22.12.2012 Views

oferty maszyn używanych - Vidart

oferty maszyn używanych - Vidart

oferty maszyn używanych - Vidart

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SPIS TREŒCI<br />

28<br />

Ekologia<br />

Obniżanie kosztów w firmie to już nie tylko energooszczędne żarówki<br />

i mniej energochłonna klimatyzacja. firmy zmniejszają też zakupy<br />

papieru i inwestują w bardziej oszczędne urządzenia. Wykorzystują<br />

materiały ekologiczne, a przede wszystkim działają w ramach biznesu<br />

odpowiedzialnego społecznie (CSR).<br />

90 lat MTP<br />

40<br />

W obchodach 90-lecia istnienia Międzynarodowych<br />

Targów Poznańskich, które rozpoczęły<br />

się odsłonięciem tablicy upamiętniającej<br />

wydarzenia Poznańskiego Czerwca’ 56, wziął<br />

udział prezydent RP Bronisław Komorowski.<br />

vidart nr 07 (243)<br />

OD ReDaKTORa<br />

4 Zmiany warunkiem<br />

sukcesu<br />

WiaDOMOŚCi<br />

5 Zmiany w Radzie<br />

Nadzorczej Heidelberga<br />

TeMaT nuMeRu:<br />

DRuK CyfROWy<br />

12 Przemysłowe oprawy<br />

druku cyfrowego<br />

18 Arcus umacnia się<br />

na rynku DMS<br />

20 Serwis, ale jaki?<br />

Odpowiada Michał Gockowiak<br />

z firmy Konica Minolta<br />

SeRWiS W POliGRafii<br />

22 Nowe szlifiernie<br />

firmy Mix-Graf<br />

PaPieR<br />

24 Ludzie z papierni<br />

w Munkedal<br />

2 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Temat numeru:<br />

druk cyfrowy<br />

W przyszłości istotnym problemem<br />

będzie wzajemne dopasowanie obszarów<br />

działania różnych mediów. zasadniczym<br />

zadaniem będzie rozwój i stosowanie<br />

technik umożliwiających dostosowanie<br />

zawartości publikacji do ich<br />

wykorzystywania w różnych mediach.<br />

eKOlOGia<br />

28 Papier w strategii CSR<br />

CSR – biznes<br />

odpowiedzialny społecznie<br />

30 Ekologia w biznesie<br />

jest bardziej opłacalna<br />

32 Ekologiczne rozwiązania<br />

w firmach grupy lRG<br />

DySTRyBuCJa<br />

34 „Ruch”...<br />

z kawą i przesyłkami<br />

WielKi fORMaT<br />

36 Rynek reklamy<br />

wielkoformatowej<br />

Raport CaM Media<br />

finanSe<br />

38 Kredyt technologiczny<br />

z pomocą infosystems<br />

WyDaRzenia<br />

40 Międzynarodowe Targi<br />

Poznańskie<br />

mają 90 lat<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

42 Heatsetowy druk<br />

offsetowy<br />

6. sympozjum COnTi-aiR ®<br />

44 Zmiany warunkiem<br />

sukcesu<br />

Kongres międzynarodowej<br />

organizacji finat<br />

46 Nagrody Finat Honours<br />

Label Awards<br />

Po raz dziewiąty<br />

49 Heidelberg<br />

eCO Printing award<br />

50 Pierwszy konkurs<br />

„Książka Przyjazna Dziecku”<br />

52 Cannes Lions 2011<br />

58. Międzynarodowy<br />

festiwal Reklamowy<br />

54 Salon Małych Ojczyzn<br />

nowość 15. edycji Targów<br />

Książki w Krakowie<br />

WiaDOMOŚCi iT<br />

56 Windows 8<br />

SPIS TREŒCI<br />

12<br />

www.vidart.com.pl<br />

Dział miesięcznika <strong>Vidart</strong>:<br />

informacje z gospodarki, biznesu,<br />

poligrafii i przetargi<br />

Dział miesięcznika <strong>Vidart</strong>:<br />

wybrane z bazy Działu Handlowego<br />

<strong>Vidart</strong> <strong>oferty</strong> sprzedaży <strong>maszyn</strong><br />

<strong>używanych</strong><br />

Druk i oprawa:<br />

www.artdruk.com<br />

3


OD REDAKTORA<br />

Powrót do spisu treści<br />

Zmiany<br />

warunkiem sukcesu<br />

Hasłem tegorocznego kongresu organizacji finat jest „embrace Change, enjoy<br />

Success”. Wydaje się ono mottem dzisiejszych menadżerów, a także bieżącego<br />

wydania „<strong>Vidart</strong>u”.<br />

nie chodzi oczywiście o ten rodzaj zmienności, jaką serwują nam rodzimi ustawodawcy,<br />

którym udało się uczynić nasze prawo podatkowe jednym z najbardziej nieprzejrzystych.<br />

Obrośnięte setkami tysięcy interpretacji przypomina staw z bardzo mętną wodą, w której<br />

dobre połowy są domeną bardzo specyficznych rybaków.<br />

Coraz szybsza wymiana informacji, rozwój technologiczny, rozrastające się rynki wymagają<br />

dziś ogromnego zaangażowania. Konieczne jest nadążanie za zmianami, a nawet ich wyprzedzanie.<br />

Warto też aktywnie włączyć się w likwidowanie administracyjnych barier rozwoju.<br />

W tym numerze „<strong>Vidart</strong>u” znaleźć można sporo przykładów działań wynikających z konieczności<br />

dostosowania się do zachodzących zmian.<br />

na początek polecamy artykuł i rozmowę dotyczącą zmian na rynku druku. Szybki rozwój<br />

technologii cyfrowej i jednoczesny spadek średnich nakładów wymagają poważnego zastanowienia<br />

się nad kierunkiem ewentualnych inwestycji w drukarni. Moim rozmówcą jest<br />

Wilfried Kröger, wiceprezydent ds. sprzedaży firmy Kolbus. Wskazał on na bardzo charakterystyczną<br />

rzecz: - nie wierzę w identyczną przyszłość poszczególnych segmentów przemysłu<br />

poligraficznego. W zależności od wymagań klientów będzie zmieniać się sytuacja na rynku,<br />

ale utrzymają się różnorodne nisze produkcyjne. istotnym problemem będzie jednak<br />

wzajemne dopasowanie obszarów działania różnych mediów.<br />

Przykładem tego dopasowania było właśnie prezentowane przez Kolbusa urządzenie<br />

mogące być z powodzeniem wykorzystywane zarówno do opraw pojedynczych i krótkich<br />

serii książek wykonanych techniką cyfrową, jak i do wielkonakładowego offsetu.<br />

Kolejny przykład z sektora office. Dystrybutorzy urządzeń nie poprzestają na sprzedaży<br />

drukarek, ale coraz bardziej wkraczają w systemy zarządzania drukiem, obiegiem dokumentów<br />

i innymi procesami. artykuł przedstawia wejście arcusa S.a. na nowy rynek poprzez<br />

wykupienie udziałów w firmie zajmującej się produkcją oprogramowania organizującego<br />

obieg dokumentów oraz umożliwiającego implementację i wsparcie procesów biznesowych.<br />

Wreszcie ekologia i wymogi biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR). Taki jest teraz<br />

nasz obowiązkowy entourage.<br />

zmieniają się nawet tradycyjne kioski z gazetami. W nowych można już do porannej<br />

lektury zamówić kawę czy też nadać przesyłkę.<br />

Ponieważ jednak życie w ciągle zmieniającym się świecie musi znajdować oparcie<br />

w czymś, co jest stałe, zachęcam do stałej lektury „<strong>Vidart</strong>u”, który można zabrać na rozpoczynające<br />

się właśnie wakacje.<br />

artur Dziedzic


Powrót do spisu treści<br />

28 lipca 2011 roku w czasie zebrania rocznego w Radzie<br />

Nadzorczej Heidelberga nastąpi wiele zmian.<br />

Między innymi lone fønss Schrøder i Herbert<br />

Meyer mają być nominowani jako kandydaci do<br />

wyborów na członków rady nadzorczej, zaś<br />

z członkostwa w radzie zrezygnują Mark Wössner<br />

i Werner Brandt.<br />

Rada nadzorcza na stanowisko prezesa rady<br />

nadzorczej firmy zamierza, w zastępstwie ustępującego<br />

Marka Wössnera, powołać Roberta<br />

J. Koehlera.<br />

Planowane zmiany zostały zaaprobowane przez<br />

komitet nominacyjny rady nadzorczej oraz komisję<br />

rewizyjną firmy Heidelberg Druckmaschinen aG.<br />

Robert Koehler karierę zawodową rozpoczął<br />

w 1971 roku w Hoechst Corporation. W latach<br />

1989-1991 był szefem grupy planistycznej, gdzie<br />

wpłynął na ukształtowanie nowej strategii Hoechsta,<br />

– zgodnie z naszą strategią na lata 2011-2014<br />

obok sektora MŚP, chcemy umacniać naszą pozycję<br />

także w grupie klientów biznesowych i korporacyjnych.<br />

Stąd nominacja na nowego członka<br />

zarządu osoby z bogatym doświadczeniem oraz<br />

sukcesami sprzedażowymi właśnie w zakresie<br />

bankowości korporacyjnej – podkreśla Wojciech<br />

nowacki, prezes Bz WBK finanse & leasing.<br />

Bartosz Tomyślak jest związany z sektorem<br />

bankowym od 1998 roku. Ostatnio jako menadżer<br />

ds. bankowości biznesowej i korporacyjnej<br />

w Centrum Bankowości Korporacyjnej Bz WBK<br />

w Poznaniu był odpowiedzialny za zarządzanie<br />

portfelem kredytowym, jego rozbudowę oraz<br />

wzrost dochodowości.<br />

– Klienci korporacyjni są bardzo wymagający.<br />

Dlatego w pierwszej kolejności skoncentruję się<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

na umocnieniu pozycji<br />

Bz WBK finanse & leasing<br />

jako elastycznej<br />

i wiarygodnej instytucji<br />

finansowej zapewniającej<br />

najwyższe standardy<br />

obsługi – mówi<br />

Bartosz Tomyślak.<br />

Prywatnie miłośnik<br />

sportu: mistrz Polski<br />

w kajakarstwie w kategorii<br />

do 21 lat,<br />

uczestnik licznych maratonów<br />

i triathlonów.<br />

źródło:<br />

Bank zachodni WBK<br />

WIADOmOŒCI<br />

Zmiany w Radzie Nadzorczej Heidelberga<br />

Stanowisko członka zarządu BZ WBK Finanse & Leasing<br />

objął Bartosz Tomyślak. Do jego obowiązków będzie należało<br />

zarządzanie sprzedażą oraz rozwój <strong>oferty</strong> leasingowej<br />

skierowanej do dużych firm oraz korporacji.<br />

firmy, która w tym<br />

czasie była notowana<br />

na niemieckiej giełdzie.<br />

Od 1992 roku zarządzał<br />

firmą SGl<br />

Carbon Se, w której<br />

był odpowiedzialny za<br />

rozwój firmy, relacje<br />

z inwestorami, audyt<br />

wewnętrzny oraz in- Robert J. Koehler<br />

westycje w regionie azji.<br />

Jest przewodniczącym Rady nadzorczej Benteler<br />

aG oraz członkiem Rady Dyrektorów firm<br />

Heidelberger Druckmaschinen aG, lanxess aG,<br />

Demag Cranes aG and Kloeckner & Co. Se.<br />

źródło: Heidelberg<br />

Nowy członek zarządu<br />

BZ WBK Finanse & Leasing<br />

Bartosz Tomyślak<br />

5


WIADOmOŒCI<br />

Właściciel IPEX-u<br />

podbija Amerykę Południową<br />

Firma Informa Exhibitions, właściciel i organizator targów IPEX, ogłosiła<br />

właśnie swój udział organizatorski w targach Serigrafia w Brazylii, największej<br />

imprezie branżowej z zakresu wielkiego formatu w Ameryce Południowej.<br />

Trevor Crawford, dyrektor działu poligraficznego<br />

informy exhibitions, określił rozpoczęcie współpracy<br />

z ibratexpo feiras e eventos lTDa jako ekscytujący<br />

projekt, ze względu na<br />

dwucyfrowy rozwój segmentu<br />

druku cyfrowego w ameryce<br />

Łacińskiej w ostatnich latach.<br />

Podkreślił także, że wszystko<br />

wskazuje na dalszy progres tego<br />

rynku, który stwarza perspektywy<br />

do propagowania iPeX-u i międzynarodowej<br />

współpracy w tej<br />

części świata: − Serigrafia i jej<br />

siostra futureTeXTil są doskonałą<br />

platformą dla potencjalnego<br />

wzrostu rynku wielkiego formatu,<br />

tekstylnego i cyfrowego obrazowania.<br />

naszą wiedzę i doświad-<br />

Trevor Crawford<br />

czenie z organizowania targów<br />

Ricoh Polska sponsorem<br />

zakończone w niedzielę zawody są czwartą<br />

z ośmiu rund wliczanych do ogólnej kwalifikacji<br />

konkursu Pucharu Świata WKKW. W tym roku,<br />

tak jak i w poprzednim, podwójnym zwycięzcą<br />

został Michel Jung z niemiec.<br />

firma Ricoh Polska, w ramach sponsoringu<br />

Pucharu, dostarczyła swoje<br />

urządzenia do obsługi zawodów.<br />

Wszystkie kopie, wydruki i faksy<br />

drukowane w biurze prasowym<br />

były obsługiwane przez urządzenia<br />

wielofunkcyjne Ricoh. ze<br />

względu na wysoką rangę wyda-<br />

Powrót do spisu treści<br />

iPeX zamierzamy przenieść na projekt Serigrafia<br />

i zapewnić tej imprezie długofalowy rozwój<br />

umożliwiający kontakt między wystawcami i zwiedzającymi.<br />

Targi Serigrafia mają już 20letnią<br />

tradycję największej imprezy<br />

branżowej w Brazylii i ameryce<br />

Łacińskiej. W 2010 r. imprezę odwiedziło<br />

45 000 zwiedzających,<br />

na których oczekiwało 400 wystawców<br />

mających do dyspozycji<br />

32 000 m 2 powierzchni targowej.<br />

Targi Serigrafia 2011 organizowane<br />

już przez brazylijski oddział<br />

informa exhibitions odbędą się<br />

w dniach 20-23 lipca 2011 w centrum<br />

wystawowym expo Center<br />

norte w São Paulo, w Brazylii.<br />

źródło: aD Communications<br />

Ricoh Polska po raz kolejny został sponsorem zawodów Pucharu Świata we<br />

Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz Mistrzostw Polski<br />

Młodych Jeźdźców – Strzegom Horse Trials, które odbyły się 23-26 czerwca<br />

2011 roku.<br />

rzenia zostały one objęte specjalną obsługą<br />

serwisową.<br />

– Ricoh Polska prowadzi szereg akcji wizerunkowych<br />

mających na celu pokazanie zaangażowania<br />

firmy w działalność sportową. Wieloletnie<br />

partnerstwo z organizatorami WKKW<br />

pokazuje, że nie skupiamy się na<br />

jednorazowym sponsoringu, ale<br />

jesteśmy nastawieni na działania<br />

długofalowe – powiedział Paweł<br />

Barski, Corporate Marketing Manager<br />

Ricoh Polska.<br />

źródło: Ricoh Polska<br />

6 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

XV Salon Plakatu Polskiego<br />

w Muzeum Plakatu w Wilanowie<br />

Ponad 500 plakatów wydanych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat będzie<br />

można oglądać od 7 lipca do 4 września podczas 15. edycji Salonu Plakatu<br />

Polskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie.<br />

Salon Plakatu Polskiego przedstawia najnowsze<br />

osiągnięcia polskich grafików oraz główne trendy<br />

panujące w krajowej sztuce plakatu. Wystawa<br />

ma charakter otwarty. To twórcy decydują o tym,<br />

jakie prace zostaną zaprezentowane publiczności.<br />

Dzieła nie są poddane ocenie jury ani żadnej<br />

selekcji. Dzięki temu wystawa jest jednym z najbardziej<br />

obiektywnych przeglądów polskiej sztuki<br />

plakatu.<br />

– Różnorodność, barwność, spektakularność,<br />

świeżość – te określenia najlepiej oddają charakter<br />

ekspozycji – mówi Rafał nowakowski, komisarz<br />

wystawy. – Salon Plakatu Polskiego to nie tylko<br />

aktualny obraz współczesnej polskiej grafiki<br />

warsztatowej i użytkowej. To również plastyczna<br />

interpretacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych,<br />

politycznych i społecznych ostatnich<br />

dwóch lat.<br />

Do udziału w tegorocznym Salonie Plakatu<br />

Polskiego zgłosiło się ponad 100 artystów, którzy<br />

upominki firmowe, gadżety to ważny element<br />

promocji, nie zawsze doceniany i dobrze wykorzystywany.<br />

Gift expo to doskonała okazja do<br />

prezentacji nowych pomysłów, produktów i usług<br />

związanych z artykułami reklamowymi. Kreatywność<br />

w doborze odpowiednich drobiazgów<br />

dla naszych kontrahentów jest najważniejsza.<br />

Podarujmy swoją kreatywność, a przez dobrze<br />

dobrane upominki twórzmy i pomagajmy naszym<br />

klientom tworzyć dobre więzi.<br />

13-15 września to dobry czas do zaprezentowania<br />

propozycji świątecznych upominków. Dla<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WIADOmOŒCI<br />

zaprezentują łącznie<br />

około 500 prac.<br />

Odwiedzający będą<br />

mogli podziwiać zarówno<br />

plakaty początkującychgrafików,<br />

jak i najnowsze<br />

dzieła największych<br />

mistrzów: Waldemara<br />

Świerzego, lecha Majewskiego,<br />

Mieczysława<br />

Wasilewskiego, Stanisława<br />

Wieczorka, Władysława Pluty, Macieja<br />

Buszewicza, lexa Drewińskiego czy leszka Hołdanowicza.<br />

Salon Plakatu Polskiego organizowany jest od<br />

1987 roku. Wystawa odbywa się w wilanowskim<br />

muzeum na przemian z Międzynarodowym Biennale<br />

Plakatu.<br />

źródło: Muzeum Plakatu w Wilanowie<br />

Targi Upominków Reklamowych<br />

Gift Expo<br />

Pod hasłem PODARUJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ! w dniach 13-15 września<br />

2011 roku odbędą się Targi Upominków Reklamowych Gift Expo.<br />

osób decydujących o zakupie świątecznych prezentów<br />

dla klientów to ostatni moment, żeby<br />

zamówić gwiazdkowe drobiazgi.<br />

Targom towarzyszyć będzie trzecia edycja<br />

konferencji Gift expo SPORT. Pierwsza edycja<br />

podczas targów Gift expo 2010 i druga podczas<br />

targów euro-Reklama 2011 spotkały się z bardzo<br />

dużym zainteresowaniem.<br />

Targi odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym<br />

przy ulicy Marsa 56 w Warszawie.<br />

źródło: MTP<br />

7


WIADOmOŒCI<br />

Nowa inicjatywa<br />

na targach Labelexpo 2011<br />

Europejskie Stowarzyszenie Etykiet Samoprzylepnych Finat wspólnie z afiliowanymi<br />

organizacjami krajowymi zorganizuje na targach Labelexpo Europe 2011<br />

dzień o nazwie Operators Day.<br />

Jest to pierwsza taka inicjatywa organizacji<br />

finat. Ostatniego dnia targów labelexpo, które<br />

odbędą się w tym roku od 28 września do 1 października<br />

w Parc des expositions w Brukseli, zaplanowana<br />

została impreza Operators Day. zwiedzający<br />

będą mieli okazję obejrzeć na stoiskach<br />

poszczególnych wystawców specjalne zainicjowane<br />

działania.<br />

Powstanie rodzaj ścieżki edukacyjnej z konkursami<br />

pozwalającymi uczestnikom zdobywać<br />

nagrody. Trofea wręczane będą następnie uczestnikom<br />

w trakcie uroczystego zakończenia targów.<br />

Dyrektor finat Jules lejeune przypomina, że<br />

rok ten jest 20. rocznicą partnerstwa pomiędzy<br />

organizacjami labelexpo europe i powstałą<br />

w 1958 roku, a posiadającą obecnie ponad 600<br />

członków z 50 krajów organizacją finat, która<br />

zrzesza producentów sprzętu, materiałów i twórców<br />

technologii związanych z wykonywaniem<br />

i stosowaniem etykiet samoprzylepnych. Jules<br />

lejeune spodziewa się, iż Operators Day będzie<br />

dla wielu specjalistów odwiedzających targi labelexpo<br />

dodatkową atrakcją.<br />

Roger Pellow, dyrektor Tarsus labels Group,<br />

uważa, że nowa inicjatywa będzie okazją do zapoznania<br />

gości z nowymi produktami, materiałami<br />

i technologiami i stanowić będzie skuteczne narzędzie<br />

pozwalające na dotarcie do szczególnie<br />

interesującej dostawców grupy docelowej – do<br />

stosujących etykiety samoprzylepne.<br />

Klemens ehrlitzer, szef niemieckiego Stowarzyszenia<br />

etykiet Vske, będący jednym z inicjatorów<br />

Operators Day, uważa, iż dzień ten pozwoli<br />

specjalistom zgromadzić informacje, które umożliwią<br />

zarówno doskonalenie bieżącej produkcji,<br />

jak i pozwolą na podejmowanie w przyszłości<br />

rozsądnych decyzji inwestycyjnych.<br />

źródło: finat<br />

Przejęcie Océ Japan<br />

przez Canon Marketing Japan<br />

Jest to następstwem zamknięcia, w dniu 9<br />

marca 2010 r., <strong>oferty</strong> publicznej na wykup przez<br />

firmę Canon pozostających w obiegu akcji Océ.<br />

Celem <strong>oferty</strong> było doprowadzenie do stworzenia<br />

największej na świecie firmy działającej w branży<br />

urządzeń drukarskich.<br />

aby usprawnić fuzję działających w Japonii<br />

spółek, Canon Marketing Japan inc., spółka z większościowym<br />

udziałem Canon inc. oraz Océ n.V.<br />

zawarły porozumienie, na mocy którego Océ n.V.<br />

zobowiązuje się odsprzedać Canon Marketing<br />

Japan inc. 100 proc. udziałów w Océ Japan Corporation.<br />

Océ Japan Corporation odpowiada za<br />

Powrót do spisu treści<br />

Spółki Canon i Océ poinformowały o planach połączenia swoich japońskich<br />

oddziałów działających w branży urządzeń drukujących.<br />

niecały 1 proc. łącznych przychodów Océ.<br />

Transakcję wyceniono na ok. 9,6 miliona euro.<br />

Dzięki połączeniu działających w Japonii spółek<br />

Canon i Océ planują zwiększenie przychodów<br />

ze sprzedaży, szczególnie w przypadku urządzeń<br />

szerokoformatowych i w segmencie druku produkcyjnego.<br />

Połączone działy sprzedaży będą<br />

mogły zaoferować produkty i usługi obu firm<br />

większej liczbie klientów, wzmacniając w ten<br />

sposób pozycję rynkową Canon-Océ na rynku<br />

japońskim. Dzięki połączeniu działalności spółki<br />

będą też mogły zaoferować swoim pracownikom<br />

więcej możliwości rozwoju.<br />

8 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Nauczyciele odwiedzają Kolbusa<br />

W siedzibie Kolbusa, w Rahden pojawiła się z wizytą grupa nauczycieli<br />

zawodu, którzy przyjechali z różnych stron świata.<br />

Byli to członkowie międzynarodowego dorocznego<br />

kursu dla nauczycieli organizowanego<br />

przez należącą do VDMa organizację PrintPromotion.<br />

W tym roku w czterotygodniowym<br />

kursie w niemczech<br />

uczestniczyło 15 nauczycieli z ameryki<br />

Południowej, azji, europy<br />

Wschodniej oraz afryki. na początku<br />

czerwca byli oni z wizytą w firmie<br />

Kolbus. Podczas szkolenia teore-<br />

Transakcja odbyła się w marcu ubiegłego<br />

roku, celem tych działań jest zdobycie czołowej<br />

pozycji w przemyśle poligraficznym Szwajcarii.<br />

firma Océ (Schweiz) a.G. wypracowywała 3-4<br />

proc. obrotów całej firmy Océ. Kwota transakcji<br />

wynosiła 15,9 milionów euro. Działania firmy są<br />

nastawione na realizację specyficznych potrzeb<br />

lokalnych rynków. Transakcja została zaaprobo-<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WIADOmOŒCI<br />

tycznego grupa odwiedzała drukarnie, introligatornie<br />

oraz przygotowalnie. Ostatnie trzy dni<br />

kursu zostały zarezerwowane na odwiedziny<br />

u producentów <strong>maszyn</strong>, miało to<br />

pozwolić uczestnikom kursu na zorientowanie<br />

się w rynku producentów<br />

<strong>maszyn</strong> w niemczech oraz dać<br />

im możliwość nawiązania nowych<br />

kontaktów.<br />

źródło: Kolbus<br />

Wzrost cen płyt fleksograficznych<br />

Kodak ogłosił, że od 15 lipca 2011 roku zwiększy na całym świecie ceny swoich<br />

płyt fleksograficznych. Wzrost będzie uzależniony od warunków lokalnych<br />

i wyniesie do 7 procent.<br />

firma przekazała, że w ostatnim czasie drastycznie<br />

wzrosły koszty produkcji. Dotyczy to<br />

głównie podwyżek cen energii i surowców.<br />

zwiększone koszty nie były do tej pory przerzucane<br />

na klientów dzięki wprowadzonym programom<br />

zwiększającym efektywność.<br />

Garde Mohan, wiceprezydent i dyrektor generalny,<br />

Packaging Business, Prepress Solutions,<br />

Firmy Canon i Océ<br />

współpracują w Szwajcarii<br />

Kodaka, przekazał, że decyzja nie była łatwa.<br />

Wskazał, że płyty Kodaka są produktem o wysokiej<br />

jakości, wydajności i powtarzalności. zapewnił<br />

jednocześnie, że Kodak będzie nadal<br />

kontynuował politykę zwiększania wydajności<br />

produkcji, aby zmiany cenowe jak najmniej uderzały<br />

w klientów.<br />

źródło: Kodak<br />

Firmy Canon i Océ połączyły w Szwajcarii swoją działalność w wyniku<br />

sprzedaży przez Océ (Schweiz) A.G. akcji swojej firmy na rzecz firmy Canon<br />

Europa N.V. należącej w 100 procentach do firmy Canon Inc.<br />

wana przez władze firmy Océ (Board of executive<br />

Directors) oraz przez niezależnych członków<br />

Rady nadzorczej Océ (Supervisory Board).<br />

W swoich decyzjach uwzględniono interesy<br />

wszystkich dotychczasowych posiadaczy akcji.<br />

Pozytywną opinię o cenie transakcji wyraził<br />

człon finansów korporacyjnych banku inG.<br />

źródło: Canon<br />

9


WIADOmOŒCI<br />

Ricoh uruchamia Eco-billboard<br />

Billboard zasilany jedynie energią słoneczną i wiatrową wyznacza nowy<br />

standard odpowiedzialnej działalności reklamowej na całym świecie.<br />

Ricoh europe, ekspert w dziedzinie rozwiązań<br />

biurowych, usług zarządzania dokumentami<br />

i druku produkcyjnego, uruchomił eco-billboard,<br />

pierwszy billboard w europie zasilany w 100<br />

proc. energią słoneczną i wiatrową.<br />

Ten eco-billboard jest pierwszym tego typu<br />

w europie, wykorzystującym dwa naturalne źródła<br />

energii. Świeci tylko wtedy, gdy jest do niego dostarczona<br />

wystarczająca ilość energii. idea samozasilającego<br />

się billboardu ukazuje długookresowe<br />

zobowiązanie firmy do zrównoważonego rozwoju.<br />

– Chcemy wykraczać poza sprostanie obowiązującym<br />

wymaganiom dotyczącym zrównoważonego<br />

rozwoju poprzez proaktywne promowanie<br />

dobrych praktyk obejmujących odpowiedzialność<br />

wobec środowiska zarówno wśród naszych<br />

pracowników, jak i klientów. eco-billboard<br />

to krok naprzód, przypominający szerszej publiczności,<br />

aby działać zgodnie z zasadami zrównoważonego<br />

rozwoju i wykraczać poza tradycyjne<br />

myślenie w sprawach dotyczących ochrony zasobów<br />

Dystrybutor klejów i folii<br />

naturalnych – powiedział Steve Saito, przewodniczący<br />

i CeO Ricoh europe. – W Ricoh od lat zobowiązujemy<br />

się do redukcji emisji dwutlenku<br />

węgla. W 2001 roku osiągnęliśmy poziom „zero<br />

odpadów na składowisko” w europejskich zakładach<br />

produkcyjnych. Jesteśmy także skoncentrowani<br />

na zachęcaniu innych firm do adaptowania modeli<br />

zrównoważonego biznesu, które pomagają w ochronie<br />

naszych miast, krajów i planety, a zarazem<br />

zwiększają produktywność i zyski firmy.<br />

źródło: Ricoh<br />

„Piotr Bała – Firma Handlowa” powstała w Krakowie w 1989 roku.<br />

Rozwijający się rynek usług poligraficznych<br />

potrzebował coraz większych ilości niezbędnych<br />

do produkcji materiałów. W reakcji na powstającą<br />

lukę właściciel firmy wprowadził w 1995 roku do<br />

<strong>oferty</strong> między innymi kleje i folie dla poligrafii.<br />

założeniem firmy była od początku dobra<br />

jakość sprzedawanych produktów, która jest tak<br />

istotna w procesach technologicznych. Dlatego<br />

też przedsiębiorstwo nawiązało kontakt z firmą<br />

Henkel, znanym producentem klejów przemysłowych,<br />

i jest dziś jej oficjalnym dystrybutorem.<br />

W asortymencie firmy można znaleźć pełną<br />

gamę niemieckich klejów zarówno pochodzenia<br />

zwierzęcego (linia lessoflex), jak również klejów<br />

dyspersyjnych (adhesiny), do klejenia ręcznego<br />

i <strong>maszyn</strong>owego. Kleje typu Technomelt, Purmelt,<br />

euromelt, na bazie bezrozpuszczalnikowych żywic<br />

Powrót do spisu treści<br />

termoplastycznych (m.in. poliuretanu), są ostatnio<br />

bardzo popularne ze względu na ich możliwości<br />

– m.in. po utwardzeniu ich struktura chemiczna<br />

jest taka sama jak przed topieniem, co umożliwia<br />

ich wielokrotne reaktywowanie.<br />

Piotr Bała służy także doradztwem technicznym<br />

i pomocą w doborze odpowiedniego produktu.<br />

Jest też w stanie przeprowadzić badania lub<br />

uzyskać ekspertyzę w laboratorium Henkla<br />

w Düsseldorfie.<br />

W stałej sprzedaży poza klejami znaleźć można<br />

też folie firm fSuK film Service i folien Service<br />

Deutschland. istnieje także możliwość indywidualnych<br />

zamówień nietypowych rodzajów folii<br />

uszlachetniających.<br />

Więcej informacji: www.kleje-poligrafia.com.pl<br />

PROMOCJa<br />

10 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

85 lat KS Drukarz Warszawa<br />

Historia klubu sięga 1926 roku, gdy grupa zapalonych działaczy rozpoczęła<br />

starania o rejestrację klubu sportowego.<br />

W wyniku długotrwałych zabiegów w marcu<br />

1927 roku nastąpiło zatwierdzenie statutu klubu<br />

przez ówczesne władze miejskie.<br />

W roku 2011 mija 85 lat od podjęcia tej inicjatywy.<br />

Dlatego też w czerwcu zostały zorganizowane<br />

jubileuszowe uroczystości, w których<br />

wziął również udział edward Dreszer, prezes<br />

Polskiej izby Druku. W imieniu izby złożył on na<br />

ręce zbigniewa Kani, prezesa zarządu klubu, list<br />

gratulacyjny z okazji 85-lecia działalności tej<br />

zasłużonej dla polskiego sportu placówki.<br />

W wypowiedzi dla „<strong>Vidart</strong>” prezes Polskiej<br />

izby Druku przekazał: − Drukarz to klub dla<br />

zwykłych ludzi z Kamionka, Saskiej Kępy, Grochowa.<br />

Tu od dziecka ja i moi rówieśnicy spędzaliśmy<br />

czas, tu mieliśmy pierwszy kontakt ze<br />

sportem. Ci wspaniali ludzie budzili w nas, i to<br />

nie tylko wśród dzieci drukarzy, aktywność. Stadion<br />

miał przeznaczenie lekkoatletyczne i piłkar-<br />

Premiera Uvistar II<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WIADOmOŒCI<br />

skie, była też możliwość pływania na kajakach<br />

na Jeziorku Kamionkowskim. Drukarz to historia<br />

ludzi, którzy dbali o zdrowie i rekreację przeciętnego<br />

człowieka, choć było tu również miejsce,<br />

jak w przypadku łucznictwa, na wyczyn z medalami<br />

olimpijskimi włącznie.<br />

Podczas targów FESPA Digital 2011 firma Fujifilm zaprezentowała drugą<br />

generację superwielkoformatowych drukarek serii Uvistar.<br />

uvistar, wprowadzona na rynek w 2010 r.,<br />

drukuje z prędkością 350 m 2 /h na podłożu o szerokości<br />

do 5 metrów. Pierwsza generacja urządzeń<br />

znalazła zastosowanie w tworzeniu reklam zewnętrznych.<br />

Druga generacja została stworzona<br />

do użytku wewnętrznego, w procesie którego<br />

odległości między grafikami są mniejsze i częściej<br />

stosowane są materiały sztywne.<br />

Jednym z najważniejszych udoskonaleń wprowadzonych<br />

do urządzeń drugiej generacji jest<br />

zastosowanie technologii stałej wielkości kropli<br />

(PDS). Pozwala ona na jednoczesne drukowanie<br />

kroplami wielkości 40 pl i mniejszymi – wielkości<br />

20 pl. Duże krople tworzą tło, podczas gdy<br />

małe umożliwiają tworzenie szczegółów bez<br />

zmniejszenia szybkości drukowania. inna zaleta<br />

tego modelu to podgrzewana głowica drukująca,<br />

która sprawia, że powstałe zaczernienie tuszu<br />

jest bardziej jednolite. Dzięki zmianom w mechanizmie<br />

oraz dodaniu silników liniowych zaistniała<br />

też możliwość drukowania dwustronnego,<br />

zarówno na elastycznych, jak i sztywnych<br />

podłożach.<br />

– niewiele ponad rok temu urządzenia pierwszej<br />

generacji weszły do sprzedaży. Teraz chcemy<br />

poszerzyć zasięg przyjaznego środowisku druku<br />

superwielkoformatowego nie tylko o zastosowania<br />

w reklamach zewnętrznych, ale także o wykorzystywanie<br />

go w pomieszczeniach. interfejs<br />

urządzenia pozwala na szybką zmianę z roli na<br />

rolę na druk na mediach płaskich, co odpowiada<br />

potrzebom druku grafik do zastosowań wewnętrznych<br />

– powiedział Tudor Morgan, kierownik<br />

ds. marketingu produktów i urządzeń wielkoformatowych<br />

w firmie fujifilm.<br />

źródło: fujifilm<br />

11


TEmAT numERu: DRuK CyfROWy<br />

Przemysłowe<br />

oprawy<br />

druku cyfrowego<br />

Urządzenia cyfrowe drukują już z jakością porównywalną z offsetem. Kolejnym<br />

etapem jest rozwój technik postprintu. Na rynku pojawiają się coraz bardziej<br />

zaawansowane urządzenia do wykonywania opraw druku cyfrowego.<br />

minęło już prawie 20 lat od czasu, gdy<br />

firma Kolbus wprowadziła na rynek<br />

swoją pierwszą <strong>maszyn</strong>ę przeznaczoną<br />

wyłącznie do wykonywania opraw z druków<br />

otrzymywanych techniką cyfrową.<br />

Osiemnaście lat temu w Birmingham pokazano<br />

pierwsze <strong>maszyn</strong>y współpracujące z urządzeniami<br />

z serii indigo. Od tego czasu urządzenia Kolbusa<br />

coraz częściej były stosowane przy technologiach<br />

cyfrowych. W ubiegłym roku firma Kolbus sprzedała<br />

więcej <strong>maszyn</strong> wykorzystywanych przy<br />

KM 200 wykonuje 5 tysięcy opraw<br />

w ciągu godziny, automatycznie<br />

dostosowując się do zmian grubości<br />

poszczególnych egzemplarzy.<br />

technikach cyfrowych niż przy tradycyjnych technikach<br />

druku.<br />

Świetną okazją do wymiany poglądów na<br />

temat przyszłości druku cyfrowego były tegoroczne<br />

premierowe targi digi:media. zdaniem<br />

wypowiadających się fachowców z firmy Kolbus,<br />

techniczny poziom digitalizacji przekracza wymagania<br />

stawiane obecnie przez przemysł poligraficzny.<br />

uważa się, że w przyszłości czekają<br />

Powrót do spisu treści<br />

nas zmiany polegające na integracji różnych<br />

systemów, co ma umożliwić sprawniejszą transformację<br />

różnych formatów plików cyfrowych<br />

i szersze wykorzystywanie nowych technologii<br />

w produkcji książek.<br />

Kolbus na targach digi:media 2011 pochwalił<br />

się nowym rozwiązaniem w dziedzinie wykonywania<br />

opraw – urządzeniem KM 200, stanowiącym<br />

kluczowy element platformy sprzętowej o nazwie<br />

„press @ publish” przeznaczonej do produkcji<br />

książek drukowanych cyfrowo i oprawianych<br />

techniką bezszyciową.<br />

urządzenie prawie nie potrzebuje<br />

przeprowadzania operacji<br />

wstępnego przygotowywania<br />

do produkcji (makeready).<br />

KM 200 wykonuje<br />

pięć tysięcy opraw w ciągu<br />

godziny, automatycznie dostosowując się do<br />

zmian grubości poszczególnych egzemplarzy.<br />

zmian tych w czasie ciągłego drukowania o tym<br />

samym formacie może być nawet kilkaset. zdaniem<br />

dotychczasowych użytkowników, jest to<br />

<strong>maszyn</strong>a zdecydowanie poprawiająca wydajność<br />

pracy. Wyposażona jest w trójnóż HD130 i nadaje<br />

się nie tylko dla wykonywania opraw druków<br />

cyfrowych, ale także offsetowych.<br />

12 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

automatyczne dostosowanie się do zmian<br />

grubości poszczególnych egzemplarzy umożliwia<br />

zainstalowany na wejściu KM 200 czujnik,<br />

który mierzy różnicę grubości aktualnie oprawianego<br />

egzemplarza w stosunku do egzemplarza<br />

oprawianego chwilę wcześniej.<br />

Odczyt i regulacja zajmują nie więcej niż 1,5<br />

sekundy. Wszystkie pozostałe regulacje <strong>maszyn</strong>y<br />

dokonują się automatycznie na podstawie<br />

pierwszego pomiaru. zakres grubości<br />

oprawianych książek wynosi od 2 do 60 mm.<br />

urządzenie jest szczególnie przydatne, gdy<br />

drukuje się cyfrowo dużo książek tego samego<br />

formatu o małych nakładach i o różnych<br />

grubościach.<br />

Maszyna została wprowadzona na rynek<br />

w australii i Wielkiej Brytanii, jej koszt wynosi<br />

około 300 tys. funtów. Przygotowywanie do<br />

klejenia grzbietów wymaga standardowego<br />

wyposażenia, a klej doprowadzany jest przy<br />

pomocy systemu dysz lub wałka. Maszyna<br />

może być instalowana bez problemów jako<br />

element linii technologicznej i pracować inline<br />

z cyfrową <strong>maszyn</strong>ą drukującą, co znacznie<br />

ułatwia szybkie realizowanie zleceń.<br />

Kolbus KM 200 – nowa oklejarka z „zerowymi czasami przestawień”<br />

Doprowadzanie z automatycznym pomiarem grubości wkładu<br />

identyfikacja wkładu „Datamatrix Code”<br />

Przestawianie osi w trakcie produkcji<br />

urządzenie mierzące grubość wkładu w klamrze,<br />

automatyczna korekta ustawień<br />

Obróbka grzbietu<br />

Klejownik grzbietowy PuR / Klejownik boczny (Hotmelt, PuR)<br />

nakładak okładek z identyfikacją okładek „Datamatrix Code”<br />

automatyczne ustawianie okładki w stacji rowkowania<br />

Stacja dociskowa<br />

Wyprowadzanie<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Stoisko Kolbusa na targach digi:media 2011<br />

13<br />

V


TEmAT numERu: DRuK CyfROWy<br />

Oglądając ekspozycję Kolbusa,<br />

miałem w pamięci przygotowywane<br />

przez nas wydanie „Print Partnera”<br />

poświęcone książce. Oczywistym było,<br />

że należy pokazać czytelnikom te<br />

rozwiązania, a także warto dowiedzieć<br />

się u źródeł, jakie były inspiracje do<br />

podjęcia decyzji dotyczących produkcji<br />

takich urządzeń. interesowały mnie<br />

także analizy stanu dzisiejszego i perspektyw<br />

rozwoju rynku produkcji<br />

dziełowej.<br />

na targach digi:media spotkaliśmy się z Wilfriedem<br />

Krögerem, wiceprezydentem ds. sprzedaży<br />

firmy Kolbus.<br />

Jak ważne dla firmy Kolbus są pozycje<br />

wydawnicze o małych nakładach?<br />

− Przede wszystkim należy uściślić pojęcie<br />

„małego nakładu”, dotychczas nie dokonano wy-<br />

Wilfried Kröger<br />

Powrót do spisu treści<br />

urządzenie KM 200 stanowiące kluczowy element platformy sprzętowej o nazwie „press @ publish”<br />

Urządzenia mogące być wykorzystywane do<br />

różnych systemów produkcyjnych<br />

raźnego podziału. Każdy producent,<br />

określając jego wielkość, inaczej definiuje<br />

to pojęcie. Skłania to do innego<br />

podejścia do tematu. Spadająca ilość<br />

nakładów wykonywanych techniką<br />

offsetową i wzrastająca ilość zakładów<br />

drukujących cyfrowo wyraźnie wskazują<br />

na to, że cyfrowa produkcja poligraficzna<br />

szybko rośnie. Dla firmy<br />

Kolbus ma to duże znaczenie.<br />

Czy realizowanie małych<br />

nakładów wymaga stosowania wydajnych<br />

linii technologicznych o wysokiej jakości<br />

opraw?<br />

− Każdy produkt wymaga wysokiej jakości<br />

wykonania, dlatego konieczne jest posiadanie<br />

linii technologicznych do wykonywania dobrych<br />

jakościowo opraw. efektywne działanie wymaga<br />

14 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Klamry dociskowe nie wymagające regulacji grubości<br />

tego, aby były one elastyczne i łatwe w działaniu.<br />

Małe nakłady wymagają często stosowania różnorodnych<br />

materiałów i linie opraw powinny być<br />

do tego dostosowane.<br />

Jaką przyszłość ma przed sobą produkcja<br />

książek?<br />

− nie wierzę w identyczną przyszłość poszczególnych<br />

segmentów przemysłu poligraficznego.<br />

W zależności od wymagań klientów będzie<br />

zmieniać się sytuacja na rynku, utrzymają się<br />

jednak różnorodne nisze produkcyjne. istotnym<br />

problemem będzie jednak wzajemne dopasowanie<br />

obszarów działania różnych mediów. zasadniczym<br />

zadaniem w przyszłości będzie rozwój i stosowanie<br />

technik umożliwiających dostosowanie zawartości<br />

publikacji do ich wykorzystywania w różnych<br />

mediach.<br />

Jaka jest linia rozwoju firmy Kolbus?<br />

− Kolbus jest najlepszym partnerem biznesowym<br />

dla wykonawców zróżnicowanych i małych<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

nakładów, jak i dla drukarzy i introligatorów wykonujących<br />

duże nakłady, działających profesjonalnie<br />

w skali przemysłowej. uważamy, że<br />

obecnie i w przyszłości naszym zadaniem jest<br />

budowanie urządzeń spełniających wymagania<br />

naszych klientów i dających się podłączyć do<br />

różnych systemów produkcyjnych.<br />

Co przedstawiacie na digi:media i do<br />

kogo jest skierowana ta oferta?<br />

− firma Kolbus pokazała na targach digi:media<br />

linię opraw bezszyciowych „zero Make-Ready”<br />

Perfect Binder. najważniejszą cechą tego urządzenia<br />

nowej generacji jest automatyczne dostosowywanie<br />

się do grubości oprawianego egzemplarza.<br />

W efekcie proces produkcyjny nie<br />

dzieli się jak dotąd na operację przygotowywania<br />

<strong>maszyn</strong>y do pracy i na pracę wykonywania<br />

opraw, linia produkcyjna pracuje bowiem<br />

w sposób ciągły. firma Kolbus dzięki tej innowacyjnej<br />

technologii stała się bardzo ważnym<br />

dostawcą zarówno dla firm zajmujących się V<br />

15


TEmAT numERu: DRuK CyfROWy<br />

urządzenie KM 200 wzbudziło na targach digi:media spore zainteresowanie<br />

oprawą książek i czasopism na skalę przemysłową,<br />

jak i dla firm wykonujących zlecenia<br />

typu „print on demand”.<br />

Pomiędzy producentami urządzeń cyfrowych<br />

i producentami tradycyjnego sprzętu drukarskiego<br />

istnieje wiele różnego rodzaju powiązań.<br />

Jakie związki partnerskie dzisiaj są<br />

dla firmy Kolbus najważniejsze, a jakie z nich<br />

będą ważne w przyszłości? Możemy oczekiwać<br />

joint ventures z producentami urządzeń cyfrowych?<br />

Istnieją jakieś inne projekty?<br />

zasadniczym zadaniem w przyszłości<br />

będzie rozwój i stosowanie technik<br />

umożliwiających dostosowanie<br />

zawartości publikacji do ich<br />

wykorzystywania w różnych<br />

mediach.<br />

− firma Kolbus zawsze była firmą zaangażowaną<br />

w wiele projektów partnerskich. Podobnie<br />

działa w obszarze linii technologicznych<br />

opraw druków wykonywanych cyfrowo. zawsze<br />

jednak jesteśmy nastawieni na działanie auto-<br />

Powrót do spisu treści<br />

nomiczne i niezależne, co pozostaje naszą zasadą<br />

także w odniesieniu do przyszłości.<br />

Co myśli pan o konkurencji ze strony<br />

publikacji cyfrowych, użytkowania tabletów<br />

itp.?<br />

− Świat wydawnictw zmienia się i poddaje dywersyfikacji.<br />

nie przejawia się to w szczególnie<br />

ostrej konkurencji w dziedzinach takich jak książki,<br />

czasopisma, e-czytelnictwo, stosowanie tabletów,<br />

komputerów PC itp., następuje raczej przemieszczanie<br />

treści pomiędzy różnymi platformami oraz<br />

łączenie niektórych z nich. Procesy<br />

konwergencji mediów i przenoszenia<br />

treści generują także nowe rynki, na<br />

przykład powstał rynek drukowania<br />

albumów fotograficznych.<br />

Dzisiaj zarówno rynki dużych, jak<br />

i małych nakładów, począwszy od<br />

drukowania jednego egzemplarza do<br />

drukowania miliona, są ważne i mają<br />

przyszłość. firma Kolbus jest zawsze partnerem<br />

godnym zaufania, oferującym najlepsze na<br />

świecie rozwiązania w dziedzinie oprawiania<br />

książek techniką tradycyjną i bezszyciową.<br />

rozmawiał artur Dziedzic<br />

16 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


TEmAT numERu: DRuK CyfROWy<br />

Oferowane systemy dedykowane są dla<br />

małych i średnich przedsiębiorstw<br />

chcących usprawnić obieg i bezpieczeństwo<br />

informacji w formie elektronicznej.<br />

autorskie produkty VaRiO uzupełnią w arcus<br />

S.a. ofertę o system klasy BPM (Business Process<br />

Management) oraz DMS (Document Management<br />

System). Wartość transakcji wyniosła 2 mln<br />

złotych.<br />

Wojciech Kruszyński, wiceprezes zarządu arcus<br />

S.a.: − Transakcja objęcia udziałów w firmie produkującej<br />

oprogramowanie do zarządzania dokumentem<br />

jest zgodna z realizowaną od 2009<br />

roku strategią rozwoju arcus S.a., zakładającą m.in.<br />

budowę biznesu o wyższej wartości dodanej,<br />

a przede wszystkim zyskowności realizowanych<br />

przedsięwzięć. Dotychczasowymi efektami realizacji<br />

strategii jest m.in.: powstanie arcus Systemy informatyczne<br />

w Łodzi zajmującego się integracją<br />

rozwiązań iCT, włączenie do <strong>oferty</strong> usług arcus<br />

Kyocera MDS, a w tym m.in. długookresowych<br />

umów dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących<br />

oraz outsourcingu systemów druku.<br />

Ponad 3 lata temu Grupa arcus zaczęła także budować<br />

kompetencje w zakresie inteligentnych<br />

sieci oraz liczników do zdalnego odczytu zużycia<br />

energii elektrycznej.<br />

Opracowany przez Docusoft system VaRiO<br />

jest uzupełnieniem <strong>oferty</strong> arcus Kyocera MDS.<br />

Dołączenie tego narzędzia do systemów za-<br />

Powrót do spisu treści<br />

Arcus umacnia się<br />

na rynku DMS<br />

Pod koniec maja 2011 roku Arcus S.A. objął 86,96 proc. udziałów w Docusoft<br />

Sp. z o.o. zajmującej się produkcją oprogramowania organizującego obieg<br />

dokumentów oraz umożliwiającego implementację i wsparcie procesów<br />

biznesowych (BPM).<br />

Wojciech Kruszyński, wiceprezes zarządu arcus S.a.<br />

rządzania dokumentem rozszerza w dużym stopniu<br />

funkcjonalność urządzeń MfP i pozwala<br />

klientom tworzyć łatwe do opisu i przeszukania<br />

rejestry dokumentów, korespondencji, w tym<br />

najbardziej użyteczne, takie jak rejestry faktur,<br />

umów czy delegacji.<br />

18 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

urządzenia wielofunkcyjne Kyocera wraz autorskim<br />

oprogramowaniem zarządzającym informacjami<br />

przetwarzanymi z postaci tradycyjnej<br />

do elektronicznej dają nam możliwość oferowania<br />

własnego i kompletnego systemu do zarządzania<br />

dokumentem. Bardzo istotną zaletą tego rozwiązania<br />

jest łatwość jego dopasowania do indywidualnych<br />

potrzeb organizacji, a także pełne<br />

wykorzystanie funkcjonalności zaawansowanych<br />

urządzeń wielofunkcyjnych, takich jak Kyocera<br />

TaSKalfa – dodaje Wojciech Kruszyński.<br />

arcus planuje umiejscowienie nowych projektów<br />

deweloperskich w centrum kompetencyjnym<br />

Grupy w Bielsku-Białej. Podstawowymi<br />

korzyściami takiego rozwiązania będzie istniejąca<br />

infrastruktura i doświadczenie Docusoft oraz<br />

o 20-30 proc. niższe koszty zatrudnienia specjalistów<br />

z branży iT.<br />

Grupa arcus potrzebuje własnego dewelopmentu,<br />

w dużej części kupowanego obecnie na zewnątrz.<br />

autorski system obiegu dokumentów pozwoli nam<br />

na uniezależnienie naszej <strong>oferty</strong> od producentów<br />

zewnętrznych i wzrost rentowności realizowanych<br />

Kyocera TaSKalfa 820<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

projektów. Kompetentny zespół programistów<br />

i wdrożeniowców z doświadczeniem deweloperskim<br />

umożliwi nam opracowanie rozwiązań zarówno<br />

w zakresie zarządzania dokumentem, jak i korespondencją<br />

masową. To dzięki nim nasi klienci<br />

będą mogli tworzyć m.in. lokalne centra wysyłkowe<br />

pozwalające na wysyłanie korespondencji tradycyjnej<br />

bezpośrednio ze stanowisk komputerowych,<br />

przy wykorzystaniu systemów i urządzeń Pitney<br />

Bowes z <strong>oferty</strong> arcus S.a. Dotyczy to także zaawansowanych<br />

rozwiązań software’owych Pitney<br />

Bowes, których wdrożenia realizowane są przy<br />

wsparciu producenta. W najbliższej przyszłości,<br />

w ramach Grupy, chcemy wyszkolić własny zespół<br />

wdrożeniowy, aby móc dostarczać je klientom we<br />

własnym zakresie. Dzięki temu poszerzymy krąg<br />

potencjalnych klientów, którym będziemy mogli<br />

oferować kompletne systemy w atrakcyjnych<br />

cenach – uzupełnia Wojciech Kruszyński.<br />

Oprogramowanie Docusoft, w tym produkty<br />

VaRiO, będzie dostępne w sieci sprzedaży<br />

arcus S.a.<br />

źródło: arcus S.a.<br />

19


TEmAT numERu: DRuK CyfROWy<br />

Serwis,<br />

ale jaki?<br />

Jakość serwisu to jeden z ważniejszych elementów, na który szczególną<br />

uwagę zwracają przedsiębiorcy planujący wymianę floty.<br />

Konica Minolta, jako odpowiedzialny partner<br />

w biznesie, zapewnia wymagającym klientom<br />

kompleksowe rozwiązania dostosowane do ich<br />

indywidualnych potrzeb. Dzięki temu uzyskują<br />

gwarancję ciągłości pracy sprzętu.<br />

usługi serwisowe wykonywane są w ramach<br />

Kontraktu Obsługi Technicznej, gdzie koszt usługi<br />

rozliczany jest według ilości kopii wykonanych<br />

w danym miesiącu. Dzięki temu klient z góry<br />

zna cenę wydruku jednej strony, jednocześnie<br />

otrzymuje pakiet usług dostosowany do swoich<br />

na usługi serwisowe składa się m.in.<br />

stała opieka nad <strong>maszyn</strong>ami, przeglądy<br />

okresowe, konserwacja, naprawy,<br />

szkolenia z obsługi, aktualizacja<br />

sterowników oraz konsulting, który<br />

pozwala optymalnie wykorzystywać<br />

systemy produkcyjne bez obawy<br />

przerwania pracy.<br />

potrzeb. na usługi serwisowe składa się m.in.<br />

stała opieka nad <strong>maszyn</strong>ami, przeglądy okresowe,<br />

konserwacja, naprawy, szkolenia z obsługi, aktualizacja<br />

sterowników oraz konsulting, który<br />

pozwala optymalnie wykorzystywać systemy produkcyjne<br />

bez obawy przerwania pracy.<br />

Powrót do spisu treści<br />

Kontrakt Obsługi Technicznej to dla naszych<br />

klientów również spore ułatwienie w rozliczaniu<br />

i przewidywaniu kosztów. Dzięki temu problemy<br />

związane z obsługą urządzeń, z którymi wcześniej<br />

musieli radzić sobie sami, przeszły w gestię<br />

Konica Minolta. Takie rozwiązanie pozwala zachować<br />

nieprzerywalność pracy urządzeń oraz<br />

wymiernie ograniczyć koszty związane z każdorazowym<br />

wezwaniem serwisu.<br />

Konica Minolta oferuje autorski system zdalnej<br />

diagnostyki CS Remote Care (CSRC), który pozwala<br />

monitorować aktualny stan<br />

techniczny sprzętu i stopień<br />

zużycia materiałów eksploatacyjnych.<br />

CS Remote Care w oparciu<br />

o technologię GPRS przesyła automatycznie<br />

informacje do Centrum<br />

Obsługi Klienta, a dzięki<br />

integracji systemu z aplikacją<br />

Mobilny Technik (automatyczne<br />

powiadamianie serwisu o awarii<br />

urządzenia) pozwala na szybkie<br />

dotarcie informacji i natychmiastową<br />

reakcję serwisantów z jednej z piętnastu<br />

delegatur w Polsce. W ramach CS Remote Care<br />

(CSRC) klienci mogą wybrać jeden z trzech pakietów<br />

determinujących czas reakcji serwisu.<br />

Pakiet Silver gwarantuje kontakt w ciągu dwóch<br />

godzin, a naprawę w ciągu szesnastu godzin.<br />

20 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Michał Gockowiak, dyrektor serwisu Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.<br />

