18.04.2020 Views

Revija Svitanje - Jesen 2017

Letnik XIII, številka 3

Letnik XIII, številka 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


Kazalo

S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

2

031 737 003 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Monika Brinšek, Aci Urbajs,

Breda Medvešček

STROKOVNI SODELAVCI:

Zvone Černelič, Breda Medvešček,

Franc Vehar, Elvira Devetak,

Matjaž Jež, Fanika Jeromel,

Brane Žilavec, Samo Simčič,

Meta Vrhunc

SLIKOVNI MATERIAL:

Zvone Černelič, Breda Medvešček,

Matjaž Jež, Brane Žilavec, Meta Vrhunc,

arhiv uredništva

NASLOVNICA:

Brane Žilavec

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 737 003

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 14 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

ISSN 1854-1739

Utrinki4

Strokovna ekskurzija v Slovenski Istri 4

Ekskurzija Ajda Posavje 5

Biodinamika v praksi 7

To je življenje 7

Končuje se še eno težko poletje za čebele 9

Širimo obzorja 10

10 božjih zapovedi po Rudolfu Steinerju 10

Biodinamika in kmetijski tečaj 11

Dva jesenska recepta 13

Duhovno znanstvena razlaga 'padca iz raja' 14

Zdravje19

Zlatorog19

Literatura22

Društva24

Revijo Svitanje lahko naročite:

revija@svitanje.si

Letna naročnina znaša 22 €.

svitanje.si/narocilo

www.svitanje.si


Uvodnik

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Pozdravljeni, dragi bralci!

Jesen se je to leto pričela sunkovito in precej nenavadno,

saj nas je po dolgem, zelo vročem poletju

večji del septembra dobesedno »zalivalo«. Čez noč

smo se poslovili od poletja in presedlali na jesensko

garderobo.

Danes, ko to pišem, je lep sončen dan, ki človeka

spet navda z optimizmom.

Toda naša strokovna ekipa sodelavcev, ki pripravljamo

revijo, se je ne glede na vremenske razmere

pridno lotila dela in pred vami je, sicer nekoliko z

zamudo, jesenska številka Svitanja.

V njej lahko tokrat preberete:

• nekaj utrinkov s strokovne ekskurzije

Društva Ajda Gorenjska v slovensko Istro,

kjer so obiskali park Sečoveljske soline, zeliščno

kmetijo Histria Botanica na Kortini ter

kmetijo Koštabone gospe Romane Rejec;

• o vtisih s strokovne ekskurzije Ajde Posavje

v Italijo, kjer so obiskali eno prvih eko vasi

v Italiji, ki jo vodi Enzo Nastati, v kateri

se proti plevelu in škodljivcem borijo na

homeopatski način s pomočjo biodinamičnih

metod. Na poti nazaj pa so obiskali

tudi biodinamično kmetijo Stancich v vasici

Volčji Grad;

• o kmetiji biodinamičarke Eve Humar v Brestovici

pri Komnu, ki se ukvarja z Bachovo

cvetno terapijo;

• kaj se je to poletje dogajalo v čebelnjakih;

• o obsežnemu delu Rudolfa Steinerja in njegovem

kmetijskemu tečaju;

• deset božjih zapovedi po Rudolfu Steinerju,

ki bi se jih morali držati vsi mi, ki stopamo

po poti antropozofije. Le tak odnos do sveta

lahko človeštvo popelje v svetlo prihodnost.

Vredno razmisleka, posebno v tem Mihaelovem

času;

• dva recepta za jesenski čas;

• slovensko alpsko pripoved o Zlatorogu, ki

ga je po besedah njegovih prijateljev poznal

in cenil tudi R.Steiner;

• duhovno znanstveno razlago 'padca iz raja',

kjer avtor raziskuje duhovno ozadje te mitološke

zgodbe o poreklu sedanjega človeštva.

Prijetno branje vam želim.

3


Utrinki

Strokovna ekskurzija v Slovenski Istri

Monika Brinšek

V soboto, 6.5.2017, zgodaj zjutraj smo se izpred

železniške postaje v Lescah odpravili na strokovno

ekskurzijo v Slovensko Istro. Lepo, ne preveč vroče

vrem, nas je spremljalo na poti do morja.

Naša prva postaja je bil krajinski park Sečoveljske soline.

Vodič nas je pospremil po solinah in nam razkazal

tehnologijo pridelave soli ter zgodovino solin. Sledila

je vožnja skozi krajinski park. V dvorani smo si ogledali

zgodovino nastajanja soli, življenje solinarjev in

današnjo pridelavo soli. Do muzeja na prostem nas je

pripeljal vlakec. Tu smo si ogledali obnovljene in opremljene

stare solinarske hiše. V njih so preko poletja živele

družine solinarjev. Vsa družina je sodelovala pri

pridelavi soli. Skromne solinarske hiše so opremljene

kot v starih časih.

Naslednja postaja je bila vas Krkavče, in sicer turistična

zeliščna kmetija Histria Botanica na Kortini, ki obsega

2 hektara rodovitnih njiv v dolini reke Dragonje.

Na teh njivah gojijo več kot 8 izbranih zelišč, iz katerih

predelujejo eterična olja in hidrolate. Za predelavo

uporabljajo 3 kotle na parno destilacijo. Ogledali

smo si postopek pridelavo eteričnih olj in hidrolatov

ter poslušali predavanje o njihovi uporabi. Gospa Jana

nam je pripravila okusno in obilno kosilo.

Pot smo nadaljevali na ekološko kmetijo v okolici Koštabone.

Gospa Romana Rejec nas je pričakala na svoji

ekološki kmetiji, kjer prideluje zelenjavo za znanega

naročnika - tako imenovane košarice. Naročene košarice

naročnikom dostavljajo vse do Ljubljane. Kmetija

ima zelo dobro južno lego, na kateri zelenjava uspeva

celo leto. V zadnjem času uporabljajo tudi biodinamične

preparate.

4


Ekskurzija Ajda Posavje

v Italijo in na Kras

Zvone Černelič

Tudi v letošnji jeseni smo se v društvu Ajda Posavje

odpravili na ekskurzijo, tokrat v Italijo, v kraj Beano

blizu Vidma, in na Goriško. Obiskali smo eno od

prvih eko vasi v Italiji, katere ustanovitelj je gospod

Enzo Nastati, ki je že več kot trideset let raziskovalec

na področju duhovno antropozofske znanosti.

Pričel je s prebiranjem Svetega pisma, z evangeliji in

svetimi spisi. Seznanil se je tudi z antropozofijo in

deli Rudolfa Stajnerja. Je avtor številnih publikacij,

ustanovitelj mednarodnega združenja Drevo

življenja, osnovitelj homeodinamične metode v

kmetijstvu in še kaj.

Na dan našega obiska ga žal ni bilo doma, zato so nas

sprejeli njegovi namestniki. Trenutno živi v skupnosti

nekaj manj kot trideset ljudi. Posestvo, veliko deset ha,

je samooskrbno. V glavnem pridelujejo zelenjavo, žita,

sadje, imajo čebele in nekaj živali. Vse to obdelujejo na

biodinamičen način in tudi na homeodinamičen način.

Homeodinamično pomeni, da se borijo proti plevelu in

škodljivcem na homeopatski način s pomočjo biodinamičnih

metod. Na njivi je bilo nazorno videti v zelenjavi

in soji, da ta metoda deluje, saj skoraj ni bilo plevela.

Preizkušajo in žlahtnijo razne nove rastline na prej omenjen

način. Pred glavno stavbo imajo lepo urejen vrt, ki

prikazuje naše osončje z vsemi planeti in pot sonca v

vseh letnih časih. Sodelujejo z univerzo v Padovi.

Veliko delajo na stimulaciji humusa, ki ga v območju

korenin obogatijo z zrni različnih glin, preizkušajo rastline

z različnimi načini namakanja. Tla so prodnata,

deloma kamnita, zato nismo videli nobene parcele brez

namakalnega sistema. Na tem posestvu zbirajo vodo s

streh in s streh rastlinjakov, v širši videmski pokrajini

pa smo videli cel sistem betonskih namakalnih kanalov

5


UTRINKI

nad površino zemlje. Veliko delajo na razstrupljanju

zemlje in izboljševanju pitne vode. Skrbijo za blagostanje

živali na posestvu, v načrtu pa imajo terapevtsko

kliniko z antropozofsko medicino.

Stavbe so brez virov onesnaževanja z nizkimi vzdrževalnimi

stroški, tako imenovane pasivne stavbe, ki

za ogrevanje porabijo zelo malo energije (hlajenje ni

potrebno). Tudi svetloba, ki je prihajala skozi posebne

oblike oken, je dajala občutek dnevne svetlobe. Glavna

stavba, v kateri sta kuhinja in skupinski prostor, je

osemkotna - v stilu Gettejevih barv na stenah in stropu

- narejena iz lesa ter slame in volne. Na strehi je velika

zaloga pitne vode za primer kakšne katastrofe; streha

je tudi zaščitena pred raznimi sevanji.

V teh stavbah živita dve skupini po petnajst oseb (raziskovalni

inštitut in kmetijska skupina).Imajo pa še

prostore za goste in učence šol, ki se usposabljajo pri

raznih ekoloških praksah.

Na koncu smo si ogledali še stavbo nadangela Mihaela,

ki je narejena še bolj po antropozofskih načelih, ki

so nam bila zelo nazorno razložena, saj so nekaterim še

vedno nerazumljiva. Kar nekaj ljudi je to stavbo zapustilo

predčasno zaradi premočnih energij (po njihovo),

ki jih je izžarevala ta stavba.

Po tem ogledu smo se vrnili v Slovenijo v občino Komen,

v prelepo kraško vasico Volčji Grad, kjer avtobus ne pripelje

kar do hiše, ampak se je treba sprehoditi po ozki

vaški ulici mimo kamnitih hiš. Po poti nam je prišel nasproti

gospodar biodinamične kmetije Sergej Stancich,

po domače pri Kamnarjevih, ki nas je prijazno pozdravil

in povabil skozi značilna kraška vrata pod kamnito

trikotno preklado. Že sam vhod v zaprto ograjeno kamnito

dvorišče, zasenčeno s starimi trtami, nam je dajal

videz, da so se tu predniki ukvarjali s klesanjem kamenja.

Stancichi so se sem priselili iz Trsta pred trinajstimi

leti, ko se je Sergej, kot pravi, naveličal (udobne) službe

v banki. Takoj so začeli obnavljati opuščeno kmetijo in

se odločili za ekološko kmetovanje, zadnja leta pa so ga

nadgradili z biodinamičnim načinom in gostinstvom..

