18.05.2020 Views

No Title for this magazine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Οκτώβριος 2019

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 23.577,82 21.080,76 17.995,56

0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές

7.200,00 2.940,00 2.940,00

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

33.191,20 33.780,93 21.433,52

αρθρ.76,Ν.4257/2014

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 27.731,42 18.230,28 18.230,28

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.198.429,84 2.358.643,76 2.355.650,56

0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 21.856,03 0,00 0,00

0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ

666,00 487,00 487,00

(άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995)

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 430.000,00 332.213,86 331.996,05

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 31.595,98 23.087,27 22.310,84

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 14.369,67 5.655,00 5.655,00

0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.036,78 0,00 0,00

0471.0002 Τέλος έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου 976,68 732,51 732,51

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 568.661,23 455.834,27 455.672,51

0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.954.247,24 2.283.477,32 2.283.477,32

0612.0003 Επιχορήγηση από Υπ.Εσ. για κάλυψη δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων

20.040,00 6.680,00 6.680,00

σχολικών μονάδων & υπηρεσιών πρόνοιας.

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

3.955,00 3.330,00 3.330,00

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0718.0001 Παράβολα για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών 150,00 150,00 150,00

0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 10.777,24 0,00 0,00

1211.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων 39.600,00 19.525,00 19.525,00

1214.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για δαπάνες δασοπροστασίας 29.500,00 29.500,00 29.500,00

1216.0002 Επιχορήγηση από ΠΔΕ του Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο

102.090,00 12.595,32 12.595,32

"Ανάπλαση Αθλητ.εγκαταστασεων στο 1ο Γυμν.Πεύκης"

1311.0002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες πρ.ΣΑΤΑ, 2018 209.700,00 104.850,00 104.850,00

1312.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 76.350,00 76.235,47 76.235,47

αρθρ.13 Ν.2880/01

1321.0001 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αισθητική και

184.922,00 0,00 0,00

λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης"

1321.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη

65.000,00 0,00 0,00

Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης"

1321.0004 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας

37.440,00 33.696,00 33.696,00

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"

1321.0005 Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ για τη "Δομή παροχής βασικών

39.000,00 0,00 0,00

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"

1322.0005 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επισκευή, 126.600,00 126.600,00 126.600,00

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις

1322.0006 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

208.000,00 7.550,00 7.550,00

προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

των Δήμων της χώρας

1322.0007 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

120.000,00 0,00 0,00

προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

1326.0001 Χρηματοδότηση από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο:"Ανάπλαση ΟΤ9 37.793,72 0,00 0,00

της Δημ.Ενότητας Λυκόβρυσης"

1411 Προϊόν δωρεών 1.500,00 0,00 0,00

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,

18.107,13 5.002,51 5.002,51

ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν

18.597,65 10.577,75 10.577,75

2130/93)

1519.0004 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων 1.080,00 0,00 0,00

1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 498,45 218,92 190,82

1625.0001 Αποζημίωση παροδίων από απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 25Α 510,32 1.274,00 1.274,00

1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 0,00 3.192,62 903,46

1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 1.980,00 1.722,00 1.722,00

1629.0003 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 0,00 336,87 336,87

1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 0,00 3.446,17 2.426,83

1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση

34.000,00 31.248,46 31.248,46

παιδιών για το καλοκαίρι του 2019"

1691.0001 Ειδικό τέλος για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο ΟΤ9(Δήμου

Λυκόβρυσης)

240.000,00 200.000,00 200.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 1


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 0,00 345,91 345,91

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 5.413,09 24.289,87 1.123,69

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 713.588,80 693.363,28 693.363,28

2113 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων 119.974,16 122.714,19 122.714,19

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 112.434,78 155.703,85 155.703,85

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.760,34 4.626,78 4.626,78

2119.0001 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 0,00 60.834,84 0,00

2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 8.791,18 25.608,15 23.008,15

2211.0002 Εκτακτα έσοδα από δαπάνες κατασκευής έργων αγωγού αποχ/σης ΠΟΕ 144,08 0,00 0,00

2211.0003 'Εσοδα από απαλλοτριώσεις (οικοπέδου στο ΟΤ25Α) 131,05 951.791,83 15.525,95

2211.0004 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας-αναγκαστική προσκύρωση λόγω

0,00 32.203,36 609,56

ρυμοτομίας

2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 3.187,10 1.685,35 1.685,35

2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.319,25 3.022,90 3.022,90

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 41.616,61 41.616,61 6.270,54

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 23.092,39 23.092,39 98,53

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 371,01 371,01 66,89

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 20.055,13 20.055,13 1.279,24

3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων

85.932,82 85.932,82 19.550,29

επιτηδευματιών (2%)

3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 10.031,84 10.031,84 0,00

3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 210.102,65 209.872,65 28.399,38

3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 11.079,66 11.079,66 658,36

3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 169,10 0,00

3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 139.521,66 0,00

3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

50.854,24 50.854,24 5.646,25

αρθρ.76,Ν.4257/2014

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 1.258,37 1.258,37 0,00

3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 21.043,66 21.043,66 334,47

3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία

337,49 337,49 0,00

καταστημάτων

3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 0,00 -169,20 0,00

3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 0,00 0,00 0,00

3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 73.652,76 73.937,20 421,17

3221.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από παραβάσεις ΚΟΚ 80,00 80,00 80,00

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

200.000,00 230.505,04 230.505,04

(ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη)

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 170.000,00 172.344,73 172.344,73

4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 5.000,00 1.007,25 1.007,25

4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 13.711,97 1.600,16

4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 30.000,00 45.258,53 45.258,53

4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 50.000,00 3.726,43 3.726,43

4124.0001 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.000,00 549,27 549,27

4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών

1.000,00 0,00 0,00

καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016)

4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη

1.000,00 0,00 0,00

λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016)

4124.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αναξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 3.000,00 549,76 549,76