Pakiet Gold skraca czas naprawy do ośmiu<br />

godzin, natomiast Platinium zapewnia użytkownikowi<br />

naprawę w ciągu czterech godzin! Wszystkie<br />

urządzenia produkcyjne są objęte opieką<br />

przez system CS Remote Care, co zapewnia<br />

stałą kontrolę ciągłości produkcji klienta.<br />

Dodatkowo w ubiegłym roku wprowadziliśmy<br />

do naszego portfolio usługę OPS Monitoring<br />

Comfort Plus, której towarzyszy podobna filozofia,<br />

co CSRC. elementem wyróżniającym jest możliwość<br />

zdalnego zarządzania flotą, nie tylko<br />

urządzeń Konica Minolta, ale także innych producentów.<br />

usługa OPS dedykowana jest<br />

w głównej mierze do firm, których oddziały rozproszone<br />

są na terenie całego kraju, jak na<br />

przykład banki czy sieci hipermarketów.<br />

Do informacji o stanie wszystkich monitorowanych<br />

urządzeń w przedsiębiorstwie dostęp<br />

on-line mają także dedykowane działy w firmie,<br />

co pozwala na weryfikację kosztów faktur za<br />

obsługę, serwis floty oraz usprawnioną logistykę<br />

materiałów eksploatacyjnych.<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Dzięki usłudze OPS z barków działu iT całkowicie<br />

spada odpowiedzialność za sprawność<br />

urządzeń, gdyż wszystkie informacje o technicznym<br />

stanie sprzętu dostarczane są bezpośrednio<br />

do Centrum Obsługi Klienta, a poprzez Mobilnego<br />

Technika do dedykowanego do usługi technika<br />

serwisu Konica Minolta. Technik serwisu jest powiadomiony<br />

o awarii urządzenia niejednokrotnie<br />

wcześniej, niż zauważy to klient.<br />

Rozbudowana sieć serwisowa Konica Minolta<br />

to gwarancja najszybszej obsługi. Pokrycie całej<br />

Polski siatką serwisową oraz liczba siedemdziesięciu<br />

wysoko wykwalifikowanych techników serwisu<br />

pozwala szybko i skutecznie odpowiadać<br />

na problemy klientów. Oprócz tego Konica Minolta<br />

oferuje firmom o bardzo rozbudowanej flocie<br />

możliwość zatrudnienia serwisanta do indywidualnej<br />

obsługi. zajmuje się on wtedy tylko<br />

jednym, konkretnym klientem.<br />

Michał Gockowiak, dyrektor serwisu<br />

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.<br />

21


SERWIS W POlIgRAfII<br />

Nowe szlifiernie<br />

firmy Mix-Graf<br />

nóż dobrze naostrzony płynnie i miękko<br />

zagłębia się w materiale, nie pojawiają<br />

się ubytki zwane „szczerbami”. Bywa<br />

jednak, że krajarka zaczyna szarpać papier,<br />

noże nie tną równo, wymagają częstej wymiany<br />

lub nagle pękają śruby bezpieczeństwa. najczęściej<br />

przyczyną jest niewłaściwy sposób obchodzenia<br />

się z nimi zarówno podczas eksploatacji,<br />

jak i ostrzenia, bez uwzględniania każdorazowo<br />

twardości ciętych materiałów. Co wówczas<br />

zrobić? najlepiej skontaktować się ze specjalistami,<br />

którzy szybko i profesjonalnie uporają się<br />

z problemem.<br />

Jednym z przedsiębiorstw, które prowadzi profesjonalny<br />

serwis noży, jest nowo powstała sieć<br />

szlifierni firmy Mix-Graf działającej na rynku poligraficznym<br />

od 2000 roku. W numerze 10/2010<br />

„<strong>Vidart</strong>u” dyrektor zarządzający Mix-Graf Mariusz<br />

Wasilewski zapoznał czytelników z mieszalnią<br />

farb offsetowych, produkcją specjalistycznych<br />

urządzeń służących temu procesowi oraz wykonywaniem<br />

odbitek próbnych. Omówił w nim<br />

także problemy związane z uzyskaniem prawidłowych<br />

barw w poligrafii.<br />

W 2006 roku Mix-Graf wprowadził do swojej<br />

<strong>oferty</strong> nową usługę – ostrzenie noży i narzędzi<br />

tnących wykorzystywanych w procesach introli-<br />

Powrót do spisu treści<br />

Właściwe przygotowanie urządzeń postpressowych ma szczególne znaczenie<br />

dla jakości i wyglądu produktów przemysłu poligraficznego. W tej fazie<br />

produkcji istotne znaczenie ma m.in. ostrość narzędzi tnących.<br />

gatorskich. Kadra szlifierska zdobywała kwalifikacje<br />

w niemczech, między innymi w największej<br />

sieci szlifierni noży – firmie Hagedorn, będącej<br />

również producentem jednych z najtrwalszych<br />

noży widiowych typu Genesis i Vitech („nowości<br />

<strong>Vidart</strong>” nr 25.10.2010). firma posiada ponadto<br />

certyfikaty oraz rekomendacje producentów<br />

noży i <strong>maszyn</strong> szlifierskich takich jak: Hagedorn<br />

GmbH, Göckel, Reform.<br />

Odkąd Mix-Graf wprowadził nową usługę,<br />

szybko zdobył przychylność lokalnych drukarni<br />

oraz introligatorni. z czasem wieść o ostrzeniu<br />

rozeszła się po Radomiu, Kielcach i Rzeszowie.<br />

firma, aby spełnić oczekiwania, zaproponowała<br />

klientom własny transport. W 2010 r. uruchomiony<br />

został kolejny oddział w Tychach, a obecnie<br />

funkcjonuje także szlifiernia w Warszawie.<br />

Klienci, którzy skorzystali z usług w Mix-<br />

Grafie, podkreślają znaczące obniżenie kosztów<br />

związanych z eksploatacją noży, choć jednorazowe<br />

ostrzenie nie jest tanie. firma jest w stanie<br />

wydłużyć „żywotność” noża, gdyż właściwości<br />

<strong>maszyn</strong> szlifierskich umożliwiają zdjęcie materiału<br />

grubości już od 0,005 mm.<br />

– Służymy wiedzą, jak uniknąć błędów<br />

w eksploatacji, jaki dobrać kąt w zależności od<br />

twardości ciętych materiałów – podkreśla kierownik<br />

22 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Tarcza diamentowa szlifująca nóż już od 0,005mm<br />

warszawskiego oddziału Mateusz Wasilewski.<br />

– Chcemy, aby każdy naostrzony u nas nóż ciął<br />

tak długo, jak to tylko możliwe. atutem naszej<br />

firmy jest wnikliwe testowanie ostrości wykonywane<br />

przed każdym oddaniem noża do szlifowania.<br />

zdobyte w ciągu pięciu lat doświadczenie<br />

sprawiło, że jesteśmy w stanie ostrzyć nietypowe<br />

i trudne narzędzia, np. frezy, wiertła, kowadła,<br />

wycinki o największych twardościach typu Genesis<br />

lub Vitech, cieszące się coraz większym zainteresowaniem<br />

na rynku.<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

firma Mix-Graf oferuje dogodne warunki dla<br />

klientów – wystarczy zadzwonić do najbliższego<br />

oddziału, a ekipa serwisowa odbierze, profesjonalnie<br />

naostrzy i dostarczy z powrotem gotowe<br />

narzędzia. Ponadto można dodatkowo otrzymać<br />

rabaty na artykuły introligatorskie: noże, wiertła,<br />

szpalty, dobijaki stosu czy kontrbigi.<br />

Więcej informacji o produktach i usługach<br />

firmy można znaleźć na stronie: www.mix-graf.pl.<br />

mg<br />

23


PAPIER<br />

Ludzie z papierni<br />

w Munkedal<br />

Munken Art Workers to hasło kampanii prezentującej poszerzoną ofertę<br />

papierów Munken Design, w której firma, ukazując sylwetki ludzi związanych<br />

z różnymi fazami produkcji, osiąga efekt bardzo osobistego przekazu.<br />

na 48 stronach folderu przedstawione<br />

zostały kulisy istniejącego od końca XiX<br />

wieku zakładu. Twórcy katalogu wskazują,<br />

iż każdy, kto odwiedził tę położoną nad fiordem<br />

Gullmar w południowo-zachodniej Szwecji papiernię,<br />

zrozumie, jak ważny jest dla ludzi tu<br />

pracujących bliski kontakt z przyrodą. O swojej<br />

pracy i pasji opowiadają specjaliści zatrudnieni<br />

w firmie. Warto przeczytać kilka z tych relacji,<br />

Powrót do spisu treści<br />

aby poznać klimat publikacji, dzięki której możemy<br />

tę pasję odczuć i zrozumieć.<br />

Mistrz papiernictwa – Kalle Svensson<br />

nawet najlepsza papiernia nie zdziała wiele<br />

bez <strong>maszyn</strong> papierniczych. z kolei urządzenia<br />

nie zdadzą się na nic, jeśli nie czuwa nad nimi<br />

wprawny fachowiec. Kalle jest mózgiem PM8.<br />

Codziennie żyje papierem i nim oddycha. Po<br />

wejściu na halę widok <strong>maszyn</strong>y robi niesamowite<br />

wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robią umiejętności<br />

Kallego, który doskonale słyszy, jak<br />

papier biegnie przez <strong>maszyn</strong>ę, wyczuwa jego<br />

zapach. Maszyna, za którą odpowiada, ma 80 m<br />

długości i na jego zmianie co godzinę produkuje<br />

50 kilometrów papieru. Kalle Svensson pracuje<br />

w papierni od 43 lat. asystował przy produkcji<br />

3 386 250 000 m papieru. a taka długość pozwoliłaby<br />

85 razy owinąć kulę ziemską.<br />

Perfekcjonista – Bjarne Fivelsdal<br />

Projektowanie graficzne to praca nad szczegółami.<br />

Błędy i brak konsekwencji w składzie<br />

negatywnie wpływają na końcowy efekt projektu.<br />

Wypuszczając tony papieru na rynek, staramy<br />

się mieć na uwadze każdy detal w naszym produkcie.<br />

Pilnują tego ludzie odpowiedzialni w papierni<br />

za kontrolę jakości.<br />

24 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Bjarne wie, że dobry projekt wymaga doskonałego<br />

papieru. zwoje, nad którymi sprawuje<br />

pieczę, mają 1,22 m szerokości i 6000 m długości.<br />

na stanowisku, przy którym pracuje, papier jest<br />

cięty ze zwojów na arkusze. największe odchylenie,<br />

jakie byłby w stanie zaakceptować, wynosi<br />

jeden milimetr.<br />

Kontroler – Leif Lundgren<br />

Sprawdź, dokładnie sprawdź i sprawdź jeszcze<br />

raz. To rutynowa procedura w papierni w Munkedal.<br />

Każda partia papieru jest skrzętnie badana<br />

przez sztab ludzi, którzy odpowiadają za jego<br />

jakość, niezmienną od lat. Wyjątkowa i naturalna<br />

powierzchnia w połączeniu z doskonałymi parametrami<br />

drukowymi sprawiają, że papiery Munken<br />

są w czołówce wysokiej klasy niepowlekanych<br />

papierów graficznych.<br />

leif lundgren jest jednym z najmłodszych<br />

operatorów w papierni. Choć na produkcji spędził<br />

13 lat, załoga ciągle uważa go za „młodego”. Do<br />

jego obowiązków należy kontrola jakości w procesie<br />

produkcji. Co dwadzieścia minut zawiesza<br />

wielki arkusz papieru na podświetlanym ekranie<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

i powoli sprawdza powierzchnię, by się upewnić,<br />

czy spełnia wszystkie wymagania jakościowe.<br />

Innowatorka – Petra Schmachtl<br />

Bez innowacyjnego podejścia Munken nie byłby<br />

tym papierem, jakim jest dziś. Mamy zespół pomysłowych<br />

inżynierów, dzięki którym stale rozwijamy<br />

nasze produkty − ostatnim przykładem jest<br />

papier Munken Rough. Petra Schmachtl należy do<br />

zespołu art Workers i jest jedną z tych osób,<br />

które stworzyły rodzinę papierów Munken Design.<br />

Pracując nad nową ofertą, spędziła w papierni<br />

wiele godzin. Petra − córka mistrza papiernictwa,<br />

jest trzecim pokoleniem, które pracuje w fabryce.<br />

zawsze wsłuchuje się w to, co mają do powiedzenia<br />

klienci, często rozmawia z nimi w czasie ich wizyt<br />

w papierni. W zeszłym roku przeszła 100 km,<br />

oprowadzając gości z 23 krajów, zaskakując ich<br />

uroczymi i zabawnymi historiami z życia zakładu<br />

i miejscowości Munkedal.<br />

Ekolog – Stig Hansson<br />

Papiernia w Munkedal jest obecnie jednym<br />

z najbardziej przyjaznych dla środowiska zakładów V<br />

25


PAPIER<br />

papierniczych na świecie. Może się poszczycić<br />

nie tylko niewielkim zużyciem wody, ale również<br />

najniższym w całej branży poziomem emisji zanieczyszczeń<br />

do atmosfery. Wszystkie standar-<br />

Powrót do spisu treści<br />

dowe produkty Munken Design są dostępne<br />

z certyfikatem fSC lub PefC.<br />

W laboratorium masę papierniczą zawsze poddaje<br />

się dokładnej kontroli. Wraz z kolegami<br />

Stig sprawdza próbki wody i masy pobierane co<br />

dwie godziny w procesie produkcji. Kontroluje<br />

także proces biologicznego oczyszczania wody<br />

– ilość bakterii, mikrobów i innych organizmów<br />

− by mieć pewność, że woda jest naprawdę<br />

czysta.<br />

***<br />

Pokazanie pracowników – ludzi z pasją i doświadczeniem,<br />

jest ciekawym pomysłem na prezentację<br />

<strong>oferty</strong> firmy.<br />

Kampania koncentruje się na papierni w Munkedal,<br />

gdzie historia łączy się z wiedzą i doświadczeniem.<br />

Codziennie produkuje się tu papier<br />

graficzny wysokiej jakości, a jego twórcami są<br />

zaangażowani w swoją pracę specjaliści. Celem<br />

kampanii jest zaprezentowanie atmosfery, jaka<br />

towarzyszy powstawaniu asortymentu firmy.<br />

– Papier Munken ma stabilne grono odbiorców<br />

i bardzo dobrze się sprzedaje – mówi Martin<br />

folkelind, Business Development Manager w arctic<br />

Paper. − asortyment Munken Rough zaprezentowano<br />

niemal rok temu jako część bogatej<br />

<strong>oferty</strong> papierów graficznych firmy. nie było wtedy<br />

na rynku podobnego produktu. Papier charakteryzuje<br />

się najbardziej szorstką powierzchnią<br />

wśród wszystkich dostępnych gatunków, jest<br />

bezdrzewny i odporny na starzenie, a ponadto<br />

ma znakomite właściwości drukowe. zainteresowanie,<br />

z jakim spotkały się nowe gatunki,<br />

świadczy o dużym popycie na taki właśnie papier<br />

– uważa Martin folkelind.<br />

Dzięki broszurze można zapoznać się z wyjątkowymi<br />

możliwościami papieru i jednocześnie z zaangażowaniem<br />

arctic Paper w ochronę środowiska<br />

naturalnego. Klienci chętnie odwiedzają papiernię,<br />

gdzie dowiadują się nieco więcej na temat<br />

papieru i ekologii.<br />

– arctic Paper Munkedals to wyjątkowa fabryka.<br />

Chcemy w nieco innej formie pokazać panujący<br />

tu nastrój i uczucia panujące w tym miejscu<br />

– mówi Martin folkelind.<br />

na podstawie materiałów arctic Paper<br />

26 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


EKOlOgIA<br />

Papier w strategii CSR<br />

Wykorzystywanie papierów ekologicznych w komunikacji marketingowej jest<br />

ważnym elementem biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR). Firma tworzy<br />

w ten sposób swoją wizytówkę. Określa się jako świadomy uczestnik działań na<br />

rzecz środowiska naturalnego i poprawy jakości życia.<br />

Coraz częściej przedsiębiorstwa różnej<br />

wielkości i wielu specjalizacji decydują<br />

się na produkcję materiałów<br />

firmowych na tworzywach<br />

eko, np. na papierach<br />

tego typu drukowane są raporty<br />

spółek, w których informują<br />

m.in. o swojej strategii<br />

CSR. W ten sposób uzyskiwany<br />

jest spójny przekaz. Treść raportu<br />

zostaje poparta formą<br />

przekazu. Po papier ekologiczny chętnie sięgają<br />

zwłaszcza te fimy, których profil uważany jest<br />

za szczególnie inwazyjny dla otoczenia i którym<br />

zależy na zmianie takiej społecznej oceny.<br />

Po papier ekologiczny chętnie sięgają<br />

zwłaszcza te fimy, których profil uważany<br />

jest za szczególnie inwazyjny dla otoczenia<br />

i którym zależy na zmianie takiej<br />

społecznej oceny.<br />

Świadomi klienci<br />

Spółki Grupy enea, działającej na rynku energii<br />

w Polsce, chcą zmniejszać swój negatywny wpływ<br />

na środowisko i edukować w tym zakresie zarówno<br />

własnych pracowników, jak i klientów. − Stąd<br />

pomysł, by foldery firmowe, raporty roczne,<br />

teczki na materiały i ulotki drukować na papierze<br />

Powrót do spisu treści<br />

spełniającym najwyższe standardy ekologiczne<br />

przyjęte przez duże ogólnoświatowe organizacje<br />

dbające o zrównoważony<br />

rozwój – mówi Joanna Maderska<br />

z Biura Wizerunku<br />

Grupy, Departamentu Komunikacji<br />

Korporacyjej enea Sa.<br />

znak forest Stewardship Council<br />

(fSC), instytucji promującej<br />

na świecie zrównoważoną<br />

gospodarkę leśną, zamieszczony<br />

na druku firmowym podkreśla jego<br />

wiarygodność.<br />

PKn Orlen Sa w minionym roku wykorzystał<br />

papier ekologiczny do produkcji wielokrotnie nagradzanego<br />

raportu rocznego<br />

CSR, m.in. w konkursie Raporty<br />

Społeczne 2010 pod<br />

patronatem ministra gospodarki.<br />

Raport Orlenu wpisał<br />

się w całościową strategię<br />

spółki. − PKn Orlen za działalność<br />

na rzecz ochrony środowiska<br />

otrzymał w ubiegłym<br />

roku Certyfikat „firma Bliska Środowisku”, a realizowany<br />

Program Responsible Care został uznany<br />

za Dobrą Praktykę CSR i otrzymał laur Odpowiedzialności<br />

w ramach projektu „Promocja Standardów<br />

Społecznej Odpowiedzialności w Przedsiębiorstwach”<br />

– przekazuje agnieszka Pustelnik<br />

z Biura Prasowego PKn Orlen.<br />

28 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Ważnymi odbiorcami papieru są wydawcy prasy<br />

i książek. Pomimo postępów internetu wciąż<br />

masowo kupują i zadrukowują papier. Dlatego<br />

tak ważny jest w tej branży wybór surowca<br />

i jego mądre zużycie.<br />

Ringier axel Springer Polska, jeden z największych<br />

wydawców gazet i czasopism w Polsce,<br />

od dawna analizuje rynek prasowy pod kątem<br />

problemów ekologicznych, do jakich należą standardy<br />

pochodzenia, produkcji i transportu papieru,<br />

efektywność dystrubucji produktów na terenie<br />

kraju oraz przede wszystkim zwroty wydawnicze.<br />

− Wielkość tych ostatnich to nasz główny obiekt<br />

zainteresowania, gdyż nadprodukcja zawsze<br />

oznacza zmarnowaną energię, wodę czy surowiec<br />

drzewny – mówi Katarzyna Dulko, CSR Officer<br />

Ringier axel Springer Polska. Wydawnictwo<br />

w ubiegłym roku przeprowadziło wewnętrzną<br />

kampanię promującą ekologiczne podejście do<br />

papieru.<br />

Towar z recyklingu<br />

W ofercie antalis Poland są m.in. papiery<br />

Cyclus Offset (niepowlekany) i Cyclus Print (powlekany)<br />

produkowane zgodnie z najsurowszymi<br />

normami ochrony środowiska oraz nowość – papiery<br />

Cocoon powlekane i offsetowe. Są to<br />

papiery produkowane w 100 proc. z masy recyklingowej,<br />

bielone bez użycia chloru (eCf).<br />

Wykorzystanie makulatury zamiast miazgi<br />

drzewnej do produkcji masy papierowej i papieru<br />

surowego pozwala zmniejszyć zużycie energii<br />

o 80 procent. energia do produkcji papieru<br />

Cyclus jest otrzymywana z biomasy (wióry drzewne)<br />

spalanej w kotle i przetwarzanej na parę<br />

i energię elektryczną. nadwyżka ciepła zostaje<br />

następnie spożytkowana do ogrzania 5 tysięcy<br />

domostw w pobliżu fabryki produkującej papier.<br />

Papier ekologiczny obecny w licznych działaniach<br />

firmy, obok wielu innych form CSR, pokazuje,<br />

jakie jest zarządzanie przedsiębiorstwem. forum<br />

Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand Cee pod<br />

patronatem ministra gospodarki przeprowadziło<br />

w ubiegłym roku badanie „CSR w Polsce – Menedżerowie<br />

500/lider CSR”. Wynika z niego, że<br />

głównym motywem angażowania się firm w CSR<br />

jest potrzeba budowania marki oraz wizerunku<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Publikacja pierwsza od góry została wydana na<br />

papierze Cocoon offset, pozostałe dwie na papierze<br />

Cyclus Print<br />

firmy, a także przekonanie o długofalowej opłacalności<br />

odpowiedzialnego biznesu. Konsumenci są<br />

coraz bardziej zainteresowani kwestiami etyczności<br />

kupowanych i <strong>używanych</strong> produktów, a papier<br />

jest ich codziennym produktem.<br />

anna Dmochowska, green papers manager,<br />

antalis Poland<br />

29


EKOlOgIA<br />

Według badań ipsos ponad 5500 pracowników<br />

w trzynastu krajach europy<br />

niepokoi wpływ marnotrawstwa papieru<br />

na finanse firmy i środowisko naturalne. Większość<br />

z 5676 ankietowanych wybrało tę opcję niemal<br />

jednogłośnie. – najczęściej niegospodarne zużycie<br />

papieru wiąże się albo z nieuwagą pracowników,<br />

albo z niewłaściwym wykorzystywaniem urządzeń<br />

– mówi Szymon Szczur, koordynator ds. wsparcia<br />

sprzedaży rozwiązań biznesowych w Konica<br />

Minolta Business Solutions Polska.<br />

Kontrola nad użytkownikami<br />

Jak zatem obniżyć koszty drukowania w firmie<br />

i być zarazem bardziej eko? – Bardzo często jest<br />

tak, że chcąc wydrukować jedną stronę dokumentu,<br />

w pośpiechu nie dokonujemy jej selekcji<br />

i dokument drukowany jest w całości. inną dość<br />

powszechną praktyką jest drukowanie na urządzeniach<br />

firmowych prywatnych plików. Można temu<br />

jednak zapobiec, instalując na urządzeniach<br />

oprogramowanie do zliczania ilości wydruków<br />

i blokowania dostępu do pewnych opcji i funkcji<br />

– tłumaczy Szymon Szczur. Takim oprogramowaniem<br />

jest popularny PSeS, czyli PageScope<br />

enterprise Suite dedykowany do urządzeń Konica<br />

Minolta. nie tylko umożliwia on zliczanie kopii<br />

konkretnych osób, ale też „odcina” im dostęp<br />

do niektórych funkcji. Dzięki temu użytkownikowi<br />

Powrót do spisu treści<br />

Ekologia w biznesie<br />

jest bardziej opłacalna<br />

Obniżanie kosztów w firmie to już nie tylko energooszczędne żarówki i mniej<br />

energochłonna klimatyzacja. Firmy zmniejszają też zakupy papieru i inwestują<br />

w bardziej oszczędne urządzenia wielofunkcyjne do biura.<br />

można na przykład udostępnić tylko wydruki<br />

dwustronne lub tylko w czerni, tak by nie marnował<br />

papieru i kolorowych tonerów. Oprogramowanie<br />

dodatkowo pozwala na zablokowanie<br />

procesu drukowania do czasu autoryzacji hasłem<br />

lub kartą zbliżeniową. Takie rozwiązanie eliminuje<br />

niepotrzebne wydruki, ponieważ pracownik po<br />

aktywacji urządzenia widzi wszystkie pliki czekające<br />

w kolejce na druk i może usunąć te niepotrzebne.<br />

Edukacja ekologiczna<br />

Problemy ze sprawnym, ale zarazem ekologicznym<br />

użytkowaniem sprzętów biurowych wynikają<br />

też z niskiej świadomości osób decyzyjnych<br />

oraz pracowników. Dlatego kluczową sprawą<br />

stojącą przed producentami takich rozwiązań jest<br />

edukacja i budowanie odpowiedniej polityki informacyjnej<br />

wokół tych zagadnień. aż 54 proc.<br />

badanych twierdzi bowiem, że druk i jego koszt<br />

nie są kwestią ważną, a 33 proc. nie ma uwag do<br />

obecnej polityki drukowania. Druga strona medalu<br />

to firmy, które już wdrożyły zmiany w procesach<br />

druku. aż 64 proc. pracowników uważa je za korzystne<br />

dla efektywności pracy, bo ich zastosowanie<br />

znacznie uprościło obieg dokumentów w firmie.<br />

Co więcej, już ponad 80 proc. przetargów na<br />

kompleksowy sprzęt biurowy uwzględnia w swojej<br />

specyfikacji wymóg ekologiczności.<br />

30 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Drukowanie w stylu eko<br />

Jakie więc rady i udoskonalenia mogą stosować<br />

sami pracownicy firm, w których nie wdrożono<br />

jeszcze odgórnych rozwiązań eko? – zwracać<br />

większą uwagę na zasadność druku i jakość<br />

pracy – radzi Szymon Szczur. – należy pozbyć<br />

się nawyku drukowania wszelkich dokumentów<br />

– e-maili, prezentacji, umów. nie należy też wyrzucać<br />

częściowo zadrukowanych kartek – można<br />

je przecież wykorzystać do druku na odwrocie.<br />

nie drukujmy całych dokumentów, jeśli potrzebujemy<br />

tylko kilku stron całości. i ważna sprawa<br />

– zawsze należy sprawdzać poprawność dokumentów<br />

i ich układ, zanim niepotrzebnie wydrukujemy<br />

coś, co i tak trzeba będzie poprawić<br />

i wydrukować ponownie.<br />

Również osoby decyzyjne mogą zadbać o ekologię<br />

w firmach. – Jedną z możliwości jest wymuszanie<br />

pracy urządzeń w trybie oszczędności<br />

energii – nawet do 60 proc. – tłumaczy Szymon<br />

Szczur. – inną jest ustawianie automatycznego<br />

timera z czasem włączania i samoczynnego<br />

wyłączenia w godzinach pracy biura.<br />

Kolejne opcje to skanowanie i przesyłanie<br />

dokumentów do wielu osób, wprowadzenie<br />

elektronicznego obiegu dokumentów zamiast<br />

papierowego oraz elektroniczne przesyłanie<br />

faksów.<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Tańsze zarządzanie<br />

na rynku pojawiła się ostatnio zaawansowana<br />

usługa, która za pomocą konsultingu z zewnątrz<br />

pomaga ciąć wydatki na druk. Jest to Optimized<br />

Print Services, która służy całościowemu przemodelowaniu<br />

systemu zarządzania drukiem tak,<br />

by był on nie tylko bardziej funkcjonalny, ale<br />

tańszy i do 30 proc. w skali roku. Obejmuje ona<br />

kompleksowo wszystkie usługi, począwszy od<br />

audytu dotychczasowych wydatków, poprzez<br />

konsulting i propozycje zmian oraz usprawnienia<br />

floty, skończywszy na wdrożeniu nowych rozwiązań<br />

i okresowych audytów kontrolujących koszty.<br />

Eko przekłada się na jakość<br />

Jakie korzyści przynosi zakasanie rękawów do<br />

walki o to, by firma była eko? Przede wszystkim<br />

finansowe, jeśli zliczyć zaoszczędzoną energię,<br />

papier czy tonery. Co ciekawsze, optymalizacja<br />

kosztów druku w duchu poszanowania środowiska<br />

zwiększa jakość pracy! z badań ipsos wynika,<br />

że co druga firma wprowadziła ostatnio zmiany<br />

w sposobie drukowania i – co najciekawsze –<br />

zwiększyły one efektywność pracowników. Jako<br />

bardzo korzystne wprowadzone zmiany oceniło<br />

22 proc. pracowników, a jako korzystniejsze,<br />

jeśli chodzi o efektywność – aż 40 procent.<br />

Katarzyna Juszczyk<br />

31


EKOlOgIA<br />

Ekologiczne<br />

rozwiązania<br />

Swoją ofertę kierują głównie do drukarni<br />

i papierni, które obracają dużymi ilościami<br />

papieru czy tektury.<br />

W Polsce można było bezpośrednio zapoznać<br />

się z ofertą firm grupy na targach Poligrafia<br />

2011, gdzie zaprezentowały się dwie firmy-córki<br />

działające w branży recyklingu: lRG Returpapper<br />

i lRG Cell aB Polen.<br />

Rozmawiamy z reprezentującym firmy lRG<br />

Group Piotrem Kaniukiem.<br />

Jak wygląda rynek materiałów wtórnych<br />

w poligrafii? − mówimy zwłaszcza o papierze.<br />

Jaki jest potencjał tego rynku<br />

iwjakim stopniu materiały wtórne poddawane<br />

są recyklingowi?<br />

− Mówiąc o polskim rynku, można zauważyć,<br />

że przyjazny dla środowiska recykling papierniczy<br />

nie jest jeszcze zbyt dobrze znany wśród klientów<br />

i zapotrzebowanie na te usługi nie jest zbyt<br />

duże. Jednak klienci coraz bardziej cenią sobie<br />

fakt niższej ceny włókien pochodzących z recyklingu<br />

od włókien pierwotnych. należy przy tym<br />

podkreślić, że włókna pochodzące z recyklingu<br />

często nie są najlepszym rozwiązaniem z technicznego<br />

punktu widzenia. Są one bowiem<br />

krótsze niż te świeże, a tym samym mają<br />

Powrót do spisu treści<br />

Na rynku szwedzkim firmy grupy LRG znane są już od 60 lat. Zajmują<br />

się odbiorem i przetwarzaniem makulatury, likwidacją dokumentów<br />

archiwalnych, a także dostarczaniem papieru.<br />

mniejszą wytrzymałość. aby zapewnić podobne<br />

parametry techniczne, uzyskany w wyniku recyklingu<br />

papier musi być grubszy od tego otrzymanego<br />

z włókien pierwotnych.<br />

Warto również podkreślić, że makulatura pozyskana<br />

w Polsce jest dla papierni bardziej wartościowa.<br />

na zachodzie makulatura to przeważnie<br />

papier, który już kilkakrotnie został poddany<br />

procesowi recyklingu. Przez to papiernia uzyskuje<br />

z tony makulatury mniej włókien, a poza tym<br />

włókna po kilkakrotnym odzysku są słabsze.<br />

uważamy, że recykling papieru, podobnie jak<br />

i innych surowców, ma w naszym kraju przed<br />

sobą wielką przyszłość.<br />

Można u was kupić papier, a zużyty<br />

sprzedać. Czy taka łączona propozycja LRG<br />

Group jest czymś nowym na rynku?<br />

− Oferta lRG Group jest rzeczywiście dość<br />

szeroka. zajmujemy się skupem i sprzedażą makulatury,<br />

handlem papierem, niszczeniem dokumentów,<br />

produkcją bloków rysunkowych. Staramy<br />

się znaleźć dobre rozwiązania dla wszystkich naszych<br />

klientów. nasze działania w obszarze recyklingu<br />

ciągle jeszcze koncentrują się na obszarze<br />

województwa zachodniopomorskiego, ale za<br />

pomocą inteligentnych, efektywnych kosztowo<br />

32 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

rozwiązań jesteśmy w stanie zaoferować nasze<br />

usługi na konkurencyjnym poziomie w całej Polsce.<br />

Są na naszym rynku firmy, które prowadzą<br />

zróżnicowaną działalność. nie znam jednak firmy<br />

czy grupy, której obszar działalności pokrywałby<br />

się z naszym.<br />

Obecnie staramy się rozwinąć w kierunku niszczenia<br />

dokumentów, czym zajmuje się lRG Returpapper,<br />

a także pozyskać nowe rynki dla<br />

bloków, które produkuje Skand-Pap. zwłaszcza<br />

oferta niszczenia dokumentów powinna spotkać<br />

się ze sporym zainteresowaniem. lRG Returpapper<br />

świadczy takie usługi bezpłatnie w odróżnieniu<br />

od innych firm, które pobierają za to spore opłaty.<br />

naszym zdaniem, rynek recyklingu jest w fazie<br />

wzrostowej, jednak prawdziwy skokowy wzrost<br />

dopiero nastąpi.<br />

Jak wyglądają regulacje prawne dyrektyw<br />

unijnych dotyczących zbierania materiałów<br />

i jak wygląda wywiązywanie się<br />

firm z obowiązków narzuconych przez dyrektywy<br />

unijne?<br />

− Przepisy unijne dotyczące recyklingu są<br />

takie same w całej Polsce. Jakkolwiek jest jeszcze<br />

bardzo wiele źródeł pozyskania materiału, to<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

potrzeba kilku lat, by system recyklingu w Polsce<br />

uczynić opłacalnym na terenie całego kraju. Obserwujemy<br />

stały rozwój rynku i staramy się<br />

w nim uczestniczyć w możliwie najwyższym<br />

stopniu. lRG ma ponad 50-letnie doświadczenie<br />

w recyklingu na rynku szwedzkim, a innowacyjne<br />

sposoby zmniejszenia kosztów naszym klientom<br />

to zawsze najważniejszy dla nas priorytet. Takie<br />

podejście do ich potrzeb gwarantuje zwiększanie<br />

ich dochodów.<br />

Jakie są wasze plany?<br />

− Myślę, że lRG jest w stanie sprostać najwyższym<br />

wymaganiom. aby szybciej rozwijać<br />

swoje usługi, dołączyliśmy do unijnego programu<br />

wspierającego działalność związaną z ochroną<br />

środowiska. W planach mamy m.in. uruchomienie<br />

nowej linii do produkcji kartonu.<br />

W czerwcu rozpoczęliśmy negocjacje z papiernią<br />

produkującą płyty wiórowe GD/GT. Chcemy być<br />

ich przedstawicielem na rynku polskim, czeskim<br />

i słowackim. na pewno jest to rodzaj produktu,<br />

który znajduje się w obszarze zainteresowań<br />

naszej firmy. Już wkrótce będziemy mogli przekazać<br />

więcej wiadomości na ten temat.<br />

rozmawiała Patrycja Janiszewska<br />

33


DySTRyBuCJA<br />

Zmieniają się <strong>oferty</strong> drukarni, wzbogacają<br />

się propozycje wydawców, gazety i czasopisma<br />

obrastają atrakcyjnymi dodatkami.<br />

Ostatnio dołączył także do tego jeden z największych<br />

dystrybutorów prasy w Polsce.<br />

Ruch wprowadza nowe logo oraz nowy, bardziej<br />

elastyczny format kiosków. Dodatkowo w Ruchu<br />

będzie można nie tylko kupić prasę, ale także<br />

napić się kawy, dokonać płatności oraz nadać<br />

przesyłkę kurierską.<br />

Ma to być nowa jakość obsługi klienta. Sprzedaż<br />

i ekspozycja mają mieć charakter otwarty, częściowo<br />

samoobsługowy, a dotychczasowe małe<br />

okienko zastępuje duża witryna, która umożliwia<br />

lepszy kontakt klientów ze sprzedawcą. Oferta<br />

tytułów prasowych oraz produktów pierwszej<br />

potrzeby zostanie uzupełniona m.in. o świeżo<br />

parzoną kawę z ekspresu, jak również o możliwość<br />

zrealizowania wybranych usług, tj. płatności masowych<br />

czy przesyłek kurierskich.<br />

– Po zakończonej w ubiegłym roku prywatyzacji<br />

Ruchu kolejne miesiące były czasem wytężonej<br />

pracy nad stworzeniem strategii rozwoju, która<br />

zapewni odbudowę silnej pozycji na rynku oraz<br />

umożliwi pełne wykorzystanie ogromnego potencjału<br />

naszej spółki. zapewnienie atrakcyjnej i uporządkowanej<br />

ekspozycji prasy i produktów sprzedawanych<br />

w kiosku przyczyni się do wzrostu biznesu dla nas<br />

i naszych partnerów. naszym celem jest bycie liderem<br />

małego formatu w Polsce – mówi Wojciech<br />

Heydel, prezes zarządu Ruchu. Ruch to firma<br />

z blisko stuletnią tradycją, której marka jest rozpoznawana<br />

przez prawie wszystkich Polaków. Dlatego<br />

też zmiany, które obecnie się dokonują, nie<br />

spowodują odejścia starej marki w zapomnienie.<br />

Powrót do spisu treści<br />

„Ruch”<br />

z kawą i przesyłkami<br />

Poszukiwanie wartości dodanych, które mogą zainteresować klientów,<br />

pozyskać nowe ich grupy, a także stanowić naszą przewagę konkurencyjną,<br />

jest często podstawowym zajęciem menadżera.<br />

neutralna kolorystyka kiosku automatycznie eksponuje<br />

produkt, który będzie teraz aktywnie promowany.<br />

natomiast nowe logo u góry, czyli jaskrawy<br />

napis Ruch i niebieska kropka, jest elementem,<br />

który z daleka pozwoli poznać klientowi, że ten<br />

punkt należy do sieci Ruchu.<br />

– zmiana logo nie jest celem samym w sobie.<br />

Rozpoczynamy zakrojony na terenie całej Polski<br />

proces wymiany kiosków na nowoczesne punkty<br />

sprzedaży. Docelowo planujemy wydać 160<br />

mln zł na inwestycje w sektor detaliczny. Spółka<br />

wprowadza również zintegrowany system informatyczny<br />

monitorujący sprzedaż, który pozwoli<br />

na lepsze zarządzanie produktami i cenami.<br />

Koszt jego zakupu i wdrożenia wyniesie 55<br />

mln zł do końca 2011 r. – mówi anna Walczowska,<br />

członek zarządu ds. marketingu i sprzedaży detalicznej<br />

Ruchu.<br />

Konsekwencją przeprowadzanych zmian będzie<br />

ugruntowanie pozycji rynkowej Ruchu oraz zbudowanie<br />

zoptymalizowanej kosztowo organizacji<br />

przygotowanej do podejmowania nowych wyzwań<br />

w świetle tendencji na rynkach prasy drukowanej<br />

czy wyrobów tytoniowych. – Bardzo dużo uwagi<br />

poświęcamy na wzmacnianie naszych największych<br />

atutów, którymi są niewątpliwie baza<br />

klientów i dostawców, logistyczne know-how<br />

kolportażu prasy, największa w Polsce sieć sprzedaży<br />

pod powszechnie znaną marką oraz aktywa<br />

nieruchomościowe. Koncentracja na rentownej<br />

sieci sprzedaży, zmiana struktury sprzedaży<br />

fMCG pod kątem zyskowności oraz rozwój sieci<br />

partnerskiej stworzą podstawy stabilnej przyszłości<br />

– mówi Wojciech Heydel, prezes zarządu Ruch.<br />

źródło: Ruch<br />

34 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


WIElKI fORmAT<br />

Rynek reklamy<br />

wielkoformatowej<br />

Mimo wielkich zalet reklamowych rynek reklamy wielkoformatowej<br />

w Polsce ze względu na swoje olbrzymie rozdrobnienie należy do najmniej<br />

przejrzystych.<br />

Zmiana tego stanu i znacząca poprawa<br />

przejrzystości była głównym celem raportu<br />

opracowanego przez CaM Media. autorzy<br />

raportu zwracają uwagę, że rok 2011 jest kolejnym<br />

rokiem wychodzenia branży reklamowej<br />

z kryzysu. Głównym miernikiem poprawiającej<br />

się koniunktury jest wzrost sprzedaży netto.<br />

Rynek reklamy wielkoformatowej w i kwartale<br />

2011 roku osiągnął wartość 19,7 mln złotych.<br />

Oznacza to wzrost o 8,3 proc. w porównaniu<br />

zikwartałem 2010 roku, w którym wartość inwestycji<br />

wyniosła 18,2 mln złotych. największy<br />

Powrót do spisu treści<br />

wzrost – o 22,2 proc. – został odnotowany<br />

w styczniu 2011 roku. został on wygenerowany<br />

przez zwiększone inwestycje z sektorów: motoryzacji<br />

oraz odzieży i dodatków. Te dwa sektory<br />

zwiększyły wartość inwestycji aż o 3,7 mln złotych.<br />

znacznie zwiększyła się liczba reklamodawców,<br />

którzy przeprowadzili kampanie – ze 112 do<br />

132. Wzrostowi towarzyszyły duże zmiany pod<br />

względem pozycji w klasyfikacji największych<br />

reklamodawców.<br />

Wikwartale 2010 r., biorąc pod uwagę klasę,<br />

położenie i wielkość lokalizacji, reklamodawcy<br />

36 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

w większym stopniu korzystali z lepszych nośników.<br />

Łącznie w tym okresie zostało wykorzystanych<br />

171 lokalizacji (rok wcześniej 178).<br />

W całym 2010 r. wartość inwestycji w stolicy<br />

wynosiła 38,9 mln złotych. na początku br. odnotowano<br />

dalszą zwiększoną dominację rynku<br />

warszawskiego, którego udział w całym rynku<br />

wzrósł i wynosi 50,4 procent.<br />

Rozwojowi rynku towarzyszył wzrost cen.<br />

Średnia cena wykorzystanego nośnika wzrosła<br />

o 13,3 proc., przy czym wzrost w większym<br />

stopniu wynikał ze sprzedaży nośników po<br />

wyższych cenach (zmiana realnej ceny nośnika<br />

wzrosła o 9,5 proc.), a w mniejszym stopniu<br />

z wykorzystania nowych, droższych lokalizacji.<br />

zmiany cen powiązane są silnie ze zmianami<br />

w strukturze reklamodawców.<br />

Obserwowany jest zwrot reklamodawców<br />

w stronę nośników reklamy wielkoformatowej<br />

o wyższej jakości, który występuje równolegle<br />

z inną tendencją jakościowego rozwoju segmentu,<br />

czyli inwestycje w rozwiązania niestandardowe<br />

podnoszące prestiż kampanii.<br />

źródło: CaM Media<br />

Zagrożenie dla wielkiego formatu<br />

Od 19 czerwca obowiązuje zakaz umieszczania<br />

reklam zasłaniających okna budynków mieszkalnych.<br />

Tego dnia zakończył się półtoraroczny okres<br />

przejściowy nowelizacji rozporządzenia ministra<br />

infrastruktury w sprawie warunków technicznych<br />

użytkowania budynków mieszkalnych, w której<br />

wprowadzana jest zasada nieograniczania oświetlenia<br />

dziennego mieszkań przez reklamę lub jej<br />

konstrukcję, a która zaczęła obowiązywać pod<br />

koniec 2009 roku.<br />

W tym momencie nadzór budowlany może nakazać<br />

zarządcy lub właścicielowi budynku wielorodzinnego<br />

zdjęcie każdej reklamy zasłaniającej mieszkańcom<br />

światło. za nieprzestrzeganie zakazu<br />

grozi grzywna w wysokości 50 tys. zł w przypadku<br />

spółdzielni i wspólnot lub 10 tys. zł w przypadku<br />

osób fizycznych.<br />

nowelizacja zezwala na instalowanie w oknach<br />

urządzeń związanych z użytkowaniem budynku<br />

lub mieszkania, takich jak kraty, rolety czy zabudowa<br />

balkonów. natomiast reklamy można zawieszać<br />

na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych<br />

i lokali użytkowych oraz podczas prowadzenia<br />

remontów elewacji.


