28.05.2020 Views

Presentation Elmark SK

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Naše podnikanie<br />

ELMARK je popredná európska značka pre slaboprúdové elektrické, vnútorné a vonkajšie<br />

osvetlenie. S pobočkami v 11 krajinách je ELMARK dôveryhodným obchodným<br />

partnerom a patrí medzi lídrov na trhu.<br />

Dobre diferencované portfólio produktov spoločnosti ELMARK ponúka efektívnu cestu k<br />

rýchlemu vývoju. Naše ciele sú zamerané na splnenie požiadaviek zákazníkov a dopyt na<br />

trhu, ako aj na rozvoj prítomnosti našej značky na nových trhoch.<br />

Naše výrobky získali medzinárodné certifikáty. To nám poskytuje vynikajúce pokrytie trhu<br />

a celosvetové uznanie kvality.


Poslanie<br />

a vízia<br />

My v ELMARK sa zameriavame na poskytovanie<br />

spoľahlivých a efektívnych riešení pre našich zákazníkov.<br />

Neustále vyvíjame a zdokonaľujeme naše výrobky,<br />

produktivitu, kontrolu kvality, aby sme poskytovali pridanú<br />

hodnotu za konkurencieschopné ceny.<br />

ELMARK sa snaží byť vašim dôveryhodným partnerom,<br />

ktorý udržuje rovnováhu medzi vysokou kvalitou,<br />

efektívnosťou a pohodlím.


Naše silné stránky<br />

Silná prítomnosť<br />

obchodnej značky<br />

• Medzinárodná obchodná<br />

značka s výnimočnou<br />

identitou<br />

• Kľúčový hráč na trhu so<br />

silnými pozíciami v EÚ<br />

• Viac ako 54% predaja<br />

pochádza z vývozu<br />

• Vysoko<br />

konkurencieschopné ceny<br />

Osvedčená skúsenosť a<br />

kvalita produktu<br />

• Medzinárodné certifikáty<br />

kvality<br />

• Systém riadenia kvality ISO<br />

9001<br />

• ALLIANZ, Nemecko,<br />

medzinárodné poistenie<br />

• 7 ročná záruka<br />

Pridaná hodnota pre<br />

zákazníkov<br />

• K dispozícii je technická<br />

dokumentácia produktu<br />

• Online platformy na<br />

doručovanie, sledovanie<br />

zásob a tvorbu cien<br />

• Systém riadenia ERP pre<br />

lepšiu koordináciu medzi<br />

oddeleniami


Poháňajú nás výzvy, inovácie a nové<br />

príležitosti.<br />

Naša stratégia: Stanovenie ambicióznych<br />

cieľov vedie k lepším výsledkom.


ROČNÉ<br />

<strong>SK</strong>ÚSENOSTI<br />

Máme viac ako 20 rokov skúseností s dodávaním vysoko kvalitných riešení.


KRAJINY S<br />

KANCELÁRMI ELMARK<br />

Naše kancelárie a showroom sa nachádzajú v 11 krajinách: Bulharsko, Rumunsko,<br />

Srbsko, Grécko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko,<br />

Spojené kráľovstvo a Spojené arabské emiráty.


STRANY S<br />

DISTRIBÚTORMI<br />

Od roku 2000 sa naša distribučná sieť rýchlo<br />

rozrástla a v súčasnosti máme zastúpenie vo<br />

viac ako 60 krajinách po celom svete.<br />

Usilovne pracujeme na zvyšovaní prítomnosti<br />

našej značky a plánujeme rozšíriť našu<br />

distribučnú sieť na nové trhy.


ZÁKAZNÍCI<br />

Počet našich partnerov a distribútorov sa za<br />

posledný rok výrazne zvýšil v dôsledku vysokej<br />

úrovne výroby a preukázanej kvality výrobkov<br />

ELMARK.<br />

Vidíme tiež nárast objednávok o 43%.<br />

OBJEDNÁVKY


VÝROBOK<br />

Naše vyvážené portfólio s viac ako 10 000<br />

výrobkami zaručuje vynikajúce pokrytie na trhu.<br />

My v spoločnosti ELMARK sme hrdí na uznanie<br />

spoločnosti INTERTEK, ktoré sme dostali za<br />

vysoko kvalitné a spoľahlivé výrobky vyrobené<br />

v súlade s európskymi bezpečnostnými<br />

požiadavkami.


ROČNÁ<br />

ZÁRUKA<br />

Garantujeme vynikajúcu výrobu a trvanlivosť výrobkov. Našim zákazníkom<br />

ponúkame možnosť získať predĺženú záruku na výrobky ELMARK až na 7 rokov.


SECURITY<br />

ROČNÉ<br />

NÁROKY<br />

Sme hrdí na uznanie, ktoré sme dostali od spoločnosti ALLIANZ, NEMECKO za nedostatok<br />

sťažností počas 12 po sebe nasledujúcich rokov, pokiaľ ide o spoľahlivosť výrobkov vo výške<br />

1 500 000 EUR.


Portfólio produktov<br />

Držíme nielen kvalitu výrobkov, ale<br />

aj spokojnosť zákazníkov.


