Business IT - Issue 67

smartpress

Business IT solutions and services.

Powered by

Πανδημία και Ασφάλεια

Πληροφοριών:

μια ανάλυση της παγκόσμιας έρευνας του (ISC) 2

by

(ISC) 2 CYBERSECURITY WORKFORCE STUDY, 2020


T6711/12.2020

Research

Πανδημία και ασφάλεια

πληροφοριών: μια ανάλυση της

παγκόσμιας έρευνας του (ISC) 2

Cybersecurity Workforce Study

2020

ο International Information System

Τ

Security Certification Consortium -

(ISC)² είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματιών

ασφάλειας στον κόσμο, με περισσότερα

από 150.000 μέλη σε 180 χώρες.

Κάθε χρόνο, το (ISC)2 εκδίδει μια εξειδικευμένη μελέτη, γνωστή

ως Cyber Security Workforce Survey, ίσως τη δημοφιλέστερη

στον κλάδο, που βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα

ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες ασφάλειας από μικρές

και μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και

ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Αποτυπώνει τάσεις και κατευθύνσεις του χώρου, αναλύοντας

και σημαντικά γεγονότα του τρέχοντος έτους.

Η μελέτη (ISC)² Cybersecurity Workforce Study του 2020

κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες και βασίζεται σε δεδομένα

που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο του Απριλίου,

Μαϊου και Ιουνίου 2020 από σχεδόν 3,800 επαγγελματίες

ασφάλειας πληροφοριών ανά τον κόσμο (Βόρεια Αμερική,

Ευρώπη, Λατινική Αμερική – LATAM, καθώς και την

περιοχή της Ασίας & Αυστραλίας - APAC). Το μέγεθος του

δείγματος από κάθε χώρα προσαρμόστηκε ανάλογα, ώστε

να υπάρχει αντιπροσωπευτική συμμετοχή κάθε κλάδου και

μεγέθους οργανισμού, αντίστοιχα.

Ένας από τους κύριους (και μόνιμους) στόχους της συγκεκριμένης

μελέτης είναι η εκτίμηση του μεγέθους του εργατικού

δυναμικού ασφάλειας πληροφοριών στον κόσμο. Στα

πλαίσια αυτά, η έρευνα προσπαθεί να αποτυπώσει, όσο το

δυνατόν ακριβέστερα, το κενό δεξιοτήτων στην αγορά καθώς

και να αναδείξει λύσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

του συγκεκριμένου φαινομένου. Μέσα σε αυτές τις λύσεις συμπεριλαμβάνονται

εργαλεία για διαρκή επιμόρφωση των στελεχών,

αναζήτηση μοντέλων απλούστευσης της εισόδου στην

αγορά εργασίας αλλά και τεχνικές προσέγγισης νέου ταλέντου.

Εκτός από αυτό, η μελέτη αποτυπώνει τις μεγαλύτερες

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ασφάλειας

με τη φετινή χρονιά να είναι αφιερωμένη στον τρόπο

που η πανδημία επηρέασε τον κλάδο.

Τα κυριότερα στοιχεία και συμπεράσματα της μελέτης, μαζί

με μερικά άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, αναλύονται

στη συνέχεια.

Πανδημία, τηλεργασία και ασφάλεια πληροφοριών

Η πανδημία έφερε μεγάλες αλλαγές στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας,

