Sanitární čerpadla - SFA SANIBROY CZ

sfa.sanibroy.com

Sanitární čerpadla - SFA SANIBROY CZ

Sanitární čerpadla

WC, kuchyň, koupelna či prádelna kdekoliv, rychle, jednoduše a bez velkých

stavebních úprav.

13.4.2012

Sanitární kalová čerpadla SFA SANIBROY ® umožňují vybudovat WC, kuchyň, koupelnu či prádelnu kdekoli v domě,

bytě, nebo v kolektivních, komerčních - zatěžovaných prostorách. Uplatní se všude tam, kde místnost pro instalaci

sanitárních zařízení je daleko od stávající odpadní kanalizace (až 110 m), pod její úrovní (až 11 m) či kde je průměr

stávající kanalizace nedostatečný pro klasickou instalaci WC (již 50 mm). Čerpadla SFA SANIBROY ® mají nejjednodušší

odpověď na veškeré individuální stavební a hygienické problémy, bez potřeby rozsáhlých stavebních zásahů.

Pozn.:

Při překonávání výškového rozdílu, instalujte kolmo vertikální odpadní potrubí ihned u čerpadla. Horizontální odpadní potrubí od čerpadla instalujte s minimálním

1% spádem směrem do hlavní kanalizace. Veškeré ohyby na odpadním potrubí musí být provedeny pomocí oblouků, nikoli kolen 90°. Odpadní potrubí nesmí po

celé délce nikde zmenšovat svůj vnitřní průměr. (Pozor na spoje částí potrubí při použití technologie svařování!)


Čerpání odpadu z WC a koupelny - čerpadla vhodná pro prostory s domácím používáním

Toto zařízení umožňuje umístit toaletu

dodatečně na nejvhodnější místo při

modernizaci budovy, přebudování bytů,

nástavby a výstavby dalších pater a

zbudování toalet pro hosty. Jako všechny

čerpací systémy sanitárního programu

zapíná SANIBROY ® při splachování

automaticky. Zařízení čerpá splašky až do

výšky 4 m a do vzdálenosti 90 m. Odpadní

potrubí o průměru pouze 32 mm je možno

zabudovat jednoduše a diskrétně. Nic jiného

není zapotřebí, než umístit WC na

požadovaném místě. Čerpadlo je vybaveno

proti zápachovým filtrem.

Tento systém umožňuje umístit

nezbytné sanitární vybavení (tj. WC,

pisoár, umyvadlo) pod úrovní hlavní

kanalizace. Např. ze suterénu, kde si

chcete zařídit sklepní bar, dílnu

apod. s nezbytným WC, čerpá

SANITOP ® splašky až do výše 5 m

nebo do vzdálenosti 100 m do

stávajícího hlavního kanalizačního

rozvodu. Odpadní potrubí má průměr

pouhých 32 mm. Takto řeší

SANITOP ® nemožnost klasického

napojení na stávající odpadní

potrubí. Čerpadlo je vybaveno proti

zápachovým filtrem.

Toto zařízení je určeno pro WC a koupelny

ve kterých není instalována vana. Splašky

z WC, sprchy a umyvadla jsou zařízením

SANIPRO ® čerpány až do výše 5 m či do

vzdálenosti 100 m. Odpadní potrubí má,

stejně jako u všech zařízení SFA, průměr

pouhých 32 mm. Nový vzhled tohoto

zařízení jistě najde uplatnění všude tam,

kde jsou kladeny vysoké nároky na

eleganci. Čerpadlo je vybaveno proti

zápachovým filtrem.

Čerpací systém pro WC a

další zařizovací předměty s

největší možnou kapacitou

čerpá splašky z WC, vany,

sprchy, umyvadla, bidetu a

pisoáru. Na jakémkoli místě v

domě mohou být

nainstalována kompletní

koupelnová zařízení, a to i v

případě že stávající odpad je

příliš vzdálen, nebo vysoko.

SANIPLUS ® čerpá splašky

do vzdálenosti 100 m nebo

do výšky 5 m. Jako spojení

na hlavní stávající odpad slouží potrubí o průměru pouhých 32 mm. Co si můžete více přát, než možnosti

zařídit si koupelnu a WC tam, kde vám vyhovuje. Čerpadlo je vybaveno proti zápachovým filtrem.

SANIPACK ® je zařízení, které reaguje na

rostoucí oblibu závěsných WC. Rozměry

SANIPACK ® umožňují jeho instalaci do

prostoru, ve kterém je nosná konstrukce

závěsného WC. To znamená, že

nepotřebujete žádný prostor navíc a

zařízení je skryto ve zdi. Splašky z WC,

sprchy a umyvadla SANIPACK ® čerpá do

výšky 5 m nebo do vzdálenosti 50 m

odpadním potrubím o průměru pouhých 32

mm. SANIPACK ® není vidět, ale přesto

vám umožňuje zařídit si koupelnu se

závěsným WC tam, kde to dosud nebylo

možné.


Čerpadla pro intenzivní použití v kolektivních, komerčních prostorách (hotely,restaur.,kancel. apod.)

Čerpadlo SANIBEST ® je

určeno především pro

kolektivní, zátěžové použití

ve veřejně přístupných

prostorách, jako jsou např.

hotely, restaurace, divadla,

kanceláře, tovární provozy

apod. SANIBEST ® má

zvýšenou provozní odolnost

vůči nevhodným odpadům

(např. textil, kondomy

apod.). Vysoká odolnost a

nová koncepce

rozmělňovacího zařízení pak

snižují nároky na servis a

tudíž i provozní náklady.