Sredi trde kraške pokrajine obdelujejo pet in pol hektarjev,

od tega 1,5 ha vinograda(rdeče vino teran in belo

malvazija, teranov liker), ostalo so žita za domače in

gostinske potrebe, prehrano kokoši, istrskih ovac in krškopoljskih

prašičev. Sin Ivan si ustvarja svoj trop ovac,

drugi sin Andrej, ki se je odločil za kuharski poklic, pa

z mamo Ivano v kuhinji skrbi za zadovoljstvo gostov, ki

so postreženi z izključno domačimi dobrotami. Gospodinja

Ivana nam je po prijaznem pozdravu povedala,

da je biodinamika njihov način življenja, ki absolutno

deluje, še posebej, ko so spoznali, da je dobro škropiti

vinograde preventivno pred dežjem, to je običajno pred

polno luno. Kot nam je povedal Sergej, škropijo vinograde

z bakrom, močljivim žveplom, kalijevim vodnim

steklom, pripravki iz morskih alg ter čaji iz preslice in

divjega koromača. Poleg teh pripravkov uporabljajo seveda

še gnoj iz roga in njihov glavni preparat kremen

iz roga, ki jih rešuje v deževnih in jesenskih dnevih, ko

primanjkuje sonca. Kot pravi Sergej, pa je v kleti z biodinamično

pridelanim grozdjem kletarjenje enostavno,

saj ni potrebno nobenih dodatkov, razen minimalne količine

žvepla.Vino čaka na drožeh do prvega pretoka.

Na koncu obiska pri Kamnarjevih nas je Sergej popeljal

še mimo svojih majhnih vinogradov, njive z ajdo, do

dveh parcel, kjer v oborah uživajo krškopoljski prašiči.

Sergej je, kljub obilici dela na kmetiji, tudi uspešen

predsednik Združenja Demeter Slovenija, v katerega

smo vključeni kmetje z Demeter certifikatom (znakom

najvišje kakovosti v pridelavi hrane).

Pot nas je nato vodila mimo Ajdovščine na najvišje vinogradniško

področje na Planino k biodinamičnemu

vinogradniku Zmagu Petriču. Na vrhu hriba stoji ogromna

moderna klet s posebno arhitekturo, ki je bila

za nekatere malo drugačna. Gospodar nam je povedal,

da je to iz birokratskih razlogov, saj je čakal dolgih sedem

let, da je lahko postavil klet v opuščeno pokrajino,

ki je sedaj z njegovimi na novo posajenimi vinogradi

ponovno zaživela. Pred leti je pokupil zaraščene parcele,

ki so bile nekoč vinogradi, jih očistil in na novo

zasadil z dvanajstimi sortami trt na površini dvanajst

hektarjev. Zelo smo bili presenečeni, v kakšnem skalovju

in grmovju mu je to uspelo. Že naziv njegovih

vin Gverila pomeni, da je Zmago že celo življenje gverilski

borec. Med drugim je tudi zelo uspešen podjetnik,

ki je začel skoraj iz nič in ima danes med šestdeset

in sto zaposlenih delavcev.

Ko smo prišli v večnadstropno klet, nas je osupnila

urejenost, še posebej pa funkcionalnost kleti. V srednjem

delu kleti so vina skladiščena v inoks cisternah,

v spodnji kleti, devet metrov pod površjem, pa zorijo

vina v lesenih sodih. Za arhivska vina ima izkopan 25

m dolg tunel v živo skalo s stalno temperaturo osem

stopinj; po kapnikih pa pronica voda in daje kleti še

poseben čar.

Ob degustaciji Petričevih vin smo občutili vso polnost,

ki jo lahko imajo biodinamično pridelana vina. Čeprav

Zmago sicer nima domačih priznanj, so pa njegova

vina zelo cenjena kar v trinajstih državah. Njegova

vina zorijo na drožeh, brez vsakršnih umetnih dodatkov

pri vretju mošta.

Tako smo člani društva Ajda Posavje odhajali v trdno

noč proti domu z zelo lepimi vtisi o biodinamičnem načinu

kmetovanja, kar nam daje navdih pri našem delu.

6


BD v praksi

To je življenje

Na obisku pri Evi Humar

Breda Medvešček

Z Greto Sorta raziskujeva naselja po Krasu in

ugotavljava, da se je pokrajina z leti precej obrasla.

Ponekod ne deluje nič kaj kraško. Vendar ni ta

sprememba kriva, da morava prav pazljivo gledati na

obcestne table, ki naj bi naju napotile v Brestovico

pri Komnu, kamor sva namenjeni. Mimo značilnih

kraških naselij končno prideva do pravega in najdeva

prijetno dvorišče Pilatove domačije, kjer je vse

pripravljeno za destilacijo sivke. Pravzaprav manjka

samo še sivka.

Nasmejana in prijazna lastnica domačije Eva Humar

nas popelje do njive, kjer ima nasad zelišč. Ob dišečih

gredicah sivke zganja vragolije razposajena tričlanska

kozja družina. Ko Eva in Greta vzameta v roke zakrivljena

rezila, dozorele rastline sivke začnejo hitro

polniti priročne zabojčke, njihova vsebina pa za tem

potuje v ogromno vrečo z ročajema, ki čaka na koncu

njive. Potem Eva oceni, da je požete sivke dovolj in z

Greto družno neseta vrečo do Pilatovega dvorišča, kjer

Evin partner Maks nemudoma začne s sivko polniti

mrežasto košaro, ki jo postavi na za to določeno mesto

v destilirnem kotlu, da bo para čim bolj intenzivno

prodrla skozi sivko. Napravo nato neprodušno pokrije

s t. i. kapo in odtlej skrbi samo še za 'pravšen' ogenj

pod kotlom in sploh za pravilen potek destilacije. Imeti

je treba izkušnje, predvsem pa občutek za to delo,

da ga lahko uspešno opraviš. Zadnja faza destiliranja

sivke je ločevanje olja in hidrolata. Za ta postopek je

Maks sam naredil domiselno napravico, s katero na

preprost način in z najmanj truda loči olje od hidrolata

in ju obenem napolni v posode – brez zamudnega in

neprijetnega pretakanja s posode v posodo. Ko takole

stojimo ob Maksu in napravah ter poslušamo prasketanje

ognja, ob vonju sivke in pijači iz zelišč, spominjamo

na alkimiste s kakega starega bakroreza.

Z Evo se umakneva v hišo in začne mi pripovedovati

svojo zgodbo.

Bilo je leto 2000, ko je Eva s soprogom Draganom Faganelom

želela kupiti hišo za svojo mlado družino. Nekje

sta prebrala oglas o prodaji domačije v Brestovici in se

odpravila na ogled. Srečala sta še eno interesentko za

nakup – ravnokar se je vrnila iz samostana v Tibetu in

bi rada imela hišo bolj v samoti – zato je po ogledu ponudba

ni več zanimala.Tako sta domačijo kupila Eva

in Dragan. Obdržala sta hišno ime prejšnjih lastnikov:

Pilatovi. In živela sta srečno in veselo skupaj s tremi

otroki Gajo, Paulino in Leonom Nikolajem, bi lahko

zapisali, če ...

Če soprog Dragan leta 2006 ne bi resno zbolel. 'Vsi

smo bili vznemirjeni, bilo je boleče, travmatično. Iskala

sem neko pomoč, neko psihološko podporo. V Šempetru

sem na drevesu zagledala letak, ki je oglaševal

zdravljenje z Bachovimi kapljicami. Poiskala sem gospo

z letaka. Ta mi je dala te kapljice, ne vem več, iz

katerega cveta, vem pa, da sem po njih čutila olajšanje

– kot da bi se mi odvalil od srca težak kamen. Potem

smo vsi v družini začeli jemati te kapljice. Tudi skozi

7


BIODINAMIKA

proces moževega umiranja in po njegovi smrti, umrl je

leta 2011, smo jih jemali. Lahko rečem, da so nam bile

v veliko oporo in pomoč.

Evo je Bachova cvetna terapija začela zanimati do te

mere, da se je začela na tem področju izobraževati. Na

Inštitutu za Bachovo cvetno terapijo, psihično pomoč

in umetnostno terapijo v Ljubljani se je pri Ireni Roglič

Kononenko usposobila za uporabo Bachovih kapljic.

Dobila je uvid v sistem, ki obsega 38 esenc, 37 jih je iz

cvetov rastlin in 1 iz studenčnice. Začetno izobraževanje

je nadaljevala v Mestrah (Italija), kjer je na izpostavi

Bachovega centra iz Anglije (Sotwell) dobila naziv

registrirana svetovalka za Bachovo cvetno terapijo

(BFRP – Bach Foundation Registered Practicioner), kar

pomeni, da lahko svetuje po načelih Bachovega centra,

ki skrbi za izvirno zapuščino dr. Edwarda Bacha.

'Če zares obstaja za vsakega človeka neko poslanstvo,

potem je moje poslanstvo Bachova cvetna terapija. Iz

neke hvaležnosti, ker so mi te kapljice pomagale v najtežjih

trenutkih, širim vedenje o tej terapiji naprej – ga

posredujem ljudem, ki so v stiski,' pravi Eva.

Razen Bachovih cvetov pa je še ena dejavnost zelo zaznamovala

Evino življenje. To so zelišča. Še pred moževo

smrtjo je bila na usposabljanju za zeliščarje pri zeliščarju

Jožetu Majesu. Ta je tečajnike zelo navdušil za

delo z zelišči in jih spodbujal, naj z njimi zasadijo njive.

Čas po moževi smrti je bil za Evo zelo težak. 'Bila sem

zelo na tleh, nisem imela nobene motivacije za karkoli.'

Takrat je spoznala Maksa, ki se je priselil iz Trsta, ker je

v Brestovici kupil hišo. Zdaj je Evin partner. Vzpodbudil

jo je, da se je lotila dela z zelišči. Pomagal ji je zasaditi

njivo z njimi in napravil je namakalni sistem. Tudi

destiliranje sivke je njegova naloga. Eva pove: ' Maks

skrbi bolj za tehnično plat, jaz pa skrbim za rastline, jih

nabiram, pokosim. Pilatova zeliščna kmetija torej nisem

samo jaz, je tudi Maks in vsi trije otroci, ki veliko

pomagajo. Kmetija je že dve leti na ekološki pridelavi,

drugo Ieto bo dobila status ekološke kmetije. Prosila

bom za ekološki certifikat za izdelke iz zelišč, saj poleg

sušenja in pakiranja čajev izdelujem tudi naravno

kozmetiko – maslo za telo, balzam za ustnice, mila, mazilo

iz sivke. Imamo 1,5 ha obdelovalne zemlje v lasti

in najemu. Od tega je na ½ ha večinoma sivka (1000

rastlin), nekaj je tudi žajblja, origana, timijana, kraškega

šatraja. Zelišča smo zasadili 2014., leta 2016 pa sem

pridobila dovoljenje za dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Najprej sem imela zasajenih dvajset vrst zelišč, z leti

pa sem ugotovila, da nekatera zelišča niso uspevala,

nekaj pa so jih zdesetkale srne. Na koncu so ostala mediteranska

zelišča, predvsem začimbnice. Zdaj gojimo

dve vrsti sivke – prva je hibridna: Lavandula Grosso

Intermedia, druga pa Lavandula Angustifolia Hidcote

Blue ali po domače prava sivka. Iz hibridne sivke

pridobivamo eterično olje in hidrolat, ta sivka vsebuje

precej kafre, ki je v velikih količinah – če jo ućivamo –

škodljiva. Pravo sivko, ki vsebuje dosti manj kafre, pa

posušimo za čaje in dodatek jedem. Tudi pravo sivko

smo za poskus destilirali in ugotovili, da iz enake količine

te dobimo štirikrat manj olja kot iz hibridne. Ugotavljamo,

da na Krasu zelišča razvijejo izredno aromo.

