29.09.2020 Views

Dorothy Snot Covid policy - v2.0 - 31.8.20

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Ο παρόν οδηγός περιγράφει τις διαδικασίες ασφαλείας & υγιεινής που θα εφαρμόζονται στο

σχολείο μετα την 1/9/2020 και για όσο διαστημα υπάρχει γύρω μας η πανδημία του κορωνοϊου.

Τα όσα διαβάσετε βασίζονται στα πρωτόκολλα του ΕΟΔΔΥ και στα νομοθετήματα της κυβέρνησης

και ενσωματώνουν τις καλές πρακτικές που εμείς θεωρούμε απαραίτητες.

Οι διαδικασίες θα αναθεωρούνται τακτικά με βάση τις εξελίξεις της πανδημίας και την εμπειρία

που θα συσσωρεύουμε από την εφαρμογή τους. Πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα για την εισαγωγή

ή την τροποποίηση κάποιας διαδικασίας που δεν θα περιέχεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση

του οδηγού.

Ο στόχος μέσα από όσα διαβάσετε είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται την πιθανότητα εισαγωγής

και μετάδοσης του ιού, από και προς το σχολείο. Προσπάθεια μας θα είναι οι καινούριες

διαδικασίες να μην επηρεάσσουν την ουσία της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του σχολείου και την

χαρούμενη διαβίωση των παιδιών, αλλά να προστατέψουν όλους μας από τυχόν απροσεξίες, να

τονώσουν το συλλογικό αίσθημα ασφάλειας και να αναβαθμίσουμε συλλογικα την αντιμετωπιση

μας απέναντι στα ζητηματα υγιεινης.

Γενικές Οδηγίες

• Είναι σημαντικό να γίνεται απ’ όλους μας συστηματική εκπαίδευση των παιδιών στα

μέτρα προφύλαξης απέναντι στην πανδημία, στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, με τρόπο

κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

• Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού του σχολείου που εμφανίζουν πυρετό ή/και

άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, δεν πρέπει να έρχονται στο σχολείο.

Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η άμεση επικοινωνία με ιατρό και εξατομικευμένη

αξιολόγηση του περιστατικού, πριν επιστρέψουν. Ως συμπτώματα θεωρούνται:

• Πυρετός

• Βήχας (συνήθος ξηρός αλλά μπορεί κα με απόχρεμψη).

• Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή.

• Κρυάδες.

• Ρίγος.

• Μυαλγία.

• Κεφαλαλγία.

• Διάρροιες.

• Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης.

• Υπάρχει ισχυρή σύσταση από τον ΕΟΔΔΥ αλλά και παράκληση από εμάς προς όλους τους

γονείς να ελέγχουν τα παιδιά για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων και να τα

θερμομετρούν, πριν την αναχώρηση τους για το σχολείο.

• Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά από και προς το σχολειο. Σε περίπτωση που

επιβεβαιωθεί λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 στο οικογενειακό σας

περιβάλλον, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για

κατ’ οίκον απομόνωση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

• Κάθε άτομο του σχολείου (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή

με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο σχολείο για 14 ημέρες

μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται

στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.

• Το σχολείο πλέον θα καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με

COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και θα παρακολουθεί την πορεία τους.

• Κύριο μέτρο προστασίας για τα μικρά παιδιά στο σχολειο είναιο διαχωρισμός τους σε

μικρές ομάδες που δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται

νομοθετικά αλλά προτείνεται εντόνως. Εμείς στην Dorothy Snot έχουμε την τύχη να

διαθέτουμε ένα σχολείο με τεράστιους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους και θα τους

αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

1. Προσέλευση και αποχώρηση από και προς το σχολείο

Α. Με τα πόδια.

Οι γονείς που φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σχολείο τα αφήνουν στην είσοδο της οδού

Κίου, όπου περνούν από το σύστημα θερμομέτρησης και στην συνέχεια τα παραλαμβάνει

κάποια δασκάλα. Η δασκάλα οδηγεί τα παιδιά για πλύσιμο χεριών με σαπούνι στους

καινούριους νιπτήρες της αυλής, λοξά και δεξιά απο την είσοδο του σχολείου, στην άκρη

της καινούριας πέργκολας. Στην συνέχεια τα παιδια πηγαίνουν με τις δασκάλες στις τάξεις

τους.

Ομοίως και στην αποχώρηση: τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή και τα παραλαμβάνουν οι

γονείς από κάποια δασκάλα του σχολείου. Οι γονείς, για ένα χρονικό διαστημα που

σήμερα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, δεν θα εισέρχεστε στο εσωτερικό του

κτηρίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις τις οποίες κρίνουμε κατά περίπτωση (πχ κατά

την διάρκεια της προσαρμογής).

Για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, θα οριστούν για κάθε τμημα συγκεκριμενα

διαστήματα προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Σε περίπτωση που δεν

προλάβαινετε να είστε στο σχολείο στον ορισμένο χρόνο, το παιδί θα έρχεται πάλι στην

αυλή με την επόμενη ομάδα αποχώρησης και εσείς θα πρέπει να το περιμένετε στην

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

είσοδο του σχολείου ή και έξω από αυτό και σε κάποια απόσταση, σε περίπτωση που την

ίδια ώρα επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται μαθητες στα σχολικα λεωφορεία.

Όπως καταλαβαίνετε, τα συμφωνημενα ωράρια παράδοσης και παραλαβής των παιδιων

θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια .

Β. Με σχολικό.