fInAnSE<br />

Kredyt<br />

technologiczny<br />

nowe wnioski, rozpatrywane aż do wyczerpania<br />

budżetu, można składać już<br />

od 20 czerwca br. Departament funduszy<br />

europejskich działający w strukturach infosystems<br />

Sa ma już na swoim koncie sukcesy związane<br />

z przyznaniem kredytu technologicznego współpracującym<br />

z nim znanym polskim drukarniom.<br />

zachęcamy drukarnie i producentów opakowań,<br />

żeby skorzystały z tej szansy. zwłaszcza że dofinansowanie<br />

w formie tzw. premii technologicznej<br />

wynosi nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych<br />

w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości<br />

przedsiębiorstwa. Można naprawdę wiele<br />

zyskać – mówi Mariusz Sosnowski, prezes infosystems<br />

Sa. – Wszystkim zainteresowanym<br />

służymy swoją pomocą. Departament funduszy<br />

europejskich koordynuje całe przedsięwzięcie<br />

od strony koncepcyjnej i proceduralnej, a przyznanie<br />

dotacji aż trzem drukarniom, które<br />

współpracowały z nami, to najlepszy dowód<br />

profesjonalizmu naszych specjalistów.<br />

Pierwsza z nich – Chroma Drukarnia Krzysztof<br />

Raczkowski – otrzyma premię w kwocie ponad<br />

2 mln zł, zakład Poligraficzny Graf-Poz M. Przybylski<br />

zakład Pracy Chronionej otrzyma 4 mln<br />

zł, trzecia z drukarń – Druk Markuszewscy Sp.<br />

z o.o. – otrzyma ponad 2 mln złotych.<br />

Warto wspomnieć, że pozyskanie premii technologicznej<br />

może być jedną z ostatnich szans<br />

dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania<br />

na inwestycje w najbliższych latach, więc jest<br />

o co powalczyć – podkreśla Mariusz Sosnowski.<br />

Kredyt technologiczny służy finansowaniu innowacyjnych<br />

projektów. ubiegać się o niego<br />

mogą firmy mikro, jak również mali i średni<br />

przedsiębiorcy. udzielany jest przez banki komercyjne,<br />

natomiast Bank Gospodarstwa Krajo-<br />

Powrót do spisu treści<br />

Bank Gospodarstwa Krajowego wznowił nabór wniosków w ramach<br />

działania 4.3 PO IG Kredyt Technologiczny, w którym o dofinansowanie<br />

ubiegać się mogą średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa.<br />

wego może spłacić część kapitału udzielonego<br />

firmie, jeżeli przedstawi ona odpowiednio udokumentowany<br />

wniosek spełniający kryteria<br />

działania i zrealizuje cele zadeklarowane w zaakceptowanym<br />

uprzednio przez Bank Gospodarstwa<br />

Krajowego projekcie.<br />

Po zrealizowaniu inwestycji przedsiębiorca<br />

otrzymuje kapitał na spłatę kredytu w formie<br />

premii technologicznej. Jest to kwota przyznawana<br />

przedsiębiorcy z funduszu Kredytu Technologicznego<br />

przez Bank Gospodarstwa Krajowego<br />

na spłatę części kapitału kredytu technologicznego.<br />

Dzięki temu firmy nie muszą spłacać samodzielnie<br />

wszystkich zobowiązań.<br />

Ważne jednak, aby przedsiębiorcy wiedzieli,<br />

jakie warunki powinni spełnić, by otrzymać<br />

premię technologiczną i jak fachowo przedstawić<br />

własny projekt w taki sposób, aby znalazł on<br />

uznanie w oczach ekspertów Banku Gospodarstwa<br />

Krajowego, oceniających wpływające wnioski.<br />

W latach 2009-2013 w ramach programu dotyczącego<br />

premii technologicznych do pozyskania<br />

przez średnich, małych i mikroprzedsiębiorców<br />

jest ponad 400 mln euro. Środki te mają być<br />

wykorzystane na unowocześnienie firm i zwiększenie<br />

ich konkurencyjności poprzez zakup lub<br />

wdrożenie nowych technologii stosowanych na<br />

świecie nie dłużej niż 5 lat.<br />

– Warto pamiętać, że oprócz bezbłędnie przygotowanego<br />

wniosku obowiązuje tutaj reguła:<br />

kto pierwszy, ten lepszy. Środków nie wystarczy<br />

bowiem dla wszystkich zainteresowanych, więc<br />

warto jak najszybciej ubiegać się o to dofinansowanie.<br />

Konkurs rozpoczął się 20 czerwca.<br />

Wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy<br />

z nami – mówi Mariusz Sosnowski.<br />

źródło: infosystems Sa<br />

38 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


WyDARZEnIA<br />

W<br />

uroczystości między innymi wzięli<br />

udział prezydent RP Bronisław Komorowski,<br />

prezes MTP andrzej Byrt oraz<br />

prezes stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56”<br />

aleksandra Banasiak.<br />

Prezydent uczestniczył także w uroczystej inauguracji<br />

targów innowacje – Technologie – Maszyny,<br />

gdzie w przemówieniu podkreślił, że to odwaga,<br />

by instytucja o 90-letniej tradycji, jaką są targi<br />

poznańskie, myślała innowacyjnie i była organizatorem<br />

tak prestiżowych na rynku międzynarodowym<br />

targów, jak iTM Polska. Bronisław Komorowski<br />

zaakcentował także, że Wielkopolska<br />

jest przykładem postępu gospodarczego, a tym<br />

samym ma znaczący wpływ na rozwój całej<br />

Polski.<br />

Po otwarciu prezydent w towarzystwie zarządu<br />

MTP zwiedzał targową ekspozycję, w której<br />

wzięło udział ponad 900 wystawców z 32 krajów.<br />

Ordery za zasługi w promowaniu<br />

polskiej gospodarki<br />

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w auli<br />

Głównej uniwersytetu adama Mickiewicza w Poznaniu<br />

z okazji 90-lecia Międzynarodowych Targów<br />

Poznańskich prezydent Bronisław Komorowski<br />

wręczył ordery za wybitne osiągnięcia w promowaniu<br />

polskiej gospodarki i za zasługi dla rozwoju<br />

Międzynarodowych Targów Poznańskich.<br />

andrzej Byrt został odznaczony Krzyżem Komandorskim<br />

Orderu Odrodzenia Polski, Bogusław<br />

zalewski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia<br />

Powrót do spisu treści<br />

90 lat Międzynarodowych<br />

Targów Poznańskich<br />

Obchody 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich<br />

rozpoczęły się odsłonięciem tablicy upamiętniającej wydarzenia<br />

Poznańskiego Czerwca ’56<br />

Odznaczeni orderami. Od lewej: andrzej Byrt, Przemysław<br />

Trawa, Bogusław zalewski, Stanisław Bielazik i Grzegorz<br />

Turkiewicz<br />

Polski, zaś Stanisław Bielazik, Przemysław Trawa<br />

i Grzegorz Turkiewicz zostali odznaczeni Krzyżem<br />

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.<br />

Nagrody Gospodarcze<br />

Prezydenta RP<br />

W ramach uroczystości 90-lecia MTP, które<br />

odbywały się w auli Głównej uniwersytetu adama<br />

Mickiewicza w Poznaniu, Bronisław Komorowski<br />

wręczył również najlepszym polskim przedsiębiorstwom<br />

oraz instytutom badawczym nagrodę<br />

Gospodarczą Prezydenta RP.<br />

Jest ona prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym<br />

będącym formą uhonorowania i promocji<br />

najlepszych polskich firm oraz instytucji badawczych<br />

prowadzących działalność gospodarczą<br />

w sferze produkcji rynkowej. Ta honorowa nagroda<br />

jest formą podziękowania i uhonorowania<br />

40 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

laureaci nagrody Gospodarczej Prezydenta RP<br />

firm i zespołów naukowych wnoszących ogromny<br />

wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowanie<br />

prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej<br />

gospodarki. Poprzez promowanie pozytywnych<br />

wzorców i zachowań na rynku ma upowszechniać<br />

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenia Poznańskiego<br />

Czerwca’ 56<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

metody osiągania sukcesu w gospodarce. laureaci<br />

otrzymali z rąk prezydenta dyplom i statuetkę<br />

z brązu.<br />

Spośród 13 nominowanych przez Kapitułę<br />

firm prezydent Bronisław Komorowski osobiście<br />

wybrał tegorocznych laureatów. nagroda została<br />

przyznana w czterech kategoriach:<br />

„Innowacyjność”:<br />

Solaris Bus & Coach S.a. – autobus Solaris urbino<br />

18 Hybrid z szeregowym układem hybrydowym;<br />

„Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność<br />

Biznesu”:<br />

novol Sp. z o.o.<br />

„Obecność na Rynku Globalnym”:<br />

Grupa faKRO<br />

„Zielona Gospodarka”:<br />

WaTT Produkcja Systemów Solarnych<br />

źródło: MTP<br />

Wiesław Rozłucki (z lewej) wręcza nagrodę Gospodarczą<br />

Prezydenta RP jednemu z laureatów<br />

41


WyDARZEnIA<br />

Heatsetowy<br />

druk offsetowy<br />

Ponad stu gości przybyło w czerwcu 2011<br />

roku do northeim, aby porozmawiać<br />

o wyzwaniach, rozwoju oraz szansach<br />

stojących przed heatsetowym drukiem offsetowym.<br />

Gospodarzem była firma ContiTech elastomer<br />

Coatings, która zaprosiła fachowców<br />

z całej europy na 6. sympozjum COnTi-aiR ® .<br />

Wszystko skupione było wokół heatsetowego<br />

druku offsetowego.<br />

Do northeim przybyli specjaliści z całej europy,<br />

aby porozmawiać o szansach i nowinkach<br />

technicznych dotyczących tej technologii druku.<br />

− Cieszy mnie duży odzew. To, co zaczęło się<br />

przed pięcioma laty jako małe spotkanie dla<br />

klientów, dziś jest ważnym spotkaniem<br />

branżowym o znaczeniu ogólnoeuropejskim<br />

− wyjaśniał dr Thomas Perković, dyrektor segmentu<br />

obciągów drukowych w ContiTech elastomer<br />

Coatings, po spotkaniu będącym jednocześnie<br />

inauguracją obchodów jubileuszu 100-lecia produkcji<br />

obciągów drukowych w ContiTech.<br />

Wysokowydajne obciągi drukowe dla<br />

prawidłowego pasowania<br />

uznani specjaliści z branży drukarskiej w swoich<br />

wykładach zajęli się możliwościami dalszej poprawy<br />

wyników w heatsetowym druku offsetowym.<br />

− Heatset to ukoronowanie druku offsetowego.<br />

Dotyczy to także obciągów drukowych − powiedział<br />

Jan Jungmann, kierownik działu badań<br />

i rozwoju obciągów drukowych w ContiTech<br />

elastomer Coatings. na przykładzie nowego obciągu<br />

drukowego – COnTi-aiR ® neOn blue TR,<br />

Powrót do spisu treści<br />

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tematyczne spotkania<br />

branżowe organizowane przez firmy. Przybywający liczą na sporą dawkę<br />

wiedzy uzupełnioną możliwością zadawania pytań ekspertom.<br />

obciągu dla wielkoformatowych, wysokowydajnych<br />

heatsetowych rotacji offsetowych, wskazał on<br />

kamienie milowe w badaniach nad rozwojem<br />

heatsetowych obciągów drukowych. Dzięki odpowiedniej<br />

budowie obciągu papier nie jest tak<br />

bardzo deformowany w obszarze szczeliny; gwarantuje<br />

to dobre pasowanie w przypadku szerokich<br />

wstęg papieru, niewielkie napięcie wstęgi w <strong>maszyn</strong>ie<br />

oraz występowanie niewielkich temperatur<br />

na płycie oraz na obciągu drukowym. Dodatkową<br />

zaletą jest lepsza absorpcja wody pokrywy płaszcza<br />

drukowego pozwalająca na lepsze usuwanie<br />

z wstęgi pyłu papierowego pochodzącego z papierów<br />

z recyklingu oraz papierów klasy B.<br />

Technika pomiarowa pomocna przy<br />

obniżaniu kosztów<br />

Wielu z uczestników sympozjum zdawało się<br />

być zafascynowanych techniką pomiarową firmy<br />

nip Control pozwalającą na pomiar docisku bezpośrednio<br />

w szczelinie wałka oraz cylindra drukowego,<br />

a to wszystko przy użyciu prostych<br />

w obsłudze urządzeń pomiarowych. Dotychczas<br />

wysokości płyt oraz obciągu drukowego były<br />

zwykle mierzone z wykorzystaniem pierścieni<br />

przeciwmurzeniowych. Teraz drukarze mają do<br />

dyspozycji wartość pomiarową docisku podawaną<br />

w niutonach na centymetr kwadratowy. umożliwia<br />

to osiągnięcie większej stabilności procesu. Prawidłowe<br />

ustawienie wałków redukuje koszty<br />

prądu (59 proc. mniej), farby (27 proc. mniej)<br />

oraz środków zwilżających (15 proc. mniej)<br />

– powiedział Stefan Wegdell z firmy nip Control.<br />

42 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Mniejsze zużycie wody dzięki specjalnej<br />

powłoce<br />

nowy system pokrywania wałków drukujących<br />

przedstawił achim Siebert, dyrektor zarządzający<br />

Weros Technology GmbH. Materiał o właściwościach<br />

teflonu (fluorokauczuk) powoduje, że wałki<br />

stają się idealnie gładkie i nie wchłaniają wody.<br />

Pozwala to na znaczne zmniejszenie zużycia<br />

wody oraz ilości makulatury. achim Siebert mówił<br />

o zmniejszeniu zużycia wody o 30 proc. oraz<br />

zwiększeniu stabilności w procesie bezalkoholowego<br />

mokrego druku offsetowego; także czyszczenie<br />

jest o wiele prostsze. nowa powłoka<br />

sprawdza się przede wszystkim na wałkach<br />

<strong>maszyn</strong> arkuszowych, a jej prezentacja zrobiła<br />

na uczestnikach sympozjum duże wrażenie.<br />

Dwie <strong>maszyn</strong>y, ta sama jakość<br />

Rob Berndsen z holenderskiej drukarni heatsetowej<br />

Senefelder Misset podkreślił znaczenie ujednoliconych<br />

procesów w branży drukarskiej. Dla<br />

drukarni magazynowej zadrukowującej rocznie<br />

45 milionów ton papieru ważne jest jednoczesne<br />

osiąganie tej samej jakości druku na różnych <strong>maszyn</strong>ach.<br />

Ważną rolę odgrywają przy tym obciągi<br />

drukowe − zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły,<br />

które mogą doprowadzić do podniesienia<br />

jakości − powiedział Berndsen − dziś drukujemy<br />

przede wszystkim z wykorzystaniem obciągów<br />

drukowych neOn blue TR firmy ContiTech.<br />

Stabilność procesów dzięki prawidłowym<br />

płytom<br />

Doktor Stefan Kull z firmy Kodak aG w swoim<br />

wykładzie nawiązał do stabilności procesów pro-<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

dukcyjnych gwarantowanej przez nowoczesne<br />

offsetowe płyty drukowe. W zależności od obszaru<br />

zastosowania klienci mają do dyspozycji pozytywowe<br />

lub negatywowe płyty drukowe. Podstawowe<br />

różnice między nimi: płyty pozytywowe<br />

mają za zadanie zagwarantować maksymalną<br />

rozdzielczość, a tym samym ostrość wydruku,<br />

negatywowe gwarantują dłuższą trwałość.<br />

Wzrastające koszty surowców powodują<br />

wzrost cen farb drukowych<br />

Doktor fabian Köhn, dyrektor techniczny Siegwerk<br />

Druckfarben aG, dyskutował z gośćmi na<br />

temat wymagań dotyczących farb drukowych<br />

w druku heatsetowym. Ciekawostka: w zależności<br />

od rodzaju zastosowanego papieru zużycie farb<br />

może być nawet dwukrotnie większe. W obliczu<br />

stale rosnących cen żywic naturalnych będących<br />

ważnym składnikiem farb drukowych także ten<br />

czynnik powinien być wzięty przez drukarnie<br />

pod rozwagę, powiedział Köhn.<br />

Inauguracja jubileuszu 100-lecia produkcji<br />

obciągów drukowych ContiTech<br />

W ramach sympozjum odbyła się także uroczystość<br />

inauguracji wielkiego jubileuszu produkcji<br />

obciągów drukowych przez firmę ContiTech – po<br />

uroczystym powitaniu goście mogli udać się<br />

w podróż w czasie po 100-letniej historii produkcji<br />

obciągów drukowych i przy okazji zwiedzania<br />

wystawy zdobyć informacje dotyczące istotnych<br />

wydarzeń. uroczystości dopełniło zwiedzanie fabryki<br />

oraz turniej golfa – zorganizowany kolejnego<br />

dnia na terenie klubu GolfResort Hardenberg.<br />

na podstawie materiałów ContiTech<br />

43


WyDARZEnIA<br />

Zmiany<br />

warunkiem sukcesu<br />

Tym razem impreza zorganizowana w hotelu<br />

Hilton Giardini naxos była wspólnym<br />

przedsięwzięciem finat i Włoskiego Stowarzyszenia<br />

Producentów etykiet Samoprzylepnych<br />

Gipea (Gruppo italiano Produttori etichette<br />

autoadesive) − organizacji także mającej długą,<br />

bo już od 1989 roku, tradycję działania. Dyrektor<br />

zarządzający finat Jules lejeune przekonywał<br />

jeszcze przed rozpoczęciem kongresu, że przyszłość<br />

przemysłu etykiet samoprzylepnych zależy<br />

od zainspirowania jego liderów do przeprowadzenia<br />

istotnych zmian w ramach rynków swoich<br />

krajów. nawiązaniem do tej idei było hasło tegorocznego<br />

kongresu finat/Gipea − „Poprzez<br />

zmiany do sukcesu” (embrace Change, enjoy<br />

Success).<br />

Warto przypomnieć, o czym obszerniej informujemy<br />

w artykule „nagrody finat Honours<br />

label”, że tegoroczny kongres wyróżniała największa<br />

w historii finat liczba<br />

zgłoszeń (ponad 360) do konkursu<br />

na najlepsze etykiety.<br />

Decyzje jury konkursu i rozdział<br />

nagród cieszyły się<br />

dużym zainteresowaniem<br />

uczestników imprezy.<br />

Program kongresu obok wręczania<br />

nagród obejmował także<br />

inne, ważne dla branży etykiet<br />

sprawy – zajmowano się,<br />

zgodnie z hasłem „embrace<br />

Change, enjoy Success”, koniecznymi<br />

do przeprowadzenia<br />

zmianami organizacyjnymi<br />

i technicznymi przy produkcji<br />

Powrót do spisu treści<br />

Tegoroczny kongres międzynarodowej organizacji Finat, powstałego w 1958<br />

roku w Hadze stowarzyszenia producentów etykiet samoprzylepnych, odbył<br />

się w dniach 8-11 czerwca tego roku na Sycylii, u stóp Etny, na wybrzeżu<br />

Morza Jońskiego.<br />

etykiet. zgodnie z planami kongresu delegaci<br />

zarówno z branży etykiet samoprzylepnych, jak<br />

i ze środowisk zewnętrznych zainteresowanych<br />

przyszłością tego rynku zabrali się intensywnie<br />

do pracy.<br />

W ramach różnych warsztatów dyskutowali<br />

i wymieniali poglądy na temat zmian, których<br />

wprowadzenie jest niezbędne dla zabezpieczenia<br />

przyszłości ekonomicznej firm. W pierwszym dniu<br />

warsztaty pod nazwą „Kreatywne myślenie sukcesem<br />

w przyszłości” prowadzili specjaliści alessandro<br />

Garofalo i leanordo Benuzzi z włoskiej<br />

firmy idee associate. leanordo Benuzzi opowiadał<br />

o swoich doświadczeniach podczas pobytu w słynnym<br />

amerykańskim MiT Media lab zajmującym<br />

się innowacjami w przemyśle medialnym. alessandro<br />

Garofalo natomiast przekonywał uczestników,<br />

aby uwierzyli w drzemiący w ich firmach<br />

niewykorzystywany dotąd potencjał produkcyjny,<br />

44 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

zachęcając ich do wchodzenia w nowe rozwiązania<br />

technologiczne. niewątpliwie aktywny udział<br />

słuchaczy w tych warsztatach umożliwi wykorzystanie<br />

zdobytej wiedzy w praktyce.<br />

Drugiego dnia zabrał głos Marcello lunelli,<br />

jeden z szefów firmy winnej ferrari Spumanti<br />

nagrodzonej za doskonałość swoich produktów.<br />

W wystąpieniu koncentrował się na innowacyjności<br />

przez doskonałość działania („innovation<br />

by excellence”), natomiast Jules lejeune tradycyjnie<br />

już dokonał przeglądu sytuacji na europejskich<br />

giełdach akcji firm zajmujących się produkcją<br />

etykiet.<br />

Tego samego dnia wystąpił alfredo Policci,<br />

prezydent Gipea. Podzielił się on ze słuchaczami<br />

informacjami o aktualnym stanie włoskiego rynku<br />

etykiet, w tym oczywiście także etykiet samoprzylepnych.<br />

zaś po południu Jan erik Baars<br />

zajmujący się strategią działania niemieckiej<br />

firmy Deutsche Telekom mówił, jak twórcze<br />

myślenie wyzwala innowacyjność w bieżącej<br />

działalności przedsiębiorstw. Podobny był temat<br />

kolejnego wystąpienia. Sahar Hashemi, jedna<br />

z najbardziej znanych brytyjskich bizneswoman,<br />

która stworzyła znane na rynku marki Coffee<br />

Republic i Skinny Candy, podzieliła się ze słuchaczami<br />

swoją wiedzą i doświadczeniami, jak stan<br />

umysłu lidera i duch przedsiębiorczości wpływają<br />

na sukces firmy. Wieczorem tego dnia odbyło<br />

się uroczyste wręczenie nagród w konkursach<br />

finat label awards i logo Design Competition.<br />

Ostatniego dnia kongresu finat/Gipea John Hickey<br />

z amerykańskiej firmy Smyth Companies [poprzednio<br />

członek zarządu firmy TlMi (uSa)] zapoznał<br />

uczestników kongresu z długą (134-letnią)<br />

historią swojej firmy i działaniami związanymi<br />

z zapewnieniem przyszłości kolejnym pokoleniom<br />

zajmującym się od lat produkcją etykiet w tym<br />

rodzinnym przedsięwzięciu. Po jego wystąpieniu<br />

odbyła się narada okrągłego stołu, rodzaj burzy<br />

mózgów, w której brali udział szefowie wielu<br />

firm, w tym Geoff Martin z CCl label oraz Rilk<br />

Olthof z Cartils Brand Consultancy.<br />

na zakończenie kongresu inspirujące wystąpienie<br />

miał angielski celebryta i podróżnik Miles<br />

Hilton-Barber opowiadający o efektach zmian,<br />

które wpływają na losy jednostek.<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Podczas kongresu dotychczasowy szef organizacji<br />

finat andrea Vimercati po dwóch latach kierowania<br />

stowarzyszeniem przekazał urząd nowo wybranemu<br />

prezydentowi, którym został Kurt Walker (61).<br />

Kadencja nowego prezesa potrwa dwa lata.<br />

Kurt Walker, pełniący obowiązki dyrektor generalny<br />

w tesa Brandfix Switzerland, został członkiem zarządu<br />

finat w 1999 roku. Piastował funkcję skarbnika<br />

organizacji, a w ostatnich latach pełnił funkcję<br />

wiceprezesa i członka Komisji Członkowskiej.<br />

Po ukończeniu studiów na wydziałach chemii<br />

i marketingu rozpoczął karierę zawodową jako<br />

handlowiec w Burroughs Business forms.<br />

W 1988 r. został zatrudniony w tesa (spółcecórce<br />

firmy Beiersdorf) jako kierownik w jej szwajcarskim<br />

oddziale zajmującym się etykietami;<br />

w 1999 r. awansował na stanowisko dyrektora<br />

generalnego tesa Bandfix Switzerland, a w 2007 r.<br />

został członkiem zarządu finat.<br />

Kurt Walker jest żonaty i ma dwóch synów. interesuje<br />

się sztuką i kulturą, aktywnie uprawia<br />

sport, m.in. jeździ na nartach, gra w tenisa<br />

iwgolfa.<br />

W tych kilku zdaniach pominięte zostały atrakcje<br />

turystyczne i imprezy towarzyszące związane<br />

z lokalizacją kongresu na Sycylii. Wielu czytelników<br />

zapewne będzie miało okazję odkryć je w przyszłości<br />

osobiście.<br />

Janusz Żak<br />

45


WyDARZEnIA<br />

Nagrody Finat<br />

Honours Label Awards<br />

Kolejny już 31. konkurs Finat Honours Label Awards zapowiadał się bardzo<br />

ciekawie i jurorom niezmiernie trudno było dokonać wyboru spośród bardzo<br />

wysoko ocenianych zgłoszeń.<br />

finat skupia firmy i organizacje zainteresowane<br />

wytwarzaniem i stosowaniem etykiet<br />

samoprzylepnych. Organizuje coroczne<br />

konkursy dotyczące etykiet finat Honours label<br />

awards. W tegorocznym konkursie zostało rekomendowanych<br />

aż 68 prac, spośród których<br />

jurorzy przyznali 21 najwyższych nagród. nagrody<br />

przyznawane są w czterech kategoriach.<br />

Grupa a to Marketing and end-users Group,<br />

grupa B to Printing Processes Group, grupa C<br />

to non-adhesive applications i grupa D to<br />

innovation.<br />

W tym roku organizatorzy spodziewali się<br />

wprawdzie ostrej konkurencji w rywalizacji o nagrody,<br />

które wręczane są tradycyjnie przy okazji<br />

kongresów finat. Jednak rzeczywistość ich zaskoczyła.<br />

Do rywalizacji przystąpiła rekordowa<br />

ilość, ponad 360 firm z 50 krajów, czyli o 11 proc.<br />

więcej niż w roku poprzednim. niezwykle wysoki<br />

był także poziom przedstawianych do tegorocznego<br />

konkursu prac.<br />

Powrót do spisu treści<br />

nagrody Best in Show i Marketing end users<br />

Group zdobyła amerykańska firma Collotype<br />

uSa za serię etykiet na wina Kenwood artist<br />

Series. etykiety te wykonano techniką drukowania<br />

offsetowego i wzbogacono subtelnym foliowaniem.<br />

Jurorzy byli pod wrażeniem niezwykle wysokiego<br />

poziomu artystycznego tych etykiet,<br />

które na pewno będą przykuwać uwagę klientów<br />

na półkach sklepowych. zdaniem szefa grupy<br />

jurorów, estetyka tych etykiet przypominała<br />

swoim stylem stare plakaty teatralne.<br />

nagrodę specjalną jury Special Jury award<br />

przyznano austriackiej firmie<br />

Do rywalizacji przystąpiła rekordowa Marzek Group za etykiety pro-<br />

ilość, ponad 360 firm z 50 krajów, czyli duktu Muscaris firmy Hirschmugl.<br />

o 11 proc. więcej niż w roku poprzednim. Konkurencja była ostra – przystąpiło<br />

bowiem do rywalizacji<br />

niezwykle wysoki był także poziom prac. ponad 200 projektów. etykieta<br />

zwraca uwagę połyskującym wyglądem głowy<br />

węża i wyszukanym kształtem etykiety dzięki<br />

zastosowaniu wykrojników, co pozwoliło efektownie<br />

pokazać resztę jego ciała.<br />

firma Pago international ze Szwajcarii dostała<br />

nagrodę za etykiety do kosmetyków Just Malve<br />

– Mauve Bath firmy Just, które wyróżniają się<br />

feministycznym wręcz wyglądem. etykiety z delikatnie<br />

wydrukowanymi tekstami wykonano<br />

46 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Collotype, uSa. etykiety na wina Kenwood artist<br />

Series<br />

techniką stosującą farby utrwalane promieniowaniem<br />

ultrafioletowym. Wyróżniają się one<br />

swoją subtelnością i walorami graficznymi.<br />

nagrodę w dziedzinie produktów niesamoprzylepnych<br />

dostała francuska firma Stratus Packaging<br />

za drukowane techniką fleksograficzną na folii<br />

PCV etykiety nasuwkowe (w formie rękawa) na<br />

opakowania zupy cebulowej Soupe à l’oignon.<br />

Cebule na etykietach wyglądają bardzo realistycznie.<br />

W kategorii tej także była znacznie większa konkurencja<br />

niż na konkursie zeszłorocznym.<br />

Jury zwróciło uwagę na nowe zastosowanie<br />

etykiet – mianowicie niemiecka firma Schreiner<br />

Group wygrała w grupie czwartej – innowacje,<br />

bowiem wprowadziła na rynek etykiety zawierające<br />

informacje dotyczące procedur ratowania<br />

poszkodowanych w wypadkach samochodowych<br />

odnoszące się do konkretnych typów samochodów.<br />

Skraca to czas ratowania ludzi uwięzionych<br />

we wrakach aut, często ratując im życie.<br />

Ciekawe są dane statystyczne odnoszące się<br />

do tegorocznego konkursu. Poniżej dane dotyczące<br />

firm z 10 najczęściej nagradzanych krajów:<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

Pago international, Szwajcaria. etykiety do kosmetyków<br />

Just Malve – Mauve Bath firmy Just<br />

• indie, 62 zgłoszenia, 28 nagród (45 proc.)<br />

• Turcja, 34 zgłoszenia, 15 nagród (44 proc.)<br />

• niemcy, 30 zgłoszeń, 14 nagród (46 proc.)<br />

• Szwajcaria, 19 zgłoszeń, 14 nagród (73 proc.)<br />

• francja, 24 zgłoszenia, 11 nagród (46 proc.)<br />

• Polska, 33 zgłoszenia, 11 nagród (33 proc.)<br />

• austria, 15 zgłoszeń, 10 nagród (66 proc.)<br />

• Dania, 25 zgłoszeń, 10 nagród (40 proc.)<br />

• Włochy, 15 zgłoszeń, 10 nagród (66 proc.)<br />

• Wielka Brytania, 24 zgłoszenia, 8 nagród<br />

(33 proc.)<br />

Wśród nagradzanych firm niewątpliwie wyróżniają<br />

się Szwajcarzy. 3/4 zgłaszających<br />

swoje produkty firm z tego kraju otrzymało<br />

nagrody. Okazuje się, że z Polski zgłoszono<br />

stosunkowo dużo prac i że 1/3 z nich uzyskała<br />

nagrody, niestety nie te najważniejsze, ale<br />

znaleźliśmy się w dobrym towarzystwie zwracającym<br />

uwagę na jakość etykiet naszej produkcji.<br />

Jurorzy docenili etykiety dla polskiego<br />

produktu za etykiety dla Żubrówki 1l Czysta<br />

Wódka, dla firmy Skanem introl Sa przyznając<br />

nagrodę w grupie a.<br />

V<br />

47


WyDARZEnIA<br />

a oto najważniejsze wyniki konkursu<br />

w skrócie:<br />

nagroda główna – Best in<br />

Show: Collotype labels, uSa dla<br />

serii etykiet Kenwood artist.<br />

nagroda specjalna – Special<br />

Jury award: Marzek etketten, austria<br />

za etykiety dla firmy Hirschmugl.<br />

nagrody z podziałem na grupy:<br />

nagrody grupy a. Marketing<br />

and end-users Group (marketing<br />

i użytkownicy finalni):<br />

• napoje alkoholowe: wspólnie nagroda<br />

dla Collotype labels z uSa<br />

dla Kenwood artist Series<br />

i Skanem introl Sa za etykiety<br />

dla Żubrówki 1l Czysta Wódka<br />

• Produkty żywnościowe: Wintek<br />

flexo Prints, indie dla Bon Gold<br />

Coffee<br />

• Produkty gospodarstwa domowego:<br />

Skanem Skurup aB,<br />

Szwecja za etykiety dla Sun<br />

• Produkty przemysłowe: Skanem<br />

Hobro a/S, Dania za etykiety<br />

dla Kosangas<br />

• Kosmetyki: etisan etiket, Turcja,<br />

dla Cortex za etykiety dla ziołowych<br />

szamponów leczniczych<br />

• farmaceutyki: universal Print<br />

Systems, indie dla Himalaya<br />

eyecare<br />

• Security: Securikett ulrich & Horn<br />

GmbH, austria za etykiety<br />

badań technicznych TÜV<br />

• foldery: Skanem introl Sa,<br />

Polska za folder dla Oriflame<br />

• Kupony promocyjne: Schreiner<br />

Group, niemcy dla etykiet z elementami<br />

do odrywania<br />

• Materiały promocyjne: iPe,<br />

Hiszpania dla iPe za stosowanie<br />

pigmentów optycznych<br />

• zestawy etykiet: wspólna nagroda<br />

dla Kolibri labels B.V., The<br />

Skanem introl Sa, Polska.<br />

etykiety dla Żubrówki Białej 1l<br />

firmy Polmos Białystok<br />

Marzek Group, austria.<br />

etykiety produktu Muscaris<br />

firmy Hirschmugl<br />

Powrót do spisu treści<br />

netherlands dla Brouwerij ‘t iJ,<br />

Stratus Packaging, francja dla<br />

Delpeyrat magret de canard<br />

oraz CheMes M. Szperlinski,<br />

Polska za etykiety dla Dr Marcus<br />

Titanium.<br />

nagrody grupy B. Printing Processes<br />

Group (w zależności od<br />

techniki drukowania):<br />

• Drukowanie fleksograficzne:<br />

Wintek flexo Prints, indie za<br />

etykiety do kremu Himalaya<br />

Herbals Revitalising night Cream<br />

• Drukowanie typograficzne: Pago<br />

international, Szwajcaria za etykiety<br />

dla kosmetyków firmy just<br />

Malve-Mauve Bath<br />

• Drukowanie sitowe: schäfer-etiketten<br />

GmbH & Co. KG, niemcy<br />

za etykiety dla Trinity Créasoin<br />

• Drukowanie zwojowe offsetowe:<br />

Tapp Technologies inc., Kanada<br />

za etykiety dla Sea Smoke One<br />

Barrel Pinot noir 2008<br />

• Drukowanie cyfrowe: flexiket<br />

a/S, Dania za etykiety dla aSDa<br />

Bed Cabinet<br />

• Drukowanie kompleksowe: Kimbells<br />

Pack inc., filipiny za etykiety<br />

dla arengga Coffee alamid.<br />

nagrody grupy C. non-adhesive<br />

applications (etykiety niesamoprzylepne):<br />

• etykiety kartonowe: Kimbels Pack<br />

inc, filipiny dla Omega Pain Relieving<br />

liniment metallised box<br />

• etykiety sleeve: Stratus Packaging,<br />

francja dla Manchon Saveurs<br />

en or soupe à l’oignon.<br />

nagrody grupy D. innovation<br />

(innowacje):<br />

• Schreiner Group GmbH & Co.<br />

KG, niemcy dla Safety Bag.<br />

źródło: finat<br />

48 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Heidelberg<br />

ECO Printing Award<br />

W zainicjowanym przez Heidelberga międzynarodowym konkursie związanym<br />

ze zrównoważonym rozwojem drukarń wykorzystujących arkuszowe <strong>maszyn</strong>y<br />

offsetowe główne nagrody przypadły Amerykanom i Australijczykom, ale wśród<br />

wyróżnionych w kategorii innowacyjne rozwiązanie znalazła się też drukarnia<br />

Werner Kenkel z Polski.<br />

Zwycięzcy drugiego konkursu Heidelberg<br />

eCO Printing award zostali uhonorowani<br />

podczas ceremonii, która odbyła się 6 lipca<br />

br. w Print Media academy w Heidelbergu.<br />

Heidelberger Druckmaschinen aG (Heidelberg)<br />

zainicjował ten międzynarodowy konkurs związany<br />

ze zrównoważonym rozwojem drukarń wykorzystujących<br />

arkuszowe <strong>maszyn</strong>y offsetowe.<br />

Michael Keene, szef firmy John Roberts Company<br />

z Minneapolis w Stanach zjednoczonych, przyjął<br />

nagrodę w wysokości 30 000 euro dla drukarni<br />

zarządzanej w sposób najbardziej zrównoważony,<br />

podczas gdy czek na 20 000 euro dla najlepszego<br />

nowatorskiego rozwiązania w zakresie zrównoważonego<br />

rozwoju otrzymał Rob nugent z australijskiej<br />

drukarni Vega Press z Melbourne. zwycięzcy<br />

również otrzymali vouchery do wykorzystania<br />

na seminaria organizowane przez Print Media<br />

academy.<br />

W konkursie uczestniczyło tym razem 45 przedsiębiorstw<br />

z 19 krajów i czterech kontynentów.<br />

Po raz pierwszy, w gronie zgłoszonych firm<br />

znalazły się drukarnie z Brazylii, indonezji i filipin.<br />

Podobnie jak i w pierwszym konkursie zgłoszenia<br />

nadesłały drukarnie z Polski.<br />

Decyzja osób wchodzących w skład sądu konkursowego<br />

była jednomyślna. Według dr. achima<br />

Schorba z instytutu energii i Badań Środowiskowych<br />

w Heidelbergu, rzecznika sądu konkursowego:<br />

– złożone zgłoszenia rozwiązań na rzecz<br />

środowiska w przemyśle były jeszcze ciekawsze<br />

i dużo bardziej różnorodne, niż to miało miejsce<br />

w 2009 roku. Dużo więcej było złożonych rozwiązań<br />

niż innowacyjnych rozwiązań dotyczących<br />

pojedynczych problemów.<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WyDARZEnIA<br />

W skład sądu konkursowego wchodzili również<br />

William D'alessandro, wydawca Crosslands Bulletin<br />

on Business, law and environment ze Stanów<br />

zjednoczonych, anne-Marie De noose ze stowarzyszenia<br />

intergraf w Brukseli oraz Rainer litty<br />

z organizacji World Wide fund for nature (WWf).<br />

Oni także byli pod wrażeniem osiągnięć w zakresie<br />

innowacyjnych rozwiązań dotyczących ochrony<br />

środowiska, które zostały wdrożone w drukarniach.<br />

Podczas uroczystości rozdania nagród Stephan<br />

Plenz, członek zarządu firmy Heidelberg, powiedział:<br />

– Współpracujemy z naszymi klientami,<br />

aby systematycznie dążyć do celu, jakim jest<br />

drukowanie nienaruszające równowagi ekologicznej.<br />

zgłoszenia, które napłynęły na konkurs, pokazują,<br />

że drukarze łączą sukces ekonomiczny<br />

z odpowiedzialnością za środowisko i większe<br />

społeczne zaangażowanie w ich strategiach zrównoważonego<br />

zarządzania. Doktor eckart Würzner,<br />

burmistrz Heidelbergu, w swoim wystąpieniu<br />

omówił politykę ochrony środowiska, jaką prowadzą<br />

władze miasta. Przemówienie programowe podczas<br />

ceremonii o przyszłości przemysłu poligraficznego<br />

wygłosiła Beatrice Klose, sekretarz generalny europejskiego<br />

stowarzyszenia drukarzy intergraf.<br />

źródło: Heidelberg<br />

49


WyDARZEnIA<br />

Pierwsza „Książka<br />

Przyjazna Dziecku”<br />

Autorka zwycięskiej książki zgromadziła aż<br />

trzy, to znaczy wszystkie nagrody konkursowe:<br />

dwie po 5 tys. zł dla twórcy<br />

tekstu oraz ilustracji i przyjazny papier dla wydawcy.<br />

zwycięzcy przysługuje prawo do posługiwania<br />

się logo „i miejsce w konkursie »Książka<br />

Przyjazna Dziecku«”.<br />

uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3<br />

czerwca podczas i Targów Książki dla Dzieci<br />

w Krakowie.<br />

agata Baranowska, absolwentka europejskiej<br />

akademii Sztuk w Warszawie, swoją debiutancką<br />

książkę „O zającu” zilustrowała przy wykorzystaniu<br />

tradycyjnych technik malarskich pasteli i akwareli,<br />

a wydała ją we własnym wydawnictwie ilustratornia.<br />

laury miło zaskoczyły autorkę. Przyznaje,<br />

że motywują ją do pracy nad kolejnymi książkami.<br />

− Stworzyłam opowieść o tym, że choć czasem<br />

nie od razu odnajdujemy właściwe miejsce do<br />

„bycia”, to warto go szukać, że nie trzeba poddawać<br />

się przeciwnościom i żałować kolejnych<br />

prób, bo wszystkie te doświadczenia złożą się<br />

na naszą niepowtarzalną, a przez to bardzo<br />

cenną drogę – tak agata Baranowska opisała<br />

przesłanie „O zającu, który szukał Swojego<br />

Miejsca”.<br />

Powrót do spisu treści<br />

Opowieść „O Zającu, który szukał Swojego Miejsca” jest zwycięzcą pierwszej<br />

edycji konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”. Losy tytułowego bohatera<br />

opisała i zilustrowała Agata Baranowska.<br />

O wyborze zwycięzcy zadecydowali internauci,<br />

oddając na książkę najwięcej głosów podczas<br />

prawie miesięcznego głosowania za pośrednictwem<br />

portalu eDziecko.pl. zwycięzca rywalizował<br />

z 14 pozycjami, które znalazły się w finale po<br />

preselekcji dokonanej przez jury. Medalowe pozycje<br />

zajęli także: „Marco Polo” wydawnictwa<br />

Debit i „Pierwsze urodziny prosiaczka” wydawnictwa<br />

Czerwony Konik.<br />

50 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Pierwsza edycja konkursu „Książka Przyjazna<br />

Dziecku” wystartowała w listopadzie ubiegłego<br />

roku. liczba zgłoszeń na debiutujący konkurs<br />

przerosła oczekiwania organizatorów – preselekcji<br />

dokonano spośród 63 książek nadesłanych przez<br />

32 wydawców. zgłoszone zostały różnorodne<br />

książki dla dzieci: dla młodszych i tych nieco starszych<br />

odbiorców, poetyckie i fabularne, popularnonaukowe,<br />

a nawet z przepisami kulinarnymi.<br />

Jury, w którym spotkało się ośmioro specjalistów<br />

z różnych dziedzin, miało wyjątkowo trudne zadanie,<br />

ponieważ wiele spośród nadesłanych<br />

książek prezentowało równie wysoki poziom literacki<br />

i edytorski. Po długich debatach jurorzy<br />

wybrali 15 książek-finalistek, które wzięły udział<br />

w głosowaniu internautów.<br />

O wejściu do finałowej piętnastki decydowała<br />

suma punktów, które członkowie jury przyznawali<br />

poszczególnym tytułom. – Żal mi wielu pozycji,<br />

które znalazły się pod kreską. Wiem, że również<br />

pozostali członkowie jury musieli rozstać się ze<br />

swoimi ulubionymi tytułami. Wynika jednak<br />

z tego pozytywny wniosek dla polskiego rynku<br />

książek dla dzieci – nasz konkurs pokazuje, że<br />

jest na nim coraz więcej wartościowych propozycji.<br />

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział<br />

i najserdeczniej gratulujemy naszym finalistom<br />

– mówi Małgorzata Węgrzecka, członkini jury,<br />

redaktor naczelna magazynu dla dzieci<br />

„Świerszczyk”.<br />

W wyłonionej piętnastce znalazły się<br />

bardzo zróżnicowane pozycje: dla dzieci<br />

młodszych i prawie nastolatków, poetyckie<br />

i prozatorskie, fabularne i popularnonaukowe,<br />

wydane w standardowych i w specjalnych<br />

oprawach. Jest także kilka książek autorskich,<br />

będących w pełni dziełem jednego artysty. – To<br />

cudowna różnorodność! Pokazuje niezwykły potencjał<br />

twórców i wydawców – dodaje Małgorzata<br />

Węgrzecka.<br />

fundacja Przyjazny Papier, magazyn dla dzieci<br />

„Świerszczyk” i portal eDziecko.pl, czyli organizatorzy<br />

konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”,<br />

podbudowani odzewem wydawców na pierwszą<br />

edycję konkursu, już powoli planują następną,<br />

która powinna być ogłoszona jesienią bieżącego<br />

roku. Oceniane będą książki dla dzieci wydane<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

w roku 2011. Organizatorzy przewidują, że wprowadzą<br />

kategorie konkursowe oraz jeszcze bardziej<br />

niż w pierwszej edycji będą zwracać uwagę na<br />

jakość papieru użytego przez wydawców oraz<br />

wykonanie książki. – zobowiązuje nas do tego<br />

tytuł i przesłanie naszego konkursu. Chcemy<br />

wyróżniać książki wydane na papierach wyprodukowanych<br />

w poszanowaniu środowiska naturalnego,<br />

o niskim poziomie białości, lekkich,<br />

a więc przyjaznych dla wzroku czytelników,<br />

a zwłaszcza dzieci – mówi anna Dmochowska<br />

z zarządu fundacji Przyjazny Papier. − Cieszymy<br />

się, że pierwsza edycja konkursu „Książka Przyjazna<br />

Dziecku” znalazła tak duże zainteresowanie<br />

Jury miało trudne zadanie – wiele<br />

spośród nadesłanych książek<br />

prezentowało równie wysoki poziom.<br />

wydawców. fundacja Przyjazny Papier na co<br />

dzień zajmuje się promowaniem kultury użycia<br />

przyjaznego papieru w produkcji dziełowej. Konkurs,<br />

którego nasza fundacja jest współtwórcą,<br />

pozwala na propagowanie tej cennej i słusznej<br />

idei, znajdując jednocześnie zainteresowanie<br />

u docelowego odbiorcy, jakim jest czytelnik.<br />

Pracujemy już nad drugą edycją, mając nadzieję,<br />

że idea rozrośnie się i będzie rozpoznawalnym<br />

brendem naszych codziennych działań fundacyjnych<br />

– kontynuuje anna Dmochowska, podkreślając<br />

jednocześnie radość organizatorów<br />

z przebiegu konkursu.<br />

źródło: fundacja Przyjazny Papier<br />

51


WyDARZEnIA<br />

Polskie firmy z zakończonego 25 czerwca br. 58. Międzynarodowego<br />

Festiwalu Reklamowego w Cannes przywiozły trzy srebrne statuetki lwów<br />

i dwie brązowe.<br />

Cannes Lions 2011<br />

To lepiej niż rok temu − wtedy firmy z naszego<br />

kraju otrzymały dwie srebrne statuetki<br />

i jedną brązową. nagrodzone dwoma<br />

Srebrnymi lwami zostały layouty prasowe stworzone<br />

przez euro RSCG Warszawa dla odświeżaczy<br />

powietrza air Wick firmy Reckitt Benckiser.<br />

Grafiki przedstawiają wiadra z kwiatami znajdujące<br />

się na uchylonych drzwiach toalety. Ma<br />

to podkreślać, że air Wick wyczuwa ruch, dlatego<br />

Powrót do spisu treści<br />

kiedy tylko wchodzi się do pomieszczenia,<br />

w którym jest zainstalowany, czuje się świeży<br />

zapach.<br />

Srebrnego lwa w kategorii PR − wspólnie<br />

z odziałem londyńskim − zdobyło polskie biuro<br />

agencji Hill & Knowlton za kampanię internetową<br />

o stwardnieniu rozsianym (powstała specjalna<br />

strona, pokazująca, z czym muszą zmagać się<br />

osoby cierpiące na tę chorobę).<br />

Srebrny lew – agencja euro RSCG Warszawa Srebrny lew – polskie biuro agencji Hill & Knowlton<br />

52 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

agencja euro RSCG Warszawa otrzymała także<br />

Brązowego lwa w kategorii Promo & activation<br />

za kampanię promującą badania mammograficzne.<br />

aby uzmysłowić kobietom, jak ważna<br />

jest mammografia, każdą klientkę, która kupiła<br />

bieliznę w sklepie H&M przy ul. Marszałkowskiej<br />

w Warszawie, zatrzymywał przy bramce dźwięk<br />

klipsa sklepowego. Klips zawierał hasło kampanii:<br />

„To, co człowiek przegapi, znajdzie <strong>maszyn</strong>a.<br />

Wczesny sygnał ratuje życie. umów się na mammografię”.<br />

z kolei Publicis dostał Brązowego lwa w kategorii<br />

Media za kampanię „Ocal dzieci w internecie”<br />

przygotowaną dla fundacji Dzieci niczyje.<br />

W ramach akcji ulotki przedstawiające dziecięcą<br />

bieliznę, koło której narysowana była internetowa<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

