29.11.2020 Views

Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats - v3

Anàlisi Funcional. Requisits per al desenvolupament del Portal de Pobles Connectats. Prototip v.3

Anàlisi Funcional. Requisits per al desenvolupament del Portal de Pobles Connectats. Prototip v.3

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

socdepoble.com

Prototip v.3

Anàlisi de Requisits

Estudi d’elements i funcionalitats

per al desenvolupament del Portal

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

Grups de Treball

Mapa

Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Mapa de Recursos Locals

Connectar 2.999

Mapa

Etiquetes

Plantilles

Pàgina

d’Inici,

que és el

Mapa.

Vista d’Usuari

No Registrat.

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 2

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

OBJECTIU DEL PROJECTE

Desenvolupar una plataforma web multiidioma

per Connectar i Geolocalitzar

Recursos d’utilitat social.

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals.

PROTOTIP. ANÀLISI DE REQUISITS

En aquest document es detallen les necessitats funcionals clau per al Portal Sóc de

Poble des del punt de vista de l’Usuari, incloent també per a una millor comprensió, els

apartats directament relacionats del Back-end (vista de l’Administrador).

COL·LABORA AMB EL

PROJECTE!

Per a realitzar i mantenir el Portal de Pobles

Connectats, necessitem Col·laboradors

que se sentin identificats amb el Projecte

i puguen aportar valor, amb les seues idees y

experiències, a aquesta xarxa d’utilitat social.

Pots contactar amb el Grup de Treball a

través de la pàgina web del Projecte:

socdepoble.net

Açò què és?

Enginyeria de programari.

Metodologia. (Viquipèdia)

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 3

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

Grups de Treball

Mapa

Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Mapa

Etiquetes

Plantilles

Mapa de Recursos Locals

Connectar 2.999

Pàgina

d’Inici,

que és el

Mapa.

Vista d’Usuari

No Registrat.

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 4

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

VISIÓ GENERAL

Sóc de Poble serà una plataforma de

GEOLOCALITZACIÓ DE RECURSOS, capaç de

CREAR I ENLLAÇAR BASES DE DADES entre les

quals trobar Relacions útils per agitlitzar la gestió

i difusió de la informació.

Anàlisi de

Requisits

QUÈ ÉS UN

RECURS

Notícia, Esdeveniment, Lloc, Ruta, Document, Imatge, Vídeo, Presentació,

Arxiu, Etiqueta, Plantilla, Poble, Empreniment o Empresa, Grup, Persona.

CARACTERÍSTIQUES COMUNS

EL PORTAL SERÀ MULTI-IDIOMA. Tots els elements fixos del portal, com

capçaleres de seccions, apartats i menús han d’estar almenys en català,

castellà, euskera, gallec i anglès.

ELS RECURSOS, també ES PODRÀN TRADUIR, INDEPENDENTMENT de

l’idioma predefinit del Portal.

TOTS ELS BOTONS TINDRAN LA SEUA ICONA. En punxar s’obrirà un menú

d’opcions adaptat al context, i sempre estarà l’enllaç AÇÓ QUÈ ÉS? amb

l’explicació d’ús.

PLEGAR / DESPLEGAR MENÚ. Icona que apareixerà a la dreta d’alguns menús.

EL BOTÓ EDITAR, enllaça a la Pàgina Esborranys, on es troben els Recursos

en els quals l’Usuari Registrat està treballant, integrats amb

una Aplicació de Missatgeria des de la qual pot gestionar

Escriptori

Missatges i/o convertir aquests en Comentaris d’un Recurs en

Recursos

què se està treballant en Grup.

L’ESCRIPTORI ÉS CONTEXTUAL, mostrarà les dades

del Perfil que es Visita, que podran ser Públiques,

per a Grups de Treball, o també Privades quan l’Usuari

visualitza l’Escriptori del seu propi Perfil.

Editar 2 9

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

???

???

???

???

???

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 5

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!

?


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Notícies Destacades

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

El Rentonar connecta un Catàleg

26/03

12:30

Catàleg d’Arbres

Portada

Editar 2 9

Escriptori

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i Monumentals

de La Torre de les Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos

convidem a que col.laboreu amb

aquesta iniciativa amb la vostra

informació (ó participació) per a

la millora i ampliació d’aquest

catàleg.

La Torre de les Maçanes

Arbres Emblemàtics

Arbres Monumentals

Veure Mapa

Recursos

En Xarxa

520

7

43

5

27

11

4

Contactes

200

Llenya d’Ací i El Rentonar connecten un Projecte

26/03

10:15

Emprenedors Socials

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

Pàgina de

Portada,

amb

visualització

plegada.

Es mostren les

Notícies escollides

pel Grup de Treball.

42

4

38

El menú dret mostra:

Etiqueta o tema

principal, Etiquetes

de Geolocalització,

Etiquetes secundàries

i Mapa.

goteo.org

39

La Cava Ecoagrícola connecta un Vídeo

Cofinanciadors

3

Llenya d’Ací. Presentació:

Projecte de gestió forestal i

agroecològica

Puc fer intervencions en el meu

bosc? Com traure rendibilitat?

Com netejar el meu bosc sense

que em coste un dineral?

Amb LLENYA D’ACÍ, és possible

la neteja del bosc i poder estalviar

més del 50% de la factura

energètica substituint la calefacció

elèctrica o de gasoil per un sistema

eficient de llenya.

1. PRESENTACIÓ

Llenya d’Ací. La Nostra Energia

LLENYA D’ACÍ és un projecte

concebut per a facilitar la gestió

sostenible dels fràgils boscos ...

20

8

Arrels, des de La Cava

Ecoagrícola

26/03

10:15

Aquest últim any, a El Planet.

Centre Rural d’Experimentació,

en el projecte de bioconstrucció

dirigit per la Plataforma Creativa

- aRRsa!, hem tingut la sort de

conèixer a moltes persones i ...

2

Contacte

La Torre de les Maçanes

Penàguila

Benifallim

Relleu

Sella

Xixona

Busot

Alcoi

Gestió Forestal

Pinars

Emprenedors Socials

La Font d’En Carròs

Agricultura

Productes de Temporada

Bioconstrucció

Connector Canya Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 6

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

COM CONNECTAR RECURSOS EN XARXA

CONNECTOR WEB

Enllaços externs obtinguts a través d’una Miniaplicació enllaçada (bookmarklet)

que l’usuari podrà instal·lar fàcilment al seu navegador.

MARCAR

En Xarxa

Connector Web

Totes les publicacions del Portal, es podran marcar en privat

per llegir més tard, i poder etiquetar i classificar el contingut.

CONNECTAR

És l’equivalent al “M’agrada” del Facebook, però per defecte,

només el Connectat sap amb qui Connecta, encara que es

mostra públicament la Quantitat de Connexions.

Marcats

Connectats

Dites i Refranys

Comentats

Publicats

Compartits

DITES I REFRANYS. CITES O FRASES CURTES. DICCIONARI

Quadre de Text amb la Cita o Paraula, Definició de la Paraula, Qui ho va dir (pot

ser una cita d’una persona diferent a l’Usuari), On (Mapa), Quan (Data), Hora de

Publicació de la cita o paraula, Icones d’Interacció en Xarxa amb la cita (Marcar,

Connectar, Comentaris, Publicar y Compartir), Tipus d’Frase (Lema, Cita, Dita,

Refrany, Proverbi, Pregunta, Paraula), Traduir, Etiquetar i Enllaços.

COMENTAR

Quadre de Text amb el Comentari, Hora de Publicació, Icona d’Interaccions en

Xarxa i Traductor.

PUBLICAR

És l’equivalent al “Compartir” del Facebook. El Recurs es Publicarà a la pàgina de

Notícies (Recursos) de l’Usuari i/o del seu Grup o Empresa. Amb vista Pública, per

defecte.