Τα σχολικά θα απολυμαίνονται με αντισηπτικό σπρέυ πρίν την εκκίνηση κάθε

δρομολογίου (πρωινού και μεσημεριανού). Οι οδηγοί και οι συνοδοί επίσης θα έχουν

απολυμάνει τα χέρια τους και θα φορούν μάσκα. Θα ύπάρχει απολυμαντικό σπρέυ,

γάντια και αντισιπτικό τζέλ σε κάθε σχολικό, τα παράθυρα θα είναι πάντα ανοιχτά και

όταν μας επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες θα αποφεύγεται η χρήση air condition.

Ο αριθμός των παιδιών, ο τρόπος που θα κάθονται στο σχολικό και το πρωτόκολο χρήσης

μάσκας από τους ενήλικες συνεργάτες μας ακολουθεί τις ισχύουσες σχετικές οδηγίες του

υπουργείου και του ΕΟΔΔΥ. Σε κάθε περίπτωση, πρόθεσή μας θα είναι να

δημιουργήσουμε το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον κατα την χρήση του σχολικού

λεωφορείου.

Τα παιδιά πριν μπούν στο σχολικό θα κάνουν χρήση αντισηπτικού τζέλ και φτάνοντας στο

σχολείο, η συνοδός δασκάλα θα τα οδηγεί αρχικά στο σύστημα θερμομέτρησης και στην

συνέχεια για πλύσιμο χεριών με σαπούνι στους καινούριους νιπτήρες της αυλής, λοξά και

δεξιά απο την είσοδο του σχολείου, στην άκρη της καινούριας πέργκολας. Στην συνέχεια,

τα παιδια θα πηγαίνουν με τις συνοδούς δασκάλες στις τάξεις τους.

Τα παιδιά που δεν αυτοεξυπηρετούνται (βρέφη) θα δέχονται βοήθεια από τις συνοδούς ή

τις δασκάλες τους στο πλύσιμο των χεριών.

Τα σχολικά θα αποχωρούν με χρονική απόσταση τουλάχιστον 5 λεπτών μεταξύ τους για να

αποφεύγεται ο συνωστισμός. Σε περίπτωση που τα παιδια διαφορετικών σχολικών

βρεθούν ταυτόχρονα στην αυλή, θα περιμένουν με τις δασκάλες τους σε διαφορετικά

σημεία και τηρώντας τους ανάλογους κανόνες ασφαλείας και απόστασης.

2. Εκδρομές & επισκέψεις.

Εκδρομές και επισκέψεις σε ανοιχτούς χώρους θα προγραμματίζονται με την προϋπόθεση

ότι θα έχουμε διασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και απόστασης σε σχέση με

άλλες ομάδες παιδιων που κινούνται στο ίδιο χώρο και ότι θα επιτρέπονται με βάση τις

οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Λεπτομέρειες θα λαμβάνετε πρίν από κάθε εκδρομή.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Γονείς που δεν θα επιθυμούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους την ομάδα σε κάποια

εκδρομή, θα πρέπει να τα κρατούν στο σπίτι εκεινη την ημέρα καθώς δεν θα υπάρχει

δυνατότητα να παραμείνουν σε άλλο τμήμα στο σχολείο.

Σχετικά με την προαιρετική δραστηριότητα του κολυμβητηρίου, θα ακολουθήσουμε τις

όποιες οδηγίες σταλούν από το Υπουργείο. Ηδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον

σύλλογο των Νηρηίδων για να εμπλουτισουμε το προγραμμα που μας προσφέρουν

κάνοντας χρήση και εξωτερικών χώρων άθλησης του Ο.Α.Κ.Α.

Για ένα χρονικό διαστημα, δεν θα προγραμματίζονται επισκέψεις σε κλειστους χώρους

(θέατρα, μουσεία, κλπ)

3. Παραμονή των παιδιών στον χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια της ημέρας

Α. Στην τάξη

Οι δασκάλες θα έχουν σε κάθε τάξη κάδους απορριμάτων που θα λειτουργουν μόνο με

πεντάλ, απολυμαντικά σπρέυ, γάντια και μάσκες και θα τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με

τις οδηγίες του ΕΟΠΥ και κατά την κρίση τους.

Τα παιδιά κάθε τμήματος θα χωρίζονται σε 2 ή περισσότερες ομάδες καθ’ όλη την

διάρκεια της ημέρας, οι οποίες και θα χρησιμοποιουν διαφορετικούς χώρους του

σχολείου (πχ μια ομάδα σε κάποιο σκιασμενο σημείο κάποιας αυλής και μια ομάδα στην

τάξη). Δεν θα χρησιμοποιούνται άλλες τάξεις για ομάδες άλλων τμημάτων. Ο στόχος θα

είναι να μην υπάρχει ομάδα με περισσότερα απο 15 παιδιά κάθε στιγμη. Σχεδόν όλες οι

τάξεις του σχολείου διαθέτουν πλέον εσωτερικό διαχωριστικό και μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από δύο ομάδες παιδιών που δεν έρχονται σε επαφή

μεταξύ τους.

Τα υλικά/παιχνίδια των τάξεων θα αξιολογηθούν και θα παραμείνουν προς χρήση αυτά

που μπορούν καθημερινά να καθαρίζονται, σύφωνα με τις οδηγίες καθαριότητας. Τα

υλικά που δεν χρησιμοποιούνται καθημερινά θα αποθηκεύονται στον νεο χώρο

αποθήκευσης υλικών που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο (κάτω απο την καινούρια τάξη

του νηπιαγωγείου) ώστε να υπάρχουν λιγότερα υλικά στις τάξεις και να καθαρίζεται ο

χώρος καλύτερα.

Τα υλικά που θα μεταφέρουν οι δασκάλες από την αποθήκη στην τάξη, θα φροντίζουμε

να καθαρίζονται σωστά από την προηγούμενη μερα και θα παραμένουν στην τάξη για όσο

διαστημα τα χρησιμοποιουν τα παιδιά.