Sadike so iz ekološke vzgoje. Prej smo jih kupovali v

Avstriji, zdaj pa v Majdinem gaju.

Seveda na kmetiji nimamo samo zelišč. Zelo sem se

ogrela za idejo samozadostne kmetije, vendar moram

reči, da nam do danes še ni uspelo, da bi živeli prav

samo od tega, kar zraste v naši zemlji. Sem pa že tretje

leto sejala žita, ki so moja velika ljubezen. Prvo leto

sem dobila seme pire in pirice od Lee Beranič in Janeza

Mučiča z biodinamične kmetije Luna v Šempetru,

naslednje leto sem prišla do ekološke pšenice, letos pa

sem posejala ječmen. Zraven imamo še krompir, čebulo,

česen, ostale vrtnine pa so na vrtu, ker so njive

precej oddaljene in je na Krasu večen problem z vodo.

Pa še podnebje se je precej spremenilo, letos se je suša

pričela že v maju. Če bo tako vsako leto, bo potrebno

razmišljati tudi o zalivanju zelišč.'

O ekološki pridelavi rastlin se je Eva seznanila v Majdinem

gaju, v biodinamiko pa jo je vpeljala Ivana Stancich

Venier z biodinamične kmetije Pri Kamnarjevih v

Volčjem Gradu. Nato se je Eva včlanila v Goriško Ajdo,

šla h Katarini Pleško po biodinamične preparate in

kmalu ugotovila njihovo učinkovitost. Ob hudi pozebi

ji je škropljenje s preparatom iz baldrijana obvarovalo

nasad zelišč. Seveda uporablja tudi druge biodinamične

preparate in zelo rada hodi na predavanja društva.

8


V PRAKSI

Veliko toplih besed hvaležnosti izrazi Eva v pripovedovanju

o biodinamikih, o Kamnarjevih, še posebej

o Ivani, ki da ji je v življenju že velikokrat nesebično

pomagala, prav tako Janez in Lea z Lune pa Katarina

Pleško, ki jo tudi lahko kadar koli pokliče. Pravi, da so

to njeni učitelji, ki jih zelo spoštuje in so ji za zgled.

Ko jo vprašam, kakšne so njene želje in načrti za prihodnost,

pove da bi se še rada izobraževala v Bachovem

centru in se usposobila za učiteljico; tako bi lahko

vodila certificirane tečaje Bachovega centra za tiste, ki

bi radi postali svetovalci za Bachovo cvetno terapijo.

Zaupa mi, da bi zelo rada posadila figova drevesa, ker

si to želi že več časa in meni, da bi na eni od njenih njiv

dobro uspevala. Od načrtov, ki so povezani s kmetijo,

omeni nujno ograditev vseh njiv, ker srne in jeleni

delajo vedno več škode; morali bodo obnoviti nasad

zelišč – dosaditi prazne prostore rastlin, ki so propadle.

Eva je bila letos zelo zaposlena z vodenjem tečajev

o zeliščih in pravi, da je v to vložila veliko energije,

zato si želi, da bi slušatelji znanje, pridobljeno s takih

tečajev, uporabili v praksi. Opaža namreč, da ljudje veliko

vedo o zeliščih, vendar tega znanja ne uporabljajo,

ampak ga samo kopičijo.

Eva, veliko je dejavnosti v vašem delovnem dnevu,

kako vse to zmorete?

'Meni je to všeč, Ste videli, imamo tudi kozice, zajce,

kokoške, petelina, psa, mačke. Rada imam živali, tudi

njive. Zjutraj so na mojem urniku najprej živali. Ko

vstanem, jih nakrmim, nato grem spustit koze. To je

življenje, način življenja!'

Končuje se še eno težko

poletje za čebele in

čebelarja

Franc Vehar

Spoštovane bralke in bralci mojih člankov, lepo

vas pozdravljam v želji, da vam na kratko opišem

čebelarsko sezono 2017 glede medenja rastlin v

okolju, kjer moje čebelice nabirajo medičino za

preživetje.

Po dolgih letih sem moral to leto kupovati čebelje družine,

da sem nekoliko popolnil potrebno količino družin

za pomladni začetek. Kot veste, sem doživel šok

terapijo, za katero sta poskrbeli država in veterina, in

sicer z uničenjem trga učinkovitih zatiralnih sredstev

proti varoji. Mnogi čebelarji so bili zmedeni, ker niso

vedeli, s čim učinkovito zatreti zajedavca varojo.

Veterina je strogo zahtevala, da čebelarji kupujejo zatiralna

sredstva na veterinarskih postajah.Tako sem

tudi jaz kupil kislino, ki jo običajno uporabljam v čebelarstvu.

Ko sem prebiral navodila, sem opazil, da

imajo veterinarji drugačna navodila za koncentracijo

raztopine, kot sem jo do sedaj uporabljal jaz. Mislil

sem si, da je pač drugačna kvaliteta dehidrata in zato

večji procent dehidrata v raztopini. To je bilo na koncu

novembra usodno za moje čebelice. Drugi vzrok za

propad družin vidim v odlašanju okoliških čebelarjev

z zatiranjem varoje. Zaradi tega se je zajedavec razvil

preko vseh meja in posamezni čebelar v taki situaciji

na ekološki način praktično ne more obvladovati situacije,

ker je reinvazija zaradi medsebojnega ropanja

čebel vsakodnevna.

To leto sem vso pozornost namenil zatiranju varoje.

Uporabil sem novo metodo odstranjevanja trotovskih

satov in takojšnje zatiranje varoje po izleganju trotov

v sestavljencih. Bil sem zelo presenečen, ker je v trotovskih

sestavljencih po tretiranju odpadlo do 2500

varoj.To sem ponovil trikrat v sezoni in ko sem po

kostanjevi paši tretiral osnovne družine, nisem mogel

verjeti svojim očem. Na testnih podnicah je bilo posuto

z odpadlo varojo. Takoj po končani paši sem začel čebeljim

družinam dodajati KAS po navodilih dr.Riharja

in zopet sem bil presenečen. Varoja je konstantno odpadala

več kot mesec dni. Tako sem naštel na nekaterih

podnicah tudi do 4000 varoj v roku meseca in pol. Ko

9


Širimo obzorja

se je odpad zmanjšal na 20 varoj na 5 dni, sem prenehal

dodajati KAS. Z dodajanjem tega naravnega zvarka

bom zopet nadaljeval po 5.9.2017.

Letošnja bera medu je bila slaba. Spomladi je bila močna

pozeba in tako nisem dobil skoraj nič akacijevega

medu. Prav tako je pozebla lipa in ni bilo nič medu.

Kostanj je sicer lepo cvetel, toda bilo je prevroče za

medenje. Tudi dež ga je večkrat opral. Tako sem točil

malo kostanjevega medu. Po kostanjevi paši se je pričelo

obdobje visokih temperatur in čebelice niso našle

medičine niti za svoj obstoj. Dodajati sem jim moral

čajne mešanice, sladkane s sladkorjem, da so preživele

najhujše obdobje vročine. Na srečo so kmetje posejali

nekaj njiv ajde. Tako imajo v jesenskem času možnost

nabirati cvetni prah in medičino na ajdi, če bodo vremenski

pogoji za to.

To jesen je možno pri meni nabaviti med smreke,

kostanjev med v omejeni količini, gozdni med.

Cene so lanskoletne, čeprav so stroški veliko višji.

Čebelarji, ne pozabite spremljati razvoj varoe in pravočasno

zatirajte zajedavca v jesenskem obdobju.

Čebelice morajo imeti v septembru že dovolj zimske

zaloge hrane. Vsako dodajanje sladkorne raztopine po

15.9. krajša življenjsko dobo čebelic, ki morajo pomladi

vzrediti novi rod čebelic. Ne pozabite tudi na zimsko

zatiranje varoe, ko v panju ni več zalege.

Dragi bralci in bralke, želim vam, da si okrepite zdravje

za zimo s čebeljimi pridelki.

Čebelice in čebelarji bodo hvaležni vsem, ki kupujejo

domači med in s tem podpirajo razvoj slovenskega

čebelarstva.

Naj medi!

10 božjih zapovedi po

Rudolfu Steinerju

Elvira Devetak

Rudolf Steiner, evropski jasnovidni raziskovalec

duhovnih svetov, mislec, znanstvenik, filozof,

raziskovalec in urednik Goethejeve zapuščine,

utemeljitelj waldorfske pedagogike, utemeljitelj

biodinamičnega kmetijstva, naravnega načina

bio-dinamičnega prehranjevanja in zdravljenja in

še marsikaj ...

Sledi njegovih 10 zapovedi:

1.

Vsak človek ima skrite sposobnosti za stalno osebno

duhovno izpopolnjevanje. Da bi lahko pričel to pot,

si ne sme za cilj postaviti svoje lastno duhovno bogastvo,

pač pa svoj osebni doprinos k duhovnemu

razvoju človeštva.

2.

Bodite skromni in razvijajte v sebi občutek globokega,

iskrenega spoštovanja do resnice, do narave in

vesolja. Bodite brezkompromisni borec proti lažem,

prevaram, dogmam in predsodkom.

3.

Vzdržite se kritiziranja, sodb in ogovarjanja drugih.

Iščite v vsem in bodite pozorni na pozitivno, plemenito

in lepo. Borite se in ne dovolite, da se v vas razvijejo

kakršna koli negativna čustva.

4.

Meditirajte vsak dan, pa čeprav samo 5 minut. To bo

znatno doprineslo k zviševanju vašega notranjega

miru in psihične stabilnosti. Olajšalo bo potek vseh

drugih aktivnosti tako v vsakodnevnem življenju

kot na poti vašega duhovnega napredka.

5.

Mirno in brez predsodkov, s srcem in dušo ter ne z

umom opazujte naravo in se trudite čim bolje razumeti,

ugotoviti in občutiti bistvene dogodke v njej.

10


Dr. Rudolf Steiner (1861–1925)

Biodinamika in kmetijski

tečaj

Matjaž Jež

6.

Zavedajte se tega, da morate za 1 korak napredka na

poti vašega duhovnega razvoja narediti 3 korake na

poti ustvarjanja lastne osebnosti. Zato se trudite, da

v svoje vsakodnevno življenje vnesete čim več vrlin

(skromnost, nežnost, potrpljenje, resnicoljubnost,

pogum, vztrajnost, odločnost, dobronamernost ... )

in da iz njega popolnoma izključite negativne vsebine

(sebičnost, grobost, prenagljenost, laganje, kolebanje,

plašljivost, nerazumevanje, ponos) ter negativna

čustva (sovraštvo, bes, strah, zavist ... ).

7.

Potrudite se biti v vsakodnevnem življenju umirjeni,

dostojanstveni, pogumni in odločni. Vsem nevarnostim

in naporom glejte mirno v oči, težave rešujte

takoj, brez oklevanja.

8.

Trudite se, da je vaše življenje skladno. Ustvarjajte

harmonične odnose z ljudmi okoli sebe ter živite v

skladu z zakonitostmi in ritmi narave.

9.

