Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 267

smartpress

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064 ΤΑΧ.:7064

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεύχος 186 • ∆εκέµβριος 2020 • ∆΄ Περίοδος

Cover Story

22ο Συνέδριο

InfoCom World 2020

Συνέντευξη

∆ηµήτρης Εφορακόπουλος

Πρόεδρος & CEO, Info Quest Technologies

«Είναι στο DNA µας να κάνουµε διαρκώς νέα

πράγµατα»

• WORK: η οικοδόµηση εµπιστοσύνης και η εκπλήρωση των βασικών αναγκών των εργαζοµένων

• SPECTRUM: ο προγραµµατισµός για την απόδοση του Ψηφιακού Μερίσµατος ΙΙ

• FINANCE: εστιασµένα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό τα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης


index

12*20

FIBER

18

32

5G

editorial3 άκρως4 point of view6 interview8 cover story14

strategy16 fiber18 work20 invest22 data24 safety26

finance28 spectrum30 5G32 persona grata34

editorial

Αρχίζει το project «Ενιαίος

Ψηφιακός Χάρτης»

Το νέο project της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ονομάζεται «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης»

και είναι ένα ακόμα καινοτόμο βήμα για την εξάλειψη της πολυτυπίας συστημάτων,

πολυδιάσπασης οργανισμών και φορέων και γενικότερα την δημιουργία τάξης, μέσα

από το χάος στους τομείς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας

της ακίνητης περιουσίας. Κτηματολόγιο, Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, Δήμοι,

Περιφέρειες και δεκάδες άλλοι φορείς θα συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί

και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που βρίσκεται διασκορπισμένη,

έρμαιο της φθοράς και της διαφθοράς. Στόχος του, είναι η βελτίωση και διεύρυνση

της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών,

μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές

και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς

Τουρισμού, Παραγωγικών - Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων

Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε

δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη

λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων

πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών, ώστε να

επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Ένα τέτοιο σύστημα θα βοηθήσει τις επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων, τις κατασκευές

και τα έργα, δημιουργώντας ένα υγειές και δομημένο περιβάλλον.

Έτσι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει και αυτό το έργο, αφού την προηγούμενη εβδομάδα

δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση,

θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και

του Εθνικού Μητρώου Υποδομών».

Ο προϋπολογισμός του έργου 36,625 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 30%.

Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

και συγκεκριμένα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η διάρκεια της

σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες. Άντε με το καλό…

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας Νόστης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Θωμαδάκης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαγγέλης Ξανθάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ:

Γιάννης Καραδημητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Κ. Αγγέλου, H. Aραβαντινός, Μ. Βαρδάκη,

Γ. Γιαγλής, Τ. Ηγουμενίδη, Π. Κουρής,

Π. Κυπραίος, Κ. Κωνσταντάκου,

Α. Κωνσταντίνου, Β. Παπακωνσταντίνου,

I. Ρούσσος, Δ. Σκιάννης

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ:

O. Hansen, M. Hnig, D. Hnig (Γερμανία)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γ. Ιωσηφέλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ε. Μαστρομανώλη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: E. Καπιτσάκη

DTP: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: I. Μαρμάρας, I. Ρούσσος

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ SOCIAL MEDIA: Δ. Θωμαδάκης

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Α. Λουλάκης

Consulting by SPEG Co.

T 210 5238777

www.speg.gr, info@speg.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: SMART PRESS

EΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μάγερ 11, 104 38 Αθήνα

τηλ. 210-5230000, 210-5201500, fax 210-5241900

οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε

συμπίπτουν απαραίτητα με αυτές του περιοδικού

Β. Ξανθάκης

Τ 186 (267) p

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


ΑΚΡΩΣ

6 δισ. ευρώ για τον Ψηφιακό

Μετασχηματισμό

Σημαντικό μερίδιο των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης

θα πέσουν προς τον Ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας,

σύμφωνα με την πρώτη επίσημη παρουσίαση της πορείας της

προετοιμασίας και των βασικών παραμέτρων του ελληνικού

σχεδίου που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,

Θεόδωρος Σκυλακάκης, στο υπουργικό συμβούλιο. Έτσι, σημαντικό τμήμα

των κονδυλίων που αναλογούν στην Ελλάδα θα περάσει στη διαχείριση του

υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι

πρόκειται για 6 δισ. ευρώ με ενδεικτικά έργα και προγράμματα τα εξής:

γρήγορα δίκτυα, 5G, Έξυπνες Πόλεις, Ψηφιακός μετασχηματισμός των

δημόσιων υπηρεσιών, Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, και

Υπεραποσβέσεις επενδύσεων για ψηφιοποίηση. Επιπλέον, προτείνεται

η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων των

εργαζομένων, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού

συστήματος, και ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας,

ενώ στο κάδρο μπαίνει και η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των

επιχειρήσεων, αλλά και η πολυαναμενόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών

απονομής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρώτη φάση

της κατάθεσης έργων και μεταρρυθμίσεων που αφορά τους ενδεικτικούς

προϋπολογισμούς, στόχους και ορόσημα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με

υπερκάλυψη 65%. Η δεύτερη αφορά το ξεκαθάρισμα των προτάσεων μέσω

αξιολόγησης στους τομείς: ωριμότητα, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πολύ

ισχυρή πιθανότητα επίτευξης ποσοτικών στόχων, επιλεξιμότητα με βάση

εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό

αποτύπωμα, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων καθώς και συνάφεια με την

πράσινη ανάπτυξη, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Είναι πλέον δεδομένο ότι το φάσμα των

700 MHz θα αποδοθεί στη χρήση του 5G.

Ακόμα και η Digea το πήρε απόφαση, και

προσπαθεί να μας το φέρει «λάου-λάου»

ότι θα χρειαστεί να προγραμματίσουμε

ξανά τους αποκωδικοποιητές μας.

Μεταξύ μας τώρα, αυτό αφορά στον μεγαλύτερο

βαθμό τους… μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς

και φίλους μας, αφού οι περισσότεροι

έχουμε πάει προ πολλού στην IPTV και στο

OTT. Πάντως η διαφήμιση είναι τόσο ευχάριστη

και ευφάνταστη, που η διαδικασία μοιάζει

παιχνιδάκι. Ε, βοηθάει που πρωταγωνιστεί στη

διαφήμιση ο μοναδικός Πέτρος Φιλιππίδης!

Η διαδικασία επανασυντονισμού ξεκίνησε από

την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και αφορά τα

νησιά του Βορείου Αιγαίου, οπότε όσοι κάτοικοι

Αττικής… μη σπεύσετε. Όχι ότι θα γίνει

κάτι κακό, απλά θα είναι περιττό. Σε κάθε

περίπτωση, η πλήρης μετάβαση στο Ψηφιακό

Μέρισμα ΙΙ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι

τον Σεπτέμβριο του 2021, με την Κρήτη.

O κορονοϊός βλάπτει σοβαρά το λιανεμπόριο,

τις εισπράξεις και τις πληρωμές των οφειλών,

αλλά από την άλλη μεριά τονώνει σημαντικά

το e-commerce. To καλό είναι ότι την Black

Friday τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, και

κάτι μου λέει ότι θα δούμε προσφορές που

δεν έχουμε ξαναδεί. Όλοι πάντως έχουν κάνει

τα deals τους και δηλώνουν έτοιμοι για

τη μεγάλη μέρα!

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα αντέξουν οι

μεταφορικές και τα courier. Γιατί αυτό ήταν το

bottleneck την τελευταία φορά. Ας ελπίσουμε

ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα… Ίδωμεν!

Υπάρχουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό που

θέλουν τη United Group και την Iliad να ενδιαφέρονται

για ελληνικό δίκτυο. Θα χαρακτηρίζαμε

τις πληροφορίες πρώιμες, δεδομένου

ότι και οι δύο εταιρείες έχουν άλλα θέματα

να λύσουν πριν…

Η Iliad π.χ. πήρε το «πράσινο φως» από τις

αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

προκειμένου να καταθέσει προσφορά για

την απόκτηση της Play.

Πρακτικά, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο όμιλος

Olympia θα πάρει κοντά στα 440 εκατ. ευρώ.

Δεν τα λες και λίγα... Το θέμα είναι που

θα τα επενδύσει ο Πάνος Γερμανός. Όλα δείχνουν

την ενέργεια, αλλά «άγνωσται αι βουλαί

του Γερμανού»…

Παρεμπιπτόντως, είναι ενδιαφέρον το γεγονός

ότι η United Group δεν έχει ανοίξει τα

χαρτιά της όσον αφορά στα πλάνα που έχει

για τη Forthnet.Είναι φοβερή η σιγή ιχθύος

που υπάρχει από τη συγκεκριμένη πλευρά.

Η έλλειψη υπεύθυνης πληροφόρησης εκτοξεύει

τις φήμες, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν

οι πιθανοί υποψήφιοι CEOs, ενώ κάποιοι

εμπλέκουν και ένα μεγάλο σχήμα στην όλη

4 infocom•12•20


δράσηΤα τρία δίκτυα έδειξαν άμεσα την κοινωνική

τους ευαισθησία και τα αντανακλαστικά

τους, προσφέροντας την ίδια μέρα στους

σεισμοπαθείς της Σάμου δωρεάν υπηρεσίες.

Μπράβο!

«Ευνοούμενος» χρίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός

από το Ταμείο Ανθεκτικότητας

και Ανάκαμψης, καθώς η πλειονότητα

της χρηματοδότησης του, περιλαμβάνει έργα

ψηφιοποίησης.

Ασχολούμενοι με την υγεία των ανθρώπων,

είναι εύκολο να ξεχνάμε την υγεία

του πλανήτη, όμως σύμφωνα με την έρευνα

«Digitising Europe Pulse - Tackling

Climate Change» της Vodafone, που διεξήχθη

σε 13 κράτη-μέλη, οι Έλληνες

είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι.

Συγκεκριμένα, το 64% των Ελλήνων πιστεύει

ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να

προσφέρουν λύση στο πρόβλημα της κλιματικής

αλλαγής, ενώ κατά μέσο όρο οι υπόλοιποι

συμμετέχοντες το πιστεύουν αυτό κατά

54%. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το συμπέρασμα

ότι οι Έλληνες υιοθετούν οικολογικές

αγοραστικές συνήθειες κατά 91%, συγκριτικά

με το 87% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Από 15 Νοεμβρίου έρχονται επισήμως στην

Ελλάδα τα προϊόντα της σειράς Surface στην

Ελλάδα. Ο στόχος είναι το 10% της συνολικής

αγοράς υπολογιστών μέσα στην επόμενη

τριετία όπως δήλωσε η Καρίνα Περέϊρα που

«βλέπει» το κομμάτι των επιχειρήσεων, ενώ

αντίστοιχα ο Δημήτρη Βάθης «βλέπει» τα κανάλια

διανομής.

Θα έρθει η πλήρης γκάμα και γενικά στη

Microsoft είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, στοχεύοντας

ακόμη και δουλειές του Δημοσίου.

Διανομέας θα είναι η Logicom, ενώ στο

business τμήμα της αγοράς υπάρχουν

ενδιαφέροντες συνεργάτες με προεξάρχουσα

την Office Line η οποία διευρύνει

με αυτό τον τρόπο την γκάμα των

προϊόντων της.

Γενικότερα, η αγορά πληροφορικής έχει πολλές

αλλαγές και ανακατατάξεις αυτή την περίοδο.

Από την εξαγορά της Data Communications

από την Epsilon Net που ανακοινώθηκε πρόσφατα,

μέχρι το αναμενόμενο deal για την

SingularLogic, η οποία είναι στη φάση αποκλειστικών

διαπραγματεύσεων με το σχήμα

των Space Hellas - Epsilon Net.

Η Ελλάδα κέρδισε 7 θέσεις και αναρριχήθηκε

από την 53η θέση το 2019 στην 46η το

2020 στο “IMD 2020 Digital Competitiveness

Ranking”. Εμείς στην Ελλάδα το ξέραμε εδώ

και καιρό, καιρός ήταν να έρθει και η διεθνής

αναγνώριση.

Στην ίδια έρευνα η Κύπρος ανέβηκε στην

40η θέση έχοντας καταγράψει ένα άλμα 14

(!) θέσεων.

Επειδή πολλά λέγονται κατά καιρούς σχετικά

με την ακτινοβολία των κεραιών κινητής,

ορίστε ένας καλός τρόπος να μαθαίνετε πόση

ακτινοβολία εκπέμπει κάθε κεραία. Η Ελληνική

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σχεδίασε

το «eΚεραίες», μία mobile εφαρμογή, που

περιέχει τα αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών

πεδίων για κεραίες σε κάθε

περιοχή της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα οι μετρήσεις περιλαμβάνουν

στοιχεία από το 2008 μέχρι και σήμερα. Κάθε

κεραία αναφέρει τον πάροχο της, τα στοιχεία

αδειοδότησης από την ΕΕΤΤ, τη διεύθυνση,

ακόμα και τις ακριβείς GPS συντεταγμένες

όπου βρίσκεται, και φυσικά την ημερομηνία

της τελευταίας μέτρησης. Άντε να δούμε

πόσο θα πάρει για να βγουν οι πρώτες θεωρίες

συνωμοσίας και γι’αυτό!

Έτσι για να βοηθήσουμε τους συνωμοσιολόγους

θα αναφέρουμε ότι το σύνολο των γραμμάτων

της εφαρμογής e-κεραίες, δίνουν τον

αριθμό 70, όσες φορές δηλαδή χρησιμοποιείται

ο αριθμός 7 στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης

το 7 (7+0=7) θυμίζει τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα,

τις 7 ημέρες που κράτησε ο κατακλυσμός,

τις 7 ισχνές αγελάδες του Φαραώ, και

τα 7 άκαρπα στάχια.

Μιλώντας για κεραίες, η Vantage Towers Greece

όπως όλα δείχνουν θα «συγκατοικήσει» μαζί

με τη Victus. Υπάρχουν πολλά πλάνα ανάπτυξης,

αλλά θα τα παρουσιάσουμε εν καιρώ.

Project αντίστοιχο με το «εξοικονομώ κατ’ οίκον»,

αλλά για τον τομέα των οπτικών ινών,

συζητάνε στην κυβέρνηση. Το FTTH στην πράξη!

Έτσι, θα ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα

στις πολυκατοικίες που έχουν τεχνοφοβικούς

διαχειριστές!

Όλα δείχνουν ότι τα Τρίκαλα είναι η πρώτη

5G ready πόλη στην Ελλάδα, και σύμφωνα με

τον προγραμματισμό σύντομα επανέρχονται

τα αυτόνομα λεωφορεία, ενώ θα ακολουθήσει

η μεταφορά φαρμάκων με drones σε απομακρυσμένα

χωριά, και η τηλεϊατρική. Πότε

τα προλαβαίνει όλα ο Δήμαρχος; Αλλά έχει

πείρα. Με τόσα έργα που τρέχει, μόνο με 5G

ταχύτητες θα προλάβαινε!

Καλή ιδέα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά

η πρωτοβουλία εθελούσιας εξόδου που εφαρμόζει

ο ΟΤΕ, καθώς μέχρι στιγμής, συγκεκριμένα

από τις 19 μέχρι τις 23 του μήνα, έχουν

υποβληθεί πάνω από 600 αιτήσεις. Η πρωτοβουλία

έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αποχώρηση

συνολικά 800 εργαζομένων, υπό την παρούσα

εθελούσια, η οποία χωρίζεται σε δύο

προγράμματα.

infocom•12•20 5


POINT OF VIEW


Γράφει ο

Αλέξανδρος

Ζοβόλιας,

Commercial Director,

PartnerNET

Γιατί η GRandstream είναι η ιδανική

εταιρεία για την κάλυψη των

τηλεπικοινωνιακών αναγκών και όχι

μόνο της κάθε ελληνικής μικρομεσαίας

επιχείρησης

Αναλογιζόμενος πόσα χρόνια εργάζομαι στο χώρο του

ICT, συνειδητοποιώ πως προσφέρω τις υπηρεσίες και την

εμπειρία μου σε συνεργάτες / μεταπωλητές και τελικούς

πελάτες, πάνω από 20 χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια, είχα

την τύχη και την τιμή να προωθήσω λύσεις πολυσύνθετες,

να υπερασπιστώ την αξιοπιστία Κατασκευαστικών Οίκων

έναντι του custom made Asterisk, και να καλύψω ανάγκες

που οι επιχειρήσεις είχαν στον καθημερινό τους αγώνα να

είναι παραγωγικές και κερδοφόρες.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις

στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, στην πλειονότητα τους

είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και όχι με τον όρο που συναντάμε

σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, το 98%

των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν έως 100 άτομα

προσωπικό. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν την

ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις

αυτές, πάντοτε, μα ακόμη περισσότερο σήμερα, ύστερα

από 10 χρόνια ύφεσης, capital control, και τελευταία την

πανδημία του COVID19, παλεύουν να παραμείνουν υγιείς, με

θετικά αποτελέσματα, και με ικανοποιημένους πελάτες και

προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουν να εκσυγχρονίζονται,

κάνοντας λελογισμένες επενδύσεις, προκειμένου να

παραμείνουν στην αιχμή της τεχνολογίας, παραγωγικές και

κερδοφόρες. Η πρόταση της GRandstream έρχεται να καλύψει

αυτές ακριβώς τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, και όχι

μόνο, μίας επιχείρησης, λες και έχει ιδρυθεί για να υπηρετεί

τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης. Πρώτα από όλα,

μια από τις βασικές της επιδιώξεις, από τότε που ιδρύθηκε

στην Αμερική το 2002, είναι να προσφέρει προϊόντα value

for money, όπως λένε και οι φίλοι μας οι αγγλοσάξονες. Τα

προϊόντα τηλεφωνίας της για επιχειρήσεις, σε σχέση με

τον ανταγωνισμό, έχουν πολύ φιλικές τιμές, επιτρέποντας

σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε

6 infocom•12•20


τεχνολογίες τελευταίας γενιάς. Επιπλέον, εξ αιτίας των

παραπάνω, μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια των

επιχειρήσεων να μεταπηδήσουν εύκολα από τα κλασσικά

PBX, πολλά από τα οποία είναι παρωχημένα και δεν μπορούν

εύκολα να αλλάξουν / αναβαθμίσουν λόγω κόστους.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η σχετικά μικρή επένδυση

που απαιτείται για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να

ενοποιήσουν τα δίκτυα φωνής και δεδομένων, απολαμβάνοντας

οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα, τους επιτρέπει

να αξιοποιήσουν την ενοποίηση αυτή, προκειμένου να

αναπτύξουν ευκολίες και αυτοματισμούς, που θα κάνουν

τους πελάτες πιο ικανοποιημένους, και θα διευκολύνουν

τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί. Ακόμη πιο

σημαντική συνεισφορά στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής

εταιρείας που επιχειρεί την εποχή του κορονοϊού, είναι

η δυνατότητα που της δίνει να αναπτύξει υπαλλήλους σε

απομακρυσμένη εργασία από το σπίτι, εύκολα, γρήγορα, και

πάνω από όλα με ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα

μου επιτρέπεται να εργάζομαι είτε από το σπίτι μου, στο

οποίο έχω τη σταθερή συσκευή του γραφείου μου λες και

είμαι εκεί, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να εργάζομαι από το

Ισραήλ που το επισκέπτομαι συχνά, χωρίς να προβληματιστώ

πως θα παραμείνω online κατά την παραμονή μου

εκεί. Όλα αυτά βεβαίως χάρη στη GRandstream. Ειδικά με

την κυκλοφορία του νέου τηλεφωνικού κέντρου (IP PBX)

UCM63xx, οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία για πρώτη

φορά να έχουν ενσωματωμένα εργαλεία collaboration (chat,

κ.λπ.), videoconference και άλλα Unified Communication

εργαλεία, που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην

παραγωγικότητα του προσωπικού. Με λίγα λόγια, η μέση

ελληνική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μία

πλήρη πλατφόρμα επικοινωνίας σε πολύ προσιτή τιμή,

καλύπτοντας σήμερα τις ανάγκες της, και εξασφαλίζοντας

συνέχεια στις δραστηριότητες της, σε ένα περιβάλλον που

απαιτεί αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της, υιοθετώντας

και την απομακρυσμένη εργασία. Όμως η GRandstream δεν

είναι μόνο μία εταιρεία που προσφέρει απλά ένα ΙΡ τηλεφωνικό

κέντρο ή κάποιες ΙΡ συσκευές, τα οποία υπάρχουν

σε πληθώρα και από πολλούς άλλους κατασκευαστές. Η

GRandstream έρχεται γύρω από τα πολύ ποιοτικά της προϊόντα

τηλεπικοινωνιών για επιχειρήσεις, να τα επεκτείνει

σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, προσθέτοντας προϊόντα access

control και χρονοπαρουσίας, συστήματα ανακοινώσεων,

κάμερες ασφαλείας, συστήματα βιντεοδιάσκεψης, και

άλλα. Όλα αυτά κάτω από την ίδια ομπρέλα, όλα έχοντας

την δυνατότητα να είναι μέρος του ίδιου οικοσυστήματος.

Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να

καλύψει επιπλέον ανάγκες ασφαλείας, επιτήρησης, και

ενδοεπικοινωνίας, σε ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης

είναι εξοικειωμένος, άρα με μικρό χρόνο εκμάθησης. Έτσι η

επιχείρηση ενσωματώνει τις νέες δυνατότητες εύκολα, και

καλύπτει ανάγκες που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε

να ενσωματώσει στην καθημερινή ροή εργασίας και στον

υπάρχοντα εξοπλισμό που ήδη χρησιμοποιεί.

Επιπλέον η GRandstream προσφέρει σήμερα και τη δυνατότητα

σε μία επιχείρηση να αναπτύξει ασύρματο δίκτυο

(WiFi) μέσα από μια γκάμα Access Points (ΑΡ) εσωτερικού

και εξωτερικού χώρου. Οι κεραίες έχουν αναπτυχθεί με

γνώμονα να προσφέρουν υποστήριξη σε υπηρεσίες φωνής,

με δυνατότητα enterprise roaming, και ταυτόχρονα να

καλύπτουν τις κλασσικές ανάγκες ασύρματου δικτύου μίας

επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης επισκεπτών,

κλπ. Βεβαίως όλα αυτά ενσωματώνονται στο ενιαίο

οικοσύστημα που η GRandstream προσφέρει στις επιχειρήσεις,

διευκολύνοντας τον ΙΤ manager ή τον υπεύθυνο

δικτυών φωνής και δεδομένων της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, η ποικιλία λύσεων σε ένα ενιαίο οικοσύστημα

που προσφέρει η GRandstream, και η σχέση τιμής

- ποιότητας, είναι τέτοια που την καθιστά μοναδική

στον χώρο, και ιδανική για την κάλυψη των αναγκών των

ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ακριβώς εξ αιτίας

των χαρακτηριστικών που περιγράψαμε παραπάνω, την

καθιστούν το κατάλληλο όχημα που θα επιτρέψει στην

ελληνική επιχείρηση να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της,

με τεχνολογίες αιχμής, στα δίκτυα φωνής και δεδομένων.

Θα παρατηρήσατε πως γράφοντας το GRandstream έχω

κάνει ένα «λάθος» και έχω γράψει το R με κεφαλαίο. Το

λάθος αυτό το κάνω συχνά, καθώς λόγω της ταχύτητας που

γράφω, δεν προλαβαίνω να αφήσω το πλήκτρο shift πριν

πατήσω το πλήκτρο R. Τελικά ίσως δεν κάνω λάθος, γιατί

υποσυνείδητα ξέρω πως η GRandstream είναι πραγματικά

η καταλληλότερη εταιρεία για τις τηλεπικοινωνιακές, και

όχι μόνο, ανάγκες των GR εταιρειών!

infocom•12•20 7


INTERVIEW

Δημήτρης Εφορακόπουλος

ΠΡΌΕΔΡΟΣ & CEO, INFO QUEST TECHNOLOGIES

Η Info Quest Technologies είναι μία από τις εταιρείες που έχουν διαμορφώσει την

ιστορία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει μία περίοπτη

θέση και ανάμεσα στους millennials, με τον ορισμό της ως επίσημου διανομέα της

Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με αφορμή και την επερχόμενη επέτειο 40 ετών

από την ίδρυση της εταιρείας και του Ομίλου Quest, ο Πρόεδρος & CEO της Info Quest

Technologies, κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, μας μίλησε για τα σχέδια της εταιρείας

στον 21ο αιώνα, τόσο στην consumer όσο και στη business αγορά.


Συνέντευξη στoν

Δημήτρη Σκιάννη

I.C.: Πλησιάζετε τα 20 χρόνια στο «τιμόνι» της Info Quest

Technologies και έχετε ξεπεράσει τα 30 στον Όμιλο

Quest. Ποια απόφαση θεωρείτε ορόσημο, και ενδεχομένως

για ποια έχετε «μετανιώσει»;

Δ.Ε.: Στην εταιρεία μας, προσπαθούμε οι αποφάσεις να

είναι αποτέλεσμα μελέτης και αξιολόγησης των κάθε

στιγμής δεδομένων, βάσει και των στρατηγικών προτεραιοτήτων

μας. Θα ήθελα να δώσω όμως και μία άλλη εξ

ίσου σημαντική διάσταση, που έχει να κάνει με τα αποτελέσματα

μίας απόφασης, τα οποία πέραν του δομημένου

τρόπου λήψης της, σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται

από πόσο σωστά, αποφασιστικά, στο σωστό χρόνο, και με

τους σωστούς πόρους, υλοποιήσαμε αυτή την απόφασηεπιλογή.

Ένας σχετικά πρόσφατος συνδυασμός απόφασης

και επιτυχημένης υλοποίησης είναι προφανώς και

η είσοδος της εταιρείας στην περιοχή Mobility-IoT μέσω

της συνεργασίας με τη Xiaomi, ενώ δεν μπορούμε να

μην αναφερθούμε στην εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία

μας στο παρελθόν στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας

(το 1993 με την Q-Phone και το 2002 με την Q-Telecom).

Βάσει των ανωτέρω, δεν θα αναφερόμουν σε απόφαση

που έχουμε λάβει και μετανιώσει, αλλά σε επιλογές που

τα αποτελέσματά τους, υπολείπονται ως προς τον σχεδιασμό

και τις επενδύσεις, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν

και θέματα ωρίμανσης της αγοράς. Μία τέτοια περιοχή,

που εστιάζουμε για περαιτέρω βελτίωση, είναι η τοποθέτηση

μας στον χώρο των υπηρεσιών Cloud (XaaS) παρά

τη μεγάλη άνοδο που έχουμε κάθε χρόνο. Βεβαίως είναι

στο DNA μας να κάνουμε διαρκώς νέα πράγματα, λόγω

και του ρόλου μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε - να

πρωταγωνιστούμε στην εξέλιξη και δημιουργία προστιθέμενης

αξίας στον χώρο της τεχνολογίας.

I.C.: Πριν από σχεδόν 4 χρόνια υπογράψατε μία σημαντική

στρατηγική συνεργασία με τη Xiaomi, αναλαμβάνοντας

επίσημα την εισαγωγή των προϊόντων της στην ελληνική

αγορά. Πείτε μας λίγα λόγια για τη μέχρι τώρα πορεία

αυτής της συνεργασίας, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε

μέχρι σήμερα, και ποιοι ήταν οι παράγοντες που την

κατέστησαν τόσο επιτυχημένη.

Δ.Ε.: Η συνεργασία μας με την Xiaomi αναμφίβολα συνιστά

ένα Success Story.

Η Xiaomi με DNA Start up, ακολουθώντας το moto

«Innovation for Everyone» πρωτοπορεί προσφέροντας

καταπληκτικές συσκευές, οι οποίες δημιουργούν ένα μοναδικό

οικοσύστημα που οι πελάτες απολαμβάνουν σε «τίμιες»

τιμές. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελέσαμε την

πρώτη συνεργασία της Xiaomi στην Ευρώπη και παραμένουμε

στρατηγικοί συνεργάτες, προωθώντας και υποστηρίζοντας

όλα τα προϊόντα της από την πρώτη στιγμή

της δημιουργίας τους. Σε λιγότερο από 4 χρόνια έχουμε

επιτύχει μερίδιο αγοράς 32% στα smartphones, που μας

τοποθετεί στις 2 πρώτες θέσεις ως προς τις ποσότητες

που πωλούνται, βρισκόμαστε στην πρώτη θέση (βάσει τεμαχίων)

στα wearables, και έχουμε εντυπωσιακή διείσδυση

σε περιοχές όπως οι ρομποτικές σκούπες και βέβαια

τα ηλεκτρικά πατίνια.

Πρόβλημα αλλά και περιοχή περαιτέρω ανόδου εξακολουθεί

να είναι η δραστηριοποίηση «ανεπίσημων» εισαγωγέων,

που χρησιμοποιώντας αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές

προωθούν προϊόντα, τα οποία εκτός των άλλων, δεν

συνοδεύονται από τις πιστοποιημένες καλύψεις του εξουσιοδοτημένου

από τη Xiaomi καναλιού της εταιρείας μας.

Θεωρούμε ότι η επιτυχία της Xiaomi οφείλεται στον συνδυασμό

των εξαιρετικά ποιοτικών και προσιτών προϊόντων

της, και της επένδυσης που έχουμε πραγματοποιήσει

από την αρχή της διάθεσης τους στην Ελλάδα. Από

την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε σε επενδύσεις, με σκοπό

να διαθέσουμε στον Έλληνα καταναλωτή προϊόντα τα

οποία είναι σύννομα με όλους τους κανονισμούς ασφα-

8 infocom•12•20


Η συνεργασία μας

με την Xiaomi

αναμφίβολα συνιστά

ένα Success Story.

infocom•12•20 9


INTERVIEW

Tο προϊοντικό

portfolio μας έχει

μεταβληθεί σε

μεγάλο βαθμό με

την εντονότατη και

πολύ επιτυχημένη

μετάβασή μας

στη λεγόμενη 3η

πλατφόρμα - Cloud,

Mobility, Apps.

λείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική

νομοθεσία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή εμπειρία

χρήσης και τη συνδεσιμότητά τους στο Mi Home App,

κάνοντας πράξη το Consumer IoT. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε

να προσθέσουμε τους Έλληνες στα εκατομμύρια

Mi Fans ανά τον κόσμο, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε.

Είναι βέβαιο ότι η Xiaomi θα συνεχίσει να μας εκπλήσσει

ευχάριστα με πολλά νέα, καινοτόμα προϊόντα.

I.C.: Πως επηρεάστηκε το portfolio σας από την πανδημία;

Θεωρείτε πως το 2020, παρά τις δυσάρεστες εξελίξεις,

συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση

ορισμένων λύσεων και εφαρμογών, σε consumer και

enterprise επίπεδο;

Δ.Ε.: Δεδομένων των στενών σχέσεων, αλλά και της πολύ

επιτυχημένης και αξιόπιστης συνεργασίας που έχουμε

διαχρονικά με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, καταφέραμε

έως τώρα να εξασφαλίσουμε σε ικανοποιητικό

βαθμό το σωστό sourcing για να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες

και πελάτες μας. Με δεδομένη την εντεινόμενη

ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού καταναλωτών,

επιχειρήσεων, αλλά και του κράτους, ιδιαίτερη

έμφαση δώσαμε στην ενίσχυση συνεργασιών με vendors,

παρόχους λύσεων Αυτοματοποίησης Διαδικασιών, Απομακρυσμένης

Εργασίας και Συνεργασίας Ομάδων, Επικοινωνίας,

και Επεξεργασίας Δεδομένων με ασφάλεια. Επομένως,

Cloud, Mobility, IoT, Analytics, Security, Connectivity,

Modern Workplace, είναι οι περιοχές επικέντρωσης που

οδηγούν τις προτεραιότητες και επενδύσεις μας.

I.C.: Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, υπάρχει θέση

στην αγορά για τα Quest branded consumer προϊόντα

σας; Θα συνεχίσετε να επενδύετε σε αυτά;

Δ.Ε.: Σαφέστατα το προϊοντικό portfolio μας έχει μεταβληθεί

σε μεγάλο βαθμό με την εντονότατη και πολύ επιτυχημένη

μετάβαση μας στη λεγόμενη 3η πλατφόρμα (Cloud,

Mobility, Apps) αλλά και στην περιοχή IoT, με τα προϊόντα

της Xiaomi να κυριαρχούν. Επίσης οι πολύ επιτυχημένες

συνεργασίες μας με τους κορυφαίους κατασκευαστές

(Apple, Dell, Lenovo, HP) μας δίνουν πρόσβαση σε εντυπωσιακούς

φορητούς υπολογιστές, στο πλαίσιο της μετάβασης

στη νέα εποχή των συνεχώς διασυνδεδεμένων υπολογιστών,

με μοναδικά χαρακτηριστικά από πλευράς αυτονομίας,

επεξεργαστικής ισχύος, διασυνδεσιμότητας, χαμηλού

βάρους, και ασφάλειας πρόσβασης, προσομοιώνοντας

λειτουργίες smartphone, ώστε οι χρήστες να αξιοποιήσουν

με τον καλύτερο τρόπο τα νέα δίκτυα 5ης γενιάς.

Quest branded καταναλωτικά προϊόντα διαθέτουμε σε επιλεκτική

βάση και σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με ειδικά

high end τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως Gamestations.

I.C.: H Xiaomi βρίσκεται επισήμως στην 2η θέση πωλήσεων

smartphones στην Ελλάδα, ενώ η φιλοσοφία της παραμένει

σταθερή και έχετε δημιουργήσει ένα πιστό κοινό.

Ποιοι είναι οι στόχοι, πλέον, για τα smartphones αλλά

και το υπόλοιπο οικοσύστημα;

Δ.Ε.: Η Xiaomi γνωρίζει διεθνώς, και στην Ελλάδα, εκρηκτική

άνοδο, τόσο στα Smartphones όσο και στα υπόλοιπα

προϊόντα του οικοσυστήματος, που καλύπτουν πρακτικά

10 infocom•12•20


όλες τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Πρόκειται

για προϊόντα για το έξυπνο σπίτι, όπως σκούπα ρομπότ,

φωτιστικά, έξυπνες λάμπες, ιονιστές - καθαριστές αέρα,

και οδοντόβουρτσες, μέχρι Wearables (Smartwatches,

Activity Trackers) αλλά και τα ιδιαίτερα επιτυχημένα στον

τομέα τους Ηλεκτρικά Scooters, που αλλάζουν την καθημερινότητα

μας, αναβαθμίζοντας την εμπειρία μας με ασφάλεια

και ευκολία στη χρήση. Στα σχέδια μας είναι να διαθέσουμε

σύντομα στην Ελληνική αγορά και άλλες κατηγορίες

προϊόντων τεχνολογίας και Smart Living, με σημαντικότερη

αυτή των έξυπνων τηλεοράσεων, αλλά και νέες οικιακές

συσκευές με έμφαση στην καθαριότητα του χώρου

και του αέρα, routers νέας γενιάς, έξυπνα ηχεία, αλλά και

προϊόντα επίβλεψης χώρου με κορυφαίο το έξυπνο κουδούνι

της Xiaomi. Κοινό τους γνώρισμα η ευκολία χρήσης,

η υψηλή ποιότητα κατασκευής, οι εξαιρετικά προσιτές τιμές,

και η δυνατότητα διασύνδεσης σε ένα κοινό app στο

smartphone του χρήστη, μέσω του οποίου μπορεί εύκολα

και απλά να διαχειριστεί τις συσκευές του.

Προσδοκούμε λοιπόν τόσο σε περαιτέρω άνοδο των πωλήσεων,

της εγκατεστημένης βάσης, αλλά και των ικανοποιημένων

πελατών που δημιουργούν το απαιτητικό

Mi Fan Community.

I.C.: Μέσα από τη στενή επιχειρηματική επαφή που διατηρείτε

με την Κίνα, διακρίνετε μια «σύγκλιση» των ανατολικών

και των δυτικών κοινωνιών, σε ανθρώπινο αλλά

και τεχνολογικό επίπεδο; Ποια από τις δύο πλευρές

τείνει περισσότερο προς την άλλη; Υπάρχει μία νέα τάση

εσωστρέφειας στην Κίνα;

Δ.Ε.: Εκτιμώ ότι η τεχνολογία διαχρονικά συνεισφέρει

στην επικοινωνία και τη σύγκλιση των κοινωνιών, ενώ

ταυτόχρονα έχει εξελιχτεί, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας

τάσεις και δυνατότητες από Δύση και Ανατολή, είτε

έχει να κάνει με πλατφόρμες και εφαρμογές, είτε με

βιομηχανική παραγωγή και προϊόντα. Είναι γεγονός ότι

το τελευταίο διάστημα, εν μέσω της πανδημίας, έχουν

εμφανιστεί τάσεις εσωστρέφειας και εξασφάλισης ανάπτυξης

και επάρκειας σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορούμε

να μιλήσουμε όμως με σιγουριά για ένα νέο σταθεροποιημένο

περιβάλλον. Το σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία

θα είναι ο καταλύτης του μετασχηματισμού της καθημερινότητας

καταναλωτών, επιχειρήσεων, και κρατών

σε όλο τον κόσμο.

I.C.: Τα τελευταία 2 χρόνια έχετε γίνει «συνώνυμοι» της

μικροκινητικότητας, χάρη στην προϊοντική σας κατηγορία

των ηλεκτρικών πατινιών. Με την ηλεκτροκίνηση να

εξαπλώνεται, ποια είναι τα πλάνα σας για τη συγκεκριμένη

αγορά;

Δ.Ε.: Άλλη μία πρωτιά σε μία κατηγορία που έγινε πολύ

δημοφιλής εξυπηρετώντας την ανάγκη των καταναλωτών

για εύκολη, ασφαλή μετακίνηση στην πόλη, με σεβασμό

στο περιβάλλον. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σίγουρα τη

νέα τάση στο πλαίσιο και της επιταγής για προστασία

του περιβάλλοντος, και προσδοκούμε στην ενεργό παρουσία

μας και στις λοιπές μορφές ηλεκτροκίνησης, πέραν

των πατινιών.

I.C.: Προσφάτως εγκαινιάσατε το δεύτερο Mi Store σας

στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Οραματίζεστε

ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη τη

χώρα, μελλοντικά, ή θα περιοριστείτε σε μικρό αριθμό

καταστημάτων, σε κομβικές τοποθεσίες;

Δ.Ε.: Οι επιλογές μας στο συγκεκριμένο θέμα λαμβάνουν

υπ’ όψιν 3 παραμέτρους - στόχους:

• Την καλύτερη προβολή των μοναδικών χαρακτηριστικών

των προϊόντων και του οικοσυστήματος της Xiaomi.

• Την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των στρατηγικών

συνεργατών - μεταπωλητών μας, εφαρμόζοντας τις

κατευθύνσεις της Xiaomi.

• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Retail, με έντονη τη

διείσδυση του E-Commerce.

Θα υπάρξει λοιπόν συνδυασμός Mi Stores, πολλών Mi

Zones σε καταστήματα συνεργατών μας, αλλά και περαιτέρω

ενίσχυση της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

I.C.: Πριν από λίγο καιρό παρουσιάσατε εξαιρετικά αποτελέσματα

για την προηγούμενη χρονιά. Ποιοι είναι οι

στόχοι σας για το 2021;

Δ.Ε.: Το 2021 είναι μία χρονιά σταθμός για την Info Quest

Technologies, δεδομένου ότι θα εορτάσει τα 40 χρόνια

από την ίδρυσή της. 40 χρόνια μετεξέλιξης και δημιουργίας

του Oμίλου QUEST, μέσω συνεχούς ανάπτυξης και

έμφασης στην καινοτομία. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας,

ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στους ανθρώπους μας και

στο DNA της συνεχούς αναζήτησης περιοχών για δημιουργία

αξίας για τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους

μετόχους, τους εργαζόμενους μας, και την κοινωνία.

Με δεδομένες τις έντονες και ραγδαίες εξελίξεις στο

περιβάλλον πανδημίας που βιώνουμε κύριοι στόχοι είναι:

• Η έμφαση στην ασφάλεια αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη

των εργαζομένων μας.

• Η εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, μέσω

επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σε

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η

αδιάλειπτη (7x24) κάλυψη των αναγκών των συνεργατών

infocom•12•20 11


INTERVIEW

Η τεχνολογία θα είναι

ο καταλύτης του

μετασχηματισμού της

καθημερινότητας.

12 infocom•12•20


Η Info Quest Technologies πρωταγωνιστεί για περίπου 40

χρόνια στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής, αποτελώντας

την κύρια πύλη εισόδου και διάχυσης των νεών τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και συμβάλλοντας

στον εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ξεκινώντας ταυτόχρονα

με την εμφάνιση των πρώτων προσωπικών υπολογιστών,

το 1981, έχει συνδέσει σε σημαντικό βαθμό την πορεία

της με την εξέλιξη και διαμόρφωση της εγχώριας αγοράς.

Στην πορεία της, έχοντας ως κύριο προσανατολισμό τη

συνεχή εξέλιξη, με βάση την καινοτομία και τις αρχές της

υγιούς, βιώσιμης ανάπτυξης αποτέλεσε την μήτρα του

Ομίλου Quest (www.quest.gr) ενός από τους μεγαλύτερους

και πλέον δυναμικούς Ελληνικούς Ομίλους, με δραστηριότητα

σήμερα μέσω των θυγατρικών του στην Τεχνολογία

(εμπόριο και υπηρεσίες), τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές,

το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και

την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την εξελικτική της πορεία,

με την ίδια δυναμική, αξίες και φιλοσοφία και έμφαση

στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της αγοράς, επενδύοντας

δυναμικά στο digital distribution προϊόντων και

cloud υπηρεσιών, στο e-commerce και στο mobility / IoT,

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες,

τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και

τους μετόχους της.

Η Info Quest Technologies εισέρχεται στην πέμπτη δεκαετία

της, παραμένοντας προσηλωμένη στην αποστολή της να

επιταχύνει την πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

μέσω των συνεργασιών της, τη συνεπή στρατηγική

της με έμφαση στην καινοτομία, τη συνεχή επένδυση στο

ανθρώπινο δυναμικό της και σε τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική

της φιλοσοφία.

και πελατών μας - το B2B ηλεκτρονικό κατάστημα

προϊόντων www.Questonline.gr, το B2B ηλεκτρονικό

κατάστημα cloud υπηρεσιών www.Questoncloud.

com, το εξειδικευμένο ηλεκτρονικό κατάστημα για

προϊόντα Xiaomi www.mistore-greece.gr, και οι

εφαρμογές (apps) που εξασφαλίζουν την επικοινωνία

του τεχνικού μας τμήματος με τους πελάτες στο

πλαίσιo του after sales support.

• Η συνεχής επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

της εταιρείας.

• Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας σε νέες

περιοχές, όπως αυτές του Κλιματισμού, IoT & Smart

Home.

• Η συνέχιση της ανάπτυξης στο Mobility μέσω της

συνεργασίας με την Xiaomi.

• Η παροχή υπηρεσιών μετάβασης των τεχνολογικών

υποδομών των επιχειρήσεων στο Cloud, αλλά και

λύσεων Modern Workplace και αυτοματοποίησης

διαδικασιών.

• Η επέκταση σε περιοχές και λύσεις που υποστηρίζουν

τη μετάβαση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής

Επανάστασης, αλλά και το σύγχρονο τρόπο ζωής με

τον απαραίτητο σεβασμό στο περιβάλλον.

• Η ενίσχυση του You.gr, της πρότυπης επιχειρηματικής

μας πρότασης στο χώρο του E-Commerce, με

μεγάλες επενδύσεις τόσο στην προσφορά τεράστιας

γκάμας προϊόντων, όσο και στην άμεση, ασφαλή και

φιλική εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε

να δημιουργούμε αξία και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη

και βελτίωση της ζωής όλων μας.

Δημήτρης Εφορακόπουλος

Ο Δημήτρης Εφορακόπουλος ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Info

Quest από το 1988 και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του κατέλαβε

διευθυντικές θέσεις σε εμπορικές και επιχειρησιακές λειτουργίες της

εταιρείας. Το 2000 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντού της Info Quest

και από το 2010 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Info Quest

Technologies και της Quest On Line (www.you.gr), θέσεις που διατηρεί

έως σήμερα, ενώ από το 2015 κατέχει και τη θέση του Προέδρου στα

Διοικητικά Συμβούλια των 2 εταιρειών. Το διάστημα 2010 – 2014 είχε τη

διεύθυνση της εταιρείας του ομίλου iStorm, στο ξεκίνημα της λειτουργίας

των καταστημάτων Apple Premium Reseller στην Ελληνική αγορά. Είναι,

επίσης, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας του Ομίλου iSquare.

infocom•12•20 13


COVER STORY

22ο Συνέδριο InfoCom World:

Transforming Greece!

Η επανέναρξη της οικονομίας δεν μπορεί να είναι μία

απλή επιστροφή σε ένα παρελθόν που δεν θα υπάρχει

πλέον. Είναι απαραίτητο να επωφεληθούμε από αυτή την

ιδιαίτερη κατάσταση -που δημιούργησε ο COVID 19- επιτυγχάνοντας

τον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό και

εστιάζοντας στη νέα οικονομία. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά

συμπεράσματα του phygital 22ου Συνεδρίου InfoCom

World, που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 4,

5 & 6 Νοεμβρίου.

Οι παρουσιάσεις βρίσκονται ήδη online στο επίσημο site

μας (icw.gr) ενώ στο κανάλι μας στο YouTube (youtube.

com/InfoComWorld) μπορείτε να δείτε ξεχωριστά την 1η

μέρα, τη 2η μέρα, και την 3η μέρα.

Επίσης τη συνάντηση κορυφής των CEOs Μιχάλη Τσαμάζ,

Χάρη Μπρουμίδη και Νάσου Ζαρκαλή, με τους Κυριάκο

Πιερρακάκη και Αντώνη Τζωρτζακάκη, στην καταληκτική

ενότητα που συντόνισε η Τέτη Ηγουμενίδη!

Το 5G, αλλά και τα δίκτυα οπτικών ινών, βρέθηκαν στο επίκεντρο

του ενδιαφέροντος της 1ης ενότητας. Οι συμμετέχοντες

ομιλητές -κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων

κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού- έδειξαν

τις δυνατότητες της 5ης γενιάς μέσα από αρκετά παραδείγματα

εφαρμογών που ήδη υλοποιούνται σε άλλες

χώρες του κόσμου.

Επίσης, σημείωσαν τις προκλήσεις που υπάρχουν για την

έλευση του 5G, όπως είναι η διαχείριση του παθητικού

εξοπλισμού, ενώ παράλληλα «κατέρριψαν» και ορισμένες

απόψεις, όπως αυτή που θέλει να μην υπάρχει ικανοποιητικός

αριθμός συσκευών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση

δόθηκε στο κομμάτι των δικτύων οπτικών ινών και στην

ανάγκη για δημιουργία επιπλέον υποδομών.

Η 2η ενότητα είχε ως θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις όσον αφορά τις πλατφόρμες

φιλοξενίας υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, αποθήκευσης

δεδομένων, αλλά και τους κινδύνους ασφαλείας που

ανακύπτουν, όταν σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων

μας, μεταφέρονται στο cloud. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα

και επίκαιρη ήταν η έρευνα που παρουσιάστηκε από τη

Lenovo, και ανέλυσε το επίπεδο ένταξης των ψηφιακών

εργαλείων στις επιχειρήσεις, καθώς και τις προθέσεις

τους σχετικά με την υιοθέτηση της τηλεργασίας, ως μόνιμη

λύση σε τμήμα των εργαζομένων τους.

Η 3η ενότητα του συνεδρίου αφορούσε τη δημιουργία ψηφιακών

οικοσυστημάτων μέσα από ασύρματα και ενσύρματα

δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Το πλάνο των επενδύσεων

σε οπτικές ίνες και 5G, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

για καινοτόμες εφαρμογές βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Υφυπουργού Έρευνας

14 infocom•04•16


και Τεχνολογίας, Χρήστου Δήμα, ο οποίος παρουσίασε τις

πρωτοβουλίες της Πολιτείας, σχετικά με την ενίσχυση των

ψηφιακών έργων, της έρευνας, αλλά και της ανάσχεσης

του brain drain, με απώτερο στόχο να περάσει από το brain

drain στο brain gain. Φυσικά, οι ομιλητές δεν παρέλειψαν

να αναφερθούν στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο,

το οποίο δεν είναι άλλο από το Fund Φαιστός, το οποίο θα

αναλάβει να κατανείμει 120 εκατομμύρια ευρώ, σε ψηφιακά

έργα, με κύρια δεξαμενή χρηματοδότησης το 25% των

εσόδων του Δημοσίου από την παραχώρηση του φάσματος

5G στους παρόχους. Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε

τις προτάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

για το Ταμείο Ανάκαμψης και το χαρακτήρισε σαν ένα

«σχέδιο Marshal» για τη χώρα.Το 20% του πακέτου θα

αφορά ψηφιακά έργα, οριζόντια σε όλους τους τομείς της

οικονομίας και της παραγωγής, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις

της Ψηφιακής Βίβλου που θα ανακοινωθεί πολύ

σύντομα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόταση για τη

δημιουργία του έργου «Διάδρομοι 5G», το οποίο προτείνει

τη δημιουργία υποδομής ελέγχου και λειτουργίας στόλου

αυτόνομων φορτηγών, ελεγχόμενα μέσω 5G, που θα κινούνται

στους οδικούς άξονες της χώρας (ΠΑΘΕ, Εγνατία

και Ιονία οδός) εκτελώντας μεταφορές.Ο κ. Τζωρζακάκης,

Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, προκάλεσε αίσθηση,

όταν παρουσίασε το συνολικό έργο των μεταρρυθμίσεων

που οδήγησε στη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί

η δημοπρασία του φάσματος 5G, μόλις σε 11 μήνες,

απαντώντας σε πολλές ακόμα ερωτήσεις αναφορικά με

τις διαδικασίες υλοποίησης. Οι συμμετέχοντες του πάνελ

των CEOs των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κ.κ. Μιχάλης

Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ,

Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Vodafone Ελλάδας, και Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και

Διευθύνων Σύμβουλος, WIND, απάντησαν σε ερωτήσεις

σχετικά με το πλάνο δημιουργίας του 5G και του Fiber.

Αναφέρθηκαν επίσης στις επενδύσεις, την πορεία απόσβεσης,

αλλά και το πλήθος των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν

για να δημιουργήσουν την αναγκαία ζήτηση για

το 5G. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, αν και εξέφρασαν τις

επιφυλάξεις τους σχετικά με την ταχύτητα υιοθέτησης

των υπηρεσιών 5G από τις επιχειρήσεις, τους Πολίτες

και την Πολιτεία, δήλωσαν πεπεισμένοι ότι υπάρχει εξαιρετική

δυναμική, και στο τέλος του 2021 θα αρχίσουν να

διαφαίνονται τα πρώτα οικονομικά μοντέλα εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, διαβλέπουν ότι οι πάροχοι πρόκειται

να μετασχηματιστούν από εταιρίες δικτύου, σε παρόχους

υπηρεσιών τεχνολογίας, ενώ οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πάροχοι εθνικών υποδομών.

Τη δεύτερη μέρα, διεξήχθησαν μία σειρά από πολύ

ενδιαφέροντα workshops, που κάλυψαν θέματα με κεντρικό

άξονα βέβαια το 5G, όπως επίσης το Internet of Things,

την απομακρυσμένη εργασία, κ.ά. Στο πλαίσιο του 22ου

Συνεδρίου InfoCom World την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

πραγματοποιήθηκε και μία επιστημονική ημερίδα, με τίτλο:

Οι Δράσεις Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ως

Βασικός «Κινητήριος Μοχλός» για την Επιτυχή Σχεδίαση,

Ανάπτυξη και Υλοποίηση των Δικτύων και Εφαρμογών 5G.

Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε ο Δρ. Ιωάννης Χοχλιούρος,

Προϊστάμενος Fixed Network R&D Programs

Section, Research and Development Department, Fixed

& Mobile, Core Network DevOps & Technology Strategy

Division, Fixed & Mobile, του ΟΤΕ.

infocom•04•16 15


STRATEGY

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την

εθελούσια έξοδο στον ΟΤΕ


Γράφει η

Tέτη Ηγουμενίδη

Τα νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που αποφάσισε η

διοίκηση του ΟΤΕ άνοιξαν στις 19 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι

είχαν δικαίωμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους

έως 6 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο καθώς ήδη

στην αρχή καταγράφηκαν περισσότερες από 600 αιτήσεις.

Όπως εκτιμήθηκε, το αυξημένο ενδιαφέρον σχετίζεται με

τον μετασχηματισμό του ομίλου ΟΤΕ και τη δημιουργία τριών

θυγατρικών εταιρειών στις οποίες θα μεταφερθεί το μεγαλύτερο

μέρος των εργαζομένων, αλλά και στη λογική που

κυριαρχεί ότι δύσκολα στο μέλλον θα υπάρξουν ανάλογα

«πλούσια» προγράμματα.

Ο ΟΤΕ διαθέτει φέτος για την εθελουσία έξοδο εργαζομένων

συνολικά 150 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο αποχώρησαν περίπου

450 εργαζόμενοι και το καλοκαίρι περίπου 280. Με το πρόγραμμα

που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να αποχωρήσουν

ακόμα μέχρι και 800 εργαζόμενοι (εξαρτάται από το μίγμα

όσων δηλώνουν).

Τα προγράμματα εθελουσίας στον ΟΤΕ αναλυτικότερα είναι

δύο: Το πρώτο (Α) διαιρείται σε τρία υπορογράμματα (Α1, Α2

και Α3) και απευθύνεται στους εργαζομένους που βρίσκονται

κοντά σε συνταξιοδότηση. Το δεύτερο (Β) σε νεότερους,

ξεκινώντας από την ηλικία των 40 ετών έως 55 με 10 έως

25 χρόνια προϋπηρεσία στον όμιλο.

Όσοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο Β πρόγραμμα ως κίνητρο

λαμβάνουν από 20 έως 48 μικτούς μισθούς (εξαρτάται από

την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ΟΤΕ) και ένα

επιπλέον μισθό για κάθε παιδί τους (εφόσον αυτά έχουν

γεννηθεί μετά την 1-1-1996). Επίσης θα έχουν ειδικό πρόγραμμα

ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης μέχρι την 31-12-2023

και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του

ομίλου σε σταθερή, κινητή, Internet και Cosmote TV.

Το Α1 υποπρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους αορίστου

χρόνου και έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι συμπληρώνουν

το αργότερο μέχρι 30-12-2020 δικαίωμα άμεσης

συνταξιοδότησης (πλήρης ή μειωμένη) σύμφωνα με την

ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Τα κίνητρα σε αυτή την

υπo-κατηγορία είναι: Μικτό ποσό ίσο με την προβλεπόμενη

νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης

εργασίας, πρόσθετο ποσό 25.000 ευρώ, αναγνώριση στρατού

(ποσό ίσο με το ποσό της αναγνώρισης του ελάχιστου χρόνου

στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της

16 infocom•12•20


εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης) ειδικό πρόγραμμα

ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης μέχρι 31-12-2021 και προνομιακές

προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.

Το Α2 υποπρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους αορίστου

χρόνου ή έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι δεν πληρούν

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Α1 και θεμελιώνουν μέχρι

31-12-2025 δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή

μειωμένης). Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα είναι: Μικτό

ποσό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Μικτό ποσό για

την αναπλήρωση μέρους του εισοδήματος ως την εκτιμώμενη

ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος τους για άμεση

λήψη σύνταξης βάσει της ασφαλιστικής νομοθεσίας που

ισχύει σήμερα, ίσο με ποσοστό 70% επί του καθαρού μισθού

τους μέχρι τον εκτιμώμενο μήνα του έτους θεμελίωσης

δικαιώματος για σύνταξη (υπολογιζόμενο σε 12μηνη βάση),

το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 25.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα εθελουσίας που «έτρεξε»

στον ΟΤΕ τον Μάρτιο και ουσιαστικά αφορούσε ένα μεγάλο

μέρος των εργαζομένων που είχαν δηλώσει συμμετοχή

το 2019, αλλά τότε είχε καλυφθεί ο προϋπολογισμός και

δεν αποχώρησαν, η αναπλήρωση του μισθού ήταν στο 90%

και υπολογιζόμενη σε 14μηνη βάση. Όσοι ανήκουν στην

κατηγορία Α2 θα λάβουν επίσης μικτό ποσό που ισούται με

μέρος των εκτιμώμενων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη

και εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία

αποχώρησης, μέχρι την εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης,

μικτό ποσό ίσο με το ποσό της αναγνώρισης του

ελάχιστου χρόνου στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για

τη συμπλήρωση της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης,

ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης

έως τον Δεκέμβριο της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης

και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και

υπηρεσίες του ομίλου.

Το υποπρόγραμμα Α3 αφορά σε εργαζόμενους αορίστου

χρόνου ή έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι θεμελιώνουν για

πρώτη φορά δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή

μειωμένης) το έτος 2026 και προβλέπει τις εξής παροχές:

Τη νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης

εργασίας, μικτό ποσό για την αναπλήρωση μέρους

του εισοδήματος ως 31-12-2025, ίσο με ποσοστό 70% του

καθαρού μισθού τους (υπολογιζόμενο σε 12μηνη βάση) και

ποσό που ισούται με μέρος των εκτιμώμενων ασφαλιστικών

εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για την προαιρετική συνέχιση

ασφάλισης του εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα

από την ημερομηνία αποχώρησης, μέχρι 31- 12-2025. Επίσης

δικαιούνται ποσό για την αναγνώριση του ελάχιστου χρόνου

στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της

εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης, ειδικό πρόγραμμα

ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης έως 31-12-2025 και προνομιακές

προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.

Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση της εταιρείας οι αιτήσεις

που θα κατατεθούν θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα με

έμφαση στους εργαζόμενους στις επιχειρησιακές μονάδες

που θα μεταφερθούν στις θυγατρικές, για το πρόγραμμα

Α με βάση το έτος και την ημερομηνία συνταξιοδότησής

τους (τα κοντινότερα έτη θα έχουν προτεραιότητα έναντι

των μακρινότερων) και στο Β με βάση τον αύξοντα αριθμό

πρωτοκόλλου της αίτησης.

Με βάση τον σχεδιασμό για τον μετασχηματισμό του ομίλου

ΟΤΕ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θυγατρική των

τεχνικών υπηρεσιών θα μετακινηθούν περί τα 3.200 άτομα,

στη θυγατρική για την εξυπηρέτηση πελατών 1.150 και στην

e-value περίπου 750. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που

έχει υπογραφτεί για την ΟΤΕ ΑΕ μεταξύ της διοίκησης και

της ΟΜΕ ΟΤΕ έχει ισχύ έως τον Ιούλιο του 2021.

infocom•12•20 17


FIBER

Vodafone: γεωτεχνικές έρευνες για

υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών

σε Αιγαίο και Ιόνιο

περιοχής. Ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας σημείωσε ότι

η Vodafone επένδυσε πάνω από 2 δισ. ευρώ σε υποδομές

και υπηρεσίες νέας γενιάς στα χρόνια της κρίσης και υπήρξε

η πρώτη εταιρεία που προχώρησε σε μεγάλης κλίμακας

ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Vodafone να προχωρήσει

στη διάθεσή υπηρεσιών 5G μόλις αποκτήσει φάσμα

εν όψει του επικείμενου διαγωνισμού της Εθνικής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Η Vodafone έχει προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις

στο κινητό της δίκτυο, ώστε να είναι έτοιμη να παρέχει

υπηρεσίες, αμέσως μόλις αποκτήσουμε φάσμα. Ο δικός μας

εμπορικός σχεδιασμός θα ακολουθήσει τις ανάγκες της

κοινωνίας και της οικονομίας και έως το 2023 θα έχουμε

καλύψουμε με 5G το 60% της Ελλάδας» πρόσθεσε.


Γράφει η

Tέτη Ηγουμενίδη

Την έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών για την χάραξη των

νέων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών σε Αιγαίο και

Ιόνιο που θα φέρουν μία νέα εποχή σε σχεδόν 1 εκατ. κατοίκους,

χιλιάδες επιχειρήσεις και πολλά εκατομμύρια επισκεπτών

11 ελληνικών νησιών ανακοίνωσε ο πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος της Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης, μιλώντας

από το βήμα του συνεδρίου 3rd InvestGR Forum 2020.

Πρόκειται για έργο, ύψους 40 εκατ. ευρώ, που θα συνδέσει

αφ’ ενός την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων

και την Κρήτη και αφ’ ετέρου την Κέρκυρα με την

ηπειρωτική χώρα θα διευρύνει το αποτύπωμα της τηλεπικοινωνιακής

εταιρείας στα δίκτυα της Ελλάδας και θα φέρει

νέες δυνατότητες για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της

O κ. Μπρουμίδης τοποθετήθηκε και για το ζήτημα του Ταμείου

Ανάκαμψης της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι προτεραιότητές του

γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες και την «πράσινες» πολιτικές

βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. «Η Ελλάδα βρίσκεται

ενώπιον μίας ιστορικής ευκαιρίας να χρηματοδοτήσει και να

καλύψει το κενό τομέων στους οποίους διαχρονικά υστερεί.

Αυτή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι άμεσα συνδεδεμένη

με τον πυρήνα των δικών μας δραστηριοτήτων. Για

εμάς, τέσσερις θα πρέπει να είναι οι πυλώνες εφαρμογής του

ελληνικού σχεδίου: Ψηφιακές δεξιότητες, 5G, ψηφιοποίηση

επιχειρήσεων, ψηφιακό κράτος» εξήγησε.

Επίσης, σχολίασε ότι οι ψηφιακές δεξιότητές, οι οποίες αποτελούν

κορυφαίο πυλώνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας,

έχουν ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογής στην οικονομία και η

καλλιέργειά τους είναι βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση

της οικονομίας.

Τόνισε τον ευεργετικό ρόλο στην ανάπτυξη που μπορεί να

διαδραματίσει η επιτάχυνση της κατασκευής και γεωγραφική

επέκταση του 5G σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας,

μέσα από πιλοτικά έργα ανοικτών δικτύων ασύρματης πρόσβασης

(Open RAN) που υπόσχονται τεράστιες δυνατότητες

όπως «έξυπνες πόλεις» και νοσοκομεία, ψηφιακές τεχνολο-

18 infocom•12•20


γίες σε σχολεία και πανεπιστήμια, «έξυπνη» γεωργία κτλ.,

αλλά και ευκαιρίες ανάδειξης σε ελληνικές επιχειρήσεις και

ερευνητικά κέντρα.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιοποίησης των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων - κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα

της αποστολής της Vodafone- διότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά

της οικονομίας και τον βασικό εργοδότη του ανθρώπινου

δυναμικού της Ελλάδας. «Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται

επειγόντως εκείνα τα τεχνολογικά εφόδια που θα τις

επιτρέψουν να αναπτυχθούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές

και να αντέξουν την ύφεση που προκαλείται εξ αιτίας της

πανδημίας. Το πεδίο ανάπτυξης μέσα από την ψηφιοποίηση

τους είναι τεράστιο και πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να

τις υποστηρίξει σε αυτήν την κατεύθυνση» σημείωσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι αλλαγές που προκαλεί η πανδημία

επιταχύνει και την ανάγκη για ψηφιοποίηση του κράτους και

διανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για πόλεις και οργανισμούς να

κάνουν το ψηφιακό άλμα, να προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες

σε πολίτες και επιχειρήσεις και να επιτύχουν θεαματική

εξοικονόμηση πόρων. «Τα παραδείγματα που βλέπουμε από

τον όμιλό μας σε όλη την Ευρώπη -μέσα από το Internet of

Things και άλλες νέες τεχνολογίες- είναι αναρίθμητα. Το

πεδίο εφαρμογής είναι πραγματικά τεράστιο και μπορεί να

φέρει θεαματικά αποτελέσματα. Η ώρα είναι τώρα» κατέληξε.

infocom•12•20 19


WORK

Accenture: η οικοδόμηση

εμπιστοσύνης και η εκπλήρωση των

βασικών αναγκών των εργαζομένων

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι εταιρείες, εστιάζοντας

σε έξι θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες στην εργασία,

μπορούν να ξεκλειδώσουν το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων

των εργαζομένων τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη

και να δουν σημαντική αύξηση της επιχειρηματικής

τους απόδοσης - ακόμη και σε περιόδους κρίσης ή εν μέσω

περιορισμένης αύξησης του ΑΕΠ.

Με τίτλο «Care to Do Better: Building Trust to Leave Your

People and Your Business Net Better Off», η μελέτη βασίζεται

σε έρευνα 3.200 υψηλόβαθμων στελεχών («CXOs»)

και περισσότερων από 15.000 εργαζομένων σε 15 κλάδους

και 10 χώρες.

Η μελέτη εισάγει ένα νέο πλαίσιο που ονομάζεται «Θετικό

Πρόσημο» (Net Better Off), το οποίο εστιάζει σε έξι διακριτές

και αλληλένδετες διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν

οι επικεφαλής των εταιρειών για να ξεκλειδώσουν

τις δυνατότητες των εργαζομένων τους:

• Συναισθηματική και ψυχική. Δημιουργία θετικών συναισθημάτων

και διατήρηση ψυχικής ευεξίας (π.χ. αίσθημα

ολοκλήρωσης, ευτυχίας, ικανοποίησης και αισιοδοξίας).

• Σχεσιακή. Καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» και

της ένταξης, καθώς επίσης δημιουργία ισχυρών διαπροσωπικών

σχέσεων.

• Φυσική. Προώθηση της καλής φυσικής υγείας ώστε να

αντιμετωπίζεται ευκολότερα η φυσιολογική πίεση της

καθημερινότητας.

• Χρηματοοικονομική. Παροχή οικονομικής ασφάλειας και

δίκαιων ευκαιριών για μελλοντική οικονομική σταθερότητα

και πρόοδο.

• Σκοπός. Προαγωγή του αισθήματος ότι καθένας συμβάλλει

θετικά στον κόσμο, ότι η ζωή έχει νόημα και έναν ευρύτερο

σκοπό πέρα από τα όρια του μεμονωμένου ατόμου.

• Εργασιακή. Ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων και δεξιοτήτων

-με ζήτηση στην αγορά- που διευκολύνουν την

απόκτηση καλών θέσεων εργασίας και δίκαιων ευκαιριών

εξέλιξης.

Ένα βασικό εύρημα: το 64% της δυναμικής ενός ανθρώπου,

η οποία προσδιορίζεται από την ικανότητά του να αξιοποιεί

και να εξελίσσει τις δεξιότητές του καθημερινά, επηρεάζεται

από το εάν αισθάνεται καλύτερα ή όχι σε σχέση με αυτές τις

έξι διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, παρόλο που

ο σκοπός καθώς επίσης οι συναισθηματικές και σχεσιακές διαστάσεις

αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες θετικής

συμπεριφοράς των εργαζομένων, οι περισσότεροι εργοδότες

εστιάζουν τις προσπάθειές τους μόνο στις εργασιακές και

οικονομικές διαστάσεις.

20 infocom•12•20


«Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εμπνέει εμπιστοσύνη

και βοηθά τους ανθρώπους να εργαστούν στο μέγιστο των

δυνατοτήτων τους, εξελίσσει τόσο το άτομο όσο και την επιχείρηση

- και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περιόδους

κρίσης όπως η σημερινή», δήλωσε ο Νικόλαος Μοσχάτος,

επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture για Ελλάδα

και Βουλγαρία. «Αναμφίβολα, οι υγειονομικές, οικονομικές

και κοινωνικές κρίσεις θα παρέλθουν, αλλά οι άνθρωποι θα

θυμούνται πάντα τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρθηκαν

και θα επιλέξουν για ποιον θέλουν να εργάζονται και

με ποιον να συνεργάζονται. Οι εταιρείες που το αναγνωρίζουν

και βοηθούν τους ανθρώπους τους να αποκτήσουν «Θετικό

Πρόσημο», θα βγούνε νικητές στην εργασιακή αγορά του

μέλλοντος.»

Το χάσμα στο «Θετικό Πρόσημο»

Η μελέτη εντόπισε ένα σημαντικό χάσμα προ πανδημίας

σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για να αποκτήσουν οι

άνθρωποι το Θετικό Πρόσημο στην εργασία - με το 67% των

εργαζομένων σε σχέση με 35% των CXOs να λένε τότε ότι

την ευθύνη φέρει ο εργοδότης.

Ωστόσο, αυτό το κενό έχει συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια

της πανδημίας -σε 78% έναντι 50%- υποδηλώνοντας ότι οι

CXOs κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αναλαμβάνουν

την ευθύνη για να δημιουργήσουν το πλαίσιο «Θετικού

Προσήμου», αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνος ώστε να ευθυγραμμιστούν

καλύτερα με τις προσδοκίες των εργαζομένων.

Πέντε ουσιαστικές («Sweet Spot»)

πρακτικές που ευνοούν τους

ανθρώπους και την εταιρεία

Η ανάλυση της Accenture διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που

δημιουργούν θετικό πρόσημο στους εργαζομένους τους και

εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές θα μπορούσαν να

επιτύχουν έως και 5% αύξηση των εσόδων τους, ακόμη και

σε περιόδους όπου η αύξηση του ΑΕΠ είναι περιορισμένη,

όπως συμβαίνει τώρα.

Χρησιμοποιώντας στατιστικές δοκιμές, η Accenture ταξινόμησε

περισσότερες από 20 πρακτικές που συμβάλλουν στο

θετικό πρόσημο και βελτιώνουν την επιχειρηματική απόδοση,

και στη συνέχεια εντόπισαν πέντε ουσιαστικές πρακτικές

«Sweet Spot» που προσφέρουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο

και στους δύο τομείς:

• Προωθήστε τη συνεχή μάθηση για να διασφαλίσετε ένα

future-ready ευέλικτο δυναμικό.

• Αφουγκραστείτε τις ανάγκες των εργαζομένων σας, ενισχύοντάς

τους με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

• Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να επιτρέψετε ευέλικτη

και δημιουργική εργασία για το εργατικό σας δυναμικό,

το οποίο ολοένα και περισσότερο είναι γεωγραφικά

διασκορπισμένο.

• Γίνετε πρωταθλητές στην ευημερία και στην ισότητα του

εργατικού σας δυναμικού. Η ασφάλεια και οι σχεσιακές

ανάγκες είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

• Ορίστε και μοιραστείτε τους δείκτες μέτρησης των εργαζομένων

σας. Προωθήστε την διαφορετικότητα και την

ισότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή σας σε θέματα που

έχουν σημασία για τους εργαζομένους σας.