COMPARTIR

En xarxes socials com Facebook, Twitter, Google+, Linkedin,

Pinterest, etc. i per correu electrònic.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 7

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Recursos d’El Rentonar

Connectar 2.999

El Rentonar connecta un Catàleg

26/03

12:30

Catàleg d’Arbres

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals de La Torre de les

Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos convidem a que col.laboreu amb aquesta

iniciativa amb la vostra informació (ó participació) per a la millora i

ampliació d’aquest catàleg.

La Torre de les Maçanes

Local

Carrasca del Buitre

Recursos Connectats

Etiquetes

Plantilles

Carrasca del Moral

Fleixos del Barranc d’Horta

Pi dels Arrendaors

Catàleg a Wiki de Poble

Catàleg al Blog del

Rentonar

Arbres Emblemàtics

Arbres Monumentals

Senderisme

Veure Mapa

Visualització

desplegada

d’un Catàleg

d’Arbres

amb Fitxes

d’Arbres

connectades.

Quan començarem la Campanya “La Torre de les Maçanes, Espècie Protegida”, ens

vam proposar dos objectius: el primer, la conscienciació ciutadana per a posar en

valor el nostre entorn, la nostra història, tradició, i patrimoni cultural; i en segon

lloc, dur a cap les mesures necessàries per a preservar i protegir aquell patrimoni

natural o fet per ma de l’home, que considerem d’interès.

Dita, refrany o frase curta

Comentar ...

43

5 27 11 4

Juan Domenech. Des de l’Associació El Rentonar, amb la col.

laboració de Pedro Ferrer Rodríguez, hem elaborat un catàleg

d’arbres, que per la seua grandària, antiguitat, arrels culturals o pel

lloc on han crescut, es considera que són emblemàtics per al paisatge

i entorn del poble.

Arbre vell fa més ombra que el novell.

26/03

12:30

26/03

12:40

goteo.org

Cofinanciadors

Contacte

Connector Web

Exemple de Publicació.

Vista d’Usuari No Registrat.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 8

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Notícies Destacades en Portada

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

Portada

El Rentonar connecta una Fitxa d’Arbre

Pi dels Arrendaors

26/03

12:30 Catàleg d’Arbres

La Torre de les Maçanes

Veure Mapa

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

520

Coordenades

38° 35’ 12.21” N

0° 25’ 40.28” W

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i Monumen ...

Categoria

En Xarxa

7

Arbre Monumental

Contactes

200

Dades catastrals

Etiquetes

42

Polígon

Parcel.la

Plantilles

4

6

115

Arxiu

38

Propietari

Accès

Espècie

Nom vulgar

Privat

Tancat

Pàgina de

Portada,

amb

visualització

d’una Fitxa

d’Arbre,

que és part

d’un Catàleg

d’Arbres.

Pinus halepensis

Descripció

Pi blanc de soca molt grossa i amb fust que es ramifica en tres branques

principals. Presenta un cóp ample i dens.

Lloc

Es troba situat junt al “Mas Els Arrendaors”. Per a arribar és necessari agafar la

carretera de La Torre de les Maçanes a Abió. A 3 km de La Torre de les Maçanes surt

un camí de terra de 400 m que arriba fins al mas. L’accés es troba tancat per mitjà

d’una cadena, però es pot arribar a peu. Es propietat privada.

Sol

Ribàs d’un bancal agrícola. El terreny circumdant està llaurat.

Valor cultural o històric

Pi Carrasco

Dimensions

Alçada

16 m

Perímetre de la soca

570 m

Diàmetre de cop

25 m

Ecologia

Pendent

Usuari Registrat.

goteo.org

A la vora de’ls masos de la zona es deixava créixer antigament un arbre perquè

donara ombra. Aquestos arbres són part integrant del paisatge típic de la zona i del

seu patrimoni cultural.

Conservació

Estat de salut

Cofinanciadors

Contacte

Plana

Orientació

A tots els vents

Enllaços Connector Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 9

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

F

E

Mapa

Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

I

Mapa

J

Mapa de Recursos Locals

Connectats 3.000

Editar G 2 9

Escriptori H

K

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Recursos

520

L

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

En Xarxa

7

M

Contactes

200

Etiquetes

42

Plantilles

4

Arxiu

38

Estructura

del Portal.

N

goteo.org

Cofinanciadors

Contacte

Connector Web

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals

Projecte cofinançat

a través de Goteo,

i fet realitat

gràcies

a aquestes

persones,

grups i empreses:

Mecenes

Patrocinadors

Títols

Beta-testers

Productes de la Comarca

Samarretes

Compartir

Reconeixements

Mapa Cofinanciadors de Contribuents

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 10

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Accés

al Portal

Connectar amb el Projecte

Accés mitjançant alguna

d’aquestes xarxes socials

Connectar amb Facebook

Connectar amb Twitter

ES MOSTRARÀ

UNA FINESTRA

D’ACCÉS I REGISTRE

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals

Connectar amb Google+

Accés per e-mail

Connectar

Recuperar contrasenya

En fer clic a qualsevol element

que requerisca un Registre, saltarà aquesta Finestra d’Accés, per poder entrar

mitjançant correu electrònic o utilitzant les APIS de Google+, Facebook, o Twitter.

Hi haurà espai per a un banner, que podrà canviar l’Administrador del Sistema.

En Connectar, es mostrarà G l’ Escriptori, on l’ Usuari podrà completar

dades i crear altres Perfils Socials (de Grup i Projecte Emprenedor o

Empresa).

A LOGO SÓC DE POBLE

- Enllaç a la Pàgina d’Inici, que és

el Mapa.

B BUSCADOR AVANÇAT

Estructura

del Portal

Amb un bon motor, capaç de trobar i relacionar les Dades i Recursos del Portal Sóc

de Poble amb Dades Obertes d’altres fonts.

Resultats per seccions: ( Mapa, Portada, Notícies, Esdeveniments,

Pobles, Emprenedors, Grups i Gent), Contactes, Recursos (

Documents, Imatges, Vídeos, Música, etc.), Etiquetes, Arxiu i

Plantilles.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 11

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

22 7

Grups de Treball

F

E

J

4

Mapa

Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

8

Mapa de Recursos Locals

I

1

Connectats 3.000

K

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

3

L

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

3

1

M

Pi dels Arrendaors

2

Mapa

La Torre de les Maçanes

Editar G 2 9

Escriptori

H

Recursos

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

520

22 7

200

42

4

38

Pi blanc de soca molt grossa i amb fust que es

ramifica en tres branques principals. Presenta

un cóp ample i dens.

Estructura

del Portal.

N

goteo.org

Cofinanciadors

Contacte

Connector Web

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals

Projecte cofinançat

a través de Goteo,

i fet realitat

gràcies

a aquestes

persones,

grups i empreses:

Mecenes

Patrocinadors

Títols

Beta-testers

Productes de la Comarca

Samarretes

Compartir

Reconeixements

Mapa Cofinanciadors de Contribuents

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 12

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

C BARRA D’ICONES DE LA

CAPÇALERA

CONNECTOR WEB: Llistat d’enllaços

obtinguts a través d’una Miniaplicació

enllaçada (bookmarklet) que l’usuari podrà

instal·lar fàcilment al seu navegador.

Estructura

del Portal

VISIBILITAT Pública, Grups de Treball als quals pertany l’usuari, i

Privada, per a estudi, redacció i recopilació de documentació personal.

TRADUCTOR: català, castellà, euskera, gallec i anglès.

INFORMACIÓ: Explicació d’ús del Portal i atenció als usuaris.

D ICONA D’ACCÉS I CANVI DE PERFIL

Menú desplegable des d’on es podrà canviar de Perfil sense abandonar la pàgina

que s’està visualitzant, i accedir a l’ Escriptori del Perfil Actiu de l’Usuari.

E MENÚ DE CAPÇALERA

MAPA

És la Pàgina d’Inici, on es Geolocalitzen tots els Recursos introduïts pels Usuaris

del Portal, que a més, es poden Relacionar amb Dades Obertes d’Altres fonts.