4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 280.000,00 109.664,53 109.664,53

4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 550.000,00 394.729,20 394.729,20

4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 9.964,84 9.964,84

4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 150.000,00 1.825,73 1.825,73

4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 0,00 131.664,67 131.664,67

4131.0011 Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 1.500,00 1.461,30 1.461,30

4131.0012 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη 1.000,00 357,00 357,00

4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 20.000,00 21.227,75 21.227,75

4131.0015 Δόσεις επασφ.βαρέων 8.000,00 1.844,90 1.844,90

4131.0016 Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 561,64 561,64

4131.0023 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 9.454,35 9.454,35

4131.0024 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 20.000,00 15.683,34 15.683,34

4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 34.666,02 34.666,02

4131.0029 Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 7.014,94 7.014,94

4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 120.000,00 128.868,83 128.868,83

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 20.000,00 0,00 0,00

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 45.000,00 37.812,32 37.812,32

4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 20.000,00 12.405,71 12.405,71

4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 8.500,00 8.500,00

4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 20,00 20,00

4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 4.000,00 0,00 0,00

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 5.698,38 5.698,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 2


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των

219.250,00 167.900,00 167.900,00

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.

1946/1991)

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

859.457,45 99.833,48 99.833,48

Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών

5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη

480.000,00 480.000,00 480.000,00

ειδικευμένων δαπανών .

5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν 684.181,24 1.443.805,21 1.443.805,21

γένει δαπανών του Δήμου.

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

201.694,06 759.457,45 759.457,45

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 1.011.984,02 1.011.984,02 1.011.984,02

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

1.025.763,39 468.000,00 468.000,00

ειδικευμένων δαπανών.

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 259.986,49 259.986,49 259.986,49

γένει δαπανών του Δήμου.

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.227.591,27 15.071.214,07 13.355.443,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 3


ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 30.000,00 19.832,00 19.832,00

6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 48.000,00 18.692,00 18.692,00

6031.0004 Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου 6.000,00 5.400,00 5.400,00

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

1.000,00 493,20 493,20

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 12.000,00 3.935,18 3.935,18

6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 8.000,00 5.571,36 5.571,36

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 38.000,00 28.350,00 28.350,00

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και

7.000,00 6.769,97 6.769,97

σεμινάρια

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00 1.266,60 1.266,60

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 9.000,00 1.853,72 1.853,72

6117.0001 Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 6.000,00 0,00 0,00

6117.0002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2018-2019 3.250,00 3.250,00 3.250,00

6117.0004 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2018-2019 500,00 479,13 479,13

6117.0005 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2019-2020 4.500,00 2.651,15 2.651,15

6117.0006 Υπηρεσίες διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης

24.800,00 0,00 0,00

προσωπικού για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του

Δήμου

6117.0007 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ένδικη διαδικασία μεταξύ Δήμου

3.600,00 0,00 0,00

και των κ.κ. Μεγγούσογλου (συνεχιζόμενο)

6117.0009 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2019-2020 4.750,00 2.750,00 2.750,00

6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 130.000,00 86.666,62 86.666,62

6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 6.600,00 5.400,00 5.400,00

6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010) 28.000,00 19.167,38 19.167,38

6142.0001 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια 6.000,00 0,00 0,00

6142.0002 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2018-19 2.476,28 443,92 443,92

6142.0004 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή οικοπέδου στο Ο.Τ.459Α Πεύκης 700,00 0,00 0,00

6142.0005 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2018-2019 2.485,44 2.482,48 2.482,48

6142.0007 Υπηρεσίες συμμόρφωσης σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό

24.800,00 19.840,00 19.840,00

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6142.0008 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2019-20 8.000,00 1.186,68 1.186,68

6142.0011 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 2018 (συν/νο) 24.800,00 24.304,00 24.304,00

6142.0012 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2019-2020 18.000,00 7.975,68 7.975,68

6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το

34.000,00 34.000,00 34.000,00

καλοκαίρι του 2019

6142.0015 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 2019 24.800,00 0,00 0,00

6142.0016 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή

24.800,00 0,00 0,00

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και προετοιμασία για

πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013

6142.0017 Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην εφαρμογή ολοκληρωμένου

24.800,00 0,00 0,00

σχεδίου διαχείρισης της Δημόσιας Ακίνητης περιουσίας & ψηφιακής

αποτύπωσης των πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 32.000,00 31.953,45 31.953,45

6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου,Αντιδημάρχων 4.000,00 3.926,97 3.926,97

6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 5.000,00 3.366,34 3.366,34

6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 8.000,00 2.734,55 2.734,55

6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 50.000,00 24.790,32 24.790,32

6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Δημάρχου) 1.000,00 969,00 969,00

6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

500,00 460,00 460,00

(Αντιδημάρχων, Προέδρου ΔΣ, Δημ. Συμβούλων)

6433.0002 Παροχή επαίνων ,βραβείων,σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές

4.000,00 0,00 0,00

και φοιτητές

6433.0003 Παροχή αναμνηστικών δώρων σε μαθητές 3.000,00 2.998,32 2.998,32

6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 3.000,00 2.131,00 2.131,00

6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 600,00 175,00 175,00

6443.0004 Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων 2.000,00 74,40 74,40

6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 15.000,00 6.474,60 2.949,60

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8.000,00 3.513,76 3.513,76

6453.0001 Συνδρομή κέντρου λήψης & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας 700,00 401,76 401,76

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.305,72 1.305,72

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή

5.000,00 2.841,37 2.841,37

συμβιβαστικών πράξεων

6511.0001 Τόκοι ληφθέντος δανείου(Δ.Λυκόβρυσης) από Τράπεζα Πειραιώς για αγορά 8.000,00 2.246,16 2.246,16

οικοπέδου στο Ο.Τ.9

6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 445,60 364,59 364,59

6511.0004 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων

άρθρ.81,Ν.4316/2014

266.143,04 217.753,40 217.753,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 4


