstava u izvedbi

studenata Pedagoške

akademije

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke

studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Studenti Pedagoške

akademije na

predavanjima

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Podjela diploma

studentima Pedagoške

akademije

Foto-album. Foto arhiva

Odjela za nastavničke

studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Profesori Pedagoške akademije

Foto-album. Foto arhiva Odjela

za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Profesori Pedagoške

akademije, Stipe Josipović

i Grga Rupčić

Foto-album. Foto arhiva Odjela

za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Promocija studenata

Pedagoške akademije

Foto-album. Foto arhiva Odjela

za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Podjela diploma

studentima Pedagoške

akademije

Privatno vlasništo profesorice

Ane Lemić

Preslika diplome

profesora Pedagoške

akademije Ivana

Adamovića

HR-DAGS-233.

Pedagoška akademija u

Gospiću. Dosjei djelatnika,

kut. 2


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Novi broj časopisa

Pedagoške akademije

„Dostignuća“

Ličke novine. Gospić, 15.

ožujka 1965., god. XIII.,

br. 6, str. 5

Akademija očekuje nove

studente

Ličke novine. Gospić, 15.

svibnja 1965., god. XIII., br.

10, str. 5

Glazbeno natjecanje

„Pokaži što znaš“

Ličke novine. Gospić, 1. svibnja 1966.,

god. XIV., br. 9, str. 5

Podijeljene diplome na

Pedagoškoj akademiji

Ličke novine. Gospić, 15. srpnja

1966., god. XIV., br. 14, str. 5

Zadnja generacija maturanata

Učiteljske škole „Branko

Ognjenović“ na izletu. Lovćen, 27.

srpnja 1965. godine

Privatno vlasništvo gosp. Nikole Galca

Diplomski rad studenta Ante Bežena,

1965. godina

HR-DAGS-233. Pedagoška akademija u

Gospiću. Diplomirani studenti, kut. 4

Vijesti iz Pedagoške akademije

Ličke novine. Gospić, 15. siječnja 1966.,

god. XIV., br. 2, str. 5

Je li ukinuta Pedagoška

akademija u Gospiću?

Ličke novine. Gospić, 1. lipnja

1967., god. XV., br. 11, str. 4

Suradnja studenata i vojnika

Ličke novine. Gospić, 1. ožujka 1969.,

god. XVI., br. 5, str. 7

Četiri desetljeća posvećena školi,

Branko Stanić

Ličke novine. Gospić, 1. siječnja 1966.,

god. XIV., br. 1, str. 5


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Dostignuća, časopis za školstvo,

prosvjetu i kulturu

Pedagoška akademija u Gospiću. Gospić,

1964.-1967.

Svestrana djelatnost- Deset godina

Pedagoške akademije u Gospiću

Ličke novine. Gospić, 15. ožujka 1974.,

god. XXI., br. 6, str. 7

Sve o Akademiji

Ličke novine. Gospić,

29. studenoga 1969.,

god. XVI., br. 23, str. 3

Svestrana djelatnost-

Deset godina Pedagoške

akademije u Gospiću

Ličke novine. Gospić, 1. travnja

1974., god. XXI., br. 7, str. 6

Promovirani novi nastavnici

Ličke novine. Gospić, 1. lipnja 1971.,

god. XIX., br. 11, str. 1

Veliki utjecaj na školstvo

Ličke novine. Gospić, 1. prosinca 1975.,

god. XXIII., br. 23, str. 3


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Referendom o

udruživanju

Lički vjesnik. Gospić, 1.

svibnja 1977., god. XXV.,

br. 9, str. 2

Studentska ekskurzija, 1975./76.

Privatno vlasništvo učiteljice Anke Štajdohar

Naslovnica Ljetopisa Pedagoške akademije

za šk. god. 1976./77., 1977./78.

HR-DAGS-233. Pedagoška akademija u Gospiću.

Upis ekonomista na izvanredni

studij Pedagoške akademije

Prvi Slet „Bratstva i jedinstva“ u Gospiću

HR-DAGS-233. Pedagoška akademija

u Gospiću. Ljetopis Pedagoške akademije

za šk. god. 1976./77., 1977./78.

Lički vjesnik. Gospić, 15. srpnja 1977.,

god. XXV., br. 14, str. 2

Potpisan Samoupravni sporazum o

udruživanju u radnu organizaciju

Pedagoški fakultet Rijeka

HR-DAGS-233. Pedagoška akademija

u Gospiću. Ljetopis Pedagoške akademije

za šk. god. 1976./77., 1977./78.

