21.04.2020 Views

Revija Svitanje - Poletje 2018

Letnik XIV, številka 2

Letnik XIV, številka 2

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture

zavedanja

031 737 003 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Monika Brinšek, Aci Urbajs,

Breda Medvešček

STROKOVNI SODELAVCI:

Marija Poljanec, Franc Vehar,

Esha Chhabra, Elvira Devetak,

Brane Žilavec, Samo Simčič

SLIKOVNI MATERIAL:

Monika Brinšek, Breda Medvešek,

Brane Žilavec, arhiv Svitanje

NASLOVNICA:

Sandra Tominšek

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 737 003

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 14 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Utrinki4

Strokovna ekskurzija v Prekmurje in

v Donji Kraljevac na Hrvaškem 4

Berite (mo) Steinerja! 5

Biodinamika v praksi 6

Narava se to leto poigrava s čebelami in čebelarji 6

Biodinamčno kmetovanje je v vzponu 7

Zdravje10

Ure notranjih organov - poiščite zdravje in

vitalnost v ritmih vašega metabolizma 10

Širimo obzorja 12

Razvoj človeštva v sedmih kulturnih dobah

prve poatlantske ere 12

Joga in nova joga 19

Literatura22

Društva24

Revijo Svitanje lahko naročite:

revija@svitanje.si

svitanje.si/narocilo

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

ISSN 1854-1739

Letna naročnina znaša 22 €.

www.svitanje.si

2


UVODNIK

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Dragi bralci,

vabim vas k branju poletne številke Svitanja. Krepko

smo že zakorakali v poletje, katerega glasnik je

tudi naša revija. Tokrat smo za vas pripravili:

• Društvo Ajda Gorenjska se je podalo na pot

na drugi konec Slovenije, v Prekmurje, kjer

so obiskali biodinamično kmetijo Kasaš,

nato pa so si v Donjem Kraljevcu ogledali

rojstno hišo Rudolfa Steinerja.

• Avtorica članka Berite Steinerja razmišlja o

predavatelju Clavdiu Casseru iz Bolzana v

Italiji, ki ga je leta 2000 pri sebi gostilo društvo

Ajda Posočje. Predaval jim je o sadjarstvu

po biodinamičnih načelih, predavanje pa

zaključil z besedami: Berite Steinerja. Avtorica

postavlja hipotetično vprašanje o težavnosti

oziroma potrebnosti tega početja med biodinamiki,

med katerimi so mnenja deljena,

dostikrat tudi diametralno nasprotna. Pove

tudi o lastnih dolgoletnih izkušnjah z delom

na kmetiji, ko so ji bile Steinerjeve knjige

sprva težko razumljive, ob vztrajanju pa v vse

večjo pomoč pri delu, zato spodbuja druge

biodinamike, da vztrajajo tudi oni.

• Sledimo dogajanju v čebelarskem svetu.

• Iz tujih virov lahko izvemo, da je biodinamično

kmetovanje v vzponu tudi v ZDA,

saj kupci dajejo vse bolj prednost pristnemu

okusu biodinamičnih pridelkov in izdelkov.

• Podamo se tudi v ritme človekovega metabolizma

in si pogledamo ure notranjih

organov.

• Svoje obzorje širimo še v opisu razvoja

človeštva v sedmih kulturnih dobah prve

poatlantske ere.

• Spoznamo jogo in novo jogo.

Toplo vam priporočam tudi, da preberete nekatere

silno zanimive in aktualne članke na strani Waldorfskih

novic. Vodilna tema tokratne številke je

spanje in njegov pomen za zdrav razvoj otroka in

zdravo življenje vsakega posameznika.

Objavljamo tudi zanimive prispevke učiteljev, ki

vam bodo pričarali dogajanje na Waldorfski šoli v

zadnjih treh mesecih šolskega leta.

Lepo pozdravljeni.

DAN IMPULZ ZA NABIRAMO

12.07. četrtek cvet od 10h kamilico

21.07. sobota cvet cel dan kamilico

30.07. ponedeljek cvet cel dan kamilico

31.07. torek cvet do 10h kamilico

12.08 nedelja plod cel dan rman, preslico

13.08. ponedeljek plod do 20h rman, preslico

21.08. torek plod cel dan rman, preslico

22.08. sreda plod cel dan rman, preslico

23.08. četrtek plod od 16h rman, preslico

25.08. sobota plod od 10h rman, preslico

31.08 petek plod cel dan rman, preslico

DAN IMPULZ ZA NABIRAMO

02.09. nedelja korenina cel dan hrastovo lubje

03.09. ponedeljek korenina cel dan hrastovo lubje

04.09. torek korenina do 13h hrastovo lubje

10.09. ponedeljek korenina do 7h hrastovo lubje

12.09. sreda korenina cel dan hrastovo lubje

13.09. četrtek korenina od 13h hrastovo lubje

20.09. četrtek korenina od 16h hrastovo lubje

21.09. petek korenina cel dan hrastovo lubje

27.09. četrtek korenina od 16h hrastovo lubje

29.09. sobota korenina cel dan hrastovo lubje

30.09. nedelja korenina cel dan hrastovo lubje

3


4

UTRINKI

Strokovna ekskurzija

v Prekmurje in v Donji Kraljevac na Hrvaškem

Monika Brinšek

Člani društva Ajda Gorenjska so se letos

odpravili v Prekmurje na ogled Demeter

kmetije Kasaš in v sosednjo Hrvaško na

ogled biodinamične kmetije OPG Hunjadi

ter rojstne hiše Rudolfa Steinerja in Centra

Rudolfa Steinerja v Donjem Kraljevcu.

Na pot smo se odpravili zgodaj, saj smo morali prevoziti

celotno Slovenijo. Na Demeter kmetiji Kasaš so nam

pokazali, kako sejejo seme čebulčka s predhodnim nakaljevanjem

v zakuhi iz moke. Gospod Mihael nam je razkazal

kmetijo in stroje, ki jih uporabljajo. Za naše člane je

bil zanimiv ročni okopalnik, narejen v Sloveniji. Za konec

smo se posladkali še s sladkimi češnjami v njihovem

sadovnjaku.

Ker je bilo za nami že polovico dneva, smo bili že pošteno

lačni. Sledilo je preprosto a zelo dobro kosilo, in sicer

enolončnica in pecivo. Seveda smo se založili z njihovimi

šparglji, ki so nam polepšali nedeljsko kosilo.

Sledil je prehod državne meje. Odpeljali smo se proti

Donjem Kraljevcu, kjer smo si ogledali Center in rojstno

hišo Rudolfa Steinerja. Diana Posavec nam je povedala

nekaj malega o zgodovini Centra in o trenutni situaciji

na Hrvaškem v zvezi z biodinamiko. Hiteli smo naprej

na ogled biodinamične kmetije OPG Hunjadi, na kateri

se ukvarjajo s pridelavo sadja (predvsem jabolk) in žit

(pira in proso). Gospa Natalija in gospod Dean sta nam

razkazala njihov sadovnjak. Žal pa nas je čas preganjal,

saj je bila pot domov še dolga.

Polni novih vtisov smo se vozili nazaj na Gorenjsko.


UTRINKI

5

Berite (mo) Steinerja!

Marija Poljanec

Ko razmišljam o začetnih, pomembnih

srečanjih z biodinamiko oz. s Steinerjevo

antropozofijo, mi večkrat pride na misel eno

od mnogih predavanj, ki smo jih poslušali, in

sicer 17. novembra 2000 v Kanalu ob Soči.

Veliko gasilsko dvorano smo zapolnili do

zadnjega kotička.

Želela bi, da bi bilo kaj takega mogoče doživeti tudi v

tem času.

Predaval nam je gospod Clavdio Cassera iz Bolzana v

Italiji, in sicer o biodinamičnem sadjarstvu po biodinamičnih

načelih, ki jih sam prakticira. Ne bom govorila o

vsebini, pač pa želim povedati, da je bilo to eno od tistih

navdihujočih predavanj, ki je kasneje precej poslušalcev

privabilo v društveno delovanje tako na Goriškem kot

tudi na Tolminskem.

Ko nam je potekel določen čas zasedbe dvorane in so

drugi že dobesedno pritiskali na vrata, je seveda moral

predavatelj 'na hitro' zaključiti predavanje. A na koncu,

kot da je nekaj najbolj važnega pozabil. Ko smo že vstajali

s sedežev, je začel ' mahat' z majhno knjigico po zraku

in klical:' Berite Steinerja, berite Steinerja!'

O tem sem večkrat razmišljala in veliko sem se pogovarjala

tudi s posameznimi predsedniki društev, kako napreduje

branje Stainerja. Odgovor je bil skoraj vedno isti:

'Začeli smo, potem pa se je ustavilo.'

Toda Cassera je najbrž mislil drugače. Njegov apel je najbrž

pomenil, da nobena receptura, pa če je še tako strokovno

predstavljena, ni dovolj, če se ne zbližaš z avtorjem.

Moraš se vanj poglobiti, da bi ga razumel.

Toda v Sloveniji smo bili takrat šele začetniki. Tudi prevoda

Stainerjevega Kmetijskega tečaja še nismo imeli. Pač

pa smo imeli na razpolago izobraževanja s predavatelji,

ki nam jih je priskrbela in odlično prevajala ' naša Meta

Vrhunc' ter jih je skoraj vedno tudi objavljala. To je bilo

zelo pomembno za vse, ki so se želeli poglabljati v to

znanje.

Praviloma pa smo se držali navodil setvenega koledarja,

brez katerega bi še danes težko shajali.

Končno pa je najprej po posameznih tečajih, leta 2011 pa

v knjižni obliki izšel prevod Kmetijskega tečaja v celoti,

ki ga je prav tako prevedla in opremila Meta Vrhunc.

Ne vem, ali smo se pred tem preveč razvadili ob setvenem

koledarju, sam Kmetijski tečaj je bil sprejet za mnoge

kot blagoslov, za druge pa kot 'pretežak' in zato je naletel

tudi na odpor, če se čisto po domače izrazim. Tudi

po 'društvenih čitalnicah' še ni dobil pravega soglasja.

Stainerjeva pisateljska dela so ne samo čutna, ampak

nadčutna, saj so 'podana' na osnovi nadčutnih znanstvenih

raziskav, kar pa je nam, navadnim ljudem, tuje in

težko dojemljivo. Mislim, da mora vsak sam najti način,

kako se mu približati, da bi lažje začel spoznavati tisto

bistvo, ki je ponavadi skrito med vrsticami.

To pa je povezano tudi s tem, koliko se človek zaveda, da

je tudi sam duhovno bitje, ki živi v duhovnem svetu narave

in je z njo povezan. In pri tem sploh nimam v mislih

kakršnih koli religioznih obredov. Ti nam sicer lahko pomagajo,

v kolikor smo tudi sami poduhovljeni. Za lažje

razumevanje, kaj se definira kot duhovnost, bom citirala

kar verskega voditelja Dalaj Lamo, ki pravi, da so etična

ali duhovna dejanja enako predstavljena v vseh verstvih

kot ljubezen, potrpežljivost, dobrotljivost, odpuščanje,

ponižnost, strpnost in še marsikaj. Etično pa je tisto dejanje,

pri katerem se vzdržimo, da bi drugim povzročili

trpljenje.