όπως σχεδόν και στο σύνολο του χώρου της

τεχνολογίας. Η τηλεργασία δεν ήταν κάτι καινούργιο για το

χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα, καθώς

αποτελεί μια καλά διαδομένη πρακτική σε πολλά μέρη

του κόσμου. Ωστόσο, η μαζική κλίμακα και το ιδιαίτερα σύντομο

χρονικό διάστημα που ενεργοποιήθηκε, δεν επέτρεψε

στους επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών να

προετοιμαστούν επαρκώς για τις πολλαπλές προκλήσεις

που επέβαλλε η τηλεργασία στον τρόπο εργασίας. Σχεδόν

ταυτόχρονα με την έναρξη της τηλεργασίας και των περιορισμών

στις μετακινήσεις (lockdown), η συντριπτική πλειοψη-

2 Business IT


Του Δημήτρη Πατσού

Ph.D., M.Sc., CISSP, CISM, CDPSE, CCSK

Προέδρου του (ISC)2 Hellenic Chapter

φία των οργανισμών ανά τον κόσμο υϊοθέτησε εκτεταμένη

χρήση cloud υπηρεσιών και εργαλείων συνεργασίας, χωρίς

πάντοτε να έχει προηγηθεί εκτίμηση του επιπέδου ασφάλειας

(σ.σ. με σημαντικά κενά ασφάλειας και ιδιωτικότητας ακόμα

και σε πολύ δημοφιλείς πλατφόρμες, τα οποία ανακαλύπτονταν

διαρκώς και διορθώνονταν σταδιακά, ενώ η -εκτεταμένη-

χρήση τους συνεχίζονταν αδιάλειπτα).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και σε παγκόσμιο επίπεδο,

η τηλεργασία εφαρμόστηκε σχεδόν καθολικά και μέσα σε

διάστημα ελαχίστων ημερών, ενώ η επιτυχία της βασίστηκε,

κατά πολύ, στις δεξιότητες και ικανότητες του ΙΤ προσωπικού

και των επαγγελματιών ασφάλειας.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν στο 30% των οργανισμών

δόθηκε περιθώριο εφαρμογής τηλεργασίας μιας και μόνο

ημέρας, στο 47% δόθηκε χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας

και μόλις στο 16% δόθηκε περισσότερος χρόνος. Τα

μεγέθη αυτά χαρακτηρίζονται πρωτοφανή, καθώς ποτέ άλλοτε

δεν έχουν πραγματοποιηθεί τόσες πολλές και μαζικές αλλαγές

στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών διεθνώς.

ασφυκτικά: σχεδόν το 22% των επαγγελματιών ασφάλειας

που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν, πως είχαν μόνο

μια ημέρα περιθώριο προκειμένου να εκτελέσουν όλους

τους απαραίτητους ελέγχους, το 47% ανέφερε πως είχε

χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας, ενώ μόλις το 16% των

συμμετεχόντων ανέφερε πως είχε περισσότερο χρόνο.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι πως τα

ποσοστά είναι σχεδόν παραπλήσια για όλες τις περιοχές

της Γης, που μαρτυρά έναν κοινό τρόπο αντιμετώπισης

των απαιτήσεων της πανδημίας παγκοσμίως.

Συνεργασία, επικοινωνία και ομαδική λειτουργία

κατά την περίοδο της πανδημίας

Παρόλα τα εμπόδια, τις προκλήσεις και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα,

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων

ανέφερε πως οι οργανισμοί τους ανταποκρίθηκαν

αποτελεσματικά στις αλλαγές του τρόπου λειτουργίας που

έφερε ο COVID-19, με σχεδόν το 64% να χαρακτηρίζει ως

άριστο ή πολύ καλό το τελικό αποτέλεσμα.

Εικόνα 1: Χρονικό πλαίσιο ενεργοποίησης τηλεργασίας

Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα της

έρευνας είναι πως η νέα (σ.σ. τρέχουσα)

κατάσταση λειτουργίας δεν φαίνεται

να έχει επηρεάσει αρνητικά τον ομαδικό

τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας

ανάμεσα στους ομάδες ασφάλειας πληροφοριών,

καθώς μόνο το 12% ανέφερε

κάτι τέτοιο (μάλιστα σχεδόν 1 στους 4

δήλωσε πως η τηλεργασία έχει βελτιώσει

το παραγόμενο αποτέλεσμα της

ομάδας).

Εκτός των αναγκών -αλλά και των ελλείψεων-

παροχής εξοπλισμού, διασύνδεσης και

εκπαίδευσης του προσωπικού που αντιμετώπισαν

τα τμήματα ΙΤ των οργανισμών, υπήρξαν

και πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο

παροχής των καθημερινών υπηρεσιών (από

την απλή ανταλλαγή αρχείων και τη διεξαγωγή

τηλεδιασκέψεων, μέχρι πιο σύνθετων λειτουργικών

απαιτήσεων), καθώς η τηλεργασία

αποτέλεσε κάτι το εντελώς καινούργιο για την

πλειονότητα των Οργανισμών.

