Guia Arratia 2020

ArratiakoMankomunitatea

ARRATIA

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre,

Lemoa, Ubide, Zeanuri.

Tibur fotógrafo

2020

Arratiako Udalen Mankomunitatea


2

AURKIBIDEA ÍNDICE

Aurkezpena Presentación 3

AUM 4

Konpromisoa Ingurumen

9

Iraunkortasunagaz

Compromiso con la

Sostenibilidad Ambiental

Arantzatzu 11

Areatza 15

Artea 18

Bedia 23

Dima 25

Igorre 29

Lemoa 35

Ubide 39

Zeanuri 41

Administraritza bulegoak

44

Oficinas administrativas

Hezkuntza Educación 47

Kultura Cultura 48

Kirolak Deportes 49

Osasungintza Sanidad 50

Gizarte ongizatea Bienestar social 51

Garraioak Transportes 52

Ostalaritza Hostelería 53

Ostatua Alojamiento 54

Automibilaren gida

55

Guía del automovil

Zerbitzuak-profesionalak

56

Servicios y profesionales

Industria jarduera Guia industrial 57


Tibur fotógrafo

Aurkezpena

Presentación

Hona hemen Arratiako Gida berria. Gidaren helburua,

mankomunitatea herritarrei, bai bizilagunei

bai bisitariei, hurbiltzea da, eta horretarako,

historiari eta gaurkotasunari buruzko informazio

xehea jaso dugu. Horrez gain, udal kudeaketako

arloetako, garraioetako, osasun zentroetako,

ikastetxeetako, kultura eta kirol elkarteetako eta

enpresa eta saltoki pribatuetako kontaktuen zerrenda

osoa sortu dugu.

Os presentamos la nueva Guía de Arratia, con la

intención de acercar la Mancomunidad a la ciudadanía,

tanto a vecinos como visitantes, dando

información detallada de su historia y su actualidad,

así como una completa lista de contactos

de las diferentes áreas de la gestión municipal,

los transportes, centros de salud, centros educativos,

asociaciones culturales y deportivas, y

del ámbito privado, empresas y comercios.

Arratiako Udalen Mankomunitatea bederatzi

udalerrik osatzen dute, hain zuzen ere hauek:

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre,

Lemoa, Ubide eta Zeanuri. Espero dugu gida hau

informazioa eskuratzeko eta Bizkaiko erdigunean

kokatutako eskualde berezi hau hobeto ezagutzeko

baliagarria izatea.

Andere

Ortuzar Uribe

Arratiako Udalen

Mankomunitatearen

(AUM) Presidentea

Arratiako Udalen Mankomunitatea está

compuesta por nueve Municipios, Arantzazu,

Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa,

Ubide y Zeanuri y esperamos que esta guía

os ayude a informaros y a conocer mejor esta

comarca, tan singular, que se encuentra en el

corazón de Bizkaia.

3


Arratiako Udalen Mankomunitatea

Udalaz gaindiko erakunde hau 1982. urtean eratu zan, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa,

Ubide eta Zeanuriko Udalen aginpidetzako zerbitzuak modu mankomunatuan eskeintzeko. Udalerri horreek

danak Arratiako natur eskualdean dagoz.

4

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

Elexalde, 49 (Igorre) Tel. 946 311 717 • Faxa 946 319 215

mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

www.arratia.net • Ordutegia: 8,00etatik-15,00etara

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA,

ZURE ZERBITZURA

I. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK

Administrazioaren gizarte-zerbitzuak jasotzeko zein gizarte-prestazioak

eskuratzeko atea da. Zerbitzu honen eginkizunak honako hauek dira:

- Prestazino eta zerbitzuen ganeko informazinoa emotea.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuei

buruzko informazioa.

- Kasuen balorazioa eta jarraipena, hala eskatzen duten kasuetan.

- Pertsonen beharrizanei erantzuteko prestazio eta/edo zerbitzu

egokietara bideratzea.

- Kasuetan esku hartzen duten beste sistema eta eragileekin

koordinatzea.

Helburua hauxe da: pertsonen ongizatea, gizarteratzea, bizi-kalitatea

eta autonomia hobetzea, zerbitzuak eskaintzen dituen jarduerak,

zerbitzuak eta prestazioak direla tarteko.

Eskaintzen diran prestazino eta zerbitzuak honeek dira:

Gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL): Helburuzko izaera

daukan laguntza ekonomikoa, urtekoa. Etxebizitza alokatzeagatiko

gastuak, hipoteka-kredituaren amortizazioa, etxebizitzaren, altzarien

edota etxetresnen mantentze-lana, konponketak eta instalazioak

ordaintzeko edota zorpetzeari eta oinarrizko beharrizanei erantzuteko

baliatzen da.

Hipoteka gastuetarako laguntza bereziak: Laguntza horiek AUMk

GLLgatik ematen dituen zenbatekoen barruan sartuko dira aurten.

Gizarteratzeko laguntza bereziak: Aldian behingo prestazio

ekonomikoa, oinarrizko premiak ordaintzeko bideratuko dena, bai eta

gizarte eta/edo lan-inklusiorako prozesutik sortuko direnak ere. Gastu

horiei aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonei

zuzenduko zaizkie.

Mendekotasunaren balorazinoa: Modu iraunkorrean pertsonek

autonomia fisikoa, sentsoriala, mentala edo intelektuala ez izatea

baloratzen da, adinagatik edo desgaitasun batengatik sortzen dena, bai

eta egunerako bizitzaren oinarrizko jarduerak egiteko beste pertsona

baten laguntza behar izatea ere. Lortutako balorazioaren arabera,

honako zerbitzu eta/edo prestazio hauek eskuratu ahal izango dituzte:

etxez etxeko laguntza zerbitzua; telelaguntza; eguneko eta gaueko

zentroaren zerbitzua; egoitzazko zerbitzu iraunkorra eta aldi baterakoa;

familia-ingurunean zaintzak egiteko prestazio ekonomikoa; eta laguntza

pertsonalerako prestazio ekonomikoa.

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua: Zerbitzua ordainketa partekatuari

atxikita dago, eta prebentziorako, laguntzarako eta inklusiorako

eskaintzen da. Hain zuzen ere, autonomiari dagokionez mugak dituzten

erabiltzaileei laguntzeko sortu da, beren etxebizitzetan geratzeko aukera

ematen dieten eguneroko jarduerarik oinarrizkoenak egin ditzaten.

Zerbitzuaren bitartez arreta pertsonalerako laguntza eskaintzen da eta,

hala badagokio, etxekoa ere bai, ahalik eta denbora luzeenean ohiko

inguruan molda daitezen.

Telelaguntza: Erabiltzaileak behar izanez gero, laguntza iraunkorra (24

ordu egunean) eskaintzen duen zerbitzu batekin berehala harremanetan

jartzeko aukera ematen du zerbitzu honek. Gailua aktibatzeko, botoia

sakatu besterik ez da egin behar, eta aktibatutakoan beharrezko laguntza

berehala eskuratzeko modua ematen dio erabiltzaileari. Zerbitzua

ordainketa partekatuari atxikita dago: 5 euro hilean.

Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzua: Gizartean

eta hezkuntzan esku hartzeko lantaldea haurrek babesgabetasunarazo

arinak edo arruntak dituzten egoeretan esku hartzeaz eta horiek

prebenitzeaz arduratzen da, baldin eta gizarte- eta hezkuntza-arloan eta

arlo psikosozialean laguntza behar bada.

Gizarte-hezkuntzako laguntza hori (banakakoa, familiakoa edo taldekoa)

familiaren etxean bertan nahiz komunitatearen ingurunean landu daiteke.

Zerbitzu honen helburu nagusia laguntzen diren adingabeen garapen

integrala bermatzea da, familia-bizitza normalizatua sustatuta.

II. ETXEKO HONDAKINEN KUDEAKETEA ETA BILKETEA

Lehentasunezko zerbitzua da, bitarteko propioekin diseinatua eta

kudeatua, eta AUM-k ingurumenarekiko eta jasangarritasunarekiko

duen konpromisoarekin bat eginez, sentsibilizazio kanpainekin indartua.

Etxeetako hondakinen gaikako bilketa sustatzen du, eta ordenantza baten

bidez dago araututa.

Eukiontzi motak:

- Grisa: berrerabili edo birziklatu ezin daitekeen etxeetako errefusa.

- Urdina: papera-kartoia.

- Horia: plastikozko eta metalezko ontziak.

- Berdea: beira.

- Marroia: materia organikoa (bio-hondakinak).

- Laranja: etxeetako olioa.

- Zuria: berrerabilpena: etxetresna txikiak, arropa, liburuak.

- Pilak: pilak eta akumuladoreak.

ALTZARIAK ETA TAMAINA HANDIKO GAIAK JASOTZEA: zerbitzua

aurretiaz eskatu behar da, AUM-ren telefono zenbaki honetan: 946

311717.


Igorreko Garbigunean DOHAIN utzi ahal dira birziklatu, berrerabili

edo balioztatu daitezkeen materialak, besteak beste, hauek: lanetako

hondakinak, egurrak, gai handiak, metalak, etxetresnak, telebistak,

ordenagailuak, pneumatikoak, belarra moztu ondorengo hondakinak,

bateriak, olioak, pilak, fluoreszenteak, eta abar. Ordutegia hauxe da:

astelehenetik larunbatera 09:00etatik 13:30era eta 15:30etik

18:00etara, eta igandeetan, 09:00etatik 15:00etara.

EDUKIONTZI MARROIA eta ETXEKO KONPOST EDUKIONTZIAK

erabiltzeko, izena eman beharko da Arratiako Udalen Mankomunitatean,

eta, ondoren, honako materialak jaso ahal izango dira: Poltsa

konpostagarriak, ontziak, pertsonalizatutako txartelak, konpostagailuak,

eta abar. Materialak udaletxeetan eta Arratiako Udalen Mankomunitatean

jaso ahal izango dira.

ANIMALIEN HILOTZAK (ardiak, behiak, ahuntzak, zaldiak) jasotzeko,

Bizkaiko Foru Aldundiaren Base Gorrira (944465297) deitu beharko

da, etxeetako animaliak ez ezik (txakurrak, katuak), horiek, albaitaritza

kliniken bitartez kudeatuko baitira.

III. ENERGIA ERAGINKORTASUNEKO BULEGOA

Eraginkortasun Energetikoko Bulegoan eskualde mailako energiaren

erabilera optimizatzen da, eta, horretarako, Arratiako udalei proposamenak

egiten zaizkie eraginkortasun energetikoko neurriei, teknologia berriei eta

energia berriztagarrien erabilerari buruz. Honako zereginak gauzatzen dira

bulegoan:

- Argiteria publikoaren mantentzea kudeatzea.

- Kontsumo energetikoen jarraipena eta kudeaketa egitea.

- Argiteria publikoan, eraikinetan eta energia berriztagarrietan

eraginkortasun energetikoa hobetzeko proposamenak.

- Argiteriako eta eraikin publikoetako entzunaldi energetikoak.

- Udaletako energia planak, Jarduketa

energetikoko planak, eta abar egitea.

IV. IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA

Arratiako Udalen Mankomunitatearen Jasangarritasun Arloa zeharkako

arloa da, eta mankomunitateko gainerako arloekin eta udalekin lankidetzan

aritzen da. Helburua, eskualde mailan eta tokiko mailan gauzatzen diren

politiketan eta jarduketetan jasangarritasun irizpideak barneratzea da,

honela:

- Etxeetako Hondakinak Kudeatzeko Zerbitzuarekin eta Eraginkortasun

Energetikoko Bulegoarekin lankidetzan arituz.

- Ingurumen komunikazioa, informazioa eta sentsibilizazioa.

- Udaletako tokiko agenda 21, Eskolako agenda 21, Arratiako Udalen

Mankomunitateko agenda 21 (Arratiako 2020ko Jasangarritasun

Ekintza Plana) eta Arratiako agenda 2030 garatzeko koordinazioan

aritzea.

- Herritarren parte-hartzea, mugikortasun jasangarria, gazteria,

biodibertsitatea, ekonomia zirkularra, klima aldaketarekiko borroka,

eta abar.

V. BERDINTASUNA

AUM-ren Berdintasun Zerbitzuaren helburua alor horretako beharrei eta

eskariei erantzutea, desberdintasunei aurre egitea eta, hala, emakumeen eta

gizonen arteko berdintasuna lortzea da. Arratiako Udalen Mankomunitateak

2013an onetsi zuen Berdintasunerako Plana.

berdintasuna.arratia@bizkaia.org | www.arratia.net

facebook: Berdintasuna Arratia.

Arratiako emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako baliabide

telefonikoak: Larrialdiak 112

24 ordu: 900 840 111 | AUM: 946 311 717

VI. ENPLEGUA

Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) Lanbiderekin batera

jarduketak egiten ditu langabetuak kontratatzeko, Eskualdeko Enplegu

Plana (EPP) egikaritzeko, EPP-en barneko eskualdeetako enplegua eta

garapen ekonomikoa sustatzeko proiektuak babesteko eta enplegua

sustatzeko tokiko ekintzak bultzatzeko.

Horrez gain, BFAren programen bitartez finantzatutako jarduketak ere

garatu ditu. (Kultura Sailaren Gaztedi proiektua eta Sustapen Ekonomikoko

Sailaren Arratiako Eskualdeko Berraktibatze Plana).

Azken urteetan 7 pertsona kontratatu ditugu Gurutze Gorriaren eta

Gaztaroa-Sartu gizarteratze enpresaren bitartez 6 proiektu gauzatzeko.

Proiektu horiek, era berean, Lanbiderekin sinatutako hitzarmenaren dirulaguntzak

jasotzen dituzte, eta enplegua sustatzeko laguntza programaren

barne daude.

Horrez gain, Zulaibar Lanbide Ikastegian zenbait ikastaro tekniko eman

dira, % 100ean AUM-k eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatuta, Arratia

Gazteria programaren barnean.

Gainera, gazte ekintzaileei zuzendutako enpresa ideien lehiaketa bat

ere gauzatu zen, eta Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegiak eta Igorreko

Bigarren Hezkuntzako Institutuak ekonomia zirkularreko sarrera ikastaro

bat eman zuten.

VII. GAZTERIA

Arratiako Udalen Mankomunitateak eta hura osatzen duten herriek,

Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, guztiek sinatutako lankidetza

hitzarmen baten bidez eta Gaztedi Bizkaia Proiektuaren barneko

Gaztedi Arratia Proiektua egikarituz, mugikortasuna (jaietatik itzultzeko

autobusa), berdintasuna (Beldur Barik), menpekotasunen komunitateko

prebentzioa (ikastetxeetan, gizartean eta familian) eta enplegua (enpresa

ideien lehiaketa, Zulaibar Lantegi Ikastegiko ikastaro teknikoak, ekonomia

zirkularreko ikastaroak, gazteentzako enpresa berriak sortzeko dirulaguntzak,

eta abar) lantzen ari dira, urteko batez besteko aurrekontua

75.000 eurokoa delarik.

VIII. ADIKZIOEN PREBENTZIO KOMUNITARIO ARLOA

Arratiako biztanleriaren prebentzio-gaitasuna sustatu eta

osasunarekiko jarrera positiboak bultzatu, sustantzia bako eta

sustantziadun adizioen fenomenoa agertzea ekiditeko osasunaren

sustapena bultzatzen duten jarduera prebentiboen bitartez. Esku-hartze

eremuak honako hauek direlarik: eskola, familia eta komunitatea. Hau da,

Arratiako biztanleria osoa. Aipatutako guztia “Arratiako Adizioen Plana”

barruan txertatuta dagoelarik.

Harremanetarako: Arratiako Udalen Mankomunitatea

(Almudena Etxebarria)

Elexalde 49 (Igorre) 688643305 / 94 631 17 17

prebentzioa.arratia@bizkaia.org Facebook: Adikzioen Prebentzioa Arratian

Ordutegia: astelehenetik barikura; 09:00-15:00

5


Arratiako Udalen Mankomunitatea

Esta entidad supramunicipal se creó en el año 1982 para la prestación mancomunada de servicios de

competencia municipal de los Ayuntamientos de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa,

Ubide y Zeanuri, todos pertenecientes a la comarca natural de ARRATIA.

6

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

Elexalde, 49 (Igorre) Tel. 946 311 717 • Faxa 946 319 215

mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

www.arratia.net • Ordutegia: 8,00etatik-15,00etara

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA,

A TU SERVICIO

I. SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Es la puerta de entrada de la administración a los servicios y

prestaciones sociales. Las funciones del servicio son las siguientes:

- Información acerca de prestaciones y servicios.

- Información sobre los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de

Servicios Sociales.

- Valoración y seguimiento de casos de los casos que lo requieran.

- Orientación hacía prestaciones y/o servicios más adecuados para

responder a las necesidades de las personas.

- Coordinación con otros sistemas y agentes implicados en casos.

El objetivo es lograr el bienestar, inclusión, mejora de la calidad de

vida y autonomía de las personas, a través de acciones, servicios y

prestaciones que ofrecen.

Las prestaciones y servicios que se ofrecen:

Ayudas de Emergencia Social (AES): Ayuda económica de

carácter finalista y anual. Dirigida a cubrir gastos de arrendamiento de

vivienda, amortización crédito hipotecario, mantenimiento de la vivienda,

mobiliario y electrodomésticos, arreglos e instalaciones, endeudamiento

y necesidades primarias.

Ayudas Especiales para gastos de hipoteca:

Estas ayudas este año desaparecen y se incluye el importe que aporta

AUM a las AES.

Ayudas Especiales para la Inclusión Social (AEIS):

Prestación económica periódica, destinada a dar cobertura a

necesidades básicas y derivadas de un proceso de inclusión social y/o

laboral destinado a personas que carecen de recursos económicos

suficientes para hacer frente a dichos gastos.

Valoración de Dependencia:

Se valora la falta de autonomía física, sensorial, mental o intelectual

con carácter permanente de las personas, que por su edad o discapacidad

y la necesidad de una tercera persona para realizar actividades básicas

de la vida diaria tienen.

Teniendo en cuenta la valoración obtenida, pueden acceder a las

siguientes prestaciones y/o servicios: Servicio de Ayuda a Domicilio;

Teleasistencia; Servicio de Centro de Día y Noche; Servicio Residencial

Permanente y Temporal; Prestación económica para cuidados en el

entorno familiar; y prestación económica de asistencia personal.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD):

Servicio sujeto a copago, que se presta de forma preventiva, asistencial

e inclusiva, dirigido a ayudar a las personas usuarias con limitaciones en

su autonomía para llevar a cabo las actividades diarias más básicas que

le permitan permanecer en su domicilio. A través de este servicio se

ofrece una ayuda de atención personal y en su caso doméstico, para

posibilitar su desenvolvimiento en su medio habitual el mayor tiempo

posible.

Teleasistencia:

Servicio que posibilita a las personas usuarias, en caso necesario,

contactar de forma inmediata con un servicio especializado de atención

permanente (24 horas/día). Funciona con un dispositivo que se activa

apretando un botón, una vez activado facilita el acceso inmediato al tipo

de atención requerida. Es un servicio sujeto a un copago de 5€/ mes.

Servicio de Intervención Socioeducativa:

El Equipo de Intervención Socioeducativa (EISE) está dirigido a

intervenir y prevenir en aquellas situaciones de desprotección infantil

moderada o leve que precisen un apoyo socioeducativo y/o psicosocial.

El apoyo socioeducativo -de carácter individual, familiar o grupalpuede

desarrollarse tanto en el domicilio familiar como en el entorno

comunitario.

El objetivo principal del servicio es garantizar el desarrollo integral de

los/as menores con quienes se interviene, promoviendo una vida familiar

normalizada.

II. GESTIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

Es un servicio prioritario diseñado y gestionado con medios propios,

reforzado con campañas de sensibilización en consonancia con el

compromiso de AUM con el medio ambiente y la sostenibilidad. Se fomenta

la recogida selectiva de residuos domésticos y se rige por una Ordenanza.

Tipos de contenedores:

- Gris: fracción resto de residuos domésticos que no se pueden reutilizar

o reciclar.

- Azul: papel-cartón.

- Amarillo: envases de plástico y metal.

- Verde: vidrio.

- Marrón: materia orgánica (biorresiduos)

- Naranja: aceite doméstico.

- Blanco: reutilización: pequeño electrodoméstico, textil, libros.

- Pilas: pilas y acumuladores.

Recogida de ENSERES Y VOLUMINOSOS: es necesario solicitar este

servicio previamente en el teléfono de AUM 946 311717.


En el Garbigune de Igorre se pueden depositar de forma GRATUITA

aquellos materiales que son susceptibles de ser reciclados, reutilizados o

valorizados: escombros, maderas, voluminosos, metales, electrodomésticos,

televisores, ordenadores, neumáticos, restos de podas, baterías,

aceites, pilas, fluorescentes,… de lunes a sábado de 09.00 a 13.30 horas

y de 15.30 a 18.00 horas y los domingos de 09.00 a 15.00 horas.

Para la utilización del CONTENEDOR MARRÓN y COMPOSTAJE DO-

MÉSTICO es necesaria la inscripción en Arratiako Udalen Mankomunitatea

para la recogida de los materiales: bolsas compostables, cubos,

tarjetas de apertura personalizadas, compostadoras, etc. Los materiales

pueden ser recogidos en cada Ayuntamiento y en Arratiako Udalen

Mankomunitatea.

Para la recogida de CADÁVERES DE ANIMALES (ovino, bovino, caprino,

caballar) es necesario llamar a Base Gorria de la Diputación Foral

de Bizkaia teléfono 944465297, excepto animales domésticos (perros,

gatos) que deben ser gestionados a través de clínicas veterinarias.

III. OFICINA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Oficina de Eficiencia Energética, se encarga de optimizar el uso de

la energía a nivel comarcal, proponiendo a los Ayuntamientos de Arratia

medidas de eficiencia energética, nuevas tecnologías y uso de energías

renovables. Desarrolla las siguientes funciones:

- Gestión del mantenimiento del alumbrado público.

- Seguimiento y gestión de consumos energéticos.

- Propuestas de mejoras de la eficiencia energética en alumbrado público,

edificios y energías renovables.

- Auditorias energéticas del alumbrado y edificios públicos.

- Elaboración de Planes Energéticos Municipales, Planes de Actuación

Energética, etc.

IV. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Área de Sostenibilidad de Arratiako Udalen Mankomunitatea

es de carácter transversal, que colabora con las demás Áreas de la

Mancomunidad y los Ayuntamientos con el objetivo de interiorizar los

criterios de sostenibilidad en las políticas y actuaciones que se desarrollan

a nivel comarcal y local en:

- Colaboración con el Servicio de gestión de los Residuos Domésticos y la

Oficina de Eficiencia Energética.

- Comunicación, información y sensibilización medioambiental.

- Coordinación en el desarrollo de las Agendas Locales 21 municipales,

Agenda 21 Escolar, Agenda 21 de Arratiako Udalen Mankomunitatea

(Plan de Acción de Sostenibilidad Arratia 2020) y Agenda 2030 de

Arratia.

- Participación ciudadana, movilidad sostenible, juventud, biodiversidad,

economía circular, lucha contra el cambio climático…

V. IGUALDAD

El objetivo del Servicio de Igualdad de AUM es responder a las

necesidades y demandas del ámbito de la igualdad, hacer frente a las

desigualdades y poder lograr así la igualdad para mujeres y hombres.

Arratiako Udalen Mankomunitatea aprobó en 2013 su Plan para la

igualdad.

berdintasuna.arratia@bizkaia.org | www.arratia.net

facebook: Berdintasuna Arratia.

Recursos telefónicos contra la violencia hacia las mujeres en Arratia:

urgencias 112 | 24 horas: 9008 40111 | AUM: 946 311 717.

VI. EMPLEO

Arratiako Udalen Mankomunitatea (AUM) en colaboración con LANBIDE

viene desarrollando actuaciones encaminadas al apoyo a la contratación

de personas desempleadas, a la realización del Plan de Empleo Comarcal

(PECO), al impulso de proyectos para la promoción del empleo y desarrollo

económico comarcal incluidos en los PECO así como al apoyo a acciones

locales de promoción de empleo.

Igualmente ha desarrollado actuaciones financiadas por programas de

D.F.B. (Proyecto Gaztedi Bizkaia del Departamento de Cultura y Plan

de Reactivación Comarcal de Arratia del Departamento de Promoción

Económica).