Splašky jsou čerpány

odpadním potrubím o

průměru 32 mm. Svými

výkony (6 m převýšení nebo 100 m vzdálenosti) a kapacitními možnostmi (viz tabulka) jistě čerpadlo

SANIBEST ® nalezne uplatnění nejenom ve veřejné sféře, ale také v oblastech domácího použití.

Čerpadlo SANIBEST ® PRO je

určeno především pro provozy s

větším provozním zatížením a

pro veřejně přístupné provozy.

SANIBEST ® PRO má

maximálně zvýšenou provozní

odolnost proti nevhodným

odpadům (např. textil, kondomy

apod). Čerpadlo je vhodné pro

prostory s intenzivním

používáním. Při instalaci

respektujte ČSN EN 12050-3.

Výhodou oproti čerpadlu

SANIBEST ® je větší a silnější

výkon.

Sanitární kalové čerpadlo určené

pro intenzivní, komerční využití

(hotely, restaurace, kadeřnictví,

bufety, velkokapacitní kuchyně

atd.). Odpadním potrubím o

průměru 32 mm odčerpává

SANICOM ® veškeré odpadní

vody (bez fekálií) až do výšky 8

m, nebo do vzdálenosti až 80 m.

K čerpadlo je možné připojit

výstražnou signalizaci (není

součástí dodávky) pro oznámení

případného problému s funkcí

přístroje. SANICOM ® díky své

konstrukci umožňuje také přečerpávat dlouhodobě (nikoliv však trvale) odpadní vodu o teplotě 90 °C.

Nyní již nemusíte budovat komerční provozy podle umístění kanalizace, ale jen podle svých představ.

Čerpadlo SANICOM ® 2,

je určeno pro intenzivní,

komerční využití. K

čerpadlu je dodáván

kabelový alarm, pro

oznámení případných

problémů s funkcí

přístroje. SANICOM ® 2

umožňuje po dobu 5 minut

čerpání odpadních vod o

teplotě 90°C. V případě

velkého přítoku odpadní

vody je automaticky

spuštěn druhý motor

čerpadla. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s

intenzivním používáním.


Úsporná čerpadla integrovaná do WC mísy - vhodná pro prostory s domácím používáním

SANICOMPACT 43 ® je elegantní keramická WC

mísa se zabudovaným přečerpávacím zařízením.

Nepotřebuje žádné splachovací zařízení, neboť voda je

napojena přímo do přístroje, který ji sám dávkuje.

Splachovací a čerpací cyklus je uveden do činnosti

jedním stlačením tlačítka. Spotřeba vody na jeden

cyklus je pouhé 3,8 nebo 5 l vody. SANICOMPACT

43 ® je nejmenší WC na světě, které vám zabere

pouze 43 cm od zdi, což jistě oceníte při budování

toalet na malém prostoru, samozřejmostí je zachování

plného komfortu použití. Zařízení čerpá splašky do

výše 3 m nebo do vzdálenosti 30 m odpadní trubkou o

průměru 32 mm. SANICOMPACT 43 ® je elegantní

WC rychle a na libovolném místě. V provedení WO

můžete připojit odpad z umyvadla či pisoáru.

Sanitární čerpadlo SANICOMPACT 43 ® ECO+ je

ekologické, velmi úsporné, sanitární čerpadlo integrované v

keramické WC míse. Jedná se o celosvětově jedinečné

čerpadlo, zaměřené na nízkou hlučnost a malé rozměry 43

cm. Nepotřebuje žádné splachovací zařízení, neboť voda je

napojena přímo do přístroje, který ji sám dávkuje.

Splachování se provádí pomocí dotykového spínače, zvolit

lze ze dvou splachovacích cyklů, spotřeba je 1,8 nebo 3 litry

vody na jedno spláchnutí. SANICOMPACT 43 ® ECO+ je

nejmenší WC na světě, které vám zabere pouze 43 cm od

zdi, což jistě oceníte při budování toalet na malém prostoru,

samozřejmostí je zachování plného komfortu použití.

Zařízení čerpá splašky do výše 3 m nebo do vzdálenosti 30

m odpadní trubkou o průměru 32 mm. Čerpadlo se dodává

včetně sedátka a je vhodné pro prostory s domácím

používáním.

SANICOMPACT STAR ® je závěsné WC s

integrovaným čerpadlem. Voda pro splachování je

připojena přímo do přístroje, který ji sám dávkuje.

Splachovací a čerpací cyklus jsou uvedeny do

činnosti pouhým stiskem ovládacího tlačítka na WC

míse. Spotřeba vody na jeden 25 vteřinový

splachovací cyklus je 3,5 litru. Odpad z umyvadla či

pisoáru je odčerpáván automaticky.

SANICOMPACT STAR ® čerpá splašky do výše 3

m nebo vzdálenosti 30 m odpadním potrubím o

průměru 32 mm. Jelikož je SANICOMPACT

STAR ® vybaven i nosnou konstrukcí, je instalace

elegantního závěsného WC na libovolném místě

vašeho domu či bytu dílem několika málo hodin.

Úsporná čerpadla integrovaná do WC mísy - vhodná pro prostory s domácím používáním

SANICOMPACT PRO ® je kompaktní WC, které vyčnívá

svým atraktivním vzhledem. V provedení WO je

samozřejmostí možnost připojení odpadu od umyvadla do

čerpadla. Nepotřebuje žádné splachovací zařízení, neboť

voda je napojena přímo do přístroje, který ji sám dávkuje.