łapka-kursor, były rozkładane między ubraniami<br />

w sklepach z odzieżą, aby zwracać uwagę<br />

klientów na problem pedofilii w internecie.<br />

Polskie firmy zgłosiły też kampanie w innych<br />

kategoriach: 18 w kategorii reklamy telewizyjnej,<br />

20 – reklamy prasowej, 21 − reklamy zewnętrznej,<br />

13 − Media lions, 9 − Cyber lions, 6 − public<br />

relations, a po 5 − design i film Craft. natomiast<br />

po jednym projekcie z naszego kraju zgłoszono<br />

do kategorii Titanium and integrated lions (dla<br />

kampanii wytyczających nowe trendy w reklamie)<br />

oraz dla najbardziej kreatywnych i efektywnych<br />

akcji.<br />

W tym roku do konkursu napłynęło 28,8 tys.<br />

zgłoszeń − o jedną piątą więcej niż przed rokiem.<br />

oprac. Rafał Czachorowski<br />

Brązowy lew – agencja euro RSCG Warszawa Brązowy lew – agencja Publicis<br />

53


WyDARZEnIA<br />

Jest to efekt ogłoszonego niedawno przez<br />

marszałków województw małopolskiego<br />

i śląskiego zacieśniania więzi pomiędzy<br />

dwoma regionami. Pierwszym prezentowanym<br />

regionem będzie Śląsk.<br />

− To naturalny wybór. Śląsk to dla nas niezwykły<br />

region, znajdujący się tak blisko. Powiązania<br />

gospodarcze, turystyczne i kulturalne są bardzo<br />

mocne. Widzimy to na samych Targach Książki<br />

– ponad 20 proc. gości przyjeżdża do nas z województwa<br />

śląskiego. Myślę, że w Polsce wciąż<br />

myśli się o Śląsku dość stereotypowo. uważam,<br />

że po naszych targach odczarujemy wizerunek<br />

regionu „kopalń, węgla i stali”, a zwiedzający,<br />

którzy przyjadą do nas z całej Polski, zakochają<br />

się w Śląsku – mówi Grażyna Grabowska, prezes<br />

targów w Krakowie.<br />

Salon Małe Ojczyzny – Śląsk został objęty<br />

honorowym patronatem marszałka województwa<br />

śląskiego adama Matusiewicza oraz prezydenta<br />

Katowic Piotra uszoka. Głównymi partnerami<br />

Targów Książki w Krakowie zostały dwie znakomite<br />

śląskie instytucje, czyli Muzeum Śląskie<br />

i Biblioteka Śląska.<br />

− To efekt historycznego, bo pierwszego<br />

w Polsce porozumienia, które podpisaliśmy pod<br />

koniec maja z marszałkiem województwa Markiem<br />

Sową o wzajemnej współpracy pomiędzy dwoma<br />

regionami. Obejmuje ona wiele płaszczyzn, zaczynając<br />

m.in. od gospodarki i nauki, a kończąc<br />

właśnie na kulturze − mówi adam Matusiewicz,<br />

marszałek województwa śląskiego.<br />

innowacyjna formuła Salonu obejmie wystawy,<br />

wykłady i spotkania pokazujące regionalny aspekt<br />

szeroko rozumianej kultury słowa i kultury literackiej<br />

Śląska.<br />

Powrót do spisu treści<br />

Salon Małych Ojczyzn<br />

Podczas jubileuszowej 15. edycji Targów Książki w Krakowie zadebiutuje<br />

Salon Małych Ojczyzn.<br />

Tłum zwiedzających ubiegłoroczne Targi Książki<br />

Niepublikowane mowy Korfantego<br />

Program merytoryczny Salonu Małe Ojczyzny<br />

− Śląsk współtworzą dwie znaczące śląskie instytucje<br />

− Biblioteka Śląska oraz Muzeum Śląskie.<br />

Biblioteka Śląska poprzez pryzmat dzieł pisanych<br />

pokaże specyfikę językową Śląska, odnosząc się<br />

także do dyskusji związanych z gwarą. zaprezentuje<br />

m.in. instytut Mikołowski (jeden z najlepszych<br />

w kraju salonów literackich) oraz twórczość<br />

nagradzanych w konkursach śląskich autorów.<br />

Będzie można poznać unikatowy zbiór<br />

biblioteki Teatru lwowskiego, przechowywany<br />

w Bibliotece Śląskiej, nabyć książki naukowe<br />

oraz niepublikowane dotąd mowy sejmowe Wojciecha<br />

Korfantego. Przewidywany jest także szeroki<br />

program spotkań i wykładów, w tym „Wszechnica<br />

Trudnych Pytań”, dotyczących regionu śląskiego,<br />

oraz debiuty prozatorskie i poetyckie.<br />

Muzeum Śląskie zaprezentuje sferę obyczajową,<br />

językową i historyczną związaną z regionem Śląska.<br />

Salon Małych Ojczyzn będzie na stałe wpisany<br />

w program merytoryczny Targów Książki w Krakowie.<br />

Kolejne edycje targów będą prezentować<br />

wybrane regiony Polski.<br />

źródło: Targi w Krakowie<br />

54 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


WIADOmOŒCI IT<br />

nowe Windowsy mają<br />

i zwolenników, i przeciwników.<br />

Choć i ci pierwsi są<br />

rozczarowani i mają duży<br />

niedosyt. W ich opiniach<br />

możemy przeczytać, iż prezentowany<br />

na pokazie, interesujący<br />

graficznie, podobny<br />

do WP7 system wydawał<br />

się niezwykle przyjemny<br />

w użytkowaniu.<br />

Wszystko działało płynnie<br />

i było intuicyjne. niestety,<br />

euforia nieco opadła, gdy<br />

pokazano excella − nowy, ładny system „zjechał”<br />

w bok i pojawił się standardowy ekran Windows<br />

7. Czy oznacza to, że „ósemka” jest jedynie<br />

hybrydą nowego ze starym? Padły nawet<br />

oskarżenia, iż nowy interfejs jest jedynie nakładką<br />

mającą ukryć starego, brzydkiego Windowsa.<br />

Jeśli chodzi o przeciwników, to pierwszym, na<br />

co zwracają uwagę, jest tak podobający się<br />

zwolennikom mocno przeprojektowany, nawiązujący<br />

do Windows Phone interfejs. Wskazują,<br />

że w opublikowanym materiale wideo widać<br />

Windowsa 8 swobodnie współpracującego<br />

z takimi desktopowymi aplikacjami jak MS Office.<br />

Jednak fakt, że Windows 8 działa na wykorzystywanych<br />

w urządzeniach mobilnych procesorach<br />

aRM, rodzi wątpliwości o możliwości obsługi<br />

starszych aplikacji.<br />

Wątpliwości pojawiają się też przy samej idei<br />

„systemu dotykowego” przeznaczonego w zasadzie<br />

na rynek tabletów. nie wydaje się, żeby<br />

użytkownicy tradycyjnych komputerów chcieli<br />

masowo wymieniać sprzęt i oprogramowanie,<br />

aby móc w pełni wykorzystać zalety nowego<br />

systemu.<br />

Kolejnym problemem może być według krytyków<br />

sprzęt. Prezentowany Windows 8 był zainstalowany<br />

na testowych notebookach i tabletach,<br />

jednak jak będzie się sprawował na mniej<br />

wydajnych urządzeniach?<br />

Powrót do spisu treści<br />

Windows 8<br />

Po czerwcowej prezentacji interfejsu Windows 8 rozgorzała dyskusja wokół<br />

nowego systemu podsycana ukazującymi się co jakiś czas przeciekami.<br />

W dyskusji wskazywane są również problemy,<br />

jakie napotka nowy system na rynku korporacyjnym.<br />

Według danych forrestera na koniec<br />

marca 2011 r. Windows XP wciąż zasilał 60 proc.<br />

komputerów w firmach i jest to spadek zaledwie<br />

o 9 proc. w ciągu roku. Windows 7 zainstalowany<br />

był na 21 proc. komputerów firmowych (wzrost<br />

o 11 proc.). Windowsa Vistę ma zaledwie 6,2<br />

proc. komputerów (spadek o 5 proc.)<br />

W firmach jeden komputer jest zazwyczaj<br />

częścią większej architektury i podejście do<br />

zmiany systemu jest niechętne, gdyż wiąże się<br />

to z trudnościami. Po co nowy, skoro stary<br />

system działa dobrze. Dochodzi do sytuacji, że<br />

firmy kupują nowe komputery z nowszymi wersjami<br />

Windowsa, które downgradują do XP, żeby<br />

móc bez przeszkód pracować w korporacyjnej<br />

infrastrukturze.<br />

Oczywistym jest, że i ten, tak zachowawczy<br />

rynek nie uniknie zmian. Sygnałem może być<br />

chociażby wzrastająca popularność rozwiązań<br />

iCloud, które oferowane mają być z poziomu<br />

Windows Vista i Windows 7. niemożliwe ma to<br />

być z XP.<br />

na razie czekamy na oficjalną konferencję<br />

Microsoftu zapowiedzianą na wrzesień tego roku<br />

i być może na odpowiedzi na wiele niewygodnych<br />

pytań, które nie będą zbywane stwierdzeniem,<br />

iż jest to dopiero wczesna beta.<br />

56 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


WIADOmOŒCI IT<br />

Nowy kierunek w edukacji<br />

Oferta nowych podręczników multimedialnych do pracy na zajęciach z uczniami<br />

oraz platformy WSIPnet.pl oraz MyEnglishLab.pl czekają na uczniów i nauczycieli.<br />

Od 1 września 2011 roku edukacja obierze nowy kierunek.<br />

Od nowego roku szkolnego nauczyciele i uczniowie<br />

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych<br />

będą mogli korzystać z osiągnięć nowych technologii.<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i firma<br />

Pearson rozpoczęły dystrybucję swoich najnowszych<br />

zestawów do nauczania opartych na klasycznych<br />

wydaniach papierowych uzupełnionych o nowoczesne<br />

narzędzia multimedialne i ćwiczenia w wersji<br />

on-line. Jak zapewniają, jeszcze nigdy dotąd nauczanie<br />

nie było tak intuicyjne, tak wygodne dla<br />

nauczyciela i tak atrakcyjne dla uczniów.<br />

Rewolucja w nauczaniu czy naturalny<br />

rozwój?<br />

Oferta multimedialnych podręczników skierowana<br />

jest do szkół posiadających komputery,<br />

które w dużej ilości szkół są i czekają na edukacyjną<br />

zawartość. Potrzebne są treści, zgodne<br />

z podstawą programową, praktyką dydaktyczną<br />

nauczycieli, najnowocześniejszymi standardami<br />

w nauczaniu. Propozycja WSiP to nowy standard<br />

podręczników i zeszytów ćwiczeń.<br />

− Połączenie klasycznego modelu nauczania<br />

z multimedialnym i interaktywnym podręcznikiem<br />

podczas zajęć lekcyjnych i językowych oraz<br />

system elektronicznych ćwiczeń wykonywanych<br />

on-line to właśnie jest nowy kierunek w edukacji<br />

– mówi Renata Łapińska. – uczniowie mają<br />

dostęp do komputerów i internetu, wreszcie<br />

więc możemy im zaproponować kompletny<br />

system edukacyjny, zgodny z podstawą nauczania,<br />

wymogami egzaminu gimnazjalnego i przede<br />

wszystkim zwyczajami nauczycieli.<br />

Systemy WSiPnet.pl oraz Myenglishlab.pl<br />

sprawdzą prace domowe uczniów i automatycznie<br />

podadzą wyniki. Wskażą najczęściej popełniane<br />

błędy i podpowiedzą, dlaczego inna odpowiedź<br />

jest poprawna, aby następnym razem uczeń uzyskał<br />

lepszy wynik. Platformy te pomagają uczniom<br />

lepiej organizować proces samokształcenia. Mogą<br />

oni sami rozwiązywać ćwiczenia, otrzymywać<br />

wyniki, a nauczyciel może wygenerować z systemu<br />

gotowy raport o każdym lub o wszystkich uczniach.<br />

– zmieniły się oczekiwania dzieci i młodzieży<br />

wobec szkoły i nauki szkolnej. Klasyczne podręczniki<br />

czy nauczyciel wyposażony w tablicę i kredę<br />

nie mają szansy w konkurencji z obrazem<br />

połączonym z dźwiękiem. Przeciętnie z przekazu<br />

audio przyswajamy ok. 30 proc., a z przekazu<br />

audio połączonego umiejętnie z obrazem – aż 80<br />

procent. – mówi dr aleksandra Piotrowska, psycholog,<br />

specjalista od procesów poznawczych<br />

i rozwoju dzieci i młodzieży, wykładowca uniwersytetu<br />

Warszawskiego. – ze świata komputerów<br />

i telefonów komórkowych młodzi wnoszą do<br />

szkoły także oczekiwanie zwięzłej, krótkiej formy<br />

informacji, a także szybkiej informacji zwrotnej.<br />

Czy multimedialne podręczniki sprostają tym<br />

oczekiwaniom? na pewno pomogą zasypać powstającą<br />

przepaść między światem dorosłych<br />

a cyfrową rzeczywistością młodego pokolenia.<br />

opracowano na podstawie materiałów WSiP<br />

Wydawnictwa „<strong>Vidart</strong>” dostępne są także w postaci elektronicznej.<br />

Do wyboru są dwa rozwiązania. Każde z nich ma swoje zalety.<br />

Pobierz plik PDF<br />

• Ściągasz i masz<br />

• Mały plik ok. 4MB<br />

• interaktywny spis treści<br />

• Wszechstronne przeszukiwanie<br />

• linki do informacji zewnętrznych.<br />

Powrót do spisu treści<br />

Oglądaj on-line<br />

• Oglądasz bez pobierania<br />

• intuicyjne odwracanie stron<br />

• Wyszukiwanie z graficzną prezentacją<br />

• Graficzny indeks<br />

• linki do informacji zewnętrznych.<br />

aby otrzymywać dostęp do wydań elektronicznych już w chwili przekazania numeru do druku,<br />

prześlij swoje dane do editor4@vidart.com.pl<br />

58 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Co więcej, ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców<br />

nie obawia się, że brak strony internetowej może<br />

wiązać się z utratą potencjalnych klientów. To<br />

alarmujące wyniki badania TnS OBOP przeprowadzonego<br />

na zlecenie firmy 1&1. Przeciwnego<br />

zdania są przedstawiciele firm obecnych w internecie.<br />

Tylko 6 proc. uważa, że sieć nie przyniosła<br />

im żadnych korzyści, a 85 proc. twierdzi<br />

wręcz, że wszystkie małe i średnie firmy powinny<br />

posiadać własną stronę internetową.<br />

Jak pokazują wyniki badania, ponad 81 proc.<br />

przedsiębiorców posiadających stronę internetową<br />

uważa, że to standard w dzisiejszym świecie<br />

biznesu. Większość z nich (70 proc.) twierdzi,<br />

że posiadając stronę internetową, łatwiej dotrzeć<br />

im do nowych klientów i utrzymać kontakt z dotychczasowymi<br />

(45 proc.).<br />

Wśród korzyści, jakie przyniósł internet, firmy<br />

najczęściej wymieniają zwiększenie widoczności<br />

marki (78 proc.), dostęp do nowych klientów<br />

(71 proc.) oraz wzrost znajomości firmy i jej<br />

<strong>oferty</strong> (67 proc.). Przedsiębiorcy posiadający<br />

stronę internetową planują jej rozbudowę<br />

(38 proc.) oraz zwiększenie aktywności reklamowej<br />

w internecie (29 proc.). Tylko 6 proc.<br />

przedsiębiorców obecnych w sieci uznała, że<br />

nie przyniosła im ona żadnych korzyści.<br />

Bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o korzyści<br />

płynące z obecności w internecie, są przedsiębiorcy<br />

niemający strony internetowej. Jedynie<br />

25 proc. z nich uważa, że posiadanie www<br />

przyczyniłoby się do rozwoju ich biznesu. Dla<br />

niecałej połowy (46 proc.) posiadanie strony internetowej<br />

wiąże się z dostępem do nowych<br />

klientów, darmową reklamą (44 proc.) i zwiększeniem<br />

widoczności firmy w sieci (43 proc.).<br />

na razie jednak duży procent przedsiębiorców<br />

pozostających bez strony internetowej nie widzi<br />

korzyści z jej posiadania (45 proc.). 25 proc. nie<br />

wie, ile kosztuje i ile czasu zajmuje stworzenie<br />

strony internetowej. Ośmiu z dziesięciu przedsiębiorców<br />

nie obawia się, że brak strony inter-<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WIADOmOŒCI IT<br />

Polskie firmy a internet<br />

Prawie połowa małych i średnich przedsiębiorstw pozostających bez strony<br />

internetowej jest przekonana, że strona www nie przyniosłaby im żadnych<br />

korzyści.<br />

netowej może wiązać się z utratą potencjalnych<br />

klientów. Ciekawe jest, że zapytani, co skłoniłoby<br />

ich do przygotowania strony internetowej, przedsiębiorcy<br />

w większości odpowiadali: niskie koszty<br />

(34 proc.), pomoc ze strony kogoś, kto dałby<br />

jasne wskazówki (19 proc.) oraz przyjazne dla<br />

użytkownika narzędzie do samodzielnego stworzenia<br />

strony internetowej.<br />

źródło: 1&1<br />

– Przedstawione wyniki badań są alarmujące.<br />

Wciąż duża liczba małych i średnich firm w Polsce<br />

pozostaje poza siecią. z drugiej jednak strony<br />

nadal nie jest za późno, aby wziąć udział w cyfrowej<br />

rewolucji i skorzystać z potencjału, jaki niesie ze<br />

sobą obecność w internecie. Wyniki badania pokazują,<br />

że przy odpowiednich warunkach firmy<br />

nieposiadające własnej strony www zdecydowałyby<br />

się na jej założenie. Bardzo ważne jest więc, aby<br />

dostawcy rozwiązań hostingowych dostarczali<br />

swoim użytkownikom przyjazny zestaw narzędzi<br />

do budowy stron internetowych. Mówiąc przyjazny,<br />

mam na myśli prosty w konfiguracji, intuicyjny<br />

i na tyle bogaty, aby spełniał oczekiwania wszystkich<br />

przedsiębiorców – mówi Oliver Mauss, dyrektor<br />

generalny firmy 1&1 international.<br />

59


WIADOmOŒCI IT<br />

Nowa platforma<br />

HP Vertica Analytics System<br />

Platforma jest zbudowana w oparciu o infrastrukturę konwergentną HP.<br />

Oferuje w pełni zintegrowany pakiet rozwiązań, który obejmuje sprzęt,<br />

aplikacje do zarządzania oprogramowaniem oraz usługi doradcze i pomoc<br />

techniczną.<br />

Tradycyjne systemy zarządzania relacyjnymi<br />

bazami danych (RDBMS) i systemy korporacyjnych<br />

hurtowni danych (eDW) zaprojektowano z myślą<br />

o potrzebach firm sprzed dwóch dekad. Dziś sytuacja<br />

wygląda inaczej – z każdą chwilą i zewsząd<br />

przybywa, uporządkowanych i nieuporządkowanych<br />

informacji.<br />

aby skutecznie rywalizować na rynku w dobie<br />

firm działających w oparciu o koncepcję „instant-On<br />

enterprise”, klienci potrzebują nowego<br />

podejścia do gromadzenia informacji i analizy<br />

danych biznesowych. Podejście to musi umożliwiać<br />

analizę danych płynących ze wszystkich<br />

źródeł w czasie rzeczywistym, identyfikując cie-<br />

Ochrona smartfonów<br />

najważniejsze funkcje Kaspersky Mobile Security 9<br />

to: ochrona smartfonów przed szkodliwymi programami<br />

oraz spamem, blokowanie niechcianych<br />

połączeń, ukrywanie wybranych kontaktów przed<br />

zbyt dociekliwymi osobami, lokalizowanie zgubionych<br />

lub skradzionych telefonów, a także monitorowanie<br />

mobilnej aktywności dzieci, łącznie ze<br />

sprawdzaniem, gdzie znajdują się w danej chwili.<br />

Dzięki technologiom ochrony prywatności ukrycie<br />

wybranych kontaktów i powiązanych z nimi danych<br />

(łącznie z historią połączeń i SMS-ów) to kwestia<br />

wciśnięcia jednego przycisku.<br />

Kaspersky Mobile Security 9 dba o poufność<br />

danych, nawet gdy smartfon zostanie zgubiony<br />

lub skradziony. Program pozwala na zdalne usunięcie<br />

informacji z telefonu lub zablokowanie<br />

go. funkcja GPS find pozwala na zlokalizowanie<br />

zgubionego smartfonu.<br />

Powrót do spisu treści<br />

kawe wzorce i trendy. uzyskane dane można<br />

natychmiast wykorzystać, by doskonalić obsługę<br />

klientów, zmniejszyć koszty operacyjne, ograniczyć<br />

ryzyko oszustwa i aktywnie wprowadzać<br />

nowe usługi.<br />

Platforma HP Vertica Systems do przeprowadzania<br />

analiz w czasie rzeczywistym zdobyła już<br />

ponad 350 klientów w wielu branżach, takich<br />

jak finanse, telekomunikacja, sieć i gry on-line,<br />

służba zdrowia, marketing konsumencki i handel<br />

detaliczny. Stanowi ona kluczowy element strategii<br />

rozwoju HP, którą 14 marca ogłosił léo apotheker,<br />

prezes i dyrektor generalny HP.<br />

źródło: HP<br />

Kaspersky Mobile Security 9 to rozwiązanie przeznaczone do ochrony danych<br />

i prywatności użytkowników smartfonów.<br />

Program pozwala na zabezpieczanie hasłem<br />

oraz szyfrowanie poufnych danych (tylko dla<br />

platform Symbian i Windows Mobile).<br />

– W smartfonach przechowujemy mnóstwo<br />

informacji na temat naszego życia prywatnego<br />

– powiedział Siergiej niewstruiew, dyrektor działu<br />

rozwiązań mobilnych w Kaspersky lab. – Kaspersky<br />

Mobile Security 9 to nie tylko aplikacja<br />

antywirusowa. To mobilny pakiet bezpieczeństwa<br />

zapewniający kompletną ochronę cennych danych<br />

przed wszelkimi zagrożeniami.<br />

Produkt Kaspersky Mobile Security 9 jest<br />

dostępny w sprzedaży od 13 czerwca 2011 roku.<br />

Rozwiązanie jest dostępne w cenie 55 zł brutto<br />

(cena rocznej licencji na ochronę jednego<br />

smartfonu). zakupioną licencję można przenosić<br />

między posiadanymi telefonami.<br />

źródło: Kaspersky lab<br />

60 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Powrót do spisu treści<br />

Kupią e-prasę,<br />

gdy będzie tańsza<br />

Od dawna eksperci rynku zwracają<br />

uwagę, że gazety papierowe w przyszłości<br />

będą wydawane głównie<br />

w wersji elektronicznej.<br />

Wprawdzie obecnie tylko wybrane tytuły<br />

w Polsce posiadają swoje e-wydania, jednak<br />

z miesiąca na miesiąc rośnie liczba ich użytkowników.<br />

zdanie ekspertów potwierdza raport<br />

z badania „Oszczędnościowy Barometr inG”<br />

sporządzonego na zlecenie inG Banku Śląskiego<br />

przez Millward Brown SMG/KRC.<br />

Wynika z niego, że co druga osoba czytająca<br />

gazety korzystałaby z elektronicznych wydań,<br />

gdyby były one tańsze od papierowych.<br />

na pytanie: czy kupowałby Pan/Pani dostęp<br />

do codziennego elektronicznego wydania ulubionej<br />

gazety codziennej, gdyby jego koszt był<br />

niższy niż koszt zakupu, 46 proc. respondentów<br />

odpowiedziało twierdząco, zaś przeciwnego<br />

zdania było 51 procent.<br />

Wśród badanych najpopularniejszą gazetą jest<br />

„Gazeta Wyborcza” (27 proc.), która wyprzedza<br />

tytuły lokalne (20 proc.), „fakt” (9 proc.), „Rzeczpospolitą”<br />

(8 proc.) czy „Super express” (5 proc.).<br />

Popularność danego tytułu w wersji papierowej<br />

przekłada się także na czytanie dzienników<br />

w internecie. Jednak połowa badanych twierdzi,<br />

że nie czyta dzienników lub magazynów prasowych<br />

w sieci.<br />

źródło: inG/media2.pl<br />

vidart infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011<br />

WIADOmOŒCI IT<br />

61


WIADOmOŒCI IT<br />

Nowa platforma<br />

Adobe Digital Enterprise<br />

Nowe rozwiązania pozwalają działom marketingu i informatyki na zmianę<br />

sposobu obsługi klienta w obrębie wielu kanałów.<br />

Platforma umożliwia przedsiębiorstwom budowanie<br />

immersyjnych, wielokanałowych środowisk<br />

interakcji z klientami przywykłymi obecnie<br />

do korzystania z serwisów społecznościowych<br />

i urządzeń mobilnych. nowa oferta adobe stanowi<br />

istotny element realizacji strategii CeM. adobe<br />

pozwala przedsiębiorstwom połączyć siły działów<br />

marketingu i informatyki, aby tworzyć interesujące<br />

rozwiązania, zwiększające lojalność klienta wobec<br />

marki i zapewniające przewagę nad konkurencją.<br />

Ponadto adobe wprowadza nowy zestaw rozwiązań<br />

do zarządzania relacjami z klientem<br />

oparty na platformie adobe Digital enterprise.<br />

Pomoże on pracownikom odpowiedzialnym za<br />

marketing oraz dyrektorom branżowym w tworzeniu<br />

spersonalizowanych, ukierunkowanych<br />

Powrót do spisu treści<br />

kampanii – zarówno w formie elektronicznej,<br />

jak i tradycyjnej. Działy informatyczne mogą<br />

wykorzystać tę platformę do optymalizowania<br />

kontaktów z klientem. Dzięki tej ofercie przedsiębiorstwa<br />

mogą podjąć się zmian w relacjach<br />

z klientami w zakresie ich pozyskiwania i zatrzymywania,<br />

a także promowania marek.<br />

Platforma adobe Digital enterprise, rozwiązania<br />

integrated Content Review, Web experience<br />

Management oraz Customer Communications<br />

będą dostępne od sierpnia 2011 roku. Rozwiązania<br />

Social Brand engagement, Selection<br />

and enrollment oraz unified Workspace są już<br />

dostępne w wersji beta, natomiast pełna wersja<br />

będzie dostępna jesienią 2011 roku.<br />

źródło: adobe Systems incorporated<br />

62 infORMaTOR POliGRafiCzny 07/2011 vidart


Spis treści<br />

y Raport Bp-1<br />

y Gospodarka Bp-4<br />

y Poligrafia Bp-6<br />

y Przetargi Bp-10<br />

Inflacja<br />

Ostatni miesiąc Miesiąc Rok<br />

(maj) wcześniej wcześniej<br />

inflacja [%] 5,0 4,3 2,2<br />

Poziom inflacji w Polsce<br />

w okresie maj 2010 – maj 2011<br />

Raport<br />

Jak zmniejszyć<br />

zadłużenie,<br />

nie zmniejszając<br />

dostępu do kapitału?<br />

W ostatnich kilku latach prawie każda firma<br />

była zmuszona do przeanalizowania struktury<br />

finansowania prowadzonego biznesu.<br />

Przyczyny były różne:<br />

– wiele firm musiało podjąć takie działania<br />

ze względu na wpływ kryzysu na branżę w jakiej<br />

działały, cd. str. 2<br />

Bezrobocie<br />

Ostatni miesiąc Miesiąc Rok<br />

(maj) wcześniej wcześniej<br />

Stopa<br />

bezrobocia [%] 12,2 12,6 12,1<br />

liczba<br />

bezrobotnych 1 962 600 2 043 500 1 907 900<br />

Poziom bezrobocia w Polsce<br />

w okresie maj 2010 – maj 2011<br />

1 962 600<br />

informacje BiznesPaRTneR opracowano na podstawie prasy codziennej, internetu, agencji informacyjnych i źródeł własnych. Dane,<br />

zestawienia i porównania mają wyłącznie charakter orientacyjny.<br />

Kontakt: e-mail: editor2@vidart.com.pl


Bp-2<br />

Jak zmniejszyć zadłużenie, nie zmniejszając dostępu do kapitału?<br />

dokończenie ze str. 1<br />

– część przedsiębiorstw była w trakcie realizacji<br />

inwestycji, a nowa rzeczywistość związana z kryzysem<br />

gospodarczym zmuszała je do optymalizacji<br />

struktury refinansowania działalności,<br />

– dla grupy firm, które odczuły skutek negatywnej<br />

wyceny instrumentów zabezpieczających ryzyko<br />

walutowe, zmiana strategii finansowej miała bardzo<br />

duży wpływ na przyszłą działalność.<br />

Chociaż powody były odmienne, cel analizy<br />

pozostawał ten sam: jak ułożyć strukturę refinansowania<br />

firmy, aby wszystkie postawione<br />

przed nią cele zostały osiągnięte. Poza typowymi<br />

oczekiwaniami, jak np. wysoka rentowność, były<br />

to na pewno nowe inwestycje, restrukturyzacja<br />

kosztów, odpowiedni dostęp do kapitału obrotowego,<br />

dywersyfikacja źródeł finansowania, jak<br />

również osiągnięcie optymalnych wskaźników finansowych<br />

wpływających na ocenę firmy przez<br />

instytucje finansowe oraz partnerów handlowych.<br />

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za<br />

zabezpieczenie dostępu do kapitału kierują się<br />

ściśle określonymi zasadami tak, aby ich firma<br />

mogła być pozytywnie oceniana przez instytucje<br />

Należy szczególnie zwrócić uwagę na<br />

alternatywną do kredytu formę refinansowania<br />

działalności przedsiębiorstwa,<br />

jaką jest finansowanie ubezpieczonych<br />

należności, tj. faktoring pełny (zupełny).<br />

finansowe. Dyrektorzy finansowi w tym miejscu<br />

za cel stawiają sobie kierowanie się złotą i srebrną<br />

regułą bilansową, dbają o wskaźniki ogólnego<br />

zadłużenia, płynności, rentowności etc. Wobec<br />

powyższego każda firma powinna być skoncentrowana<br />

na racjonalnym zadłużaniu się oraz odpowiednim<br />

doborze instrumentów finansowych<br />

tak, aby nie wpaść w spiralę długu.<br />

W tym miejscu należy szczególnie zwrócić uwagę<br />

na alternatywną do kredytu formę refinansowania<br />

działalności przedsiębiorstwa, jaką jest finansowanie<br />

ubezpieczonych należności, tj. faktoring<br />

pełny (zupełny). W czasie globalnego kryzysu<br />

znacznie wzrosła świadomość tego, jak wykorzy-<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

stywać te instrumenty w sposób zintegrowany.<br />

Przed 2008 rokiem duża liczba przedsiębiorstw<br />

finansowała się głównie kredytami krótkoterminowymi,<br />

które były ogólnie dostępne, bez szczególnie<br />

istotnych zabezpieczeń. W mojej ocenie<br />

długi okres prosperity oraz silna konkurencja na<br />

rynku kredytów bankowych doprowadziły do sytuacji,<br />

w której zadłużyć mógł się każdy, często<br />

przekraczając racjonalny poziom zobowiązań.<br />

Z perspektywy czasu okazało się, że kiedy nastąpiło<br />

ograniczenie zaufania w sektorze międzybankowym,<br />

a instytucje finansowe były zmuszone<br />

do pozyskiwania kapitału bezpośrednio<br />

z rynku poprzez silnie oprocentowane lokaty,<br />

dostęp do kredytów krótkoterminowych dla firm<br />

został istotnie ograniczony. Kolejnym efektem<br />

powyższego były problemy z odnawianiem linii<br />

kredytowych (kredyty krótkoterminowe przyznawane<br />

są w większości przypadków na rok),<br />

ponieważ banki wymagały dobezpieczenia kredytów<br />

oraz spełnienia stosunkowo sztywnych<br />

wymogów w odniesieniu do wskaźników finansowych<br />

prezentowanych przez przedsiębiorstwo.<br />

W tej sytuacji dla dużej grupy firm pomocny<br />

okazał się faktoring pełny, a więc<br />

wspomniana powyżej hybryda ubezpieczenia<br />

i finansowania należności<br />

handlowych. Wprowadzenie tego narzędzia<br />

w strukturę refinansowania pozwoliło<br />

w wielu przypadkach zrestrukturyzować<br />

całość zadłużenia i dać<br />

oddech przedsiębiorstwu.<br />

Tak istotna zmiana jest możliwa, ponieważ faktoring<br />

pełny nie zwiększa zadłużenia bilansowego<br />

przedsiębiorstwa. Zastępując część kredytowego<br />

finansowania krótkoterminowego w banku finansowaniem<br />

w ramach faktoringu pełnego, w bilansie<br />

następuje konwersja należności handlowych na<br />

gotówkę, co dodatkowo bardzo istotnie wpływa<br />

na poprawę wskaźników finansowych. Ponadto<br />

wprowadzenie takiej usługi pozwala firmom uwolnić<br />

część zdolności kredytowej i pozostawić ją na<br />

istotne działania o charakterze np. inwestycyjnym.<br />

Oczywiście z perspektywy przedsiębiorcy nadrzędną<br />

zasadą jest uzyskiwanie zysków i ograniczanie<br />

zbędnych kosztów finansowych. Z tego


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

względu zawsze zatem powstaje pytanie, czy ubezpieczenie<br />

należności i faktoring są racjonalne<br />

w ujęciu kosztowym, jeśli można skorzystać z realnie<br />

tańszego finansowania bankowego? Pytanie<br />

to według mnie powinno być automatycznie łączone<br />

z oceną: czy tańsze zawsze oznacza lepsze, czy<br />

bezpieczniejsze? Oprócz wymienionych powyżej<br />

argumentów czysto finansowych składających się<br />

na analizę zasadności produktowej należy zwrócić<br />

uwagę, że wprowadzenie do przedsiębiorstwa<br />

ubezpieczenia należności i faktoringu daje dużo<br />

więcej korzyści operacyjnych:<br />

1. Firma uzyskuje bezpieczeństwo w zakresie<br />

polityki kredytowej prowadzonej wobec odbiorców.<br />

To argument nadrzędny i bardzo czytelny, ponieważ<br />

chyba każdy z przedsiębiorców zdaje sobie<br />

sprawę z tego jak bolesna dla firmy może być<br />

strata wynikająca z braku wiedzy o kontrahencie.<br />

To właśnie ubezpieczenie należności pozwala<br />

uzyskać dodatkowe korzyści w postaci przepływu<br />

informacji bezpośrednio z rynku, ponieważ ubezpieczyciel,<br />

pozyskując informacje o negatywnej<br />

dyscyplinie płatniczej danego odbiorcy, przekazuje<br />

je w systemie on-line innym dostawcom.<br />

2. Dodanie do ubezpieczenia należności faktoringu<br />

daje przedsiębiorcy kolejne narzędzie ułatwiające<br />

stabilny rozwój. W takiej sytuacji faktor,<br />

bazując na limitach kredytowych przyznanych<br />

w polisie ubezpieczeniowej, finansuje sprzedaż<br />

do konkretnego odbiorcy wskazanego do umowy<br />

faktoringowej. Klient korzysta z finansowania<br />

zaraz po wystawieniu faktury dla odbiorcy i może<br />

wykorzystać uzyskane wcześniej środki chociażby<br />

na zakup surowców do produkcji, a dzięki możliwości<br />

płatności gotówką może liczyć na istotne<br />

rabaty handlowe od swoich dostawców.<br />

Podsumowując powyższe, korzystanie przez<br />

przedsiębiorcę z połączenia ubezpieczenia należności<br />

z faktoringiem można w skrócie porównać<br />

do elektronicznego ograniczenia prędkości w samochodzie<br />

– pozwala się rozpędzić, ale uniemożliwia<br />

przekroczenie prędkości zagrażającej<br />

bezpiecznemu funkcjonowaniu. Powróćmy jednak<br />

do kwestii bezpieczeństwa firmy. Jak już wspomniano,<br />

dostęp do kapitału z tytułu faktoringu<br />

pełnego nie powoduje wzrostu zobowiązań krótkoterminowych.<br />

Brak takiej zależności jest szczególnie<br />

istotny obecnie, ponieważ po okresie de-<br />

RAPORT<br />

Notowania kursów średnich NBP dla USD<br />

w okresie od 2011.06.07 do 2011.07.04<br />

minimum = 2,6891; maksimum = 2,8201;<br />

ostatni = 2,7156<br />

Notowania kursów średnich NBP dla EUR<br />

w okresie od 2011.06.07 do 2011.07.04<br />

minimum = 3,9324; maksimum = 4,0095;<br />

ostatni = 3,9463<br />

koniunktury przedsiębiorcy mają nadzieję na<br />

silne wzrosty prowadzonego przez siebie biznesu,<br />

co odbija się przede wszystkim na zapotrzebowaniu<br />

na kapitał obrotowy.<br />

Wzrost przychodów połączony z polityką kredytową<br />

(polegającą na oferowaniu odbiorcom<br />

wydłużonych terminów płatności) może spowodować,<br />

że firma narażona będzie na problemy<br />

z płynnością. W tej sytuacji faktoring pełny ponownie<br />

sprawdza się lepiej niż finansowanie<br />

kredytem bankowym.<br />

Na koniec należy dodać, że w przypadku<br />

braku płatności może nastąpić proces monitowania<br />

zadłużonego odbiorcy, a następnie windykacja<br />

będąca integralną częścią umowy ubezpieczenia<br />

należności.<br />

Łukasz Kiliński, Coface Poland


Bp-4<br />

Podatki w strefach – korzystny wyrok NSA<br />

Nakłady inwestycyjne w SSE powinny być uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy<br />

publicznej już w chwili ujęcia ich w księgach rachunkowych, a zatem na zasadzie memoriałowej.<br />

W wyroku wydanym 25 maja 2011 r. Najwyższy<br />

Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną<br />

dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, potwierdzając<br />

tym samym stanowisko podatnika,<br />

iż nakłady inwestycyjne w SSE powinny być<br />

uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy<br />

publicznej już w chwili ujęcia ich w księgach rachunkowych,<br />

a zatem na zasadzie memoriałowej.<br />

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem strefowym, za<br />

wydatki kwalifikowane uznaje się koszty inwestycji<br />

poniesione na terenie SSE w trakcie obowiązywania<br />

zezwolenia. Z uwagi jednak na brak definicji<br />

terminu „poniesienie” kwestia momentu rozpoznania<br />

wydatków inwestycyjnych jako „poniesionych”<br />

od wielu lat pozostaje przedmiotem licznych<br />

sporów podatników z organami podatkowymi.<br />

Zgodnie z w zasadzie jednolitym stanowiskiem<br />

organów podatkowych przez poniesienie w rozu-<br />

t Inflacja wynosi 5 proc. r/r<br />

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br.<br />

wzrosły o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniego<br />

miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja<br />

wyniosła 5,0 proc. i był to najwyższy wskaźnik od<br />

sierpnia 2001 roku. W kwietniu inflacja roczna<br />

wyniosła 4,5 proc. r/r.<br />

t Przeciętne wynagrodzenie rośnie 4,1 proc. r/r<br />

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw<br />

w maju 2011 r. zmniejszyło się o 3,2 proc. m/m,<br />

awujęciu rocznym zwiększyło się o 4,1 proc. i wyniosło<br />

3483,99 zł. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach<br />

w maju 2011 r. nie zmieniło się wobec<br />

poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym<br />

wzrosło o 3,6 proc. i wyniosło 5513,5 tys. osób.<br />

t Produkcja przemysłowa w górę o 7,7 proc. r/r<br />

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju 2011 r.<br />

o 2,6 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu<br />

rocznym o 7,7 proc. wobec wzrostu o 6,6 proc.<br />

w kwietniu. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu<br />

(PPi) spadły w maju 2011 r. wobec poprzedniego<br />

miesiąca o 0,2 proc., a w ujęciu rocznym wzrosły<br />

o 6,5 procent. W kwietniu wzrosły o 8,8 procent r/r<br />

(po korekcie).<br />

źródło: GPW<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

mieniu tzw. przepisów strefowych należy rozumieć<br />

faktyczne wydatkowanie środków, a zatem ich<br />

poniesienie w znaczeniu kasowym.<br />

Należy również wskazać, iż niniejsze stanowisko<br />

było podtrzymywane również po pierwszych wyrokach<br />

WSA opowiadających się za stosowaniem<br />

metody memoriałowej, w tym po wyroku WSA<br />

w Rzeszowie z 23 września 2008 roku. (sygn.<br />

I SA/Rz 552/08).<br />

Korzystny dla podatników wyrok NSA daje<br />

inwestorom strefowym szanse zarówno na ograniczenie<br />

zakresu obowiązków ewidencyjnych<br />

związanych z obliczaniem limitu pomocy publicznej<br />

i znaczne uproszczenie kalkulacji, jak<br />

również w wielu przypadkach może przełożyć<br />

się na istotne zwiększenie tego limitu.<br />

źródło: Deloitte<br />

289 upadłości<br />

Po 5 miesiącach liczba upadłości utrzymuje się na<br />

poziomie ubiegłorocznym. Trend nadal bez zmian.<br />

W okresie od stycznia do końca maja 2011 r.<br />

sądy ogłosiły upadłość 289 polskich firm. To liczba<br />

porównywalna do wyniku sprzed roku. Chociaż<br />

pierwsze miesiące br. zwiastowały początek trendu<br />

spadkowego, w drugim kwartale liczba upadłości<br />

nie zmniejszała się i dane po pięciu miesiącach<br />

nadal wskazują na stabilizację na poziomie<br />

ubiegłorocznym.<br />

289 upadłości to wynik o około 82 proc. wyższy<br />

niż zanotowany jeszcze przed kryzysem, w pierwszych<br />

pięciu miesiącach 2008 roku.<br />

źródło: Coface Poland<br />

Fiskus nie odpuści<br />

Trybunał Konstytucyjny uznał (21 czerwca<br />

2011 r.), że nie ma konstytucyjnych przeszkód,<br />

aby ustawodawca wprowadził możliwość wielokrotnego<br />

przerywania biegu przedawnienia, jeśli<br />

będzie to służyć należytemu wyegzekwowaniu<br />

świadczenia podatkowego.


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

Co ważniejsze, leasing w Polsce w bardzo<br />

wielu aspektach przypomina już bardziej zaawansowane<br />

rynki Europy i działa w podobny<br />

sposób.<br />

– Od 2010 r. wartość rynku rośnie dynamicznie,<br />

jednak w początkowej fazie optymizm przedsiębiorców<br />

był raczej umiarkowany: realizowali<br />

oni głównie inwestycje odtworzeniowe lub takie,<br />

które byli zmuszeni odłożyć na czas „po kryzysie”.<br />

Po pierwszym kwartale 2011 r. można już<br />

mówić o początku długofalowego trendu bazującego<br />

na inwestycjach o strategicznym charakterze<br />

dowodzących realnej poprawy sytuacji<br />

w gospodarce – komentuje Wojciech Nowacki,<br />

prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing.<br />

Wojciech Nowacki zwraca jednocześnie uwagę,<br />

że pomimo słabszych wyników sprzedaży w 2008<br />

i 2009 r. polski leasing konsekwentnie dojrzewa<br />

i pod wieloma względami przypomina już najbardziej<br />

zaawansowane w korzystaniu z tego<br />

narzędzia kraje europejskie.<br />

Świadczy o tym np. rosnący od kilku lat udział<br />

<strong>maszyn</strong> i urządzeń w rynku leasingowym. Segment<br />

ten rośnie szybciej niż finansowanie po-<br />

Zanim skończy się raj<br />

Ministerstwo Finansów ogłosiło koniec rajów podatkowych.<br />

Prowadzone negocjacje doprowadzić mają do<br />

zmian w umowach o unikaniu opodatkowania<br />

z Cyprem i innymi państwami stosującymi liberalną<br />

politykę podatkową. O co tak naprawdę toczy się<br />

gra i jak można zaoszczędzić, inwestując na Cyprze?<br />

Podatki na Cyprze należą do najniższych na<br />

świecie. Dodatkowym atutem inwestycji w tym<br />

kraju jest fakt, że nie traktuje się go jako typowego<br />

raju podatkowego, lecz jako państwo stosujące<br />

liberalną politykę podatkową. W konsekwencji<br />

znaczna część ograniczeń inwestycyjnych i obowiązków<br />

badania przeprowadzanych transakcji<br />

zostaje automatycznie wyeliminowana.<br />

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych<br />

od dochodów spółek mających na Cyprze<br />

GOSPODARKA<br />

Leasing w Polsce jak w Europie<br />

Po pierwszych miesiącach 2011 r. eksperci są zdania, że rynek na dobre powrócił na ścieżkę<br />

stabilnego wzrostu, którą przerwał kryzys finansowy.<br />

jazdów i stanowi obecnie aż 34 proc. wartości<br />

rynku. Taki odsetek przybliża nas do średniej<br />

europejskiej – z danych Europejskiej Federacji<br />

Związków Spółek Leasingowych Leaseurope<br />

wynika, że udział MiU w strukturze finansowanych<br />

środków trwałych w Europie wynosi 35<br />

procent (ostatnie dostępne dane za 2009 r.).<br />

Zarówno na polskim, jak i europejskim rynku<br />

w strukturze finansowanych przedmiotów od lat<br />

dominują ruchomości. Według danych za 2010 r.<br />

w Polsce stanowią one blisko 93 proc. rynku,<br />

w Europie jest to ok. 90 procent. Rosną także<br />

oczekiwania klientów wobec firm leasingowych,<br />

dla których obok ceny coraz bardziej istotne są<br />

jakość obsługi, mała liczba formalności oraz indywidualne<br />

podejście.<br />

– Rosnąca świadomość oraz wysokie wymagania<br />

klientów sprawiają, że do uzyskania przewagi<br />

rynkowej nie wystarcza już konkurencyjna<br />

oferta produktowa. Konieczne są także wysokie<br />

kwalifikacje i dyspozycyjność doradców oraz<br />

ich zaangażowanie w obsługę klientów – zwraca<br />

uwagę Wojciech Nowacki.<br />

źródło: ComPress SA<br />

siedzibę zarządu wynosi 10 proc. dochodu. Ten<br />

sam podatek na terytorium Rzeczypospolitej<br />

wynosi 19 procent. Podobnie obniżony jest podatek<br />

dochodowy pobierany przez dyrektorów – czyli<br />

cypryjskich członków zarządów posiadających podatkową<br />

rezydencję na terytorium tego kraju. Podatek<br />

od dywidend wypłacanych cypryjskim rezydentom,<br />

będącym wspólnikami tamtejszych<br />

spółek, wynosi 15 procent. Jeszcze ciekawiej przedstawia<br />

się opodatkowanie dywidend oraz części<br />

wypłat na rzecz dyrektorów nieposiadających rezydencji<br />

podatkowej tego kraju. Wypłaty takie<br />

zwolnione są z opodatkowania na Cyprze, a w konsekwencji<br />

podatek u źródła nie występuje.<br />

źródło: bankier.pl


Bp-6<br />

Zamknięcie tartaku Story Enso<br />

Zakończono pertraktacje fińskiej firmy Stora Enso dotyczące losów szwedzkiego tartaku<br />

Kopparfors i instalacji rozdrabniającej drewno.<br />

Stora Enso to globalna firma zajmująca się wy- Hannu Kasurinen, szef działu produktów<br />

twarzaniem papieru, opakowań i innych produk- z drewna firmy Stora Enso, powiedział, że teraz<br />

tów przemysłu drzewnego. Zatrudnia na całym po podjęciu decyzji o zamknięciu zostaną podjęte<br />

świecie 26 000 pracowników a jej ubiegłoroczna rozmowy z władzami lokalnymi i administracją<br />

produkcja miała wartość 10,3 miliarda euro. Handel państwową w celu znalezienia rozwiązania do-<br />

akcjami firmy odbywa się na giełdach Helsinek, tyczącego losów każdego zatrudnianego dotąd<br />

Sztokholmu oraz jako ADR-y w USA.<br />

pracownika.<br />

22 marca 2011 roku Stora Enso upubliczniła Zajmie to, jego zdaniem, trochę czasu, ale cel<br />

plany definitywnego zamknięcia do końca jest jasny: znalezienie każdemu zwalnianemu<br />

bieżącego roku szwedzkiego tartaku Kopparfors nowego miejsca pracy.<br />

i instalacji rozdrabniającej drewno. Przyczyny Tartak Kopparfors przerabiał dotąd rocznie<br />

zamknięcia tych zakładów są związane z per- 310 000 metrów sześciennych drewna. Natomiast<br />

manentnymi kłopotami dotyczącymi utrzymania instalacja rozdrabniająca drewno przerabiała<br />

ciągłości ich działania. Decyzja jest ostateczna 160 000 ton surowca. Łącznie zatrudnienie obu<br />

i zakłady te zostaną zamknięte na zawsze zakładów wynosi 110 pracowników.<br />

z końcem 2011 roku.<br />

źródło: Stora Enso<br />

Amerykańskie przedstawicielstwo Omet<br />

Omet – włoski producent <strong>maszyn</strong> wąskowstęgowych, otworzył przedstawicielstwo w USA,<br />

w Grand Rapids w stanie Michigan.<br />

Nowe przedstawicielstwo będzie obsługiwało Według przedstawicieli Ometu, przedstawi-<br />

rynki Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej cielstwo ułatwi szybką dostawę części zamien-<br />

i Karaibów. Lokalizacja w pobliżu międzynaronych, dostępność serwisu i wsparcie personelu<br />

dowego lotniska im. Geralda R. Forda ułatwia przeprowadzającego instalacje.<br />

zarówno dostawę części zapasowych, jak i ekspansję<br />

na cały region.<br />

źródło: Omet<br />

Leykam Let’s Print kupuje Lithomana<br />

Nowy 48-stronicowy manroland Lithoman za około 10 mln euro, w leżącym formacie, zostanie zainstalowany<br />

na początku 2012 roku w austriackiej drukarni w Müllendorf.<br />

Maszyna z wydajnością 70 000 wydruków na<br />

godzinę znacznie zwiększy możliwości produkcyjne<br />

tej drukarni.<br />

– Znakomita współpraca pomiędzy manroland<br />

i Leykam Let’s Print sięga wielu lat wstecz,<br />

a nasze zadowolenie z już posiadanych <strong>maszyn</strong><br />

manroland było czynnikiem decydującym<br />

przy ponownym wyborze urządzenia manroland<br />

– mówi Michael Steinwidder, Ceo Leykam Let’s<br />

Print. Grupa ta już dziś jest wiodącą drukarnią<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

zwojową w Austrii oraz pośród dziesięciu najlepszych<br />

w tym segmencie w Europie. Trzy drukarnie<br />

produkują 30 milionów stron A4 na godzinę.<br />

Członek zarządu manrolanda Paul Steidle jest<br />

bardzo zadowolony: – Szczególnie motywujące<br />

jest to, że to już nasz drugi projekt dla tego<br />

klienta i jesteśmy gotowi na kolejne inwestycje<br />

– pierwszego 96-stronicowego Lithomana dla<br />

Austrii.<br />

źródło: manroland


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

POLIGRAFIA<br />

Pierwszy Horizon w Mielcu<br />

W mieleckiej drukarni Zbigniewa Gajka została zainstalowana linia do produkcji broszur firmy<br />