Vsako Stainerjevo delo odraz duhovne znanosti in, če

nekdo teh osnov ne pozna, se mu take vsebine lahko zdijo

odraz 'čiste fantazijee'.


6

BIODINAMIKA V PRAKSI

Tudi meni se je od začetka dogajalo in se mi še marsikdaj,

da sem enostavno knjigo dala nazaj na svoje mesto v

omari, češ tam bodi – ne morem te razumeti!

Toda ne mine dolgo, ko primem ravno to nesimpatično

knjigo, odprem stran, ki me je pred tem razburila, in se

mi naenkrat nekaj 'posveti v glavi', da se moram sama

sebi smejati. Ob takih 'svetlih trenutkih' potem čez dan

naglas razmišljam in ponoči še dodatno utrdim.

Ob vseh takih doživetjih pa se je gotovo v meni nekaj

spremenilo, in sicer ga sedaj z veseljem berem – imam

ga enostavno rada.

Dogaja se mi tudi, da me vselej zaboli pri srcu, ko izvem

ali preberem kakšen žaljiv, neresničen članek o velikem

učitelju. Pri tem se spomnim na pregovor, da strela

udarja v visoke vrhove, in da je za to krivo nepoznavanje,

neznanje ali morda celo strah pred resnico.

Stainer je bil človek dveh svetov in znanje je črpal iz večnih

resnic, zato je želel, kakor tudi mnogi učenjaki pred

njim, da bi človek spoznal samega sebe, svet in življenje

v njem.

Za biodinamike je to še posebej pomembno, saj smo vpeti

v življenje rastlin in živali in v življenje zemlje. In bolj

ko bomo te povezave spoznavali, bolj uspešni bomo.

Zato se nikar ne ustrašimo Kmetijskega tečaja ali drugih

Stainerjevih del. Nič ne bomo izgubili, veliko pa pridobili.

Bolj bomo svobodni v pravem smislu in vedno

bolj bomo znali svojo duhovno bit povezovati z Duhovnostjo

Kozmosa.

Narava se to leto

poigrava s čebelami

in čebelarji

Franc Vehar

Na samem začetku svojega pisanja vas vse

skupaj lepo pozdravljam in vam želim vse

dobro.

Iz naslova je razvidno, da je to leto narava zelo nepredvidljiva.

Čebelarska sezona se je pričela sijajno,

saj je v aprilu vse cvetelo. Čebelice so se po naporni

zimi dobro razvijale, samo malo pozneje kot preteklo

leto. Ta zakasneli razvoj je povzročil pri mnogih

čebelarjih majhen donos medu na akaciji.

Poleg slabše razvitih družin je to leto akacija zacvetela

zelo zgodaj in zelo hitro odcvetela. Tako je

pridelek na akaciji v mojem čebelarstvu bolj majhen.

Po akaciji so nekateri čebelarji imeli srečo, da so

njihove čebelice izkoristile medenje javorja. Pri nas

ni javorja, tako so čebelice pojedle skoraj vso zalogo

medu, ki sem jim ga pustil v panju.

Čebelice sem prepeljal na lipovo pašo in doživel pravo

razočaranje. Kljub izdatnemu cvetenju so čebelice

uspele nabrati medičine komaj za svoj obstoj.

Dež je vsak dan izpiral medičino s cvetov, tako da

čebelice niso imele možnosti nabrati večje zaloge

medu. Po končani lipovi paši se bom odpravil v kočevske

gozdove na hojevo pašo. Morda bom imel

tam več sreče.

To leto je značilno še po zelo hitrem razvoju varoe.

Čebelarji, ki ne bodo na tega parazita pozorni, bodo

ostali brez čebel. Veterina je menda uvozila zelo

učinkovito zatiralno sredstvo na osnovi peritrina, ki

močno zmanjša populacijo varoe v čebelji družini.

Z zatiranjem morajo čebelarji pričeti takoj po iztočenem

medu po zadnji paši.

V vročih poletnih mesecih moramo čebelicam zagotoviti

dovolj zdrave vode in dovolj hrane za nemoten

razvoj čebelje družine. Več o letošnji beri medu

vam bom pisal v jesenski številki Svitanja.

Želim vam lepo poletje in uživanje na dopustu ter

da se vrnete na delo spočiti, polni nove energije in

novih načrtov za prihodnost.

Naj medi.


BIODINAMIKA V PRAKSI

7

Biodinamčno kmetovanje

je v vzponu

Toda kako učinkovit je pravzaprav ta

alternativni način kmetovanja?

Esha Chhabra Marina Nuvak

Ameriški trgovci dobavljajo vse več

biodinamičnih blagovnih znamk, kritiki s

področja kmetijstva pa še vedno dvomijo v

nekonvencionalne metode pridelovanja.

Ko je John Chester, producent iz Kalifornije, pustil svojo

službo in postal kmetovalec, tega ni naredil iz želje, da bi

'nahranil svet'. Želel je le zagotoviti hrano svojim sosedom

in vsakdo bi moral narediti tako.

Govoril je o svoji kmetiji Apricot Lane, biodinamični

in ekološki kmetiji površine 86 hektarov v Moorparku,

Kaliforniji, ki jo obdelujeta skupaj z ženo Molly. Gojita

100 različnih vrst zelenjave, 75 vrst koščičastega sadja in

nešteto živali: škotsko višavsko govedo, prašiče, kokoši,

ovce, race, piščance, konje in pastirske pse. Lansko leto je

kmetiji, zaradi njene podpore biološki raznolikosti, dalo

priznanje nacionalno združenje za biološko raznolikost

in severnoameriško združenje za metulje, priznanje, ki

med kmetovalci ni tako običajno.

Kmetija Apricot Lane je vključena v biodinamično gibanje,

ki je v vzponu. Po besedah Elizabeth Candelario, direktorice

podjetja Demeter ZDA, neprofitne organizacije

za podeljevanje certifikatov biodinamičnim kmetijam in

proizvodom v ZDA, število teh kmetij v ZDA hitro narašča.

Njihovi podatki kažejo, da se je skupna površina

vseh biodinamičnih obdelovalnih kmetij v ZDA lansko

leto povečala za 16%,tj. 8.825 hektarov.

To leto je Demeter začel zbirati vzorce površinske plasti

zemlje z biodinamičnih kmetij, kar bo njihovi organizaciji

pomagalo ugotoviti, ali se kakovost prsti na nekaterih

kmetijah z leti izboljšuje. Po besedah Candelarieve je

Demeter edina nacionalna organizacija za kmetovanje, ki

uvaja tako prakso. 'To bo pomagalo kmetom, ki se še vedno

osredotočajo na gradnjo zdrave prsti ter krepijo moč

biodinamičnega kmetovanja, pri tem pa blažijo učinke

klimatskih sprememb,' pravi.

Toda certificiranje vključuje tudi Steinerjevih devet tako

imenovanih 'pripravkov', izdelanih iz zelišč, mineralnih

snovi in živalskega gnoja, ki se spremenijo v poljska

škropila in kompost. Ena metod kmetovanja, za katero

se je zavzemal Steiner, vključuje uporabo kravjega gnoja,

ki ga nagnetejo v kravje rogove in zakopljejo čez zimo v

zemljo. Nato ga zmešajo z vodo in potresejo po zemlji

– biodinamiki verjamejo, da ta mešanica spodbuja rast

korenin.

'Kravji gnoj je gosta snov, bogata s hranili,' pravi Candelarieva.

Ko gnoj v kravjih rogovih položimo v zemljo,

v kateri je skozi celo zimo konstantna temperatura, fermentira.

Ko jo izkopljemo, je snov videti kot čokolada

in ima čudovito zemeljsko aromo. Ta pripravek potem

dodajo vodi in ga razpršijo po prsti, kjer direktno deluje

na življenje mikrobov v prsti.'

Mnogi akademiki s področja hortikulture še naprej ostajajo

skeptični glede Steinerjevih metod, ki, kot pravijo,

niso razvite po znanstveni metodologiji, temveč z

misticizmom.

Ker teh metod ni mogoče testirati in vrednotiti in ne

obstaja noben dokaz, ki bi potrjeval, da ti preparati izboljšajo

kakovost pridelkov in prsti, ti strokovnjaki trdijo,

da 'je vsak učinek, ki ga pripisujemo biodinamičnim

pripravkom, stvar vere in ne dejstev.'

Linda Chalker-Scott, gostujoča predavateljica in urbana

hortikulturnica v Centru za Precision and Automated

Agricultural Systems na državni univerzi v Wašingtonu,

pravi, da je 'gibanje kontroverzno, saj v svojem jedru

vsebuje filozofijo in ne znanost'. 'Je zaplet med nekaterimi

dobrimi ekološkimi, na znanosti temelječimi praksami,

in alkimijo, astrologijo ter homeopatijo. Dokler bodo


8

v centru gibanja še vedno biodinamični pripravki, bodo

znanstveniki vanje dvomili.'

Čeprav na tej internetni strani Demeter daje prednost

biodinamičnim pripravkom pred 'homeopatskimi zravili',

Candelarieva trdi, da izrazi 'alkimija, astrologija

in homeopatija' med Demeter standardi niso omenjeni.

'Prav gotovo ne certificiramo duhovnosti ljudi,' pravi.

'Toda standard ne prikazuje vseh načinov izvajanja biodinamičnega

kmetovanja, prav tako kot ena vrsta joge

na primer biološko dovoljuje uvožena organska gnojila

in pesticide, biodinamično zahteva, da kmetijski organizem

sam proizvede lastno rodovitnost – kompost in

hranila, kolikor se le da z vključevanjem rejne živine in s

kroženjem poljščin. Količine, ki jih je mogoče uvoziti, so

omejene, npr. ne več kot 16 kg nitrogena na pol hektara

zemlje na leto.

(na primer aštanga) ne opisuje celote tega, kar naj bi joga

ljudem v tem gibanju pomenila.'

Medtem ko bolj duhovni in nekonvencionalni vidiki biodinamike

ne privlačijo vseh kmetov, je nekaterim njihova

osebna povezanost z zemljo ključna pri njihovem kmetovanju.

'Nekateri prakticirajo biodinamiko zato, ker je to

zdrav način kmetovanja, ki kmetiji prinaša prave prednosti,

kot so zdrava prst, boljši pridelek, bolj dinamična

ekologija.' pravi Candelarijeva. 'Obstajajo tudi biodinamični

kmetje, ki bi se strinjali z vsem tem, dodatno pa bi

svoj odnos do lastne kmetije opisali kot takega, ki govori

o globlji povezavi s kmetijo in njenim mestom v naravi.'

Standard nacionalnega ekološkega programa oblikuje

osnovo za Demeter standarde, in če nekaj ni dovoljeno

v ekološkem, tudi ni dovoljeno v biodinamiki. Oba načina

kmetovanja prepovedujeta kemijske pesticide ter tako

rastlinam omogočata, da pri boju proti škodljivcem same

proizvajajo več lastnih antioksidantov in ne dovoljujeta

metod genskega inženiringa.