INŠTALÁCIA<br />

VETRANIE<br />

LED NÁBYTOK<br />

VNÚTORNÉ<br />

OSVETLENIE<br />

AUTOMATIZÁCIA<br />

INTELIGENTNÁ<br />

DOMÁCNOSŤ<br />

DEKORATÍVNE<br />

OSVETLENIE<br />

PRIEMYSELNÉ<br />

OSVETLENIE<br />

KABELY<br />

NÁSTROJE<br />

SVIETIDLÁ A<br />

KOMPONENTY<br />

VONKAJŠIE<br />

OSVETLENI


AUTOMATIZÁCIA<br />

INŠTALÁCIA<br />

KABELY<br />

Miniatúrne<br />

ističe<br />

Priemyselné<br />

spoje<br />

Napájacie káble<br />

Ochrana straty<br />

elektriny<br />

Kovové<br />

rozvodnice<br />

Komunikačné<br />

káble<br />

Výkonové<br />

automatické poistky<br />

Plastové<br />

rozvodnice<br />

Inštalačné<br />

káble<br />

Časovače a<br />

počítadlá<br />

Spínače a<br />

zásuvky<br />

Pogumované káble


INTELIGENTNÁ<br />

DOMÁCNOSŤ<br />

VETRANIE<br />

KABELY<br />

Bezdrôtové<br />

kľúče<br />

Kúpeľňové<br />

ventilátory<br />

Meracie prístroje<br />

Wi-fi<br />

Kľúč<br />

Priemyselné<br />

ventilátory<br />

Krimpovacie prístroje<br />

Wi-fi<br />

kamera<br />

Revízia<br />

kúpeľne<br />

Ručné náradie<br />

Wi-fi Video<br />

interkom<br />

Príslušenstvo<br />

Elektrické náradie


DEKORATÍVNE<br />

LED NÁBYTOK<br />

LAMPY<br />

Luxusné lampy<br />

LED stô<br />

LED žiarovky<br />

Krištáľové<br />

lustre<br />

LED bar<br />

LED Vintage<br />

lampy<br />

Vintage lampy<br />

LED sféra<br />

LED hadice<br />

Stolové lampy и<br />

lampióny<br />

LED<br />

kvetináče<br />

LED Stuhy a<br />

profily


PRIEMYSELNÉ<br />

OSVETLENIE<br />

VNÚTORNÉ<br />

VONKAJŠIE<br />

Priemyselné<br />

svietidlá<br />

LED panely<br />

Záhradné osvetlenie<br />

Pouličné<br />

osvetlenie<br />

Kolajnicové<br />

osvetlenia<br />

Osvetlenie parkov<br />

Projektory<br />

Bodové svietidla<br />

Fasádne osvetlenie<br />

Polykarbonátové<br />

svietidlá<br />

LED nástenné<br />

svietniky<br />

Svietidlá pre<br />

inštaláciu


Aplikácia výrobkov<br />

ELMARK


OBCHOD ELEKTRICKÝCH<br />

ZARIADENÍ<br />

STAVEBNÉ<br />

SPOLOČNOSTI<br />

ARCHITEKTI<br />

A DIZAJNÉRI<br />

ELEKTRICKÝ<br />

PRIEMYSEL<br />

VÝROBCOVIA<br />

HOTELY A<br />

REŠTAURÁCIE<br />

REKLAMA A<br />

SLUŽBY<br />

ZDRAVOTNÍCTVO<br />

VÁŠ OBCHOD


Sme digitálne orientovaní<br />

Digitalizácia je cestou k úspešnému podnikaniu. Vytvárame<br />

digitálne riešenia v prospech našich zákazníkov.


Platforma E-<br />

Obchodu<br />

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ<br />

NÁKLADY<br />

RÝCHLE OBJEDNÁVKY<br />

TOVARU<br />

OSLOVENIE NOVÝCH<br />

ZÁKAZNÍKOV<br />

ZĽAVY PO<br />

REGISTRÁCII


Platforma E-<br />

Obchodu v pohybe!<br />

BUĎTE PRED<br />

KONKURENCIOU<br />

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ<br />

OBJEDNÁVK<br />

OBSLUHA<br />

ZÁKAZNÍKOV<br />

ZĽAVY PO<br />

REGISTRÁCII


Dosky a pracovné<br />

stanice v našich<br />

obchodoch


Dosky a pracovné<br />

stanice<br />

Naskenujte QR kód z katalógu alebo<br />

dosky<br />

Skontrolujte dostupnosť a dodacie<br />

podmienky<br />

Pridať do košíka<br />

Objednajte si a zistite všetky najnovšie<br />

ponuky spoločnosti ELMARK


ELMARK Franchise<br />

Otvorte obchod s elektrickým zariadením<br />

Začnite svoj vlastný podnik využitím výhody medzinárodne uznávanej značky s<br />

úspešným obchodným modelom.


ELMARK Franchise<br />

Otvorte obchod s elektrickým zariadením<br />

ZAVEDENÁ<br />

ZNAČKA<br />

JEDNODUCHÝ<br />

ŠTART<br />

NÍZKE<br />

NÁKLADY<br />

PROGRAMY<br />

VÝCVIKU<br />

OBCHODNÁ<br />

PODPORA<br />

DIZAJN &<br />

ORGANIZÁCIA<br />

MARKETING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!