Horizon.<br />

Linia posiada dwie wieże zbierające VAC 100a,<br />

VAC 100m wyposażone w nowoczesny system<br />

pobierania arkuszy przy pomocy bębnów zasysających.<br />

Mają możliwość zaprogramowania<br />

pracy z podwójną okładką oraz zaprogramowania<br />

trybu pracy ciągłej. Maksymalny format arkusza<br />

to 350 x 500 mm. Obsługiwana gramatura papieru:<br />

40-260 g/m², opcjonalnie do 350 g/m².<br />

Wieże zbierające połączone są z agregatami<br />

wykładakiem ST 40, który dodatkowo wyrównuje<br />

zebrane arkusze oraz daje możliwość zbierania<br />

arkuszy w stos z przesunięciem i odkładania źle<br />

zebranych kompletów.<br />

Zebrane arkusze są przekazywane do agregatu<br />

SPF 200A, gdzie są szyte drutem za pomocą<br />

głowic Hohner i łamane. Wszystkie ustawienia<br />

odbywają się automatycznie z kolorowego panelu<br />

dotykowego LCD. Maszyny mają możliwość<br />

szycia broszurowego, opcjonalnie szycia na sztych<br />

i szycia narożnego, samego łamania bez szycia<br />

oraz przelotu broszur. Standardowo <strong>maszyn</strong>y<br />

mają dwie głowice szyjące. Ponadto na wyposażeniu<br />

standardowym znajdują się m. in. czujnik<br />

blokady lub braku drutu i urządzenie do wyrzucania<br />

niekompletnych broszur. Można też uzupełnić<br />

o wkłady do szycia oczkowego lub wyposażyć<br />

w maksymalną ilość czterech głowic do<br />

szycia na płasko lub oczkowo.<br />

Dostawą, instalacją i szkoleniem zajęła się<br />

firma Derya – jedyny w Polsce przedstawiciel japońskiej<br />

firmy Horizon International Inc.<br />

źródło: Derya<br />

HP przejmuje firmę Printelligent i rozszerza<br />

ofertę usług zarządzania drukiem<br />

Firma HP poinformowała o podpisaniu umowy o przejęciu praktycznie wszystkich aktywów<br />

firmy Printelligent oferującej usługi zarządzania drukiem (MPS).<br />

Finansowe szczegóły umowy nie zostały udo- w okresie pięcioletnim waha się od 14 do 23 prostępnione.cent<br />

(firmy zatrudniające 100-499 oraz 500-999<br />

Infrastruktura, oprogramowanie i personel pracowników).<br />

Printelligent w połączeniu z kanałami dystrybucji, – Jako rynkowy lider w dziedzinie usług<br />

doświadczeniem i szeroką gamą usług oraz roz- zarządzania drukiem, dzięki przejęciu firmy<br />

wiązań HP umożliwią dalsze umocnienie firmy Printelligent dodatkowo umacniamy swoją po-<br />

HP jako lidera w dziedzinie MPS, a partnerom zycję na rynku, ponieważ możemy skuteczniej<br />

HP stworzenie nowych potencjalnych źródeł dostarczać usługi oraz rozwiązania małym<br />

przychodów.<br />

i średnim firmom za pośrednictwem naszych<br />

Według Angele Boyd, wiceprezes i głównej dystrybutorów – powiedział Vyomesh Joshi,<br />

dyrektor działu Imaging/Printing Document So- executive vice president, Imaging and Printing<br />

lutions and SMB Group w IDC, największym Group w HP. – Jednocześnie wzmacniamy nacisk<br />

potencjalnym rynkiem na usługi MPS są przed- na relacje z partnerami, zapewniając im bardzo<br />

siębiorstwa średniej wielkości, dla których pro- wysoki poziom doświadczenia i technologii.<br />

gnozowana roczna uśredniona stopa wzrostu<br />

źródło: HP


Bp-8<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

Nowe inwestycje w Fano<br />

W kwietniu br. roku w warszawskiej firmie Fano zainstalowano nową 8-kolorową <strong>maszyn</strong>ę Nilpeter<br />

FB 3300A umożliwiającą druk wysokiej jakości flekso do 8 kolorów w maksymalnej szerokości<br />

350 mm.<br />

Jest to już druga <strong>maszyn</strong>a tego typu w Fano, Ta inwestycja znacząco zwiększyła możliwości<br />

a piąta <strong>maszyn</strong>a marki Nilpeter. Dzięki swej produkcyjne i skróciła terminy realizacji zamó-<br />

kompatybilności dwie najnowsze <strong>maszyn</strong>y z serii wień. Poza <strong>maszyn</strong>ą drukującą zainstalowane<br />

FB uzupełniają się i gwarantują bezpieczeństwo zostały dwie przewijarki polskiego producenta<br />

i elastyczność produkcji.<br />

Lesko.<br />

Bogate wyposażenie<br />

Bogate wyposażenie tych<br />

dodatkowe umożliwia wy-<br />

<strong>maszyn</strong> gwarantuje doskokonanie<br />

najwyższej jakośnałą<br />

kontrolę jakości, elimici<br />

druku z liniaturą do<br />

nację brakujących etykiet,<br />

175-200 linii, zdobionego<br />

a serwomotory i prowadzenie<br />

w procesie sitodruku ro-<br />

wstęgi zapewniają właściwy<br />

tacyjnego, złocenia, tłocze-<br />

nawój rolek dostarczanych<br />

nia, laminowania czy nad-<br />

do klientów firmy Fano.<br />

ruku od strony kleju.<br />

źródło: Fano Sp. z o. o.<br />

Migracja z sita do cyfry<br />

Holenderska firma Graphic World, która zainstalowała u siebie wykonującą nadruki w trybie<br />

z roli na rolę pięciometrową drukarkę Uvistar, jest jednym z wiodących dostawców usług<br />

z zakresu druku sitowego i cyfrowego w krajach Beneluksu.<br />

Firma została założona w 1978 r. i początkowo mieniła dwie płaskie drukarki Turbo na drukarkę<br />

świadczyła usługi druku sitowego dla przedsię- Inca Onset S20.<br />

biorstw zajmujących się produkcją lodów. Obec- – Kiedy na rynku pojawiła się drukarka S70,<br />

nie oferuje szeroką gamę usług związanych z wy- wiedziałem, że dzięki niej wkroczymy w nową<br />

konywaniem wewnętrznych i zewnętrznych tablic erę druku cyfrowego – powiedział dyrektor Graphic<br />

reklamowych. Współpracę z Fujifilm rozpoczęła World Wilfred Witjes, wyjaśniając, co oznaczały<br />

w 1997 r. nabyciem urządzenia do drukowania dla jego firmy inwestycje w urządzenia do druku<br />

sitowego UV. Jest też pierwszym europejskim cyfrowego. – Nie tylko staliśmy się bardziej ela-<br />

dostawcą usług drukarskich, który zainstalował styczni, lecz udało nam się również skrócić czas<br />

wprowadzoną na rynek w 2007 r. drukarkę Inca realizacji zamówień. W ciągu ostatnich pięciu lat<br />

Onset S70 z płaskim stołem. W 2009 r. firma wy- przestaliśmy być firmą świadczącą wyłącznie<br />

usługi sitodruku. Obecnie około 40<br />

proc. zleceń realizujemy z wykorzystaniem<br />

urządzeń cyfrowych. Po zastąpieniu<br />

dwóch drukarek do sitodruku<br />

jedną drukarką cyfrową udało<br />

nam się znacznie zredukować koszty<br />

tuszów i robocizny. W czasach bardzo<br />

szybko zmieniających się technologii<br />

stale musimy poszukiwać nowych<br />

rozwiązań w zakresie druku sitowego<br />

i cyfrowego, które pozwolą nam<br />

zdobyć przewagę nad konkurencją.<br />

inca Onset S70<br />

źródło: Fujifilm


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

POLIGRAFIA<br />

Drukarnia Zapol z Avargrafem<br />

i krajarką Perfecta 115 TS<br />

W ostatnim czasie w szczecińskiej firmie Zapol została uruchomiona krajarka Perfecta 115 TS.<br />

Jest to kolejna drukarnia na polskim rynku, – Inwestycja w krajarkę Perfecta była dla nas<br />

która czerpie korzyści z instalacji tego innowacyj- koniecznością – mówi Mirosław Sobczyk,<br />

nego urządzenia. Maszyna przede wszystkim współwłaściciel firmy. – Systematycznie bowiem<br />

usprawniła proces produkcji w części związanej modernizujemy i unowocześniamy nasz park<br />

z obróbką introligatorską realizo-<br />

<strong>maszyn</strong>owy. Jeżeli można to jeszwaną<br />

w tej drukarni, ale również<br />

cze połączyć z dotacją unijną,<br />

wpłynęła na jakość oferowanych<br />

robimy to bardzo chętnie. Tak<br />

przez nią usług. Inwestycja została<br />

było również w przypadku<br />

w części sfinansowana przez Unię<br />

zakupu krajarki Perfecta 115 TS.<br />

Europejską w ramach działania<br />

Bogusław Dmochowski dodaje:<br />

1.1.3 – „Inwestycje MSP w nowe<br />

– Nasi klienci to w większości in-<br />

technologie” Regionalnego Prostytucje<br />

państwowe i samorządogramu<br />

Operacyjnego Wojewódz- Od prawej - właściciele firmy zapol: we. Nasza podstawowa działaltwa<br />

Zachodniopomorskiego. Bogusław Dmochowski, Mirosław ność to drukowanie i oprawa<br />

Dostawcą urządzenia była firma<br />

Avargraf Sp. z o.o.<br />

Sobczyk i mistrz sztuki introligatorskiej<br />

- Krzysztof Stepień<br />

książek, broszur i czasopism.<br />

źródło: Avargraf Sp. z o.o.<br />

Z górnej półki do Pracowni<br />

Projektowo-Wykonawczej w Węgorzewie<br />

Na inwestycję w urządzenie Océ ColorWave 300 zdecydowała się – jako kolejna już firma w Polsce<br />

– Pracownia Projektowo-Wykonawcza z Węgorzewa.<br />

Choć urządzenie pracuje<br />

skierowaną do biur projektowych<br />

w firmie od niedawna, jej właści-<br />

i projektantów z naszego regionu.<br />

ciele już dziś oceniają swój zakup<br />

Oprócz standardowego wydruku<br />

pozytywnie.<br />

będziemy oferować im składanie<br />

– To wielkoformatowe ksero,<br />

dokumentacji, czym chcemy prze-<br />

skaner i drukarka w jednym<br />

bić inne, podobne pracownie z na-<br />

urządzeniu, a zastosowane w nim<br />

szego regionu, a także firmy<br />

oprogramowanie ułatwia i przy-<br />

świadczące usługi drukowania,<br />

spiesza naszą pracę. Ma na to<br />

skanowania i kopiowania doku-<br />

wpływ m.in. możliwość automamentacji<br />

technicznej. Urządzenie<br />

tycznego dobierania formatu do<br />

Océ ColorWave 300 zakupiliśmy<br />

wydruków, a także praca z łącza<br />

wraz z pracującą w trybie off-line<br />

USB – mówi Krzysztof Baran, właś-<br />

składarką Océ 940, co z pewnością<br />

ciciel firmy. – 90 proc. obecnie wykonywanych ułatwi pracę i znacząco przyspieszy realizację zle-<br />

przez to urządzenie wydruków to dokumentacja canych nam prac.<br />

techniczna, ale z pewnością więcej o jego jakości Kupno urządzenia Océ ColorWave 300 było w pla-<br />

będziemy mogli powiedzieć, kiedy zrealizujemy nach tej firmy od dawna, aczkolwiek początkowo<br />

większą liczbę prac z zastosowaniem koloru, Pracownia Projektowo-Wykonawcza zamierzała<br />

np. map czy grafik. To z pewnością wyróżni nas zakupić tylko wielkoformatowy skaner.<br />

na tle konkurencji. Obecnie przygotowujemy ofertę<br />

źródło: Océ Poland Ltd. Sp. z o.o.


Bp-10<br />

Przetargi<br />

Źródłem in for ma cji są m.in. ogło sze nia w pra sie co dzien nej i re gio nal nej.<br />

Pod po da nym w ta be li nu me rem te le fo nu po win ni Pań stwo uzy skać wszel kie in for ma cje,<br />

do ty czą ce pu bli ko wa nych przez nas prze tar gów.<br />

Prze tar gi po da ne są we dług ter mi nu skła da nia ofert.<br />

Zleceniodawca Zakres umowy Kontakt<br />

Urząd Marszałkowski Województwa<br />

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn<br />

Urząd Marszałkowski Województwa<br />

Śląskiego, Katowice<br />

PARK<br />

NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY<br />

POLSKA-WSCHÓD SPÓŁKA Z O.O.,<br />

SUWAŁKI<br />

MIASTO KRAKÓW<br />

Usługa komputerowego składu<br />

broszur i folderów<br />

1. Zaprojektowanie i druk folderów<br />

informacyjnych<br />

2. Wykonanie i tłoczenie prezentacji<br />

na CD-ROM<br />

1. Działania informacyjno-promujące<br />

1.1. Drukowanie książki, broszury<br />

i ulotki<br />

Usługi drukowania i powiązane<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Bp<br />

Tel.: 895219840,<br />

Fax: 895219849<br />

Tel.: 322078578<br />

wydzial.zn@slaskie.<br />

pl<br />

www.slaskie.pl<br />

Tel.: 875628477,<br />

Fax: 875628478<br />

http://uzp.gov.pl<br />

Tel.: 126161811,<br />

Fax: 126161217<br />

Termin składania<br />

ofert<br />

2011-08-02<br />

10:00<br />

2011-08-04<br />

10:00<br />

2011-08-05<br />

12:00<br />

2011-08-09<br />

13:00


informator / lista <strong>maszyn</strong> – Spis treści:<br />

Nowe, używane: kupno-sprzedaż......Lm-2 zszywarki drutem i linie zszywające ...... lm-44<br />

Serwis, części, akcesoria ..................Lm-4 Oklejarki, linie oprawy bezszwowej ...... lm-46<br />

Farby, kleje, tusze, tonery ................Lm-6 Maszyny, linie do oprawy twardej .......... lm-47<br />

Recykling ..........................................Lm-7 Sklejarki do kartonów .......................... lm-48<br />

Zestawy <strong>maszyn</strong> i drukarnie..............Lm-8 niciarki ................................................ lm-49<br />

Press:<br />

zbieraczki ............................................ lm-49<br />

Offsetowe arkuszowe ............................ lm-13 introligatorskie różne .......................... lm-50<br />

Maszyny cyfrowe ..................................lm-38 PrePress:<br />

PostPress:<br />

urządzenia prepress.............................. lm-51<br />

Typograficzne, sztancujące .................... lm-38 Wywoływarka do filmów ...................... lm-53<br />

automaty sztancujące .......................... lm-39 Kopioramy do płyt .............................. lm-54<br />

falcerki .............................................. lm-40 Inne<br />

Gilotyny .............................................. lm-41 Wyposażenie dodatkowe różne .............. lm-54<br />

Trójnoże .............................................. lm-43 z OSTaTnieJ CHWili ............................lm-54<br />

Uwagi:<br />

– lista <strong>używanych</strong> <strong>maszyn</strong> i urządzeń poligraficznych zawiera jedynie niewielką część ofert z bazy <strong>Vidart</strong>.<br />

Pełna, najbardziej aktualna lista dostępna jest w Dziale Handlowym <strong>Vidart</strong>;<br />

– ceny <strong>maszyn</strong> są przybliżone i wynikają z przeliczeń według średnich kursów nBP, mogących różnić się od<br />

kursów stosowanych przez bank kupującego. Mogą także ulec zmianie w związku z ich wahaniami;<br />

– ceny nie zawierają podatku od towarów i usług;<br />

– lista cenowa zawiera podstawowe dane techniczne.<br />

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Handlowym;<br />

– niektóre dane techniczne oraz wiek <strong>maszyn</strong> są podane w sposób przybliżony i nie mogą stanowić podstawy<br />

do roszczeń wobec firmy <strong>Vidart</strong>;<br />

– poniższa lista <strong>maszyn</strong> nie jest ofertą;<br />

– zastrzegamy sobie prawo do wycofania <strong>maszyn</strong> ze sprzedaży bez podania przyczyn.<br />

tel. 22 835 30 31<br />

tel. 22 834 80 35<br />

tel. 22 834 80 36<br />

DZIAŁ HANDLOWY vidart<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

e-mail: marketing5@vidart.com.pl<br />

zapraszamy również na strony www.vidart.com.pl do Giełdy Maszyn<br />

ViDaRT – liDeR W POŚReDniCTWie<br />

fax 22 834 80 34


Lm-2<br />

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ<br />

Wasberger Sp. z o.o.<br />

www.wasberger.pl<br />

firma Wasberger dostarcza nowe oraz używane <strong>maszyn</strong>y<br />

drukarskie i pomocnicze. Staramy się oferować<br />

<strong>maszyn</strong>y i systemy o takich parametrach, aby jak<br />

najbardziej zoptymalizować proces produkcyjny Klienta.<br />

Specjalizujemy się w <strong>maszyn</strong>ach do produkcji formularzy<br />

i etykiet tj. wąskowstęgowych rolowych<br />

<strong>maszyn</strong>ach offsetowych i fleksograficznych.<br />

Od wielu lat zaopatrujemy naszych Klientów w lampy<br />

uV firmy Alpha-Cure i wszelkie narzędzia do produkcji<br />

etykiet firmy Kocher+Beck.<br />

Maszyny wiążące<br />

dla branży poligraficznej<br />

Sprzedaż <strong>maszyn</strong>, części zamiennych,<br />

taśm PP i PeT oraz autoryzowany serwis<br />

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.<br />

ul. Mińska 65 lok. 224, 03-828 Warszawa<br />

Tel. +48 22 870 00 33, Telefax+48 22 201 18 41<br />

mdpinfo@mosca.com, www.mosca.com<br />

P.U.H. M-Graf<br />

Marcin Giertych właściciel<br />

Tel kom. 606 495 615<br />

Tel/fax: + 48 61 848 51 73<br />

Sprzedaż:<br />

• <strong>maszyn</strong>y i urządzenia poligraficzne,<br />

• części zamienne do <strong>maszyn</strong>,<br />

• dodatkowe wyposażenie i części do urządzeń.<br />

inne usługi:<br />

• doradztwo techniczne i technologiczne,<br />

• wyceny i ekspertyzy techniczne,<br />

• pomoc w pozyskaniu środków finansowych,<br />

• pomoc logistyczna.<br />

ul. Sokoła 8/4, 60-644 Poznań<br />

e-mail: mgraf07@gazeta.pl, www.m-graf.com.pl<br />

Oferta:<br />

– <strong>maszyn</strong>y,półautomaty do sitodruku, kompletne linie do druku na szkle<br />

– stoły ręczne, ze wspomaganiem rakla, kopioramy, lampy do naświetlania sit<br />

– nacinarki arkuszowe, szlifierki do rakli<br />

– karuzele do druku na koszulkach<br />

– zaciski mechaniczne i pneumatyczne do naciągania sit<br />

– płuczki do sit z podświetleniem<br />

– suszarki komorowe, suszarki półkowe<br />

– tunele suszące: uV, iR oraz Comby uV i iR<br />

– tunele iR z transporterem wałkowym do szkła<br />

NOWOŚĆ:<br />

naWiJaRKi DO PlOTeRÓW DRuKuJĄCyCH (SOlVenTOWyCH)<br />

"BESTEL" B. Stelmaszyk i S-ka Spółka Jawna<br />

ul. Polna 15; 60-535 Poznań<br />

tel (+4861) 841-16-07,fax (+4861) 841-16-09<br />

e-mail: biuro@bestel.com.pl, www: www.bestel.com.pl<br />

Bezpośredni importer <strong>maszyn</strong> i urządzeń:<br />

• gilotyny elektryczne<br />

i ręczne, trymery,<br />

• laminatory rolowe, metalowe,<br />

biurowe,<br />

• folie laminacyjne,<br />

• bigówki i falcerki,<br />

• tamponiarki,<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

P.U.H.P. ARKFORM<br />

ul. Długa 32, Wierzchowisko<br />

42-233 Mykanów<br />

• plotery,<br />

• zgrzewarki do banerów,<br />

• zgrzewarki do folii,<br />

• wyświetlacze leD,<br />

• bandownice i akcesoria,<br />

• dyspensery,<br />

• tunele obkurczające.<br />

tel. +48 0 502 859 355; +48 (34) 328 70 60<br />

e-mail: biuro@import-<strong>maszyn</strong>.eu<br />

www.import-<strong>maszyn</strong>.eu<br />

Szczegółowa oferta firmy:<br />

• Wałki rastrowe – chromowe i ceramiczne<br />

• Cylindry do lakierowania do <strong>maszyn</strong> offsetowych<br />

• Cylindry i tuleje drukowe, koła zębate<br />

• Cylindry i wykrojniki magnetyczne<br />

• Wykrojniki rotacyjne z wydmuchem pneumatycznym<br />

• Wałki do „embosingu”, wałki moletujące<br />

• Cylindry do „hot stampingu”<br />

• Systemy prowadzenia wstęgi „Web guide”<br />

• urządzenia do wizyjnej kontroli druku<br />

• Wiskozometry rezonansowe inkSpec<br />

• urządzenia do aplikacji sleevów termokurczliwych „shrink”<br />

• folia do druku sleevów termokurczliwych<br />

• używane <strong>maszyn</strong>y fleksograficzne wąskowstęgowe


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Profesjonalny serwis<br />

krajarek PERFECTA<br />

– sprzedaż krajarek i trójnoży,<br />

po remoncie – gwarancja<br />

– naprawy <strong>maszyn</strong> u klienta<br />

– sprzedaż części zamiennych<br />

– naprawa modułów elektronicznych<br />

– sprzedaż noży i szpalt<br />

zapraszamy do sklepu firmowego<br />

i na stronę www.graf-serwis.com.pl<br />

GRAF-SERWIS SZYSZKA S.C.<br />

ul. Śląska 119, 93-237 Łódź<br />

tel. 42 649 31 27, 42 674 50 55<br />

mob. 604 578 641, 604 566 720<br />

e-mail: grafserwis@graf-serwis.com.pl<br />

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ<br />

Serwis Maszyn Poligraficznych<br />

DaReK<br />

tel. 601-56-72-11<br />

biuro@pelczynski.com.pl<br />

www.darek-serwis<strong>maszyn</strong>.pl<br />

Biuro: Magazyn:<br />

ul. inżynierska 56 ul. Sikorskiego 2a<br />

81-512 Gdynia 83-000 Pruszcz Gdański<br />

tel. (58) 683-50-60 info@mec-phu.pl<br />

506-074-032 www.mec-phu.pl<br />

Oferujemy: Maszyn:<br />

– sprzedaż – sztancujących<br />

– naprawę – rolowych<br />

– serwis – arkuszowych<br />

– montaż, demontaż – introligatorskich<br />

– remont – inne używane<br />

Used Printing and Binding Machines<br />

– <strong>maszyn</strong>y używane<br />

friedenstr. 1,D-38259 Salzgitter-Bad, Germany<br />

Mob: +49-172-6043612<br />

www.agm-graphics.com, agm@agm-graphics.com


Lm-4<br />

SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA<br />

PPHU "Bazyl" Bogusław Gładysz<br />

Montaż, demontaż, serwis<br />

<strong>maszyn</strong> poligraficznych<br />

ul. Kozia 15/7; 61-835 Poznań<br />

tel. 508 129 008<br />

e-mail: bazyl@bazyl.pl<br />

www.bazyl.pl<br />

03-516 Warszawa; ul. Piotra Skargi 61/64<br />

Magazyn: 03-816 Warszawa,<br />

ul. Chodakowska 53/57<br />

mobile: +48605764667<br />

e-mail: k.lewandowski@technotrade.com.pl<br />

SKyPe: klabcchem<br />

Materiały poligraficzne:<br />

– czyściwa do automatów myjących TechnoTex<br />

– układy filtrujące roztwór nawilżający<br />

– lupy i mikroskopy poligraficzne<br />

– twardościomierze (durometry) do pomiaru twardości wałków<br />

– pirometry – termometry bezstykowe<br />

– karton metalizowany folią aPi foils<br />

– lakiery uV i dyspersyjne<br />

– farby termochromatyczne uV i konwencjonalne do wszystkich<br />

technik drukowania (CTi inKS)<br />

– farby offsetowe firmy Druckfarben<br />

Urządzenia poligraficzne:<br />

<strong>maszyn</strong>y drukujące, falcerki, wieże zbierające, gilotyny<br />

wiązarki, densytometry, przewijarki do czyściwa<br />

Rozwiążemy wszystkie problemy techniczne<br />

spotykane w drukarniach fleksograficznych<br />

W ofercie posiadamy:<br />

• taśmy montażowe 3M do druku fleksograficznego,<br />

• uszczelniacze do komór raklowych,<br />

• wałki gumowe,<br />

• wałki aniloksowe (ceramiczne i chromowane),<br />

• środki czyszczące do wałków poligraficznych.<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Serwis noży i narzędzi tnących<br />

Ostrzymy:<br />

• noże listwowe do gilotyn, trójnoży i innych urządzeń<br />

introligatorskich,<br />

• noże krążkowe, frezy do nacinarek, przecinarek, krajalnic,<br />

falcerek,<br />

• wiertła do papieru<br />

Sprzedajemy oryginalne noże do gilotyn Polar i innych <strong>maszyn</strong><br />

tnących.<br />

Siedziba główna: ul. Bursaki 19 e, 20-150 lublin, tel. 814 46 57 50<br />

Oddział Mazowiecki: ul.Jagiellońska 71, 03-301 Warszawa, tel. 507 07 29 17<br />

Oddział Śląski: ul. Myśliwska 98, 43-100 Tychy, tel. 508 34 23 35<br />

biuro@mix-graf.lublin.pl www.mix-graf.pl<br />

Serwis Print P.W.<br />

94-331 Łódź, ul. Pancerniaków 13<br />

tel. 42 633-89-43, 501 283-555, 502 146-824<br />

serwisprint@serwisprint.pl<br />

http://www.serwisprint.pl<br />

Zaopatrzenie drukarń w materiały poligraficzne<br />

Współpracujemy z renomowanymi firmami europejskimi:<br />

• flintGroup<br />

• CiTO-SySTeM GmbH<br />

• PCS Manufacturing lTD<br />

• Schober GmbH<br />

• Regulus GmbH<br />

• Perfoffset<br />

Przy stałej współpracy stosujemy korzystne rabaty<br />

i odroczoną formę płatności.


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA / RóŻNE


Lm-6<br />

FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY<br />

urządzenia do mieszania i testowania farb drukarskich<br />

– nr.1 w Polsce!<br />

Mieszalniki Mix-M<br />

Testery (przeddrukarki) Mix-Test<br />

Stoły mieszalnicze<br />

Kabiny kolorystyczne i inne akcesoria<br />

Oferujemy kompleksowe wyposażenie i doradztwo w zakresie<br />

wydajnych mieszalni farb drukarskich!<br />

Siedziba główna: ul. Bursaki 19 e, 20-150 lublin, tel. 814 46 57 50<br />

Oddział Mazowiecki: ul.Jagiellońska 71, 03-301 Warszawa, tel. 507 07 29 17<br />

Oddział Śląski: ul. Myśliwska 98, 43-100 Tychy, tel. 508 34 23 35<br />

biuro@mix-graf.lublin.pl www.mix-graf.pl<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

kleje introligatorskie<br />

farby<br />

lakiery<br />

środki pomocnicze do druku<br />

edycja Krystyna Wojewoda-Jaklińska<br />

ul. Sempołowskiej 10<br />

30-655 Kraków<br />

tel. 12 265 73 13; fax 12 655 14 43<br />

edycja.krakow@prokonto.pl<br />

Oferujemy:<br />

– pełen zakres produktów firmy Michael Huber Polska<br />

– płyty i gumy offsetowe<br />

– usługowe mieszanie farb offsetowych<br />

– kanaliki bigowe, chemię drukarską, środki pomocnicze<br />

zapraszamy:<br />

„aBeRa” Hurtownia artykułów Poligraficznych<br />

ul. Gdańska 126, 90-520 Łódź<br />

tel. 42 630 77 37; fax 42 630 77 39<br />

mail: abera@kpp.pl; www.abera.pl<br />

DO DRUKU OPAKOWAŃ<br />

FARBY I LAKIERY O ZNIKOMEJ MIGRACJI<br />

– lakiery dyspersyjne, – lakiery uV, – lakiery do blistrów<br />

– środki pomocnicze do druku, – kartony i folie<br />

podkładowe, – konfekcjonowane obciągi gumowe,<br />

– farby i lakiery offsetowe-konwencjonalne i uV<br />

– farby fleksograficzne: uV, wodne, rozpuszczalnikowe,<br />

– farby wklęsłodrukowe<br />

– mieszalnia farb offsetowych<br />

02-676 Warszawa, ul. Postępu 14<br />

tel./fax: 22 843 53 67, tel. 22 607 96 39<br />

e-mail: grafia@grafia.waw.pl<br />

www.grafia.waw.pl<br />

A&A MATERIAŁY POLIGRAFICZNE<br />

Adam Mierzejewski<br />

15-523 Białystok-Grabówka, ul. Oliwkowa 1<br />

tel./fax: (85) 74-02-006, (85) 74-18-186<br />

Autoryzowany dystrybutor farb drukarskich oraz środków<br />

pomocniczych hubergroup niezbędnych w procesie druku.<br />

- płyty offsetowe AGFA, Kodak<br />

- obciągi gumowe listwowane i bez listew<br />

- naciągi na wałki wodne<br />

- kleje introligatorskie<br />

- kontrbigi<br />

- kompletny program do sitodruku i tampodruku<br />

www.materialypoligraficzne.pl biuro@materialypoligraficzne.pl


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Oferujemy:<br />

– farby niskomigracyjne do<br />

sitodruku, fleksodruku<br />

i suchego offsetu uV<br />

– farby tampondrukowe bez<br />

związków chloru<br />

– gumy raklowe Watts<br />

– testery światła uV-tec<br />

Farby drukarskie<br />

Nowa oferta:<br />

– drukarka flat-bed do<br />

przedmiotów<br />

– Thau Digital by TecaPrint.<br />

eco-Solvent,<br />

– 2770 dpi, wysokość<br />

przedmiotów 150 mm<br />

Kolor-Graf<br />

04-689 Warszawa, ul.Snopowa 17a<br />

tel/fax. 22 613-12-26, kom. 501-784-24<br />

www.kolorgraf.com.pl<br />

Medien Partner Recycling<br />

Dariusz Bogdański<br />

tel/fax 022 725 62 56<br />

kom. 516-067-569<br />

kom. 513-088-444<br />

www.medienpartner.pl<br />

info@medienpartner.pl<br />

dariusz.bogdanski@medienpartner.pl<br />

FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY / RECYKLING<br />

ALTER EGO, Maria Świąder<br />

ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław<br />

tel/fax. 71/78-15-688, 608 869 037,<br />

509 720 166, e-mail: alter_ego_wr@op.pl<br />

Chemia, kleje, materiały introligatorskie<br />

i reklamowe<br />

Dział handlowy VIDART<br />

tel. 22 834 80 35 do 36<br />

fax: 834 80 34<br />

e-mail: editor5@vidart.com.pl<br />

marketing5@vidart.com.pl<br />

Recycling papieru, tektury<br />

i tworzyw sztucznych:<br />

• odzysk surowców wtórnych,<br />

• skup papieru, tektury, tworzyw sztucznych,<br />

• skup makulatury mieszanej i gazet,<br />

• odbiór odpadów i recycling.


Lm-8<br />

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE<br />

auTOMaT WyKRaWaJĄCO-TŁOCzĄCy SIMON-AP 1280 producent ASAHI (JAPAN)<br />

ze stacją usuwania odpadów, możliwość złocenia na gorąco,<br />

max. format wykrawania 920 x 1280 mm, min. 430 x 500 mm,<br />

materiał podłoża - karon lity oraz tektura trójfalista fala a, B i e,<br />

prędkość tłoczenia 5000 ark/h, siła nacisku max 350 ton,<br />

możliwość wykonywania złoceń na gorąco do formatu B1,<br />

rok produkcji 1985<br />

260.000 zł Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

linia zBieRaJĄCO-zSzyWaJĄCa Miller Martini 235/5<br />

Max format 480 x 300 mm, min format 148 x 105 mm, 5 stacji podajacych typ e6,<br />

trójnóż zabudowany, wykładak taśmowy, 2 kompresory,<br />

zespół zszywający: 4 głowice szyjące + 2 głowice szyjące oczkiem,<br />

rok produkcji 1975<br />

45.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

SKŁaDaRKO-SKleJaRKa Versor SK 100<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

Szer. maksymalna wykroju 1000 mm, minimalna 75 mm,<br />

gramatura: od 100 g/m 2 - 800 g/m 2 oraz mikrofala,<br />

przełamanie pierwszej i trzeciej bigi do pakowania automatycznego,<br />

klejenie liniowe, trzypunktowe, czteropunktowe,<br />

zainstalowany system klejenia na zimno firmy KaSS<br />

– sterownik 8 kanałów, 4 dysze,<br />

istnieje możliwość zainstalowania systemu klejenia na gorąco,<br />

rok produkcji 2002<br />

220.000 zł<br />

auTOMaT SiTODRuKOWy DO DRuKu ORaz laKieROWania uV<br />

SPS STOP CYLINDER<br />

Max format arkusza 900 x 630 mm, max format zadruku 880 x 618 mm,<br />

min. arkusz 250 x 250 mm, podajnik Mirus, tunel uV firmy aRGOn TROCKneR THeRMOJeT,<br />

wykładanie firmy MiRO, max prędkość 2.500 ark/h, rok produkcji 1971<br />

150.000 zł<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

MaSzyna OffSeTOWa DRuKuJĄCa HEILDERBERG SORM-Z<br />

Rok produkcji 1988, format 520 mm x 740 mm, dwa kolory,<br />

przebieg 78,5 mln odbitek, stan techniczny b. dobry<br />

139.000 zł<br />

18.000 zł<br />

Rok produkcji 1996, format a2+<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

naŚWieTlaRKa DO filMÓW Selectset Avantra 25S AGFA WRaz z RiPeM i WyWOŁyWaRKĄ<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.<br />

KOPiORaMa DO PŁyT OffSeTOWyCH THEIMER MONTAKOP<br />

format B1, rok produkcji 1995, programowanie, automatyczna przesłona, stan techniczny b.dobry<br />

(istnieje możliwość naświetlania na niej siatek do sitodruku)<br />

6.900 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa Solna 240<br />

rok produkcji 1978, 2 kolory<br />

format 710 x 1020 mm,<br />

max grubość podłoża drukowanego 1,2 mm<br />

gramatura papieru 100-1100 g/m 2 ,<br />

drukuje podstawki-wafle reklamowe,<br />

<strong>maszyn</strong>a sprawna.<br />

30.000 zł<br />

Maszyna fleksograficzna arkuszowa – DCM 3<br />

kontakt: tel. 71 310 31 00, fax. 71 310 31 01<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

produkcji francuskiej3 kolory,<br />

rok produkcji 1979,<br />

format 1250 x 1250 mm,<br />

<strong>maszyn</strong>a sprawna<br />

60.000 zł<br />

Wiązarka do palet na taśmę<br />

12 mm<br />

7.000 zł<br />

Belownica do makulatury<br />

wsad 300 kg, format max 1200 x 1000 x 600 mm<br />

5.000 zł<br />

Sklejarka półautomatyczna<br />

produkcji polskiej, format max. 1000 x 500mm,<br />

układanie kleju kołowe<br />

5.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-10<br />

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE<br />

fleXO KDO<br />

model Seeltec 10,5"- 5 kolorów + sekcja uV 160 W/cm 2<br />

40.000 EUR<br />

dodatkowo wyposażenie <strong>maszyn</strong>y – (8 kompletów cylindrów<br />

drukowych, 8-cylindrów magnetycznych, 14-aniloksów)<br />

Sprzedaż <strong>maszyn</strong>y łącznie z wyposażeniem.<br />

STAKER<br />

<strong>maszyn</strong>a do transportowania etykiet ciętych PeT, iMl, arkuszy<br />

współpracująca z <strong>maszyn</strong>ą flexo MPS ef- 330 lub podobną,<br />

nowa<br />

60.000 EUR<br />

Gallus EM-280<br />

sekcja rozcinania na arkusze - nowa, (nie używana)<br />

10.000 EUR<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Planeta P-24 SW<br />

rok produkcji 1973, 2 kolory<br />

format 710x 1020, odwracanie, <strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie<br />

55.000 zł 60.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Ploter frezujący MCut 1520<br />

w bardzo dobrym stanie technicznym, mało używany,<br />

pole robocze 1500 x 2000, rok produkcji 2005, prod. Coner Łódż<br />

Cena: 21 000 zł<br />

Bobiniarka-gilotyna<br />

szer. rob. 140 cm, mało używana do cięcia PCV<br />

gr. 2-3 mm, innych tworzyw, prod. zeMaT Łódź<br />

Cena: 17 500 zł<br />

Naciągarka siatek sitodrukowych<br />

160x160 cm, nowa<br />

Cena: 15 500 zł<br />

Przewijarka do etykiet<br />

stołowa, szer. roli 180 mm<br />

Cena: 7 500 zł<br />

Lampa UV - do naświetlania sit, prod. aPeD<br />

Cena: 1 900 zł<br />

Stół sitodrukowy ręczny<br />

szt 2, format 630 x 700, prod. Bestel<br />

Cena: 4 900 zł za jeden stół<br />

Termoprasa – używana<br />

Cena: 400 zł<br />

SlOTTeR<br />

Kirby + 1 kolor flexo<br />

rok produkcji 1974, szerokość robocza 2400 mm,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa KBA Rapida 74-5+L AL V2<br />

rok produkcji 2005 - lipiec,<br />

przebieg 25 mln odbitek,<br />

5 kolorów, format 520x 740 mm,<br />

wydajność 18.000 ark/h,<br />

podłoże drukowe od 60 g/m 2 do 1 mm,<br />

zespół lakierujący z raklem komorowym TReSu,<br />

przedłużone wykładanie - 1,8 m,<br />

suszenie końcowe na podczerwień i gorące powietrze,<br />

pakiet CX do kartonu o grubości do 1 mm,<br />

centralne przestawianie formatu w nakładaniu i wykładaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza,<br />

odelektryzowanie w nakładaniu,<br />

urządzenie Bldwin do automatycznego mycia<br />

zespołów farbowych, cylindrów gumowych i cylindrów dociskowych,<br />

nawijarka tkaniny, system CiP 3 link,<br />

aparat do proszkowania WeKO aP260 z jonizacją,<br />

instalacja do chłodzenia i stabilizacji temperatury<br />

w zespołach farbowych - Colortronic Varidamp,<br />

sztanca do płyt,<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

<strong>maszyn</strong>a serwisowana przez firmę KBa<br />

system zdalnej diagnozy Hot line<br />

1.755.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-12<br />

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE<br />

PRzeKRaWaCz POPRzeCznO-WzDŁuŻny<br />

LQS 1400x640<br />

prod. fOMM DDR, lata 1970-te,1-rolowy do foli i papieru,<br />

max. wymiar ciętego użytku 1400 x 640 mm<br />

Cena: 15.000 zł<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Planeta Po2<br />

lata 1970-te<br />

Cena: 10.000 zł<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Romayor 314<br />

prod.1978<br />

Cena: 4.500 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

TRÓJnÓŻ auTOMaT Horizon HT30<br />

1 nożowy,<br />

rok produkcji 2006,<br />

stan <strong>maszyn</strong>y bardzo dobry<br />

100.000 zł<br />

falCeRKa GUK B1<br />

4 kasety, 2 noże, typ K72/4Kl<br />

rok produkcji 1988, stan dobry<br />

40.000 zł<br />

WyWOŁyWaRKa DO PŁyT OffSeTOWyCH<br />

Toray B1<br />

także do druku bezwodnego, <strong>maszyn</strong>a sprawna<br />

1.000 zł<br />

kontakt: DRuKaRnia tel. 22 615 21 61, fax 22 615 66 62<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Planeta Po2<br />

Cena: 10.000 zł<br />

MaSzyna TyPOGRafiCzna<br />

Grafopress GPE<br />

prod. 1987<br />

Cena: 2.000 zł<br />

MaSzyna DO OPRaWy TWaRDeJ<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

PRaSa DO leG Stahl SBP80<br />

76 cm szerokość,<br />

stan bardzo dobry<br />

12.000 zł<br />

Szufladowce gratis! Przy zakupie powyżej 12.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Maszyny w produkcji, w dobrym stanie technicznym. Ceny <strong>maszyn</strong> mogą podlegać negocjacji.<br />

MaSzyna TyPOGRafiCzna<br />

Victoria 820<br />

przerobiona na druk+sztancowanie<br />

Cena: 4.500 zł<br />

Rodas BD 15<br />

rok produkcji-lata 1970-te<br />

wyposażenie: automatyczne<br />

podawanie okładek, grzbietówki i okleiny,<br />

prasowanie na wykładaniu Cena: 39.500 zł<br />

WyWOŁyWaRKa DO BlaCH OffSeTOWyCH<br />

Koenigs B1<br />

<strong>maszyn</strong>a sprawna<br />

1.000 zł<br />

IDEALNY<br />

DLA DRUKARNI<br />

CYFROWEJ


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Roland 202 TOB<br />

rok produkcji 1987,<br />

2 kolory,<br />

format 520 x 740 mm,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE<br />

AMKOVO Sp. z o. o.<br />

ul. Zdrojowa 2, 02-927 Warszawa<br />

tel./fax 22 842 27 40, 22 842 27 48,<br />

22 842 39 29<br />

Maszyny drukujące – ADAST, POLLY<br />

– używane, po remoncie, z gwarancją<br />

Krajarki papieru – MAXIMA 80, 92, 115<br />

– nowe<br />

– używane, po remoncie, z gwarancją<br />

Części zamienne do <strong>maszyn</strong> ADAST, POLLY, MAXIMA<br />

Części fabrycznie nowe<br />

Części eksploatacyjne do <strong>maszyn</strong> poligraficznych<br />

– obciągi, paski, noże, szpalty, oleje, smary<br />

Serwis<br />

Doradztwo techniczne<br />

www. amkovo.pl<br />

e-mail: biuro@amkovo.pl; serwis@amkovo.pl; czesci@amkovo.pl<br />

AURELIA<br />

8663 700-6+LX 894 000 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6<br />

50 mln odbitek, 6 kolorów, zespół lakierujący z dzielonymi<br />

kałamarzami, wydłużone wykładanie, półautomatyczna zmiana<br />

płyt, nawilżanie alkohol Polyflo, zdalne sterrowanie aCS,<br />

automat do mycia wałków i obciągów, 3 lampy uV pomiędzy<br />

zespołami, 3 lampy uV na wykładaniu<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

45.000 zł 80.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

SPRzeDaM MaSzyny POliGRafiCzne<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

GilOTyna<br />

Polar 78 X<br />

rok produkcji 2006,<br />

długość ostrza 78 cm,<br />

<strong>maszyn</strong>a programowana,<br />

stół powietrzny główny + 2 stoły boczne,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie<br />

8665 700-6+LX 494 827 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 6<br />

45 nmln odbitek, autoplate, nawilżanie alkoholowe Poly flo,<br />

Console aCS 6, urządzenie do mycia wałków i obciągów,<br />

zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, 2 wałki anilox,<br />

trzy suszarki uV między zespołami drukującymi, wydłużone<br />

wykładanie, proszkowanie<br />

HEIDELBERG<br />

8639 SM 52-5-P3+L 1 502 513 zł<br />

Rok prod. 2001, format , kolor<br />

52 mln odbitek, stół z podsysem na podawaniu, CP2000,<br />

alcolor, autoplate, odwracanie 5/0 2/3, chłodzone wałki<br />

wodne, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

zespół lakierujący, suszarka iR, proszkowanie Graphic alphatronic<br />

200<br />

8620 XL 105-5+LX2 3 475 812 zł<br />

Rok prod. 2006, format , kolor<br />

72 mln odbitek,<br />

8657 GTO 52+ 70 117 zł<br />

Rok prod. 1994, format 360x520, kolor 1<br />

26 mln odbitek, wyposażeniue standardowe, wersja plus<br />

8628 GTO 52-2 126 211 zł<br />

Rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2<br />

14 mln odbitek, alcolor, nowe wałki, stan techniczny bardzo<br />

dobry


Lm-14<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG<br />

8625 GTO 52-2 N+P 112 188 zł<br />

Rok prod. 1996, format 360x520, kolor 2<br />

22 mln odbitek, DDS-nawilżanie, Washmatic - automat do<br />

mycia wałków, szybkomocujace płyty, przystawka numeratora<br />

i perforatora, proszkowanie<br />

8638 GTO 52-2+ 79 181 zł<br />

Rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2<br />

52 mln odbitek, wersja plus, chłodzenie Royse + recyrkulacja<br />

8661 GTO 52-2-P 106 178 zł<br />

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2<br />

41 mln odbitek, alcolor, chłodzenie Baldwin, wersja plus,<br />

n+P, proszkowanie Grafix exactomat, sztanca do zaginania<br />

płyt, wzmocniony kompresor do drukowania kartonu, wyposażenie<br />

standardowe<br />

8648 GTOZ 52 102 171 zł<br />

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2<br />

42 mln odbitek, alcolor-nawilżanie alkoholowe, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne<br />

eltex, system pasowania Bacher 425, proszkowanie Weko<br />

T6, chłodzenie Baldwin<br />

8660 SM 52-2 368 616 zł<br />

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2<br />

49 mln odbitek, CPTronic, Preset, autoplate, automat do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący laco SP52,<br />

suszarka iR Baldwin, proszkowanie Grafix alphatronic 200<br />

rok produkcji 1996,<br />

format 720 x 1020,<br />

nawilżanie,<br />

alcolor,<br />

chłodzenie Technotrans,<br />

CPTronic, CPC-1.03,<br />

proszkowanie,<br />

odwracanie.<br />

Maszyna w dobrym stanie,<br />

możliwość testu<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

MaSzyna OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Heidelberg SM 102-2-P<br />

cena: 620.000 zł+VAT<br />

cena do negocjacji<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8643 SM 52-2 250 419 zł<br />

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2<br />

18 mln odbitek, standardowe wyposażenie, alcolor, chłodzenie<br />

MGe z pomiarem alkoholu, CPTronic, autoplate, proszkowanie<br />

Grafix alphatronic 200, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów<br />

8619 SM 52-2 P 174 291 zł<br />

Rok prod. 1998, format 370x520, kolor 2<br />

19,5 mln odbitek, autoplate, alcolor, CPTronic, urządzenie do<br />

mycia wałków i obciągów, odwracanie, proszkowanie<br />

8648 SM 52-2 P 200 335 zł<br />

Rok prod. 1999, format 370x520, kolor 2<br />

53,5 mln odbitek, CPTronic, stół podciśnieniowy na podawaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie<br />

alkoholowe alcolor, proszkowanie Grafix alphatronic 200,<br />

chłodzenie eco 30H03<br />

8627 SM 52-2 P+ 174 291 zł<br />

Rok prod. 1996, format 370x520, kolor 2<br />

60 mln odbitek, autoplate, alcolor, CP-Tronic, urządzenie do<br />

mycia wałków, obciągów, odwracanie, proszkowanie, wersja plus<br />

8646 MOZ-S+ 160 268 zł<br />

Rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2<br />

44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, wykładanie - SuperBlue,<br />

proszkowanie Grafix exactomat, elektroniczne kontrola marki<br />

przedniej, podajnik strumieniowy, układ zespołów drukujących:<br />

rzędowy


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8657 MOZP-S 118 198 zł<br />

Rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2<br />

83 mln odbitek, nawilżanie alcolor, chłodzenie Baldwin,<br />

kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie Weko T66, <strong>maszyn</strong>a<br />

oferowana z nowymi wałkami<br />

8638 PM 74-2-P 347 381 zł<br />

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2<br />

alcolor-nawilżanie, szybkomocujące płyty, urządzenie do mycia<br />

wałków, proszkowanie, wyposażenie standardowe<br />

8621 SM 74-2 270 452 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2<br />

72 mln odbitek, CPTronic, autoplate, urządzenie do mycia<br />

obciągów<br />

8658 SM 74-2 380 637 zł<br />

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2<br />

28 mln odbitek, CPTronic, alcolor, Baldwin, Preset, autoplate,<br />

proszkowanie<br />

8652 SM 74-2 450 754 zł<br />

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 2<br />

8 mln odbiek, autoplate, CPTronic, nawilżanie alkoholowe,<br />

urządzenie myjące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie,<br />

proszkowanie<br />

8634 SM 74-2-P 300 503 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2<br />

53 mln odbitek, alcolor, autoplate, urządzenie antystatyczne,<br />

chłodzenia Baldwin<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

MaSzyna OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Heidelberg SORMZ<br />

rok produkcji 1990,<br />

format 520 x 740,<br />

ilość odbitek 48 mln.,<br />

nawilżanie alkoholowe alcolor z chłodzeniem,<br />

szybkomocujące zaciski płyt,<br />

proszkowanie,<br />

<strong>maszyn</strong>a w bardzo dobrym stanie,<br />

dostępna natychmiast<br />

cena: 207.500+VAT<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8664 SM 74-2-P 366 613 zł<br />

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2<br />

75,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, CPTronic, autoplate,<br />

nawilżanie alcolor, Baldwin, urządzenie do mycia wałków<br />

i cylindrów, proszkowanie Grafix alphatronic 200, SuperBlue<br />

8661 SM 74-2-P+ 354 593 zł<br />

Rok prod. 1996, format 520x740, kolor 2<br />

24 mln odbitek, CPTronic, alcolor, autoplate, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Baldwin,<br />

wersja plus, proszkowanie Grafix alphatronic 200<br />

8660 SM 74-2-PH 450 754 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2<br />

49 mln odbitek, CP2000, alcolor, Technotrans alpha D-20-1-<br />

H-chłodzenie + recyrkulacja, Preset, autoplate, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne<br />

na podawaniu, poszkowanie Grafix<br />

8651 SM 74-2-PH 580 972 zł<br />

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2<br />

odwracanie 2/0- 1/1, wysokie wykładanie, CP2000, autoplate,<br />

chłodzenie z cyrkulacją, alcolor, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza, wyrównywacz arkusza, proszkowanie<br />