Če ima kmetija biodinamični certifikat, pomeni, da je

zadostila zahtevam ekološkega z nekaterimi dodatnimi

ukrepi - vključno s pripravki, ki razdvajajo. Medtem ko

Medtem ko ekološko certificiranje dovoljuje, da se ekološko

krmo uvozi na kmetijo od kjerkoli, zahteva biodinamično

certificiranje, da 50% krme zraste na kmetiji. Zahteva

tudi, da kmetija 10% celotne obdelovalne površine

prepusti biološki raznolikosti in poskuša uravnotežiti

stanje med plenilci in njihovim plenom.

Tam, kjer konvencionalna kmetija lahko vnaša sintetična

gnojila in bo ekološka kmetija nadomestila vnose, dovoljene

po Nop., biodinamični kmet morda razmišlja:

'Zakaj potrebuje moja kmetija to dodatno rodovitnost in

kako lahko najdem rešitve v kmetijskem organizmu samem,

namesto da bi jih uvažal od drugod.'

'Biodinamično kmetijstvo obravnava kmetijo kot živ

organizem, samozadosten in samooskrben,' pravi

Candelarieva.

Na Chesterjevi kmetiji je površina z biološko raznolikostjo

pomembna za ravnanje z okužbami. Lansko leto je

imela kmetija težave s polži. 'Lahko bi polival Sluggo

in bi tako pobil škodljivce,' pravi Chester, 'toda namesto

tega sem pustil, da je to uredila biološka raznolikost.

Zdaj posledično pridobivam račja jajca, ki so obogatena

z dieto s polži.'


9

Biodinamična načela so v ZDA uvedli po letu 1924, ko je

Rudolf Steiner prvič predstavil svoja kmetijska predavanja.

Leta 1938 je bilo ustanovljeno Združenje biodinamikov,

kar je zdaj najstarejša neprofitna organizacija trajnostnega

kmetovanja v Severni Ameriki. Še vedno pa je

v ZDA le okoli 300 certificiranih biodinamičnih kmetij, v

primerjavi z 21.781 certificiranimi ekološkimi obrati, kar

pa je v letih 2014, 2015, po podatkih iz leta 2016, predstavljalo

skoraj 12% rast. To je najvišja stopnja rasti od leta

2008, s 300% porastom od leta 2012, ko so začeli voditi

evidenco. Celotno maloprodajo ekoloških proizvodov

zdaj ocenjujejo na več kot 39 milijard dolarjev, v primerjavi

s 75 milijardami v celem svetu.

Medtem ko se je ekološko kmetovanje vidno povečalo,

je biodinamično kmetovanje do sedaj za njim zaostajalo.

Izzivi, kot so nizek pridelek, nekonvencionalne dejavnosti,

ki razdvajajo, in pomanjkanje podpore s strani hortikulturne

sfere bi lahko do neke mere opravičili, zakaj je

biodinamično kmetovanje tako zelo počasi napredovalo.

Toda kljub dvomom in pomanjkanju znanosti je vse večji

pritisk zahtev maloprodajnih trgovcev ter potrošnikov.

Condelarieva pravi, da so najprej poskusili vinarji. 'Vinarji

niso mogli spregledati, da so nekatera najboljših

vina na svetu narejena iz grozdja, vzgojenega na biodinamičnih

vinogradih. Prilagoditev vinskih kleti in vinogradov

se je zgodila tako hitro, da imajo zdaj v ZDA tretje

največje število biodinamičnih vinogradov in vinskih

kleti na svetu, za Francijo in Italijo.

Več ameriških prehranskih podjetij zdaj hrano nabavlja

pri biodinamičnih kmetih ter tako dokazuje svojo predanost

trajnostnim obratom.

Lansko leto je Demeter sodeloval z več kot 50 blagovnimi

znamkami in tako ponudil trgu biodinamične proizvode.

Errol Schweizer lahko priča o povpraševanju. Bil je

vodilni trgovec in pogajalec pri Whole Food, podjetju,

ki je ponujalo le nekaj biodinamičnih blagovnih znamk.

Schweizer jih je dodal na police še več, ne le zaradi kmetijskih

obratov, ampak zaradi osnovnega dokaza, okusa.

'Kupci ga želijo, tudi če na škatli ne prepoznajo biodinamičnega

certifikata,' pravi. 'Želijo hrano, ki je okusna in

je etično pridelana.'

Chalker-Scott trdi, da se kupci pri nakupu ne zmenijo

vedno za znanstvene dokaze. Pravi: 'Mnogi kupci se odločajo

na osnovi tega, kaj čutijo, in ne na osnovi znanstvenih

dokazov.'

Še ena omejitev biodinamičnega kmetovanja je njegova

zmožnost nahraniti množice. Nikhil Arora vodi podjetje

Back to the Roots iz Oaklanda, ki prodaja biodinamične

kosmiče. Žito dobivajo s 730 hektarov velike kmetije Freda

Kirshenmanna v Windsorju, Severna Dakota, ki ima

ekolški in biodinamični certifikat. Kirshenmann je bil

med tistimi kmeti, ki so zelo zgodaj prevzeli Steinerjevo

metodo. Leta 1975 je bila kmetija ekološka, do leta 1981

pa je bila že ena prvih biodinamičnih kmetij v državi.

Podjetje Back to the Roots, ki je začelo delovati januarja

2016, prodaja biodinamične kosmiče, enakovredne

drugim znamkam zdrave prehrane za 5 $ na škatlo. Kosmiče

prodajajo tudi 2300 šolam po državi. Tako kot pri

ekološkem kmetovanju, so tudi pri biodinamičnem donosi

nižji in bolj nepredvidljivi. 'Želimo nagniti jeziček

na tehtnici, vendar moramo paziti, koliko zalog imamo,'

pravi Arora. 'Sodelujemo direktno s kmetom, ne s trgom

surovin. Že naprej odkupimo žito, še preden ga sploh

požanjejo. To je torej drugačen način trgovanja.'

Kmetija Apricot Lane Farms rada ostaja usmerjena lokalno,

jajca prodaja lokalnim trgovinam z zdravo prehrano.

Nekatere vrste zelenjave in sadja prodajo restavracijam

v Los Angelesu, ostalo pa na posebnih tržnicah ali na

spletu.

'Ljudje ne razumejo, da biodinamično kmetovanje pomeni

odzivati se na kmetijo, živeti in dihati z njo,' pravi

Chester. 'Kadar so težave, je potrebno najti tri rešitve, ki

prihajajo s kmetije same. Te tako imenovane težave so del

umetnosti kmetovanja, ki se je v podganji dirki, da proizvedemo

poceni hrano, izgubila.'

Članek je bil marca 2017 objavljen v reviji The Guardian, da

razjasni zavajajoče informacije o biodinamičnem kmetovanju in jih

uravnoteži z nasprotnimi stališči in je dostopen na medmrežju


10

ZDRAVJE

Ure notranjih organov

Poiščite zdravje in vitalnost v ritmih vašega

metabolizma

Elvira Devetak

Z opazovanje narave lahko povsod opazimo

ritem: dneva in noči, poletja in zime, prihajanja

in odhajanja, življenja in smrti. V naravi ne

obstajajo procesi z začetkom in koncem; ta

navidezni konec je hkrati nov začetek. Nekaj,

kar se začne, je vedno nekaj, kot se konča.

Brez vdiha ne moremo niti izdihniti. Ta

izmenjava med nasprotnima poloma je izraz

vitalnosti. V vesolju se nič ne izgubi: kozmični

red ne razmišlja o obstoju nečesa z določenim

začetkom in koncem.

Človek je del vesolja

Ciklični pojavi, kot sta izmenjava dneva ali letnih časov, so

za nas povsem normalen pojav. Ponavljajo se neprekinjeno

in jih upoštevamo pri naših osebnih načrtih. Toda človek ni

avtonomno bitje na tej Zemlji. Vsi mi smo del večje celote,

njegovih procesov in transformacij. Vključeni smo v sončni

sistem in podvrženi spremembam kozmičnega kroga.

Tudi v našem telesu najdemo ciklični potek vesolja. Koža

se obnavlja vsake štiri tedne: posamezna kožna celica

živi samo osemindvajset dni (obdobje, ki ustreza lunarnemu

mesecu), nato se odlušči. Če se pogostost obnove

spremeni, kot je to v primeru luskavice, govorimo v medicini

o motnji ritma, ki se kaže na koži. Zato je luskavico

treba zdraviti z ukrepanjem na endokrinem sistemu in

ne na dermatološki ravni. Menstrualni cikel se odraža na

enak način v ritmu Lune: po osemindvajsetih dneh se endometrij

izloči in se lahko oblikuje nov.

Če natančneje pogledamo, je tudi pri dihanju očitna povezava

z vesoljem. Človek vdihne okoli osemnajstkrat na

minuto; v štiriindvajsetih urah je 18 x 60 x 24 = 25.920

vdihov. V letih ta rezultat ustreza tako imenovanemu

'Platonskemu letu' (Platonsko leto je čas, potreben za cikel

precesij na osi Zemlje. Traja 25.750 let). Starost dvainsedemdesetletnika,

pomnožena s tristošestdesetimi dnevi

da isti rezultat. Človeško življenje je tako rekoč kozmično

dihanje. Če mislimo, da smo del celote, vključene v ciklični

potek vesolja, zlahka razumemo, da so fiziološki in

organski procesi našega telesa poslušali višji red.

V Centru naturopatije v Hamburgu za svoje paciente že

nekaj let pripravljajo posebne prehranske programe, ki

upoštevajo procese metabolizma. Individualni prehranski

program 'gesund & aktiv' zahvaljujoč vitalnim analizam

in analizam metabolizma (zdrav in aktiven, program metabolizma)

raziskuje idealno hrano za posameznega pacienta.

Zelo pogosto pacientom, ki dejansko nimajo večjih

zdravstvenih težav ali prekomerne telesne teže, povedo,

da so jim našli hrano, primerno za njih. Iz tega lahko sklepamo,

da je vsaka oseba drugače občutljiva v odnosu do

same sebe: tisti, ki poslušajo svoj notranji glas, se na splošno

bolje počutijo, ker se zavestno ali ne podredijo kozmičnim

zakonom in kot taki sami najdejo svojo lastno pot.

Ideja, da organi sledijo času, izvira iz tradicionalne kitajske

medicine (TKM), tisočletne metode zdravljenja, ki temelji

na holističnem razmišljanju in ritmičnem sistemu vesolja.

Za kitajsko medicino je bil človek tesno povezan s kozmičnimi

načeli in zakoni Zemlje, zdravje pa je kombinacija

materialnih in psihospiritualnih dejavnikov. Velik pomen

pripisujejo položaju nebesnih teles, letnim časom, različnim

atmosferskim pojavom in vplivu okoljskih dejavnikov.

Ti namigi dejansko niso čisto tuji zahodnemu svetu.

Paracelsus je rekel približno takole: 'Kdorkoli postavlja diagnozo,

ne da bi upošteval okolje, v katerem pacient živi,

in položaja zvezd, se ne more imenovati zdravnik.'

Kdo ureja našo notranjo uro? Kje je tisti, ki jo usklajuje?