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 1.060,60 1.060,60

6516.0004 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 148.887,54 148.887,54 148.887,54

6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 3.668,06 3.001,13 3.001,13

6516.0008 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων 234.772,22 192.086,39 192.086,39

αρθρ.81,Ν.4316/2014

6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 18.497,70 18.496,38 18.496,38

6526.0001 Χρεολύσια ληφθέντος δανείου (Δ.Λυκόβρυσης) από Τράπεζα Πειραιώς για 182.294,30 182.294,30 182.294,30

την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.9

6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες 219.250,00 167.900,00 114.300,00

6715.0001 Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή &

76.350,00 0,00 0,00

συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθρ.13 Ν.2880/01)

6715.0002 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (ποσοστό 106.361,98 106.361,98 106.361,98

Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0003 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών 50.000,00 50.000,00 50.000,00

κτιρίων (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0011 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π." 648.000,00 521.000,00 486.000,00

6715.0012 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π." 446.000,00 367.166,67 333.000,00

6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης

5.300,00 3.912,57 3.912,57

Τρίτσης"

6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

700,00 700,00 700,00

"ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο.Τ.Α."

6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΣΒΑΑ) 7.000,00 0,00 0,00

6726.0001 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 63.000,00 47.504,65 47.504,65

6726.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής 'Αμυνας

20.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6726.0004 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ στο Δήμο μας 6.000,00 3.754,87 3.754,87

6726.0007 Εισφορά υπέρ Σ.Π.Α.Π. 18.000,00 9.000,00 9.000,00

6731.0001 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου: ΚΟΙ.Π.Α.Π." 10.000,00 0,00 0,00

6731.0002 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου:Π.Ε.Α.Π." 16.000,00 0,00 0,00

6733.0001 Δαπάνες περίθαλψης σε άπορους δημότες 24.000,00 12.000,00 12.000,00

6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους

10.000,00 6.350,00 6.350,00

οικονομικά δημότες

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 9.500,00 9.500,00

6737.0001 Επιχορηγήσεις σε Ιερούς Ναούς 6.000,00 0,00 0,00

6821.0001 Πρόστιμα άρθρ.54 Ν.4174/2013 1.200,00 0,00 0,00

6821.0002 Καταβολή προστίμου Ν.1337/83 6.050,00 5.131,60 5.131,60

6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 6.000,00 6.000,00 6.000,00

7132.0001 Προμήθεια επιβατικού οχήματος 7.000,00 0,00 0,00

7135.0001 Προμήθεια λογισμικού γραφείου Δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00

7424.0001 Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 43.000,00 39.948,34 39.948,34

8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 4.592,80 4.592,80

8111.0002 Αντιμισθία αιρετών (Δήμαρχος,Αντιδήμαρχοι,Πρόεδρος ΔΣ, Πρόεδροι

13.000,00 10.186,25 10.186,25

Δ.Ε.)

8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2018 12.805,74 12.805,74 12.805,74

8111.0005 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης

100.716,14 14.929,15 14.929,15

Δ.Ε.Κ.Α.Π Πεύκης

8111.0006 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης

30.372,45 0,00 0,00

Δ.Ε.Κ.Α.Α Πεύκης

8111.0007 Απόδοση επιχορήγησης Δεκεμβρίου 2018 στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π 54.000,00 54.000,00 54.000,00

8111.0008 Απόδοση επιχορήγησης Δεκεμβρίου 2018 στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π 33.000,00 33.000,00 33.000,00

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2018 130.000,00 53.688,20 53.688,20

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη) 200.000,00 198.184,76 198.184,76

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 170.000,00 169.766,42 169.766,42

8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών

5.000,00 1.007,25 1.007,25

συλλογικών οργάνων

8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 30.000,00 29.613,12 29.613,12

8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 50.000,00 8.176,04 8.176,04

8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.000,00 419,19 419,19

8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00

8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων

1.000,00 0,00 0,00

(Ν.4442/2016)

8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00

8224.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 3.000,00 419,71 419,71

8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 550.000,00 473.750,77 473.750,77

8231.0002 Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 280.000,00 141.984,81 141.984,81

8231.0003 Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 561,64 561,64

8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 14.368,88 14.368,88

8231.0008 Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ 1.500,00 1.461,30 1.461,30

8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ 150.000,00 131.972,15 131.972,15

8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 20.000,00 19.096,26 19.096,26

8231.0014 Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων 8.000,00 3.976,39 3.976,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 5


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

8231.0015 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.ΝΠΔΔ Υγειονομική περίθαλψη 1.000,00 357,00 357,00

8231.0022 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 12.000,00 9.454,35 9.454,35

8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ 20.000,00 15.683,34 15.683,34

8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 34.666,02 34.666,02

8231.0028 Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 7.014,94 7.014,94

8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 120.000,00 120.000,00 120.000,00

8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 20.000,00 0,00 0,00

8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 45.000,00 37.812,32 37.812,32

8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 20,00 20,00

8242.0002 Απόδοση κράτησης

υπέρ 10.000,00 8.500,00 8.500,00

Σωματείου

Εργαζομένων

Δήμου Πεύκης

8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 20.000,00 12.405,71 12.405,71

8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 4.000,00 4.000,00 4.000,00

8261.0001 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 1.947,80 1.947,80

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών 501.666,41 0,00 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 545.000,00 437.308,87 437.308,87

6011.0005 Τακτικές αποδοχές κλητήρα 15.000,00 12.490,46 12.490,46

6011.0006 Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ 102.000,00 86.189,76 86.189,76

6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων 2.000,00 1.064,40 1.064,40

6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ. 2.500,00 418,80 418,80

6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού 14.750,00 8.303,22 8.303,22

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 285.000,00 216.328,04 216.328,04

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

6.850,00 4.539,80 4.539,80

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0003 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

