Природа и друштво 3, уџбеник, старо изање, Нови Логос

cepesh76

Марина Мунитлак

Андријана Шикл Ерски

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Уџбеник за трећи разред основне школе

3

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Марина Мунитлак

Андријана Шикл Ерски

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Убеник за трећи разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Природа и друштво убеник за трећи разред основне школе

Марина Мунитлак Андријана Шикл Ерски

Извршни уредник

Љиљана Ћалић

Стручни сарадници

Др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Албина Холод, професор биологије у ОШ „Раде Драинац” у Београду

Рецензенти

Др Младен Вилотијевић, професор у пензији Учитељског факултета Универзитета у Београду

Маја Врачар, педагог, Педагошко друштво Србије у Београду

Наташа Симуновић, професор разредне наставе у ОШ „Ђура Даничић” у Београду

Др Александар Кандић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча”

Зоран Славнић, професор географије у ОШ „Филип Кљајић Фића” у Београду

Лектор

Весна Калабић

Илустратори

Зорана Кесер Петровић, Небојша Дедић, Емилија Ковачевић

Миленко Стевановић, Хелга Горан, Ивона Плескоња

Технички уредник

Бошко Крстановић

Граичко обликовање

Љиљана Пекеч

Хелга Горан

Дизајн

Студио Логос

Уредник картограске публикације

Дејан Шабић

Картограске схеме

Иван Матејић

отограије

e imaes, ersoc imaes, iimedia omons (извори наведени на последњој страни

уџбеника), Педагошки музеј у Београду, Етно парк „Терзића авлија” у Злакуси (фотограф Саша

Дрндаревић), Занатска радионица „Кири” у Београду, архива Логоса

Издавач

Нови Логос

Маршала Бирјузова 3–5, Београд

Тел.: 011/23 520; факс: 011/220 35

e-mai: oiceoos-ed.rs

www.oos-ed.rs

Главни уредник

Александар Рајковић

За издавача

Небојша Орлић

Тираж .000

Штампа

es prin , Бугарска

издање године

Министарство просвете Републике Србије одобрило

је овај уџбеник за употребу у школама од 201/201.

школске године решењем број:

50-02-1/2015-0 од 10..2015. год.

Републички геодетски завод дао је сагласност за

издавање и стављање у промет ове картографске

публикације решењем број 0 бр. 034-01-1-2/201

- Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

--10-23-4

. - 243311

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Марина Мунитлак

Андријана Шикл Ерски

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Убеник за трећи разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


САДРЖАЈ

МОЈ КРАЈ

Мој крај и завичај ............................................................... 10

Рељеф мог краја ................................................................. 12

Воде у мом крају ................................................................ 14

Оријентација у крају

Оријентација у простору ...................................................1

Оријентација помоћу Сунца и одређивање

страна света .......................................................................20

Шта је план и како га користимо у оријентацији ............23

Оријентишемо се на географској карти Србије ............... 2

Сада знаш

ПРОШЛОСТ МОГ КРАЈА

Оријентација у времену .................................................... 32

Прошлост мог краја ...........................................................3

Живот некад и данас .........................................................40

Породица некад и данас ...................................................44

Школа некад и данас .........................................................4

Знамените личности из наше прошлости ........................4

Ликови из наше народне књижевности ..........................50

Сада знаш

ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 55

Својства и значај неживе природе за живи свет .............5

Кружење воде у природи.................................................. 2

Временске прилике у мом крају .......................................4

Животна станишта и животне заједнице

Животна станишта и животне заједнице .........................

Природне копнене животне заједнице и станишта .......2

Култивисане копнене животне заједнице и станишта ...

Природне водене животне заједнице и станишта .........4

Култивисане водене животне заједнице и станишта .....

Заштита животних заједница и равнотежа у природи ...0

Сада знаш

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


НЕЖИВА ПРИРОДА

Својства течности...............................................................

Вода и друге течности .......................................................

Понашање материјала у течностима ............................. 101

Загревање и хлађење течности ......................................104

Притисак ваздуха ............................................................. 10

Загревање и хлађење ваздуха ........................................ 110

Гасовито, течно и чврсто ................................................. 113

Промене материјала ....................................................... 115

Сада знаш

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИОВА УПОТРЕБА

Обрада материјала .......................................................... 122

Шта је магнет ...................................................................125

Који материјали проводе електричну струју .................12

Ваздух чува топлоту ......................................................... 131

Од чега правимо предмете ............................................. 133

Сада знаш

КРЕТАЊЕ

Кретање у простору и времену ...................................... 140

Кретање ствара звуке ......................................................144

Звуци у природи као последица кретања ..................... 14

Сада знаш

УДСКА ДЕЛАТНОСТ

Становништво твог краја ................................................. 152

Права деце ....................................................................... 155

Делатности људи у нашем крају .....................................15

Село и град су повезани .................................................. 12

Како се понашамо на саобраћајницама у крају ............14

ако утичемо на свој крај и околину .............................. 1

Сада знаш

Речник

Геограска карта Србије

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Кратак водич кроз уџбеник

Драги ученици,

Научили сте доста о свету који вас окружује. У овом уџбенику чека вас још много

занимљивих, разноврсних и корисних сазнања. Открићете нова блага природе и

друштва који вас окружују и којима и ви припадате. Сазнаћете зашто сте важни

природи и друштву чији сте део и зашто су они важни вама.

Желимо вам да се са радошћу дружите са овим уџбеником!

Ауорке

Увод у нову област

Овде прочитај о чему ћеш

учити у овој области и како

ће ти научено помоћи.

Увод у нову лекцију

Овде ћеш наћи занимљива

питања, приче, песме

и загонетке. Оне ће те

заинтересовати да научиш

нешто ново.

Материјали

и њихова

употреба

Сазнаћеш:

• на које начине можемо да

мењамо материјале;

• да неки материјали привлаче

друге предмете, а неки проводе

електричну струју;

• како ваздух чува топлоту;

• шта је струјно коло;

• који материјал можеш да

употребиш за израду неког

предмета.

Научено ће ти помоћи да:

• знаш који материјали могу да те

заштите од електричне струје;

• процениш који су материјали

одговарајући за израду неког

предмета;

• комбиновањем различитих

материјала направиш неки

предмет који ћеш користити у

свакодневном животу.

120 121

5

Оријентација у простору

Од чега зависи видик

С одраслом особом

Видик није увек исти. Он зависи од места на којем стојимо, од

нађи у свом крају

простора који нас окружује и од временских услова.

неко узвишење.

Уочи на слици промену девојчициног видика с променом висине

Да ли си некада

Посматрај и запиши

њеног стојишта. Опиши како се мења њен видик. Шта види

у свесци шта си

трагао/-ла за неком

девојчица када се налази у подножју брда? Шта види када се видео/-ла и докле се

улицом? Шта ти је

налази на врху брда?

простирао видик.

помогло да пронађеш

Онда се спусти на

пут до те улице?

неко ниже стојиште

и посматрај призор.

То је прва улица

Запиши шта си

која се сече са

видео/-ла.

овом. У њој су

пошта и дом

Прочитај своје

Извините, где здравља.

забелешке и закључи

се налази Улица

са ког је стојишта

Николе Тесле?

видик био шири и

зашто.

Што је стојиште више, видик је шири. Видик је шири и уколико

Запиши своје

је простор око нас раван и без објеката. Зато је у равничарским

закључке у свесци

пределима видик веома широк. У граду смо окружени зградама, па

и спреми се да на

је видик ужи.

Простор је свуда око нас. Све што можемо да запазимо налази се у

следећем часу то

простору: реке, брда, куће, улице и друго. И ми смо део простора.

Погледај доње слике, па закључи и објасни на којој је видик

откријеш другарима.

шири. Коме је од посматрача лакше да се оријентише?

За нас је веома важно да знамо да се сналазимо у простору,

да умемо да пронађемо прави пут до места до ког желимо да

стигнемо. Да бисмо се снашли, то јест оријентисали у простору,

треба да одредимо где се нешто налази у односу на место на ком

смо ми.

Место на којем стојимо и са кога посматрамо простор око себе

назива се стојиште.

Ако треба некоме

Видик је све оно што видимо око себе док посматрамо околину са

да објасниш где

стојишта. Линија која је граница нашег видика назива се видикова

Оријентацију олакшава препознавање неких објеката који су део се налази твоја

линија. Она изгледа као линија дуж које се небо спаја са земљом,

видика. То могу бити познате зграде, споменици, планине, реке и школа, који ћеш

водом или објектима у даљини.

друго. Њих називамо оријентири.

препознатљив

оријентир

Видик зависи и од временских услова. Смањују га магла, киша, снег,

поменути?

сумрак и слично.

видикова линија

1. Шта значи оријентисати се у простору?

2. Како висина стојишта утиче на видик?

3. Опиши на једном примеру како временске прилике могу утицати

на видик.

• оријентација у

4. Објасни зашто је важно да знаш да се оријентишеш у простору.

простору

Замисли да, попут птице, летиш и посматраш свој завичај.

стојиште

Испричај шта све видиш.

18 19

Питања

Са овим знаком ћеш се

сусретати често. Поред њега

су питања која ти помажу да

провериш своје знање.

Овај знак ће те водити у

замишљања, описивања и

проналажења решења.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јануар Фебруар Март Април

Јануар Фебруар Март Април

Јануар Фебруар Март Април

Мај Јун Јул Август

Мај Јун Јул Август

Мај Јун Јул Август

Септембар Октобар Новембар Децембар

Септембар Октобар Новембар Децембар

Септембар Октобар Новембар Децембар

ДЕЧ

2014

Јануар Фебруар Март Април

У животу

на снази је ово:

Људи воле

да измисле ново.

Онај аван

што је био славан

сада чами

у дебелој тами.

Одломак из

песме Аван

Д. М. Ђорђевић

Како разумеш

стихове ове песме?

Живот некад и данас

Начин живота људи мењао се кроз време. Зато се живот наших

предака знатно разликовао од данашњег начина живота. Живот

људи данас је олакшан захваљујући многим проналасцима.

Живот у селу некад и данас

Некада је већина људи живела у селима. Села у прошлости

знатно су се разликовала од данашњих села. Путеви нису били

асфалтирани, а сеоске куће биле су мале, направљене од дрвета,

блата или печене глине.

У кућама се на средини главне просторије налазило огњиште, ватра

која се никада није гасила. На њој се спремала храна, а увече се

цела породица ту окупљала. На трпези су се налазиле намирнице

које су људи сами производили. Посуђе је израђивано од дрвета и

печене глине.

Шта је датум

Порука за тебе

У свакодневном животу за сналажење у времену користимо датум Набави себи мали

и календар. На пример, датум који си уписао/-ла у школској свесци

календар и убележи

у њега датуме који су

помаже ти да се снађеш када си нешто радио/-ла. Када добијеш

ти важни (рођендане

позивницу за рођендан, на њој погледаш датум одржавања те

укућана, другара,

прославе и слично. Мај Јун Јулпразнике). Тако ћеш Август

Датум означава дан, месец и годину. На пример, на слици

се увек сетити да

календара заокружен обрадујеш неког ко

2014

је 1. новембар 2014. године.

ти је драг за његов


рођендан или за

неки други важан

празник.

Септембар Октобар Новембар Децембар

Порука за тебе

Поред овог знака

увек је лепа порука

за тебе.

ПРОСТОРИЈА С ОГЊИШТЕМ

посуђе некад

аван – посуда

с тучком у којој се

уситњавао орах,

шећер, бибер

и друго

40

СЕЛО НЕКАД

Сеоско становништво углавном

се бавило сточарством и

земљорадњом. Сељаци су често

размењивали производе.

Плуг се некада користио

за обраду земљишта.

Данас је живот на селу лакши него некада. Томе је допринео

проналазак струје, увођење воде у многе сеоске домове и изградња

путева. Данашње сеоске куће имају више просторија и удобније су за

живот. Разни кућни апарати олакшали су живот људи.

И данас се већина сеоског становништва бави сточарством и

земљорадњом, али им савремене машине знатно олакшавају рад.

датум


дан у месецу месец у години година

Зашто је важно да познајемо прошлост? Важно је јер све што

данас знамо и имамо дугујемо значајним догађајима из прошлости.

Људи који познају прошлост, боље разумеју своју садашњост и

лакше планирају будућност.

Најстарије српско дрво

Дужина човековог живота углавном се мери деценијама. Ретки су

људи који поживе сто и више година.

За разлику од човека, постоје неке биљке које живе вековима.

У Србији је најстарије дрво старо више од 00 година и налази се

у Пећкој патријаршији, на Косову. Људи су га назвали „шам дуд”,

прави споменик природе.

1. Шта је прошлост?

2. Наведи данашњи датум.

3. Колико векова, а колико деценија чини 400 година?

4. Кад си научио/-ла да пишеш? Закључи да ли то припада твојој

ближој или далекој прошлости.

55 . С паром из клупе упореди датуме ваших рођења. Закључите ко је

старији и за колико.

• оријентација у

времену

• временска лента

• деценија, век

• ближа, далека и

давна прошлост

• датум

35

Кључне речи

Овде су издвојене

најважније речи у лекцији.

Важно је да разумеш њихово

значење и да их запамтиш.


Непознате речи

Овде прочитај објашњење

непознатих речи.

Пластика се топи када је загревамо. То својство користи се за

прављење предмета. Истопљена пластика излива се у калупе.

Хлађењем добијамо жељене облике.

Обрадом добијамо пластику различите тврдоће.

Задатак

Овај задатак те води у

откривања, истраживања,

стварања и нова сазнања.

Предмети од пластике

Неки материјали могу бити опасни

Неки материјали штетни су за здравље, али и опасни. На пример,

алкохол је запаљив, а неки гасови су отровни и експлозивни. На то

нас упозоравају знаци на паковању. Материјалима који имају ове

ознаке немој експериментисати и не дирај их без надзора одраслих.

За све производе обавезно прочитај упутство.

Отровно Запаљиво Шкодљиво Експлозивно Опасно по

околину

• Сазнај ко су ковачи и на који начин обављају свој посао. Ако

постоји ковач у твом крају, посети га са одраслом особом и замоли

да ти исприча нешто о свом занимању.

• Зашто се у народу каже: „Гвожђе се кује док је вруће”?

• Сазнај какав је значај имао

восак при слању писама у

далекој прошлости.

Додатни текстови

Овде ћеш наћи

многе занимљиве и

поучне текстове.

Они ће ти понудити

још више знања.

• обрада

материјала

124

1. Наведи предмет од метала који можемо лако да савијамо.

2. На које начине можемо да обликујемо стакло?

3. Које је својство заједничко воску и металу?

4. Која је твоја омиљена играчка? Наведи материјале од којих је

направљена и начине обраде материјала којима је добила такав

облик.

РАВНОПРАВНОСТ

Р

ЈЕ ПРАВО

ПРАВА

ОБАВЕЗЕ

Сада знаш

Подсети се

најважнијих речи из

области и понови

њихово значење.

КУЛТУРНО ПОНАШАЊЕ

ПРИРОДНО ОКРУЕЕ

ОЧУВАЊЕ

С А О Р А А

БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ

Ј

УДСКА

ДЕЛАТНОСТ

О В Т Ш И Н В

О Н А Т С

Д Е Л А Т Н О С Т И

СЕЛО

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ГРУПЕ

ПРОИЗВОДНЕ

НЕПРОИЗВОДНЕ

ГРАД

Групни задатак

Уради задатак са

својим другарима.

Заједно смо јачи!

Порукама на плакату покажите зашто је важно да људи

брину о окружењу. Тај плакат касније можете умножити и

Направите плакат „Гласам за чисто”,

дати свим учитељима и наставницима да залепе у својим

који ће све ђаке ваше школе позвати да

учионицама.

брину о окружењу у којем живе.

170 171

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


1

Мој

крај

Сазнаћеш:

• шта је крај и које су одлике краја;

• шта је рељеф и који облици

рељефа постоје;

• које се врсте вода налазе у твом

окружењу;

• које су стране света и шта значи

оријентисати се у простору;

• како да прочиташ и протумачиш

географску карту.

Научено ће ти помоћи да:

• упознаш рељеф свог краја и упоредиш

га с другим крајевима наше земље;

• откријеш како да се сналазиш у

природи помоћу тока реке и

њених обала;

• одредиш стране света и оријентишеш

се у крају и околини (да брже и лакше

пронађеш објекте које тражиш);

• протумачиш географску карту,

умеш да прочиташ и разумеш

значење боја и знакова на њој;

• заволиш и поштујеш свој

крај и завичај.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


Мој крај и завичај

Када некуд отпутујеш и упознаш нове другаре, представиш се

именом и презименом и кажеш им одакле си.

Марко и Ана упознали су се на мору. Погледај како су се

представили једно другом.

Ја сам Ана из

Јагодине.

Драго ми је, ја сам

Марко и долазим

из Инђије.

Свако место у коме човек живи припада неком крају.

Крај чине земљиште, воде које се у њему налазе, насеља и

знаменитости. Крајеви се међу собом разликују по изгледу и

начину живота људи. Крај у којем смо се родили је наш завичај.

10

Завичају мили крају

О свом завичају су писали многи писци и опевали га многи песници.

Познати дечји песник Љубивоје Ршумовић рођен је у Љубишу, селу

које је смештено на обронцима планине Златибор. Детињство је

провео у Љубишу, а касније се преселио у Београд, где је наставио

школовање. Прочитај шта он каже о свом завичају.

,,Љубиш, у коме сам се родио и провео детињство и Златибор, о

коме сам написао своје прве стихове („Златиборе, ти си злато, ја те

волим зато!”), постали су завичај свега што сам у животу написао и

свега што сам урадио.”

Пронађи и прочитај како су још неки наши писци и песници

описали свој завичај.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Крај може добити назив по већем граду, реци или планини који

се налазе у њему. Тако је, на пример, ужички крај добио име по

граду Ужицу, тимочки по реци Тимоку, а златиборски по планини

Златибору.

НЕКИ КРАЈЕВИ СРБИЈЕ

Град Ужице и ужички крај

Река Тимок и тимочки крај

Планина Златибор и

златиборски крај

Ком крају

Јагодина

припада?

Јагодина је у Поморављу.

Ту живим од рођења

и то је мој завичај.

Ком крају припада

Инђија и да ли је

то твој завичај?

Она је у Срему и то

је крај у коме сад

живим. Родио сам се у

Ваљеву и мој завичај је

ваљевски крај.

И завичај и крај у коме живиш чувај у свом срцу и мислима куда год

да отпутујеш. Када упознаш нове другаре на неким путовањима,

увек им испричај нешто лепо о свом завичају и крају у којем живиш.

1. По чему крај може добити назив?

2. Како се назива крај у коме живиш?

3. Да ли је крај у којем живиш и твој завичај? Објасни.

4. Опиши по чему је твој завичај за тебе посебан.

• крај

• завичај

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


Рељеф мог краја

Опиши изглед свог

краја.

Крајеви могу да буду слични, а могу и да се разликују по изгледу.

У једнима преовлађују равнице, у другима брда или планине.

Како ће неки крај изгледати зависи од рељефа. Реље је изглед

земљине површине неког краја и чине га све равнине, удубљења и

узвишења.

Постоје различити облици рељефа. У нашим крајевима најчешћи

су: низије (равница, брежуљак, брег), брда, планине, висоравни и

котлине.

Низија (равница,

брежуљак, брег) је

ниско, равно или

благо заталасано

земљиште.

Брдо је узвишење које

је на већој висини од

брежуљка и брега.

Планина је највише

узвишење. Врхови највиших

планина најчешће су под

снегом и ледом.

