خواص گردو: برای مبارزه با افسردگی گردو بخورید!

rasol.ma2020

بارجیل فروشگاه اینترنتی خرید آجیل و خشکبار
گردو، در کشورما یکی از خوراکی‌های بسیار محبوب در میان مردم است که خواص غذایی ویژه‌ای دارد. ارزش پروتئینی بالا، مواد معدنی و ویتامین‌هایی موجود در گردو سبب شده است تا مصرف روزانه آن، نیاز بدن به مواد مغذی را به‌طور کامل برطرف کند.

گردو میوه‌ی درختی است که دارای سه پوست جداگانه است و هر بخش، خواص ویژه خود را دارد. قسمت خوراکی آن مغز گردو است که غنی از ترکیبات روغنی و سرشار از ویتامین‌های A ،B، E و املاحی نظیر آهن، روی، فسفر و مس است.

مجموعه این مواد مقوی، بهبود شرایط سیستم ایمنی بدن و همچنین شرایط ذهنی مصرف‌کننده را به ارمغان می‌آورد، به‌طوری‌که متخصص‌ها برای پیشگیری از مشکل‌های روحی نظیر اضطراب و افسردگی، مصرف روزانه‌ی گردو را توصیه می‌کنند.

در این مقاله‌ی بارجیل نگاهی به فواید گردو در مورد پیشگیری و همچنین بهبود بیماری‌های روحی در انسان، نظیر افسردگی را دارد.

گردوی ایرانی ارزش غذایی باالتری دارد

از نظر طعم و کیفیت و مزه گردوی ایرانی اصال قابل مقایسه با گردوهای خارجی نیست و با مزهکردن

دو نوع گردو،‏ جنس ایرانی بهراحتی قابل تشخیص است.‏ همچنین ارگانیکبودن گردوهای ایرانی

باعث شده است تا عالوهبر ارزش غذایی باال،‏ دارای خواص دارویی نیز هست.‏

گردوهای خارجی اصالح ژن میشوند و تنها بخش ظاهر آنها جذابتر میشود.‏ این موضوع باعث

میشود که نهتنها در خواص دارویی و غذایی ضعیف بهنظر بیایند،‏ بلکه موادی را که برای بدن

ضرورتی ندارد نیز وارد بدن کنند که مشکالت سالمتی زیادی را برای مصرفکنندهها بههمراه دارد.‏

Similar magazines