31.300,00 22.993,99 22.993,99

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

23.400,00 16.846,32 16.846,32

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 7.000,00 2.364,92 2.364,92

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

67.300,00 49.048,57 49.048,57

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 75.000,00 57.893,72 57.893,72

6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 500,00 279,37 279,37

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) έκτακτων & σπουδαστών πρακτ.άσκησης 200,00 0,00 0,00

6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας διοικητΙκού προσωπικού-χειριστών

1.500,00 186,00 186,00

Η/Υ

6142.0006 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού του Δήμου

10.000,00 4.898,00 4.898,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2019

6142.0007 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού του Δήμου έτους 2018 10.000,00 0,00 0,00

6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης 6.000,00 4.762,88 4.762,88

6232.0004 Μίσθωμα ακινήτου για το Αρχείο του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης 3.300,00 2.650,00 2.650,00

6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 3.000,00 1.449,56 1.449,56

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.704,94 1.704,94

6261.0002 Εργασίες τροποποίησης υφιστάμενων ανελκυστήρων 17.000,00 0,00 0,00

6261.0003 Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων,πορτών και παραθύρων Δημοτικών

1.000,00 0,00 0,00

κτιρίων

6261.0004 Δαπάνες συντήρησης ξύλινου δαπέδου νέου Δημαρχείου 400,00 206,15 206,15

6261.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων 2019 100.000,00 0,00 0,00

6262.0003 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

5.000,00 0,00 0,00

2018 (συν/νο)

6262.0004 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2018-2019 2.683,00 1.050,00 1.050,00

6262.0006 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2018-2019 1.612,00 1.612,00 1.612,00

6262.0007 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 2019-20 5.000,00 1.249,99 1.249,99

6262.0009 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2019-2020 10.000,00 2.777,60 2.777,60

6262.0010 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

5.000,00 4.999,87 4.999,87

2019

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου 2018-2020 2.000,00 0,00 0,00

6263.0005 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2018-2020 15.000,00 0,00 0,00

6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές

3.000,00 2.459,77 2.459,77

μηχανές γραφείου) 2018-2019

6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές

0,00 0,00 0,00

μηχανές γραφείου) 2017-2018

6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φαξ, φωτ/κά, και λοιπές

10.000,00 1.893,46 1.893,46

μηχανές γραφείου) 2019-20

6265.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Κτιρίου 1.000,00 55,80 55,80

6265.0003 Τεχνική υποστήριξη & συντήρηση μηχανήματος καρτών παρουσίας 3.500,00 0,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 11.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 6


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6265.0005 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη σε (2) ηλεκτρονικούς ενημερωτικούς

2.400,00 0,00 0,00

πίνακες του Δήμου

6265.0006 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού 4.500,00 0,00 0,00

6265.0008 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2019-20 10.000,00 5.441,12 5.441,12

6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις

4.500,00 0,00 0,00

νέες τεχνολογίες

6266.0003 Συντήρηση, ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης 2018- 11.140,00 5.890,25 5.890,25

19

6266.0004 Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και

12.000,00 0,00 0,00

Διοικ/κών Υπηρεσιών

6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 130.000,00 98.038,19 93.257,11

6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.500,00 913,43 746,56

6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.000,00 598,02 598,02

6277.0002 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2018-19 700,00 669,60 669,60

6277.0003 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2019-20 800,00 669,60 669,60

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 600,00

6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 10.000,00 5.449,58 5.449,58

6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 1.000,00 464,25 464,25

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 240,00 240,00

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00

6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 2.000,00 1.243,22 1.243,22

6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων) 2.000,00 0,00 0,00

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 2.455,01 2.455,01

6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 2.000,00 1.011,48 1.011,48

6495.0002 Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων 500,00 0,00 0,00

6495.0003 Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών 1.000,00 0,00 0,00

6495.0004 Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00

6611.0002 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ 2.000,00 1.064,20 564,20

6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2018-19 623,19 623,00 623,00

6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης 2019-2020 4.000,00 3.973,47 3.973,47

6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (συν/νο 2018) 536,71 536,40 536,40

6613.0003 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών (γραφίτης,

10.000,00 6.319,04 6.319,04

μελάνια κλπ)

6613.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2019-20 3.300,00 3.262,57 3.262,57

6613.0005 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2019 3.000,00 2.311,50 2.311,50

6613.0006 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2018-19 700,00 0,00 0,00

6613.0010 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 1.000,00 0,00 0,00

6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2018-19 202,65 202,65 202,65

6634.0003 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2019-20 3.800,00 1.321,73 1.321,73

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2019-2020 16.000,00 7.173,29 5.553,61

6661.0001 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Πεύκης 1.000,00 0,00 0,00

6661.0003 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου

1.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

6671.0003 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2019 3.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2018- 7.000,00 0,00 0,00

2020

6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00

6681 Υλικά φαρμακείου 2.500,00 1.386,59 1.386,59

6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0,00

6699.0001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 5.000,00 3.927,14 3.927,14

6699.0003 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων 500,00 472,95 472,95

7133.0001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2018-19 0,00 0,00 0,00

7133.0002 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2019-20 6.000,00 1.122,92 1.122,92

7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00

7134.0001 Προμήθεια ηλ. υπολογιστών 24.800,00 0,00 0,00

7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 5.000,00 0,00 0,00

7134.0006 Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS) 5.000,00 0,00 0,00

7134.0007 Πομήθεια εφαρμογών λογισμικών 2018 (συν/νο) 7.500,00 0,00 0,00

7134.0008 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών 9.500,00 7.440,00 7.440,00

7134.0009 Πομήθεια εφαρμογών λογισμικών 2019 24.000,00 19.955,32 19.955,32

7135.0002 Προμήθεια υλικών εγκατάστασης θέρμανσης 20.000,00 0,00 0,00

7135.0003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 839,00 839,00

7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος 500,00 105,80 105,80

7413.0001 Επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας 6.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 36.000,00 29.622,98 29.622,98