PORTADA

Amb la informació generada pels Col·laboradors del Grup de Treball i per algunes

de les Aportacions dels Usuaris, que coincideixin amb els Valors d’Utilitat Social i

Cultura Lliure que promou el Projecte Sóc de Poble.

RECURSOS CONNECTATS = MUR DE NOTÍCIES

On es mostren TOTS els Recursos generats pels Usuaris, Grups i Empreses. També

es podran mostrar per Temes o Etiquetes.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 13

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

F

E

J

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Pobles - Comarques - Països

I

Connectats 3.000

K

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

L

Connectant els Recursos del Territori

La Torre

de les Maçanes

M

Penàguila

Mapa

La Font d’En Carròs

Pobles

Editar G 2 9

Escriptori

H

Recursos

520

En Xarxa

Contactes

7

200

Turballos

Vilanova d’Alcolea

Xaló

Etiquetes

42

Plantilles

4

Arxiu

38

Pàgina de

Pobles.

Benifallim

Relleu

Sella

Els Pobles es van

mostrant en publicar

qualsevol contingut

al Mapa, Recursos

(=Notícies) o

Esdeveniments en

què s’hagin etiquetat.

Les imatges dels

Pobles, seran les més

connectades pels

Usuaris.

Xixona

Busot

Alcoi

N

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 14

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

ESDEVENIMENTS

A la Plantilla d’Edició de Recursos, cal afegir les funcionalitats necessàries per

Administrar els Esdeveniments que es mostraran en aquesta Pàgina.

POBLES

Es mostrarà un Llistat de Pobles. L’ordre es correspondrà amb la Publicació

d’un Recurs Etiquetat amb el nom del Poble, Comarca o País.

La idea és que els Usuaris, Grups i Empreses, indiquen en els seus perfils, almenys,

una Etiqueta Geogràfica Principal (Poble, Comarca o País), que s’afegirà

per defecte al Recurs Publicat, encara que es podrà canviar. De manera que,

automàticament, s’afegeix el Poble, Comarca o País al Llistat de la Pàgina de

Pobles.

La Imatge del Poble, Comarca o País, serà la més Connectada (equivalent al

“M’agrada”) pels Usuaris Personals, que tinguin aquesta Etiqueta com Etiqueta de

Localització Geogràfica Principal.

EMPRENEDORS

Igual que a la Pàgina de Pobles, quan un Emprenedor Publica el Recurs, el seu

Logo apareix automàticament Llistat a aquesta Pàgina.

GRUPS

Igual. Logos de Grups que han Publicat un Recurs.

GENT

Igual. Persones que han Publicat un Recurs. (Es podrà desactivar l’aparició en aquest

llistat).

F CAIXA CONTEXTUAL DE PERFILS

Amb la Geolocalització Principal de l’Usuari, la Imatge o Avatar de

la Persona, Grup o Empresa, el Nom Públic y el Menú

d’Interacció en Xarxa.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 15

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Notícies d’Emprenedors, Grups i Gent

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

El Rentonar

26/03

12:30

El Rentonar

26/03

12:30

Sóc de Poble ...

26/03

10:15

Recursos Connectats

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

520

7

200

42

4

38

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i

Monumentals de La

Torre de les Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos

convidem a que col.laboreu

amb aquesta iniciativa amb la

vostra informació (ó participació)

per a la millora i ampliació

d’aquest catàleg.

Pi dels Arrendaors

Pi blanc de soca molt grossa i

amb fust que es ramifica en tres

branques principals. Presenta un

cóp ample i dens.

Es troba situat junt al “Mas Els

Arrendaors”. Per a arribar és

necessari agafar la carretera de

La Torre de les Maçanes a Abió.

Vídeo de presentació del

Projecte Sóc de Poble

Un Projecte per col.laborar en el

desenvolupament sostenible i

tecnològic en entorns rurals.

Sóc del Poble serà un PORTAL

DE POBLES CONNECTATS

on compartir informació,

experiències i idees que faciliten

el desenvolupament sostenible i

tecnològic en entorns rurals, per

posar en valor els recursos ...

26/03

26/03

Llenya d’... La Cava Ecoag ...

aRRsa! ...

10:15

10:15

26/03

10:15

Pàgina de

Recursos

(=Notícies),

amb

visualització

de cuadricula.

Es mostren TOTS els

Recursos Publicats

per Persones, Grups i

Emprenedors.

Llenya d’Ací. Presentació:

Projecte de gestió forestal

Arrels, des de La Cava

Ecoagrícola

Aquest últim any, a El Planet.

Centre Rural d’Experimentació,

en el projecte de bioconstrucció

dirigit per la Plataforma Creativa

- aRRsa!, hem tingut la sort de

conèixer a moltes persones i

projectes interessants. Amb Marc

i Lluís, de Econstrucció, vam fer

la pèrgola de canya. Ara Marc, a

La Cava Ecoagrícola ens parla ...

Cap a un model distribuït

d’Acció en el Territori

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 16

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Esdeveniments

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Veure Calendari d’Esdeveniments

Mapa

Turballos

La Torre de les Maçanes

Xaló

Esdeveniments

El Planet

26/03

12:30

Sóc de Poble

26/03

10:15

La Cava Ecoag ...

26/03

10:15

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

520

En Xarxa

7

Contactes

200

Etiquetes

42

Plantilles

4

Arxiu

38

Trobada d’Intercanvi de

Llavors Tradicionals

Poc a poc s’encen el foc.

Conferència i Assemblea

Mercat de la Terra.

A Xaló

La Torre de les Maçanes

Vilanova d’Alcolea

Penàguila

aRRsa!

26/03

10:15

Llenya d’Ací

26/03

10:15

El Rentonar

26/03

12:30

Pàgina

d’Esdeveniments.

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 17

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles

Emprenedors Grups Gent

Projectes i Empreses

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

Sóc de Poble. Grup

El Planet. Centre

Rural d’Experimentació

aRRsa!

Emprenedors

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

520

En Xarxa

7

Contactes

200

Etiquetes

42

Llenya d’Ací

Ecovamos

Econstrucció

Plantilles

4

Arxiu

38

Pàgina

d’Emprenedors

La Cava Ecoagrícola

TerraPau Aliment

Centro Óptico Carolinas

Els logos dels

Emprenedors es van

mostrant en publicar

qualsevol contingut

al Mapa, Recursos o

Esdeveniments.

LA CAVA ECOAGRÍCOLA

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 18

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Grups, Associacions i altes Col·lectius

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

El Rentonar

Coordinadora d’Estudis

Eòlics del Comtat

La Carrasca

Grups

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

520

En Xarxa

7

Contactes

200

Etiquetes

42

Mimbrea

L’Estiu més Negre

Les Fonts de Xixona

Plantilles

4

Arxiu

38

Pàgina de

Grups.

Aplec de la Mariola

Les Valls de la Serrella

El Camí

Els logos dels Grups

es van mostrant en

publicar qualsevol

contingut al

Mapa, Recursos o

Esdeveniments.

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 19

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Gent. Perfils personals

Connectats 3.000

Parla’ns del teu poble, d’experiències, idees, ...

Editar

Connectant informació d’utilitat social

Mapa

Javi Llinares

Isabel Sancho

Pau Torregrossa

Gent

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

520

Joan Domenech

Pere Espinosa

Anna Calvo

En Xarxa

7

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

200

42

4

38

Ester Gisbert

Helena Rodríguez

Alfonso Cuadrado

Juanlu Romero

María José Fuertes

Francesc Garrigós

Pàgina de

Gent.

Els contactes es van

mostrant en publicar

qualsevol contingut

al Mapa, Recursos o

Esdeveniments.

Lluis Contreras

Marc Fuster

Anna Climent

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 20

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Recursos de Joan Domenech

Connectar 238

Missatge o edició compartida

amb Juan Domenech

Editar

Preparant l’Aplec pel Territori!

Mapa

El Rentonar

26/03

12:30

Llenya d’...