Splachovací a čerpací cyklus je uveden do činnosti jedním

stlačením tlačítka. Spotřeba vody na jeden splachovací

cyklus je 3,8 nebo 5 l. Odpadním potrubím o průměru 32

mm čerpá odpadní vody do 3 metrové výšky, nebo do 30

metrové vzdálenosti. Toto čerpadlo přináší zcela nový

moderní vzhled do vaší domácnosti, což jistě oceníte při

budování toalet na malém prostoru, samozřejmostí je

zachování plného komfortu použití. SANICOMPACT

PRO ® je celosvětově unikátní čerpadlo.


Čerpadla integrovaná - vhodná pro prostory s domácím používáním

SANIWALL ® PRO je předstěnová, podmítková

konstrukce s integrovaným sanitárním čerpadlem

pro každé závěsné WC dle vašeho výběru.

Výhodou je také možnost připojení sprchy,

umyvadla a bidetu. Záchod, sprcha, umyvadlo a

bidet se používá běžným způsobem, sanitární

čerpadlo reaguje na všechny tyto činnosti

automaticky. Čerpadlo je určeno pro prostory

s domácím používáním. Odpadním potrubím o

průměru 22 - 32 mm čerpá odpadní vody do 5

metrové výšky, nebo do 100 metrové vzdálenosti.

Toto čerpadlo přináší zcela nové možnosti do vaší

domácnosti. SANIWALL ® PRO je ojedinělé a

unikátní čerpadlo.

Čerpání odpadu z koupelny, kuchyně, prádelny - čerpadlo vhodné pro prostory s domácím používáním

SANIVITE ® je vysoce

kapacitní sanitární

čerpadlo pro odčerpání

odpadních vod

z kuchyňských dřezů,

myček nádobí, praček a

koupelen. Může být

instalováno na jakémkoli

místě v domě či bytě.

SANIVITE ® čerpá

splašky do výše 5 m

nebo vzdálenosti 50 m

odpadním potrubím o

průměru 32 mm.

SANIVITE ® je optimální pro dodatečnou modernizaci vaší domácnosti.

SANISPEED ® je sanitární

čerpadlo vyvinuté pro

použití v domácnostech a v

místech kde jsou zvýšené

nároky na čerpací výšku a

množství přečerpávané

odpadní vody, čerpadlo je

schopno čerpat odpadní

vody do výše 7m, nebo do

vzdálenosti 70m odpadním

potrubím o průměru 32mm.

Čerpání odpadu z koupelny - čerpadlo vhodné pro prostory s domácím používáním

SANISHOWER ® je čerpadlo, které je určeno

pro odčerpávání odpadních vod z umyvadla a

sprchy. Jeho rozměry a nastavení spínače

umožňují instalaci přímo pod - vedle sprchové

vaničky. Samozřejmě je možná také instalace

vedle sprchy. Splaškové vody jsou pumpovány

odpadním potrubím o průměru 32mm do výšky

4 m nebo do vzdálenosti 50 m ke stávajícím

hlavním odpadům. SANISHOWER ® vám

přináší možnosti rychle a jednoduše zařídit

malou, ale dostatečnou koupelnu.


Čerpání kondenzátů - čerpadlo vhodné pro prostory s domácím a intenzívním používáním

SANICONDENS ® je čerpadlo určené

pro odčerpávání kondenzátů z kotlů,

klimatizačních jednotek, nebo

chladících zařízení. Materiály

z kterých je vyroben umožňují čerpat i

kondenzáty se zvýšenou kyselostí

(minimální pH je 2,5).

SANICONDENS ® je možno instalovat

na zeď, nebo na podlahu. Také lze na

čerpadlo napojit signalizační zařízení,

kterým je možno varovat při poruše,

nebo vypnout připojené zařízení.

Součástí dodávky je výtlačná odpadní

hadice o délce 6 metrů. Odpadní vodu

lze odčerpávat až do výše 4,5 metrů.

Čerpadlo SANICONDENS ® Best je

určené pro odčerpávání kondenzátů z

kotlů, klimatizačních jednotek, nebo

chladících zařízení, odčerpává i

kondenzáty se zvýšenou kyselostí až 2,5

pH. Čerpadlo je vybaveno vlastním

systémem neutralizace, který umožňuje

zvýšit pH vstupní odpadní vody. K

čerpadlu je možné připojit výstražnou

signalizaci, pro oznámení případného

problému s čerpadlem. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s domácím a

intenzivním používáním.

Čerpadlo SANICONDENS ®

Mini je určené pro

odčerpávání kondenzátů z

kotlů, klimatizačních

jednotek, nebo chladících

zařízení, odčerpává i

kondenzáty se zvýšenou

kyselostí až 2,5 pH.

Čerpadlo je vhodné pro

prostory s domácím a

intenzivním používáním.

Čerpadlo SANICONDENS ® CLIM Deco je

určené pro odčerpávání kondenzátů z

klimatizačních jednotek. Svojí velikostí a

vzhledem je určeno k instalaci přímo do interieru

společně s klimatizační jednotkou. Kondenzát

odčerpává plně automaticky do hlavní

kanalizace. Čerpadlo je vhodné pro prostory s

domácím používáním.


Čerpadlo SANICONDENS ®

CLIM Mini, je určené pro

odčerpávání kondenzátů z

klimatizačních jednotek. Svojí

velikostí a vzhledem je určeno

k instalaci do krycí lišty, nebo

částečně či přímo do

klimatizační jednotky. Čerpadlo

je vybaveno výstupem pro

výstražné zařízení. Kondenzát

odčerpává plně automaticky do

hlavní kanalizace. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s domácím

používáním.