8655 SORMZ 92 154 zł<br />

Rok prod. 1975, format 520x740, kolor 2<br />

wyposażenie standardowe


Lm-16<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG<br />

8649 SORMZ 78 554 zł<br />

Rok prod. 1977, format 520x740, kolor 2<br />

nawilżanie konwencjonalne, chłodzenie Royce R&R proszkowanie<br />

8652 SORMZ 104 976 zł<br />

Rok prod. 1980, format 520x740, kolor 2<br />

69 mln odbitek, Dalgren-nawilżanie alkoholowe, chłodzenie<br />

Baldwin, szybkomocujące łapki płytowe, Super Blue, proszkowanie<br />

8657 SORMZ 146 245 zł<br />

Rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2<br />

63 mln odbitek, nawilżanie Royce<br />

8664 SORMZ 209 951 zł<br />

Rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2<br />

48 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe+chłodzenie, szybkomocujące<br />

zaciski płyt, proszkowanie, <strong>maszyn</strong>a w bardzo<br />

dobrym stanie<br />

8664 SORMZ 192 322 zł<br />

Rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2<br />

45 mln odbitek, alkolor, wyposazenie standardowe<br />

8654 SORMZ 222 372 zł<br />

Rok prod. 1993, format 520x740, kolor 2<br />

38 mln odbitek, CPC- 01, alcolor-Baldwin<br />

8658 SORMZ 198 332 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2<br />

79 mln odbitek, niskie wykładanie, wersja minus, nawilżanie<br />

alkoholowe alcolor, proszkowanie Weko T77, chłodzenie<br />

Baldwin, model szary, bez CPC<br />

MaSzyna OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

HEIDELBERG HARRIS M-600/B24<br />

8655 SORMZ 240 402 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2<br />

50 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe alcolor, chłodzenie<br />

Baldwin, proszkowanie Weko, niskie wykładanie<br />

8621 SM 102 Z CD+L 520 871 zł<br />

Rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 2<br />

89 mln odbitek, alcolor, CPC 1- 02, CPTronic, suszarka iR,<br />

non stop podawanie i wykładanie, chłodzenie Baldwin, kontrola<br />

podwójnego arkusza, proszkowanie, <strong>maszyn</strong>a jest wyczyszczona<br />

suchym lodem<br />

8631 SM 102 Z+L 310 519 zł<br />

Rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 2<br />

139 mln odbitek, CPC1-02, Baldwin, proszkowanie, suszarka iR<br />

8634 SM 102 Z+L 312 523 zł<br />

Rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 2<br />

139 mln odbitek, CPC 1-02, chłodzenie Baldwin, proszkowanie,<br />

suszarka iR,<br />

8653 SM 102 ZP 380 637 zł<br />

Rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 2<br />

100 mln odbitek, CPTronic, , CPC1-02, alcolor, proszkowanie,<br />

kontrola podwójnegp arkusza,<br />

8652 SM 102-2-P 394 660 zł<br />

Rok prod. 1995, format 720x1020, kolor 2<br />

127 mln odbitek, zdalne sterowanie farbą: CPC 1.03, CPTronic,<br />

stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

urządzenie antystatyczne, nawilżanie alcolor, autoplate, odwracanie<br />

2/0 - 1/1, urządzenie do mycia obciągów, suszarka<br />

16-stronicowa jednozwojowa <strong>maszyn</strong>a offsetowa, rok budowy 1995,<br />

4 kolory; odcięcie: 630 mm<br />

maksymalna szerokość papieru: 965 mm; maksymalna prędkość druku: 50.000 obr./godz.<br />

cena: 1.100.000 zł+VAT<br />

cena netto dotyczy <strong>maszyn</strong>y „tak jak stoi” – demontaż i transport oraz koszty z tym związane ponosi kupujący<br />

kontakt: tel. 42 675 62 52; fax 42 675 62 53<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

iR- iVT Combi, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Grafix<br />

exatronic, chłodzenie Technotrans, system powietrza-centralny<br />

8621 SM 102-2-P 560 938 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 2<br />

91 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-04, alcolor, autoplate,<br />

chłodzenia Technotrans, Preset, Superblue, proszkowanie<br />

8634 SM 102-2-P 721 206 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 2<br />

126 mln odbitek, proszkowanieCP2000, alcolor, autoplate,<br />

Preset,<br />

8627 SM 102-2-P 1 001 675 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 2<br />

30 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000, suszarka<br />

iR, urządzenie do mycia wałków i obciągów, odwracanie,<br />

proszkowanie Grafix<br />

8651 SM 102-2-P 1 322 211 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2<br />

85 mln odbitek, odwracanie 2/0- 1/1, CP2000, Presetlink,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, autoplate,<br />

alcolor, CombiStar, chłodzenie Technotrans<br />

8638 SM 102-2-P 1 135 899 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2<br />

70 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, automat do<br />

mycia wałków i obciągów, proszkowanie Grafix Betatronic<br />

100, podajnik typ Preset Plus, wykładanie z modułem S,<br />

kontrola temperatury farby, Technotrans alcosmart<br />

8645 SORSZ 288 482 zł<br />

Rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 2<br />

15 ,5 mln odbitek , CPC 1-01, alcolor, pasowanie Bachera<br />

8640 GTOV 52+ 286 479 zł<br />

Rok prod. 1987, format 360x520, kolor 4<br />

69 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe-alcolor, zdalne sterowanie-CPC<br />

1.02, proszkowanie Grafix exactomat, urządzenie<br />

antystatyczne eltex, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza - Weko, system pasowania Bacher<br />

425, szybkomocujące zaciski płyt<br />

8640 GTOV 52+ 312 523 zł<br />

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 4<br />

46 mln odbitek,nawilżanie alcolor, sterowanie farby CPC 1.02,<br />

urządzenie antystayczne eltex, proszkowanie Grafix exactomat,<br />

chłodzenia Baldwin, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza-Weko,<br />

system pasowania Bacher 425, szybko mocujące<br />

zaciski płyt, wersja plus<br />

8634 GTOVP 52 290 486 zł<br />

Rok prod. 1989, format 360x520, kolor 4<br />

95 mln odbitek, CPC 1-01, alcolor, kontrola podwójnego<br />

arkusza, proszkowanie<br />

8632 GTOVP 52+ 258 432 zł<br />

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 4<br />

47 mln odbitek, podajnik wstępny ze stosu, kontrola podwójnego<br />

arkusza, kontrola marki bocznej -lewa i prawa, chromowane<br />

cylindry, kontrola komputerowa druku z piórem świetlnym<br />

i pamięcią, nawilżanie Baldwin z chłodzeniem Technotrans,<br />

szybkomocujące uchwyty płyt, odwracanie 2/3, wersja plus,<br />

wykładak łańcuchowy, proszkowanie Weko, wózki paletowe na<br />

podawaniu i wykładaniu, narzędzia i akcesoria dla operatora<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

8641 SM 52-4+ 1 414 365 zł<br />

Rok prod. 2007, format 360x520, kolor 4<br />

5 mln odbitek, anikolor - zespół farbowy, CP2000 - centralne<br />

sterowanie farbą, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, elektroniczna kontrola marki przedniej<br />

i bocznej, proszkowanie Mediprint, wersja plus, podajnik Heidelberg<br />

z podsysem<br />

8661 SM 52-4+LX 743 243 zł<br />

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4<br />

46 mln odbitek, CP 2000, alcolor, autoplate, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego<br />

arkusza, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, suszarka<br />

iR<br />

8638 SM 52-4+LX 791 323 zł<br />

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4<br />

46 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola<br />

podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

wydłużone wykładanie, suszarka iR<br />

8616 SM 52-4+LX 1 013 695 zł<br />

Rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4<br />

80 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, etc.<br />

8626 SM 52-4-H 1 504 516 zł<br />

Rok prod. 2009, format 370x520, kolor 4<br />

5 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, półwysokie<br />

wykładanie, proszkowanie<br />

8619 SM 52-4-H 1 502 513 zł<br />

Rok prod. 2009, format 370x520, kolor 4<br />

autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000, urządzenie do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie, wykładanie<br />

półwysokie<br />

8616 SM 52-4-P 434 727 zł<br />

Rok prod. 1997, format 370x520, kolor 4<br />

63 mln odbitek, CPC 1-04, alcolor, autoplate, wersja plus,<br />

nowe wałki farbowe<br />

8637 SM 52-4-P 454 060 zł<br />

Rok prod. 1998, format 370x520, kolor 4<br />

36 mln odbiek CPC 1-04, alcolor, autoplate, automat do<br />

mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza,<br />

elektroniczna kontrola marki bocznej, Technotrans-chłodzenie+<br />

recyrkulacja, proszkowanie Weko<br />

8640 SM 52-4-P 681 139 zł<br />

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 4<br />

48 mln odbitek, CP2000, alclor, autoplate, urządzenie do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix alphatronic<br />

200<br />

8658 SM 52-4-P 801 340 zł<br />

Rok prod. 2003, format 370x520, kolor 4<br />

17 mln odbitek, CP2000, autoplate, alcolor, urządzenia do<br />

mycia wałków, obciągów, cylindrów Technotrans<br />

8619 SM 52-4-P 777 300 zł<br />

Rok prod. 2004, format 370x520, kolor 4<br />

18 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie,<br />

proszkowanie


Lm-18<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG<br />

8627 SM 52-4-P 721 206 zł<br />

Rok prod. 2004, format 370x520, kolor 4<br />

18 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie,<br />

proszkowanie<br />

8635 SM 52-4-P 801 340 zł<br />

Rok prod. 2005, format 370x520, kolor 4<br />

32 mln odbitek, alcolor, Technotrans, autoplate, CP2000,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów<br />

8618 SM 52-4-SE+ 568 135 zł<br />

Rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4<br />

53 mln odbitek, autoplate, alcolor, szybkość 13000 ark/h<br />

8638 SM 72 VP 363 728 zł<br />

Rok prod. 1987, format 520x720, kolor 4<br />

140 mln odbitek, CPC 1-02, alcolor - nawilżanie, Technotrans<br />

- chłodzenie, szybkomocujące zaciski płyt, Grafix- proszkowanie,<br />

wyposażenie standardowe<br />

8616 PM 74-4-P3 821 374 zł<br />

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4<br />

60 mln odbitek, CPC 1-04, alcolor, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, etc.<br />

8640 SM 74-4 P3-H 416 697 zł<br />

Rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4<br />

101 mln odbitek, zdalne sterowanie CPC-104, CPTronic,<br />

Preset, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza,<br />

autoplate, alcolor, urządzenie do mycia obciągfów i cylindrów,<br />

odwracanie -4/0 - 2/2, proszkowanie, Grafix alphatronc 200,<br />

wysokie wykladanie, chłodzenie Technotrans<br />

8646 SM 74-4-CD 1 324 214 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4<br />

50 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, Technotrans<br />

- chłodzenie, proszkowanie<br />

8646 SM 74-4-CD 1 620 710 zł<br />

Rok prod. 2007, format 520x740, kolor 4<br />

57 mln odbitek, alcolor, Technotrans, autoplate, CP2000,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie<br />

8623 SM 74-4-CD+L-C 1 372 295 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4<br />

59 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-04, alcolor, Preset, autoplate,<br />

wyrównywacz arkusza, peoszkowanie<br />

8637 SM 74-4-CD+L-C 1 579 145 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4<br />

71 mln odbitek, CP2000, alcolor Vario, automat do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, wykładnie strumieniowe,<br />

kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej, proszkowanie<br />

Grafix exatronic, wysokie wykładanie, suszarka<br />

iR- DrytStar 2000, podawanie non-stop, Preset, wyrównywacz<br />

arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, Technotrans<br />

- kontrola temperatury farby, Technotrans - chłodzenie + recyrkulacja,<br />

świetlne pióro<br />

8661 SM 74-4-CD+L-C 1 498 622 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4<br />

71 mln odbitek, CP2000, alcolor Vario, automat do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego arkusza,<br />

kontrola marki bocznej, proszkowanie Grafix exatronic wysokie<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

wykladanie, suszarka iR DryStar 2000, podawanie non stop,<br />

Preset, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na podawaniu<br />

i wykładaniu, kontrola temperatury farby i chłodzenie Technotrans<br />

z recyrkulacją, pióro świetlne<br />

8664 SM 74-4-CD+LX 1 522 546 zł<br />

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 4<br />

30 mln odbitek, autoplate, CP2000, nawilżanie alcolor Vario,<br />

chłodzenie Technotrans, podawanie Preset, kontrola temperatury<br />

farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

wydłużone wykładanie, zespół lakierujący z wałkami anmilox<br />

i dzielonymi kałamarzami, suszarka iR, proszkowanie<br />

8653 SM 74-4-H 721 206 zł<br />

Rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4<br />

63 mln odbitek, alcolor, Technotrans, CPC1-04, CPTronic,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, SuperBlue,<br />

suszarka iVT Combi,<br />

8625 SM 74-4-H 1 702 848 zł<br />

Rok prod. 2008, format 520x740, kolor 4<br />

18 mln odbitek, wysokie wykladanie, CP2000, alcolor, automatyczne<br />

mycie wałków, obciągów i cylindrów, chromowane<br />

cylindry obciągów i cylindrów drukujących, suszarka iR, proszkowanie<br />

8653 SM 74-4-H+L 811 357 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4<br />

112 mln odbitek, CPC1-04, autoplate, suszarka iR, wysokie<br />

wykładanie, alcolor<br />

8618 SM 74-4-P 485 375 zł<br />

Rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4<br />

127 mln odbitek, autoplate, CPC 1-03- zdalne sterowanie<br />

farbą, alcolor, podajnik Preset, odwracanie 4/0 - 2/2, wersja<br />

plus<br />

8621 SM 74-4-P 500 838 zł<br />

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 4<br />

75 mln odbitek, alcolor, kontrola farby CPC 1.04, CPTronic,<br />

automatyczna zmiana płyt, autoplate, urządzenie do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie alphatronic<br />

200, urządzenie chłodzące Technotrans, stalowa płyta na<br />

podawaniu<br />

8635 SM 74-4-PH 651 089 zł<br />

Rok prod. 1996, format 520x740, kolor 4<br />

115 mln odbitek, alcolor, Technotrans, autoplate, CPC 1-04,<br />

CPTronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów<br />

8638 SM 74-4-PH 735 630 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4<br />

115 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, Preset, autoplate, proszkowanie,<br />

wyposażenie standardowe,<br />

8626 SM 74-4-PH 1 322 211 zł<br />

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4<br />

32 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans- system<br />

chłodzenie, CP 2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, odwracanie 2+2, proszkowanie, zaginarka i sztanca<br />

do płyt, nowe wałki<br />

8625 SM 74-4-PH 1 490 492 zł<br />

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4<br />

32 mln odbitek, wysokie wykładanie, odwracanie 4/0 , 2/2,<br />

CP2000, CP Tronic, autoplate, alcolor, suszarka iR, nowe<br />

wałki, zaginarka i dziurkarka do płyt


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8650 SM 75-4- XL-C 1 951 263 zł<br />

Rok prod. 2008, format 530x750, kolor 4<br />

4 mln odbitek, CP2000, axisControl, autoplate, alcolor,<br />

ComiStar - chłodzenie, kontrola temperatury farby, StaticStar<br />

- urządzenie antystatyczne, airStar - dystrybucja powietrza,<br />

proszkowanie - PowderStar aP232<br />

8663 SM 102-4 CD 1 622 714 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 4<br />

140 mln odbitek, CP2000, axis Control, autoplate, Preset,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa<br />

płyta na podawaniu, nawilżanie alcolor Vario, kontrola temperatury<br />

farby, chłodzenie Technotrans Beta, urządzenie do<br />

sztancowania i zaginania płyt, proszkowanie Grafix exatronic<br />

Plus<br />

8633 SM 102-4 CD+L 1 742 915 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 4<br />

69 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000,<br />

zespół lakierujący, suszarka iR, urządzenie do mycia wałków<br />

i obciągów, proszkowanie Grafix<br />

8644 SM 102-4 CD+LX 991 658 zł<br />

Rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 4<br />

55 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, alcolor Vario, autoplate,<br />

urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, zespół lakierujący,<br />

wydłużone wykładanie, podawanie i wykładanie non-stop,<br />

proszkowanie Weko, suszarka iR-Grafix,<br />

8626 SM 102-4 CD+LX 1 602 680 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 4<br />

63,5 mln odbitek, CP2000, alcolor, Technotrans HydroStar<br />

Beta D40 l+ alcoSmart, kontrola temperatury farby, autoplate,<br />

Preset na podawaniu, urządzenie antystatyczne eltex na podawaniu,<br />

non-stop na podawaniu i wykładaniu, elektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, zespół lakierujący (wałki gumowe),<br />

wydłużone wykładanie, suszarka iR-Heidelberg DryStar, proszkowanie<br />

PowderStar Duo Plus<br />

8618 SM 102-4 CD+LX 2 265 828 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 4<br />

80 mln odbitek, autoplate, CP2000-kontrola i diagnostyka<br />

<strong>maszyn</strong>y w systemie cyfrowym, alcolor, podajnik Preset Plus,<br />

WashStar - system mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

airStar - system dystrybucji nadmuchu i podciśnienia powietrza,<br />

zespół lakierowania z dzielonymi kałamarzami, suszarka iR<br />

Drystar 3000, wydłużone wykładanie lX2<br />

8635 SM 102-4-P 1 003 678 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 4<br />

109 mln. odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, Preset, suszarka<br />

iR, urządzenie antistatik, Combi-Star urządzenie do recyrkulacj<br />

nawilżania i kontroli temperatury farby, DryStar<br />

8621 SM 102-4-P3 711 189 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 4<br />

210 mln odbitek, zdalne sterowania farbą CPC 1.04 , CPTronic,<br />

stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, dmuchawa<br />

jonów, alcolor, automatyczna zmiana płyt autoplate,<br />

odwracanie 4/0 - 2/2, system pasowania, urządzenie do<br />

mycia wałków, chromowane cylindry obciągów i płytowe,<br />

Superblue na wykładaniu, wyrównywacz arkusza, proszkowanie<br />

exatronic Plus, proszkowanie Grafix, non stop wykładanie,<br />

stalowa płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzące Technotrans,<br />

kompresory<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

8616 SM 102-4-P3 1 181 977 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 4<br />

87 mln odbitek, CP2000, alcolor, kontrola temperatury farby,<br />

DryStar, etc.<br />

8633 SM 102-4-P3+L 1 312 194 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 4<br />

117 mln odbitek, autoplate, alcolor, Technotrans, CP2000,<br />

zespół lakierujący, suszarka iR, urządzenie do mycia wałków,<br />

obciągów, odwracanie, proszkowanie Grafix<br />

8646 XL 105-4 +L 3 325 561 zł<br />

Rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4<br />

28 mln odbitek, alcolor, kontrola temperatury farby, airStar,<br />

autoplate, proszkowanie PowderStar, urządzenie antystatyczne,<br />

wydłużone wykładanie<br />

8646 GTOFP 52 330 553 zł<br />

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 5<br />

19 mln odbitek, alcolor, CPlC i CPTronic, Grafix exactomat,<br />

pasowanie BacherControl<br />

8637 SM 52-5 695 162 zł<br />

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5<br />

41 mln odbitek, CP2000, alcolor-nawiżanie, proszkowanie<br />

- Grafix alphatronic, SuperBlue<br />

8620 SM 52-5+LX 1 212 027 zł<br />

Rok prod. 2005, format 370x520, kolor 5<br />

25 mln odbitek, CP2000, stół podciśnieniowy na podawaniu,<br />

elektroniczna kontrola marki bocznej, alcolor, autoplate, hartowane<br />

cylindry płytowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka iR - DryStar,<br />

wysokie wykładanie, wydłużone wykładanie, chłodzenie Technotrans,<br />

proszkowanie Grafix alphatronic 200, urządzenie<br />

antystatyczne - eltex, przystawka do druku kartonu - 06 mm<br />

8637 SM 52-5-P 418 272 zł<br />

Rok prod. 1997, format 370x520, kolor 5<br />

CPC 1-04, alcolor, autoplate, odwracanie 1/4, automat do<br />

mycia obciągów, system pasowanie Bacher 2000, kontrola<br />

podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

suszarka iR, niskie wykładanie, proszkowanie, podajnik typ<br />

Heidelberg, chłodzenie + recyrkulacja typ MGe<br />

8661 SM 52-5-P2 713 193 zł<br />

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 5<br />

34 mln oditek, CP 2000, autoplate, Preset, alcolor, kontrola<br />

temperatury farby, kontrola podwójnego arkusza, odwracanie,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów<br />

8639 SM 52-5-PH 647 082 zł<br />

Rok prod. 1998, format 370x520, kolor 5<br />

62 mln odbitek, stół z podsysem na podawaniu, zdalne sterowanie<br />

farbą CPC-1,04, odwracanie 5/0 2/3, wysokie wykładanie,<br />

urządzenie chłodzenia, kontrola podwójnego arkusza i braku<br />

arkusza, autoplate, proszkowanie Grafix alphatronic 200<br />

8620 SM 74-5 P3 540 905 zł<br />

Rok prod. 1994, format 520x740, kolor 5<br />

65 mln odbitek, zdalna kontrola CPC 1.03, CPTronic, stalowa<br />

płyta na wykładaniu, podwójna kontrola arkusza i braku<br />

arkusza, nawilżanie alkoholowe alcolor, urządzenia do mycia<br />

wałków i obciągów, odwracanie 5/0 - 2/3, proszkowanie,<br />

urządzenie chłodzące


Lm-20<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG<br />

8652 SM 74-5 P3 1 069 789 zł<br />

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5<br />

56 mln odbitek, CP 2000, stalowa płyta na podawaniu, stół<br />

z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, kontrola elektroniczna marki bocznej,<br />

nawilżanie alkoholowe alcolor Vario, chłodzone wałki farbowe,<br />

odwacanie 5/0 - 2/3, autoplate, urządzenie do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, wyrównywacz arkusza, proszkowanie<br />

alphatronic 200, wysokie wykładanie, stalowa płyta na<br />

wykładaniu, chłodzenie Technotrans<br />

8660 SM 74-5+L 2 644 422 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5<br />

165 mln odbitek, CP2000, alcolor Vario, chłodzenie +recyrkulacja<br />

Technotrans, kontrola temperatury farby, Preset, autoplate,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Preset na<br />

wykładaniu i podawaniu, płyta stalowa na podawaniu i wykładaniu,<br />

kontrola marki przedniej, kontrola podwójnego arkusza,<br />

eltex-urządzenie antystatyczne na podawaniu, zespół lakierujący<br />

Tresu z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykładanie,<br />

suszarka iR, proszkowanie Grafix exatronic Due Plus<br />

8650 SM 74-5+L 1 857 105 zł<br />

Rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5<br />

10 mln odbitek, urządzenie antystatyczne eltex, proszkowanie<br />

Grafix alphatronic 200, mechaniczna i elktroniczna kontrola<br />

podwnego arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie<br />

Technotrans, suszarka iR Heidelberg DryStar, CP2000<br />

8631 SM 74-5-CD 1 534 566 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5<br />

105 mln odbitek, CP2000, Preset, autoplate, alcolor, urządzenie<br />

do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie<br />

8641 SM 74-5-CD 2 003 350 zł<br />

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 5<br />

30 mln odbitek, autoplate, Preset, nawilżanie alcolor+ system<br />

chłodzenia Technotrans, CombStar, CP2000, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka iR, proszkowanie<br />

Weko<br />

8642 SM 74-5-CD+LX 1 843 082 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5<br />

67,5 mln odbitek, CP2000, axis - kontrola pasowania, alcolor<br />

Vario, autoplate, DryStar, suszarka iR<br />

8636 SM 74-5-H 929 554 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5<br />

124 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, alcolor, autoplate,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Technotrans,<br />

proszkowanie<br />

8622 SM 74-5-H 1 202 010 zł<br />

ok prod. 2004, format 520x740, kolor 5<br />

64 mln odbitek, CP2000, antistatic, alcolor, autoplate, Technotrans,<br />

suszarka Heidelberg iR, wysokie wykładanie<br />

8650 SM 74-5-H 1 782 982 zł<br />

Rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5<br />

23 mln odbitek, CP2000, autoplate, alcolor, chłodzenie Technotrans<br />

z cyrkulacją, automat do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, dmuchawa jonów na podawaniu, stalowa płyta<br />

na podawaniu i wykładaniu, elektroniczna kontrola marki<br />

bocznej, kontrola podwójnego arkusza<br />

8636 SM 74-5-H+L 991 658 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5<br />

115 mln odbitek, alcolor, Technotrans, SuperBlue, wysokie<br />

wykładanie, kontrola temperatury farby<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8659 SM 74-5-H+L 1 001 675 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5<br />

58 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, alcolor, autopolate,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów<br />

8622 SM 74-5-PH 841 407 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5<br />

80 mln odbitek, CPC, alcolor, autoplate, urządzenia do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów<br />

8636 SM 74-5-PH 1 135 899 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5<br />

65 mln odbitek, CP2000, alcolor, Preset, suszarka iR,<br />

urządzenie antystatyczne, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów<br />

8624 SM 74-5-PH 1 141 910 zł<br />

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5<br />

134 mln odbitek, odwracanie 5/0, 1/4, 2/3, CP2000 (z<br />

systemem Preset link), densytometr RS400 Techcon, kontrola<br />

temperatury farby, autoplate, alcolor, Tefchnotrans-nawilżanie<br />

z cyrkulacją, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów<br />

8661 SM 74 -5 CD P3 1 722 881 zł<br />

Rok prod. 2006, format 530x740, kolor 5<br />

47 mln odbitek, CP2000, Preset, autoplate, alcolor, Technotrans<br />

CombiStar proszkowanie Weko PowderStar aP 232<br />

8661 SM 74-5 CD P3+L 2 444 087 zł<br />

Rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5<br />

56 mln odbitek, CP2000, autoplate, Preset, alcolor, urządzenie<br />

do mycia cylindrów drukujących, CombiStar, kontrola temperatury<br />

farby, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami,<br />

suszarka DryStar 2000, proszkowanie Weko PowderStar aP262<br />

8640 SM 102 FP 230 385 zł<br />

Rok prod. 1977, format 720x1020, kolor 5<br />

65 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, odwracanie 5/0- 2/3,<br />

stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, proszkowanie, chłodzenie Baldwin<br />

8616 SM 102-5 CD 2 418 043 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 5<br />

83 mln odbitek, CP2000, Preset Plus, alcolor, autoplate, axis<br />

Control, etc.<br />

8656 SM 102-5 CD+LX 1 402 345 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5<br />

132 mln odbitek, 5 kolorów +lakier i wydłużone wykładanie,<br />

CPTronic, CPC1-04, alcolor Vario, autoplate, Preset, automat<br />

do mycia wałków, obciągów i cylindrów, centralna dystrybucja<br />

powietrza air Cabinet, kontrola temperatury farby, stalowa<br />

płyta na podawaniu, chromowane cylindry, suszarka iR typ<br />

Heidelberg, intercom, podawanie i wykładanie non stop, automatyczne<br />

pasowanie, wymienione wałki w 2010 roku<br />

8653 SM 102-5 CD+LX 1 464 449 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5<br />

118 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, alcolor, autoplate, proszkowanie<br />

8617 SM 102-5 CD+LX 2 009 360 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5<br />

125 mln odbitek, zespół lakierujący, CP2000, alcolor, autoplate,<br />

airStar, etc<br />

8616 SM 102-5 CD+LX 2 353 936 zł<br />

Rok prod. 2003, format 720x1020, kolor 5<br />

90 mln odbitek, zespół lakierujacy, CP2000, alcolor, autoplate,<br />

airStar, etc.


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8659 SM 102-5 CD+LX 2 447 693 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 5<br />

60 mln odbitek, CP2000, alcolor, Technotrans, urządzenie antystatyczne,<br />

autoplate, Preset, urządzenie do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów<br />

8636 SM 102-5 CD+LX 3 053 105 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5<br />

53 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, urządzenie antystatyczne,<br />

Technotrans, suszarka iR, suszarka końcowa uV<br />

oraz suszarka uV pomiędzy zespołami drukującymi<br />

8659 SM 102-5 CD+LX 2 704 523 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5<br />

90 mln odbitek, Preset, kontrola podwójnego arkusza,<br />

autoplate, system dystrybucji powietrza, CombiStar, wysokie<br />

wykładanie, wydłużone wykładanie, proszkowanie<br />

8636 SM 102-5-P 923 544 zł<br />

Rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 5<br />

125 mln odbitek, alcolor, autoplate, CPC 1-04, CPTronic, suszarka<br />

iR, automatyczne pasowanie, proszkowanie<br />

8617 SM 102-5-P3 973 628 zł<br />

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5<br />

104 mln odbitek, odwracanie - 2/3 - 5/0, CPC 1-04, autoplate, etc.<br />

8640 SM 102-5-P3 1 502 513 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 5<br />

65 mln odbitek, CP2000, Preset, autoplate, chłodzone wałki<br />

farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

odwracanie 5/0-2/3, chłodzenie HydroStar, proszkowanie<br />

Grafix exatronic Plus, urządzenie antystatyczne eltex, kompresory,<br />

ScrollStar, airStar<br />

8637 SM 102-5-P3 1 037 852 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 5<br />

CP2000 z pamięcią & Preset link, odwracanie 5/0, 2/3,<br />

Preset - podawanie/wykładanie, alcolor Vario, nawilżanie,<br />

chłodzenie Technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, automat<br />

do mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza,<br />

urządzenie antystatyczne, proszkowanie - Grafix exatronic<br />

Duo Plus, cetralny system powietrzny - air Cabinet<br />

8640 SM 102-5-P3+L 3 265 461 zł<br />

Rok prod. 2007, format 720x1020, kolor 5<br />

47,5 mln odbitek, CP2000, stalowa płyta na podawaniu, stół<br />

z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

alcolor-Vario, odwracanie 5/2- 2/3, zespół lakierujący, suszarka,<br />

stalowa płyta na wykładaniu<br />

8647 XL 105- 5+ L 3 553 943 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5<br />

47 mln odbitek, CP2000, Preset, autoplate, antistatic,<br />

chłodzenie Technotrans, wydłużone wykładanie, proszkowanie<br />

PowderStar<br />

8617 XL 105-5+LX2 3 640 087 zł<br />

Rok prod. 720x1020, format 5, kolor<br />

81 mln odbitek, zespół lakierujący, CP2000, alcolor, autoplate,<br />

Preset, etc.<br />

8617 XL 105-5+LX2 5 056 455 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5<br />

100 mln odbitek, zespół lakierujący, CP2000, alcolor, autoplate,<br />

Preset<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

8660 XL 105-5LX 2 924 891 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5<br />

148 mln odbitek, CfP 2000, alcolor, Technotrans, urządzenie<br />

antystatyczne, wysokie wykładanie, suszarka iR, proszkowanie<br />

8623 XL 105-5LX 3 580 788 zł<br />

Rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 5<br />

75 mln odbitek, CP 2000, alcolor, autoplate, Preset, kontrola<br />

temperatury farby, proszkowanie<br />

8620 XL 105-5+LX2 3 475 812 zł<br />

Rok prod. 2006, format 750x1050, kolor 5<br />

CP2000, Preset Plus, stalowa płyta na podawaniu, podciśnieniowy<br />

stół na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

urządzenie antystatyczna, alcocolor, autoplate, urządzenie<br />

do mycia wałków, chłodzone wałki farbowe, system pasowania,<br />

inkline, urządzenie perforujące, zespół lakierujący, dzielone<br />

kałamarze, suszarka iR, proszkowanie Weko, wyrównywacz<br />

arkusza, wydłużone wykładanie - lX2, stalowa płyta na<br />

wykładaniu, automix-Technotrans, chłodzenie Technotrans,<br />

<strong>maszyn</strong>a chłodzona wodą<br />

8662 XL 105-5LX 2 844 757 zł<br />

Rok prod. 2005, format 750x1050, kolor 5<br />

147 mln odbitek<br />

8657 XL 75-6+LX2-F 3 205 360 zł<br />

Rok prod. 2008, format 605x750, kolor 6<br />

45 mln odbitek, system kontroli farby spectrometryczny,<br />

zdalny system kontroli Press Center, oprogramowanie Color<br />

fast Solution, Preset na podawaniu, stalowa płyta na<br />

podawaniu, stół z podsysem na podwaniu, fotoelektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, ultrosoniczna kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, nawilżania alkoholowe alcolor Vario,<br />

autoplate - automatyczne podawanie płyt, chłodzone wałki<br />

farbowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

zespół lakierujący, dzielone kałamarze farbowe, suszarka iR<br />

- model DryStar 2000, Preset na wykładaniu, wydłużone<br />

wykładanie 160 cm/lX2, proszkowanie PowderStar aP500,<br />

podawanie non-stop, stalowa płyta na wykładaniu, centralna<br />

dystrybucja powietrza airStar, chłodzenie CombiStar 3000 PRO,<br />

kompresor ScrollStar Copco, max szybkość 18.000 ark/h,<br />

wykładanie non-stop<br />

8654 SM 102-6 CD+LX 2 524 221 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6<br />

150 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, suszarka po 1- szym<br />

zespole uV, suszarka końcowa uV, proszkowanie<br />

8625 SM 102-6 CD+LX 2 123 551 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6<br />

120 mln odbitek, CP2000, autoplate, Preset, alcolor Vario,<br />

System inkline, kontrola temperatury farby, zespół lakierniczy,<br />

suszarka iR, wydłużone wykładanie<br />

8647 SM 102-6 CD+LX 2 624 389 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6<br />

105 mln odbitek, CP2000, autoplate, urządzenie do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Technotrans,<br />

kontrola temperatury farby, suszarka iR<br />

8637 SM 102-6-P 1 897 172 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6<br />

100 mln odbitek, CP2000, alcolor, autoplate, Preset, proszkowanie<br />

PowderStar Duo Plus


Lm-22<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG / KBA<br />

8639 SM 102-6-P3 1 752 931 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6<br />

105 mln odbitek, Preset plus, stalowa płyta na podawaniu,<br />

urządzenie antystatyczne, kontrola podwójnego arkusza i braku<br />

arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, alkoholowe<br />

nawilżanie alcolor Vario, autoplate, odwracanie 6/0 - 2/4,<br />

chłodzone wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów,<br />

inkline Plus, chromowane cylindry płytowe, system<br />

pasowania, proszkowanie Grafix, wyrównywacz arkusza,<br />

SuperBlue na wykładaniu, stalowa płyta na wykładaniu,<br />

urządzenie chłodzenia, kompresory<br />

Serwis <strong>maszyn</strong> poligraficznych:<br />

- serwis <strong>maszyn</strong> KBa<br />

- części fabryczne do <strong>maszyn</strong> Polly oraz Performa.<br />

Ceny fabryczne, szybki czas realizacji zamówienia.<br />

filtry i akcesoria do <strong>maszyn</strong> poligraficznych.<br />

Transport <strong>maszyn</strong><br />

Sprzedaż <strong>maszyn</strong> poligraficznych:<br />

www.printingmachines.pl<br />

KBA ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków<br />

tel./fax 012 251 12 60<br />

Firma „LUBICZ” Autoryzowany Serwis Maszyn<br />

Poligraficznych inż. Bohdan Berliński<br />

działa na rynku polskim od 1993 r i zajmuje się:<br />

– kompleksową obsługą drukarń na terenie całej Polski<br />

w zakresie:<br />

• napraw serwisowych <strong>maszyn</strong> offsetowych arkuszowych,<br />

introligatorskich i sztancujących oraz do<br />

uszlachetniania druków<br />

• remontów, demontażu, transportu oraz montażu<br />

<strong>maszyn</strong> poligraficznych wraz z ich uruchamianiem<br />

• doradztwa technicznego przy zakupie nowych<br />

i <strong>używanych</strong> <strong>maszyn</strong> poligraficznych<br />

• pośrednictwa w zakupie <strong>maszyn</strong> poligraficznych<br />

– montażem oraz serwisem gwarancyjnym nowych<br />

<strong>maszyn</strong> offsetowych KBa Performa 74 i KBa Rapida 75<br />

– sprzedażą części zamiennych do <strong>maszyn</strong> offsetowych<br />

Siedziba: 30-436 Kraków, ul. narvik 9<br />

Tel. / fax. +48 12 262-03-75<br />

Biuro i Warsztat: 30-390 Kraków, ul. zawiła 57e<br />

Tel. / fax. +48 12 262-00-46<br />

e-mail: info@lubicz.com.pl, lubicz@onet.pl<br />

www.lubicz.com.pl<br />

POLMASZ Mariusz Drejka<br />

21 lat na rynku poligraficznym<br />

AUTORYZOWANY SERWIS MASZYN<br />

POLIGRAFCZNYCH KBA-GRAFITEC Dobruśka,<br />

POLLY, PERFORMA 66, 74, RAPIDA 66, 75<br />

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny<br />

Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta<br />

01-244 Warszawa, ul. Bema 57 a<br />

tel: 22 646-46-53 fax: 22 646-49-01<br />

kom: 602272003, 666814359<br />

e-mail: polmasz@list.pl polmasz@neostrada.pl<br />

www.polly.pl<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8647 RAPIDA 74-5 SW2P WHA 649 085 zł<br />

Rok prod. 2003, format , kolor<br />

57 mln odbitek, zdalne sterowanie Colortronic, ergotronic,<br />

Densitronic - kontrola jakości spectrograf, stalowa płyta na<br />

podawaniu, stół podciśnieniowy na podawaniu, dmuchawa<br />

jonów, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, nawilżanie alkoholowe,<br />

odwracanie: 5/0 - 2/2, automatyczny podajnik płyt, chłodzone<br />

wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

proszkowanie Weko aP260, wyrównywacz arkusza,<br />

stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin<br />

8640 RAPIDA 162-5+LALV2 3 111 203 zł<br />

Rok prod. 1999, format , kolor<br />

105 mln odbitek, zdalne sterowanie farby - Colortronic<br />

ergtronic autoplate, alkoholowe nawilżanie, auto-urządzenie<br />

do mycia farby, obciągów i cylindrów, kontrola jakości druku<br />

z densytometrem - Densitronic S, obniżona stalowa płyta na<br />

podawaniu, non-stop podawanie, stół z podsysem na podawaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne<br />

na podawaniu Kersten, automatyczne podawnie płyt, chłodzone<br />

wałki farbowe, chłodzenie Baldwin, przystawka do kartonu<br />

CX -1,2 mm, chromowane cylindry płytowe i drukujace,<br />

zespół lakierujący Tresu z dzielonymi kałamarzami, suszarka<br />

iR, wyrównywacz arkusza, proszkowanie - Grafix Hitronic S,<br />

wydłużone wykładanie - 2,6 m, wykładanie non-stop, stalowa<br />

płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin CRCWl<br />

8635 RAPIDA 74 -4- SW PWHA 661 106 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

52 mln odbitek, Colortronic, CiP3 link, kontrola marki bocznej,<br />

SuperBlue, automix, proszkowanie, wyrównywacz arkusza<br />

8624 RAPIDA 74- 4 + L- PWHA 761 273 zł<br />

Rok prod. 2001, format , kolor<br />

44 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami,<br />

wałki anilox 60 linii/cm, wydłużone wykladanie, poduszka<br />

powietrzna na podawaniu, Preset na podawaniu i wykładaniu,<br />

konsola ergotronic, Colortronic - kontrola zalnego sterowania<br />

farby i registrów, SaPC - półautomatyczna zmiana płyt<br />

8640 RAPIDA 74-4 SW2 687 149 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

52 mln odbitek, Colortronic, kontrola jakości druku ze spektrometrem,<br />

system CiP 3 link, stalowa płyta na podawaniu,<br />

stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej,


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

urządzenie antystatyczne, nawilżanie alkoholowe, automatyczne<br />

podawanie płyt - PWHa, chłodzone wałki farbowe, odwracanie,<br />

odwracanie 4/0 - 2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, chromowane cylindry płytowe, SuperBlue na<br />

bębnie wykładaka, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko<br />

aP 262, stalowa płyta na wykładaniu, automix Baldwin,<br />

chłodzenie Baldwin, kompresory<br />

8647 RAPIDA 74-4 SW2 611 022 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

52 mln odbitek, Colortronic ze spektrografem, oprogramowanie<br />

CiP3, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu,<br />

kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna<br />

kontrola marki bocznej, antystatyczna dmuchawa<br />

jonów, nawilżanie alkoholowe, automatyczny podajnik<br />

płyt PWHa, chłodzone wałki farbowe, odwracanie: 4/0 -<br />

2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

chromowane cylindry płytowe, SuperBlue na wykładaniu,<br />

wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko aP 262, stalowa<br />

płyta na wykładaniu, automix Baldwin, chłodzenie Baldwin,<br />

kompresory<br />

8660 RAPIDA 74-5+L ALV2 1 422 379 zł<br />

Rok prod. 2003, format , kolor<br />

85 mln odbitek, Colortronic, Varidamp, suszarka uV, proszkowanie,<br />

wydłużone wykładanie, <strong>maszyn</strong>a na podeście<br />

250 mm<br />

8653 RAPIDA 74-5+L ALV2 1 742 915 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

35 mln odbitek, Colortronic, Varidamp, Preset, suszarka uV,<br />

CiP-link, wydłużone wykładanie, chłodzone wałki farbowe<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

KBA Rapida 72 K<br />

rok produkcji 2001,<br />

format 520 x 720,<br />

ilość odbitek 79 mln,<br />

nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem Baldwin,<br />

proszkowanie Weko,<br />

stan bardzo dobry,<br />

<strong>maszyn</strong>a w produkcji<br />

194 500 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8627 RAPIDA 72/2K 150 251 zł<br />

Rok prod. 1991, format 520x720, kolor 2<br />

20 mln odbitek nawilżanie alkoholowe, Technotrans, szybkomocujące<br />

zaciski płyt, przystawka do kartonu, pasowanie<br />

Bacher, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie<br />

8625 RAPIDA 72/2K 150 251 zł<br />

Rok prod. 1991, format 520x720, kolor 2<br />

20 mln odbitek, alkoholowe nawilżanie, Technotrans, szybko<br />

mocujące płyty, urządzenie do druku na kartonie, system pasowania<br />

Bacher, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza,<br />

proszkowanie<br />

8634 RAPIDA105-2 SW 761 273 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 2<br />

130 mln odbitek, Graphometronic, Technotrans, link CiP,<br />

proszkowanie<br />

8661 RAPIDA 74 G-4+L CXALV2 893 494 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4<br />

44 mln odbitek, typ Grwuflow, panel kontrolny ergotronic,<br />

urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, urządzenie do<br />

druku na kartonie, dodatkowe urządzenie do druku na folii<br />

i pastiku, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami-Tresu<br />

8623 RAPIDA 74- 4 + L- PWHA 659 102 zł<br />

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4<br />

41 mln odbitek, przystawka do kartonu CX, zespół lakierujący<br />

TReSu, suszarka iR, urządzenie do mycia wałków i obciągów,<br />

system Preset, półautomatyczne mocowanie płyt, nawilżanie<br />

Varidamp, proszkowanie Weko 260, chłodzenie alpha D,<br />

wydłużone wykładanie - 1 m, densytometr


Lm-24<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – KBA / MILLER<br />

8619 RAPIDA 74-4+L ALV2PWHA 681 139 zł<br />

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4<br />

41 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie Varidamp,<br />

system chłodzenia alpha D, Colortronic, automat do<br />

mycia wałków i obciągów, zespół lakierującyTresu suszarka<br />

iR, suszarka eltosh, wydłużone wykładanie- 936 mm, przystawka<br />

do druku na kartonie CX, proszkowanie Weko 260<br />

8622 RAPIDA 74/4 PWHA 669 119 zł<br />

Rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4<br />

52 mln odbitek, Colortronic, CiP 3 link, kontrola marki<br />

bocznej, Superblue, automix, proszkowanie, wyrównywacz<br />

arkusza<br />

8641 RAPIDA 74/4+L ALV 1 009 688 zł<br />

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4<br />

59 mln odbitek, Densitronic S, ergotronic, Colortronic - zdalna<br />

kontrola farby, Varidamp-nawilżanie z chłodzeniem Baldwin,<br />

podwójna średnica cylindrów drukujących, wyrównywacz arkusza,<br />

automat do mycia wałków i obciągów, PWHa- półautomatyczna<br />

zmaina płyt, urządzenie antystatyczne Kersten<br />

na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Weko aP260,<br />

zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami Tresu, wydłużone<br />

wykładanie 936 mm, suszarka Grafix iR/ Tl, Preset-centralna<br />

regulacja formatu, pompy, etc<br />

8635 RAPIDA 104/4 352 590 zł<br />

Rok prod. 1992, format 720x1040, kolor 4<br />

115 mln odbitek, Varicontrol, Colortronic, urządzenie do mycia<br />

obciągów - Baldwin, szybkomocujące płyty, proszkopwanie<br />

8638 RAPIDA 104/4 347 381 zł<br />

Rok prod. 1992, format 720x1040, kolor 4<br />

Colortronic,Varidamp, suszarka Baldwin iR, proszkowanie<br />

Weko, szybkomocujące zaciski płyt, automatyczne pozycjonowanie<br />

cylindra<br />

8635 RAPIDA 105/4 1 202 010 zł<br />

Rok prod. 2003, format 720x1050, kolor 4<br />

195 mln odbitek, Colortronic, suszarka iR, CiP3, półautomatyczna<br />

zmiana płyt<br />

8616 RAPIDA 105/4 SW2 981 642 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1050, kolor 4<br />

184 mln odbitek, Colortronic, Varidamp, suszarka iR, odwracanie,<br />

etc.<br />

8624 RAPIDA 74-5+L ALV PWHA 1 935 236 zł<br />

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5<br />

63 mln odbitek, <strong>maszyn</strong>a hybrydowa, zespół lakierujący<br />

z wałkami anilox, wydłużone wykładanie, suszarka uV- typ<br />

eltosch, suszarka iR eltosch, 2 suszarki iR między zespołami<br />

drukującymi, suszarki uV pomiędzy wszyskimi zespołami<br />

suszącymi, Colortronic, kontrola temperatury farby<br />

8627 RAPIDA 74-6+L ALV2PWHA 1 722 881 zł<br />

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 5<br />

25 mln odbitek, szybkość druku 18.000 ark/h, podłoże druku<br />

60g/m 2 - 1 mm, zespół lakierujący Tresu, wydłużone wykładanie,<br />

sudszarka iR & termiczna, przystawka do druku kartonu,<br />

Preset na podawaniu i wykładaniu, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne na podawaniu,<br />

automat Baldwin do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

system CiP3 link, proszkowanie Weko aP 260, chłodzenie<br />

+kontrola temperatury farby<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8636 RAPIDA 104/5+L CX 721 206 zł<br />

Rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5<br />

66 mln odbitek, Colortronic, kontrola elektroniczna powójnego<br />

arkusza i braku arkusza, kontrola marki bocznej, nonstoppodawanie<br />

i wykładanie, urządzeinie antystatyczne Kersten,<br />

alcomatic, Baldwin-automix, drążone wałki farbowe, szybkie<br />

mocowanie płyt-Bcher, urządzenie do mycia obciągów Baldwin,<br />

półautomatyczna zmiana płyt<br />

8653 RAPIDA 104/5+L CX 721 206 zł<br />

Rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5<br />

66 mln odbitek, Colortronic, nonstop, urządzenie antystatyczne<br />

Kersten, alcomatic, automix Baldwin, wałki chłodzone, nonstop,<br />

urządzenie do mycia obciągów, półautomatyczna zmiana płyt<br />

8642 RAPIDA 104-5+L CX UV+IR 993 662 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5<br />

72 mil odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami<br />

Tresu, Colortronic, nawilżanie alcomatic, chłodzenie Baldwin<br />

z recyrkulacją, autoplate, automatyczne ustawianie formatu,<br />

automat do mycia wałków i obciągów, podawanie i wykładanie<br />

non stop, stalowa płyta na podawaniu, <strong>maszyn</strong>a na podeście<br />

40 cm, mieszalnik farby, chromowane cylindry, proszkowanie<br />

Weko Ty77c, suszarka iR-eltosch, suszarka uV eltosch z 2008,<br />

3 lampy na wykładaniu i 2 lampy przestawne między zespołami<br />

drukującymi,<br />

8624 RAPIDA 104/5+L PWHA 1 410 358 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1040, kolor 5<br />

161 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami,<br />

wydłużone wykladanie, suszarka Grafix iR, ergotronik- zdalne<br />

sterowanie farbą i registrami, aPC- automatyczna zmiana<br />

płyt, podajnik z poduszką powietrzną, nawilżanie Varidamp,<br />

Technotrans<br />

8637 RAPIDA 105/5 CX+L 1 923 216 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1050, kolor 5<br />

45 mln odbitek, Varidamp-nawilżanie alkoholowe, automat do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, wydłużone wykładanie,<br />

suszarla iR -Grafix, suszarka na gorące powietrze, kontrola<br />

temperatury farby, intercom, urządzenie antystatyczne Kersten<br />

na podawaniu, półautomatyczna zmiana płyt, Technotranschłodzenie<br />

& recyrkulacja, Colortronic-zdalne sterowanie farbą<br />

i registrami, CX-wyposażenie do druku kartonu, CiP-link,<br />

zespół lakierujący Harris oraz Bruno-dzielone kałamarzeproszkowanie-<br />

Weko aP 262, system aCS-filtrowanie powietrza<br />

8650 RAPIDA 104-5 PWHA ALV 761 273 zł<br />

Rok prod. 1998, format 740x1050, kolor 5<br />

99 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, Colortronic, kontrola<br />

podwójnego arkusza, automix aMX 2325, chromowane cylindry,<br />

wysokie wykładanie, wykładanie non stop, proszkowanie Wekotron,<br />

automat do mycia wałków, obciągów, chłodzone wałki<br />

farbowe, wydłużone wykładanie-1300 mm, suszarka iR, Preset,<br />

kombinowane nawilżanie / zespół lakierujący Varidamp na 5<br />

zespole drukującym<br />

8622 RAPIDA 104/6 661 106 zł<br />

ok prod. 1996, format 720x1040, kolor 6<br />

113 mln odbitek, Colortronic, suszarka iR, Technotrans,<br />

alcolor, proszkowanie<br />

8644 RAPIDA 105-6+ L CX 4 547 605 zł<br />

Rok prod. 2008, format 720x1050, kolor 6<br />

12 mln odbitek, zespół lakierujący Tresu, wydłużone wykladanie,<br />

Colortronic, wałki anilox, alcomatic-nawilżanie, autoplate,<br />

automatyczne ustawianie formatu, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, stalowa płyta do ładowania z palety,