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως και 31/12/2018 85.000,00 46.329,06 42.931,46

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 23.000,00 12.456,64 12.456,64

6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 110.000,00 89.561,21 89.561,21

6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 17.500,00 14.228,00 14.228,00

6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 18.000,00 13.544,00 13.544,00

6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 46.000,00 29.272,22 29.272,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 7


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.100,00 275,00 275,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου

26.500,00 19.601,40 19.601,40

Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

24.000,00 13.304,90 13.304,90

Λυκόβρυσης Πεύκης)

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

1.000,00 539,21 539,21

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

1.000,00 393,62 393,62

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

3.000,00 1.185,10 1.185,10

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 50.000,00 40.460,13 40.460,13

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας

7.000,00 5.473,09 5.473,09

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών

6.000,00 3.850,25 3.850,25

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)

6063.0002 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2019-2020 2.500,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2018-2019 1.000,00 999,37 999,37

6117.0001 Αμοιβή διερμηνέα 1.000,00 0,00 0,00

6232.0001 Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου 3.000,00 1.490,00 1.490,00

6232.0002 Μισθώματα στέγασης Πολυιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης 8.200,00 6.800,00 6.800,00

6232.0003 Μισθώματα στέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης 12.000,00 9.900,00 9.900,00

6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος μαστογραφίας 800,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.600,00 5.221,15 5.221,15

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων 2018-2020 18.000,00 6.930,47 6.930,47

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λεωφορείων 2019 3.000,00 0,00 0,00

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων 2018-2020 2.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων 1.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας Πολιτισμού,Κοιν.Πολιτικής 200,00 0,00 0,00

6463.0001 Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

3.667,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6463.0002 Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

4.000,00 421,60 421,60

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

6473.0001 Έξοδα οργάνωσης & λειτουργίας κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

40.000,00 40.000,00 40.000,00

2019-2020

6654.0001 Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.573,00 486,08 486,08

Πεύκης")

6654.0002 Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης

3.200,00 0,00 0,00

Πεύκης)

6654.0003 Προμήθεια υλικού για τη διενέργεια του test WISC 2.000,00 1.445,00 1.445,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων 2018-2020 8.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2019 7.000,00 0,00 0,00

6699 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 304,82 304,82

7134.0002 Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

7134.0003 Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

3.000,00 2.523,40 2.523,40

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.000,00 14.272,69 14.272,69

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως και 31/12/2018 42.000,00 32.757,59 32.757,59

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 915.000,00 750.813,19 750.813,19

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

59.250,00 46.319,01 46.319,01

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 39.233,93 39.233,93

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

6.650,00 944,44 944,44

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 300.000,00 163.506,07 163.506,07

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

8.500,00 6.698,51 6.698,51

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

45.000,00 31.516,77 31.516,77

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

39.000,00 23.647,09 23.647,09

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 32.000,00 23.878,31 23.878,31

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

94.000,00 59.466,39 59.466,39

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 17.000,00 12.223,15 12.223,15

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 100.000,00 51.902,76 51.902,76

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 38.000,00 28.350,00 28.350,00

6063.0002 Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους 24.000,00 5.946,95 2.340,80

6063.0003 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2019 -2020 11.000,00 3.286,18 3.286,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 8


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6063.0004 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2018 -2019 5.000,00 4.999,84 4.999,84

6063.0005 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 12.000,00 11.992,80 11.992,80

6142.0001 Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Τοπικού σχεδίου Διαχείρισης

15.000,00 0,00 0,00

απορριμμάτων του Δήμου (συνεχιζόμενο)

6142.0004 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος 1.500,00 0,00 0,00

6151 Δικαιώματε τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 90.000,00 82.168,15 82.168,15

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και

400.000,00 360.910,00 360.910,00

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

6231.0001 Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 4.400,00 4.400,00

6232.0001 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης 5.000,00 4.000,00 4.000,00

6234.0001 Μισθώματα οχήματος για μεταφορά μπαζών 5.000,00 0,00 0,00

6234.0002 Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την αποκομιδή κηπευτικών και

1.000,00 0,00 0,00

ογκωδών απορριμάτων"

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 9.992,12 9.992,12

6262.0002 Συντήρηση Φωτεινών σηματοδοτών 2.000,00 0,00 0,00

6263.0001 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00

2019

6263.0003 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & δικύκλων Υπηρεσίας Καθαριότητας 500,00 0,00 0,00

6263.0005 Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων 1.000,00 0,00 0,00

6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων

23.000,00 22.802,81 22.802,81

2018-2020

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων

60.000,00 28.769,49 28.769,49

2018-2020

6263.0012 Συντήρηση & επισκευή JCB 13.000,00 2.958,94 2.958,94

6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 2019 24.800,00 24.797,52 24.797,52

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 2018-2020 20.000,00 0,00 0,00

6277.0002 Απεντόμωση μυοκτονία φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2018 2.000,00 0,00 0,00

6277.0003 Πλύσιμο κάδων καθαριότητος 8.200,00 0,00 0,00

6277.0004 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 6.000,00 1.333,32 1.333,32

6277.0005 Διάθεση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών 12.400,00 0,00 0,00

6277.0006 Απεντόμωση μυοκτονία φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2019 2.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 2.231,40 2.231,40

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6411.0001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια

18.000,00 15.621,30 15.621,30

Αττικής Οδού)

6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας 5.000,00 540,00 540,00

6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους

0,00 0,00 0,00

απορριμμάτων) 2018-2019

6635.0004 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαρ/τος ,σάκκοι απορρ/των 2019- 12.000,00 11.851,92 10.933,08

20

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των καθ/τος 2019-2020 145.000,00 109.103,23 97.108,75

6652.0001 Προμήθεια άλατος για τον πάγο 2.000,00 1.425,40 1.425,40

6652.0002 Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για την αποθήκη Υπηρεσίας καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της

