30.06.2020 Views

خواص گردو: برای مبارزه با افسردگی گردو بخورید!

بارجیل فروشگاه اینترنتی خرید آجیل و خشکبار گردو، در کشورما یکی از خوراکی‌های بسیار محبوب در میان مردم است که خواص غذایی ویژه‌ای دارد. ارزش پروتئینی بالا، مواد معدنی و ویتامین‌هایی موجود در گردو سبب شده است تا مصرف روزانه آن، نیاز بدن به مواد مغذی را به‌طور کامل برطرف کند. گردو میوه‌ی درختی است که دارای سه پوست جداگانه است و هر بخش، خواص ویژه خود را دارد. قسمت خوراکی آن مغز گردو است که غنی از ترکیبات روغنی و سرشار از ویتامین‌های A ،B، E و املاحی نظیر آهن، روی، فسفر و مس است. مجموعه این مواد مقوی، بهبود شرایط سیستم ایمنی بدن و همچنین شرایط ذهنی مصرف‌کننده را به ارمغان می‌آورد، به‌طوری‌که متخصص‌ها برای پیشگیری از مشکل‌های روحی نظیر اضطراب و افسردگی، مصرف روزانه‌ی گردو را توصیه می‌کنند. در این مقاله‌ی بارجیل نگاهی به فواید گردو در مورد پیشگیری و همچنین بهبود بیماری‌های روحی در انسان، نظیر افسردگی را دارد.

بارجیل فروشگاه اینترنتی خرید آجیل و خشکبار
گردو، در کشورما یکی از خوراکی‌های بسیار محبوب در میان مردم است که خواص غذایی ویژه‌ای دارد. ارزش پروتئینی بالا، مواد معدنی و ویتامین‌هایی موجود در گردو سبب شده است تا مصرف روزانه آن، نیاز بدن به مواد مغذی را به‌طور کامل برطرف کند.

گردو میوه‌ی درختی است که دارای سه پوست جداگانه است و هر بخش، خواص ویژه خود را دارد. قسمت خوراکی آن مغز گردو است که غنی از ترکیبات روغنی و سرشار از ویتامین‌های A ،B، E و املاحی نظیر آهن، روی، فسفر و مس است.

مجموعه این مواد مقوی، بهبود شرایط سیستم ایمنی بدن و همچنین شرایط ذهنی مصرف‌کننده را به ارمغان می‌آورد، به‌طوری‌که متخصص‌ها برای پیشگیری از مشکل‌های روحی نظیر اضطراب و افسردگی، مصرف روزانه‌ی گردو را توصیه می‌کنند.

در این مقاله‌ی بارجیل نگاهی به فواید گردو در مورد پیشگیری و همچنین بهبود بیماری‌های روحی در انسان، نظیر افسردگی را دارد.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ توسط ELHAM.MOHAMMADI9069

بارجیل فروشگاه اینترنتی خرید آجیل و خشکبار

گردو،‏ در کشورما یکی از خوراکیهای بسیار محبوب در میان مردم است که خواص غذایی ویژهای

دارد.‏ ارزش پروتئینی باال،‏ مواد معدنی و ویتامینهایی موجود در گردو سبب شده است تا مصرف

روزانه آن،‏ نیاز بدن به مواد مغذی را بهطور کامل برطرف کند.‏


گردو میوهی درختی است که دارای سه پوست جداگانه است و هر بخش،‏ خواص ویژه خود را دارد.‏

قسمت خوراکی آن مغز گردو است که غنی از ترکیبات روغنی و سرشار از ویتامینهای A

امالحی نظیر آهن،‏ روی،‏ فسفر و مس است.‏

،B، Eو

مجموعه این مواد مقوی،‏ بهبود شرایط سیستم ایمنی بدن و همچنین شرایط ذهنی مصرفکننده را به

ارمغان میآورد،‏ بهطوریکه متخصصها برای پیشگیری از مشکلهای روحی نظیر اضطراب و

افسردگی،‏ مصرف روزانهی گردو را توصیه میکنند.‏

در این مقالهی بارجیل نگاهی به فواید گردو در مورد پیشگیری و همچنین بهبود بیماریهای روحی در

انسان،‏ نظیر افسردگی را دارد.‏

برای خرید گردو بارجیل کلیک کنید!‏

کمبود ویتامین و تضعیف سیستم عصبی

کمبود ویتامین و مواد مغذی ضروری در بدن می تواند باعث تضعیف روحیه و در نهایت ایجاد

افسردگی در انسان شود.‏ بهطور قطع،‏ افسردگی یکی از اختالالتی است که اگر کنترل نشود سالمت

روان انسان را به خطر میاندازد و عوامل متعددی نظیر مشکلهای اقتصادی،‏ استرسهای ناشی از کار

و غیره در بروز این اختاللهای عصبی نقش دارند.‏

در مواجه با این بیماری،‏ بدن دچار کمبود در ویتامینهای ضروری نظیر ویتامینC

، اسیدفولیک،‏

تیپتوفان،‏ کلسیم و منیزیم و همچنین امگا ۳ میشود که تنها راه غلبه بر آن،‏ استفاده از مواد مغذی