Τα παιχνίδια θα ψεκάζονται με απολυμαντικό σπρέυ ή θα δίνονται για πλύσιμο στις

καθαρίστριες, όποτε και αν κρίνεται αναγκαίο.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Το πρώτο μέλημα των δασκάλων στο ξεκίνημα της χρονιάς είναι να εξηγήσουν στα παιδιά

τις νέες διαδικάσίες και τον λόγο που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έτσι ώστε αυτα να

προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς αγωνία ή αγχος. Θα γίνουν

επίσης μεγάλη συζητήσεις για τον λόγο που οι ενήλικες στο σχολείο φορούν μάσκα.

Τα παράθυρα των τάξεων θα παραμένουν ανοιχτά όλη την ημέρα εφόσον ο καιρός το

επιτρέπει, για τον καλύτερο αερισμό του χώρου. Έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και

αντιβακτηριδιακός ψεκασμός σε όλα τα air-condition του σχολείου, η χρήση των οποίων

θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ορθής λειτουργίας του ΕΟΔΥ.

Τα παιδιά θα φέρνουν στο σχολείο καθημερινά μια κασετίνα με τα αντικείμενα που θα

ορίσουν οι δασκάλες ανά τμήμα και το παγουρίνο τους, το οποίο θα πρεπει να πλένεται

καθημερινά από εσάς. Δεν θα μπορούμε, για ένα διάστημα, να δίνουμε ποτήρια από την

κουζίνα ως αντικατάσταση του παγουρίνο. Τα παιδιά του μεταβρεφικού επίσης θα πρέπει

να αντικαταστήσουν το ποτηράκι τους με ποτήρι κλειστού τύπου.

Αν τα παιδια φέρνουν στο σχολείο μπουκάλι νερού εμπορίου μιας χρήσης, παρακαλούμε

να αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο επάνω σε αυτό το όνομα του παιδιού.

Στις εισόδους προς τις τάξεις (ισόγειο /νηπιαγωγείο και είσοδος 1 ου ορόφου) μπορεί να

υπάρχει κατά περίπτωση αυτοκόλλητο επιδαπέδιο χαλάκι για την καθαριότητα των

παπουτσιών των παιδιών.

Β. Στην αυλή.

Στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη χρήση των εξωτερικών

χώρων του σχολείου και ακόμη περισσότερες ημερήσιες εκδρομές σε μεγάλα πάρκα της

πόλης ή στο δάσος της Καισαριανής, εφόσον αυτό θα επιτρέπεται.

Υπενθυμίζουμε πως το σχολείο μας έχει τρεις αύλειους χώρους, στους οποίους έχουμε

διαμορφώσει πλεον πολλες σκιασμένες γωνιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

υπαίθριες τάξεις:

• την μεγαλή αυλή του ισογείου, συνολικού εμβαδού 600 τμ (180 τμ από τα οποία

ειναι σκιασμένα)

• την αυλή του δευτέρου ορόφου για το βρεφικό και το μεταβρεφικό τμημα με

συνολικο εμβαδό 130 τμ (80 τμ απο τα οποια ειναι σκιασμενα)

• την αυλή του τριτου ορόφου με συνολικό εμβαδό 250 τμ (120 τμ απο τα οποία

ειναι σκιασμενα)

Ο προαυλισμός των παιδιων θα γίνεται σε σχετικά μικρές ομάδες παιδιων ανα τμημα, σε

συγκεκριμένους χώρους της αυλής και εκ περιτροπής, τηρώντας διακριτικά αλλά

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

ξεκάθαρα τις απαιτούμενες αποστάσεις. (π.χ μια ομάδα στο δεντρόσπιτο, μια ομάδα κατω

από κάθε πέργκολα, μια ομάδα στην βάρκα κ.ο.κ.)

Τα σκάμματα με την άμμο και οι λασπόλακκοι του σχολείου θα χρησιμοποιούνται, μόνο

εφόσον κατι τέτοιο κρινεται ασφαλές από τους ειδικούς και σύμφωνα με τις οδηγίες του

ΕΟΔΥ. Τα όποια παιχνίδια παραμείνουν στην αυλή καθώς και το υλικό του outdoor, θα

απολυμαίνεται συχνά κατα την διάρκεια της ημέρας.

Γ. Στο φαγητό.

Τα γεύματα θα σερβίρονται σε υπερυψωμένο σημείο στην τάξη ή σε τρόλευ, σκεπασμένα,

και θα σερβίρονται από τις δασκάλες. Η διαδικασία θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε

οδηγίες που θα εκδίδει ο ΕΟΔΔΥ. Κάθε παιδί θα παίρνει το παγουρίνο του από το τρολευ,

θα κάθεται στο τραπέζι και η δασκάλα θα σερβίρει χρησιμοποιωντας γάντια και μάσκα.

Τελειώνοντας το γεύμα, η δασκάλα θα μαζεύει τα πιάτα στο ορισμένο σημειο ή στο ειδικό

τρόλευ και μέχρι τα παιδιά να κάνουν χρήση της τουαλέτας, θα έχει καθαρίσει &

απολυμάνει τα τραπέζια.

Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τα παγουρίνο θα παραμένουν στην τσάντα των παιδιών

και όταν χρησιμοποιούνται απο τα παιδιά θα ξαναμπαίνουν στις τσάντες τους. Εξαίρεση

θα αποτελεί η ώρα του φαγητού, όπου και η δεύτερη δασκάλα θα φροντίσει μετά το

γεύμα να ξαναγεμίσει τα παγουρίνο των παιδιών.

Δ. Στον ύπνο.

