ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 262

smartpress

Αναλυτικότερα σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα,

όπως τα ανακοίνωσε ο όμιλος της Vodafone, κατά την

οικονομική χρήση Απρίλιος 2019 - Μάρτιος 2020 τα συνολικά

έσοδα της Vodafone Ελλάδος διαμορφώθηκαν σε

958 εκατ. ευρώ αυξημένα 2% (939 εκατ.) σε σχέση με την

προηγούμενη χρήση (Απρίλιος 2018 - Μάρτιος 2019). Τα

κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν

304 εκατ. έναντι 302 εκατ., τα λειτουργικά αποτελέσματα

124 εκατ. ευρώ έναντι 127 εκατ. οι κεφαλαιουχικές δαπάνες

110 εκατ. ευρώ έναντι 123 εκατ. και λειτουργικές

ελεύθερες ταμειακές ροές 228 εκατ. ευρώ έναντι 177

εκατ.

Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του περασμένου

Μαρτίου ήταν 4,476 εκατ. με τα συμβόλαια

να αποτελούν το 36,3% του συνόλου της συνδρομητικής

βάσης. Στη σταθερή τηλεφωνία οι συνδρομητές ήταν 945

χιλ. έναντι 942 χιλ. που ήταν ένα χρόνο πριν. Η χρήση των

data κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης (Ιανουάριος

- Μάρτιος 2020) ήταν 18.788 ΤΒ από 18.329 το αμέσως

προηγούμενο τρίμηνο και 13.464 το αντίστοιχο τρίμηνο

του 2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο στη διαβούλευση για τις συχνότητες

για το 5G δεν εμφανίστηκε φορέας που επιθυμεί να γίνει ο

τέταρτος παίχτης στην κινητή ενώ τόνισε ότι το ζητούμενο

είναι να υπάρχουν υγιείς πάροχοι οι οποίοι να είναι σε

θέση να επενδύουν.

Το σχέδιο δράσης για τον κορονοϊό

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρου περιορισμού της

κυκλοφορίας με την εμφάνιση της πανδημίας, η Vodafone

κινητοποιήθηκε και υλοποίησε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης,

που είχε έξι τομείς: Την προστασία και ασφάλεια των

εργαζομένων, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας

για όλους, τη διάθεση λύσεων για εργασία και εκπαίδευση

από απόσταση, τη συμπαράσταση σε επιχειρήσεις

που πλήττονται, τη στήριξη της κοινωνίας και διευκόλυνση

της επικοινωνίας και ψυχαγωγίας από το σπίτι καθώς τη

συμβολή στην προσπάθεια της πολιτείας για αντιμετώπιση

της πανδημίας.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια του προγράμματος #μαζί_συνεχίζουμε

η Vodafone προσέφερε στους πελάτες της δωρεάν

χρόνο ομιλίας στις υπηρεσίες φωνής στην σταθερή τηλεφωνία,

data στο κινητό δίκτυο, τηλεοπτικό περιεχόμενο,

καινοτόμες εφαρμογές τηλεργασίας στις επιχειρήσεις,

αλλά και πακέτα επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης σε

προνομιακές τιμές. Ακόμη, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone

στήριξε το έργο νοσοκομείων αναφοράς με προϊόντα και

υπηρεσίες επικοινωνίας ενώ έθεσε στη διάθεση του συστήματος

υγείας τις κινητές μονάδες ιατρικού εξοπλισμού

του προγράμματος Τηλεϊατρικής.

Παράλληλα, η Vodafone απευθύνεται σε πολίτες των οποίων

η εργασία επηρεάστηκε αρνητικά από τις έκτακτες

συνθήκες λόγω της πανδημίας, δίνοντάς τους προτεραιότητα

στην κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στη

Vodafone και στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.

Επιπλέον, η Vodafone κινητοποιήθηκε άμεσα και κάλυψε

τις μεγάλες ανάγκες για ίντερνετ στο σπίτι, προχωρώντας

σε επενδύσεις για την επαύξηση της χωρητικότητας των

δικτύων της σταθερής, προκειμένου να καλύψει την ισχυρή

ζήτηση από τους καταναλωτές. Βάσει των στοιχείων

που έδωσε η διοίκηση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας

κατά τη διάρκεια του lockdown η κίνηση στη φωνή μέσω

της σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκε 92%, η χρήση του

internet 53%, οι υπηρεσίες τηλεόρασης 142%, ενώ η χωρητικότητα

αυξήθηκε 40 - 65%.

infocom•04•16 15

More magazines by this user
Similar magazines