Razvijajte v sebi občutek vaše skromne pripadnosti

človeštvu, naravi in vesolju. Prebudite v sebi občutek

hvaležnosti do ljudi, življenja in stvarnika.

10.

Občasno se ustavite in izvršite pregled vsega, kar se

vam je zgodilo v preteklem obdobju. Preverite vrednost

vaših dejanj, življenjskih stališč, ciljev in vsebine

vašega življenja.

V Svitanju smo prebrali že veliko prispevkov, ki

govore o dr. Rudolfu Steinerju. Pa vendar, kadar

koli v krogu znancev ali prijateljev steče beseda o

biodinamiki, walfdorski pedagogiki, antropozofiji

ali še čem, kar je povezano s Steinerjem, se hitro

pokaže, kako malo pravzaprav vemo o njem, o

njegovem delu in o pomenu njegovega dela za razvoj

človeštva. O Steinerju resnično ne vemo dovolj in

morda je prav, da izkoristimo vsako priložnost, da

ga bolje spoznamo.

Steinerjevo delo sega na sedem glavnih področij. Na

filozofijo, umetnost, antropozofijo, religijo, družboslovje,

pedagogiko in kmetijstvo. Bil je filozof, pesnik,

pisatelj in prevajalec ter utemeljitelj Goethejevaga

inštituta, antropozofije, antropozofske medicine, waldorfske

pedagogike, evritmije in biodinamike. S svojimi

prizadevanji je postavil temelje za širjenje zavesti

človeštva dvajsetega stoletja. Za svoje najpomembnejše

delo je imel knjigo Filozofija svobode, ki je izšla leta

1894. Zaradi svojih filozofskih in političnih nazorov je

bil od leta 1919 deležen nacističnega preganjanja, tako

da se je preselil v Dornach v Švici, kjer je 30. marca

1925 zaradi bolezni in izčrpanosti umrl. Njegovo delo

obsega preko 40 knjig in 6000 predavanj. Od izjemne

Steinerjeve dediščine so do danes najbolj napredovala

področja antropozofske medicine, waldorfske pedagogike

in biodinamike. V nadaljevanju se bomo posvetili

predvsem slednjemu.

Leto 1924 v Nemčiji

V Nemčiji, še posebej v njenem vzhodnem

Bučke

delu, je

bilo v letih po prvi svetovni vojni izrazito depresivno

vzdušje. Kot poraženka je Nemčija izgubila velik del

ozemlja, ljudje pa so živeli v pomanjkanju in strahu.

Zaradi spremenjenih meja je bilo veliko preseljevanja,

predvsem Nemcev, Poljakov in Judov. Čutilo se je tudi

ponovno stopnjevanje političnih napetosti, saj je nacizem

že pričel kazati svojo pravo podobo. Konec leta

1923 je namreč spodletel Hitlerjev poskus državnega

udara, s katerim je hotel zrušiti Weimarsko republiko.

Na področju kmetijstva pa so se že kazale negativne

11


ŠIRIMO OBZORJA

posledice uporabe umetnih gnojil in sintetičnih škropiv.

Zemlja je bila vedno manj rodovitna, pridelki pa

vedno bolj pičli. Iz tega časa je znana Steinerjeva ugotovitev,

da so poljedelske rastline vedno bolj degenerirane.

Napovedal je, da bo ob koncu stoletja hrana človeku

sicer še lahko napolnila želodec, ne bo mu pa več

dala potrebne energije, ker bo izgubila vitalnost.

8 predavanj. Prvo je bilo 7. junija na binkošti, 8. in 9.

junija ni bilo predavanj, ostalih 7 predavanj pa je brez

premora sledilo od 10. do 16. junija. Kmetijski tečaj je

objavljen v knjigi: Steiner Rudolf, Temelji uspešnega

kmetovanja v očeh duhovne znanosti: kmetijski tečaj,

ki jo je prevedla Meta Vrhunc, izdala pa založba Ajda

Vrzdenec leta 2011. Na začetku knjige je objavljeno

Prvi Goetheanum

Dvorec v mestu Kobierzyce (Koberwitz)

Dr. Rudolf Steiner je bil v tem času že uveljavljen strokovnjak,

ki je v splošnem negativnem ozračju predstavljal

edino pozitivno avtoriteto. Na predavanjih je že

odgovarjal na vprašanja s področja kmetijstva. Zato so

ga številni, predvsem antropozofsko naravnani kmetovalci

nagovarjali, naj pripravi tečaj na to temo. Zaradi

obolelosti in številnih drugih obveznosti je s tečajem

odlašal. Veliko težav je imel tudi sam. Na silvestrovo

leta 1922 je namreč po podtaknjenem požaru pogorel

Goetheanum (Goethejev inštitut in šola duhovne znanosti)

v Dornachu v Švici, pred kratkim ustanovljena

waldorfska šola pa je imela hude finančne težave. Hkrati

so nastopila trenja tudi v antropozofskem društvu,

zato ga je reorganiziral in prevzel njegovo vodenje.

Odločilno vlogo pri tem, da je do kmetijskega tečaja res

prišlo, pa je imel grof Carl Keyserlingk, lastnik dvorca

in kmetijskega posestva v manjšem podeželskem kraju

Koberwitz, južno od Breslava v Nemčiji. Danes se ta

kraj imenuje Kobierzyce in leži južno od Wroclawa na

Poljskem. Tečaj je potekal 10 dni, od 7. do 16. junija

1924, na njem pa je sodelovalo preko 100 udeležencev.

Predavanja in pogovori so potekali v dvorcu, kjer je

bila organizirana tudi prehrana, udeleženci pa so stanovali

v bližnjem Breslavu. Predavanja so se pričenjala

okrog 11 ure in so trajala do 13. ure, potem pa je bil čas

za vprašanja, odgovore in razprave. Steiner je opravil

tudi Steinerjevo poročilo o tečaju, ki ga je napisal 20.

junija v Dornachu. V njem nam Steiner pojasni, da je

del programa (dodatna predavanja, razprave, kulturne

prireditve) potekal ob večerih tudi v Breslavu, kjer

so udeleženci tečaja prenočevali, pridružili pa so se jim

še drugi, tako da se je tam zbiralo preko 300 ljudi.

Kmetijski tečaj in biodinamika po Koberwitzu

Na kmetijskem tečaju v Koberwitzu je Steiner tudi dejansko

in v strnjeni obliki postavil temelje biodinamičnemu

kmetijstvu. V predavanjih je večkrat poudaril,

da bo potrebno v prihodnje številne stvari podrobneje

raziskati in proučiti v praksi. In kaj se je s tem dogajalo

po Steinerjevi smrti? Steiner je v času svojega življenja

zbral ob sebi številne študente, sodelavce in raziskovalce,

ki so po njegovi smrti z delom nadaljevali. Žal

je nadaljevanje dela v veliki meri oviral nacistični teror,

ki je preganjal Steinerja ter njegove sodelavce in

somišljenike. Zaradi tega so nekateri prenehali z delom,

drugi pa so se preselili v bolj varne države. Svoje

je prispevala tudi druga svetovna vojna. Med najbolj

zaslužnimi za nadaljnji razvoj biodinamike v svetovnem

merilu pa so: Georg Adams, Erenfried Pfeifer in

Marija Thurn.

George Adams Kaufmann (1894–1963) je bil angleški

matematik, prevajalec in antropozof. Bil je Jud

12


ŠIRIMO OBZORJA

poljskega porekla in je zaradi nacističnega terorja spremenil

priimek Kaufman v Adams. Bil je Steinerjev učenec

in sodelavec, tudi uspešen raziskovalec na področju

matematike, fizike in geometrije. S Steinerjevimi

idejami se je srečal v Londonu leta 1914 in je kasneje

postal njegov tesni sodelavec tudi v Goetheanumu v

Dornachu. Po letu 1935 je kot generalni sekretar vodil

antropozofsko društvo v Londonu. Uveljavil se

je kot odlični prevajalec in interpret Steinerjevih del.

Leta 1938 je izdal angleški prevod kmetijskega tečaja,

ki je obkrožil svet in se uveljavil v angleško govorečih

območjih.

Erenfried Pfeifer (1899–1961) je bil Steinerjev učenec

in sodelavec. Uspešno je nadaljeval njegovo delo. Leta

1930 je izdal knjigo o biodinamičnem kmetijstvu, ki

je izšla hkrati v petih jezikih in se je hitro uveljavila

po vsem svetu. Bil je nemški znanstvenik in antropozof.

Delal je v laboratoriju v Goetheanumu, kasneje je

vodil veliko eksperimentalno posestvo za biodinamiko

Domburgu na Nizozemskem. Koordiniral je tudi

priprave na kmetijski tečaj. Po Steinerjevi smrti je največ

delal v Ameriki, kjer je prvič predaval leta 1933.

Pred pričetkom druge svetovne vojne se je preselil v

ZDA, kjer je delal na različnih univerzah. Uspešno je

promoviral Steinerjevo delo ter veliko prispeval k razvoju

in uveljavitvi biodinamike.

Maria Thun (1922–2012) je bila nemška bidinamična

kmetovalka. Njena izjemna zasluga je, da je Steinerjeva

teoretična izhodišča prenesla v prakso. Upoštevala je

tudi astrologijo in lastne izkušnje. Od leta 1962 je izdajala

letni setveni koledar, ki ga po njeni smrti izdaja

Matthias Thun.

Dva jesenska recepta

Fanika Jeromel

Jesen je čas izobilja plodov in sadov celoletnega

dela. To se pozna tudi v nekaterih značilnih

sezonski jedeh, ji jih bomo tokrat pripravili.

Pečeni gomolji

V pekač na krhlje narežemo različne gomolje in korene:

krompir, rdečo peso, korenje, pastinak, zeleno,

čebulo in bučke hokaido. Posolimo, potresemo

s kumino in majaronom, polijemo z olivnim ali kakim

drugim oljem in damo v pečico na 200 °C. Ko

je pečeno (40 minut) ponudimo kot samostojno jed,

okrašeno s svežimi zelišči: peteršilj, listi in cvetovi

kapucinke ali ognjiča.

Pečene češplje

Zrele češplje operemo in zložimo v pekač tesno eno

ob drugo. Lahko jih tudi razpolovimo in izkoščičimo.

Prelijemo z mlekom ali sladko smetano, lahko

tudi s kokosovim ali katerim drugim rastlinskim

mlekom. Dolijemo toliko mleka, da so češplje do polovice

v tekočini. Potresemo z vanilijevim sladkorjem.

Po želji tudi osladimo s sladkorjem ali medom.

Damo v pečico na 180 °C za 30 do 40 minut, da se

češplje po površini malo zapečejo. Ponudimo kot

samostojno sladico, okrašeno s stepeno smetano, ali

kot dodatek h kaki drugi jedi, na primer k riževemu

narastku.

13


Širimo obzorja

Osnove antropozofije

Duhovno znanstvena

razlaga 'padca iz raja'

Brane Žilavec

V velikem delu sveta, kjer so razširjene judovska,

krščanska in islamska vera, ljudje poznajo različne

verzije zgodbe o Adamu in Evi, ki živita v raju, kjer

so bogovi posadili „vsakovrstno drevje, prijetno za

pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi

vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega.« Potem

so Adamu naročili: „Z vseh dreves v vrtu smeš

jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar

ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo

umrl.« Vse je bilo v redu, dokler ni kača rekla Evi:

»Nikakor ne bosta umrla! V resnici bogovi vedo, da

bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči

in bi postala kakor bog, poznala bi dobro in húdo.« 1

Posledice zaužitja prepovednega sadu so bile resne:

izgon iz raja, naporno delo pri samooskrbi s hrano,

bolečine, trpljenje in smrt.