Ο ύπνος των παιδιών θα γίνεται τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, με ανοιχτά

παράθυρα και με χρήση ατομικών σεντονιών. Κάθε παιδί που κοιμάται θα έχει μια πάνινη

τσάντα με κορδόνι που κλείνει και που θα αποθηκέυονται εκεί τα σεντόνια του. Στο τέλος

της εβδομάδας θα πλένονται τα σεντόνια και η τσάντα. Επίσης, κάθε παιδί θα έχει το δικό

του κρεβατάκι όπου θα αναγράφεται το όνομά του και θα χρησιμοποιεί πάντα αυτό.

Εαν κάποιοι αισθάνεστε καλύτερα με αυτό, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας σεντόνια τα

οποία θα παίρνετε κάθε Παρασκευή για πλύσιμο και θα τα ξαναφέρνετε την Δευτέρα.

Τα στρώματα που υπάρχουν στο βρεφικό τμήμα του σχολείου έχουν απολυμανθεί, έχουν

πλυθεί οι θήκες τους και τιναχθεί. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται κάθε 2 εβδομάδες, ενω

πρίν γινόταν ανα 4 μήνες.

Τα ραντζάκια των παιδιών θα απολυμαίνονται στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις

οδηγιες που θα μας δοθούν από τους ειδικούς και τον ΕΟΔΥ.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Ε. Στην τουαλέτα.

Σε κάθε τουαλέτα που χρησιμοποιούν τα παιδιά θα υπάρχει μόνιμη παρουσία δασκάλας

που θα ανοιγει την βρύση για να πλένουν τα παιδιά τα χέρια τους κατα την είσοδο και την

αποχώρησή τους από την τουαλέτα και θα απολυμαίνει την λεκάνη της τουαλέτας μετά

την χρήση της με το ειδικό απολυμαντικό σπρέυ (πιστοποιημένο για την χρήση του σε

χωρους που βρίσκονται παιδιά και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης).

Σε όλες τις τουαλέτες θα υπάρχουν γάντια μια χρήσης, μάσκα και απολυμαντικό σπρέυ. Η

δασκάλα θα χρησιμοποιεί γάντια μιας χρησης και σπρέυ. Χρήση μάσκας από τα παιδιά θα

γίνεται μόνο εφόσον κάποιο παιδί έχει διαγνωσθεί ασθενές ή παρουσιάζει ύποπτα

συμπτωματα και έχει δοθεί από τον γιατρό σαφής οδηγία να κάνει χρήση μάσκας, μέχρι

να έρθουν οι γονείς του να το παραλάβουν και σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του

ΕΟΔΔΥ και της κυβέρνησης.

ΣΤ. Αλλαγες πάνας

Στην διαδικασία αλλάγής πάνας δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον την πετσέτα του κάθε

παιδιού αλλά μετά το πλύσιμο, τα παιδια θα σκουπίζονται με χαρτί μιας χρήσης.

Οι δασκάλες, φορώντας γάντια και μάσκα θα απολυμαίνουν τον νιπτήρα, θα πλένουν το

παιδί, θα το σκουπίζουν με χαρτί μιας χρήσης και εφόσον ολοκληρωθεί η αλλαγή και το

παιδί επιστρέφει στην τάξη, θα βγάζουν τα γάντια, θα πλένουν τα χέρια τους και θα

απολυμάνουν τον νηπτήρα και την περιοχή αλλαγής έτσι ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος

να δεχθεί το επόμενο παιδί.

4. Λειτουργία κουζίνας

A. Προμήθεια υλικών.

Η προμήθεια των υλικών κουζίνας ή αναλωσίμων θα γίνεται μόνο από την είσοδο στην

οδό Κύπρου. Η Ανδριάνα θα παραλαμβάνει τα υλικά. Δεν θα μπαίνει κανείς εξωτερικός

συνεργάτης στον χώρο πέραν της γραμματείας. Ολοι οι εισερχόμενοι στον χώρο της

γραμματείας θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό υγρό που θα υπάρχει μόνιμα

στη είσοδο πίσω από την Ανδριάνα.

Τα υλικά της κουζίνας θα παραμένουν στην είσοδο και η ομάδα της κουζίνας θα φροντίζει

να ανεβαίνουν στον χώρο της κουζίνας με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Εαν τα υλικά είναι αναλώσιμα, θα παραμένουν εκεί και η Ανδριάνα θα τα απολυμαίνει

πρίν τοποθετηθούν στην αποθήκη ή στις τάξεις.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Εαν πρόκειται για χαρτικά, την διαδικασια θα την αναλαμβάνει η Λίο που είναι υπεύθυνη

καθαριότητας του σχολείου.

Οποιαδήποτε άλλα υλικά που αφορούν στο σχολείο, όπως για παράδειγμα υλικά

συντήρησης του κτηρίου, των κήπων ή άλλος τεχνικός εξοπλισμός θα παραλαμβάνονται

Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να ακολουθειται μετα την παραλαβη τους η σχετική

διαδικασία απολύμανσης.

Η είσοδος στην οδό Κύπρου δεν θα χρησιμοποιείται από κανέναν γονέα ή άλλο εξωτερικό

επισκέπτη. Μονο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης (πχ στην διάρκεια της

προσαρμογής) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό ή γονείς του σχολειου.

Τυχόν φάρμακα που μπαίνουν στο ψυγείο του σχολείου θα παραμένουν στο τραπεζάκι

παραλαβής στην είσοδο της κουζίνας, θα απολυμαίνονται από το προσωπικό της κουζίνας

και μετά θα μπαίνουν στο ψυγείο. Η χρήση των φαρμάκων θα γίνεται στην είσοδο της

κουζίνας και εφόσον η δασκάλα που τα χορηγεί έχει απολυμάνει τα χέρια της, πριν &

μετά.