Котлина је равно земљиште

које је окружено брдима и

планинама.

Висораван је раван или благо

заталасан предео на великим

висинама, у планинским пределима.

Према томе да ли у њима преовлађују низије, брда или планине,

крајеви могу бити равничарски, брдовити и планински.

Равничарски крај

Брдовити крај

Планински крај

Сазнај којим се занимањима људи највише баве у твом крају.

Покушај да објасниш како рељеф и изглед неког краја утичу на

живот људи.

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Клисуре

Клисура је уска и дубока речна долина с високим, стрмим

и стеновитим странама. Једна од клисура у нашој земљи је

Овчарско-кабларска клисура. Дугачка је око 20 m.

Свако узвишење има врх, стране (падине) и подножје.

Овчарско-кабларска клисура

Врх је највиша тачка узвишења.

стрма падина (стрмина)

блага падина (обронак)

Стране (падине) су део

узвишења од врха до подножја.

Оне могу бити благо нагнуте

(обронци) или стрме (стрмине).

Подножје је најнижи део

узвишења.

Шта је надморска висина

Све равнине, удубљења и

узвишења налазе се на некој

висини. Да бисмо измерили

колика је та висина, потребна

нам је почетна тачка у односу на

коју меримо. Ниво мора сматра

се почетном тачком мерења.

Висина неког места на копну у

односу на ниво мора назива се

надморска висина.

надморска висина

надморска

висина

0 m (ниво мора)

1. Шта чини рељеф?

2. У чему је разлика између брда и планине?

3. На основу облика рељефа који преовлађују у њему закључи какав

је твој крај.

4. Наведи по чему су низија и висораван сличне, а по чему се

разликују.

Замисли да возиш бицикл у равничарском, а затим у брдовитом

крају. Објасни у ком би ти крају било лакше да возиш.

• рељеф

• равничарски крај

• брдовити крај

• планински крај

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


Воде у мом крају

Присети се шта су

текуће, а шта стајаће

воде. Опиши изглед

једне текуће или

стајаће воде коју си

видео/-ла током

шетње или путовања

кроз свој крај.

Воде су велико богатство сваког краја. Осим рељефа, и оне утичу на

изглед краја. Воде се могу налазити на и испод површине земље,

па разликујемо површинске и подземне воде.

Површинске воде

Површинске воде налазе се на површини земље и могу бити

текуће и стајаће.

Текуће воде

Реке и потоци су воде које теку удубљењима усеченим у копно,

која личе на корито. Зато се та удубљења називају речна корита.

Корито реке је дубље и шире од корита потока. Реке и потоци теку

од извора ка ушћу. Тај пут којим вода тече назива се речни ток.

Извор – место где

вода извире на

површину земље.

језеро

поток

река

бара

Дуж речног тока у реке се уливају мање

реке и потоци. То су њене притоке.

Колико притока уочаваш на слици?

Ушће – место где се поток или река

улива у другу реку, језеро или море.

Колико ушћа уочаваш на слици?

14

десна обала

реке

ток реке

лева обала

реке

Реке имају леву и десну обалу. Да бисмо

одредили која је десна, а која лева обала

реке, потребно је да се лицем окренемо

у смеру у којем вода тече. Тако ће десна

обала бити с наше десне, а лева обала с

наше леве стране.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У зависности од рељефа краја кроз који протичу, реке могу бити

равничарске и планинске.

Равничарске реке теку кроз низије

(равнице). Имају широка речна корита.

Дно им је шљунковито, песковито или

прекривено муљем. Оне су спорије

од планинских река, али су углавном

дубље и погодне за водени саобраћај.

Планинске реке разликују се од равничарских.

Оне су уске, кривудаве и брзе. Веома су бучне

и мале дубине. Вода планинских река је бистра

и провидна јер је њихово дно каменито. Због

брзине тока и мале дубине нису погодне за

водени саобраћај.

Равничарска река

Планинска река

Ратинг

У нашој земљи има брзих река. Њих човек користи и за спортске

активности. Рафтинг је врста спорта у ком се група људи гуменим

чамцима спушта најчешће низ брзе планинске реке. Сваки

учесник носи посебну опрему (кацигу и заштитни прслук).

Стајаће воде

Језера су дубока удубљења у копну испуњена водом. Према

настанку могу бити природна и вештачка. Вештачка језера створио

је човек преграђивањем речних токова.

Баре су плитка природна удубљења у копну испуњена водом. Вода

у барама је мутна. Током лета, када је температура ваздуха висока,

баре могу пресушити.

Мочваре су тла натопљена водом. То су плитке стајаће воде које

се најчешће јављају у речним долинама или уз језера. У нашим

крајевима има их мало.

Палићко језеро (природно језеро)

Перућац (вештачко језеро)

Царска бара

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


Порука за тебе

Воде су природно

богатство сваког

краја. Чувај их од

загађивања и у њих

никада немој бацати

отпад.

Подземне воде

Подземне воде налазе се испод површине земље и настале су

углавном продирањем падавина у тло.

Подземне воде

Подземне воде могу избити на површину земље. Тако настају

извори воде. Ове воде су често лековите, па су на тим местима

људи изградили бање. Неке од наших најпознатијих бања јесу

Врњачка, Сокобања, Врујци и бања Ковиљача.

Сокобања

Врњачка бања

Вода је одувек имала велики значај за човека. Због тога су људи

градили насеља у близини текућих и стајаћих вода. На тај начин

себи су обезбеђивали лакши живот и рад.

Истражи које воде постоје у твом крају. Постоји ли нека легенда или

прича о тим водама? Запиши своја сазнања у свесци.

• површинске

воде

• подземне воде

16

1. Шта су притоке река?

2. Опиши по чему се разликују равничарске и планинске реке.

3. Објасни да ли стајаће воде имају леву и десну обалу.

Замисли да у твом крају не постоје воде. Како би то утицало на

живот људи твог краја?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Оријентација

у крају

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


Оријентација у простору

Да ли си некада

трагао/-ла за неком

улицом? Шта ти је

помогло да пронађеш

пут до те улице?

Извините, где

се налази Улица

Николе Тесле?

То је прва улица

која се сече са

овом. У њој су

пошта и дом

здравља.

Простор је свуда око нас. Све што можемо да запазимо налази се у

простору: реке, брда, куће, улице и друго. И ми смо део простора.

За нас је веома важно да знамо да се сналазимо у простору,

да умемо да пронађемо прави пут до места до ког желимо да

стигнемо. Да бисмо се снашли, то јест оријентисали у простору,

треба да одредимо где се нешто налази у односу на место на ком

смо ми.

Место на којем стојимо и са кога посматрамо простор око себе

назива се стојиште.

Видик је све оно што видимо око себе док посматрамо околину са

стојишта. Линија која је граница нашег видика назива се видикова

линија. Она изгледа као линија дуж које се небо спаја са земљом,

водом или објектима у даљини.

видикова линија

18

стојиште

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Од чега зависи видик

Видик није увек исти. Он зависи од места на којем стојимо, од

простора који нас окружује и од временских услова.

Уочи на слици промену девојчициног видика с променом висине

њеног стојишта. Опиши како се мења њен видик. Шта види

девојчица када се налази у подножју брда? Шта види када се

налази на врху брда?

Што је стојиште више, видик је шири. Видик је шири и уколико

је простор око нас раван и без објеката. Зато је у равничарским

пределима видик веома широк. У граду смо окружени зградама, па

је видик ужи.

Погледај доње слике, па закључи и објасни на којој је видик

шири. Коме је од посматрача лакше да се оријентише?

С одраслом особом

нађи у свом крају

неко узвишење.

Посматрај и запиши

у свесци шта си

видео/-ла и докле се

простирао видик.

Онда се спусти на

неко ниже стојиште

и посматрај призор.

Запиши шта си

видео/-ла.

Прочитај своје

забелешке и закључи

са ког је стојишта

видик био шири и

зашто.

Запиши своје

закључке у свесци

и спреми се да на

следећем часу то

откријеш другарима.

Оријентацију олакшава препознавање неких објеката који су део

видика. То могу бити познате зграде, споменици, планине, реке и

друго. Њих називамо оријентири.

Видик зависи и од временских услова. Смањују га магла, киша, снег,

сумрак и слично.

Ако треба некоме

да објасниш где

се налази твоја

школа, који ћеш

препознатљив

оријентир

поменути?

1. Шта значи оријентисати се у простору?

2. Како висина стојишта утиче на видик?

3. Опиши на једном примеру како временске прилике могу утицати

на видик.

4. Објасни зашто је важно да знаш да се оријентишеш у простору.

Замисли да, попут птице, летиш и посматраш свој завичај.

Испричај шта све видиш.

• оријентација у

простору

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


Оријентација помоћу Сунца

и одређивање страна света

Реши загонетку.

„Оријентир с мало мана, ту је преко дана.

Ко год се нађе напољу, често му је у видном пољу.”

Ако си исправно решио/-ла загонетку, открио/-ла си оријентир

на који можемо да се ослонимо и кад у близини нема никаквих

познатих објеката. То је Сунце.

Људима је Сунце оријентир од давних времена. На основу положаја

Сунца одређене су стране света.

Постоје четири главне стране света: исток, запад, север и југ.

Сунце је на југу у

подне. У том тренутку

предмети имају

најкраће сенке, које су

усмерене тачно према

северу.

Страна света на којој Сунце излази назива се исток (десну руку

испружи према истоку). Страна света на којој Сунце залази је

запад (леву руку испружи према западу). Испред тебе налази се

север. Иза тебе је југ.

подне

подне

исток

југ

запад

јутро

исток

југ

запад

вече

север

Ујутро и увече сенке су

најдуже и усмерене су

супротно од Сунца.

север

Осим четири главне, постоје и четири помоћне стране света.

Помоћне стране света су: североисток, северозапад, југоисток и

југозапад. Оне се налазе између главних страна света.

20

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Како обележавамо стране света

Стране света обележавамо почетним словом. Уобичајено је да се

стране света обележавају почетним словом енглеских речи.

Главне и помоћне стране света (на српском)

Главне и помоћне стране света (на енглеском)

З

СЗ

ЈЗ

С

СИ

ЈИ

И

север С североисток СИ

југ Ј северозапад СЗ

исток И југоисток ЈИ

запад З југозапад ЈЗ

W

NW

SW

N

NE

SE

E

North N Northeast NE

South S Northwest NW

East E Southeast SE

West W Southwest SW

Ј

S

Оријентација помоћу компаса

У прошлости су се људи оријентисали помоћу Сунца и других

природних оријентира. Морепловци су се, на пример, оријентисали

посматрајући звезде или веће познате облике рељефа на обали.

Међутим, један од најважнијих проналазака омогућио им је да

плове далеко морима, тргују с другим земљама и откривају нове

крајеве. То је компас.

Компас је справа која се користи за одређивање страна света.

Погледај како изгледа и из чега се састоји.

Бројчаник – на

њему су написане

стране света.

Магнетна игла – покреће се

и један њен крај показује

север. Тај крај игле најчешће

је обојен црвено.

Како одређујемо стране света помоћу компаса

Компас ставимо у водораван положај (на пример, на длан, сто или

земљу). Када се игла умири, страна игле која је најчешће обојена

црвено показује север. Полако треба да окренемо компас тако да

та страна игле буде усмерена ка слову које означава север.

Магнетна игла увек показује правац север–југ. Када знамо где је

север, лако можемо одредити и остале стране света.

За која је занимања оријентација важна

Оријентација је веома важна пилотима, морнарима, војницима,

возачима... Она им омогућава да успешно и безбедно обављају свој посао.

Одређивање страна

света помоћу компаса

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


Шта нам у природи може помоћи да се оријентишемо

Осим помоћу Сунца, у природи се можемо оријентисати и помоћу

других оријентира.

Оријентир

Северњача

Како нам помаже у оријентацији?

север

звезда

Северњача

Најсјајнија је звезда на небу и лако

се види. Њен положај показује нам

правац севера.

север

маховина

Маховина се у природи може наћи на

стаблу, камену итд. Она се увек налази

на северној страни.

север

пањ и

годови

Већи размаци између годова на пању

налазе се на југу, а мањи на северу.

север

мравињак

Мрави увек праве мравињак с јужне

стране брда, дрвећа, пањева и слично.

север

снег на

узвишењима

Снег се прво топи на јужној страни, а

тек касније на северној (јер је та страна

хладнија). Јужна страна је она страна

планине, брда или узвишења где се

снег отопио или га мање има.

• стране света

• компас

22

1. Које су главне, а које помоћне стране света?

2. Опиши на који начин одређујемо стране света помоћу компаса.

3. Ако лице окренеш према југу, коју ти страну света показује десна

испружена рука?

4. У шуми или парку видео/-ла си стабло које је с једне стране

обрасло маховином. Објасни како би одредио/-ла стране света.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Шта је план и како га

користимо у оријентацији

Погледај приказан изглед стана. Закључи одакле је било

потребно посматрати стан да би се направила оваква слика.

Често је потребно да неки простор и објекте

у њему прикажемо цртежом. Пошто их није

могуће нацртати на папиру у природној

величини, простор и објекте приказујемо

умањене. Да бисмо то правилно урадили,

треба да знамо како они изгледају гледани

одозго.

Умањени приказ неког простора и свих

објеката који се у том простору налазе,

посматраних одозго, назива се план.

Погледај план стана. Уочи распоред

просторија и положај објеката на њему.

Упореди га с горњом сликом.

m

ИЗГЛЕД СТАНА

ПЛАН СТАНА

Како се прави план

cm

План се прави у три корака.

• Прво пажљиво измеримо дужину и ширину просторија и свих

објеката у њима.

• Потом одредимо колико пута треба да умањимо њихову дужину

и ширину на плану. На пример, ширина стана приказаног на слици

је m. На плану је приказујемо умањену 100 пута, па ће бити cm.

• На крају цртамо план.

Умањење у плану записује се овако:

1 : 100

1 cm на плану 100 cm у природној величини

1 : 100 читамо један према сто.

То значи да 1 cm на плану представља 1 m у природној величини.

Подсети се

1 m 100 cm

Планови нам помажу у свакодневном животу. На њима можемо да

видимо умањени приказ неког већег простора и објеката у њему.

То нам може помоћи да се лакше оријентишемо у том простору.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


Оријентишемо се помоћу плана насеља

Да бисмо се оријентисали у насељу, помаже нам план насеља.

У плану насеља налази се умањени приказ распореда улица,

важних зграда, тргова, паркова, споменика, гледаних одозго.

З

Снимак дела Београда из авиона

С

И

План дела Београда

За све планове важи правило да је исток увек десно, запад лево,

север горе, а југ доле.

На плану насеља реке, језера и остале воде означени су плавом

бојом, а паркови и друге зелене површине зеленом. Објекти су на

плану приказани одређеним знацима.

Знаци којима се обележавају неки објекти на плану

Ј

позориште

музеј

споменик, кула

црква, џамија

здравствене установе

полиција

пошта

информације

Како да се оријентишеш у насељу помоћу плана

• Одредиш у којој се улици налазиш (пронађи таблу с

називом улице).

• Нађи у плану улицу у којој се налазиш и ону до које желиш

да стигнеш.

• Пратећи план крени ка свом циљу.

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Како се чита план насеља

План насеља најчешће је подељен на неколико једнаких редова

и колона. Сваки ред означен је великим словом, а свака колона

бројем. Редови и колоне чине једнаке квадрате који нам

омогућавају да лакше читамо план.

План садржи списак улица и важних објеката поређаних по

азбучном реду. Када тражимо неки објекат или улицу, погледамо

списак и пронађемо којим су словом и бројем означени. Затим

потражимо на плану квадрат где је уцртан тај објекат односно

улица. Погледај пример који следи.

ред

E

F


План дела Београда

Који ти још планови могу помоћи у оријентацији

Осим плана насеља, за оријентацију у свакодневном животу

можеш да користиш и друге планове. То су планови насеља

с посебном наменом: туристички план града, план градског

саобраћаја и др. И многи објекти у граду имају своје планове:

музеј, стадион, зоо-врт, тржни центар и друго.

1. Чему служи план?

2. Шта је план насеља?

3. Објасни како се оријентишемо у насељу помоћу плана.

4. Наведи занимања људи којима је за обављање посла важан план

насеља.


колона

Порука за тебе

Кад год си у посети

неком месту,

потражи планове

тог места. На тај

начин боље ћеш га

упознати.

Пример:

Улица кнеза Михаила на

плану Београда уписана је

у квадрату са ознаком .

neza oosaa 10

neza ania 10

neza iaia

neza ioa

neza mira 13

neza od emerie 10

neza ime aroia ,

Потражимо улицу у квадрату

у реду F у колони .

На датом плану пронађи:

• кулу која је уписана у

квадрату Е и наведи њен

назив. (Погледај знакове

на претходној страни.)

• Музеј савремене

уметности је у пољу .

Одреди на којој се страни

света тај музеј налази у

односу на кулу коју си

пронашао/-ла.

• план

• план насеља

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


.

.

.

.

.

Оријентишемо се на географској

карти Србије

Шта људима може

да помогне да се не

изгубе када путују у

неки непознати крај?

Када путујемо некуда, унапред можемо знати кроз која ћемо места

и кроз какве пределе проћи на том нашем путу. Можемо да сазнамо

и које ћемо планине, реке и равнице видети и којим ћемо путевима

проћи да бисмо дошли до циља. Све то читамо с географскe картe.

Геограска карта је умањени приказ земљине површине или неког

њеног дела. Помоћу географске карте приказујемо неки крај, државу,

више држава и слично.

.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

.

500.000 .

100.000-500.000

50.000-100.000

25.000-50.000

25.000

Свака геограска карта садржи:

• назив територије,

• легенду.

.

.

.

/

-

Да бисмо знали да читамо

карту, потребно је да разумемо

шта значе знакови и боје који

су приказани на њој. Њихово

значење налазимо на легенди

карте.

.

.

.

.

.

.

.

.

За географску карту, као и за

план насеља, важи правило

да је исток десно, запад лево,

север горе, а југ доле.

.

.

.

.

С.

.

.

.

.

.

.

З

.

И

.

.

.

.

.

.

Ј

.

26

-

Географска карта Србије

0 (km)

75

.

Погледај географску карту на

.

последњој страни уџбеника.

.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

.

.

.


Картографским знацима приказују се природни облици рељефа

и објекти који постоје у простору.

насеља (у зависности од тога колики

је број становника користе се

одговарајући картографски знаци)

државна граница

покрајинска граница

река

канал

језеро

бара/мочвара

ауто-пут

магистрални пут

регионални пут

железничка пруга

аеродром

Облике рељефа на карти приказујемо бојама. Зеленом бојом

приказујемо низије, а различитим нијансама смеђе боје

узвишења.

планине

брда

низије

Географске карте некад могу да приказују само воде, рељеф, бање,

саобраћајнице и друго.

Сомбор

Дунав

Дрина

ДТД

Лозница

Дрина

Суботица

Нови Сад

С. Митровица

Шабац

Сава

Ваљево

Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Тиса

Кикинда

Чачак

Зрењанин

ДТД

Панчево

Београд

Смедерево

Крагујевац

Краљево

В. Морава

З. Морава

Вршац

Пожаревац

Крушевац

Параћин

ЛЕГЕНДА

ауто-пут

важнији пут

железница

аеродром

пловна река/канал

0 (km)

75

Дунав

више од 500.000 стан.

100.000-500.000

50.000-100.000

25.000-50.000

мање од 25.000

Зајечар

Тимок

Неготин

• На географској карти

на 2. страни пронађи

тимочки и ужички крај.