Naslovnica Ljetopisa Pedagoške akademije

za šk. god. 1976./77., 1977./78.

HR-DAGS-233. Pedagoška akademija u Gospiću.

Posjet studenata Osnovnoj školi „Franjo Duić-Puiz“ Klanac, 1976./77.

Privatno vlasništvo učiteljice Anke Štajdohar


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Upis studenata na Pedagoški fakultet Rijeka,

radna jedinica Gospić

Lički vjesnik. Gospić, 15. svibnja 1982., god. XXX., br. 10, str. 1

Promocija 96 diplomanata

Lički vjesnik. Gospić, 15. srpnja

1980., god. XXVII., br. 14, str. 9

Savjetovanje

prosvjetnih djelatnika

„Nastavnik u

samoupravnoj školi“

Lički vjesnik. Gospić, 1.

prosinca 1984., god. XXXII.,

br. 21, str. 2

Diplome dobilo

1200 nastavnika

Lički vjesnik. Gospić,

1. srpnja 1982., god.

XXX., br. 13, str. 2

Novi studenti, prve poslijeratne diplome

Vila Velebita. Zagreb,

15. listopada 1992., br. 2, str. 6

Nagrada „Ivan Filipović“ dr.

Manji Kovačević

Lički vjesnik. Gospić, 1. prosinca

1986., god. XXXIV., br. 21, str. 2

Dogodine u novoj zgradi?

Promocije diplomanata

Vila Velebita. Zagreb, 20.prosinca 1996., br. 52, str. 9

Lički vjesnik. Gospić, 15. lipnja

1982., god. XXX., br. 12, str. 4


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Svečano otvaranje zgrade

Visoke učiteljske škole u

Gospiću, 1999. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Otvorena Visoka učiteljska

škola u Gospiću

Vila Velebita. Zagreb/Gospić.

Lipanj/srpanj 1999., br. 81/82, str. 1

Svečano otvaranje zgrade Visoke

učiteljske škole u Gospiću, 1999. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije

u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Svečano otvaranje zgrade Visoke

učiteljske škole u Gospiću, 1999. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije

u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Rektorova nagrada Ljubici Ilijevskoj, 1999.

Vila Velebita. Zagreb/Gospić,

prosinac 1999., br. 87/88, str. 10

Predah nakon riječkih brzaca

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Rafting

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Gostovanje književnika Pere

Budaka i Dragutina Rosandića

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Rafting

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Natjecanje u streljaštvu

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Upoznavanje sa streličarstvom

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Diploma za sudjelovanje u streljaštvu

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Visoka učiteljska škola od

izuzetne važnosti za Gospić

Lički list. Gospić, prosinac 2001., str. 9

Izvannastavne aktivnosti studenata,

sadnja cvijeća u Gospiću

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Studenti i streličarstvo

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Upisi na Visokoj

učiteljskoj školi

LIST- Ličko-senjski tjednik.

Gospić, 5. rujna 2002., br. 1, str. 9

Promocija izvanrednih studenata,

2002. godina

Privatno vlasništvo učiteljice Vlatke Galac

Podjela diploma izvanrednim

studentima, 2002. godina

Privatno vlasništvo učiteljice Vlatke Galac


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Lutkarska predstava

Staviti svraki soli na

rep. Mentorica doc.

sr.sc. Sanja Vrcić-

Mataija, izv.prof.

dr.art. Ana Vivoda i

dr.sc. Ines Cvitković,

Kalanjoš, 2014. godina

Foto arhiva Odjela za

nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Polivalentna dvorana na Visokoj učiteljskoj školi

LIST- Ličko-senjski tjednik. Gospić, 28. studenoga 2002., br.

13, str. 23

Studoš, studentski list. Mentorica

izv.prof. Vesna Grahovac-Pražić,

2013. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Plakat znanstvenog

skupa Šime Starčević i

hrvatska kultura u XIX.

Stoljeću, 2012. godina

Foto arhiva Odjela za

nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Promocija studenata Odsjeka

za učiteljski studij u Gospiću

Učiteljskog fakulteta u Rijeci,

2008. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Promocija studenata Odsjeka

za učiteljski studij u Gospiću

Učiteljskog fakulteta u Rijeci,

2009. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Otvaranje Geološke zbirke. Mentorica mr.sc.

Dragica Husanović-Pejnović

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta

u Zadru

Terenska nastava, Baške Oštarije

Privatno vlasništvo profesorice Dragice

Husanović-Pejnović

Terenska nastava, Senj

Privatno vlasništvo profesorice

Dragice Husanović-Pejnović


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Festival znanosti Valovi. Mentor doc.

dr.sc. Krešimir Žganec, 2014. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Terenska nastava na Velebitu.

Mentor dr.sc. Braco Tomljenović

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Plakat znanstvenog skupa

Nove smjernice u odgoju i obrazovanju-

Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića,

2015. godina

Promocija studenata, 2014. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije

u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Suradnja sa Samostalnom

narodnom knjižnicom Gospić.

Književni susreti sa Željkom

Horvat Vukelja, 2016. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Nastup studentskog zbora Degenija u

Pećinskom parku Grabovača, 2016.

godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Festival znanosti Znanost i

umjetnost. Mentorica doc.dr.sc.

Jasminka Brala Mudrovčić.

Otočac, 2016. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Suradnja sa Studentskim

savjetovalištem.

Mentorica doc.dr.sc.

Anela Nikčević-Milković,

2016. godina

Foto arhiva Odjela za

nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Likovna radionica za djecu

u sklopu Festivala znanosti

Znanost i umjetnost, 2016.

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u

Zadru

Gostujuće predavanje dr.sc.

Ane Brkljačić, suradnja s

Parkom prirode Velebit,

2016. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u

Zadru


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Glazbala, taktilna slikovnica. Izradile: Slavica

Mudrovčić i Ivana Matasić. Mentorica izv.prof.dr.

art. Ana Vivoda. Sudjelovanje na Međunarodnom

natjecanju u Dijonu, 2017. godina

Plakat za promociju grafičke mape

Velebitskim tragovima i izložba grafika,

2017. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Izložba studentskih grafika u

Galeriji Laval Nugent u Zagrebu.

Mentorica izv.prof.dr.art. Ana

Vivoda, 2017. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Studenti lutkari. Mentorica dos.

sr.sc. Sanja Vrcić-Mataija,

2017. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u

Zadru

Međunarodna turneja

studentskog zbora Degenija.

Mentor Tvrtko Sarić,

Slovenija 2017. godine

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Obilježavanje Dana

hrvatskog jezika. Mentorica

doc.sr.sc. Jasminka Brala

Mudrovčić, Gostovanje

autora Ličkih rječnika

(Čuljat, Kranjčević,

Milković), 2017. godina

Humanitarna aktivnost

studenata i djelatnika

Odjela. Suradnja s

Centrom za socijalnu skrb

Gospić, 2016. godina

Foto arhiva Odjela za

nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u

Zadru

Nastup studentskog zbora Degenija u

Sveučilišnoj kapeli Sv. Dimirtija u Zadru

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Rektoričina nagrada

nastavniku Tvrtku Sariću

za izvrsnost u radu sa zborom

Degenija, 2017. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke

studije u Gospiću Sveučilišta u

Zadru


100 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA U GOSPIĆU

Predstava Bakica Crvenkapica.

Mentorice: doc.sr.sc.

Sanja Vrcić-Matija, izv.prof.sr.art.

Ana Vivoda i dr.sc. Ines Cvitković.

Kalanjoš, 2018. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Rektoričina nagrada studentici Kseniji

Lazinica za izvrsnost, 2017. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Suradnja studenata s udrugom Društvo

Naša djeca povodom Dana ružičastih majica

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Izložba studentskih

likovnih radova u

Kulturno-informativnom

centru u Gospiću.

Festival znanosti Otkriće.

Otkriće likovnosti u

vizualnosti. Mentor doc.

dr.art. Marijan Richter.,

2018. godina

Predavanje dr.sc. Vlatke Lemić Arhivi u digitalnom

okruženju i radionica Topoteka Like. Suradnja s

Državnim arhivom u Gospiću, 2018. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

Foto arhiva Odjela za

nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Festival znanosti Otkrića, Okusi i mirisi

geografskih otkrića. Mentorica doc.dr.sc.

Jadranka Brkić-Vejmelka. Samostalna

narodna knjižnica Gospić, 2018. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Studentska izložba u okviru Festivala

znanosti Vrijeme. Mentor doc.dr.art.

Marijan Richter, 2018. godina

Promocija studenata, 2018. godina

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u Gospiću

Sveučilišta u Zadru

Foto arhiva Odjela za nastavničke studije u

Gospiću Sveučilišta u Zadru

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!