En los últimos años se ha llevado a cabo la contratación de 7 personas

para realizar 6 proyectos a través de la Cruz Roja y la empresa de inclusión

Gaztaroa – Sartu, subvencionadas con el convenio firmado con Lanbide y

dentro del programa de ayudas para la promoción de empleo.

Así mismo, se han impartido distintos cursos técnicos Zulaibar Lanbide

Ikastegia, subvencionados al 100% por AUM y la Diputación Foral de

Bizkaia dentro del Programa Gazteria Arratia.

También se han llevado a cabo un concurso de ideas empresariales

dirigido a jóvenes emprendedores y un curso de introducción a la

economía circular impartido en Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia y el

instituto de enseñanza media de Igorre.

VII. JUVENTUD

Arratiako Udalen Mankomunitatea y los pueblos que la componen

junto con la Diputación Foral de Bizkaia, a través de un convenio de

colaboración, firmado por todos ellos, y a través del Proyecto Gaztedi

Bizkaia y dentro del Proyecto Gaztedi Arratia, vienen desarrollando una

serie de proyectos destinados a la movilidad (autobús de vuelta a casa

en fiestas), la Igualdad (Berdur Barik), la prevención comunitaria de

adicciones (en el ámbito escolar, social y familiar), el empleo (Concurso

de Ideas empresariales, cursos técnicos en Zulaibar Lantegi Ikastegia,

cursos de economía circular, subvención de creación de nuevas empresas

para jóvenes, etc.) , con un presupuesto medio anual de 75.000 €.

VIII. ÁREA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Tiene como objetivo general potenciar la capacidad preventiva de

la comunidad de Arratia para desarrollar acciones destinadas a evitar

la aparición del fenómeno de las adicciones tanto sin sustancia como con

sustancia, así como fomentar el desarrollo de actitudes positivas

hacia la promoción de hábitos de vida saludables, todo ello englobado

dentro de un Plan Local de Adicciones. Los ámbitos de intervención

son los siguientes: escolar, familiar y comunitario. Esto es, la población

en general.

Contacto: Arratiako Udalen Mankomunitatea (Almudena Etxebarria)

Elexalde 49 (Igorre) 688643305 / 94 631 17 17

prebentzioa.arratia@bizkaia.org Facebook:

Adikzioen Prebentzioa Arratian

Horario: de lunes a viernes; 09:00-15:00.

7


ARRATIAKO EGOITZA HERRI ERAKUNDE AUTONOMOA

Udalaz gaindiko erakunde batek emandako gizarte zerbitzuen

hobekuntzan aurrerapen oso garrantzitsua izan ziren 2 elementu hauek

aipatu behar dira:

1.- 1994an, Diman, “Arratiako Egoitza Herri Erakunde Autonomoa”

martxan jarri zen, Mankomunitateko Erakunde Autonomoaren

administrazio moduaren bitartez.

2.- 2005eko urtarrilaren 1ean “Eguneko Zentroa” martxan jarri zen

“Arratiako Egoitzan”. Baliabide hori menpekotasuna duten adineko

pertsonei zuzenduta dago, eta, hala, egoitzan sartu behar ez duten

baina etxean eman ezin diren arreta bereziak behar dituzten pertsonen

behar guztiak estaltzen dira, familiari lagunduz. Horretarako, baliabide

hori martxan jarri zen, kideen gizarte eta laneko bizitzan parte hartzea

errazteko. Horrez gain, egokitutako garraio zerbitzua du erabiltzaileak

etxetik zentrora eta alderantziz eramateko.

“Egoitza Zentroak” eta “Eguneko Zentroak” lorategi pribatu bat dute,

landa gunean kokatuta dago eta 5.000 m 2 inguru ditu. Bertan, egoiliarrak,

senideak, eta “Arratiako Egoitzako” langileak elkarbizitza giro ezin hobean

egoten dira.

2015. urtetik aurrera, gainera, “Arratiako Egoitza – Herri Erakunde

Autonomoak” ISO 9001:2008 ziurtagiria eta LIBERA-CARE ARAUAREN

ziurtagiria, ditu, eta horiekin, Loturarik Gabeko Zentroen egiaztagiria

dugu, izan ere, pertsonen duintasunaren eta tratu onaren alde egiten

dugu.

Se deben de señalar 2 hitos importantes que supusieron un gran avance

en la mejora de los servicios sociales prestados desde esta entidad supramunicipal:

1.- La puesta en marcha en el año 1994, en el Municipio de Dima, de “Arratiako

Egoitza Herri Erakunde Autonomoa”, mediante la forma administrativa

de Organismo Autónomo de la Mancomunidad.

2.- La puesta en marcha el dia 1 de enero de 2005 del “Centro de Día”,

ubicado dentro de las instalaciones de “Arratiako Egoitza”. Este recurso está

dirigido a personas mayores dependientes, cubriendo todas las necesidades

específicas de quienes, no precisando el ingreso en la Residencia, requieren

atenciones especiales que no se pueden prestar adecuadamente en el domicilio

habitual, apoyando a la familia mediante la provisión de un recurso que le

posibilite la participación en la vida socio-laboral de sus miembros. Asimismo,

cuenta con un Servicio de Transporte adaptado para el traslado de los usuarios

de sus domicilios al Centro y viceversa.

El “Centro Residencial” y el “Centro de Día” disponen de zona ajardinada

privada de unos 5.000 m 2 en un entorno rural con el que se logra un clima de

auténtica convivencia entre residentes, las familias y el personal de “Arratiako

Egoitza”.

Remarcar que desde el año 2015, “Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa”

está certificada tanto en la ISO 9001:2008 como en la NORMA LIBE-

RA-CARE, que nos acredita como Centro Libre de Sujeciones, en su apuesta

por velar por la dignidad y el buen trato de las personas.

8


MANKOMUNITATE ERAGINKOR ETA

KONPROMETITUAGOA

UNA MANCOMUNIDAD

MÁS EFICAZ Y COMPROMETIDA

Gaur egun, Arratiako Udalen Mankomunitatea proiektu bateratua da,

zerbitzu gehiago eta hobeak eskaintzen dauzena eta herritarrek hurreko eta

beharrezko erakundelez ikusten dabena, Arratiako udalen kudeaketarako

lanabesa dalako, lan eraginkorra egiteko eta emaitza hobeak lortzeko.

Gure bizilagunei eragiten deutsen esparru guztiak hobetu ahal izateko,

AUMek erakundeen arteko kolaborazioan eta lankidetza publiko-pribatuan

sakondu izan dau: Eusko Jaurlaritza (Lanbide, Ertzaintza), Bizkaiko

Foru Aldundia, Eudel, Zulaibar Lanbide Ikastegia, EHU-UPV, Deustuko

unibertsitatea, Arratiako eskolak eta institutuak, Arratiako Gurutze Gorria,

enpresak, Galdakaoko eta Amorebieta-Etxanoko Udalak… dira erakunde

horreetako batzuk.

Lehentasunezko ekintza-esparruen artean, Gizarte Ekintza

nabarmendu behar da (oinarrizko gizarte zerbitzuak, gizarte eta

hezkuntza arloko esku-hartzea, drogamenpekotasunen prebentzinoa),

bai eta Etxeko Hondakinak Kudeatu eta Batzea (edukiontzi marroia

eta autokonpostajerako edukiontzia ipini izana nabarmentzen da) eta

Eraginkortasun Energetikorako Bulegoa ere bai (bertan dago sartuta

argiztapen publikoaren mantenimenduaren kudeaketa, aurrezki

handia ekarri deuskuna).

Gainera, AUMen jarduna beste hainbat esparrugaz osotzen da: Genero

Bardintasuna, bai Mankomunitatearen ikuspuntutik bai udalen ikuspuntutik;

Gazteria, BFAko Kultura Saileagaz eta Bizkaia Gaztedi Proiektuaren

barruan hainbat urtetarako hitzarmen baten bidezko proiektuak garatuz;

eta Enplegua (hain zuzen ere, legegintzaldi honetan fondo batzuk bideratu

dira atal horretarako, Lanbidetik eta BFAko Ekonomia Sustatzeko Sailetik

–Eskualdeak Berraktibetako Planaren bitartez–).

Actualmente Arratiako Udalen Mankomunitatea se confirma como un

proyecto común que ofrece más y mejores servicios a la ciudadanía como

una organización cercana y necesaria, instrumento de gestión de los Ayuntamientos

de Arratia para desarrollar un trabajo eficiente y conseguir unos

mejores resultados.

Desde AUM se ha profundizado en la colaboración tanto interinstitucional

como en la cooperación público-privada para la mejora en todos

los ámbitos que afecten a nuestras vecinas y vecinos: Gobierno Vasco

(Lanbide, Ertzantza), Diputación Foral de Bizkaia, Eudel, Zulaibar Lantegi

Ikastegia,EHU-UPV, Universidad de Deusto, Arratiako Eskolak eta Institutoak,

Arratiako Gurutz Gorrie, empresas, Ayuntamientos de Galdakao y

Amorebieta-Etxano…

Entre los ámbitos de actuación prioritarios hay que destacar la Acción

Social (servicios sociales de base, intervención socioeducativa, prevención

drogodependencias), la Gestión y Recogida de Residuos Domésticos,

destacando la implantación tanto del contenedor marrón como del autocompostaje

y la Oficina de Eficiencia Energética que incluye la gestión

del mantenimiento del alumbrado público que ha supuesto importantes

ahorros.

Además la actuación de AUM se completa con los ámbitos de Igualdad

de género desde una perspectiva tanto mancomunada como de los Ayuntamientos;

Juventud desarrollando proyectos a través de un convenio

plurianual con el Departamento de Cultura de la D.F.B. en el marco del

Proyecto Bizkaia Gaztedi y Empleo, al que se han destinado en la presente

legislatura fondos procedentes de Lanbide y del Departamento de Promoción

Económica de la D.F.B. a través de su Plan de Reactivación Comarcal.

9


KONPROMISOA INGURUMENAREN

IRAKUNKORTASUNAREKIN

Arratiako Udalen Mankomunitateak eta mankomunitatea osatzen duten

udalerriek ingurumenaren iraunkortasunari lotutako anbizio handiko

proiektu batekiko erabateko konpromisoa erakutsi dute. Hain zuzen ere,

energia-eraginkortasunarekin eta hondakinen kudeaketa hobetzearekin

zerikusia duten proiektuak nabarmendu behar dira, bai eta edukiontzi

marroia edo 5. edukiontzia deritzonarekin materia organikoaren gaikako

bilketa ezartzearekin eta etxeko konpostajea sustatzearekin ere.

Urte horietan zehar komunikazio eta sentsibilizazio-kanpaina

garrantzitsuak, iraunkortasunari buruzko jardunaldi teknikoak, herritar

guztientzako partaidetza foroak (udalerri bakoitzak bereak), Mugikortasun

Iraunkorraren Plana eta abar gauzatu dira. Gaur egun, udalerrietako

bakoitzak Iraunkortasunaren aldeko Tokiko Ekintza Plan propioa osatuta

dauka, udal politikariek zein teknikariek batera egindako lanaren eta

herritarren parte-hartzearen emaitza dena. Mankomunitateak ere bere

lehenengo Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Plana egin du: “Arratia 2020”,

ezarpen-prozesuan dagoena eta izaera estrategikoa duena.

Etxeko hondakinak kudeatzeko kontzeptu berria ere kuantitatiboki zein

kualitatiboki gailentzen da. Sortzen ez den hondakina da onena; hortaz,

oso-oso garrantzitsua da jatorrian sortzen dena murriztea, ondo banatzea

eta gaika biltzea. Prozesu osoa hobetu da, eta zerbitzua ahalik eta gehien

arrazionalizatu eta optimizatu da. Gaikako bilketa egiteko edukiontzi-motak

ugaritu dira eta ibilbide batzuk aldatu dira, bai eta bilketen maiztasunak ere;

gainera, edukiontzien eta inguruen garbiketa hobetu da.

Modu berezian landu da, halaber, energia-eraginkortasuna, argiteria

publikoko lanparak eta argiak energiari dagokionez eraginkorragoak diren

beste batzuekin ordeztu baitira, eta % 40-50erainoko aurrezpenak lortu

dira. Bestalde, udalen energia-kontsumoen kontrola eta jarraipena egiten

da, eta energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduketak proposatu dira,

bai kanpoko argiteria publikoari dagokionez, bai udalaren eraikinetakoari

dagokionez.

Bestalde, hezkuntza denez abiapuntua, mankomunitateko zenbait

ikastetxetan Tokiko Eskolako Agenda 21ekin egiten dute lan eguneroegunero;

bertan biodibertsitatea, mugikortasuna, kontsumo iraunkorra,

energia-eraginkortasuna, hondakinen kudeaketa egokia eta ingurumenari

eragiten dioten beste gai batzuk garatzen dira.

Arratiak konpromisoa hartu du. Hazteak ez dauka zentzurik daukaguna

errespetatu, zaindu eta baloratzen ez badugu. Ezin dugu ahaztu aurrerapen

ideala orainaldiko premiak asetzeko garatzen dena dela, baina aldi berean

etorkizuneko belaunaldien ongizatearekiko konpromisoari ere eusten diona.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Arratiako Udalen Mankomuniateta y los municipios que la componen están

comprometidos con un ambicioso proyecto de sostenibilidad ambiental.

Destacan los proyectos en eficiencia energética y mejora de la gestión de

residuos, con la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica

mediante el contenedor marrón o 5º contenedor y el fomento del compostaje

doméstico.

Durante estos años se han desarrollado importantes campañas de

comunicación y sensibilización, jornadas técnicas sobre sostenibilidad,

Foros de Participación Ciudadana en cada municipio, el Plan de Movilidad

Sostenible, etc. y hoy en día, cada uno de los municipios tiene elaborado su

propio Plan de Acción Local para la Sostenibilidad, fruto del trabajo conjunto,

tanto a nivel político y técnico municipal como de participación ciudadana.

La propia Mancomunidad ha elaborado su primer Plan de Acción para la

Sostenibilidad: “Arratia 2020”, el cual está en proceso de implementación y

tiene un carácter estratégico.

Destaca, cuantitativa y cualitativamente, el nuevo concepto de gestión

de los residuos domésticos. El mejor residuo es aquel que no se genera, por

lo que su reducción en origen y una buena separación y recogida selectiva,

son de suma importancia. Se ha realizado una mejora de todo el proceso,

racionalizando y optimizando al máximo el servicio. Se ha aumentado el

tipo de contenedores para la recogida selectiva, se han modificado algunas

rutas, así como las frecuencias con la que se realizan y se ha mejorado en la

limpieza de los contenedores y su entorno.

También se ha trabajado de forma especial la eficiencia energética,

sustituyendo las lámparas y luminarias del alumbrado público por otras

energéticamente más eficientes, que alcanzan ahorros de hasta un 40-50%.

También se realiza un control y seguimiento de los consumos energéticos

de los Ayuntamientos y se proponen actuaciones de mejora de la eficiencia

energética, tanto en el alumbrado público exterior como en los edificios

municipales.

Y como todo empieza por la educación, varios centros escolares de la

Mancomunidad trabajan en el día a día con la Agenda Local 21 Escolar,

con temas como la biodiversidad, la movilidad, el consumo sostenible, la

eficiencia energética, la adecuada gestión de los residuos y otros temas de

gran incidencia ambiental.

Arratia está comprometida. De nada sirve crecer, si no se hace respetando,

cuidando y valorando lo que se tiene. No hay que olvidar que el progreso

ideal es aquel que se desarrolla satisfaciendo las necesidades del presente

sin comprometer el bienestar de futuras generaciones.

10


Arantzazu

Egungo biztanleria: 415 biztanle.

HISTORIA

ARANTZAZU, eskualdeari izena

emoten dautson ibaiaren alde

bietako ibar eremu baten, 3,8 km

karratu zabaltzen da.

Etimologikoki, Arantzazu hitza

“arantza tokia” bezela itzuli daiteke

(arantza + “tzu” ugaritasuna

adierazten dauan atzizkia). Malda

baxuko muino leundun luze-zabala

da, nekazaritzaren garapenerako

lur egokiko paisaia; horregaitik

beste garai baten, garia, artoa,

gaztainak, arbiak, indabak emoten

eban lurra; behi, ardi eta txarrianagaz

batera. Produktu honeek,

Bilbo eta Gasteizeko merkatuetara

eroaten ziran beren kalitateagaitik

interes haundiagaz hartzen ebezala.

Gaur egun, 415 biztanletatik,

gehienak industria sektorean

egiten dabe lan ; beraz, nekazal

tradizioa alde batera izten joan da

azkenengo bosturtekoetan.

XIV. gizaldian, jadanik Arratiako

merindadeko elizalde honetan

bizkaiko artzipreste bat bizi zan

eta 1342.eko Kapituladoko XXVIII

tituloan dakusagunez tribunalak

ospatzen ziran.

Gernikako Batzar Nagusietan

66. jarlekua eta botua okupatzen

eban eta bere Pedro deunaren eleiz

parrokiala XVII. mendean egin

zan. Geroago, XIX.ean berreragin

zan (1828an) eta hamarrenen

jasotzailea zan Valdecarzanako

markesak aurkeztutako onuradun

batek atenditzen eban.

Iturrizaren eritziz, XVIII. mendean

Arantzazuk burniola bat, errota

bi, taberna bat eta Fausto Deunari

eskeinitako baseliza bat eukazan.

MONUMENTOAK

Bere monumentuen artean,

lehen esandako Pedro deunaren

eleiza ibaiaren eskumaldean

berreragina dana. Sabairik bako

habearte bat dauko, elizatari edo

kanposantu txiki batek inguratzen

dauala. Beste monumento batzuk

ere azpimarratu daikeguz, honeen

artean: Udaletxea, Zelaiako zubia

eta Errotalde errotea, Zelaian;

Arantzazugoiti auzoan Kanposantua

eta Atutxa Etxearen harmarria,

eta Bildosolako zubia, izen bereko

auzoan.

www.arantzazukoudala.com

Población actual: 415 hab.

HISTORIA

ARANTZAZU se extiende sobre

3,8 km 2 en una zona de vega a ambos

lados del río que da nombre a

la comarca.

Etimológicamente, la palabra

Arantzazu se puede traducir como

“lugar de espinos” (de “arantza”,

espino, y el sufijo “tzu” que indica

abundancia). Es una extensión de

suaves colinas de bajos desniveles,

un paisaje de suelos aptos para el

desarrollo de la agricultura produciendo,

en otro tiempo, trigo, maiz,

castañas, nabos, alubias así como

ganado vacuno, lanar y de cerda.

Estos productos iban a los mercados

de Bilbao y Vitoria donde eran

acogidos con gran interés por su

calidad.

Hoy en día, la mayor parte de

la población de 415 habitantes, se

dedica al sector de la industria, de

forma que este pueblo de tradición

fundamente agrícola ha ido relegando

esta actividad los últimos lustros.

11


En el siglo XIV, en esta anteiglesia de la Merindad de Arratia, residía uno

de los arciprestes de Bizkaia y tal como consta en el título XXVIII del Capitulado

de 1342 se celebraban tribunales.

Ocupaba el voto y el asiento 66 en las Juntas Generales de Gernika y su

iglesia parroquial de San Pedro Apóstol se construyó en el siglo XVII. Más

tarde, en el XIX, se reconstruyó (1828) y era atendida por un beneficiado

presentado por el marqués de Valdecarzana, patrono divisero y receptor de

los diezmos.

JAIAK

Bagilaren 29 Pedro Apostolu Deuna Herriko Jaiak

Urriaren 13

Fausto Deuna

En el siglo XVIII, según Iturriza, Arantzazu disponía de una ferrería, dos

molinos, una taberna y una ermita dedicada a San Fausto.

MONUMENTOS

Entre sus monumentos, la ya mencionada iglesia de San Pedro reedificada en

la banda derecha del río, que consta de una nave sin bóveda. Cercándola hay un

pequeño atrio o cementerio. Así mismo merecen destacarse la Casa Consistorial,

el Puente de Zelaia y el molino Errotalde en Zelaia. En el barrio Arantzazugoiti,

el puente de Vildosola, el Cementerio y el escudo de Casa Atutxa.

FIESTAS

29 de junio San Pedro Apóstol Fiestas Patronales

13 de octubre San Fausto

12


Arantzazu

13


14 Areatza


Areatza

AREATZA-VILLAROK 9,2 km 2 zabal

daukaz eta 1.201 biztanle. Bilbotik

28 km-ra dago.

Uribilduak bi izen daukaz tradizinoan:

bata erromatar jatorrikoa;

bestea, euskal jatorrikoa. Biak erabili

izan dira bi hizkuntzetan. Villaro

izena Villa de Haro kontrakzinotik

dator. Izen hori Juan Núñez III.a Larakoak,

fundatzaileak, Bizkaiko bizilagun

jaunak, emon eutson herriari,

1338 urtean, emazte eukan María

Díaz Haroren familiaren oroimenean

–bere familia Bizkaiko Jaurerriko titular

izan zan mende batzutan zehar–.

Beste alde batetik, “Areatza”

izen historikoa badago; izan ere,

uribildua bizilagunik ez eukan paraje

baten sortu zan, aurretik Arenaza

izenekoa. 1979 urtean, udalak

izen ofiziala aldatu eban eta, Villaro

izenaren ordez, Areatza izena emon

eutson; izen ofizial hori dauka,

1980ko zezeilaren 11tik aurrera.

Uribildu hau sortzeko helburua zan,

Barazarreko mendatean zehar, Vitoria-Gasteiz

uria Kantauri itsasoko

portuakaz lotuko eban merkataritza

ibilbide barria bermatzea.

Uribilduak bi kale paralelo eukazan

Arratia ibaiaren bidean, eta zubi bat,

Zubizarra.

XVI. mende hasieran, urigunea zabaltzen

hasi zan Vitoria-Gasteizerako

bidean zehar, baina gitxi hazi

zan. Uriak ez eukan baliabide askorik,

eta ehun bat familia baino ez

ziran bizi bertan, batez ere eskulangileak

eta merkatari txikiak.

Parketxea , Gorbeia Parke Naturala

interpretatzeko zentroa. Herriko

plazan dago eta parke naturaleko

animaliak, landareak edota ofizio

zaharrak ikus daitezke bertako bildumetan.

Ikasleentzako programa

didaktikoak eta bestelakoak

dauzkate

MONUMENTUAK

Monumentu eta eraikin nabarmenen

artean, XVI. mendeko Ugunagako

Torrea aipatu daikegu, bai

eta Gortazar edo Riskal Jauregia

be, uribilduko eraikuntza noble eta

aristokratikoena (beheko alde harlandua

XVI. mende amaierakoa da

eta, goiko aldea, adreiluzkoa, XVII.

mendearen lehenengo arenean eregi

zan. Frontisa apaintzen daben

pintura alegorikoak 1735 urte bueltakoak

izango dira). Udaletxea XIX.

mendekoa da; estilo neoklasikokoa

da. San Bartolome eleizako torrea

1722an amaitu zan, eta, gerora,

barriztua izan zan. Santa Isabel

monasterioa 1620koa da; Erruki-

AREATZA-VILLARO, tiene una extensión

de 9,2 km 2 y una población de

1.201 habitantes. La distancia hasta

Bilbao es de 28 km.

La villa tiene dos nombres tradicionales;

uno de origen romano y otro

de origen vasco y los dos se han utilizado

en ambos idiomas. El nombre

de Villaro que procede de la contracción

Villa de Haro le fue dado a la

localidad en 1338 por su fundador

Juan Núñez III de Lara, que era Señor

consorte de Bizkaia, por su matrimonio

con María Díaz Haro, cuya

familia había sido titular del señorío

de Bizkaia durante varios siglos. Por

otra parte, también existe el nombre

histórico “Arenaza” o “Areatza”

ya que la villa se fundó en un paraje

despoblado que recibía con anterioridad

el nombre de Arenaza. En

1979 el Ayuntamiento cambió la denominación

oficial de Villaro a Areatza

y se llama oficialmente así desde

el once de febrero de 1980.

La creación de esta villa tenía por

objeto afianzar una nueva ruta comercial

que uniese la ciudad de Vitoria

con los puertos del Cantábrico

a través del paso de montaña de

Barazar.

La villa tenía dos calles paralelas al

curso del río Arratia y un puente, el

de Zubizarra.

