04.01.2021 Views

61 θέσεις για την Πολιτική Φιλοζωία

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Γ' γραφή του Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης του συνεδρίου του Κόμματος για τα Ζώα

61 θέσεις για την Πολιτική Φιλοζωία το 2021

4 Ιανουαρίου 2021

Ι

Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα, δύναμη ευθύνης και

ηθικής για τα ζώα, για τη φύση και για τους ανθρώπους

1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα είναι η πρώτη πολιτική

δύναμη της χώρας μας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως

την ηθική, δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των κοινών

συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

2. Η πολιτική δεν εξελίσσεται σε μια μονοθεματική,

ανθρώπινη, πολιτική σφαίρα, αποκλεισμένη δήθεν από τα ζώα

και τη φύση.

3. Η πολιτική μας συνδέει τα αλληλένδετα κινήματα για την

απελευθέρωση των ζώων, τον οικολογικό μετασχηματισμό,

τη φυτοφαγική μετάβαση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΙΙ

Συμμετοχή στο παγκόσμιο πολιτικό κίνημα για τα ζώα, τη

φύση και τους ανθρώπους

4. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της Πολιτικής Φιλοζωίας.

5. Εκτιμούμε πως χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό/ διεθνές

κόμμα της Πολιτικής Φιλοζωίας, με αναλογική εκπροσώπηση

όλων των εθνικών κομμάτων, σύμφωνα (i) με την εκλογική

τους δύναμη και (ii) τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων

τους στο ευρωκοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, τα

περιφερειακά και τα δημοτικά συμβούλια.

ΙΙΙ

2021: έτος Οργανωτικής Συγκρότησης

6. Στόχοι μας για το 2021 είναι: (i) Να εγγραφούν τουλάχιστο

500 μέλη και να δημιουργηθούν περιφερειακές

συλλογικότητες σε όλες τις Περιφέρειες. (ii) Να δίνουμε το

παρών, με οργανωμένη κομματική παρουσία, σε όλες τις

δημόσιες εκδηλώσεις για τη φυτοφαγική μετάβαση, τα

δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον. (iii) Να διατίθεται το

Free Press μας «Animal Politics Poster» σε κάθε Περιφέρεια.

(iv) Να αποκτήσουμε σοβαρή υποδομή για την ανάπτυξη της

οργανωτικής και επικοινωνιακής μας πολιτικής και της

νομικής και πολιτικής μας τεκμηρίωσης.

IV

Σχέσεις των κινημάτων με το κόμμα: πολιτική σύνδεση και

οργανωτική ανεξαρτησία

7. Ανήκουμε στο ίδιο κίνημα και θέλουμε να εκφράσουμε όλες

τις συλλογικότητες που ασχολούνται με τα δικαιώματα ή/και

την ευζωία όλων των ζώων.

8. Διαλεγόμαστε με όλες/όλους όσες/όσους στελεχώνουν τα

οικολογικά και φιλοζωικά τμήματα των δημοκρατικών,

κοινοβουλευτικών και μη, κομμάτων.

9. Αναζητούμε με όλους το κοινό έδαφος, για το καλό όλων

των ζώων. Εκτιμούμε τη συνεισφορά τους και υπολογίζουμε

τις διαφορές μας, χωρίς να τις διογκώνουμε.

10. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια όλων των

φιλοζωικών κινημάτων, και απαιτούμε από εκείνα να

αναγνωρίζουν και τη δική μας, ως πολιτικού κόμματος.

V

Πολιτικές προτεραιότητες και στόχοι για το 2021

Στόχευση 1

Μειωμένη παραγωγή και κατανάλωση ζωικών προϊόντων

Οικονομία

Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

11. Οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία είναι παράλογες για

ηθικούς, περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και υγειονομικούς

λόγους.

12. Στόχος μας είναι να συνειδητοποιηθεί από το κοινό και

τους ίδιους τους παραγωγούς πόσο διαφορετική είναι η φύση

και τα συμφέροντα της φυτικής από τη ζωική παραγωγή.

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

1


13. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας οφείλουν

να τιμολογούνται δίκαια, με συνυπολογισμό του κόστους της

στο περιβάλλον (το κλίμα, τις πρώτες ύλες, τη βιοποικιλότητα)

και στη δημόσια υγεία.