SANICONDENS ® Clim Pack

Čerpadlo SANICONDENS ® CLIM Pack,

je určené pro odčerpávání kondenzátů z

klimatizačních jednotek. Svojí velikostí a

vzhledem je integrováno do krycí lišty a

určeno k instalaci vedle klimatizační

jednotky. Čerpadlo je vybaveno výstupem

pro výstražné zařízení. Kondenzát

odčerpává plně automaticky do hlavní

kanalizace. Čerpadlo je vhodné pro

prostory s domácím používáním.

Čerpadlo pro rodinný dům - čerpadlo vhodné pro prostory s domácím používáním

Výkonná čerpací jednotka pro veškeré

odpadní vody (včetně fekálií z více než

jednoho WC) například z celého

rodinného domu. SANICUBIC ® PRO a

SANICUBIC ® CLASSIC je vybaven

dvěma motory s řezacím zařízením a

čerpadlem. Pro odpadní vody jsou u

čerpadel připraveny dva vstupy o průměru

40 nebo 50 mm a vstupy o průměru 100

mm. Odpadní vody přivedené do čerpadla

jsou rozmělněny a přečerpány potrubím o

průměru 50 mm až do výšky 11 m, nebo

do vzdálenosti 100 m. K čerpadlu SANICUBIC ® PRO je navíc dodávána výstražná bezdrátová

signalizace, pro oznámení případného problému s čerpadlem. SANICUBIC ® je elegantní

řešení vašich problémů s odpadními vodami.

Čerpadlo SANICUBIC ® 1

určené pro odvádění

odpadních vod z rodinného

domu o jedné domácnosti.

Je vybaveno jedním

motorem s řezacím a

čerpacím zařízením, třemi

vstupy o průměru 40, 50mm,

nebo 100mm. Průměr

výtlačného potrubí je 50mm.

Čerpadlo je vybaveno vnější

kabelovou výstražnou

signalizací, pro oznámení

případné poruchy. Čerpadlo

je vhodné pro prostory s

domácím používáním.


SANIALARM ® je nezávislé signalizační

zvukové zařízení, které upozorňuje na

poruchu sanitárního čerpadla SFA

SANIBROY ® , nebo na jeho nutnou

servisní kontrolu a čištění.

SANIALARM ® může být instalován na

všechna sanitární kalová čerpadla SFA

SANIBROY ® uvedená v návodu.

K zařízení SANIALARM ® je možné

připojit vnější výstražnou signalizaci (není

součástí dodávky), pro zvětšení dosahu

signalizačního zařízení.

Zařízení je vhodné pro prostory s domácím a intenzivním používáním.

Čerpadlo SANIACCESS ® 1,

je chytré čerpadlo se

snadnějším přístupem pro

údržbu, které umožňuje

umístit toaletu dodatečně

na nejvhodnější místo při

modernizaci budovy,

přebudování bytů, nástavby

dalších pater, pod úrovní

kanalizace apod. Jako

všechny systémy

sanitárního programu

funguje při splachování

automaticky. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s

domácím používáním.

Čerpadlo SANIACCESS ® 2, je

chytré čerpadlo se snadnějším

přístupem pro údržbu, které

umožňuje umístit toaletu a

umyvadlo dodatečně na

nejvhodnější místo při

modernizaci budovy,

přebudování bytů, nástavby

dalších pater, pod úrovní

kanalizace apod. Jako všechny

systémy sanitárního programu

funguje při splachování

automaticky. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s domácím

používáním.

Prostředek pro údržbu systémů sanitárních čerpadel SFA

SANIBROY ® , mimo čerpadla SANICONDENS ® , vystačí na 2

až 3 použití. Obsah 5 litrů.


Čerpadlo SANIACCESS ® 3,

je chytré čerpadlo se

snadnějším přístupem pro

údržbu, které umožňuje

umístit koupelnu s toaletou,

umyvadlem, sprchou a

bidetem dodatečně na

nejvhodnější místo při

modernizaci budovy,

přebudování bytů, nástavby

dalších pater, pod úrovní

kanalizace apod. Jako

všechny systémy

sanitárního programu

funguje při splachování

automaticky. Čerpadlo je

vhodné pro prostory s

domácím používáním.

Čerpadlo SANIACCESS ®

Pump, je chytré čerpadlo

se snadnějším přístupem

pro údržbu, které umožňuje

umístit koupelnu s

umyvadlem, sprchou,

vanou, pračkou, nebo

kuchyň s dřezem a myčkou

dodatečně na nejvhodnější

místo při modernizaci

budovy, přebudování bytů,

nástavby dalších pater, pod

úrovní kanalizace apod.

Jako všechny systémy

sanitárního programu

funguje automaticky.

Čerpadlo je vhodné pro

prostory s domácím používáním.

Děkujeme, že se zajímáte o profesionální výrobek firmy SFA SANIBROY ® , firma SFA

SANIBROY ® je v tomto oboru špičkou na celém světě s více než 50letou tradicí.


Nová generace sanitárních čerpadel SFA SANIBROY ® Silence se sníženou hladinou hluku.

Technické změny ojedinělé ve světovém měřítku.

Výsl ledek je j

rrazant tní í sní ížení í hl luku prrost třředni ict tví ím

Izol I lační í bl loky z el last ti

ického

Prrot ti ihl lukové izol i lační í desky. .

terrmopl t last tu. .

Ant ti ivi ibrrační í úchyt ty přři ipevnění í k podl laze. .

pot tl lačení í vi ibrrací í

Gumové

uvni it třř a vně přří íst trroj je. .

tl tlumi

iče ul ložení í el lekt trromot torru. .

