25.12.2020 Views

65 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΑ (Β' ΓΡΑΦΗ)

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 2

ΦΥΤΟΦΑΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ανάλογες κατά το δυνατό επαγγελματικές

δραστηριότητες στον τόπο τους, απαλλαγμένες

όμως από ωμότητα και καταστρατήγηση των

δικαιωμάτων των ζώων.

Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

26. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται από τους

επίσημους θεσμούς σαν πρότυπο κοινωνικά

υπεύθυνης συμπεριφοράς.

27. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά

πιάτα με ειδική σήμανση σε όλα τα κρατικά

συσσίτια (νοσοκομεία, σωφρονιστικά

καταστήματα, σχολεία κ.λπ).

28. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά

πιάτα με ειδική σήμανση σε όλους τους χώρους

εστίασης.

Αποδέσμευση της κρεατοφαγίας από θρησκευτικές

πρακτικές και τελετουργίες

29. Να συζητηθεί με τις εκκλησίες και τα

θρησκεύματα το πώς να αποδεσμευτεί η

πνευματικότητα από κοσμικές πρακτικές όπως η

κρεατοφαγία και αντιστρόφως πώς να προωθηθεί

η εφαρμογή καλών διατροφικών συνηθειών των

εκκλησιών, όπως η νηστεία.

30. Βάρβαροι και τελετουργικοί τρόποι σφαγής

ζώων χωρίς αναισθησία χρειάζεται να

περιθωριοποιηθούν από τις ίδιες τις θρησκευτικές

αρχές ή, εάν αυτό δεν γίνει δυνατό, να

απαγορευτούν από την Πολιτεία.

Ταμείο φυτοφαγικής μετάβασης

31. Στα χιλιάδες χρόνια της δραστηριότητάς

τους, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς κ.λπ ανέπτυξαν και

συσσώρευσαν πλούσιο ιστορικό, τεχνικό και

πολιτιστικό απόθεμα, που χρειάζεται σεβασμό,

διατήρηση και συνέχεια, όπου αυτό δεν αντιβαίνει

στο υπέρτερο αγαθό, της προστασίας των

δικαιωμάτων των ζώων.

32. Θέλουμε οι επαγγελματίες της

κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λπ να μεταβούν

αποτελεσματικά και ομαλά σε εναλλακτικές και

33. Να θεσπιστεί Ταμείο Φυτοφαγικής

Μετάβασης, στο οποίο οι επιδοτήσεις της ΕΕ και

της ελληνικής Πολιτείας θα αξιοποιούνται στην

εξατομικευμένη διέξοδο των παραγωγών από την

κτηνοτροφία και την αλιεία, προς τη φυτική

παραγωγή ή βιώσιμες και μη βάναυσες υπηρεσίες.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

34. Η διαρκής και μαζική κακοποίηση

αδέσποτων κυρίως ζώων συντροφιάς δεν είναι

ανεκτή. Η μη ύπαρξη αδέσποτων αποτελεί πολιτική

μας προτεραιότητα.

35. Χρειαζόμαστε κανονισμούς, νόμους και

διατάξεις που να επιτρέπουν να καταγράφονται,

να στειρώνονται, να φιλοξενούνται και να

υιοθετούνται πολύ περισσότερα ζώα συντροφιάς.

36. Η λειτουργία σημείων πώλησης ζωντανών

ζώων είναι ανεπιθύμητη.

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!