40.000,00 0,00 0,00

υπηρεσίας καθαριότητος 2018-2020

6671.0003 Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας 3.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2019 6.000,00 3.372,80 3.372,80

6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 2018-2020 8.000,00 0,00 0,00

6671.0009 Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τα απορ/ρα του Δήμου 2.000,00 195,00 195,00

6671.0012 Προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου βάρους σε

20.000,00 0,00 0,00

απορριμματοφόρα του Δήμου

6671.0015 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών σε οχήματα του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών JCB 8.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 2.000,00 1.015,49 1.015,49

6699.0004 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2019 2.000,00 0,00 0,00

6699.0005 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας (συν/νο 2018) 4.124,65 4.112,65 4.112,65

6699.0006 Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2.000,00 0,00 0,00

6699.0007 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους απορριμμάτων 2019 19.000,00 0,00 0,00

6699.0010 Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος

6.000,00 0,00 0,00

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 2019

6721 Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α 400.000,00 234.895,51 234.895,51

7132.0001 Προμήθεια απορριμματοφόρου 180.000,00 176.080,00 176.080,00

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος από Δ.Δ.Δ.Υ. 5.000,00 0,00 0,00

7135.0003 Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας (σκούπες, καρότσια κλπ) 3.000,00 0,00 0,00

7135.0004 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2019 40.000,00 0,00 0,00

7135.0005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018 (συν/νο) 0,00 0,00 0,00

7135.0006 Προμήθεια τροχήλατων καροτσιών υπηρεσίας καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00

7135.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων χαμηλού φωτισμού 24.000,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 60.000,00 0,00 0,00

7135.0010 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 1.000,00 0,00 0,00

7335.0003 Επέκταση χαμηλού Δημοτικού Φωτισμού 5.600,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 9


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7335.0004 Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου φωτισμού με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

8.000,00 5.844,13 5.844,13

ΑΕ (θυγατρική της ΔΕΗ)

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 50.000,00 42.876,51 42.876,51

8113.0001 Αντίτιμο ρεύματος υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 101.128,00 101.128,00 101.128,00

8113.0002 Απόδοση στην ΚΕΔΕ υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 13.000,00 12.990,72 12.990,72

8113.0003 Δικαιώματα ΔΕΗ 2% (ΠΟΕ) 22.000,00 21.632,35 21.632,35

8113.0004 Ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου (ΕΣΔΝΑ) ΠΟΕ Δ' τρίμηνο 2018 165.400,00 165.310,25 165.310,25

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως και 31/12/2018 87.000,00 85.020,27 85.020,27

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 38.685,73 0,00 0,00

6142.0001 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2019 - 2020 24.000,00 0,00 0,00

6142.0005 Επισκευή φρεατίων τύπο Α2 και Α3 20.000,00 0,00 0,00

6142.0006 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο 2018-2019 11.009,96 11.009,96 11.009,96

6142.0007 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο 2017-2018 0,00 0,00 0,00

6142.0008 Αποφράξεις φρατίων ομβρίων κοινοχρήστων χώρων & φρεατίων

3.500,00 2.430,40 2.430,40

αποχέτευσης κτιρίων του Δήμου

6662.0003 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 3.000,00 0,00 0,00

7312.0002 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2015 (συνεχιζόμενο) 10.765,72 0,00 0,00

7312.0007 Επέκταση αρδευτικού δικτύου στο Δήμο 2019 50.000,00 0,00 0,00

7312.0009 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2018 14.795,75 0,00 0,00

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2018 0,00 0,00 0,00

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 39.636,71 0,00 0,00

6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 290.000,00 204.973,98 204.973,98

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

14.750,00 10.788,08 10.788,08

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου 18.000,00 14.277,70 14.277,70

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.550,00 275,00 275,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0002 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

13.000,00 7.679,74 7.679,74

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 2.000,00 1.170,01 1.170,01

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ) 13.800,00 4.820,94 4.820,94

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσ. με σύμβαση δημ.δικαίου κλάδου

1.400,00 1.265,93 1.265,93

επικουρ,ασφάλισης(ΤΜΕΔΕ)

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

6.000,00 4.622,29 4.622,29

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

29.800,00 16.816,75 16.816,75

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ. 6.000,00 4.454,02 4.454,02

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. και σπουδαστών

200,00 0,00 0,00

πρακτικής άσκησης

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2018-2019 1.000,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΤΥ 4.000,00 3.875,12 3.875,12

6063.0005 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2019-2020 2.500,00 1.148,76 1.148,76

6142.0004 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

23.874,96 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2018-2019

6142.0005 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

17.874,96 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2018-2019

6142.0007 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

7.000,00 0,00 0,00

Δήμου 2019

6142.0008 Διερεύνηση εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε 24.000,00 0,00 0,00

Δημοτικά κτίρια

6142.0009 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

0,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2017-2018

6142.0010 Συλλογή στοιχείων για την αποκομμιδή απορριμμάτων 4.700,00 0,00 0,00

6142.0011 Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη της

4.016,00 0,00 0,00

έγκρισης της μελέτης του ΓΠΣ Δημ.Ενότητας Λυκόβρυσης (συνεχιζόμενο)

6142.0014 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

0,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2017-2018

6142.0019 Τεχνική βοήθεια για την τροποποίηση της υφιστάμενης Δημοτικής

5.000,00 0,00 0,00

Συγκοινωνίας του Δήμου

6142.0021 Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων (συν/νο) 13.654,43 13.654,43 13.654,43

6142.0023 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

2.108,00 1.138,32 1.138,32

Δήμου 2018

6142.0024 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

18.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2019-2020

6142.0025 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

24.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2019-2020

6142.0026 Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων 2019 40.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00 274,96 0,00

6261.0001 Συντήρηση & επισκευή Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης 200.000,00 0,00 0,00

6261.0003 Συντήρηση κολυμβητηρίου ΟΤ 9 (συνεχιζόμενο) 11.780,00 11.780,00 11.780,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 10