26/03

10:15

Sóc de Poble

Joan Domenech

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

Documents

Llocs i Rutes

Esdeveniments

Imatges

Vídeos

520 500

100

100

100

100

50

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i

Monumentals de La

Torre de les Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos

convidem a que col.laboreu

amb aquesta iniciativa amb la

vostra informació (ó participació)

per a la millora i ampliació

d’aquest catàleg.

Llenya d’Ací. Presentació:

Projecte de gestió forestal

El Planet

El Rentonar

Música

50

En Xarxa 7

26/03

aRRsa! ... Sóc de Poble ...

10:15

26/03

10:15

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

200 238

42 25

42

38 41

Coordinadora d’Estudis

Eòlics del Comtat

Vídeo de presentació del

Projecte Sóc de Poble

Un Projecte per col.laborar en el

desenvolupament sostenible i

tecnològic en entorns rurals.

Pàgina de

Persona.

Jornada Constructiva de

Panells de Quincha

Sóc del Poble serà un PORTAL

DE POBLES CONNECTATS

on compartir informació,

experiències i idees que faciliten

el desenvolupament sostenible i

tecnològic en entorns rurals, per

posar en valor els recursos ...

La Carrasca

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 21

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles

Emprenedors Grups Gent

El Planet

Recursos del Planet

Connectats

361

Editar 2 9

Escriptori

Missatge o edició compartida

amb El Planet

Editar

Recursos

1.130 520

Centre Rural d’Experimentació

Mapa

Documents

Llocs i Rutes

100

10

aRRsa! i El Planet connecten un àlbum

26/03

12:30

Sóc de Poble

Esdeveniments

10

Imatges

1.000

Vídeos

5

Música

5

En Xarxa 37

El Rentonar

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

200 361

42 27

43

38 72

aRRsa!

Pàgina

d’Emprenedor

Algunes fotos del treball d’aquest estiu

Hem estat cobrint els arcs de la pèrgola, fent l’estructura de la dutxa i

acabant els panells de quincha. Moltes gràcies a Plataforma Creativa -

aRRsa!, el nostre equip d’arquitectes, per tot el temps que ens han dedicat.

Ecovamos

27 11 4

TerraPau Aliment

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 22

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

El Rentonar

Editar 2 9

Escriptori

Recursos del Rentonar

Missatge o edició compartida

amb El Rentonar

Connectar 390

Editar

Recursos

520 600

El nostre entorn és el nostre futur

Mapa

Documents

Llocs i Rutes

Esdeveniments

100

100

100

Imatges

100

Vídeos

100

Música

100

En Xarxa 47

El Rentonar connecta un Catàleg

26/03

12:30

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i

Monumentals de La

Torre de les Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos

convidem a que col.laboreu amb

aquesta iniciativa amb la vostra

informació (ó participació) per a

la millora i ampliació d’aquest

catàleg.

Sóc de Poble

El Planet

Contactes

200 390

43

5 27 11 4

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

42 29

46

38 30

Llenya d’Ací i El Rentonar connecten un Projecte

26/03

10:15

Llenya d’Ací. Presentació:

Projecte de gestió forestal i

agroecològica

Pàgina de

Grup.

goteo.org

Cofinanciadors

Puc fer intervencions en el meu

bosc? Com traure rendibilitat?

Com netejar el meu bosc sense

que em coste un dineral?

Amb LLENYA D’ACÍ, és possible

la neteja del bosc i poder estalviar

més del 50% de la factura

energètica substituint la calefacció

elèctrica o de gasoil per un sistema

eficient de llenya.

1. PRESENTACIÓ

Llenya d’Ací. La Nostra Energia

LLENYA D’ACÍ és un projecte

concebut per a facilitar la gestió

sostenible dels fràgils boscos ...

Contacte

Coordinadora d’Estudis

Eòlics del Comtat

La Carrasca. Ecologistes

en acció

L’Estiu més Negre

Aplec de la Mariola

Mimbrea. Sostenibilitat,

eficiència i ecoconstrucció

Les Fonts de Xixona

Les Valls de la Serrella

Connector Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 23

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Parla’ns del teu poble, activitat, experiència, idea ...

Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

Grups de Treball

Mapa

Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Mapa de Recursos Locals

Connectats 3.000

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals ...

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals de La Torre

de les Maçanes

Connectant informació d’utilitat social

Ampliar edició

Publicar

Editar

Mapa

Mapa

Editar 2 9

Escriptori

Recursos

En Xarxa

520

7

Publicació de

Continguts.

En introduir text, es

desplegarà un editor

de text sense format

amb amb dos botons:

Ampliar edició i

Publicar.

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

200

42

4

38

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 24

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

En enganxar

un enllaç, es

podràn afegir

i/o modificar

les dades que

retorna (com

en El Rentonar Facebook).

Mapa de Recursos Locals

http://rentonar.blogspot.com.es

Javi Llinares

Connectant informació d’utilitat social

14 de març de 2014

Publicar

Títol i/o enllaç

El Rentonar. Natura i Patrimoni

Subítol i/o enllaç

Hola a totes i a tots els amics!

Connectats 3.000

Editar

Mapa

Text

Editar 2

9

Escriptori

Recursos

520

En Xarxa

7

Comentar imatge, vídeo, presentació ...

Aquesta es la web del grup d’acció

en defensa de la Natura i el Patrimoni

“Rentonar” de La Torre de les Maçanes.

El lloc on la gent ecologista i preocupada

per l’entorn natural i social del Poble de

La Torre, té el seu aparador.

Contactes

200

1 de 3

Etiquetes

42

Editar Mapa o Ruta

Elegir Plantilla

Plantilles

Arxiu

4

38

Poble (Pobles) / Comarca (Comarques) / País (Països)

La Torre de les Maçanes

Etiqueta principal

Emprenedors Socials

Àmbit

Local

Etiquetes secundaries

Associació

Ecologista

Connectar publicacions i altres enllaços

Revisar. Vista Prèvia

Ampliar edició

Publicar

Eliminar

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 25

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

F

E

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Guardar Canvis

Recursos

Document o Text HTML

Açò què és?

Gestió de Perfils

Canviar de Perfil

Javi Llinares

I

Lloc o Ruta

Esdeveniment

Imatge

Vídeo

J

Escriptori Privat de Javi Llinares

Música

Connectats 200

Editar G

2

9

Escriptori H

K

Missatge o edició compartida amb Javi Llinares

Editar

Recursos

520

L

Fent el modelatge del Portal

Mapa

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

7

200

42

4

38

Guardar Canvis

Administrador de Perfils

Perfil Personal

Canviar

Imatge

M

Perfil Actiu

Nom

Malnom

Javi

El Roget

1r Cognom 2n Cognom

Llinares García

Poble, Comarca, País

La Torre de les Maçanes

Afegir poble

La Torre de les Maçanes

Javi Llinares

Dita, refrany o frase curta

Perfil de Grup

Fent el modelatge del Portal

Crear Perfil

Connectar

I tu de qui ets?

Administradors

Perfil Personal

Escriptori

Personal.

Vista: Administrador.

goteo.org

Açò què és?

Perfil d’Emprenedor

Cofinanciadors

N

Hola a totes i a tots!

Aquesta és la pàgina del

meu perfil personal, des

d’on compartiré algunes

publicacions dels grups de

treball als quals pertanyo i

també d’altres emprenedors

socials i persones que estic

seguint.

Etiquetes

Estudis

Contacte

Enllaços Externs

Web / Bloc

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Més Xarxes

Connector Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 26

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Editar G

Esborranys

Rebuts

Enviats

Destacats

Paperera

Escriptori H

Recursos Connectats

Documents

Llocs i Rutes

Esdeveniments

Imatges

Vídeos

Música

En Xarxa

Connector Web

Marcats

Connectats

Dites i Refranys

Comentats

Publicats

Compartits

Contactes Connectats

Gent

Grups

Emprenedors

Etiquetes

Predefinides

Connectades

Personals

Plantilles

Catálegs

Arxiu

2

9

32

14

3

G EDITAR / PUBLICAR CONTINGUT

Des d’on es gestionen Missatges i Recursos de l’Usuari Actiu:

Esborranys, Rebuts, Enviats, Destacats i

Paperera.

