Mid-Day Meal Scheme Education Department Bihar, Patna

mdmsbihar.org

Mid-Day Meal Scheme Education Department Bihar, Patna

Date -

Mid-Day Meal Scheme

Education Department

Bihar, Patna

Revised Team Movement of Dopahar IVRS Training

Team

No

Name

9.04.12 10.04.12 13.04.12 14.04.12 15.04.12 16.04.12 17.04.2012 18.04.12 19.04.12

1

Amrendra Oas (DC, Kishanganj)

Sandeep Patel (09430228555)

Kishanganj Saharsa Khagaria Katihar Katihar Lakhisarai Nawada Nawada

NA

2

Deep Chandra Ganesh (DRP, Kishanganl)

Gopal Kumar (09693670516)

Kishanganj Saharsa Khagaria Katihar Katihar Lakhisarai Nawada Nawada NA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Md. Imanul Hasan (OC,Saharsa)

Rajan Kumar (08409344718)

Rakesh Ranian (DC, Purnea)

A Rijwaan (09097037729)

Md. Tafuddin (ORP, Nawada)

Amarkant Bharti (09431691471)

Oeepak Kumar (ORP, Banka)

Jitender Kumar (09334418729)

Shyam Babu Prasad, (ORP, Bhaqalpur)

Ashutosh Kumar (09835167600)

Rupesh Kumar Verma (ORP, Araria)

Mukesh Kumar (09386884551)

Mano] Kumar Gupta (ORP, Supaul)

Aman Kumar (08102442072)

Arun Kumar Azad (ORP, Madhepura)

Anil Kumar (09308961411)

Sunil Kumar Sinha (DC, Banka)

Sumit Ranjan (09334333399)

Manish Kumar (ORP, Jamui)

Pankaj Kumar (08083263989)

Nagmani Pasvan (DC, Sheikhpura)

Amit Kumar (09308461410)

Alok Kumar (DC, Nawada)

IT Resource Person

Kishanganj Saharsa Khagaria Katihar

Kishanganj Saharsa Khagaria

Kishanganj Saharsa Khagaria

Kishanganj Saharsa Khagaria*

Araria Supaul Madhepura

Araria Supaul Madhepura

Araria Supaul Madhepura

Araria Supaul Madhepura

Araria Supaul Madhepura Purnea

Araria Supaul Madhepura

Araria Supaul Madhepura Purnea

Araria* Supaul* Madhepura*

Katihar Lakhisarai Nawada Nawada NA

Katihar Katihar Lakhisarai Nawada Nawada NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka Jamui Nalanda NA

Bhagalpur Banka Sheikhpura Nalanda NA

Purnea Bhagalpur Banka* Sheikhpura Nalanda Vaishali

Munger Munger Sheikhpura Nalanda Vaishali

Purnea* Munger Munger Nawada Nalanda Vaishaii


Date -

Team Name

2

No

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

••

Arun Kumar (DRP, Gaya)

Rohit Kumar Jha (09798111934)

Dhananjay Kumar (DC, Vaishali)

Amrit Priya (09852931209)

Mukund Kumar (DRP, Vaishali)

Gaurav Gautam (08757151857)

Rajiv Ranjan (DC, Patna)

Amit Kumar (09939250570)

Satyendra Singh (DC, Gaya)

Lav Kumar Singh (08002954118)

Manish Kumar (DC, Saran)

Abhilash Kumar (09534592514)

Saroj Kumar Tiwari (DC, Gopalganj)

Prakash SinQh (07488426977)

Sanjay Kumar Rai (DRP Buxar)

Vikas Kumar (08271570100)

Sunil Tiwari (DRP, Kaimur)

Vikky Kumar (09135666493)

Rajnish Kumar (DC, Muzaffarpur)

Gunjesh Kumar (08271770730)

Surendra Kumar (DRP, Sitamarhi)

Santosh Kumar (09570783427)

Ram Kumar (DC, Madhubani)

Vivek Kumar (09122885908)

Vijay Prasad (DC, Rohtas)

Ravi Kumar (08507465476)