A principios del siglo XVI el casco urbano

comenzó a expandirse a lo largo

del camino que conducía a Vitoria,

pero fue un crecimiento pequeño; la

ciudad no gozaba de muchos recursos

y sólo era habitada por un centenar

de familias dedicadas fundamentalmente

a la artesanía y al pequeño

comercio.

15


ñe, Pagomakurreko, San Tomas eta

Santa Gurutze baseleizak (Zeanuriren

jurisdikzioko lurretan dagoz) eta Mudejar

etxea, XVII. mendekoa (igeltsuzko

plakatzeakaz lore motiboz, erronboidez

eta alkarri lotutako zirkuluz apainduta)

Areatza-Villaroko eraikuntzarik garrantzitsuenetakoak

dira.

Iturri publikoak ere aitatu behar dira, bai

eta zubiak eta errotak ere, uribilduko monumentuen

historiaren zati dira eta. Urigune

zaharra mantendu egiten da, zati

handi baten, eta kultura ondare autortu

eben, Monumentu Multzo kategorian,

1996 urtean, eta holan jaso da aurtengo

bagilaren 10eko EHAAn.

www.areatza.net

JAIAK

Garragilaren 31an San Ignacio eta Gorbeia mendiko ohiko igoera.

Gorbeiara igotzeko San Inazio egunan , orain soilik Aldundiak jartzen dute

Gorbeibusa zerbitzuarekin igo ahal da.

Agorrilaren 24an San Bartolomé (herriko jai nagusiak)

Lorailaren lehen asteburuan Karpo eta Santa Cruz 25 urtetik ona

Euskal jaia normalean urriko bigarren asteburuan izaten da.

En Areatza tenemos el Centro de Interpretación del Parque Natural

del Gorbea, el Parketxe. Se encuentra en la plaza del pueblo y en sus

colecciones se pueden ver animales, plantas u oficios antiguos del

parque natural. Cuentan con programas didácticos para el alumnado

y otros.

MONUMENTOS

Entre los monumentos y edificios más destacados podemos citar la

Torre de Ugunaga del siglo XVI, el palacio de Gortázar o de

Riscal que es la construcción más noble y aristocrática de la villa (la

parte baja labrada en sillería es de finales del siglo XVI, y la superior,

de ladrillo se construyó en el primer tercio del XVII. Las pinturas

alegóricas que adornan el frontis debieron realizarse hacia 1735). La

Casa Consistorial, construída en el siglo XIX es de estilo neoclásico,

la Iglesia de San Bartolomé cuya torre se completó en 1722 y

fue reformada posteriormente. El Monasterio de Santa Isabel de

1620, las ermitas de La Piedad, Nuestra Señora de la Paz, Santo

Tomás y Santa Cruz (ésta en terrenos de la jurisdicción de Zeanuri)

y la casa Mudéjar del siglo XVII (con placados de yesería decoración

de motivos florales, romboides y con círculos entrelazados) son algunas

de las construcciones más representativas de Areatza-Villaro.

También citaremos las fuentes públicas, los puentes y los molinos que

forman parte de la historia monumental de esta villa.

El viejo casco urbano se conserva en gran parte y fue declarado Bien

Cultural con la categoría de Conjunto Monumental en 1996 y recogido

así en el B.O.P.V. el 10 de junio de ese año. www.areatza.net

FIESTAS

31 de julio San Ignacio con la tradicional subida al Monte Gorbea

Para subir al Gorbea el día de San Ignacio sólo se puede subir en el servicio

Gorbeibus que pone la Diputación.

24 de agosto San Bartolomé (fiestas patronales)

La fiesta de Karpo y Santa Cruz el primer fin de semana de mayo

Euskal jaia normalmente son el segundo fín de semana de octubre.

16


Areatza

Tibur fotógrafo

17


Artea

ARTEAk, 12,4 km 2 zabal daukaz eta

Arratia ibaiak (Nerbioiaren ibaiadarra)

herria zeharkatzen dau. Egungo

biztanleria 751koa da.

Lehen Gaztelu-Elexabeitia eta Arteaga

deitzen jakon ofizialki.

Arteaga izenak etimologikoki arte

tokia esan gura dau eta herria Artea

deitzera igaro zan 1994ean herriko

plaza holan deitutako toki baten

kokatu baitzan.

Landalur inguru batean kokatuta

egon arren, Arteak, aldaketa haundiak

izan ebazan bere garapen ekonomikoan,

nekazaritza gitxiagotuz

joan zan industriguneak inguruan

eta Bilbotik hain ur egotearen ondorioz.

Gaur egun biztanlegoaren zatirik

haundienak industrian egiten dau

lan. Udalerriak poligono industrial

bat dauka, Bildosola deitzen dana.

Herria, Murga (608 m.), Mendikobaso

(461m.), Pikubikotx (614m.) eta

Upo mendiak inguratzen dute.

Arratiako Merinaldeko elizatea, parrokia

bik osotua eta Gernikako Batzar

Nagusietan 61 zenbakidun botu

eta jezarlekua okupatzen eban jaurtzaile

bakar batek gobernatua.

MONUMENTUAK

Andre Mariaren parrokiak ganga

bako habeartea dauka, hiru aldare

daukaz eta inguruan eleizpea; eleizpean

bertan dago zaindariaren hilobia.

Benefiziodun apaiz batek egiten

ebazan eleizkizunak, Gazteluko torretxeko

jaubeak aurkeztuta. Fortunio

Martinez de Zumelzuk eta Maria

Iñiguez de Elejabeitia bere emazteak

869 urtean sortu eben Gazteluko torretxea.

Distritu horretakoak dira, bestalde,

Ugarte, Ugartezaharrako etxeak

eta Galiano eta Bildosola dorreak

(1190). Ganera, burniola bi, errota

bi, ur sulfurosoko iturri bat eta Andre

Maria baseleizea eukazan.

Beste eleiza bat da, Elejabeitia parrokian,

San Migeli eskinia, 827

urtean sortua. Ganga bako habeartea

dauka, hiru aldare daukaz eta inguruan

eleizpea; eleizpean bertan da

gozaindariaren hilobia. Benefiziodun

apaiz batek egiten ebazan eleizkizunak

eta bere nagusiak ziran Elejabeitiako

oinetxearen jaubea eta Dimako

Urizarreko jaubea, zati bardinetan.

Baseleiza bi eukazan, bata Santiagori

eskinia eta bestea San Martini,

eta eleizgizon baten ardurapean

egoan eskola bat eukan. Arratia

ibaiak errota eta burniola bana mo-

ARTEA, tiene una extensión de 12,4

km 2 y es atravesado por el río Arratia,

que es un afluente del Nervión. A

día de hoy consta de 751 habitantes.

Antes era llamado oficialmente Castillo-Elejabeitia

y Arteaga.

Arteaga significa etimológicamente

lugar de encinas, y el pueblo pasó a

denominarse Artea (1994), dado que

la plaza del pueblo se ubicó en un lugar

llamado así.

Aun correspondiendo a una zona rural,

esta villa experimentó grandes

cambios en su desarrollo económico

en detrimento de la agricultura tradicional

debido fundamentalmente a la

proximidad de los núcleos industriales

de la expansión de Bilbao. Hoy,

gran parte de la población trabaja en

la industria y el municipio cuenta con

un polígono industrial denominado

Bildosola.

El pueblo está rodeado de pequeñas

colinas como Murga (608 m.),

Mendikobaso (461m.), Pikubikotx

(614m.) y Upo (en Areatza).

Artea es una anteiglesia compuesta

por dos parroquias que ocupaba el

voto y asiento número 61 en las Juntas

generales de Gernika y que era

gobernada por un solo fiel regidor.

MONUMENTOS

La iglesia parroquial dedicada a Santa

María, consta de una nave sin

bóvedas, con tres altares, pórtico a

su alrededor y en ella se conserva la

tumba del patrón. Estaba servida por

un beneficiado cura presentado por

el dueño de la casa torre del Castillo

fundada en el 869 por Fortunio

Martínez de Zumelzu y su mujer, María

Iñiguez de Elejabeitia.

A este distrito pertenecían así mismo

las casas de Ugarte, Ugartezaharra,

así como las torres de Galiano

y Bildosola (1190). Había también

dos ferrerías, dos molinos, una fuente

de agua sulfurosa y la ermita de

Santa María.

La otra iglesia, en la parroquia de

Elejabeitia, fundada en el año 827

dedicada a San Miguel consta de una

nave sin bóvedas, con tres altares y

pórtico a su alrededor conservando

la tumba del patrón. También tenía

para su servicio un beneficiado presentado

a partes iguales por el dueño

de la casa solar de Elejabeitia y

por el de la de Urizar de Dima.

Disponía de dos ermitas, una dedicada

a Santiago, y otra a San Martín,

así como una escuela atendida

por un eclesiástico. El río Arratia movía

un molino y una ferrería (siglo

XIX).

El inventario del Patrimonio Histórico-Artístico

se completa con el caserío

Etxezaharra Goikoa, bº San

18


biduten ebazan (XIX. mendea).

JAIAK

Irailaren 8an, Gure Ama (Herriko Jaiak),

Garragilan (Santiago aurreko igandean) Santamañe

Garragilaren 25an, Santiago

Irailaren 29an Mikel deuna (Elexabeitin),

Azaroaren 11n, Martin Deuna

Gabonilaren 24an, Olentzero

AZOKA

Irailaren 3. larunbatan artisauntza eta janari azoka

Ondare historiko eta artistikoaren

inbentarioan honakoak be jasoten

dira: Etxezaharra Goikoa baserria,

San Martin auzoan; Juan M.

Bilbaoren etxea eta iturria (Herriko

plaza); Telesforo del Barrio, Biteri

auzoan; Ziarrustako oinetxea

eta San Antonio errota, Ugarte

auzoan; Kristo Sainduaren baseleizea,

kanposantuaren auzoan;

Gaztelu torrea, Gaztelu auzoan,

besteak beste.

www.artea-udala.org

Martín; casa de Juan M. Bilbao y

fuente (Herriko plaza); Telesforo

del Barrio, bº Biteri; solar de Ciarrusta

y molino de San Antonio,

bº Ugarte; ermita del Santo Cristo,

bº del Cementerio; torre Gaztelu,

bº Gaztelu, entre otros.

www.artea-udala.org

FIESTAS

El ocho de septiembre, Nuestra Señora (Fiestas Patronales)

El domingo anterior a Santiago, Santamañe

25 de julio, Santiago

29 de setiembre, San Miguel fiesta en Elejabeitia

11 de noviembre, San Martín

24 de diciembre, Olentzero

FERIA

3er sábado sept. Feria de Alimentación y Artesanía

19


EUSKAL BASERRIAREN EKOMUSEOA

Ekomuseoa da, modu aktiboan erakusten baititu nekazal inguru

eta naturari buruzko gaiak. Eraikinak, euskaldunek XVI.

mendearen hasieran egiten zituzten herri-baserrien isla izan

nahi du eta horregatik da haritzaren egurrezkoa, garai hartan

haritza baitzen eraikuntzan gehien erabiltzen zen gaia.

Museoaren barruan gure historia guztian etxeko zereginetarako

erabili izan diren altzairu, tresna eta gauzak daude ikusgai.

Kanpoaldeko Parke Tematikoa dauka euskal gizon historia

azaltzeko, glaziazio handien garaietik hasi eta XIX. mendera

heldu arte.

Herriko plaza, 1. Tel. 946 317 086. info@euskalbaserria.com

ECOMUSEO DEL CASERÍO VASCO

Decimos ecomuseo porque presenta, de forma activa, la relación

entre el medio rural y la naturaleza. El edificio representa

al caserío popular vasco en los umbrales del siglo XVI, cuando

la madera de roble era el principal elemento empleado en la

construcción.

En su interior encontramos todos los elementos: muebles,

utensilios y demás objetos que a través de los tiempos han sido

el patrimonio de nuestra historia en el quehacer doméstico. En

el exterior, un Parque Temático reproduce la historia de su gente

desde la época de las grandes glaciaciones hasta el siglo XIX.

Dirección: Herriko plaza, 1. Tel. 946 317 086.

info@euskalbaserria.com

20


21


22 Artea


Bedia

Egungo biztanleria: 1.021 biztanle.

HISTORIA

BEDIA, azkenengo bost urtekoetan

lehenagoko nekazal tradiziotik industriarantz

desbideratu dana; hau da,

1go sektoretik 2. sektorera, seguru

antzean Bilboko eskualdearen kongestioagaitik

baita haren gertutasun

eta komunikazioengaitik ere.

Bere eremua 16,5 km 2 -ko da, eta

biztanleria 982 lagun ingurukoa, daroagun

XXI gizaldi honeetan aldaketa

haundi barik.

Bere inguruetan Mandoya eta Matiloarre

mendiak gailentzen dira.

Ibaizabal ibaiak zeharkatzen dau

sartaldetik sortaldera, bere uberkan

beste erreka txikitxu batzuk isurtzen

badira ere, honeen artean Lekubaso

erreka.

Bere muga-barruan oinetxe eta armadunetxe

garrantzitsuak egon ziran:

Kortazar, Jauregizuria,Utxarain,

Barroeta baita 1022 urtean fundatutako

Tosubando ere bai.

Errejidorea, bere Udaletxea eta,

Arratiako Merindadekoa bezan foru

alkatea, boto-eskubide ezta jarlekurik

ez eukiarren Gernikako Batzar

Nagusietan 1858 urtean elizate titulua

ezarri jakon arte.

MONUMENTOAK

Jon Bataiatzailea deuna eleiza

1742. urtean altxatu zan eta Tomas

Deuna, Lorenzo deuna, Martir Obispo

Deuna eta Jon Bataiatzailearen

izeneko baseleizak eukazan. Azken

hau parrokia modura erabili zan

eleiza eregiten zan bitartean. Honek

kanpandorre, elizataria, hiru aldare

eta gangak dituan nabea dauka.

Jon Batailatzailearen deuna eleiza

ezeze, beste monumento batzuk

ere azpimarratu daikeguz, honeen

artean: San Lorenzo baseleiza,

Udaletxea, Elejalderen eskultura,

Bidekolea Jauregia, Artabene

baserria, Utxarango errota, Astrietxeko

errota eta Etxe-Jauregia,

Lekueko errota eta Kargalekuko

Kareoa.

Población actual: 1.021 habitantes.

HISTORIA

BEDIA es un pueblo de una tradición

fundamentalmente agrícola,

que ha ido derivando en los últimos

lustros hacia la industria. Probablemente

la congestión de la comarca

de Bilbao, su proximidad y comunicaciones

facilitaron el desarrollo

industrial del pueblo.

Tiene una superficie de 16,5 Km 2

y una población de 982 habitantes

con variaciones mínimas en lo que

llevamos de siglo XXI.

Destacan en sus alrededores el

monte Mandoya y el Matiloarre. El

río Ibaizábal atraviesa de oeste a

este el territorio y en su cauce desembocan

pequeños arroyos como

el Lekubaso.

En su jurisdicción existieron importantes

casas solares y armeras

como Gortázar, Jaureguizuría,

Utxarain, Barroeta así como Tosubando

fundada en el año 1022.

Contaba con un regidor, ayuntamiento

propio y alcalde de fuero

que lo era también de la Merindad

de Arratia, aunque no tuvo voto ni

asiento en las Juntas Generales de

Gernika hasta 1858 en que le otorgaron

el título de anteiglesia.

MONUMENTOS

La iglesia parroquial de San Juan

Bautista se construyó en 1742 y

disponía de ermitas a la advocación

de Santo Tomás, San Lorenzo, San

Mártir Obispo y San Juan Bautista,

que fue utilizada como parroquia

mientras se construía una iglesia.

Consta de una nave con bóvedas,

tres altares, atrio y espadaña.

Además de San Juan Bautista podemos

destacar otros monumentos

como la ermita de San Lorenzo,

el Ayuntamiento, la escultura

de Elejalde, el Palacio Bidecolea,

el caserío de Artabene, el

Molino de Utxarain, la Casa-

Palacio y Molino de Astrietxe, el

Molino de Lekue y el Calero de

El Cargadero.

www.bedia.biz

JAIAK

Bagilaren 24 Joan Deuna

(Herriko Jaiak)

Agorrilaren 10 Lontzo Deuna

(Murtatza auzoa)

Agorrilaren 16 Roke Deuna

(Ugarte auzoa)

Azaroaren 11 Martin Deuna

(Ereño auzoa)

Gabonilaren 21 Tomas Deuna

(Eroso auzoa)

FIESTAS

24 de junio San Juan

(Fiestas Patronales)

10 de agosto San Lorenzo

(Bº Murtatza)

16 de agosto San Roque

(Bº Ugarte)

11 de noviembre San Martín

(Bº Ereño)

21 de diciembre Sto. Tomás

(Bº Eroso)

23


24


Dima

Dima Arratia eskualdean kokatuta dago

eta 62,22 km² ditu. Arratia ibarraren

ibaiadar Ugatsa errekaren alde bietan

hedatzen da udalerria. Mugakide ditu:

iparraldean, Igorre, Lemoa eta Zornotza;

hegoaldean, Ubide eta Otxandio;

ekialdean, Mañaria eta Abadiño; eta,

mendebaldean, Arantzazu, Artea eta

Zeanuri. Bilbotik 25,8 km-ra dago, eta

Gasteiz-tik 38km-ra.

Diman, gune bi bereizten dira batez be:

alde batetik, Ugatsa errekaren bazterrak,

bertan dago Ugarana herrigunea, eta bere

alboetan dagoz, baita be, nekazaritzari

lotutako lursail gehienak; beste alde batetik,

mendi-baso eta inguru malkartsuak

udalerriaren mugak inguratzen: iparretik,

Aramotz-Durangaldeko kareharrizko mendi

lerroa, Urkiola Parke Naturalaren parte;

eta, hegoaldetik Ilunbe-Urri –Altun mendilerroa.

Gaur egun industria handirik ez dago

herrian. Dana dala, orain dala gutxi

eraikitako industrialdea dago Igorreko

mugan. Industrializazioak eragin gutxi

izan eban Diman populazio hazkundeari

jagokonez; halan be, sasoi batean

biztanle-migrazioak eragin ebazan (50, 60

eta 70eko hamarkadetan).

Komunikabideen hobekuntzek eta

hirigintza planek azken hiru hamarkadetan

biztanle kopurua areagotzea eragin dabe

herrian, biztanle berri eta bertako semealaben

itzuleraren eraginez.

Diman nekazaritzak eta basogintzak

indarra izan dau, nahiz eta berez, inguru

malkartsua izan, eta, lursailen kopuru txiki

bat baino ez izan lantzeko modukoa.

Dimak 61 zenbakiko botoa eta jarlekua

eukan Gernikako Batzar Nagusietan eta

Ugarana huriburuaz aparte, bederatziko

fradia eukazan bere administrazio lanak

egiteko: Olazabal, Arostegieta, Lamindao,

Indusi, Bargondia, Baltzola, Oba, Bizkarregi-Artaun

eta Intxausbizkar.

MONUMENTOAK

Arma etxe eta orube asko izan ziran Diman,

eta, horreetako bat, Zamakola;

Otxandioko biztanleak errefuxiatuta egon

ziran bertan, Arabako Villareal Zamakola,

Abandoko portu librearen proiektuagaz,

Jaurerriko matxinadarik garrantzitsuenetako

bati izena emon eutson eskribaua:

Zamakolada, 1804an. Herriko arkitektura

eta historia ondarea garrantzitsua da.

Pedro Apostol deuna eleiza-parrokia,

Piedade ermita, Urizar jauregia, Ziarrusta

dorretxea, Lamindaoko Magdalena

eleiza gotikoa, eta beste baserri,

ermita eta balio historiko handiko monumento

batzuk.

Dima está ubicado en el término municipal de Arratia y ocupa 62,22km 2 .

El valle de Arratia se extiende a los dos lados del río Ugatsa. Limita

por el norte con: Igorre, Lemoa y Amorebieta; por el sur, con Ubide

y Otxandio; por el este, con Mañaria y Abadiño; y, por el oeste, con

Aránzazu, Artea y Zeanuri. Se encuentra a 25,8 km de Bilbao, y a 38

km de Gasteiz.

Dima, mayormente, se divide en dos zonas: por una parte, la ribera del

río Ugatsa, donde se encuentra el núcleo urbano de Ugarana, donde, a

su vez, a ambos lados se encuentran la mayoría de los terrenos dedicados

a la agricultura; por otro lado, los abruptos alrededores, montes y

bosques que rodean los límites del municipio: por el norte, la cordillera

de piedra caliza de Aramotz-Durangaldea, parte del Parque Natural de

Urkiola y, por el sur, la sierra de Ilunbe-Urri-Altun.

Hoy día no hay ya mucha industria en el municipio. Aun así, en los límites

de Igorre existe una zona industrial edificada hace poco. La industrialización

tuvo poca influencia en lo que se refiere al crecimiento de la

población de Dima; aunque sí afectó a las migraciones de habitantes en

una época (en las décadas 50, 60 y 70).

Las mejoras de los medios de comunicación y de la planificación urbanística

en las últimas tres décadas ha promovido el aumento del número de

habitantes del municipio, tanto por la llegada de nuevos vecinos como

por la vuelta de hijos/as de los lugareños.

En Dima, tanto la agricultura como la silvicultura han sido potentes, aun

siendo una zona abrupta de “per se”, y siendo tan sólo una pequeña

cantidad de terreno apto para trabajarlo.

Dima, ocupaba el asiento y voto número 61 en las Juntas Generales de

Gernika, y además de la capital Ugarana, se ocupaba también de la cofradía

de otras nueve localizaciones para acometer sus labores administrativas:

Olazabal, Arostegieta, Lamindao, Indusi, Bargondia, Baltzola,

Oba, Bizkarregi-Artaun y Intxausbizkar.

MONUMENTOS

Las casas armeras y solares fueron numerosas

en Dima y en una de ellas, Zamácola, y

en una de ellas ha llaron refugio habitantes de

Otxandio que eran perseguidos por el dueño

del fuerte de Villareal de Álava.

De Dima era Simón de Zamácola el escribano

que con su proyecto del Puerto libre de Abando

dio nombre a una de las más importantes revueltas

del Señorío: La Zamacolada en 1804.

El Patrimonio Histórico-Arquitectó nico del

municipio es importante. Además de la parroquia

de San Pedro apóstol y la Ermita

de La Piedad, pode mos ver el palacio

Urizar, la casa Torre Ziarrusta, la iglesia

gótica de Santa María Magdalena de Lamindano,

el molino de Zamácola, ermita

de Santa Agueda, ermita de San Juan, y

otros caseríos, er mitas y monumentos de notable

valor histórico.

www.dima-udala.org

25


JAIAK

Bagilaren 29an, Pedro Apostolu Deuna Herriko Jaiak

Auzoetan

Otsailaren 5ean

Santa Ageda (Bikarregin)

Otsailaren 9an

Santa Apolonia (Bargondian)

Otsailaren 11n

Lourdesgo Ama (Baltzolan)

Otsailaren 14an

San Valentin (San Balentinen)

Lorailan 11n

Aite Domingo (Biteriñon)

Bagilaren 3an

San Blas (San Blasen)

Bagilaren 24an

San Juan (Oban)

Garragarilaren 17an

San Anton (Oban),

Garragarilaren 18an

Santa Mañe (Bargondian)

Garragarilaren 22an

Madalenak (Lamindaon)

Garragarilaren 25an

Santiago (Santiagon)

Agorrilaren 1an

San Vicente (Artaunen) (San Vicente urtarrilean da)

10ean

San Lorenzo (Baltzolan)

15ean

Andra Mari (Bikarregin)

16an

San Roke (Olazabalen)

Irailaren 2an

San Antolin (Oban)

Irailaren 8an

Pidadeondo (Elexalden)

Irailaren 28an

San Migel (Iraurgin)

Urriaren 4an

San Fresku (Indusin)

Azaroaren 12an

San Millan (Biteriñon)

FIESTAS

29 de junio San Pedro Apóstol Fiestas Patronales

Barrios

5 de febrero, Santa Agueda en Bikarregi

9 febrero Santa Apolonia en Bargondia

11 de febrero Lourdesgo Ama en Baltzola

14 de febrero San Valentin en su propio barrio

11 de mayo Aite Domingo en Biteriño

3 de junio San Blas en San Blas

24 de junio San Juan en Oba

17 de julio San Anton en Oba

18 de julio Santa Mañe en Bargondia

22 de julio La Magdalena en Lamindao

25 de julio Santiago en Santiago

1 de agosto San Vicente en Artaun (San Vicente es en enero)

10 de agosto San Lorenzo en Baltzola

15 de agosto Andra Mari en Bikarregi

16 de agosto San Roke en Olazabal

2 de septiembre San Antolín en Oba

8 de septiembre Pidadeondo en Elexalde

28 de septiembre San Miguel en Iraurgi

4 de octubre, San Fresku en Indusi

12 de noviembre San Millan en Biteriño

26


Dima

27


28 Igorre


Igorre

Yurre elizaldea (IGORRE izen ofiziala),

Arratia ibaiaren ibarrean 17,52 km 2 -

ko azaleragaz kokatzen da. Egungo

biztanleria 4.284 biztanlekoa da.