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

podawanie i wykładanie non-stop, <strong>maszyn</strong>a na podeście 375<br />

mm, chromowane cylindry, kontrola temperatury farby,<br />

suszarka iR-Geafix, proszkowanie Grafix Megatronik<br />

8635 RAPIDA 105-6+L+ALV 2CX 1 943 250 zł<br />

Rok prod. 2000, format 740x1050, kolor 6<br />

64 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, autoplate, urządzenie<br />

do mycia wałków i obciągów, Baldwin-chłodzenie+ recyrkulacja,<br />

zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, wysokie wykładanie,<br />

kontrola temperatury farby, dmuchawa ładunków elektrostatycznych,<br />

półautomatyczna zmiana płyt, stalowa płyta na podawaniu<br />

i wykładaniu, podajnik strumieniowy, proszkowanie<br />

Weko T77C, zespół nawilżania Colortronic- zdalne sterowanie<br />

farbą i registrami, Preset- zdalne ustawianie formatu, CXprzystawka<br />

do duku kartonu, komplet do druku na plastiku,<br />

mieszalnik farby uV, 3 suszarki między zespołami z regulacją<br />

ustawienia, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, 2<br />

zespoły lakierujące, pierwszy z suszarką uV, elektroniczna<br />

kontrola pasowania, zespół lkierujący Tresu z dzielonymi<br />

kałamarzami, elektroniczna kontrola marki bocznej<br />

8620 RAPIDA 105-6+L+ALV 2CX 5 048 442 zł<br />

Rok prod. 2006, format 740x1050, kolor 6<br />

63 mln odbitek, energotronic/ aCR-Control, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne, nawilżanie<br />

alkoholowe, przystawka do druku kartonu, urządzenie<br />

do druku cienkiego papieru, urządzenie do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, chłodzone wałki farbowe, automatyczna<br />

zmiana płyt, zespół lakierujący Tresu, suszarka iR/uV, proszkowanie<br />

Grafix Megatronic, system airCleaningStar-aCS,<br />

wydłużone wykładanie alV2 -2400 mm<br />

8668 RAPIDA 105-6+L+ALV2 SW2 1 963 283 zł<br />

Rok prod. 2005, format 740x1050, kolor 6<br />

96 mln odbitek, zdalne sterowanie ergotronic aCR-Control,<br />

sterowanie farbą Colortronic, oprogramowanie CiP-link,<br />

kontrola jakości druku- Densitronic S, obniżona stalowa płyta<br />

na podawaniu, stół podciśnieniowy na podawaniu, urządzenie<br />

antystatyczne Kersten, kontrola ultrtasoniczna kontrola podwójnego<br />

arkusza oraz braku arkusza, kontrola marki bocznej,<br />

nawilżanie Varidamp, odwracanie - 6/0 2/4, urządzenie do<br />

mycia wałków, obciągów i cylindrów, chołodzone wałki farbowe-Cobiliner,<br />

zespół lakierujący, dzielone kałamarze farbowe:<br />

Harris + Bruno, suszarka iR Rapid-Dry, system czyszczenia<br />

powietrza, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko aP<br />

262, usuwanie proszku na wykładaaniu, wydłużone wykładanie<br />

-240 cm, obniżona płyta na wykładaniu, mieszalnik automix-<br />

Baldswin Combiliner<br />

8619 RAPIDA142-8 SW 3 205 360 zł<br />

Rok prod. 2003, format 1020x1420, kolor 8<br />

73 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, Technotrans, Colortronic,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów, kontrola temperatury<br />

farby densytometr, podawanie non stop, odwracanie 4/4,<br />

proszkowanie<br />

MILLER<br />

8666 TP 29 S 128 214 zł<br />

Rok prod. 1981, format 520x740, kolor 5<br />

82 mln odbitek, odwracanie 12/4- 3/2, szybkomocujące<br />

zaciski płyt, konsola unimatic C3, podajnik Spiess, proszkowanie<br />

Grafix, nawilżanie Baldwin z recyrkulacją i chłodzedniem ,<br />

pozatym wyposażenie srandardowe<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Miller TP 74/2c<br />

nr. fabr. G 21792,<br />

ilość odbitek – 22 mln<br />

rok prod. –1989<br />

proszkownica WeKO<br />

120.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Miller TP 74/2c<br />

nr. fabr. G 21791,<br />

ilość odbitek – 27 mln<br />

rok prod. –1989<br />

proszkownica WeKO<br />

120.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-26<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – MILLER<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MAN Miller TP 74-2SW<br />

87 mln odbitek,<br />

rok produkcji 1990,<br />

format 520 x 740,<br />

odwracanie 1/1,2/0,<br />

podajnik Spiess,<br />

nawilżanie enverton,<br />

poroszkowanie Weko,<br />

wysokie wykładanie<br />

75.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Miller TP 74/2<br />

2 kolory,<br />

format 520 x 740,<br />

rok produkcji 1990, 58 mln odbitek,<br />

nawilżanie alkoholowe,<br />

odwracanie 2/0 - 1/1, szybkie pasowanie<br />

system Bacher, dzielone listwy płytowe,<br />

proszkowanie Weko,<br />

elektroniczna kontrola podwójnego arkusza Weko,<br />

wysokie wykładanie,<br />

W skład <strong>maszyn</strong>y wchodzi<br />

chłodziarka edelman - rok produkcji 2000<br />

z elektroniczną kontrolą poziomu alkoholu<br />

(lodówka wchodzi pod podest i zajmuje bardzo mało miejsca)<br />

Stan techniczny dobry,<br />

<strong>maszyn</strong>a drukowała głównie prace kolorowe,<br />

pasowanie bardzo dobre,<br />

<strong>maszyn</strong>a w produkcji<br />

80.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

rok produkcji 1990-te<br />

2 kolory, format 520x740 mm,<br />

wysokie wykładanie, druk dwustronny SW,<br />

proszkowanie Weko,<br />

<strong>maszyn</strong>a serwisowana<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Miller TP-104 (1+4)<br />

nr. fabr. 21001<br />

rok prod. - 1988<br />

ilość odbitek – 37 mln<br />

format: max. 720X1040 mm, min. 360X520 mm<br />

zakres grubości papieru: 0,06 – 0,5<br />

zadruk max. 700X1030 mm<br />

wydajność 9000 ark/h<br />

zapotrzebowanie mocy 44 kW<br />

370.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Miller -Johanisberg TP29S<br />

52.500 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-28<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – PLANETA<br />

PLANETA<br />

8626 P-54-5 2 644 422 zł<br />

Rok prod. 1985, format 710x1020, kolor 5<br />

<strong>maszyn</strong>a przepracowała 20.500 motogodzin, nawilżanie alkoholowe,<br />

chłodzenie Baldwin, chłodzone wałki farbowe, proszkowanie<br />

8628 V-64 X VARIMAT 430 000 zł<br />

Rok prod. 1988, format 710x1020, kolor 6<br />

Czas pracy-24 270 h, sterowanie fuji (sterowanie farbą<br />

i wodą), proszkownica Weko, Baldwin alkoholowy+ Balcontrol,<br />

6 zespołów drukujących, <strong>maszyn</strong>a w produkcji, stan techniczny<br />

bardzo dobry, możliwość przeprowadzenia prób, druk na gramaturach<br />

od 70 do 400 g.<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Planeta Brilant PO2<br />

rok produkcji 1980, format B2, 1 kolor, sprawna<br />

cena 10.000 zł<br />

kontakt: tel. 56 46 44 957<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

rok produkcji 1988<br />

czas pracy 24 270 h<br />

sterowanie fuji<br />

(sterowanie z pulpitu farbą i wodą)<br />

proszkownica Weko<br />

baldwin alkoholowy Balcontrol<br />

suszenie eltosch<br />

format max 720x1040, min. 360x520<br />

zapotrzebowanie mocy 101KW<br />

6 zespołów drukujących<br />

gabaryty dł. 13 m, szer. 3,9 m, wys. 3,5 m<br />

Maszyna w produkcji,<br />

serwisowana,<br />

stan techniczny bardzo dobry,<br />

możliwość przeprowadzenia prób,<br />

druk na gramaturach od 70 do 400 g<br />

430.000 zł<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Planeta Varimat V-64<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Planeta Super Variant<br />

P24-71 SW-1<br />

nr fabr. 273420<br />

rok prod. 1988<br />

czas pracy – 13250 godz.<br />

format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm<br />

format zadruku 700x1010 mm<br />

zapotrzebowanie mocy-34,5 kW<br />

Ciężar –18,24 t<br />

Wymiary:<br />

dług. – 7,4 m.,<br />

szer – 3,44 m (z podestami)<br />

wys –2,04m<br />

160.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Planeta Varimat V 64-2<br />

- nr fabr. 260412; -<br />

rok prod. 1988<br />

- czas pracy – 11 453 godz<br />

- sterowanie fuji (regulacja z pulpitu farbą i wodą)<br />

- na wykładaniu; - lampy uV, -lampy iR<br />

- nadmuch ciepłego powietrza<br />

- dodatkowe 2 kpl. lamp uV do wkładania za poszczególnymi zespołami<br />

- proszkownica WeKO<br />

- baldwin alkoholowy Balcontrol<br />

- format papieru; -max. 710x1020 mm, -min. 420x500 mm<br />

- format zadruku 700x1010 mm<br />

- zapotrzebowanie mocy – 101 kW<br />

- ciężar – 43,55 t<br />

Wymiary:<br />

długość – 13 m, szerokość – 3.9 m (z podestami), wysokość – 3,5 m (z instalacją wyciągową)<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

1.200.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Planeta Super Variant P-54 (5+0)<br />

nr fabr. 270438<br />

rok prod. 1988<br />

czas pracy – godz.14 509 godz.<br />

format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm<br />

format zadruku 700x1010 mm.<br />

Wydajność 9000 ark/h<br />

zapotrzebowanie mocy - 61kW<br />

Ciężar – 34,33 t<br />

Wymiary: dług. – 10,85 m, szer – 3,44 m (z podestami), wys – 2,04 m<br />

600.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-30<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – PLANETA / ROLAND<br />

MaSzyny OffSeTOWe aRKuSzOWe<br />

OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Planeta Super Variant<br />

P 24-6<br />

nr fabr. 255902<br />

rok prod.1986<br />

czas pracy –14274 godz.<br />

proszkownica Polygraph<br />

format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm<br />

format zadruku 700x1010 mm<br />

zapotrzebowanie mocy-30 kW<br />

Ciężar –17,5 t<br />

Wymiary:<br />

dług. –7.4 m<br />

szer. –3,44 m (z podestami)<br />

wys. –2.04 m.<br />

140.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

POLLY<br />

8667 725 PH 92 154 zł<br />

Rok prod. 1996, format 485x660, kolor 2<br />

22 mln odbitek, wyposażenie standardowe, podajnik strumieniowy,<br />

elektromechaniczna kontrola podwójnego arkusza,<br />

utwardzane cylindry obciągów, cylindry drukujące, i cylindry<br />

płytowe, odwracanie 1-1 / 2-0, nawilżanie Kompaq iii,<br />

chłodzenie z recyrkulacją Technotrans alpha, wysokie wykładanie,<br />

proszkowanie Polly DST, kompresor Becker, SuperBlue<br />

na wykładaniu, <strong>maszyn</strong>a remontowana w zakładach Polly<br />

w 2004, <strong>maszyn</strong>a dobrze utrzymana,<br />

8636 574 440 737 zł<br />

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 5<br />

41 mln odbitek, podajnik strumieniowy, kontrola podwójnego<br />

arkusz, wyrównywacz arkusza proszkowanie, urządzenie antystatyczne<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

ROLAND<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

Mechanika Maszyn Poligraficznych<br />

Jarosław Pazio<br />

• ponad 10 lat w branży<br />

• liczne rekomendacje<br />

• specjalizacja Manroland, Miller<br />

• naprawa, regeneracja, konserwacja<br />

• montaż, demontaż<br />

mmpjp@interia.pl<br />

tel. 503 185 522<br />

ul. Śląska 86/48, 80-389 Gdańsk<br />

8652 305 SW+L 560 938 zł<br />

Rok prod. 1998, format , kolor<br />

101 mln odbitek, CPl, nawilżanie Roladmatic, chłodzenie<br />

Technotrans, RCi, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, oderacanie 4/1 - 2/3, suszarka iR,wysokie wykladanie,<br />

proszkowanie Weko, podawanie i wykładanie nonstop<br />

8625 504 HOB 1 350 258 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

73 mln odbitek, aPl, Rolandmatic, Technotrans, RCi2, urządzenie<br />

do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka iR, wysokie<br />

wykladanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykladanie<br />

non-stop<br />

8650 504 OB+LV 1 702 848 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

21 mln odbitek, zespół lakierujący z dzuelonymi ka lamarzami,<br />

wałki anilox, wydłużone wykładanie, RCi, PPl, automatyczna<br />

regulacjia formatu, automatyczna regulaqcja grubości podłoża<br />

8619 PRACTICA PR 00 60 101 zł<br />

Rok prod. 1993, format 360x520, kolor 1<br />

seria 192, nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie Weko<br />

8645 RF-OB. 52 087 zł<br />

Rok prod. 1977, format 520x720, kolor 1<br />

nawilżanie konwencjonalne<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

Roland Favorit RFOB<br />

rok produkcji 1979, 1 kolor, format 520x 720,<br />

nawilżanie konwencjonalne, drukuje CMyK,<br />

druk na samokopii, offsecie, kredzie, kartonie<br />

26.300 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8656 201 T 0B 46 077 zł<br />

Rok prod. 1988, format 520x740, kolor 1<br />

44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann,<br />

proszkowanie Weko, szybkomocujące płyty<br />

8646 201 T 0B 192 322 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 1<br />

38 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Quint, proszkowanie<br />

Weko, standardowe wyposażenie<br />

8658 PRACTICA PRZ 00 60 101 zł<br />

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2<br />

80,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, nawilżanie Rolandmatic,<br />

chłodzenie edelmann, proszkowanie Weko, szybkomocujące<br />

płyty, kompressor, szybkość 10.000 ark/h<br />

8643 PRACTICA PRZ 00 64 107 zł<br />

Rok prod. 1997, format 360x520, kolor 2<br />

43 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe<br />

Rolandmatic, urządzenie chłodzące, proszkowanie<br />

Weko T6, przystosowana do przystawki numeratora<br />

8648 PRACTICA PRZ 00 E 60 101 zł<br />

Rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2<br />

22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic, Wersja<br />

Plus- n+P, odwracanie 2/0 - 1/12<br />

8640 PRACTICA PRZ 00 E 63 106 zł<br />

Rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2<br />

22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic, n+P,<br />

chłodzenie, odwracanie 2/0 -1/1<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MAN Roland 202 TOB<br />

rok produkcji 1988,<br />

format 520 x 720,<br />

ilość odbitek 54 mln,<br />

nawilżanie alkoholowe<br />

Rolandmatic,<br />

system 3 gripper<br />

75.500 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8666 202 108 181 zł<br />

Rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2<br />

22 mln odbitek, Rolandmatic, szybkomocujące zaciski płyt,<br />

system 4- łapkowy, proszkowanie Weko, brak jakichkolwiek<br />

uszkodzeń powierzchni cylindrów drukujących<br />

8646 202 E 320 536 zł<br />

Rok prod. 520x740, format 2, kolor<br />

43 mln odbitek, RCi, Rolandmatic, RCi, , półautomatycazna<br />

zmiaqna płyt, wyrównywacz arkusza, proszkowanie<br />

8625 202 T 0B 83 139 zł<br />

Rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2<br />

43 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic + chłodzenie, szybkomocujace<br />

płyty, wersja <strong>maszyn</strong>y-Plus<br />

8648 202 T 0B 78 131 zł<br />

Rok prod. 1988, format 520x740, kolor 2<br />

66 mln odbitek, stół podciśnieniowy na podawaniu, nawilżanie<br />

alkoholowe Rolandmatic, proszkowanie, chłodzenie edelmann<br />

8639 202 T 0B 106 178 zł<br />

Rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2<br />

49 mln oldbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin,<br />

proszkowanie Weko T6,<br />

8656 202 T 0B 118 198 zł<br />

Rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2<br />

29 mln.odbitek, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem,szybkomocujące<br />

płyty, podajnik Mabeg, standardowe wyposażenie


Lm-32<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND<br />

8651 202 T 0B 166 278 zł<br />

Rok prod. 1995, format 520x740, kolor 2<br />

42 mln odbitek, Rolandmatic, proszkowanie Weko T6,<br />

8627 202 T 0B 176 295 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2<br />

41 mln odbitek, wyposażenie standardowe, Rolandmatic,<br />

proszkowanie Weko, chłodzenie z recyrkulacją edelmann<br />

8649 202 T 0B 194 325 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2<br />

7 mln odbitek, Rolanmatic, proszkowanie Grafix,<br />

8650 202 T 0B 164 275 zł<br />

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2<br />

32 mln odbitek, Rolandmatic, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie<br />

Weko,<br />

8643 202 T 0B 210 352 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2<br />

27,5 mln odbitek, wyposażenie standardowe, Rolandmatic,<br />

proszkowanie, chłodzenie alkoholowe za urządzeniem pomiarowym,<br />

układacz stosu<br />

8641 202 T 0B-E 330 553 zł<br />

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2<br />

15 mln odbitek, Rolandmatic+ chłodzenie, RCi 2 konsola z pamięcią,<br />

pasowanie boczne i wzdłużne- zdalne sterowanie, szybko<br />

mocujące zaciski płyt, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej,<br />

cylindry drukujące o podwójnej grubości, wszystkie cylindry<br />

utwardzone powierzchniowo, urządzenie do mycia obciągów,<br />

urządzenie jonizujące na podawaniu, proszkowanie Weko<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa Roland 204 EOB<br />

rok produkcji 2000,<br />

ilość odbitek 41 mln.<br />

format max. 520 x740 mm,<br />

nawilżanie Rolandmatic,<br />

chłodzenie edelmann,<br />

półautomatyczne zakladanie płyt,<br />

kontrola farby-RCi,<br />

proszkowanie Weko.<br />

510.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8644 302 H 0B 286 479 zł<br />

Rok prod. 1996, format 530x740, kolor 2<br />

28 mln odbitek, odwracanie 2/0 - 1/1, RCi, Rolandmatic +<br />

chłodzenie z recyrkulacją, CPl, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Hitronic<br />

8657 302 H 0B SW 250 419 zł<br />

Rok prod. 1995, format 530x740, kolor 2<br />

30 mln odbitek, odwracanie 1/1, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic,<br />

RCi, CPl, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, proszkowanie Grtafix Hitronic<br />

8654 REKORD RZK 3B 142 238 zł<br />

Rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 2<br />

podajnik Mabeg, suszarka iR-abess-1997, 2 lampy<br />

8648 REKORD RZK 3B 246 412 zł<br />

Rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 2<br />

83,5 mln odbitek, RCi, stalowa płyta na podawaniu, stół<br />

z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza<br />

i braku arkusza, Rolandmatic, chłodzone wałki farbowe-Graphometronic,<br />

system pasowania Bacher, szybko mocujące<br />

płyty, suszarka iR eltosch, proszkowanie Grafix, <strong>maszyn</strong>a na<br />

podeście 30 cm, chłodzenie edelmann<br />

8665 FAVORIT RVF 0B 160 268 zł<br />

Rok prod. 1989, format 520x720, kolor 4<br />

74 mln odbitek, Rolandmatic, RCi 1, szybkomocujące zaciski<br />

płyut, chromowane cylindry, proszkowanier<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8641 FAVORIT RVF 0B 314 526 zł<br />

Rok prod. 1990, format 520x720, kolor 4<br />

69 mln odbitek, RCi, Rolandematic, suszarka iR, urządzenie<br />

do mycia obciągów, wyciąg proszku na wykładaniu, sztanca<br />

do otworów pasowania<br />

8656 204 0B-E 520 871 zł<br />

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 4<br />

41 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann,<br />

mocowanie płyt półautomatyczne, sterowanie farbą RCi, proszkowanie<br />

Weko.<br />

8634 204 0B-E 312 523 zł<br />

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4<br />

31 mln odbitek, Rolandmatic, RCi, wyrównywacz arkusza,<br />

proszkowanie, urządzenie antistatatic<br />

8635 204 0B-E 1 001 675 zł<br />

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4<br />

41 mln odbitek, RCi, ePl, Technotrans, suszarka iR, proszkowanie<br />

8637 204 E 991 658 zł<br />

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4<br />

48 mln odbitek, automat do mycia wałków i obciągów,<br />

suszarka OR, eOl- półautomatyczna zmiana płyt, wyposażenie<br />

do druku kartinu w opcji<br />

8656 204 T 0B 228 382 zł<br />

Rok prod. 1989, format 520x740, kolor 4<br />

65 mln odbitek, Rolandmatic, Baldwin, RCi, szybkomocujące<br />

płyty, standardowe wyposażenie<br />

8663 204 T 0B 330 553 zł<br />

Rok prod. 1992, format 520x740, kolor 4<br />

44 mln odbitek, Rolandmatic, suszarka iR, RCi, model szary<br />

8621 304 0B 500 838 zł<br />

Rok prod. 530x740, format 4, kolor<br />

136 mln odbite, zdalne sterowanie RCi, stalowa płyta na podawaniu,<br />

stół podciśnieniowy na wykladaniu, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, Rolandmatic, automatyczna<br />

zmiana płyt, odwracanie, urzadzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindrów, proszkowanie, stalowa płyta na wykładaniu,<br />

urządzenie chłodzące<br />

8616 304 H 0B 534 894 zł<br />

Rok prod. 1998, format 530x740, kolor 4<br />

80 mln odbitek, odwracanie 4/0 -2/2, RCi, nowy podajnik<br />

8628 304 H 0B 560 938 zł<br />

Rok prod. 1999, format 530x740, kolor 4<br />

44 mln odbitek, odwracanie 2/2, wysokie wykadanie, wykladanie<br />

non stop, SuperBlue , półautomatyczna zmiana płyt, proszkowanie,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów , <strong>maszyn</strong>a<br />

w produkcji<br />

8665 304 H 0B SW 480 804 zł<br />

Rok prod. 2002, format 530x740, kolor 4<br />

38 mln odbitek, standardowe wyposażenie, RCi, Rolandmatic,<br />

chłodzenie Technotrans, urządzenie do mycia wałków, odwracanie<br />

2/2 -4-0, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko,<br />

8636 304 H 0B+L 1 031 725 zł<br />

Rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4<br />

60 mln odbitek, Rci, CPl, urządzenie antystatyczne, Prcom,<br />

PressPilot, suszarka iR<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

8651 304 H 0B+L 1 029 722 zł<br />

Rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4<br />

62 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami,<br />

proszkowanie Grafix Cantronic 200, RCi, CCi-komputerowa<br />

kontrola farby, CPl-automatyczna zmiana płyt, nawilżanie<br />

RolandMatic, kontrola temperatury farby<br />

8637 304 H-P 454 760 zł<br />

Rok prod. 2000, format 530x740, kolor 4<br />

86 mln odbitek, odwracanie- 2/2, RCi2, Rolandmatic -nawilżanie<br />

alkoholowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

CPl, , wysokie wykładanie, stalowa płyta na podawaniu i wykladaniu,<br />

Grafix urządzenie do usuwanoia proszku<br />

8624 304 P+LV 1 029 722 zł<br />

Rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4<br />

62 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami,<br />

suszarka iR typ Grafix Cantronic, RCi, CCi- komputerowe<br />

sterowanie farbą, CPl, kontrola temperatury farby, nawilżanie<br />

Rolandmatic<br />

8646 504 OB+LV 1 883 149 zł<br />

Rok prod. 2004, format 590x740, kolor 4<br />

22 mln odbitek, Rolandmatic, PPl, kontrola temperatury<br />

farby- Grapho Metronic, ColorPilot, pasowanie-Bacher, automat<br />

do mycia wałków i obciągów, CiP3, Pecom, urządzenie antistatic,<br />

wyposażenie standardowe<br />

8655 REKORD RVK 3B 122 204 zł<br />

Rok prod. 1972, format 720x1020, kolor 4<br />

35 mln odbitek, nawilżanie Rolandamatic, szybkie mocowanie<br />

płyt, chromowane cylindry<br />

8656 REKORD RVK 3B 134 224 zł<br />

Rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 4<br />

107 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic, RCi 1, cylindry<br />

z poduszką powietrzną, proszkowanie Weko<br />

8658 REKORD RVK 3B 168 281 zł<br />

Rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 4<br />

102 mln odbitek, suszarka iR, chłodzenie Baldwin<br />

8647 REKORD RVK 3B SW 226 379 zł<br />

Rok prod. 1984, format 720x1020, kolor 4<br />

58,3 odbitek, RCi, Rolandmatic<br />

8652 704 3B-P 1 031 725 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 4<br />

62 mln odbitek, aPl, Rolandmatic, chłodzenie Technotrans,<br />

RCi 2, urządzenie mujące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie<br />

2/2, wysokie wykładanie,proszkowanie Weko, podawanie<br />

i wykładanie non-stop.<br />

8626 704 3B-P 1 803 015 zł<br />

Rok prod. 2005, format 720x1040, kolor 4<br />

90 mln odbitek, odwracanie 4/0 - 2/2, RCi, Colorpilot Plus<br />

D+f, Presslink, nawilżanie Roland Deltamatic, kontrola temperatury<br />

farby, Baldwin chłodzenie, aPl-automatyczna zmiana<br />

płyt, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

urządzenie antystatyczne Kersten, proszkowanie Weko aP<br />

262, System Schneider -usuwanie proszku<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-34<br />

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND<br />

8666 704 3B 721 206 zł<br />

Rok prod. 1995, format 740x1040, kolor 4<br />

165 mln odbitek, podajnik z e stołem z podsysem, automatyczne<br />

zakładanie płyt PPl, nawilżanie Rolandmatic, chłodzenie Technotrans,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

elektromechaniczna kontrola podweójnego arkusza, elektroniczna<br />

kontrola m arki bocznej,<br />

8616 704 3B 881 474 zł<br />

Rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4<br />

125 mln odbitek, PPl, suszarka iR, CCi, Rolandmatic, odwracanie,<br />

etc.<br />

8663 704 3B 1 061 776 zł<br />

Rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4<br />

80 mln odbitek, RCi 2, odwracanie 2/2, 4/0, nawilżanie Rolandmatic,<br />

kontrola temperatury grafometryczna, chłodzenie Technotrans<br />

CombiBeta, wykładanie z poduszką powietrza, aPl- automatic,<br />

Pecom- CiP3, , kontrola temperatury farby, automat do<br />

mycia wałków,obciągów i cylindrów, proszkowanie Wekotrom,<br />

8624 704 3B 1 582 647 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4<br />

96 mln odbitek, <strong>maszyn</strong>a chłodzona wodą, Roland Deltamatic,<br />

RCi, aPl, QuickStart, wykładanie airGlide, lCS, CCi- komputerowe<br />

sterowanie farbą, podawanie i wykładanie non-stop,<br />

8626 704 3B 1 702 848 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4<br />

60 mln odbitek, odwrcanie 2/2 - 4/0 , CCi komputerowe sterownie<br />

farbą , nawilżanie Roland Deltamatic, system sterowania<br />

Pecom, aPl/aPC, RCi, QuickStart, kontrola temperatury farby,<br />

JonCardDrive, końcówka CiP3, lCS, airGlifde, stół z podsysem<br />

na podawaniu, system pasowania Bacher, CentralairCabinet,<br />

chromowane cylindry, kontrola podwójnego arkusza, Technotrans<br />

chłodzenie + recyrkulacja, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix, suszarka iR,<br />

8631 704 3B SW 651 089 zł<br />

Rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 4<br />

98,5 mln odbitek, RCi, Roland Deltamatic, PPl, non-stop -<br />

podawanie i wykładanie, urządzenie do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów<br />

8618 704 3B SW 671 025 zł<br />

Rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4<br />

159 mln odbitek, PPl, Pecom- cyfrowa kontrola i diagnostyka<br />

<strong>maszyn</strong>y, RCi, Rolandmatic, odwracanie 4/2 , 2/2,<br />

8652 704 3B SW 1 410 358 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4<br />

90 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic Deltamatic, CCi-sterowanie<br />

farbą, odwracanie 4/0, 2/2, aPl, proszkowanie Weko,<br />

automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie<br />

Technotrans, kontrola temperatury farby, stół na podawaniu<br />

z poduszką powietrza,<br />

8624 704 3B SW 1 214 030 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4<br />

75 mln odbitek, 4/0- 2/2, Rolandmatic, RCi, aPl, kontrola temperatury<br />

farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

chromowane cylindry drukujące i płytowe, stalowa płyta na podawaniu<br />

i wykładaniu, urządzenie do usuwania proszku<br />

8636 704 3B SW 1 356 268 zł<br />

Rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 4<br />

85 mln odbitek, RCi, aPl, kontrola temperatury farby, proszkowanie,<br />

Roland Deltamatic,<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8636 704 3B+L 721 206 zł<br />

Rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4<br />

urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku na kartonie,<br />

Technotrans<br />

8634 704 3B+LV 661 106 zł<br />

Rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4<br />

110 mln odbitek, RCi, Roland Deltamatic, PPl, uV- lampy,<br />

proszkowanie<br />

8631 704 3B+LV 661 106 zł<br />

Rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4<br />

110 mln odbitek, proszkowanie, RCi, Roland Deltamatic, PPl,<br />

lampy uV,<br />

8622 704 3B+LV 1 312 194 zł<br />

Rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4<br />

48 mln odbitek, RCi, PPl, Technotrans, Preset, kontrola temperatury<br />

farby, syszarka iR, proszkowanie<br />

8616 704 3B+LV 3 045 092 zł<br />

Rok prod. 2007, format 740x1040, kolor 4<br />

20 mln odbitek, zespół lakierujący, PPl, ColorPilot, etc.<br />

8647 704 3B+LV 2 806 693 zł<br />

Rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 4<br />

15 mln odbitek, zdalne sterowanie: PressPilot, Quick Change<br />

Paket, inkControl, ColorPilot D/OK. Balance, QuickStart,<br />

obniżana płyta pa podawaniu, podajnik non-stop, stół z podsysem<br />

na podawaniu, urządzenie antystatyczne na podawaniu<br />

Kersten, Rolandmatic, odwracanie 4/0 - 2/23, automatyczny<br />

podajnik płyt, chłodzone wałki farbowe, chłodzenie Technotrans<br />

Beta C, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

przystawka do druku na kartonie, zespół lakierujący z dzielonymi<br />

kałamarzami, suszarka iR/Tl, proszkowanie Grafix Hitronic<br />

HeP, urządzenie do usuwania proszku Schneider, non-stop<br />

wykładanie,obniżana płyta na wykładaniu, automix-alcoSmart<br />

8663 704 3B+TLV 901 508 zł<br />

Rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4<br />

221 mln odbitek, <strong>maszyn</strong> na podeście 275 mm, RCi, PPl, podajnik<br />

Mabek non stop, max wysokość stosu 1700 mm, pasowanie<br />

płyt- Grafometryczne, urządzenie do mycia wałków<br />

i obciągów, zespół nawilżający, dzielone kałamaże zespołu<br />

lakierującego, suszarka iR+ gorące powietrze eltosch Seccomatic,<br />

wydłużone wykładanie 914,4 mm, wykładanie -max<br />

wysokość stosu 1200 mm, proszkowanie Wekotron TROn 10<br />

r, Konsola z czytnikiem karty pracy ziP 3<br />

8621 704 PLV 4 207 035 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1050, kolor 4<br />

15 mln odbitek, zdalne sterowanie PressPilot, QuickStart,<br />

obniżana płyta stalowa na podawaniu, non stop podawanie,<br />

stół podciśnieniowy na podawaniu, urządzenie antystatyczne<br />

na podawaniu, Rolandmatic, odwracanie: 4/0 - 2/2, automatyczne<br />

podawanie płyt aPl, wałki farbowe chłodzone : Technotrans<br />

Combi Beta C, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

przystawka do druku kartonu, zespół lakierujący- dzielone<br />

kałamarze, suszarka iR/Tl, proszkowanie Grafix Hitronic HeP,<br />

urządzeni do usuwania proszku: Schneider, wykładanie non<br />

stop, opuszczana stalowa płyta na wykladaniu, urządzenie<br />

chlodzące Technotrans Combi Beta C, automix: alcoSmart<br />

8633 305 PP+LV 951 591 zł<br />

Rok prod. 2005, format 520x720, kolor 5<br />

41 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic, Baldwin -chłodzenie,<br />

PPl, CCi, densytometr Graphometronic, automat do mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący z dzielonymi


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

kałamarzami Tresu, suszarka iR typ eltosch, odwracanie 1/4,<br />

2/3, 5/0, wydłużone wykładanie, standardowe wyposażenie<br />

8618 305 SW+L 681 139 zł<br />

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 5<br />

101 mln odbitek, CPl, Rolandmatic-nawilżanie, Technotrans,<br />

RCi, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie<br />

5/0- 4/1- 2/3, zespół lakierujący, suszarka iR,<br />

wysokie wykładanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykladanie<br />

non-stop<br />

8641 305 H 0B 464 777 zł<br />

Rok prod. 1995, format 530x740, kolor 5<br />

112 mln odbitek, Rolandmatic + zespół chłodzący, RCi, CPl,<br />

automat do mycia wałków,obciągów i cylindrów, proszkowanie,<br />

odwracanie 5/0, 2,/3, etc<br />

8626 305 H 0B+L 554 928 zł<br />

Rok prod. 1998, format 530x740, kolor 5<br />

101 mln odbitek, CPl, Rolandmatic, Technotrans, RCi, urządzenie<br />

do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwraxcanie<br />

5/0, 4/2, 2/3, zespół lakierujący, suszarka iR, wysokie<br />

wykładanie, proszkowanie Weko, non-stop nakładanie<br />

i wykładanie<br />

8643 505 0B 1 135 899 zł<br />

Rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5<br />

27 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe<br />

Roladmatic, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie<br />

do mycia wałków, obciągów, cylindrów, proszkowanie Grafix,<br />

przystosowana do urządzenia ColorPilot Smart online<br />

8663 605 3B+L 394 660 zł<br />

Rok prod. 1990, format 720x1020, kolor 5<br />

50 mln odbitek, Rolandmatic, RCi, suszarka iR, zespół lakierujący<br />

8655 705 3B SW 1 222 044 zł<br />

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5<br />

98 miln odbitek, Pecom cotrola z konsoli, podwójna średnica<br />

cylindrów drukujących, system nawilżania Roland Deltamatic,<br />

kontrola podwójnego arkusza, automat do mycia wałków,<br />

obciągów i cylindrów, PPl, kontrola farby RCi, wyusokie<br />

wykładanie wyrównywacz arkusza, utwardzona powierzchnia<br />

cylindrów płytowych i obciągów i cylindrów drukujących, materiał<br />

podłoża 60-300g/m 2<br />

8646 REKORD RFK 3B 150 251 zł<br />

Rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 5<br />

110 mln odbitek, Rolandmatic+ chłodzenie, RCi, suszarka<br />

uV/iR, wyposażenie standardowe<br />

8637 705 3B+LV 1 003 678 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5<br />

122 mln odbitek, RCi, suszarka iR, aPl, proszkowanie,<br />

urządzenie antystatyczne, Technotrans<br />

8618 705 3B+LV 1 222 044 zł<br />

Rok prod. 2000, format 720x1040, kolor 5<br />

168 mln odbitek, odwracanie 2/3 - 5/0, zespół lakierujący<br />

z wydłużonym wykładaniem, dzielone kałamarze w zespole<br />

lakierującym, suszarka iR/Tl typ Seccomatic, PPl, RCikontrola<br />

farby, nawilżanie Roland-Deltamatic, wykładanie wysokie<br />

z poduszką powietrza- airGlide, ProfitPlus, przystawka<br />

do druku kartonu, podawanie i wykładanie non-stop, chłodzenie<br />

ink-Vibrator, proszkowanie Wekotron, system pasowania<br />

Bacher<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

8653 705 3B+LV 2 223 719 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 5<br />

85 mln odbitek, Rolandmatic, RCi, aPl, Technotrans, suszarka<br />

iR, kontrola temperatury farby, urządzenie antystatyczne,<br />

system powietrzny Vari-air cabinet<br />

8645 705 3B 821 374 zł<br />

Rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 5<br />

158 mln odbitek, Rolandmatic, PPl, Technotrans, automat do<br />

mycia wałków i obciągów, proszkowanie Grafix, suszarka iR,<br />

wyposażenie standardowe<br />

8643 705 3B 2 003 350 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 5<br />

70 mln odbitek, wyposażenie standardowe, nawilżanie Rolad<br />

Deltamatic, RCi, PPl, Pecom Center, przystawka do druku<br />

kartonu, wykladanie styrumieniowe, format powiększony (<br />

zamiast 715 x 1020 )<br />

8632 705 3B SW+L 1 011 692 zł<br />

Rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 5<br />

122 mln odbitek, RCi, suszarka iR, aPl, proszkowanie,<br />

urządzenie antystatyczne Technotrans,<br />

8625 705 3B+LX 721 206 zł<br />

Rok prod. 1994, format 740x1040, kolor 5<br />

79 mln odbitek, RCi, Deltamatic-nawilżanie, szybko-mocujące<br />

zaciski płyt, stalowa płyta na podawaniu, chłodzenie Technotrans,<br />

podawanie i wykładanie non-stop, suszarka uV, 2<br />

lampy suszące między zespołami drukującymi i 2 lamy suszące<br />

na wykładaniu<br />

8622 805-6+LW 540 905 zł<br />

Rok prod. 1986, format 1000x1400, kolor 5<br />

122 mln odbitek, RCi, Roland Deltamatic, kontrola temperatury<br />

farby, Technotrans, suszarka iR,<br />

8644 206 E OB. 981 642 zł<br />

Rok prod. 2007, format 520x740, kolor 6<br />

40 mln odbitek, RCi-zdalne sterowanie farbą, Rolandmaticnawilżanie<br />

alkoholowe, alcosmart, ePl, ColorPilot Smart,<br />

elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, urządzenie do<br />

mycia obciągów, przystawka do druku kartonu, pasowanie<br />

Bacher, suszarka iR-Grafix, proszkowanie Grafix 72-Digi Plus<br />

8620 706 LTTLV 6 651 122 zł<br />

Rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 6<br />

63 mln odbitek, zdalna kontrola: PressPilot, pakiet szybka<br />

zmiana, kontrola farby: ColorPilot D/OK. Balance, QuickStart,<br />

opuszczana płyta stalowa na podawaniu, podawanie non<br />

stop, podciśnieniowy stół na podawaniu, urządzenie antystatyczne<br />

Kersten, automatyczna zmiana płyt -aPl, nawilżanie<br />

Rolandmatic, chłodzone wałki farbowe -Technotrans Combi<br />

Beta C, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,<br />

przystawka do druku na kartonie, zespół lakierujący, dzielone<br />

kałamarze, suszarki : 2x iR/Tl, zespół lakierujący-dzielone<br />

kałamarze Tresu, suszarka iR/Tl/uV, proszkowanie Grafix<br />

Hitronic HeP, urządzenie do usuwania proszku Schneider, non<br />

stop wykladanie, opuszczana płyta na wykładaniu, urządzenie<br />

chłodzące Technotrans Combi Beta C, automix: alcoSmart<br />

8645 706 3B 2 243 752 zł<br />

Rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6<br />

100 mln odbitek, odwracanie 2/4 - 6/0, zespół lakierujący suszarka<br />

iR na wykładaniu, proszkowanie Grafix Cantronic<br />

Powder, podajnik non-stop, aPl, urządzenie do mycia wałków<br />

i cylindrów, urządzenie antystatyczne eltex, ColorPilot, chłodzenie<br />

Technotrans z cyrkulacją, system pasowania Bacher.


Lm-36 OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND / SOLNA<br />

8654 706 3B SW 2 217 708 zł<br />

Rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6<br />

100 mln odbitek, suszarka iR, urzadzenie antystatyczne,<br />

szybka zmiana płyt - aPl, pasowanie Bacher<br />

8654 706 3B+LV 3 085 159 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6<br />

80 mln odbitek, RCi, suszarka uV, suszarka iR, nonstop,<br />

kontrola temperatury farby, proszkowanie<br />

8638 706 3B+LV 2 840 350 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6<br />

97 mln odbitek, color pilot + densytometr i spektrometr,<br />

Preset-automayyczne ustawianie formatu i grubości papieru,<br />

urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół<br />

lakierujący z wałkami anilox, Seccomatic-suszarka na gorące<br />

powietrze, proszkowanie Weko,<br />

8644 706 3B+TL 2 964 958 zł<br />

Rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6<br />

70 mln odbitek, odwracanie 2/4, 6/0, CCi, PPl, przystawka<br />

do druku kartonu, kontrola temperatury fgarby, system powietrza<br />

Becker Variair, system pasowania- Graphometronic,<br />

suszarka iR/Tl Seccomatic, chłodzenie Combi Twchnotrans,<br />

alcosmart, Pecom- zarządzanie drukiem, proszkowanie Graphix,<br />

system pakowania-Comfort<br />

8644 706 3B-P+LX 1 322 211 zł<br />

Rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 6<br />

85 mln odbitek, wyposazenie standardowe, RCi- (remote<br />

control of ink), Deltamatic, urządzenie do mycia wałków, obciągów<br />

i cylindxrów, nonStop podawanie i wykladanie,<br />

kontakt: tel. 502 302 861, fax 71 341 58 44<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa Sakurai OL466 SIP<br />

rok produkcji 2006,<br />

format max. 460 x 650 mm,<br />

odwracanie 4/2- 2/2<br />

(perfector po drugim zespole),<br />

więża lakiernicza Harris & Bruno,<br />

chłodziarka Grafix,<br />

42 mln odbitek,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie<br />

700.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

suszarka iR/ Hotair -eltosch, odwracanie 6/0 - 1/5, wałki<br />

anilox 13 ccm/qm i 20 ccm/qm, chłodzenie Technotrans,<br />

Pecom,<br />

8639 708 3B SW 2 123 551 zł<br />

Rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 8<br />

77 mln odbitek, PPl, Roland Deltamatic, chłodzenie Technotrans,<br />

RCi-2, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie<br />

4/4, proszkowanie<br />

8650 708 3B PLV 2 564 288 zł<br />

Rok prod. 2003, format 740x1050, kolor 8<br />

82 mln odbitek, zdalna kontrola CCi+RCi, lCS-niski stopień<br />

pokrycia stabilizacyjnego, szybkie uruchamianie, stalowa płyta<br />

na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza,<br />

urządzenie antystatyczne, nawilżanie Roland Deltamatic, odwracanie<br />

8/0, 4/4, chłodzone wałki farbowe, automatyczner<br />

zakładanie płyt aPl, zespół lakierujący, autyomat dp mycia<br />

wałków, obciągów i cylindrów, poduszka powietrzna na podawaniu,<br />

proszkowanie, usuwanie proszku na wykładaniu,<br />

wydłużone wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu,<br />

SAKURAI<br />

8619 OLIVER 272 H 94 157 zł<br />

Rok prod. 1988, format 520x720, kolor 2<br />

nawilżanie alkoholowe, szybko mocujące płyty<br />

8619 OLIVER 272 E II 194 325 zł<br />

Rok prod. 1993, format 520x720, kolor 2<br />

19 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, kontrola farby, szybko<br />

mocujące płyty, kontrola pasowania marki przedniej oraz pasowanie<br />

obwodowe


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

kontakt: tel 502 302 861, fax 71 341 58 44<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

MaSzyna OffSeTOWa<br />

MaSzyna OffSeTOWa aRKuSzOWa<br />

Shinohara 52 II<br />

2 kolory,<br />

format B3,<br />

<strong>maszyn</strong>a w produkcji,<br />

sprawna, nie wymagany wkład finansowy,<br />

nawilżanie alkoholowe z chłodziarką,<br />

kałamarze sekcyjne,<br />

ilość odbitekok 29 mln<br />

rok produkcji 1995-1997,<br />

serwisowana przez firmę Mercator,<br />

załadunek w cenie<br />

cena: 70.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-38<br />

MASZYNY CYFROWE / AUTOMATY SZTANCUJĄCE<br />

PRODuKCyJna MaSzyna CyfROWa DO aRKuSzOWeGO DRuKu CzaRnO-BiaŁeGO<br />

BIZHUB 1050p firmy Konica Minolta<br />

druk z prędkością 105 str. a4/min., max format papieru 324x460 mm, gramatury od 60-300 g.<br />

Maszyna zakupiona w Polsce od Konica-Minolta w 2005 r.<br />

Pierwszy właściciel. umowa serwisowa w Konica-Minolta – istnieje możliwość jej kontynuowania.<br />

Stan bardzo dobry.<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJĄCE<br />

HEIDELBERG CYLINDER<br />

8645 OHZ 42 070 zł<br />

Rok prod. 1961, format 540x720, kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a w bardzo dobrym stanie<br />

8628 SBG 52 087 zł<br />

Rok prod. 560x770, format 1, kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a przystosowana do sztancowania i bigowania<br />

SZTANCTYGIEL - RÓŻNE<br />

8647 TITAN ERBA 60 000 zł<br />

Rok prod. , format 1100x1700, kolor<br />

Model sztanctygla eM6, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne<br />

oraz hamulec bezpieczeństwa, zabezpieczenia do<br />

wymogów Ce, szafa sterująca -zmienne prędkości, jedna<br />

płyta tnąca, mocowanie wykrojnika śrubami do płyty tylnej<br />

8628 RABOLINI IMPERIA 52 087 zł<br />

Rok prod. 1976, format B3, kolor<br />

8643 TITAN PN1 22 000 zł<br />

Rok prod. , format 610x860, kolor<br />

format stołu a1, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne,<br />

centralne smarowanie, mata ochronna, tryb pracy ciągłej,<br />

pojedyńvcze uderzenia i zatrzymaniem stołu- timer<br />

8623 CROSLAND 100 168 zł<br />

Rok prod. 1999, format 720x1020, kolor<br />

podawanie ręczne, <strong>maszyn</strong>a do sztancowania -do grubych wykrawek<br />

MASZYNY CYFROWE<br />

cena: 20.000 zł+VAT<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

TyPOGRafiCzne SzTanCuJĄCe<br />

auTOMaT SzTanCuJĄCy<br />

Crosland APED<br />

rok produkcji 1987,<br />

z sekcją czyszczenia użytków,<br />

format max papieru 940 x 660,<br />

format max sztancowania 648 x 940 mm,<br />

min.format arkusza 302 x 340 mm,<br />

<strong>maszyn</strong>a może pracować na materiałach:<br />

tektura lita, tektura falista, fala e, mikrofala, fala B,<br />

wykrojnik mocowany na śrubach,<br />

minimalna prędkość 2000 szt/h,<br />

max prędkość 4.500 ark/h,<br />

<strong>maszyn</strong>a wyposażona we własny kompresor<br />

63.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

max format 30 cm,<br />

wydajność 4000 szt/h,<br />

rok produkcji 2008<br />

wyposażenie:<br />

5 matryc do formowania fi 15, 18, 19, 23, 26<br />

kompresor śrubowy Walter 7,5 kW – 2009<br />

zgrzewarka kątowa<br />

tunel obkurczający<br />

TyPOGRafiCzne SzTanCuJĄCe<br />

MaSzyna STOP-CylinDROWa<br />

OM II<br />

format B2<br />

produkcji niemieckiej<br />

rok produkcji 1975<br />

<strong>maszyn</strong>a w produkcji<br />

możliwość sprawdzenia<br />

5.000 zł<br />

kontakt: tel. 22 759 66 48, fax. 22 759 66 49<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

AUTOMATY SZTANCUJĄCE<br />

BOBST<br />

8624 AV4 122 204 zł<br />

Rok prod. 1987, format 715x950, kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a sztancująca, 2 kolory druku offsetowego, odwijak 2<br />

rolowy, zespół klejący wstęgę, stacja sztancowania, zespół<br />

usuwania wykrawek, wykładanie, szybkość pracy 100<br />

uderzeń/min<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

TyPOGRafiCzne SzTanCuJĄCe<br />

Maszyna do tłoczenia tacek papierowych<br />

120 000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8648 SP 102 SE 580 972 zł<br />

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor<br />

ilość godzin: 5797, szybkość 7500 ark/h, siła nacisku 2,5 - 250 t<br />

8633 SP 1260 E 114 074 zł<br />

Rok prod. 1962, format 920x1260, kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a ma zespół usuwania wykrawek, zapasowa rama<br />

8625 SP 1260 E 106 178 zł<br />

Rok prod. 1967, format 920x1260, kolor<br />

8632 SP 1575 106 178 zł<br />

Rok prod. 1972, format 1055x1575, kolor 2<br />

KAMA<br />

8665 TS 105 366 613 zł<br />

Rok prod. 2004, format 740x105, kolor<br />

wyposażenie standardowe, <strong>maszyn</strong>a w produkcji<br />

POLYGRAPH<br />

8626 KAMA TS 96 30 050 zł<br />

Rok prod. 1975, format 660x965, kolor<br />

automat sztancujący do kartonu litego oraz tektury falistej,<br />

grubość kartonu- 0,3 mm - 1,3 mm, grubość tektury microfala<br />

- 03 mm - 1,6 mm, max siła nacisku 100 t, wymiary <strong>maszyn</strong>y<br />

380 x 180 x170 cm, waga 7.000 kg<br />

S&S DIEMASTER<br />

8658 80 000 zł<br />

Rok prod. 1975, format 1050x1500, kolor<br />

wyposażenie automatu: podajnik próżniowy, zespół drukujący<br />

- 1 kolor flexo, sztanca, stacja usuwania odpadów, odkładanie<br />

arkuszy, wydajność- 1200-2000 ark/h


Lm-40<br />

AUTOMATY SZTANCUJĄCE / FALCERKI<br />

WUPA<br />

8624 PS 4.1 158 265 zł<br />

Rok prod. 1973, format 800x1120, kolor<br />

zespół usuwania wykrawek,<br />

8628 PS 4.1 160 268 zł<br />

Rok prod. 1973, format 800x1120, kolor<br />

zespół usuwania wykrawek,<br />

BREHMER<br />

FALCERKI<br />

falCeRKi<br />

falCeRKa<br />

BREHMER K56<br />

format B2, 4 kasety, 2 noże,<br />

dodatkowo kaseta do łamu krzyżowego,<br />

rok produkcji 1993<br />

29.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

GUK<br />

8662 GUK FA50-4-4 86 945 zł<br />

Rok prod. 2006, format , kolor<br />

wyposażenie standardowe, 4 kasety na 1-zespole, 4 kasety na<br />

2 zespole, płaski podajnik, nóż rolkowy, plus łam mostkowy<br />

8630 K72/4 KZR-L 57 095 zł<br />

Rok prod. 1990, format , kolor<br />

płaski podajnik ze stosu, licznik, osłona przeciwdzwiękowa,<br />

pojedyńczy wykładak, konfiguracja falcerki, 4 kasety+nóż+nóż<br />

8645 SAF 49/4 21 436 zł<br />

Rok prod. 1990, format 35x50, kolor<br />

Wyposażenie: 4 kasety, podajnik podciśnieniowy płaski ze stosu<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8629 FAK 50/2K 110 184 zł<br />

