biuletyn+IR_04.2020(1)

aptekarski

Wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w kwietniu 2020 r.

L.p.

Nazwa produktu

leczniczego

Nazwa powszechnie

stosowana

Postać

farmaceutyczna

Moc

1. Bixebra Ivabradinum tabletki powlekane 7,5 mg

Wielkość

opakowania

14 tabl.

28 tabl.

56 tabl.

98 tabl.

112 tabl.

Kat.

dost.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

GTIN

05909991427498

05909991427504

05909991427511

05909991427528

05909991427535

Importer

równoległy

Nr pozw.

na IR

InPharm Sp. z o.o. 105/20

Podmiot

odpowiedzialny w

kraju eksportu

KRKA, d.d., Novo

mesto

Kraj

eksportu

Rumunia

2. Bixebra Ivabradinum tabletki powlekane 5 mg

14 tabl.

28 tabl.

56 tabl.

98 tabl.

112 tabl.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

05909991427740

05909991427757

05909991427764

05909991427771

05909991427788

InPharm Sp. z o.o. 111/20

KRKA, d.d., Novo

mesto

Rumunia

3. CitraFleet

Natrii picosulfas +

Magnesii oxidum leve

+ Acidum citricum

granulat do

(0,01 g + 3,50 g +

sporządzania roztworu

10,97 g)/saszetkę

doustnego

2 sasz.

50 sasz.

100 sasz.

Rp

Rp

Rp

05909991427313

05909991427320

05909991427337

Delfarma Sp. z o.o. 104/20 Casen Recordati S.L. Irlandia

4. Dalacin Clindamycinum krem dopochwowy 20 mg/g (2%) 1 tuba 40 g Rp 05909991427290 Delfarma Sp. z o.o. 106/20 Pfizer, spol. s r.o. Czechy

5. Diclac 100

Diclofenacum

natricum

6. Dulsevia Duloxetinum

7. Dulsevia Duloxetinum

8. Duspatalin retard

Mebeverini

hydrochloridum

czopki 100 mg 10 szt. Rp 05909991427207 Delfarma Sp. z o.o. 94/20 Hexal AG Niemcy

kapsułki dojelitowe,

twarde

kapsułki dojelitowe,

twarde

kapsułki o

przedłużonym

uwalnianiu, twarde

30 mg 30 kaps. Rp 05909991427474 Delfarma Sp. z o.o. 107/20

60 mg 30 kaps. Rp 05909991427481 Delfarma Sp. z o.o. 108/20

200 mg

9. Halidor Bencyclani fumaras tabletki 100 mg

30 kaps.

60 kaps.

60 tabl.

80 tabl.

Rp

Rp

Rp

Rp

05909991427139

05909991427146

05909991427689

05909991427696

Delfarma Sp. z o.o. 95/20

Delfarma Sp. z o.o. 109/20

10. Lipanthyl NT 145 Fenofibratum tabletki powlekane 145 mg 30 tabl. Rp 05909991427306 Delfarma Sp. z o.o. 101/20

Krka, d.d., Novo

mesto

Krka, d.d., Novo

mesto

Mylan IRE Healthcare

Limited

Egis Gyógyszergyár

Zrt.

Mylan IRE Healthcare

Limited

11. Lisinoratio 20 Lisinoprilum tabletka 20 mg 30 tabl. Rp 05909991427160 InPharm Sp. z o.o. 100/20 ratiopharm GmbH Niemcy

Rumunia

Rumunia

Czechy

Węgry

Czechy

12. Lorafen Lorazepamum tabletki drażowane 2,5 mg 25 tabl. Rp 05909991427412 Delfarma Sp. z o.o. 96/20

Tarchomińskie

Zakłady

Litwa

Farmaceutyczne

„Polfa” Spółka Akcyjna

13. Noclaud Cilostazolum tabletki 100 mg

28 tabl.

56 tabl.

Rp

Rp

05909991427115

05909991427122

InPharm Sp. z o.o. 98/20

Egis Pharmaceuticals

PLC

Czechy


L.p.

Nazwa produktu

leczniczego

Nazwa powszechnie

stosowana

Wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w kwietniu 2020 r.

Postać

farmaceutyczna

Moc

Wielkość

opakowania

Kat.

dost.

GTIN

Importer

równoległy

14. Rupafin Rupatadinum roztwór doustny 1 mg/ml 1 butelka 120 ml Rp 05909991427610 Delfarma Sp. z o.o. 110/20

Nr pozw.

na IR

Podmiot

odpowiedzialny w

kraju eksportu

J. Uriach y Compañia.,

S.A.

15. Skinoren Acidum azelaicum krem 200 mg/g 1 tuba 30 g OTC 05909991427795 InPharm Sp. z o.o. 112/20 Intendis GmbH Bułgaria

Kraj

eksportu

Bułgaria

16. Spamilan

Buspironi

hydrochloridum

tabletki 5 mg 60 tabl. Rp 05909991427054 InPharm Sp. z o.o. 99/20

Egis Gyógyszergyár

Zrt.

Węgry

17. Tritace 10 Ramiprilum tabletki 10 mg 28 tabl. Rp 05909991427153 Delfarma Sp. z o.o. 97/20

Sanofi-Aventis Ireland

Ltd. T/A SANOFI

Irlandia

18. Vivace 10 mg Ramiprilum tabletki 10 mg

28 tabl.

84 tabl.

Rp

Rp

05909991427276

05909991427283

Delfarma Sp. z o.o. 103/20 Teva Pharma B.V. Irlandia

19. Vivace 5 mg Ramiprilum tabletki 5 mg

28 tabl.

84 tabl.

Rp

Rp

05909991427252

05909991427269

Delfarma Sp. z o.o. 102/20 Teva Pharma B.V. Irlandia

More magazines by this user
Similar magazines