Geografia: Udalerriaren inguruan

zenbait mendi bizkartxo dagoz, horreen

artean, Mandoia (634 m), Arginatx

(517 m); iparralderago, Aramotz

mendikateak dagoz (514 m)

eta hego-ekialderantza, Motxogana

mendixka dago.

Biztanleria: Gauregun, biztanletatik

gehienak industria eta serbitzu

sektoretan egiten dabe lan; beraz,

nekazal tradizioa alde batera izten

joan da azkenengo bost urtekoetan.

HISTORIA

Erdiaroan oinetxe eta armadun batzuk

eraiki ziran: Zumeltzu etxea,

VIII. mendean Sancho Diaz de Noreña-k

sortua, matxina den sasoian

Abendañotarrek emon eben, geroago

berreraiki egin zala. Urkizuko

dorrea, 1085. urtean Pedro Ortiz de

Abendañok eraikia; Igorreko dorrea,

zeinetik elizateak izena hartu

eban 1198. urte inguruan, Durangoko

Iurretakotik etorrana eta XII.

mendearen amaieran Celinos jauna

nafartarra, berton bizi izan zala.

Beste oinetxe berezi batzuk, Egia,

Zuriaga, Iurrebaso, Irazabal de

Yuso eta Ubiritxagakoak dira.

1208. urtean Andra Mariaren eliza

eraiki zan, Elgezuako Lutzi Donearen

(X. mendea) aintzinako parrokia

baseliza modura geratu zalarik.

Gainera, beste baseliza batzuk eraiki

ziran: Egiako Jon Bateatzaile

Deunarena eta Antonio Deuna,

Antolin Deuna, Gregoria Deuna,

Fausto Deuna, Bartolome Deuna,

Marina Donea eta Zumeltzuko

Ander Deunari eskeiniak.

Foruen jaurpidean zehar fidel bat

izan eban, Gernikako Batzar Nagusietan

65 zenbaki dun jezarleku eta

botua eukana.

MONUMENTOAK

Andra Mari eliza. Hiru eliz-barne

ditu, neurri irregularreko bi zatitan

bananduta. XVI. mendeko hasierakoak

dira aurrekaldea, leiho borobila,

koruko zutabetxoak, koru zaharreko

sarrera eta espainiar-flandriar

klabea, San Pedroren irudiagaz.

Alboetako eliz erretauletatik garrantzitsuena,

nagusiena da, banku baten

gainean dago eta hiru kale atikoa

edo goiko atala ditu. Harburu edobaldatxoen

gainean, salomoniar era

kozutabeak dira oinarri, okerturiko

alboak dituelarik eta aurrekaldean

aingeruen buruak, hostoak eta fruituak

dagoz. Sagrario nagusia zilarrezkoa

da, lehen aipatutako gaiez

hornituta eta gainaldean kurutzea.

Beste erretaulak, Sortzez Garbiarena

(neoerrenazentista-barrokoa); Santa

Barbararena (neoklasikoa), Errosarioaren

Ama Birjinaren irudiagaz,

prozesinoetan ataratzeko, eta San

Pedro Damutuarena dira.

Zumeltzuko San Andres ermitea

(Urkizu auzoan) , XVIII. mendean

eraiki zan barriro, hiru mende lehenago

izan zan parrokiaren eustormen

gainean, hare arrizko pontearen

eta hilerriaren arokoa da, honen

hilarriekaz aterpea edo portikoa

egin zalarik, 1927.ean. San Andres

irudi, barrokoa dauka, XVIII. mendekoa.

Santa Lutzia eta San Kristobal

ermitea (San Kristobal Elgetzu auzoan).

Ertaroko nekropolisa dauka,

arkitektura aldetik oso interesgarria

da. Ermitearen oina handia da,

barrukaldea harlanduzkoa da. Azpimarratzekoa

da erromaniko motako

sarrera gezi-arku zorrotzagaz eta alboetan

ur-bedeinkatuarentzako ontzi

zilindriko bi, ontzien euskarri antzera

landutako esku bat agertzen dala.

San Joan Bateatzailearen baseleizea

(Egia auzoan). Ermitea

habearte bakarrekoa da. Bao itxia

dauka, zabala, egurrezko hesia eta

portaleagaz babestuta dago; sarre-

La anteiglesia de YURRE (en euskera

y oficialmente: IGORRE) es un municipio

que se extiende por una superficie

de 17,52 km², en la parte baja

de este valle surcado por el río del

mismo nombre y al cual confluye el

río Indusi, ambos afluentes del Ibaizabal.

La población de Igorre actualmente

es de 4.284 habitantes.

En su entorno se elevan pequeñas

lomas como Mandoia con 634 m. y

Arginatx de 517 m. en el flanco norte.

Más al norte aún está la sierra de

Aramotz (514 m.) y hacia el SE, se

alza el cerro de Motxoagana.

La población, a excepción del núcleo

Igorre-Elexalde, centro neurálgico del

municipio, presenta un hábitat variado,

con pequeños núcleos rodeados

de tierras de cultivo: los barrios de

Basauntz, San Juan, San Cristóbal y

Urkizu son los más destacados.

Como en otros pueblos de esta zona,

la economía ha ido derivando de la

agricultura a la industria y a los servicios,

de forma que en los últimos

lustros, la mayoría de igorreztarras

se han incorporado a estos sectores

y por consiguiente, hoy es muy escasa

la población que se ocupa de la

agricultura.

HISTORIA

En la Edad Media se erigieron varias

casas armeras y solares como la

casa Zumeltzu, fundada en el siglo

VIII por Sancho Díaz de Noreña que

fué derribada en las luchas banderizas

y reedificada posteriormente. La

torre Urkizu, construída en 1085

por Pedro Ortiz de Abendaño; la torre

de Yurre o Iurre de quien tomó

el nombre la anteiglesia hacia 1198

que procedía de la de Yurreta de Durango

y que fue habitada por el navarro

Don Celinos a finales del siglo XII.

Podemos destacar además las casas

fuertes de Egia, Zurinaga, Yurrebaso,

Irazábal de Yuso y Ubiritxaga.

El año 1208 se edificó la iglesia de

Santa María con lo que la antigua

parroquia de Santa Lucía de Elguezua

del siglo X quedó como ermitorio.

Además se construyeron

varias ermitas como la de San Juan

Bautista de Eguía y las dedicadas

a San Antonio, San Antolín, San

Gregorio, San Fausto, San Bartolomé,

Santa Marina y San Andrés

de Zumeltzu.

En las Juntas Generales de Gernika

disponía de fiel con asiento y voto

número 65.

MONUMENTOS

Iglesia de Santa María. Consta de

tres naves divididas en dos tramos

de tamaño irregular con fábrica de

sillería y mampuesto. Corresponden

a comienzos del XVI la portada, el

rosetón, las columnillas de la embocadura

del coro, el acceso al antiguo

coro y su clave hispano-flamenca

representando a San Pedro. Las dos

naves laterales fueron construidas

en 1788 junto a la rehabilitación

del campanario. Destaca el retablo

mayor, de tres calles y un ático sobre

un banco. Se basa en columnas

salomónicas embarradas sobre

ménsulas con cabecitas de ángeles,

hojarasca y frutas. El sagrario central

es de plata y está decorado con

los mismos motivos y coronado con

una Cruz. Los otros retablos están

dedicados a la Inmaculada (neorrenacentista-barroco);a

Santa Bárbara

(neoclásico) con la imagen de la

Virgen del Rosario para las procesiones;

y a San Pedro Arrepentido.

Ermita de San Andrés de Zumeltzu

(barrio Urkizu). Se rehizo en el s.

XVIII sobre los muros de la antigua

parroquia que habia sido tres siglos

atrás, época de la pila bautismal de

piedra arenisca y del cementerio,

con cuyas lápidas se hizo en 1927

el pórtico. Guarda la imagen barroca

(s. XVIII) de San Andrés.

Ermita de Santa Lucía y San

Cristóbal (barrio Elgetzu). Su necrópolis

medieval la convierte en un

conjunto de gran interés artísticoarqueológico.

El templo tiene una

planta de gran tamaño y fábrica de

mampuesto. Destaca el acceso de

estilo románico con arco de flecha

apuntada flanqueado por pilas cilíndricas

de agua bendita, que llevan

29


ran kanpaia dauka. Eraikuntzea harlangaitzezkoa

da, ertzetak silarriak

izan ezik. Aitatzeko modukoa da

erretaula txikia, neoklasikoa, barriro

pintau izan dana.

Turtureko San Migel baseleizea

(Garbe auzoan). Oinplano angelu

zuzena dauka eta harlangaitzezkoa

da. Erretaula erromanista aitatzeko

modukoa da, polikromatu bakoa,

hiru kalekoa, San Migelen eta San

Sebastianen irudiakaz.

San Antolin baseleizea (Garaiauzoan).

Txikia da, oinplano

angelu zuzenekoa; eraikuntzea

harlangaitzezkoa da eta harlanduzko

eskinak daukaz. Atea zurez

landutako hesi barruan dago, aterpearen

babesean; bertan, kanpaia

dago. Irudiak: San Antolin, Santa

Marina eta San Lorenzo.

Antonio Santuen baseleizea, kurutze

tokia. Euskal Herriko bertako

eraikuntzea. Habearteak zati bi eta

kapera nagusia daukaz. Aitatzeko

elementua ataria da, ikusgarria: oso

garaia da, zutoin toskanar bi daukaz.

Paduako Antonio santuaren irudia

rokoko estilokoa da (XVIII. mendekoa)

eta Antonio Abade santuarena,

barrokoa; gainerako irudiak, hispaniar-flandriar

tradizinokoak dira eta

hiru aldareak, neoklasikoak

Hilario de Soloeta jaunaren etxea

(XVIII. mendekoa). Udaletxearen

atxean kokatua, Elexalde auzoan

dago. Etxeak jaubearen izena

hartu dau, Hilario de Soloeta eta

Amorrortu jaun kalonjearena.

Eraikin kubikoa da, harlanduzko

harriz eginikoa eta adreiluagaz

goiko aldean. Lehenengo solairuan

egurrezko balkoi korritua dauka,

Bizkaiko eta Arratiako baserrietan

ohikoa dan lez.

Tibur fotógrafo

Etxe eta egoitzak: Vildosola

jauregia (XVIII. mendekoa), Olabarri

jauregia (Olabarri auzoan),

Zubizarreta etxea, Sabino Arana

kaleko 2, 14, 15 eta 16 zenbakiko

etxeak (XVIII. mendekoak), Orue

baserria (XVI. mendekoa), Ibarrondo

baserria (XVI. mendekoa),

Zurinaga (edo Suña) baserria

(XVI. mendekoa), Basarrate

baserria (XVII-XVIII. mendekoa)

eta Iurrebaso Andikoa baserria

(XVIII. mendekoa).

Igorreko Arkitektura eta Historiaren

Ondarean jasoten dira, bestalde:

kanposantu zaharra, Hilario

Soloeta monsinorearen eta Ignazio

Zubizarreta medikuaren

bustoak, Iurrebaso jauregia,

Sagarminaga etxea, Olabarriko

errotea, Ubetxagako erroteare

naztarnak, Urietza baserria eta

bertako laba; Urkizuko errotea,

karobia; Jesusen Bihotzaren baseleizea

(Basarte auzoan); Iurrebaso-Erdiko

etxea, Iurrebaso

oinetxea eta Mulei-Etxebarri

baserria (Mikele auzoan); Ziklokrosaren

monumentua (Elgetzu

auzoan). www.igorre.net

JAIAK

Bagilaren lehen astean

Basauntz auzoa

Bagilaren 13 San Antonio Jai Nagusiak

Bagilaren 24 San Joan San Joan auzoa

Garragilaren 10 San Kristobal San Kristobal auzoa

Abuztuaren 15 Andra Mari 2. Jai Nagusiak

Abuztuaren 24 San Bartolome Urkizu auzoa

Irailaren 2 San Antolin Garamendi auzoa

Irailaren 29 San Migel Garbe auzoa

30 Azaroaren 30 San Andres Urkizu auzoa

una mano labrada en actitud de sostenerla.

Ermita de San Juan Bautista

(barrio Eguía). El templo es de una

nave, con un amplio vano cerrado

con reja de madera y cobijado con

porche que dispone de una campana

en su entrada. Su fábrica es de

mampuesto salvo los sillares de las

esquinas. Destaca su pequeño retablo

repintado neoclásico.

Ermita de San Miguel de Turtura

(barrio Garbe). La planta rectangular

es de fábrica de mampuesto. Del mobiliario

destacan el retablo romanista

sin policromar de tres calles con las

imágenes de San Miguel y San Sebastián.

San Antolín (barrio Garai). Es un

templo pequeño de planta rectangular

construido en mampuesto con

esquinazos de sillarejo. La puerta se

halla enmarcada en un enrejado, tallado

en madera y protegido por un

pórtico que cuenta con una campana.

Imágenes: San Antolín, Santa Marina

y San Lorenzo.

Ermita-humilladero de los Santos

Antonios. Típica construcción popular

vasca. Tiene una nave con dos

tramos y capilla mayor. Su elemento

más característico es un espectacular

pórtico muy alzado con dos columnas

toscanas. La imagen de San

Antonio de Padua es de estilo rococó

(s. XVIII) y la de San Antonio Abad,

barroca. El resto de imágenes son de

tradición hispano flamenca y los tres

altares, neoclásicos.

Casa de D. Hilario de Soloeta (s.

XVIII). Se sitúa en la parte posterior

de la actual Casa Consistorial, en el

barrio de Elexalde. Recibe su nombre

por haber sido propiedad y vivienda

del ilustre canónigo D. Hilario de Soloeta

y Amorrortu. Es un edificio cúbico

a cuatro vertientes edificado en

piedra de sillería y rematado en ladrillo

en su parte superior. Posee en la

primera planta un balcón corrido de

madera muy común en los caseríos

vizcaínos y arratianos.

Arquitectura doméstica o residencial:

Palacio Vildosola (s.

XVIII), palacio Olabarri (barrio Olabarri),

casa Zubizarreta, casas nº 2,

14, 15 y 16 de Sabino Arana kalea

(s. XVIII), caserío Orue (s. XVI),

caserío Ibarrondo (s. XVI), caserío

Zurinaga (o Suña) (s. XVI)y caserío

Yurrebaso Andikoa (s. XVIII).

Completan el Inventario del Patrimonio

Histórico-Arquitectónico de

Igorre: bustos escultóricos de

Monseñor Hilario de Soloeta y

del Doctor Ignacio Zubizarreta

(ambas obras del escultor Joaquín

Lucarini); palacio Yurrebaso;

casa Sagarmínaga; molino

de Olabarri; restos del molino

Ubetxaga; caserío Urietza y horno;

caserío Yurrebaso-Erdikoa

y caserío Mulei-Etxebarri, del

barrio Mikele. Monumento al ciclocross

(en el barrio Elgetzu).

www.igorre.net

FIESTAS

1ª semana junio Bº Basauntz

13 de junio San Antonio de Padua Fiestas Patronales

24 de junio San Juan Bº San Juan

10 de julio San Cristóbal Bº San Cristóbal

15 de agosto Andra Mari 2as F. Patronales

24 de agosto San Bartolomé Bº Urkizu

2 de septiembre San Antolín Bº Garamendi

29 de septiembre San Miguel Bº Garbe

30 de noviembre San Andrés Bº Urkizu


Tibur fotógrafo

Tibur fotógrafo

31


Tibur fotógrafo

Tibur fotógrafo

32


Tibur fotógrafo

33


34


Lemoa

LEMOA, Arratia ibaiaren eta Ibaizabal

ibaiaren alkargunean dago. 15,85 km 2 -

ko azalerea dauka eta 3.486 biztanle.

Altuera gitxiko mendiz inguratuta dago,

besteak beste Arraño I (395 metro),

Arraño II (375 metro), Aramotz (514

metro) eta Lemoatx (368 metro). Mendi

horreetan material karedunak dira

nagusi; horreen ustiapenaren bitartez,

zementuaren eta eraikuntzarako materialen

industria garrantzitsua sortu da.

Udalerriaren biztanleak mailaz-maila

ugarituz joan ziran joan dan gizaldiaren

lehen hiru laurdenetan zehar. Horretan

eragina izan eban haren kokapenak,

Bilbotik eta Ibaizabal haraneko industria-gunetik

(Amorebieta-Etxano, Galdakao)

hur egoalako. Gertaera honen

ondorioa izan zan, alde batetik, nekazaritzaren

garrantziaren beherakada handia,

eta, beste aldetik, biztanle askoren

alde egitea.

Atxubietako eta Arlanpeko kobetan aurkitu

ebazan hondarrak kontuan hartuta,

gizakiak herria Goi Paleolitoan okupau

ebala uste da, K.a. 34.000 eta 10.000

urteen bitartean.

Erromatarren sasoitik, Elorriagako nekropoliaren

hilarri batzuk dagoz. III.

eta IX. mendeen artean, bizimodua

nekazaritzea eta abeltzaintzea ziran,

eta kristautasunaren aurreko errituak

egiten ebazan biztanleria egonkor gitxi

egoan.

Erdi Aroan zehar, modu mediterraneoko

akulturazinoa gertau zan

Bizkaian, zerealak landatu ziran, kristinau

erlijioa ailegatu zan, latin hizkuntza,

biztanleen finkapena eta lurraldetasuna.

Erdi Aroan, Batzar Nagusien ordezkaritzea

herrietan oinarrituz egin zan,

XV. mende amaieran. Lemoan merio

bat eta fiel bi egozan, eta horreek 64

zenbakiko jarlekua eta botoa eukiezan

aitatutako Batzar Nagusietan.

Lemoak gerra bi bizi izan dauz, batez

be. 1794ko abuztuaren 21ean mugea

defendiduten urten eben, Frantziak

konbentzinoaren gerran egin zeikean

inbasinoari aurre egiteko. Lemoak Espainiako

gerra zibilaren ondorioak sufridu

ebazan 1936. eta 1939. urteen

artean. Errepublikaren erresistentziak

eleizea erabili eban, herriak errefuxiatu

gipuzkoarrak hartu ebazan eta, 1937ko

bagilaren 16an, Lemoatxeko bataila

gogorraren ostean, armada nazionalak

okupau egin eban. Gerran erabili ziran

trintxerak oraintsu berreregi dira.

LEMOA esta situado en la confluencia

del río Arratia con el Ibaizabal, con

una superficie de 15,85 km 2 y con

una población de 3.486 habitantes.

Está rodeada de montes de escasa altitud

entre los que destacamos Arraño

I con 395 mts., Arraño II con 375

mts., Aramotz de 514 mts., y Lemoatx

(Peña Lemona) de 368 mts. En

estos montes predominan los materiales

calizos que a través de su

explotación han hecho surgir una

importante industria del cemento y

materiales de construcción.

Su proximidad con Bilbao y con otros

núcleos industriales de la zona como

Amorebieta y Galdakao hizo que la

población creciera a lo largo de los

primeros tres cuartos del siglo pasado.

Sin embargo, esta misma circunstancia

produjo importantes cambios

en las actividades de sus habitantes,

toda vez que el sector agrario, principal

medio de vida hasta esa época,

fue descendiendo notablemente.

Por los restos hallados en las cuevas

de Atxubieta y Arlanpe, se supone

que la ocupación humana se produjo

en el Paleolítico Superior, entre los

años 34.000 al 10.000 a.C.

De la época romana, existe un conjunto

de estelas funerarias de la Necrópolis

de Elorriaga. Entre los siglos

III y IX, las formas de vida eran la

agricultura y la ganadería y existía

una escasa población estable que

practicaba rituales precristianos.

A lo largo de la Edad Media llegó la

influencia mediterránea con la plantación

de cereales, la cristianización y

el latín así como la fijación de la población

y la territorialidad.

En el Medioevo, la representación de

las Juntas Generales se estableció sobre

la base de los municipios a finales

del siglo XV. Lemoa estaba regida por

un merino y dos fieles que ocupaban

el voto y el asiento número 64 en las

citadas Juntas Generales.

Lemoa se ha visto envuelta en dos

guerras principalmente: el 21 de

Agosto de 1794 salieron a defender

la frontera ante una posible invasión

de Francia en la guerra de la convención.

Lemoa sufrió las consecuencias

de la guerra civil española entre 1936

y1939. La iglesia fue utilizada por la

resistencia republicana, el pueblo

acogió personas refugiadas de Gipuzkoa

y el 16 de junio de 1937 tras

una dura batalla en Lemoatx, fue

ocupada por el ejército nacional. Las

trincheras utilizadas en la guerra han

sido reconstruidas recientemente.

San Pedro baseliza

35


MONUMENTOAK

Erdi aroan zehar Agarre, Atutxa,

Atutxola eta Aldape etxe-dorreak

altxatu ziran. Andra Mariaren eleiza.

Bizkaiko Jaunen zentsodun nekazariak

egin eben X. gizaldian. Erromaniar

erako lehenagoko eleiz baten

aztarnak ikusi daikeguz. Hormen

arteko batean lehio bat dago, erromaniarra

hau be, oso sinplea. Txikia

dan erretaulan korronte barrokoa nagusitzen

da, gordetzen diran erromaniar

aztarna apalekaz kontraste bizian

dagoana.

San Pedro baseliza Elorriaga auzoan

dago. Manpostuan apaindua eta

ur bitarako teilatuagaz estaltzen dan

barne bakar bateko eleiza herrikoia.

Hormetan, erromatarren garaiko hilerriak

dagoz.

San Lorentzo baseliza (Azurreketan).

Ur bitarako teilatuaz estaltzen

dan oin sakonekoa eta harloseta oneko

eleizpea dauko.

Erromatar zubia (Larrabeiti auzoan).

Puntu erdiko arkuan hiru begietakoa.

Udaletxea (Arraibi auzoan). Gaur

eguneko eraikina da, osogarri neobarrokoak

eta neokantabroak nahasten

dauzana.

Landeta basetxea (San Inazio auzoa

2). Aipatzekoa da euskal arte herrikoiaren

irudigaz (gurutzeak, eguzkiaren

sinboloak, giza-aurpegiak...)

egin dan lana.

Urizar basetxea (Lemorieta auzoa).

Fatxada nagusian, Urizar familiaren

armarria dago.

Elorriaga auzoan baserrien multzo

bat dago Pagotxueta mendiaren

lepoan. Oin sakona eta ur bitarako

teilatuagaz XIX. gizaldian zehar edo

XX.aren hasierean egindako eraikinak

dira. Aipagarriak dira estalpe eta labe

interesgarriak eta batez be baselizea.

San Pedroko kokalekua (Elorriaga).

Erromatarren aurreko eta garaiko beharbadazko

meagunea, K. aurreko III.

gizaldiko sinbologia daukiezan bost

hilarri epigrafikoetatik ondoriotzat ateratzen

danez.

Kortederrako kokalekua (Lemoatxeko

artzainen geralekua). Beharbadazko

kokalekua Lemoatx mendiaren

inguruan dago, beronen iparraldean

sukarriko laska bat aurkitu zala.

Arlanpeko haitzuloa (Landitxe auzoan).

Pagotxueta mendiko sartaleko

lepoan. Zulogune txiki bat da, bertotik

errekatxo bat dariola.

Inferopaleolitiko itxurako sukarri pieza

batzuk aurkitu ebazan talde espeleologiko

batek aurkitu eban 1961ean.