Rok prod. , format 480x480, kolor<br />

falcerka formatu B2, podajnik ssawkowy ze stołem, kontrola<br />

podwójnego arkusza, licznik arkuszy i licznik składek, wykładak<br />

pojedyńczy, konfiguracja falcerki: kaseta z 6 płytami, wałek<br />

bigujący i perforujący,elrktroniczny nóż krzyrzowy<br />

MBO<br />

8660 B30/442 68 114 zł<br />

Rok prod. 1995, format , kolor<br />

podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4<br />

kasety, 3 zespół 2 kasety, wykładak strumieniowy<br />

8659 K 65/4 KTL 56 094 zł<br />

Rok prod. 1995, format , kolor<br />

podajnik rotacyjny, pompa, , 4 równoległe łamy, 2 łamy<br />

krzyżowe, bez wykładaka<br />

8649 K 76/6 PKZ 60 101 zł<br />

Rok prod. 1993, format , kolor<br />

Wyposażenie: 6 kasey, 1 nóż, 2 noże- lewy/ prawy, wykładak<br />

8657 K 76/6 PKZ 60 101 zł<br />

Rok prod. 1993, format , kolor<br />

wyposażenie: paleta na podawaniu, 6 kaset, 3 noże,<br />

złamywak<br />

8667 T 52-4X VARIOTRONIC 13 222 zł<br />

Rok prod. 1982, format , kolor<br />

podajnik non stop, 4 kasety, 1 nóż- łam krzyżowy, 1 licznik,<br />

1 wykładak<br />

falCeRKi<br />

falCeRKa<br />

MBO<br />

3 łamy - 1992 r<br />

nakładanie fP 76 (paletowe)<br />

K76-6PK2<br />

(1 łam kasetowy na 6 kaset + 2 łamy nożowe),<br />

dodatkowo kaseta łamu okienkowego<br />

wykładanie aSP2nf<br />

80.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

falCeRKa<br />

MBO 69 KTL<br />

4 kasety, 2 noże,<br />

dodatkowo kaseta do łamu krzyżowego,<br />

rok produkcji 1989,<br />

<strong>maszyn</strong>a w bardzo dobrym stanie<br />

30.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8659 T1020/442 120 201 zł<br />

Rok prod. 1998, format , kolor<br />

rotacyjny podajnik, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4<br />

kasety, 3 zspół 2 kasety, bez wykl;adaka<br />

8642 T520 4-4- X 71 319 zł<br />

Rok prod. 2000, format , kolor<br />

wyposażenie: płaski podajnik, 1-zespół 4 kasety, 2-zespół 4<br />

kasety + nóż, wykładak<br />

8659 T700/444 106 178 zł<br />

Rok prod. 1999, format , kolor<br />

podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4<br />

kasety, 3 zespół 4 kasety, bez wykładaka<br />

8645 CAS-524 21 436 zł<br />

Rok prod. 1993, format 500x700, kolor<br />

Wyposażenie: 4 kasety, podajnik -wsokie podawanie, progamowana<br />

automatycznie do róznych typów falcowania,<br />

8659 K 76/4 SK TL 92 154 zł<br />

Rok prod. 2000, format 760x1080, kolor<br />

podawanie rotacyjne, pompa, 3 łamy równoległe, 2 łamy<br />

krzyżowe, wykładak typ aSP66.2<br />

MULTI EFEKT<br />

falCeRKi<br />

falCeRKi<br />

falCeRKa<br />

Multi Efekt 5073 EF RSA -AT73<br />

nr.fabr. 0, rok prod.<br />

format B1, 4 łamy<br />

15.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

falCeRKi<br />

falCeRKa<br />

Multi Efekt 5090/3RSA<br />

nr.fabr. 0365<br />

rok prod. 1986<br />

format a0, 4 łamy<br />

20.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

STAHL<br />

8659 KD 78/4 KL 88 147 zł<br />

Rok prod. 1996, format , kolor<br />

podawanie z palety, 2 łamy krzyżowe, wykładanie strumienioowe<br />

8662 T 50/44 X 56 494 zł<br />

Rok prod. 1998, format , kolor<br />

wyposażenie standardowe, obrotowy podajnik, 4 kasety na 1<br />

zespole, 4 kasety na 2-zespole, zespół noża, osłony akustyczne,<br />

strumieniowe wykładanie<br />

8657 T 52 20 034 zł<br />

Rok prod. 1995, format , kolor<br />

wyposażenie: 4 kasety, podawanie z płaskiego stosu,<br />

8667 K 78/6 DFT FE 40 067 zł<br />

Rok prod. 1991, format 780x1150, kolor<br />

podawanie non stop, 1 zespół - 78 cm- 6 kaset, 2 zespół 66<br />

cm- 4 kasety, 3 zespół- 56 cm- 2 kasety, licznik, wykładaak<br />

strumieniowy<br />

8659 TC 78/444 94 157 zł<br />

Rok prod. 1995, format 780x1280, kolor<br />

podawanie z płsskiego stosu,, pompa, 1 zespół- 6 kaset, 2<br />

zespół 4 kasety, 3 zespół-4 kasety, wykładanie strumieniowe<br />

GILOTYNY<br />

ADAST MAXIMA<br />

8630 MS 80-2 15 225 zł<br />

Rok prod. 1985, format 80, kolor<br />

sprzęgło elektromechaniczne, fotokomórki, stół powietrzny<br />

PERFECTA<br />

8632 92 34 057 zł<br />

Rok prod. 1980, format 92, kolor<br />

szerokość cięcia 92 cm<br />

8655 SEYPA 92 UC 30 000 zł<br />

Rok prod. 1989, format 92, kolor<br />

Wyposażenie : komputer, poduszka powietrzna, fotokomórki


Lm-42<br />

GILOTYNY / TRóJNOŻE<br />

8662 115 44 074 zł<br />

Rok prod. , format 115, kolor<br />

stół powietrzny, stoły boczne, komputer Multitron PS 50, fotokomórka<br />

8632 115 PMC 44 074 zł<br />

Rok prod. , format 115, kolor<br />

szerokość cięcia 115 cm,<br />

POLAR<br />

8643 76 EM 38 064 zł<br />

Rok prod. 1992, format 76, kolor<br />

wyposażenie standardowe, programowana, stół z poduszką<br />

powietrzną, stoły boczne, pokrywa stołu tylnego, zapasowy<br />

nóż, narzędzia i instrukcja obsługi<br />

8656 76 EM 40 067 zł<br />

Rok prod. 1992, format 76, kolor<br />

Wyposażenie: program komputerowy, wyswietlacz cyfrowy,<br />

fotokomórki typ ffM, główny stół środkowy, nóż zapasowy<br />

8656 78 ES 70 117 zł<br />

Rok prod. 2000, format 78, kolor<br />

Wyposażenie: program komputerowy + monitor plazmowy,<br />

główny stół środkowy, fotokomórki, nóż zapasowy<br />

8649 92 E 84 141 zł<br />

Rok prod. 2002, format 92, kolor<br />

wyposażenie standardowe, narzędzia i dokumentacja<br />

GilOTyny<br />

GilOTyna<br />

krajarka POLAR 137 EMC<br />

dodatkowo automatyczne odkładanie w stos<br />

przyciętych arkuszy, duże stoły boczne,<br />

rok produkcji 1991, dodatkowo 4 noże<br />

105.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8650 92 EM 62 505 zł<br />

Rok prod. 1992, format 92, kolor<br />

wyposażenie : stół powietrzny, fotokomórki, utrząsacz RB2<br />

8651 92 EM MONITOR 60 101 zł<br />

Rok prod. 1990, format 92, kolor<br />

Wyposażenie- stół powietrza, <strong>maszyn</strong>a programowana, stół<br />

powietrza w części środkowej, , stoły boczna lewy i prawy,<br />

zapasowy nóż<br />

8642 92 EM MONITOR 60 101 zł<br />

Rok prod. 1995, format 92, kolor<br />

cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 3 noże<br />

8656 92 ED 69 316 zł<br />

Rok prod. 1996, format 92, kolor<br />

Wyposażenie:monitor, fotokomórki, stół powietrzny główny,<br />

lewy stół powietrzny, prawy stół powietrzny, 2 noże zapasowe-dodatkowo-<br />

instrukcja obsługi, katalog części zamiennych,<br />

schemat elektryczny<br />

8662 92 ED 95 760 zł<br />

Rok prod. 1998, format 92, kolor<br />

wy posażenie stadardowe, <strong>maszyn</strong>a z wydłużonymi stołami<br />

bocznymi, fotokomórki, pokrywa ochronna tylna, boczne stoły<br />

z powietrzem, winda tyyp l600W, utrząsacz Raa,<br />

8649 115 49 282 zł<br />

Rok prod. 1991, format 115, kolor<br />

wyposażenie: stół powietrzny, programowana<br />

8655 115 ED 174 291 zł<br />

Rok prod. 1995, format 115, kolor<br />

Wyposażenie: winda typ l6000-W-3, utrząsacz RaB5, komputerowy<br />

program + plazmowy ekran, system metryczny,<br />

wydłużony stół poweitrzny, system zabezpieczający typ ffM,<br />

8641 115 EM MONITOR 82 137 zł<br />

Rok prod. 1987, format 115, kolor<br />

wyposażenie: programator, fotokomórki, stół powietrzny,<br />

winda z lewej strony, łącznie ze stołem utrząsającym, wózkiem<br />

rolowym i windą lW1000-1987<br />

8665 115 EM MONITOR 74 124 zł<br />

Rok prod. 1990, format 115, kolor<br />

wyposażenie : winda palety, utrząsacz stosu, programowana<br />

<strong>maszyn</strong>a -99 programów, stół powietrzny, stół powietrzny<br />

boczny z prawej strony, winda boczna z lewej strony,<br />

8642 115 EM MONITOR 78 131 zł<br />

Rok prod. 1993, format 115, kolor<br />

cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 4 noże + 2<br />

noże widiowe, wida<br />

8632 115 EMC 116 194 zł<br />

Rok prod. 1987, format 115, kolor<br />

autotrim, monitor, stół powietrzny, fotokomórki zabezpieczające,<br />

2 stoły boczne,<br />

8632 137 EMC 88 147 zł<br />

Rok prod. 1989, format 137, kolor<br />

autotrim, Monitor, 2 nożre zapasowe, stół powietrzny,<br />

urządzenie podające tylne Polar TR3Bl 145/3<br />

8630 155 EM 64 107 zł<br />

Rok prod. 1986, format 155, kolor<br />

komputer,sprzęgło elektro-mechaniczne, fotokomórki, stół<br />

powietrzny.


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

SCHNEIDER SENATOR<br />

8662 76 E-line 58 097 zł<br />

Rok prod. 1996, format 76, kolor<br />

stół powietrzny, stoły boczne , lewy i prawy, nóż zapasowy,<br />

fotokomórka<br />

8662 76 E-line 36 461 zł<br />

Rok prod. 1996, format 76, kolor<br />

wyposażenie standardowe, fotokomórki, centralny stół powietrzny,<br />

stoły boczne z powietrzem, tylna osłona ochronna,<br />

stół zapasowy -1<br />

8645 92- MC-VIDEO 44 074 zł<br />

Rok prod. 1992, format 92, kolor<br />

Wyposażenie: stół powietrzny, programowana<br />

8632 115 E-line 70 117 zł<br />

Rok prod. 1998, format 115, kolor<br />

2 stoły boczne, , 2 noże zapasowe<br />

8667 115 S.C. 32 054 zł<br />

Rok prod. 1986, format 115, kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a programowana - 99 programów, stół powietrzny, 2<br />

stoły boczne, 2 noże<br />

8665 115 S.C. 32 054 zł<br />

Rok prod. 1986, format 115, kolor<br />

wyposażenie: <strong>maszyn</strong>a programowana-99 programów, stół<br />

powietrzny, 2 żeliwne stoły boczne, 2 noże zapasowe,<br />

8628 115 S.C. 50 084 zł<br />

Rok prod. 1987, format 115, kolor<br />

szerokość cięcia 115 cm<br />

8662 132 S.C. 56 094 zł<br />

Rok prod. 1999, format 132, kolor<br />

stół powietrzny, stoły boczne, osłona ochronna, programowana,<br />

fotokomórki, 4 noże zapasowe<br />

WOHLENBERG<br />

8667 92 MCS-2TV 37 262 zł<br />

Rok prod. 1991, format 92, kolor<br />

99 prograqmów, stół powietrzny stalowy2 stoły boczne, 2<br />

noże zapasowe<br />

8664 92 MCS-2TV 40 067 zł<br />

Rok prod. 1991, format 92, kolor<br />

gilotyna programowana -99 programów, stół główny powietrzny,<br />

2 stoły boczne, 2 noże zapasowe<br />

8652 92 MCS-TV 66 111 zł<br />

Rok prod. 1992, format 92, kolor<br />

Wyposażenie : stół powietrzny, fotokomórki, monitor<br />

8655 115 MCS-2TV 38 064 zł<br />

Rok prod. 1988, format 115, kolor<br />

Wyposażenie : <strong>maszyn</strong>a programowana, stół powietrzny<br />

z lewej i prawej strony<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

GilOTyny<br />

GilOTyna<br />

Wohlenberg 115 MCS TV<br />

rok produkcji 1991,<br />

programowana,<br />

stół powietrzny boczny+winda automatyczna<br />

43.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

TRÓJNOŻE<br />

POLYGRAPH<br />

8631 PERFECTA SDY 2 176 295 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

automatyczne podawanie i, wykładanie taśmowe<br />

8630 PERFECTA SDY 2 54 090 zł<br />

Rok prod. 1984, format 300x420, kolor<br />

ręczne podawanie, wykładanie taśmowe, szybka wymiana<br />

noża<br />

8630 PERFECTA SDY EZ 33 256 zł<br />

Rok prod. 1985, format 300x420, kolor<br />

automatyczne podawanie , wykładanie taśmowe, szybka wymiana<br />

noża<br />

WOHLENBERG<br />

8630 44 FM-50 104 174 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

automatyczne podawanie i wykładanie, szybka wymiana noża<br />

8665 A 43-C 30 050 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

trójnóż półautomatyczny, wykładanie taśmowe, noże zapasowe-<br />

2 szt.


Lm-44<br />

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE<br />

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE<br />

BOURG<br />

8657 80 134 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

wyposażenie: 10 stacji podających, zespół zszywający, złamywak,<br />

trójnóż, wykładanie<br />

HARRIS<br />

8627 62 905 zł<br />

Rok prod. 1990, format , kolor<br />

linia zbierająco zszywająca.wyposażenie: 5 stacji nakladania,<br />

stacja nakładania okładki, zsspół zszywajacy, trójnóż, układacz<br />

stosu, RS-10 Prima, stan techniczny dobry<br />

HEIDELBERG<br />

8649 ST 100 94 157 zł<br />

Rok prod. 1996, format , kolor<br />

Wyposażenie: 6 stacjii podających + stacja okładki, trójnóż<br />

8667 ST 400 601 005 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

5 stacji podających, stacja podawania okładki, zespół zszywający,<br />

4 głowice zszywające, trójnóż układacz stosu Rima,<br />

MÜLLER MARTINI<br />

8649 335 189 517 zł<br />

Rok prod. 1992, format , kolor<br />

Wyposażenie: 5 stacji podających, stacja podająca okładkę,<br />

zespół zszywający, trójnóż, układacz stosu CS14<br />

8652 1509 62 104 zł<br />

Rok prod. 1985, format , kolor<br />

Wyposażenie: 3 podwójne stacje podające, trójnóż typ 1522,<br />

wykładak typ 1511-rok 1996<br />

8633 1509 62 905 zł<br />

Rok prod. 1985, format , kolor<br />

4 stacje podające arkusze typ 1516, pompa, zespół zszywający,<br />

2 głowice zszywające, trójnóż, wykładak strumieniowy<br />

8639 1509 106 178 zł<br />

Rok prod. 1988, format , kolor<br />

6 stacji podających do kartek- typ 1516, 1 stacja podająca<br />

okładkę- typ1528, pompy, zespół zszywający typ 1509, 2<br />

głowice zszywające, trójnóż typ 1522, 2 kompl.noży, wykładak<br />

dwukieszeniowy, wposażenie dodatkowe: instrukcja obsługi,<br />

katalog części zamiennych, schemat instalacji elektrycznej<br />

8630 235 32 054 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

5 stacji podających, trójnóż MM typ DS241, 2 głowice zszywające<br />

8644 300 90 151 zł<br />

Rok prod. 1986, format , kolor<br />

zespół zszywający MM typ 300- 2 głowice zszywające, trójnóż MM<br />

typ 251, ilość bazowa stacji 10, 5 stacji podających typ 279, 1<br />

stacja podająca okładkę typ 348, wyposazenie opcjonalne:<br />

większa ilość stacji typ 279, zespół klejący do kartonu typ 315,<br />

stacja podająca okladkę typ 315, stacja podająca oklasdkę typ<br />

1529, wykładacz stosu MM typ 231, kompresory<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8633 300 94 157 zł<br />

Rok prod. 1991, format , kolor<br />

4 stacje podające - 279, zespół klejący - 315, 2 głowice zszywające,<br />

pompy , trójnóż 251, układak stosu kompensacyjny - CS14<br />

8658 BRAVO 254 425 zł<br />

Rok prod. 1998, format , kolor<br />

wyposażenie: 3 stacje podające typ 370, stacja podawania<br />

okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 360, wykladak<br />

stosu Practico<br />

8657 BRAVO 336 563 zł<br />

Rok prod. 2000, format , kolor<br />

wyposażenie: 4 stacje podające typ 370, 1 stacja zapasowa,<br />

1 stacja okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 361,<br />

wykładak stosu Practico<br />

8630 PRESTO 176 295 zł<br />

Rok prod. 1997, format , kolor<br />

4 stacje podające, 4 głowice zszywające, podajnik okładki,<br />

trójnóż, panel sterujący<br />

8667 221-4 50 084 zł<br />

Rok prod. 1981, format , kolor<br />

4 stacje podające typ 306, 1 stacja podająca okładkę typ<br />

1529, 1 trójnóż typ 217, wykładanie taśmowe,<br />

8649 321 120 201 zł<br />

Rok prod. 1985, format , kolor<br />

Wyposażenie: 6 stacji podających typ 306, zespół zszywający<br />

typ 321, trójnóż typ 890 , wykładak<br />

8633 321 [telefon]<br />

Rok prod. 1987, format , kolor<br />

6 stacji podających typ 306, stacja okładki typ 1528, zespół zszywający<br />

, 2 głowice zszywające, wykładak taśmowy typ MM 225<br />

8633 335 206 345 zł<br />

Rok prod. 1991, format , kolor<br />

6 stacji podających,typ 306, stacja okładki typ 1528, stacja<br />

zszywająca, 2 głowice zszywające, trójnóż typ 890, wykładak<br />

kompensacyjny stosu typ MMCS14<br />

8655 335 206 345 zł<br />

Rok prod. 1991, format , kolor<br />

Wyposażenie: 6 stacji podających arkusze, stacja podająca<br />

okładki, 2 pompy, zespół zszywający 335, 2 głowice zszywajace<br />

-typ HK 75, trójnóż 890, 2 komplety noży, ukladacz stolu<br />

Miller Martini typ CS14<br />

8657 335 190 318 zł<br />

Rok prod. 1992, format , kolor<br />

wyposażanie: 5 stacji podających, 1 stacja okladki, zespół<br />

zszywający, trójnóż, wykładacz stosu,<br />

POLYGRAPH<br />

8630 BREHMER 735 28 047 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

6 stacji podających, trójnóż, dwie głowice zszywające<br />

STAHL<br />

8667 ST 100 144 241 zł<br />

Rok prod. 1998, format , kolor<br />

4 podwójne stacje podające,1 stacja podające okładkę, 1<br />

zespół zszwający z 2 głowicami zszywającymi, 1 trójnóż,<br />

układacz stosu


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

kontakt: tel. 22 789 57 29, fax 22 789 62 81<br />

kontakt: tel. 91 435 19 00, fax 91 435 19 13<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

zSzyWaRKi DRuTeM i linie zSzyWaJĄCe<br />

linia zBieRaJĄCO-zSzyWaJĄCa<br />

Watkiss Digi Vac Plus<br />

rok produkcji 2001,<br />

8 stacji zbiedrających+stacja podawania ręcznego,<br />

stacja szyjąco-falcująca z trymerem czołowym,<br />

wykładak utrząsarki,<br />

wykrywanie podwójnego arkusza i braku arkusza,<br />

max format 488x350,<br />

min format 120x160 mm,<br />

sterowanie z panelu dotykowego,<br />

pełna dokumentacja,<br />

<strong>maszyn</strong>a po dużym remoncie<br />

49.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

zSzyWaRKi DRuTeM i linie zSzyWaJĄCe<br />

linia zBieRaJĄCO-zSzyWaJĄCa<br />

Wohlenberg<br />

rok produkcji 1995,<br />

4 stacje podające<br />

+ stacja podawania okładki,<br />

zszywarka drutem,<br />

trójnóż,<br />

stan <strong>maszyn</strong>y dobry<br />

30.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-46<br />

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE<br />

/ OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ<br />

zSzyWaRKi DRuTeM i linie zSzyWaJĄCe<br />

linia zBieRaJĄCO SzyJĄCa<br />

Stahl ST 300<br />

Rok produkcji 1999<br />

stacja szyjąca z dwoma głowicami szyjącymi nH-52-8<br />

element kończący (koziołek)<br />

6 stacji nakładania;<br />

4 stacje typu TaS (składka stojąca)<br />

i 2 stacje typu Tal (składka leżąca),<br />

stacja nakładania okładek ufa<br />

trójnóż<br />

180.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ<br />

HORIZON<br />

8639 BQ 460 134 224 zł<br />

Rok prod. 2002, format , kolor<br />

4 szczęki, bigowanie okładki z podawaniem, frezowanie,<br />

boczne klejenie, Hot Mel- klejenie na gorąco, licznik: tylko<br />

900 tys sklejonych książek, wydajność ca 1100 egz./h<br />

8662 BQ 260 26 845 zł<br />

Rok prod. 1994, format , kolor<br />

standardowe wyposażenie, zespółó klejenia na gorąco, zespół<br />

frezowania na gorąco, stacja podawania okładki, łącznie<br />

z pompami i akcesoriami<br />

8661 BQ 440 86 144 zł<br />

Rok prod. 2000, format , kolor<br />

4 szczęki, automatyczne podawanie i bigowanie okładki,<br />

klejenie na gorąco, boczne klejenie, max.format 650x 320<br />

mm, min format 75x75 mm, max grubość 40 mm, max.<br />

prędkość 1.100 szt/h<br />

MÜLLER MARTINI<br />

8666 AMIGO 142 238 zł<br />

Rok prod. 2000, format , kolor<br />

4 zaciski, stacja podawania okładki, stacja frezowania, zespół<br />

klejący grzbiet i bok książki, stacja zaciskania, wykładak,


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

8623 PANDA II 220 369 zł<br />

Rok prod. 1994, format , kolor<br />

9 zacisków, stacja podawania okładki, zbieraczka typ 1531-<br />

1994- 5 podwójnych nakładaków, trójnóż Perfecta SDy- 1975<br />

8628 PANDABINDER 1530 128 214 zł<br />

Rok prod. 1989, format , kolor<br />

oklejarka, 18 stacji zbierających, 9 zacisków, zespół klejący<br />

grzbietu i klejenia bocznego, podajnik okadki, wykadak<br />

SULBY<br />

8629 34 858 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

stacja nakadania wyklejki grzbietu, 1 zacisk, ręczne nakładanie<br />

i wykładanie.<br />

8629 33 256 zł<br />

Rok prod. 1984, format , kolor<br />

stacja nakł<br />

WOHLENBERG<br />

8666 GOLF 6001 256 429 zł<br />

Rok prod. 1996, format , kolor<br />

4 stacje podające typ 7010, 12 zacisków typ Golf 6001,<br />

zespół frezujący, zespół klejenia, podajnik okładki, zespół zaciskający,<br />

wykładak<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

OPRaWa TWaRDa<br />

Kolbus<br />

Składająca się z:<br />

– oklejarka grzbietów – RC (nr. 179, rok prod. 1973)<br />

– przyklejanie papierka, gazy – Hl (nr. 284, rok prod. 1969)<br />

– zawieszanie bloku – eMP (nr. 656, rok prod. 1973)<br />

– stacja prasowania – ff (nr. 304, rok prod. 1973<br />

– pompa hydrauliczna – feH (nr. 339, rok prod. 1973)<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

MaSzyna DO OPRaWy TWaRDeJ<br />

format: min. 125X100x6, max. 370X270x80<br />

Wydajność: 2000 szt/h<br />

110.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

8666 QUICK BINDER 394 660 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

5 zacisków, stacja podawania okładki, zespół frezowania,<br />

zespół klejenia grzbietu i klejenia bocznego, zespół szorstkowania<br />

, zespół nakładania płótna, wykładanie krzyżowe<br />

8650 Golf 18 186 312 zł<br />

Rok prod. 1983, format , kolor<br />

zbieraczka typ zTM 222/460, 12 stacji podających, 1 stacja<br />

podawania ręcznego, ilość zacisków 18, zespół zaciskający,<br />

zbiornik kleju- 2 wałki aplikacyjne, zespół klejenia grzbietu,<br />

zespół frezowania, szerokość maksymalna książki 320 mm,<br />

szerokość minimalna książki 140 mm, kontrola podwójnego<br />

arkusza i braku arkusza, zespół klejenia bocznego -Hotmelt,<br />

szybkość maksymalna 5000 szt/h, wykładanie krzyżowe.<br />

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDE<br />

KOLBUS<br />

8641 DA36 108 181 zł<br />

Rok prod. 1984, format , kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a do produkcji segreratorów<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-48<br />

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDEJ<br />

/ ZBIERACZKI<br />

MaSzyna DO OPRaWy TWaRDeJ<br />

MaSzyna DO OPRaWy TWaRDeJ<br />

Kolbus KB 400<br />

forsatzówka - do przyklejania wyklejki<br />

35.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

SKLEJARKI DO KARTONÓW<br />

BELMER<br />

8663 SK11 36 000 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

automat do składania i klejenia tac, kljenie 4 rogi, max<br />

format 800 x700 mm, min format 100 x80 mm, wydajność<br />

4000 szt/godz, materiał: tektura falista, tektura 3-warstwowea,<br />

mikrofala, urządzenie kompletne, proste w osłudze, stan<br />

bardzo dobry<br />

ESCOMAT<br />

SKleJaRKi DO KaRTOnÓW<br />

Escomat Jet Star 750<br />

klejenie trzypunktowe, dyszą<br />

Dane produktu:<br />

Szerokość: min. 80, max. 750<br />

Długość: min. 80, max. 550<br />

Gramatura: 200-600 g/m 2<br />

Szybkość max: 20 m/min<br />

Produkcja lata ‘80<br />

110.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

BOBST<br />

8643 PCR 930 130 218 zł<br />

Rok prod. 1971, format , kolor<br />

forrmat 450x930 mm max, 30x60 mm min.,długość 900 mm<br />

max, 60 mm min, szybkość 0-350 m/min. zespół klejenia Ditberner<br />

( Walco) -2 dysze klejenia na zimno, 4 i 6 punktów<br />

klejenia, automatyczne dno, podwójny falc<br />

EMBA<br />

8660 UVZ RTZ 140 235 zł<br />

Rok prod. 1985, format , kolor<br />

max format 2970 x 1250mm, min format 470 x200 mm,<br />

szybkość 120 sz/min<br />

JAGENBERG<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

SKleJaRKi DO KaRTOnÓW<br />

SKŁaDaRKO-SKleJaRKa<br />

Jagenberg Diana 70<br />

rok produkcji 1984, <strong>maszyn</strong>a do produkcji pudełek kartonowych,<br />

wydajność <strong>maszyn</strong>y 300 m/min.klejenie liniowe, kartonik po<br />

rozłożeniu min. 120 mm, max. 750 mm, gramatura kartonu<br />

200-800 g/m 2,tektura falista e i B<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie, <strong>maszyn</strong>a w produkcji.<br />

100.000 zł<br />

DO WKleJania OKieneK<br />

Kohmann GmbH, typ F1110/2<br />

rok produkcji 1987,<br />

możliwość wklejania okienek jedno i dwu taktowo<br />

w jednym lub w dwu rzędach, <strong>maszyn</strong>a do remontu<br />

50.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

SKleJaRKi DO KaRTOnÓW<br />

SKleJaRKa DO KaRTOnÓW<br />

Jagenberg Diana 925 III<br />

szerokość kartoniku po rozłożeniu 900 mm,<br />

wydajność 20.000 pudełek/h,<br />

<strong>maszyn</strong>a po wymianie napędu i zasilania<br />

22.500 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

SKleJaRKi DO KaRTOnÓW<br />

SKleJaRKa DO KaRTOnÓW<br />

SKleJaRKa DO PuDeŁeK<br />

Jagenberg Diana 105<br />

tektura lita i falista,<br />

szerokość użytku 105 cm, klejenie liniowe,<br />

bardzo mocna i szybka <strong>maszyn</strong>a<br />

71.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

GRASSI<br />

8642 480 804 zł<br />

Rok prod. 1992, format , kolor<br />

Model 145, szerokość robocza 1450 mm max, 4-6 punktów<br />

klejenia, gramatura kartonu do 1200 g/m 2 , amerykańskie<br />

dno, podwójne boki i kąty, karton falisty, podwójny i masywny<br />

KECK BELMER<br />

8642 SK 11 96 161 zł<br />

Rok prod. 1980, format , kolor<br />

format pudełek: max 800 mm ( długość) x700 mm (szerokość),<br />

min 100mm (długość) X 80 mm (szerokość) , wysokość max.150mm,<br />

min 20 mm, gramatura : 250 do 1200 g/m 2 , 4 punkty klejenia,<br />

szybkość 4.000 pudełek/godz, ( 70 cykl./godz), wysokość stosu<br />

400 mm max, możliwość produkcji różnorodnych pudełek.<br />

LINIA DO PRODUKCJI PUDEŁEK<br />

8663 FALCON 40 000 zł<br />

Rok prod. 1995, format , kolor<br />

format max 1828 x 4000 mm, min format 100x20 mm,sklejarka<br />

półautomatyczna, klejenie na gorąco, prędkość 2000 szt/godz.,<br />

ciężar 750 kg<br />

8663 UNIGLUE 56 000 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

Max format: 1600 x 4000 mm, pudła klapowe-tektura falsta 3<br />

i 5 warstwowa, podawanie kleju z dyszy sterowane z komputera,<br />

klejenie na zimno, sekcja wyrównująca, wypychanie paczki<br />

SKLEJARKA<br />

8663 NOVATEC 160 268 zł<br />

Rok prod. 1982, format , kolor<br />

max szerokość 1600 mm, klejenie liniowe, podwójne i dno<br />

krzyżowe, klejenie z koła( możliwość instalcji za dodatkową<br />

opłatą klejenie z dyszy) materiały -mikrofala, tektura 3 i 5<br />

wrstwowa, stan dobry<br />

VEGA<br />

8642 64 107 zł<br />

Rok prod. 1983, format , kolor<br />

Model Gf60, max szerokość robocza 600 mm, min.szerokość<br />

50 mm, szybkość 25- 400 m/min, max produkcja 80.000<br />

pud/godz.( karton lity ), opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne,<br />

klejenie tarczowe,<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

NICIARKI<br />

ASTRONIC<br />

8629 160/51 350 586 zł<br />

Rok prod. 2002, format , kolor<br />

niciarka, 18 stacji podających arkusze, programowana- komputer<br />

Simens, szybkość pracy 180 taktów /min. 11 gołwic<br />

szyjących, format max 420x320, format min 150x 75 mm<br />

ASTER<br />

niCiaRKa<br />

niCiaRKa<br />

ASTER 220 SA<br />

nR. 220048<br />

Wykładanie Plus Sn<br />

Rok produkcji 2003<br />

380.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

ZBIERACZKI<br />

BOURG<br />

8662 BST 10 30 050 zł<br />

Rok prod. 1995, format , kolor<br />

standardowe wyposażenie, wieża zbierająca z 10 stacjami -<br />

podawanie podciśnieniowe, zespół złamywaka i zespołem<br />

zszywającym, zespół fałdujący i perforujący, krzyżowy utrząsacz<br />

wsykładaka, wykładak taśmowy, łącznie z kompresorem i wyposażeniem,<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-50<br />

BREHMER<br />

ZBIERACZKI / INTROLIGATORSKIE RóŻNE<br />

NECKAR<br />

8630 N 10 21 436 zł<br />

Rok prod. 1990, format , kolor<br />

10 stacji zbierających formatu a3, 5 stacji zbierających B2,<br />

zespół zszywający.<br />

DRUCIARKI<br />

zBieRaCzKa<br />

Brehmer 882/12W<br />

nR. 0130/73- 032<br />

Rok produkcji 1973<br />

40.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

INTROLIGATORSKIE RÓŻNE<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

Druciarka ZD2B<br />

prod. Introma<br />

2 szt.<br />

rok prod. –1985, wydajność –170-180 klamer/min<br />

5.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MASZYNA DO KASZEROWANIA<br />

8641 GRASSI COMPACT BASE 104 174 zł<br />

Rok prod. 1990, format , kolor<br />

pół automatyczna kaszerownica format max. 1400 x 1600<br />

mm, a nawet 2000mm, materiały dolny arkusz; tektura<br />

jedno, dwu i trzywarstwowa, <strong>maszyn</strong>a kompletna,<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

8648 GRASSI COMPACT BASE 242 405 zł<br />

Rok prod. 1991, format , kolor<br />

automatyczna linia do kaszerowania, format 1400x1400mm<br />

max, z podawaniem ręcznym 1400x2000mm, format min.<br />

500x500mm, dolna baza 0,5- 6mm- tektura falista i lita,<br />

arkusz górny-wydrukowany 1200 g/m kw. automatyczne podawanie<br />

dolnego i górnrgo akkusza, klejenie na zimno, stacje<br />

docisku, wysokość stosu zadrukowanego 2200 mm max,<br />

non-stop na wykładaniu.<br />

MASZYNA DO ZŁOCEŃ<br />

8629 FOMM 19 032 zł<br />

Rok prod. 1966, format , kolor<br />

podawanie i wykładanie ręczne<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

FOMM<br />

Tłoczenie na gorąco<br />

7.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

MASZYNA PAKUJĄCA<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

MaSzyna PaKuJĄCa<br />

HUGO BECK FLEXO 500S<br />

nr.12486<br />

Tunel OBKuRCzaJĄCy<br />

SLB 5012/25<br />

12552<br />

ROK PRODuKCJi 2001<br />

58.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 0-22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

auTOMaTyCzny PeRfORaTOR DO PaPieRu<br />

Renz AP 600<br />

Rok budowy: 1983; Max rozmiar arkusza: 600x600 mm;; Min rozmiar arkusza:120x100 mm;; Max prędkość: 7200 uderzeń/h<br />

automatyczny perforator do papieru o dużej wydajności. Maszyna pobiera papier ze stosu i odkłada gotowe arkusze na stos.<br />

W <strong>maszyn</strong>ie jest dodatkowo zainstalowany falownik, który pozwala na płynną regulację prędkości.<br />

Wraz z <strong>maszyn</strong>ą sprzedajemy:<br />

• utrząsarkę do papieru;<br />

• komplet narzędzi, które pozwolą na perforację wszystkich rodzajów prac<br />

(pod spirale zamykane typu zip-Wire):<br />

1. kwadrat 6,5 mm, skok 2:1<br />

2. kwadrat 4 mm, skok 3:1<br />

3. kwadrat 4 mm, skok 3:1, wycięcie pod zawieszkę<br />

(perforacja dla kalendarza z zawieszką)<br />

4. okrągły 4,5 mm, skok 3:1<br />

5. okrągły 4,5 mm, skok 3:1, wycięcie pod zawieszkę<br />

(perforacja dla kalendarza z zawieszką)<br />

kontakt: tel. 22 725 00 50; fax 22 725 00 02<br />

MaSzyna DO KaSzeROWania<br />

KARMA + podajnik Mirus<br />

rok produkcji 1990,<br />

pełny automat do kaszerowania na zimno<br />

produkcji szwajcarskiej.<br />

Maszyna kaszeruje arkusz drukarski do arkusza podłoża, wszelkiego rodzaju tektury falstej<br />

dwu- trzy- i pięciowarstwowej oraz tektury litej od 5-8 mm.<br />

Podawanie arkusza drukarskiego strumieniowe (tak jak w <strong>maszyn</strong>ach sztancujących typu Bobst),<br />

podawanie arkuszy tektury w systemie non stop.<br />

Ładowanie arkuszy drukarskich na palecie do 1 t.<br />

format kaszerowania max B0.<br />

Gramatury arkusza drukującego 170-1000 g.<br />

Obsługa 2 osoby.<br />

Wydajność kaszerowania od 2000-4000 arkuszy/h<br />

automatyczne podawanie kleju od góry z regulacją ilości.<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

cena: 200.000 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

Maszyna jest całkowicie sprawna.<br />

zapraszamy do obejrzenia <strong>maszyn</strong>y w produkcji.<br />

47.500 zł<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-52<br />

NACINARKA<br />

PRASA<br />

INTROLIGATORSKIE RóŻNE<br />

/ URZĄDZENIA PRE-PRESS<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

naCinaRKa DO MaTeRiaŁÓW SaMOPRzylePnyCH<br />

BESTEL typ 500<br />

szerokość 505 mm<br />

nacina/podcina papier samoprzylepny lub folię samoprzylepną<br />

WaŻne!!! Wyposażona w stół prowadzący papier przesuwany na boki.<br />

Maszyna ma kilka lat, wygląda jak nowa.<br />

u nas nigdy nie używana, stoi na palecie w magazynie.<br />

Oprawki do nacinania w idealnym - praktycznie jak nowa. Kupiliśmy<br />

w pakiecie z innymi <strong>maszyn</strong>ami. używamy innej <strong>maszyn</strong>y, którą<br />

mamy od początku rozpoczęcia druku na materiałach<br />

samoprzylepnych. zasilana 230V<br />

5.600 zł<br />

kontakt: tel. 61 814 55 60 lub 605 579 003<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

OKIENKARKA KOHMANN<br />

8664 98 164 zł<br />

Rok prod. 1987, format , kolor<br />

typ maszzyny f 1110-2,<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

Prasa K14K prod. Polygraph<br />

Prasa hydrauliczna, nr fabr. 248067, rok prod. 1974<br />

wielkość ścisków 330x250, ilość ścisków –14<br />

wydajność-1000-2000 szt/godz.<br />

7.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

PRZEKRAWACZ DO PAPIERU<br />

8658 JAGENBERG 254 425 zł<br />

Rok prod. 1985, format , kolor<br />

max. szerokość wstęgi 1250 mm, średnica roli 2000 mm, (<br />

max 2 tony), odcięcie 270- 1300 mm, gramatura materiału<br />

17-500 g/m3, odwijak max średnica 1300 mm, średnica tulei<br />

70-150 mm, max wysokość palety 1500 mm, szybkość 50-80<br />

m/min, cięcie poprzeczne-możliwość cięcia poprzecznego jednocześnie<br />

z cięciem wzdłużnym<br />

PRZEPYCHARKA DO ETYKIET<br />

8627 LOMBARDI 126 211 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

PRZEWIJARKA DO PAPIERU<br />

8654 bobiniarka Titan SR5 32 000 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

gabaryty <strong>maszyn</strong>y: 2000x2600x2000, szerokość wstęgi 1360<br />

mm, średnica roli na odwijaku- 1000mm, śrtednica roli na<br />

nawijaku, 600mm, średnica tulei 76 mm, prędkość robocza<br />

200 m/min, ręczne sterowanie przesuwu ciętego materiału,<br />

załadunek pneumatyczny roli<br />

PRZEWIJARKO-KRAJARKA<br />

8648 280 469 zł<br />

Rok prod. 1990, format , kolor<br />

bobiniarka Bielloni typ B-Matic, szerokośś robocza 1300 mm,<br />

odwijak : szerokość 1300mm, średnica odwijaka max.1000mm,<br />

średnica trzpienia 70/76 mm, nawijak: szerokość 400 mm,<br />

średnica trzpienia 70/76 mm, szybkość robocza max. 400<br />

m/min, ciężar ok. 5000kg, elektroniczny licznik m<br />

TOREBKARKA<br />

8626 Flat & Sachtel SCP-1 270 452 zł<br />

Rok prod. 2005, format , kolor<br />

<strong>maszyn</strong>a rolowa do produkcji toreb, szerokość wstęgi- 800<br />

mm, max serokość torebki 7 -30 cm, max długość torebki 15<br />

- 58 cm, 2 odwijaki, średnica odwijaka max 1200 mm, gramatura<br />

papieru 30 - 90 g/ m kw., nóż perforacyjny<br />

8665 W & H MATADOR 26 86 144 zł<br />

Rok prod. 1975, format , kolor<br />

Maszyna do toreb płaskich i klockowych. Wyposażenie:odwijak<br />

z wałkami powietrznymi 70,76,150 mm z hamulcem pneumatycznym<br />

(neW 2010), 4 kolorowa drukarka fleksograficzna<br />

, 4 tuleje drukujące o szerokość 500 mm<br />

8665 W&H MATADOR 31 124 208 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

Wyposażenie; rotacyjny krzyżowy zaciskacz , zaciskacz<br />

wzdłużny do papieru +Pe/P do kanaperk, 1 kolorowa drukarka<br />

fleksograficzna z tulejąmi drukującymi, odwijak szer max.660<br />

mm, wałki powiertrzne 76 mm z hamulcem pneumatycznum<br />

inTROliGaTORSKie RÓŻne<br />

Belownica do makulatury<br />

typ PH-35<br />

<strong>maszyn</strong>a dwukomorowa z obrotowym ramieniem docisku<br />

pojemność komory 0,80 x 0,40 x 0,80 m, siła docisku5 ton,<br />

ciężar sprasowanej beli 60 kg,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie<br />

6.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl


Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm<br />

WIERTARKA DO PAPIERU<br />

8664 HANG 106 DK 20 7 212 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

wiertarka 2- głowicowa<br />

8664 HANG 107-20 12 020 zł<br />

Rok prod. , format , kolor<br />

wiertarka 4-głowicowa<br />

WYWOŁYWARKA DO FILMÓW<br />

WyWOŁyWaRKa DO filMÓW<br />

PAKO 26 RA<br />

nr fabr. Wn 25083<br />

rok prod. 1997<br />

15.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH<br />

uRzĄDzenie PRe-PReSS<br />

URZĄDZENIA PRE-PRESS<br />

uRzĄDzenie PRe-PReSS<br />

Naświetlarka CTP Cobalt 8<br />

firmy esher-Grad format B1, laser fioletowy,<br />

rok produkcji 05/2000,<br />

kompresor do naświetlarki,<br />

RiP z komputerem i monitorem,<br />

urządzenie do kontroli mocy lasera.<br />

Wywoływarka Gluntz&Jensen interPlater 85HD Silver<br />

na płyty srebrowe z zamkniętym obiegiem wody.<br />

Możliwość testów do końca marca 2011 r.<br />

Dostępna od 1 marca 2011 r.<br />

Cena za komplet 29.000 zł netto<br />

kontakt: tel. 604 821 030, fax 46 857 13 54<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Linia CTP - technologia UV z laserem 405 nm<br />

linia składa się z następnych elementów:<br />

1. naświetlarka model PateDriver firmy eSCO – rok prod. 2004<br />

2. Plate Processor model interPlater4 85 HD firmy G&J<br />

(wywoływarka) - rok prod. 2006<br />

3. stół model Deletion Table 85 firmy G&J – rok prod. 2006<br />

4. stacker model PST 36-l firmy advand – rok prod. 2006<br />

5. plate Processpor model MizaRD PV85 firmy OViT<br />

(dodatkowa wywoływarka) – rok prod.2004<br />

80.000 zł<br />

kontakt: +48 660 784 241, fax +48 61 867 60 66<br />

uRzĄDzenie PRe-PReSS<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y


Lm-54<br />

KOPIORAMY DO PŁYT / Z OSTATNIEJ CHWILI<br />

KOPIORAMY DO PŁYT<br />

SIXT<br />

8645 5 409 zł<br />

Rok prod. 1994, format 700x800, kolor<br />

model SiXT-fliP-KOP-CnC<br />

WYPOSAŻENIE DODATKOWE RÓŻNE<br />

ODWRACACZ STOSU<br />

8664 BAUMANN-BSW2-500 30 050 zł<br />

Rok prod. 2004, format , kolor<br />

format papieru i ciężar stosu : 900 x600, 500 kg,, wysokość<br />

stosu max 110 cfm, <strong>maszyn</strong>a w bardzo dobrym stanie<br />

Z OSTATNIEJ CHWILI<br />

SPRzeDaM GilOTynĘ, gilotyna do papieru<br />

Perfecta 106 mm, stół powietrzny, 1 nóż zapasowy,<br />

<strong>maszyn</strong>a w dobrym stanie, cena 5.000 zł+VaT<br />

SPRzeDaM MaSzynĘ aRKuSzOWĄ, <strong>maszyn</strong>a offsetowa<br />

Romayor 314, <strong>maszyn</strong>a sprawna w dobrym stanie,<br />

wymaga czyszczenia i regulacji, cena 1.200 zł+VaT<br />

SPRzeDaM MaSzynĘ aRKuSzOWĄ, <strong>maszyn</strong>a offsetowa<br />

Romayor 313, <strong>maszyn</strong>a na części, po likwidacji<br />

drukarni, cena 900zł+VaT<br />

kontakt: tel. 603 227 482<br />

SiTODRuKOWe<br />

półautomat sitodrukowy<br />

Handy BO<br />

rok produkcji 2005,<br />

producent aPeD Kraków,<br />

<strong>maszyn</strong>a sprawna<br />

mało używana<br />

16.000 zł<br />

wiadomość <strong>Vidart</strong>: tel. 22 835-30-31;<br />

fax 22 834-80-34<br />

informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela <strong>maszyn</strong>y<br />

Poszukujemy tanich, sprawnych <strong>maszyn</strong>:<br />

4 <strong>maszyn</strong>y offsetowe arkuszowe; 4 automaty sztancujące;<br />

4 <strong>maszyn</strong>y stop cylindrowe (m.in. Heidelberg cylinder – różne formaty,<br />

Johanisberg 104S, Victoria 820, 1040, OM ii i inne)<br />

4 <strong>maszyn</strong>y fleksograficzne; 4 sztanctygle (różne formaty);<br />

4 półautomaty i automaty sitodrukowe; 4 oklejarki;<br />

4 składarko-sklejarki; 4 <strong>maszyn</strong>y do lakierowania<br />

4 <strong>maszyn</strong>y do złoceń; 4 torebkarki; 4 falcerki;<br />

4 wycinarki walcowe; 4 gilotyny; 4 slottery; 4 niciarki;<br />

4 <strong>maszyn</strong>y do kaszerowania<br />

DZIAŁ HANDLOWY vidart<br />

tel. 22 835 30 31; fax 22 834 80 34<br />

e-mail: trade@vidart.com.pl<br />

Powrót do spisu treści<br />

Powrót do spisu treści Lm


Prenumerata <strong>Vidart</strong>:<br />

miesięcznik <strong>Vidart</strong> (12 wydań)<br />

– cena 100 zł + 22% VaT<br />

Prenumerata Print Partner:<br />

czasopismo Print Partner (4 wydania)<br />

– cena 80 zł + 22% VaT<br />

aby zamówić prenumeratę wystarczyć dokonać<br />

wpłaty na konto:<br />

<strong>Vidart</strong> artur Dziedzic<br />

35 1050 1025 1000 0023 0634 3530 (Bank inG)<br />

i przesłać dane do wysyłki na e-mail:<br />

edi tor4@vi dart.com.pl<br />

fax 22 834 80 34,<br />

adres: <strong>Vidart</strong>, 01-909 Warszawa, Sokratesa 15<br />

lub zadzwonić: tel. 22 834 80 35 wew. 102<br />

Wersje elektroniczne czasopism<br />

są obecnie dostępne dla każdego.<br />

Wystarczy wysłać maila na adres:<br />

edi tor4@vi dart.com.pl ze wskazanymi adresami<br />

e-mail, danymi firmy oraz nazwiskami i funkcjami<br />

odbiorców.<br />

Wysyłka już w terminie przekazania materiałów<br />

do drukarni.<br />

RE DAK CJA Vi dart – Ar tur Dzie dzic<br />

01-909 War sza wa; ul. So kra te sa 15<br />

tel. 22 834 80 35 do 36<br />

fax 22 834 80 34<br />

e-ma il: edi tor@vi dart.com.pl<br />

www.vi dart.com.pl<br />

Powrót do spisu treści<br />

Portal www.vidart.com.pl<br />

aktualne informacje, ogłoszenia o sprzedaży<br />

<strong>maszyn</strong>, przetargi na usługi i sprzęt<br />

poligraficzny<br />

Serwisy e-mailowe <strong>Vidart</strong>:<br />

3 aktualności<br />

3 Przetargi na usługi poligraficzne<br />

3 Maszyny używane i urządzenia<br />

poligraficzne<br />

Chcesz otrzymywać aktualny newsletter?<br />

Wyślij swój adres e-mail na:<br />

inf@vidart.com.pl<br />

(z nazwą wybranego serwisu)<br />

RE KLA MA: tel. wew. 204<br />

edi tor2@vi dart.com.pl<br />

PRE NU ME RA TA: tel. wew. 102<br />

edi tor4@vi dart.com.pl<br />

DTP:dtp@vi dart.com.pl<br />

Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mówio nych oraz za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i adiu sta cji te kstów oraz zmia ny ich ty tu łów.<br />

za treść re klam i ogło szeń re dak cja nie od po wia da.