Ant ti ivi ibrrační í tl tlumi

iče nádrrže přří íst trroj je. .

Kompakt tní í a výkonné el lekt trromot torry. .


Princip funkce čerpadel SFA SANIBROY ®

1. Po spláchnutí odpadu do čerpadla, se zvýší hladina 2. Mísící zařízení čerpadla rozdrtí a rozmělní během

vody v nádrži, motor čerpadla a mísící zařízení se 3 až 4 vteřin odpad na drobné částice.

automaticky aktivuje.

3. Jemně rozdrcené částice jsou naředěny a odčerpány 4. Po odčerpání odpadní vody se čerpadlo

běžným odpadním potrubím o průměru 28 nebo 32 mm. automaticky deaktivuje, nádrž je téměř prázdná

a čerpadlo je znovu připraveno k čerpání.


V této tabulce si vyberte sanitární čerpadlo, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům pro odčerpávání odpadních vod.

Typ

Čerpadla stojící za WC mísou

1. Možnosti použití (při dodržení

platných norem)

2. Provozní zatížení

1. Max. čerpací

výška v m /

průměr výtlaku v

mm

Čerpací

vzdálenost

v m

Příkon W /

napětí V /

hlučnost dbA

Teplota

přitékající

vody °C /

váha kg

SANIBROY ® Silence 1. WC 2. privátní prostory - byt 4 / 28-32 90 550 / 230 / 45 35 / 5,4

SANIACCESS ® 1

SANITOP ® Silence

SANIACCESS ® 2

SANIPRO ® Silence

SANIACCESS ® 3

SANIPLUS ® Silence

SANIBEST ®

SANIBEST ® PRO

SANIPACK ®

Čerpadla úsporná, zabudovaná do WC mísy

1. WC 2. privátní prostory - byt 5 / 32 100

1. WC, umyvadlo, pisoár

2. privátní prostory - byt

1. WC, umyvadlo

2. privátní prostory - byt

1. WC, umyvadlo, sprcha, bidet

2. privátní prostory - byt

1. WC, umyvadlo, sprcha, bidet

2. privátní prostory - byt

1. WC, umyvadlo, bidet, pisoár,

sprcha, vana 2. privátní prostory - byt

1. WC, umyvadlo, pisoár, bidet,

sprcha, vana, pračka, myčka, dřez

2. kolektivní, zátěžové použití

1. WC, umyvadlo, pisoár, bidet,

sprcha, vana, pračka, myčka, dřez

2. kolektivní, zátěžové použití

1. závěsné WC, umyvadlo, sprcha,

bidet 2. privátní prostory - byt

400 / 220-240

/ 60,9

35 / 5,8

5 / 28-32 100 550 / 230 / 45 35 / 5,4

5 / 32 100

400 / 220-240

/ 60,9

35 / 5,8

5 / 28-32 100 400 / 230 / 45 40 / 6,4

5 / 32 100

400 / 220-240

/ 60,9

35 / 6,4

5 / 28-32 100 400 / 230 / 45 40 / 6,4

6 m / 28-32 100 760 / 230 / 57 90 / 9,5

7 m / 28-32 110 1100 / 230 / 60 90 / 10

5 / 28-32 50 400 / 230 / 57 40 / 4,8

SANICOMPACT ® 43 ECO+ 1. WC 2. privátní prostory - byt 3 / 32 30 800 / 230 / 50 35 / 23,2

SANICOMPACT 43 WO ®

SANICOMPACT STAR ®

SANICOMPACT PRO WO ®

Čerpadla úsporná, integrovaná

SANIWALL ® PRO

TRAYMATIC ® Extern

Čerpadla pro odpadní vodu bez WC

SANIVITE ® Silence

SANIACCESS ® Pump

SANISPEED ® Silence

SANICONDENS ®

SANICONDENS ® Best

SANICONDENS ® Mini

SANICONDENS ® CLIM Deco

1. WC, umyvadlo

2. privátní prostory byt

1. WC, umyvadlo

2. privátní prostory byt

1. WC, umyvadlo

2. privátní prostory byt

1. závěsné WC, umyvadlo, sprcha,

bidet 2. privátní prostory - byt

1. sprchová vanička

2. privátní prostory byt

1. vana, sprcha, umyvadlo, myčka,

pračka, dřez 2. privátní prostory - byt

1. vana, sprcha, umyvadlo, myčka,

pračka, dřez 2. privátní prostory - byt

1. vana, sprcha, umyvadlo, myčka,

pračka, dřez

2. privátní prostory - zvýšené nároky

1. Klimatizační, chladící, vysoušecí

jednotky

2. privátní, komerční prostory

1. Klimatizační, chladící, vysoušecí

jednotky, kondenzační kotle

2. privátní, komerční prostory

1. Klimatizační, chladící, vysoušecí

jednotky

2. privátní, komerční prostory

1. Klimatizační jednotky

2. privátní, komerční prostory

3 / 32 30 800 / 230 / 61 35 / 23,2

3 / 28-32 30 500 / 230 / 55 35 / 28

3 / 32 30 800 / 230 / x 35 / 29

5 / 22-32 100 400 / 230 / x

3 / 32 20 250 / 230 / x

35 / 5,6bez

konstr.

40 / 3,5

bez vaničk.

5 / 28-32 50 360 / 230 / 36 90 / 6,3

5 / 32 50

400 / 220-240

/ 60,9

65 / 6,4

7 / 28-32 70 360 / 230 / 36 90 / 6,4

4,5 / 10x1 50 60 / 230 / 30 35 / 1,9

4,5 / 10x1 50 60 / 230 / 30 35 / 2,6

2 / 8/11 20

6 / 8/10 x

35 / 220-240 /

méně než 45

16 / 220-240 /

x

Max.80 po

dobu 90s.

