26.04.2020 Views

JocsFlorals123

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JOCS FLORALS 2020

VALORS OLÍMPICS

ESCOLA SANT CRISTÒFOR

1R. – 2N. – 3R.


Agnès


Sara


Arán


Alba


Leo


Alex


Arlet


Artai


Quim


Joel


NayaPau


Carlota


Jan


Alba


Anika


Pol


Biel


Adrià


Aina


Alex


Guida


Izan


Joan


Mariona


Noa


Naiara


Yune


Lara


Lluc


Lluc


Gina


Alex


Arlet


Joana


Leo


Lucia


Mia


Núria


Pablo


Txell


Pau


Zoe


Xiana


Pol


Marina


La carrera de l’Abril

India

Hi havia una vegada una nena que es deia Abril. L’Abril tenia 7 anys i el que més li agradava era

córrer. La seva mare li va explicar que existien uns jocs on participaven atletes de tot el món.

Eren els Jocs Olímpics i el seu somni era poder participar algun dia.

El dia que l’Abril feia 20 anys, la van seleccionar per anar als Jocs Olímpics de Tòquio i estava

súper contenta però també estava molt nerviosa. Es va preparar la seva maleta amb les seves

sabatilles de la sort i quan ja estava llesta va marxar per agafar un avió.

El dia de la carrera, l’Abril es va posar en la línia de sortida. Va començar la carrera i l’arbitre va

adonar-se’n que l’Abril era molt bona en atletisme, llavors va decidir fer trampes per que

guanyés una altra, en veritat volia que guanyes la seva neboda que també participava en

aquesta carrera. Quan l’Abril va passar pel costat d’aquest senyor ell li va fer la traveta però

l’Abril no es va donar per perduda i encara que es va caure i es va fer molt de mal al peu, va

continuar corrents i aquell senyor va dir enfadat: “aquella nena es molt forta”. L’Abril va

guanyar la carrera i va conseguir la medalla d’or. Tothom la va felicitar per que tot i que s’havia

caigut va continuar intentant guanyar la carrera.

L’Abril es va esforçar molt per a realitzar el seu somni, si tu també t’esforces podràs arribar a la

meta i fer realitat els teus somnis.


Marc


Judith


Arlet


Gisela


Jana


Joan


Noa


Núria


Teo


Vera


Alex


Alexandra


Berta


Marta


Ona


Alex


Ariadna


Elliot


Miguel


Oriol


Roc


Alex


Xana


Bruna


Janira


LuciaJudith


Roger


Aisha


Joel
Axel


Javier


Pau


Africa


Naia


Sebastián


Maria


Estrella


Xavi


Pol


Luca


Adria


BielAriadna


Alexia
Emma


Luca


Maria


BrunaAna


Andrea


Claudia


Rohan


Ona


Facundo


Laia


Llura


Leo


Diana


Elena


Aran


Manel


Mario


Maria


Ranya


Nadia


Eneko


Jan


Noa


Gonzalo


Ivan


Luan


Mar


Irene


Alan


Recull de treballs de Sant Jordi dels nens i nenes de les classes de

primer, segon i tercer de primària.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!