25.12.2020 Views

65 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΑ (Β' ΓΡΑΦΗ)

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ι

περιφερειακές συλλογικότητες σε όλες τις

Περιφέρειες.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΜΙΑ

7. Να δίνουμε το παρών, με οργανωμένη

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΓΙΑ ΤΗ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

κομματική παρουσία, σε όλες τις δημόσιες

εκδηλώσεις για τη φυτοφαγική μετάβαση, τα

δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον.

8. Να διατίθεται το Free Press μας «Animal

1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα (ΚΖ) είναι η Politics Poster» σε κάθε Περιφέρεια.

πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας μας που

αντιλαμβάνεται την πολιτική ως την ηθική, δίκαιη

και βιώσιμη διαχείριση των κοινών

συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των

ανθρώπων.

2. Η πολιτική δεν κινείται σε μια μονοθεματική,

«ανθρώπινη», πολιτική σφαίρα, ανεξάρτητη δήθεν

από τα ζώα και τη φύση.

3. Η πολιτική του ΚΖ συνδέει τα κινήματα για

την απελευθέρωση των ζώων, για τον

οικολογικό μετασχηματισμό, για τη

φυτοφαγική μετάβαση και την κοινωνική

δικαιοσύνη, που τα θεωρούμε αλληλένδετα.

IV

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

ΙΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

4. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της

Πολιτικής Φιλοζωίας.

5. Εκτιμούμε πως χρειάζεται να δημιουργηθεί

ένα πανευρωπαϊκό/ διεθνές κόμμα της Πολιτικής

Φιλοζωίας, με εκπροσώπηση όλων των εθνικών

κομμάτων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη

και τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

9. Σεβόμαστε και συνεργαζόμαστε με όλες τις

συλλογικότητες που ασχολούνται με τα

δικαιώματα ή/και την ευζωία όλων των ζώων: των

λεγόμενων «παραγωγικών», των ζώων

συντροφιάς, της άγριας ζωής.

10. Συνεργαζόμαστε και διαλεγόμαστε με

όλες/όλους όσες/όσους στελεχώνουν τα

οικολογικά και φιλοζωικά τμήματα των

δημοκρατικών, κοινοβουλευτικών και μη,

κομμάτων.

11. Αναζητούμε με όλους το κοινό έδαφος, για

το καλό όλων των ζώων. Εκτιμούμε τη

ΙΙΙ

συνεισφορά τους, χωρίς να διογκώνουμε τις

διαφωνίες μας και τα τυχόν αρνητικά σημεία της

2021: ΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

δράσης τους.

6. Στόχοι μας για το 2021 είναι: Να εγγραφούν 12. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και την

τουλάχιστο 500 μέλη και να δημιουργηθούν αυτοτέλεια όλων των φιλοζωικών κινημάτων,

εφόσον κι εκείνα αναγνωρίζουν και τη δική μας,

ως πολιτικού κόμματος.

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!