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6261.0004 Συντήρηση κολυμβητηρίου ΟΤ 9 έτους 2019 120.000,00 24.800,00 24.800,00

6262.0001 Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Λυκόβρυσης (Β.Ηπείρου & Ελ.Βενιζέλου

0,00 0,00 0,00

Δ.Ε.Λυκόβρυσης)

6262.0002 Εξωραϊσμός διαδημοτικού αθλητικού κέντρου Δήμων Μεταμόρφωσης &

248.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης

6262.0003 Συντήρηση υφιστάμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη συμβολή των οδών 24.000,00 0,00 0,00

Β.Ηπείρου & Ελ.Βενιζέλου στη Δ.Κ..Λυκόβρυσης

6262.0004 Διάφορες συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο 4.500,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ.2018-2020 4.000,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2019 1.000,00 0,00 0,00

6266.0002 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ. 2018 2.000,00 0,00 0,00

6266.0003 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ.2019 5.000,00 1.071,36 1.071,36

6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων ΤΥ 5.000,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων &λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2019-

4.000,00 7,28 7,28

2020

6654.0002 Προμήθεια ειδικών φωτοτυπιών 2019 4.000,00 297,23 297,23

6654.0003 Προμήθεια ειδικών φωτοτυιπιών (συν/νο 2018) 3.094,88 222,46 222,46

6654.0004 Προμήθεια εφαρμογής αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου 15.000,00 0,00 0,00

6662.0001 Προμήθεια δομικών υλικών 2019 7.000,00 0,00 0,00

6662.0002 Προμήθεια δομικών υλικών 2018 (συν/νο) 12.314,00 12.271,29 12.271,29

6662.0006 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση συντριβανιών 2019 10.000,00 0,00 0,00

6662.0007 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00

6662.0009 Προμήθεια ασφάλτου 2019 12.000,00 3.720,00 3.720,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2018-2020 3.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2019 2.000,00 0,00 0,00

6699.0001 Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00

7135.0002 Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους της

24.800,00 24.304,00 24.304,00

Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης

7135.0003 Προμήθεια & αντικατάσταση υλικών οροφής του κλειστού Δημοτικού

30.000,00 0,00 0,00

Γυμναστηρίου "Χρ.Μωραίτης" Δημοτικής Ενότητας Πεύκης

7135.0004 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχ/νο) 2016 0,00 0,00 0,00

7135.0005 Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων 30.000,00 0,00 0,00

7135.0007 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2019 20.000,00 0,00 0,00

7135.0008 Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας εξωτερικών χώρων 24.000,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους 4.000,00 0,00 0,00

7321.0015 Ανάπλαση στο Ο.Τ.9 Δήμου Λυκόβρυσης (συνεχ/νο)2014 22.583,99 0,00 0,00

7322.0003 Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας

1.548,11 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

7323.0001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2018 (συν/νο) 21.000,00 2.517,20 2.031,12

7323.0008 Αντικατάσταση πινακίδων ονοματοθεσίας στη Δημοτική κοινότητα Πεύκης 65.000,00 0,00 0,00

7323.0009 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμών ιδιοκτησιών &

24.800,00 0,00 0,00

ονοματοθεσίας

7324.0005 Συντήρηση & επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων

450.000,00 0,00 0,00

χώρων του Δήμου

7326.0002 Χρωματισμός επιφανειών γηπέδων καλαθοσφαίρισης & πετοσφαίρισης της

5.700,00 4.575,60 4.575,60

Δ.Κ. Πεύκης

7326.0007 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα στην επιφάνεια στίβου 74.400,00 0,00 0,00

του Δημοτικού σταδίου Πεύκης

7332.0002 Συντήρηση και Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2018 24.000,00 0,00 0,00

7332.0003 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2019 24.000,00 23.932,62 23.932,62

7333.0001 Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο 24.000,00 0,00 0,00

7336.0001 Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2019 250.000,00 0,00 0,00

7336.0004 Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων 75.000,00 0,00 0,00

7336.0005 Εργασίες συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους του Ηλιακού Χωριού 24.000,00 0,00 0,00

7411.0001 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω τροποποίησης του

1.771,20 0,00 0,00

ΓΠΣ (συνεχ/νο)

7411.0002 Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου 24.800,00 0,00 0,00

7411.0004 Σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου πόλης

2.933,55 0,00 0,00

Λυκόβρυσης στην περιοχή που γειτνιάζει με την ELCO Βαγιωνής"

(συνεχ/νο)

7411.0008 Φωτοερμηνεία σε διάφορα σημεία του Δήμου 2018 2.500,00 0,00 0,00

7411.0017 Εκπόνηση δασικής μελέτης έργων ανάπλασης και ανάδειξης

4.000,00 0,00 0,00

φυσ.περ.ρέματος Πύρνας

7411.0024 Τεχνική υποστήριξη για την μελέτη εφαρμογής άμεσων κυκλοφ/κών

16.000,00 0,00 0,00

ρυθμίσεων και παρεμβάσεων

7411.0028 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2018 1.000,00 0,00 0,00

7412.0001 Διάφορες τοπογραφικές εργασίες 20.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 4.745,86 4.745,86

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως και 31/12/2018 73.000,00 22.931,76 22.931,76

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 70.000,00 60.189,29 60.189,29

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6.100,00 3.436,52 3.436,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 11


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 37.000,00 33.807,09 33.807,09

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 1.288,77 1.288,77

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

3.900,00 2.608,17 2.608,17

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

2.500,00 1.912,70 1.912,70

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

7.600,00 5.660,04 5.660,04

σύνταξη)

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 13.000,00 9.025,84 9.025,84

6061.0003 Προμήθεια στολών Πολιτικής Προστασίας 2.000,00 0,00 0,00

6063.0001 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2019-2020 3.000,00 1.309,90 1.309,90

