BRUNO MUNARI i LES MÀQUINES ABSURDES

escolacamins

Inspirats en aquest artista creem les nostres màquines absurdes.

BRUNO MUNARI

1

LES MÀQUINES ABSURDES.

exemples de màquines de Bruno Munari

tram4EscolaCamins2020


Bruno Munari va ser un artista i dissenyador italià, que va contribuir en molts fonaments de les arts

visuals (pintura, escultura, cine), arts no visuals (literatura, poesia i didàctica amb la investigació del joc

del subjecte, la infància i la creativitat), del disseny industrial i gràfic. Va ser un artista polifacètic el qual

va fer incursions amb èxit en diferents àrees del coneixement, des del disseny industrial, arquitectònic

i editorial amb el disseny de llibres.

2

De tot el que va arribar a fer nosaltres ens centrarem en les seves Macchine inutili.

L'any 1942 llança un llibre on presenta una màquina absurda, composta de peces sorprenents. La primera raresa són els components

d'aquesta parafernàlia: en lloc de peces de metall, són presents els objectes i personatges més inesperats, com un ou, un bastó, una tortuga,

un llum, un cargol. Connectats per cables, politges, suports de diferents materials, de vegades només disposats a proximitat, aquestes peces

generen seqüències de causes i efectes inusuals.

Llibre Macchine inutille de Bruno Munari

tram4EscolaCamins2020


tram4EscolaCamins2020

3


tram4EscolaCamins2020

4


tram4EscolaCamins2020

5


tram4EscolaCamins2020

6


tram4EscolaCamins2020

7


tram4EscolaCamins2020

8


tram4EscolaCamins2020

9


tram4EscolaCamins2020

10


tram4EscolaCamins2020

11


tram4EscolaCamins2020

12


tram4EscolaCamins2020

13


tram4EscolaCamins2020

14


tram4EscolaCamins2020

15


tram4EscolaCamins2020

16


tram4EscolaCamins2020

17


tram4EscolaCamins2020

18


tram4EscolaCamins2020

19


tram4EscolaCamins2020

20


tram4EscolaCamins2020

21


tram4EscolaCamins2020

22


tram4EscolaCamins2020

23


tram4EscolaCamins2020

24


tram4EscolaCamins2020

25


tram4EscolaCamins2020

26


tram4EscolaCamins2020

27


tram4EscolaCamins2020

28


tram4EscolaCamins2020

29


tram4EscolaCamins2020

30


tram4EscolaCamins2020

31


tram4EscolaCamins2020

32


tram4EscolaCamins2020

33


tram4EscolaCamins2020

34


tram4EscolaCamins2020

35


tram4EscolaCamins2020

36


tram4EscolaCamins2020

37


tram4EscolaCamins2020

38


tram4EscolaCamins2020

39


tram4EscolaCamins2020

40


tram4EscolaCamins2020

41


tram4EscolaCamins2020

42


tram4EscolaCamins2020

43


tram4EscolaCamins2020

44


tram4EscolaCamins2020

45


tram4EscolaCamins2020

46


tram4EscolaCamins2020

47


tram4EscolaCamins2020

48


tram4EscolaCamins2020

49


tram4EscolaCamins2020

50


tram4EscolaCamins2020

51


tram4EscolaCamins2020

52


tram4EscolaCamins2020

53


tram4EscolaCamins2020

54


tram4EscolaCamins2020

55


tram4EscolaCamins2020

56


tram4EscolaCamins2020

57


tram4EscolaCamins2020

58


tram4EscolaCamins2020

59


tram4EscolaCamins2020

60


tram4EscolaCamins2020

61


tram4EscolaCamins2020

62


tram4EscolaCamins2020

63


tram4EscolaCamins2020

64

Similar magazines