Kje je 'master clock'? Vsak od nas ima naravni biološki

ritem, ki je zasnovan na svetlobi Sonca. Raziskovalci so

ugotovili, da nimamo samo 'gospodarja ure', temveč


11

tudi posamezne obrobne 'ure'. Povedano tako, se vse zdi

zelo preprosto in zanimivo. Če pa ne živimo v skladu z

ritmom Sonca (danes skoraj nihče ne), so lahko posledice

usodne. 'Master clock' dejansko v svoji funkciji usklajevalca

ne sovpada več z urami in ritmi posameznih organov

in različnih delov telesa. Ko v orkestru vsakdo igra

tisto, kar mu je všeč, se ustvari 'kakofonija'. Če nismo v

stanju biološke harmonije, je stanje, ki se ustvarja v telesu,

nekako podobno temu 'zvoku'.

Izgubo sinhronizacije doživimo na primer v letalu, v

katerem prepotujemo razdaljo, ki preseže enega ali več

časovnih pasov, tako v eni smeri, kot povratno. Tipični

simptomi so omotica, želodčne težave, utrujenost. Ponoči

se pojavijo težave s spanjem, hormonske motnje in tako

naprej. Telesni ritem se po nekaj dneh prilagodi novemu

stanju. Izkušnje kažejo, da daljši ko je čas potovanja, več

časa potrebujemo za prilagoditev, ne glede na notranjo

fleksibilnost posameznega telesnega sistema: mladi se

različnim položajem Sonca lažje prilagajajo kot starejši.

Delavci, zaposleni v turnusih, se morajo stalno privajati

na novi ritem, vendar te spremembe povzročajo precejšnje

zdravstveno tveganje. V zadnjih tridesetih letih so na Univerzi

Harvard pregledali prehrano, telesno dejavnost in

zdravje sto dvajset tisočih medicinskih sester: tiste, ki so

stalno delale ponoči, so predstavljale večje tveganje za rakavo

obolenje dojk in zgornjega dela črevesja, kar 60 % večje v

primerjavi s sodelavkami, ki so delale v dnevnem turnusu.

Čeprav se včasih zdi nemogoče (in v nekaterih primerih

to dejansko je), je v vsakem primeru zaželeno slediti in

spoštovati zakone in pogoje vesolja, univerzalne ritme,

katerih del smo dejansko. Tako se bomo vsaj bolje počutili,

tako na zdravstvenem, kot tudi na fizičnem in psihospiritualnem

nivoju. In prav to je dober razlog za življenje

v harmoniji s sončnim ritmom. Vsak organ v enem

dnevu doseže najvišjo maksimalno aktivnost v določeni

fazi, ki seveda ustreza pomembni fazi počitka.

Vemo, da se naš dan začne, ko vstanemo: za nekoga je

to ob petih zjutraj, za druge ob treh popoldne. Ne glede

na to, kaj počnemo, se za naše organe dan začne vedno

ob treh zjutraj. Če se zbudite ob sedmih, so pljuča že zaključila

svojo največjo fazo delovanja, medtem ko je debelo

črevo še vedno aktivno. Največja prioriteta, čiščenje

telesa, se dogaja v zgodnjih jutranjih urah, šele nato, od

sedmih dalje, nastopi čas za zajtrk. Začnite dan tako, da

najprej popijete kozarec tople vode, to je namreč odličen

način za čiščenje.

Medicina je zanimiva, dokler se ne omejimo na opazovanje

in združevanje simptomov, ampak jih vidimo kot

namig za vzroke bolezni. V ta namen so koristna načela

kitajske in antropozofske medicine.

Prva je zdravilna praksa, ki obstaja že več kot dva tisoč

let in se ne nanaša na posamezne organe, temveč na energetske

kanale, ki tečejo skozi telo: ti so tako imenovani

'meridijani', skozi katere teče telesna vitalna energija,

imenovana 'Qi'. Qi se preko kanalov (meridianov) prenaša

po telesu in kadar je njen pretok neoviran, je telo

zdravo in čvrsto. Ko pride do motenj v prenosu (napačno

gibanje), se naredijo tako imenovani zamaški, zastoji

ali stagnacija, na nekem meridianu se ravnovesje poruši

in nastane bolezen. Stagnacijo Qija oz. njegovo oslabitev

lahko povzročijo že navadni prehladi, razne poškodbe,

operacije, tudi pretirana čustva (jeza, strah, zaskrbljenost,

pretirano razmišljanje ...). Antropozofska medicina

temelji na duhovni znanosti Rudolfa Steinerja in raziskuje

zavedanje o notranjem življenju in življenju v harmoniji

z naravnim in družbenim svetom, ki nas obkroža.

Pri zagovornikih klasične medicine Rudolf Steiner ni bil

najbolj priljubljen.

Avtorju knjige so pristopi antropozofske in kitajske medicine

pri vsakodnevnem delu s pacienti vedno pokazali,

kako najti pravi način zdravljenja. Zato je pri opisu urnega

delovanja notranjih organov upošteval tudi ti dve

usmeritvi in seveda osebne izkušnje.

Simptomi, opisani v različnih poglavjih, so vedno možni

načini izražanja telesa, vendar ni rečeno, da so vsi istočasno

prisotni. Ker so notranji organi tesno povezani z

zobmi, najdete za vsak notranji organski sistem povezave

z zobom, ki je z njim povezan. Vendar v tem kontekstu

avtor nima vedno jasnih znanstvenih dokazov. To, kar je

pomembno, so izkušnje. Ponavljajoče se motnje notranjih

organov lahko povzroči bolni zob ali vnetje zobne korenine,

lahko pa se zgodi tudi nasprotno: če zob še naprej

povzroča težave, je vzrok lahko motnja organske narave.

Zato je pri oblikovanju holistične diagnoze vedno potrebno

upoštevati soodvisnost.

Bolezen ne smemo obravnavati kot nekaj slabega, sramotnega,

ampak kot znak, ki ga pošilja telo in nas s tem

povabi k spoznanju in spremembam. Upam, da vam bo

opis urnega delovanja notranjih organov pomagal, da se

vsaj malo približate temu cilju.

Vir: Lothar Ursinus, Le ore degli organi

– izvorni naslov: Die Organuhr – leicht erklärt; 2009

Se nadaljuje.


12

ŠIRIMO OBZORJA

Osnove antropozofije

Razvoj človeštva v

sedmih kulturnih dobah

prve poatlantske ere

Brane Žilavec

Razvoj človeštva v prvem velikem obdobju

po koncu Atlantide je razdeljen na sedem

kulturnih dob: stara indijska (7227 pr.n.št.), stara

perzijska (5067 pr.n.št.), stara egipčanska (2907

pr.n.št.), starogrško-rimljanska (747 pr.n.št.),

germansko-angleška (1413), rusko-slovanska

(3573) in ameriška doba (5733-7893).

Prehod iz atlantske ere 1 je opisan v jeziku prispodob v

zgodbah vesoljnega potopa. V mnogih glavni lik reši

majhno skupino ljudi skupaj z živalmi. Vendar pa najdemo

v indijski verziji vesoljnega potopa zanimivo razliko.

Indijski ep 'Mahabharata pripoveduje, da neko jutro

priplava k Manuju, ki se kopa, riba in govori z njim. Sam

bog Brahma se skriva v obliki ribe, ki mu napove vesoljni

potop, vendar mu obljubi, da bo rešen z ladjo, na katero

se bo vkrcal, ko se prične potop. Manu skrbi za ribo,

vse dokler ne prične poplavljati; nato se vkrca na ladjo

skupaj s sedmimi Svetimi Rišiji, z modreci, ki imajo v lasti

pristne svete spise. Manu vzame s seboj semena vsake

rastline. Potem priplava na površje riba, priveže ladijsko

vrv na svoj rog in odpluje v smeri gora. Ladja pristane na

enem od najvišjih vrhov in po koncu potopa Manu ustvari

novo človeštvo in ga vodi v skladu z božjimi zakoni.' 2

Kdo je bil ta Manu ali Noe v hebrejski verziji zgodbe?

'Manu je bil vodja misterijskega centra na Atlantidi, ki je

imel nalogo, da vzdržuje povezavo med ljudmi in vzvišenem

duhovnim bitjem, ki je svojčas zapustil Zemljo

skupaj s Soncem 3 in ki ima namero, da se v teku prihodnjega

razvoja spet poveže s človeštvom. Večina atlantidskih

posvečencev ni bila sposobna direktnega stika s tem

bitjem Sonca, temveč so ga videli le v zrcalnih podobah,

v svetlobi Lune in odsevih planetov. Neposredna razodetja

Sonca so bila prejeta le v krogu okoli velikega Manuja.

Zato se je misterijski center Manuja, ki se je nahajal

na vzhodni obali Atlantide na področju, kjer je današnja

Irska, imenoval Orakelj Sonca oz. Kristusov orakelj. Drugi

centri posvečenja so imeli enak odnos do sončevega

oraklja, kot ga imajo planeti do Sonca. Vsak je imel svoj

lastni odtenek, značaj in poslanstvo na temelju različnih

sil in talentov skupin ljudi, ki so mu pripadali.' 4

V času atlantskega razvoja je prišlo v obstoj sedem podras:

Rmoahali, Tlavatli, prvotni Tolteki, prvotni Turanci,

prvotni Semiti, prvotni Akadijci in prvotni Mongoli. V

različnih dobah dolge zgodovine Atlantide so se izbrane

skupine teh ras preselile na druge kontinente. Poleg

tega 'so potomci mnogih zgodnjih ras nadaljevali s svojim

obstojem med nami. Ljudstva južne Azije so preostanki

prebivalstva starodavne Lemurije, katerih potomci

se še vedno najdejo v notranjosti Avstralije. Preostanki

četrte izvorne rase (Atlantidske) se najdejo v zahodni in

severni Aziji in južni Evropi. To je prst, v katero so bile

vsajene veje pete izvorne rase (Arijske). Vendar so vse te

civilizacije vsrkale vase celo bolj starodavno civilizacijo.

V Sibiriji, Skandinaviji, severni Rusiji in na Kitajskem so

se nahajali celo preostanki hiperborejske civilizacije.' 5

Poleg teh večjih preseljevanj 'se je ločila od prebivalstva

Atlantide majhna skupina. Njihova naloga je bila, da prenesejo

novo civilizacijo v peto izvorno raso. Kraj, kjer je

živela majhna kolonija tistih, ki so bili izbrani, bi se našel

v današnji Angliji in Irski. V tistem času so tam živeli

prvotni Semiti. Oni so bili prvi ljudje, ki so bili zmožni

misliti z njihovim intelektom. Vse ideje Atlantidijcev so

bile še vedno v obliki podob. Zaokrožena oblika čela –

oblikovanje dela možganov, od katerega je odvisna misel

– se najprej pojavi pri ljudstvu prvotnih Semitov, ki nikakor

niso bili podobni današnji semitski rasi. Ti prvotni

semitski ljudje, za katere lahko rečemo, da so odkrili


13

mišljenje, so potovali skozi Evropo v Azijo in tam osnovali

civilizacijo.' 6

'Iz tega majhnega števila ljudi, ki so se zbrali okoli Manuja,

je izšlo vse, kar predstavlja resnične zasnove napredovanja

pete izvorne rase vse do današnjega dne. Zaradi

tega razloga se pretakajo skozi celoten razvoj naše pete

izvorne rase dve značilnosti. Ena je svojska tistim ljudem,

ki so navdihnjeni z višjimi idejami in ki se smatrajo

kot otroci božanske univerzalne moči; druga značilnost

pripada tistim, ki uporabijo vse v korist osebnim interesom

in egoizmu.