H

ESCRIPTORI CONTEXTUAL

Mostrarà les dades del Perfil que es Visita, que podran ser

Públiques, per a Grups de Treball, o també Privades

quan l’Usuari visualitza l’Escriptori del seu propi Perfil.

I FINESTRA DESPLEGABLE

On es podrà mostrar qualsevol Recurs.

El menú d’opcions contindrà a més un Editor de Text. La

finestra es podrà adaptar a l’altura del contingut, aprofitant

tot l’ample per mostrar fotos, vídeos, cartells, mapes etc.

J NOM DE PÀGINA I CONNEXIÓ

Nom de la Pàgina ( ejemple: Escriptori Privat de Javi Llinares),

Visibilitat (Pública, en Grup o Privada), Plegar/Desplegar

Finestra, i Botó de Connectar.

K EDITOR

Per introduir qualsevol tipus de contingut, mitjançant

Plantilles de Notícies, Catalogació d’Arbres, Calendari Agrícola,

etc. I també Dites, Refranys i Frases curtes.

L FRASE CURTA, VISUALITZACIÓ I

MAPA

Frases curtes, Dites o Refranys de cada perfil, canviar el

Tipus de Visualització de la Pàgina, accedir al Mapa del

Perfil que es visita i Veure el Mapa a Pantalla Completa.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 27

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

E

H

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

I

El Rentonar

J

Escriptori Privat del Rentonar

Connectats 390

Editar F

2

9

Escriptori G

K

Missatge o edició compartida amb El Rentonar

Editar

Recursos

520 600

L

El nostre entorn és el nostre futur

Mapa

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

4

7

200 390

42 29

46

38 30

Guardar Canvis

Administrador de Perfils

Perfil Personal

Perfil de Grup

M

Perfil Actiu

Nom

El Rentonar

Lema del Grup

Poble, Comarca, País

La Torre de les Maçanes

Afegir poble

Canviar

Imatge

Natura i Patrimoni

Administradors

La Torre de les Maçanes

El Rentonar. Natura i Patrimoni

Açò què és?

Grup Ecologista

Perfil d’Emprenedor

Benvinguts tots els que

estimeu la natura i la cultura

de la nostra terra!

Enllaços Externs

El Rentonar

Escriptori

de Grup o

Emprenedor.

Crear Perfil

Connectar

Administradors

Data de creació del Grup

Adreça

Correu electrònic

Coordinadora d’Estudis

Eòlics de Comtat

Facebook

Twitter

Vista: Administrador.

goteo.org

Açò què és?

Cofinanciadors

N

Telèfons

Horari

Etiquetes Connectades

Contacte

Google+

Pinterest

Més Xarxes

Connector Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 28

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

M FINESTRA DE CONTINGUT.

EXEMPLE: REQUERIMENTS DE

L’ESCRIPTORI

Administrador de Perfils

Es podrà tenir només un Perfil Personal i “n” perfils de Grup o de

Emprenedor, cadascun dels quals podrà ser administrat per “x” Persones.

L’usuari podrà gestionar Grups i Empreses o Projectes: Creant

nous Perfils Connectant per administrar altres Perfils existents, veure els

Administradors dels Perfils Connectats, i Açó què és? amb l’explicació d’ús.

Perfil Actiu

Gestionarà el nom seleccionat a l’ Administrador de Perfils.

Escriptori

de Grup o

Emprenedor

L’Administrador del Perfil podrà editar el

queda buit, s’utilitzarà el camp “Nom”).

Nom Públic del Perfil (si

El Perfil pot ser de dues classes:

PERFIL PERSONAL: Nom · Malnom · 1r Cognom · 2n Cognom · Dita, Refrany

o Frase Curta.

PERFIL DE GRUP i

EMPRENEDOR O EMPRESA: Nom · Lema · Administradors.

Poble, Comarca, Pais

Botó i Mapa amb la Geoetiqueta Principal de l’Usuari, Grup o Emprenedor.

L’administrador del Perfil podrà afegir totes les localitzacions que vulga.

Açò què és? (Grups) I tu de qui ets? (Persones)

Botó amb el Tipus de Perfil · Quadre de text de Presentació del Perfil

· Data de Naixement o Creació del Grup · Adreça · Correu electrònic ·

Telèfon · Horari.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 29

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

A B C D

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

E

H

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

I

El Rentonar

J

Escriptori Públic del Rentonar

Connectar

390

Editar F

2

9

Escriptori G

K

Missatge o edició compartida amb El Rentonar

Editar

Recursos

520 600

L

El nostre entorn és el nostre futur

Mapa

En Xarxa

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

4

7

200 390

42 29

46

38 30

Nom

El Rentonar

Lema del Grup

Natura i Patrimoni

Administradors

M

La Torre de les Maçanes

Poble, Comarca, País

La Torre de les Maçanes

El Rentonar. Natura i Patrimoni

Açò què és?

Grup Ecologista

Benvinguts tots els que

estimeu la natura i la cultura

de la nostra terra!

Data de creació del Grup

Etiquetes Connectades

Enllaços Externs

Activitats

El Rentonar

Escriptori

de Grup o

Empresa.

Adreça

E-Mail

Telèfons

Excursions

Rutes

Incendis

Replantacions

Coordinadora d’Estudis

Eòlics de Comtat

Facebook

Twitter

Google+

Vista: Públic

Propostes

Pinterest

Horari

Reivindicacions

Més Xarxes

Cofinanciadors N

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 30

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Etiquetes Connectades al Perfil

Relació d’ Etiquetes que el Perfil utilitza habitualment. Es poden ordenar de

diferents maneres: per Importància, Ordre alfabètic, Temes, ...

Aquesta caixa, es podrà activar per ser un menú superior dret en totes o algunes

pàgines de l’Escriptori i de Recursos del Perfil.

Enllaços Externs

Caixa per mostrar els Enllaços Externs, amb les mateixes característiques

tècniques que la Caixa d’Etiquetes Connectades al Perfil. Excepte que en punxar,

l’enllaç s’obrirà en una finestra nova.

N PEU DE PÀGINA

Barra desplegable amb els següents elements: Finançament: Goteo i

Cofinançadors, Contacte amb Sóc de Poble, Connector Web. Informació

per utilitzar la Miniaplicació enllaçada (bookmarklet) que l’usuari podrà instal·lar

fàcilment al seu navegador.

N

goteo.org

Cofinanciadors

Contacte

Connector Web

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals

Projecte cofinançat

a través de Goteo,

i fet realitat

gràcies

a aquestes

persones,

grups i empreses:

Mecenes

Patrocinadors

Títols

Beta-testers

Productes de la Comarca

Samarretes

Compartir

Reconeixements

Mapa de Contribuents

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 31

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Esborranys

Editar

Editar mapa

Buscar

Missatge

Assumpte

Enviar

Juan Domenech

26/03

12:30

Memòria d’Activitats del Rentonar

El Rentonar

Memòria d’Activitats

del Rentonar

Hola amics!

Estic preparant el llistat d’activitats per redactar la Memòria. Em falta

revisar la documentació dels primers anys.

26/03

12:30

Editar

Esborranys

Rebuts

Enviats

Destacats

2

9

7

14

Isabel Sancho

Nous projectes a la

comarca

Pau Torregrossa

Un altre PLANETa, el

nostre.

26/03

12:30

26/03

12:30

D’acord, vaig preparant la maquetació! A veure si podem tenir açò

acabat abans de l’estiu.

...

Etiquetar

Editar

Excursió a l’Escurrupènia

Ja tenim la foto en Dropbox.

Respondre

26/03

12:45

Paperera

Escriptori

Recursos

3

520 600

Pere Espinosa

Fotos per al Portal de

Pobles Conectats

26/03

12:30

Si, ho he vist aquest matí i ja tinc l’esbós del

cartell.