/ 1,3

35 / 2,6


SANICONDENS ® CLIM Pack

SANICONDENS ® CLIM Mini

SANISHOWER ®

SANICOM ®

SANICOM ® 2

1. Klimatizační jednotky

2. privátní, komerční prostory

1. Klimatizační jednotky

2. privátní, komerční prostory

1. umyvadlo, sprcha, pisoár

2. privátní prostory - byt

1. vana, sprcha, umyvadlo, myčka,

pračka, dřez

2. komerční prostory – intenzivní

využití

1. vana, sprcha, umyvadlo, myčka,

pračka, dřez

2. větší komerční prostory – intenzivní

využití

Čerpadlo pro rodinný dům včetně možnosti připojení WC

SANICUBIC ® PRO

SANICUBIC ® CLASSIC

SANICUBIC ® 1

1. Zařizovací předměty rodinného

domu – záchody, vany, sprchy,

umyvadla, pračky, myčky, dřezy,

bidety, pisoáry

2. privátní, malé komerční prostory –

rodinný dům pro 5 až 6 osob

1. Zařizovací předměty malého

rodinného domu – záchody, vany,

sprchy, umyvadla, pračky, myčky,

dřezy, bidety, pisoáry

2. privátní prostory – malý rodinný

dům pro 4 osoby

2 / 4/6 x

6 / 8/10 14

19 / 220-240 /

méně než 21

22 / 220-240 /

x

Max.70 po

dobu

5min. / x

Max.70 po

dobu 5

min. / x

4 / 28-32 50 250 / 230 / 40 40 / 3,5

8 / 32 80 695 / 230 / x 80 / 10

11 / 50 110

11 / 50 100

11 / 50 110

2x 1500 / 220-

240 / x

3000 (2x1500)

/ 230 / x

1500 / 220-240

/ x

35 / 90-

5min. / 10

35/70-

2min. / 30

35/70-

5min. / 16

* Použití čerpacích zařízení SFA SANIBROY ® je možné pouze pro zařizovací předměty uvedené v tabulce (tj. nikoli podlahové vpusti, výlevky apod.), kombinaci

napojení zařizovacích předmětů upřesňuje norma ČSN EN 12050-3 (SANIPLUS ® Silence, SANIBEST ® )

Záruka : 2 + 1 rok na náhradní díly, nebo 3 roky * při instalaci autorizovanou firmou SFA SANIBROY ® Jaroslav Řezáč Milan Hurt

� (také při revizi instalace, případně sanitárního čerpadla)


10 pokynů a typů pro správnou a úspěšnou instalaci


Zdravotní technika

SANIMATIC ® WC

SANIMATIC ® WC je posuvný modul

pro závěsný záchod, který umožňuje

nastavit výšku vašeho závěsného WC

dle vaší potřeby. Ovládání posuvu je

plně elektrické pomocí dálkového

ovládání jehož součástí je také

splachování WC. SANIMATIC ® WC

je vhodný pro osoby s omezenou

pohyblivostí, seniory, invalidy, nebo

pro malé děti. Samozřejmě může

zvýšit komfort toalety v každé

domácnosti. Dokoupit lze pomocná

madla a na posuvný modul

SANIMATIC ® WC lze napojit

sanitární čerpadlo SANIPACK ®

SANIMATIC ® LV

SANIMATIC ® LV je posuvný

modul pro umyvadlo, který

umožňuje nastavit výšku

vašeho umyvadla dle vaší

potřeby. Ovládání posuvu je

plně elektrické pomocí

dálkového ovládání, společně

s umyvadlem se nastavuje i

výška zrcadla. SANIMATIC ®

LV je vhodný pro osoby s

omezenou pohyblivostí,

seniory, invalidy, nebo pro

malé děti. Samozřejmě může

zvýšit komfort koupelny v

každé domácnosti. Na

posuvný modul lze napojit

umyvadlo a zrcadlo dle vašeho výběru, nebo sanitární čerpadlo SANISHOWER ®


TRAYMATIC ® INT

TRAYMATIC ® INT je velmi nízká

sprchová vanička s integrovaným

čerpadlem. Čerpadlo umožňuje

přepravit odpadní vodu až do 2,5

m výšky. Nízká vanička umožňuje

pohodlný a bezbariérový přístup.

TRAYMATIC ® INT je vhodný pro

osoby s omezenou pohyblivostí,

seniory, invalidy, nebo pro malé

děti. Samozřejmě může zvýšit

komfort sprchování v každé

domácnosti. Dokoupit lze pomocné

sedátko pro pohodlné sprchování a

nájezdový přechod pro možnost

vjetí vozíku.

TRAYMATIC ® Extern

TRAYMATIC ® Extern

je velmi nízká sprchová

vanička s čerpadlem

umístěným vedle

vaničky, případně za

tenkou stěnou.

Čerpadlo umožňuje

přepravit odpadní vodu

až do 2,5 m výšky.

Nízká vanička

umožňuje pohodlný a

bezbariérový přístup.

TRAYMATIC ® Extern

je vhodný pro osoby s

omezenou pohyblivostí, seniory, invalidy, nebo pro malé děti. Samozřejmě může zvýšit komfort

sprchování v každé domácnosti. Dokoupit lze pomocné sedátko pro pohodlné sprchování a

nájezdový přechod pro možnost vjetí vozíku.