Упореди облике рељефа

који преовлађују у њима.

• Уочи које саобраћајнице

постоје у тимочком и

ужичком крају.

Забележи у свесци шта си

открио/-ла.

Пријепоље

Ибар

Нови Пазар

Ј. Морава

Прокупље

Ниш

Нишава

Пирот

Лесковац

Саобраћајна

карта Србије

(приказује

саобраћајнице

Србије)

К. Митровица

Пећ

Дрим

Призрен

Приштина

Врање

саобраћајница – улица

или пут који је намењен

саобраћају; коловоз на којем

се обавља саобраћај

1. Шта све може да се прикаже географском картом?

2. Објасни шта се означава бојама на географској карти.

3. Погледај карту Србије на 2. страни уџбеника и закључи у ком

делу Србије преовлађују планине. Како називамо те крајеве?

• географска карта

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


С

КАРТОГРАСКИ ЗНАЦИ

БОЈЕ НА КАРТИ

ГЕОГРАСКА КАРТА

ПЛАН

ПРИРОДНИ ОРИЈЕНТИРИ

О Р И

КОМПАС

Ј Е Н Т А Ц И Ј А

СТРАНЕ СВЕТА

СУНЦЕ

МОЈ КРАЈ

Заједно смо јачи!

Направите у учионици кутак „Наш крај“. Гледајући

географску карту Србије, на чврстој подлози

направите од пластелина изглед свог краја.

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ВИСОРАВАН

КОТЛИНА

ОБЛИЦИ РЕЕА

НИЗИЈА

ПЛАНИНА

БРДО

Р Е

Е

СТАЈАЋЕ

ПОВРШИНСКЕ

КРАЈ
ТЕКУЋЕ

РАВНИЧАРСКИ

БРДОВИТИПЛАНИНСКИ

В О

Д Е

ПОДЗЕМНЕ

Означите текуће и стајаће воде, равнине, узвишења,

удубљења, као и стране света.

За означавање назива вода, низија, планина и других облика

рељефа, као и страна света, користите: папириће, чачкалице,

лепљиву траку и друго. Затим на посебном папиру напишите

које су природне лепоте вашег краја.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2

Прошлост

мог краја

Сазнаћеш:

• које су мерне јединице за време;

• како одређујемо ближу и даљу

прошлост и шта су трагови прошлости;

• како су живеле породице у прошлости;

• какве су биле школе које су похађали

наши преци;

• ко су знамените личности из наше

прошлости и по чему су значајне;

• више о неким ликовима из наших

народних прича и песама.

Научено ће ти помоћи да:

• процениш шта је ближа, шта далека,

а шта давна прошлост;

• умеш да на временској ленти

прикажеш редослед важних догађаја

у свом животу;

• откријеш на које начине можеш

упознати прошлост;

• умеш да чуваш и негујеш трагове

прошлости;

• схватиш како су изуми учинили

живот људи лакшим.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


Оријентација у времену

„Какво ће бити време?” јесте реченица коју вероватно

често чујеш. Одговори на то питање су различити и гласе:

ведро, облачно без падавина, кишовито и слично. Наводе се

температура ваздуха и брзина ветра. Али реч време често се

користи тако да има сасвим друкчије значење. Знаш ли које?

Реч време која

означава временске

прилике и реч време

која означава трајање,

истог су облика, а

различитог значења.

Речју време означавамо неко трајање, на пример колико минута

траје школски час или велики одмор, колико је година неко живео,

колико је месеци или година прошло од неког догађаја, за колико

ће нам дана или месеци бити рођендан и слично.

Као што је важно да знамо да се оријентишемо у простору, важно

је да знамо да се оријентишемо и у времену.

Оријентисати се у времену значи да умемо да одредимо када

се нешто десило, колико је нешто трајало или када ће се нешто

десити.

Оријентација у времену помаже нам и да одредимо колико нам

је времена потребно за нешто (да стигнемо негде, да урадимо

домаћи задатак, обавимо неки посао и друго).

Време поласка

у школу

Време доласка

у школу

На горњој слици видиш дечака који полази од куће да би стигао до

школе. Да би дечак прешао тај пут, потребно му је неко време.

32

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


То време на слици је приказано као део праве линије ограничен

двема тачкама. Почетна тачка означава време поласка дечака од

куће, а крајња тачка време његовог доласка у школу.

Погледај слику на претходној страни и закључи колико је

времена протекло док је дечак прешао пут од куће до школе.

На сличној линији можемо да представимо више различитих

догађаја у времену. Таква временска линија назива се временска

лента. На временској ленти уписане су мерне јединице за време.

Оне могу бити различите, у зависности од тога шта желимо да

представимо на њој.

МЕРНЕ ЈЕДИНИЕ ЗА ВРЕМЕ

Краћи периоди Дужи периоди

• секунда

• минут

• сат

• дан

• недеља

• месец

• година

• деценија

• век

Деценија је период од десет година.

Век је период од сто година.

1 деценија 10 година

10 деценија 100 година 1 век

Овако изгледа Марков дан представљен на временској ленти.

.00

13.00

1.00

21.00

.00 14.00

1.00

сат

ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА

Којом смо мерном јединицом мерили време на приказаној

временској ленти? Колико је времена прошло од Марковог

буђења до одласка на спавање?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


Ко су преци а ко

потомци?

Твоји преци су твоји

родитељи, твоје баке

и деке, родитељи бака

и дека (прабаке и

прадеке) и тако даље.

Ти си њихов потомак.

Твоја деца и деца

твоје деце биће твоји

потомци, а ти ћеш

бити предак својој

деци и унуцима.

Помоћу временске ленте приказујемо прошлост

Временска лента веома је погодна да на њој представимо прошле

догађаје. Шта је то прошлост? Прошлост је све оно што се већ

догодило (јуче, прошле недеље, прошлог месеца, прошле године

или много година раније). Догађаји који су се десили у протеклој

деценији припадају ближој прошлости.

Далека прошлост је оно што се десило у претходном веку. То је

време које памте наше баке и деке, прабаке и прадеке.

Све оно што се десило пре више од једног века припада давној

прошлости. Тада су живели наши далеки преци.

давна прошлост

далека прошлост

ближа прошлост

300

200

100

10

године

садашњост

Погледај како је Ана представила догађаје из своје ближе и

далеке прошлости. Наведи који догађаји припадају Аниној

ближој, а који Аниној далекој прошлости.

Закључи колико је година прошло од рођења Аниног тате.

Мој деда с

родитељима

кад је имао

две године.

Бака и дека

су се венчали.

Бака и мој тата

на његов први

рођендан.

Мама и тата

су се венчали.

Ја с родитељима

пре него што сам

напунила годину

дана.

152. 15. 1.

2004. 2005. година

Нацртај временску ленту у свесци и на њој представи најважније

догађаје из свог живота. Нека ти мерна јединица буде година.

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јануар Фебруар Март Април

Шта је датум

Порука за тебе

У свакодневном животу за сналажење у времену користимо датум Набави себи мали

и календар. На пример, датум који си уписао/-ла у школској свесци

календар и убележи

у њега датуме који су

помаже ти да се снађеш када си нешто радио/-ла. Када добијеш

ти важни (рођендане

позивницу за рођендан, на њој погледаш датум одржавања те

укућана, другара,

прославе и слично. Мај Јун Јулпразнике). Тако ћеш Август

Датум означава дан, месец и годину. На пример, на слици

се увек сетити да

календара заокружен 2014

је 1. новембар 2014. године.

обрадујеш неког ко

ти је драг за његов

Јануар Фебруар Март Април

2014

Јануар Фебруар Март Април

рођендан или за

Јануар Фебруар Март Април

неки други важан

празник.

Мај Јун Јул Август

Мај Јун Јул Август

Мај Јун Јул Август

Септембар Октобар Новембар Децембар

Септембар Октобар Новембар Децембар

Септембар Октобар Новембар Децембар

Септембар Октобар Новембар Децембар

датум


дан у месецу месец у години година

Зашто је важно да познајемо прошлост? Важно је јер све што

данас знамо и имамо дугујемо значајним догађајима из прошлости.

Људи који познају прошлост, боље разумеју своју садашњост и

лакше планирају будућност.

Најстарије српско дрво

Дужина човековог живота углавном се мери деценијама. Ретки су

људи који поживе сто и више година.

За разлику од човека, постоје неке биљке које живе вековима.

У Србији је најстарије дрво старо више од 00 година и налази се

у Пећкој патријаршији, на Косову. Људи су га назвали „шам дуд”,

прави споменик природе.

1. Шта је прошлост?

2. Наведи данашњи датум.

3. Колико векова, а колико деценија чини 400 година?

4. Кад си научио/-ла да пишеш? Закључи да ли то припада твојој

ближој или далекој прошлости.

5. С паром из клупе упореди датуме ваших рођења. Закључите ко је

старији и за колико.

• оријентација у

времену

• временска лента

• деценија, век

• ближа, далека и

давна прошлост

• датум

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


Прошлост мог краја

Има ли у твом крају старих грађевина? Како оне изгледају?

Шта можемо да сазнамо на основу њиховог изгледа?

Старе зграде, куће и предмети могу нам много рећи о прошлости.

О начину живота људи и догађајима из прошлости сазнајемо и

из сачуваних старих фотографија и књига, песама и прича, а и у

разговору са старијим људима који су сведоци тог времена. Све су

то трагови прошлости.

Трагови прошлости могу бити материјални, писани и усмени.

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ

материјални

писани

усмени

У материјалне трагове прошлости спадају сви предмети и

грађевине које је човек створио.

Материјални трагови прошлости

оруђе, оружје, новац, посуђе, одећа, обућа, накит,

грађевине, уметничке слике, фреске, фотографије и друго

Где се чувају

музејима или на месту где

су пронађени или изграђени

фото-апарат

фотографије

новац

посуда

одећа и накит

фреска

Тврђава Голубац

Манастир Жича

Стара градска кућа

36

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Како су се мењали неки предмети кроз време

Пегла некад и данас

Изглед и начин коришћења пегле мењали су се с временом.

Некада су пегле биле тешке, гвоздене и пуниле се ужареним

угљем. Није било могуће подесити температуру. Данашње

пегле су лаке, праве се од метала и пластике и раде на

струју.

Уочи и наведи још неке разлике између некадашње и

данашње пегле.

Телеон некад и данас

некадашња

пегла

Уочи и опиши разлике између телефона који су се некада користили и

оних који се користе данас.

савремена

пегла

некад

данас

У писане трагове прошлости спада све оно што су записали људи.

Писани трагови прошлости

књиге, часописи, писма, разна документа

Где се чувају

у музејима, библиотекама, арихивима,

црквама, манастирима или кућним збиркама

књига

запис

часопис

документа

писма

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


У усмене трагове прошлости спада све оно што се преносило

усменим путем, с колена на колено.

Усмени трагови прошлости

песме, приче, легенде, обичаји,

предања, загонетке, питалице,

пословице

у сећању

Где се чувају

Бројне песме, приче и легенде које су се годинама преносиле

усменим путем, касније су записане. Записивањем су постале

писани трагови прошлости.

Обичаји

Обичаји су некада давно били везани за различита веровања

наших предака. Они су веровали, на пример, да одређеним

песмама могу дозвати кишу у време суше. Тако је настао обичај

који се зове додоле. Додоле су биле босоноге девојке, обучене

у дуге, беле хаљине, с венцима од цвећа, трава или житарица

на глави. У рукама су носиле букете цвећа или гранчице храста.

Ишле су по селу и певале додолске песме.

Ми идемо преко поља

Присети се мелодије песме „Ми идемо преко поља”.

Зашто се некада певала ова песма?

Ми идемо преко поља,

Ми идемо преко поља,

а облаци преко неба,

ој додо, ој додоле.

Облак брже, дода брже,

Росна киша понајбрже,

Ој додо, ој додоле.

Да ороси наша поља,

Да ороде наша жита,

Ој додо, ој додоле.

Први обичаји били су везани за смену годишњих доба, рад

људи у пољу и здравље укућана. Касније су се развили обичаји

везани за свадбе, крштења и верске празнике. Многи од њих су

заборављени или су престали да се изводе. Неки су сачувани до

данас, али се више поштују у селима него у градовима.

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Данас за истраживање прошлости можеш користити и нове

технологије. На интернету можеш читати текстове, гледати

старе фотографије и филмове. Можеш слушати радио и гледати

телевизијске емисије о прошлости.

Порука за тебе

На интернету постоје

разни садржаји. Да

би пронашао/-ла

садржаје примерене

твом узрасту и

интересовању

истражуј уз помоћ

старијих.

Гледање телевизијских емисија и коришћење интернета

Да бисмо разумели садашњост, важно је да познајемо прошлост.

Чувај ствари и грађевине које те окружују јер ће једном и оне

постати трагови прошлости.

Прикупљамо трагове прошлости

Поделите се у четири групе.

Прва група треба да од најстаријих људи у својој породици

скупља старе фотографије.

Друга група нека прикупља старе предмете, а трећа разне

документе (писма, ђачке књижице, разгледнице и сл.).

Четврта група треба да разговара са старијим људима о

догађајима из њиховог детињства.

На следећем часу проучите прикупљени материјал и напишите

шта сте на основу њега сазнали о прошлости.

Завичајни музеј

Ако у вашем крају постоји завичајни музеј, посетите га.

Запишите шта вам се у њему највише допало и зашто.

Пре посете музеју, на часу одељењске заједнице направите

листу правила понашања у музеју.

1. Помоћу чега сазнајеш каква је била прошлост твог краја?

2. Наведи старе грађевине из свог краја.

3. Опиши један обичај који се задржао у твом крају.

Замисли да зид једне старе куће или тврђаве из твог краја може

да прича. Шта би ти испричао о прошлости?

• трагови

прошлости

(материјални,

писани, усмени)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


Живот некад и данас

У животу

на снази је ово:

Људи воле

да измисле ново.

Онај аван

што је био славан

сада чами

у дебелој тами.

Одломак из

песме Аван

Д. М. Ђорђевић

Како разумеш

стихове ове песме?

Начин живота људи мењао се кроз време. Зато се живот наших

предака знатно разликовао од данашњег начина живота. Живот

људи данас је олакшан захваљујући многим проналасцима.

Живот у селу некад и данас

Некада је већина људи живела у селима. Села у прошлости

знатно су се разликовала од данашњих села. Путеви нису били

асфалтирани, а сеоске куће биле су мале, направљене од дрвета,

блата или печене глине.

У кућама се на средини главне просторије налазило огњиште, ватра

која се никада није гасила. На њој се спремала храна, а увече се

цела породица ту окупљала. На трпези су се налазиле намирнице

које су људи сами производили. Посуђе је израђивано од дрвета и

печене глине.

ПРОСТОРИЈА С ОГЊИШТЕМ

СЕЛО НЕКАД

посуђе некад

Сеоско становништво углавном

се бавило сточарством и

земљорадњом. Сељаци су често

размењивали производе.

Плуг се некада користио

за обраду земљишта.

аван – посуда

с тучком у којој се

уситњавао орах,

шећер, бибер

и друго

40

Данас је живот на селу лакши него некада. Томе је допринео

проналазак струје, увођење воде у многе сеоске домове и изградња

путева. Данашње сеоске куће имају више просторија и удобније су за

живот. Разни кућни апарати олакшали су живот људи.

И данас се већина сеоског становништва бави сточарством и

земљорадњом, али им савремене машине знатно олакшавају рад.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Своје поизводе користе у исхрани, а често их продају на

пијацама. Оно што им је потребно за живот, данас могу купити у

продавницама. Део сеоског становништва обавља и друге послове,

па неки од њих раде и у оближњим градовима.

Опиши на неком

примеру разлику у

животу људи у селима

некад и данас.

СЕЛО ДАНАС

ПРОСТОРИЈА Унутрашњост СЕОСКЕ куће КУЋЕ

Трактор с плугом данас

се најчешће користи за

обраду земљишта.

Живот у граду некад и данас

Живот у граду некада разликовао се од данашњег живота. Било

је мање становника, зграда и саобраћаја. У градовима су живели

трговци, занатлије, учитељи, лекари и други људи.

У њима су се налазиле школе, болнице, занатске радње, продавнице

и друго. Градске куће у прошлости су имале више просторија него

сеоске.

Данас већина становништва живи у градовима. Данашњи градови

одликују се великим бројем стамбених зграда и густим саобраћајем.

посуђе данас

Посматрај слике и

опиши разлике које

уочаваш у изгледу

града некад и данас.

Наведи нека од

занимања којима се

баве људи у граду

данас, а нису постојала

у прошлости.

ГРАД НЕКАД Београд, Славија (125)

ГРАД ДАНАС Београд, Славија (200)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


Одећа и обућа некад и данас

Данас се одећа и

обућа углавном не

разликује у селу и

граду. Опиши каква

је данашња одећа

и обућа. По чему

се разликује од

некадашње?

Одећа и обућа наших предака била је разнолика.

Жене су у селима одећу израђивале саме од разних тканина,

платна, коже и вуне. У одређеним приликама људи су облачили

ношње. Становници различитих крајева били су препознатљиви

по својим ношњама. Опанци су представљали обућу већине

становника у селима, а правили су их углавном опанчари.

Градска одећа била је друкчија од сеоске зато што су се услови

живота разликовали. Одећу су шили кројачи, а обућу су правиле

занатлије обућари. И у градовима се носила ношња у одређеним

приликама, али разликовала се од сеоске.

Мајстор-занатлија који је од

грубог платна под називом аба

шио народну ношњу називао

се абаџија. Кројач грађанске

народне ношње називао се

терзија.

Градска ношња

И данас у неким приликама људи носе традиционалну одећу и

обућу. Наведи неки пример.

Сеоска ношња

Окупљања и забаве некад и данас

Забаве су се некад разликовале у селу и граду.

У селу су се правила прела. Прела су била вечерња

окупљања и дружења у јесен и зиму у нечијој кући ради

обављања неког посла, али и забаве.

Некада је вашар или сајам био најважнији догађај у селу.

Обично се одржавао лети, на неки велики празник када

људи нису обављали сеоске послове. Вашари су били

места где су људи куповали и продавали, дружили се и

забављали. Деца су се посебно радовала вашарима јер

је то била прилика да уживају у рингишпилу и да добију

неку играчку или слаткиш. У неким крајевима вашари се

и данас одржавају.

Да ли се у твом крају одржава неки вашар?

Прело

42

Вашар

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У градовима су се организовале забаве и

балови, на које су долазили најотменији

грађани.

Погледај како је изгледала некадашња

позивница за бал. Уочи како је на

позивници написан датум.

Шта запажаш?

Данас се углавном славе исти празници који су се славили некада.

Обележавање неког празника прате обичаји или свечаности које

се називају светковине. И даље постоје обичаји везани за свадбе,

крштења, славе и друге празнике, али се с временом променио

начин њиховог обележавања. Неке светковине и обичаји наших

предака су заборављени или запостављени.

Игре и играчке некад и данас

И наши преци некада су били деца. Уживали су у игри као и ви

данас. Окупљали су се на ливади, улици, у дворишту и играли се

разних игара. Играчке су им биле лопте крпењаче, кликери, крпене

лутке, чигре, звечке, дрвене играчке које су им правили родитељи.

лутка крпена лопта праћка дрвени коњић

Сазнај која је била омиљена играчка твојих родитеља и упореди

је са својом омиљеном играчком.

Музеј играчака

У Београду, у склопу Музеја науке и технике, налазе се Дечји музеј

и Музеј играчака. Уколико будеш у прилици, посети их. У њима

можеш да дираш предмете који су изложени.