A les 08:00 eixim des de La Torre.

Falta alguna cosa?

Tot correcte. Podem publicar l’esdeveniment.

26/03

12:30

26/03

12:45

En Xarxa

74

...

Contactes

Etiquetes

Plantilles

200 390

42 29

46

Anna Calvo

Triant música per al

vídeo del Projecte

26/03

12:30

Etiquetar

Editar

Respondre

2 Esborranys per enviar a “Editar”

Arxiu

38 30

Ester Gisbert

26/03

12:30

goteo.org

Per el desenvolupament

sostenible i tecnològic

en entorns rurals

Projecte cofinançat

a través de Goteo,

i fet realitat

Pàgina

de gestió

d’Esborranys.

gràcies

a aquestes

persones,

grups i empreses:

Cofinanciadors

Material didàctic dels

Tallers

Mecenes

Patrocinadors

Helena Rodríguez

Títols

Acabat de la pèrgola.

Triar data

Beta-testers

26/03

12:30

Productes de la Comarca

26/03

Alfonso Cuadrado 12:30

Samarretes

Construcció de

l’escalfador solar

Reconeixements

Compartir

Contacte

Capturador Web

Mapa Cofinanciadors de Contribuents

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 32

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Rebuts

Editar

Editar mapa

Buscar

Missatge

Assumpte

Enviar

Juan Domenech

26/03

12:30

Memòria d’Activitats del Rentonar

El Rentonar

Memòria d’Activitats

del Rentonar

Hola amics!

Estic preparant el llistat d’activitats per redactar la Memòria. Em falta

revisar la documentació dels primers anys.

26/03

12:30

Editar

Esborranys

Rebuts

Enviats

Destacats

2

9

7

14

Isabel Sancho

Nous projectes a la

comarca

Pau Torregrossa

Un altre PLANETa, el

nostre.

26/03

12:30

26/03

12:30

D’acord, vaig preparant la maquetació! A veure si podem tenir açò

acabat abans de l’estiu.

...

Etiquetar

Excursió a l’Escurrupènia

Ja tenim la foto en Dropbox.

Esborrany

Respondre

26/03

12:45

Paperera

Escriptori

Recursos

3

600 520

Pere Espinosa

Fotos per al Portal de

Pobles Conectats

26/03

12:30

Si, ho he vist aquest matí i ja tinc l’esbós del

cartell.

A les 08:00 eixim des de La Torre.

Falta alguna cosa?

Tot correcte. Podem publicar l’esdeveniment.

26/03

12:30

26/03

12:45

En Xarxa

47

...

Contactes

Etiquetes

390 200

29 42

Anna Calvo

Triant música per al

vídeo del Projecte

26/03

12:30

Etiquetar

Esborrany

Respondre

Plantilles

64

Llicències Federatives 2014. Preus

Arxiu

30 38

Ester Gisbert

Material didàctic dels

Tallers

26/03

12:30

...

Etiquetar

Esborrany

Respondre

Canvi de compte del Rentonar a

Caixa Ontinyent

Helena Rodríguez

26/03

12:30

Etiquetar

Esborrany

Respondre

Pàgina de

Missatges

Rebuts

Acabat de la pèrgola.

Triar data

Alfonso Cuadrado

Construcció de

l’escalfador solar

26/03

12:30

Fira de Tots Sants

Etiquetar

Esborrany

Radar No!!! La veu d’un poble

Respondre

Etiquetar

Esborrany Respondre

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 33

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

M

Editant Document

Revisar. Vista Prèvia

Publicar

Plantilla de Catàleg

El Rentonar

Títol i/o enllaç

Canviar Plantilla

Afegir editor

Açò què és?

Etiqueta Principal

Catàleg d’Arbres

Poble, Comarca, Pais

El Rentonar

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals de La Torre de les

Maçanes

Subítol i/o enllaç

Des d’aquesta pàgina, vos convidem a que col.laboreu amb aquesta

iniciativa amb la vostra informació (ó participació) per a la millora i

ampliació d’aquest catàleg.

La Torre de les Maçanes

Àmbit

Local

Calendari

Editar

Arxius

1 de 17

14 de març de 2014

Esborranys

Guardar

2

Més Etiquetes

Rebuts

9

Patrimoni Natural

Enviats

7

Arbres Emblemàtics

Destacats

14

Arbres Monumentals

Paperera

3

Patrimoni Cultural

Escriptori

Oci

Recursos

520 600

Senderisme

En Xarxa

74

Recursos Connectats

Contactes

200 390

Documents

Etiquetes

42 29

Carrasca del Buitre

Plantilles

Arxiu

46

38 30

Comentar imatge 1 de 17

Editar Mapa o Ruta

Carrasca del Moral

Fleixos del Barranc d’Horta

Pi dels Arrendaors

Comentar mapa o ruta.

Enllaços Externs

Text

Catàleg a Wiki de Poble

Catàleg al Blog del

Rentonar

Pàgina

d’Edició.

Quan començarem la campanya “La Torre de les Maçanes, Espècie Protegida”, ens

vam proposar dos objectius: el primer, la conscienciació ciutadana per a posar en

valor el nostre entorn, la nostra història, tradició, i patrimoni cultural; i en segon lloc,

dur a cap les mesures necessàries per a preservar i protegir aquell patrimoni natural

o fet per ma de l’home, que considerem d’interès

Correu Electrònic

Telèfon

Direcció

Eliminar

Vista Prèvia

Publicar

Horari

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 34

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

M FINESTRA DE CONTINGUT.

PÀGINA D’EDICIÓ

Es podran introduir Dades Geolocalitzades

mitjançant Dispositius Mòbils.

De cada Recurs, es crearà una

Pàgina d’Edició, que també podrà ser

Editada pels els Contactes, que el

creador del Recurs vulga Afegir com a

Editors.

En totes les entrades de Text, es podrà

escriure un Nom Registrat al Portal,

i aquest es converirá automàticament en

Enllaç Intern.

Plantilla

Predefinida

per Crear

un Recurs.

Pàgina

d’Edició

En enganxar un Enllaç Extern, es

recuperarà el contingut de la font enllaçada, i una vegada dins de la Pàgina

d’Edició, es podrà editar aquest contingut (com en Facebook).

Nom de Pàgina, revisió i publicació de contingut

Editant Document · Revisar. Vista Prèvia · Publicar · Visibilitat.

Elegir Plantilla

Plantilla Activa ·

Canviar Plantilla.

Es crearà un Repositori Obert de Plantilles, pensades per catalogar informació i

relacionar dades obertes: catàleg d’arbres, calendari agrícola, projectes, ...

Autor/es i Editors/tores

Autor del Recurs ·

Afegir Editor.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 35

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

La Torre de les

Maçanes

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

M

Editant Document

Revisar. Vista Prèvia

Publicar

Plantilla de Catàleg

El Rentonar

Títol i/o enllaç

Canviar Plantilla

Afegir editor

Açò què és?

Etiqueta Principal

Catàleg d’Arbres

Poble, Comarca, Pais

El Rentonar

Editar

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals de La Torre de les

Maçanes

Subítol i/o enllaç

Editar Mapa o Ruta

Arxius

La Torre de les Maçanes

Àmbit

Local

Calendari

14 de març de 2014

Esborranys

Guardar

2

Recursos Connectats

Rebuts

9

Documents

Enviats

7

Carrasca del Buitre

Destacats

14

Pi dels Arrendaors

Carrasca del Moral

Paperera

3

Fleixos del Barranc d’Horta

Escriptori

Pi dels Arrendaors

Recursos

520

Enllaços Externs

En Xarxa

7

Catàleg a Wiki de Poble

Contactes

200

Catàleg al Blog del

Rentonar

Etiquetes

Plantilles

42

4

Pi blanc de soca molt grossa

i amb fust que es ramifica

en tres branques principals.

Presenta un cóp ample i dens.

Més Etiquetes

Patrimoni Natural

Arxiu

38

Ampliar edició

Arbres Emblemàtics

Arbres Monumentals

Comentar mapa o ruta.