Αντίστοιχα, στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών,

τα χρονοδιαγράμματα ήταν ιδιαίτερα

Εικόνα 2: Τηλεργασία και ομαδική επικοινωνία

Business IT

3


T6711/12.2020

Research

Περιστατικά ασφάλειας και πανδημία

Στους περισσότερους θα αποτελέσει έκπληξη

το γεγονός ότι τα περιστατικά ασφάλειας,

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, έδειξαν να έχουν

σταθεροποιηθεί (και σε πολλές περιπτώσεις

ελαττωθεί) κατά τη διάρκεια της πανδημίας

(σ.σ. ως περιστατικό λογίζεται μια επιτυχημένη

επίθεση).

Μόλις το 18% των συμμετεχόντων ανέφεραν

αύξηση των περιστατικών ασφάλειας

κατά τη διάρκεια του COVID-19 (σ.σ. μέχρι το

τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας κατά

την οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα

που παρουσιάζονται στην έρευνα), ενώ

το 12% ανέφερε αντίστοιχα- πως παρατήρησε

μείωση, γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή

με την πεποίθηση πως η πανδημία θα

είχε τα αντίθετα αποτελέσματα (σ.σ. μιας και γενικότερα

πιστεύεται πως η τηλεργασία αυξάνει την επιφάνεια

επίθεσης -attack surface- των οργανισμών, κάνοντάς τους

στόχο σε περισσότερες επιθέσεις, ενώ -παράλληλα- επηρεάζει

αρνητικά την επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης

περιστατικών ασφάλειας κάθε οργανισμού).

Επιπτώσεις στις επενδύσεις και τις απολαβές

Παρόλη τη γενικά θετική αίσθηση για τον αποτελεσματικό χειρισμό

των προκλήσεων της πανδημίας, της υποστήριξης από

τη Διοίκηση και του ευέλικτου τρόπου

(συν)εργασίας και τη σταθεροποίηση

των περιστατικών ασφάλειας, οι επαγγελματίες

συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν

πολλές και σημαντικές δυσκολίες.

Ο περιορισμός των λειτουργικών

δαπανών (λόγω των μεγάλων οικονομικών

επιπτώσεων) έφερε μείωση

των αποδοχών, μείωση των ωρών

εργασίας αλλά και αρκετές απολύσεις

στον κλάδο. Αν και περισσότεροι

από τους μισούς συμμετέχοντες στην

έρευνα δήλωσαν ανεπηρέαστοι από

κάτι τέτοιο (σ.σ. απολύσεις), πολλοί το

επιβεβαίωσαν για συναδέλφους ή συνεργάτες

τους στο χώρο.

Επιπροσθέτως, οι ώρες εργασίας

μειώθηκαν στο 17% των συμμετεχόντων,

ενώ περίπου 1 στους 5 ανέφερε

και μείωση αποδοχών.

Εικόνα 3: Οικονομικές επιπτώσεις

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις, οι έμμεσες επιπτώσεις που

απορρέουν από τον περιορισμό των επενδύσεων είναι εξίσου

σημαντικές. Σχεδόν των 50% των συμμετεχόντων ανέφερε

μείωση των επενδύσεων σε τεχνολογία και ανθρώπινο

δυναμικό για το έτος 2020, λόγω μείωσης εσόδων, ενώ οι

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που κατέχουν διευθυντικό

ή επιτελικό ρόλο στον Οργανισμό τους (~54%) ανέφεραν

πως αναμένουν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις για την

ερχόμενη χρονιά.

Εικόνα 4: Επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό

4 Business IT


Παγκόσμια έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών

Το 2020 και με δεδομένες τις πολύ μεγάλες οικονομικές πιέσεις

που έχει προκαλέσει ο COVID-19 αποτυπώθηκε μείωση,

για πρώτη φορά στα χρονικά, στο λεγόμενο κενό διαθέσιμων

θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Συνολικά, η έρευνα αποτυπώνει

περίπου 3.1 εκατομμύρια «κενές» θέσεις εργασίας

για το 2020, ενώ το 2019 η ίδια έρευνα αποτύπωνε, αντίστοιχα,

4 εκατομμύρια «κενές» θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο

Παρόλα αυτά, το κενό υπάρχει ακόμα και το ιδιαίτερα σημαντικό

μέγεθός του δυσκολεύει κατά πολύ το έργο των οργανισμών

στην καθημερινή τους μάχη απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του κενού αφορά τις

