19.10.2020 Views

Navodila za šrijavo v Arnesov Oblak 365 (Mobilnik)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V nadaljevanju sledijo navodila za:

- zamenjavo gesla (obvezno po uspešni aktivaciji, po prvi prijavi!)

- uporabo Arnesovega Oblaka 365 preko AAI infrastrukture,

- dostop do predala elektronske pošte

Arnesov Oblak 365 (o365.arnes.si): na njem najdete vse potrebne aplikacije za

urejanje dokumentov, kot so Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

Prav tako pridobite dostop do aplikacije Teams in vaš osebni e-poštni naslov. Programe in

orodja lahko uporabljate preko spleta ali si jih namestite na računalnik, mobilni telefon ali tablico.

Arnes AAI: varnostna infrastruktura, ki omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop

do različnih storitev.

Dodatne informacije na temo Arnesovega oblaka 365 lahko najdete na spletnem naslovu:

https://o365.arnes.si/vprasanja


Zamenjava gesla

Pred prvo prijavo v Arnesov Oblak 365 in aktivaciji računa, si morate nastaviti svoje geslo.

Izbira močnega gesla

Geslo mora biti unikatno vsakemu učencu. Geslo naj bo dolgo vsaj 8 znakov. Sestavljeno naj bo iz črk

in številk. Če želite še bolj varno geslo lahko uporabite kombinacijo velikih in malih črk in/ali

posebnih znakov. Gesla ne smete pozabiti, zato si ga zapomnite ali si ga nekam VARNO zapišite (lahko

kot kontakt v telefonu).

Geslo zamenjate na naslovu: https://mdm.arnes.si

Uporabniško ime in elektronski naslov učenca:

Ime.priimek@student.siclj.si


V prijavnem oknu vpišete uporabniško ime in geslo in kliknemo »Prijava« oziroma »Login«.


Izberete ikono možica. Pod »Sekunardni elektronski naslov« oziroma »Seconary email address«

vpišete svoj KONTAKTNI (osebni) email. Ta naslov boste rabili v primeru resetiranja pozabljenega

gesla. Izberete »Shrani« oziroma »Save data«.


Nato izberete zavihek s »ključavnico«.


V prvi okvirček »Current passoword« vpišete geslo ki vam je bilo posredovano za prvo prijavo.

V drugi okvirček »New password« oziroma »Novo geslo« vpišete svoje novo geslo. Geslo naj ima

vsaj 8 znakov, idealno sestavljeno iz črk in številk. POZORNOST pri uporabi velikih in malih črk!

V tretjem okvirčku to novo geslo še enkrat vpišete. Geslo si zapomnite ali varno nekam zapišete.

Izberite »Spremeni geslo« oziroma »Change Password«.


V kolikor ste svoje novo geslo pravilno vpisali se lahko iz SIO MDM odjavite. To storite tako, da

izberete sivo puščico v zgornjem desnem kotu.


Potek prve prijave za učence

V spletni brskalnik vpišete naslov o365.arnes.si

Odprla se bo domača stran Arnesovega Oblaka 365. V desnem kotu izberete »Prijava« ozioma

»Login«.


Odprlo se bo vnosno polje s padajočim menijem. V njem poiščite »Strokovni izobraževalni center

Ljubljana« in potrdite »Select«.


Sledi prijavno okno, v katerega vpišete »uporabniško ime«/ »username« in »geslo« / »password«.

Uporabniško ime je sestavljeno iz ime.priimek@student.siclj.si. Pri učencih z dvema priimkoma, se

uporablja samo prvi. Geslo je tisto, ki si ga je učenec nastavil sam.

Kliknete »Prijava«.


V oknu, ki se odpre, potrdite z »Da, nadaljuj« oz. »Yes, continue«.


Po aktivaciji računa, ki traja nekaj sekund, se bo odprla pozdravna stran Arnesovega Oblaka 365. V

desnem zgornjem kotu pa bosta izpisana ime in priimek dijaka.

Od tu lahko dostopate do svojega spletnega poštnega predala »Microsoft Outlook« in »Microsoft

Teams«. Pravtako imate dijaki dostop tudi do spletnega Worda, Excela in ostalih Microsoftovih

orodij.

Izberete sličico »Microsoft Teams«.


Odpre se novo okno, kjer potrdite »Da, nadaljuj« oziroma »Yes, continue«.

Na naslednji strani izberete »Da«, in s tem ostanete vpisani.


Odpre se spletna verzija Teams-ov. Dijaki si lahko preko Google Play namestite tudi aplikacijo Teams.

Spletna aplikacija Teams ne podpira spletnega brskalnika Safari (Apple iPhone in iPad), zato morajo

uporabniki teh mobilnih naprav prenesti aplikacijo Teams preko Apple Store.

Dijaki, ki dobijo sledeče obvestilo, si morajo aplikacijo Teams prenesti na telefon. To storijo s

pritiskom na »Prenesi aplikacijo« oziroma »Download the app«.


Dostop do e-poštnega predala

Do svojega e-poštnega predala prav tako dostopite preko Arnesovega oblaka.

Najprej se po prej opisanem postopku prijavite v Arnesov Oblak 365. Nakar izberete sličico Microsoft

Outlook.

Odpre se vaš elektronski poštni predal. Vaš e-poštni naslov je sestavljen iz vašega imena in priimka,

po vzorcu ime.priimek@student.siclj.si (brez šumnikov ali presledkov).


Uporabne povezave

Arnes Oblak 365: https://o365.arnes.si/

Dodatne informacije na temo Arnesovega oblaka 365: https://o365.arnes.si/vprasanja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!