Β. Παρασκευή φαγητού.

Όσοι εργαζονται στην κουζίνα θα φορούν την στολή τους, την ποδιά τους, τον σκούφο

τους, μάσκα και γάντια για τις παρασκευές γευμάτων. Δεν θα φορούν γάντια όταν

πλένουν τα φρούτα και τα λαχανικά, εφόσον πριν έχουν απολυμάνει τα χέρια τους.

Γ. Διαδικασία σερβιρίσματος.

Η Ιωάννα θα σερβίρει στον ορισμένο χώρο τον δίσκο των παιδιών μέσα στην τάξη, τα

πιάτα και τα κουτάλια των παιδιών σκεπασμένα.

Δεν θα υπάρχει γεύμα που θα πιάνεται με τα χέρια των δασκάλων ή των παιδιών. Θα

υπαρχουν λαβίδες σερβιρίσματος και πιάτα σε όλα τα γεύματα. Για παράδειγμα, τα

παιδιά θα πλένουν τα χέρια τους, θα κάθονται στα τραπέζια και η δασκάλα με την λαβίδα

θα βάζει το φρούτο στο μπολάκι.

Δ. Διαδικασία καθαρισμού

Στην κουζίνα θα υπάρχουν γάντια μιας χρήσης, μάσκες και απολυμαντικό σπρέυ. Θα

υπάρξουν στην πορεία και επιπρόσθετες οδηγίες αναφορικά με την είσοδο στην κουζίνα,

τον ρουχισμό, τον καθαρισμό των σκευών, την αποθήκευση των τροφίμων, την άφιξη των

τροφίμων, την υγειινή και τον αερισμό του χώρου της κουζίνας.

Όλα τα σκεύη θα καθαρίζονται σε πλυντήριο πιάτων όπως και πρίν και θα αποθηκεύονται

σε κλειστα επαγγελματικά ντουλάπια.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Καθημερινά η κουζίνα θα απολυμαίνεται σε όλες τις επιφάνειες που ετοιμάζονται τα

γεύματα με τα είδικά προϊόντα για αυτή την χρήση.

Στην κουζίνα δεν θα παραμένουν προσωπικά αντικέιμενα και δεν θα μπαίνουν οι τσάντες

και τα πανωφόρια των μαγείρων. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει το σχετικό λόκερ.

Ο ρουχισμός της κουζίνας θα πλένεται καθημερινά και το παράθυρο της κουζίνας θα

παραμένει ανοιχτό όλη την ημέρα.

Τα σκουπίδια θα βγαίνουν 2 φορές την ημέρα και οι κάδοι θα πλένονται και θα

απολυμαίνονται καθημερινά.

Κατα το διάλειμμα του προσωπικού, η στολή, η ποδιά και ο σκούφος εργασίας θα

παραμένουν στην κρεμάστρα της κουζίνας. Το προσωπικό κατα την επιστροφή του απο το

διάλειμμα θα πλένει πρώτα τα χέρια του στον νιπτήρα της Μεγάλης Αυλής, θα βάζει

αντισηπτικό και μετα θα φορά πάλι τα ρούχα εργασίας.

5. Διαχείριση κρουσμάτων ασθενείας

Α. Περιστατικό Κορωνοϊου στο σχολειο.

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάσει τα συμπτώματα του ιου COVID-19, θα

παραμένει στο ιατρείο του σχολείου μέχρι να έρθουν οι γονείς/κηδεμόνες να τον/την

πάραλάβουν. Ο χώρος του ιατρείου διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και είναι

απομακρυσμένος από τους κυρίως χώρους του σχολειου καθώς βρισκεται σε μια

ανεξαρτητη αίθουσα της μικρης αυλής του ισογείου.

Η περαιτερω διαχείριση του περιστατικού θα γίνεται μέσα από τις διαδικασίες που

ορίζει ο ΕΟΔΔΥ και που μπορείτε να τις διαβάσετε στο παράρτημα 1 του παρόντος.

Από την 1/6/2020 και για ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

στο σχολείο υπάρχει σταθερή παρουσία παιδιάτρου δύο μέρες την εβδομάδα.

Β. Αλλες ιώσεις & ασθένειες.

Το γενικό πρωτοκολλο του σχολείου αναφορικά με τις ασθένειες ειναι γνωστό σε όλους

σας. Περιγράφεται λεπτομερώς στον Οδηγό Επιβίωσης Γονέων και οφείλουμε να το

τηρούμε ευλαβικά.

Η εγκατασταση φορητού συστηματος αυτόματης θερμομέτρησης στην είσοδο του

σχολειου διασφαλίζει οτι στο σχολείο δεν θα μπορεί να εισέρχεται πλέον παιδί ή ενήλικας

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

με πυρετό. Εαν ενα παιδι παρουσιάζει πυρετό κατα την είσοδο του στο σχολειο, θα

παραμένει στον χώρο του ιατρείου μέχρι να έλθουν οι γονείς του και το παραλάβουν.

Πέραν του πλαισίου που σχετίζεται με την πανδημία του COVID-19, προς το παρόν δεν θα

γίνουν περισσότερες αλλαγές στο πρωτόκολλο ασθενειων του σχολειου. Απλως θα

φροντίσουμε όλοι να ακολουθείται με κάθε λεπτομέρεια και με σεβασμό στην συλλογική

μας υγεία.

Καθε καινούρια ενημέρωση που θα λαμβάνουμε απο την Πολιτεία για θέματα υγείας, θα

αναπροσαρμόζει τα όσα αναφέρονται στον παρόντα οδηγό.

6. Κανόνες κίνησης ενηλίκων στο σχολείο

Α. Προσωπικό

Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη σε

όλους τους κλειστούς χώρους, εφόσον υπαρχει συγχρωτισμός με άλλα άτομα. Η χρήση

της μάσκας είναι απαραίτητη επίσης κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού.

Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας είναι απαραίτητη όταν δεν είναι

εφικτή η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων. Η σωστή χρήση της μάσκας

είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-tokoino/

)

Όλο τα προσωπικό του σχολείου θα μπαίνει αποκλειστικά από την είσοδο της οδου Κίου,

θα θερμομετρείται, θα πλένει τα χέρια του στην βρύση της αυλής και μετά θα μπαίνει στο

σχολείο.

Οι εργαζόμενοι θα αφήνουν στα λοκερς τα προσωπικά του αντικείμενα και στην συνέχεια

θα μπαίνουν στην τάξη.

Οποιος θέλει να φέρνει φαγητό στο σχολείο, θα χρησιμοποιει την δικη του συσκευασία

την οποια θα την αποθηκευει στο λοκερ του. Εαν θα πρέπει να κάνει χρήση ψυγείου, θα

παιρνει ειδική σακκούλα από την κουζίνα, θα απολυμαίνει τα χέρια του και μετά θα

τοποθετεί το φαγητό του στο ψυγείο του σχολείου.

Σκευάσματα φαγητού που χρησιμοποιει το προσωπικο για δική του χρήση, ΔΕΝ θα

παραμένουν στο ψυγείο του σχολείου μετα την αποχώρηση από το σχολείο.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Β. Γονείς.

Οι γονείς δεν θα μπαίνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του

σχολείου. Θα παραδίδουν τα παιδιά στις δασκάλες στην είσοδο της αυλής της οδού Κίου

και θα τα παραλαμβάνουν από εκεί. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης

λόγω συμπτωμάτων ίωσης ή ασθένειας. Θα ορίσουμε συγκεκριμένη ζώνη στην είσοδο της

οδού Κίου στην οποία θα επιτρέπεται η κίνηση των γονέων και θα παρακαλέσουμε να την

τηρείτε με ακρίβεια και σεβασμό.

Οι συναντήσεις με τις δασκάλες για θέματα των παιδιών θα γίνονται για ένα διάστημα

μόνο τηλεφωνικά ή μεσω τηλεδιάσκεψης.

Η είσοδος στο γραφείο του Γιάννη ή στον χώρο της Γραμματείας θα γίνεται μόνο μετα τις

5.00 μμ ή Σαββατο. Οποιαδήποτε προσωπική επικοινωνία χρειαστει να γίνει με τον

Γιάννη, την Ντανιέλα, την Ανδριάνα ή την Μαρίνα θα γινεται στον ειδικό χωρο κίνησης

των γονέων στην είσοδο της αυλής.

Πληρωμές διδάκτρων γινονται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολειου,

ή με κάρτα ή μετρητα στον χώρο του λογιστηρίου ακριβώς απέναντι από την είσοδο της

οδού Κίου.

Επισκέψεις νέων γονέων στο σχολειο για ενημέρωση θα γίνονται πλέον μόνο μετα τις 5.00

μμ ή το Σάββατο.

Γ. Προμηθευτές.

Οι προμηθευτές καθε μορφής δεν θα μπαίνουν σε άλλο χώρο του σχολειου πέραν της

γραμματείας. Η είσοδός τους θα γίνεται μόνο από την είσοδο της οδού Κύπρου και θα

χρησιμοποιούν υποχρεωτικά αντισηπτικό.

Εργάτες, κηπουροί κλπ θα έρχονται πλέον στο σχολείο μόνο Σαββατοκύριακο.

7. Γενικότερα μέσα προστασίας

Α. Στους κοινόχρηστους χώρους.

Υπάρχει επιτοίχια συσκευή με υγρό αντισηπτικό για τα χέρια σε κάθε όροφο, και στις δύο

πλευρές στην άνοδο της σκάλας, στην είσοδο προς τα νηπιαγωγεία και στις δύο εισόδους

του σχολείου (οδό Κίου & οδό Κύπρου).

Θα χρησιμοποιείται παντού χαρτί μιας χρήσης και πουθενά πετσέτες βαμβακερές.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Στην καθαριότητα των χώρων θα γίνεται πάντα ψεκασμός με ειδικό αντισηπτικό σπρέυ.

Θα απολυμαίνονται σε κάθε έξοδο και είσοδο των παιδιών στην αυλή οι κουπαστές.

Έχουν τοποθετηθεί πλέον διπλές κουπαστές στις σκάλες για ευκολότερη χρήση και

διαμοιρασμό των παιδιων.

Σε όλες τις αυλές υπάρχουν βρύσες και σαπούνι για πλύσιμο των χεριών.

Στις τουαλέτες θα βρίσκονται δασκάλες σε συνεχή βάση για την εξυπηρέτηση των παιδιών

και την απολύμανση του χώρου.

Στις τάξεις που δεν υπάρχει πάγκος πάνω από το ύψος των παιδιών, το σερβίρισμα θα

γίνεται με τρόλευ τα οποία θα απολυμαίνονται καθημερινά.

Θα υπάρχει ιατρείο για την εξέταση και την αναμονή των παιδιών με συπτωματα

αδιαθεσιας. Πιθανόν δε να προσληφθει και ιατρικό προσωπικό σε σταθερή βάση μέσα

στην εβδομάδα.

Θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών πριν την είσοδο στο σχολειο.

Στην καθαριότητα των χώρων προστίθεται και η απολύμανση σε καθημερινή βάση.

Β. Στις τάξεις & στην αυλή.

Τις πρώτες ημέρες οι δασκάλες θα εξηγήσουν σε όλα τα παιδιά τις καινουριες ρουτινες

υγιεινης και τον λογο για τον οποίο πρέπει να τις ακολουθουν, χωρις να τους μεταδωσουν

αγχος και αγωνία.