Patrimoni Cultural

Pàgina

d’Edició

de Mapa

o Ruta

Text

Quan començarem la campanya “La Torre de les Maçanes, Espècie Protegida”, ens

vam proposar dos objectius: el primer, la conscienciació ciutadana per a posar en

valor el nostre entorn, la nostra història, tradició, i patrimoni cultural; i en segon lloc,

dur a cap les mesures necessàries per a preservar i protegir aquell patrimoni natural

o fet per ma de l’home, que considerem d’interès

Oci

Senderisme

Correu Electrònic

Telèfon

Direcció

Eliminar

Vista Prèvia

Publicar

Horari

Cofinanciadors

Connector Web

goteo.org

Contacte

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 36

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Títol del Contingut

Títol · Enllaçar Recurs · Enllaçar Contacte · Traducció.

Subtítol

Subtítol · Enllaçar Recurs · Enllaçar Contacte · Traducció.

Pujar o Enllaçar Arxius

Fotos · Vídeos · Documents · Presentacions · ... Fixar davall del

Subtítol.

Cada element tindrà un camp de text per a comentaris.

Editar Mapa o Ruta

Editar Mapa o Ruta · Veure a Pantalla Completa · Fixar davall del

Subtítol.

Tindrà un camp de text per a comentaris.

Quadre de Text de Pàragraf o HTML

Text de Pàragraf · Enllaçar Recurs · Enllaçar Contacte · Traducció.

Serà un editor amb algunes funcions bàsiques per donar Format al text.

Eliminar, Vista Prèvia i Publicar

Eliminar · Revisar. Vista Prèvia · Publicar.

Açò què és? Etiqueta Principal

Etiqueta o Tema Principal del Document. (Exemple:

Catàleg d’Arbres).

Només una, on l’usuari haurà de definir el tema principal de la publicació. Podrà

triar entre les Etiquetes Predefinides, o crear una, que passarà a formar part de

les seues Etiquetes Personals Connectades.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 37

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

Grups de Treball

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles Emprenedors Grups Gent

Recursos d’El Rentonar

Connectar 2.999

El Rentonar connecta un Catàleg

26/03

12:30

Catàleg d’Arbres

Catàleg d’Arbres Emblemàtics i Monumentals de La Torre de les

Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos convidem a que col.laboreu amb aquesta

iniciativa amb la vostra informació (ó participació) per a la millora i

ampliació d’aquest catàleg.

La Torre de les Maçanes

Local

Carrasca del Buitre

Recursos Connectats

Etiquetes

Plantilles

Carrasca del Moral

Fleixos del Barranc d’Horta

Pi dels Arrendaors

Catàleg a Wiki de Poble

Catàleg al Blog del

Rentonar

Arbres Emblemàtics

Arbres Monumentals

Senderisme

Veure Fotos

Visualització

desplegada

d’un Catàleg

d’Arbres

amb Fitxes

d’Arbres

connectades.

Quan començarem la Campanya “La Torre de les Maçanes, Espècie Protegida”, ens

vam proposar dos objectius: el primer, la conscienciació ciutadana per a posar en

valor el nostre entorn, la nostra història, tradició, i patrimoni cultural; i en segon

lloc, dur a cap les mesures necessàries per a preservar i protegir aquell patrimoni

natural o fet per ma de l’home, que considerem d’interès.

Dita, refrany o frase curta

Comentar ...

43

5 27 11 4

Juan Domenech. Des de l’Associació El Rentonar, amb la col.

laboració de Pedro Ferrer Rodríguez, hem elaborat un catàleg

d’arbres, que per la seua grandària, antiguitat, arrels culturals o pel

lloc on han crescut, es considera que són emblemàtics per al paisatge

i entorn del poble.

Arbre vell fa més ombra que el novell.

26/03

12:30

26/03

12:40

goteo.org

Cofinanciadors

Contacte

Connector Web

Exemple de Publicació.

Vista d’Usuari No Registrat.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 38

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Poble, Comarca, País (Etiquetes de Territori)

Les publicacions tindran, almenys, una referència geolocalitzada, que serà

la que l’usuari ha predefinit en el seu perfil. Aquesta etiqueta es podrà canviar o

anul·lar en cada publicació. Els Pobles estaran connectats per etiquetes de:

Territori (Comarca i País) o Demarcació Política (Província i Estat).

Àmbit d’Interès

Local · Comarcal · Provincial · Autonòmic · Nacional · Estatal · Internacional

Calendari

DATA DE PUBLICACIÓ. Des de la qual es podràn crear també esdeveniments.

Recursos Connectats

Podrà ser qualsevol tipus d’arxiu publicat a Sóc de Poble.

Enllaços Externs

Més Etiquetes

Etiquetes Predefinides,

Connectades i Personals.

Correu Electrònic

Telèfon

Direcció

Horari

Fi de la 1ª

fase de

l’Anàlisi

Aquest és un prototip per a

l’elaboració dels Casos d’Ús:

- Estructura del Portal

- Accés al Portal.

- Escriptori d’Usuari Registrat.

- Edició d’un Recurs.

- Recurs Publicat.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 39

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Perfils d’Usuaris del Portal

VISITANT. NO REGISTRAT

Pot veure tots els Recursos Públics, escollir l’Idioma

del Portal, Traduir un Recurs (independentment de

l’idioma del Portal), fer Recerques i Compartir en

xarxes socials.

Relació d’elements

per crear les taules

de la base de dades.

PERFIL D’USUARI REGISTRAT

Pot Veure, Editar, Geolocalitzar i Publicar Recursos. Des de l’Escriptori podrà

editar i gestionar els diferents tipus d’informació: Missatges, Recursos, Contactes,

Etiquetes, Arxiu, Plantilles, Banners, Crear i administrar Perfils de Grups i

Emprenedors (o empreses).

Tipus de Perfil

Registrat. Perfil personal: Administra els seus propis recursos.

Autor o Administrador d’un Recurs: Crea Recursos Interns o Connecta Recursos

Externs. Pot convidar a Editors per a compartir la Gestió d’un Recurs.

Editor: Edita i Gestiona Recursos de Grups i Empreses a les quals Pertany.

Administrador: Crea i Administra Pàgines de Grups i Empreses.

Coordinador del Portal: Publica a la portada d’Sóc de Poble. Crea, Edita i Gestiona

Banners, Etiquetes i Plantilles.

Administrador del Sistema.

Elements del Perfil

Icona de Perfil Personal · Vista (Pública, Grup o Privada on l’usuari no mostra cap

informació pública, però pot gestionar tots els seus recursos) · Imatge (avatar) de

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 40

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Perfil Personal · Nom d’usuari o de Perfil Actiu (s’autorellena en introduir el Nom

i Cognoms, però es pot canviar) · Email personal · Nom · Primer cognom · Segon

cognom · Sobrenom · Sexe · Presentació (I tu de qui ets?) · Data de naixement ·

Activitat (Treball, Estudis, Oci) · Localització · Connectar (Usuari, Grup, Empresa,

Recurs, Calendari, Esdeveniment, Etiqueta, Localització, Mapa, Plantilla, Enllaç

Extern).

PERFIL DE GRUP

Tipus de Perfil

Autor o Administrador de Grup: Crea i Administra Págines de Grups.

Editor: Edita i Gestiona Recursos de Grups als quals Pertany.

Elements del Perfil

Icona de Perfil de Grup · Vista (Pública o Grup Privat) · Imatge o logotip (avatar)

del Perfil de Grup · Nom de Perfil (s’autorellena en introduir el Nom del Grup, però

es pot canviar) · Email de Grup · Nom del Grup · Lema del Grup · Administradors i

Editors del Grup · Presentació (Això què és?) · Data de creació del Grup · Activitat ·

Localització · Connectar.

PERFIL D’EMPRESA O PROJECTE

Tipus de Perfil

Autor o Administrador d’Empresa: Crea i Administra Pàgines d’Empreses.

