ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 262

smartpress

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Κύριου του

Έργου, και της «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), ως αναθέτουσας

αρχής, πλέον έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός

της διαγωνιστικής διαδικασίας του Έργου.

Το αντικείμενο των διαγωνισμών του Υποέργου «Υποδομές

ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης»,

περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού τηλεφωνίας,

με κατάλληλες προδιαγραφές που να εξυπηρετούν

αποτελεσματικά τις ανάγκες υπηρεσιών τηλεφωνίας του

φορέα που είναι εγκατεστημένος, τη διαχείριση και υποστήριξη

των τηλεφωνικών υποδομών για όλη την διάρκεια του

έργου, καθώς και τη παρακολούθηση και παραμετροποίηση

των υποδομών τηλεφωνίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή

λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια του έργου επίσης. Ακόμα

περιλαμβάνει τη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία

των υποδομών κεντρικής ασφάλειας, καθώς και δομημένης

καλωδίωσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεπαρουσίας σε όποιους

φορείς απαιτείται.

Στο άμεσο διάστημα, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για

το Υποέργο «Ασύρματη Νησίδα» που αφορά στην παροχή

υπηρεσίας Bulk SMS (72 εκατ. μηνύματα) από το Δημόσιο

και τέλος, θα ακολουθήσουν οι εναπομείναντες 2 διαγωνισμοί

για το ίδιο έργο, που αφορούν σε πακέτα υπηρεσιών κινητής,

κινητά τηλεφώνα και πακέτα δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πάνω από 34.000 κτήρια

που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με δραστική αύξηση

των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι

ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον

πολίτη. Εκτιμάται ότι αρχές του 2021 θα έχει μεταπέσει το

πρώτο κύμα φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και θα απολαμβάνει τις

προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτό στη Δημόσια

Διοίκηση.

infocom•06•20 17

More magazines by this user
Similar magazines