Σε όλες τις τάξεις υπάρχουν πλεον ειδικά ράφια για αντισηπτικό σπρέυ, γάντια και

μάσκες.

Τα παιδιά θα φέρνουν την δική τους κασετίνα τους και θα παίρνουν καθημερινά το

παγουρίνο τους για καθαρισμό στο σπίτι.

Τα παιδιά θα χωρίζονται σε ομάδες κατα την διάρκεια της ημέρας και θα ξοδεύουν

περισσότερο χρόνο καθημερινά σε εξωτερικούς χώρους με σκίαση.

Τα παιχνίδια, τα υλικά και οι επιφάνειες θα απολυμαίνονται καθημερινά.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Τα παιδιά που θα είναι στην αυλή σε μικρές ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις

βρύσες της αυλής πρίν μπούν στην τάξη και τα παιχνίδια της αυλής θα απολυμαίνονται

και κατά την χρηση αλλά και συνολικά, μετα το κλείσιμο του σχολείου.

Γ. Στα σχολικά λεωφορεία.

Τα σχολικά λεωφορεία θα απολυμαίνονται πρίν τα δρομολόγια και μέσα στα σχολικά θα

υπάρχουν απολυμαντικά σπρέυ, αντισηπτικό υγρο, γάντια και μάσκες. Τα παράθυρα θα

είναι ανοιχτα και τα παιδιά κάθονται συμφωνα με τις οδηγίες που ορίζει η Πολιτεία.

Τα παιδιά θα πλένουν τα χέρια τους πρίν μπούν στην τάξη και θα χρησιμοποιούν

αντισηπτικό υγρό πριν μπουν στο σχολικό.

Δ. Προσωπικό.

Όλοι ανεξαιρέτως μετά το διάλειμμά τους θα πλένουν τα χέρια τους στην βρύση της

μεγάλης αυλής και μετά θα μπαίνουν στις τάξεις, την κουζίνα κτλ.

ΔΕΝ θα επιτρέπονται πλεον φαγητά ή καφέδες μέσα στο σχολείο. Το φαγητό που θα

έχουν φέρει οι εργαζόμενοι από το σπίτι τους θα είναι μέσα σε σακούλα την οποία θα

βάζουν στην τσάντα τους μέσα στο λόκερ του σχολείου. Υλικά που έχουν αγοραστεί κατα

την διάρκεια του διαλείμματος ή κατα την πρωινή προσέλευση δεν θα μπαίνουν στο

σχολείο. Αυτό θα ισχύει για όλους όσους μπαίνουν από την είσοδο του σχολείου.

Γενικά, θα τηρούνται οι αποστάσεις και οι κανόνες υγιεινής μεταξύ ενηλίκων.

8. Διαχείριση υλικού (παιδαγωγικού & μη)

Α. Αποδεκτά υλικά και παιχνίδια.

Στις τάξεις θα υπάρχουν μόνο παιχνίδια που θα μπορούν να καθαριστούν με τα

αντισηπτικά σπρέυ ή να πλυθούν στο πλυντήριο με ντετόλ (πλαστικά, ξύλινα, μεταλλικά,

πανιά που πλένονται και επιτραπέζια που μπορούν να καθαριστούν)

Τα βιβλία θα διαβάζονται στα παιδιά από τις δασκάλες.

Στις τάξεις θα υπάρχει μόνο το υλικό της ημέρας το υπόλοιπο υλικό θα αποθηκεύεται και

θα επιστρέφει στην τάξη όταν χρειαστεί, εφόσον έχει πρώτα καθαριστεί.

Όσα πανιά θα χρησιμοποιούνται θα πλένονται την ίδια μέρα στο πλυντήριο και θα

σιδερώνονται.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Τα φυσικά υλικά (πχ. πέτρες, ξύλα) θα πλένονται με σαπούνι και νερό, θα ψεκάζονται ή αν

δεν είναι δυνατόν θα παραμένουν σε εξωτερικό χώρο με ήλιο για 48 ώρες πρίν την

επόμενη χρήση.

Οι ρόδες, το δεντρόσπιτο και η βάρκα θα καθαρίζονται καθημερινα με αντισηπτικό

σπρέυ. Στην διάρκεια της ημέρας, αν κριθεί αναγκαίο θα ψεκάζονται την ώρα του

διαλείμματος όποια αντικείμενα χρειαστει.

Το παιχνίδι με το χώμα θα επιτρέπεται και τα παιδιά θα επιβλέπονται απο δασκάλα και

θα πλένουν τα χέρια τους σχολαστικά πριν και μετα, με σαπούνι.

Β. Μη αποδεκτά υλικά και παιχνίδια (μέχρι νεωτέρας)

o Χαρτόνια και υλικά που αποροφούν τον ψεκασμό.

o Παιχνίδια/βιβλία/αντικείμενα που τα παιδια φέρνουν από το σπίτι.

o Άμμος

o Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και μόνο εα ν

μπορούν να καθαριστούν με τον σωστό τρόπο και να παραμείνουν καθαρά μέχρι

να χρησιμποιηθούν.

o Τα υλικά από χαρτί και χαρτόνι θα ερευνηθεί για το αν μπορούν να μένουν στις

τάξεις.

o Πλαστελίνη.

Γ. Πολιτική κερασμάτων.

Δεν θα επιτρέπονται πλεον κεράσματα στο σχολειο και δεν θα παραλαμβάνονται γλυκά ,

και καθε είδους σκευάσματα για τις γιορτες και τα γενέθλια των παιδιών.

Ομοίως, δεν θα φέρνουν κεράσματα και οι εργαζόμενοι.

Δ. Τι επιτρέπεται πλεον να φέρνουν τα παιδιά στο σχολειο και τι όχι.