Preden začnemo s pomočjo duhovne znanosti z raziskovanjem

duhovnega ozadja te mitološke zgodbe

o poreklu sedanjega človeštva, se moramo zavedati,

da si je treba vsa dogajanja, o katerih bomo govorili,

„predstavljati tako, kot da se odvijajo v teku izjemno

dolgih obdobij“ 2 – kot del velikega načrta kozmičnega

razvoja – ko so obstajale povsem drugačne naravne

okoliščine, kot jih imamo sedaj, saj so se snovi zgoščevale

iz prvotnega toplotnega stanja postopoma: najprej

v plinasto stanje, nato v tekoče in šele na koncu v trdno

stanje. Dodatni izziv je v tem, da moramo ločiti opise,

ki „podajajo slike razvoja Zemlje z njihovih zunanjih

vidikov, od tistih, ki so videni z duhovnih vidikov.“ 3

Poleg tega si moramo tudi zapomniti, da „ni lahko

opisati z običajnim jezikom vplive duhovnih bitij, ki

so obstajali v tistih prvotnih časih. Prvobitni vplivi

nikakor niso bili naravni vplivi, temveč popolnoma

duhovni vplivi. In tako so tudi delovali; prenašali so

se kot duhovni vplivi iz višjih duhovnih bitij na človeka

na način, ki je ustrezal njegovemu stanju zavesti v

tistem času. Če si ga predstavljamo kot vpliv narave,

bomo popolnoma zgrešili zaznavo njegovega resničnega

bistva. Če pa po drugi strani rečemo, da so bitja,

ki so vsebovala naravo Stare Lune, pristopila k človeku

z namenom, da bi ga pridobile za njihove cilje, tako, da

so ga zavedle v skušnjavo, potem uporabimo simbolični

izraz; to je v redu, vse dokler se zavedamo njegove

simbolične narave in prepoznamo, da v ozadju simbola

leži duhovno dejstvo.“ 4 To je le en primer, ki nazorno

prikaže, da v ozadju podob in dejanj, ki jih vsebuje

zgodba o izgonu iz raja, obstajajo duhovna dejstva in

dogodki.

Ena izmed najbolj pomembnih značilnosti razvoja človeštva

je v tem, da imamo opravka z dvojnim poreklom

našega obstoja – lahko bi jih imenovali kozmično

in zemeljsko poreklo. Posledica tega je, da „je človekova

narava dvodelna. V njem so štiri pogosto omenjeni

14


ŠIRIMO OBZORJA

človeški principi – fizično telo, eterično telo, astralno

telo in ego. Nato ima človek znotraj ega možnost prihodnjega

razvoja treh višjih principov – manas, budhi

in atman, ki jih poznamo v naših zahodnih jezikih kot

duh sam, duh življenja in duhovni človek.“ 5

v vodo; vsaka od njih se napoji z delom te vode. To, kar

je bilo prej enolična masa vode, je sedaj razdeljeno med

mnoge majhne gobice. Tako je bilo tudi s človeškimi

dušami v tisti oddaljeni dobi. Pred tem so počivale v

naročju božanskega prvega vzroka, ne da bi posedovale

individualnost; toda v določenem trenutku so bile vsrkane

s strani človeških teles in na ta način individualizirane,

tako kot se to zgodi vodi s pomočjo gobic.

Lucas Cranach the Elder

Mora nam biti jasno, da je človek obstajal od samega

začetka Starega Saturna in tudi od začetka sedanje zemeljske

faze razvoja, vendar pa sta se njegova oblika in

nivo zavesti pogosto spreminjala. V skladu s tem lahko

sledimo poreklu modernega človeka „nazaj od sedanjega

obdobja skozi grško-latinsko, egiptovsko-kaldejsko,

perzijsko in indijsko obdobje človeštva do tistih

naših predhodnikov, ki so živeli na področju Zemlje,

ki ga imenujemo Atlantida, med sedanjo Evropo in

Ameriko. Še bolj nazaj pridemo do predzgodovinskega

področja Zemlje, ki ga imenujemo Lemurija, ki je bil

med Avstralijo in Indijo. V sredini tega lemurskega

obdobja se je višja triada duha samega, duha življenja in

duhovnega človeka združila s štirimi nižjimi človeškimi

principi – fizičnim telesom, eteričnim telesom, astralnim

telesom in egom. 6

Natančno rečeno, v tistem času lemurskega obdobja

ni bilo najvišje bitje na Zemlji fizični človek v našem

smislu besede. Kar je obstajalo, je bila neke vrste ovojnica,

ki je vsebovala najvišjo živalsko naravo – bitje

oz. zbirko bitij, sestavljeno iz štirih nižjih principov

človeške narave. Vendar je do takrat višji človek, ki je

notranji del človeške narave – kateremu je usojeno, da

se razvija dalje in dalje v prihodnosti preko treh principov

duha samega, duha življenja in duhovnega človeka –

počival v naročju božanskega vodstva (Godhead).

Lahko si ustvarimo sliko prizorišča v tistem času s

pomočjo navadne primerjave: bilo je, kot če bi si vsi

ljudje, ki so živeli na Zemlji, zgradili telesa, sposobna

prejeti človeško dušo tako, kot goba vsrka vodo. Predstavljajte

si posodo z vodo. Nemogoče je razločiti, kje

se konča ena kaplja vode in prične druga. Poleg tega si

predstavljajte številne majhne gobice, ki so potopljene

Rezultat tega je, da se lahko kaplja neodvisnega individualiziranega

božanstva – kaplja božanske esence, kateri

se je odreklo božansko vodstvo in jo izlilo v štiridelno

človeško posodo – najde v vsakem človeku.» 7

To dogajanje si lahko ogledamo z drugega vidika. Ko

osredotočimo našo pozornost na današnjo fazo kozmičnega

razvoja, na sedanjo Zemljo, bomo odkrili, da

„obstaja Zemlja zato, da se je lahko ustvaril človek, ki

ima zavest Jaza. V času prvih štirih krogov so se razvila

kraljestva narave z nalogo, da je lahko v četrtem

krogu postal človek samo-zavedajoče bitje, ki lahko

odseva sebe v njegovem telesu.“ 8 Lahko bi celo rekli,

da so bile vse predhodne faze Starega Saturna, Starega

Sonca in Stare Lune 9 faze priprave človeškega telesa

na to, da je lahko prejelo ego kot dar Duhovov oblik. 10

„Človek je postal na Zemlji individualizirano duševno

bitje. Njegovo astralno telo, ki so ga vanj vlili Duhovi

gibanja na Stari Luni, je bilo na Zemlji organizirano v

dušo občutkov, dušo razuma in duhovno dušo. Ko se je njegova

duhovna duša razvila do te mere, da je bila sposobna

zgraditi zase v obdobju življenja na Zemlji telo, ki

je bilo dovolj prilagojeno, da jo je lahko prejelo, takrat

so Duhovi oblik darovali človeku iskro njihovega lastnega

ognja. V njem se je zanetil Jaz. Vsakič, ko je človek

zapustil fizično telo, je bil v duhovnem svetu, kjer je

srečal bitja, ki so mu dala njegovo fizično telo, njegovo

življenjsko telo in njegovo astralno telo v času razvoja

Saturna, Sonca in Lune; ta telesa je izpopolnjeval vse

do zemeljskega nivoja razvoja. Toda sedaj, ko se je v

njegovem življenju prižgala ognjena iskra Jaza,“ 11 so se

stvari spremenile dramatično.

15


ŠIRIMO OBZORJA

„V začetku našega zemeljskega razvoja je bila Zemlja

združena s Soncem in Luno. V tistem času se je človek

ponovno pojavil iz duhovne klice, ki je vsebovala fizično,

eterično in astralno telo. Človek je takrat obstajal

v njegovi prvi zemeljski obliki – to je v edini obliki, ki

je bila možna v času, ko je Zemlja še vedno vsebovala

tako Sonce kot Luno. V duhovno-znanstveni literaturi

se to obdobje zemeljskega razvoja, skozi katerega je

prešel človek skupaj z njegovim planetom, običajno

imenuje polarna doba. Potem je prišel čas, ko se je Sonce

pripravilo, da se odstrani iz Zemlje; to je čas, ko so se

bi človek prejel njegov ego princip; in njegov nadaljnji

razvoj bi potekal tako, da bi bila v zadnji tretjini

atlantske dobe njegova zamegljena jasnovidna zavest

zamenjana z zavestjo zunanjih objektov.“ 13

Lucas Cranach the Elder

16

bitja, ki niso mogla nadaljevati svojega razvoja s snovmi

Zemlje, ki so se postopoma vedno bolj zgoščevale,

umaknila z bolj finimi snovmi Sonca. To obdobje se

imenuje hiperborejska doba. Nato je sledila doba, v kateri

je ostala edino Luna združena z Zemljo; to je bil čas, v

katerem je razširila naraščajoča jalovost preko našega

zemeljskega življenja. V duhovno-znanstveni literaturi

se to obdobje imenuje lemurska doba. To je doba, v katerem

se je zgodila izločitev Lune.

V času lunine krize je bil človek razvit do stopnje, v kateri

je posedoval fizično telo, eterično telo, astralno telo

in ego. Za njegov ego je bil zadolžen Duhovom oblik;

za njegovo astralno telo Duhovom gibanja; za njegovo

eterično telo Duhovom modrosti; za njegovo fizično telo

Tronom. Duhovi oblik (Eksusiaji ali Elohimi) so bili tisti,

ki so omogočili, da se je zametek ega pridružil drugim

principom. Če bi bil človek tedaj vpleten samo v

normalni tok razvoja, potem bi določena bitja delovala

na njegovem fizičnem telesu, druga na njegovem eteričnem

telesu, druga na njegovem astralnem telesu in

spet druga na njegovem egu – vsako bitje bi delovalo

na principu, ki mu je bil dodeljen. Vendar pa so bila

prisotna tudi tista bitja, ki so zaostala na Stari Luni –

luciferska bitja. 12 Če bi bila ta bitja sposobna izvajati

njihovo delo na pravilen način, potem bi bila zadolžena,

da delujejo na egu; toda na Luni so se naučila delovati

le na astralnem telesu in to je sprožilo pomembno

posledico. Če ne bil bilo teh luciferskih duhov, potem

Vendar pa se je zgodilo nekaj drugega. Luciferski

duhovi so preželi njegovo astralno telo. Ta bitja „so se

dejansko vlila v človeško astralno telo; na ta način je

človek prejel vase luciferski vpliv potem, ko je bil izgrajen

s pomočjo vseh višjih duhovnih bitij. Mi bomo

razumeli, kaj to pomeni, če izjavimo, da je postalo človekovo

življenje želja in hrepenenj – vsega, kar domuje

v astralnem telesu – prežeto z luciferskim elementom

in da je zato postalo bolj silovito, bolj strastno, vodeno

z večjim pohlepom, osredotočeno bolj nase; skratka

to, kar danes imenujemo egoizem – nagnjenje k temu,

da smo zavzeti s samim seboj in izolirani v sebi ter

zaposleni z zagotovitvijo lastnega notranjega udobja

– vse to je vstopilo v človeka z luciferskim vplivom.