Editor: Edita i Gestiona Recursos d’Empreses a les quals Pertany.

Elements del Perfil

Icona de Perfil d’Empresa · Vista (Pública o Grup Privat d’Empresa) · Imatge o

logotip (avatar) del Perfil d’Empresa · Nom de Perfil (s’autorellena en introduir el

Nom de l’Empresa, però es pot canviar) · Email d’Empresa · Nom d’Empresa · Lema

d’Empresa · Administradors i Editors d’Empresa · Presentació (Això què és?) · Data

de creació de l’Empresa · Activitat · Localització · Connectar.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 41

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Administració dels Recursos

AGENDA DE CONTACTES

Totes les Persones (Gent), Grups i Emprenedors amb les que l’usuari ha

Connectat. Podran ser Privats, compartits en Grup o Públics.

Contactes Connectats

Són aquells Contactes que han acceptat la Sol·licitud de Connexió.

ETIQUETES

Espai per Gestionar i Catalogar els recursos per Temes o Etiquetes.

Hi haurà una opció de Traducció Col·laborativa, per als usuaris que vulguin

participar millorant la base de dades i un Camp de Comentari per a cada equiqueta,

on discutir conceptes i traduccions.

Hi haurà un Gestor d’Icones per associar Imatges a Etiquetes.

Les Etiquetes es podran Crear i Niar, a manera de carpetes, punxant i

arrossegant amb el dit o el ratolí.

Etiquetes Predefinides

Etiquetes Públiques proposada pels Coordinadors del Portal.

Etiquetes Connectades

Etiquetes Personals que s’han fet Públiques, perquè qualsevol usuari puga ajudar a

Etiquetar qualsevol Recurs del Portal. Es podran convertir en Predefinides quan els

Coordinadors del Portal consideren que ajuden a millorar la catalogació dels Recursos.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 42

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Editar

Esborranys

Rebuts

Enviats

G

2

9

32

Etiquetes Personals

Creació, Gestió i Traducció de Etiquetes en Privat. Es poden

fer Públiques o compartir en Grup.

Destacats

Paperera

Escriptori H

Recursos Connectats

Documents

Llocs i Rutes

Esdeveniments

Imatges

Vídeos

Música

En Xarxa

Connector Web

Marcats

Connectats

Dites i Refranys

Comentats

Publicats

Compartits

Contactes Connectats

Gent

Grups

Emprenedors

Etiquetes

Predefinides

Connectades

Personals

Plantilles

Catálegs

Arxiu

14

3

ARXIU

Espai on es podran emmagatzemar Recursos en

(Temes o Etiquetes Principals).

PLANTILLES

Són Formats per introduir les Dades d’un Recurs.

Carpetes

Es promourà entre els Usuaris la participació en la Creació de

noves Plantilles per facilitar la introducció, catalogació i relació

del Recursos del Portal.

Plantilla de Recurs

Predefinida

És la Plantilla Predefinida per Crear un Recurs. Veure apartat M

Plantilla d’Esdeveniment

És una Plantilla de Recurs amb algunes opcions extra:

Comença · Acaba · Temps que falta · Sortida · Arribada · Tot el

dia · Repetició · Avís · Data de Naixement · Aniversari · Festa

· Festiu · Data de Publicació · Data de Revisió · Recordatori

· Data Històrica · Lloc · Mapa o Ruta Accés · Convidat per

· Convidar · Nombre de Convidats · Participar · Potser

assisteixi · No assistiré.

Més Plantilles, proposades i/o creades

pels Usuaris

Catàleg de Recursos · Plantilla Botànica o Animal · Plantilla de

Calendari Agrícola · Plantilla de Banc de Temps · Etc.

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 43

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

Buscar pobles, projectes, grups, gent, activitats, empreses ...

7

L’Alacantí

Mapa Portada Recursos Esdeveniments Pobles

Emprenedors Grups Gent

La Torre de les Maçanes

La Torre de les

Maçanes

Recursos des-de La Torre de les Maçanes

Connectar

450

Editar 2 9

Escriptori

Missatge o edició compartida

des de La Torre de les Maçanes

Editar

Recursos

2.800 520

Vocables, expressions, dites y refranys

Mapa

Documents

Llocs i Rutes

Esdeveniments

Imatges

Vídeos

Música

En Xarxa 37

Contactes

Etiquetes

Plantilles

Arxiu

Pàgina de

Poble.

1.950

30

20

500

200

100

200 450

42 49

48

38 92

goteo.org

El Rentonar connecta un Catàleg

43

Catàleg d’Arbres

Emblemàtics i

Monumentals de La

Torre de les Maçanes

Des d’aquesta pàgina, vos

convidem a que col.laboreu amb

aquesta iniciativa amb la vostra

informació (ó participació) per a

la millora i ampliació d’aquest

catàleg.

Llenya d’Ací i El Rentonar connecten un Projecte

Cofinanciadors

Llenya d’Ací. Presentació:

Projecte de gestió forestal i

agroecològica

Puc fer intervencions en el meu

bosc? Com traure rendibilitat?

Com netejar el meu bosc sense

que em coste un dineral?

Amb LLENYA D’ACÍ, és possible

la neteja del bosc i poder estalviar

més del 50% de la factura

energètica substituint la calefacció

elèctrica o de gasoil per un sistema

eficient de llenya.

1. PRESENTACIÓ

26/03

12:30

5 27 11 4

26/03

10:15

Llenya d’Ací. La Nostra Energia

LLENYA D’ACÍ és un projecte

concebut per a facilitar la gestió

Contacte

Afegir enllaç

Nom de l’enllaç

http://

Comentari

Gentilici

Torrudà - Torrudana

El Temps

Altitud

Altres Dades Obertes

Extensió

Població 2013

Densitat (h/km 2 )

Naixements

Habitatges

Enllaços

Wikipèdia

Enciclopèdia Catalana

19º

788 m

37 km 2

770

21,6

4

642

2

Almàssera de La Torre

Connector Web

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 44

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


Sóc de Poble. Portal de Pobles Connectats

UTILITAT D’AQUEST PROTOTIP

El Prototip, ens ha servit per estudiar

l’estructura del Portal, amb la INTENCIÓ DE

PLANIFICAR UNA BONA BASE DE DADES.

A partir d’aquí, HEM DE DEFINIR LES

FUNCIONALITATS MÍNIMES NECESSÀRIES

PER CREAR UNA PRIMERA VERSIÓ WEB MOLT

BÀSICA amb la qual fer les PRIMERES PROVES

TÈCNIQUES, DE DISSENY I DE VALORACIÓ DE

L’INTERÈS EN EL PROJECTE.

Situació

actual del

Projecte

01- 09 - 2014

NECESSITEM DESENVOLUPADORS WEB!

Vols formar part del Grup de Treball?

Estem a punt d’entrar en una campanya de finançament

col·lectiu a Goteo, on intentarem aconseguir un mínim de

6.400€ i 9.000€ en la segona ronda, que SERAN PER PAGAR EL

TREBALL DE DESENVOLUPAMENT DE LA 1a FASE (descomptant

allotjament web i costos de promoció, uns 5.000€ ó 7.600€).

Necessitem Socis Col·laboradors

compromesos i identificats amb el Projecte,

amb ganes d’aportar valor a aquesta idea de

Cultura Lliure i utilitat social, per coordinar

el Desenvolupament Tècnic del Portal.

CONTACTE: SOCDEPOBLE.NET

Javi Llinares: 686 129 305 - socdepoblecom@gmail.com

ATRIBUCIÓ DE LLICÈNCIA PER A LES ICONES: Dissenyades per Freepik per a Flaticon.com

Anàlisi de Requisits. Prototip v.3 - socdepoble.net - 45

Amb llicència Creative Commons, Cultura Lliure!


BUSQUEM SOCIS

TECNOLÒGICS

socdepoble.net

Al Projecte Sóc de

Poble necessitem

Desenvolupadors!

Vols formar part

del Grup de Treball?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !