Оролцогч №4 121-TEAM хамтын бүтээл

khovdsan

Ураг барилдан сэтгэл нэгдэж, нэгэн тоонон дор өрх тусгаарлахын сацуу хоёр талын төрөл садан нэгдэн нийлж, арга билэг мэт эв эеийг эрхэмлэн өөдлөн дэвшихийн
билэгдэл болсон гэрлэх ёслолын ордон төлөвлөхийг зорилоо.
Ёс заншил ондоо авч Монголын бүх үндэстэн ястнууд монгол гэрт өсч торнин, өрх гэрээ тусгаарласаар ирсэн нийтлэг уламжлалыг бодолцон үзэж, гэрийн орон зайг
тусгасан. Гэрийн дотоод орон зай нь хаалт ханагүй, задгай байх тул хүмүүст хүртээмжтэй ойр дотно мэдрэмжийг төрүүлдэг бол ерөнхий зохиомж нь нэгдмэл, бүхэл цул
гэсэн илэрхийлэлтэй байна. Гэрлэх ёслолын үед тооноор тэнгэр мэлтийх агаад энэ нь хос хоёрыг нэгэн тоонон дор өрх тусгаарлаж байгаагаа байгаль дэлхийдээ тунхаглан
зарлаж буйг илэрхийлнэ.
Бид нэмэлтээр төлөвлөлтөндөө өндөр настангуудын амрах өрөө, хүүхэд саатуулах тоглоомын өрөө, хүүхдийн живх солих болон хөхүүлэх тусгай ариун цэврийн өрөө,
монгол хуримын ёс уламжлалыг таниулах олон нийтэд хүртээл болгох зорилготой сургалтын өрөө тасалгаа, өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг
чөлөөтэй зорчуулах лифт зэргийг шийдэл болгон өргөн барьж байна

121 TEAM

ХОВД ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ САН ОЛОН ҮНДЭСТЭН

ЯСТАНЫ ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН ОРДОН

ХОВД АЙМАГ ХОВД ХОТ

2021.01.16


ГАЗРЫН СУДАЛГАА

89712 хүн амтай

Бидний төлөвлөж буй барилга нь

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Бугат

багын олон нийт, орон сууцны бүсэд

байрлах 0,8118 га газарт

Нисэх онгоцны буудал

2.4 км Төлөвлөж буй байршил

2.3 км

Төв талбай

Салхины зонхилох чиглэл Агаарын дундаж температур Цэлмэг ба бүрхэг өдрийн үзүүлэлт Хур тунадасны үзүүлэлт

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

02


АРГА ЗҮЙ

Ураг барилдан сэтгэл нэгдэж, нэгэн тоонон дор өрх тусгаарлахын сацуу хоёр талын төрөл садан нэгдэн нийлж, арга билэг мэт эв эеийг эрхэмлэн өөдлөн дэвшихийн

билэгдэл болсон гэрлэх ёслолын ордон төлөвлөхийг зорилоо.

Ёс заншил ондоо авч Монголын бүх үндэстэн ястнууд монгол гэрт өсч торнин, өрх гэрээ тусгаарласаар ирсэн нийтлэг уламжлалыг бодолцон үзэж, гэрийн орон зайг

тусгасан. Гэрийн дотоод орон зай нь хаалт ханагүй, задгай байх тул хүмүүст хүртээмжтэй ойр дотно мэдрэмжийг төрүүлдэг бол ерөнхий зохиомж нь нэгдмэл, бүхэл цул

гэсэн илэрхийлэлтэй байна. Гэрлэх ёслолын үед тооноор тэнгэр мэлтийх агаад энэ нь хос хоёрыг нэгэн тоонон дор өрх тусгаарлаж байгаагаа байгаль дэлхийдээ тунхаглан

зарлаж буйг илэрхийлнэ.

