25.09.2020 Views

Kurs Małżeński Alpha - Przewodnik Uczestnika

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kurs Małżeński Alpha

Przewodnik


Sesja 7

Miłość

w działaniuPOWTÓRKA

Zapytaj swojego współmałżonka:

„Który element tego Kursu jest twoim zdaniem najważniejszy z punktu

widzenia naszego związku?”

Następnie powiedz mu:

„W zeszłym tygodniu zdałem/zdałam sobie sprawę, że najlepsze co

mogę zrobić, aby poprawić jakość naszego współżycia, to…”

112


Sesja 7 – Miłość w działaniu

Miłość to coś więcej niż uczucie; to nasze

czyny – aktywne działanie. Miłość

zawsze wymaga od nas poświęcenia.

Pięć języków miłości 1

1. Afirmujące słowa

2. Wzajemne obdarowanie

3. Czuły dotyk

4. Wartościowo spędzony czas

5. Służenie sobie

Każdy z nas komunikuje się w jednym z „języków miłości” lepiej niż w pozostałych.

Większość ludzi ma inny „pierwszy” język miłości niż ich współmałżonek.

Często okazujemy miłość tak,

jak sami ją rozumiemy i jak pragniemy,

aby okazywano ją nam.

Małżeństwo pełne miłości to takie, w którym staramy się troszczyć o potrzeby

współmałżonka tak, aby czuł się kochany.

Używanie języka miłości współmałżonka może się nam na początku wydawać

nienaturalne i niezręczne.

1

Nauczanie o Pięciu językach miłości pochodzi z książki dr Gary’ego Chapmana pt. „The 5 Love

Languages®: The Secret to Love That Lasts” (© 2015), Northfield Publishing. Wykorzystano za

pozwoleniem. (Książka wydana w języku polskim: „Pięć języków miłości”, Oficyna Wydawnicza

Logos, 2010)

113


1. Afirmujące słowa

Słowa mają moc zbudować lub zniechęcić naszego partnera.

Mówmy sobie komplementy i chwalmy się nawzajem każdego dnia.

Mówmy do siebie w sposób pełen wrażliwości.

Niektórzy z nas, słysząc afirmujące słowa, czują się jakby trafili do

oazy pośrodku pustyni.

Słowa mają wielki wpływ

na miłość. Bez czułych słów

relacja zaczyna obumierać.

ROB PARSONS

Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.

— KSIĘGA PRZYSŁÓW 16,24

114


Sesja 7 – Miłość w działaniu

2. Wzajemne obdarowanie

Prezenty to namacalne

dowody miłości.

Prezenty to inwestycja w nasze małżeństwo:

- nie muszą być kosztowne, ale powinny być wartościowe;

wystarczy kwiatek czy tabliczka czekolady

- nie czekajmy z nimi na specjalną okazję

- starajmy się odkrywać, jakie prezenty sprawiają przyjemność

naszemu współmałżonkowi (mieszczące się w naszym budżecie!)

ROZMOWA 1

10 minut

ULUBIONE PREZENTY

Powiedz współmałżonkowi, który z prezentów otrzymanych od niego jest twoim

ulubionym i dlaczego.

115


3. Czuły dotyk

Czuły dotyk ma ogromną moc jako sposób okazywania miłości

w małżeństwie.

- jeśli jest to najważniejszy język miłości naszego współmałżonka,

to w trudnych chwilach nic tak nie da mu wsparcia, jak dotyk

Używajmy czułego dotyku w różnej formie i natężeniu, aby sprawdzić,

co pasuje naszemu partnerowi w różnych sytuacjach: trzymanie za ręce,

objęcie ramieniem, pocałunek, przytulenie, dotknięcie dłoni, masaż

pleców, gra wstępna, zbliżenie intymne.

- w małżeństwie ważny jest zarówno dotyk erotyczny, jak i ten bez

podtekstu seksualnego

Dotknąć mojego ciała, to

dotknąć mnie. Odsunąć się

od mojego ciała, to emocjonalnie

się ode mnie odciąć.

DR GARY CHAPMAN

4. Wartościowo spędzony czas

Można dużo z sobą przebywać jako małżeństwo, nie okazując sobie w tym

czasie w ogóle miłości.

Bycie razem to coś więcej niż tylko fizyczna bliskość – wymaga skupienia

uwagi na współmałżonku.

116


Sesja 7 – Miłość w działaniu

Budujemy przyjaźń poświęcając wartościowy czas na:

1. Rozmowy

Ważne, abyśmy dzielili się swoimi myślami, uczuciami, nadziejami, lękami

i rozczarowaniami.

Muszę więcej mówić słuchać

2. Wspólne posiłki

Podczas nich postarajmy się ze sobą rozmawiać.

Zadawajmy pytania, na które współmałżonek z radością odpowie.

Czas wspólnych posiłków możemy ulepszyć poprzez…

3. Wspólna zabawa

Przyjaźń kwitnie dzięki gromadzeniu wspólnych doświadczeń i wspomnień.

ROZMOWA 2

10 minut

CHWILE SPĘDZONE WE DWOJE

Niech każde z was stworzy listę wspólnych aktywności, które sprawiały

wam w przeszłości największą radość oraz takich, które fajnie byłoby

wspólnie podjąć:

Pokażcie sobie swoje odpowiedzi. Użyjcie pomysłów z waszych list jako

propozycji przyszłych randek.

117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!