περιοχές της Ασίας και της Αυστραλίας (2.1 εκατομμύρια

περίπου), ενώ σχεδόν 527.000 θέσεις φαίνονται να είναι

διαθέσιμες στη Νότια Αμερική και 168.000 περίπου στην

Ευρώπη. Μπορεί, εύκολα, να καταλάβει κανείς πως αν και

το κενό μειώνεται, παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο, αν συνυπολογίσει

κανείς και τις νέες προκλήσεις που αναμένει ο χώρος

τα επόμενα χρόνια (π.χ. ζητήματα ασφάλειας στα δίκτυα

5G, IoT, smart cities, σύγκλιση φυσικού-ψηφιακού κόσμου,

μεταβολές κανονιστικού πλαισίου, κτλ.).

Εικόνα 5: Το εργασιακό κενό ανά τον κόσμο

αύξηση απασχόλησης (ήτοι και αύξηση ζήτησης επαγγελματιών

ασφάλειας πληροφοριών).

• Υποτυπώνεται πολύ μεγάλη μείωση της ζήτησης για

επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών από μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, που επηρεάζουν

αρκετά το συνολικό αριθμό.

• Η παροχή νέου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

αυξάνεται, πιθανότατα λόγω νέου ταλέντου που

εισέρχεται στο χώρο, αλλά και επαγγελματιών στον

ευρύτερο χώρο της πληροφορικής που εξειδικεύονται

στην ασφάλεια πληροφοριών.

Συμπεράσματα

Η μελέτη Cyber Security Workforce Survey για το 2020 παρουσιάζει

αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και διαφορές από

τις αντίστοιχες μελέτες των περασμένων ετών, που καταδεικνύουν

τη σημαντική συμβολή της πανδημίας στον κλάδο.

Αρχικά, φαίνεται πως ο κλάδος αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία

τις απαιτήσεις της πανδημίας και συγκεκριμένα της

τηλεργασίας, τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας και

συνεργασίας, όσο και στις απαιτήσεις ασφάλειας που απαιτεί

το συγκεκριμένο μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, οι δυσμενείς

οικονομικές επιπτώσεις που οφείλονται φαίνεται πως δημιουργούν

μεγαλύτερες πιέσεις, μιας και περιορίζονται οι επενδύσεις

αλλά και οι απολαβές των στελεχών.

Τέλος, αν και το απόλυτο νούμερο του εργασιακού κενού

εμπνέει αισιοδοξία, ωστόσο αυτό δείχνει να οφείλεται περισσότερο

στον περιορισμό των επενδύσεων παρά στην είσοδο μεγάλου

αριθμού εξειδικευμένων στελεχών στο χώρο εργασίας.

Λίγα λόγια για το (ISC)2 και το

Hellenic Chapter

Οι κύριοι παράγοντες που έχουν συντελέσει στη μείωση αυτού

του κενού περιλαμβάνουν:

• Το πλήθος του εργατικού δυναμικού (ήτοι και του

αντίστοιχου κενού) εξαρτάται άμεσα από το ύψος

των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό: σε μια

χρονιά παγκόσμιας ύφεσης, οι εν λόγω επενδύσεις

φαίνονται να είναι -κατά πολύ- μειωμένες.

• Η παγκόσμια μείωση της απασχόλησης, σε ευρύτερο

πλαίσιο, επηρέασε και το χώρο της ασφάλειας

πληροφοριών. Αν και η συμβολή των ΗΠΑ είναι καθοριστική

για το συνολικό αριθμό του δείγματος της

έρευνας (δραστική μείωση), δεν υπήρξε καμία χώρα

στην έρευνα στην οποία να έχει αποτυπωθεί ετήσια

To International Information System

Security Certification Consortium, ή

(ISC)², είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός

επαγγελματιών ασφάλειας στον κόσμο, αριθμώντας περίπου

150.000 μέλη σε περισσότερες από 180 χώρες. Από το

2015, το (ISC)2 εκπροσωπείται επίσημα και στην Ελλάδα,

μέσω του αναγνωρισμένου (ISC)2 Hellenic Chapter, το οποίο

αριθμεί περισσότερα από 250 μέλη, με έντονη δραστηριότητα

στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών στην ασφάλεια

πληροφοριών, πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης του ευρύτερου

κοινού για αντίστοιχα ζητήματα, διοργάνωση θεματικών

events για σημαντικά ζητήματα του χώρου και ευρεία

υποστήριξη από την αγορά. Τo website του (ISC)2 Hellenic

Chapter είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση www.isc2-chapter.

gr και το email επικοινωνίας ειναι info@isc2-chapter.gr.