14. Το κλιματικό κόστος οφείλει να υπολογισθεί σε όλα τα

προϊόντα, με τιμή tCO2e τα 100€/tCO2e με προοπτική

τα 500€/tCO2e έως το 2050.

Δικαιοσύνη

Αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ζώων

15. Όπως συστήνει η συνθήκη του Άμστερνταμ από το 1997,

στη νομοθεσία μας τα ζώα χρειάζεται να θεωρούνται

συναισθανόμενα πλάσματα και να αποκτήσουν τα εγγενή

νομικά δικαιώματα που αντλούνται από την ιδιότητά τους, ως

μη ανθρώπινων φυσικών προσώπων.

συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, το κλιματικό τους

αποτύπωμα, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο

περιβάλλον.

Τεχνολογία

23. Να ενθαρρύνεται η κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων

ζωικών προϊόντων και αυτά να μπορούν να ονομάζονται

ελεύθερα, ακόμα και με όρους που έχουν παραδοσιακά

συνδεθεί με ζωικά προϊόντα.

Στόχευση 2

Φυτοφαγική μετάβαση

Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

24. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται από τους επίσημους

θεσμούς σαν πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

25. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα με ειδική

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

σήμανση σε όλα τα κρατικά συσσίτια (νοσοκομεία,

16. Να συμπτυχθεί ένα ευρύ μέτωπο πολιτών, κοινωνικών

κινημάτων και πολιτικών δυνάμεων ώστε να συμπεριληφθούν

τα δικαιώματα των ζώων στην επόμενη συνταγματική

αναθεώρηση.

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

17. Να ιδρυθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας μια

δομή (π.χ. υποδιεύθυνση) εξειδικευμένων αστυνομικών για τη

δίωξη των εγκλημάτων κατά της ευζωίας και των δικαιωμάτων

των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας

18. Κάθε διάκριση κατά των φυτοφάγων και των βίγκαν είναι

παραβίαση ανθρωπίνου δικαιώματος.

Μεταφορές ζώντων ζώων

19. Να απαγορευτεί η μεταφορά ζωντανών «παραγωγικών»

ζώων σε μακρές διαδρομές (π.χ. άνω των 50 χλμ) και

οπωσδήποτε να απαγορευτεί η εξαγωγή ή η εισαγωγή

ζωντανών ζώων.

Διαφάνεια

20. Οι κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία να ελέγχονται

μόνιμα, έντονα και αυστηρά ως προς την τήρηση των

δικαιωμάτων των ζώων.

21. Να επιβληθεί υποχρεωτική διαρκής μαγνητοσκόπηση

της λειτουργίας τους για να διευκολύνεται το έργο των

ελεγκτικών αρχών.

22. Στο πρότυπο των προϊόντων καπνού, να καθιερωθεί

σήμανση με φωτογραφικό υλικό από τις ωμότητες και τις

βιαιότητες στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή αυτών των

σωφρονιστικά καταστήματα, σχολεία κ.λπ) και σε όλους τους

χώρους εστίασης.

Αποδέσμευση της κρεατοφαγίας από θρησκευτικές πρακτικές

και τελετουργίες

26. Να συζητηθεί με τις εκκλησίες και τα θρησκεύματα το πώς

να αποδεσμευτεί η πνευματικότητα από κοσμικές πρακτικές

όπως η κρεατοφαγία και αντιστρόφως πώς να προωθηθεί η

εφαρμογή καλών διατροφικών συνηθειών των εκκλησιών,

όπως η νηστεία.

27. Βάναυσοι τελετουργικοί τρόποι σφαγής ζώων χωρίς

αναισθησία χρειάζεται να περιθωριοποιηθούν από τις ίδιες τις

θρησκευτικές αρχές ή, εάν αυτό δεν γίνει δυνατό, να

απαγορευτούν από την Πολιτεία.

Ταμείο φυτοφαγικής μετάβασης

28. Στα χιλιάδες χρόνια της δραστηριότητάς τους, οι

κτηνοτρόφοι, οι αλιείς κ.λπ ανέπτυξαν και συσσώρευσαν

πλούσιο ιστορικό, τεχνικό και πολιτιστικό απόθεμα, που

χρειάζεται σεβασμό, διατήρηση και συνέχεια, όπου αυτό δεν

αντιβαίνει στο υπέρτερο αγαθό, της προστασίας των

δικαιωμάτων των ζώων.

