Poradnik Restauratora 08/2020

bpirgeneralczyk

Poradnik Restauratora wydanie sierpień 2020

OD KUCHNI: PRAWO

Prawo w pigułce

Nowy JPK_VAT od 1 października

2020 r.

Regulacje dotyczące nowego

JPK_VAT wejdą w życie od 1 października

2020 r. – dla wszystkich

podatników, bez względu na ich

wielkość. Zmiany wprowadzono

ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania

kredytów bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami

COVID-19 oraz o uproszczonym

postępowaniu o zatwierdzenie

układu w związku z wystąpieniem

COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Więcej czasu na poinformowanie

o schematach podatkowych

Resort finansów przygotował

nowe rozporządzenie, które przedłuży

terminy związane z wymianą

informacji podatkowych i obowiązkiem

raportowania w zakresie

transgranicznych schematów podatkowych.

Wydłużenie terminów

ma ułatwić spełnienie obowiązków

sprawozdawczych w warunkach

kryzysu wynikającego z pandemii

koronawirusa. W przypadku

schematów nowe terminy ustalono

na 2021 r. (różne terminy w zależności

od tego, kto ma przekazać

informacje).

Przesunięcie terminu płatności

zaliczek na PIT

Minister Finansów wydał rozporządzenie

w sprawie przedłużenia

terminów przekazania zaliczek

na podatek dochodowy i zryczałtowanego

podatku dochodowego,

które weszło w życie 1 czerwca

2020 r. Rozporządzenie to przedłużyło

termin przekazania zaliczek,

które zostały pobrane przez płatników:

w marcu 2020 r. – do 20 sierpnia

2020 r., w kwietniu 2020 r.

– do 20 października 2020 r. Dodana

została również regulacja obejmująca

zaliczki i zryczałtowany podatek

dochodowy pobrany od ww. dochodów

(przychodów) w maju – środki

te podlegają przekazaniu do urzędu

skarbowego do 20 grudnia 2020 r.

Kiedy nabywca może zostać pociągnięty

do odpowiedzialności

podatkowej

Zgodnie z art. 105 a ust. 1 ustawy

z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług, podatnik VAT

na rzecz którego dokonano dostawy

towarów, wymienionych w załączniku

nr 15, odpowiada solidarnie

z dostawcą za jego zaległości

UCZCIWY DRUK I DYSTRYBUCJA – POTWIERDZONE WYNIKAMI BADANIA!

podatkowe. Odpowiedzialność

dotyczy zaległości podatkowych

kontrahenta w części podatku przypadającej

proporcjonalnie na dostawę

dokonaną na jego rzecz, jeżeli

w momencie dokonania dostawy

podatnik wiedział lub miał uzasadnione

podstawy do przypuszczania,

że cała kwota podatku przypadająca

na dokonaną na jego rzecz dostawę

lub jej część nie zostanie odprowadzona

na rzecz fiskusa.

Nowy wzór zawiadomienia

ZAW-NR

W życie weszło nowe rozporządzenie

określające wzór zawiadomienia

o zapłacie należności na rachunek

inny niż zawarty na dzień

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów,

o którym mowa w art. 96 b

ust. 1 ustawy o podatku od towarów

i usług. Zawiadomienie ZAW-NR

odnosi się do sytuacji dokonania

przelewu na rachunek, którego

nie zawarto w oficjalnym wykazie

podatników podatku VAT. Resort

finansów wprowadził zmiany

mające ułatwić składanie zawiadomienia

i mogące mieć spory wpływ

na podatników, którzy chcą dokonać

zapłaty na rachunek spoza oficjalnego

wykazu VAT, a równocześnie

chcą ochronić się przed ewentualnymi

negatywnymi konsekwencjami

podatkowymi. Zgodnie z nowymi

regulacjami, termin na złożenie

zawiadomienia ZAW-NR wynosi

7 dni, podczas gdy wcześniej były

to 3 dni. Zmieniono ponadto właściwość

naczelnika urzędu skarbowego,

do którego powinno się złożyć

to zawiadomienie – z właściwego

dla sprzedawcy na właściwego dla

płacącego daną należność.

Oprac. red.

SZCZEGÓŁY NA STR. WWW.PORADNIKRESTAURATORA.COM.PL

30 PORADNIK RESTAURATORA | Sierpień 2020

More magazines by this user
Similar magazines