Majhna skupina privržencev je ostala zbrana okoli Manuja,

vse dokler ni bila zadosti okrepljena, da je lahko delovala

v novem duhu in dokler niso bili njeni člani sposobni

iti v svet in prinesti ta nov duh ostalemu človeštvu,

ki je preostalo iz zgodnejših ras. Jasno je, da je ta nov

duh prevzel različen značaj med raznovrstnimi narodi v

skladu s tem, kar so sami razvili na različnih področjih.

Zapuščina starih značilnosti se je spojila s tem, kar so prinašali

glasniki Manuja v razne dele sveta. Na ta način je

prišla v obstoj raznolikost novih kultur in civilizacij.' 7

Potemtakem so se začetni impulzi za razvoj poatlantskih

dob 'razširili radialno iz točke v srednji Aziji, nekje v sosedstvu

puščave Gobi. To je bila predvsem duhovniška

kultura, ki je pripravljala raso visokega duhovnega razvoja,

da prepoji kaos narodov z razpošiljanjem kolonij iz

katerih bodo nastale nove civilizacije.' 8

Čeprav je Steiner v nekaterih opisih poatlantskega razvoja

uporabljal izraze izvorna rasa in podrasa, se moramo

zavedati, da 'se je v teku velikih preseljevanj vse, kar je

prišlo v obstoj na Atlantidi, pomešalo in spojilo skupaj.

Iz tega sledi, da v poatlantskih dobah ne bi smeli več govoriti

o rasah, temveč o civilizacijah oz. kulturah – izmed

katerih je prva stara indijska kultura. Izredna mešanica

narodov je bila rešena po propadu Atlantide in se je zbrala

v prvotni Indiji. Ljudje, ki so tam živeli, so še vedno

imeli najglobje, neustavljivo hrepenenje po duhovnem

svetu na osnovi védenja, da so bili rojeni iz njega in da

so ga sedaj izgubili. Tja je veliki posvečenec sončevega

oraklja poslal sedem Svetih Rišijev. Človek stare Indije

je na osnovi hrepenenja polnega bolečine vztrajal, da je

čutni svet neresničen in da je duhovni svet, iz katerega je

izšel, edini resnični svet.

V drugi poatlantski dobi, v stari perzijski dobi, je prevladovalo

drugačno razpoloženje duše. Ljudje Zaratustre 9

so začeli spoznavati, kako je ta čudoviti svet zgrajen v

skladu z zakoni popolne harmonije. Ljudem Indije je bilo

vse okoli njih maja, velika iluzija; samo duhovni svet je

bil pravi in vreden cilj prizadevanja. Takšen odnos duše

ni mogel obvladati fizičnega sveta. To je postalo prvič

možno s kulturo, ki jo je ustoličil Zaratustra, veliki učenec

mogočnega posvečenca Oraklja Sonca (Manuja). Zaratustra

je vedel in je učil, da svet zunaj ni maja, temveč

izraz božanske-duhovne resničnosti. To, kar na ta način

obstaja v ozadju čutnega sveta, se mora razkriti in cilj


14

Zaratustre je bil, da odkrije duh v materialnem svetu. To

je bilo njegovo poslanstvo.

V tretji dobi najdemo narode Egipta, Kaldeje, Babilonije

in Asirije, iz katerih se je postopoma razvila semitsko-

-judovska civilizacija 10 . V tem obdobju je človek že oblikoval

tesno povezavo s fizičnim svetom. Ko je vzdignil

svoje oči do ‘besedila’ zvezd na nebesnem svodu, so se

mu razkrivala modrost in dejanja bogov, ki si jih je prizadeval

dognati in razumeti. Čudovito poznavanje zvezdnega

neba, ki so ga posedovali kaldejski duhovniki, nas

spominja na ta prizadevanja.

Starodavna Indija

Četrta kultura je kultura Grčije in Rima; ta vodi človeka

naravnost dol na fizični nivo. Človek je tedaj razvil

takšno ljubezen do tega sveta, da je docela pozabil na

svoje poreklo. On ni več razumel duhovnega sveta. To je

jasno nakazano v izjavi grškega heroja Ahila: ‘Bolje je biti

berač v gornjem svetu kot kralj v svetu senc.’ Čudovito

kiparstvo Grčije in državljanstvo Rima sta znamenji te

četrte kulturne dobe.

Peta kulturna doba je naša lastna. Materializem in veleblagovnica

ji nedvomno dajeta značilen pečat.' 11 Toda

poleg moderne znanosti in obilnih plodov tehnološkega

napredka obstaja tudi preporod zanimanja za duhovnost.

'Skozi celotno peto dobo se bo nadaljevalo pritekanje

znanja o nadčutnih svetovih v zavest ljudi in v času,

ko se prične šesta doba, bo za človeštvo možno, da zopet

doseže na višjem nivoju znanje, ki ga je imelo v prvotnih

dobah s pomočjo zamegljenega in sanjam podobnega

nadčutnega videnja. Vendar bo imelo to obnovljeno znanje

precej drugačno obliko od starega. To, kar je v davnih

časih duša vedela o višjih svetovih, še ni bilo prežeto z

njenimi lastnimi človeškimi silami razumevanja in občutij.

To, kar je prišlo do nje, je bilo v soglasju s samim seboj

– je bilo ‘dano’ kot neke vrste duhovnega navdiha.

Starodavna Perzija

V prihodnosti človek ne bo samo sprejemal te vrste ‘inspiracij’,

temveč jih bo popolnoma razumel, občutil kot

njegove lastne, kot pravi izraz njegovega najglobljega

bitja. Ko bo prišlo k njemu duhovno znanje, ki se nanaša

na bitja in dogajanja, bo njegov lastni razum ugotovil,

da je resnično in pravilno ter ga bo na ta način potrdil.

Oziroma, če pride v duhovnem znanju na plan določena

moralna smernica ali princip, si bo rekel: ‘Moje občutje

o tem je upravičeno le, če uvedem v moje ravnanje posledice

tega spoznanja.’ Za časa šeste dobe bi moralo biti

doseženo to razpoloženje in nagnjenje duše v dovolj velikem

številu ljudi.' 12

Poleg tega bodo morali ljudje v šesti kulturni dobi 'nadomestiti

krvno sorodstvo s sorodstvom duha samega

– s sorodstvom v duhu. Nesebično mišljenje bo razvilo

nagnjenost k premagovanju egoizma, toda na tak način,

da se obdrži ravnovesje med sebičnostjo in nesebičnostjo.

Človek šeste podrase se ne bo niti izgubil v tem, kar je

zunaj, niti se ne bo zaprl v tem, kar je znotraj njega.

Sedma podrasa bo na zunaj uresničila prezgodaj in premočno

to, kar izhaja iz duha samega. S to raso bo prišla v

obstoj neke vrste prerazvitost. Takrat bo človek izlil ven

to, kar ima sedaj znotraj sebe: njegov egoizem. Po drugi

strani bodo člani šeste podrase držali ravnotežje.' 13

Na tem mestu je treba opozoriti na dve dejstvi kulturnega

razvoja, ki lahko povzročita zmedo. Najprej je treba

vedeti, da vsaka nova kultura, ko je enkrat vzpostavljena,

nadaljuje s svojim obstojem tudi potem, ko se vodilni

evolucijski impulz preseli na druge narode. To pomeni,

da je stara indijska kultura obstajala tisočletja vzporedno

z staro perzijsko, staro egipčansko in grško-rimsko dobo.

Celo dandanes lahko naletimo na močne vplive prvotne

indijske kulture v mnogih predelih Indije. In to drži tudi

za kasnejše kulture.


15

Poleg tega imamo primere, ko stara kultura skuša prevladati

nad novo kulturo, čeprav je njen čas minil. Značilen

primer je stara Perzija: čeprav je vrhunec njihovega

kulturnega vpliva potekel okoli leta 3000 pr.n.št., so

ustvarili veliki imperij ravno ob začetku četrte kulturne

dobe. Tega je uspel premagati šele Aleksander Veliki – to

je posvečeni predstavnik četrte kulturne dobe.

Sedaj se bomo osredotočili na nekaj ključnih lastnosti, ki

so v procesu razvoja v prvi poatlantski eri. Med njimi

je 'razvoj obrti oz. razvoj veščin in spretnosti. Pred tem

so Atlantidijci živeli precej drugače. Takrat niso obstajali

starodavnih Indijcev. Seveda ni bilo niti velike potrebe

po njej, saj so jim njihove psihične sposobnosti dale

tako globoke uvide v svet narave, da se bili sposobni

preskrbeti vsa živila, ki so jih potrebovali, s pomočjo nabiranja

zelišč, zelenjave in sadja.' 16

V primerjavi s tem so imeli Perzijci in sorodne rase drugačno

nalogo. 'V njihovem hrepenenju in nagnjenjih se

niso obračali le proti nadčutnemu; oni so bili prilagojeni

zlasti za fizično-čutni svet. Ljudje so vzljubili Zemljo. Cenili

so to, kar je lahko človek osvojil na Zemlji in kar je

lahko pridobil preko njenih sil.' 17 Med temi zakladi so bili

Stari Egipt

izumi in odkritja v današnjem smislu besede. Ljudje so

delovali na popolnoma drugačen način. Njihovi postopki

in veščine so bile precej drugačne. To, kar imenujemo

inženirstvo in ročna spretnost v današnjem pomenu

besed, se je razvilo šele v naši peti izvorni rasi. Najbolj

pomembno odkritje je bilo odkritje ognja. Povsem jasno

vam mora biti, koliko od našega zelo razširjenega inženirstva,

industrije in obrti je odvisno od ognja. Brez ognja

ne bi bilo možno razviti ničesar od sodobnega inženirstva.

Zato lahko rečemo, da je bilo odkritje ognja osnovno

odkritje, ki je dalo impulz za vsa ostala odkritja.' 14

V času Atlantide je še vedno prevladovalo 'bolj instinktivno

mišljenje, ki je bilo povezano z življenjsko silo.

Duh Atlantidijca je bil še vedno sposoben obvladovanja

žive narave; duh pete izvorne rase lahko nadzira brezživljensko

naravo – prikrite sile, ki počivajo v kamnu oz.

mineralih. Človek pete izvorne rase si mora prizadevati

za svoj razvoj na fizičnem nivoju; on je priklenjen k anorganskim

silam.' 15

Prehod od instinktivnega obvladovanja narave do uporabe

fizičnih veščin lahko vidimo tudi v razvoju kmetijstva

v prvi poatlantski eri. V prvem kulturnem obdobju

'se zdi, da kmetijstvo ni igralo nobene vloge v življenju

tudi plodovi obdelovanja Zemlje.