Τα παιδιά δεν θα μπορούν να φέρουν πράγματα (παιχνίδια, βιβλία, περιοδικά κτλ) από το

σπίτι.

Θα πρέπει να φέρνουν γεμισμένο με νερό και να παίρνουν μαζί τους για πλύσιμο

καθημερινά το παγουρίνο τους.

Θα έχουν την δική τους κασετίνα με τα αντικέιμενα που θα ζητηθούν από τις δασκάλες.

Όσα παιδιά θα φέρνουν μαζί τους ρούχα θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστή σακούλα μέσα

στην τσάντα τους.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Από 1 η ιουνίου θα χρειάζεται να φέρνουν μαζί τους καπέλο, αντηλιακή κρέμα, μια αλλαξιά

ρούχα και ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικου διαλύματος (50-100 ml) που θα

χρησιμποιείται ΜΟΝΟ για τυχόν εκδρομές σε εξωτερικους χώρους.

9. Καθαρισμός σχολειου

Α. Κατά την διάρκεια της ημέρας

Ο καθαρισμός του σχολείου θα γίνεται καθημερινά, πρωι και απόγευμα, 10-1 και 4-9.

Πέραν της καθαριότητας των χώρων, οι καθαρίστριες θα πλένουν καθημερινά παιχνίδια

που θα τους έχουν υποδείξει οι δασκάλες με ντετόλ και θα απολυμαίνουν τον χώρο με

ειδικό σπρεύ.

Τα σεντόνια που κοιμούνται τα παιδιά θα μπαίνουν στον προσωπικό σάκο τους και θα

αποθηκεύονται μαζί με τα ραντζάκια των παιδιών για την επόμενη μέρα.

Τις πρωινές ώρες το προσωπικό καθαρισμού θα λειτουργεί βοηθητικά στις διαδικάσίες

καθαριότητας των τουαλετών, απολύμανσης τραπεζιών, απολύμανσης υλικών παραλαβής

κτλ.

Το προσωπικό καθαρισμού θα φοράει τις σχετικές στολές και όταν κάνει διάλειμμα θα

ακολουθούν την ορισμένη διαδικάσία.

Β. Πριν & μετα το τέλος των μαθημάτων.

Οι καθαρίστριες θα παίρνουν τα υλικά των τάξεων και της αυλής που πρέπει να

απολυμανθούν και θα ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανα υλικό.

Θα έχουν τα παράθυρα ανοιχτά καθόλη την διάρκεια της καθαριότητας των χώρων και

τέλος θα απολυμαίνουν.

Στην περίπτωση που στο σχολειο υπάρχει προσέλευση κόσμου κατα το Σαββατοκύριακο,

θα γίνεται απολύμανση των χωρων μετά την αποχώρηση του. Το πρωί πριν έρθουν οι

δασκάλες και τα παιδιά θα ανοίγονται τα παράθυρα των ταξεων για καλό αερισμό, ιδίως

μετά από Σαββατοκύριακο.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Παράρτημα 1 - Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

Στο σχολείο ορίζεται η Ντανιέλα ως υπεύθυνη για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης

COVID-19. Αναπληρωτής της ορίζεται η Μαρίνα.

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, ακολουθείται η πιο

κάτω διαδικασία, όπως την οριζει ο ΕΟΔΔΥ:

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα

υπόλοιπα παιδιά

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και

οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης

βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων)

• Σε παιδιά 3 ετών και άνω θα πρέπει να γίνει χρήση ιατρικής μάσκας με την προϋπόθεση

ότι η χρήση της δεν αντενδείκνυται γίνεται καλά ανεκτή από το παιδί και μπορεί να

αποφευχθεί η επαφή της εξωτερικής της επιφάνειας με τα χέρια, τα μάτια και το

πρόσωπο του παιδιού. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας σε βρέφη και παιδιά < 3 ετών.

• Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά την αναχώρηση του

παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

• Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί

εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά

προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον

νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες: https://eody.gov.gr/neos-koronoioscovid-19-odigies-gia-frontida-

ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ )

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στο σχολείο (παιδί, εκπαιδευτικός ή

άλλο προσωπικό)

Αν το τεστ είναι θετικό

• Ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας και ο ΕΟΔΥ

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας για να γίνει η επιδημιολογική

διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και

παιδιών κ.λπ.)

• Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων

που κινήθηκε το κρούσμα

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου

από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση

του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

• Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν από το

σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν

εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες

• Η ενδεχόμενη απομάκρυνση παιδιών/προσωπικού και άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου

του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα

προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών.

Αν το τεστ είναι αρνητικό

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24

ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την

ύφεση των συμπτωμάτων του.

www.dorothy-snot.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 / 31.8.2020

Παράρτημα 2 - Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής από το

σχολείο λόγω σοβαρού υποκείμενου νοσήματος

Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν παιδιά με υποκείμενα

νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι περιορισμένα καθώς πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι

παρακάτω πίνακες ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας

σχετικά με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε κάθε

περίπτωση, η απόφαση για μακροχρόνια αποχή από το σχολείο πρέπει να λαμβάνεται

εξατομικευμένα με προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε παιδιού από τον

θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με την οικογένεια.

• Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από

την ολοκλήρωσή της

• Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει

λιγότεροι από 12 μήνες.

• Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από

24 μήνες

• Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία. Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη

ανοσοανεπάρκεια (HIVκαι CD4<500) Παιδιά υπό χρόνια κοτιζονοθεραπεία

(prednisolone>20mg/μέρα)

• Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια

• Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια

• Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική

ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση

εξειδικευμένου κέντρου.

• Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα

www.dorothy-snot.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!