O společnosti SFA SANIBROY ®

Už více než 50 let, od roku 1958 vyvíjí firma SFA SANIBROY ® sanitární

čerpadla pro různé oblasti použití a je v tomto oboru špičkou na celém světě.

Po svém založení v roce 1958 společnost SFA způsobila revoluci na trhu se sanitární technikou svým rozmělňovačem pro WC. Tento výrobek,

Sanibroy SFA, dnes umožňuje instalovat WC, koupelny, kuchyně, nebo prádelny kdekoliv v domě, bez nutnosti větších prací. V 70-tých letech

rozšířila SFA své působení po celé Evropě a v Kanadě.

Dnes tvoří skupinu 14 poboček (Německo, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Benelux, Švédsko, Polsko, Rusko, Rumunsko,

Kanada, USA a Česká republika) a vyváží dále své výrobky do dalších 150 zemí, díky síti svých dovozců a distributorů. V 90 letech skupina SFA

rozšířila své aktivity v oblasti sanitárního vybavení. V dnešní době nabízí kromě svých rozmělňovačů, čerpadel, kompaktních WC a lodních WC také

vany pro balneoterapie, multifunkční sprchy (hydromasážní, parní,...), sprchové kabiny a zástěny.

Díky certifikátu ISO 9001, verze 2000, udělenému AFAQ a konstantnímu inovačnímu procesu prostřednictvím vlastního Oddělení výzkumu a vývoje,

zůstává SFA leaderem ve svém oboru.

SFA SANIBROY ® v České republice

Značka SFA SANIBROY® působí na trhu v České republice již od roku 1992. Nejprve prostřednictvím českého exkluzivního dovozce. V

roce 2007 SFA Groupe odkoupila českou společnost a pod novým jménem, SFA-SANIBROY® , spol. s r.o., pokračuje ve svých aktivitách

v České republice přímou cestou. Ve svém sídle v Praze disponuje společnost vlastním skladovým a servisním zázemím. Díky této

skutečnosti je SFA cz schopna pružně a rychle reagovat na požadavky svých zákazníků. Stejně tak je schopna rychlým způsobem

zajišťovat případný servis svých výrobků, jelikož má k dispozici kompletní strukturu náhradních dílů. V roce 2011 rozšířila SFA cz svůj

sortiment o výrobky značky SANILIFE® s cílem nabídnout maximální komfort využívání hygienického zázemí i osobám s pohybovým

handicapem. Zaměstnanci SFA jsou Vám díky svým mnohaletým zkušenostem připraveni poskytnout maximální součinnost při řešení

Vašich požadavků a naplňování Vašich představ o bydlení.

Historie SFA SANIBROY ®

V druhé polovině padesátých let vyvinul dodnes aktivní majitel SFA Groupe pan Claude Perdriel revoluční výrobek - sanitární kalové

čerpadlo. V poválečném období se totiž velká města ve Francii potýkala v souvislosti s prudkým nárůstem počtu jejich obyvatel s

nedostatkem vhodných bytových prostor. Převážná většina stávajícího bytového fondu byla tvořena velkými bytovými jednotkami a

možnosti jejich členění na menší byty narážely na technické problémy souvisejícími s odpadními vodami. Díky revoluční myšlence Claude

Perdriela byl tento problém vyřešen. Ve velmi krátké době se výrobek SANIBROY® úspěšně prosadil ve všech zemích tehdejší západní

Evropy. Dnes se výrobky SFA využívají na všech kontinentech. V průběhu let SFA rozšiřovala svůj sortiment v oblasti sanitární techniky a


hospodaření s vodou. Kromě sanitárních kalových čerpadel tak ve svých továrnách ve Francii vyrábí i technologie pro velké průmyslové

čističky odpadních vod. Do SFA Groupe patří továrny na výrobu akrylátových van a balneoterapie a též výrobní závod na sprchové

zástěny a kabiny. Během svého vývoje SFA Groupe expandovala i mimo hranice sanitárního sektoru. Součástí skupiny je tak i populární

francouzský týdeník "Le Nouvel Observateur" a v neposlední řadě též produkce komponent pro různá průmyslová odvětví.

Výroba SFA SANIBROY ®

Výrobky SFA jsou vyráběny ve třech různých továrních komplexech ve Francii. Díky širokému výrobnímu spektru jsou sanitární kalová

čerpadla SFA SANIBROY® 100% výsledkem naší vlastní výroby, což přináší výrazné efekty v oblasti kvality. Naše vlastní vývojové

oddělení pak zajišťuje neustálý technický vývoj a inovace našich produktů. Všechny naše výrobní provozy jsou samozřejmě certifikovány

podle ISO 9001 a ISO14001.

SFA SANIBROY ® ve světě

V 70. letech rozšířila SFA své komerční aktivity do celého světa. V současné době SFA Groupe disponuje celosvětovou sítí 20 dceřiných

společností. V mnoha dalších zemích dodává své výrobky na trh prostřednictvím národních dovozců a distributorů.

Dlouhou životnost čerpadla zajistíte instalací, používáním v souladu s návodem a každoroční preventivní prohlídkou během užívání čerpadla.