Ο Σύγχρονος Επικεφαλής

Ανθρωπίνων Πόρων (modern HR

Leader)

Η μελέτη σημειώνει ότι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος,

οι επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων (CHROs) οφείλουν

να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης για τη δουλειά τους και να

προωθήσουν τις διαστάσεις του «Θετικού Προσήμου» και

των ουσιαστικών πρακτικών. Διαδραματίζοντας το ρόλο

του καταλύτη για την ανάπτυξη και την αλλαγή κουλτούρας,

αυτός ο νέος τύπος CHRO -τον οποίο η Accenture αποκαλεί

«Σύγχρονο Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων»- καλείται να

λειτουργήσει πέρα από την αποτελεσματικότητα και την

εκτέλεση διαδικασιών στη δημιουργία εμπειριών με έμφαση

στους εργαζομένους και το ευρύτερο περιβάλλον τους,

επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση της επιχείρησης.

infocom•12•20 21


INVEST

Κόμβος Data Center της Microsoft

στην Ελλάδα


Γράφει η

Tέτη Ηγουμενίδη

Η Microsoft λειτουργεί σήμερα Data Centers σε τέσσερις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την

Ολλανδία και την Ιρλανδία και έχει υπό κατασκευή σε άλλες

τρεις, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα

γίνεται η 8η χώρα της Ε.Ε. που επιλέγεται από τη Microsoft

για να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται τα δεδομένα του

cloud και η 27η σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από τα κεφάλαια που θα επενδυθούν για την κατασκευή

και τη λειτουργία των Data Centers, η επένδυση αναμένεται να

λειτουργήσει ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

της οικονομίας και ως προπομπός για περαιτέρω επενδύσεις

με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το

οικονομικό αποτύπωμα ανάλογων επενδύσεων στην Πολωνία

και την Ιταλία προσεγγίζει και υπερβαίνει, αντίστοιχα, το 1 δισ.

ευρώ και το ίδιο ποσό αναφέρεται αντίστοιχα ως εκτίμηση

και για την Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα έργο που για τις υποδομές του, όπως είπε

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, εκτιμάται ότι

θα χρειασθεί περί τα 500 εκατ. ευρώ συν 50 εκατ. ευρώ

ετησίως. Ο ίδιος ο πρόεδρος της αμερικάνικης εταιρείας,

Brad Smith, μίλησε για επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων

αποφεύγοντας να αναφέρει ακριβή νούμερα. Το επενδυτικό

σχέδιο προβλέπει την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης

δεδομένων στην Αττική.

Όπως «ομολόγησε» ο κ. Smith, απαντώντας σε σχετικό

ερώτημα, ο αμερικάνικος κολοσσός δεν είχε συμπεριλάβει

στον αρχικό σχεδιασμό του την Ελλάδα για τη κατασκευή και

λειτουργία Data Centers.

Στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό τον

περασμένο Ιανουάριο στο Νταβός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ζήτησε από τον πρόεδρο της Microsoft, κάτι παραπάνω σε

επενδύσεις, προτείνοντας συγκεκριμένα την κατασκευή

DataCenters. «Και ήταν πειστικός», σημείωσε ο κ. Smith, ο

οποίος στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο και η

επένδυση δρομολογήθηκε.

Αυτή τη φορά, όσο και αν ακόμα και σε ένα τέτοιο θέμα η

καχυποψία περισσεύει, ο τίτλος δεν θα είναι «η Ελλάδα έχασε

22 infocom•12•20


την ευκαιρία να φιλοξενήσει τα Data Centers της Microsoft

για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη».

Στελέχη της αγοράς των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών) σχολίαζαν ότι πιο πιθανό έδειχνε η εν

λόγω επένδυση να έβρισκε στέγη σε Βουλγαρία ή Ρουμανία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια η αμερικανική εταιρεία

οι Alpha Bank, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank,

ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να

χρησιμοποιούν υπηρεσίες Microsoft Cloud όταν θα είναι

διαθέσιμες από το νέο Data Center. «Στη 2η και 3η βιομηχανική

επανάσταση, η χώρα μας, βρέθηκε ουραγός - στην

4η θέλουμε να βρεθούμε με τους πρωτοπόρους», δήλωσε

ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου

και Μάλτας, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. «Θα είναι το πρώτο

Data Center στην ευρύτερη περιοχή και ένα από τα πρώτα

στην Ευρώπη. Αυτή η υποδομή φιλοδοξούμε να επιταχύνει

ακόμα περισσότερο το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας»,

προσέθεσε.

Εκπαίδευση 100.000 επαγγελματιών

Η πρωτοβουλία «GR for Growth», όπως βαπτίσθηκε το όλο

εγχείρημα, περιλαμβάνει πλάνο της Microsoft να επεκτείνει

τις εργασιακές ευκαιρίες για επαγγελματίες και νέους

στα επόμενα πέντε χρόνια. Η Microsoft σκοπεύει να δώσει

ώθηση στις ψηφιακές δεξιότητες 100.000 επαγγελματιών

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και των φοιτητών

με απώτερο σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων

και ιδιωτικών οργανισμών. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος

θα επιτευχθεί στα επόμενα πέντε χρόνια, μέσα από ένα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών επιπέδων που περιλαμβάνει

μαθήματα δια ζώσης καθώς και ψηφιακά:

• Εκτεταμένη εκπαίδευση των πελατών και συνεργατών

της Microsoft.

• Μία νέα πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των δημοσίων

υπαλλήλων σε συνεργασία με την κυβέρνηση, καλύπτοντας

τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του

δημοσίου τομέα.

• Επέκταση και περαιτέρω επένδυση στο υπάρχον πρόγραμμα

με το ReGeneration που εστιάζει σε νέους και

άνεργους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εκπαίδευσης

των LinkedIn Learning, MS Learn και GitHub.

Το γεγονός ότι η Microsoft δημιουργεί κόμβο Data Center

στην Ελλάδα, δείχνει ότι η χώρα μας θεωρείται ασφαλής

γεωπολιτικά, και έτοιμη να δεχθεί μία μεγάλη τεχνολογική

επένδυση, για την οποία έχει σημασία η περιοχή.

infocom•12•20 23


DATA

Σε λειτουργία το SEECIX powered by

DE-CIX της Lamda Hellix


Γράφει η

Tέτη Ηγουμενίδη

Εγκαινιάστηκε το SEECIX (South-East Europe Cloud &

Interconnection Exchange) powered by DE-CIX που βρίσκεται

στο neutral world - class data center campus της Lamda Hellix

στην Αθήνα που προωθεί τη διασύνδεση των εταιριών με

τους μεγάλους cloud providers όπως το Azure της Microsoft,

το AWS, το Google Cloud κ.ά.

Πρόκειται για το νέο ψηφιακό κόμβο που εξυπηρετεί την

περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων

επεκτείνοντας το υπάρχον δίκτυο του DE-CIX στη Μεσόγειο

και συγκεκριμένα, στη Λισαβόνα, Μαδρίτη, Μασσαλία, το

Παλέρμο και την Κωνσταντινούπολη, λειτουργώντας ως πύλη

διασύνδεσης μεταξύ της ΝΑ Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης

Ανατολής και Ασίας.

Η νέα επένδυση της Lamda Hellix θα συμβάλει στην αύξηση

της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας των τηλεπικοινωνιακών

δικτύων της χώρας, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά

σε αυτή της Microsoft για τη δημιουργία κόμβου Data Center.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Lamda

Hellix Απόστολο Κάκκο: «Τα Data Centers είναι η βιομηχανία

των δεδομένων και το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες του

χώρου βλέπουν την Ελλάδα ως χώρα εγκατάστασης των

δεδομένων τους ευνοεί την ανάπτυξη αυτής της αγοράς.»

Όπως είπε επίσης ο κ. Κάκκος: «το SEECIX λειτουργεί από την

1η Σεπτεμβρίου και έχει πετύχει εξαιρετικά θερμή υποδοχή

από την αγορά μιας και έχει ήδη 11 μέλη μεταξύ των οποίων

η Microsoft, η Amazon και η Wind. Η Ελλάδα αναδεικνύεται

σε ψηφιακό κόμβο διασύνδεσης στην περιοχή και είμαστε

ιδιαίτερα περήφανοι που πρωτοστατούμε σε αυτές τις προσπάθειες.»

Το νέο interconnection hub θα λειτουργεί ως μέρος του

προγράμματος DE-CIX Apollon - as - a - Service (AaaS) για

λογαριασμό της Lamda Hellix και περιλαμβάνει μια σειρά από

υπηρεσίες όπως εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη μάρκετινγκ

και πωλήσεων, σχεδιασμένες για data center operators

ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους

πλατφόρμα cloud & interconnection exchange.

Έχοντας ξεκινήσει τη λειτουργία του το 1995 στη Φρανκφούρτη,

το DE-CIX είναι το Internet Exchange (IX) με την

υψηλότερη απόδοση δεδομένων στον κόσμο σε ώρες αιχμής,

σε περισσότερα από 9 Terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps). Η

χωρητικότητα των συνδεδεμένων πελατών όλες τις τοποθεσίες

DE-CIX παγκοσμίως υπερβαίνει τα 58 Terabits. Συνολικά,

το DE-CIX εξυπηρετεί περίπου 1900 network operators, παρόχους

υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και παρόχους περιεχομένου

από περισσότερες από 100 χώρες με υπηρεσίες peering

και διασύνδεσης σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων καθώς οι ανακοινώσεις της

Lamda Hellix έρχονται αμέσως μετά από αυτές της Microsoft,

24 infocom•12•20


ο κ. Κάκκος εξήγησε: «Αυτό που αλλάζει με την επένδυση

της Microsoft είναι ότι τα δεδομένα που της εμπιστεύονται οι

ελληνικές εταιρείες δεν θα είναι στην Ιρλανδία, στην Μεγάλη

Βρετανία ή αλλού, θα είναι στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι

cloud providers είναι πελάτες μας και έχουν παρουσία στα

Data Center μας. Όταν όμως μεγαλώσεις την παρουσία των

δεδομένων σε μια γεωγραφική περιοχή και μπορέσεις να

προσελκύσεις και δεδομένα άλλων χωρών μεγαλώνεις τη βιομηχανία.

Τα δεδομένα πρέπει να τα δούμε ως μια βιομηχανία.

Η πληροφορία κάπως παράγεται, ανταλλάσσεται, μεταφέρεται

και αποθηκεύεται. Όπως και στη κλασική οικονομία όταν κάποιος

παράγει κάτι π.χ. μια αυτοκινητοβιομηχανία αυτοκίνητα,

γύρω από αυτή αναπτύσσονται σειρά από δραστηριότητες. Το

ίδιο συμβαίνει και με τα Data Centers. Και όχι μόνο αυτό, πιθανολογούμε,

είμαστε σχεδόν σίγουροι, ότι και άλλοι μεγάλοι

cloud providers θα χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία της εισόδου

της Microsoft στην ελληνική αγορά για να αποκτήσουν και

αυτοί παρουσία στην Ελλάδα. Άρα, εν κατακλείδι η δική μας

άποψη είναι ότι όσο μεγαλώνει η αγορά, τα Data Centers που

βρίσκονται στην Ελλάδα, τόσο θα μεγαλώσει όλη η πίτα που

έχει να κάνει με την τεχνολογία, τμήμα της οποίας είμαστε και

εμείς. Μην ξεχνάμε ότι στον 21 αιώνα το βασικό πράγμα που

προάγεται παγκοσμίως δεν είναι μόνον τα public clouds είναι

τα hybrid clouds, δηλαδή οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν

τα δικά τους συστήματα για δεδομένα τα οποία είναι πολύ

σημαντικά και χρειάζεται να έχουν ασφάλεια διαθεσιμότητα

κ.λπ. και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν και τα public clouds τα

οποία τους προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες. Και σε αυτό

το κομμάτι το SEECIX με τις υπηρεσίες του θα παίξει ένα

σημαντικό ρόλο, προκειμένου τα hybrid clouds να γίνουν

πραγματικότητα με τρόπο άμεσο γρήγορο και αποδοτικό.»

Ο Ivo Ivanov, CEO του DE-CIX International σχολίασε: «Στα 25

χρόνια της ιστορίας του το DE-CIX έχει ένα αποδεδειγμένο

ρεκόρ δημιουργίας επιτυχημένων κόμβων διασύνδεσης παγκοσμίως

σε περιοχές όπου οι πελάτες χρειάζονται εύκολα

προσβάσιμες υπηρεσίες διασύνδεσης. Μέσω μιας σύνδεσης

στο SEECIX, οι πελάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν ένα

ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών διασύνδεσης. Αυτό περιλαμβάνει

τοπικό peering με άλλα ελληνικά δίκτυα, OTTs,

παρόχους cloud, και επιχειρήσεις, ή απομακρυσμένα με το

DE-CIX Φρανκφούρτης, το κορυφαίο IX παγκοσμίως βάσει

μέγιστης κίνησης, και άλλες περιοχές του DE-CIX σε εύθετο

χρόνο, καθώς και πρόσβαση σε περισσότερους από 50 παρόχους

υπηρεσιών cloud που είναι παρόντες στο DE-CIX Cloud

Exchange. Είμαστε βέβαιοι ότι το SEECIX θα έχει τεράστιο

αντίκτυπο και θα συναντήσει τεράστια επιτυχία στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη και πέραν αυτής.»

Σύντομη παρέμβαση στα εγκαίνια του SEECIX έκανε ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος

τόνισε ότι η Lamda Hellix είναι χρόνια τοποθετημένη στην

ελληνική αγορά και η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημαντική της

δραστηριότητα, ενώ πρόσθεσε ότι η επένδυση της Microsoft

αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της αγοράς.

Εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης το παρόν στην παρουσίαση

της Lamda Hellix έδωσαν ο Michael Dorn, Επικεφαλής

της Οικονομικής Διεύθυνσης & των Υποθέσεων της Ε.Ε. της

Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και ο Hermann Riedl, Chief

Business & Digital Transformation Officer of Wind, υπογραμμίζοντας

τη σημασία αυτού του νέου ψηφιακού κόμβου για

την ψηφιακή καινοτομία και τον μετασχηματισμό της χώρας.

infocom•12•20 25


SAFETY

ESET: 5 βήματα για να προστατέψετε

τις συνδεδεμένες συσκευές σας

Καθώς προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τη ζωή μας ειδικά

αυτήν την εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, βασιζόμαστε

ολοένα και περισσότερο στις συνδεδεμένες συσκευές μας.

Ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει την έξυπνη συσκευή του για

να αποθηκεύσει κάποια σημείωση ή να περάσει μια συνάντηση

στο ημερολόγιό του; Ή ποιος δεν έχει αποκτήσει έξυπνες

οικιακές συσκευές, καθώς είναι δύσκολο πια να παραβλέψει

κανείς τις έξυπνες τηλεοράσεις, για παράδειγμα.

Ωστόσο, η εξάπλωση όλων αυτών των συσκευών ενέχει

κινδύνους για την ασφάλειά μας, καθώς τα gadgets και τα

gizmos, εάν δεν προστατευτούν σωστά, μπορούν να μετατραπούν

σε δίοδο εισβολής εγκληματιών του κυβερνοχώρου.

Ποια μέτρα μπορείτε, όμως, να λάβετε για να διασφαλίσετε

την ασφάλεια των συσκευών σας που είναι συνδεδεμένες

στο διαδίκτυο και να μετριάσετε τις πιθανότητες να πέσετε

θύμα διαδικτυακής επίθεσης;

Οι επιστήμονες της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας

ESET επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε

να προστατευτείτε. Σε τελική ανάλυση, το βασικό μήνυμα

της πρωτοβουλίας φέτος είναι: ό,τι πρόκειται να συνδεθεί,

πρέπει και να προστατευθεί!

Προστατέψτε τον Wi-Fi router σας

Η ασφάλεια του router σας θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα

που θα κάνετε για την προστασία της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.

Εξάλλου, είναι η πύλη προς όλες τις συνδεδεμένες

συσκευές σας. Ένα κοινό λάθος που κάνουν οι χρήστες όταν

εγκαταστήσουν το Wi-Fi router είναι ότι δεν αλλάζουν τις προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις. Και ενώ αυτό είναι βολικό για τους

περισσότερους από εμάς, μπορεί να προκαλέσει τεράστια

προβλήματα ασφάλειας. Για αυτό και πρέπει να αλλάξετε

αμέσως τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τη

σύνδεση του router σας όσο και τον κωδικό πρόσβασης που

χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Όταν αλλάζετε τον κωδικό του router, επιλέξτε WPA2 (ή WPA

3 σε νεότερους router εάν όλες οι συσκευές σας μπορούν

26 infocom•12•20


να συνδεθούν). Και, όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές,

θυμηθείτε να ενημερώσετε τον router με το πιο πρόσφατο

firmware. Ενώ πολλοί routers το κάνουν αυτό αυτόματα, δεν

είναι κακό να ελέγχετε κάθε τόσο για να βεβαιωθείτε ότι όλα

είναι ενημερωμένα. Για περισσότερες συμβουλές, μπορείτε

να δείτε το άρθρο της ESET σχετικά με τους τρόπους για

να ελέγξετε εάν ο router σας έχει ρυθμιστεί με ασφάλεια.

Να είστε έξυπνοι με το smartphone

σας

Το smartphone (έξυπνο τηλέφωνο) είναι πιθανά η συσκευή

που χρησιμοποιούμε πιο πολύ οι περισσότεροι από εμάς.

Δεν το χρησιμοποιούμε πλέον μόνο για κλήσεις αλλά και για

τη λήψη φωτογραφιών, την αποθήκευση αρχείων, τη λήψη

και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- βασικά πρόκειται για έναν μικρό υπολογιστή στην παλάμη

του χεριού σας. Και δεδομένου ότι είναι συνδεδεμένο στο

διαδίκτυο, πρέπει να το προστατεύσετε. Τα περισσότερα

smartphones μπορούν τώρα να προστατευτούν με μια λύση

ασφαλείας endpoint που μπορεί να αποτρέψει τις περισσότερες

απειλές. Εν τω μεταξύ, για πρόσθετη προστασία, θα

πρέπει να κρυπτογραφήσετε όλα τα ευαίσθητα δεδομένα που

έχετε στο τηλέφωνό σας, ώστε να είναι ακόμα πιο δύσκολο

για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να χρησιμοποιήσουν

τα δεδομένα σας ακόμα και αν αποκτήσουν πρόσβαση στη

συσκευή σας.

Προστατέψτε την έξυπνη τηλεόρασή

σας

Σήμερα, σχεδόν όλες οι τηλεοράσεις έχουν ενσωματωμένες

έξυπνες λειτουργίες, ενώ ακόμα και όσοι διαθέτουν μη

έξυπνες τηλεοράσεις επιλέγουν να τις αναβαθμίσουν με

εξωτερικές streaming συσκευές όπως Chromecast ή Roku.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με διάφορες άλλες συσκευές,

οι έξυπνες τηλεοράσεις μπορούν να παραβιαστούν από κυβερνοεγκληματίες

οι οποίοι μπορεί είτε να εκμεταλλευτούν

τις ευπάθειες και να πάρουν τον έλεγχο της τηλεόρασής

από μακριά ή να τις μολύνουν με κακόβουλο λογισμικό. Για

να προστατέψετε την έξυπνη τηλεόρασή σας, θα πρέπει να

ξεκινήσετε ρυθμίζοντάς τη σωστά και ελέγχοντας για τυχόν

ενημερώσεις λογισμικού. Τέλος υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις

ασφαλείας που μπορούν ενισχύσουν την ασφάλεια της

συσκευής σας.

Κρυπτογραφήστε τις κινήσεις σας στο

διαδίκτυο

Ένας άλλος τρόπος για να ενισχύσετε την ασφάλειά σας είναι

η κρυπτογράφηση των κινήσεων που πραγματοποιείτε στο

διαδίκτυο. Ο απλούστερος τρόπος είναι η δημιουργία ενός

εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network-VPN), το

οποίο θα λειτουργεί ως μια κρυπτογραφημένη σήραγγα που

θα σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε με ασφάλεια στο διαδίκτυο

μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Το VPN μπορεί επίσης να

σας επιτρέψει να αποκτήσετε ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα

που είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο του σπιτιού σας ακόμα

και αν βρίσκεστε στην άλλη άκρη της γης. Σκεφτείτε, μάλιστα,

μήπως είναι καλύτερα να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό VPN

για κάθε μία από τις συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές σας

ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι παραβίασης.

Κατεβάστε τις ενημερώσεις (updates)

στις συσκευές σας

Δεν υπάρχει τρόπος να το πούμε πιο ξεκάθαρα: κατεβάζετε

τακτικά τις ενημερώσεις (updates) στις συσκευές σας! Είναι

αλήθεια ότι με πολλές συνδεδεμένες συσκευές μπορεί να

μην είναι εύκολο, ή να είναι ακόμη και αδύνατο να εφαρμόσετε

αυτή τη συμβουλή. Ωστόσο, τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις

ασφαλείας και αναβαθμίσεις θα πρέπει να εγκαθίστανται

μόλις κυκλοφορήσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχετε την

αποκατάσταση συγκεκριμένων τρωτών σημείων που, εάν

αφεθούν χωρίς επίβλεψη, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν

από τους κυβερνοεγκληματίες ή απλώς για να ενισχύσετε

περαιτέρω την ασφάλεια των συσκευών σας. Μην αγνοείτε

τα μηνύματα αναβάθμισης και μην καθυστερείτε την εγκατάσταση

μιας ενημερωμένης έκδοσης εάν καταλάβετε ότι

είναι διαθέσιμη.

Με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών στα περισσότερα

νοικοκυριά να αυξάνεται σταθερά, πρέπει να προσαρμόσουμε

και να υιοθετήσουμε καλύτερες πρακτικές ασφάλειας

στον κυβερνοχώρο. Ενώ η ευκολία που παρέχουν οι έξυπνες

συσκευές είναι μεγάλη και κάνουν τη ζωή μας απλούστερη,

πρέπει να θυμόμαστε πάντα και την ασφάλεια. Οι κυβερνοεγκληματίες

δε χρειάζονται τίποτε περισσότερο από μια

χαραμάδα για να σας ξαλαφρώσουν από το πορτοφόλι σας.

Μην ξεχνάτε λοιπόν: ό,τι πρόκειται να συνδεθεί, πρέπει και

να προστατευθεί!

infocom•12•20 27


FINANCE

Εστιασμένα στον ψηφιακό

μετασχηματισμό τα έργα του Ταμείου

Ανάκαμψης

αναφέρουν ότι πρόκειται για 6 δις. ευρώ με ενδεικτικά έργα

και προγράμματα τα εξής: Γρήγορα δίκτυα - Διάδρομοι 5G.

Έξυπνες Πόλεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων

υπηρεσιών. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.

Υπεραποσβέσεις επενδύσεων για ψηφιοποίηση.

Περαιτέρω στους υπόλοιπους τομείς:

Στην απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή προτείνεται

η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων

των εργαζομένων, ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του

εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση

του συστήματος υγείας.

Σε όλους σχεδόν τους τομείς που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν

από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης

περιλαμβάνονται έργα ψηφιοποίησης, σύμφωνα με την πρώτη

επίσημη παρουσίαση της πορείας της προετοιμασίας και των

βασικών παραμέτρων του ελληνικού σχεδίου που έκανε ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης

στο υπουργικό συμβούλιο. Σημαντικό τμήμα των κονδυλίων

που αναλογούν στην Ελλάδα έχει να διαχειριστεί το

υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις πληροφορίες να

Στις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ψηφιοποίηση των

διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης.

Τα χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας και υποβολής του Πλάνου

Ανάκαμψης έχουν ως εξής: Κατάθεση προσχεδίου:

15/11/2020. Δημόσια διαβούλευση: 25/11-31/12/2020.

Αναλυτική αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων και διαβούλευση

με Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1/11/2020-15/1/2021.

Παρουσίαση στο Κοινοβούλιο: Ιανουάριος 2021. Κατάθεση

Σχεδίου: Φεβρουάριος 2021.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η πρώτη φάση με κατάθεση

έργων και μεταρρυθμίσεων (περιγραφή πρωτοβουλίας, ενδεικτικοί

προϋπολογισμοί, στόχοι και ορόσημα) έχει σχεδόν

ολοκληρωθεί με υπερκάλυψη, η οποία χαρακτηρίζεται εύλογη

-65%- σε ό,τι αφορά στις επιδοτήσεις.

Η δεύτερη και τελική φάση αξιολόγησης και επιλογής έργων

και προγραμμάτων θα γίνει με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

Ωριμότητα, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πολύ ισχυρή πιθανότητα

επίτευξης ποσοτικών στόχων, επιλεξιμότητα με βάση

εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, ισχυρό αναπτυξιακό και

κοινωνικό αποτύπωμα, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, συνάφεια

με πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

(επίτευξη των ελάχιστων απαιτούμενων στόχων για το σύνολο

του πλάνου - 37% πράσινο, 20% ψηφιακό).

28 infocom•12•20


24ωρη Δωρεάν καταγραφή στο Cloud

1

@ 30 fps

Αληθινό Full HD *

1080p με 30fps, έτσι ώστε

να μην χάσετε ποτέ κάτι

Επιλογή Πανοραμικής Κάλυψη *

Εύκολη μετάβαση από

πλήρη εικόνα σε μια

συγκεκριμένη περιοχή

Ανίχνευση ατόμων *

Έξυπνες στοχευμένες

ειδοποιήσεις

Καταγραφή Video *

Καταγραφή σε κάρτα μνήμης

microSD, στο κινητό σας, στο cloud ή

σε συμβατή συσκευή με ONVIF

Αυτόματη ανίχνευση κίνησης *

Αυτόματη κίνηση επάνω/κάτω/

δεξιά/αριστερά για παρακολούθηση

κινούμενου αντικειμένου

Αμφίδρομος ήχος *

Ενσωματωμένο

μικρόφωνο και ηχείο

Ανίχνευση ήχου και κίνησης *

Λάβετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας

όταν ανιχνευτεί ήχος ή κίνηση

Υποστήριξη ONVIF μέσω Ethernet *

Συνδεθείτε σε NAS/NVR συμβατό με

ONVIF ή άλλη συσκευή αποθήκευσης

Μέρα & Νύχτα *

Απόσταση νυχτερινής

λήψης ως και 5 μέτρα

Έξυπνες ειδοποιήσεις με

δυνατότητα ενημέρωσης και

από την κλειδωμένη οθόνη του

κινητού σας

* Αποποίηση ευθηνών: δεν διαθέτουν όλες οι κάμερες της D-Link τις λειτουργίες που επισημαίνονται πιο πάνω.

Παρακαλώ, ελέγξτε την συσκευασία, την ιστοσελίδα μας ή στείλτε μας το αίτημα σας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ,

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email

gr-sales@dlink.com


SPECTRUM

Ο προγραμματισμός για την απόδοση

του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ

Ξεκίνησε από τις 6 Νοεμβρίου η διαδικασία απόδοσης του

Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ προκειμένου να εξασφαλιστεί η

απρόσκοπτη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων κινητής

τηλεφωνίας 5G σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες θα πρέπει να

προχωρήσουν σταδιακά σε επανασυντονισμό του τηλεοπτικού

τους δέκτη ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Δεν είναι αναγκαία καμιά επιπλέον ενέργεια ενώ η διαδικασία

δεν περιλαμβάνει κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση και

δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Με τη

διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ η περιοχή ραδιοσυχνοτήτων

των 700 MHz αποδεσμεύεται από τους παρόχους

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (δηλαδή την ΕΡΤ και την

Digea) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της

νέας γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας. H συγκεκριμένη διαδικασία

βασίζεται στον Χάρτη Συχνοτήτων που σχεδιάστηκε

υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

και επικυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη

και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Στέλιου Πέτσα

(ΦΕΚ Β’ 1752, 07.05.2020). Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα,

η αποδέσμευση ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου από

την περιοχή του Β. Αιγαίου και μέχρι το τέλος του έτους θα

έχουν ακολουθήσει τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, η Ικαρία και οι

Κυκλάδες. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, όπως

και των υπολοίπων περιοχών της χώρας όπου η απόδοση

του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ θα πραγματοποιηθεί εντός του

2021, θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισμό του

τηλεοπτικού τους δέκτη. Η διαδικασία της μετάβασης θα έχει

ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 με τελευταία περιοχή

στην οποία θα αποδεσμευτούν οι ραδιοσυχνότητες των

700 MHz να είναι η Κρήτη. Για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης

και της Αττικής η μετάβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί

στις 19 Μαρτίου 2021 και 10 Αυγούστου 2021 αντίστοιχα.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα απόδοσης του Ψηφιακού

Μερίσματος υλοποιείται ως εξής ανά περιοχή και κέντρο

εκπομπής: Λέσβος, Λήμνος, Χίος και Ψαρά: 6/11/2020,

Δωδεκάνησα (πλην Καστελόριζου): 20/11/2020, Σάμος και

Ικαρία: 20/11/2020, Κυκλάδες και Καστελόριζο: 11/12/2020,

Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Σουφλί, τμήμα Κομοτηνής:

15/1/2021, Λάρισα, Βόλος, Σποράδες, τμήμα Χαλκιδικής:

5/2/2021,Καβάλα, Δράμα, τμήμα Κομοτηνής, Θάσος,

Ξάνθη, Σέρρες, τμήμα Χαλκιδικής: 26/2/2021, Θεσσαλονίκη:

19/3/2021, Χαλκιδική: 19/3/2021, Φλώρινα: 9/4/2021, Κέντρο

Εκπομπής Μεταξά: 9/4/2021, Καλαμάτα: 23/4/2021,Τρίπολη:

14/5/2021, Σπάρτη: 14/5/2021, Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών:

28/5/2021, Κέντρο Εκπομπής Αίνου: 28/5/2021,

Πάτρα: 28/5/2021, Πύργος: 28/5/2021, Ιωάννινα: 13/7/2021,

Θεσπρωτία: 13/7/2021, Κέρκυρα: 13/7/2021, Καρπενήσι:

13/7/2021, Λάρισα: 13/7/2021, Αττική: 10/8/2021, Ναύπλιο:

20/8/2021, Λαμία: 10/9/2021, Κόρινθος: 10/9/2021 και Κρήτη:

30/9/2021. Σημειώνεται ότι η διαδικασία απόδοσης του

Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ γίνεται τμηματικά γιατί περιλαμβάνει

σειρά τεχνικών εργασιών που πρέπει να πραγματοποιούνται

τμηματικά προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν υπάρχουν

παρεμβολές σε άλλα συστήματα επικοινωνιών. Επίσης δεν

επηρεάζονται άλλες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες streaming,

online gaming κ.τ.λ.) για τις οποίες χρησιμοποιείται τηλεοπτικός

δέκτη. Αφορά μόνο στην παροχή του τηλεοπτικού

σήματος από την ΕΡΤ και την Digea.

30 infocom•12•20


ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σας παρουσιάζουμε την

Logitech MeetUp

Την κορυφαία ConferenceCam της

Logitech, σχεδιασμένη για μικρές

αίθουσες συνεδριάσεων (έως 8 θέσεις).

Με οπτικό πεδίο 120° που καλύπτει

όλη την αίθουσα, οπτική τεχνολογία

ανάλυσης 4K και εξαιρετική απόδοση

ήχου, η MeetUp εξασφαλίζει αξεπέραστη

εμπειρία τηλεδιασκέψεων.

Logitech MeetUp

«Η ικανότητα της Logitech σε ήχο-βίντεο για επικοινωνίες

σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με το all-in-one

σχεδιασμό της MeetUp, καθιστά πολύ εύκολο για τους

πελάτες να επεκτείνουν τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης.»

Wainhouse Research 2017

Περισσότερες πληροφορίες: www.logitech.com/meetup


5G

Στην τελική ευθεία για το 5G οι

Cosmote, Vodafone και Wind

Υπόθεση των Cosmote, Vodafone και Wind, όπως άλλωστε

αναμενόταν, γίνεται το 5G. Οι τρεις πάροχοι κατέθεσαν

αίτηση συμμετοχής για όλες τις φασματικές περιοχές (700

MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz) στη διαγωνιστική

διαδικασία που θα διεξαχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Εφόσον πουληθούν όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές

το συνολικό τίμημα που θα καταβάλουν οι τρεις πάροχοι

θα διαμορφωθεί σε 367,319 εκατ. ευρώ (με βάση τις τιμές

εκκίνησης της δημοπρασίας).

Η ΕΕΤΤ θα ελέγξει τους φακέλους συμμετοχής, θα ανακοινώσει

τους προεπιλεγέντες συμμετέχοντες και στη συνέχεια,

θα εξετάσει τη δέσμευση τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων για

τους προεπιλεγέντες. Θα ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία

μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων (21 Δεκεμβρίου)

με αυξανόμενο τίμημα και χρήση ειδικού λογισμικού που έχει

αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό από την ΕΕΤΤ.

Οι τρεις πάροχοι υποχρεούνται εντός 3 ετών να καλύψουν

με ευρυζωνικές υπηρεσίες (ονομαστικός ρυθμός μετάδοσης

τουλάχιστον 100 Mbps στην καθοδική ζεύξη) γεωγραφικές

περιοχές που κατοικεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού

και το 60% των εθνικών οδών, των αυτοκινητόδρομων και

του σιδηροδρομικού δικτύου, Αθήνα - Πάτρα και Αθήνα -

Θεσσαλονίκη.

Για την καταβολή του εκπλειστηριάσματος έχουν δοθεί δύο

επιλογές: η μία είναι η καταβολή του 100% τοις μετρητοίς

εντός 10 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία

ανακηρύσσονται υπερθεματιστές και η δεύτερη το 30% του

εκπλειστηριάσματος τοις μετρητοίς εντός δέκα 10 ημερών

και το υπολειπόμενο 70% σε 9 ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες

με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού

δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25

ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την

10η Ιανουαρίου 2024. Σύμφωνα με ενημερωτική αναφορά για

το 5G, της Wind, έως το 2025, η διείσδυση της τεχνολογίας

5G στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 31%, που μεταφράζεται

σε 217 εκατομμύρια συνδέσεις. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές

χώρες απολαμβάνουν υπηρεσίες 5G (Αυστρία, Φινλανδία,

Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία,

Ελβετία, Λετονία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο). Στον

υπόλοιπο κόσμο μέχρι στιγμής το 5G εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει

το 59% των συνολικών συνδέσεων στη Νότια Κορέα,

περίπου το 50% των συνολικών συνδέσεων σε αγορές όπως

οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, το 25% στην Κίνα, 16% στις Αραβικές

χώρες, 10% στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων

Κρατών, 7% στη Λατινική Αμερική, 6% στη Μέση Ανατολή

και τη Βόρεια Αφρική και 3% στις υποσαχάριες χώρες. Στη

Νότια Κορέα οι συνδρομές 5G έφτασαν τα 7,4 εκατομμύρια

ενώ στην Ιαπωνία, όπου κυκλοφόρησε το 5G το Μάρτιο του

2020, ο αριθμός των συσκευών 5G που πωλήθηκαν από την

NTT DoCoMo έφτασε τα 149.000.

32 infocom•12•20


www.infocom.gr


PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά

@dozen: Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα νέα

iPhone 12, σε μία σειρά με τέσσερα μοντέλα,

για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια.

Ανάλογα με το μέγεθος οθόνης που θέλετε, τη

χωρητικότητα, τον αριθμό και τις δυνατότητες

των καμερών, το πορτοφόλι σας θα ελαφρύνει

κατά 869€ έως 1.749€! Ημερομηνία διάθεσης

στην Ελλάδα, η 20η Νοεμβρίου.

Χάρης Κυριακόπουλος

Chief Financial Officer, Wind

Ο Χάρης Κυριακόπουλος, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον

χώρο της διαχείρισης επενδύσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών

ανέλαβε καθήκοντα Chief Financial Officer στη Wind από τις 2 Νοεμβρίου

2020, αναφερόμενος στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της,

Νάσο Ζαρκαλή. Ο κ. Κυριακόπουλος είχε προηγουμένως θέση αυξημένης

ευθύνης στην Advent International (2008-2019), μια από τις μεγαλύτερες

εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο η οποία διαχειρίζεται

περιουσιακά στοιχεία αξίας 48 δισ. δολάρια. Υπήρξε υπεύθυνος για

τις εξαγορές και ακολούθως για την υλοποίηση στρατηγικών ραγδαίας

ανάπτυξης σε μια σειρά από διεθνείς ομίλους στους κλάδους της υποστήριξης

επιχειρήσεων (business services) και του λιανικού εμπορίου.

Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος του συμβουλίου

ελέγχου της V. Group, εταιρεία διαχείρισης πλοίων, με δραστηριότητα

σε 30 χώρες, με 60 γραφεία σε όλο τον κόσμο και πρόσβαση σε ένα

διεθνές δίκτυο 44.000 ναυτικών σε όλους τους τομείς. Νωρίτερα στην

καριέρα του διαχειρίστηκε οικονομικές συμφωνίες ως στέλεχος της επενδυτικής

τράπεζας Goldman Sachs (2006-2008), ενώ εργάστηκε ως σύμβουλος

επιχειρήσεων στην First Manhattan Consulting Group (1999-2002).

Ενδιαφέρον είναι ότι την περίοδο 2003 - 2004, εργάστηκε στην Tellas, την

εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας που ίδρυσε η ΔΕΗ και η οποία στη συνέχεια,

το 2007 συγχωνεύτηκε με τη Wind. Η Wind με την Tellas εισήλθε και

στη σταθερή τηλεφωνία.Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο

University of Pennsylvania και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBAαπό

το Wharton School. Σύμφωνα με το Νάσο Ζαρκαλή, οι ικανότητες και οι

γνώσεις του νέου CFO είναι απαραίτητες στη Wind, σε μια περίοδο που η

εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής της.

@hooah: Δυνατή και δυναμική παρουσία

είχαμε και από το μέτωπο της Huawei, που

παρουσίασε τη δική της σειρά Mate 40.

Συγκεκριμένα τα 40, 40 Pro, και RS Porsche

Edition. Όλα τα μοντέλα πάντως έχουν ένα

πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Οι κάμερες είναι

τοποθετημένες σε κυκλική διάταξη και όχι

σε παραλληλόγραμμη. Αν μη τι άλλο, κάνει τη

συσκευή πολύ πιο καλαίσθητη.

@punk: Προσωπικά, σαν gamer, το αγαπημένο

μου κινητό γι’αυτό το μήνα είναι το OnePlus

8T Cyberpunk Edition. Εκτός ότι πρόκειται

για ένα smartphone με κορυφαία features,

όπως Snapdragon 865 και οθόνη με HDR10+

και 120Hz, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με

το theme του Cyberpunk 2077. Δηλαδή το

κορυφαίο videogame που αναμένεται τα

Χριστούγεννα του 2021, με πρωταγωνιστή τον

Keanu Reeves, και θα κλέψει όλο τον ελεύθερο

χρόνο μας!

@surface: Δυναμικά επανέρχεται και η

Microsoft με τη νέα σειρά των Surface,

που περιλαμβάνει τα μοντέλα Pro X και

Laptop Go, και τα οποία ενσωματώνουν

Windows 10 και Office 365. Όσοι έχουμε

δουλέψει με συσκευές Surface, ξέρουμε ότι

με τα κατάλληλα αξεσουάρ της Microsoft,

μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά desktop

replacements.

@charge: Συνεχίζουν να ανεβαίνουν τα

νούμερα στην ασύρματη φόρτιση, με τη Xiaomi

αυτή τη φορά να ανακοινώνει τεχνολογία

γρήγορης ασύρματης φόρτισης στα 80 watts.

Υποστηρίζει ότι μπορεί να φορτίσει έτσι μία

μπαταρία 4.000 mAh κατά 50% σε 8 λεπτά και

100% σε 19 λεπτά. Power to the users!

34 infocom•12•20


Τεχνολογία Σύνθεσης

Bandwidth

Η καινοτόμος προσέγγιση

στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας

Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών

broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης

αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το

εταιρικό σας VPN.

Τel.: +30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr


How To: βρείτε το χαμένο ή κλεμμένο σας Android smartphone με ένα κλικ!

Δεκέμβριος 2020 | ΤΕΥΧΟΣ 267 | TIMH: €5.30

ΖΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ

ΟΠΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

παρουσιάσεις

11 ακόμα

Hot Spot: 4Backbone One4e-Keraies4OnePlus 8T Cyberpunk 2077

4OnePlus Nord N10 5G4OnePlus Nord N100

Previews: 4Apple iPhone 12 Pro Max4Huawei Mate 40 Pro

4Huawei P Smart 20214Lenovo ThinkPad X1 Nano4Realme 7

Review: 4Huawei MateBook X 2020


AHEAD OF THE CURVE

WITH CURVED AMOLED DISPLAY + 48MP QUAD-CAM

POWERED BY

Google Play is a trademark of Google LLC.


CONTENTS

Δεκέμβριος 2020 / Τεύχος 267

18 Huawei

Mate 40 Pro

Business flagship!

EDITORIAL....................... 6

HOT SPOT......................... 8

PREVIEW

Apple iPhone 12 Pro Max............ 16

Huawei Mate 40 Pro................... 18

Huawei P Smart 2021................. 20

Lenovo ThinkPad X1 Nano........... 22

Realme 7..................................... 24

REVIEW

Huawei MateBook X 2020.......... 26

HOW TΟ

Εντοπίστε το χαμένο/κλεμμένο

Android phone σας.................... 28

USER GUIDE................. 30

GREEK EVENTS.......... 32

EXIT....................................... 34

Eκδότης: Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτης: Πέτρος Κυπραίος

[p.kypraios@smartpress.gr]

Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Σκιάννης

[d.skiannis@smartpress.gr]

Επιμέλεια ύλης: Χριστίνα Κιτσάτη

[c.kitsati@smartpress.gr]

Σύνταξη: Μ. Κωνσταντινιάδης

Συνεργάτες: Γ. Γιαγλής, Χ. Ζέινος, Δ. Θωμαδάκης,

Δ. Καλογερόπουλος, Α. Κωτσογιαννίδης, Α. Κωνσταντίνου,

Γ. Μαντζάνας, Α. Μαυροφυλλίδης, Ν. Μουμούρης,

Π. Μπελιμπασάκης, Ι. Ρούσσος

Ανταποκριτές εξωτερικού: O.Hansen, M. Henig,

D. Henig (Γερμανία)

Υπεύθυνος διαφήμισης: Γιώργος Ιωσηφέλης

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

dtp: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης

Φωτογραφίες: A. Λαγόπουλος, Ι. Ρούσσος

Φωτορεπορτάζ: Σταμάτης Λαγάνης-Σέκερης

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Consulting by SPEG Co.

T 210 5238777, www.speg.gr, e-mail: info@speg.gr

Ιδιοκτησία: SMART PRESS A.E

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τηλ.: 210 5230000, 210 5231555, 210 5201500

Fax.: 210 5241900

e-mail: smart@smartpress.gr

Το περιοδικό «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται

σε ενυπόγραφα άρθρα δε συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του

περιοδικού. Υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται,

ανεξαρτήτως τού αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική

αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, διαγράμματος ή φωτογραφίας,

με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή

άδεια του εκδότη.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Κύπρου)

Lenovo ThinkPad X1 Nano

Μικρό... μόνο στο μάτι!22

Huawei MateBook X 2020

Το απόλυτο εργαλείο του

επαγγελματία!26

Διευθυντής έκδοσης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

Σολωμός Κυριάκου

Υπεύθυνη διαφήμισης: Αλεξία Σπύρου

Σύνταξη: Π. Θεοχαρίδης, Μ. Λυσάνδρου, Μ. Μενελάου

SMARTPRESS CYPRUS LTD

Phone: (+357) 22 76 50 39

Fax: (+357) 22 76 50 62

E mail: kintilefonia@thesmartcom.com

Καλλιπόλεως 17, ΤΚ 1055, Λευκωσία, Κύπρος

4 KT ΔΕΚ 2020


BE SMART!

www.yumpu.com/user/smartpress


EDITORIAL

c.nostis@smartpress.gr

Digital Friday: φέτος

θα είναι ψηφιακή και

…διαρκής!

Να, λοιπόν, που η ιστορία επαναλαμβάνεται και βρισκόμαστε... 6 μήνες

πίσω. Το 2ο κύμα της πανδημίας χτύπησε και τη χώρα μας, και το 2ο

lockdown είναι γεγονός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ωστόσο, δεν είναι όλα «μαύρα». Έχουμε ήδη την εμπειρία διαχείρισης της

κατάστασης από το 1ο lockdown του Μαρτίου και αρκετές διαδικασίες της

καθημερινότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων γίνονται, πλέον, ηλεκτρονικά

και εξ’ αποστάσεως. Κάτι που ίσως αμβλύνει το σίγουρο χτύπημα που θα

δεχθεί η οικονομία για δεύτερη φορά φέτος, έστω για ορισμένους κλάδους

της.

Το «διάλειμμα» αυτού του εξαμήνου μας έφερε πιο κοντά στο 5G,

αφού οι απαραίτητες διαδικασίες έλαβαν και λαμβάνουν χώρα εντός

χρονοδιαγράμματος και σε κάποιες περιπτώσεις πιο σύντομα απ’ ότι είχε

προγραμματιστεί.

Αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 2021 θα έχουμε λειτουργικά 5G δίκτυα και

υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Οι οποίοι, μάλιστα, ήδη μπορούν να

διαθέτουν 5G συσκευές, αφού φτάσαμε πολύ γρήγορα σε «προσιτά» 5G

μοντέλα, με τιμή που μπορεί να κυμανθεί ακόμη και κάτω από τα €300. Το

μόνο που περιμένουμε πλέον, είναι η υποδομή.

Και μιλώντας για υποδομές, ένα μεγάλο «στοίχημα» είναι το αν τα δίκτυα

σταθερής και κινητής θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα αυτή τη

φορά, σε σχέση με την άνοιξη. Σίγουρα οι πάροχοι έκαναν τα... κουμάντα

τους, αναμένοντας το 2ο κύμα και είναι προετοιμασμένοι για την αυξημένη

ζήτηση σε bandwidth που θα σημειωθεί, καθώς όλο και περισσότερος

κόσμος εργάζεται από το σπίτι και γενικότερα, απομακρυσμένα. Άλλωστε,

δεν πρόκειται για ένα προσωρινό “burst”, αλλά σχεδόν για μια μόνιμη

κατάσταση, κάτι που αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που δημοσίευσε η

ΕΕΚΤ για το 1ο εξάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με αυτά, το internet traffic μέσω δικτύων κινητής σημείωσε

αύξηση 66,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο

βαθμός χρήσης δεδομένων αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στα

2,58 GB ανά ενεργό συνδρομητή ανά μήνα, έναντι 1,6GB της αντίστοιχης

περιόδου του 2019, κατά 61%.

Το έτερο θετικό που προκύπτει από τα στοιχεία είναι η μείωση του κόστους

στα data, η οποία άγγιξε μέχρι και το 31,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη

περίοδο του 2019. Δυστυχώς, αυτή η μείωση αφορά στις τιμές προ

φόρων, κάτι που σημαίνει πως... ακόμα τα πληρώνουμε ακριβά. Σε κάθε

περίπτωση, οι πάροχοι καταφέρνουν να προσφέρουν φθηνότερα GB

στους χρήστες, έστω κι αν έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να

φθάσουμε στα επίπεδα των «φθηνών» ευρωπαϊκών χωρών.

Όσον αφορά στην Black Friday, φέτος θα γίνει στη διάρκεια του lockdown,

θα είναι ψηφιακή και μάλλον θα διαρκέσει περισσότερο. Τα καταστήματα

είναι σίγουρα πιο σοφά και πιο έτοιμα. Το θέμα είναι το bottleneck που

ονομάζεται μεταφορικές… Ίδωμεν!

Από πλευράς συσκευών, τα iPhone 12 σύντομα θα βρίσκονται στα

«ράφια» των ελληνικών καταστημάτων και αναμένουμε να δούμε τις

εμπορικές επιδόσεις τους. Σίγουρα θα πρωταγωνιστήουν για άλλη μια

χρονιά και έχουμε το βλέμμα στραμμένο κυρίως στο «μικρό» iPhone

12 mini, που παρόλη τη μειωμένη αυτονομία ίσως αποδειχθεί... «λίρα

εκατό». Οι «προσιτές» ναυαρχίδες είναι η νέα μόδα των κατασκευαστών,

με έτερο παράδειγμα το Samsung Galaxy S20 FE. Οι εποχές είναι

δύσκολες και η αγοραστική δυνατότητα του κοινού μειώνεται, έτσι

οι κινήσεις αυτές κρίνονται μάλλον ορθές. Άλλωστε, στη... γωνία

παραμονεύουν τα νέα Xiaomi Mi 10T και Mi 10T Pro, που στοχεύουν

τους απαιτητικούς, αλλά με «όπλο» τους το value for money. Όσο για

τη Huawei, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το νέο Mate 40

Pro της, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στις σελίδες του παρόντος

τεύχους. Ακόμα, όμως, δεν γνωρίζουμε το αν θα διατεθεί επισήμως στην

ελληνική αγορά, κάτι που θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. «Μακάρι»,

είναι η γνώμη μας, καθώς ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του

καταναλωτή.

