Zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś” - KSOW

ksow.pl

Zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś” - KSOW

Uwaga, konkurs!

Zaprojektuj logo

„Przyjazna Wieś”

Wyłonione w ten sposób logo będzie wykorzystywane

do identyfikacji wizualnej Konkursu „Przyjazna

Wieś”, zarówno w formie papierowej (banery), jak

i elektronicznej na stronach internetowych instytucji

zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze

osoby, jak i zespoły. Ich prace powinny charakteryzować

się wysokim poziomem artystycznym, spełniać

rolę promocyjną oraz informacyjną.

Projekt logo powinien:

� być niezależny od środków powielania

(uniwersalny) i łatwy do skalowania,

� nadawać się do wykorzystania na materiałach

promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery),

� być wykonany w dowolnej technice graficznej

nadającej się do wykorzystania,

� składać się z kombinacji znaku graficznego

i wyrazów zawierających nazwę konkursu.

Pracę konkursową należy wykonać:

� w formie kolorowego wydruku w rozmiarze

15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie

powinno znaleźć się 6-cyfrowe hasło,

� w formie czarno-białego wydruku w rozmiarze

15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie

powinno znaleźć się 6-cyfrowe hasło,

� w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD

w formacie wektorowym cdr lub eps lub

w formatach BMP lub JPG, 300 DPI.

Nośnik powinien być oznaczony 6-cyfrowym hasłem,

identycznym jak w wersji papierowej. Do pro-

Sekretariat Centralny

Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich ogłasza konkurs

na zaprojektowanie znaku

graficznego (logo), który

promowałby najlepsze projekty

infrastrukturalne realizowane

na terenach wiejskich.

jektu należy dołączyć kopertę z tym samym hasłem

6-cyfrowym, które widnieje na pracach, z dopiskiem:

Konkurs zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś”.

W kopercie należy umieścić: powtórzone 6-cyfrowe

hasło, zgłoszenie konkursowe oraz oświadczenie

(znajdują się na stronie www.ksow.pl).

W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną dostarczone

do 30 czerwca 2010 r., do godz. 14.00 (decyduje

data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres:

Sekretariat Centralny

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,

pokój nr 481

z dopiskiem

"Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”.

Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować

do pracowników Sekretariatu Centralnego KSOW:

1) Izabeli Kurek

tel. (22) 623 18 19

e-mail: izabela.kurek@minrol.gov.pl

2) Doroty Lawery

tel. (22) 623 25 84

e-mail: dorota.lawera@minrol.gov.pl

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości

5000 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo

na stronie www.ksow.pl.

More magazines by this user
Similar magazines