Poljedelstvo ni prišlo v obstoj tako, kot si to zamišljajo

moderni zgodovinarji. Ko je druga skupina kolonistov iz

Manujevega centra v srednji Aziji prispela v t.i. rodovitni

polmesec, so 'prišli v stik s preostanki atlantidske civilizacije

– dejansko s četrto podraso turanskega prebivalstva

– ki se je ukvarjala s kmetijstvom. Rezultat je bila čudna

mešanica. S pomočjo energičnega napora se je rasna

skupina kolonistov ‚cepila‘ na nekdanje turanske ljudi,

ki so v pred tem prakticirali magijo. Tu so delovali prvi

posvečenci Zaratustre, ki so bili osredotočeni na uporabo

zunanjih dosežkov iz obdobja magije v korist novi civilizaciji.

Rezultat tega je bil občudovanja vreden razvoj

kmetijstva in vinogradništva. Te dejavnosti so predstavljale

novo obliko preporoda starodavnih magičnih dosežkov'

18 na področju kmetijstva v času Atlantide. 19

Tu imamo primer ponavljanja določenega dosežka človeštva

v naslednjem obdobju razvoja na drugem nivoju.

Medtem ko so Atlantidijci in preostanki atlantidskih ras,

ki so se preselili na druge kontinente, še vedno izvajali

kmetijska opravila s pomočjo magičnih psihičnih moči, so

bili Perzijci prvi, ki so začeli s fizičnim obdelovanjem zemlje.


16

Zatorej ni presenetljivo, da se v starem perzijskem dokumentu

Avesti imenuje Zaratustra ‚prvi orač tal‘. 20

Po tej dobi se razvoj kmetijstva preseli 'na Bližnji vzhod:

v Egipt, k Babiloncem, Asircem in Kaldejcem, tem prednikom

Arabcev. Tam je bila razvita tretja podrasa, ki si je

prizadevala, da pripelje oba področja – notranjo naravo

človeka in zunanji svet – v medsebojno ravnovesje. Kjerkoli

iščemo osnovno pojmovanje sveta, ki ga je gojila ta

Antična Grčija

tretja podrasa, bomo povsod odkrili poudarjeno zavedanje

med človeškim delom in silami narave. To je bistvena

razlika v primerjavi s perzijsko podraso. Kar se je razvilo

kot perzijska religija je bilo v glavnem zgrajeno na človeški

moralnosti in marljivosti.

V tretji podrasi se je razvila zavest, da človek ne obvlada

narave le s pomočjo telesne moči in moralnega obnašanja,

temveč najbolje od vsega s pomočjo znanja. V tistih

pokrajinah kot so Egipt in Kaldeja, kjer se je prizadevalo

za izboljšanje kmetijstva, se je razvilo usklajevanje tega,

kar se je izvajalo s pomočjo človeškega dela, z nebeško-

-duhovnimi silami. V teh krajih se je razvilo poznavanje

meteorološkega okolja in nebesnih teles. Moč za delo se

je iskalo v poznavanju narave. Zato se je zgodilo, da je

človek usmeril svoj pogled k zvezdam; preko astronomije

je bila ustvarjena povezava s človeštvom na Zemlji. Poreklo

človeka se je iskalo v zvezdah. Tako imamo v tem

oziru prvič opravka z znanostjo' 21 – oziroma lahko celo

rečemo – z zgodovinskim predhodnikom sedanjega biodinamičnega

kmetijstva.

Tu vidimo en primer principa obrnjene ponovitve. Če pogledamo

shemo sedmih kulturnih dob, lahko vidimo, da

vzpenjajoče se dobe na desni strani odsevajo spuščajoče

se dobe na levi strani. To pomeni, da v določenem obsegu

'tretja doba ponovno oživi v peti dobi, vendar tako, da je

prežeta v dušah ljudi z novimi sposobnostmi in vrednotami,

ki so bile pridobljene v četrti,' 22 osrednji dobi poatlantske

ere. Na podoben način 'bo šesta doba vzpostavila

odnos z drugo in sedma s prvo – s staro indijsko dobo.

Na ta način bo v sedmi dobi ponujena možnost, da bo

v človeških dušah ponovno zaživela vsa čudovita modrost,

ki so jo razglašali veliki učitelji stare Indije. In tedaj

bo bila to zares njihova lastna modrost – resnica, ki jo

bodo živeli.' 23

Vse to je treba vstaviti v večjo evolucijsko perspektivo.

Od začetka današnje ere 'se je v vsaki kulturni dobi oblikoval

– čeprav to velja le na splošno – določeni član človeka.

Potemtakem lahko rečemo: če ljudje dovolijo, da

deluje na njih vse, kar lahko podari naša civilizacijska

doba, potem so v našem času zlasti pozvani, da razvijejo

to, kar imenujemo v našem duhovno-znanstvenem gibanju

duša zavesti oz. duhovna duša; medtem ko je v času

grško-latinske dobe prevladoval razvoj intelektualne


17

duše oz. duše razuma; za časa egiptovsko-kaldejske-babilonske

dobe duša občutkov; v teku stare perzijske dobe

čuteče telo oz. astralno telo; in v stari indijski dobi to, kar

imenujemo življenjsko telo oz. eterično telo. Ti raznovrstni

člani človeške narave so prispeli do njihovega ustreznega

razvoja v povezavi s posameznimi človeškimi dušami, ki

so izkusile te kulturne dobe v eni ali v večini primerov v

nekoliko inkarnacij. In v tisti dobi, ki bo sledila naši lastni

pete izvorne rase. Natanko naša izvorna rasa je tista, ki

počasi in postopoma vodi sposobnost mišljenja k stanju

zrelosti. V njegovem mišljenju se človek odloči o nečem

in potem to izpelje kot posledico njegovega lastnega

premisleka. Ta sposobnost je bila med Atlantidijci zgolj

v pripravi. To, kar je pritekalo do njih, niso bile njihove

lastne misli, temveč misli bitij višje vrste, ki so vplivale

na njihovo voljo. Na ta način je bila njihova volja, tako

Rimski imperij

kot šesta poatlantska doba, se bo predvsem razvil tisti

član, katerega značaj opisujemo kot duh sam oz. Manas;

in v zadnji, sedmi poatlantski dobi duh življenja oz. Budhi;

medtem ko bo duhovni človek oz. Atman 24 bil razvit

šele v zelo oddaljeni prihodnosti' 25 zemeljskega razvoja.

Sedaj se lahko nekdo očitno vpraša: 'Kako se lahko zgodi,

da je človek že razvil eterično telo na Starem Soncu

in da se mora nato poseben razvoj istega telesa dogajati

v teku stare indijske dobe? Brez dvoma je bilo izvedeno

pripravljalno delo na eteričnemu telesu v obdobju Starega

Sonca; ko je človek prišel na Zemljo, je že posedoval

eterično telo. Ampak to telo se lahko sedaj oblikuje bolj

natančno; lahko se ga prenovi s pomočjo kasnejših članov,

ki jih je človek razvil. Zato je jasno, da je človekovo

eterično telo na relativno visoki stopnji, ko se inkarnira

v telo starega Indijca, vendar pa v tej poatlantski dobi

deluje človek na svojem eteričnem telesu z egom, ki ga je

pridobil; z vsem, kar je človek v vmesnem času pridobil

zase, predeluje eterično telo in ga prečiščuje. In v bistvu

se v naši poatlantski eri dogaja prečiščevanje različnih teles

človeške narave.' 26

Pomen teh ponavljanj postane bolj jasen, ko spoznamo,

da je razvoj vseh članov človeka 'v bistvu povezan s postopno

inkarnacijo človekovega ega. Kajti to utelešanje

človekovega ega v človeško naravo je pravo poslanstvo

zemeljske evolucije.' 27 Zaradi tega razloga 'se je morala

najprej razviti uporaba misli, kar je značilnost ljudi naše

rekoč, vodena od zunaj.' 28

S ciljem, da se človeštvo osvobodi takšne direktne kontrole

'je bila naloga Manuja, da pripravi bodočnost in

da izšola majhno skupino ljudi na tak način, da se lahko

ohranijo kot seme in klica prihodnjega človeštva. Manu

je izvršil to nalogo tako, da je vsadil v tiste duše, ki so

bile primerne za to, silo, ki ima odločilni vpliv na razvoj

človeka v poatlantski eri: moč mišljenja. Veličina lemurijskega

človeštva pripada razvitju instinktov; veličina

Atlantidijcev je bila izobrazba spomina; v poatlantski eri

bo lahko človek postal neodvisna osebnost in dosegel

svobodo s pomočjo sile mišljenja. Samo ime Manu izraža

to: v Sanskrtu pomeni nosilec misli.' 29

Vse to je v skladu z 'bistveno nalogo poatlantskega človeštva,

da razvije tiste sposobnosti duše, ki se jih lahko

pridobi preko prebujenih sil mišljenja in razuma ter občutij,

sil, ki niso spodbujane direktno s strani duhovnega

sveta, temveč nastanejo iz dejstva, da človek opazuje

čutni svet, si utre življenjsko pot v njemu in deluje nanj.

Osvojitev fizičnega sveta s pomočjo lastnih človeških

sposobnosti se mora torej smatrati kot poslanstvo' 30 celotne

poatlantske ere. Ali z besedami Zaratustre: 'Poziv

ni samo k mističnemu poglabljanju v svojo notranjost in

k sanjanju, temveč k življenju v svetu, ki brezplačno oskrbuje

vse, kar je potrebno – človekovo poslanstvo se nahaja

v umetnosti kmetijstva in v napredovanju civilizacije.' 31


18

Moderna doba

Sposobnost mišljenja je odločilna za naš nadaljnji razvoj,

zato ker nam omogoča, da razvijemo – brez kakršnekoli

zunanje ali notranje prisile – to, kar je Steiner v njegovi

Filozofiji svobode poimenoval ‘moralne imaginacije’. To

pomeni, da se lahko le na osnovi razumevanja svobodno

odločimo, katere vrste moralnih vrednost bodo vodile

naša dejanja. Zaradi tega razloga lahko že sedaj opazimo

v svetu okoli nas prve znake pojavljanja dveh prihodnjih

‘ras’ človeštva – sebične in nesebične ‚rase‘ – ki bodo prišle

v obstoj v šesti (slovanski) in sedmi (ameriški) kulturni

dobi. Eno ‚raso‘ bodo sestavljali tisti, ki vlagajo vse njihovo

pridobljeno znanje in sposobnosti v služenje njihovim

osebnim interesom in ki se bodo posledično z vsemi

sredstvi borili drug proti drugemu. Drugo ‚raso‘ bodo

sestavljali svobodni posamezniki, ki bodo tvorili nove

skupnosti na osnovi duhovnega sorodstva, medsebojnega

razumevanja in nesebičnega delovanja v korist vsega

človeštva.

Opombe:

1 Osnovni opis Atlantske ere je na voljo v članku Narava človeškega življenja

na Atlantidi in vzroki za njen propad, Svitanje, Pomlad 2018.