Vse dobro in slabo, ki izhaja iz prežemanja z notranjim

udobjem in zadovoljstvom, je vstopilo v človeka z luciferskim

vplivom.“ 14

To je imelo zelo dramatične učinke na človeka v tistem

času. „V zgradbi njegovega astralnega telesa bi se človek

razvil precej drugače, če ne bi bil prizadet z luciferskimi

duhovi. Človek bi razvil sam takšne impulze, ki

bi ga zanesljivo vodili in ga napredovali nezmotljivo.

Višji duhovi bi ga vodili k temu, da bi videl svet tako,

kot da vsebuje objekte, v ozadju katerih se objavljajo

duhovna bitja. Ampak to, kar bi primanjkovalo, je

svoboda, navdušenje, občutek neodvisnosti – strasti

za te bolj vzvišene nagibe. Človek bi izgubil svojo

prejšnjo jasnovidno zavest in bi cenil veličastnost sveta

kot neke vrte boga, kajti on sam bi postal sestavni del

božanstva. Nadalje bi takšno videnje sveta povzročilo

popoln odsev sveta v njegovem umu, vendar bi on

sam ostal v vsej svoji popolnosti zgolj odsev vesolja.

Toda preden se je lahko to zgodilo, so luciferski duhovi


ŠIRIMO OBZORJA

napolnili njegovo astralno telo s strastmi, instinkti in

hrepenenji, ki so se združili z vsem, kar je postalo del

njega v teku njegovega razvoja. To je pomenilo, da človek

ni bil sposoben le zaznavati zvezde, temveč istočasno

občutiti zamaknjeno navdušenje, ko jih je zagledal;

ne le slediti božansko navdihnjenim instinktom svojega

astralnega telesa, temveč s pomočjo svobode razviti

lastne impulze. To je tisto, kar so luciferski duhovi vlili

v astralno telo človeka. Vendar je to vsebovalo še en

faktor; poleg tega so mu dali še nekaj drugega: možnost

zla oz. greha. Le-ta ne bi obstajal, če bi bil človek

Vedeti moramo, da „to vsekakor ni govorna figura,

temveč dobeseden opis stanja, ko rečemo, da je s pomočjo

skrčenja človeškega telesa, ki ga je povzročil luciferski

vpliv, postal človek težji in se je spustil iz periferije

na površino Zemlje. To je bil izgon iz raja. Človek

je prvič pridobil silo gravitacije. To, kar ga je pripeljalo

dol na Zemljo, je bil luciferski vpliv, medtem ko je pred

tem prebival v njeni periferiji,“ 18 v njeni atmosferi.

Michelangelo

voden naprej korak za korakom s pomočjo bolj vzvišenih

bogov. Luciferski duhovi so človeka osvobodili in

mu podarili sposobnost navdušenja; toda istočasno so

ustvarili možnost manjvrednih poželenj. Posledično je

človek užival v stvareh čutnega sveta v večji meri, kot

bi smel; oprijel se jih je s pretiranim zanimanjem. In

rezultat tega je bil, da se je proces fizičnega strjevanja

pričel prej, kot bi se to zgodilo drugače.

Zaradi tega je človek pridobil trdno obliko prej, kot so

to nameravala božansko-duhovna bitja, če se tako izrazimo.

Šele v zadnji tretjini atlantske dobe bi se človek

lahko dejansko spustil iz plinaste do trdne oblike; ampak

zgodilo se je, da se je spustil prenagljeno in postal

trdno bitje. To je tisto, kar biblija opisuje kot padec človeka“

15 iz raja. „V biblijski tradiciji je čas pred vstopom

luciferskih bitij omenjen kot čas raja in spust na Zemljo

ter človekovo razmerje s čutnim svetom kot izgon iz

raja.“ 16

Seveda „je morala biti človeška rasa varovana in negovana,

dokler ni bil človek sposoben doseči svoje

neodvisnosti. Človek se je moral odeti z materialnim

telesom zemeljske fizične snovi; on je bil voden od

lemurskih časov naprej skozi atlantsko dobo na tak

način, da se je bil sposoben vedno bolj utelešati v fizični

snovi. Zaradi luciferskega vpliva je privlačnost, s

pomočjo katere je bil človek pritegnjen v čutno snov,

postajala vedno močnejša.“ 17

Kako je bilo to doseženo? „Vez privlačnosti se je vzpostavila

med Jazom in zemeljskim ognjem; tako je postal

človek vpleten v področje zemeljske materije bolj,

kot je bilo to zanj vnaprej določeno. Prej je imel fizično

telo, ki so ga v glavnem sestavljali ogenj, zrak in voda;

k temu je bila dodana le senca, tako rečeno, le fantom

zemeljske snovi. Sedaj je telo postalo bolj gosto zgoščeno,

bolj zemeljsko. Razen tega je prej človek živel kot

bitje, ki je bilo organizirano precej delikatno, v nekakšnem

plavajočem, lebdečem gibanju nad trdnimi tlemi

Zemlje; sedaj se je moral spustiti iz okoliške sfere na

dele Zemlje, ki so bili bolj ali manj že strjeni.“ 19

V našem raziskovanju duhovnega ozadja zgodbe o

padcu iz raja smo prišli do ključnih dogodkov v preteklem

razvoju človeštva na sedanji Zemlji. „Sedaj moramo

poskusiti, da jasno razumemo, kako se Jehova in

Elohimi na eni strani ter Lucifer in njegova vojska na

drugi strani, ukvarjajo z razvojem človeka. Tu imamo

lunino božanstvo, ki se v biblijskih zapisih imenuje Jehova,

in sončne duhove, ki pošiljajo svetlobo k Zemlji

od zunaj; v bibliji se imenujejo Elohimi. Pod vplivom

Elohimov na eni strani in Jehove na drugi strani je bilo

vzdrževano ravnotežje v razvoju človeka.“ 20 Vendar je

zaradi posredovanja luciferskih duhov prišlo do neravnotežja.

Kajti ti duhovi so „delovali proti božanskim

duhovnim močem. Nekaj povsem drugega bi se dogodilo,

če se ne bi luciferski duhovi vmešali v človeški

razvoj. V zadnji tretjini atlantske dobe bi bila stara oblika

jasnovidne zavesti zamenjana z zavestjo objektov

17


ŠIRIMO OBZORJA

18

– z objektivno zavestjo, prežeto z duhom. Vendar se je

zgodilo, da so luciferski duhovi povzročili prezgodnje

strjevanje fizičnega telesa in tako omogočili človeku,

da se je navadil na svojo povezavo s fizičnim svetom na

zgodnejši stopnji, kot bi sicer prišlo do tega. In rezultat

vsega tega je bil, da je v zadnji tretjini atlantske dobe

človek vstopil v popolnoma drugačno stanje, kot bi to

storil, če bi ga vodila le božansko-duhovna bitja. Namesto

zunanjega sveta, ki bi žarel in bil poduhovljen

s strani duhovnih bitij, je človek tedaj zagledal samo

fizični svet, kajti duhovni svet se je oddaljil od njega.

Luciferski duhovi so se vmešali v oblikovanje človeškega

astralnega telesa; in ker se je povezal s fizičnim

svetom, so se tedaj arimanski duhovi vmešali v

njegovo zunanje zaznavanje, v odnos njegovega ega z

zunanjim svetom – z njegovo sposobnostjo, da razlikuje

svoj ego od zunanjega sveta. Zgradba njegovega

fizičnega, eteričnega in astralnega telesa ni takšna, kot

bi bila, če bi nanj delovali samo višji bogovi. Luciferska

bitja so si pridobila dostop do njegovega astralnega

telesa in ga pregnala iz raja bolj zgodaj, kot je bilo

predvideno; posledica te luciferske aktivnosti je bilo

vmešavanje arimanskih duhov v njegovo zaznavanje

zunanjega sveta, tako da so mu ga kazali zgolj v njegovi

fizični obliki in ne takšnega, kot je v resnici.

Lucifer je povzročil večje poslabšanje sil astralnega telesa,

kot bi to smelo biti; obenem pa tudi prezgodnjo

strditev človekove fizične snovi. Po drugi strani so

arimanski duhovi preprečili človeku, da bi zaznaval

duhovno osnovo sveta; namesto tega so ga prevarali

zgolj z njegovo iluzijo. Ariman je povzročil v ljudeh

prepričanje, da ni zunanji svet nič več kot materialni

obstoj, da ne obstaja takšno dejstvo kot duh, ki je

podlaga vsemu in ki prežema vso materialno snov.“ 21

Iz vsega doslej povedanega bi moralo biti očitno, da

obstajajo številne posledice vpliva luciferskih bitij. Doslej

smo uspeli omeniti samo nekaj najbolj izstopajočih

med njimi. K temu lahko dodamo, „da zgodba o raju

prikaže posameznika, ki je umeščen v položaj, da greši

zgolj zato, ker je postal individualno bitje, ki je zares

neodvisno. Medtem ko je prej črpal to, kar je potreboval,

iz vesolja tako, kot ena kaplja v vodeni masi pridobi

njene sile iz te mase, pa njegovi impulzi kot impulzi

docela neodvisne individualnosti izhajajo v celoti iz

njega samega. Zaužitje jabolka v raju napove takšne

vrste zmoto, ki izvira iz neodvisnosti.“ 22

To je povezano z dejstvom, da „je ego prvotni vir sebičnosti

oz. egoizma. Zaradi napora in delovanja ega

je enotnost božanskega vodstva sedaj razpršena med

mnoga bitja. Dezerterstvo iz božanske enotnosti v individualiziran

obstoj je rezultat delovanja ega. Tako

dolgo, kot so bila ločena bitja združena v božanskem

vodstvu, med njimi ni moglo obstajati nasprotovanje.

Spor je lahko nastal le takrat, ko so postala individualna

– to je ločeni egi. Medsebojni razvoj s pomočjo

boja, ki je isto kot egoizem, se imenuje prestopek ega

in krščanska tradicija zelo natančno navede trenutek,

ko se duša utelesi v telesu skozi padec v greh: zaužitje

jabolka v raju. Resnični greh oz. prestopek ega se označuje

z izrazom zlo. Samo ego lahko podleže zlu, ki je

nastalo z zaužitjem jabolka. V latinščini pomeni malum

tako zlo kot jabolko.“ 23 Na ta način „so luciferska bitja

prinesla človeku moč, da je razvil svobodno dejavnost

v njegovi lastni zavesti, toda istočasno so mu prinesla

možnost za zmoto in zlo.“ 24 Odločilnega pomena je, da

si zapomnimo, da „brez zla ne bi bilo možno občutje

samega sebe, svobodne izbire dobrega – to je svobode.