29. Θέλουμε οι επαγγελματίες της κτηνοτροφίας, της αλιείας

κ.λπ να μεταβούν αποτελεσματικά και ομαλά σε εναλλακτικές

και ανάλογες κατά το δυνατό επαγγελματικές δραστηριότητες

στον τόπο τους, απαλλαγμένες όμως από ωμότητα και

καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των ζώων.

30. Για τον σκοπό αυτό ζητάμε να θεσπιστεί Ταμείο

Φυτοφαγικής Μετάβασης, στο οποίο οι επιδοτήσεις της ΕΕ

προϊόντων, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις

και της ελληνικής Πολιτείας θα αξιοποιούνται στην

2


διοχέτευση των αλιέων και των κτηνοτρόφων προς τη φυτική

παραγωγή ή προς βιώσιμες και μη βάναυσες υπηρεσίες.

Στόχευση 3

Πολιτική για τα ζώα συντροφιάς

31. Η διαρκής και μαζική κακοποίηση αδέσποτων ζώων

συντροφιάς δεν είναι ανεκτή. Η μη ύπαρξη αδέσποτων

αποτελεί πολιτική μας προτεραιότητα.

32. Οι σχετικοί κανονισμοί, νόμοι και διατάξεις να επιτρέπουν

να καταγράφονται, να στειρώνονται, να φιλοξενούνται και να

υιοθετούνται πολύ περισσότερα ζώα συντροφιάς.

33. Η λειτουργία σημείων πώλησης ζωντανών ζώων είναι

ανεπιθύμητη.

34. Κάθε Δήμος να αποκτήσει μόνιμη δομή, για παροχή

δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών, με διαρκή λειτουργία.

35. Η χρηματοδότηση τη φιλοζωίας μπορεί να προέλθει από (i)

την ασφάλιση όλων των ζώων (ii) τη θέσπιση ενός κατώτατου

ορίου πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη φιλοζωία.

Στόχευση 4

Υπεράσπιση της άγριας ζωής

36. Η άγρια ζωή συνολικά, οι βιότοποι των αγρίων ζώων και

κάθε ζώο ξεχωριστά δικαιούνται προστασίας των δικαιωμάτων

τους και ευζωίας.

37. Η βιοποικιλότητα αποτελεί μετρήσιμο δημόσιο αγαθό, που

οφείλει να προστατεύεται και να αναπτύσσεται κατά

προτεραιότητα. Δεν δεχόμαστε κανένα περαιτέρω περιορισμό

της, στο όνομα οποιασδήποτε οικονομικής, αμυντικής,

ενεργειακής ή άλλης πολιτικής.

38. Το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων αποτελεί ειδεχθές

έγκλημα, που απαιτεί αυστηρή και εντατική δίωξη.

δραστηριότητες απαράδεκτες, ωμές, βασανιστικές και

αχρείαστες, που οφείλουν να απαγορευτούν.

42. Η κατάργηση της γουνοποιίας είναι πολύ πιο ώριμη από

εκείνη της βυρσοδεψίας και μπορεί να προηγηθεί.

Αλιεία

43. Σήμερα η αλιεία είναι πάντα υπεραλίευση. Χρειάζεται

αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας και της βιοποικιλότητας στις

ελληνικές θάλασσες.

44. Τα θηλαστικά κήτη, τα ψάρια, τα μαλάκια είναι

συναισθανόμενα πλάσματα και έχουν δικαιώματα. Η αλιεία

είναι σύμφυτη με ωμότητα και οδύνη κατά των ζώων της

θάλασσας και ανήκει στο παρελθόν της ανθρωπότητας.

Κυνήγι

45. Να απαγορευτεί αμέσως το κυνήγι και η εισαγωγή ή

παραγωγή ειδών κυνηγιού.

Στόχευση 6

Φιλοζωική Εκπαίδευση

46. Η ανάπτυξη της φιλοζωίας και η καταπολέμηση του

σπισισισμού είναι βασικός σκοπός της εκπαίδευσης.

47. Τα προγράμματα διδασκαλίας όλων των βαθμίδων

οφείλουν να διατρέχονται από φιλοζωικό πνεύμα, ενώ

χρειάζεται να ενθαρρύνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με

θέμα τη φιλοζωία.

