لایت باکس چیست

lightbox.lightbox
  • No tags were found...

لایت باکس | لایت باکس چیست؟ لایت باکس : لایت باکس نوعی تابلوی تبلیغاتی است که به شکل های ایستاده ، آویز و دیواری طراحی و پیاده سازی می شود و به دوشکل سالنی و تبلیغات محیطی مورد استفاده واقع می شود . لایت باکس چیست ؟ لایت باکس نوعی تابلوست که حاوی قاب می باشد اما امکان ساخت بدون قاب آن نیز فراهم است و از انواع متریال های چاپی برای چاپ محتوای آن استفاده می شود .

Similar magazines