Χαρμόσυνα νέα για την ανερχόμενη Realme, που πλέον δραστηριοποιείται

έντονα (μέσω διανομέα) και στην Ελλάδα, αφού έφτασε το ορόσημο

των 50 εκατομμυρίων πωλήσεων παγκοσμίως. Σε αυτό συνέβαλαν τα

μάλα και οι 14,8 εκ. πωλήσεις μέσα στο Q3 2020 (αύξηση 132% σε

σχέση με το Q2), δείχνοντας πως η εταιρεία από την Κίνα έχει ένα δυνατό

momentum.

Πλέον η Realme «φιγουράρει» στην 7η θέση των πωλήσεων παγκοσμίως,

πίσω από τις Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Oppo και Vivo, σύμφωνα

με την έγκυρη Counterpoint. Αξίζει να αναφερθεί ότι σχεδόν όλοι οι

προαναφερθέντες σημείωσαν μείωση πωλήσεων το Q3 (σε σχέση με το

Q3 2019) πλην των Samsung και Xiaomi, ενώ μόνο το ποσοστό αύξησης

της δεύτερης μπορεί να συγκριθεί με αυτό της Realme (46% έναντι 45%).

Παράλληλα, φουντώνουν οι φήμες για πώληση του brand και των

operations της Honor από τη Huawei, με πιθανό αγοραστή την Digital

China, ενώ ως ενδιαφερόμενες παρουσιάζονται επίσης και οι TCL και

Xiaomi. Μια μεταβατική περίοδος για τη Huawei που όμως έχει όλα τα

φόντα να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Άλλωστε κανείς δεν ξέρει πως τα

αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν τις

σχέσεις τους με την Κίνα, αλλά και με τη Huawei συγκεκριμένα.

Time will tell…

Κώστας Νόστης

6 KT ΔΕΚ 2020


ΖΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ

ΟΠΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

8 KT ΔΕΚ 2020


Οθόνη

Η τεχνολογία NXTVISION μπορεί να

κάνει αυτόματο enhancement του SDR

περιεχομένου σε HDR και να φιλτράρει το

μπλε φως, ξεκουράζοντας τα μάτια σας!

Fingerprint sensor

Ο αισθητήρας δακτυλικών

αποτυπωμάτων είναι οπτικός και

βρίσκεται «μέσα» στην οθόνη,

εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο

και ανταποκρινόμενος άμεσα και με

ακρίβεια!

Αυτονομία

H αυτονομία είναι χάρη στη μπαταρία

των 4.500 mAh, η οποία επαναφορτίζεται

μέσω του 18W φορτιστή οπότε... τέλος τα

powerbanks!

Quad camera

Η τετραπλή κάμερα του TCL 10

Pro εξασφαλίζει κορυφαίες λήψεις

φωτογραφιών και videos, χάρη στον

64MP αισθητήρα, από 4K μέχρι και ultraslow

motion στα 960FPS!

T

ο νέο TCL 10 Pro ήρθε να

«ταράξει τα νερά» στη μεσαία

κατηγορία, με ελκυστική

εμφάνιση και μια εξαιρετική

εμπειρία χρήσης! Έχει πάχος

9,2mm και βάρος 177gr

ενώ παρέχει καλό grip και τα bezels είναι όσο

μεγάλα πρέπει για να θεωρείται εύχρηστο

αλλά και κομψο. Στο εσωτερικό της συσκευής

βρίσκουμε το ισχυρό Snapdragon 675 της

Qualcomm, το οποίο συνδυάζεται με 6GB

RAM και 128GB UFS 2.1 επεκτάσιμου αποθηκευτικού

χώρου. Καλύπτει άνετα τις ανάγκες

του μέσου και του πιο απαιτητικού χρήστη,

«τρέχει» άνετα όποιο app κι αν θέλετε, τα καταφέρνει

ακόμα και στο multitasking ενώ είναι

κατασκευασμένο στα 11nm, έτσι έχει σχετικά

μικρή κατανάλωση ενέργειας. Η NXTVISION

οθόνη είναι κυρτή AMOLED με διαγώνιο

6,47", aspect ratio 19,5:9 και FullHD ανάλυση

(1080 x 2340 pixels), ενώ είναι η πρώτη

κυρτή οθόνη σε smartphone της TCL. Υποστηρίζει

HDR10 και Always-On-Display λειτουργία

ενώ το screen-to-body ratio, ξεπερνά

το 89%. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, FM ραδιόφωνο,

IR blaster, audio jack και τη θύρα Type-C,

φυσικά, ενώ από πλευράς software/interface,

το 10 Pro διαθέτει το TCL UI (βασισμένο στο

Android 10), το οποίο είναι εύκολο, παραμετροποιήσιμο

και “smooth”. Μάλιστα, η

συσκευή είναι στη λίστα... αναμονής για το

Android 11! Η τετραπλή AI κάμερα του TCL

10 Pro είναι ένα από τα highlights της συσκευής.

Διαθέτει ένα κύριο αισθητήρα 64MP

που συνδυάζεται με φακό f/1.8, με PDAF

και 4-1 pixel binning για φωτογραφίες 16MP

υψηλής ποιότητας. Μπορεί να κάνει λήψη

4K video στα 30 FPS και FullHD στα 120 FPS

αλλά και slow-motion 720p στα 960FPS, ενώ

η δεύτερη κάμερα είναι ultra-wide με αισθητήρα

16MP και δίπλα της βρίσκουμε ακόμα

δύο κάμερες, των 5MP και 2MP: Μια macro

και μια depth. Στο εμπρός μέρος, η 24MP

selfie κάμερα (f/2.0, 1080p video) προσφέρει

πανέμορφες και ευκρινείς λήψεις ακόμα και το

βράδυ, χάρη και στις ΑΙ δυνατότητές της!

9 KT ΔΕΚ 2020


HOT SPOT

Backbone One

Κάντε το iPhone… gaming κονσόλα!

Το mobile gaming πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανία, καθώς στη συγκεκριμένη αγορά δαπανούνται τεράστια ποσά. Από τη στιγμή

που τα περισσότερα high-end smartphones έχουν τον χαρακτήρα και την ισχύ ενός μικρού… PC, είναι οι πολλές εταιρείες ανάπτυξης

και οι μεγάλοι publishers που επενδύουν στη συγκεκριμένη αγορά. Εκτός όμως από τις εταιρείες ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται

στον χώρο των mobile games, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες που σχεδιάζουν περιφερειακά και controllers, τα οποία αποσκοπούν στο

να καταστήσουν την εμπειρία παιχνιδιού που προσφέρει ένα mobile game ακόμη πιο… συναρπαστική!

Πρόσφατα μάθαμε για το Backbone One controller, το οποίο δύναται να «κουμπώσει» στα άκρα ενός Apple iPhone, προσφέροντας ένα

standar controller layout που περιλαμβάνει thumb sticks, d-pad, αναλογικούς μοχλούς και φυσικά μια σειρά από action buttons. Το

Backbone One έχει σχεδιαστεί ειδικά για να «ταιριάζει» με όλα τα iPhone που διαθέτουν εγκατεστημένο το iOS 13 (ή μεταγενέστερο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μια πλευρά υπάρχει ένας lightning connector, που συνδέεται με το Lightning Port, προσφέροντας με αυτό

τον τρόπο μηδαμινό input lag (η σύνδεση Bluetooth δεν είναι απαραίτητη).

Παράλληλα, το Backbone One διαθέτει ένα ειδικό πλήκτρο που επιτρέπει το recording του gameplay ή τη δυνατότητα για το τράβηγμα

screenshots. Το μυστικό βρίσκεται στις δυνατότητες το Backbone App, μια εφαρμογή που δίνει τον απόλυτο έλεγχο στον λάτρη του

mobile gaming. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του app μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα games σας, να παρακολουθήσετε τα recording

σας, αλλά και να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας μια σειράς από social features. Μάλιστα, εάν κάποιος φίλος σας χρησιμοποιεί το

Backbone και την εφαρμογή του, τότε μπορείτε να έρθετε πιο κοντά και να «λιώσετε» παρέα!

Το σούπερ αυτό αξιόπιστο controller πραγματικά θα εκτοξεύσει την mobile gaming εμπειρία σας και πρόκειται για μια πρόταση, η

οποία είναι τόσο καλά σχεδιασμένη και μελετημένη που θα σας κάνει πραγματικά να ξεχάσετε ότι παίζετε σε ένα κινητό τηλέφωνο. To εν

λόγω χειριστήριο στοιχίζει γύρω στα 99$ και εάν σας ενδιαφέρει μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του app του.

Συνδεσιμότητα

Η σύνδεση μέσω lightning εξασφαλίζει

μηδαμινό input lag και εξαλείφει το όποιο

άγχος... αυτονομίας, αφού η τροφοδοσία

του controller γίνεται μέσω αυτής!

Session recording

Στις μέρες μας, η καταγραφή του gameplay

είναι σημαντικότερη ακόμα και από το ίδιο

το gameplay, ενίοτε! Έτσι, το Backbone One

διαθέτει ειδικό πλήκτρο που προσφέρει

άμεση έναρξη εγγραφής.

10 KT ΔΕΚ 2020


HOT SPOT

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Για τους «οπαδούς» του Cyberpunk!

Οι «μετοχές» της OnePlus έχουν εκτοξευθεί καθώς ήδη έχει καταφέρει να

πείσει τους χρήστες που τους αρέσουν οι λίγο πιο… «ψαγμένες» και πιο

εναλλακτικές συσκευές. Ε λοιπόν, η γνωστή κινεζική εταιρεία αποφάσισε

να μας εκπλήξει για μια ακόμη φορά, ανακοινώνοντας μία ειδική έκδοση

της νέας της ναυαρχίδας (OnePlus 8T), η οποία θα είναι εμπνευσμένη

από το πολυαναμενόμενο game, Cyberpunk 2077, το οποίο είναι

προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου.

H ειδική αυτή έκδοση του OnePlus 8T (μπορείτε να διαβάσετε το review μας

του OP8T στις επόμενες σελίδες του παρόντος τεύχους), θα κυκλοφορήσει

σε λίγα κομμάτια και όπως μπορείτε να φανταστείτε φωνάζει «unique»

από χιλιόμετρα μακριά! Αν και αυτή η limited-edition σε σύγκριση με τo

κανονικό μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά, δεν διαθέτει διαφορές σε

επίπεδο hardware, ωστόσο το rear panel της είναι εντελώς διαφορετικό,

καθώς όπως μπορείτε να δείτε το camera setup εκτείνεται από άκρη σε άκρη.

Φυσικά δεν πρόκειται να συναντήσετε νέους camera sensors, όμως η OnePlus έχει προσθέσει μπόλικες πινελιές από branding που σχετίζεται με

το Cyberpunk 2077. Όσον αφορά το κάτω μέρος του back plate, αυτό είναι καλυμμένο με gloss επιφάνεια, ενώ μια ειδική μεταλλική επίστρωση

του προσθέτει μία πιο cyberpunk πινελιά. Σύμφωνα με την OnePlus αυτή η ειδική έκδοση του γνωστού smartphone θα τρέχει το customized

UI του HydrogenOS, το οποίο θα ξεχωρίζει για τον… Cyberpunk 2077 σχεδιασμό του! Η ειδική αυτή έκδοση θα είναι διαθέσιμη από τις 11

Νοεμβρίου (1 μήνα δηλαδή πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού) και από ότι γνωρίζουμε δεν θα κυκλοφορήσει (μέχρι στιγμής) εκτός Κίνας και

θα κοστίζει περίπου $599 (μοντέλο με 12GB RAM και 256 αποθηκευτικού χώρου).

OnePlus Nord N10 5G

Η πιο προσιτή premium εμπειρία 5G!

Το OnePlus Nord N10 5G φέρνει τη δύναμη του 5G σε περισσότερους

καταναλωτές με μία ομαλή οθόνη 90Hz, Warp Charge και προηγμένη

απόδοση τετραπλής κάμερας. Η γρήγορη απόδοση του OnePlus Nord N10

5G τροφοδοτείται από 6 GB μνήμης RAM με 128 GB αποθηκευτικού χώρου,

επεκτάσιμου έως και 512 GB για αποθήκευση όλων των αγαπημένων σας

εφαρμογών, παιχνιδιών, ταινιών και τραγουδιών.

Το OnePlus Nord N10 5G προσφέρει γρήγορη και ομαλή εμπειρία θέασης,

με την υπογραφή της OnePlus, με την όμορφη οθόνη FHD+ 6,49 ιντσών και

ρυθμό ανανέωσης 90 Hz. Είτε παίζετε παιχνίδια είτε παρακολουθείτε βίντεο,

η ομαλή οθόνη και τα δύνατα διπλά ηχεία προσφέρουν μια συναρπαστική

στερεοφωνική εμπειρία. Το Warp Charge της OnePlus είναι μια από τις κορυφαίες τεχνολογίες γρήγορης φόρτισης στον κλάδο,

τώρα διαθέσιμο για τους χρήστες OnePlus Nord N10 5G. Η συσκευή υποστηρίζει Warp Charge 30T με μπαταρία 4300mAh,

πράγμα που σημαίνει λιγότερο χρόνο φόρτισης μέσα, περισσότερο χρόνο έξω.

Το 5G αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα smartphone τους. Το OnePlus Nord N10 5G στοχεύει να

κάνει αυτή τη συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς προσβάσιμη σε περισσότερους χρήστες με το chipset Qualcomm® Snapdragon

690, τροφοδοτούμενο από έναν Octa-core CPU.

Το πανίσχυρο σύστημα κύριας τετραπλής κάμερας στο OnePlus Nord N10 5G σάς επιτρέπει να καταγράψετε τον κόσμο γύρω

σας με εκπληκτική λεπτομέρεια. Έρχεται με έναν κύριο φακό 64 MP και εξαιρετικά ευρυγώνιο φακό 119 μοιρών, μαζί με

αποκλειστικούς macro και monochrome φακούς. Η συσκευή διαθέτει μπροστινή κάμερα 16 MP για selfies ή βιντεοκλήσεις.

12 KT ΔΕΚ 2020


HOT SPOT

OnePlus Nord N100

Μεγάλη διασκέδαση με τιμή... για όλους!

Σχεδιασμένο για χρήστες που θα ήθελαν να απολαύσουν την καλύτερη εμπειρία

smartphone σε καθημερινή χρήση, το OnePlus Nord N100 διαθέτει μεγάλη

οθόνη, μεγάλη μπαταρία και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο σε προσιτή τιμή.

Διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη 6,52 ιντσών με διπλά στερεοφωνικά ηχεία. Για

μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, το OnePlus Nord N100 τροφοδοτείται από μπαταρία

5000mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 18W.

Σε ό,τι αφορά στην απόδοση, το OnePlus Nord N100 διαθέτει μνήμη RAM 4 GB με

αποθηκευτικό χώρο 64 GB, «τρέχει» με chipset Qualcomm® Snapdragon 460

και Octa-core CPU. Η επεκτάσιμη μνήμη είναι προαιρετική, μέσω της υποδοχής

κάρτας MicroSD. Το Nord N100 διαθέτει κύρια κάμερα 13 MP, έναν bokeh φακό

που βοηθά στη λήψη φωτογραφιών portrait και έναν macro φακό για μια δυναμική

εμπειρία φωτογράφισης. Τόσο το OnePlus Nord N10 5G όσο και το OnePlus Nord

N100 έρχονται με προεγκατεστημένο το OxygenOS 10.5 για μια γρήγορη και ομαλή

software εμπειρία, κορυφαίου επιπέδου. Το OxygenOS προσφέρει λειτουργίες

όπως Dark Mode, Zen Mode και ένα πλήρες σύνολο customized επιλογών που

επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν τα πάντα, από σχήματα εικονιδίων έως

κινούμενα σχέδια δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σχεδιασμένο να είναι εξαιρετικά

γρήγορο και ομαλό, το OxygenOS έχει σχεδόν 300 ισχυρές βελτιστοποιήσεις

λογισμικού για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία smartphone.

e-keraies app

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών

πεδίων στο κινητό σας!

Στην οθόνη του κινητού μας φέρνει η Ελληνική Επιτροπή

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) τα αποτελέσματα χιλιάδων

μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με τη νέα

εφαρμογή e-κεραίες για κινητά τηλέφωνα και συσκευές

και με στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση για τις μετρήσεις

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κεραίες.

Πρόκειται για εφαρμογή με την οποία ο χρήστης μπορείνα

αναζητήσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν

γίνει σε σταθμούς κεραιών. Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας στη συσκευή ο χρήστης βλέπει τις μετρήσεις στις

κεραίες γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται. Επίσης, μπορεί να δει μετρήσεις για άλλη περιοχή της επιλογής του, μετακινώντας

την πινέζα και κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη ή συμπληρώνοντας στη φόρμα αναζήτησης την Περιφέρεια, την

Περιφερειακή ενότητα και τον Δήμο ή τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που τον ενδιαφέρει. Η εφαρμογή, η βάση δεδομένων

της οποίας είναι διαθέσιμη και στους ιστότοπους eeae.gr και gov.gr, περιλαμβάνει μετρήσεις από το έτος 2008 έως σήμερα και

ανανεώνεται συστηματικά με την καταχώριση κάθε νέας μέτρησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διαγράμματα σε σύγκριση

με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Φωτογραφικό υλικό, σημεία μετρήσεων και ειδικότερες πληροφορίες για κάθε κεραία

είναι επίσης διαθέσιμα στους χρήστες. Με την εφαρμογή e-κεραίες οι χρήστες της μπορούν να ενημερωθούν για τις κεραίες, τα

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την έκθεση σε αυτά, μέσω επεξηγηματικών άρθρων, να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Παρατηρητήριο

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, μέσω του οποίου παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο (online) τα επίπεδα της ακτινοβολίας σε όλη

τη χώρα και να υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή ή τις μετρήσεις. Αναλυτική περιγραφή

της εφαρμογής e-κεραίες είναι διαθέσιμη στη σελίδα www.ekeraies.gr. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε iOS και Android.

14 KT ΔΕΚ 2020


PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,7” Super Retina XDR OLED,

1284x2778 pixels

CPU

Apple A14 Bionic

CAMERA

12+12+12+ToF LiDAR

quad camera, 12MP+

SL 3D dual selfie camera

RAM

6GB

STORAGE

128-512GB NVMe

OS

iOS 14

TIMH

Από €1.339

STRONG

POINT

Hardware

Τί να πρωτοξεχωρίσει κανείς στο iPhone

12 Pro Max; Από την κορουφαία κάμερα

μέχρι το πανίσχυρο 5G chipset και την

εξαιρετική οθόνη του, όλα το τοποθετούν

στην κορυφή της κατηγορίας, ειδικά για

τους λάτρεις του iOS.

στιγμή των iPhone ήρθε, έστω και

καθυστερημένα φέτος, έτσι γνωρίσαμε

τις τέσσερις νέες συσκευές

H

της εταιρείας που θα μας συντροφεύσουν

μέχρι το 2021. Η κορυφαία εξ’αυτών,

το iPhone 12 Pro Max, ξεχωρίζει για τα χαρακτηριστικά

και τις δυνατότητές της, αλλά και

την τιμή της... Το iPhone 12 Pro Max έχει πάχος

7,4 χιλιοστά και βάρος 228 γραμμάρια, που

υποδηλώνει μια μεγάλη. Gorilla Glass καλύπτει

το εμπρός και το πίσω μέρος της συσκευής, ενώ

το πλαίσιο είναι από ανοιξείδωτο ατσάλι και η

στεγανότητα υφίσταται με βάση το IP68 πρότυπο.

Η οθόνη του Pro Max είναι Super Retina

XDR OLED 6,7”, με υποστήριξη HDR10, 800

nits φωτεινότητας (1200nits peak), 1284x2778

pixels ανάλυση και 19,5:9 aspect ratio, ενώ

υποστηρίζει και Dolby Vision. Στο εσωτερικό της

νέας ναυαρχίδας της Apple βρίσκουμε, φυσικά,

το Apple A14 Bionic που κατασκευάζεται στα

5nm, μαζί με 6GB RAM και 128, 256 ή 512GB

NVMe αποθηκευτικού χώρου. Από πλευράς

συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0,

NFC και Lightning θύρα, αλλά και υποστήριξη

5G δικτύων. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε μια

τετραπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 12MP με

διάφραγμα φακού f/1.6, με DPPDAF και sensorshift

OIS, ο οποίος συνοδεύεται από μια telecamera

12MP (PDAF, OIS, 2,5x optical zoom)

και μια ultra-wide 12MP, αλλά και έναν ToF

3D LiDAR scanner αισθητήρα. Μπορεί να κάνει

λήψη 4K video στα 60FPS και 1080p στα 240FPS,

ενώ υποστηρίζει Dolby Vision HDR (60FPS) και

stereo εγγραφή ήχου. Όσο για τη selfie κάμερα,

έχει αισθητήρα 12MP και έναν SL3D depth/

biometrics αισθητήρας που αναλαμβάνει και το

Face ID. Ο ήχος προέχεται από 2 stereo ηχεία και

φυσικά δεν υπάρχει audio jack, ενώ η μπαταρία

έχει χωρητικότητα 3.687mAh και προσφέρει μεγάλη

αυτονομία στη συσκευή. Επαναφορτίζεται

με έως και 20W (50% σε 30’) αλλά υποστηρίζει

και 15W ασύρματη φόρτιση Qi.

16 KT ΔΕΚ 2020


digitallife.gr

Η τεχνολογία στη

ζωή μας

infocom.gr

Τεχνολογία - Πληροφορική

- Media με άποψη

myphone.gr

The unwired

revolution

socialmedialife.gr

Τα social media είναι

φίλοι μας!

thatslife.gr

Life as it is!

gameslife.gr

Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr

Όλη η διασκέδαση

σε ένα site!

Thedots

D Dare, O Ocean,

T Travel, S Snow

agapimono.gr

Τα πάντα για την Αγάπη, τον

Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr

Εκεί που νιώθεις

cool, είναι σπίτι

mwc.gr

It’s a mobile

world!

infocomsecurity.gr

Rethink IT security

strategy

e-businessworld.gr

Real e-life stories

doriforikanea.gr

Δορυφορική - Επίγεια

ψηφιακή - IPTV

satguide.gr

Οδηγός αγοράς για SAT -

DTV - IPTV

securityproject.gr

Κορυφαία συνάντηση

των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr

Enterprise computing &

IT security

securitymanager.gr

Σημείο αναφοράς για την

ασφάλεια

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

SMART PRESS A.E.

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

F. 210.5241900

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr


PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,76” OLED, 1344x2772 pixels

HUAWEI

MATE 40 PRO

CPU

Kirin 9000 5G

CAMERA

50+12+20MP triple camera,

13MP +ToF dual selfie camera

RAM

8GB

STORAGE

256-512GB UFS 3.1, NM card

OS

Android 10

TIMH

€1.199

BUSINESS

FLAGSHIP!

STRONG

POINT

Hardware

Το Kirin 9000 5G chipset προσφέρει

κορυφαίες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση

ενέργειας και 5G συνδεσιμότητας,

εξασφαλίζοντας πως το Mate 40 Pro

θα καλύψει ακόμα και τον

απαιτητικότερο χρήστη.

αρουσιάστηκε στην καθιερωμένη

εκδήλωσή της Huawei το νέο

Π Mate 40 Pro, η ναυαρχίδα της για

το 2020! Το Mate 40 Pro έχει βάρος

212 γραμμάρια και πάχος 9,1 χιλιοστά,

ενώ είναι στεγανό με βάση το IP68 πρότυπο.