Beste baserri interesgarriak: Kondenazarra

(Arraño auzoan), Mendibil-

Goikoa eta Mendibil-Behekoa

(Txitxotegi auzoan), Iturritxe (Iturritxean)

eta Aristi sabaia (Aristi auzoan).

www.lemoa.net

MONUMENTOS

Durante la Edad Media se levantaron

las casas- torre de Agarre, Atutxa,

Atutxola y Aldape.

Otros: Iglesia de Santa María. Fue

fundada en el siglo X por los labradores

censuarios de los señores de

Vizcaya. Podemos advertir en ella

vestigios de un templo anterior de carácter

románico. En uno de los muros

hay una ventana, también románica,

muy simple y escueta.

La Ermita de San Pedro está en

Elorriaga. Consta de una sola nave

aparejada en mampuesto y cubierto

con tejado a dos aguas. En sus muros

se encuentran estelas de la época

románica.

La Ermita de San Lorenzo (en Azurreketa)

consta de planta profunda

y tejado a dos aguas y presenta un

pórtico con buen enlosetado.

El Puente romano en Larrabeiti,

consta de tres ojos en arco de medio

punto.

La Casa Consistorial (en Arraibi)

es de construcción contemporánea

y mezcla elementos neobarrocos y

neocántabros.

En el Caserío Landeta (en San Ignacio

2) destaca el trabajo de talla

con motivos de arte popular vasco.

El Caserío Urízar en Lemorieta, luce

el escudo de Urízar en la fachada

principal.

En el barrio Elorriaga hay un conjunto

de caseríos en la ladera del Pagotxueta.

Edificios de planta profunda

cubierta a dos aguas edificados entre

el siglo XIX y principios del XX. Destacan

los cobertizos, hornos y ante todo

su ermita.

Asentamiento de San Pedro (Elorriaga):

se deduce un posible yacimiento

de época prerromana y romana

por haber 5 estelas epigráficas con

simbologías del siglo III a. de C.

Asentamiento de Kortederra estación

pastoril en donde se encontró

una lasca de sílex.

Cueva de Arlanpe en Landitxe.

Se encuentra en la ladera oeste del

monte Pagotxueta. Es una pequeña

cavidad de la que fluye un riachuelo.

Fue descubierta en 1961 por un grupo

de espeleólogos que encontraron

unas piezas de sílex aparentemente

del paleolítico inferior.

Otros caseríos de interés: Kondenazarra

en Arraño, Mendibil Goikoa y

Mendibil Bekoa en Txitxotegui, Iturritxe

en Iturritxe y Pajar Aristi en

Aristi. www.lemoa.net

JAIAK

Bagilaren 29 San Pedro Elorriaga auzoan

Garigarrilaren 25 Santiago Arraño auzoan

Garigarrilaren 31 San Inazio Patroidun Jaia

Abuztuaren 10 San Lorenzo Azurreka auzoan

Irailaren 2 San Antolin Lemoatxen

Irailaren 8 Andra-Mari Patroidun Jaia

AZOKAK

Uztailan 31n San Inazio Artisautzako Azoka.

36 Azaroan bigarren Igandean Nekazarita-elikadurazko Azoka Elizondon.

FIESTAS

29 de junio San Pedro barrio Elorriaga

25 de julio Santiago barrio Arraño

31 de julio San Ignacio Fiesta Patronal

10 de agosto San Lorenzo barrio Azurreka

2 de septiembre San Antolín barrio Lemoatx

8 de septiembre Andra Mari Fiesta Patronal

FERIAS

El 31 de Julio, San Ignacio, Feria de Artesanía.

Segundo domingo de Noviembre, Feria Agroalimentaria, en Elizondo.


37


38 Tibur fotógrafo

Ubide


Ubide

Egungo biztanleria: 165 biztanle.

HISTORIA

UBIDE izenak, ura eroateko bidea

esan gura dau. Eta honek badauko

bere zentzua, Zubizabala ibaiaren

biderapenetik dator eta; honek gaur

egun herria banantzen dau eta burdinolen

indar iturri modura erabili zan.

Ubide, Zeanuriko elizaldeko auzoa

zan XVI. mendean haretatik desanexionatu

arte. Biztanlegogunearen jatorria

burdinolen ezarpenean dagoala

emoten dau. Aintzinako Zuazola,

Aurtenola, Ubide eta Sartenera izenekoak

menpeko 30 sutegi, burdinki eta

untzen errementari egileak bertara

erakarri ebazan.

Bizkaiko hegoaldean kokatzen da

Gorbeia mendiaren oinean bere gailurreko

gurutzeagaz tontor historikoraino

heltzeko gogotsu doazen mendizale

eta ibiltari askorentzat abiaburu

izanda.

Bere geografi kokalekuagaitik, Arabako

Lurralde Historikoko uriburu dan

Vitoria-Gasteizegaz baita Bizkaiko

Lurraldeko uriburu dan Bilbaogaz ere

komunikazio haundia dauka.

Askotan autoktono diran zugatz orritsuekaz,

tontor garai eta ibar berdeen

artean kokapen ezin hobea daukan

herri hau, Ubide, bizitza lasai eta

baketsua izateko leku peregabekoa

da eta horregaitik eskualde ezberdinetako

herritar askok, bere ingurune,

gastronomia zaindu eta giro trankilagaitik

bizitzeko kalitate zoragarria topatzen

dabelako euren bizileku aukeratu

dabe.

Ubide, Bizkaian altuerarik gorenean

kokatzen dan herria da (581 m) eta

bere iparraldeko mugak Zeanuri eta

Dima dira, biak

Bizkaian, hegoaldetik

Arabako

Legutio eta Undabe

ibaia eta

ekialdetik Otxandio

eta Dima

Bizkaira dagokiela

baita.

Tibur fotógrafo

Herrian bi auzo

dagoz: Magdalena

eta San Juan. Zubizabal ibaiaren

inguruan eta urigunearen hur dagoan

Undabe ibaiaren urbazterretako Olalde

gunean jarri dabezan zerbitzu gehienak,

jolas eta atsedenaldi guneak,

mahai, barbakoa eta beste zerbitzu

batzuengaitik ere, jendea San Juan

auzunera joan da bizitzera.

Biztanlegoaren ehunekorik haundienak

industrian lan egiten badau ere,

nekazaritzak ere badauko bere garrantzia,

abel zaintzak, etab.

MONUMENTUAK

Interesgarria da Udaletxetik San Juan

elizaraino doan Erdiaro Baxuko

bidarriaren hondarrak azpimarratzea,

hau baita duda barik uriak

gordetzen dauan ondare historikorik

zaharrena.

Komeni da bere Tenplua gailentzea:

XVI. mendekoa, barruluzego bat eta

urrezko erretaulaz osoturiko hiru aldaregaz.

Eta… ez dogu aipatu barik itziko, Ubideko

auzokideak harro senti eragiten

daben: Magdalenako baselizako

zubia, Kanposantua, Udaletxea

bera, Latxa baserria, Arechaga

txaleta, eta baserri asko eta asko,

garai desberdinetako eraikin eder eta

beren historia daukienak.

Población actual: 165 habitantes.

HISTORIA

El nombre, UBIDE, significa “acequia”,

o más libremente canal para

la conducción de agua. Y tiene sentido,

toda vez que proviene de la

canalización del arroyo Zubizabala,

que actualmente divide el pueblo

y que fue utilizado como fuente de

energía para las ferrerías.

Ubide era un barrio de la anteiglesia

de Zeanuri hasta su desanexión en

el siglo XVI. El origen de la población

parece estar en el establecimiento

de ferrerías.

Se ubica al sur de Bizkaia y al pie

del Monte Gorbea siendo punto de

partida para gran número de montañistas

y excursionistas con ganas

de alcanzar la histórica cumbre con

la cruz en su cima.

Por su situación geográfica, tiene

mucha comunicación con Vitoria-

Gasteiz, capital del territorio histórico

de Araba como con Bilbao que

es la capital del territorio de Bizkaia.

El privilegiado enclave de Ubide,

entre verdes valles y elevadas

cumbres, con frondosos árboles,

con frecuencia autóctonos, hace de

este pueblo un lugar ideal para una

vida tranquila y apacible y ha sido

elegido como residencia por

personas de distintas comarcas

que encuentran en Ubide

unas estupenda calidad de

vida por su ambiente tranquilo,

por su cuidada gastronomía

y por su entorno.

Ubide tiene la particularidad

de ser el pueblo de Bizkaia

situado a mayor altitud, 581

metros y limita al Norte con

Zeanuri y Dima, ambas en

Bizkaia, al Sur con Legutio

y el río Undebe de Alava y

al este con Otxandio y Dima,

también pertenecientes a Bizkaia.

En el pueblo hay dos barrios: el de

la Magdalena y el de San Juan, siendo

éste donde se han establecido la

mayoría de los servicios y zonas de

recreo y expansión, en torno al río

Zubizabal y en el área de Olalde en

las orillas del río Undabe, próximo

al casco urbano, con mesas, barbacoas

y otros servicios.

MONUMENTOS

Es interesante resaltar los restos de

una calzada de la Baja Edad Media

que transcurre desde el Ayuntamiento

hasta la Iglesia de San Juan

y que es, sin duda, el elemento histórico

patrimonial más antiguo que

conserva la villa.

Conviene así mismo destacar el

templo, que data del siglo XVI y

consta de una nave y tres altares

con retablos dorados.

Y cómo no hacer referencia al puente

de la Ermita de La Magdalena,

a la propia casa Consistorial y

al caserío Latxa y el Chalet Arechaga

y otros tantos caseríos y

construcciones de distintas épocas

y de gran belleza e historia que llenan

de orgullo al conjunto de habitantes

de Ubide. www.ubide.eus

JAIAK

FIESTAS

Bagilaren 24an San Juanak (Herriko Jaiak)

Garagarrilaren 22 an Santa Maria Magdalena

Gabonilaren 24 an Olentzero

24 de junio San Juan (Fiestas Patronales)

22 de julio Santa María Magdalena

24 de diciembre Olentzero

39


40


Zeanuri

HISTORIA

ZEANURI, Orozko, Areatza, Dima

eta Ubide udal barrutien artean

dago.

68,98 km 2 -ko hedadurea dauka, eta

1.299 biztanle daukaz; biztanle gehienak

herriaren iparraldean batzen

dira.

Tradizio handiko mendiz inguratuta

dago; horreen guztien ganetik dago

Gorbeiako gailurra (1.481 metro).

Gorbeiako Parke Naturalak bere lur

gehienak hartzen dauz, eta hori da

bere erakargarritasun handiena, elizateak

konserbetan dauan legadu

historiko baliotsuaz gainera.

Zeanuri, batez be, landari oso lotuta

dago: nekazaritzari, abeltzaintzari

eta basoari, nahiz eta, orografia

gorabeheratsua dala eta, ezinezkoa

dan azalera handian lurrak lantzea.

Edozelan ere, populazio aktiboan industria

garapenak gero eta garrantzi

handiagoa hartu dau.

Zeanuriko eleizateak, Arratiako Merindadekoa

danak eta Bizkaiko Jaurerriko

zabalenak, fiel bi eukazan 67

zenbakiko jarlekuagaz eta botoagaz

Gernikako Batzar Nagusietan, bai

JAIAK

Otsailaren 3

Otsailaren 5

Lorailaren 15

Bagilaren 24

Bagilaren 29

Garragarilaren 25

Agorrilaren 6

Agorrilaren 10

Agorrilaren 15

Irailaren 8

Irailaren 29

Azaroaren 30

Gabonilaren 13

San Blas

Santa Agueda

San Isidro

San Juan

San Pedro

Santiago

San Justo eta Pastor

San Lorenzo

Andra Mari (Herriko jaiak)

San Adrian

San Miguel

San Andrés

Santa Lucía

eta urtero herritarrek aukeratzen

ebezan bi errejidore ere; horreek

konsumo produktuen prezioak, pisuak

eta neurriak kontroletan ebezan,

besteak beste, makailoarena,

ogiarena, orioarena, ardaoarena,

etab.

MONUMENTUAK

Andra Mari parrokia-eleizea X.

mendean eregi eben Bizkaiko jaunen

nekazari kolonoek. 1720 urtean, hedatu

eta berreregi egin eben. Beste

parrokia, Ipiñaburukoa, Santiago

Apostoluari eskinia, 1550ean eregi

zan.

Bi eleiza horreez ganera, oso aberatsa

da Zeanuriko historia eta arkitektura

ondarea be, besteak beste:

Akauriko torrea, Axpeko Jauregia,

udaletxea bera, Olabarriko

errota birgaitua eta San Justo karegilea

eta beste ermita, baserri,

torre, errota batzuk eta ganerako

eraikuntzak eta artelanak.

www.zeanuri.eus

FIESTAS

Tibur fotógrafo

HISTORIA

ZEANURI está entre los términos de

Orozko, Areatza, Dima y Ubide.

Se extiende sobre 68,98 km 2 y tiene

una población de 1.299 habitantes

que mayoritariamente se agrupan

en la zona norte del pueblo.

Está rodeado de montañas de gran

tradición destacando sobre todas

ellas la mítica cumbre del Gorbea

con sus 1.481 mts. cuyo Parque

Natural, que ocupa parte de sus tierras,

constituye su principal atractivo

además del valioso legado histórico

que conserva la anteiglesia.

Zeanuri es un municipio fundamentalmente

rural en sus tres vertientes:

agricultura, ganadería y forestal

a pesar de que lo accidentado de su

orografía impidan el cultivo en gran

porcentaje de la extensión natural

3 de febrero San Blas

5 de febrero Santa Agueda

15 de mayo San Isidro

24 de junio San Juan

29 de junio San Pedro

25 de julio Santiago

6 de agosto San Justo eta Pastor

10 de agosto San Lorenzo

15 de agosto AndraMari (Fiestas Patronales)

8 de Setiembre San Adrian

29 de septiembre San Miguel

30 de noviembre San Andrés

13 de diciembre Santa Lucía

de sus tierras. De todas formas en la

población activa ha ido adquiriendo

importancia el desarrollo industrial.

La anteiglesia de Zeanuri, perteneciente

a la Merindad de Arratia, una

de las más extensas del Señorío,

disponía de dos fieles con asiento

y voto número 67 en las Juntas

Generales de Gernika, así como

dos regidores elegidos anualmente

por el vecindario y que controlaban

los precios, pesos y medidas de los

productos de consumo, como bacalao,

pan, aceite, vino, etc.

MONUMENTOS

La iglesia parroquial de Santa

María fue construída en el siglo X

por los labradores colonos de los

Señores de Bizkaia siendo posteriormente

ampliada y reedificada

en 1720. La otra parroquia, situada

en Ipiñaburu, está dedicada al

Apóstol Santiago y fue construída

en 1550.

Además de estas dos iglesias es

muy numeroso y rico el Patrimonio

Histórico-Arquitectónico de Zeanuri

del que destacaremos la torre de

Akauri, el palacio Axpe, la propia

Casa Consistorial, el rehabilitado

molino de Olabarri y el calero

de San Justo y otras ermitas,

caseríos, torres, molinos y demás

construcciones y obras de arte que

sería prolijo detallar.

www.zeanuri.eus

AZOKAK

Maiatzaren 15aren aurreko domekan, Elikagaien

eta Ganaduaren Artisautza Azokea egiten da.

FERIAS

El 15 de mayo se celebra una Feria de Artesanía

de Alimentación y de Ganado.

41


Tibur fotógrafo

42

Tibur fotógrafo


ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

OSTALARITZA, ZERBITZUAK

ETA ENPRESA GIDA

GUIA DE HOSTELERIA, SERVICIOS

Y DE EMPRESAS

Tibur fotógrafo

43


ADMINISTRARITZA

BULEGOAK

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Arratiako Udalen Mankomunitatea • 8,00-15,00 h.

Elexalde, 49 (Igorre) Tel. 946 311 717 • Faxa 946 319 215 •

mank.arratia@bizkaia.org www.arratia.net

ARTEAko udaletxea Ayuntamiento de ARTEA LEMOAko udaletxea Ayuntamiento de LEMOA ZEANURIko udaletxea Ayuntamiento. de ZEANURI

Herria

Izena / nombre

Ordutegia

Helbidea / Dirección Telefonoa Faxa E-maila/ Web-a

/ municipio

/ horario

ARANTZAZU Udaletxea / Ayuntamiento 8-15 Zelaia auzoa, 1 946 315 689 946 315 456 mauriarte.arantzazu@bizkaia.org

/ www.arantzazukoudala.com

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz miércoles 9-11 Zelaia auzoa, 1 (Udaletxea 946 315 689 946 315 456

AREATZA Udaletxea / Casa Consistorial 9-14 Gudarien plaza, 7 946 739 010 946 317 165 areatzakoudala.areatza@bizkaia.org

946 739 400

/ www.areatza.net

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz jueves 12-14 Gudarien pl., 7 (Udal.) 946 739 010

946 739 400

Areatza 1338, S.L. 9,30-13,30 Askatasun, 10 946 739 506 areatza1338@bizkaia.org

ADR Gorbeialde Askatasun, 10 946 315 525 gorbeialde@gorbeialdea.com

Notaritza / Notaría

9,30-14,30 mi. Pedro A. Añibarro parkea, 3 946 739 226 946 739 406 notariavillaro@terra.es

16-19

ARTEA Udaletxea / Ayuntamiento 8-15 Herriko plaza, 1 946 739 205- 946 317 208 alkatetza.artea@bizkaia.org

217

/ www.artea-udala.org

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz miércoles 11,30-14 Herriko plaza, 1 (Udal.) 946 739 205- 946 317 208

217

BEDIA Udaletxea / Ayuntamiento 8-15 Agirre Lehendakaria enp., 1 946 314 200 946 314 319 udala@bedia.biz / www.bedia.biz

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz lunes 11,30-14 Agirre Lehendakaria enp., 1 946 314 272

DIMA Udaletxea / Ayuntamiento 8-14 Ugarana, 1 946 315 725 946 319 211 idazkaritza.dima@bizkaia.org

946 319 004

/ www.dima.eus

IGORRE Udaletxea / Ayuntamiento 9-13,30 Elexalde, 1 946 315 384 946 315 455 udala@igorre.net

/ www.igorre.net

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz lunes 9-11* (viernes

Elexalde, 1 (Udaletxea) 946 315 799 946 315 799

14)

Postetxea / Correos

8,30-14,30 / sáb. Elexalde, 33 946 736 426 946 736 426 www.correos.es

9,30-13

Oficina Comarcal Agraria 8,30-13,30 Elexalde, 1 946 736 011 946 315 443

LEMOA Udaletxea / Ayuntamiento 8-15 Arraibi auzoa, 1 946 313 005- 946 314 322 administracion@lemoa.net

459

/ www.lemoa.net

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz martes y viernes Arraibi auzoa, 3 946 312 552

9-14

Postetxea / Correos

9-11 / sábado Juan de Ajuriaguerra, 1 946 314 064 - www.correos.es

10,30-12,30

UBIDE Udaletxea / Ayuntamiento 9-14 Jon Deuna plaza, 4 945 450 322 945 461 437 abengoa@ubide.eus

/ www.ubide.eus

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz miérc. 9-11 (quincen.)

Jon Deuna plaza, 4 (Udal 945 450 322

ZEANURI Udaletxea / Ayuntamiento 8-15 San Isidro, 10 946 739 146 946 317 219 ambengoetxea.zeanuri@bizkaia.org

/ www.zeanuri.eus

44

Bake Epaitegia / Juzgado de Paz martes 9-11,30 San Isidro, 10 (Udaletxea) 946 739 146


AREATZAko udaletxea Ayto. de AREATZA

ARANTZAZUko udaletxea Ayto. de ARANTZAZU

DIMAko udaletxea Ayuntamiento de DIMA

BEDIAko udaletxea Ayuntamiento de BEDIA

UBIDEko udaletxea Ayuntamiento. de UBIDE

IGORREko udaletxea Ayuntamiento. de IGORRE

45


46

KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALDIZKARIAK / REVISTAS

Areatza Lantzen Gudarien plaza, 7 (Ayto. Areatza) komunikazioa.areatza@bizkaia.org 946 739 010

Arratia bidean gagoz (Mankomunitateko aldizkaria) 946 311 717

Atxubieta (municipal) Arraibi auzoa, 1 (Ayto. Lemoa) 946 313 005

Bedia(municipal) Agirre Lehendakari, 1 (Ayto. Bedia) 946 314 200

Begitu Herriko plaza, 24 (Artea) www.begitu.org / begitu@topagunea.com 946 317 314

Gure Artean Lemoa gureartean@telefonica.net 637 133 092

Igorre (municipal) Elexalde, 1 (Ayto. Igorre) -

IRRATIA / RADIO

Gorbeialde Irratia (FM 107.5) Industrialdea, A 1, ofic. 6 gorbeialdeirratia@gmail.com 946 315 290


HEZKUNTZA EDUCACIÓN

Herria Izena / nombre Helbidea / dirección Telefonoa Faxa E-maila/ Web-a

ARANTZAZU

Igorreko Ikastetxe eta Institutura doaz / Acuden a centros de Igorre

AREATZA Haurreskola Ospitaloste, 11 T/F 946 557 055 www.haurreskolak.net / areatza.areatza@haurreskolak.net

CEP Areatzako LHI Askatasun, 6 T/F 946 739 093 014454aa@hezkuntza.net

ARTEA Arteako Eskola Publikoa Herriko plaza, 2 A 946 739 065 014235aa@hezkuntza.net

Arratiako Musika Eskola Herriko plaza, 1 (Udaletxea) 946 739 205 946 317 208 arteaudala@bezeroak.euskaltel.es

Haurreskola Astuibekoa s/n 946 024 639 www.haurreskolak.eus/centro?id=279

BEDIA Marcelino Uribiondo Haurreskola Agirre Lehendakaria enp. T/F 946 312 439 www.haurreskolak.eus / dima.dima@haurreskolak.eus

Lemoako ikastetxera doaz / Acuden al colegio de Lemoa

DIMA Haurreskola Telleri, 4 T/F 946 736 049 www.haurreskolak.net / dima.dima@haurreskolak.net

Dimako Ugaranako Eskola Ugarana auzoa, z/g T/F 946 315 532 dimakoeskola@gmail.com

IGORRE Inaxio Zubizarreta Haurreskola Olabarri auzoa, 33 T/F 946 315 069 inaxiozubizarreta.igorre@haurreskolak.net

Inazio Zubizarreta Ikastetxea Olabarri auzoa, 34 T/F 946 736 022 014455aa@hezkuntza.net

IES Arratia BHI Olabarri auzoa, 32 T/F 944 287 934 www.arratiainstitutua.net / 014456aa@hezkuntza.net

CEPA - Educ. Personas Adultas Elexalde,8 (kultur etxea) 944 566 098 www.epagaldakao.com / 014275aa@hezkuntza.net

AEK Lehendakari Agirre et., 4 946 315 657 www.aek.org / arratia@aek.org

LEMOA Haurreskola Lehendakari Agirre, 23 T/F 946 312 108 www.haurreskolak.net / lemoa.lemoa@haurreskolak.net

CP Juan B. Eguskiza Meabe Lehendakari Agirre, 23 944 280 120 946 314 466 www.sapiens.ya.com/lemoakoeskola

CEPA - Educ. Personas Adultas Arraibi auzoa 2 (liburutegia) 944 566 098 www.epagaldakao.com / 014275aa@hezkuntza.net

English Center Lessons Juan B. Meabe 3 946 313 825

UBIDE Garazi Ikastola Santa Engracia, z/g (Legutiano) 945 455 028 945 455 044 010316aa@hezkuntza.net

ZEANURI Haurreskola Albakoa auzoa, 27 T/F 946 739 725 www.haurreskolak.net / zeanuri.zeanuri@haurreskolak.net

CP Zeanuri Albakoa auzoa, 27 T/F 946 739 333 014236aa@hezkuntza.net

Musika Eskola

Arregia, 1 (Kultur Etxea)

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikast. Zulaibar auzoa, 17 946 739 116 946 317 066 www.zulaibar.org

47


KULTURA CULTURA

Herria / municipio Izena / nombre Ordutegia /horario Helbidea / dirección Telefonoa E-maila/ Web-a

ARANTZAZU Liburutegia / Biblioteca 17,00-19,00 Zelaia auzoa, 1 (Udaletxea) -

Kz gunea según necesidades Zelaia auzoa, 17 946 736 127 tutor.arantzazu@kzgunea.net

AREATZA Liburutegia / Biblioteca según necesidades Gudarien plaza, 7 (Udaletxea) 946 739 010-400 libu.areatza@euskalnet.net

Kz gunea según necesidades Gudarien plaza, 7 (Udaletxea) 946 739 745 tutor.areatza@kzgunea.net

Gorbeiako Parketxea 10:00-14:00,

16:00-18:00

Gudarien plaza, 1 94 673 92 79

Ludoteka - Gudarien plaza, 7 -

ARTEA Arratiako Musika Eskola Lu,Mi y Vi 10-13h Herriko plaza, 1 (Udaletxea) 946 739 205 arteaudala@berezoak.euskaltel.es

Kz gunea 8-15h Herriko plaza, 1 (Udaletxea) - tutor.artea@kzgunea.net

BEDIA Liburutegia / Biblioteca 17,00-20,00 Agirre Lehendakaria enp., 3 946 312 101 liburutegi@bedia.biz

Kz gunea según necesidades Agirre Lehendakaria enp., 3 (Libur.) 946 312 101 tutor.bedia@kzgunea.net

DIMA Liburutegia / Biblioteca Astelehen-eguen 16,30-19,30 Ugarana auzoa, 1 (Udaletxea) -

Ludoteka 16,30-19,30 Telleri, 4 -

Kz gunea según necesidades Ugarana auzoa, 1 (Udaletxea) 946 736 301 tutor.dima@kzgunea.net

IGORRE

Kultur Etxea-Lasarte Aretoa

Biblioteca, Aulas, Ofic. de Informac.