2, 4, 29 Emil Bock, Genesis – Creation and the Patriarchs

3 To se nanaša na ločitev Sonca od Zemlje (ki je še vedno vsebovala Luno), ki

se je dogodila v hiperborejski eri. Glej članek O poreklu nebesnih teles

v našem solarnem sistemu, Svitanje, Poletje 2017.

5, 8, 18 Steiner, The Migrations of the Races, Berlin, 1904

6, 21 Steiner, Foundations of Esotericism, Berlin, 5.11.1905

7, 28 Steiner, Cosmic Memory

9 Zaratustra, ki je bil začetnik stare perzijske kulture okoli leta 5000 pr.n.št.

ni tisti Zaratustra, katerega obstoj v šestem ali petem stoletju pr.n.št.

priznavajo moderni zgodovinarji.

10 Čeprav je judovski kulturni tok plod tretje dobe, le-ta predstavlja impulz za

razvoj grško-rimske kulturne dobe (vir: Berlin, 26.10.1905). To je primer

pravila, da se priprave za naslednjo dobo vedno dogodijo v prejšnji

dobi s pomočjo izbrane skupine ljudi, ki razvijejo določeno lastnost,

ki bo prevladovala v naslednji dobi. V primeru Judov je to sposobnost

intelektualnega mišljenja na račun zatrte sposobnosti podedovane

jasnovidnosti.

11 Steiner, Rosicrucian Esotericism, Budapest, 9.06.1909

12, 17, 22, 23, 30 Steiner, Occult Science

13 Steiner, Foundations of Esotericism, Berlin, 31.10.1905

14, 15 Steiner, Greek and Germanic Mythology in the Light of Esotericism,

Berlin, 7.10.1904

16, 20 Hilmar Moore, Rudolf Steiner’s Contribution to the History and Practice

of Agricultural Education

19 Glavni dosežki Atlantidijcev na področju poljedelstva so opisani v članku,

ki je naveden v opombi 1.

24 Osnovni opis teh višjih članov je na voljo v članku Devet članov celovitega

človeškega bitja, Svitanje, Zima 2016

25, 26, 27 Steiner, Cosmic Ego and Human Ego, Munich, 9.01.1912

31 Steiner, Turning Points in Spiritual History, Berlin, 19.01.1911


ŠIRIMO OBZORJA

19

Joga in nova joga

Samo Simčič

Mnogi se danes ukvarjajo z jogo. Večinoma

prakticirajo asane, mirujoče telesne drže, ki

vzdržujejo specifične oblike mišične napetosti.

Telo se umiri, stabilizira in praktikant se preda

notranjemu miru. Odstrani vse, kar povzroča

stres in izloči vse misli iz svoje zavesti. Odrine

tudi 'ego'.

Ker telo miruje v določeni poziciji, se praktikant joge

dvigne iz svojega telesnega stanja. V notranjem miru

zaznava svoje čutenje, duševne tokove; lahko tudi zapre

oči, da ga ne moti nič zunanjega. Tako doseže stanje duševnega

blagostanja, ki ga krepi in senzibilizira za zunanje

vtise. Ker je čutenje v človeku le delno zavestno

in se v veliki meri odvija v duševnih plasteh pod njo, se

praktikant joge potaplja v podzavest. Tam zaznava duševne

tokove in notranja doživetja. Učitelj joge mu lahko

da posebne napotke, kako naj prodira v to področje,

in mantrame – izreke duhovne modrosti, ki naj mu pomagajo

na tej poti. Manj številni so tisti, ki se poleg tega

seznanjajo tudi z vsebinami svetih knjig stare indijske in

tibetanske kulture ter s kasnejšo sankhja filozofijo in budizmom.

Preučujejo staro indijsko mitologijo in nekateri

opravljajo tudi obrede, kakor potekajo po tradiciji v današnji

Indiji.

Joga je ena najstarejših duhovih praks v človeški civilizaciji.

Ko je, kot se predpostavlja, nastala pred bajnimi devet

tisoč leti, se človek v odnosu do sveta še ni doživljal

kot jaz. Jaz je živel v njem šele v zametku. Bil je odprt za

svet in ta se je neposredno izlival v človekovo čutenje.

Vanj so se izlivale ustvarjalne naravne sile. Dogajanje v

naravi je bilo dogajanje v njegovi duši, tudi v njegovem

dihu in njegovi krvi. Zato se v svojih občutkih ni motil.

Tudi ni mislil po svoje, ampak so se mu pojavi sveta

razodevali v občutenem doživljanju, ki je bilo slikovite

in zvočne narave – bilo je slika in notranji govor stvari.

Misli o svetu so mu bile dane. Bile so božji dar. Pojav, na

primer drevo, je bil za človeka tudi bitje, ki je govorilo

in povedalo, kaj je. Spoznanja so bila duhovna govorica

božanskih bitij. Proti koncu stare indijske kulture je to

'rajsko stanje' človekovega doživljanja sveta začelo slabeti,

krepiti pa se je začel človekov občutek za lastni jaz.

Zato je prišlo do motenj v neposrednem čutenju sveta.

Človek je vse pogosteje občutil svet po svoje. Med njim

in svetom je nastala 'razpoka'. Da bi človek to presegel

in prodrl v neposredno doživljanje sveta, mimo človekovega

sebe, je bilo treba jaz dušiti. Najvišje razviti ljudje

tistega časa, sveti rišiji in njihovi učenci, so zato ustvarili

jogo, način, po katerem je bilo mogoče jaz toliko zadušiti,

da je lahko nastopilo prvotno stanje.

V razvoju kulture in civilizacije se je doživetje, da je človek

jaz, krepilo. Krepili so se lastni občutki in človek si

je svet vedno bolj predstavljal v lastnih mislih. Prvotno

neposredno doživljanje sveta se je izgubilo. Le nekje v

nezavednem področju je ostal senčnat občutek nekdanje

istovetnosti sebe in sveta, senčnat občutek, da sta svet in

človek eno. Človek je postajal vedno bolj zavesten, kajti

pravilno lahko deluje le iz razsodnosti, iz lastnega spoznanja

in lastne odgovornosti. Če prakticiramo jogo danes,

se ne prebijemo do tistega čutenja sveta, ki je bilo

doživetje slike in govora, božanskega bitja in božanske

besede. Doživljamo čutenje, ki je vezano na naše bitje in

na našo telesnost. To niso čutenja sveta. Po metodah joge

doživljamo vizije sanjskega značaja naše podzavesti. Te

vizije so vezane na tisto, kar se je vtisnilo prek čutnih organov

v telo. O tem, kaj pomenijo, obstajajo najrazličnejše

interpretacije, ki govorijo o duševnem področju, zaprtem

v notranji svet. Joga skuša povesti človeka v to področje,

ki ga njeni privrženci pojmujejo kot duhovno realnost

človekovega bitja. Kolikor bolj se odtegnemo zunanjemu

svetu in potopimo v to področje, toliko bolj smo v smislu

joge razsvetljeni in odrešeni od tega sveta.


20

in življenja. V te predstave prodiramo z logičnim mišljenjem.

Vse je razložljivo. Mišljenje postane čutni organ za

opazovanje, za zaznavanje in razumevanje življenja v pojavih

in predstavah sveta. Antropozofija nam je pri tem

v veliko pomoč, ker nam daje možnost, da si predstavimo

sliko duhovne stvarnosti. Daje nam napotke, kako si

ustvarimo to sliko objektivno, nepristransko.

Pot joge je potapljanje v čutenje in potapljanje v tokove

podzavesti z odrekanjem miselne zavesti. Današnja

stopnja človekovega razvoja temelji na zavesti ter zavestnem,

budnem, prebujenem jazu. Čutenje ima danes

drugačen značaj kot v dobi stare Indije. Je osebne narave.

Pot današnjega človeka ne poteka tako, da bi morali dušiti

jaz v človeku ter tako tudi mišljenje in zavest. Danes

se človek poveže s svetom tako, da ga opazuje, ga zaznava

ter misli o njem. Če svet samo občuti, doživlja posamezne

pojave in si jih ne more razjasniti. Mora misliti

o njih. Mišljenje ga poveže s pojavi in življenjem sveta.

Pri tem pazi, da je resnično pozoren do njega in da ne

misli samovoljno, s poljubnimi domisleki, temveč tako,

da se to ujema s pojavom, ki ga opazuje, ter z značajem,

lastnostmi in zakonitostmi tega pojava. Z mišljenjem

prodre v njihovo bistvo. V tem živi duh, v bistvu pojavov.

Kolikor bolj pozorno opazuje in misli, toliko bolj je

človek zavesten. Ne potaplja se v sanjske občutke, temveč

v zavestno pozornost. Ne zapira se v notranji svet.

Svojo pozornost sicer usmerja tudi k sebi, da se zave svoje

narave ter smeri in cilja misleče pozornosti. Spoznava

sebe in svoje sposobnosti, s temi pa se obrača v svet in

življenje. V svet stopamo z odprtimi očmi, z zavestjo in

mislimi ter jasnostjo o samem sebi.

Človek tudi ne more zadušiti svojega jaza. Samega sebe

si lahko predstavi. Lahko si predstavi, kako in kaj misli,

občuti, hoče, kakšen je njegov značaj, kakšne lastnosti

ima, kakšne motive in cilje. Toda vedno je to on, človekov

jaz, ki si vse to postavi pred svoj notranji pogled. Tega

sebe, ki sebe postavlja pred notranji pogled, si ne more

predstaviti, temveč ga samo izkusi. Ta jaz ne more nikoli

postati zunanji predmet. Je jaz, ki je. Če hočemo danes

prodreti v duhovni svet, se ne moremo izgubljati v meglenem

čutenju in sanjskih, podzavestnih doživljajih, temveč

si najprej zgradimo ustrezne in jasne predstave sveta

Rudolf Steiner je tudi govoril o 'novi jogi'. To razloži tako.

Joga uči metodo dihanja, s katerim stopa zrak v človekovo

telo, in tedaj lahko človek zaznava vdihnjeni zrak. V

časih, ko je nastajala joga, je 'prana', božanska življenjska

substanca, prežemala zrak. V tej je namreč bistvo življenja,

svetloba, toplota in tok. Z vdihavanjem 'prane' je človek

prejemal to bistvo in razsvetlil svojo dušo. Od tistega

časa do danes se je človek spremenil, spremenila pa se

je tudi zemlja in z njo zrak. V zraku ni več iste 'prane'.

Idej ne črpamo več iz zraka. Duh se je spustil v element

zemlje, ker je Zemlja tako otrdela, da potrebuje oživljajočo

'božansko substanco'. Zato metoda dihanja po jogi

nima istega učinka kot v davni preteklosti. Danes sprejema

človek svet vase, ga torej 'vdihava', z zaznavanjem

svojih čutil. Človek ne vdihava samo z dihalnimi organi,

temveč z vsemi svojimi zaznavami, z vsemi čuti. Prek

teh, z zaznavanjem čutov, tako rekoč 'vdihne' vtise pojavov

sveta in življenja. Vtise predeluje v predstave, misli

in spoznanja. Iz spoznanj deluje v svetu, lahko bi rekli,

da 'izdihuje' in posega v svet s svojimi dejanji, s svojim

ustvarjanjem. To je izdih. Takšno dihanje je nova joga.