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 3.968,29 3.968,29

6063.0006 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2018-2019 1.000,00 546,92 546,92

6142.0002 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2019 3.000,00 0,00 0,00

6213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 81.000,00 77.376,71 77.376,71

6234.0001 Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος 2.000,00 706,80 706,80

6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 700,00 0,00 0,00

6262.0004 Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης έτους 2018 (συν/νο) 5.000,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2018-2020 8.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας.πρασίνου 2019 2.000,00 0,00 0,00

6265.0001 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 11.000,00 4.258,16 2.948,72

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2018

2.000,00 0,00 0,00

(συν/νο)

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00

6323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφ.μέσα υπηρεσίας πρασίνου

15.000,00 14.000,00 10.652,42

2019-2020

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2018-2020 3.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2019 3.000,00 0,00 0,00

6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00

6692.0002 Προμήθεια δένδρων, φυτών, θάμνων,ανθέων κλπ 2019 24.800,00 4.520,00 4.520,00

6692.0003 Προμήθεια Δένδρων, Φυτών,Ανθέων και Θάμνων 2018 9.000,00 5.847,60 5.847,60

6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

5.000,00 0,00 0,00

κλπ)

6699.0002 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 10.000,00 137,95 137,95

6699.0003 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2018 (συν/νο) 3.000,00 0,00 0,00

6699.0004 Προμήθεια εργαλείων για πυροπροστασία & πυρόσβεση 2018 (συν/νο) 1.200,00 0,00 0,00

6699.0005 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 15.000,00 2.102,23 2.102,23

6699.0007 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2019 10.000,00 0,00 0,00

6699.0008 Προμήθεια πασσάλων γα στήριξη δένδρων 5.000,00 0,00 0,00

6699.0010 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2018 (συν/νο) 5.000,00 4.601,02 4.601,02

7312.0003 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου του Δήμου 24.000,00 0,00 0,00

7312.0011 Συντήρηση γεωτρήσεων 2019 4.000,00 0,00 0,00

7335.0007 Προμήθεια φυτοφαρμάκων και εργασίες ψεκασμού πεύκων για την

1.000,00 0,00 0,00

βαμβακίαση

7336.0001 Συντήρηση συντριβανιών 2018 (συν/νο) 10.000,00 0,00 0,00

7336.0002 Κλάδεμα ψηλών δένδρων (συνεχ/νο2016) 5.536,60 0,00 0,00

7336.0004 Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2019 24.800,00 18.538,00 18.538,00

7336.0005 Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δασών 2019 8.000,00 0,00 0,00

7336.0006 Συντήρηση συντριβανιών 2019 12.000,00 0,00 0,00

7336.0008 Κοπή χόρτων σε δάση 20.000,00 10.130,80 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 5.000,00 5.000,00

8113.0001 Παρακράτηση από ΚΑΠ για την καταβολή δόσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ ΠΟΕ για 14.062,92 10.547,19 10.547,19

τα έτη 2012-2013

8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως και 31/12/2018 14.000,00 13.963,83 13.963,83

7131.0002 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

218.000,00 0,00 0,00

(πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0003 Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 259.135,20 0,00 0,00

των Δήμων της χώρας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7341.0001 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 229.279,53 66.001,61 66.001,61

7341.0002 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου

268.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

7341.0014 Ανάπλαση Αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης

102.090,00 38.773,33 12.595,32

(χρηματοδότηση από ΠΔΕ Υπ.Πολιτ/μού & Αθλητισμού)

7411.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 65.000,00 0,00 0,00

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 39.461,00 39.461,00

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

4.100,00 1.968,11 1.968,11

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση

13.000,00 10.527,83 10.527,83

Αορίστου Χρόνου

7111.0001 Απαλλοτρίωση χώρου εκκλησίας Ο.Τ.112 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 12


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7111.0002 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ 468Α (Εθνικής Αντίστασης)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0005 Απαλλοτρίωση Ο.Τ.33 για Αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0006 Απαλλοτρίωση πολιτιστικού χώρου ΟΤ 458Α (Δαβάκη και

1.000,00 0,00 0,00

Εθν.Αντίστασης) Δ.Ε.Π.

7111.0007 Απαλλοτρίωση Πλατείας Ο.Τ.87 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0008 Απαλλοτρίωση χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Σαφιολέα (εκτός

1.000,00 0,00 0,00

σχεδίου)Δ.Ε.Π.

7111.0012 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 186 (πρώην εργοστάσιο ΠΟΥΡΝΑΡΑ)

1.000,00 0,00 0,00

Δ.Ε.Π.

7111.0013 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ447Α (Κωνστ/λεως)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0014 Απαλλοτρίωση ακινήτου Επ.Σκιαδά Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0016 Απαλλοτρίωση πλατείας Χαράς Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0017 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 46 (Κρήτης) Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0018 Απαλλοτρίωση ακινήτου Αλεξιάδου, Πριοβόλου,Χονδρού Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7424.0001 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2019 20.000,00 0,00 0,00

7425.0001 Περιφράξεις οικοπέδων 10.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 3.940,26 3.940,26

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια οικ. έτους 2018 0,00 0,00 0,00

9111 Αποθεματικό 10.105,97 0,00 0,00

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.227.591,27 9.425.631,35 9.230.628,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 13


Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Βεβαιώθεντα

Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

Τακτικά Εσοδα 8.909.096,87 7.203.029,53 6.588.126,88

Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 3.795.427,75 3.345.117,89 2.244.250,11

Χρηματικό Υπόλοιπο 4.523.066,65 4.523.066,65 4.523.066,65

ΣΥΝΟΛΟ 17.227.591,27 15.071.214,07 13.355.443,64

Ε Ξ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

Έξοδα 17.227.591,27 9.425.631,35 9.230.628,11

Αποθεματικό 0,00 0,00 4.124.815,53

ΣΥΝΟΛΟ 17.227.591,27 9.425.631,35 13.355.443,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2019 Σελίδα 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!