Juvenil, Ludoteca. Sala de

Exposic. Lasarte Aretoa. Cursos.

16-20, jul. 9-14, agosto

cerrado

Elexalde, 8

946 736 251

F 946 315 505

Kz gunea lunes (variable) Elexalde, 8 (Kultur Etxea) 946 315 222 tutor.igorre@kzgunea.net

LEMOA Liburutegia / Biblioteca 16,30-19,30

agosto cerrado

Arraibi auzoa, 2 946 312 064 liburutegialemoa@euskalnet.net

Ludoteka 16,30-19,30 Arraibi auzoa, 2 (Liburutegia) 946 312 064

Kz gunea mañana o tarde (quincenal) Arraibi auzoa, 2 (Liburutegia) 946 312 334 tutor.lemoa@kzgunea.net

Gaztetxea - Elizondo auzoa, 3, trasera 946 314 463

UBIDE Kz gunea según necesidades Jon Deuna plaza, 16 945 450 106 tutor.ubide@kzgunea.net

ZEANURI Kultur Etxea / Casa de Cultura 16,30-20,30 Arregia, 1 - -

Liburutegia / Biblioteca 16,30-20,30 Arregia, 1 (Kultur Etxea) - -

Kz gunea según necesidades Arregia, 1 (Kultur Etxea) 946 317 357 tutor.zeanuri@kzgunea.net

-

ELKARTEAK / SOCIEDADES-ASOCIACIONES

• AREATZA

- Areatzako Danborrada

- Areatzako Banda

- Areatzako Eleiza

- Ganaderuen Elkartea

- Txistulari Elkartea

- Txotxongillo Taldea

- AKKB

- Euskara Batzordea

- Areatzako kantuzaleak

- Orburu Merkatarien Elkartea

- Jai Batzordea

• ARTEA

- Arteako Kultur Taldea

- Zertu Kultur Elkartea (Begitu aldizkaria)

www.begitu.org

- Ardatza Kultur Elkartea

- Gure Borda Kultur Elkartea

- Kukufraka Arratiako Artisauen Elkartea

- Rojo Elkarte Gastronomikoa

- Sociedad Micologica Gure Inguruko Zizak

• BEDIA

- Recreativa-Gastronomica-Cultural San

Roque

- Tiritu Kultur Elkartea

• DIMA

- Andraizea (mujeres)

- Dimako bertso eskola

- Abizarie euskera elkartea

- Txumuluxueta elkartea

• IGORRE

- Arantzarte Dantza Taldea

www.arantzarte.com

- Arratia Bizirik

- Arratia Musika Eskola-AME

- Arratiako Bertso Eskola

- Arratiako Merkatarien Elkartea

www.arratia-merkatariak.com

- Astigintza

- Axular Kultur Elkartea

- Ganoraz Euskera Taldea

- Luis Iruarrizaga Abesbatza

- Motxogan Kultur Elkartea

- Trukutze Txalaparta Taldea

- Zaztaparrak Asti Taldea

- Arratiako Txistulariak

- Asociación de Jóvenes Saharauis de

Euskadi

- Astrapalea Musika Ikastegia

- Eale Dantza Taldea

- Efela Asociación de personas con discapacidad

- Hermandadea

- Igorre Bizirik

- Igorreko Biziartea

- Ilintia

- Jobiu Argazkilaritza Elkartea

- Kiñu Kultur Elkartea

- Noka

- San Antonio Jai Batzordea

- Zertu Kultur Elkartea

• LEMOA

- Cerámica Lemoa

- Durundi Barri Dantza Taldea

- Arratiako Musika Eskola

- Lemoako Abesbatzen Elkartea

- Ekilore Zeramika Taldea

- Iluntzen Gazte Kultur Elkartea

• UBIDE

- Basobaltz Elkartea.

(Abeltzainak)

• ZEANURI

- Basurde (caza)

- Gorbeiazpi (ganaderos)

- Ipizki

- Mazala (mujeres)

- Zeanuriko Txistulari Taldea

48


KIROLAK

DEPORTES

Herria / munic. Izena / nombre Helbidea / dirección Telefonoa

ARANTZAZU Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Oilakorbe, 5 -

AREATZA Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Pedro A. Añibarro parkea -

Igerilekua / Piscina (zerup./desc.) Pedro A. Añibarro parkea, 4 -

• Horario: 11,00 a 20,00 h. (sólo verano). Vestuarios, duchas y

bar.

ARTEA Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Anexo Udaletxea -

BEDIA Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Agirre Lehendakaria enp., 5 946 314 200

PRIBATUA / PRIVADO

Eroso-Ugarte auzoa, z/g 946 313 250

Hípica de Bedia

• Clases de equitación y paseos a caballo.

Mugiment Bedia

DIMA Frontoia / Frontón (zerup./descub.) Ugarana auzoa, 23 -

Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Telleri, 27 -

IGORRE Kiroldegia / Polideportivo (est./cub.) Olabarri auzoa, 33 946 315 591

• Con: frontón, pista polideportiva, squash, gimnasio, salón

de danzas,piscina y sauna. Cursillos. Dispone de vestuarios y

duchas.

Frontoia / Frontón (zerup./descub.) Elexalde, 1 -

Futbol Zelaia / Campo de Fútbol Sabino Arana, 2 946 315 704

• Hierba artificial

PRIBATUA / PRIVADO

Garbe auzunea, 3 670 411 025

Club Hípico Yurre.

Futbol Zelaia / Campo de Fútbol Gezala auzunea -

• Dispone de vestuarios, duchas y bar.

Errugby Zelaia / Campo de Rugby Gezala auzunea -

Petrainer Lehendari Agirre, 5 615 724 388

LEMOA Tallerreta Kiroldegia / Polideport. Lehendari Agirre etorb., 25. 946 314 297

- Piscinas descubiertas

• Con: gimnasio y sauna, 2 frontones cubiertos y semicerrados y

uno interior, 2 pistas de padel y rocódromo. Vestuarios y duchas.

Arlonagusia Futbol Zelaia

San Inazio auzoa, 6 946 314 150

Campo de Fútbol Arlonagusia

• Con: dos campos (hierba y arena). Con vestuarios, duchas y

bar.

Bolatokia / Bolera San Inazio auzoa, z/g -

UBIDE Aterpetxea / Refugio Olalde -

Frontoia / Frontón (estalia/cub.) Jon Deuna plaza -

Futbol Zelaia / Campo de Fútbol Olalde -

Rokodromoa Jon Deuna plaza -

Saskibaloia Kantxa / Pista Baloncesto

Olalde -

ZEANURI Frontoia / Frontón-Carrejo (zerup.). Plazea -

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikast. Zulaibar auzoa, 17 -

• Con: frontón cubierto. Dispone de vestuarios y duchas.

ATERPETXEA PRIBATUAK / REFUGIOS PRIVADOS

Ángel Sopeña (Federación) Campa de Arraba - Gorbea -

Alpino Club Campo Igiriñao - Gorbea -

Club Alpino Basconia Iondo Presa Mendizabal - Gorbea -

Club Alpino Ganguren Campa de Arraba - Gorbea -

Iberdrola (Empresa) Campo Igiriñao - Gorbea -

Juventus Campo Igiriñao - Gorbea -

KIROL ELKARTEAK / ASOC. DEPORTIVAS

• AREATZA

- Esku Pelota Elkartea

- Lamino Mendi Taldea

- Areatzako Gorbeiako Gurutzea Athletic

Peña

- Xake taldea

• ARTEA

- Arteako Kultur Taldea

- Jesús Mª Jauregi

• BEDIA

- Menditik Desertura Elkarte Internazionalista

- Peña Athletic Club De Bilbao Kolaziño

• DIMA

- Dimako eskalada taldea

- Tiritu ziklista elkartea

• IGORRE

- Arratia Futbol Taldea

- Arratia Motor Taldea

- Arratiako Zekorrak Rugby Taldea

- Arratiako Ziklista Elkartea

- Arratihartz Kirol Elkartea

- Ehiztari eta Arrantzale Elkartea

- Iban Mayo Lagunartea

- Igorreko Eskupilota Elkartea

- Igorreko Igeriketa Kluba

- Ganzabal Mendi Taldea

- Gobiki Atletismo Kirol Kluba

- Gorbeialde Racing Automobilismozale

Elkartea

- Kino Mendi Taldea

- Maratoi txikia

- Oskar Garro kirol ezinduen sustatze

Elkartea

• LEMOA

- Escuela de Pelota

- Ganzabal Mendi Taldea

- Lemoako Bolo Taldea

- Sdad. de Caza y Pesca

- Sdad. Deportiva Lemona

www.sdlemona.net

• UBIDE

- Amexier Mendi Elkartea

• ZEANURI

- Joko Alai Kirol Elkartea

www.jokoalai.blogspot.com

49


OSASUNGINTZA SANIDAD

Herria / municipio Izena / nombre Helbidea / dirección Telefonoa Faxa

ARANTZAZU Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Zelaia auzoa, 17 946 737 100 -

AREATZA Osasun-kontsultegia-OLT / Consultorio Médico-ATS Askatasun 34 946 317 152 946 317 014

Botika / Farmacia. Arantza Zamalloa Askatasun, 15 946 739 322 946 739 322

ARTEA Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Herriko plaza, 2 946 739 211 946 739 211

Botika / Farmacia. N. Badiola Uriarte. Herriko plaza, 7 946 317 311 -

BEDIA Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Agirre Lehendakaria enpararantza, 4 946 313 413 946 313 413

Botika / Farmacia. E. Traver Nicolau Agirre Lehendakaria enpararantza, z/g 946 313 950 -

DIMA Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Telleri, 25 946 801 974 946 316 043

Botika / Farmacia. P. Goicoechea Basterrechea Ugarana auzoa, 11 946 737 054 946 737 054

IGORRE Osasun Zentrua / Centro de Salud Sabino Arana plaza, 19 secretaria.uap.arratia@osakidetza.net 946 007 463 946 007 467

Botika / Farmacia. I. Cortázar Aldape Lehendakari Agirre etorbidea, 27 946 736 109 946 736 109

Arratia Optika Lehendakari Agirre etorb., 19 y 32 946 315 711 / 946 319 552

Gurutze Gorria / Cruz Roja Lehendakari Agirre etorbidea, 27 www.cruzroja.es 946 736 262 946 736 262

Clínica Dental Agoa Bidebarri, 1, behea 946 315 039 946 315 039

Clínica Dental Arratia Torrea, 1 A, behea 946 736 556 -

Clínica Dental Naiara Lehendakari Agirre etorbidea, 19 946 315 226 -

Clínica Dental P. A. Domínguez Etxenagusia Lehendakari Agirre etorbidea, 4 - 1. D 946 736 560 -

Clínica Veterinaria Arratia Garbe auzoa, 23 946 315 870 946 315 870

Centro de Fisioterapia Igorre Elexalde, 4 946 315 508 946 315 508

LEMOA Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Elizondo auzoa, 31 946 313 116 946 312 685

Botika / Farmacia. Naiara Arrieta Atutxa Sailburua, 3 946 313 018 -

Clínica Dental IMB Estaziñoa auzoa, 1 946 312 684 -

Clínica Dental Lemoa Juan Bautista Eguskiza Meabe, 2, beh. 946 313 111 -

UBIDE Osasun Zentrua / Centro de Salud Jon Deuna plaza, 4 (Udaletxea) 945 450 361 945 450 361

ZEANURI Osasun-kontsultegia / Consultorio Médico Arregia auzoa, 11 946 739 149 946 739 151

Botika / Farmacia. E. Ibarrola Merino Arregia auzoa, z/g 946 739 395 946 739 395

BESTE ZERBITZU BATZUK / OTROS SERVICIOS

OSAKIDETZA. Urgencias 944 100 000 Ambulancias: 944 100 603

SOS-DEIAK 112 www.emergencias.org

DYA. Ambulancia San Mames etorb., 33 (Bilbao) 944 101 010 www.dya.es

HOSPITAL DE BASURTO Montevideo etorb., 18 (Bilbao) 944 006 000 www.hospitalbasurto.com

HOSPITAL DE CRUCES Cruces enp., z/g (Barakaldo) 946 006 000 www.hospitalcruces.com

HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO Labeaga auzoa, 46 (Galdakao) 944 007 000 www.hospitalgaldakao-usansolo.com

50


GIZARTE ONGIZATEA

BIENESTAR SOCIAL

Herria

municipio

Izena

nombre

Ordutegia

horario

Helbidea

dirección

Telefonoa

ARANTZAZU Giza-Zerbitzuak

lunes 12-14 Zelaia auzoa, 1 946 315 689

Servicios Sociales

(Udaletxea)

AREATZA Giza-Zerbitzuak

martes Gudarien plaza, 946 311 717

Servicios Sociales

(cita previa)

12-15 7 (Udaletxea)

Jubilatuen Etxea

9-14 / 16- Gudarien plaza,

Club de Jubilados

21,30 7, behea

-

ARTEA Giza-Zerbitzuak

lunes 9-12 Herriko plaza, 1 946 739 217

Servicios Sociales

(Udaletxea)

BEDIA Giza-Zerbitzuak

viernes Agirre Lehendakaria

946 314 200

Servicios Sociales

(cita previa)

12-15

enp., 1

(Udaletxea)

Jandoniz Nagusientzako - Jandoniz, 2 946 313 130

Etxea

Residencia de Mayores

www.jandoniz.com

Oreka sarea s.l. Asesoría en temas sociales 946 137 071

DIMA Giza-Zerbitzuak

viernes Ugarana auzoa, 946 315 725

Servicios Sociales

(cita previa)

12-15 1 (Udaletxea)

Arratiako Egoitza - Ibarra auzoa, 17 946 315 776

Zamakola hirugarren

adinekoen elkartea

- Telleri, 2

Piedadeondo Egoitza - Elexalde, 8 946 311 774

IGORRE

Giza-Zerbitzuak

Servicios Sociales

(cita previa)

lunes y Elexalde, 49

jueves 8-15 (Mankomunitatea)

Drogamenpekotasunaren Prebentzio Zerbitzua

Servicio de Prevención de Drogodependencias

Gizarte-Hezkuntzan Eskuhartzeko Zerbitzua

Servicio de Intervención Socio-educativa

• Adin Txikiko Hezitzailea / Educadora de Menores

• Familiako Hezitzailea / Educadora de Familia

Jubilatuen Etxea

Club de Jubilados

946 311 717

9,30-22 Elexalde, 33 946 316 120

(Bar: 946737111)

Hasibarri, S. Coop. - Industrialdea, pab.

A1, ofic. 4

Cáritas de Arratia

Arratiako gurutze gorria

socialesarratia@cruzroja.es

miércoles

9-10

Elexalde, 22

(anexo parroquia)

Lehendakari

Aguirre, 27 Bajo

T/F

946 315 648

946 315 824

946 736 262

51


52

LEMOA

UBIDE

ZEANURI

Giza-Zerbitzuak

Servicios Sociales

(cita previa)

Jubilatuen Etxea

Club de Jubilados

Giza-Zerbitzuak

Servicios Sociales

Asoc. de la Tercera

Edad “Goikogana”

Giza-Zerbitzuak

Servicios Sociales

Jubilatuen Etxea

Club de Jubilados

martes 9-15 Arraibi auzoa, 3 946 311 717

9-21 / sab. Lehendakari Agirre 946 314 173

y fest. 11-22 etorb., 23

viernes

9-11,30

(quincenal)

Jon Deuna plaza, 4

(Udaletxea)

- Jon Deuna plaza, 4

(Udaletxea)

miércoles

12-15

San Isidro, 10

(Udaletxea)

945 063 002

945 450 172

946 739 146

8-22 Arregia auzoa, z/g 946 317 320

ELKARTE SOZIALAK / ASOCIACIONES SOCIALES

• ARANTZAZU - Jubilatuen Elk.

• AREATZA

- Areatzako Ongi Etorri Errefuxiatuak

- Gure Esku Dago

- Guraso Elkartea

- Uparan Jubilatuen eta Pentsiodunen Elk.

• ARTEA

- Arteako Mikel Deuna

- Jubilatuen Elkartea

• BEDIA

- Elizalde Bediako Jubilatu Elkartea

• DIMA - Jubilatuen Elkartea

• IGORRE - Jubilatu Elkartea

• LEMOA

- Asociación de Parados de Lemoa

- Catequesis parroquial

- “Lemoatx” Jubilatuen eta Pentsodunen Elk.

- Harriketarrak Gazte Asanblada

- Lemoako Guraso Elkartea

• UBIDE

- Goikogana Elkartea (Hirugarren adinekoa)

- Goizkorri Herriko Emakumeen Elkartea

• ZEANURI - Jubilatuen Elkartea

GARRAIO PUBLIKOA

TRANSPORTE PUBLICO

AUTOBUSAK / AUTOBUS

Bizkaibus www.bizkaia.net 902 222 265

Línea A 3911 BILBAO - HOSPITAL GALDAKAO - LEMOA - DURANGO

Línea A 3912 BILBAO - HOSP. GALDAKAO - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR

• Bilbao (Estación Abando) - Etxebarri - Galdakao - Bedia - (Gane, Elexalde) - Lemoa

(Mendieta, Intzuntza, Estaziñoa, Arraibi, Bolunburu) - Amorebieta - Iurreta

- Durango - Abadiño - Berriz - Zaldibar - Mallabia - Ermua - Zaldibar - Eibar

Línea A 3917 BILBAO (Estación Abando) - HOSP. GALDAKAO - LEMOA - ZEANURI

Línea A 3927 BILBAO (Termibus) - LEMOA - ZEANURI (antopistatik / autopista)

• Bilbao - Galdakao - Bedia (Gane, Elexalde) - Lemoa (Mendieta, Intzuntza, Estaziñoa,

Zubi Zuki, Larrabeiti, Txitxotegi) - Igorre (Urkizu, Garakoi, Gezala, Lehendari

Agirre, Garbe) Arantzazu (Zelaia, Olarra) - Artea (Bildosola, Bildosola Industrialdea,

Herriko plaza, Ugarte, Biteri) - Areatza (Areatza, antigua Residencia

Bolíbar) - Zeanuri (Uganagane, Zulaibar, Olabarri, Plaza auzoa, Altsusta)

Línea A 3925 BILBAO - LEMOA - OTXANDIO - UBIDE

• Bilbao (Estación Abando) - Etxebarri - Galdakao - Bedia (Gane, Elexalde) - Lemoa

(Mendieta, Intzuntza, Estaziñoa, Zubi Zuki, Larrabeiti, Txitxotegi) - Igorre

(Urkizu, Garakoi, Gezala, Sabino Arana, Industrialdea) - Dima (Ziarrusta, Santuru,

Artzubi, Dima plaza, Kaltzada, Arostegieta, Bentatxuri, Bernaola, Indusi,

Elgabide, Makaztui, Zumeltza-alto Dima, Lupureketa) - Otxandio - Zeanuri (Zubizabal)

- Ubide

Línea A 3928 BILBAO - ARTEA

• Bilbao (Bailén) - Basauri - Arrigorriaga - Ugao-Miraballes - Zeberio - Artea (Sarasola,

Igeltsa, Palomatxe, Herriko plaza)

LA UNIÓN Termibus Garellano (Bilbao)

944 271 111

BILBAO - VITORIA

www.autobuseslaunion.com

AIREPORTUA / AEROPUERTO

Bilbao www.aena.es 902 404 704

TAXIA / TAXI

Parada de Igorre Lehendakari Agirre etorb., 34 946 315 572

Tele Taxi www.teletaxibilbao.net 944 102 121

TAXISTAS

IGORRE: Ibai 647 108 354; Juanjo 639 758 085; Kepa 609 421 222;

Janire 650 638 747; Gorka 677 565 542

LEMOA: Iñigo García 609 431 434; Aitor Cuadra 644 482 947

ZEANURI: Roberto Emaldi 609 610 855

DIMA: Abel 608 287 249

Igotrans: Servicio de taxis (subvencionado por Ayto. de Igorre y Gob.

Vasco) desde los barrios rurales de Igorre a Igorre. Para los

traslados es necesario pedir los bonos en el Ayto.

- Línea Igorrebaso y Línea San Kristobal.