Έχει οθόνη 6,76” με OLED panel που υποστηρίζει

HDR10, έχει 90Hz refresh rate, 18,5:9

aspect ratio και ανάλυση 2K. Στο εσωτερικό

του βρίσκουμε το Kirin 9000 5G chipset που

κατασκευάζεται στα 5nm και συνδυάζεται με

8GB RAM και 256GB ή 512GB UFS 3.1 αποθηκευτικού

χώρου, ο οποίος επεκτείνεται μέσω

NM κάρτας. Στα της κάμερας, το στρογγυλό

camera module στο πίσω μέρος στεγάζει ένα

κύριο αισθητήρα 50MP με omnidirectional

PDAF και Laser AF, ενώ δίπλα του βρίσκουμε

μια periscope tele κάμερα με αισθητήρα 12MP,

OIS, PDAF και 5x optical zoom. Την τριάδα συμπληρώνει

η 20MP ultra-wide κάμερα με PDAF

και φυσικά έχουν χρησιμοποιηθεί Leica optics

παντού. Μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα

60 FPS και slow-motion 720p video στα 3840

FPS. Όσο για τη dual selfie κάμερα που βρίσκεται

σε ένα οβαλ notch στην οθόνη, έχει αισθητήρα

13MP (ultra-wide) και έναν ToF 3D για πληροφορίες

βάθους πεδίου, ενώ μπορεί να κάνει λήψη

4K video. Ο ήχος προέρχεται από stereo ηχεία

και από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε τα

πάντα, πλην IR blaster και audio jack. Ο αισθητήρας

δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται μέσα

στην οθόνη και η μπαταρία έχει χωρητικότητα

4.400mAh, ενώ επαναφορτίζεται ταχύτατα μέσω

του 66W SuperCharge φορτιστή. Παράλληλα,

το Mate 40 Pro υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση

50W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 5W.

Τέλος, τρέχει Android 10 με το AppGallery και

τα Huawei Mobile Services, αλλά και το EMUI

11. Αναμένεται στην ελληνική αγορά ενώ μαζί

του παρουσιάστηκαν και τα Mate 40 Pro+, με

ανώτερη κάμερα και περισσότερη RAM, αλλά

και το κορυφαίο Porsche Design Huawei Mate

40 RS με διαφορετικό σχεδιασμό και κεραμική

επίστρωση στο πίσω μέρος.

18 KT ΔΕΚ 2020


PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,67” LTPS IPS, 1080x2400

pixels

HUAWEI

P SMART 2021

CPU

Kirin 710A

CAMERA

48+8+2+2MP quad camera,

8MP selfie camera

RAM

4GB

STORAGE

128GB, microSD

OS

Android 10

TIMH

€269

MID-RANGE

“FIGHTER”!

STRONG

POINT

Αυτονομία

Η μπαταρία των 5.000mAh

προσφέρει τεράστια αυτονομία

στο P Smart 2021 και χάρη στον

SuperCharge φορτιστή που θα βρείτε

στη συσκευασία, γεμίζει ταχύτατα!

ο P Smart 2021 είναι το νέο μέλος

της οικογένειας P Smart και είναι

Τ

ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα σε

Midnight Black και Crush Green

χρώματα. Η συσκευή έχει γυαλιστερό πίσω μέρος,

κάτι που προσφέρει πόντους από πλευράς

«αίσθησης» και εμφάνισης. Έχει, σχετικά μεγάλο

πάχος και βάρος, κάτι που υποδηλώνει και μεγάλη

μπαταρία. Στο εμπρός μέρος έχει οθόνη

[b]6,67», με hole-notch, IPS panel και 20:9 aspect

ratio, με ανάλυση FullHD+. Σωστά τοποθετημένα

τα τρία φυσικά πλήκτρα του, αρκετά μικρά τα

bezels, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

βρίσκεται στο πλάι και ουσιαστικά είναι

«μέσα» στο power/lock button. Ξεκλειδώνει

ταχύτατα τη συσκευή ενώ αν πατήσετε το πλήκτρο

για 1 δευτερόλεπτο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε

τη λήψη φωνητικών εντολών. Το quad camera

module εξέχει κάπως περισσότερο από την πλάτη,

ενώ θα βρείτε επίσης audio jack, μια USB

Type-C θύρα και την έξοδο του ήχου. Το τριπλό

SIM/microSD tray δηλώνει το «παρών», ενώ στη

συσκευασία θα βρείτε φορτιστή 22,5 Watts, θήκη

σιλικόνης, καλώδιο USB αλλά και το απαραίτητο

SIM tray pin. Η οθόνη είναι ικανοποιητική για

την κατηγορία του P Smart 2021, το οποίο στο

εσωτερικό του έχει το mid-range Kirin 710A, μαζί

με 4GB RAM και 128GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού

χώρου. Από πλευράς λειτουργικού τρέχει το

Android 10 μαζί με το EMUI 10.1 με AppGallery

της Huawei, ενώ από πλευράς συνδεσιμότητας

έχουμε πλήρη υποστήριξη πρωτοκόλλων Wi-Fi,

Bluetooth 5.1 με A2DP και LE, USB OTG και FM

ραδιόφωνο. Η κύρια quad camera του P Smart

2021 έχει αισθητήρες 48+8+2+2MP, με τον τρίτο

να εκτελεί χρέη depth sensor, τον τέταρτο χρέη

macro camera και τον πρώτο να συνδυάζεται με

φακό διαφράγματος f/1.8 και να διαθέτει PDAF

και HDR, ενώ μπορεί να κάνει λήψη 1080p video

στα 30 ή 60 FPS και φυσικά slow-motion. Το διάφραγμα

βοηθά ιδιαίτερα τις νυχτερινές λήψεις,

όπως και το ισχυρό LED flash, αλλά και οι AI δυνατότητες

της κάμερας της συσκευής, όπως και τα

διάφορα modes που είναι διαθέσιμα. Ο δεύτερος

αισθητήρας συνδυάζεται με ένα ultra-wide angle

φακό 120 μοιρών ώστε να «χωρέσετε» τα πάντα

στο ίδιο πλάνο! Όσο για τη selfie κάμερα, είναι

τυπική με αισθητήρα 8MP και δυνατότητα λήψης

1080p video, αλλά υποστηρίζει και HDR, αλλά

και AΙ λειτουργίες για καλύτερες και ευκολότερες

λήψεις! Τέλος, όσον αφορά την αυτονομία του, η

μπαταρία των 5.000mAh είναι επαρκέστατη και

μεγαλύτερη από κάθε άλλου P Smart μοντέλου

ενώ θα προσφέρει εύκολα μια μέρα κανονικής

χρήσης και επαναφορτίζεται ταχύτατα χάρη στον

22,5W SuperCharge φορτιστή.

20 KT ΔΕΚ 2020


B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10

MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000


PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

13” IPS, 2160x1350pixels

LENOVO

THINKPAD X1 NANO

CPU

13” IPS, 2160x1350pixels

CAMERA

13” IPS, 2160x1350pixels

RAM

16GB LPDDR4X

STORAGE

Έως 1TB PCIe SSD

OS

Windows 10

TIMH

Αναμένεται

ΜΙΚΡΟ...

ΜΌΝΟ ΣΤΟ

ΜΆΤΙ!

STRONG

POINT

Φορητότητα και specs

Για ένα τόσο μικρό και ελαφρύ

laptop, το X1 Nano κρύβει

απίστευτα ισχυρό hardware στο

εσωτερικό του και θα ικανοποιήσει

κάθε σας απαίτηση!

α «δυνατά», επαγγελματικά

«13άρια» είναι μια πολύ «hot»

Τ κατηγορία τα τελευταία χρόνια

και η Lenovo δε θα μπορούσε να

απουσιάζει, φυσικά, από αυτήν. Η απόδειξη

είναι το Lenovo ThinkPad X1 Nano. Έχει βάρος

μόλις 957 γραμμάρια (995 γραμμάρια για το

μοντέλο με οθόνη αφής) και πάχος 13,87mm

στο παχύτερο σημείο του (14,27mm για την

οθόνη αφής). Η matte, μαύρη έκδοση μπορεί

να έχει και carbon φινίρισμα, αν το επιθυμεί ο

αγοραστής, ενώ συνολικά πρόκειται για ένα

πολύ compact laptop που χωράει «παντού».

Το backlit πληκτρολόγιο και το touchpad είναι

πολύ άνετα στη χρήση και εργονομικά,

ενώ το X1 Nano είναι spill-resistant. Στο πλάι

βρίσκουμε τις μεγάλες οπές απαγωγής θερμότητας

από το εσωτερικό, ένα audio jack

(ακουστικό-μικρόφωνο) και 2 x USB-C 3.2

Thunderbolt 4 θύρες. Το περιορισμένο πάχος

δεν επέτρεπε κάτι περισσότερο, ενώ στο πίσω

μέρος βρίσκουμε και το SIM tray για την 4G

LTE (και αργότερα την 5G) συνδεσιμότητα του

laptop. Η οθόνη είναι 13» 2K (IPS) με ανάλυση

2160x1350 pixels, Dolby Vision και 450 nits

φωτεινότητας, αλλά και anti-glare επίστρωση.

Το εντυπωσιακό είναι οτι ανοίγει σε γωνία έως

και 180 μοιρών, αν το θελήσετε. Στο εσωτερικό

του Χ1 Nano βρίσκονται επεξεργαστές της

Intel (Core-i7, έως 11ης γενιάς) μαζί με Intel

Iris X GPU, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις

σε εφαρμογές productivity και επιτρέποντας

ακόμα και το περιστασιακό gaming. Η RAM

ανέρχεται στα υπερ-αρκετά 16GB (LPDDR4X)

και ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να φτάσει

το 1TB (PCIe SSD). Η HD webcam στο πάνω,

μικρό bezel είναι δίπλα στους αισθητήρες υπερύθρων

που μπορούν να κλειδώσουν και να

ξεκλειδώσουν το laptop, ανάλογα με το αν σας

«βλέπουν» στο γραφείο σας ή όχι, ενώ το απλό

αλλά λειτουργικό shutter μπορεί να «κρύβει»

την κάμερα, αν νιώθετε ανασφάλεια. Η ασύρματη

συνδεσιμότητα περιλαμβάνει Wi-Fi 6 (MIMO

2x2) και Bluetooth 5.0, εκτός από 4G/5G, όπως

προείπαμε. Ο ήχος προέρχεται από το Dolby

Atmos stereo σύστημα ηχείων, ενώ τα 4 μικρόφωνα

360 μοιρών εξασφαλίζουν καθαρή

λήψη σε κάθε conference call. Ο αισθητήρας

δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι γρήγορος και

ακριβής και βρίσκεται σε βολική θέση, δίπλα στο

touchpad. Τέλος, όσον αφορά την αυτονομία,

παρά το μικρό του όγκο, το X1 Nano διαθέτει

μπαταρία 48Wh, η οποία του προσφέρει έως

13-17,3 ώρες χρήσης, ανάλογα με την έκδοση

και η οποία επαναφορτίζεται ταχύτατα χάρη στον

65W φορτιστή που θα βρείτε στη συσκευασία.

22 KT ΔΕΚ 2020


PREVIEW

REALME 7

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

6,5” IPS, 1080x2400 pixels

CPU

MediaTek Helio G95

CAMERA

48+8+2+2MP quad camera,

16MP selfie camera

RAM

6-8GB

STORAGE

64-128GB, microSD

OS

Android 10

TIMH

Από €219

ΔΥΝΑΜΙΚΉ

«ΕΊΣΟΔΟΣ»

ΣΤΗ MID-RANGE

ΑΓΟΡΆ!

STRONG

POINT

Οθόνη

Η οθόνη των 90Hz και των 450nits

φωτεινότητας ξεχωρίζει απέναντι στον

ανταγωνισμό και με το 20:9 ratio

της, είναι ιδανική για multimedia και

gaming χρήση!

ι δύο νέες συσκευές της Realme,

τα Realme 7 και Realme 7 Pro, ήρθαν

να «ταράξουν» τα νερά στη

O

mid-range κατηγορία και σε αυτό

το τεύχος θα δούμε το «μικρό» Realme 7! Το

Realme 7 έχει πάχος 9,4 mm και βάρος 196,5

gr, που υποδηλώνουν πως έχει αρκετά μεγάλη

μπαταρία. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή είναι

υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με ένα πολύ

όμορφο φινίρισμα στο πίσω μέρος που «παίζει»

με το φως και μια διαμήκη γραμμή να «χωρίζει»

την πλάτη σε δύο τμήματα. Gorilla Glass 3 καλύπτει

την οθόνη και το camera module στο πίσω

μέρος εξέχει σε μικρό βαθμό. Στη συσκευασία

βρίσκουμε θήκη σιλικόνης, φορτιστή 30W και

καλώδιο Type-C. Να τονίσουμε πως η συσκευή

θα είναι διαθέσιμη σε Mist White και Mist Blue

χρώματα. Η οθόνη είναι IPS με διαγώνιο 6,5»,

20:9 ratio και FullHD+ ανάλυση (1080x2400

pixels), ενώ έχει 90Hz refresh rate και η φωτεινότητά

της αγγίζει τα 480 nits, υψηλότερη από

σχεδόν κάθε ανταγωνιστή του Realme 7. Στο

εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το MediaTek

Helio G95, ένα mid-range chipset που θα καλύψει

άνετα τις ανάγκες του μέσου χρήστη, ακόμα

και του gamer, αν και είναι κατασκευασμένο

στα 12nm οπότε έχει ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση

ενέργειας. Συνδυάζεται με 6 ή 8GB

RAM και 64 ή 128GB αποθηκευτικού χώρου

UFS 2.1, ο οποίος επεκτείνεται μέσω microSD. Το

λειτουργικό είναι το Android 10 και από «πάνω»

έχουμε το πλέον πρόσφατο Realme UI 2.0 με

όλα τα «καλούδια» του. Περνώντας στις κάμερες,

έχουμε μια τετραπλή στο πίσω μέρος με κύριο

αισθητήρα 64MP (f/1.8) με PDAF, 8MP ultra-wide

κάμερα και 2MP macro συν 2MP depth κάμερες.

Υποστηρίζει HDR, μπορεί να κάνει λήψη 4K video

στα 30 FPS, 1080p στα 120FPS και slow-motion

720p, ενώ έχει και gyro-EIS. Μια πολύ καλή κάμερα,

συνολικά, για την κατηγορία της συσκευής,

που θα σας καλύψει άνετα. Η selfie κάμερα έχει

αισθητήρα 16MP με διάφραγμα φακού f/1.6 και

δυνατότητα λήψης 1080p video στα 30/120FPS.

Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.0 με A2DP/LE, GPS, NFC, audio

jack και την Type-C OTG θύρα, οπότε δε θα σας

λείψει σχεδόν τίποτα. Ο αισθητήρας δακτυλικών

αποτυπωμάτων είναι στο πλαϊνό power/lock

button και λειτουργεί ικανοποιητικά. Κλείνοντας

με την αυτονομία, η μπαταρία του Realme 7 έχει

χωρητικότητα 5.000mAh και θα βγάλει τη μέρα

σας μάλλον εύκολα, ενώ επαναφορτίζεται μέσω

του DartCharge φορτιστή στα 30W, κατά 50% σε

26’ και πλήρως σε 65’.

24 KT ΔΕΚ 2020


powered by


REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ΟΘΟΝΗ

13” LTPS IPS 2000x3000 pixels

CPU

Intel Core i5-10210U

CAMERA

Intel Core i5-10210U

HUAWEI

MATEBOOK X 2020

ρόσφατα είχαμε την ευκαιρία

να δοκιμάσουμε και να

γνωρίσουμε καλύτερα το νέο

Π

MateBook X 2020, ένα ultraportable

laptop που δίνει νέα

διάσταση στον ορισμό του premium elegant.

RAM

16GB LPDDR3

STORAGE

512GB PCIe NVMe SSD

OS

Windows 10

TIMH

Από €1.599

TO ΑΠΟΛΥΤΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ!

Κατασκευή και σχεδίαση

Οι διαστάσεις του ανέρχονται στα 284.4 x 206.7

x 13.6 mm (ΠxBxΥ) και τo βάρος του είναι α-

πειροελάχιστο, καθώς μετά βίας αγγίζει το 1

κιλό. Μάλιστα, το κράμα από μαγνήσιο από

το οποίο είναι κατασκευασμένο «μαρτυρεί»

την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Στη συσκευασία

του περιλαμβάνεται ένας φορτιστής στα

65W μαζί με το καλώδιο USB-C, αλλά και το

MateDock adapter, ο οποίος προσφέρει έξτρα

θύρες (1xHDMI, 1xVGA και 1xUSB Type-C) για

μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία. Στις πλευρές

του laptop υπάρχουν δύο πολύ απαραίτητες

USB-C θύρες (προσφέρουν μεταφορά δεδομένων

/ φόρτιση και λειτουργούν και ως display

port), ενώ δεν απουσιάζει το κλασικό audio

jack.

Hardware και δυνατότητες

Στο επάνω δεξιά τμήμα, υπάρχει ο πάντοτε

χρήσιμος fingerprint sensor ενώ το MateBook

X 2020 διαθέτει βυθιζόμενη κάμερα ανάλυσης

στα 720p (βρίσκεται ανάμεσα από τα πλήκτρα:

F6 και F7). Επιπλέον, δεν θα μπορούσαμε να

μην αναφερθούμε στο εκπληκτικά άνετο και

«ευρύχωρο» touch pad, το οποίο μπορεί να

«διαισθανθεί» ακόμη και το παραμικρό σας

άγγιγμα, υποστηρίζοντας επιπλέον και μια σειρά

από multi-finger gestures.

Όσον αφορά στην οθόνη του, εδώ έχουμε

να κάνουμε με ένα 13 ιντσών LPTS display με

aspect ratio 3:2 και ανάλυση στα 3000x2000

pixels (3K με την πυκνότητα στα pixels αγγίζει

τα 278ppi). Με το screen-to-body ratio να α-

νέρχεται στο 90%, είναι εμφανές ότι ο χρήστης

του super φορητού laptop της Huawei απολαμβάνει

πολύ μεγαλύτερη περιοχή θέασης.

Το metal frame που περιβάλλει την οθόνη

δείχνει να έχει… καταργηθεί πλήρως! To δε

χρωματικό φάσμα sRGB καλύπτεται στο 100%,

προσφέροντας μοναδικό ρεαλισμό, ολοζώντανα

χρώματα, ευκρίνεια και εκπληκτική λεπτομέρεια.

Και η οθόνη του MateBook X προσφέρει

touch δυνατότητες, με multi-touch sensitive

panel 10 σημείων.

Για αυτό και στην καρδιά του βρίσκεται ένας

10ης γενιάς Intel Core i5-10210U επεξεργαστής

με 4 πυρήνες που τρέχουν στα 1.6GHz, ενώ σε

turbo mode μπορεί να φτάσει μέχρι τα 4.2GHz.

Η εν λόγω CPU συνοδεύεται από 16GB LPDDR3

(στα 2133MHz), ενώ ο αποθηκευτικός χώρος

ανέρχεται στα 512GB PCIe τύπου NVMe SSD

για ασύγκριτες ταχύτητες εγγραφής και ανάγνωσης.

O παραπάνω συνδυασμός καθιστά το

STRONG

POINT

Παραγωγικότητα

Το 13άρι της Huawei είναι ένα ικανότατο

μηχάνημα για τον επαγγελματία και όχι

μόνο, ώστε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο

κάθε διαθέσιμο λεπτό της ημέρας,

όπου κι αν βρίσκεται!

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

HUAWEI FREEBUDS PRO

Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth 5.1 που

διαθέτει, αλλά και τα 4GB αποθηκευτικού χώρου, το

Huawei Watch GT 2 Pro συνδυάζεται ιδανικά με τα

Freebuds Pro για να ακούτε μουσική ενώ αθλείστε,

χωρίς να έχετε μαζί σας το smartphone σας!

26 KT ΔΕΚ 2020


01

Οι διαστάσεις του MateBook X

2020 ανέρχονται στα 284.4 x 206.7

x 13.6 mm (ΠxBxΥ) και τo βάρος

του είναι απειροελάχιστο, καθώς

μετά βίας αγγίζει το 1 κιλό.

02

O συνδυασμός CPU, RAM και

SSD καθιστά το MateBook X ένα

mini «powerhouse» στα χέρια

σας, καθώς είναι μια πρόταση που

σηκώνει με άνεση τα περισσότερα

επαγγελματικά tasks.

MateBook X ένα mini «powerhouse» στα χέρια

σας, καθώς είναι μια πρόταση που σηκώνει με

άνεση τα περισσότερα επαγγελματικά tasks,

προσφέροντας μοναδική άνεση και γρήγορο

multi-tasking.

Και επειδή η ταχύτητα στη σημερινή εποχή

όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το παν, το MateBook

X υποστηρίζει Wi-Fi 6, προσφέροντας εκπληκτικές

ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων χωρίς

ενοχλητικά κολλήματα και καθυστερήσεις,

αλλά και μοναδική σταθερότητα. Σε γενικές

γραμμές, η 2020 edition του MateBook X στον

τομέα της συνδεσιμότητας δεν πρόκειται να

σας δυσαρεστήσει, καθώς διαθέτει Wi-Fi: IEEE

802.11 a/b/g/n/ac/ax στις μπάντες των 2.4GHz

και 5GHz, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.0 και πρότυπα

ασφαλείας: WPA / WPA2 / WPA3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9/10 9/10 8.5/10 9/10 9/10

Αν τα παραπάνω χαρακτηριστικά βέβαια σας

κάνουν να νομίζετε ότι το 13άρι MateBook X

είναι απλώς ένα ακόμη premium laptop που

απευθύνεται αποκλειστικά σε Business κοινό,

σας έχουμε ευχάριστα νέα, καθώς η πρόταση

της Huawei δύναται να καλύψει και τις ψυχαγωγικές

σας ανάγκες. Τα εκπληκτικά πανίσχυρα

quad speakers χαρίζουν ένα άκρως crystal-clear

ηχητικό αποτέλεσμα, ενώ με 2 από τα speakers

να βρίσκονται ενσωματωμένο στο πληκτρολόγιο

και το βαθύ μπάσο που παράγεται από το

woofer του, το MateBook X δίνει μια νέα διάσταση

στον ορισμό του 3D ήχου. Και μπορεί να

μην του «φαίνεται» όμως η ultra-portable λύση

της Huawei είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει

εκπληκτικό ήχο, ακούγοντας κάθε ηχητική λεπτομέρεια

στο maximum.

Συμπέρασμα

Χωρίς αμφιβολία, για μια ακόμη φορά η

Huawei μας εξέπληξε ευχάριστα, καθώς το

MateBook X 2020 βαδίζει στον ίδιο ποιοτικό

δρόμο, όπως όλα τα προηγούμενα Laptops

που ανήκουν στο προϊοντικό line-up της κινεζικής

εταιρείας. Με design που μαγνητίζει τα

βλέμματα, απίστευτα portable χαρακτήρα και

επιδόσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του

καταναλωτικού κοινού (κι όχι μόνο αποκλειστικά

τους premium users), το MateBook X 2020

αποτελεί ένα λιλιπούτειo «tech» αριστούργημα

που δεν γίνεται να μην το λατρέψετε!

9/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

03

Τα εκπληκτικά πανίσχυρα quad

speakers χαρίζουν ένα άκρως crystalclear

ηχητικό αποτέλεσμα, με βαθύ

μπάσο από το woofer.

FINAL

VERDICT

Το Huawei Matebook X 2020 είναι

ο καλύτερος «σύντροφος»

του επαγγελματία!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10

27 KT ΔΕΚ 2020


HOW TO

1. Ελέγξτε την τοποθεσία της συσκευής σας

Εάν είχατε ενεργά data στη συσκευή σας, ή είναι σε Wi-Fi, μπορείτε

να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση www.google.com/android/find. Αφού

κάνετε login στο Google account σας θα δείτε ένα χάρτη όπου απεικονίζονται

οι τοποθεσίες όλων τον συσκευών σας.

