ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 262

smartpress

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064 ΤΑΧ.:7064

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεύχος 181 • Ιούνιος 2020 • ∆΄ Περίοδος

Cover Story

Vodafone: νέο

υποθαλάσσιο καλώδιο

οπτικών ινών

Συνέντευξη

Εµµανουήλ Νέτος

Γενικός ∆ιευθυντής, Pylones Hellas

«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αφορά

όλες τις επιχειρήσεις»

• CYBER: εξάπλωση trojan µέσω εκστρατειών spam για τον κορονοϊό

• BUSINESS: στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτοµούν στην Ελλάδα

• SECURITY: η ADAPTIT θωρακίζει τα δίκτυα από επιθέσεις DDos µε τις λύσεις της NetScout / ARBOR

More magazines by this user
Similar magazines