Dobro se bi lahko uresničilo brez Luciferja, to pa ne

velja za svobodo.“ 25

Druga posledica „luciferskega vpliva je bila v tem, da

je bilo vstavljeno v naše bitje to, kar lahko imenujemo

naše čutne zaznave. Te čutne zaznave, ki v bistvu pripadajo

Zemlji, niso bile namenjene človeku od začetka;

namesto njih je bilo načrtovano nekakšno intimno

življenje skupaj z duhovi višjih hierarhij. Sluh, ki ga

imamo danes z ušesi, gledanje z očmi in zaznavanje z

drugimi čutili so procesi, ki so neposredna posledica

luciferskega vpliva.“ 26 To dejstvo je izraženo v bibliji z

besedami „tedaj so se obema odprle oči.«

»Še en izrazit učinek luciferskega vpliva je bilo naslednje.

Od takrat dalje je bil človek nesposoben, da

bi občutil svoje posamično življenje na Zemlji kot nadaljevanje

breztelesnega obstoja. On je tedaj prejemal

takšne zemeljske vtise, kot jih je lahko doživljal preko

astralnega elementa, s katerim je bil cepljen. Ti vtisi

so se pridružili silam, ki uničujejo življenje. Človek je

to izkusil kot ukinitev svojega zemeljskega življenja.

Tako se je pojavila smrt, ki je bila povzročena s samo

človeško naravo« 27 – to je z astralnimi silami luciferske

narave, ki spodbujajo procese razgradnje fizično-eteričnega

telesa človeka, ki ga potrebujemo za življenje

na Zemlji.

Ne smemo pozabiti, da so bile vse te posledice in mnoge

druge, ki jih nismo mogli niti omeniti, posledice

zaužitja jabolka s prepovedanega drevesa dobrega in

zla. Po tem prestopku so bogovi »rekli Adamu: V potu

svojega obraza boš jedel kruh. Prej ni bilo potrebno človeku,

da bi jemal hrano v fizičnem smislu oz., da bi jemal

vase zemeljske snovi. Toda sedaj mora človek z nalogo,

da lahko prejema vase zemeljske snovi, težko delati

na zemlji« 28 – sedaj mora človek pridelovati lastno hrano.

V raju smo bili prehranjevani s kozmično hrano,

ki je bila sestavljena iz kozmičnih etrov, toplote, zraka


Zdravje

in vodnih hlapov; na Zemlji pa moramo jesti hrano, ki

vsebuje pretežno tekoče in trdne snovi. Dejanje zaužitja

jabolka ni torej le simbolična slika, temveč predstavlja

prehod od kozmične na zemeljsko obliko prehranjevanja,

ki se je zgodila v obdobju padca iz raja.

Potemtakem lahko zaključimo, da »vsak, ki gleda v

življenje bolj poglobljeno, ne bo več razsojal ničesar kot

vedno dobro ali vedno zlo. Ime Lucifer pomeni nosilec

luči, 29 toda v krščanstvu je kača opisana kot zapeljevalec

človeštva, ki se ga z gnusom imenuje Lucifer. To ni

bilo stališče prvotnega krščanstva. Celo med krščanskimi

mistiki prvega stoletja kača ni bila simbol zla,

temveč duhovnega vodstva človeštva. Modri vodja se

je imenoval kača. To je bil opis tistega, ki vodi človeštvo

k znanju« 30 sveta. Brez tega ne bi nikoli postali bitja, ki

lahko razvijejo svobodo.

Opombe:

1 Vsi citati v odstavku: Biblija, Geneza 2 in 3

2, 3, 4, 11, 16, 19, 24, 27 Steiner, Occult Science

5, 7, 22 Steiner, The Lord's Prayer, Berlin, 28.01.1907

6 Osnovni opis človeškega ustroja je na voljo v članku Devet članov celovitega

človeškega bitja, Svitanje, Zima 2016.

8 Steiner, Esoteric Cosmology, Berlin, 9.06.1904

9 Osnovni opis prejšnjih stopenj razvoja je na voljo v članku Duhovno znanstvena

razlaga razvoja vesolja, Svitanje, Poletje 2016.

10 Osnovni opis duhovnih hierarhij je na voljo v članku Duhovno-znanstvena

razlaga ustroja vesolja in bitij, ki obstajajo v njem, Svitanje, Pomlad 2015.

12 Osnovni opis luciferskih in arimanskih bitij je na voljo v članku O obstoju

duhovnih bitij, ki sodelujejo pri razvoju človeštva s svojim zaostajanjem

ali prehitevanjem, Svitanje, Jesen 2015.

13, 15, 21 Steiner, The Gospel of St. John, Cassel, 28.06.1909

14, 18 Steiner, Genesis, Munich, 24.08.1910

17 Steiner, The Gospel of St. John, Cassel, 7.07.1909

20 Steiner, Universe, Earth and Man, Stuttgart, 8.08.1908

23 Steiner, The Structure of the Lord's Prayer, Karlsruhe, 4.02.1907

25 Steiner, Origin of Evil, Berlin, 22.11.1906

26 Steiner, The World of the Senses and the World of the Spirit, Hanover, 31.12.1911

28 E. Weisshaar, A Guide to the Spiritual Science of Rudolf Steiner, www.rsarchive.org

29 Ime Lucifer izvira iz latinskih besed lux (svetloba) in fero (nositi).

30 Steiner, The Christian Mystery, Dusseldorf, 30.03.1906

.

William Blake

Zlatorog

Othmar Hlubek

Vse do 19. stoletja so pastirji pripovedovali

slovensko alpsko pripoved o Zlatorogu. Njen

izvor naj bi segal v mitični čas. K. Deschmann,

kateremu je neki zbiralec poročal o tej pripovedi,

jo je dal natisniti v nemškem prevodu v Laibacher

Zeitung leta 1868 kot 'globokoumno razjasnitev

preoblikovanj, ki so opustošila območja v Julijskih

Alpah, kakor je ljudsko verovanje razumelo

stvaritve divje naravne sile'. R. Baumbach jo

je uporabil kot izvir in motiv za svojo pesnitev

'Zlatorog'.

Prijatelji Rudolfa Steinerja so poročali, da je to pripoved

poznal in da jo je cenil; poročajo, da je delovanje

rojenic, dobrih belih žena te pripovedi, našlo

času in duhu primerno obnovitev v treh ženah njegove

'Pravljice o čudežu izvira' (Das Märchen von

Quellenwunder).

Slovenci so rojenice znali ceniti kot nežne in dobrotljive

pomočnice, ki pa tudi delujejo z elemenetarno

silo. Ljudem se pojavljajo v svetlobni podobi s

tančicami, spletenimi iz bele svetlobe. Pomagale so

tistim, ki naj bi kot otroci spet prihajali na svet, kot

tudi ženam pri porodu. Pogosto so varovale dečke,

dokler so bili prosti krivde.

Snov te pripovedi poroča o lovcu v davnini, ki je pogumno

in neustrašno hodil po poteh v najvišjih gorskih

legah, na katere so ljudje gledali s plaho spoštljivostjo.

Ko se je rodil, je na nebu zasvetila zvezda: bil

je sin uboge in slepe vdove. Rojenice so bile njegovi

materi v podporo in njega so prevzele v svoje roke.

Lovec jih je poznal, vedel je za njihov alpski vrt, za

njihove bele gamse in za kozoroga z zlatimi rogovi.

Lahko se je svobodno gibal po gorah. Kajti kdor se

je neupravičeno prikradel v to področje, so mu rojenice

pokazale svojo elementarno moč. Z gromom,

bliskom in kamnito točo so ga prisilile, da se je moral

vrniti. Njihovi gamsi so valili skale v dolino.

Varuh tega vrta je bil Zlatorog. Skozi vrt je žuborela

srebrno kipeča izvirska voda. Tu so rasle alpske

cvetlice, ki so vdihovale sončno luč in nudile metuljem

in čebelam nektar iz svojih barvitih, dišečih cvetnih

čaš. Bele žene so Zlatorogu podelile nesmrtnost.

Strel v srce ga ni mogel usmrtiti. Iz krvi njegovih

ran so pognale legendarne triglavske rože. Če je

19


ZDRAVJE

prežvečil le list te cvetlice, je bil ozdravljen. Velikanska

je bila čudežnost njegovih rogov. Bili so ključ do 'zaklada

v gori Bogatin'. Pri vhodu v goro je tekla 'zlata

reka', tam je bedel zmaj z mnogimi glavami. Zlatorog

je vedno lahko prišel do tega kraja. Ko se je zmaja dotaknil

s svojimi zlatimi rogovi, je ta postal krotek kot

ovca. Zlatorog je smel svoje rogove omočiti v tekočem

zlatu in tako je obnovil svojo sončno silo.

Kot pravi Vilko Ukmar iz Ljubljane, govori slovenska

mitologija o svojem najstarejšem bogu Svarogu, da je

imel dva sinova: dobrega Svarožiča, sončnega boga, katerega

zemeljska oblika je Zlatorog; temu nasproten je

hudobni Jarnik ali Jaro, ki ga je ljudstvo v njegovi človeški

postavi imenovalo Zeleni lovec. Temu bogu je lovec iz

pripovedi končno podlegel. Jaro ga je spodbudil k temu,

da bi se polastil zlatega roga. Lovec je ranil nesmrtnega

Zlatoroga. Tega sicer nikoli ne bi hotel storiti, saj je

vedel, kaj so mu rekle bele žene: da ga to lahko stane

življenja. Iz Zlatorogove krvi so zrasle rože in te so lovca,

ki je Zlatorogu sledil, pripeljale do prepada. Tam stopi

predenj znova oživljeni Zlatorog. Blisk njegovih rogov

oslepi lovca, ki izgubi ravnotežje in zgrmi v prepad.

Slovenskemu ljudstvu, narodu pastirjev, kmetov in lovcev,

obdarjenemu s pripovedkami in pravljicami, so beneški

trgovci zbudili pohlep po zlatu. Gostišče ob reki

Soči, kot ga omenja pripoved, je bil kraj srečanj med njimi.

Motiv tekočega zlata, zlate reke, napeljuje misli k mitski

pripovedi o zlatem runu.

V svojem delu 'Egipčanski miti in misteriji' (Ägyptysche

Mythen und Mysterien) nakazuje Rudolf Steiner, da so

v elevzinskih in egipčanskih misterijih skušali astralno

telo znova spreminjati v prvotno čisti zlati tok. 'Osvajanje

zlatega runa' je bila ena od preskušenj starodavne

egipčanske posvetitve; to nam je ohranjeno v čudoviti

pripovedi o Jazonu in Argonavtih in o Jazonovi osvojitvi

zlatega runa. Potovanje Argonavtov prikazuje v

liku osvajanje prvotnega astralnega telesa. Takšno osvajanje

lahko najdemo tudi v egipčanski mitologiji.

Zunanja, zgodovinska dejstva so povezana z duhovnimi

dejstvi. Naj nikar ne mislimo, da gre le za simbole.

Potovanje Argonavtov se je v resnici godilo. Zunanji

dogodki so fiziognomija notranjih procesov. Osvajanje

zlatega runa je spominjanje čistega astralnega telesa.