- Para los barrios Solaguren, Loiate, Garai, Garamendia,

Mimentza, Garakoi o Urkizu, es necesario llamar antes al

tfno. de información. 902 540 890

TRENAK / TRENES

Euskotren ET/FV www.euskotren.es 902 543 210

Línea BILBAO (Atxuri) - DONOSTIA (Amara)

Bilbao - Bolueta - Etxebarri - Basauri - Galdakao - Bedia - Lemoa - Amorebieta

- Euba - Durango - Abadiño - Berriz - Zaldibar - Ermua - Eibar -

Elgoibar - Mendaro - Deba - Zumaia - Zarautz - Donostia

Línea BILBAO (Atxuri) - BERMEO

Bilbao - Bolueta - Etxebarri - Basauri - Galdakao - Bedia - Lemoa - Amorebieta

- Muxika - Gernika - Foru - Busturia - Mundaka - Bermeo

AUKERAKO GARRAIOAK / TRANSPORTE DISCRECIONAL

Arratia bidaiak 616 928 329


OSTALARITZA ETA TURISMOA HOSTELERIA Y TURISMO

JATETXEAK / RESTAURANTES

• AREATZA

Areatzako Batzokia Askatasun, 16 946 317 255

Arratiano Asterria auzoa, 5 946 739 285

Bizkaia Bilbao-Vitoria errep. 946 739 028

Eguzki Taberna Gudarien plaza, 4 946 317 188

Hotel Balneario Areatza Askatasuna, 50 bis 946 572 705

• ARTEA

Euskal B. Ekomuseoa Herriko plaza, 1 946 317 086

Herriko Benta Ostatua Herriko plaza, 19 946 028 855

Arteako batzokia Herriko plaza, 39 944 653 338

• BEDIA

Bediako Batzokia Agirre Lehend. enp., 2 946 313 834

Txakoli Bedia Eroso Ugarte auzoa, 3 946 313 840

• DIMA

Aramotz Ugarana auzoa, 2 946 316 005

Axpe Goikoa Iturriotz auzoa, 11 946 317 215

Azurmendi Artaun auzoa, 24 946 736 480

Baltzola Ugarana auzoa, 5 946 736 386

Taberna Barri Ugarana auzoa, 3 946 319 629

Ugatxa Jatetxea Ugarana auzoa, 6 946 317 086

• IGORRE

Arratia (pollos asados) Garbe auzoa, 2 946 444 656

Igorreko Batzokia Sabino Arana, 28

Ikusgarri Pizzeria-burguer Lehend. Agirre etorb., 29 946 315 437

Olabarri Jatetxea Olabarri auzoa, 6 946 315 553

Ostargi Industrialdea, pab. 8-B 946 319 268

Txaparro Jatetxea Olabarri auzoa, 17 946 315 381

Zekutze Jatetxea Sabino Arana, 34 946 315 283

• LEMOA

Alkartetxe Itzuntza auzoa, 21 946 314 209

Amorrortu Zubieta auzoa, 1 946 313 003

Lemoako Batzokia Lehend. Agirre etorb., 22 946 314 080

Lemonés Arraibi auzoa, 7 946 314 265

Mailuki Jatetxea Arraibi auzoa, 12 946 314 632

Mendieta Mendieta pol., pab. 6 946 313 001

Txoane Jatetxea Juan de Ajuriagerra, 3 946 314 097

• UBIDE

Ubideko Elkartokia Jon Deuna, 1 945 450 339

Urbide Jon Deuna, 21 945 450 300

• ZEANURI

Zeanuriko Batzokia Plazea, 3 946 317 227

Hotel Rural Etxegana Ipiñaburu auzoa, 38 946 338 448

Ibarreta Plazea (frontón) -

Txoko Sagarna Plazea, 2 946 317 945

Kiloterdi txokoa Ellauri Altzusta 38 686 077 796

53


OSTATUA / ALOJAMIENTO

• AREATZA

HOTELA / Hotel Balneario Areatza Askatasun, 50 bis 946 572 705 www.hotelbalnearioareatza.com

HOSTALA / Hostal Bizkaia* Bi.-Vitoria errepidea 946 739 028 -

• ARTEA

HOSTALA / Hostal Herriko Benta Herriko plaza, 19 946 028 855 -

LANDETXEA / Casa Rural Madariaga Madariaga auzoa, 9 946 317 166 946 739 617 www.casamadariaga.com

• BEDIA

HOTELA / Hotel H. Rural Bedia Murtatza auzoa, 80 946 312 230 -

• IGORRE

NEKAZALTURISMOA / Agroturismo Antekena Santa Lutzi auzoa, 36 946 736 483 946 736 483 leirebilbao@yahoo87.es

• UBIDE

LANDETXEA / Casa Rural Urbide Jon Deuna plaza, 21 945 450 300 -

ATERPETXEA / Albergue Olalde Jon Deuna plaza, z/g 902 540 999 944 008 061 www.suspergintza.net

• ZEANURI

HOTELA / Hotel Ellauri Altzusta, 38 946 317 888 - www.ellaurihotela.com

H. Spa Etxegana Ipiñaburu auzoa, 38 946 338 448 946 338 449 www.etxegana.com

NEKAZALTURISMOA / Agroturismo Amalau Ipiñaburu auzoa, 48 605 771 933 946 317 179 www.amalau.es

Goikoetxe Uribe Zelai auzoa, 36 620 143 327 946 739 480 www.nekatur.net/goikoetxe

LANDETXEA / Casa Rural Altzuste Altzusta 38 686 077 796

Angoitia Asterria auzoa, 80 665 709 099 - langoitia@euskalnet.net

Eleizondo Eleizondo auzoa, 17 656 750 558 946 739 570 www.eleizondo.net

Zubizabala Alto de Barazar 660 423 017 946 739 726 www.zubizabala.com

54


AUTOMOBILAREN GIDA

GUIA DEL AUTOMOVIL

GASOLINDEGIA / ESTACIÓN DE SERVICIO

ARTEA Artea Oil Bi-Vi errep., km. 26 946 317 237

IGORRE Avia Lehendakari Agirre, 18 946 736 013

LEMOA Euskadi Low Cost Barrio Pozueta, 12 F 600 490 548

Lemona Intzuntza auzoa, 17 946 312 522

ZEANURI Barazar Alto Barazar, 125 946 739 024

KONPONTZEA-SALMENTA / REPARACIÓN-VENTA * servicio de grúa

ARANTZAZU Talleres Zelaia Bi-Vi errep., km. 23,2 946 736 183

AREATZA Carrocerías Arratia Askatasun, 41 946 739 680

BEDIA Auto-reparaciones Jon Murtatza auzoa, z/g T/F 946 313 088

Auto Taller Bedia

(Nissan)

Bilbao-Vitoria, km. 14

autotallerbedia@telefonica.net

946 313 404

F 946 313 129

Carrocerías Joseba Murtatza auzoa, 58

j.delahaza@telefonica.net

946 314 165

F 946 313 930

Carrocerías Usansolo Murtatza poligonoa, 59

carroceriasusansolo@hotmail.com

946 312 275

F 946 312 275

Ecoauto Lemoa Intzuntza, 3 946 314 450

Lemona-Car Bidekoetxe, 16 946 312 196

Urizar Motor

Murtatza poligonoa, z/g

t.urizarmotor@bosch-bcs.com

946 313 547

F 946 314 506

Neumaticos Usansolo Murtatza auzoa, 60 946 313 397

Bilbotruck Budekoetxe, 16 916 545 817

IGORRE Autos Kastrexana (Toyota) Industrialdea, E1 946 315 420

Elezarre

(Renault)

Lehendakari Agirre, 22

elezarre@telefonica.net

946 315 634

F 946 736 791

Garaje Felipe (máq. agrícola) Garbe auzoa, 2 946 736 339

Igorre Autoak Bº Urkizu, 27 944 582 633

LEMOA Talleres Lekubaso Mendieta auzoa, 17bis 946 314 301

Auto-reparaciones

Lemoa

Arraibi auzoa, s/n

lemoasl@telefonica.net

946 313 779

F 946 313 575

Bizkai Moto Racing (motos) Mendieta pol., 21-B 946 313 980

Buga Serv. Motor Mendieta pol., s/n 946 313 121

Carrocerías Mendieta Mendieta auzoa, 26-E 946 314 049

carrocerias_mendieta@hotmail.com F 946 314 049

Ecoauto Lemoa Intzuntza, 3 622 868 673 946 314 450

Autos Arratia Mendieta auzoa, 17 946 313 648

MCN Taller mecánico pol. Pozueta 11k 642 450 650

Ibaigane*

(Opel)

Estaziñoa auzoa, 15

ibaigane@ibaiganeopel.com

ORDEZKO PIEZAK / RECAMBIOS

LEMOA Arratia Recambios Mendieta pol., 1-2

arratia@grupocga.com

946 313 131

F 946 313 615

946 312 191

F 946 312 192

GARBIKETA-KOIPAKETA / LAVADO-ENGRASE

ARANTZAZU Arratia Arantzazugoiti auzoa, 18 946 736 434

IGORRE Zubi Lehendakari Agirre, 26 946 736 082

LEMOA Bela detail P. Ind. Mendieta 4 pab.26-F 695 740 543

ALOGERA / ALQUILER

BEDIA Alquileres Diversos Murtatza auzoa, pab. 5 946 314 369

Cronorent Murtatza auzoa, pab. 1 902 366 809

ITV - Cita previa

ITV Amorebieta Zubieta poligonoa 946 308 833

ITV Arrigorriaga A-68, km. 6-5-Área Serv 946 711 713

AUTOESKOLA / AUTOESCUELA

IGORRE Urkoiz Lehendakari Aguirre 11 946 813 127

55


56

ZERBITZUAK ETA PROFESIONALAK

SERVICIOS Y PROFESIONALES

ESTANKOA / ESTANCO

AREATZA Areatza - Exp. nº 1 Goikokalea, 2 946 317 374

DIMA Arriortua Larrabide, Telleri, 2, behea esk. 946 315 658

M.B.

IGORRE Atucha Asua Elexalde, 4 946 311 832

LEMOA Casper - Exp. nº 1 Juan de Ajuriaguerra, 1 946 313 986

ASEGURUAK / SEGUROS

AREATZA Catalana occidente Bekokale 6 669 818 459

IGORRE Atutxa Anaiak

Correduría

Sabino Arana, 38

oficina@segurosatutxa.com

946 315 716

F 946 315 734

Axa Lehendakari Agirre et., 19 946 319 123

Bilbao Lehendakari Agirre et., 23 946 736 524

Mapfre Luis Iruarrizaga, 6 946 311 762

Zuzenbide Sabino Arana plaza, 3

araitu@euskalnet.net

946 737 141

F 946 736 461

LEMOA Allianz Estaziñoa auzoa, 15 946 316 027

Irsa Gestión Integral Juan B. Eguskiza Meabe, 3 946 312 556

Mapfre-Seguros Intzuntza auzoa, 8 946 313 145

Lemoa

Generali-Urdatx Intzuntza auzoa, 11, bajo 946 313 607

Moreno

Administr. Fincas/abogado

AREATZA Asier Abasolo Askatasuna 29 620 578 604

Asistencia hogar 24h

Arin arin 688 699 562

AHOLKULARITZA / ASESORÍA

AREATZA Gorbeialde Askatasun, 28 - 1. ezk.

cortabarria@gorbeialde.com

946 739 293

F 946 739 282

IGORRE Argikor Industrialdea, A-1, ofic. 3 946 315 652

Atutxa-Gordoniz Sabino Arana, 39

olga1@euskalnet.net

946 316 041

F 946 316 042

Zuzenbide Sabino Arana plaza, 3 946 737 141

LEMOA Artetxe Arraibi auzoa, 23 946 312 188

Irsa Gestión Integral Juan B. Eguskiza Meabe, 3

ibarretxe7@msn.com

946 312 556

F 946 312 554

Lemona Juan de Ajuriaguerra, 1 946 312 166

BIDAI AGENTZIA / AGENCIA DE VIAJES

IGORRE Gorbeia bidaiak Elexalde, 2 946 315 236

BANKUAK / BANCOS

AREATZA Bilbao Vizcaya Askatasun, 22 946 739 009

Argentaria

IGORRE Bilbao Vizcaya Lehendakari Agirre et., 23 946 631 700

Argentaria

Sabadell

Elexalde, 37 946 315 018

Guipuzcoano

LEMOA Banesto Juan B. Eguskiza Meabe, 3 946 312 556

Bilbao Vizcaya Juan de Ajuriagerra, 6 946 313 115

Argentaria

Santander Lehendakari Aguirre et., 6. 946 313 022

ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO TÉCNICO

BEDIA Mariano Etzezarraga Eroso-Ugarte auzoa, 27

etzezala@euskaltel.net

946 314 145

IGORRE Murgoitio arkitekto Elexalde 2, bajo 619 406 336

teknikoa

MEZULARITZA / MENSAJERÍA

BEDIA MRW Barrio Ibarra 22 946 313 634

EHORZTETXEA-BEILATOKIA / FUNERARIA- TANATORIO

DIMA Funeraria Galarza Ziarrusta industrialdea 39 944 570 395

AURREZKI KUTXAK / CAJAS DE AHORRO

AREATZA Bilbao Bizkaia Kutxa Bartolome Deunaren, 1 946 739 004

BEDIA Bilbao Bizkaia Kutxa Elexalde auzoa, 1 946 314 006

DIMA Bilbao Bizkaia Kutxa Ugarana auzoa, 6 946 311 760

IGORRE Bilbao Bizkaia Kutxa Lehendakari Agirre et., 33 946 736 018

Laboral Kutxa Lehendakari Agirre et., 31 946 736 075

La Caixa Luis Iruarrizaga, 7 944 590 240

LEMOA Bilbao Bizkaia Kutxa Atutxa Sailburua, 2 946 313 046

La Caixa Intzuntza auzoa, 6 944 590 450

ZEANURI Bilbao Bizkaia Kutxa Plazea, z/g 946 739 699

INMOBILIARIA / INMOBILIARIA

ARTEA Arratiako Industrialdea Bildosola Industrialdea, E-1

arratia@industrialdea.spri.es

946 319 051

F 946 736 058

IGORRE Arratia Zerb.

Lehendakari Agirre et., 23 946 315 189

Inmobiliarioak

Larrea Lehendakari Agirre et., 8 946 318 004

LEMOA Foliosfam Lehendakari Agirre et., 4 946 312 424

Irsa Gestión Integral Juan B. Eguskiza Meabe, 3 946 312 556

Jairoa Prieto Intzuntza auzoa, 8 946 313 145

ERLIJIO ZERBITZUAK / SERVICIOS RELIGIOSOS www.arratia.tk

Areatza, Bedia, Dima, Lemoa: 665 722 432

Arantzazu, Artea, Igorre, Zeanuri: 946 315 599 - 946 736 727


INDUSTRIAGINTZA / ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Izena/Nombre Jarduera/Actividad Helbidea/Dirección Telefonoa Faxa Weba/Emaila

ARANTZAZU

BALEA MUSIKA IDEIAK, S.L. Estudio de grabación y producción Zelaia auzoa, 23 946 316 046 946 072 445 www.baleamusika.com

COMECARAN, S.A.L. Transformación del acero Bi-Vi errep., km. 23,2 - Zelaia auzoa 946 736 040 946 736 122 www.comecaran.com

ZUAZO ECHEVARRÍA, J. Transporte Zelaia auzoa, 19 946 736 291 - -

AREATZA

ASTONDOA PIROTEKNIA, S.A. Pirotecnia Irupagu auzoa, z/g 946 739 016 946 317 140 www.astondoapiroteknia.com

FONTANERÍA EGUILEOR Calefacción. Tejados. Desatascos - 619 458 869 - -

LIMPIEZAS ARRATIA, S.L. Limpiezas y mantenimiento Goikokalea, 19 946 739 661 946 317 001

MARTIN MURO-ESTUDIO DUENDE Diseño gráfico, ilustración Askatasun kalea 34 d bajo dcha 617 332 691 -

PANADERÍA ZAMACONA, C.B. Panificadora Goikokalea, 5 946 739 045 -

PINTURAS ARRATIA - JABI MORATO Pintura decorativa y en general Arragoeta, 3 - 2. B 628 443 992 -

JORDI FONTCAPÓ Hidrogeología, m. ambiente, ingeniería Askatasun kalea 34 d bajo dcha 696 684 395 -

ZAZU FOTOGRAFÍA Askatasun kalea 34 d bajo dcha 651 039 624 -

ARTEA

ACABADOS IZURZA Limpieza industrial Bildosola Industrialdea, pab. E-5 946 551 250

AIDA INGENIERÍA Fabricación armario, tabique modular Bildosola Industrialdea, pab. F-6-7

ALFE CUTTING, S.A. Cuchillas industriales Bildosola Industrialdea, pab. B-2 944 542 300 944 542 230 www.alfe.com

ARBEGUI Bildosola Industrialdea, edif. K-1-2 944 575 320

ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Promoción industrial Bildosola Industrialdea, edif. E-1 946 319 051 946 736 058 arratia@spri.eus

ALFA DECO SUBC Montaje y fabricación de subconjuntos Bildosola Industrialdea, edif. G-3

BADAYA Bildosola Industrialdea, edif. C-1

BATZ GROUP Bildosola Industrialdea D2 946 305 000

BERNAOLA ZERRATEGIA, S.L. Serrería Herriko plaza, 16 946 739 209 946 739 074 bernaolazerra@terra.s

COMECARAN, S.A.L. Transformación del acero Bildosola Industrialdea, Pab. F 8-9 946 736 040 946 736 122 www.comecaran.com

COMPAÑÍA INTER.DEL MUEBLE Bildosola Industrialdea, Pab. D-3

CUPA STONE ALPINA S.L. Granito. Mármol. Pizarra Bildosola Industrialdea, pab. A-1b 946 312 209 946 312 150 www.alpinastone.com

E&M COMBUSTION, S.L. Fabric. y venta de quemadores Bildosola Industr., pabs. F1-2-3 y 4 946 530 361 - www.emcombustion.es

ELYTT ENERGY, S.L. Bildosola Industrialdea A2 944 363 725

FONDEYUR Bildosola Industr., pabs. A-3 946 317 982

FNX INDUSTRIAL Bildosola Industr., pabs. J-1

GOROSTI, S.COOP. Jardinería industrial Bildosola Industrialdea, pab. E-2 946 739 634 946 739 688 gorosti@gorostiscl.com

IMPORT-EXPORT Camiones y maquinaria Bildosola Industr., pabs. A-1a

INDUSTRIAS GALARZA Bildosola Industrialdea, pab. D-4 944 471 812

IND. MECANIZADOS GERMANY Prototipo utillaje de precisión Pol. Ind. Mendieta

INGENIERÍA DE METROLOGÍA, S. L. Fabric. de equipos instrumentación Sarasola auzoa, 1 946 318 006 946 739 107

LIMPIEZAS ARRATIA Bildosola Industr., pabs. E-1

MARNORTE WATERMAKERS, S.L. Sistemas tratamiento y desalación agua Bildosola Industrialdea, pab. G-10 946 574 103 946 574 102 www.marnorte.com

MAQ. INDUST. LEMOA MIL Reparación Bildosola Industrialdea, pab. E-5 946 122 088

NIKARE DISTRIBUCIÓN, S.L. Suministros industriales Bildosola Industrialdea, pab. F-5 946 562 467 946 562 468 nikare@euskalnet.net

PEKOS FABRICACIÓN Bildosola Industrialdea, pab. K-3 946 711 814

PROSERTEK

Bildosola Industrialdea, pab. I

ROLL&PACK Bildosola Industrialdea A 1b 946 734 675

SOLUC. INTEG. DE COMBUSTIÓN XXI, S.L. Bildosola Industrialdea 944 530 361

SPRILUR Bildosola Industrialdea J-2 944 236 118

T.M.C. ESPAÑA, S.A. Transformadores secos encapsulados Bildosola Industrialdea, pab. B-1 946 312 280 946 314 524 www.tmctransformers.com

BEDIA

AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS FERTOR, S.A. Aislamientos eléctricos Murtatza auzoa, z/g 946 312 005 946 314 374 www.fertor.com / fertor@fertor.com

ALFUS Limpiezas industriales Ibarra Auzoa, 20 944 730 295 www.alfus.es

ALQUILERES BEDIA, S.A. Asteitza auzoa, 44 946 313 697 -

APYASA, S.A. Aislamientos eléctricos San Lorenzo Ind., pab 1, Murtatza 946 314 289 946 313 868 www.apyasa.com

BILBO ZINC, S.L. Recubrimientos metálicos Murtatza auzoa, 56 946 313 777 946 314 368 bilbozinc@terra.es

BIZAK, S.A. Fabricante de juguetes Murtatza auzoa, z/g 946 313 679 - www.bizak.es

BORDATXURI S.A. Mayoristas de hierro y acero Bº Ibarra 946 313 441

CALDERERÍA ARRATIA Fab. Mat. Eléctrico Bº Bidekoetxe 946 312 178

CARPINTERÍA MAZUSTEGUI, S.L. Escaleras de madera San Lorenzo Ind., pab. 8, Murtatza 946 313 696 946 313 696 www.escalerasmazustegui.com

CETEC Componentes de Ascensores San Lorenzo Ind., pab. 5, Murtatza 946 313 691 946 313 529

COLONIALES BARBED, S.A. Mayorista de alimentación San Lorenzo Ind., pab. 11, Murtatza 946 738 180 946 738 179 iandres@uvesco.com

CONDUNOR, S.A. Conductos de chapa Murtatza auzoa, 7 946 314 454 946 312 234 www.condunor.net

CUHER Metalurgia Ibarra, 21 946 313 441 cuher@cuher.es / www.cuher.es

CYACSA Conformados y accesorios para cierres San Lorenzo Ind., pab. 7-8, Murtatza 946 313 501 946 313 524 www.cyacsa.com

CUBIBILBO Cubitos de hielo Pol. industrial Murtatza 946 009 034 659 825 654 www.cubibilbo.com

DEIMOS CONSULTING Consultoría Bº Elexalde 946 313 911

57


58


DESBROCES CORSI Limpiezas Bº Bidekoetxe 946 312 196

ELECTRICIDAD TELGA, S.L. Instalaciones eléctricas Murtatza auzoa, 56, trasera 946 312 104 946 312 164 www.telga.com

EMBALAJES ARÁMBURU, S.L. Embalajes industriales de madera Ugarte auzoa, 10 946 314 009 946 314 566 www.embalajesaramburu.com

EREKONDO, S.L. Carpintería integral. Ventanas. Puertas Murtatza auzoa, z/g, pab. 7 946 313 570 946 313 593 www.erekondo.com

ESCALERAS MAZUSTEGI Bº Murtaza, Pol. Ind. S. Lorenzo P. 8 946 313 696

EXLABESA Extrusión de aluminio Murtatza auzoa, 5 946 313 028 - www.exlabesa.com

FCC AMBITO Limpiezas Bº Ibarra 944 911 908

FORVASA - FORJAS UNIDAS VASCAS, S.A. Forja. Mecanizado. Tratam. superficiales Murtatza auzoa, 4 946 313 457 946 313 164 www.forvasa.com

GOVAR CALDERERÍA S.COOP Pol. Ind. Murdatza, Pab. 4 946 312 477 govarcaldereria@gmail.com

HYDRA Murtatza auzoa 946 312 697

INCOESA Bienes de equipo eléctricos Bidekoetxe auzoa, 18 B 946 313 300 946 313 766 www.incoesa.com

INDUSTRIAS BIPLAXT, S.A. Plásticos Bi-Vi errep., km. 13,7, Murtatza 946 313 525 946 313 592 www.biplaxt.com

INDUSTRIAS BOST, S.A. Resistencias eléctricas Murtatza auzoa, 57 946 314 100 946 313 428 jon@industriasbost.e.telefonica.net

INDUVALOR Estudios de mercado Murtatza auzoa 944 316 783

IRUMA MONTAJES, SERVICIOS Y CALDERERÍA Cisternas, depósitos y contenedores Mugartatza Industrialdea, 4-F 946 312 045

LANEAN Asistencia técnica de Ingeniería Murtatza auzoa

MADERAS ANDONI ATUTXA, S.L. Maderas Murtatza auzoa, 83 946 312 198 -

MANUFACTURAS UTHER, S.A. Fabr. de útiles y herramientas especiales San Lorenzo Ind., pab. 4, Murtatza 946 313 867 946 313 921 www.uther.es

MAOR, S.A. Industrias plásticas Murtatza auzoa, z/g 946 313 177 -

MARMOLERÍA GARMENDIA, S.L. Mármoles Asteitza auzoa, 14 946 313 197 -

MATRICERÍA ARRATIA, S.A. Troqueles y moldes para inyección Murtatza auzoa, z/g 946 313 533 946 313 573 www.marratia.com

MAGNETISMOS BEDIA Fab. Mat. Eléctrico Bº Bidekoetxe

METALÚRGICA COMERCIAL CUHER, S.A. Productos siderúrgicos Ibarra auzoa, 21 946 313 441 946 313 476 www.cuher.es

MURTATZA PROYECTOS S.L. Murtatza auzoa 946 313 803

PLANETA CAMPER Importación de autocaravanas Pol. Ind. Murtaza 658 721 530 www.planetacamper.com

PRECOM Ingeniería y construcción en madera Barrio Asteitza, 44 946 313 792 www.precom.es

PROVEEDORES DE INOXIDABLE S.L.L. Almacén y Distribución Acero Inoxidable Barrio Murtaza, Poligono II Nave 5 946 312 111 provinox.com

RECUBRIMIENTOS BIZKAIA, S.L. Recubrimientos industriales Murtatza auzoa, 5 946 313 579 946 313 579

RÓTULOS USANSOLO - ROTUSAN Rótulos San Lorenzo Ind., pab. 59, Murtatza 946 312 275 946 312 275

SEGURTASUNA Prevención de incendios Sabino Arana, 24 946 009 359 www.segurtasuna-seguridad.com

SOLDADURAS DE BEDIA S.L.