Santosh Kr. Dheeraj (DRP, Samastipur)

Dharmendra Kumar (07631962054)

Pankaj Kumar (DC, W. Champaran)

Bashisht Kumar Singh (09939011021)

Vimal Kumar Jha (DRP Dharbanga)

Sanjay Kumar SinQh (09835630997)

Binod Kumar (DRP, Arwal)

Pawan Kumar Dubey (08521858935)

Anil Kumar (DC, Begusarai)

Gyanesh Mohan (09798980780)

9.04.12 10.04.12 13.04.12 14.04.12 15.04.12 16.04.12 17.04.2012 18.04.12 19.04.12

E. Champaran Gopalganj Siwan

E. Champa ran Gopalganj Siwan

E. Champaran Gopalganj Siwan

E. Champaran Gopalganj Siwan

E. Champa ran Gopalganj Siwan . E. Champaran

E. Champaran Gopalganj Siwan

E. Champaran Gopalganj Siwan

E. Champa ran Gopalganj Siwan

E. Champaran Gopalganj* Siwan

E. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

E. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

E. Champa ran Muzaffarpur Sitamarhi

E. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

E. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi Madhubani Darbhanga

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi Madhubani

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi

Muzaffarpur Saran Patna Patna Gaya Jehanabad

Muzaffarpur Saran Patna Patna Gaya Jehanabad

E. Champa ran Saran Patna Patna Gaya Jehanabad

E. Champaran Saran Patna Patna Gaya Jehanabad

Saran Patna Patna Gaya Vaishali

E. Champaran Saran Patna Bhabhua Rohtas Aurangabad

E. Champaran Saran Patna Bhabhua Rohtas Aurangabad

E. Champaran Saran Patna Bhabhua Rohtas Aurangabad

NA Saran Patna Bhabhua Rohtas Aurangabad

NA Saran Patna Bhabhua Rohtas Aurangabad

Madhubani Samastipur Samastipur Buxar Rohtas Aurangabad

Madhubani Samastipur Samastipur Buxar Rohtas Aurangabad

Madhubani Samastipur Samastipur Buxar Rohtas Aurangabad

Madhubani Samastipur Samastipur Buxar Rohtas Aurangabad*

Madhubani Darbhanga Samastipur Buxar Rohtas NA

Samastipur Bhojpur Gaya Arwal

Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Arwal

Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya ArwalDate -

Team

No

Name

33

Sachin Kumar (DRP, W. Champaran)

Chunnu Kumar Rana (09507389762)

34

Shiv Kumar (DC, Darbhanga)

Manish Kumar (08651041767)

35 Md.Farnoq(DRP,Bh~pu0

Durgesh Kumar (08092395851)

36

37

38

39

40

Rajeev Jha (DC, Munger)

Vikas Kumar (09431889733)

Manoj Kr. Singh (DC, Katihar)

Rajneesh Kumar (09431889733)

Pranav Prakash Satyarthi (DC, Sheikhpura)

Gunjan Kumar (09507320116)

Sarita Kumari (DC, Jehanabad)

Nitin Kumar Singh

Sweta (DRP, Lakhisarai)

IT Resource Person

9.04.12 10.04.12 13.04.12 14.04.12 15.04.12 16.04.12 17.04.2012 18.04.12 19.04.12

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Vaishali

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Vaishali

W. Champaran Muzaffarpur Sitamarhi Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Vaishali

W. Champaran Muzaffarpur Sheohar Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Vaishali

W. Champaran Muzaffarpur Sheohar Madhubani Darbhanga Begusarai Bhojpur Gaya Vaishali

W. Champaran Muzaffarpur* Sheohar Madhubani* Saran Patna Bhojpur Gaya Vaishali

Muzaffarpur* Samastipur

NA NA NA

Muzaffarpur* Samastipur

1. ~ ~ ,{"Pi~~ ~ ~ ~ ~ cpf ~~ ~ \ifTill t fcp ~ 8.04.2012 ~ ~Clf~"1 1l 3l1A ~~ "'{f~ ~ 'J)~I"1I"~ ~)I"~ "'{i)q 1l

Similar magazines