Raziskovanja prikazujejo, da so Argonavti z zlatim runom

potovali iz Pontskega (Črnega) morja po reki Ister

(Donava) navzgor in da so tam, kjer se Ister razpolovi

(pri Beogradu) in teče k morju v dve smeri, krenili po

drugem toku reke Istros (Save) k Jadranskem morju

(Istri). Po drugi verziji starih piscev: od Pontskega morja

po reki Ister navzgor, nato po Savi navzgor, potem

so po zemlji prenašali ladjo Argo preko Isthmusa med

Emono in Timavom, od tod navzdol do Jadranskega

morja. Povsod tam, kjer so se Argonavti ustavljali, na

obali, otokih, v okrožju pripovedi o Zlatorogu, je tudi

izvor tega mitičnega izročila.

Pripoved ne izda tega, kako se lahko strelec polasti zlatega

roga, toda tako, kot se dogajanje razvija, skriva v

sebi preroštvo: človeški pohlep je vzrok, da so rojenice

ta svet zapustile. Zlatorog in beli gamsi so opustošili

'večno zeleni vrt'. Danes je tam morje skalnatih ruševin.

Baumbach zaključuje svojo pesnitev o Zlatorogu z naslednjimi

vrsticami:

A po sedemstotih letih zraste

v morju skal Triglava smreka

in iz lesa doraslega drevesa

za zibko deske bodo se nažagale

in vanjo položen bo deček,

ki nekoč zaklad uspe doseči v Bogatinu.

Dopolnitev tega nam daje slutiti 'Pravljica o čudežu izvira':

'Bil je nekoč deček ... '

Rojenice, ki delujejo iz notranje sile v duši ljudstva,

niso več hotele pomagati sinu slepe vdove.

Kar se je pripovedovalo, je danes pozabljeno. Duše današnjega

časa ne najdejo več dostopa do tega. Tudi R.

Baumbach, ki je lahko pripoved za nekaj časa iztrgal

pozabi, ni več našel tega dostopa. Gotovo pa se razodene

temu, ki se obrača k novi znanosti o duhu, in

dojame, da je potrebna duševna sila, ki jo presvetljuje

duh in je dorasla temu, da 'ukroti zmaja, ki bedi v gorah

pri Zlati reki'.

Sestavek je izšel v tedniku Goetheanum 12. junija 1955 v prilogi

'Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht'. Povod za to

je bila recitacija prepesnitve pripovedi 'Zlatorog' v nemškem jeziku.

iz nemščine prevedel Samo Simčič

20


Oglas

Moje biološko-dinamično kraljestvo

prodam

kmetijo Kisovnik

na Vrzdencu,

gnezdo slovenske biodinamike doslej

in še vedno sedež društva AJDA Vrzdenec.

Posestvo:

15 hektarjev, od tega 9 hektarjev

gozda, lasten studenec s pitno vodo,

ki nikoli ne presahne, travniki, pašniki,

ribniki, njive, vrtovi, sadovnjak, hlev,

toplar, drvarnica, klet zemljanica,

čistilna naprava za odpadne vode.

Bivalna pravljica s 330 m 2 površine,

dosledno ekološko uresničena

Steinerjeva arhitektura.

Vseh 25 let biološko-dinamično

negovano!

Meta Vrhunc

Tel. 031 577 942

Meta Vrhunc

Tel. 031 577 942

21


ČLOVEK IN ANTROPOZOFSKA MEDICINA-naslovnica.indd 1

12/16/14 10:00 AM

Literatura

ZALOŽBA AJDA

Prvotno smo si zadali nalogo skrbeti za strokovno

literaturo na področju biodinamike. Dr. Steiner pa je

menil, da je pridelovanje hrane neposredno povezano

z zdravjem in s tem z medicino. Zato smo poskrbeli

tudi za nekaj antropozofskega čtiva za področje

prehrane in medicine.

Naj predstavimo nekaj brošur:

ZA PODROČJE VRTNARJENJA IN KMETOVANJA

TEMELJI USPEŠNEGA

KMETOVANJA V OČEH

DUHOVNE ZNANOSTI ali

kratko KMETIJSKI TEČAJ

dr. Rudolfa Steinerja

je slovenski prevod stenografskih

zapisov osmih predavanj, v katerih

je dr. Steiner utemeljil biološkodinamično

metodo.

Cena: 32,85 €

PRAKTIČNO VRTNARJENJE

Marije Thun

sodi k temeljni literaturi

biodinamičnega vrtnarjenja.

Brošura

POVITKI

IN

OBLOGE

pomaga reševati

marsikatero stisko

Vzemimo primer:

Otroka boli uho

Pred obiskom zdravnika lahko

pomagamo tudi sami.

POVITKI

IN OBLOGE

V ANTROPOZOFSKI

MEDICINI

Cena: 9,90 €

Nasvet z navodili za izvedbo na strani 7:

VREČKA S ČEBULO ZA UŠESA

Srednje veliko čebulo na drobno sesekljamo in

zavijemo v dve tanki krpi. Segrejemo na telesno

temperaturo in položimo eno na uho, drugo pa

za uho. Na to položimo nekaj nespredene surove

volne, nato pa vse dobro pričvrstimo z volnenim

šalom, ruto ali čepico. Namesto tanke krpe

lahko uporabimo tudi cevasto obvezo za prste.

Cena: 27,38 €

ZA PODROČJE MEDICINE

ČLOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA s predavanji dr.

Maria Mayrhofferja

9,00 EUR

Cena: 8,76 €

»LOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA

RAK ‡ UJMA

»LOVEŠTVA IN »ASA

Dr. Mario Mayrhoffer

Opomba: Pri bolečinah v ušesih je pomembno,

da je nos čist. Priporočamo uporabo fiziološke

raztopine s kuhinjsko soljo, ki jo prodajajo kot

kapljice za nos v lekarni (glej Spiranje nosu).

Več informacij ali naročila

www.ajda-vrzdenec.si, ali 01 7540 743

22


Vabimo vas k ogledu spletnih strani

www.ajda-vrzdenec.si,

kjer boste našli še predstavitev brošur:

CELOSTNA PREHRANA 1 in 2 Michaela Kassnerja

DEMETER ČEBELARJENJE Günterja Friedmanna

BIO ČEBELARJENJE Matthiasa Thuna

PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in 2

s predavanji antropozofskih specialistov za področje

semenarstva

SPIRITUALNA ASTRONOMIJA dr. Wolfganga Helda

TEMELJI BIOLOŠKODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA

Marije Thun

KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI

Eckardta von Wistinghausen in Friedricha Sattlerja

PREPARATI Mete Vrhunc z napotki za izdelovanje in

uporabo biološkodinamičnih preparatov

Uporaba: Pri močnih bolečinah v ušesih

in vnetju srednjega ušesa (učinkuje močneje).

Trajanje: 10 – 15 minut, pa tudi do ene ure

Upoštevajte nasvet zdravnika!

IN KATERA ZDRAVILA BI PRIPOROČIL

ANTROPOZOFSKI ZDRAVNIK?

Priporočilo Male antropozofske lekarne,

stran 43:

Bolečine v ušesih

Aconit Ohrentropfen

Kdaj: pri prvih znakih bolečin v ušesih

Koliko: po potrebi 1–2 kapljici v slušni kanal

Apis Levisticum Glob. Wala in

Silicea comp. Glob. Wala

Kdaj: vnetje srednjega ušesa

Koliko: vsako uro 5–7 glob. Izmenično

NOVA KNJIGA

David L. Brierley

One Hundred Million

Destinies Now

Nova publikacija, ki izzive, s katerimi

se sooča Evropa, obravnava z vidika

waldorfske pedagogike.

Ko bralca počasi popelje

skozi poučni del ter nato

skozi predloge za praktično

delo, ob tem pa

predstavlja učinkovite

metode spajanja intelektualnega

in emocionalnega,

nas avtor opogumlja

in nam sporoča, da v

življenju vedno lahko izbereš,

da boš boljši. Zavedanje,

da imamo možnost

izbire, nas varuje

pred mnogimi izrazitimi

psihopatološkimi stanji, v katera zapademo samo

zato, ker nam življenje postane pretesno, pot pred

nami pa brezno. Ko odkrijemo, da obstajajo mnoge

poti, saj je življenje le prometno krožišče, ki ima

mnogo več izhodov, kot si mislimo, se umirimo,

osredotočimo, se rešimo suženjstva, na katerega

smo obsodili sami sebe, pogosto z vzgojo, za katero

kot otroci nismo ne krivi ne odgovorni.

Ta knjiga je prav takšen vodič pri iskanju izhoda,

svetlobe v tunelu. Z znanjem, izkušnjami in pogumom,

da stopi 'iz okvirjev', je avtor nadaljeval

svojo pot iskanja boljših pedagoških metod dela

z otroki, da bi postali boljši ljudje. Njegova strokovnost,

znanstvenost, praktičnost in dolgoletne

izkušnje dajejo tej knjigi duhovno in intelektualno

prednost pri izboru načina, kako bomo kot učitelji

preostanek življenja preživeli v iskanju svetlobe,

proti kateri nas od rojstva usmerja naša arhetipska

inteligenca.

prof. ddr. sc. Lidija Pehar

redna profesorica na oddelku Pedagogika

in psihologija Filozofske univerze v Sarajevu,

prodekanja Filozofske fakultete

23


Društva

Seznam društev

za biodinamično kmetovanje

in drugih antropozofskih iniciativ v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija

Volčji Grad 40, 6223 Komen

051 204 436 (Andreja)

040 608 717 (Maja)

info@demeter.si

Društvo Ajda Vrzdenec

Vrzdenec 60, 1354 Horjul

01 754 07 43 (od 9. do 13. ure)

ajdavrzdenec@gmail.com

Predsednica: Meta Vrhunc

Društvo Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

04 572 56 18, 041 948 336

monika.brinsek@gmail.com

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija, 2370 Dravograd

041 340 871

toncka@loris.si

Predsednica: Antonija Ločičnik

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

041 323 249 (Jože)

051 204 436 (Andreja)

ajda.domzale@gmail.com

www.ajda-domzale.si

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

040 658 482

ajda.goriska@gmail.com

Predsednik: Drago Kladnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska

Soseska 13, 3312 Prebold

051 394 494

ajda.stajerska@gmail.com

Predsednik: Stanko Krašovec

Zveza biodinamikov Slovenije

Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana

zveza.biodinamikov@gmail.com

Predsednica: Saša Klančar

Naravoslovno-izobraževalno društvo 'Sapientia'

Sekcija za antropozofsko medicino Slovenije

Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci

vesna.forstneric@gmail.com

www.nid-sapientia.com

Delovna skupnost obsoteljske regije

Izletniška ulica 6, 3250 Rogaška Slatina

031 643 312

romana.srimpf@gmail.com

Vodja: Romana Šrimpf

Delovna skupnost dravinjske regije

Žiče 76, 3215 Loče

031 342 107

majda.temnik@gmail.com

Vodja: Majda Temnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, 8220 Šmarjaške Toplice

031 645 476

joze.lusavec@gmail.com

Predsednik: Jože Lusavec

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

031 458 532 (Majda Hriberšek)

majda.hribersek@gmail.com

Predsednik: Zvone Černelič

Društvo biodinamikov Notranjska

Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica

041 444 736

biodinamika.notranjska@gmail.com

Predsednica: Mihaela Klančar

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!