Pza. San Lorenzo

SUTARGIBURU Repar. mecánica/eléctrica de maquinaria Ctra. Bilbao-Vitoria, km 14 946 312 290

SUMIN. ELÉCTRICOS INDLES. ANTÓN TEIXIDÓ, S.A. Distribución de material eléctrico San Lorenzo Ind., pab. 10, Murtatza 946 314 296 946 312 258 www.seitsa.com

TABLEV, S.A. Tableros alistonados de madera Bi-Vi errep., km. 13,2, Murtatza 946 313 500 946 313 534 www.tablev.es

TXENTE, S.L. Muebles de cocina y baño Murtatza auzoa, z/g 946 313 829 946 313 594 -

TXIKI DIVER Murtatza auzoa, z/g, pab. 6 - - -

DIMA

CONSTRUCCIONES LEZATZU, S.L.L. Construcción. Estructuras de hormigón Artabe, 9 946 315 626 946 315 626

EGURLANAK AUSMENDI Ebanistería San Valentin auzoa, 4 618 461 215 946 315 692 koldo@ausmendi.com

ELECTRICIDAD IZARRA, S.L. Electricidad. Telecomunicaciones Ziarrusta Industrialdea, pab. 34 944 544 242 944 544 174 eizarra@euskalnet.net

JOSÉ BENITO BEOBIDE Elaboración y venta de miel Ilunbe auzoa, 3 615 720 598 -

ORMAURRE, S.L. Plegado. Soldadura. Montaje de chapa Ziarrusta Industr., pab. 17 a 20 946 311 577 946 315 333 www.ormaurre.com

TECNOGOURMET, S.L. Elaboración de platos preparados Ziarrusta Industrialdea, pab. 8-12 946 311 600 946 315 325 www.tecnogourmet.com

QUIMIBBER, S.L. Composites Ziarrusta Industrialdea, pab. 21 944 565 654 944 565 658 www.quimibber.com

IGORRE

AMALUR Maquinaria agrícola Igorreko industrialdea 4B 94673 69 81 -

AYSPACK DEPURACIÓN, S.L Tratamiento de aguas residuales Igorreko Industrialdea, pab. B2 946 737 008 946 315 586 ayspack@ibercom.com

ALINAR, S.L. Aluminio inyectado Bi-Vi errepidea, km. 22 946 315 011 946 736 113 www.aliasa.es

ANGEL NAVARRO “PITI” Construcción. Reformas. Gremios 630 638 818 -

ARALUCE, S.A. Útiles para estampación San Juan auzoa, 13 946 305 900 946 305 911 araluce@gestamp.com

ARBISA, S.L. Productos químicos industriales Igorreko Industrialdea, pab. F2 946 737 021 946 315 871 www.arbisa.es

ARRATIA INFORMÁTICA, S.L. Servicios informáticos Bidebarri, 2 946 315 810 946 319 019 www.arratia.com

AURREKOETXEA BILBAO, IGOR Transportes Urkizu auzoa, 78 - -

BATZ, S. COOP. Troquelería. Sistemas para automóviles Torrea, 32 / Igorreko Ind., pab. D1-2 946 305 000 946 305 020 www.batz.com

BIOK MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Materiales de construcción Igorreko Industrialdea, pab. F11-1A 946 316 065 946 316 065

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A. Neumáticos Basauntz auzoa, 24 946 737 063 946 319 214 www.bridgestone-eu.es

CAVA KOPERATIBA Piensos y suministros Garbe auzoa, 25 946 315 573 946 315 379

CONSTRUCCIONES EKIN, S.L. Construcción. Excavación. Obra civil Errukiñe, 4, behea 946 317 257 946 739 525 -

CONST. Y MINIEXC. MANUEL ALFARO, S.L. Tejados. Obra civil Lehendakari Agirre etor., 17, behea. 946 736 529 - alfaromanuel@telefonica.net

CONSTRUCCIONES ZUBILUSTU, S.A. Construcción. Promoción Garbe auzoa, 13 944 065 842 -

DECORACIÓN Y PINTURA IGORRE Decoración. Pintura Bidebarri, 1 946 736 401 - estitxuiturbelm@euskalnet.net

EXCAV. Y REP. FOREST. GARCÍA, S.L. Serv. forestales Igorreko Industri., pab. B5 946 736 083 - rafa@excgarciasl.com

FONTANERÍA TUBETO Calefacción. Energía renovable 675 702 444 - tubeto@gmail.com

FOSECO ESPAÑOLA, S.A. Fundicion y siderurgia Igorreko Industrialdea, pab. E7 946 202 500 946 203 773 www.foseco.es 59


60


GARAJE FELIPE Venta y reparación de maquinaria agrícola Garbe auzoa, 2 946 736 339 -

GARBIMOBIL Limpiezas flotas y pabellones 605 075 777 - info@garbimovil.com

GARDEN IGORRE Centro de jardinería Garakoi auzoa, z/g 946 319 226 946 319 226 gardenigorre@telefonica.net

GEA IBÉRICA, S.A. Equipos refrigeración y calor San Juan auzoa, 28 946 315 000 946 315 129 www.geaibericasa.es

GRÁFICAS ARRATIA BI, S.L.L. Artes gráficas Igorreko Industrialdea, pab. A1 946 736 852 - graficasarratia@graf-arratia.euskalnet.net

GURTUBAI GARRAIOAK Transportes Santa Lutzia auzoa, 54 659 437 809 - zigorgurtubay@gmail.com

HIERROS SANCHO-HIJOS DE L. SANCHO, S.A. Ferralla. Productos siderúrgicos San Juan auzoa, 14 946 315 688 946 319 227 www.hierrossancho.com

IDELT Ingenieria, prototipos Igorreko Industr., pab. F 902 360 724 902 363 101 www.idelt.com

IKERTEK, S.L. Maquinaria Automatización procesos Igorreko Industrialdea, pab. D8-9 946 315 712 946 736 024 www.ikertek.com

ILUNBE, S.A. Ingeniería energética Igorreko Industr., pab. E4 946 319 207 - www.ilunbe.com

ILUNTZE TALDEA Diseño jardines Lehendakari Aguirre 9 636 360 699 - www.iluntze.com

INDUSTRIAS BAI 1996, S.L.L. Artículos en alambre Igorreko Industr., pab. F2-A 946 736 400 946 736 578 www.industriasbai.es

JD ELEKTRON Distr. automáticos Igorreko Industrialdea, pab. D8-9 946 315 712 946 736 024 www.jdelektron.com

LANGOITIA Estructuras metálicas Igorreko industrialdea F8 944 041 296 - langoitia@langoitia.com

LASKORT, S.L. Corte por láser y plegado Igorreko Industrialdea, pab. D3 946 315 679 946 315 623 laskort1@terra.es

MADERAS YURREBASO, S.A Palets. Embalajes Urkizu auzoa, 22 946 736 016 946 736 016 www.maderasyurrebaso.com

MECANIZADOS Y HUSILLOS, S.L. Cigüeñales. Mecanización Igorreko Industrialdea, pab. B2 946 319 125 946 315 586 www.meca-husillos.com

MEST, S.A. Mecanización CNC Igorreko Industr., pab. C1-2 946 315 500 946 319 178 scomercial@mest.es

MONDAR 2003, S.L. Calderería. Montajes Igorreko Industrialdea, pab. D10 946 319 869 946 319 867 www.mondar2003.com

NEGARRA, S.A. Termos. Chimeneas metálicas Urkizu auzoa, 30-58 946 311 850 946 311 851 www.negarra.com

OITSA Montajes manuales Igorreko Industrialdea, pab. 5A 946 316 075 - agurgotzo@oitsa.e.telefonica.net

OLABARRIC, S. A. Construcción. Edificaciones. Excavación Elexalde, 32 - 1. B 946 319 013 - olabarric@olabarricsa.e.telefonica.net

ORMAZÁBAL Y CÍA., S. A. Centros de transformación Basauntz auzoa, 2-E 946 305 100 946 305 101 www.ormazabal.com

PINTURAS IZQUIERDO Pinturas 606 654 018 -

RECREATIVOS GUBI, S.L. Máquinas recreativas. Taller Garbe auzoa, 13, behea 649 869 536 -

SIERRAS Y DERIVADOS, S.L. Herramientas para corte Igorreko Industrialdea, pab. B4 946 315 588 - www.sierrasyderivados.com

SISUBI-SIERRAS Y SUMIN. BILBAO, S.L. Fabricación de sierras Igorreko Industrialdea, pab. B3 946 737 195 946 736 901 www.sisubi.com

SUÑA ERAIKETAK, S.L. Excavaciones. Construcciones Igorreko Industrialdea, pab. E2 946 736 829 - sunaeraiketak@euskalnet.net

TAPALUM 2006, S.L Tapas de registro de aluminio Urkizu auzoa, 54 946 319 228 944 342 731 www.tapalum.com

TALLERES ESTARTA, S.A Intercambiadores Igorreko Ind., pab. A4-5, E5 946 315 429 - talleresestarta@talleresestarta.com

TECNICHAPA, S.A. Componentes de chapa Basauntz auzoa, 2 946 305 161 946 305 162 www.tecnichapa.com

TRANSPORTES JOSÉ LUIS PÉREZ Transportes Garbe auzoa, 24 946 315 606 -

UBITE Materiales de construcción Igorreko Industrialdea, pab. 11F - 1A 946 316 065 - ubitemat@ubitesl.com

WALTER PACK, S.L. Plásticos termoconformados Igorreko Industr., pab. C3-4, F6-7 946 311 711 946 315 563 www.walterpack.com

LEMOA

ABS BOMBAS Mecanizados Mendieta, 26-A 946 312 074 www.absbombas.es

ACABADOS SUPERFICIALES BERRITZEN Reformas, gestión inmobiliaria Estaziñoa, 18 946 313 715 www.berritzen.com

ADS-IMG I+D+I Accionamientos Zubieta poligonoa 2 A 946 313 521 www.grupobrinean.com brinean@grupobrinean.com

AFILADOS LEMOA, S.L. Afilados. Reparación de sierras Bolunburu auzoa, Herrikoa pol., 6 946 314 241 - afiladoslemoa@eukalnet.net

AITOR ARMADA CARPINTERIA ARTESANA Carpinteria Estaziñoa auzoa, 17 -

ATK Mantenimientos Ctra. N-240 605 721 775 -

ALDETU, S.A. Transformación y mecanización de tubos Bolunburu auzoa, 14-A y 17-A 946 313 126 - www.aldetu.com aldetu@aldetu.com

ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A. Montajes y mecaniz. mandos eléctricos Zubieta poligonoa, 15-C 946 313 521 www.alfadecosubconjuntos.com

ALKIZABAL, S.L. Venta y alquiler de maquinaria Bolunburu pol., Amorebieta errep. 946 314 406 - www.alkizabal.com zabal@alkizabal.net

ALMACEN DEL MUEBLE LEMONA Mendieta, 1 946 313 519

ALMACENES ORTEGA Sales marinas, gemas y especies P.I. Mendieta 26-B 946 314 152

ANDEGI EMPRESA CONSTRUCTORA Construcciones Estazinoa, 17, pab. 7 946 310 066 andegi@andegi.com

ARCANOR Explotación de canteras Bº Apario 944 872 233 -

BASKOD Bacalao Pil-pil Arraibi auzoa, 6 659 142 350 www.bacalaopilpil.com pilpil@bacalaopilpil.com

BEER & EDARIAK, S.L. Distribución de bebidas Mendieta auz., 22-C, Mendieta pol. 659 482 839 - beeredariak@gmail.com

BILBOGRES BERRIA Materiales de construcción Mendieta poligonoa, pab. 2, parc. 3 946 313 481 www.bilbogresberria.com info@bilbogresberria.com

BIZKAI MOTO RACING Venta y reparación de motocicletas P.I. Mendieta 21-D 946 313 980

BOMBAS IDEAL Venta y reparación de bombas Mendieta poligonoa, 22-G 946 314 501 www.bombasideal.com bilbao@bombas-ideal.com

BOROA LOGISTICS, S.L. Operador logístico Pozueta poligonoa, 10-K 946 312 323 www.boroalogistics.com info@boroalogistics.com

BR OUTSOURCING Accionamientos. Logística Zubieta poligonoa, 2, parc. A 946 313 521 www.grupobrinean.com brinean@grupobrinean.com

CALDERERÍA CALBRI, S.L. Fabricación y reparación de calderas Mendieta poligonoa, 24-A 946 313 700 - calbri1990@hotmail.com

CALDERERÍA HERRERÍA MIG Calderería La Flecha poligonoa, 7 946 312 620 - caldereriamig@gmail.com

CARPINTERIA AIZTI Carpint. en gral. Cubiertas de madera Errekalde, 11 946 314 298 - mazkuenaga@gmail.com

CARPINTERÍA LA CRUZ P.I. Mendieta, 1 946 313 019

CARPINTERÍA LEMOA P.I. Mendieta, 1 - 19 946 313 226

CARPINTERÍA ZUBIATE Carpintería Zubieta poligonoa E nave 1 946 312 385 - carpinteriazubiate@hotmail.com

CARROCERÍAS EL GALLO, S.A. Construcción de carrocerías Mendieta auzoa, 3 946 314 270 - javier.carroceriaselgallo@hotmail.com

CEMENTOS LEMONA, S.A. Cementos Arraibi auzoa, 40 944 872 255 - www.lemona.com

CONFO-LAR Sistemas de descanso Pol.Mendieta, Nave 8 946 313 677

61


62

CONSTRUCCIONES AMURIZA, S.L. Construcciones. Obras y contratas Mendieta poligonoa, 26-C 946 314 310 - www.construccionesamuriza.com

CONSTRUC. EDU (NAHILAN ERAIKUN 06, S.L.) Reformas. Coordinación de gremios Estaziñoa auzoa, 17, pab. 3 656 790 723 946 313 206 www.construccionesedu.com

CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. Obra civil. Edificación La Flecha poligonoa, 16 946 313 975 www.construccionesmorga.com morgasl@morgasl.com

COSENTINO Mármoles. Granitos. Silestone Zubieta poligonoa, 12 946 313 954 - www.cosentino.es

CUBILAN 75, S.L.U. Estructuras de madera. Cubiertas de teja Juan B. Eguskiza Meabe, 2 bajo 653 736 696 - cubilan@gmail.com

DESGÜACES BOLUMBURU, S.L. Desguace y reciclado de vehiculos Bolunburu poligonoa, 19-E 946 312 310 - www.desguacesbolumburusl.com

EBIX S.A. Distribución de papel. Artes gráficas Bolunburu, 16 b-i / P.I. La Flecha 946 308 152 www.ebix.es

EKIN Tecnología de brochado y laminado Bº Zubiate 946 731 112 -

ELEKTROARGI ELEKTRIZITATEA Instalac. Eléctricas. Telecomunicaciones 647 405 115 -

ERREKA GARRAIOAK Transportes Arantxe auzoa, 12 699 974 316 - kepaerreka@telefonica.net

EUSKALMUSHING Venta de productos para animales Mendieta auzoa, 19 946 410 116 -

EZKATAK Pescado fresco Pol. Mendieta 5 666 583 925

FCC

Vertedero

F.M. COCIMAHE, S.L. Muebles de cocina y baño a medida Mendieta poligonoa, 19 946 313 562 - cocimahe@telefonica.net

FONTANERÍA J. M. IRAZABAL

GALDARE 19.99, S.L. Producción audiovisual Zubieta poligonoa, 17-C 946 315 733 www.galdare.com galdare@galdare.com

GRUPO BRINEAN Accionamientos eléct. y fabric. mecánic Zubieta auzoa 946 313 505 www.grupobrinean.com brinean@ grupobrinean.com

HIERROS BARRIONUEVO Compra-venta de maquinaria Zubieta auzoa, 3 616 945 670 - patxi.barrionuevo@pacelma.es

HORMIGONES LEMONA, S.A. Hormigón Arraibi auzoa, 40 944 872 255 -

IBAPLAS, S.L. Transf. de plasticos y matriceria La Flecha poligonoa, 16 B-I 946 313 515 - ibaplas@ibaplas.com

ILUNIÓN Lavandería Industrial Pozueta poligonoa, 16-F 946 308 768 - lavanderia.euskalduna@ilunion.com

IMPRENTA BIKAIN Artes Graficas Mendieta poligonoa, 21-C 946 312 037 - gbikain@gbikain.com

IND. MECANIZADOS GERMANY Prototipo utillaje de precisión Pol. Ind. Mendieta

INAPA ESPAÑA, S.A. Distribución papel artes graficas La Flecha poligonoa, 16 B-I 946 308 152 - www.inapa.es

INNOVATION ENGINEERING SYSTEMS Centro especial de empleo Zubieta auzoa, 18 946 554 719 -

IÑAKI CORTAZAR Fontanería Intzuntza auzoa, 23-B 946 314 000 -

IZKAN COMPONENTES Componentes Bolunburu - La Flecha Pab. 19 - B 674 115 507 - izkandar@izkan.es

JARKATZA MEDIA, S.L. Producción audiovisual Zubieta poligonoa, 17-B 649 685 809 www.jarkatzamedia.com jarkatza@jarkatzamedia.com

JOAME, S.L. Almacen siderúrgicos Mendieta poligonoa, 26-D 946 314 151 www.joamesl.com joame@joamesl.com

KEIA NORTE, S.L Ahumados Zubieta poligonoa, 17-F 946 314 555 - www.keia.es keia@keia.es

KEIMA 944 792 255

KEPA ATUTXA Maderas Estazinoa auzoa, 18 946 313 263 - mksa@euskalnet.net

KIRLAN KIROL LANAK Gestión instalaciones deportivas Bolunburu auzoa, 1 652 771 028 - 652 771 029 www.kirlan.com kirlanzulu@hotmail.com

LASER 3D 2001, S.L. Corte por láser en 2 y 3 dimensiones Mendieta poligonoa, 23-E 946 313 475 - www.laser3d.net info@laser3d.net

LASERNORTE, S.A. Calderería. Corte. Plegado Bolunburu poligonoa, 19 946 312 199 www.lasernorte.com laser@lasernorte.com

LAU TEILATU S.L. Madera y construcción Lemorieta, 14 657 795 064

LAZETX, S.L. Construcciones modulares La Flecha poligonoa, 16 C-D-G-H 946 313 146 - lazetx@lazetx.net

LEANDRO GÓMEZ, S.L. Excavac. O. P. Repoblaciones forestales La Flecha poligonoa, Herrikoa 946 312 328 - Igomez@leandrogomez.com

LEKUN CAUCHO PLÁSTICOS, S.L. Piezas de caucho. Elastomeros Pozueta poligonoa, pab. 11-A 946 314 610 - www.lekun.es lekun@lekun.es

LIMPIEZAS INDUSTRIALES MORGA, S.L. Limpiezas industriales La Flecha poligonoa, 16 946 313 975 www.limpiezasmorga.com morgasl@morgasl.com

LOS CHOPOS Armarios empotrados y librerias Pozueta poligona, 6 946 313 444 www.armariosloschopos.com info@armariosloschopos.com

LURBARRI Relleno de tierras 685 711 193 600 572 246

MARKINA CALOR INDUSTRIAL, S.L.L. Aparellaje electrico de baja tensión La Flecha poligonoa, 16-J 946 313 425 www.malibi.es malibicomercial@euskalnet.net

MARMOLERÍA LANDETA Y RODRÍGUEZ, S.L. Encimeras de cocina y baño. Obras Zubieta poligonoa, 21-A 946 312 322 -

MARMOLERÍA LEMONA, S.L. Cantería. Mármoles. Granito Estazinoa auzoa, 11 946 313 782 www.marmolerialemona.com oficinas@marmolerialemona.com

MECANIZADOS JULZA, S.L. Mecanización Bolunburu poligonoa, 19-I 946 314 512 - alumetalsl@terra.es

METALÚRGICA ZORNOTZA, S.L. Calderería. Curvado. Const. metal. La Flecha poligonoa, Herrikoa 946 314 648 - mzornotza@telefonica.net

MONTAJES MAE, S.L. Tuberias y montajes Bolunburu poligonoa, 5 946 313 062 - correo@maesl.net

MONTAJES URZA Pol. Bolumburu 19-5b 946 312 333

MONTERO Abrasivos Estación 17 944 036 862

MORTEROS BIZKOR Urkizu auzoa 944 872 400 -

MUEBLES EL ALMACÉN DE LEMONA Muebles Mendieta poligonoa, 1 946 309 166 - www.muebleslemona.net

MUTECSA Bolunburu poligonoa, 19-L 944 407 875 -

OKETA 2000, S.L. Construcciones Estazinoa auzoa, 17 946 311 897 - oketa2000@telefonica.net

ORMAURRE, S.L. Plegado. Soldadura. Montaje de chapa Mendieta auz., 24-B, Mendieta pol. 946 312 195 -

PANADERÍA LEMONA, S.A. Fábrica de pan y repostería Mendieta poligonoa, 22-B 946 313 294 - administracionlemona@plemona.es

PASTEDOR Comercial de Alimentación Pozueta poligonoa, 11-F 946 312 151 -

PERCU, S.L. Curvado perfiles. Transf. metálicos Mendieta poligonoa, 24-C 946 313 319 www.percusa.com joseramon@percusa.com

PERSIANAS Y CIERRES, J.B. Fabricac. Reparac. Mantenimiento Zubieta auzoa, 12, pab. C 944 217 510 - persianasjb@telefonica.net

PESA BIZKAIA, S.A. Transportes La Flecha poligonoa, 14-B 944 169 479 - www.pesabizkaia.net

PRECOM Ingeniería y construcción en madera Barrio Bolumburu 946 313 792 www.precom.es

PREFABRICADOS LEMONA, S.A. Prefabricados de hormigón Zubieta poligonoa, 14 946 312 010 www.prefabricados-lemona.com

RAILTEK Ingenieria Industrial Bolunburu poligonoa, 19 946 312 336 -

REFORMAS L.M.G. Baños. Cocinas Intzuntza auzoa, 6 659 626 258 -

RESIDUOS PLASTICOS DEL NORTE Fabricación de plástico Arraibi auzoa 946 31 32 89 -

SACINE ALMACENES Empresa de suministros industriales Pozueta Industrialdea, Pabellon 12H 944 105 101


SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN P. I. Mendieta 946 312 074 -

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRESNAK, S.L. Suministros industriales Arraibi auzoa, 14 946 313 020 www.tresnaklemoa.net tresnak@euskalnet.net

TALLERES DILLA Reparación de maquinaria Pol. Ind. Mendieta 4D 946 692 022 talleres.dilla.adm@gmail.com

TALLERES GARITZE, C.B. Cuchillas y recambios segadoras Mendieta poligonoa, 17 946 313 246 www.euskalnet.net/garitze garitze@euskalnet.net

TALLERES ZIC, S.A.L. Fondos para calderas y depósitos Mendieta auzoa, 5 946 313 101 www.zicsal.com comercial@zicsal.e.telefonica.net

TAVER-INSTACLACK Camaras frigoríficas La Flecha poligonoa, C-H 946 313 146 www.taver.es norte@taver.es

THYSSENKRUPP PLASTIC IBERICA, S.L Distribución plásticos técnicos Mendieta poligona, 3, nave 4 946 312 069 www.tkpi-thyssenkrupp.com bilbao@tkpi.es

TRADE RECYCLING Plásticos reciclados Zubiate auzoa, 3 946 744 005 -

TRANSPORTES MEJIAS Transportes Lehendakari Agirre etorbidea, 1 659 234 006 - mejiasrafa@hotmail.com

TRANSPORTES URIBE E HIJOS, S.L Transporte mercancias. Agencia La Flecha poligonoa, 16-K 946 314 615 - transuribe@hotmail.com

UXAMA Fachadas Zubieta auzoa, 3 944 573 737 - www.uxama.com uxama@uxama.com

VENDOMAT INTERNATIONAL, S.A Distrib. maquinas y prod. vending Pozueta poligonoa, 11-G-H-I 946 313 541 www.vendomat.es info@vendomat.es

WOLCO, S.L Herramientas de corte y metal duro Estazinoa auzoa, 18 946 313 025 www.wolco.es wolco@wolco.es

ZEANURI

ALTUNOSTE GAZTAITEGIA Elaboración de queso Altunoste auzoa 946 338 161 946 338 161

ARITZ IBARROLA - ADARRA Jardinería, Poda en altura Otzemendi 615 757 039 - aritz.ibarrola@gmail.com

AUZOLAN ALTZUSTE, S.L. Horticultura Altzusta auzoa, 96 946 317 060 -

BEINTXA ERAIKUNTZAK Construcción Elizondo, 8 630 927 576 -

IPIÑABURU GAZTAITEGIA Elaboración de queso Ipiñaburu auzoa, 44 615 721 279 -

LUXBI, S.L. Instalaciones eléctricas Altzusta auzoa, 1 946 739 012 946 739 012 luxbi.sl@euskalnet.net

MARGOIZA INDUSKETAK, S.L. Excavaciones Uribe auzoa, z/g 607 272 424 610 271 128 944 332 228 www.margoiza.com

TALLERES EMEN, S.L. Taller mecánico Ctra. General, km. 27 946 317 240 946 739 035 -

TUTULU LANAK Construcciones Undurraga auzoa, 1 658 750 271 -

URUCHURTU ECHEVARRÍA, JOSÉ ANTONIO Carpintería Arregia auzoa, z/g 946 739 326 -

63


64

More magazines by this user
Similar magazines