Business IT

5


T6711/12.2020

News

Στρατηγική συνεργασία NSS και Datto

H Datto είναι ηγέτης στο Business Management, Disaster Recovery,

Unified Continuity και λύσεις δικτύωσης

Η NSS, Διεθνής Διανομέας Προστιθέμενης Αξίας (Value-

Added Distributor / VAD) λύσεων πληροφορικής υψηλής

τεχνολογίας ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Datto,

παγκόσμια ηγέτιδα στην παροχή cloud-based λογισμικού

και εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων που απευθύνονται

σε MSPs (Managed Service Providers). Αυτή η στρατηγική

συμφωνία διανομής φέρνει τις τεχνολογίες επιχειρησιακής

κλάσης της Datto σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Datto, που ιδρύθηκε το 2007 στις Η.Π.Α. αποτελεί παγκόσμιο

ηγέτη στους τομείς της Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαδικασιών (Business Management), την Αποκατάσταση

από Καταστροφή (Disaster Recovery), την Επιχειρησιακή

Συνέχεια (Unified Continuity) και τις Λύσεις Δικτύωσης.

Η παρουσία των τεχνολογιών της Datto στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη θα επιτρέψει στους παρόχους λύσεων πληροφορικής

και στους μεταπωλητές να συνεχίσουν να αναπτύσσονται

και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφορικής

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αυτή τη συμφωνία,

το cloud-based λογισμικό και οι τεχνολογικές λύσεις

της Datto θα είναι διαθέσιμες στους MSPs από την NSS.

Οι λύσεις της Datto σχεδιάστηκαν για να συνδυάζονται επίσης

άψογα με τα πιο διαδεδομένα εργαλεία, το λογισμικό και τις

εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι MSPs σήμερα στην αγορά.

«Η Datto επεκτείνεται στην Ευρώπη και έχουμε μπροστά μας

μια μεγάλη ευκαιρία να φέρουμε την τα τεχνολογικά εργαλεία

υψηλής απόδοσης και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε

σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη

Βουλγαρία» δήλωσε ο James Vyvyan, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων

EMEA της Datto. «Επιλέξαμε την NSS, έναν αξιόπιστο

εταίρο για τη μετάβαση μας στην αγορά και ανυπομονούμε

να συνεργαστούμε για την παροχή λύσεων πληροφορικής

μέσω των MSPs στο ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον

πληροφορικής σήμερα» συμπλήρωσε ο κ. James Vyvyan.

«Ως ηγέτης στο λογισμικό που βασίζεται στο cloud και τις τεχνολογικές

λύσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τους

παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSPs), είμαστε ενθουσιασμένοι

οι εξαιρετικές λύσεις της Datto προστίθενται

στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που διανέμουμε», δήλωσε

ο Γιώργος Καπανίρης, Εκτελεστικός διευθυντής της

NSS. «Ανυπομονούμε να βοηθήσουμε τους MSPs να προστατεύσουν

τους πελάτες τους και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις

τους».

Η NSS θα διανέμει τις λύσεις της Datto στις αγορές της Ελλάδας,

της Κύπρου, της Μάλτας και της Βουλγαρίας. Προσφέροντας

το ολοκληρωμένο και μοναδικό σύνολο τεχνολογικών

λύσεων που βασίζονται στο σύννεφο της Datto, η NSS επεκτείνει

το χαρτοφυλάκιο της για να ανταποκριθεί στις ολοένα

αυξανόμενες απαιτήσεις πληροφορικής και ασφάλειας των

επιχειρήσεων στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της NSS: https://

www.nss.gr/el/products/systems/datto/

6

Business IT


Με νέα διοίκηση η Algosystems – O Γεώργιος Σπανόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας

H Algosystems περνάει

στο επόμενο

βήμα της πλούσιας

35ετής πορείας της,

ανακοινώνοντας τις

ακόλουθες διοικητικές

αλλαγές.

Mετά από 22 χρόνια

στο τιμόνι της

εταιρίας ως CEO, o

κ. Akram Sahyoun,

παραδίδει τα ηνία

στον κ. Γεώργιο Σπανόπουλο, ο οποίος στην πολυετή διαδρομή

του σε θέσεις ευθύνης στην Algosystems, αναλαμβάνει

χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο κ. Akram Sahyoun,

θα συνεχίσει να προΐσταται του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Άκραμ Σαγιούν

Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σπανόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ταμάρα Σαγιούν

Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Σαγιούν

Μέλος: Ηλίας Αγγελίδης

Ο κ. Akram Sahyoun δήλωσε: «Μέσα από μία πολυετή πορεία

στους κόλπους της εταιρίας, είμαι πολύ υπερήφανος που

βλέπω την Algosystems να είναι ένας επιτυχημένος οργανισμός

με εξαιρετικά ποιοτικό προφίλ στην αγορά. Ευχαριστώ

όλους όσους συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό και είμαι σίγουρος

ότι οι αλλαγές αυτές, θα μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς.»

Ο κ. Γεώργιος Σπανόπουλος δήλωσε: «Ύστερα από 19 χρόνια

στην οικογένεια της Algosystems, αισθάνομαι μεγάλη

τιμή που θα ηγηθώ στο επόμενο κεφάλαιο της αναπτυξιακής

πορείας της. H εταιρία, χάριν στους ανθρώπους της, σήμερα

περισσότερο από ποτέ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία

που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει να μεγαλώνει και

να γίνεται καλύτερη για τους πελάτες της, τους μετόχους

της, τους υπαλλήλους της και την κοινωνία.»

Kαινοτομίες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από την Dell Technologies

Η Dell Technologies επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο

PowerProtect, για να παρέχει λύσεις προστασίας δεδομένων

που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε οποιαδήποτε

στρατηγική ΙΤ. Οι νέες συσκευές της σειράς Dell EMC

PowerProtect DP προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις επιδόσεων

και αποτελεσματικότητας με έως και 30% περισσότερη

λογική χωρητικότητα, 38% ταχύτερα αντίγραφα ασφαλείας

και 45% ταχύτερη επαναφορά. Οι ενημερώσεις του

PowerProtect Data Manager περιλαμβάνουν βελτιωμένες

δυνατότητες Kubernetes και προστασίας δεδομένων cloud

για συμβατικά και σύγχρονα φορτία εργασίας. Οι συσκευές της

σειράς PowerProtect DP βοηθούν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν

την εκρηκτική αύξηση των δεδομένων, να μειώσουν

το κόστος και να απλοποιήσουν την ανάπτυξη της πολυπλοκότητας,

με μια λύση «όλα σε ένα». Καταναλώνει έως και 23%

λιγότερη ενέργεια από την προηγούμενη γενιά, παρέχοντας

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

Επίσης η Dell Technologies ανακοινώνει ότι η Dell EMC

PowerProtect Cyber Recovery είναι η πρώτη ετοιμοπαρά-

δοτη λύση αποθήκευσης δεδομένων για εσωτερικές εγκαταστάσεις,

που λαμβάνει την έγκριση του Sheltered Harbor.

Ο Sheltered Harbor αποτελεί μια μη κερδοσκοπική, κλαδική

πρωτοβουλία, αφιερωμένη στην ενίσχυση της σταθερότητας

και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα,

που συγκροτήθηκε λόγω των αυξημένων επιθέσεων στον

κυβερνοχώρο.

Η λύση PowerProtect Cyber Recovery προστατεύει τους πελάτες

από απειλές στον κυβερνοχώρο που κυμαίνονται από

ransomware, μέχρι και επιθέσεις κατά εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι δυνατότητες ανάλυσης και μηχανικής μάθησης

της λύσης, με την ονομασία CyberSense, επιτρέπουν στους

πελάτες να παρακολουθούν την ακεραιότητα των δεδομένων,

διασφαλίζοντας τη συνεχή ποιότητά τους.

Business IT 7

More magazines by this user
Similar magazines