نظیر گردو است.‏

مطالب مرتبط ‏:گردو،‏ مفید برای قلب و مغز ‏+اینفوگرافیک

برای داشتن روحیه بهتر،‏ گردو بخورید!‏

اگر به شکل ظاهری گردو دقت کنید،‏ بسیار شبیه به مغز یک انسان است.‏ در طب سنتی و همچنین

در گذشته،‏ گردو را بهترین میوه برای تقویت مغز در نظر میگرفتند که امروزه محققها نیر بر صحت

این ادعا تاکید دارند.‏

گردو پروتئین‎٬‎ ویتامینB

٬

روی‎٬‎ منیزیم‎٬‎ آهن،‏ امگا‎۳‎ و کلسیم زیادی در خود دارد و گذشته از این که

نشاطآور است‎٬‎ احساس سیری و قدرت خوشایندی را در طول روز در انسانها ایجاد میکند.‏

الزم بالذکر است مقدار فسفر موجود در آن با ماهی و برنج و حتی تخم مرغ نیز برابری میکند.‏


یکی از اسیدهای چرب ضروری که به اصطالح به عنوان غذای مغز شناخته میشود،‏ امگا‎۳‎ است که

بهوفور در گردو وجود دارد.‏ این چربی از اینرو برای انسانها ضروری است،‏ زیرا توسط بدن تولید

نمیشود و باید با مصرف مواد غذایی مقوی به بدن وارد شود.‏

امگا ۳

اسید (EPA)

از سه اسید چرب تشکیل شده که عبارتاند از:‏ آلفا-لینولنیک اسید(‏ALA‏)‏ ، ایکوزا پنتانوئیک

و دوکوزاهگزائنوئیک اسید (DHA) که هرکدام نقش مهمی در کاهش التهاب و بهبود

عملکرد مغز و حافظه دارد.‏

بهعبارت دیگر،‏ چربی امگا‎۳‎ موجود در گردو باعث میشود تا روند پیری مغر کاهش یابد که کاهش

ابتال به بیماری آلزایمر و سایر اختاللهای حافظهای را تا حد قابل توجهی کاهش میدهد.‏

گردو،‏ چگونه از ابتال به افسردگی پیشگیری میکند؟

همانطور که پیشتر عنوان شد،‏ چربیهای امگا‎۳‎ به تشکیل پوشش بیرونی نرم و سیال سلول کمک

میکنند و به آنها توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را میدهند.‏

این موضوع امری حیاتی برای انتقالدهندههای عصبی ناقل ‏»احساس خوب«،‏ مانند دوپامین و

سروتین برای جریان یافتن به داخل یا خارج سلولها است.‏

۴

بدون مقدار کافی از اسیدهای چرب در رژیم غذایی،‏ عملکرد انتقالدهندههای عصبی دچار اختالل

میشوند و فرد در مواجه با خستگی،‏ اضطراب و نوسانهای خلقوخو دچار احساسی ناخوشایند

میشوند.‏

طبق بررسیهای محققها،‏ نرخ ابتال به افسردگی در کسانی که چربیهای امگا‎۳‎ مصرف میکنند بسیار

پایین است.‏ در یک کار تحقیقاتی،‏ به مردانی که دچار افسردگی بودند،‏ برای ۸ هفته و روزانه به تعداد

گردو داده شد که در پایان،‏ تمامی مردان از نظر خلقوخو در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته بودند.‏

مطالب مرتبط ‏:پکان،‏ برادر گردو با خواص متفاوت+اینفوگرافیک جذاب

برای پیشگیری از افسردگی روزانه چند گردو بخوریم؟

خوردن روزی

۷

گردو برای به دست آوردن تمام مزایای سالمتی آن کافی است.‏ بهترین شکل مصرف

گردو به صورت خام است.‏ برشته کردن آن ممکن است روی برخی خواص حساس به حرارت گردو اثر

بگذارد.‏


در مناطق مختف کشور انواع غذاها با طبخ گردو حاصل میشود و در برخی از غذاهای سنتی ایرانی

اثری از گردو مشاهده میشود.‏ این بهخودیخود نشاندهنده آن است که در گذشته گردو در مقدار و

شکلهای مختلف بر سر سفره استفاده میشده است.‏

در برخی از غذاها این ماده به صورت تزئین یا مواد افزودنی است و در برخی از غذاها به عنوان ماده

اصلی آن غذا یا خورش بکار میرود.‏

گردو در چه شرایطی میروید؟

گردو میوهای سنگی،‏ چروک و کرهای شکل است که به رنگ قهوهای تیره شناخته میشود و میوه

درخت جوز،‏ از خانواده راشسانان است.‏

گرچه اختالف نظرهایی پیرامون خواستگاه آن وجود دارد،‏ اما عموم بر این باور هستند که گردو بومی

شرق آمریکای شمالی است.‏ با در نظر گرفتن همین موضوع به این نتیجه میرسیم که اولین شرط الزم

برای رویش آن،‏ آبوهوای معتدل است.‏

گردو به گرما و سرمای هوا بیش از حد حساس است و تغییرهای محیطی میتواند در سالمت درخت