Када нам у посету

дође неко из друге

земље, најлепше је

поклонити му нешто

што је обележје

нашег народа и

земље. Шта би ти

поклонио/-ла као

сувенир из свог краја?

1. Објасни разлику између живота у селу некада и данас.

2. Упореди данашњи начин забаве у селу и граду с некадашњим.

3. Наведи неке примере који описују како је проналазак електричне

струје олакшао живот људима.

Шта би било да твоји далеки преци (чукунбака и чукундека) дођу

да живе у граду данас? Шта мислиш, шта би их највише

изненадило?

• живот предака

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Узо деда свог унука,

Метно га на крило,

Па уз гусле певао му

Што је негда било.

Одломак из песме

Деда и унук

Ј. Ј. Змај

Шта можемо да

сазнамо од старијих

људи?

Породица некад и данас

Породице у прошлости разликовале су се од данашњих, али су им

улога и значај остали исти.

Некада је у једном дому живело више генерација једне породице.

Најстарији мушкарац био је старешина породице и он је о свему

одлучивао. Жене су се углавном бавиле кућним пословима и

старале се о деци. Често су и деца помагала у кућним пословима,

учествовала у радовима у пољу, чувала стоку, носила воду или

обављала неке друге послове. Васпитавали су их пре свега

родитељи, али када они нису могли да им се посвете, на њих су

пазили деке, баке, старија браћа и сестре.

ПОРОДИЕ НЕКАД

„Кад чељад нису бесна, ни кућа није тесна.”

Како разумеш ову народну изреку?

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Данашња породица по много чему је друкчија од некадашње.

Најчешће је чине маме и тате с децом. Родитељи су обично

запослени и равноправно доносе одлуке о свему.

Децу код куће најчешће васпитавају само мама и тата, али се о

њима брину и васпитачи, учитељи, наставници и остали запослени

у вртићу и школи.

Без обзира на разлике у начину живота породице некад и данас,

улога породице и породичне вредности остале су исте. Неговање

породичних односа, љубав, поштовање и међусобно разумевање

чланова породице било је и остало важно.

Сазнај од старијих

чланова породице

како је изгледао њихов

породични живот у

детињству. Прелистај

старе породичне

албуме. Упореди

фотографије са оним из

твог албума.

ПОРОДИЕ ДАНАС

1. Упореди данашње и некадашње породице. Опиши по чему су

сличне, а по чему се разликују.

2. Објасни због чега је важно неговати породичне односе.

• породица некад

• породица данас

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


Опиши како

замишљаш време у

коме већина људи

није умела да

чита и пише.

Школа некад и данас

Прве школе у Србији основане су у манастирима, а први учитељи

били су калуђери. Школовање није одувек било обавезно као што

је данас. Тек у 1. веку основно образовање постало је обавезно

и трајало је четири године. Мали број деце настављао је даље

школовање, поготово у селима. Њихова помоћ била је потребна

у домаћинству. Чували су стоку и помагали у кући. Школовање су

углавном настављала деца богатијих људи.

Мали број девојчица се школовао и оне би обично постајале

учитељице. Многи родитељи су у то време сматрали да женској

деци није потребно образовање.

У школама су биле обавезне униформе (кецеље и блузе) у којима

су деца морала да долазе на наставу.

ШКОЛА НЕКАД

Школска зграда

Макета учионице

Некада се у школама учило

писање, рачунање, земљопис,

домаћинство, јестаственица и

друго.

Покушај да сазнаш шта

се изучавало у оквиру тих

предмета.

Стране уџбеника Јестаственица

Истражи која је

најстарија школа у

твом крају и које је

године основана.

Распитај се како је

изгледала некада.

46

Некада нису постојале свеске

и оловке. Ђаци су писали на

таблици кредом. То је био

обавезан школски прибор.

Некада су ученици писали

кредом на дрвеној таблици.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Школовање је данас обавезно за сву децу. У школама нас уче

учитељи, наставници и професори.

Изглед учионица се променио и оне су боље опремљене него

некада.

У школи се уче матерњи језик, страни језик, математика, музичка

култура, природа и друштво и други предмети.

Посматрај слике и уочи разлике у изгледу школе некад и данас.

Шта олакшава извођење наставе у данашњим школама, а некад

није постојало? Да ли су у твојој школи обавезне униформе?

Порука за тебе

Стара изрека каже:

„Не учимо за школу

него за живот.”

Како разумеш ову

изреку?

ШКОЛА ДАНАС

Школска зграда

Учионица

Фискултурна сала

Информатички кабинет

Без обзира на разлике у изгледу школе некад и данас, знање

које се стиче током школовања од непроцењиве је вредности за

човека.

Многи познати људи писали су о свом школовању. Међу њима

је и наш писац Бранко Ћопић. Прочитај његову књигу „Магареће

године” или погледај филм „Орлови рано лете”, који је снимљен по

његовом истоименом роману.

Сазнај више

о школама у

прошлости

У Београду се, у Узун

Мирковој улици

број 14, налази

Педагошки музеј, у

ком можеш сазнати

много о школама у

прошлости.

1. Какви су твоји утисци о школама у прошлости?

2. Упореди своју учионицу с учионицом некада.

3. Предложи како би своје школовање учинио/-ла бољим и

занимљивијим.

• школа некад

• школа данас

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


Да ли у твом крају

постоји споменик

подигнут у част некој

знаменитој личности?

По чему је та личност

запамћена?

Сваке године у Вуковом

родном месту Тршићу

одржава се Ђачки Вуков

сабор, где се окупљају

ученици из разних

крајева Србије.

Знамените личности из наше

прошлости

У нашој земљи постоји велики број знаменитих личности које су

својим делима оставиле траг и остале упамћене како код нас тако и

у свету. Многе школе, установе и улице данас носе њихова имена.

И данас постоје личности чији рад пратимо и које ће остати

запамћене по свом делу, труду и залагању.

Вук Стеановић Караић

Ово је личност с чијим се именом срећеш од

првог дана школовања, од првог слова, прве

написане речи. Пре Вука нико није записивао

народне песме, приче, изреке, обичаје и

друге народне умотворине. Оне су се до тада

преносиле само усменим путем. Захваљујући

Вуку, народне песме и приче из Србије

доспеле су у друге земље.

13.

1.

Погледај филм

„Шешир професора

Косте Вујића”.

Запиши имена

знаменитих људи

који се појављују у

њему и по чему су

остали упамћени.

48

Доситеј Обрадовић

Доситеј Обрадовић рођен је у Чакову, у Банату.

Цео свој живот посветио је просвећивању

свог народа, превођењу и писању. У Београду

је основао Велику школу, коју су похађали

многи људи који су касније постали знамените

личности наше земље. Превео је многе

Езопове басне и прикупљао наше народне

басне.

Вук и Доситеј живели су у истом времену и веома су заслужни

за ширење културе и образовања у Србији. Вук је нашу културу

представио другим народима, док је Доситеј наш народ упознао с

културом других. У знак захвалности за њихов рад и дело, у згради

некадашње Велике школе у Београду отворен је Музеј Вука и

Доситеја.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јован Јовановић Змај

Јован Јовановић Змај рођен је у Новом Саду.

По занимању је био лекар, а цео живот

посветио је писању за децу. Покренуо је и

дечји часопис „Невен”. У кући у којој је провео

последње године живота направљен је

музеј где се чувају његове књиге, часописи,

лекарске белешке и други предмети.

Надежда Петровић

Надежда Петровић рођена је у Чачку.

Она је била наша позната сликарка.

Неке од слика Надежде Петровић

налазе се у Народном музеју у

Београду. Позната је и по томе што је

у три рата била болничарка.

Сваке године у јуну и

децембру, у Новом Саду

одржавају се Змајеве

дечје игре. На њима

се окупљају писци и

читаоци књижевности за

децу из Србије и других

земаља.

Надежда Петровић (аутопортрет)

133. 154.

13.

година

Михајло Пупин

Михајло Пупин је велики светски научник и проналазач.

Захваљујући његовим проналасцима омогућен је пренос

телефонских разговора на велике даљине.

Рођен је у Идвору, у Банату, а кућа у којој је провео детињство

сада је музеј. Сваке године младим проналазачима додељује се

Пупинова награда.

Посети музеј Михајла Пупина на интернету (www.miaoppin.rs)

и сазнај више о његовом раду.

1. Наведи установе и улице у свом крају које су добиле називе по

некој знаменитој личности.

2. Која је од знаменитих личности описаних у лекцији на тебе

оставила најјачи утисак? Објасни зашто.

• знамените личности

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


Ликови из наше народне

књижевности

Наведи неке ликове који се помињу у нашим народним

причама и песмама.

Помињали смо различите трагове прошлости. Сваки од њих је

драгоцен. О прошлости сазнајемо и читајући народну књижевност.

Већински народ који је живео по селима, сећања на прошле

догађаје преносио је усменим путем, певајући песме и причајући

приче уз огњиште. Касније су те песме и приче записиване.

Сети се која је знаменита личност из нашег народа

заслужна за то.

Људи су често за јунаке прича узимали стварне личности.

С временом су им придавали све више необичних особина и

описивали их у ситуацијама које се нису заиста десиле. Тако су

описи ликова из народних песама и прича почели да се разликују

од стварних личности.

Ликови који се често помињу у нашој народној књижевности

јесу Свети Сава и Марко Краљевић. Прочитај како су они углавном

описивани у народној књижевности и ко су били у стварности.

Свети Сава

У народној књижевности

У народној књижевности, Светог Саву на земљу често шаље Бог

да би решио проблеме. Он се скоро увек креће међу народом,

гостује у њиховим домовима, даје савете и решава проблеме.

Има способност да влада животињама, да мења лик у лик

старца-просјака, да исцели болесне. Једна прича каже да је Свети

Сава научио људе да граде прозоре на кућама како би у њих

допирала светлост.

Шта мислиш, да ли је то стваран догађај?

Стварна личност

Свети Сава родио се као Растко Немањић, најмлађи син

српског владара Стефана Немање. Када је постао младић,

решио је да напусти очев двор и замонаши се. У манастиру

Хиландару добио је име Сава. Преводио је и писао књиге и

постао први поглавар (архиепископ) Српске православне цркве.

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Марко Краљевић

У народној књижевности

Марко Краљевић је у народним песмама описан као

крупан, невероватно снажан и бркат јунак. Најбољи

пријатељ био му је необичан коњ Шарац, који је пио

вино и могао да скаче небу под облаке. Маркова

посестрима била је шумска вила Равијојла.

Он је у песмама често јуначки помагао угроженима,

био праведан и борио се против Турака. Међутим,

понекад је умео да буде и свадљив, неправедан

и нагао. Према народној причи, Марко Краљевић

живео је триста година.

Колико је векова живео према народној причи?

Шта мислиш, да ли је то могуће?

Стварна личност

Право име Марка Краљевића било је Марко Мрњавчевић. Био

је син српског краља Вукашина Мрњавчевића. И сам је касније

постао краљ. Био је принућен да стане на страну турске власти.

Погледај временску ленту, па закључи ко је дуже живео, Марко

Краљевић или Свети Сава.

114.

123.

1355. 135.

1100. 1200. 1300. 1400.

У Читанци за трећи разред, пронађи и прочитај песму „Марко

Краљевић и бег Костадин”. У свесци запиши које особине одликују

Марка Краљевића у тој песми.

1. У чему је разлика између лика из народних песама и прича и

• ликови из

стварне личности из прошлости?

наше народне

2. Сети се неког лика из народне књижевности и опиши како је

књижевности

приказан.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


С

ИГРАЧКЕ

ОДЕЋА И ОБУЋА

ЗАБАВА

ПОРОДИЦА

ШКОЛА

ЛИКОВИ ИЗ НАШЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

МОЈ КРАЈ НЕКАД И ДАНАС

ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ

ГРАД

СЕЛО

ПРОШЛОСТ

МОГ КРАЈА

Заједно смо јачи!

Прикупи с друговима и другарицама старе

предмете и заједно направите изложбу у

школи.

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ

ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ

ГОДИНА

ВЕК

ДЕЦЕНИЈА

ПРОШЛОСТ

ДАТУМ

БЛИЖА

ДАЛЕКА

ДАВНА

ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА

МАТЕРИЈАЛНИ

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ

ПИСАНИ

УСМЕНИ

Поред сваког предмета ставите папирић с његовим описом

(назив предмета, из ког времена потиче, за шта се користи или

за шта се користио некада).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

Веза живе

и неживе

природе

Сазнаћеш:

• зашто су земљиште, вода и ваздух

неопходни за живи свет;

• на које начине човек користи снагу

воде и ветра;

• како вода у природи кружи;

• на који начин временске прилике

утичу на живот и рад људи;

• шта је животна заједница, које

животне заједнице постоје и какви

су услови живота у њима;

• зашто су животне заједнице важне

за човека и како човек утиче на њих.

Научено ће ти помоћи да:

• разумеш како су жива и нежива

природа повезане;

• разликујеш животне заједнице свог

краја и живи свет у њима;

• објасниш како је живи свет повезан

у животним заједницама;

• закључиш зашто је важно да

штитимо животна станишта и

бринемо о биљкама и

животињама које ту живе.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Својства и значај неживе

природе за живи свет

Како разумеш приказане слике?

ПРИРОДА

Сунце

ваздух

СУНЦЕ

ВОДА

ВАЗДУХ

ЗЕМЉИШТЕ

биљке

животиње

вода

човек

земљиште

Све што нас окружује део је живе или неживе природе. Жива и

нежива природа су повезане и зависе једна од друге.

Жива бића се хране, дишу, узимају воду, размножавају се, расту,

развијају се и умиру. Те активности не би могла да обављају да

нема сунчеве светлости и топлоте, ваздуха, воде и земљишта.

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Сунце

Сунце је основни извор светлости и топлоте на Земљи.

Светлост и топлота неопходне су свим живим бићима за

раст и развој. Сунце је потребно биљкама за стварање

хране. Биљкама се хране животиње и људи.

Значај сунчеве светлости за раст и развој биљака можеш уочити

изводећи следећи оглед.

„Сунце је велика звезда

и извор нашег живота,

свему што се рађа, а и клија,

треба његов сјај и топлота.”

Петар Милановић

Оглед

За овај оглед потребне су ти две саксије љубичица и једна кутија.

Обе саксије стави на осунчано место. Једну саксију поклопи

кутијом. Биљке заливај увек у исто време и истом количином воде.

После десет дана упореди биљке.

Шта закључујеш?

Сунце загрева површину земље и утиче на временске прилике

којима се сва жива бића прилагођавају.

Соларна енергија

Соларна енергија је енергија Сунца. Јавља се у виду светлости и

топлоте.

Човек соларну енергију сакупља помоћу посебних уређаја, соларних

плоча. Користи је за грејање воде за домаћинство, загревање

просторија и друго. Коришћењем соларне енергије не загађује се

животна средина.

Човек је направио и аутомобил на соларни погон. Тај аутомобил,

уместо горива, за кретање користи соларну енергију.

Соларне плоче на крову куће

Аутомобил на соларни погон

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


Ваздух

Ваздух је смеша гасова и налази се свуда око нас. За опстанак

живих бића најважнији су гасови угљен-диоксид и кисеоник, који се

налазе у ваздуху. При стварању хране биљке ослобађају кисеоник,

који је неопходан за дисање свим живим бићима.

У природи ваздух осећамо кроз његово кретање. Знаш да је ветар

кретање ваздуха. Ветар има своју јачину, то јест снагу. Снага ветра

зависи од брзине кретања ваздуха. Човек снагу ветра користи на

различите начине.

Снага ветра користи се за рад

ветрењача. Ветрењаче служе за

млевење житарица и пумпање

воде.

Последњих година снага ветра

користи се и за добијање

електричне енергије, при чему се

не загађује животна средина.

Ветрењаче за млевење житарица

Ветрењаче за добијање електричне енергије

Снага ветра може и неповољно да утиче на живот и делатност људи.

Јаки, олујни ветрови могу да ломе гране, оштећују усеве и куће и

ометају саобраћај.

58

Последице олујних ветрова

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Вода

Вода се у природи налази у различитом облику. Саставни је део

сваког живог бића и неопходна им је за живот. Неке биљке и

животиње живе у води.

Као и остала жива бића, и човек има свакодневну потребу за

водом, коју задовољава исхраном и разним напицима.

Човек воду користи за:

• пиће и свакодневно одржавање личне хигијене;

• припремање хране;

• рекреацију и спортске активности;

• наводњавање земљишта која нису довољно влажна;

• обављање различитих послова.

Човек користи снагу воде на различите начине.

Човек је још од давне прошлости користио снагу

воде за покретање млинског точка. Правио је

воденице на брзим потоцима или планинским

рекама. У њима је млео разне житарице.

Данас човек снагу воде користи за

добијање електричне енергије у

хидроцентралама.

Воденица за млевење житарица

Хидроцентрала за добијање електричне

енергије

Снага воде може да има и

неповољан утицај. Услед обилних

падавина могу настати поплаве.

Поплаве угрожавају насеља,

саобраћајнице, биљни и животињски

свет. Све то неповољно утиче на

човека и његов живот.

Последице поплава

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Игра

После игре посматрај

слику једрењака и

закључи шта га

покреће.

Искористите воду и снагу ваздуха за игру!

Организујте трку папирних бродића или гумених лоптица.

Припремите све што је потребно, као што је приказано на слици.

Дувањем кроз сламчицу, покрени бродић (лоптицу) и потруди се да

први/-а стигнеш до циља.

Земљиште

Земљиште је важан део неживе природе. У земљишту се налази

одређена количина воде и ваздуха. Вода даје влажност земљишту,

а ваздух га чини растреситим. Они омогућавају опстанак биљкама

које расту на њему и животињама које га насељавају.

60

Биљка је кореном везана за земљиште.

Биљке својим кореном учвршћују земљиште и штите га од спирања

водом и разношења ветром. Истовремено, оне својим кореном

из земљишта упијају воду и друге састојке који су им неопходни

за стварање хране. Лишће и други делови биљака падају на тло.

Ту с временом труле, распадају се и мешају са земљом. Тако

настаје плодно тло које се назива хумус. Земљишта се разликују

по количини хумуса. Што је количина хумуса већа, то је земљиште

плодније. Осим по количини хумуса, земљишта се разликују и по

боји, влажности и растреситости.

Постоји неколико типова земљишта. То су црница, црвеница,

глиновито земљиште и песковито земљиште.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Црница је веома плодно земљиште, црне боје, богато

хумусом. Карактеристична је за наше равничарске

пределе. Растресита је, добро упија и задржава воду

и лако се обрађује. На том земљишту добро успевају

житарице.

Црвеница је земљиште чија боја потиче од велике

количине гвожђа у њему. Садржи мало хумуса, али

добро упија и задржава воду, што је чини плодном.

Погодна је за гајење воћа које успева у топлим

крајевима јер може да задржава воду.

Песковито земљиште је сивожуте боје, лако за

обраду. Брзо пропушта воду и сиромашно је хумусом.

На том земљишту погодно је гајити шаргарепу и рен.

Глиновито земљиште сиромашно је хумусом, тврдо

је и садржи глину, која тешко пропушта воду, па није

лако за обрађивање. Од глиновитог земљишта добија

се глина. Глину човек користи за прављење посуђа и

украсних предмета.

Да би повећали плодност земљишта и на њему гајили биљке, људи

га обрађују на различите начине.

Напуни две исте посуде земљом. У једну сипај црницу, а у другу неки

други тип земљишта који можеш да пронађеш у свом окружењу.