Στόχευση 5

Κατάργηση βασανιστικών πρακτικών κατά των ζώων

Πειράματα σε ζώα

39. Τα πειράματα σε ζωντανά ζώα είναι μια ιδιαίτερα απεχθής

πρακτική, που οφείλει να σταματήσει όσο ταχύτερα γίνεται.

40. Θέλουμε να μετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός

δεσμευτικού, και συναινετικού κατά το δυνατό,

χρονοδιαγράμματος, που θα μας οδηγήσει σε επιστήμη χωρίς

πειράματα σε ζώα.

Γουνοποιία-βυρσοδεψία

41. Η γουνοποιία και η βυρσοδεψία, η εκτροφή ζώων για τη

γούνα και το δέρμα τους, το γδάρσιμο των ζώων για τη γούνα

ή το δέρμα τους, η εμπορία ειδών γούνας ή δέρματος είναι

3


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

7. Οικολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας

48. Να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή,

τη γεωθερμία, την ωκεάνια και στη συνέχεια την αιολική.

49. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ οφείλει να γίνεται με σεβασμό στα

δικαιώματα της άγριας ζωής και στην προστασία της

βιοποικιλότητας και του κάθε ζώου ξεχωριστά.

50. Θέλουμε μια Μεσόγειο ελεύθερη από εξορύξεις.

51. Να τιμολογείται δίκαια η παραγωγή ενέργειας και τα

καύσιμα, να καταργηθεί κάθε επιδότησή στα ορυκτά καύσιμα.

8. Νέα οικονομική πολιτική

Οικονομικοί δείκτες

52. Η μεγέθυνση της οικονομίας (το ΑΕΠ) είναι

παραπλανητικός δείκτης, που οδηγεί την κοινωνία σε επιλογές

καταστροφικές για τα ζώα, τη φύση και τις επόμενες γενιές.

53. Σημαντικοί οικονομικοί δείκτες είναι (α) Η προστασία της

βιοποικιλότητας, η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα (β)

Η ευζωία των ζώων, η ευτυχία των ανθρώπων (γ) Η μείωση

της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου.

54. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εξασφαλίζει τη

διατροφή, τη στέγαση, την ύδρευση, την υγεία, τις μεταφορές

και την εκπαίδευση όλων των ανθρώπων που κατοικούν στον

ελλαδικό χώρο.

55. Επίσης, όλα τα ζώα δικαιούνται να μπορούν να ζουν, να

τρέφονται και να ξεδιψούν και να φροντίζεται η υγεία τους.

Τοπική και κυκλική οικονομία.

56. Χρειαζόμαστε μικρότερο κύκλο παραγωγής, τυποποίησης,

διάθεσης και κατανάλωσης των προϊόντων.

57. Η δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων, ιδίως των

ζωικών, θα αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση προς όφελος της

τοπικής οικονομίας. Χρειάζεται να προβλέψουμε αυτή την

τάση, να την προετοιμάσουμε και να την ενθαρρύνουμε

έμπρακτα.

58. Προωθούμε την «κυκλική» οικονομία με «μηδενικά

απορρίμματα».

59. Η κίνηση προς την τοπικότητα της οικονομίας χρειάζεται

να αντισταθμιστεί από πύκνωση των θεσμών διεθνούς

συνεργασία, αλληλεγγύης και επιβολής της διεθνούς

νομιμότητας για τα δικαιώματα των ζώων και των ανθρώπων

και την προστασία των κοινόχρηστων φυσικών πόρων.

9. Λειτουργία της δημοκρατίας

60. Επιθυμούμε μια πιο λειτουργική δημοκρατία, με (α)

σταθερότερο εκλογικό κύκλο και σαφέστερη διάκριση των

εξουσιών, (β) εξισορρόπηση της έμμεσης με την άμεση

δημοκρατία.

Κριτήρια για τις άλλες πολιτικές

61. Πέραν του Πολιτικού Προγράμματός μας, αποδεχόμαστε

πολιτικές προτάσεις εφόσον προωθούν:

(α) Την συμπόνια προς τα ζώα και τους ανθρώπους.

(β) Τη βιωσιμότητα του πλανήτη, του κάθε είδους και του κάθε

ζώου, των κοινωνιών μας.

(γ) Την ελευθερία των ζώων και των ανθρώπων και του κάθε ατόμου

ξεχωριστά.

(δ) Την ευθύνη που οφείλουμε να δείχνουμε για την ευημερία των

ζώων, της φύσης και των επόμενων γενιών.

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!