آن تاثیر بگذارد.‏ نکته جالب این است که گردو به خواب زمستانی نیز میرود که در این برهه میتواند

سرمای هوا را تا منفی

۱۱

درجه را نیز تحمل کند.‏

اما در سن رشد،‏ با مواجه با سرمای منفی

باالی

۲ تا ۳

۳۸

درجه نیز دچار خشکی و سوختگی میشود.‏

درجهای،‏ دچار مشکل میشود و همچنین در دمای

گردو در چه فصلی به عمل میآید؟

فصل برداشت گردو بهطور کامل به شرایط محیطی بستگی دارد.‏ برای مثال در مناطق سرد،‏ برداشت

در اواخر مهرماه انجام میشود.‏ بعد از برداشت گردوها باید آنها را پوست کنده و محصول را در سایه

و جای خشک پهن کرد که هوا در جریان باشد.‏

در مناطقی که آفتاب مالیم وجود دارد باید محصول را بعد از پوستگیری مقابل آفتاب پهن کرد.‏ در

مواجه با آفتاب شدید،‏ گردو به رنگ سیاه در میآید.‏ از اینرو مدت زمانی که گردو در آفتاب است باید

کمتر از حالت عادی باشد.‏

هر گردی گردو نیست


با توجه به ارزش غذایی بسیار باالی گردو به خصوص در مورد افزایش ظرفیت روحی افراد و پیشگیری

از ابتال به افسردگی،‏ ذکر این نکته خالی از لطف نیست که گردوی خوب چهویژگیهایی دارد.‏ برای

انتخاب گردوی خوب نکات زیر را حتما در نظر داشته باشید:‏

بوی گردو:‏ گردو نباید بوی ماندگی بدهد.‏

اندازه گردو:‏ گردوها یکاندازه نیستند و گردوهایی با اندازه متوسط،‏ دارای شرایط بهتری

هستند.‏

چربی گردو:‏ قسمتی از یک پر گردورا با انگشت فشار دهید و در صورت ترشح چربی،‏

گردوی خوبی است.‏

پوست کاغذی:‏ گردویی که دارای پوست خشک چوبی است،‏ باید بتوانید به آسانی پوست

آن را بشکنید.‏

رنگ گردو:‏ پوست گردو باید دارای رنگ قهوهای تیره و مغز آن باید رنگی روشن رو به

سفید داشته باشد.‏

گردوی ایرانی

مطالب مرتبط ‏:بهترین

آجیل

ها برای کاهش وزن را بشناسید!‏

در ایران،‏ جنگلهای شمال آستارا تا جنگلهای سنندج و حتی مرکز کشور بهعنوان مناسبترین مکان

برای عملآوری از گردو شناخته میشود که بهتنهایی دارای بیش از

هستند.‏

۴۰۰

گونه برتر درخت گردو را دارا

گردوی کرمان مرغوبیت باالیی دارد وحتی قدمت آن به ‎۵۰۰۰‎سال میرسد.‏ درختان تنومند خمیده

وکهن سالی که در این شهر وجود دارد،‏ نشانگرقدمت کشت گردو در کشورمان دارد.‏

در کشورما نژادهایی فوق العاده استثنایی و ارزشمند،‏ با شاخصترین ویژگیها در ایران شناسایی شده

است که ارزش گردوی ایرانی را در دنیا بهخصوص در طب سنتی دوچندان میکند.‏

بیشتر باغهای گردوی کشور به دلیل استفاده از کشت بذری و پیوندی نبودن درختان یا به علت

نداشتن کشت اصولی،‏ در واقع سنتی یا نیمه سنتی محسوب میشوند.‏ در باغهای قدیمی تک

درختان مرغوب زیادی دیده میشوند و گاهی عملکرد قابل قبولی دارند.‏

در حال حاضر سه کشور ایران،‏ چین و آمریکا را میتوان به عنوان تولیدکنندههای اصلی این میوه

مقوی نام برد که با توجه به شرایط اکولوژیکی ایران،‏ گردوی ایرانی بهعنوان نژاد استثنایی و ارزشمند

میان رقبای دیگر شناخته میشود.‏


گردوی ایرانی ارزش غذایی باالتری دارد

از نظر طعم و کیفیت و مزه گردوی ایرانی اصال قابل مقایسه با گردوهای خارجی نیست و با مزهکردن

دو نوع گردو،‏ جنس ایرانی بهراحتی قابل تشخیص است.‏ همچنین ارگانیکبودن گردوهای ایرانی

باعث شده است تا عالوهبر ارزش غذایی باال،‏ دارای خواص دارویی نیز هست.‏

گردوهای خارجی اصالح ژن میشوند و تنها بخش ظاهر آنها جذابتر میشود.‏ این موضوع باعث

میشود که نهتنها در خواص دارویی و غذایی ضعیف بهنظر بیایند،‏ بلکه موادی را که برای بدن

ضرورتی ندارد نیز وارد بدن کنند که مشکالت سالمتی زیادی را برای مصرفکنندهها بههمراه دارد.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!