Iskanje okrepitve v jogi krepi v človeku odmikanje od

problemov in izvorov stresa. Blaži človeka z duševnim

blagostanjem, podobnim spanju in sanjam. Človek ponikne

vase. Ne misli na nič razen nase. V tem odmiku

od zunanjega sveta se odpočije. In ko se kasneje, ko se

loti vsakdanjega dela, spet utrudi, se ponovno zateče k


21

Te je sicer mogoče odkriti tudi z mišljenjem po zdravi

pameti. Inkarniranje v svet je smisel pedagoškega dela.

Povezujemo se z doživetji cvetic, dreves, živali, z deževnimi

kapljami in snežinkami, s sončnimi žarki in mesečno

svetlobo, z žarom ognja, z usihanjem, oživljanjem in

prerojevanjem, z umetnostjo, z mislimi in spoznanji itd.,

to je ljubezen do sveta. V predšolski vzgoji vključujemo

doživetja narave in življenja in človekove ustvarjalnosti

takšnemu blagodejnemu počitku. Počitek je vsekakor

potreben, vendar gre tudi za to, da v miru, s pogledom

nazaj in naprej, z opazovanjem in mišljenjem, ustvarjamo

nove ideje svojega ravnanja, nove spodbude in način,

kako jih uresničiti, kako oplemeniti svoje delo. Potreben

nam je ustvarjalen in aktiven notranji mir, v katerem se s

svetom povezujemo. Ne iščemo odrešitve od tega sveta,

temveč svojo vlogo v njem. Cilj ni, da se ne bi več utelešali

na Zemlji, temveč da se utelešamo in povedemo zemeljski

svet v razvoj. V meditaciji si zastavimo določeno

misel ali miselno vsebino, na kateri nato delamo, jo razvijamo

in si predstavimo, kako jo bomo uresničili v svetu

in življenju. Za to potrebujemo ustrezni občutek in voljo.

Delo 'Kako doseči spoznanja višjih svetov' Rudolfa Steinerja

je v tem smislu praktično branje, ki prikazuje pot

duhovnega šolanja primerno stanju današnjega človeka.

V pedagogiki delamo na tem, da se povezujemo s svetom

in življenjem. Duha najdemo v svoji pozornosti do sveta

in v svetu samem. Postavljamo se v svet in v življenje,

ker je tu področje dela za človeštvo. Antropozofija nam

pomaga razkriti velike perspektive človeštva in Zemlje.

v rajalno igro, kasneje, v šoli, v pouk. To je podlaga zanimanja

za svet in oblikovanja zdravih organov zaznavanja.

To omogoča delovanje zdrave inteligence in dozorevanje

k samostojnim življenjskim odločitvam. Vse to

potrebujemo zato, da si razkrijemo svoje mesto v svetu in

svojo ustvarjalnost.


ČLOVEK IN ANTROPOZOFSKA MEDICINA-naslovnica.indd 1

12/16/14 10:00 AM

22 LITERATURA

ZALOŽBA AJDA

Prvotno smo si zadali nalogo skrbeti za strokovno

literaturo na področju biodinamike. Dr. Steiner pa je

menil, da je pridelovanje hrane neposredno povezano

z zdravjem in s tem z medicino. Zato smo poskrbeli

tudi za nekaj antropozofskega čtiva za področje

prehrane in medicine.

Naj predstavimo nekaj brošur:

ZA PODROČJE VRTNARJENJA IN KMETOVANJA

TEMELJI USPEŠNEGA

KMETOVANJA V OČEH

DUHOVNE ZNANOSTI ali

kratko KMETIJSKI TEČAJ

dr. Rudolfa Steinerja

je slovenski prevod stenografskih

zapisov osmih predavanj, v katerih

je dr. Steiner utemeljil biološkodinamično

metodo.

Cena: 32,85 €

PRAKTIČNO VRTNARJENJE

Marije Thun

sodi k temeljni literaturi

biodinamičnega vrtnarjenja.

Brošura

POVITKI

IN

OBLOGE

pomaga reševati

marsikatero stisko

Vzemimo primer:

Otroka boli uho

Pred obiskom zdravnika lahko

pomagamo tudi sami.

POVITKI

IN OBLOGE

V ANTROPOZOFSKI

MEDICINI

Cena: 9,90 €

Nasvet z navodili za izvedbo na strani 7:

VREČKA S ČEBULO ZA UŠESA

Srednje veliko čebulo na drobno sesekljamo in

zavijemo v dve tanki krpi. Segrejemo na telesno

temperaturo in položimo eno na uho, drugo pa

za uho. Na to položimo nekaj nespredene surove

volne, nato pa vse dobro pričvrstimo z volnenim

šalom, ruto ali čepico. Namesto tanke krpe

lahko uporabimo tudi cevasto obvezo za prste.

Cena: 27,38 €

ZA PODROČJE MEDICINE

ČLOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA s predavanji dr.

Maria Mayrhofferja

9,00 EUR

Cena: 8,76 €

»LOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA

RAK ‡ UJMA

»LOVEŠTVA IN »ASA

Dr. Mario Mayrhoffer

Opomba: Pri bolečinah v ušesih je pomembno,

da je nos čist. Priporočamo uporabo fiziološke

raztopine s kuhinjsko soljo, ki jo prodajajo kot

kapljice za nos v lekarni (glej Spiranje nosu).

Več informacij ali naročila

www.ajda-vrzdenec.si, ali 01 7540 743


LITERATURA

23

NOVA KNJIGA

Vabimo vas k ogledu spletnih strani

www.ajda-vrzdenec.si,

kjer boste našli še predstavitev brošur:

CELOSTNA PREHRANA 1 in 2 Michaela Kassnerja

DEMETER ČEBELARJENJE Günterja Friedmanna

BIO ČEBELARJENJE Matthiasa Thuna

PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in 2

s predavanji antropozofskih specialistov za področje

semenarstva

SPIRITUALNA ASTRONOMIJA dr. Wolfganga Helda

TEMELJI BIOLOŠKODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA

Marije Thun

KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI

Eckardta von Wistinghausen in Friedricha Sattlerja

PREPARATI Mete Vrhunc z napotki za izdelovanje in

uporabo biološkodinamičnih preparatov

Uporaba: Pri močnih bolečinah v ušesih

in vnetju srednjega ušesa (učinkuje močneje).

Trajanje: 10 – 15 minut, pa tudi do ene ure

Upoštevajte nasvet zdravnika!

IN KATERA ZDRAVILA BI PRIPOROČIL

ANTROPOZOFSKI ZDRAVNIK?

Priporočilo Male antropozofske lekarne,

stran 43:

Bolečine v ušesih

Aconit Ohrentropfen

Kdaj: pri prvih znakih bolečin v ušesih

Koliko: po potrebi 1–2 kapljici v slušni kanal

Apis Levisticum Glob. Wala in

Silicea comp. Glob. Wala

Kdaj: vnetje srednjega ušesa

Koliko: vsako uro 5–7 glob. Izmenično

David L. Brierley

One Hundred Million

Destinies Now

Nova publikacija, ki izzive, s katerimi

se sooča Evropa, obravnava z vidika

waldorfske pedagogike.

Ko bralca počasi popelje

skozi poučni del ter nato

skozi predloge za praktično

delo, ob tem pa

predstavlja učinkovite

metode spajanja intelektualnega

in emocionalnega,

nas avtor opogumlja

in nam sporoča, da v

življenju vedno lahko izbereš,

da boš boljši. Zavedanje,

da imamo možnost

izbire, nas varuje

pred mnogimi izrazitimi

psihopatološkimi stanji, v katera zapademo samo

zato, ker nam življenje postane pretesno, pot pred

nami pa brezno. Ko odkrijemo, da obstajajo mnoge

poti, saj je življenje le prometno krožišče, ki ima

mnogo več izhodov, kot si mislimo, se umirimo,

osredotočimo, se rešimo suženjstva, na katerega

smo obsodili sami sebe, pogosto z vzgojo, za katero

kot otroci nismo ne krivi ne odgovorni.

Ta knjiga je prav takšen vodič pri iskanju izhoda,

svetlobe v tunelu. Z znanjem, izkušnjami in pogumom,

da stopi 'iz okvirjev', je avtor nadaljeval

svojo pot iskanja boljših pedagoških metod dela

z otroki, da bi postali boljši ljudje. Njegova strokovnost,

znanstvenost, praktičnost in dolgoletne

izkušnje dajejo tej knjigi duhovno in intelektualno

prednost pri izboru načina, kako bomo kot učitelji

preostanek življenja preživeli v iskanju svetlobe,

proti kateri nas od rojstva usmerja naša arhetipska

inteligenca.

prof. ddr. sc. Lidija Pehar

redna profesorica na oddelku Pedagogika

in psihologija Filozofske univerze v Sarajevu,

prodekanja Filozofske fakultete


24

DRUŠTVA

Seznam društev

za biodinamično kmetovanje

in drugih antropozofskih iniciativ v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija

Volčji Grad 40, 6223 Komen

051 204 436 (Andreja)

040 608 717 (Maja)

info@demeter.si

Zveza biodinamikov Slovenije

Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana

zveza.biodinamikov@gmail.com

Predsednica: Saša Klančar

Ajda Vrzdenec

Vrzdenec 60, 1354 Horjul

01 754 07 43 (od 9. do 13. ure)

ajdavrzdenec@gmail.com

Predsednica: Meta Vrhunc

Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

04 572 56 18, 041 948 336

monika.brinsek@gmail.com

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija, 2370 Dravograd

041 340 871

toncka@loris.si

Predsednica: Antonija Ločičnik

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

041 323 249 (Jože)

051 204 436 (Andreja)

ajda.domzale@gmail.com

www.ajda-domzale.si

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

040 658 482

ajda.goriska@gmail.com

Predsednik: Drago Kladnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska

Šaleška 16, 3320 Velenje

041 496 069

katarinamodrijan@t-2.net

Predsednica: Katarina Modrijan

Društvo Ajda Posočje

Žagarjeva 13, 5220 Tolmin

031 477 892, 041 297 873

ajda.posocje@gmail.com

Predsednica: Milenka Kavčič

Podpredsednica: Gruden Marjanca

Naravoslovno-izobraževalno društvo

'Sapientia'

Sekcija za antropozofsko medicino Slovenije

Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci

vesna.forstneric@gmail.com

www.nid-sapientia.com

Delovna skupnost obsoteljske regije

Izletniška ulica 6, 3250 Rogaška Slatina

031 643 312

romana.srimpf@gmail.com

Vodja: Romana Šrimpf

Delovna skupnost dravinjske regije

Žiče 76, 3215 Loče

031 342 107

majda.temnik@gmail.com

Vodja: Majda Temnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, 8220 Šmarjaške Toplice

031 645 476

joze.lusavec@gmail.com

Predsednik: Jože Lusavec

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

031 458 532 (Majda Hriberšek)

majda.hribersek@gmail.com

Predsednik: Zvone Černelič

Društvo biodinamikov Notranjska

Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica

041 444 736

biodinamika.notranjska@gmail.com

Predsednica: Mihaela Klančar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!