Pokud chcete koupit sanitární čerpadlo použité, čerpadlo zcela nové, nebo chcete jiné informace

volejte prosím na tel: 601 218 677, nebo pište na: SFASANIBROY@chello.cz

Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel

web.: http://www.sfa-sanibroy.com e-mail:SFASANIBROY@chello.cz Adresa servisní dílny:Katusická 683, Praha 9 – Kbely, tel.: 601 21 86 77

® : SFA SANIBROY ® , SANIBROY ® Silence, SANITOP ® Silence, SANIPRO ® Silence, SANIPACK ® , SANIPACK ® PLUS, SANIPLUS ® Silence, SANIDOUCHE ® ,

SANISHOWER ® , SANIVITE ® Silence, SANISPEED ® Silence, SANICONDENS ® , SANICONDENS ® BEST, SANICONDENS ® MINI, SANIGRANUL ® , SANIBEST ® , SANIBEST ®

PRO, SANICOMPACT 43 ® , SANICOMPACT 43 ® ECO+, SANICOMPACT 43 WO ® , SANICOMPACT STAR ® , SANIWALL PRO ® , SANICOMPACT PLUS ® , SANICOMPACT

PRO ® , SANICOMPACT PRO WO ® , SANICOMPACT LUXE ® , SANICOMPACT LUXE BLANC ® , SANICUBIC ® , SANICUBIC ® 1, SANICUBIC ® PRO, SANICUBIC ® CLASSIC,

SANICOM ® , SANICOM ® 2, SANIMATIC ® WC, SANIMATIC ® Lavabo, SANIMATIC ® LV, TRAYMATIC ® Int, TRAYMATIC ® Ext, SANILIFE ® , SANIALARM ® SFA BLANC ® ,

JUNIOR ® , DELTA ® , AZURIN ® , SANIACCESS ® 1, SANIACCESS ® 2, SANIACCESS ® 3, SANIACCESS ® 4, SANICLIM ® , SANICONDENS CLIM ® DECO, SANICONDENS

CLIM ® MINI, SANICONDENS CLIM ® PACK, SANISAN ® 3 a SANISAN ® 4 jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY ® , Admiral ® ,

WATERSAN ® 4, WATERSAN ® 10 jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA ®


Podporujeme občanské sdružení

ŽIVOT DĚTEM

Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM pomáhá NEMOCNÝM DĚTEM v rámci celé České republiky. Každý z nás se

může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.

Rozhodli jsme se za každou opravu, instalaci, nebo prodej sanitárního čerpadla SFA SANIBROY ® zákazníky

obdarovat krásným stříbrným přívěskem se žetonkem do vozíčků v hodnotě 50ti korun.

Samozřejmostí je také zakoupit si přívěsky bez nutnosti využít naše služby.

27.5.2011


přívěsek se žetonem do nákupního vozíku žetony do nákupního vozíku

Tento přívěsek je symbolickým dárkem pro vás a současně velkou pomocí pro nemocné děti. Věříme, že vás potěší.

Společně s vámi přispíváme prostřednictvím občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM na pořízení zdravotnické

techniky do prostor dětských oddělení nemocnic v České republice.

Organizace ŽIVOT DĚTEM se denně potýká s lidským neštěstím, jedná se především o neštěstí dětí, které jsou

odkázány na lékařskou pomoc. Snaží se těmto dětem pomoci hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové

techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli řádně a šetrně léčit. Při dnešním

rychlém vývoji medicíny a techniky tyto přístroje stárnou rychleji než dříve. Obnova zdravotnické techniky na

světové úrovni je nezbytně nutná pro zkvalitnění péče o kriticky nemocné děti.

Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na

dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku,... V menší míře a dle

možností sdružení dále pomáhá jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních

vozíčků, rehabilitačních pomůcek,...

Děkujeme vám, že nám pomáháte proměnit „dětské slzy v úsměv“

Budeme rádi, podaří-li se nám společným úsilím pomoci všem, kteří naši pomoc a zájem opravdu potřebují.

To je cílem a přáním občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM.

www.zivotdetem.cz

Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel

web.: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail:SFASANIBROY@chello.cz Adresa servisní dílny:Katusická 683, Praha 9 – Kbely, tel.: 601 21 86 77

® : SFA SANIBROY ® , SANIBROY ® Silence, SANITOP ® Silence, SANIPRO ® Silence, SANIPACK ® , SANIPACK ® PLUS, SANIPLUS ® Silence, SANIDOUCHE ® ,

SANISHOWER ® , SANIVITE ® Silence, SANISPEED ® Silence, SANICONDENS ® , SANICONDENS ® BEST, SANICONDENS ® MINI, SANIGRANUL ® , SANIBEST ® , SANIBEST ®

PRO, SANICOMPACT 43 ® , SANICOMPACT 43 ® ECO+, SANICOMPACT 43 WO ® , SANICOMPACT STAR ® , SANIWALL PRO ® , SANICOMPACT PLUS ® , SANICOMPACT

PRO ® , SANICOMPACT PRO WO ® , SANICOMPACT LUXE ® , SANICOMPACT LUXE BLANC ® , SANICUBIC ® , SANICUBIC ® 1, SANICUBIC ® PRO, SANICUBIC ® CLASSIC,

SANICOM ® , SANICOM ® 2, SANIMATIC ® WC, SANIMATIC ® Lavabo, SANIMATIC ® LV, TRAYMATIC ® Int, TRAYMATIC ® Ext, SANILIFE ® , SANIALARM ® SFA BLANC ® ,

JUNIOR ® , DELTA ® , AZURIN ® , SANIACCESS ® 1, SANIACCESS ® 2, SANIACCESS ® 3, SANIACCESS ® 4, SANICLIM ® , SANICONDENS CLIM ® DECO, SANICONDENS

CLIM ® MINI, SANICONDENS CLIM ® PACK, SANISAN ® 3 a SANISAN ® 4 jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY ® , Admiral ® ,

WATERSAN ® 4, WATERSAN ® 10 jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA ®

More magazines by this user
Similar magazines