ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 262

smartpress

χειρήσεις πληρώνουν κάθε μήνα για ό,τι χρησιμοποιούν,

μετατρέπουν το κεφάλαιο σε λειτουργικά έξοδα και κλιμακώνουν

τον υπολογισμό και την αποθήκευση on-demand.

• Διευρυμένη υποστήριξη και κλίμακα των server: η πλατφόρμα

HPE Nimble Storage dHCI έχει προσθέσει υποστήριξη

για servers HPE ProLiant DL325, DL385, DL560

και DL580 και αύξησε την κλίμακα των υποστηριζόμενων

servers από 20 σε 32. Η πλατφόρμα HPE Nimble Storage

dHCI επιτρέπει στους πελάτες του HPE ProLiant να μετατρέπουν

τις υπάρχουσες επενδύσεις του server τους σε

ένα ξεχωριστό HCI.

• Αναβαθμίσεις λογισμικού με ένα κλικ: η πλατφόρμα HPE

Nimble Storage dHCI έχει ενοποιήσει τις αναβαθμίσεις

λογισμικού για server firmware, hypervisor και λογισμικό

αποθήκευσης, εξοικονομώντας χρόνο παραγωγικότητας

του ΙΤ και μειώνοντας τον κίνδυνο των αναβαθμίσεων. Οι

αναβαθμίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται απευθείας

στο VMware vCenter.

Οικονομικές Προσφορές για τη

Διαχείριση Ταμειακών Ροών

Εκτός από τις πρόσφατα αναγγελθείσες νέες διαμορφωμένες

λύσεις VDI, οι σημερινές HCI προσφορές για VDI υποστηρίζονται

μέσω των HPE Financial Services, που μπορούν

να συμβάλλουν στην ελάφρυνση ενός μέρους της πίεσης

που γίνεται αισθητή από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

καθώς βρίσκονται σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό κλίμα. Οι

HPE Financial Services μπορούν να βοηθήσουν στην αποδέσμευση

κεφαλαίων από υπάρχουσες υποδομές, στην αναβολή

πληρωμών και στην παροχή pre-owned τεχνολογίας. Ως

μέρος των καινοτόμων δομών χρηματοδότησης για τη μείωση

των ταμειακών διαθέσιμων πληρωμών κατά τη διάρκεια της

αβεβαιότητας, οι πελάτες των HPE SimpliVity και Nimble dHCI

μπορούν να μεταθέσουν τις πληρωμές τους έως και 180

ημέρες ώστε να διατηρηθεί η ρευστότητά τους.

Η λύση HPE SimpliVity προσφέρει 50% χαμηλότερο κόστος

ανά εικονικό desktop. Η πλατφόρμα HPE Nimble Storage dHCI

που μεγιστοποιεί τα οφέλη VDI διατίθεται και ως υπηρεσία.

infocom•06•20 21

More magazines by this user
Similar magazines