Бид нэмэлтээр төлөвлөлтөндөө өндөр настангуудын амрах өрөө, хүүхэд саатуулах тоглоомын өрөө, хүүхдийн живх солих болон хөхүүлэх тусгай ариун цэврийн өрөө,

монгол хуримын ёс уламжлалыг таниулах олон нийтэд хүртээл болгох зорилготой сургалтын өрөө тасалгаа, өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг

чөлөөтэй зорчуулах лифт зэргийг шийдэл болгон өргөн барьж байна.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

02


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хосуудыг хүндэтгэлийн хаалгаар гарч ирээд дуулж хуурдан,тууль хайлах, дурсгалын зураг татуулах хэсэгт хүрэлцэн ирнэ.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

03


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хосуудыг хүндэтгэлийн хаалгаар гарч ирэхэд, Ховд аймгийн найман ястан үндэстэнийг билэгдсэн баганууд угтан авна.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

04


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хосууд болон оршин суугчид цэнгэлдэх хүрээлэн рүү зорчин явах хэсэг.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

05


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хуримын ордны наана байрлах усан толио нь уг барилгаа хөвж буй мэт харагдуулахаас гадна орчныг чийгшүүлж таатай уур амьсгал бүрдүүлнэ.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

06


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хуримлагч хосууд болон үйлчлүүлэгч нарын нэвтрэх хэсэг.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

07


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Төв зам талаас харагдах хуримын ордон.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

08


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Эв эе нэгдэлийн билэгдэл таван нүдэн цамхаг.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

09


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Хүндэтгэлийн шат

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

10


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Ёслол хүндэтгэлийн танхим

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

11


ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СХЕМ

Ажилчидын туслах орц

Төв орц

Авто оролт

Авто гаралт

Үйлчлэх хүмүүсийн орц

Хүндэтгэлийн багана

Таван нүдэн

Урд гол орц

Гадна зохион байгуулах боломжтой

талбай

Хөдөлгөөн огтлолцох цэг

Задгай театр

Авто хөдөлгөөн

Хүний гол гудамж зам

Явган хөдөлгөөн

Эдэлбэр газар

0 5

10 15 20

Цэцэрлэгт хүрээлэнтэй

холбогдох зам

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

12


ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СХЕМ

2

1

4

6

8

9

14

Таних тэмдэг

1. Гол орц

2. Авто машин нэвтрэх хэсэг

3. Амрах талбай

4. Ажилчдын зогсоол

5. Гадна талбай

6. Усан толио

7. Төлөвлөж буй барилга

8. Барилгын гол хаалга

9.Задгай театр

10. Нэмэлт үйл ажиллагаа

явуулах гадна тайлбай

11. Ёслол хүндэтгэлийн багана

12. Туслах явган орц

13. Авто гарах хаалга

14. Үйлчлүүлэгчдийн авто

зогсоол

15. Явган туслах орц

16. Ногоон байгууламж

5

10

3

7

11

16

15

12

13

0 5

10 15 20

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

13


НЭГДҮГЭЭР ДАВХРЫН БАЙГЛУУЛАЛТ

Зочид гол орцоор орон угтах хэсэгт ээлжээ

хүлээн зүүн шатаар өгсөн гол танхимд хүрнэ.

0 5

10 15 20

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

14


ХОЁРДУГААР ДАВХРЫН БАЙГЛУУЛАЛТ

0 5

10 15 20

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

15


ОГТЛОЛ 1-1 М1:150

Ёслол хүндэтгэлийн танхим

Архитектурын орон зайн ерөнхий шийдлийн хувьд уламжлалт монгол гэрийн нэг орон зайд бүхий л үйл ажиллагаа явагддаг онцлогийг тусгасан. Үүнд гэр бүл бололцох,

голомтоо бадраах зэрэг үйл ажиллагаа багтана. Хуримлагч талууд ураг барилдахдаа ёслол хүндэтгэлийн танхимд уламжлалт ёс заншлаараа хийж гүйцэтгэх

боломжийг олгож өгсөн.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

16


ОГТЛОЛ 2-2 М1:150

Ёслол хүндэтгэлийн танхим

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

17


НҮҮР ТАЛ

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

18


ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Шувуу нисэх өндрийн харагдац.

Олон ястан угсаатны гэрлэх ёслолын ордоны төсөл

121 TEAM

19

More magazines by this user
Similar magazines