2. Ενεργοποίηση Secure Device

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνετε στη σελίδα αυτή είναι η ενεργοποίηση

της λειτουργίας Secure Device. Έτσι θα μπορείτε να ορίσετε έναν

κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας, εάν είχατε την πρόσβαση ελεύθερη

και να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής σας με τα στοιχεία

επικοινωνίας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε.

HOW TO Track your Android!

3. Αναφορά απώλειας/κλοπής στις τοπικές αρχές

Αμέσως μετά τις πρώτες ενέργειες, κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο

αστυνομικό τμήμα ώστε να δηλώσετε την απώλεια/κλοπή της συσκευής

σας. Για τη δήλωση είναι απαραίτητα ο αριθμός IMEI ο οποίος αναγράφεται

στη συσκευασία του κινητού. Εάν το έχετε πετάξει, μπορείτε να

βρείτε τα στοιχεία από όλες τις συσκευές που είναι ενεργοποιημένες στο

account σας στο Find My Device.

4. Ενημέρωση του κατόχου της συσκευής με ήχο

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η συσκευή μας να έχει βρεθεί από κάποιον

και να μην έχει τρόπο να μας ενημερώσει για αυτό. Σε περίπτωση

που η συσκευή είναι κοντά μπορούμε να «στείλουμε» εντολή για

ηχητική ενημέρωση, για 5 λεπτά, ακόμα κι αν είναι στο «αθόρυβο».

Αυτό θα σας βοηθήσει και να βρείτε το κινητό σας, αν είστε κοντά

αλλά δεν έχετε οπτική επαφή μαζί του.

28 ΚΤ ΔΕΚ 2020


5. Στη χειρότερη περίπτωση διαγράψτε εντελώς τη

συσκευή σας

Πολλές φορές οι συσκευές μας περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα, όπως φωτογραφίες, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών

και email μας. Αν λοιπόν πιστεύετε πως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση

της συσκευής, μπορείτε να κάνετε πλήρη διαγραφή της. Αυτό θα

εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά

σας στοιχεία.

6. Αφήνετε ανοιχτά GPS και data

Το Find My Device δεν θα λειτουργήσει αν το κινητό σας δεν έχει

πρόσβαση στο internet, μέσω data ή Wi-Fi. Οπότε, αφήνετε πάντα

ανοιχτά τα data όταν είστε έξω, ή σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους.

Επίσης, βιαστείτε να το εντοπίσετε προτού αυτός που το βρήκε/έκλεψε

απενεργοποιήσει τα δεδομένα. Τέλος, αν το GPS είναι κλειστό, δε

θα μπορέσετε να το εντοπίσετε, αλλά αν είναι online μπορείτε να το

κλειδώσετε/διαγράψετε και να ενεργοποιήσετε ηχητική ειδοποίηση.

Αν το Android σας χαθεί ή κάποιος επιτήδειος καταφέρει να σας το κλέψει, υπάρχουν κάποιες ενέργειες

που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα δεδομένα που βρίσκονται στην συσκευή και να

εξαντλήσετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανακτήσετε.

7. Δείτε τη διαδρομή που ακολουθεί η συσκευή

Μέσα από το Find My Device και πατώντας πάνω στο “Maps Timeline”,

αν είχε ανοιχτό το GPS τις προηγούμενες ώρες, μπορείτε να δείτε την

διαδρομή που έχει ακολουθήσει στο χάρτη μέχρι την τελευταία ενημέρωση.

Έτσι, ακόμα κι αν το GPS απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων,

θα δείτε το που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά και πως έφτασε εκεί.

8. Κρατήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας

Θα είστε πρόθυμοι να διαγράψετε τα δεδομένα σας από απόσταση

σε περίπτωση κλοπής, εάν είστε σίγουροι πως έχετε εξασφαλίσει

πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων της συσκευής

σας. Είναι άλλωστε σημαντικό και στην ψυχολογία σας, να ξέρετε

πως ο κλέφτης δεν κατέχει το μοναδικό αντίγραφο των δεδομένων

και τα πολύτιμα ενθύμιά σας.

29 ΚΤ ΔΕΚ 2020


USER GUIDE

Mobile Guide - Apps

υπενθύμισης - To Do

Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή,

μέχρι το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές

υποχρεώσεις στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές

που ακολουθούν υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!

Android

iOS

Blackberry

Windows Phone

Symbian

2Do

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες

εφαρμογές. Υποκειμενικά (επειδή

την χρησιμοποιούμε) δεν υπάρχει καλύτερη.

Εντυπωσιακό UI, δυνατότητα

προσθήκης άπειρων πρακτικά υποχρεώσεων,

υπενθυμίσεων, ραντεβού,

γενεθλίων με δυνατότητα ενημέρωσης

από τη συσκευή μέσω Push μηνύματος,

ειδική κατηγοριοποίηση, ελληνική υποστήριξη

κ.ά.

Evernote

€Δωρεάν

Για τους γνώστες, η συγκεκριμένη

εφαρμογή είναι

το Α και το Ω του καλού

επαγγελματία. Μετατρέψτε

τις σκέψεις σας σε κείμενο,

εικόνα και ήχο, δημιουργήστε

υπενθυμίσεις,

ραντεβού, υποχρεώσεις

και κατηγοριοποιήστε τις

ανάλογα με τις ανάγκες

σας. Η εφαρμογή για τον

Η/Υ, θα αναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό με το κινητό για να μη χάνετε

χρόνο, ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές

δεκάδες υποχρεώσεις/σημειώσεις.

ListPro

(€4,99)

Οργανώστε την καθημερινότητά σας,

από μία βόλτα στα μαγαζιά, μέχρι

τις πληρωμές των λογαριασμών, την

επιλογή δώρων για τις γιορτές, την

αγορά εισιτηρίων για διακοπές κ.ά.

Όλες οι καθημερινές υποχρεώσεις,

εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα,

κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή

τους γίνεται αρκετά εύκολα, δυστυχώς

όμως, σε κάποιες περιπτώσεις

θα χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή

υπομονή αν το πρόγραμμά σας είναι

ασφυκτικά γεμάτο.

Note everything

€Δωρεάν

Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να συγκριθεί

με τις προτάσεις άλλων λειτουργικών

συστημάτων, η συγκεκριμένη εφαρμογή

προσφέρει απλά τη δυνατότητα για

σημειώσεις μέσα από το «ανδροειδές»

σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει σημειώσεις

γραπτές (με το on-screen QWERTY

πληκτρολόγιο), φωνητικές (ηχογραφώντας

τη φωνή του) ή εναλλακτικά να ζωγραφίσει

τη σημείωσή του στην οθόνη της

συσκευής (για κατόχους Galaxy Note 4)

και να αποθηκεύσει το οπτικό αποτέλεσμα

για μελλοντική χρήση.

30 KT ΔΕΚ 2020


Notes

€Δωρεάν

Μερικές φορές οι προεγκατεστημένες

εφαρμογές στο κινητό είναι και οι

καλύτερες. Η εφαρμογή Σημειώσεις

που εδώ και χρόνια συναντούμε στα

μενού του iPhone/iPad έχει βελτιωθεί

σημαντικά σε σχέση με την πρώτη

φορά που την χρησιμοποιήσαμε.

Πλέον προσφέρει συγχρονισμό

με iCloud, Gmail και MSN/Outlook

λογαριασμούς για να έχετε πάντα

κοντά τις σημειώσεις, επιτρέπει τον

εύκολο διαμοιρασμό τους μέσω

email και υποστηρίζει 5 διαφορετικές

γραμματοσειρές!

Remember the Milk

€Δωρεάν

Όχι μόνο το… γάλα της

ημέρας, αλλά κάθε λεπτομέρεια

της καθημερινότητάς

σας μπορείτε να

θυμηθείτε, με τη συγκεκριμένη

εφαρμογή. Καθορίστε

τις υποχρεώσεις

και τις καθημερινές σας

εργασίες, είτε είναι επαγγελματικές,

είτε αφορούν

απλά, προσωπικά

σας θέματα. Η εφαρμογή

είναι απλή, εύχρηστη, υπενθυμίζει στο χρήστη τις υποχρεώσεις του ανά

τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προσφέρει και online Sync μέσω Web.

Things

(€9,99)

Μπορεί το όνομά της να

μην εντυπωσιάζει, τα καταφέρνει

περίφημα όμως

στο να βάζει τη ζωή σας

σε… τάξη. Μέσα από τα

μενού της εφαρμογής,

ο χρήστης μπορεί να

δημιουργήσει λίστες υ-

ποχρεώσεων, υπενθυμίσεις

και ραντεβού για

κάθε τύπο δουλειάς, να

ενημερωθεί για όσες έχει

ξεχάσει ή να δημιουργήσει εβδομαδιαία προγράμματα υποχρεώσεων! Τα

μενού της εφαρμογής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα, ενώ είναι δυνατός

και ο συγχρονισμός με τον Η/Υ μέσω WLAN!

ToDoIst

€Δωρεάν

Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της,

η συγκεκριμένη εφαρμογή επιχειρεί να

γίνει ο πιο στενός σας συνεργάτης υπενθυμίζοντας

διαρκώς τις υποχρεώσεις και

τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς σας.

Από το… που παρκάρατε και την ανάγκη

για να αγοράσετε ψωμί, μέχρι την

ειδοποίηση για εκείνο το σημαντικό

meeting την ερχόμενη εβδομάδα, η

εφαρμογή ToDo, σας «οργανώνει» μέσα

από ένα απλό και λειτουργικό UI,

που δεν διακρίνεται όμως για τις δάφνες

πρωτοτυπίας της.

ToodleDo

(Δωρεάν - €2,99)

Αν θέλετε να αυξήσετε την

παραγωγικότητά σας και να

βάλετε σε τάξη την καθημερινότητα

της δουλειάς ή του

σπιτιού, τότε… Toodledo.

Περίεργο όνομα, καθόλου

περίεργες δυνατότητες όμως:

εισαγωγή κειμένου για υ-

πενθύμιση ή σημείωση,

καθορισμός καθημερινών

αρμοδιοτήτων, πρόσβαση

στις λίστες εργασιών ή υποχρεώσεων μέσω Web (Toodledo.com) και

φυσικά, άμεσος συγχρονισμός με τη συσκευή σας!

Wunderlist

€Δωρεάν

Σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν

το cloud η εφαρμογή

είναι διαθέσιμη για iOS

συσκευές αλλά ταυτόχρονα

για Mac, Windows και Linux

υπολογιστές. Διαθέτει web

application για πρόσβαση

μέσω Η/Υ, αλλά και εφαρμογή

μέσω iOS, ενώ μπορεί

να συγχρονίζει σε πραγματικό

χρόνο όλες τις υποχρεώσεις

και τις εργασίες που έχετε να κάνετε δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες

καθημερινής εργασίας.

31 KT ΔΕΚ 2020


GREEK EVENTS

H Κωτσόβολος παρουσιάζει την πρωτοβουλία

«Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια»

Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να απολαμβάνουν τις στιγμές τους στο

μέγιστο. Με τη νέα πρωτοβουλία της, «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια»,

η Κωτσόβολος φιλοδοξεί να κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη σε

όλους, διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες να έχουν μια καλύτερη

ζωή. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον κ. Γιάννη Βασιλάκο,

Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κωτσόβολος

- Dixons South East Europe, την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, με καλεσμένους

ομιλητές τον κ. Θεοδόση Μιχαλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο

της Microsoft Greece, Malta, Cyprus, τον κ. Άρη Παρασκευόπουλο,

Επικεφαλής Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας της Samsung

Electronics Hellas, τον κ. Michael Pazinas, Apple Distinguished

Educator, τον κ. Τάσο Μαριανό, Γενικό Διευθυντή της ΕΛΕΠΑΠ και

τον κ. Δημήτρη Μαύρο, Πρόεδρο της MRB, σε εκδήλωση για τον

Τύπο. Η προσβασιμότητα δίνει πολλές περισσότερες δυνατότητες

για μια ζωή με λιγότερα εμπόδια και περιορισμούς. Πολλές συσκευές

και τα αμέτρητα χαρακτηριστικά τους γίνονται σύμμαχος

στην καθημερινότητά όλων μας. Η τεχνολογία εξελίσσεται για να

βοηθά όλους τους ανθρώπους και η Κωτσόβολος στοχεύει να δημιουργήσει

τις προϋποθέσεις για να προσφέρει «τεχνολογία χωρίς

εμπόδια». Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργήσει

τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν

ίση πρόσβαση στην τεχνολογία. Η μεγιστοποίηση της πρόσβασης

αφορά, τόσο τον φυσικό, όσο και τον ψηφιακό κόσμο της Κωτσόβολος,

καθώς και την ανάδειξη των προϊόντων τεχνολογίας, που

διευκολύνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας,

ξεκινάμε ένα ταξίδι με

πολλούς σταθμούς:

Την αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων

της εταιρείας για να

προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο

προσβασιμότητας και εμπειρίας

στους ανθρώπους με κινητικά

προβλήματα, την καλύτερη

δυνατή πλοήγηση στα ψηφιακά

μέσα της εταιρίας με ειδικό μενού

προσβασιμότητας για άτομα

με αναπηρίες, την εκπαίδευση

του προσωπικού της εταιρίας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

των ανθρώπων με αναπηρία, την ανάδειξη τεχνολογιών που

διευκολύνουν τη ζωή, την εργασία ή την ψυχαγωγία τους, όπως

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας προϊόντων, όπως φορητοί

υπολογιστές, smartphones, τηλεοράσεις, τη διερεύνηση των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με αναπηρία στο σπίτι

τους ή στις δραστηριότητές τους με σκοπό την απόκτηση γνώσης

και εύρεση λύσεων για τις ανάγκες τους.

Συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια είναι οι συνεργάτες της

Κωτσόβολος Microsoft, Samsung για το κομμάτι των τεχνολογιών

και των προϊοντικών οικοσυστημάτων. Με τη συνεισφορά

τους έχει σχεδιαστεί να περιγράφονται στα προϊόντα τα χαρακτηριστικά

εκείνα που ενδυναμώνουν τις ομάδες ΑΜΕΑ και να δημιουργηθεί

τμηματοποίηση για προϊόντα που υποστηρίζουν ομάδες

αναπηριών. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, η

Κωτσόβολος προχωρά σε σειρά μετατροπών και επεμβάσεων στα

καταστήματά της με σκοπό να παρέχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο

προσβασιμότητας και εμπειρίας. Οι έλεγχοι και οι επεμβάσεις θα

είναι μία συνεχής διαδικασία, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας

όλων των καταστημάτων του δικτύου. Επίσης, η εταιρία

ερευνών MRB με τη ενεργή συνεισφορά της σε σειρά ερευνών

για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

οι άνθρωποι με αναπηρίες και αυτοί που τους φροντίζουν

στην καθημερινότητα τους και τη διερεύνηση τεχνολογικών

λύσεων για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους.

32 KT ΔΕΚ 2020


COSMOTE Fiber: 36 νέες περιοχές σε όλη

την Ελλάδα με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι

Τριάντα έξι νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε

100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) μέσω του Cosmote Fiber , του μεγαλύτερου

δικτύου οπτικών ινών στη χώρα. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι

σήμερα, έχουν προστεθεί περισσότερες από 100.000 νέες γραμμές

FTTH, μια αύξηση 70% σε σχέση με τα τέλη του 2019, παρά τις δυσκολίες

στην ανάπτυξη δικτύων λόγω της πανδημίας. Στο σύνολο της επικράτειας,

τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν πλέον πρόσβαση στις απεριόριστες

δυνατότητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, ξεπερνούν τις 250.000.

Οι νέες περιοχές που απέκτησαν πρόσβαση σε υποδομή FTTH μέσω Cosmote

Fiber -ανά περιφέρεια- είναι:

• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή

• Αττική: Αγία Παρασκευή, Άνοιξη, Διόνυσος, Εκάλη, Καματερό,

Κερατέα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Σαρωνίδα και

Χαϊδάρι

• Βόρειο Αιγαίο: Σάμος

• Δυτική Μακεδονία: Καστοριά και Πτολεμαΐδα

• Θεσσαλία: Τρίκαλα

• Κεντρική Μακεδονία: Γιαννιτσά, Έδεσσα, Κιλκίς, Νάουσα και Σέρρες. Στη

Θεσσαλονίκη, η υποδομή FTTH έφτασε για πρώτη φορά στο δήμο Επανομής,

ενώ στο δήμο Ωραιοκάστρου επεκτάθηκε σε περισσότερα νοικοκυριά

κι επιχειρήσεις.

• Κρήτη: Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και νέες περιοχές του δήμου Χανίων

• Νότιο Αιγαίο: Ιαλυσός και δήμος Ρόδου

• Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεσσήνη, Πύργος Ηλείας και Τρίπολη

• Στερεά Ελλάδα: Λαμία και Χαλκίδα

Χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου FTTH, o Όμιλος ΟΤΕ παραμένει

πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 75%

των συνολικών γραμμών FTTH της χώρας. «Η επέκταση του δικτύου Fiber

to the Home στην ελληνική επικράτεια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα

έργα αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών.

Όπου φθάνει η οπτική ίνα μέχρι την πρίζα, εγκαινιάζεται μία νέα ψηφιακή

εποχή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής με απεριόριστες

δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών

εφαρμογών.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε δυναμικά το επενδυτικό μας πλάνο, ύψους €2

δισ. την τετραετία, για την ανάπτυξη υπερσύγχρονων δικτύων, παρά τις δυσκολίες

της πανδημίας, χάρη στους τεχνικούς μας και τους ανθρώπους των

τεχνολογικών υπηρεσιών μας σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι το FTTH να

έχει φτάσει σε περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι

το τέλος του χρόνου», δήλωσε σχετικά ο Chief Officer Τεχνολογίας και

Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος.

Η Cosmote διαθέτει τα προγράμματα Cosmote Double Play Fiberspeed 100

& 200Mbps από €28,90 το μήνα, παρέχοντας εγγυημένες υπερ-υψηλές ταχύτητες

100 & 200Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης στο μέλλον σε 1Gbps.

Η τιμή διαμορφώνεται συνδυαστικά με την ειδική επιδότηση συνολικού ύ-

ψους €360 της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher),

που επιδοτεί το πάγιο των προγραμμάτων Cosmote Double Play Fiberspeed

με €13/μήνα, για διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με

€48. Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά

με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν

το ειδικό site: www.sfbb.gr. Για τις επιχειρήσεις, η Cosmote διαθέτει

τα προγράμματα Cosmote Business Double Play Fiberspeed Basic & Full

Pack από €39,90 το μήνα, συνδυαστικά με την ειδική επιδότηση για σύνδεση

FTTH, μέσα από τη δράση Superfast Broadband.

33 KT ΔΕΚ 2020


EXIT

Αγορά smartphone: με ποια

κριτήρια επιλέγουμε;

Τα κριτήρια επιλογής smartphone, όταν έρθει η ώρα της αγοράς νέας συσκευής, δεν είναι κοινά για όλους

μας. Άλλοι δίνουν σημασία στην οθόνη, άλλοι στην κάμερα, άλλοι στη μπαταρία. Μερικοί συνεχίζουν να

ψάχνουν την «τέλεια» συσκευή, αυτή που τα κάνει όλα και δεν υπολείπεται σε κανένα τομέα, ακόμα κι αν η

τιμή της αγγίζει τετραψήφια νούμερα. Καθώς οι περισσότεροι, όμως, αρκούνται σε smartphones των 200-300

ευρώ, πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Εσείς, με ποια κριτήρια επιλέγετε;`

Σίγουρα, μια συσκευή του «χιλιάρικου»

μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα με απόλυτες

επιδόσεις και αξοπιστία, αλλά επειδή το

budget μας, συνήθως, κινείται χαμηλότερα,

πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Για μένα,

η αυτονομία είναι πολύ σημαντική, αν και

οι γρήγοροι φορτιστές που κυκλοφόρησαν

τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει το πρόβλημα.

Επιπλέον, θέλω οπωσδήποτε καλή

ασύρματη συνδεσιμότητα, αλλά και μια

κάμερα με πολλές δυνατότητες και high-end

αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στα «απαραίτητα»

είναι πάντα μια μεγάλη οθόνη με

υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δύο ισχυρά

stereo ηχεία. Μάλλον θα λέγαμε πως είμαι

“multimedia” τύπος…

Δημήτρης Σκιάννης

Σίγουρα, το σημαντικότερο κριτήριο στην

αγορά κάποιου smartphone από τον καθένα

μας είναι το διαθέσιμο budget. Άλλο

να μπορούμε να δώσουμε 1000 ευρώ και

άλλο 300 και σίγουρα ανάλογα με το πόσα

μπορούμε να ξοδέψουμε κάνουμε (ή όχι)

τους αντίστοιχους συμβιβασμούς. Σε κάθε

περίπτωση πάντως, προσωπικά, δεν κάνω τα

τελευταία χρόνια ποτέ συμβιβασμούς στον

τομέα της κάμερας, καθώς το smartphone

είναι πλέον η βασική μου φωτογραφική

μηχανή, ενώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα και

στο κομμάτι της απόδοσης, καθώς, ακόμη

κι αν προτιμήσω μία mid-range συσκευή,

θα ήθελα να έχει τα specs εκείνα ώστε να

«αντέχει» όλα εκείνα που θέλω να κάνω

απροβλημάτιστα και χωρίς κολλήματα.

Χριστίνα Κιτσάτη

Για εμένα δύο είναι οι τομείς που φροντίζω

στο να δίνω μεγαλύτερη προσοχή, πριν

να καταλήξω στην αγορά Smartphone.

Πρώτο και κύριο είναι η απόδοση, όπου

εκεί γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη RAM και

όσο καλύτερο είναι το SoC που «φοράει» η

συσκευή, τόσο πιο πολύ θα έχω το κεφάλι

μου ήσυχο, καθώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσω

ενοχλητικές περιπτώσεις lag και

slow-downs. Το δεύτερο στοιχείο που κοιτάζω

εξίσου με την απόδοση είναι η κάμερα,

καθώς πλέον όλοι θέλουμε ένα smartphone

που να μπορεί να τραβήξει απίθανες φωτογραφίες,

οι οποίες να διακρίνονται για

την εξαιρετική λεπτομέρεια τους, αλλά και

ποιοτικά videos. Οπότε η δική μου ψήφος

πάει στον τομέα του performance και της

κάμερας.

Πέτρος Κυπραίος

Όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν για τα

κινητά σήμερα, άλλες τόσες απαντήσεις

δίνονται στην επιλογή κριτηρίων. Προσωπικά

ξεκινάω την έρευνα αγοράς από

τις ναυαρχίδες κάθε κατασκευαστή, για

λόγους «βιωσιμότητας». Όσο πιο ισχυρό

είναι το hardware, τόσο περισσότερο

χρόνο θα αντέξει στις απαιτήσεις των νέων

εκδόσεων OS. Επίσης έχουν πιο ανθεκτικά

υλικά κατασκευής (μέταλλο & γυαλί VS

πλαστικό). Δεύτερον, πηγαίνω στο μέγεθος

της οθόνης. Είναι σημαντική η εργονομία,

δηλαδή το σωστό ratio μεταξύ διαστάσεων

συσκευής και χεριού. Τα smartphones

έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει τις αυτόνομες

μηχανές, τουλάχιστον της consumer

κατηγορίας, έτσι η ποιότητα των οπτικών

βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα κριτηρίων

μου. Ένα όχι ακριβώς δημοφιλές χαρακτηριστικό,

αλλά σημαντικό για εμένα, είναι

το UI. Κάθε κατασκευαστής ενσωματώνει

στα smartphones του ένα proprietary περιβάλλον

για τις κεντρικές οθόνες, συνοδευόμενο

από εφαρμογές που αντικαθιστούν

τις default του Android. Με όλο αυτό το

οικοσύστημα δουλεύω όλη μέρα, και έτσι

επιλέγω κάτι που να με βολεύει.

Δημήτρης Θωμαδάκης

34 KT ΔΕΚ 2020

More magazines by this user
Similar magazines