У сваку посади пасуљ, залиј и стави на светло и топло место. Током

петнаест дана заливај их у исто време и истом количином воде.

За петнаест дана погледај биљке и упореди их. Запиши своја

запажања. С другарима из одељења упореди белешке.

1. Који су гасови из ваздуха неопходни живим бићима?

2. Наведи неке примере како човек користи снагу воде и ветра.

3. На ком ће типу земљишта најбоље успети кукуруз?

4. Зашто је вода неопходна свим живим бићима?

5. Објасни зашто је важно присуство ваздуха у земљишту.

• Сунце

• ваздух

• снага ветра

• вода

• снага воде

• земљиште

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Кружење воде у природи

Где све има воде у

природи? Како вода

прелази из једног

стања у друго? Где

се вода у природи

појављује у течном

стању?

Вода чини велики део природе. Налази се на земљи, под земљом,

у ваздуху и у живим бићима. Вода у природи не нестаје. Услед

загревања и хлађења она стално кружи мењајући своја стања.

Такво кретање у природи је непрекидно и назива се кружење воде

у природи.

На већим висинама

водена пара се хлади,

згушњава и ствара

облаке.

Сунце загрева површину земље и воде на

њој. Вода с површина океана, мора, река,

језера и бара испарава и у виду водене паре

одлази у висине. Вода испарава и из свих

живих бића.

Део воде подземним токовима одлази до

река, језера, мора и океана, чија се површина

загрева и процес кружења воде се понавља.

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Из облака, у зависности од

температуре ваздуха, на земљу

падају киша, снег или град.

Један део воде која је

пала на земљу упија

земљиште.

1. Какву улогу Сунце има у процесу кружења воде у природи?

2. Опиши како вода у природи кружи.

3. Размисли на који начин вода испарава из човека. Објасни.

• кружење воде

у природи

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Временске прилике у мом крају

Посматрај слике. Шта мислиш, која су годишња доба приказана

на њима? Објасни.

Током године временске прилике се мењају. Неки периоди

године су сушни и с високим температурама ваздуха, неки са

више облачних дана и киша, неки са снегом и мразом. У неким

периодима године дувају хладни ветрови, а у неким благ и топао

ветар (поветарац).

Делови године које одликују различите временске прилике

називају се годишња доба. Она се смењују увек истим редоследом

током године.

ПРОЛЕЋЕ

ЛЕТО

ЈЕСЕН

ЗИМА

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Временске прилике се разликују и у зависности од облика рељефа

неког краја. У планинским крајевима, температура ваздуха опада.

Због тога је током истог годишњег доба хладније у њима него у

равничарским пределима.

Погледај по чему се још разликују временске прилике током

годишњих доба у равничарским и планинским крајевима.

РАВНИЧАРСКИ КРАЈ

ПЛАНИНСКИ КРАЈ

Пролеће је умерено

топло. Често је облачно

и кишовито.

Пролеће је прохладно.

Често је облачно, а

могуће су и снежне

падавине.

Лета су дуга и веома

топла. Падавине су

веома ретке, па се

јављају сушни периоди.

Лета су кратка и

умерено топла.

Често падају кише.

Јесен је умерено топла

са честим кишама.

Јесен је хладна, а кише

су обилне и честе.

Зиме су оштре и хладне

са снегом. Дувају

хладни ветрови.

Зиме су дуге и хладне са

доста снежних падавина.

Снег се дуго задржава.

Дува хладан ветар.

Термометар

Температура ваздуха мери се термометром. Изражава се у

Целзијусовим степенима (°С).

термометар

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


Какве ће временске прилике бити сазнајемо из временске

прогнозе.

На основу временске прогнозе планирамо шта ћемо обући, да ли

ћемо понети кишобран, кренути на пут или излет.

Погледај неке од симбола којима се

представљају временске прилике. Препознај

њихово значење.

Размисли зашто је за људе који се баве гајењем биљака важно

да прате временску прогнозу.

Временска прогноза је веома важна за људе који живе на селу, јер

утиче на велики део њихових активности: обрађивање земљишта,

наводњавање, сетву, жетву, бербу и друго.

Морепловци и пилоти такође прате временску прогнозу. Због

лоших временских услова често се одлажу пловидбе и летови.

Метеорологија

Наука која проучава време и временске промене назива се

метеорологија. Особе које се баве проучавањем временских прилика

су метеоролози. Метеоролози могу да предвиде опасности као што

су град, олује, снежне мећаве и поплаве.

• временске

прилике

1. Шта су годишња доба?

2. Зашто је праћење временских прилика важно за човека?

3. Опиши какве су временске прилике зими у твом крају.

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Животна

станишта

и животне

заједнице

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


Животна станишта

и животне заједнице

Посматрај слике, па упореди језеро и шуму. По чему су слични?

По чему се разликују?

ЈЕЗЕРО

ШУМА

Водене и копнене средине на Земљи насељене су живим бићима.

Жива бића насељавају она места у којима им услови живота

највише одговарају. Места на којима она живе представљају

њихова животна станишта. На пример, сова живи у шуми и шума

је њено животно станиште. Нека жива бића могу да живе и на

више станишта. Зец може да живи на њиви, ливади или у шуми.

ЊИВА

ЛИВАДА

ШУМА

68

зец

У сваком животном станишту владају различити услови за живот.

Нека станишта имају више воде, светлости, топлоте, а нека мање.

Сва жива бића која насељавају заједничко станиште чине

животну заједницу тог станишта.

У природи разликујемо копнена и водена животна станишта.

Она могу бити природна и култивисана (вештачка).

Природне копнене и водене животне заједнице развиле су се од

самониклих биљака и разних животиња.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Човек је мењао многа природна станишта и прилагођавао

их себи. Крчио је шуме и орао ливаде како би добио њиве.

Преграђивао је реке стварајући вештачка језера и правио

рибњаке. Животна станишта која су настала деловањем човека

називају се култивисана (вештачка) животна станишта.

ЖИВОТНА СТАНИШТА

КОПНЕНА

ВОДЕНА

ПРИРОДНА КУЛТИВИСАНА

ПРИРОДНА КУЛТИВИСАНА

ШУМЕ

• листопадне

• четинарске

имзелене)

ТРАВНАТЕ

ОБЛАСТИ

• ливаде

• пашњаци

• њиве

• повртњаци

• воћњаци

• виногради

• паркови

ТЕКУЋЕ

ВОДЕ

• потоци

• реке

СТАЈАЋЕ

ВОДЕ

• баре

• језера

• вештачка

језера

• рибњаци

Међусобни утицаји живих бића у животној заједници

Сви чланови једне животне заједнице међусобно су повезани

на више начина и утичу једни на друге. Један од важних облика

повезаности живих бића јесте исхрана.

Помоћу сунчеве светлости, воде и одређених састојака из

земљишта и ваздуха, биљке саме себи производе храну. Због тога

их називамо произвођачима.

Животиње саме себи не производе храну, већ се хране биљкама

или другим животињама. У животним заједницама животиње

називамо потрошачима.

Присети се како

делимо животиње

према њиховом

начину исхране.

ПРОИЗВОЂАЧ

ПОТРОШАЧИ

ливадарка

скакавац миш змија

орао

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


Порука за тебе

Увек се сети да је

сваки члан животне

заједнице важан.

Зато чувај биљке и

животиње и станишта

у којима оне живе.

Биљке и животиње у животној заједници повезане су ланцем

исхране. Ланац исхране увек почиње од произвођача. Шта мислиш,

зашто?

Следећи члан ланца исхране јесу биљоједи. Биљоједима се хране

месоједи или сваштоједи. На крају ланца исхране налазе се оне

животиње којима се најчешће не храни ниједна друга животиња, то

јест оне које немају природне непријатеље.

ПРИМЕР КОПНЕНОГ ЛАНЦА ИСХРАНЕ

жир храста

веверица

орао

Ланци исхране у животним заједницама нису једноставни. Често се

једним чланом храни већи број животиња. Тако се ланци исхране

међу собом преплићу правећи мрежу исхране.

ПРИМЕР МРЕЖЕ ИСХРАНЕ НА КОПНУ

орао

вук

змија

жаба

јелен

зец

миш

скакавац

ливадарка

Погледај слику мреже исхране. Објасни шта ће се десити са

осталим члановима мреже исхране ако нестану сви мишеви.

70

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Чланови животне заједнице, осим ланцем исхране,

међусобно су повезани и на друге начине.

Чланови животне заједнице

повезани су ланцем исхране.

Биљке приликом стварања

хране ослобађају кисеоник.

Кисеоник користе сва жива

бића за дисање.

Неке животиње, попут

веверице, помажу у расејавању

биљака. Пред зиму веверица

сакупља плодове. Понекад их

случајно испусти на земљу.

Ако плодови презиме, из њих у

пролеће могу нићи нове биљке.

Детлић се храни инсектима

који расту испод коре дрвета

и тако спречава да они оштете

стабло.

Кишна глиста, хранећи се

остацима биљака и животиња,

гута земљу и прави канале

у њој. При томе земљиште

постаје растресито и плодније,

што погодује биљкама које ту

расту.

Нека жива бића, попут кртице,

свој дом и склониште нашла

су у земљи.

Корење биљака везује

земљу и тако спречава да је

вода спира и ветар разноси.

1. Шта је животна заједница?

• животно станиште

2. Ко се налази на почетку, а ко на крају ланца исхране?

• животна заједница

3. У чему је разлика између животног станишта и животне заједнице? • ланац исхране

4. На примеру по свом избору објасни како животиња која живи у • мрежа исхране

одређеној животној заједници може утицати на биљни свет у њој.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


Природне копнене животне

заједнице и станишта

Замисли да је лето и да шеташ шумом или ливадом. Испричај

шта можеш да видиш, чујеш и које мирисе можеш да осетиш.

У претходној лекцији сазнао/-ла си како су настала природна

копнена животна станишта. Погледај шему и подсети се која су то

станишта.

ПРИРОДНА КОПНЕНА

ЖИВОТНА СТАНИШТА

ШУМЕ

• листопадне

• четинарске

имзелене)

ТРАВНАТЕ ОБЛАСТИ

• ливаде

• пашњаци

Шуме

У шумама расте велики број различитих биљака, од зељастих,

преко разних жбунова, па до дрвећа. У њима су дом и склониште

нашле разне животиње. Неке живе у земљи, неке на земљи, а неке

се могу видети у жбуњу или крошњама дрвећа. Tако живи свет у

шуми живи на различитим „шумским спратовима”. У потрази за

храном неке животиње прелазе из једног спрата у други.

Према врсти дрвећа које преовлађује у шуми, разликујемо

листопадне и четинарске (зимзелене) шуме. Живи свет у

листопадним и четинарским шумама разликује се због различитих

услова живота који владају у њима.

Порука за тебе: Опрез у шуми!

• Пази се змија, могу

бити отровнице!

• Никада не бери сам/-а

печурке, могу бити отровне!

• Не дирај мравињак! Мрави

испуштају течност која пече

када дође у додир с кожом.

72

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Листопадне шуме

Листопадне шуме у нашој земљи распрострањене су у

равничарским и брдовитим крајевима. Те шуме назив су добиле по

дрвећу чије лишће опада у јесен, а у пролеће се развија ново.

Листопадна шума током лета, јесени и зиме

У листопадним шумама има доста сунчеве светлости и влаге.

Опало лишће с временом се распада, при чему ђубри земљиште

које постаје плодније и погодније за раст биљака.

Погледај слику и уочи неке од биљака и животиња које настањују

листопадну шуму. Шта мислиш, које животиње у потрази за

храном прелазе из једног спрата у други?

соко

храст

буква

детлић

леска

купина

јелен

лисица

мрав

зец

веверица

печурке

глиста

јеж

шумске јагоде

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


Четинарске (зимзелене) шуме

Четинарске (зимзелене) шуме распрострањене су најчешће у

планинским крајевима. У њима преовлађује дрвеће са игличастим

листовима (четинама). По томе су ове шуме добиле назив. Листови

четинара зелени су током целе године, па се ове шуме називају још

и зимзелене.

Четинарска шума током лета и зиме

У четинарским шумама има мало сунчеве светлости и влаге, па

се опале четине спорије распадају. Земљиште је мање плодно,

па у четинарским шумама расте мање зељастих биљака него у

листопадним.

Посматрај слику. Уочи неке биљке и животиње које насељавају

четинарску шуму.

сова

смрча

куна јела бор

рибизла

рис

вук

крстокљун

74

печурке

зец

зечја соца

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Како су нека жива бића прилагођена животу у шуми

• Плодовима трњине хране се многе шумске животиње. Човек је

бере и од ње прави здрав и укусан џем и сок. Али трњину није

лако убрати. Она се брани оштрим трњем.

• Јеж се штити од непријатеља великим бројем оштрих бодљи.

трњина

• Крстокљун, како му и име каже, има укрштен кљун који му

помаже да извади семенке из шишарки.

• Детлић има оштре канџе које му помажу да се држи за кору

стабла док се храни инсектима.

јеж

крстокљун

детлић

Шта мислиш, како изглед помаже овим инсектима да се заштите

од непријатеља?

Значај шума

Шуме су веома значајне за човека. Представљају праве фабрике

кисеоника, штите насеља од ветра, земљиште од поплава, а дрво

се користи за огрев и као материјал за израду разних предмета

и градњу. У шумама људи беру шумске плодове које користе у

исхрани. Шуме су и дивно место за одмор и рекреацију људи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Травнате области

Осим шума, на копну постоје и травнате области.

У њих спадају ливаде и пашњаци.

Ливада

Пашњак

Травнате области најчешће се налазе у равницама, у речним

долинама, али их има и у брдским и планинским крајевима.

Довољно светлости, воде и плодног земљишта у травнатим

областима погодно је за раст и развој великог броја самониклих

зељастих биљака и разних животиња.

Посматрај слику и уочи која су жива бића становници ливада.

соко

пчеле

лептир

хајдучка трава

љубичице

зец

мрави

кртица

скакавац

глиста

камилица

маслачак

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Прилагођеност неких животиња и биљака

животу на ливади и пашњаку

• Скакавци се својом бојом штите од

непријатеља. Неприметни су док једу траву.

• Бубамара има отворе на ногама. У случају

опасности, кроз те отворе испушта жуту

течност јаког мириса.

• Љутић је биљка која је отровна у свежем

стању, па га стока заобилази.

скакавац

бубамара

љутић

Значај травнатих области

Човек користи травнате области на различите начине. На ливадама

коси траву, суши је и тако настаје сено, које зими служи као храна

неким домаћим животињама. Пашњаке користи за испашу стоке.

На ливадама расте велики број биљака које човек користи у

исхрани, за припремање чајева и народних лекова.

ПРИМЕРИ НЕКИХ ЛЕКОВИТИХ ЛИВАДСКИХ БИЉАКА

мајчина душица

нана камилица хајдучка трава

кантарион

Ливадска биљка може да ти послужи и као инструмент.

Распитај се код старијих особа или неког ко живи на селу како

можеш да произведеш звуке помоћу неких ливадских биљака.

За то „свирање” најчешће се користе боквица и попино прасе

или нека ливадска трава дугих листова.

попино прасе

боквица

1. Који тип шума преовлађује у твом крају?

2. У чему је разлика између ливада и пашњака?

3. Наведи на који начин биљке травнатих области могу користити

човеку.

4. Објасни у ком типу шума владају животни услови повољнији за

раст биљака.

• шуме

• травнате области

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Култивисане копнене животне

заједнице и станишта

Како настају

култивисана животна

станишта?

Погледај шему и подсети се која су култивисана копнена животна

станишта.

КУЛТИВИСАНА КОПНЕНА ЖИВОТНА СТАНИШТА

њива повртњак воћњак виноград парк

У култивисаним копненим животним заједницама човек има веома

важну улогу. Својим активностима омогућава гајеним биљкама

боље услове за живот. Обезбеђује им плодније земљиште и

довољно воде. На тај начин биљке које гаји брже расту, напредују и

дају плодове које човек сакупља и користи у својој исхрани, исхрани

домаћих животиња или у неке друге сврхе.

Активности човека

на њиви: орање,

ђубрење, сејање,

окопавање, прскање,

наводњавање,

брање или жетва.

Њива је обрадива површина на којој човек сеје или сади ратарске

биљке у одређено доба године. То су, на пример, кукуруз, пшеница,

јечам, овас, раж, сунцокрет и друге.

Након неког времена, када израсту, развију се и сазреју, обавља се

њихова жетва или берба. Људи који гаје биљке на њивама називају

се ратари.

Њива кукуруза

Њива пшенице

Њива сунцокрета

Узми семена пшенице и кукуруза и посади их у пластичне посуде.

Прати њихов развој.

Упореди брзину раста и изглед биљака. Забележи у свесци своја

запажања и закључке.

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У повртњацима човек гаји разне повртарске биљке као што су

кромпир, паприка, лук, грашак, пасуљ, купус, салата, спанаћ,

шаргарепа, цвекла, карфиол и многе друге.

Повртарством се баве повртари. Својим активностима омогућавају

боље услове за развој повртарских биљака.

Активности човека

у повртњаку:

орање, ђубрење,

сејање, окопавање,

прскање, плевљење,

наводњавање, брање и

вађење из земље.

Повртњаци

Човек у својој исхрани користи различите делове повртарских

биљака. Погледај неке примере.

ПЛОД

ЛИСТОВИ

краставац

паприка

спанаћ зелена салата купус

ПОДЗЕМНО

СТАБЛО

КОРЕН

кромпир

лук

шаргарепа

цвекла

СЕМЕ

ЦВЕТ

пасуљ

грашак

карфиол

броколи

Људи данас поврће све више гаје у стакленицима или пластеницима.

У њима су гајене биљке заштићене од мраза, хладноће и

непожељних биљака и животиња, имају довољно светлости,

топлоте, влаге и ђубрива. Зато биљке брже расту и сазревају него у

отвореним повртњацима.

Воће или поврће?

Већина људи ће на питање: „Шта је лубеница, воће или поврће?”

одговорити: „Воће”.

То је погрешно схватање, а истина је да је лубеница поврће.

Стакленик

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


Порука за тебе

Житарице, поврће и

воће веома су важни

за правилну исхрану.

Њихов важан састојак

су витамини, који

су нам неопходни

за правилан раст и

развој. Треба да једеш

житарице, свеже воће

и поврће.

Воћњак је обрадива површина на којој људи гаје исте или

различите врсте воћа. То су, на пример, јабука, крушка, шљива,

трешња, вишња, бресква, кајсија, купина, малина, јагода, орах,

лешник, бадем и друго.

Људи који гаје воће називају се воћари. Човек воће користи у

исхрани, за прављење џемова, сокова, слатког, компота и разних

напитака.

Активности човека

у воћњаку: садња,

окопавање, ђубрење,

орезивање, кречење

дрвенастих стабала,

прскање, наводњавање,

брање.

Воћњак – јабуке

Воћњак – малине

Присети се изгледа повртарских биљака. Уочи сличности и

разлике у изгледу стабла повртарских биљака и биљака које се

гаје у воћњацима.

Виноград је обрадива површина на којој се гаје различите врсте

винове лозе. Плод винове лозе је грожђе. Грожђе човек користи у

исхрани или за производњу сокова, слатког и вина. Људи који гаје

винову лозу називају се виноградари.

Винова лоза најчешће се гаји у брежуљкастим крајевима, на

падинама обасјаним сунцем.

Присети се који је тип земљишта погодан за гајење винове лозе.

Активности човека

у винограду: садња,

окопавање, ђубрење,

орезивање, прскање,

наводњавање, брање.

Виноград

Плод винове лозе – грожђе

Одабери свеже воће и добро га опери. Од старијих сазнај како да

направиш воћну салату. Позови неког од другара да заједно пробате

тај здрав и укусан оброк. Уживајте, пријатно!

Објасни која је корист од таквог начина исхране.

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ниједно култивисано станиште није у потпуности „вештачко”.

Самоникле биљке и разне животиње налазе свој пут и до

култивисаног станишта. Оне из земљишта узимају воду и друге

састојке који су гајеним биљкама неопходни за раст и развој, па

гајене биљке спорије напредују. Човек прскањем одређеним

средствима спречава раст самониклих биљака.

Осим биљака, на култивисаним стаништима живе и различите

животиње. Многе животиње из околних животних станишта

посећују култивисана животна станишта у потрази за храном. Неке

од њих хране се гајеним биљкама и на тај начин их угрожавају. Зато

су непожељне. Постоје и животиње које су корисни становници

култивисаних животних заједница зато што се хране оним

животињама које наносе штету гајеним биљкама.

Погледај дате примере и закључи које су животиње корисне, а

које непожељне у култивисаним животним заједницама.

Пољски миш храни се зрневљем

житарица с њива. Орао мишар храни

се пољским мишевима.

Црвендаћ се храни пужевима који наносе

штету поврћу. Пужеви се хране лишћем

повртарских биљака.

Гусеница се храни лишћем винове лозе, а

гусеницом се храни сеница, која посећује

воћњаке и винограде.

Природна заштита гајених биљака

Човек прска одређеним средствима биљке које

гаји да би их заштитио од непожељних биљака и

животиња. Међутим, ако се користе у већој мери,

та средства могу бити опасна по здравље људи.

Због тога човек налази природне начине заштите

биљака.

На пример, човек сади рен поред кромпира

зато што рен „тера” кромпирову златицу, која

напада кромпир. Рен и кромпир можемо

назвати „биљкама пријатељима”.

„Биљке пријатељи“ – рен и

кромпир

Кромпирова златица с кромпира

се може и ручно уклањати.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


Парк

На неким површинама у насељу људи саде и гаје цвеће, дрвеће,

украсно жбуње, траву и друго. То су, на пример, кестен, топола,

бреза, јасмин, дан и ноћ, лала, ружа. Тако уређен простор на коме

се гаје различите украсне биљке назива се парк.

руже лале кестени брезе

Осим гајених биљака, и друга жива бића насељавају паркове. То

су самоникле биљке и разне животиње. На сликама су приказане

неке од њих.

црвена

детелина

боквица врапци

миш мрави

Наведи још неке становнике парка које знаш.

ПРИМЕР ЛАНЦА ИСХРАНЕ У ПАРКУ

руже биљна ваш бубамара сврака

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Осим уређених зелених површина, у парковима се налазе и

стазе за шетњу, клупе и канте за отпатке. У неким парковима има

споменика, фонтана и чесама с водом за пиће, као и игралишта с

простором уређеним за децу. Како ће неки парк изгледати и које ће

се биљке у њему садити планира и осмишљава човек.

Размисли и објасни зашто су паркови нарочито значајни људима

који живе у граду.

Порука за тебе

Паркови су плућа

града. Они су и

место за игру, шетњу,

дружење и друге

активности.

Зато, чувајмо паркове!

Изглед парка Дечје игралиште у парку Споменик у парку

Човек води рачуна и о хигијени и чистоћи парка и поштује

одређена правила понашања у њему.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПАРКУ

• Не бацај отпатке ван канте!

• Скупљај измет за својим љубимцима!

• Не ломи и не уништавај биљке!

• Не ломи и не уништавај клупе и

остале предмете!

С другом или другарицом

осмисли и нацртај један парк.

Запамти да парк треба да

буде лепо уређен. Нацртај и

животиње које ће привући

биљке из тог парка. Не

заборави на стазе, клупе, корпе

за отпатке и друго. Припремите

се за одељењску изложбу

цртежа паркова.

1. Шта убрајамо у култивисана копнена животна станишта?

2. По чему се култивисана животна станишта разликују од

природних?

3. Наведи користи које човек има од њива и повртњака.

4. По чему се парк разликује од осталих култивисаних животних

станишта?

5. Како се ти бринеш о парковима у свом окружењу?

• њиве

• повртњаци

• воћњаци

• виногради

• паркови

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


Ако си се некада

шетао/-ла поред реке,

потока, језера или

баре, присети се које

си биљке и животиње

тамо видео/-ла.

Природне водене животне

заједнице и станишта

Осим копнених, у нашим крајевима постоје и водена животна

станишта. Њих насељавају биљке и животиње које живе у води

и око ње. Погледај шему и подсети се која су природна водена

животна станишта.

ПРИРОДНА ВОДЕНА

ЖИВОТНА СТАНИШТА

ТЕКУЋЕ ВОДЕ

• потоци

• реке

Текуће воде

СТАЈАЋЕ ВОДЕ

• баре

• језера

Већ знаш да потоци и реке теку од извора ка ушћу. На том путу

мења се дубина воде, брзина њеног кретања, температура, изглед

дна и друго. Самим тим мења се и живи свет у њима и око њих.

Ако посматрамо горњи, средњи и доњи ток реке, можемо уочити

различит биљни и животињски свет. Они су међу собом повезани

на различите начине.

Погледај слику и уочи сличности и разлике

у приказаним деловима тока реке.

љутић

репух

ГОРЊИ ТОК

даждевњак

пастрмка

У горњем току реке вода је хладна, брза

и бистра, а дно је каменито. Погледај

на слици неке од биљака и животиња

којима одговарају ови услови.

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ланац исхране је један од начина повезаности биљног и

животињског света у животној заједници текућих вода. Он се не

завршава увек у истој животној заједници у којој је започет. Многе

птице које живе на копну посећују водене животне заједнице због

хране. Велики број врста риба и човек користи у исхрани.

ПРИМЕР ЛАНЦА ИСХРАНЕ У РЕЦИ

дрезга шаран чапља

Осим за биљке и животиње, текуће воде веома су важне и за

човека.

Наведи неке користи које човек има од потока и река.

врба

видра

водомар

рогоз

чапља

комарац

трска

жаба

оштрица

вилин

коњиц

шаран

дрезга

смуђ

сом

речни рак

СРЕДЊИ ТОК

ДОЊИ ТОК

У средњем току вода има умерену брзину. Дно је

шљунковито и песковито. Неке од биљака и животиња

којима одговарају ови услови приказане су на слици.

У доњем току река вода

је мутна и мирна. Дно је

песковито и муљевито.

Погледај неке од биљака и

животиња које чине животну

заједницу овог дела тока.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


Стајаће воде

Бара и језеро су стајаће воде у којима живи разноврстан биљни

и животињски свет. Животни услови у бари и језеру се разликују.

Баре су плиће од језера, светлост продире до дна и вода је топлија

него у језеру. Током лета бара може да пресуши, а током зиме да се

заледи.

Посматрај слику и уочи неке становнике баре.

врба

комарци

вилин коњиц

рогоз

трска

рода

жаба

белоушка

чапља

бели локвањ

штука

шаран

барска шкољка

барска шкољка

Барска шкољка

арскекокеивеупиаиаајвеидеоивотапроводе

заривееупеаодоараијезераивеиурекаааестиа

гдеводаијеогорзаСврееаавреепреетајусесеста

аестооставајуидуокураздузасоореусевеоаспоро

иовотеоприагоеојеивотуапесковитоииуевито

дуеоајеекоирадизатитепрекривеоврстоутуро

саставеооддвадеа

раасуииииивотискиотпаиаприродиепријатеи

раковиекептиеиовек

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Језера су веће дубине од бара. Зато светлост не продире до дна у

свим деловима језера. Вода је хладнија него у барама. Језеро не

пресушује током лета, а зими, на ниским температурама, може се

заледити само на површини.

Посматрај слику и уочи неке становнике језера.

Упореди живи свет језера и баре и уочи које су биљке и животиње

становници и баре и језера.

вилин

коњиц

орао

комарци

трска

чапља

патка

лабуд

рогоз

смуђ

шаран

пастрмка

ПРИМЕР ЛАНЦА ИСХРАНЕ У ЈЕЗЕРУ

рогоз скакавац жаба чапља

Да ли рибе чују?

Да ли и ти, кад кренеш на пецање, идеш на прстима до обале потока

и избегаваш разговор из страха да се рибе не уплаше и не побегну

на неко безбедније место?

Сазнај како то рибе чују и где им се налазе уши. Одговор потражи у

енциклопедији „1000 зашто – 1000 зато” или на интернету, на сајту

www.riznica.wordpress.com.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


Рибе су често плен птица.

Прилагођеност риба животу у води

Рибе представљају плен многим животињама. Као и све друге

животиње, тако и рибе, да би опстале, морају да се заштите од

непријатеља. Оне су често плен птица.

Велики број риба има тамну горњу страну тела да би их птице теже

опазиле. Доњи део тела им је светлији, сличан боји неба, па их

штити од водених грабљивица.

• Шарани могу бити сребрнастожути, светломрки и тамномрки

и њихова боја тела прилагођена је боји водене средине у којој

живе.

• Пастрмка је боје шљунка. Због боје њеног тела, ову рибу тешко је

уочити.

• Смуђ на леђним перајима има по две бодље којима се штити од

непријатеља.

шаран пастрмка смуђ

Преко зиме, рибе одлазе у дубину, где је вода топлија. На тај начин

штите се од хладноће.

Значај природних водених животних заједница и станишта

Текуће и стајаће воде су веома значајне за човека. Човек воду из

природе пречишћава и прерађује у фабрикама воде и користи је

за разне потребе. Различите врсте риба људи користе у исхрани.

Обале вода су дивно место за одмор и опуштање.

Сети се и наведи још неке користи које човек има од текућих и

стајаћих вода.

• текуће воде

• стајаће воде

1. Наведи природна водена животна станишта.

2. По чему се разликују животни услови од извора до ушћа реке?

3. Објасни на који начин неконтролисани риболов може да угрози

живи свет текућих и стајаћих вода.

Замисли да си риба која живи у реци. Наведи која би риба

био⁄-ла, у ком току реке би живео⁄-ла, шта би тамо видео⁄-ла,

чиме би се хранио⁄-ла и слично.

88

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Култивисане водене животне

заједнице и станишта

Погледај акваријум на слици.

Како је створена заједница живих бића

у њему? Коју врсту животног станишта

акваријум представља?

Осим природних водених животних станишта, постоје и

култивисана водена животна станишта. Она настају деловањем

човека и у њих спадају вештачка језера и рибњаци.

КУЛТИВИСАНА ВОДЕНА ЖИВОТНА СТАНИШТА

вештачка језера

рибњаци

Вештачка језера настају преграђивањем речних

токова. Човек преграђује речне токове помоћу

бетонских и земљаних брана због производње

електричне енергије, наводњавања, снабдевања

насеља водом и другог.

Живи свет вештачких језера сличан је живом

свету који насељава природна језера.

У рибњацима човек узгаја одређене

врсте риба које користи у исхрани.

Вода у рибњацима може бити слатка

или слана, у зависности од врсте риба

које се узгајају.

Перућац (вештачко језеро)

Рибњаци

1. Наведи која су култивисана водена станишта.

2. Како настају вештачка језера?

3. Какву корист човек има од рибњака?

4. Ако у твом крају постоји неко вештачко језеро или рибњак, наведи

његов назив и опиши га.

• вештачка језера

• рибњаци

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


Заштита животних заједница

и равнотежа у природи

У једном планинском крају људи су сваког викенда ишли у

лов на зечеве и срндаће. После извесног времена, становници

тог краја почели су да се жале да вукови све чешће силазе до

села и нападају овце.

Шта мислиш, због чега је то почело да се дешава?

У жељи да себи обезбеди што боље услове за живот човек је

од давнина утицао на природу. Крчио је шуме, исушивао баре

и мочваре, узоравао ливаде, неконтролисано ловио животиње,

градио саобраћајнице, подизао насеља и фабрике.

С временом уништен је велики број шума, а воде, ваздух и

земљиште загађени су разним отпадом из кућа и фабрика. На

тај начин нарушена је равнотежа у природи. Нека жива бића су

нестала јер су уништена њихова животна станишта и склоништа,

док је другима нестао извор хране.

ЗАГАЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ

Бацање отпада

Фабрички дим

Издувни гасови

у саобраћају

Изливање и бацање

отпада у воде

90

Неконтролисана сеча шума

Пожари

Неконтролисан лов

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


С временом људи су схватили да уништавањем свог природног

окружења угрожавају и свој опстанак. Тада су почели да трагају за

начинима да задовоље своје потребе а да истовремено сачувају

природу. Почели су да мењају свој однос према природи, да

пошумљавају голети, стављају филтере на димњаке фабрика,

сакупљају и рециклирају отпад, пречишћавају воду и брину о

биљкама и животињама у свом окружењу.

Пронађи и одгледај

филм Петра Лаловића

„Београдска оаза”.

Закључи зашто је

важна равнотежа у

природи.

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Брига о

животињама

Рециклажа

Чишћење

отпада

Вожња бицикла

Заштита вода

Веома је важно да сви водимо рачуна о природи и заштити

животних заједница. Тако ћемо природу сачувати за себе, али и за

наше потомке. Брига о природном окружењу је обавеза свих нас.

Пошумљавање

1. На који начин човек загађује земљиште?

2. Објасни на који начин загађивање воде утиче на живи свет у њој.

3. Како човек неконтролисаном сечом дрвећа нарушава животну

заједницу шуме? Објасни како тиме нарушава равнотежу у

природи.

4. Опиши шта ти радиш да заштитиш своје природно окружење.

5. Размисли и објасни како човек уништавањем природног окружења

угрожава свој опстанак.

• равнотежа у

природи

• заштита животних

заједница

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


С

вештачка

рибњаци

језера

КУЛТИВИСАНА

ПРИРОДНА

ТЕКУЋЕ ВОДЕ

потоци

реке

СТАЈАЋЕ ВОДЕ

баре

језера

РАВНОТЕЖА У ПРИРОДИ

ВОДЕНA ЖИВОТНA СТАНИШТА

паркови

виногради

повртњаци

воћњаци

њиве

ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА

КУЛТИВИСАНА

ШУМЕ

ПРИРОДНА

КОПНЕНА ЖИВОТНА СТАНИШТА

ЖИВОТНА СТАНИШТА

ЗАЈЕДНИЦЕ

И ЖИВОТНЕ

ТРАВНАТЕ ОБЛАСТИ

ВЕЗА ЖИВЕ И

НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ

четинарске

имзелене)

листопадне

ливаде

пашњаци

Заједно смо јачи!

Твоје школско двориште је станиште многим

биљним и животињским врстама.

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ЉУДИ

ЖИВОТИЊЕ

ЖИВА ПРИРОДА

БИЉКЕ

ВАЗДУХ

СУНЦЕ

НЕЖИВА ПРИРОДА

ВОДА

ЗЕМЉИШТЕ

КРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ

Да не би биле угрожене, с другарицама и друговима из

одељења сваког месеца организуј чишћење и уређење

школског дворишта. Назив ваше акције нека буде

„Чувајмо своју околину”.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


94

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4

Нежива

природа

Сазнаћеш:

• која су основна својства течности;

• по чему су вода и друге течности

сличне, а по чему се разликују;

• како се материјали понашају у води и

другим течностима;

• шта се дешава при загревању и

хлађењу течности и ваздуха;

• које су сличности и разлике

између чврстих, течних и гасовитих

материјала;

• како се мењају материјали у природи.

Научено ће ти помоћи да:

• упоредиш својства ваздуха, воде и

других течности;

• уочиш да се материјали различито

понашају у течностима;

• разумеш и тумачиш промене које се

дешавају при загревању и хлађењу

течности и ваздуха;

• опишеш сличности и разлике

између чврстих, течних и

гасовитих материјала.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

95


Својства течности

Посматрај фотографије и уочи по чему се разликују

приказане течности.

млеко

сок

вода

Сваког дана у додиру си с различитим течностима. Вода је течност

коју највише користимо. Осим разлика које уочаваш међу њима,

све течности имају и нека заједничка својства.

чај

Посматрај слике и уочи

какав је облик ових

течности.

У природи се може

наћи вода чија је

цела површина

слободна.

То је кап кише.

Заједничко за све течности јесте то што немају сталан облик, већ

попримају облик посуде у којој се налазе.

Све течности заузимају одређени простор, то јест запремину. На

пример, ако сок из чаше преспемо у бокал, он ће променити свој

облик, али ће његова запремина, то јест количина, остати иста.

Када се течност налази у некој посуди, један њен део је у додиру с

ваздухом. Површина течности која је у додиру с ваздухом назива се

слободна површина.

Слободна површина увек је равна,

то јест паралелна с подлогом.

Слободна површина

течности

Слободна површина течности зависи од облика посуде у којој се

течност налази.

Која од течности на слици лево има већу слободну површину?

96

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Највећу слободну површину у природи имају мора и океани.

Море

Шта ће се десити ако проспемо течност на неку подлогу?

Како ће се понашати просута течност ако накривимо подлогу на

којој се налази?

Пронађи и

прочитај

„Легенду о

Нарцису”.

Разговарај на

следећем часу

с другарима у

одељењу како је

легенда повезана

с овом лекцијом.

Када се нађу на равној површини, течности се разливају.

Ако површину искосимо, течност ће почети да тече.

Ово својство течности уочавамо и у природи. На ток воде у

природи утиче рељеф.

Објасни зашто је ток воде планинских река бржи од тока

равничарских.

Равничарска река

1. Шта је слободна површина течности?

2. Наведи заједничка својства свих течности.

3. Зашто се каже да је нешто водоравно?

Планинска река

• течности немају

сталан облик

• запремина

• слободна

површина

• разливање

• ток

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

97


Вода и друге течности

Шта ће се десити с воћним сирупом ако га сипамо у чашу у

којој се налази вода?

Већ си научио/-ла која су заједничка својства течности.

Течности се међу собом и разликују по неким својствима.

У следећим огледима, које ћеш извести уз помоћ учитеља или

учитељице, сазнај по чему се течности разликују.

Оглед

Сипај у провидне чаше воду, млеко и густи сок. Какве су боје?

Помириши све течности. Шта закључујеш?

Затим пробај по мало од сваке течности. Каквог су укуса?

вода млеко густи сок

Одабери предмет који ћеш посматрати кроз сваку чашу у којој

се налази течност. Кроз које си течности видео/-ла одабрани

предмет? Шта закључујеш?

Течности се разликују по боји, укусу, мирису и провидности.

Течности кроз које пролази светлост су провидне. Кроз непровидне

течности зраци светлости не пролазе.

Вода је провидна течност и због тога смо могли да посматрамо

предмет кроз чашу с водом. Млеко и густи сок су непровидне

течности јер кроз њих зраци светлости не пролазе.

98

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Оглед

За овај оглед потребна је једна тегла с водом

и једна с медом. У исто време спусти у сваку

теглу по једну металну кашику исте величине.

Шта примећујеш, која је кашика прва дотакла

дно тегле?

вода

мед

вода

мед

Течности се разликују по густини. Мед има већу густину од воде и

зато је кашика спорије прошла кроз њега него кроз воду.

Оглед

У чашу с водом сипај мало уља

и промешај кашиком.

Шта се десило?

У другу чашу с водом сипај

мало сирупа сока и промешај

кашиком. Шта примећујеш?

Овај део огледа изведи у присуству

одраслих. Узми три чашице. У једну

сипај мало воде, у другу мало

млека, а у трећу мало ацетона. У

сваку чашицу сипај три капи лака за

нокте. Шта запажаш?

Шта закључујеш из ових огледа?

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Течности се разликују по растворљивости, то јест по томе да ли

могу да се растварају у другим течностима или не. Уље је остало на

површини воде зато што се не раствара у њој. Сок се растворио у

води, а уље није. Лак за нокте није се растворио у води и млеку. Он

се растворио у ацетону.

Течност која раствара неку другу течност или неки чврсти материјал

назива се растварач. Неке течности су добри растварачи, а неке

нису јер растварају мали број течности и чврстих материјала. Вода

је добар растварач.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


Течности се разликују по боји, укусу, мирису, провидности, густини

и растворљивости.

Захваљујући којем својству течности можеш видети рибе које

пливају у акваријуму?

Којом течношћу можеш

засладити чај?

Мртво море

Једно језеро добило је назив Мртво море. Шта мислиш, због чега?

Мртво море је добило такав назив зато што у њему нема биљног

и животињског света. Разлог је велика количина соли у води. Вода

Мртвог мора је веома густа. Човек у њој не може да потоне чак и

ако не зна да плива.

Мртво море

• боја

• укус

• мирис

• провидност

• густина

• растворљивост

• растварач

1. По којим се својствима течности разликују?

2. Да ли ће метална кашика брже потонути кроз чај или мед?

Објасни.

3. По чему су уље и бистри сок од јабуке слични, а по чему се

разликују?

4. Наведи један растварач и течност која се раствара у њему.

5. Размисли и објасни шта можеш да урадиш с водом да повећаш

њену густину.

100

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Понашaње материјала у

течностима

Људи су водили два магарца на пијацу. Један је носио тешке

платнене џакове пуне соли, а други лаке сунђере. Требало је да

прегазе реку на месту где у близини нема моста. Магарац који

је носио со, лако је прешао реку. Други је такође мислио да ће

се извући, али сунђери су се натопили водом и он је с тешком

муком прегазио реку.

Зашто је магарац који је носио џакове соли лако прегазио реку?

Различити материјали различито се растварају у течностима.

Научио/-ла си да се неке течности растварају у другим течностима.

Испитај како се понашају неки чврсти материјали у течностима.

Оглед

У три чаше сипај воду. У прву додај кашичицу соли, у другу

кашичицу кафе, а у трећу кашичицу песка. Промешај садржај сваке

чаше. Сачекај неколико минута. Шта запажаш?

Чаша с водом после

мешања соли

Чаша с водом после

мешања кафеЧаша с водом после

мешања песка

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

101


Оглед

Сада узми две чаше. У једну сипај воду, а у другу уље. У обе чаше

стави по коцкицу шећера и мешај неколико минута. Шта закључујеш?

Чаша с водом после

мешања шећера

Чаша с уљем после

мешања шећера

Неће се сви материјали исто понашати у течностима. Неки ће се

потпуно растворити, неки делимично, а поједини се уопште неће

растворити. Да ли се нешто раствара у течности или не, зависи од

својстава материјала који растварамо и од својстава растварача.

Не растварају се сви материјали у течностима истом брзином.

У следећим огледима испитај шта утиче на брзину растварања

материјала у води.

Оглед

У три чаше сипај воду. У прву додај кашичицу шећера у праху, у

другу кашичицу шећера у кристалу, а у трећу стави коцку шећера.

Мешај шећер у свим чашама док се не раствори.

Који се шећер најбрже растворио?

Растварање прах шећера Растварање кристал шећера Растварање коцкице шећера

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Сада истовремено убаци грумен соли у две посуде са истом

количином воде. Уз помоћ одрасле особе једну посуду загревај.

У којој се посуди со брже растворила?

Напомена

Посуђе направљено од посебне

врсте стакла може се загревати.

102

Растварање грумена соли

у хладној води

Растварање грумена соли

у загрејаној води

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Из изведених огледа можеш закључити да на брзину растварања

материјала утиче уситњеност материјала, мешање и повећање

температуре течности. Због тога се у води најбрже растворио

шећер у праху, а најспорије коцка шећера. Уситњени материјал који

мешамо најбрже ће се растворити. Со у загрејаној води брже се

растворила од оне која се налази у води на собној температури.

Када материјал плута у течностима а када тоне

Материјали који се не растварају у течностима, различито се

понашају у њима. Неки материјали плутају, а неки тону.

Ако је густина течности већа од густине материјала, материјал ће

плутати.

Гума и дрво плутају у води.

Ако је густина течности мања од густине материјала, материјал

ће потонути. У зависности од густине течности, материјали тону

различитом брзином.

Метал и камен тону у води.

1. Шта убрзава растварање материјала у води?

2. Наведи материјале за које знаш да тону у води.

3. Којим би материјалима украсио/-ла дно акваријума за рибице?

Објасни свој избор.

• растворљивост

у течностима

• брзина

растварања

• плута

• тоне

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

103


Загревање и хлађење течности

Ја сам пре био вода,

а сада се по мени хода.

Пази да не паднеш

ниско, јер је глатко,

јер је склиско!

Шта је то?

Вода се јавља у течном, гасовитом и чврстом стању. Загревањем и

хлађењем она мења стање у коме се налази.

Сети се кружења

воде у природи, па

опиши како вода

мења своја стања.

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Вода у течном стању

Оглед

Вода у гасовитом стању

(водена пара)

Вода у чврстом стању

(лед)

Уз помоћ учитеља или учитељице изведи следеће огледе. Уочи

промене које настају при загревању и хлађењу воде.

У посуду стави коцкице леда и загревај их на најнижој температури.

Шта се десило с ледом?

Настави загревање и постепено повећавај

температуру. Шта закључујеш?

Напомена

Посуђе направљено од

посебне врсте стакла

може се загревати.

Прислони поклопац на посуду

из које испарава вода. Испод

поклопца стави чашу као што је

приказано на слици. Шта запажаш?

Сипај сада воду у посуду за лед

и стави је у замрзивач. Следећег

дана извади посуду из замрзивача.

Шта се десило с водом?

104

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Под утицајем топлоте лед се топи и прелази у течно стање. Даљим

загревањем, вода прелази у водену пару. Тај процес назива се

испаравање. Водена пара, у додиру с хладним поклопцем, прелази

у течно стање. Тај процес назива се кондензација. Вода се на веома

ниским температурама замрзава и прелази из течног у чврсто

стање (лед).

ИСПАРАВАЊЕ

КОНДЕНЗАЦИЈА

ТОПЉЕЊЕ

ЗАМРЗАВАЊЕ

Иако ми то не видимо, вода непрестано испарава. Испарава

из живих бића, земљишта, река, језера и слично. Када се

приближиш хладном прозору, твој дах ће замаглити прозор.

Размисли о томе зашто ће се убрзо на прозору појавити

капљице воде.

Вода испарава и када се суши веш. Вода ће брже испарити из

одеће ако је напољу топло, ако дува ветар и ако је одећа раширена.

Из следећег огледа закључи да ли је брзина испаравања код свих

течности иста.

Наведи још

неки пример

испаравања воде

који си уочио/-ла.

Оглед

На једну тацну стави кашику воде, а на другу кашику алкохола.

Тацне стави на радни сто. После сат времена погледај тацне. Шта

закључујеш?

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

вода

алкохол

Неке течности брже испаравају, а неке спорије. Изводећи претходни

оглед, могао/-ла си да закључиш да алкохол брже испарава од воде.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

105


Узми посуду за лед.

У један ред посуде сипај

воду, у други уље, а у

трећи сирће. Остави

посуду преко ноћи у

замрзивачу. Провери

ујутро шта се десило

с течностима.

Своје закључке забележи

у свесци.


ладни напици

Док се топе, коцке леда хладе напитке.

Како се то дешава?

Постоји правило да се топлота увек преноси с

топлијег материјала на хладнији. Леду је потребна

топлота да би се отопио. Лед узима топлоту од

течности и тако се топи. У исто време течност се

хлади.

Лед опасност за бродове

На ниским температурама, део

воде у морима и океанима се

замрзне и појаве се санте леда.

Већи део тог леда је под водом.

Шта мислиш, зашто санте леда

представљају опасност за

бродове?

Истражи и сазнај како је

112. године потонуо највећи

путнички брод „Титаник”.

• топљење

испаравање

• кондензација

• замрзавање

1. Шта утиче на брзину испаравања течности?

2. Опиши шта се дешава с вешом када га током хладних зимских

дана сушимо напољу.

3. Објасни процес кондензације на неком примеру из природе.

106

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Притисак ваздуха

Вежи конац на средини лењира и направи вагу.

За један крај вежи празан, а за други крај надуван

балон.

Шта се догодило? Шта закључујеш?

Ваздух се налази свуда око нас. Он има своју тежину.

То си могао/-ла да закључиш из претходног огледа. Својом

тежином ваздух притиска остала тела са свих страна.

Сигурно си до сада имао/-ла прилику да напумпаш издувану

лопту. Да ли си уочио/-ла да надувана лопта има већу тежину од

ненадуване?

Надувана фудбалска лопта има већу тежину од ненадуване зато

што се у надуваној лопти налази ваздух који има одређену тежину.

Оглед

Усисај цевчицом сок из чаше тако да се цевчица напуни.

Прстом затвори горњи део цевчице и извади је из сока.

Да ли примећујеш нешто занимљиво? Шта?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

107


Склони прст с цевчице. Шта мислиш, зашто је сок сада изашао из

цевчице?

Изводећи оглед, могао/-ла си да уочиш да је сок био у цевчици док

си држао/-ла прст на њој, јер ваздух врши притисак на сок одоздо.

Када си склонио/-ла прст, ваздух је деловао на сок и одозго, па је

сок исцурио из цевчице.

Оглед

Узми празну пластичну флашу и склони чеп с ње. Истисни сав

ваздух из флаше (згњечи је) и затвори је чепом. Шта се догодило с

флашом?

Сада склони чеп с флаше и посматрај шта ће се догодити. Шта

закључујеш?

Изводећи овај оглед могао/-ла си да уочиш дејство притиска

ваздуха. Кад истиснемо ваздух из флаше и затворимо је чепом,

флаша ће остати згњечена. Ако је после тога отворимо, ваздух ће

ући у њу. Услед притиска ваздуха, флаша ће променити облик.

108

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ваздушни притисак утиче на промене временских прилика

Вероватно си чуо/-ла да се у временској прогнози помиње

ваздушни притисак. На промену временских прилика, осим

температуре и влажности ваздуха, утиче и ваздушни притисак.

Због тога је мерење ваздушног притиска значајно за предвиђање

времена.

Ваздушни притисак није исти у низијама и на планинама.

Што је висина већа, притисак ваздуха је мањи.

Због тога нам се када путујемо на планину често запуше уши и

чујемо зујање.

Прати временску

прогнозу на

телевизији

следећих седам

дана. Направи

табелу у свесци

и записуј колики

је тих дана био

ваздушни притисак.

Упореди промене

ваздушног притиска

с временским

приликама током

седмице. Запиши

своје закључке.

Ваздушни притисак је мањи на већим висинама.

Како се мери ваздушни притисак

Справа којом се мери ваздушни притисак назива

се барометар. Јединица за мерење ваздушног

притиска је паскал (a). Барометар је веома користан

морнарима, јер се сматра да с порастом ваздушног

притиска долази сунчано време, а с падом

облачније. Морнари тако могу да планирају своје

пловидбе.

барометар

1. Наведи примере из окружења где си уочио/-ла дејство

притиска ваздуха.

2. Да ли је ваздушни притисак већи поред равничарске реке

или на планини? Објасни.

3. Наведи саобраћајно средство у коме путници највише могу

да осете промену ваздушног притиска док се возе.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

• ваздушни

притисак

109


Загревање и хлађење ваздуха

Ја сам ветар, дижем прах,

Зар вас није, децо, страх?!

Сад сам дете к и ви,

Па ћарлијам којегди,

Сад сам вихор, момче холо,

Играм коло наоколо...

Одломак из песме Ветар, Ј. Ј. Змај

Присети се како настаје ветар.

Када смо напољу, често се дешава да изненада почне да дува

ветар. Не видимо га, али га осећамо.

Следећи огледи помоћи ће ти да сазнаш шта се дешава с ваздухом

када се загрева и хлади и разумеш како настаје ветар.

Оглед

Надувај два једнака балона. Један балон стави на хладно, а

други на топло место. После неког времена упореди балоне.

Шта примећујеш?

Топла просторија

Хладна просторија

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Затим, уз помоћ старијих,

поред издуваног балона који је

у хладној просторији постави

свећу. Шта уочаваш?

110

Хладна просторија

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Балон који се налазио у хладној просторији се смежурао као да се

издувао. Балон који је био у топлој просторији остао је исти.

Ваздух заузима одређени простор, то јест запремину. На хладноћи

ваздух се скупља и заузима мањи простор. Због тога је балон

у хладној просторији изгледао као да се издувао. Загревањем,

ваздух се шири и заузима већи простор. Због ширења топлог

ваздуха издувани балон вратио се у првобитни облик када смо

ставили свећу поред њега.

Оглед

Овај оглед изведи уз помоћ старијих.

Отвори прозор. На горњи и доњи

део прозора залепи кончиће за које

су везани балони. Посматрај шта ће

се десити с балонима.

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Када смо отворили прозор, хладан ваздух ушао је у топлу

просторију. Хладан ваздух је тежи од топлог. Због тога се спушта

ка доњем делу просторије. Топао ваздух се, као лакши, подиже ка

горњем делу просторије. Услед кретања топлог и хладног ваздуха

настаје његово струјање. То струјање покреће и балоне који су

закачени за прозор.

Анемометар

Јачина ветра мери

се справом која се

назива анемометар.

На исти начин, услед промене температуре, у природи настаје

струјање ваздуха. Оваквим кретањем ваздуха настаје ветар.

Сазнај које врсте ветрова дувају у твом крају и напиши њихова

имена.

анемометар

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

111


Како се крећу балони за рекреацију

Топао ваздух лакши је од хладног и подиже се.

Да би балон полетео, довољно је да се унутар њега загреје ваздух.

Већина балона данас има горионике који загревају ваздух.

Када је горионик укључен,

балон се подиже, а када

се искључи, ваздух унутар

балона се хлади и он се

спушта. Балони се крећу тамо

куда их носи ветар. Летење

балоном данас се сматра

спортом и разонодом.

Шта то пада с неба?

Ветар је „крив” за једну од најнеобичнијих појава у природи

падање риба, жаба и даждевњака с неба. Снажни вртлози ветра над

водом претварају се у фонтане које с водом подижу и све оно што је

у њој. То вртложно усисавање може да испразни читаво језерце!

А оно што се подигне увис, када ослаби снага вртлога, мора негде

и да падне. Снага вртлога може да буде толико велика да воду

издигне до ледених облака. Тако, понекад, с неба падају чак и

замрзнуте рибе.

Како настају кокице?

Кокице настају ширењем ваздуха. У сваком

зрну кукуруза налази се мало ваздуха.

Када се кукуруз загреје, ваздух у кокицама

се шири и зрно кукуруза се отвара.

• запремина

ваздуха

• струјање

ваздуха

112

1. Како настаје ветар?

2. У којем се делу просторије налази топлији ваздух? Објасни.

3. Наведи неке начине на које човек користи кретање ваздуха.

4. Размисли и објасни зашто се радијатори у домовима углавном

постављају у близини прозора.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Гасовито, течно и чврсто

Можеш ли да утврдиш шта је на овој слици у гасовитом,

шта у течном, а шта у чврстом стању?

Окружени смо различитим материјалима. Неки од њих су гасовити,

неки течни, а неки чврсти. Сви материјали имају одређена својства.

По неким својствима су слични, а по некима се разликују.

Сви материјали заузимају одређени простор (запремину).

Гасовити и течни материјали немају сталан облик. Они попримају

облик простора у коме се налазе. За разлику од њих, чврсти

материјали имају сталан облик. Обрадом чврстих материјала

мењамо њихов облик. Они се разликују по тврдоћи, па је лакше, на

пример, обликовати пластелин од камена.

Простор у чаши

испуњен је ваздухом.

Млеко поприма

облик бокала.

Обрадом пластелина и камена

добијамо жељени облик.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

113


Материјали се могу мењати под различитим утицајима.

Промена температуре, на пример, утиче на промене у

материјалима.

Када загревамо гасовите материјале, они се шире и заузимају већи

простор. Ако их хладимо, скупљају се и смањује им се запремина.

Течности при загревању испаравају. При хлађењу, на веома ниским

температурама, замрзавају се и прелазе у чврсто стање. Дејством

топлоте, на високим температурама, неки чврсти материјали ће

сагорети, а неки ће се топити.

Промена неких материјала под дејством топлоте

Ваздух се шири.

Вода испарава.

Папир сагорева.

Восак се топи.

• гасовити

материјали

• течни

материјали

• чврсти

материјали

114

Метал у течном стању жива

Жива је једини метал који је у течном стању на собној

температури. Нама је позната по томе што се стављала у

термометре и топломере, јер брзо и равномерно реагује

на промене температуре. Када се температура повећава,

жива се шири и улази у танку цев. На бочним деловима

исписане су вредности температуре коју пратимо.

Треба да знаш да је жива отровна. Због тога се данас

праве топломери без живе.

топломер

1. Наведи својства чврстих материјала.

2. Које су разлике између течних и чврстих материјала?

3. Како течним материјалима можеш мењати облик?

4. Шта је заједничко за чврсте, течне и гасовите материјале?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Промене материјала

Узми гумицу за брисање, савиј је највише што можеш и пусти.

Шта се десило с гумицом?

Шта би се десило с лењиром када би га тако савио/-ла?

Савијена гумица

Гумица после савијања

Сазнао/-ла си да се материјали мењају под одређеним утицајима.

Неки материјали се после промена које се дешавају на њима

враћају у првобитно стање, а неки се трајно мењају.

Повратне промене материјала

Промене материјала које нису трајне и после којих се материјали

враћају у првобитно стање називају се повратне промене

материјала. Такву промену уочаваш у примеру с гумицом за

брисање.

гумица за тегле

хигијенска

рукавица

сунђер

Неки предмети направљени од гуме

су еластични.

После истезања враћају се у

првобитни облик.

Ако сунђер притискамо руком,

он се савија, а када престанемо

да га притискамо, враћа се у

првобитни облик.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

115


Подсети се процеса кружења

воде у природи и наведи

примере повратних промена

у њима.

Испаравање и кондензација су

повратне промене.

Кружење воде у природи

И наши преци у

давној прошлости

користили су светлост

и топлоту која настаје

при сагоревању

дрвета. Топлоту која

настаје користили

су за припремање

хране и загревање

просторија, а светлост

за осветљавање.

Неповратне промене материјала

После неких промена материјали се трајно мењају и не могу се

вратити у првобитно стање. Такве промене називају се неповратне.

Знаш да при дејству топлоте неки чврсти материјали сагоревају.

Сагоревање је процес којим се стварају светлост и топлота.

Предмет који гори не може се вратити у првобитан облик. На

пример, када сагори, дрво се претвара у пепео.

У шуми си

угледао/-ла

запаљен папир.

Плашиш се да

та мала ватра не

изазове пожар.

У ранцу имаш

свеску, кишобран,

метални тањир

и ћебенце.

Шта можеш да

искористиш да

спречиш пожар?

Објасни.

116

Папир и дрво горе.

Сагоревање не може да се одвија без присуства кисеоника из

ваздуха. То можеш уочити на следећем примеру.

Док гори, свећа из ваздуха троши кисеоник. Када на свећу ставимо

теглу, кисеоник који се налази у тегли потроши се после неког

времена. Тада се свећа угаси.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Сигурно си уочио/-ла неке металне предмете који су променили

боју после дужег стајања на отвореном простору.

Када метални предмет стоји на ваздуху, на његовој површини

појавиће се црвена боја – рђа. Рђање је неповратна промена

материјала за коју су потребни влага и кисеоник.

Рђа на металу

Ако чистим белим папиром или папирном марамицом пређемо

преко рђе, видећемо да ће она остати на папиру или марамици.

• Траг рђе на папиру можеш и

сам/-а направити. На влажан

папир спусти неке зарђале

металне предмете (нпр.

спајалице, ексере и сл.). После

неког времена види какав су

траг оставили.

• Пронађи у енциклопедијама или на интернету уз помоћ старијих

шта је нерђајући челик, како се добија и који се предмети праве

од њега. Запиши своја сазнања и на следећем часу размени их с

другарима из одељења. Можда сазнаш нешто што ти ниси

успео/-ла да откријеш.

1. У чему је разлика између повратних и неповратних промена

материјала?

2. Који је састојак из ваздуха неопходан за сагоревање и рђање?

3. Опиши неку неповратну промену материјала коју си уочио/-ла у

свом окружењу.

• повратне

промене

• неповратне

промене

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

117


С

МАТЕРИЈАЛИ

(,

ПРОМЕНЕ

,

)

ПОВРАТНЕ

НЕПОВРАТНЕ

ЗАГРЕВАЊЕ И

СТРУЈАЊЕ ВАЗДУА

ЛАЕЊЕ

В А Д У

ВАЗДУШНИ ПРИТИСАК

НЕИВА

ПРИРОДА

Заједно смо јачи!

Направите одељењски пано под називом

„Чврсти, течни и гасовити материјали”.

118

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


РАЗЛИВАЈУ СЕ И ТЕКУ

НЕМАЈУ СТАЛАН ОБЛИК

ИМАЈУ ОДРЕЕНУ ЗАПРЕМИНУ

ИМАЈУ СЛОБОДНУ ПОВРШИНУ

РАСТВОРИВОСТ

ГУСТИНА

ПРОВИДНОСТ

СВОЈСТВА

Т Е Н

МАТЕРИЈАЛИ У ТЕЧНОСТИМА

О С Т И

РАЗЛИКЕ

БОЈА

МИРИС

УКУС

ПЛУТАЈУ

ТОНУ

РАСТВАРАЈУ

ЗАГРЕВАЊЕ И ЛАЕЊЕ

СЕ

ИСПАРАВАЊЕ

КОНДЕНЗАЦИЈА

ЗАМРЗАВАЊЕ

ТОПЕЊЕ

На паноу истакните сличности и разлике између чврстих,

течних и гасовитих материјала. Употпуните га својим цртежима

и занимљивим садржајима које сте пронашли у часописима,

енциклопедијама и на интернету.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

119


120

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5

Материјали

и њихова

употреба

Сазнаћеш:

• на које начине можемо да

мењамо материјале;

• да неки материјали привлаче

друге предмете, а неки проводе

електричну струју;

• како ваздух чува топлоту;

• шта је струјно коло;

• који материјал можеш да

употребиш за израду неког

предмета.

Научено ће ти помоћи да:

• знаш који материјали могу да те

заштите од електричне струје;

• процениш који су материјали

одговарајући за израду неког

предмета;

• комбиновањем различитих

материјала направиш неки

предмет који ћеш користити у

свакодневном животу.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

121


Обрада материјала

Посматрај слике и опиши шта треба да урадимо с картоном да

бисмо направили лутку за позоришну представу.

Човек употребљава разне предмете у свакодневном животу.

За њихову производњу користи различите материјале: чврсте,

течне и гасовите. Да би направио предмете, човек мора да

обрађује материјале. Обрадом материјала мења се њихов облик.

Постоје различити начини обраде материјала.

Механичка обрада материјала

Чврсти материјали имају одређену тврдоћу. Да бисмо од њих

добили жељене предмете, можемо да их ломимо, лепимо,

гњечимо, савијамо, сечемо, бушимо и обликујемо на друге начине.

Дрво, метал и камен можемо да брусимо и полирамо. Тако њихова

површина постаје глатка.

Наведени начини обраде материјала спадају у механичке обраде.

Обликовање пластелина гњечењем

Лепљење папира

Сечење картона

Бушење метала Брушење дрвета Сечење дрвета

Шивење коже

122

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Обрада материјала под утицајем топлоте

Неке чврсте материјале можемо обликовати загревањем и

хлађењем. Восак, метал, стакло и пластика су неки од њих.

Восак се топи загревањем. Од топљеног воска можемо лако

добити жељене облике.

Сипање истопљеног Вађење свећа из калупа

Свеће – производ од воска

воска у калупе

Стакло и метал топе се у пећима на веома високим температурама.

Лију се у калупе одређених облика. Када се охладе, опет прелазе у

чврсто стање и задржавају облик калупа.

Топљење метала

Изливање у калупе

Предмети од метала

Обликовање истопљеног стакла

Стакло се може обликовати и дувањем. Човек цевчицом удувава

ваздух у истопљену стаклену масу и притом се стварају шупљине.

На тај начин прави различите облике.

Предмети од стакла

Дување стакла је један

од најстаријих начина

обраде стакла.

Обликовање стакла дувањем

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

123


Пластика се топи када је загревамо. То својство користи се за

прављење предмета. Истопљена пластика излива се у калупе.

Хлађењем добијамо жељене облике.

Обрадом добијамо пластику различите тврдоће.

Предмети од пластике

Неки материјали могу бити опасни

Неки материјали штетни су за здравље, али и опасни. На пример,

алкохол је запаљив, а неки гасови су отровни и експлозивни. На то

нас упозоравају знаци на паковању. Материјалима који имају ове

ознаке немој експериментисати и не дирај их без надзора одраслих.

За све производе обавезно прочитај упутство.

Отровно Запаљиво Шкодљиво Експлозивно Опасно по

околину

• Сазнај ко су ковачи и на који начин обављају свој посао. Ако

постоји ковач у твом крају, посети га са одраслом особом и замоли

да ти исприча нешто о свом занимању.

• Зашто се у народу каже: „Гвожђе се кује док је вруће”?

• Сазнај какав је значај имао

восак при слању писама у

далекој прошлости.

• обрада

материјала

124

1. Наведи предмет од метала који можемо лако да савијамо.

2. На које начине можемо да обликујемо стакло?

3. Које је својство заједничко воску и металу?

4. Која је твоја омиљена играчка? Наведи материјале од којих је

направљена и начине обраде материјала којима је добила такав

облик.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Шта је магнет

Када путујемо, често купујемо мале сувенире које стављамо

на фрижидер. Они нас подсећају на места која смо обишли.

Чиме су ти сувенири причвршћени за фрижидер?

Фрижидер или друге металне површине често украшавамо

занимљивим предметима. Ти предмети причвршћени су за њих

магнетом. Магнет је предмет који привлачи друге предмете

направљене од неких метала (на пример, гвожђа и челика).

То својство магнета можеш уочити извођењем следећег

огледа.

Оглед

На равну дрвену подлогу поређај исцепкане папириће, чачкалице,

пластичне и металне спајалице. Приближи магнет сваком од

постављених предмета.

Које је предмете магнет привукао. Шта закључујеш?

Магнети могу бити природни и вештачки.

Природни магнет је руда магнетит. Она се налази у земљи и

ископава у рудницима. Прерадом те руде добија се магнет.

Како је магнет добио назив?

Стари Грци пронашли су руду магнетит у области Магнезији, која се

налази у данашњој Грчкој. По тој области магнет је и добио назив.

руда магнетит

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

125


Порука за тебе

Магнет не смеш

приближавати

телевизору или

рачунару да се

не би покварили

магнети који се

већ налазе у тим

уређајима.

Вештачке магнете прави човек намагнетисавањем гвожђа.

Намагнетисавање се врши превлачењем гвожђа преко магнета.

Оглед

Намагнетиши иглу

Потребни су ти магнет, игла и спајалице. Магнет превуци преко игле

неколико пута у истом смеру. Узми иглу и приближи је спајалицама.

Шта уочаваш?

Слова и за

означавање

полова на магнету

јесу скраћенице

енглеских речи so

(југ) и nor (север).

Где се још ове

скраћенице

употребљавају?

Намагнетисана игла ће после неког времена изгубити својства

магнета. То можеш уочити ако протресеш иглу и потом је

приближиш спајалици.

Магнет најјаче делује на крајевима, а најслабије у средини. Крајеви

магнета зову се магнетни полови. Сваки магнет има два пола:

северни и јужни.

Северни пол

Означен је словом .

магнет

Јужни пол

Означен је словом .

Супротни полови магнета се привлаче, а исти полови се одбијају.

Привлачење супротних полова магнета

Одбијање истих полова магнета

Магнет се најчешће прави у облику потковице и шипке.

126

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Где се користи магнет

Магнети имају различиту примену. Често се користе у изради

намештаја и неких кућних апарата. На пример, у вратима

фрижидера налази се магнет који омогућава њихово затварање.

Помоћу магнета могу се затворити

врата фрижидера или собна врата.

Магнетом можеш прикачити

поруку укућанима.

Магнет се користи и за прављење справе за оријентацију компаса.

Сети се који се део компаса прави од магнета.

Магнет и оријентација

Знаш да је компас справа помоћу које се одређују стране света.

Пре него што је откривен компас, морнари су користили парче

магнетита као неку врсту првог компаса.

Знаш да је магнетна игла у компасу намештена тако да се може

окретати. Окреће се тако да један њен крај увек показује север (тај

крај игле најчешће је црвене боје). Узрок је то што је Земља један

велики магнет и један крај игле компаса окреће се према њеном

Северном полу.

То својство Земље помаже и птицама

селицама. Истраживања

су показала да оне пронађу прави пут

када се селе у јужне крајеве или се

враћају назад на север, користећи своје

тело, које се понаша као компас.

1. Шта је магнетит?

2. Како се добијају вештачки магнети?

3. Наведи неке начине на које човек користи својства магнета.

4. Објасни како ћеш из мешавине чачкалица и ексера издвојити

ексере једним потезом.

• магнет

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

127


Који материјали проводе

електричну струју

Замисли и опиши

последице које би

изазвао нестанак

струје на дуже

време у твом крају.

Данас не можемо да замислимо живот без електричне струје.

Проналазак струје променио нам је и олакшао начин живота.

Струја до наших домова, фабрика, предузећа и других места

стиже кроз металне жице. Електрични уређаји раде када струја

протиче кроз њих.

Када се крајеви

жице повежу

са сијалицом и

батеријом, сијалица

ће засветлети.

Подсети се шта чини струјно коло.

сијалица

(потрошач)

изоловане жице

(проводници)

батерија

(извор електричне

струје)

електрични

кабл

Метали као што су бакар, сребро и алуминијум добро проводе

електричну струју. атеријали који проводе електричну струју

називају се проводници. Материјали који не проводе електричну

струју називају се изолатори. Добри изолатори су, на пример, гума,

стакло, пластика и канап.

Погледај слику електричног кабла и уочи којим је материјалом

заштићена метална жица (проводник). Шта закључујеш?

128

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Извор електричне струје, осим батерије, могу бити, на пример, и

акумулатори који покрећу аутомобиле. Извори електричне струје

која стиже у наше домове су хидроелектране, термоелектране и

други извори.

Потрошачи су апарати који раде када електрична струја пролази

кроз њих.

Наброј неке потрошаче електричне струје који се налазе у твом

дому.

Уз помоћ учитеља или учитељице изведи огледе којима ћеш испитати

електричну проводљивост ваздуха, воде и водених раствора.

Оглед

акумулатор

Оглед изведи

у присуству

одраслих особа!

Потребне су ти батерија, две изоловане жице

и сијалица. Повежи струјно коло као што је

приказано на слици 1. Шта уочаваш?

Затим један крај жице одвој од сијалице као

што је приказано на слици 2. Шта се налази

између батерије и жице коју смо одвојили?

Шта закључујеш?

1 2

Сада у чашу сипај дестиловану

воду (можеш је купити у

продавници). Дестилована вода

је вода из које су отклоњени

сви састојци који се уобичајено

налазе у њој. Повежи струјно

коло као што је приказано на

слици 3. Шта уочаваш?

3 4

Сада у чашу с дестилованом водом додај

кашику соли (погледај слику 4). Шта уочаваш?

Затим у чашу сипај воду с чесме и повежи

струјно коло као што је приказано на слици 5.

Шта уочаваш?

Шта закључујеш из изведених огледа?

5

На основу изведених огледа могао/-ла си да закључиш да ваздух

и дестилована вода не проводе електричну струју. Вода с чесме и

водени раствори проводе електричну струју. Сада знаш да и вода с

чесме представља водени раствор.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

129


Пажљиво рукуј електричним уређајима!

Сваки дан користимо велики број електричних уређаја. Неопрезно

руковање електричним уређајима опасно је по живот.

ОПРЕЗ СА СТРУЈОМ – ОПАСНО ПО ЖИВОТ!

Укључени електрични

уређаји не смеју бити

у додиру с водом.

Не стављај у

утичнице никакве

предмете.

Не отварај

електричне

ормариће.

Не растављај

електричне уређаје док

су укључени у струју.
Не користи оштећене и покварене

електричне уређаје.

Избегавај места означена

посебним знаком који указује на

опасност од електричне струје.

Електрични аутомобил

Први електрични аутомобили појавили су се пре више од сто

година. То су аутомобили које покреће електрична струја. Поседују

специјални акумулатор који се пуни електричном струјом и покреће

аутомобил. Мало је таквих аутомобила у свету, а њихова велика

предност је то што не загађују околину.

• електрична

проводљивост

130

1. Наведи неке материјале који добро проводе електричну струју.

2. Којим материјалима можемо изоловати металну жицу?

3. Зашто не смемо дирати електричне уређаје мокрим рукама?

4. Објасни зашто је важно придржавати се упутстава коришћења

електричних уређаја.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ваздух чува топлоту

Зашто се дршке на посуђу праве од пластике или дрвета?

Знаш већ да неки материјали, као што је метал, добро проводе

топлоту. Постоје и материјали који слабо проводе топлоту. Они се

називају топлотни изолатори Ваздух је добар топлотни изолатор.

То својство ваздуха човек користи за различите потребе.

Када гради кућу, човек пажљиво бира материјале које ће

користити. Ваздух који испуњава простор између црепова, блокова

и стиропора, спречава да се топлота брзо пренесе. Ако је напољу

хладно, ваздух спречава да топлота из куће брзо изађе напоље.

Исто тако, када је напољу веома топло, ваздух спречава да се

топлота пренесе брзо у кућу.

Блокови са шупљинама испуњеним

ваздухом служе за градњу објеката.

Прозори се праве с дуплим стаклом између којег се налази ваздух.

Ваздух задржава топлоту.

Распитај се

и запиши

у свесци

који су још

материјали

добри

топлотни

изолатори.

Прозор с дуплим стаклом је

добар изолатор.

Својство ваздуха као топлотног изолатора користи се и за израду

разних предмета за свакодневну употребу.

Термос се обично прави од пластике и стакла. Између пластике и

стакла налази се ваздух који чува температуру течности у термосу.

термос

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

131


Како ваздух штити животиње од хладноће

Ваздух као топлотни изолатор помаже и животињама да се

прилагоде временским условима и одрже температуру тела.

Између коже и длаке или перја задржава се ваздух који чува

топлоту тела и тако животиње штити од хладноће.

Зашто је добро да се зими

облачимо слојевито?

Када су температуре ваздуха

ниске, човек се облачи

слојевито. Ваздух, као добар

топлотни изолатор, задржава

се између слојева одеће и

чува топлоту тела.

Иглу кућа од леда

Иглуи су куће направљене од леда у којима живе Ескими.

Помислили бисмо да је у њима веома хладно, али није. Зидови

иглуа савршено штите од хладноће. Попут џемпера од вуне, и лед

заробљава ваздух. Топлота коју Ескими ослобађају судара се са

заобљеним зидовима и враћа у средину иглуа.

• топлотни

изолатор

132

1. Шта су топлотни изолатори?

2. На једном примеру опиши како човек користи ваздух као

топлотни изолатор.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Од чега правимо предмете

Посматрај слику и испричај од којих су материјала направљени

предмети који се налазе у приказаној соби.

За израду предмета користе се разни материјали. Пажљиво се

бирају да би одговарали ономе чему су намењени. Од својстава

материјала зависи који ћемо од њих одабрати за израду

одређеног предмета.

Дрво је материјал који се лако обрађује. Због тога се користи за

израду разних предмета.

Предмети од дрвета

Прерадом дрвета добија се и папир.

папир

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

133


Порцелан

Порцелан је

скупоцена, тврда,

бела керамика. Када

је танак, порцелан

делимично пропушта

светлост.

Глина је материјал који има разноврсну употребу. Влажна глина се

веома лако обликује, а учвршћује се излагањем великој топлоти.

Печена глина назива се керамика. Глина се употребљава за

прављење различитих производа као што су посуђе, украси, цигла

и друго.

Предмети од глине

Стакло је чврст, прозиран материјал. Користи се за прављење

прозора, огледала, флаша, чаша и разних украса.

Предмети од стакла

Метал је чврст материјал који проводи топлоту. Може се увртати,

савијати и топити. Тако добијамо облике који су нам потребни.

Метали се користе за израду многих предмета, од малих као

што је игла, па до оних великих као што су аутомобили, бродови,

локомотиве.

Предмети од метала

Огледалце огледалце

Огледала се праве покривањем једне

стране стакла сребром и неким другим

металом. Тако светлост не пролази кроз

стакло него се одбија назад.

134

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Пластика је материјал који се лако обликује и боји. Од ње се могу

правити разни предмети, на пример кесе, играчке, посуде и многи

други.

Предмети од пластике

Од памука, лана, вуне добијају се тканине које се користе за израду

одеће, играчака и другог.

Предмети од тканина

За израду неких предмета потребан је само један материјал.

Већина предмета прави се комбиновањем двају или више

материјала.

Посматрај слике и уочи који су предмети направљени од једног,

а који од више материјала.

1. Наведи неке предмете који се могу направити комбиновањем

метала и пластике.

2. Зашто је пегла направљена од метала, пластике и гуме?

3. Зашто је важно познавати својства различитих материјала?

4. Неке предмете потребно је направити од стакла. Сети се и наведи

један такав предмет.

5. Од којих је материјала направљен твој омиљени пар обуће?

Објасни за које је временске прилике намењен и зашто.

• својства

материјала

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

135


С

УПОТРЕА МАТЕРИЈАЛА

СЛАБО

ПРОВОДЕ –

ТОПЛОТНА ПРОВОДИВОСТ

ДОБРО ПРОВОДЕ

ПРОВОДНИЦИ

ЕЛЕКТРИНА ПРОВОДИВОСТ

ИЗОЛАТОРИ

МАТЕРИЈАЛИ И

ИОВА УПОТРЕА

Заједно смо јачи!

Направите предмете од разних материјала. У

школи организујте изложбу под називом

„Моје рукотворине”.

136

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ОРАДА МАТЕРИЈАЛА

МЕАНИЧКА

ПОД УТИЦАЈЕМ ТОПЛОТЕ

МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ ПРИВЛАЕ НЕКЕ МЕТАЛЕ

МАГНЕТ

Позовите родитеље, родбину, наставнике и другаре из других

одељења.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

137


138

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање,